Sunteți pe pagina 1din 6

Curs nr.

6 DOCTRINA ECONOMIC MARXIST Perioada 1840-1880, n care se ncadreaz opera lui Marx, a reprezentat una din cele mai nvolburate din Europa. Monar iile ncepuser s aib un concurent n !orma democra"iilor iar oamenii ncepuser s lupte mpotriva statului pentru a-#i putea impune propriile idei. Economiile ncepuser s !unc"ioneze tot mai e!icient #i industrializarea devenise un proces de neoprit care spulbera vec ile rela"ii !eudale. $radi"iile ncepuser s devin absolute at%t sub !orma comportamentelor de produc"ie c%t #i a concep"iilor despre via". Pe plan economic produc"ia cre#tea at%t datorit cre#terii productivit"ii muncii c%t #i datorit construirii de noi unit"i de produc"ie. &c imburile comerciale cuno#teau #i ele o cre#tere deosebit, at%t pe plan intern c%t #i extern iar pia"a mondial devenea tot mai mult un !actor de care trebuiau s "in seama cu to"ii. 'ar sc imbrile cptaser un ritm prea rapid pentru ca ec ilibrul social s mai !unc"ioneze. (on!lictele erau inevitabile ca mi)loc de reec ilibrare social ceea ce !cea atmos!era social extrem de tensionat, lucru re!lectat #i n con#tiin"a oamenilor. $ocmai datorit acestei atmos!ere speci!ice a timpului Marx pune n centrul sistemului su teoretic con!lictul. *ucru normal #i previzibil, studii mai recente art%nd !aptul c oamenii de #tiin" nu creeaz undeva n a!ara spa"iului #i timpului ci sunt puternic in!luen"a"i de concep"iile +enerale despre via" #i problemele speci!ice mediilor lor na"ionale.
6.1. Filozofia social - istoric !ar"ist

,ilozo!ia marxist pune n centrul vie"ii sociale activitatea economic. -st!el, di!eren"a ntre diversele societ"i #i tipuri de societ"i e dat de di!eritele moduri n care oamenii produc bunurile, iar evolu"ia societ"ii este determinat de sc imbrile n modul de produc"ie. Modul de producie este analizat prin dou componente. !or"ele de produc"ie #i rela"iile de produc"ie. Forele de producie sv%r#esc actul productiv #i se compun din fora de munc #i din mijloacele de producie. Relaiile de producie reprezint rela"iile ce se stabilesc n procesul de produc"ie. Marx !ormuleaz legea concordanei dintre forele de producie i a relaiilor de producie. Primele evolueaz mai repede, n timp ce rela"iile de produc"ie sunt mult mai ncete n trans!ormri. 'e aici apare con!lictul ca !actor intermediar de explicare a sc imbrii sociale, prin intermediul lui realiz%ndu-se sincronizarea rela"iilor de produc"ie cu !actorii de produc"ie. /n modelul su istoric Marx apreciaz c n orice societate, oamenii se pot di!eren"ia n !unc"ie de raporturile lor cu mi)loacele de produc"ie. -par ast!el cele dou clase !undamentale, proprietarii #i ne-proprietarii. -lturi de aceste clase pot aprea #i altele, dar acestea sunt peri!erice. Pentru a-#i ar+umenta #i ntri modelul, Marx construie#te o istorie a modurilor de produc"ie n care caut s-#i utilizeze modelul. -st!el apare o societate ima+inar, 0comuna primitiv1, n care nu exista proprietate asupra bunurilor de produc"ie. (ercetrile antropolo+ice nu au reu#it ns s descopere n prezent nici o societate care s nu utilizeze proprietatea asupra mi)loacelor de produc"ie #i nici nu a !ost adus vreo dovad c o ast!el de societate ar !i existat vreodat.

'ar Marx avea nevoie de acest construct !antezist pentru a ataca proprietatea ca element esen"ial al oricrei !orme de or+anizare a vie"ii sociale. 'ac ar !i existat c%ndva o ast!el de societate atunci ar trebui s existe din nou. Proprietatea ar putea aprea atunci ca un !urt. 2ar !actorul care ar !i condus la aceast sc imbare ar !i !ost inova"ia te nolo+ic, adic dezvoltarea mi)loacelor de produc"ie. Ea a condus la dep#irea satis!acerii nevoilor elementare, ceea ce a permis apari"ia unor bunuri care puteau !i trecute prin !urt n proprietatea unor indivizi. 'eci societatea e vizualizat de Marx ca !iind !ormat din dou clase cu interese opuse. 3 clas de exploatatori #i una de exploata"i, care se a!l n con!lict !undamental. 2ar sursa rului o constituie proprietatea. 'ar ncercarea sa de a prezenta un model credibil al societ"ilor istorice ca !iind !ormate n special din exploata"i #i exploatatori e#ueaz de asemenea. &clavii #i proprietarii de sclavi nu au reprezentat dec%t o parte redus a popula"iei n antic itate, insi+ni!iant n ma)oritatea timpului #i societ"ilor, cu excep"ia unor scurte perioade n 4recia #i 5oma antic. /n !eudalism exista o clas suplimentar !a" de !eudali #i "ranii liberi #i de meseria#i. 'ar #i clerul reprezenta o cate+orie social important care rm%ne n a!ara explica"iei marxiste, ne!iind nici nobili, nici aservi"i. 5ealitatea era cu total di!erit !a" de modul n care simplul model marxist de sistematizare a istoriei ncerca s o prezinte. (el mai mult se apropie de realitate Marx n descrierea capitalismului, ca !iind !ormat din capitali#ti #i din muncitori. 6.#. Filozofia $cono!ic !ar"ist /n doctrina marxist, teoria economic reprezint un apendice al !ilozo!iei asupra capitalismului, opera lui Marx !iind una de esen" !iloso!ic #i nu #tiin"i!ic. El studiaz realitatea ca un !iloso! #i nu trece prin e!orturile de validare empiric pe care le-ar implica o tratare #tiin"i!ic a problemei. 'oar pe alocuri n opera economic apare preocuparea pentru #tiin"i!icitate. (u toate acestea, perenitatea operei marxiste se datoreaz poate tocmai preocuprii pentru acurate"e, pentru lo+ic #i pentru veridicitate care au di!eren"iat clar lucrrile marxiste de cele ale utopicilor care l-au precedat. Marx se ocup nu at%t de pro+rame utopice, de scenarii alternative pentru societatea contemporan lui, c%t de ar+umentarea #tiin"i!icit"ii unor ast!el de scenarii pe baza analizei mecanismelor de !unc"ionare ale capitalismului #i descoperirii le+ilor sale !undamentale. /n domeniul economic Marx a a)uns la o erudi"ie remarcabil. Preocuprile !iloso!ice #i sociolo+ice din perioada tinere"ii sunt nlocuite n cea de a doua parte a vie"ii de studiul #tiin"ei economice. 'ovad n acest sens st volumul patru al Capitalului", intitulat 0Teorii asupra plusvalorii", n care !ace o istorie critic a #tiin"ei economice. 4%ndirea economic a lui Marx s-a construit pe baza ideilor #i conceptelor teoriei economice liberale clasice, dar a !ost !undamental in!luen"at de lucrrile sociali#tilor utopici care l precedaser. El a ncercat s prelucreze aceste teorii pentru a putea s ar+umenteze pe baza lor prbu#irea modelului capitalist de societate #i s dovedeasc validitatea unui nou model de societate. (eea ce a identi!icat el ca !iind nea)unsurile +enerale ale teoriilor economice ale predecesorilor si au !ost exa+erarea rolului deduc"iei #i deci abstractizarea inutil la liberalii clasici #i cuno#tin"ele economice nesatis!ctoare la sociali#tii utopici. Pe de alt parte, atac #i concep"ia romantic asupra istoriei care punea prea mult accent pe rolul inten"iilor unor persoane n determinarea cursului istoriei. Pentru Marx istoria e determinat de !apte obiective. *a r%ndul lui, Marx a !ost criticat de ctre al"i economi#ti. -ceast analiz critic a operei sale ne permite

s investi+m universul +%ndirii sale. 6na dintre primele #i cele mai bine !cute critici a operei marxiste a !cut-o austriacul 7o m-7a8er9. /n teoria marxist oamenii sunt sclavii sistemului social de produc"ie. ,eti#ismul, dezumanizarea #i exploatarea sunt consecin"e inevitabile ale diviziunii muncii #i dezvoltrii propriet"ii private. ,eti#ismul reprezint procesul obiectivizrii produsului muncii, ceea ce !ace ca acesta s-l domine pe om. 'ezumanizarea :alienarea; se re!er la pierderea de ctre individ a controlului asupra utilizrii propriei !or"e de munc iar exploatarea conduce la pierderea controlului muncitorului asupra produsului muncii sale. (apitalul reprezint un concept c eie al operei marxiste, concept care d #i titlul celei mai importante lucrri economice a lui Marx. Pe plan social, capitalul exercit un rol de comand, prin de"intorii si, n ceea ce prive#te deciziile economice cotidiene, !olosirea resurselor, or+anizarea produc"iei #i reparti"ia venitului na"ional. (apitalul apare aici ca o rela"ie de exploatare, iar sporirea capitalului ca o sporire a !or"ei de exploatare a muncitorului. -st!el capitalul e privit nu n !orma sa !izic, ci pe planul componentei sale sociale, unde capitalul se prezint ca o rela"ie de produc"ie. 'e"intorii capitalului au comanda activit"ii economice, iar muncitorii salaria"i sunt !actorii de execu"ie. Pe acela#i plan social +eneral sistemul propriet"ii private #i economia de pia" +enereaz dezor+anizare, anar ie, risipire a resurselor. -cestui sistem capitalist destructurant Marx i opune societatea socialist-comunist, unde datorit cooperrii con#tiente #i plani!icrii ra"ionale produc"ia ar !i orientat spre utilizare #i nu spre pro!it. 6rmrind cu aten"ie mi#crile economice ale timpului su, Marx a pus accentul pe contradic"iile interne ale acestuia, pe problemele care existau n societate, #i n acela#i stil ca #i pro!e"ii apocalipsei din zilele noastre, prevedea distru+erea sistemului capitalist. 'up c%teva decenii, al"i marxi#ti :5osa *uxembur+; anun"au c iar date exacte pentru prbu#irea sistemului capitalist. 2storia ns nu a "inut cont de pro!e"iile lor.
6.%. T$oria $cono!ic !ar"ist

Punctul de plecare al +%ndirii economice marxiste este teoria valorii. Marx consider valoarea ca expresie a cantitii de munc social cuprins ntr-un produs. 3 perspectiv care supraevalua munca manual a proletarului. $eoria valorii munc nu este extrem de ori+inal, ci valori!ic contribu"iile economi#tilor clasici. 'ar Marx vede dincolo de mar! oamenii #i rela"iile dintre ei, rela"iile dintre clase. -st!el ntre oameni ceea ce se sc imb este de !apt munc cristalizat, materializat n mar!. 6n alt concept !undamental este capitalul. (apitalul este, n doctrina marxist, valoare acumulat. 3ri+inea capitalului este plusvaloarea. 'ar ntre plusvaloare #i capital exist o le+tur c iar mai str%ns. (apitalul ia na#tere #i se spore#te pe baza plusvalorii dar #i plusvaloarea se !ormeaz pe baza capitalului. <o"iunea de plusvaloare, reprezent%nd ceea ce rm%ne n urma pl"ii muncii, a !ost !olosit #i de economi#tii clasici sub denumiri ca rent, pro!it, supravaloare etc., reprezent%nd !ormele concrete pe care le putea lua plusvaloarea n s!era reparti"iei. Marx construie#te o

ntrea+ teorie a plusvalorii #i descoper !ormele ei concrete, totul n cadrul procesului reparti"iei venitului na"ional. Pe scurt aceast idee arat c muncitorii primesc sub !orm de salariu numai o parte din valoarea pe care ei o creeaz cealalt parte !iind nsu#it pe nedrept de capitali#ti. *a Marx plusvaloarea reprezint di!eren"a ntre valoarea creat de muncitor #i salariul de subzisten", necesar consumului muncitorului #i !amiliei sale pentru ca !or"a de munc s se reproduc. 'ac n opt ore de munc muncitorul lucreaz patru pentru a-#i produce ec ivalentul salariului su de subzisten", plusvaloarea apare n celelalte patru c%nd muncitorul produce n continuare pentru capitalist, !r a primi nimic n sc imb. Pentru Marx acesta a !ost doar un punct de pornire. El distin+e ntre munc ca reprezent%nd activitatea de creare de bunuri, #i fora de munc, ca reprezent%nd capacitatea !izic #i intelectual a muncitorului de a presta aceast munc. (eea ce vinde muncitorul capitalistului este !or"a sa de munc #i nu munca, primind pentru aceasta un pre numit salariu. 'ar prin utilizarea mr!ii !or" de munc aceasta este capabil s creeze valori mai mari dec%t propria ei valoare, ceea ce i permite capitalistului s intre n posesia unui surplus de valoare !r a da nimic n sc imb. 3 alt distinc"ie important !ace Marx ntre valoarea de ntrebuin"are #i cea de sc imb. 'in punctul de vedere al valorilor de ntrebuin"are, mr!urile sunt di!erite unele de altele #i sunt deci incomparabile. (eea ce le di!eren"iaz este calitatea. 'ar ca s poat !i msurate #i ec ivalate n cadrul sc imbului ele trebuie s aib numai deosebiri cantitative. Prin urmare n sc imb valoarea de ntrebuin"are nu are nici o importan". /n primele dou volume ale 0Capitalului", Marx analizeaz produc"ia, circula"ia mr!urilor #i a capitalului, reparti"ia #i consumul. /n cel de-al treilea volum al lucrrii este examinat procesul de ansamblu al produc"iei capitaliste, cu o observare atent a interdependen"elor din diversele s!ere ale vie"ii economice dar #i e!ectele !aptului c la comanda economiei se a!l capitalul, at%t la nivel micro c%t #i macroeconomic. Rata plusvalorii rm n constante, atunci rata profitului scade dar masa lui crete, !n acelai raport cu creterea masei plusvalorii. *a nivelul macroeconomic Marx realizeaz teoria reproduciei capitalului #i sc"emele reproduciei simple i lrgite. (ircula"ia capitalului cuprinde trei etape. Prima e reprezentat de aprovi#ionarea cu mi)loace de produc"ie, printre care #i cumprarea de !or" de munc. 5aportul dintre suma destinat cumprrii de alte mi)loace de produc"ie #i suma destinat pl"ii !or"ei de munc reprezint compo#iia organic a capitalului. -st!el Marx, di!eren"iaz componentele capitalului, dup rolul ndeplinit n procesul de produc"ie, n capital constant, !ormat din mi)loacele materiale #i capital variabil. - doua etap este cea de producie, c%nd se consum !actorii de produc"ie #i se ob"in mr!uri de o valoare mai mare dec%t cea a elementelor consumate. 2ar a treia etap a circula"iei capitalului o reprezint v n#area produselor ob"inute. 6ndeva n acest proces de circula"ie al capitalului acesta se multiplic. /ncercarea de a prezenta sc imbul ca surs a plusvalorii se bazeaz pe con!uzia ntre valoarea de ntrebuin"are #i valoarea de sc imb. (ci n sc imb nu are cum s apar plusvaloarea, deoarece !iecare c%#ti+

valoare de ntrebuin"are. 'ar n ceea ce prive#te valoarea de sc imb ea trebuie s !ie e+al pentru a ec ilibra sc imbul. =i c iar dac un capitalist reu#e#te s-#i pcleasc partenerii n sc imb, ceea ce c%#ti+ el pierd ceilal"i, deci nu apare plusvaloare. Pentru a aprea plusvaloarea este necesar s existe pe pia" o marf cu caracteristici speciale, prin a crei utilizare aceasta s se trans!orme ntr-o surs de valoare. 3 ast!el de mar! este !or"a de munc> 'e ce se ob"ine o cre#tere a valorii capitalului n cadrul procesului de produc"ie? $ocmai datorit plusvalorii aprute n urma !olosirii !or"ei de munc. -st!el valoarea ob"inut n urma produc"iei este e+al cu valoarea capitalului avansat ini"ial cumulat cu plusvaloarea. /n urma unui proces de produc"ie n care sunt investi"i 1000 de unit"i monetare, cu at%t mai mare este pro!itul cu c%t mai mare este propor"ia din ace#ti bani investit n cumprare de !or" de munc #i cu c%t mai mare este rata plusvalorii, reprezent%nd raportul dintre timpul n care muncitorul lucreaz pentru bene!iciul capitalistului #i timpul n care lucreaz pentru propriul salariu. 7anii ob"inu"i, mai mul"i dec%t cei avansa"i ini"ial, trebuie trans!orma"i din nou ntr-un capital #i mai mare #i acesta se repet mereu. -cesta este procesul reproduc"iei capitalului. Prin acest proces se explic #i acumularea continu de capital. &c ema reproduc"iei simple a capitalului presupune ca rata plusvalorii s !ie zero, adic salariul muncitorului s cuprind n el ntrea+a valoare realizat de el n timpul produc"iei. 3b"ine ast!el Marx le+ea tendin"ei de scdere a ratei pro!itului. Pe msur ce societatea capitalist se dezvolt, are loc o sporire cantitativ a capitalului total. 'ar pe msur ce cre#te capitalul total cre#te #i compozi"ia sa relativ n capital constant #i scade cea n capital variabil, capital cuprinz%nd #i munca vie. 'ar dac capitalul total #i compozi"ia sa or+anic cresc iar capitalul variabil #i 'e asemenea, prin procesele concuren"ei, se !ormeaz rate e+ale ale pro!iturilor n diversele ramuri, adic se uni!ormizeaz masa pro!iturilor la capitaluri e+ale investite. &in+ura posibilitate a capitalismului de a lupta mpotriva tendin"ei de scdere continu a rate pro!itului este mrirea ratei plusvalorii, adic a +radului de exploatare. *a s!%r#itul capitalismului, lumea ar !i trebuit s !ie compus dintr-o ptur sub"ire de capitali#ti #i mari mase de proletari !lm%nzi #i descul"i, care vor rsturna opresorii #i vor lua n propriile m%ini conducerea economiei. Marx a descoperit la -ristotel ideea c sc imbul nu poate exista !r e+alitate, iar e+alitatea nu poate exista !r comensurabilitate. 'e aici apare reprezentarea sc imbului ca o ecua"ie n care valoarea mr!urilor este msurat printr-un criteriu comun. Marx de)a, probabil, avea credin"a !erm c sin+ura surs a valorii este munca. 2deea valabil n anumite circumstan"e. $oate acestea !ac ca sin+urul criteriu valabil care i apare lui Marx s !ie munca investit n producerea mr!urilor. Pentru a ar+umenta acest punct de vedere care i apare ca evident, Marx exclude implicit din r%ndul bunurilor care se sc imb cele care nu sunt rodul muncii ci sunt daruri ale naturii, precum solul, lemnul din pdure sau puterea apei. Eliminarea lor nu poate !i !cut !r a +re#i

+rav, deoarece aceste bunuri sunt obiecte importate ale propriet"ii #i sc imbului. 'ar n cazul acestora, cantitatea de munc depus pentru producerea lor nu mai poate !i sursa valorii acestora. /n acest punct Marx se con!runt cu di!icult"ile +eneralizrii. /nt%lne#te situa"ii n care le+ea sa nu are nici o aplicabilitate. (um reac"ioneaz? *e trece sub tcere. Pentru a n"ele+e aceast atitudine s nu uitm componenta ideolo+ic a operei sale care l obli+ s-#i convin+ cititorii de adevrul absolut al doctrinei sale. Pe l%n+ restr%n+erea no"iunii de mar! la cea de arte!act Marx mai are nevoie #i de o alt modi!icare a realit"ii. E vorba de separarea complet a valorii de sc imb de cea a utilit"ii. Ca valori de !ntre$uinare, mrfurile sunt !n primul r nd de calitate diferit% ca valori de sc"im$ ele nu pot avea dec t deose$iri cantitative i nu conin nici un atom de valoare de !ntre$uinare. &n relaia de sc"im$ a mrfurilor caracteristic este faptul evident c se face a$stracie de valoarea lor de utilitate". 'e ce are nevoie de aceast separare complet? Pentru a putea elimina orice al"i competitori la rolul de !actor comun care s determine valoarea de sc imb a mr!urilor. 0 'ac facem a$stracie de valoarea de !ntre$uinare, a mrfurilor nu le mai rm ne dec t o singur !nsuire, aceea de a fi produse ale muncii". 'atorit acestei separri calit"ile !izice ale bunurilor, deoarece in!luen"eaz numai valoarea de utilitate a unui bun, nu pot sta nicidecum la baza valorii de sc imb a acestora. 3dat eliminat valoarea lor de !olosin", Marx proclam trium!tor c nu le mai rm%ne dec%t o sin+ur calitate, cea de a !i produse ale muncii. Evident pentru noi este c ele au mult mai multe calit"i printre care aceea de a !i relativ rare n raport cu cererea pentru ele sau aceea de a cauza c eltuieli celor care le produc. 'ar asta nc nu e totul cci pentru a conc ide de!initiv c la baza valorii st cantitatea de munc depus pentru producere Marx e nevoit s abstractizeze munca #i s elimine aspectele calitative ale ei. Pentru teoria sa e nevoie s existe munca ca un !actor de produc"ie omo+en, care s di!ere numai prin cantitate. (on#tient de acest aspect Marx a!irm doar c putem reduce orice tip de munc #i orice !orm concret a ei la un sin+ur tip de munc, munca uman in abstracto. Teste de verificare: 1. Car$ sunt c$l$ &ou co!'on$nt$ 'rin car$ $st$ analizat !o&ul &$ 'ro&uc(i$) @. *n c$ const l$+$a concor&an($i &intr$ for($l$ &$ 'ro&uc(i$ ,i a r$la(iilor &$ 'ro&uc(i$) A. C$ $st$ -aloar$a .n conc$'(ia lui Mar") 4. Car$ $st$ s$!nifica(ia no(iunii &$ 'lus-aloar$) B. Car$ $st$ &istinc(ia &intr$ -aloar$a &$ .ntr$/uin(ar$ ,i -aloar$a &$ sc0i!/ .n conc$'(ia !ar"ist )