Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE

pentru decontarea navetei


Doamn/Domnule Director,

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________,cu domiciliul in loc.


__________str. _________nr.________ ncadrat() la _______________________________
pe funcia de _______________, n conformitate cu prevederile art.105 alin. (2) lit. (f), ale
art. 276 din Legea educatiei nationale 1/2011si Instructiunea nr.2/ 17.02.2011 publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr.123 / 17.02.2011 v rog s mi aprobai decontarea
cheltuielilor de transport , pe ruta___________________, la i de la locul de munc,aferente
lunii __________ .
Menionez c m deplasez cu :
autobuz
main proprietate personal
alte mijloace de transport
Ataez urmtoarele documente doveditoare:
biletele de cltorie
abonamentul
copie a certificatului de nmatriculare a autoturismului
copie dup actul de identitate
.
Data _____________
Numele n clar _____________________
Semntura________________________

CERERE
pentru decontarea navetei
Doamn/Domnule Director,

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________,cu domiciliul in loc.


__________str. _________nr.________ ncadrat() la _______________________________
pe funcia de _______________, n conformitate cu prevederile art.105 alin. (2) lit. (f), ale
art. 276 din Legea educatiei nationale 1/2011si Instructiunea nr.2/ 17.02.2011 publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr.123 / 17.02.2011 v rog s mi aprobai decontarea
cheltuielilor de transport , pe ruta___________________, la i de la locul de munc,aferente
lunii __________ .
Menionez c m deplasez cu :
autobuz
main proprietate personal
alte mijloace de transport
Ataez urmtoarele documente doveditoare:
biletele de cltorie
abonamentul
copie a certificatului de nmatriculare a autoturismului
copie dup actul de identitate
.
Data _____________
Numele n clar _____________________
Semntura________________________