Sunteți pe pagina 1din 2

Aprob

_________
Prim-prorector
____ ________

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea de Inginerie i Management n Electronic i Telecomunicaii
ORARUL
activitilor didactice
a.u. 2013/2014, secia zi, anul I masterat, semestrul 2

Ziua

Ora
Grupa

1720 1840

LUNI

1855 2015

MARI

1720 1840

1855 2015

1720 1840

MIERCURI

1855 2015

SCE-121M

MMRT-121M

Evaluare

Programarea orientat pe obiecte


Programarea orientat pe obiecte
Programarea
Chihai Andrei
Chihai Andrei
orientat pe obiecte
(03.02.2014-07.03.2014)
(03.02.2014-07.03.2014)
1-205
1-205
Program 40ore
Standarde n electronic i
Standarde n electronic i
(30-curs, 10comunicaii
comunicaii
practica)+Pa
urcanu Dinu, lect.super., magistru urcanu Dinu, lect.super., magistru examen la 03.04.13
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
1-205
1-205
Programarea orientat pe obiecte
Programarea orientat pe obiecte
Standarde n
Chihai Andrei
Chihai Andrei
electronic i
(03.02.2014-07.03.2014)
(03.02.2014-07.03.2014)
comunicaii1-205
1-205
Program 40ore
Standarde n electronic i
Standarde n electronic i
(30-curs, 10comunicaii
comunicaii
practica)+Pa
urcanu Dinu, lect.super., magistru urcanu Dinu, lect.super., magistru
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
examen la 07.06.14
1-205
1-205
Organizarea i analiza activitii
Planificarea
Comunicaii radio
econoimice n domeniul
experimentului
Avram Ion, conf.univ.,dr.
telecomunicaiilor
tiinific i
(03.02.2014-07.03.2014)
Sava Lilia, conf.univ.,dr.
prelucrarea datelor
1-328
(03.02.2014-07.03.2014)
experimentale
1-214
Program - 40 ore
Planificarea experimentului tiinific
Planificarea experimentului tiinific (30-curs,10-practica)
i prelucrarea datelor experimentale
i prelucrarea datelor experimentale
estakova Tatiana, conf.univ.,dr.
estakova Tatiana, conf.univ.,dr. Examen 15.06.14
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
2-404A
2-404A
Comunicaii radio
Organizarea i analiza activitii
Comunicaii radio
Avram Ion, conf.univ.,dr.
econoimice n domeniul
Program 40ore
(03.02.2014-07.03.2014)
telecomunicaiilor
(30-curs, 101-328
Sava Lilia, conf.univ.,dr.
practica)+Pa
(03.02.2014-07.03.2014)
1-214
examen la 05.04.14
Planificarea experimentului tiinific Planificarea experimentului tiinific
i prelucrarea datelor experimentale i prelucrarea datelor experimentale
estakova Tatiana, conf.univ.,dr.
estakova Tatiana, conf.univ.,dr.
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
2-404A
2-404A
Comunicaii satelit
Comunicaii satelit
Comunicaii satelit
Secrieru Nicolae, conf.univ.,dr.
Secrieru Nicolae, conf.univ.,dr.
Program - 40 ore
(03.02.2014-07.03.2014)
(03.02.2014-07.03.2014)
(30-curs,
1-205
1-205
10-practica)+PA
Transmisiuni de date
Transmisiuni de date
Nistiriuc Pavel, conf.univ.,dr.
Nistiriuc Pavel, conf.univ.,dr.
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
examen la 21.06.14
1-214
1-214
Comunicaii satelit
Secrieru Nicolae, conf.univ.,dr.
Comunicaii satelit
Transmisiuni de
(03.02.2014-07.03.2014)
Secrieru Nicolae, conf.univ.,dr.
date1-205
(03.02.2014-07.03.2014)
Program 40ore
Transmisiuni de date
1-205
(30-curs, 10Nistiriuc Pavel, conf.univ.,dr.
Transmisiuni de date
practica)
(07.04.2014-21.05.2014)
Nistiriuc Pavel, conf.univ.,dr.
1-214
(07.04.2014-21.05.2014)
examen la 28.06.14
1-214

Ziua

Ora
Grupa

SCE-111M

Organizarea i analiza activitii


econoimice n domeniul
telecomunicaiilor
Sava Lilia, conf.univ.,dr.
(03.02.2014-07.03.2014)
1-214
Planificarea experimentului tiinific
Planificarea experimentului tiinific
i prelucrarea datelor experimentale
i prelucrarea datelor experimentale
estakova Tatiana, conf.univ.,dr.
estakova Tatiana, conf.univ.,dr.
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
2-404A
2-404A
Organizarea i analiza activitii
Comunicaii radio
econoimice n domeniul
Avram Ion, conf.univ.,dr.
telecomunicaiilor
(03.02.2014-07.03.2014)
Sava Lilia, conf.univ.,dr.
1-322
(03.02.2014-07.03.2014)
Planificarea experimentului tiinific
1-214
i prelucrarea datelor experimentale Planificarea experimentului tiinific
estakova Tatiana, conf.univ.,dr. i prelucrarea datelor experimentale
(07.04.2014-21.05.2014)
estakova Tatiana, conf.univ.,dr.
2-404A
(07.04.2014-21.05.2014)
2-404A
Comunicaii satelit
Comunicaii satelit
Secrieru Nicolae, conf.univ.,dr.
Secrieru Nicolae, conf.univ.,dr.
(03.02.2014-07.03.2014)
(03.02.2014-07.03.2014)
1-205
1-205
Transmisiuni de date
Transmisiuni de date
Nistiriuc Pavel, conf.univ.,dr.
Nistiriuc Pavel, conf.univ.,dr.
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
1-214
1-214
Comunicaii satelit
Comunicaii satelit
Secrieru Nicolae, conf.univ.,dr.
Secrieru Nicolae, conf.univ.,dr.
(03.02.2014-07.03.2014)
(03.02.2014-07.03.2014)
1-205
1-205
Transmisiuni de date
Transmisiuni de date
Nistiriuc Pavel, conf.univ.,dr.
Nistiriuc Pavel, conf.univ.,dr.
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
1-328
1-328
Programarea orientat pe obiecte
Programarea orientat pe obiecte
Chihai Andrei
Chihai Andrei
(03.02.2014-07.03.2014)
(03.02.2014-07.03.2014)
1-214
1-214
Standarde n electronic i
Standarde n electronic i
comunicaii
comunicaii
urcanu Dinu, lect.super., magistru urcanu Dinu, lect.super., magistru
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
1-214
1-214
Programarea orientat pe obiecte
Programarea orientat pe obiecte
Chihai Andrei
Chihai Andrei
1-214
1-214
03.02.2014-10.03.2014
03.02.2014-10.03.2014
Standarde n electronic i
Standarde n electronic i
comunicaii
comunicaii
urcanu Dinu, lect.super., magistru urcanu Dinu, lect.super., magistru
1-214
1-214
(07.04.2014-21.05.2014)
(07.04.2014-21.05.2014)
10.02.14-01.03.14 sesiunea repetat de examinare
11.03.14-29.03.14 ntocmirea i susinerea proiectelor de an
31.03.14-05.04.14- sesiunea intermediar
21.04.14 26.04.14 vacana dePati
22.05.14 31.05.14- susinerea proiectelor de an
02.06.14-21.06.14 sesiunea de var
23.06.14-31.08.14 vacana de var
Comunicaii radio
Avram Ion, conf.univ.,dr.
(03.02.2014-07.03.2014)
1-322

1720 1840

JOI

1855 2015

1720 1840

VINERI

1855 2015

935 1055

SMBT

1110 1230

Evaluare

MMRT-111M

Organizarea i
analiza activitii
econoimice n
domeniul
telecomunicaiilor
Program 40ore
(30-curs, 10practica)+Pa
examen la 05.04.14

Decanat FIMET