Sunteți pe pagina 1din 3

Model ADRESA DE INSTIINTARE

In cazul in care Certificatul de urbanism / Fisa tehnica emisa de Agentia de Protectia Mediului / Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite de solicitant, se vor depune in cadrul proiectului actele de transfer precum si o copie a adresei de instiintare inregistrata la organul emitent, conform modelului de mai jos.

ADRESA DE INSTIINTARE

Pentru informare: Catre: Primaria comunei Agentia de Protectia Mediului !irectia sanitara veterinara !irectia de sanatate publica

Intrucat, In cazul transferului de proprietate prin act notarial "contract de vanzare cumparare, donatie etc.# in cuprinsul aceluiasi act se specifica faptul ca odata cu proprietatea, se transfera si dreptul de folosinta al actelor ane$e% certificat de urbanism, avizul si, daca este cazul, autorizatia de mediu, avizul si, daca este cazul, autorizatia sanitar veterinara, avizul si, daca este cazul, autorizatia sanitara emise deja pe numele vechiului proprietar, dar numai cele care mai sunt in termen la momentul vanzarii si in momentul depunerii proiectului la Agentia de Plati pentru !ezvoltare &urala si Pescuit.

'oul proprietar, persoana fizica/ juridica a urmarit perioadele de valabilitate ale actelor ane$e preluate si va solicita altele noi numai la e$piratea celor vechi.

'oul proprietar poate solicita alte avize si autorizatii pentru proprietatea achizitionata numai in cazul in care nu este de acord cu solutia constructiva solicitata de vechiul proprietar si in acesta situatie depune o noua documentatie pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor pentru noua solutie dorita.

Am emis urmatoarea Declaratie

(ubsemnatul )denumirea solicitantului* am preluat prin )actul de transfer*, autentificat la notariatul )identificare notariat*, in data de , toate drepturile si obligatiile ce decurg din Certificatul de urbanism nr. / eliberat de )organismul emitent* pe numele )celui care cedeaza*, privind imobilul )tip imobil* in suprafata de mp. situat in )amplasarea*, intabulat )datele intabularii*.

+a informam ca am preluat avizul nr. din data de eliberat de )institutia emitenta*, pentru )tipul proiect*.

Ma oblig sa respect avizul emis si cerintele impuse de accesarea F,A!&.

'umele si prenumele responsabilului legal !ata (emnatura

(tampila societatii%