Sunteți pe pagina 1din 10

Resurse si destinatii turistice

Potentialul touristic Este definit ca ansamblul componentelor natural, culturalistorice, socio-demografice si tehnico-economice recunoscute stiintific cantitativ si calitativ si dovedite prin practica si care prezinta posibilitati de valorificare turistica si care dau functionalitate pentru turism. Cu alte cuvinte un teritoriu intereseaza sub aspect touristic in masura in care acesta ofera resurse turistice sau antropice si tehnice in contextual protejarii mediului inconjurator, poate determina o activitate de turism care sa permita intrarea acestuia in circuitul touristic. Ordonanta Guvernului nr !"#! $legea turismului% stipuleaza& resursele turistice sunt component ale mediului natural si antopic care prin calitatile si specificul lor sunt recunoscute, inscrise si valorificare prin turism in masura in care nu sunt supuse unui regim de protective integral. 'n literature de specialitate notiunea de potential touristic este redata si prin notiunile de fond turistic si patrimoniu turistic sau zestrea turistica. (cestea au uneori continut mai rar incluzand in potentialul touristic si dotarile tehnico-edilitare, serviciile turistice si infrastructura tehnica generala care se confrunta cu patrimoniul turistic.

Potentialul touristic sau oferta turistica potential cuprinde& a% Potentialul turistic natural& - Componentele cadrului natural $relief, clima% - Pozitia geografica - Calitatea mediului b%Potentialul turistic antropic $creat de om% - Potentialul cultural istoric si religios - Potentialul tehnico-economic - Potentialul socio- demografic Componentele resurselor antropice - )egalitii $ (nglia% - Edificii istorice $ castrele, fortificatii, cetatile, forturile, castelele si palatele% - Edificii religioase $templele egiptene%, bisericile, manastirile, catedralele sinagogele, moscheele% - Edificii cultural $muzeele% - Edificii sportive $stadioane c*l+bre% - )onumente si grupuri statuare $grupuri statuare, monumente, statui si busturi%

- Edificii economice $poduri si viaducte, tunele, metroul, canalele, baraje si lacuri de acumulare, turnuri, sedii de firma% c% Potentialul socio-demografic $nr si structura populatiei % - ,ivelul - 'nstruirea populatiei Potentialul turistic sau oferta turistica efectiva cuprinde& a% Potentialul natural si antropic sau oferta turistica potential b%-aza tehnico . materiala turistica $structure de primire turistica, cazare% c% -unuri alimentare si industriale $ restaurant, baruri % d%'nfrastructura generala si turistica $aeroporturi, gari% e% /orta de munca f% Conditii de comercializare $prestatori hotelieri% Ordonanta de Guvern 0!" ! arata ca patrimoniul turistic reprezinta resursele turistice si structurile turistice realizat in scopul valorificarii lor prin activitati de turism Oferta turistica potentiala $resursele natural, atractiile cultural istorice, tehnico-economice si socio demografice% constituite 1material prima2 care materializeaza in diferite produse turistice prin munca celor ce lucreaza in turism munca concretizata

Potentialul turistic natural Potentialul turistic al reliefului, structurilor si fenomenelor geologice 3. Potentialul turistic al reliefului 4elieful reprez un element major in structura potentialului turistic al oricarui teritoriu. 5e caracterizeaza prin& - 6aloarea peisagistica - 7ispunerea spatial a treptelor de relief $4omania . o treime munte, o treime subcarpati, o treime campie% - Complexitatea unitatilor de relief si tipurilor de relief $glaciar, volcanic, carstic si eolian% - /orme de relief deosebite $terase de belvedere, abrupturi, varfuri, defile, chei, pasuri, pesteri% - Gradul de accesibilitate pt cunoasterea obiectivelor turistice - Concentrarea sau dispersia formelor de relief in teritoriu - Gradul de fragmentare si energia formelor de relief - (naliza treptelor hipsometrice $ munti inalti % de peste 0888 m, mijlocii 3!88 m si mici 9 3888 m. 3.3 Potentialul turistic al unitatilor montane

Carpatii 4omanesti . ocupa o treime din suprafata 4omaniei si se situeaza pe primul loc ca participare in cadrul economiei turismului in 4omania Carpatii concentreaza un potential turistic bogat dat de & - 5tructura geologica variata - (ltitudinii 3888 . 0 88 m - (ccesibilitate si pretabilitatea lor pentru diferite forme de turism $ alpinism, frumetii, ciclo-turism, climatoterapie% - Prezenta unor fenomene post vulcanice, emanatii de dioxid de carbon, mofete, folosite in balneatie. - Climatul alpin si montan $precipitatii si vanturi% - Persistent stratului de zapada, gradul de insorire, calmul atmosferic. - Gradul de acoperire cu vegetatie si multitudinea etajelor de vegetatie - 4etea hidrografica bogata - Gama larga de izvoare minerale sau termo minerale - :acurile glaciare $ -ucura, ;anoaga% care dau farmec peisajelor respective - :acul vulcanic 5f. (na - :acul de baraj natural . :acul 4osu

- :acurile antropice $6idraru, Portile de fier% care au o valoare peisagistica mare - /ormele carstice de adancime& pesterile $Pestera <rsilor%, vai carstice sub forma de chei, camioane - 7omeniul schiabil - Cascadele 3.0 Potentialul turistic al unitatilor de deal si podis 6alentele turistice ale acestui areal sunt& - /ormele de relief specific $088 . !88 m% - -ioclimat sedative de crutare $ factor natural de cura% - -ioclimatul subteran al vechilor saline $ 5lanic Prahova, =argu Ocna, 5prai, Ocnele )ari% - Clima blanda, temperaturi moderate, precipitatii reduse - 4esurse hidro minerale si lacuri cu valoare terapeutica - 5pecii fauristice variate, potential cinegetic deosebit - Plantatii ovicole si viticole, fanete naturale, ofera prin farmec prin forme si colorit - Gradul inalt de umanizare a spatiilor deluroase si de podis $forme traditionale de organizare si bunuri cultural etnografice%

- 6ulcanii noroiosi . Paclele )ici si )ari din judetul -uzau - /ocurile distinse de la (ndreiasu, jud 6rancea - Carstul pe sare dezvoltat la Cacica, Ocnele )ari, 5lanic Prahova, Prai si 5ovata - Chei scurte dar spectaculoase - 5tatiuni balneare de interes national si regional $5ovata, Ocna 5ibiului, Ocna )ures, Calimanesti, Pucioasa, -altaltesti, Gogora, Olanesti, 5arata )onteoru% - Pod )ehedinti si podisul 7obrogei, pitoresc inedit dat de relieful carstic pesteri, abrupturi si chei 3.> Potentialul turistic al campiilor si luncilor - /orme de relief specific $!8 . 088 m % - Clima temperat continental cu influente mediteraneene - (tractive resurse hidro-geologice, hidro-minerale si ape sarate in Campia 4omana $:acul 5arat si :acul (mara% - :acul cu apa dulce din lunci si lacurile antropice folosite pentru agrement de la sfarsit de saptamana si pescuit sportiv - /ond forestier, rezervatii naturale

- 5pecii faunistice . potential cinegetic $ turism de vanatoare% - <manizare spatiilor de campie $traditie, folclor% - :acurile cu apa dulce din jurul capitalei $-uftea, 5traulesti, -aneasa, Cernica, ?erastrau, =ei, /loreasca% - Oglinziile de apa de la 5nagov, Caldarusani - :acurile de stepa sarata din Estul 4omaniei $:acul sarat% - (pele termo minerale cu valente terapeutice din campia de 6E5= care au sustinut dezvoltarea statiunilor necunoscute $-aile ?erculane, /elix% - (reale impadurite 3.@ 7elta 7unarii rezervatia biosferei - Originalitate peisagistica, geologica, climatica si bio-geografica - 4eprez una dintre cele mai reprezentative zone, A@.888 hectare, locul 0 si locul 0@ pe glob - !0B apartie 4omaniei - 3!B apartine <crainei - Peisajul antropic al satelor din delta, ocupatii traditionale, tehnica populara - Cel mai nou pamant al 4omaniei

- Cea mai bine conservata zona a Europei $ umeda% - 7etine cel mai mare lac din tara $ 4azim%, @0.888 ha - Patrimoniul natural include peste 088 de specii de flora si fauna - Cea mai mare concentrare de pelicani $!888 de specii% - (vifauna detine >3 specii de pasari din care !8 migratoare $paradis al pasarilor% - /auna acvatica 3>A de specii adica !0B din fauna acvatica a Europei - /auna piscicola& 3 8 specii, 3! fonduri de vanatoare $gaste, rate, iepuri, fazani%, cu o suprafata de peste 3>8.888 ha. - /ond piscicol bogat, plafon max A0!8 Cg din care ! tone sturioni $pescuit sportiv% - 4ezervatia biosferei, 7elta 7unarii detine 3! zone de protectie integrala, 3# trasee turistice acvatice si D trasee turistice terestre.

Curs By BuDyZ0R

Anul II FR, Seria B