Sunteți pe pagina 1din 8

39.ntreprinderea Alfa schimb un teren situat n Timioara cu un alt teren al societii Beta situat n Bucureti.

Valoarea just a terenului cedat de Alfa este de 120.000 lei, costul de achiziie fiind de 100.000 lei. Valoarea just a terenului primit este de 150.000. Schimbul se face cu o sult de 30.000. TVA 19%. Schimbul presupune schimb de facturi. S se contabilizeze schimbul de active conform OMFP 3055/2009. Rezolvare: Inregistrari contabile la SC Alfa: - cedarea terenului catre SC Beta, la valoarea justa de 120.000 lei, TVA 19% =22800 lei
142.800 461 = % 7583 4427 120.000 22.800

- inregistrarea scoaterii din evidenta a terenului, la valoarea de achizitie 100.000 lei:


100.000 6583 = 2111 100.000

- primirea terenului de la SC Beta, la valoarea justa de 150.000 lei, TVA 19% = 28.500 lei
150.000 28.500 % 2111 4426 = 404 178.500

- inregistrarea compensarii creantei cu datoria celor doua societati ( ordin de compensare) si plata sultei de 30.000 lei, TVA 19%:
142.800 35.700 404 404 = = 461 5121 142.800 35.700

Inregistrari contabile la SC Beta: - cedarea terenului catre SC Alfa, la valoarea justa de 150.000 lei, TVA 19% =28.500 lei
178.500 461 = % 7583 4427 150.000 28.500

- inregistrarea scoaterii din evidenta a terenului, la valoarea de achizitie 150.000 lei:


150.000 6583 = 2111 150.000

- primirea terenului de la SC Alfa, la valoarea justa de 120.000 lei, TVA 19% = 22.800 lei
120.000 22.800 % 2111 4426 = 404 142.800

- inregistrarea compensarii creantei si datoriei celor 2 societati ( ordin de compensare) la valoarea cea mai mica, si incasarea unei sulte de 30.000 lei, TVA 19%, prin virament bancar:
142.800 35.700 404 5121 = = 461 461 142.800 35.700

40. ntreprinderea Alfa avea n stoc la 1.11.N 100 buc din marfa X evaluate la costul unitar de 10 lei/buc. n cursul lunii au avut loc urmtoarele operaii: -3.11.N achiziie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 19% (factura); -5.11.N achiziie 300 buc la costul unitar de 15 lei, TVA 19%; -10.11.N vnzare mrfuri 350 buc la preul unitar de 20 lei, remiz 5%, scont de decontare 2%, TVA 19% (factura); - 15.11.N se primete un rabat de 20% pentru achiziia care a avut loc la data de 5.11.N (factur ulterioar); - 25.11.N achiziie 150 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA 19% (factura); - 27.11.N vnzare 300 buc la preul unitar de 25 lei, TVA 19% (factura) - 30.11.N se acord un risturn pentru vnzarea din 27.11.N (factur ulterioar). Se cere: 1)s se contabilizeze operaiile de mai sus, conform OMFP 3055/2009, tiind c pentru descrcarea de gestiune se utilizez LIFO; 2)s se ntocmeasc fia stocului; 3)s se prezinte informaia n Contul de profit i pierdere. Rezolvare: 1.Inregistrarea contabila a operatiunilor: -Achizitie la 03.11. (200 * 12) * 10% = 2.160lei % 371 4426 = 401 2.678,40 lei 2.160,00 lei 518,40 lei

- Achizitie la 05.11. (300 * 15) = 4.500 lei % 371 4426 = 401 5.580 lei 4.500 lei 1.080 lei

- Vanzare de marfuri la 10.11 (350 * 20) = 7.000 lei Calcul remiza 5%: 7.000 * 5% = 350 lei Calcul Scont de decontare 2%: 6.650 * 2% = 133 lei Valoarea neta este 6.517 lei 5311 = % 8.081 lei 707 6.517 lei 4427 1.564 lei

Concomitent se inregistreaza si descarcarea de gestiune cu marfurile vandute valoarea 5.040 lei, astfel: 300 * 15 = 4.500 lei 50 * 10.8 = 540 lei 607 = 371 5.040 lei

- Rabat 20% pentru achizitia de pe 05.11: 4.500 * 20% = 900 lei 401 = 4426 = 609 401 900 lei 216 lei

- achizitie la 25.11: (150 * 20) = 3.000 5% * 3.000 = 2.850 lei % = 371 4426 401 3.534 lei 2.850 lei 684 lei

- vanzare la 27.11: (300 * 25) = 7.500 lei 4111 = % 707 4427 9.300 lei 7.500 lei 1.800 lei

Concomitent se inregistreaza descarcarea de gestiune: 4.470150 * 19 = 2.850150 * 10.8 = 1.620 lei. 607 = 371 4.470 lei

2. Fisa stocului
DATA 1.11 3.11 5.11 STOC INITIAL 100*10=1.000 lei INTRARI 200*10.8=2.160 lei 300*15=4.500 lei IESIRI STOC FINAL 100*10=1.000 lei 100*10=1.000 lei 200*10.8=2.160 lei 100*10=1.000 lei 200*10.8=2.160 lei 300*15=4.500 lei 100*10=1.000 lei 150*10.8= 1.620 lei 100*10=1.000 lei 150*10.8= 1.620 lei 150*19=2.850 lei 100*10=1.000 lei

10.11 25.11 150*19=2.850 lei

300 * 15 = 4.500 lei 50 * 10.8 = 540 lei

27.11

150*10.8= 1.620 lei 150*19=2.850 lei

3. Contul 121
Debit Credit 05.11 = 900 lei 10.11 = 6.517 lei 25.11 = 7.500 lei 25.11 = 4.470 lei TSD = 9.510 lei SFC = 5.407 lei TSC = 14.917 lei

10.11 = 5.040 lei

41. Societatea Alfa achiziioneaz: -100 titluri de plasament emise de Beta (cotat la burs), la cursul de 10 lei/buc, comision 10% lei; -500 titluri de participare emise de Gama (cotat la burs), la costul de 20 lei/buc, comision 10%; -200 titluri de participare emise de Omega (necotat) la preul de 5 lei/buc, comision 5%. n cursul exerciiului, Alfa vinde: -80 din titlurile de plasament Beta la 15 lei/buc; -100 titluri de participare Gama la 21 lei/buc; -150 titluri de participare Omega la 7 lei/buc; La 31.12.N se cunosc: -cursul bursier al titlurilor Beta este de 12 lei/buc; -cursul bursier al titlurilor Gama este de 23 lei/buc; -valoarea de inventar a titlurilor Omega este de 3 lei/buc. Se cere: 1)s se contabilizeze operaiile conform OMFP 3055/2009; 2)s se prezinte informaia n bilan i n contul de profit i pierdere;

Rezolvare:
1. Achizitie titluri de plasament de la Beta cotate la bursa 5081 = 5121 1.000 (100 titluri x 10 lei/buc = 1.000 lei) 2. Inregistrare comision 622 = 401 100 (1.000 lei x 10% = 100 lei) 3. Achitare comision 401 = 5121 100 lei 4. Achizitie titluri de participare emise de GAMA cotate la bursa 261 = 5121 1.000 (500 titluri x 20 lei/buc = 10.000 lei) 5. Inregistrare comision 622 = 401 1.000 (10.000 lei x 10% = 1.000 lei) 6. Achitare comision 401 = 5121 1.000 7. Achizitie titluri de participare emise de OMEGA necotate la bursa 261 = 5121 1.050 ((200 titluri x 5lei) + (1.000lei x 5 %) = 1.050lei) 8. Vanzare titluri de plasament BETA 461 = % 1.200 (80 titluri x 15 lei/buc = 1.200 lei) 5081 800 (80 titluri x 10 lei/buc = 800 lei) 7642 400 (80 titluri x 5 lei/buc = 400 lei) 9. Incasari din vanzarea de titluri de plasament BETA 5121 = 461 1.200 10. Vanzare titluri de participare GAMA 461 = % 2.100 (100 titluri x 21 lei/buc = 2.100 lei) 261 2.000 (100 titluri x 20 lei/buc = 2.000 lei) 7641 100 (100 titluri x 1 leu/buc = 200 lei) 11. Incasari din vanzare titluri de participare GAMA 5121 = 461 2.100

12. Vanzare titluri de participare OMEGA 461 = % 1.050

261 787,5 (150 titluri x 5,25 lei/buc = 787,5 lei) 7641 262,5 (150 titluri x 1,25 lei/buc = 262,5 lei) 13. Incasari din vanzare titluri de participare OMEGA 5121 = 461 1.0050 La 31.12.N - Conform OMFP 3055 / 2009 tratamentul contabil al actiunilor detinute la entitatile afiliate este diferit in functie de cotarea acestor actiuni pe o piata reglementata. Daca actiunile sunt cotate pe o piata reglementata, acestea sunt evaluate initial la pretul de cumparare (cheltuielile legate de achizitie fiind imputate contului de profit si pierdere),iar in bilantul contabil sunt reflectate la pretul pietei la data bilantului (cu recunoasterea plusurilor sau a minusurilor ca venituri finaciare sau cheltuieli financiare). Investitiile in actiuni care nu sunt cotate pe o piata reglementata sunt evaluate initial la cost (inclusiv costurile legate de achizitie); in bilant, investitiile in actiuni care nu sunt cotate pe o piata reglementata sunt evaluate la cost minus ajustarile de valoare. 14. Inregistrat plus de valoare titluri de plasament BETA 5081 = 768 40 ((200tit. X 12 lei)-(200tit.X10 lei)= 40 lei) 15. Inregistrat plus de valoare titluri de participare GAMA 261 = 768 1.200 ((400tit. X 23 lei)-(400tit. X 20 lei)= 1.200 lei) 16. Inregistrat plus de valoare titluri de participare OMEGA 6863 = 2961 112,50 ((50tit. X 5,25lei)-(50tit. X 3 lei) = 112,50 lei) 1. Contul de profit si pierderi Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denumire indicatori Venituri din exploatare Total venituri din exploatare Cheltuieli privind comisioanele Total cheltuieli Profitul sau pierderea din exploatare (2-4) Alte venituri financiare (764) Total venituri financiare (6) Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulantedin care: Cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare (9) Profitul sau pierdereafinanciara (7-10) Profitul brut (5-11) Suma (lei) 0 0 1.100 1.100 - 1.100 2.300 2.003 113 113 113 1.890 790

Bilantul contabil Nr Crt 1 2 3 4 5 6 Denumire indicatori Imobilizari financiare (ct.261-ct2961) Active imobilizate Investitii pe termen scurt (ct.508) Active circulante TOTAL ACTIVE Profitul execitiului Suma (lei) 9.350 9.350 240 240 9.590 790

7 8

Capitalul propriu TOTAL CAPITAL

790 790

42. ntreprinderea Alfa achiziioneaz la nceputul exerciiului N un utilaj la costul de 1.000 lei, TVA 19% (factur). Managerii estimeaz o durat de utilizate de 5 ani i decid s amortizeze liniar activul. La finalul anului N, datorit creterii valorii juste, managerii decid s reevalueze activul. Valoarea just la 31.12.N a fost estimat la 1.200 lei. La finalul anului N+1 exist indicii c activul a fost depreciat.Valoarea just a fost estimat la 400 lei. Datorit incertitudinilor de pe pia i a modificrilor procesului de fabricaie managerii au decis c o estimare a valorii de utilitate nu este fiabil. La finalul anului N+2 valoarea just a fost estimat la 500 lei. Se decide numirea unui evaluator independent care s estimeze valoarea de utilitate a activului. Evaluatorul estimeaz c n anul N+3 se vor obine ncasri de 1.800 lei iar n anul N+4 ncasrile vor fi de 1.600 lei. Plile ocazionate de costurile operaionale ataate activului sunt estimate la 1.000 lei n N+3 i respectiv 900 n N+4. Rata de rentabilitate economic ateptat este de 30%. Utilajul a fost finanat dintr-un credit bancar al crui cost a fost de 20%. n anul N+3 ntreprinderea plnuiete s fac o modernizare a activului, operaie din care se sper s se obin un plus de ncasri de 5% fa de estimarea evalutorului. Cota de impozit este de 16%. Se cere: a)s se nregistreze n contabilitate operaiile de mai sus conform OMFP 3055/2009; b)s stabileasc valoarea n bilan a activului la sfritul fiecrui an. Rezolvare: % 213 4426 = 404 1.190 lei 1.000 lei 190 lei

Amortizarea anuala: 1.000/5=200 lei/an 31.12.2010 V.intrare = 1.000 lei Amc = 200 lei VNC = 800 lei Vj = 1.200 lei Dif. reev= 400 lei (Vj-VNC) pozitiva 2813 = 213 200 lei 213 = 105 400 lei S213 = 1.200 lei S2813 = 0 lei S105 = 400 lei Am 2.011 = VR/DR = (S213-S2813-S2913)/4 = 1.200/4 = 300 lei 6811 = 2813 300 lei Chelt. Deductibila 105 = 1065 100 lei (S105/DR=400/4=100)

31.12.2011 Vinregistrare = S212 = 1.200 lei Amc = 300 lei VNC = 900 lei Vj = 400 lei Dif. din reev - 500 negativa S105 = 300 lei Depreciere pe cheltuieli -200 (-500+300) 2813 = 213 300 lei 105 = 213 300 lei (inchidem 105) 6813 = 2913 200 lei chelt nedeductibila S213 = 1200-300-300 = 600 lei S2813 = 0 S105 = 0 S2913 = 200 lei 31.12.2012 Am 2012 = VR/DR = (600-0-200)/3 = 133 lei % = 2813 200 lei (chelt fiscala) 6811 133 lei (chelt contabila) 2913 67 lei Vfiscala = 600 lei Ch ctb = 133 lei Ch fisc = 200 lei Amf>Amctb Vj = 500 lei VR=max(Vj;Vutilitate) IAS36 1) 3055-nu se vorbeste de VR 2)IAS 36: VU=Valoarea actualizata s fluxurilor de trezorerie viitoare generate deutilitatea marfurilor. N+3= 1.800 lei N+4= 1.600 lei Incasari nete: (2013) 1.800-1.000= 800 lei (2014) 1.600- 900= 700 lei 1.600+5%= 1.680-900 = 780 lei VU 31.12.2012 =(800/1.3) (rata de rentabilitate)+(780/(1.3)2(ani)) = 1.077 lei 1) IAS 36: Vrec= MAX(500:1077)=1077 V.rec 1077 S 213 = 600 S 2813 = 200 S 2913 =200-67=133 VNC 31.12.2012=267 VR=1077 Dif din reev: 810 (1077-267)

S 2913=133 2913=7813 133 Ve neimpozabil VNC= 267 (inainte de reevaluare) Vj= 500 Dif. din reev 233 S 2913= 133 De inregistrat in 105=100 2813=213 200 213 =105 100 S 213=600-200+100=500 S 2813=0 S 2913=0 S 105 =100 Valoarea de bilant este zero. 43.Societatea Alfa care are ca obiect oferirea de servici de contabilitate achiziioneaz un calculator al crui cost este de 2.000 lei. Odat cu acesta este achiziionat licena Windows XP i un program de contabilitate. Licena are valoarea de 500 lei iar programul de contabilitate cost 3.000 lei. S se nregistreze n contabilitate achiziia conform OMFP 3055/2009. Raspuns: Conform OMPF 3055/2009 Sectiunea 8 - Reguli de evaluare : 8.2.2 -72(4) Anumite imobilizri necorporale pot fi pstrate n sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (n cazul unui software), documentaie legal (n cazul unei licene sau al unui brevet) sau pelicul. Pentru a stabili dac o imobilizare care ncorporeaz att elemente corporale, ct i necorporale ar trebui tratat ca imobilizare corporal sau ca imobilizare necorporal, o entitate evalueaz care element este mai semnificativ. De exemplu, software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fr acel software specific se include n valoarea acelei imobilizri corporale. Acelai lucru este valabil i pentru sistemul de operare al unui computer. Atunci cnd software-ul nu este parte integrant a hardware-ului respectiv, software-ul este tratat ca imobilizare necorporal. - se inregistreaza achizitia calculatorului , licentei Windows Xp si a programului de contabilitate: % = 404 6820 lei 2132 2000 +500 lei 208 3000 lei 4426 1320 lei - se inregistreaza plata furnizorului de imobilizari : 404 = 5121 6820 lei