Sunteți pe pagina 1din 14

Monitorul Oficial al Romniei, Partea a I-a bis, publicat n anul 2013

Monitorul Oficial

Sumar ne!a la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 1.33$%2012 pentru mo"ificarea ane!ei nr. 2 la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 1.2&'%2011 pri(in" aprobarea listelor i preurilor "e "econtare ale me"icamentelor care se acor"# bolna(ilor n ca"rul pro)ramelor naionale "e s#n#tate i a meto"olo)iei "e calcul al acestora ne!ele nr. 1+2, la -ot#rrea .u(ernului nr. 1.10$%2012 pri(in" mo"ificarea i completarea ane!ei nr. 11 la -ot#rrea .u(ernului nr. 1.&0'%200$ pentru aprobarea in(entarului centrali/at al bunurilor "in "omeniul public al statului ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul ministrului e"ucaiei, cercet#rii, tineretului i sportului nr. '.$10%2012 pri(in" or)ani/area i "esf#urarea e!amenului "e bacalaureat naional + 2013 ne!ele nr. 1+3 la Or"inul pree"intelui utorit#ii 2aionale "e Re)lementare n 3omeniul 4ner)iei nr. 11%2012 pri(in" aprobarea normei te5nice ener)etice 62orm# te5nic# pentru proiectarea sistemelor "e circuite secun"are ale staiilor electrice7, co" 284 011%12%00 ne!a la -ot#rrea 9onsiliului 9amerei u"itorilor :inanciari "in Romnia nr. 2%2013 pri(in" aprobarea Re)istrului public al au"itorilor financiari "in Romnia ne!a la Or"inul ministrului ;ustiiei nr. 3.10$%9%2012 pentru aprobarea <istemului "e e(i"en# a "atelor pentru personalul "in sistemul a"ministraiei penitenciare ne!a la Or"inul ministrului e"ucaiei, cercet#rii, tineretului i sportului nr. $.23,%2012 pentru aprobarea Meto"olo)iei-ca"ru pri(in" mobilitatea personalului "i"actic "in n(##mntul preuni(ersitar n anul colar 2013+2011 ne!a la -ot#rrea 9onsiliului "irector al =niunii 2aionale a 4(aluatorilor utori/ai "in Romnia nr. 13%2013 pentru aprobarea 8abloului =niunii 2aionale a 4(aluatorilor

Pre

Obs.

10 bis

''.2 lei

13 bis

$2.1 lei

20 bis

1,.$0 lei

31 bis

100.&1 lei

', bis

220.0 lei

$2 bis

11.1$ lei

$1 bis

$0.&2 lei

&0 bis

$$.21 lei

utori/ai "in Romnia n anul 2013 00 bis ne!a la Or"inul ministrului ap#r#rii naionale nr. M.11,%2012 pentru aprobarea Re)ulamentului e"ucaiei fi/ice militare ne!a la Or"inul ministrului e"ucaiei naionale nr. 3.120%2013 pentru aprobarea 9entrali/atorului pri(in" "isciplinele "e n(##mnt, "omeniile i speciali/#rile, precum i probele "e concurs (alabile pentru nca"rarea personalului "i"actic "in n(##mntul preuni(ersitar ne!a la Or"inul pree"intelui 9omisiei "e <upra(e)5ere a si)ur#rilor nr. &%2013 pentru punerea n aplicare a 2ormelor pri(in" nc5eierea e!erciiului financiar 2012 pentru societ#ile "in "omeniul asi)ur#rilor ne!a la Or"inul ministrului me"iului i sc5imb#rilor climatice nr. 0,%2013 pentru aprobarea Meto"olo)iei pri(in" alocarea certificatelor "e emisii "e )a/e cu efect "e ser# "in Re/er(a pentru instalaiile nou-intrate, pentru instalaiile nou-intrate, pentru instalaiile cu mo"ific#ri semnificati(e "e capacitate i pentru instalaiile care i ncetea/# parial sau total funcionarea >nc5irieri? pentru perioa"a 2013+2020 ne!a la Or"inul ministrului ap#r#rii naionale M.,%2013 pentru aprobarea 2ormelor pri(in" protecia informaiilor clasificate n Ministerul p#r#rii 2aionale ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul "irectorului )eneral al Oficiului Re)istrului 2aional al Informaiilor <ecrete "e <tat nr. 12%2013 pri(in" mo"ificarea i completarea 9atalo)ului naional cu pac5ete, pro"use i profile "e protecie I2:O<49, aprobat prin Or"inul "irectorului )eneral al Oficiului Re)istrului 2aional al Informaiilor <ecrete "e <tat nr. 2'%2012 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 10,%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 62ormati( pri(in" a"aptarea cl#"irilor ci(ile i spaiului urban la ne(oile in"i(i"uale ale persoanelor cu 5an"icap, in"icati( 2P 0'1-2012 + Re(i/uire 2P 0'1%20007 ne!a la Or"inul ministrului me"iului i sc5imb#rilor climatice nr. 21,%2013 pri(in" aprobarea Planului "e mana)ement al sitului 2atura 2000 P#"urea Plopeni ne!a la Or"inul ministrului e"ucaiei naionale nr. 3.0&1%2013 pri(in" aprobarea 9oninutului e"ucati( pentru inter(enie timpurie anteprecolar# "estinat copiilor cu "eficiene sen/oriale multiple%sur"ocecitate ne!a la Or"inul ministrului transporturilor nr. 1$0%2013 pentru publicarea accept#rii amen"amentelor "in 2013 la Re)ulamentul ane!at la cor"ul european pri(in" transportul internaional al m#rfurilor periculoase pe c#ile na(i)abile interioare > 32?, a"optate "e 9omisia '2.11 lei *

,2 bis

$1$.0$ lei

100 bis

'&.,$ lei

101 bis

''.2 lei

11' bis

101.00 lei

11, bis

01.12 lei

121 bis

102.12 lei

12& bis

$2.1 lei

11$ bis

3'.00 lei '2.11 lei

* *

1'3 bis

4conomic# a 2aiunilor =nite pentru 4uropa >944 + O2=?, la .ene(a la 2$ mai 2000 ne!ele nr. 1+12 la Instruciunile ministrului afacerilor interne nr. ,%2013 pri(in" efectuarea anali/elor "e risc la securitatea fi/ic# a unit#ilor ce fac obiectul @e)ii nr. 333%2003 pri(in" pa/a obiecti(elor, bunurilor, (alorilor i protecia persoanelor ne!a la Or"inul pree"intelui utorit#ii 2aionale "e Re)lementare n 3omeniul 4ner)iei nr. 1$%2013 pri(in" aprobarea 9o"ului reelei pentru <istemul naional "e transport al )a/elor naturale ne!a la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 122%2013 pri(in" aprobarea 2ormelor te5nice "e reali/are a pro)ramelor naionale "e s#n#tate public# pentru anii 2013 i 2011 ne!ele nr. 1+11 la Or"inul ministrului s#n#t#ii i al pree"intelui 9asei 2aionale "e si)ur#ri "e <#n#tate nr. 123%1,1%2013 pentru aprobarea 2ormelor meto"olo)ice "e aplicare n anul 2013 a 9ontractuluica"ru pri(in" con"iiile acor"#rii asistenei me"icale n ca"rul sistemului "e asi)ur#ri sociale "e s#n#tate pentru anii 2013+2011 ne!a la Or"inul pree"intelui 9asei 2aionale "e si)ur#ri "e <#n#tate nr. 1,0%2013 pentru aprobarea 2ormelor te5nice "e reali/are a pro)ramelor naionale "e s#n#tate curati(e pentru anii 2013 i 2011 ne!ele nr. 1+11 la Or"inul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor (rstnice nr. 11$%2013 pentru aprobarea actelor a"iionale la acor"urile "e "ele)are "e funcii pri(in" implementarea Pro)ramului Operaional <ectorial 3e/(oltarea Resurselor =mane 200&+2013 ne!a la Or"inul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor (rstnice nr. ',1%2013 pentru aprobarea @istei stan"ar"elor romne care a"opt# stan"ar"ele europene armoni/ate referitoare la ec5ipamentele in"i(i"uale "e protecie ne!a la -ot#rrea nr. $ a 9amerei 9onsultanilor :iscali pri(in" aprobarea Re)istrului consultanilor fiscali i al societ#ilor "e consultan# fiscal# ne!a la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. '$3%2013 pentru mo"ificarea i completarea Or"inului ministrului s#n#t#ii nr. 1.2&'%2011 pri(in" aprobarea listelor i preurilor "e "econtare ale me"icamentelor care se acor"# bolna(ilor n ca"rul pro)ramelor naionale "e s#n#tate i a meto"olo)iei "e calcul al acestora ne!a la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 10%2013 pri(in" aprobarea .5i"ului "e practic# me"ical# pentru specialitatea c5irur)ie (ascular#

1$1 bis

1$.,2 lei

1&1 bis

&0.$$ lei

1&3 bis

111.&0 lei

1&1 bis

2,0.00 lei

1&' bis

$, lei

1,$ bis

11.1 lei

20, bis

11.1 lei

211 bis

13'.21 lei

21& bis

''.2 lei

2'0 bis

11.1$ lei

2', bis

ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 1.&$0%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 6.5i" pri(in" pro"use "e finisare peliculo)ene utili/ate n construcii, in"icati( .4 0'$+20137 ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul ministrului e"ucaiei naionale nr. 3.'10%2013 pri(in" aprobarea planurilor "e n(##mnt pentru pre)#tire practic# i sta)iu "e pre)#tire practic# "in aria curricular# 8e5nolo)ii pentru clasa a AI-a, n(##mnt profesional "e 2 ani ne!ele nr. 1+1 la Or"inul ministrului transporturilor nr. &33%2013 pentru aprobarea 2ormelor pri(in" autori/area colilor "e con"uc#tori auto i a instructorilor auto, a 2ormelor pri(in" atestarea profesorilor "e le)islaie rutier# i a instructorilor "e con"ucere auto, a Meto"olo)iei "e or)ani/are i "esf#urare a cursurilor "e pre)#tire teoretic# i practic# a persoanelor n (e"erea obinerii permisului "e con"ucere, a Pro)ramei "e colari/are, precum i pri(in" con"iiile i obli)aiile pentru pre)#tirea teoretic# i practic# a persoanelor n (e"erea obinerii permisului "e con"ucere ne!ele nr. 1+3 la Or"inul ministrului a)riculturii i "e/(olt#rii rurale nr. 1&1%2013 pri(in" aprobarea sistemelor "e sanciuni pentru m#surile 211 6<pri;in pentru /ona montan# "efa(ori/at#7, 212 6<pri;in pentru /one "efa(ori/ate, altele "ect /ona montan#7 i 211 6Pl#i "e a)rome"iu7 "in Pro)ramul 2aional "e 3e/(oltare Rural# 200&+2013, precum i pentru nerespectarea ecocon"iionalit#ii n ca"rul sc5emelor "e spri;in pe suprafa# pentru Pilonul I aferente cererilor "e plat# "epuse ncepn" cu anul 2013 ne!a la Or"inul nr. 23%2013 pri(in" aprobarea Re)ulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectea/#, e!ecut# i (erific# instalaii electrice ne!ele nr. 1+& la Or"inul ministrului me"iului i sc5imb#rilor climatice nr. 1.22'%2013 pri(in" aprobarea cotelor "e recolt# pentru speciile "e faun# "e interes cine)etic, la care (narea este permis#, pentru se/onul "e (n#toare 1' mai 2013+11 mai 2011 ne!ele nr. 1 i 2 la -ot#rrea nr. 13%2,3%2013 pri(in" aprobarea 8abloului 9orpului 4!perilor 9ontabili i 9ontabililor utori/ai "in Romnia ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul ministrului transporturilor nr. &&1%2013 pentru aprobarea con"iiilor contractuale speciale pri(in" contractele pentru ec5ipamente i construcii, inclusi( proiectare, i cele pri(in" contractele pentru construcii cl#"iri i lucr#ri in)inereti proiectate "e c#tre beneficiar ale :e"era iei Internaionale a In)inerilor 9onsultani n 3omeniul 9onstruciilor >:I3I9? pentru obiecti(e "e in(estiii "in

1$.,2 lei

2$0 bis

1&,.1 lei

2$& bis

$3.10 lei

2&0 bis

''.2 lei

2&1 bis

'&.,$ lei

2&2 bis

231.$ lei

203 bis 2,1 bis

201.'2 lei &0.30 lei

* *

"omeniul infrastructurii "e transport fero(iar, finanate "in fon"uri publice ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul ministrului ap#r#rii naionale nr. M.1'%2013 pentru aprobarea 2ormelor meto"olo)ice pri(in" selecia i e!perti/a me"ical# i psi5olo)ic# a personalului aeronautic care e!ecut# acti(it#i aeronautice militare i a 2ormelor te5nice me"icale i psi5olo)ice specifice aferente ne!ele nr. 1+' la Or"inul ministrului a)riculturii i "e/(ol#rii rurale nr. 310%2013 pentru aprobarea proce"urilor "e autori/are a operatorilor economici care "esf#oar# acti(it#i i ser(icii n "omeniul ns#mn#rilor artificiale la animale ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 1.&&0%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 6.5i" pri(in" inspecia sistemelor "e climati/are n cl#"iri7, in"icati( .4! 00, + 2013 ne!a la Or"inul ministrului a)riculturii i "e/(olt#rii rurale nr. 20,%2013 pri(in" aprobarea 9atalo)ului oficial al soiurilor "e plante "e cultur# "in Romnia pentru anul 2013 Raport pri(in" a;utoarele "e stat acor"ate n Romnia n perioa"a 200,+2011 ne!# la Or"inul pree"intelui utorit#ii 2aionale pentru 8urism nr. $'%2013 pentru aprobarea 2ormelor meto"olo)ice pri(in" eliberarea certificatelor "e clasificare a structurilor "e primire turistice cu funciuni "e ca/are i alimentaie public#, a licenelor i bre(etelor "e turism ne!a la Or"inul ministrului e"ucaiei naionale nr. 3.013%2013 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor @e)ii nr. 2$,%2001 pri(in" acor"area unui a;utor financiar n (e"erea stimul#rii ac5i/iion#rii "e calculatoare, pentru anul 2013 ne!a la Or"inul ministrului transporturilor nr. 01,%2013 pri(in" aplicarea Instruciunilor "e inspecie "in 2011 n conformitate cu <istemul armoni/at "e inspectare i certificare >-<<9?, a"optate "e "unarea Or)ani/aiei Maritime Internaionale prin Re/oluia .10'3>2&? "in 30 noiembrie 2011 8abloul 2aional al r5itecilor ne!a la Or"inul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i persoanelor (rstnice nr. 1.110%2013 pri(in" aprobarea .5i"ului solicitantului + 9on"iii specifice pentru cererea "e propuneri "e proiecte "e tip strate)ic nr. 12$ pentru implementarea Pro)ramului operaional sectorial 63e/(oltarea resurselor umane 200&+20137

2,' bis

102.12 lei

2,& bis

$0.&2 lei

301 bis

'&.,$ lei

31' bis

$$.21 lei

321 bis

02.0 lei

3'3 bis

&1,'2 lei

3$2 bis

21',$1 lei

3$1 bis

13$,$2 lei

3$' bis 3$& bis

2,',32 lei 2&,$ lei

* *

3$, bis

ne!ele nr. 1+30 la Or"inul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor (rstnice nr. 1.0$,%2013 pri(in" aprobarea .5i"ului solicitantului + 9on"iii )enerale pentru implementarea Pro)ramului operaional sectorial 63e/(oltarea resurselor umane 200&+20137 i .5i"urilor solicitantului + 9on"iii specifice pentru cererile "e propuneri "e proiecte "e tip strate)ic i .rant nr. 123+12', 12&+1'2 pentru implementarea Pro)ramului operaional sectorial 63e/(oltarea resurselor umane 200&+20137 ne!a la Or"inul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor (rstnice nr. 1.121%2013 pri(in" aprobarea mo"elului "e contract "e finanare pentru accesarea a!ei prioritare & 6 sisten# te5nic#7 "e c#tre or)anismele interme"iare pentru Pro)ramul operaional sectorial 63e/(oltarea resurselor umane 200&+20137

&01,01 lei

3&0 bis

ne!a la Or"inul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor (rstnice nr. 1.111%2013 pri(in" aprobarea 9orri)en"umului nr. 1 la .5i"ul solicitantului + 9on"iii specifice pentru cererile "e propuneri "e proiecte "e tip strate)ic i .rant nr. 123+12', 12&+1'2 pentru implementarea Pro)ramului operaional sectorial 63e/(oltarea resurselor umane 200&+20137 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.121%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 6.5i" pri(in" inspecia ener)etic# a ca/anelor i a sistemelor "e nc#l/ire "in cl#"iri7, in"icati( .4! 010 + 2013 ne!ele nr. 1+3 la Or"inul ministrului transporturilor nr. 213%2013 pentru publicarea accept#rii @iniilor "irectoare i specificaiilor re(i/uite pri(in" ec5ipamentul "e pre(enire a polu#rii "estinat apei "e santin# "in compartimentul "e ma ini al na(elor, a"optate "e Or)ani/aia Maritim# Internaional# prin Re/oluia M4P9.10&>1,? a 9omitetului pentru protecia me"iului marin "in 10 iulie 2003, precum i a @iniilor "irectoare i specificaiilor "in 2011 pentru "ispo/iti(e suplimentare "estinate mo"erni/#rii ec5ipamentului "e filtrare a 5i"rocarburilor reali/at n conformitate cu Re/oluia M4P9.$0>33?, a"optate "e Or)ani/aia Maritim# Internaional# prin Re/oluia M4P9.20'>$2? a 9omitetului pentru protecia me"iului marin "in 1' iulie 2011 ne!a la Or"inul ministrului transporturilor nr. 0',%2013 pentru aprobarea 6Re)ulamentului "e na(i)aie pe 3un#re n sectorul romnesc7 + e"iia 2013 ............ ne!a la Or"inul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor (rstnice i al ministrului fon"urilor europene nr. 1.0$0%'3&%2013 pentru mo"ificarea Or"inului

21,01 lei

3&3 bis

11,1$ lei

3&' bis

30,$1 lei

3&0 bis 301 bis

110.$0 lei 1'1.'$ lei

* *

ministrului muncii, familiei i e)alit#ii "e anse i al ministrului economiei i finanelor nr. &,%301%2000 pri(in" aprobarea 3ocumentului-ca"ru "e implementare a Pro)ramului operaional sectorial 63e/(oltarea resurselor umane7 200&+2013.................................. 3,$ bis ne!a la Or"inul ministrului ap#r#rii naionale nr. M.$3%2013 pentru aprobarea Re)ulamentului onorurilor i ceremoniilor militare .................................................. ne!a la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 023%2013 pentru mo"ificarea ane!ei nr. 2 la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 1.2&'%2011 pri(in" aprobarea listelor i preurilor "e "econtare ale me"icamentelor care se acor"# bolna(ilor n ca"rul pro)ramelor naionale "e s#n#tate i a meto"olo)iei "e calcul al acestora ...................... ne!a la Or"inul ministrului "ele)at pentru ntreprin"eri mici i mi;locii, me"iul "e afaceri i turism nr. 3'%2013 pri(in" aprobarea Proce"urii "e implementare a Pro)ramului "e "e/(oltare i mo"erni/are a acti(it#ilor "e comerciali/are a pro"uselor i ser(iciilor "e pia# .......................................... ne!a la Or"inul ministrului "ele)at pentru ntreprin"eri mici i mi;locii, me"iul "e afaceri i turism nr. 3$%2013 pri(in" aprobarea Proce"urii "e implementare a Pro)ramului naional multianual "e nfiinare i "e/(oltare "e incubatoare te5nolo)ice i "e afaceri ...................................................... ne!a la Or"inul ministrului "ele)at pentru ntreprin"eri mici i mi;locii, me"iul "e afaceri i turism nr. 3&%2013 pri(in" aprobarea Proce"urii "e implementare a Pro)ramului pentru "e/(oltarea abilit#ilor antreprenoriale n rn"ul tinerilor i facilitarea accesului la finanare + <8 R8 ........................ ne!a la Or"inul ministrului ap#r#rii naionale nr. M.$1%2013 pentru aprobarea Re)ulamentului "isciplinei militare .... ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul pree"intelui utorit#ii 2aionale "e Re)lementare n 3omeniul 4ner)iei nr. 30%2013 pri(in" aprobarea Re)ulamentului pentru autori/area au"itorilor ener)etici i a Re)ulamentului pentru atestarea mana)erilor ener)etici i acre"itarea societ#ilor prestatoare "e ser(icii ener)etice ............ ne!a la Or"inul ministrului ap#r#rii naionale nr. M.'&%2013 pentru aprobarea Re)ulamentului "e or)ani/are i "esf#urare a acti(it#ilor la bor"ul na(elor i ambarcaiunilor "in :orele 2a(ale ne!ele nr. 1+12 la Or"inul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor (rstnice nr. 1.20&%2013 pri(in" aprobarea .5i"urilor solicitantului + 9on"iii specifice pentru cererile "e propuneri "e proiecte "e tip strate)ic i )rant nr. 1'3+1$1 pentru implementarea Pro)ramului operaional sectorial 63e/(oltarea resurselor umane 200&+20137 ne!a la Or"inul ministrului "ele)at pentru ntreprin"eri mici i mi;locii, me"iul "e afaceri i turism nr. '0%2013 pri(in" ''.2 lei *

3,& bis

'&.,$ lei

3,0 bis

1$0.00 lei

3,, bis

$0.&2 lei

100 bis

30.$1 lei

122 bis

1$1.22 lei

12, bis

3&,.' lei

130 bis

11.1$ lei

aprobarea Proce"urii "e implementare a Pro)ramului naional multianual pentru "e/(oltarea culturii antreprenoriale n rn"ul femeilor mana)er "in sectorul ntreprin"erilor mici i mi;locii ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul ministrului me"iului i sc5imb#rilor climatice, al ministrului afacerilor interne i al ministrului "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice nr. 330%11%2.1&0 pentru aprobarea Manualului primarului pentru mana)ementul situaiilor "e ur)en# n ca/ "e inun"aii i secet# 5i"rolo)ic# i a Manualului prefectului pentru mana)ementul situaiilor "e ur)en# n ca/ "e inun"aii i secet# 5i"rolo)ic# ne!a la 2orma nr. 3%2013 a pree"intelui utorit#ii "e <upra(e)5ere :inanciar# pentru punerea n aplicare a <istemului "e raportare contabil# la 30 iunie 2013 a societ#ilor "in "omeniul asi)ur#rilor ne!a la Or"inul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor (rstnice nr. 1.'11%2013 pri(in" aprobarea 9orri)en"umului nr. 2 la .5i"ul solicitantului + 9on"iii specifice pentru cererea "e propuneri "e proiecte "e tip strate)ic nr. 12$ 6<c5ema "e .aranie pentru 8ineri7 pentru implementarea Pro)ramului operaional sectorial 63e/(oltarea resurselor umane 200&+20137 ne!a la Or"inul ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor (rstnice nr. 1.'1'%2013 pri(in" aprobarea .5i"ului solicitantului + 9on"iii specifice pentru cererea "e propuneri "e proiecte "e tip strate)ic nr. 1$' 6Bmbun#t#irea accesului i a particip#rii )rupurilor (ulnerabile pe piaa muncii7 pentru implementarea Pro)ramului operaional sectorial 63e/(oltarea resurselor umane 200&+20137 ne!a la Or"inul pree"intelui utorit#ii 2aionale "e Re)lementare n 3omeniul 4ner)iei nr. '3%2013 pri(in" aprobarea Meto"olo)iei "e stabilire a tarifelor pentru ser(iciul "e transport al ener)iei electrice ne!ele nr. I+IC la Or"inul pree"intelui utorit#ii 2aionale <anitare Ceterinare i pentru <i)urana limentelor nr. $$%2013 pri(in" mo"ificarea ane!elor nr. 1+1 la Or"inul pree"intelui utorit#ii 2aionale <anitare Ceterinare i pentru <i)urana limentelor nr. 1'%200' pri(in" aprobarea tarifelor pentru efectuarea anali/elor i e!amenelor "e laborator, precum i a unor acti(it#i sanitare (eterinare, ca urmare a actuali/#rii tarifelor n funcie "e rata inflaiei "in anul 2012 Protocolul <esiunii a AAIC-a a 9omisiei 5i"rote5nice romno+ un)are, semnat la 3ebrecen la 23 mai 2013, aprobat prin -ot#rrea .u(ernului nr. 1''%2013 pentru aprobarea 5ot#rrilor cuprinse n Protocolul <esiunii a AAIC-a a 9omisiei 5i"rote5nice romno-un)are, semnat la 3ebrecen la 23 mai 2013, pentru aplicarea cor"ului "intre .u(ernul Romniei i .u(ernul

1'$ bis

''.2 lei

1$3 bis

1$.,2 lei

1$& bis

2&.$ lei

1&2 bis

33.12 lei

1&3 bis

''.2 lei

100 bis

1,.$0 lei

Republicii =n)are pri(in" colaborarea pentru protecia i utili/area "urabil# a apelor "e frontier#, semnat la Du"apesta la 1' septembrie 2003 '1& bis ne!a la Or"inul pree"intelui utorit#ii 2aionale "e Re)lementare n 3omeniul 4ner)iei nr. ',%2013 pentru aprobarea Re)ulamentului pri(in" racor"area utili/atorilor la reelele electrice "e interes public ne!ele nr. 1+1& la Or"inul ministrului s#n#t#ii i al pree"intelui 9asei 2aionale "e si)ur#ri "e <#n#tate nr. ,$1%'3$ pri(in" mo"ificarea i completarea ane!ei nr. 1 la Or"inul ministrului s#n#t#ii publice i al pree"intelui 9asei 2aionale "e si)ur#ri "e <#n#tate nr. 1.301%'00%2000 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice pri(in" prescrierea me"icamentelor aferente "enumirilor comune internaionale pre(#/ute n @ista cuprin/n" "enumirile comune internaionale corespun/#toare me"icamentelor "e care beneficia/# asi)uraii, cu sau f#r# contribuie personal#, pe ba/# "e prescripie me"ical#, n sistemul "e asi)ur#ri sociale "e s#n#tate, aprobat# prin -ot#rrea .u(ernului nr. &20%2000 ne!ele nr. 1+3 la Or"inul pree"intelui 9asei 2aionale "e si)ur#ri "e <#n#tate nr. 2'$%2013 pentru aprobarea mac5etelor "e raportare f#r# re)im special a in"icatorilor specifici i a Meto"olo)iei transmiterii rapoartelor aferente pro)ramelor%subpro)ramelor naionale "e s#n#tate curati(e ne!a la -ot#rrea .u(ernului nr. '2,%2013 pentru aprobarea <trate)iei naionale a Romniei pri(in" sc5imb#rile climatice, 2013+2020 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.211%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 6.5i" pri(in" proiectarea i e!ecutarea lucr#rilor "e reabilitare termic# a blocurilor "e locuine7, in"icati( .P 123-2013 ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul ministrului me"iului i sc5imb#rilor climatice nr. 1.$1'%2013 pentru aprobarea 9atalo)ului naional al materialelor "e ba/# i a mo"elului filei 9atalo)ului naional al materialelor "e ba/# ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.200%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 6<oluii-ca"ru pri(in" reabilitarea termo-5i)ro-ener)etic# a an(elopei cl#"irilor "e locuit e!istente, in"icati( <9 00&+20137 ne!ele nr. 1+3 la Or"inul ministrului e"ucaiei naionale nr. 1.01'%2013 pri(in" aprobarea stan"ar"ului "e pre)#tire profesional#, a planului "e n(##mnt i a curriculumului "e pre)#tire profesional# "e ni(el 3 a(ansat pentru calificarea antrenor pentru care se asi)ur# pre)#tirea prin n(##mntul preuni(ersitar 30.$1 lei *

'2' bis

,$.$ lei

'2, bis

30.$1 lei

'3$ bis

'2.11 lei

'30 bis

'1.0$ lei

'3, bis

22,.00 lei

'10 bis

103.' lei

''2 bis

122.20 lei

postliceal .................................................................... ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.111%2013 pentru completarea re)lement#rii te5nice 69o" "e proiectare. Da/ele proiect#rii construciilor7, in"icati( 9R 0-2012, aprobat# prin Or"inul ministrului "e/(olt#rii re)ionale i turismului nr. 1.'30%2012 ............................................................ ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.113%2013 pentru completarea re)lement#rii te5nice 69o" "e proiectare. 4(aluarea aciunii (ntului asupra construciilor7, in"icati( 9R 1-1-1%2012, aprobat# prin Or"inul ministrului "e/(olt#rii re)ionale i turismului nr. 1.&'1%2012 ........................................ ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.111%2013 pentru completarea re)lement#rii te5nice 69o" "e proiectare. 4(aluarea aciunii /#pe/ii asupra construciilor7, in"icati( 9R 1-1-3%2012, aprobat# prin Or"inul ministrului "e/(olt#rii re)ionale i turismului nr. 1.$''%2012 ........................................ ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.1$'%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 69o" "e proiectare seismic# + Partea I + Pre(e"eri "e proiectare pentru cl#"iri7, in"icati( P 100-1%2013 ...... ne!a la Or"inul ministrului ap#r#rii naionale nr. M.&,%2013 pentru aprobarea Instruciunilor pri(in" reali/area, recepionarea i stabilirea (alorii "efiniti(e a lucr#rilor "e construcii i instalaii aferente acestora, e!ecutate n Ministerul p#r#rii 2aionale .................................. ne!a la -ot#rrea .u(ernului nr. $'1%2013 pri(in" aprobarea Pro)ramului statistic naional anual 2013 .................. ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.210%2013 pri(in" mo"ificarea i completarea Or"inului ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1'&%200& pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 6Meto"olo)ie "e calcul al performanei ener)etice a cl#"irilor7........ ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul ministrului e"ucaiei naionale nr. 1.3'3%2013 pri(in" aprobarea curriculumului pentru pre)#tire practic# i sta)iu "e pre)#tire practic#, "in aria curricular# 8e5nolo)ii pentru clasa a AI-a, n(##mnt profesional "e 2 ani, i a planului "e n(##mnt pentru pre)#tire practic# i sta)iu "e pre)#tire practic#, "in aria curricular# 8e5nolo)ii pentru clasa a AI-a, n(##mnt profesional "e 2 ani, calificarea operator fabricarea i prelucrarea polimerilor ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.1$1%2013 pentru

''' bis

1'&.32 lei

''0 bis

$3$.10 lei

'', bis

121.2 lei

'$0 bis

30$.1 lei

'$1 bis

1010.'$ lei

'&, bis

33&$.0$ lei

'02 bis

1,&.31 lei

aprobarea re)lement#rii te5nice 69o" "e proiectare pentru structuri "in /i"#rie7, in"icati( 9R $ - 2013 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice nr. 2.3',%2013, pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 62ormati( pri(in" pro"ucerea betoanelor uoare7, in"icati( 9 1''+2013 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice nr. 2.3$1%2013, pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 69o" "e proiectare a construciilor cu perei structurali "e beton armat7, in"icati( 9R 2-1-1.1%2013 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice nr. 2.30'%2013, pri(in" aprobarea re)lement#rii te5nice 6.5i" pentru proiectarea structurilor "in beton "e nalt# re/isten # n /one seismice7, in"icati( .P 121+2013 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.3$3%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 62ormati( pri(in" stabilirea nc#rc#rilor i )rup#rilor "e nc#rc#ri pentru construciile 5i"rote5nice "e retenie, in"icati( 2P 130+20137 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.3$0%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 6<pecificaie te5nic# pri(in" pro"use pentru construcii. 9aracteristici eseniale, ni(eluri i clase "e performan#7, in"icati( <8 0'1-2013 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.1$3%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 62ormati( pri(in" securitatea la incen"iu a construciilor, Partea a II-a + Instalaii "e stin)ere7, in"icati( P110%2-2013 ne!a la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 1.133%2013 pentru mo"ificarea i completarea Or"inului ministrului s#n#t#ii nr. 1.2&'%2011 pri(in" aprobarea listelor i preurilor "e "econtare ale me"icamentelor care se acor"# bolna(ilor n ca"rul pro)ramelor naionale "e s#n#tate i a meto"olo)iei "e calcul al acestora ne!a la -ot#rrea Diroului e!ecuti( al 9ole)iului 2a ional al sistenilor <ociali nr. 3$%2013 pri(in" aprobarea Re)istrului 2aional al sistenilor <ociali "in Romnia ne!a la Or"inul ministrului transporturilor nr. 1.132%2013 pri(in" aplicarea 9o"ului "e re)uli practice "e si)uran# "in 2011 pentru na(ele care transport# nc#rc#turi "e lemn pe punte >9o"ul 839 2011?, a"optat "e "unarea Or)ani/aiei Maritime Internaionale prin Re/oluia .1010>2&? "in 30 noiembrie 2011

'03 bis

1,3.20 lei

'0$ bis

'&.,$ lei

',1 bis

010.& lei

',' bis

20,.&$ lei

$11 bis

11.1$ lei

$11 bis

&&.20 lei

$33 bis

$, lei

$31 bis

ne!a la Or"inul ministrului transporturilor nr. 1.131%2013 pri(in" acceptarea 9o"ului "in 2011 pentru implementarea instrumentelor OMI obli)atorii, a"optat "e "unarea Or)ani/aiei Maritime Internaionale prin Re/oluia .10'1>2&? "in 30 noiembrie 2011 ne!ele nr. 1+30 la Or"inul ministrului afacerilor e!terne nr. 010%2013 pentru aprobarea formularelor-tip "e nre)istrare, certificare, licen# i alte "ocumente pre(#/ute "e Or"onana "e ur)en# a .u(ernului nr. 1'0%1,,, pri(in" re)imul "e control al e!porturilor, importurilor i altor operaiuni cu pro"use militare ne!ele nr. 1+30 la Or"inul ministrului s#n#t#ii i al pree"intelui 9asei 2aionale "e si)ur#ri "e <#n#tate nr. 1.1&0%$0$%2013 pri(in" mo"ificarea i completarea Or"inului ministrului s#n#t#ii publice i al pree"intelui 9asei 2aionale "e si)ur#ri "e <#n#tate nr. 1.211%32'%200$ pentru aprobarea re)ulamentelor "e or)ani/are i funcionare a comisiei naionale, a subcomisiilor naionale i comisiilor "e e(aluare a furni/orilor "e ser(icii me"icale, "e "ispo/iti(e me"icale, "e me"icamente i materiale sanitare, a stan"ar"elor "e e(aluare, precum i a normelor meto"olo)ice pentru e(aluarea furni/orilor "e ser(icii me"icale, "e "ispo/iti(e me"icale, "e me"icamente i materiale sanitare ne!ele nr. 1+& la Or"inul ministrului economiei nr. 2.001%2013 pentru mo"ificarea i completarea unor ane!e la -ot#rrea .u(ernului nr. 332%200& pri(in" stabilirea proce"urilor pentru aprobarea "e tip a motoarelor "estinate a fi montate pe maini mobile nerutiere i a motoarelor secun"are "estinate (e5iculelor pentru transportul rutier "e persoane sau "e marf# i stabilirea m#surilor "e limitare a emisiilor "e )a/e i "e particule poluante pro(enite "e la acestea, n scopul proteciei atmosferei ne!ele nr. 1+1 la Or"inul ministrului transporturilor nr. 1.2'1%2013 pentru mo"ificarea i completarea Or"inului ministrului transporturilor nr. 1.11&%2000 pri(in" aprobarea cerinelor te5nice pentru na(ele "e na(i)aie interioar# ne!ele nr. 1 i 2 la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 2.,01%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 62ormati( pri(in" proiectarea, e!ecuia i e!ploatarea sistemelor "e alimentare cu ap# i canali/are a localit#ilor. In"icati( 2P 133+20137 ne!a la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 1.112%2013 pri(in" aprobarea proce"urilor "e practic# pentru asisten i me"icali )eneraliti ne!ele nr. 1 i 2 la -ot#rrea .u(ernului nr. &01%2013 pri(in" aprobarea <trate)iei naionale anti"ro) 2013+2020

30.$1 lei

$30 bis

$0.&2 lei

$10 bis

3'.00 lei

$'& bis

11.1$ lei

$', bis

102.12 lei

$$0 bis

110.11 lei

$$, bis &02 bis

103.'1 lei ,1.00 lei

* *

i a Planului "e aciune n perioa"a 2013+201$ pentru implementarea <trate)iei naionale anti"ro) 2013+2020 ne!ele nr. 1+3 la Or"inul ministrului "ele)at pentru proiecte "e infrastructur# "e interes naional i in(estiii str#ine nr. 1$0%2013 pentru aprobarea Re)ulamentului "e or)ani/are i funcionare pri(in" proce"urile "e atribuire a contractelor "e ac5i/iie public#, a Re)ulamentului "e or)ani/are i funcionare pri(in" monitori/area i e!ecuia contractelor "e asisten# te5nic#, ser(icii "e consultan# i contracte "e lucr#ri n ba/a 9on"iiilor )enerale "e contract "e construcie "e lucr#ri "e in)inerie i cl#"iri proiectate "e c#tre beneficiar >:I3I9 Rou + e". 1,,,? i a Re)ulamentului "e or)ani/are i funcionare pri(in" monitori/area i e!ecuia contractelor "e asisten# te5nic#, ser(icii "e consultan# i contracte "e lucr#ri n ba/a 9on"iiilor )enerale "e contract "e construcie-proiectare i ec5ipamente >:I3I9 .alben + e". 1,,,? ne!a la Or"inul ministrului e"ucaiei naionale nr. '.1'1%2013 pentru aprobarea Meto"olo)iei-ca"ru pri(in" mobilitatea personalului "i"actic "in n(##mntul preuni(ersitar n anul colar 2011+201' ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 3.102%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 62ormati( "e proiectare, e!ecuie i e(aluare la aciuni seismice a lucr#rilor 5i"rote5nice "in frontul barat. Re(i/uire 2P 0&$+20027, in"icati( 2P 0&$+2013 ne!a la Or"inul ministrului transporturilor nr. 1.3'2%2013 pentru publicarea accept#rii 9o"ului internaional "in 2011 pri(in" pro)ramul intensificat "e inspecii efectuate cu oca/ia inspeciilor la (rac5iere i petroliere >9o"ul 4<P 2011?, a"optat "e "unarea Or)ani/aiei Maritime Internaionale prin Re/oluia .101,>2&? "in 30 noiembrie 2011 ne!ele 1E$ la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 1.312%2013 pentru aprobarea meto"olo)iei "e supra(e)5ere a infeciilor cu transmitere se!ual# ne!ele nr. IEIII la Or"inul ministrului economiei nr. 1.001%2013 pentru aprobarea prescripiilor te5nice P8 9R $+2013 6 utori/area operatorilor control ne"istructi( i a persoanelor ;uri"ice care efectuea/# e!amin#ri ne"istructi(e, precum i e(aluarea persoanelor ;uri"ice care efectuea/# e!amin#ri "istructi(e7, P8 9R &+2013 6 probarea proce"urilor "e su"are pentru oel, aluminiu, alia;e "e aluminiu i polietilen# "e nalt# "ensitate >P4--3?7 i P8 9R ,+ 2013 6 utori/area su"orilor care e!ecut# lucr#ri "e su"are la instalaii sub presiune i la instalaii "e ri"icat i a operatorilor su"are e(i i fitin)uri "in polietilen#

&1' bis

'2.11 lei

&1& bis

&'., lei

&23 bis

$, lei

&2, bis

201.'2 lei

&1, bis &', bis

'2.11 lei 11,.01 lei

* *

"e nalt# "ensitate >P4--3?7 &&' bis ne!ele nr. 1+3 la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 1.31&%2013 pentru mo"ificarea i completarea Or"inului ministrului s#n#t#ii, interimar, nr. 1.'21%200, pri(in" aprobarea )5i"urilor clinice pentru obstetric#-)inecolo)ie ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 3.303%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 6.5i" pri(in" proiectarea i e!ecuia acoperiurilor (er/i la cl#"iri noi i e!istente, in"icati( .P 120-20137 ne!ele nr. 1, 2 i 1+10 la @e)ea bu)etului "e stat pe anul 2011 nr. 3'$%2013 ne!a la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 3.11'%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 62ormati( pri(in" proiectarea faa"elor cu alc#tuire (entilat#7, in"icati( 2P 13'-2013 ne!ele nr. 1+1 la Or"inul (iceprim-ministrului, ministrul "e/(olt#rii re)ionale i a"ministraiei publice, nr. 3.301%2013 pentru aprobarea re)lement#rii te5nice 62ormati( pri(in" acustica n construcii i /one urbane, in"icati( 9 12'-20137 ne!a la Or"inul nr. 111%2013 al pree"intelui utorit#ii 2aionale "e Re)lementare n 3omeniul 4ner)iei pri(in" aprobarea Re)ulamentului "e calificare a pro"uciei "e ener)ie electric# n co)enerare "e nalt# eficien # i "e (erificare i monitori/are a consumului "e combustibil i a pro"uciilor "e ener)ie electric# i ener)ie termic# util#, n co)enerare "e nalt# eficien# ne!a la Or"inul ministrului "ele)at pentru bu)et nr. 2.021%2013 pentru mo"ificarea i completarea 2ormelor meto"olo)ice pri(in" or)ani/area i con"ucerea contabilit#ii instituiilor publice, Planul "e conturi pentru instituiile publice i instruciunile "e aplicare a acestuia, aprobate prin Or"inul ministrului finanelor publice nr. 1.,1&%200' ne!a la Or"inul ministrului s#n#t#ii nr. 1.'&,%2013 pentru mo"ificarea Or"inului ministrului s#n#t#ii nr. 1.2&'%2011 pri(in" aprobarea listelor i preurilor "e "econtare ale me"icamentelor care se acor"# bolna(ilor n ca"rul pro)ramelor naionale "e s#n#tate i a meto"olo)iei "e calcul al acestora ''.2 lei *

003 bis

,1.00 lei

00' bis

113.1$ lei

00& bis

11'.,2 lei

012 bis

200.30 lei

020 bis

1$.,2 lei

031 bis

221.,1 lei

013 bis

30.$1 lei

* E se transmite prin e-mail **E se furni/ea/# numai pe 93 pariiile noi sunt marcate cu rou