Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz persoana/familie afectata de boala cronica

A. IDENTIFICAREA CA !"!I
Modalitatea de selectie a cazului (persoana sau familie) direct, prin trimitere. Problematica initiala, in momentul trimiterii.

#. DIA$N%STICAREA CA !"!I
1. Masurarea si evaluarea nevoilor medicale si psihosociale Se face n baza unor indicatori: Nevoi medicale: indicatori fiziolo ici (functionali, structurali) Nevoi psiholo ice: indicatori psiholo ici, psihofiziolo ici (functionali) Nevoi psihosociale: indicatori psihosociali (activitati, participare sociala, factori sociali) !. Metode utilizate in scopul cunoasterii situatiei persoanei bolnave si"sau familiei acesteia: #ndicatorii pot fi monitoriza$i cu teste, interviuri, anchete, chestionare, convorbiri cu pacientul sau cu familia acestuia& eno rama, observatie, analiza documentelor, CIF clasificarea internationala a functionarii& dizabilitatii si sanatatii. %n urma aplic&rii metodelor"tehnicilor putem afla: 'aracteristicile psihosociale (i pe cele strict individuale ale persoanei bolnave 'aracteristicile nevoilor specifice varstei persoanei bolnave 'onte)tul e)isten$ial, medical (i psihosocial *ntecedentele medicale (i psihosociale ale cazului +rama e)isten$ial& a cazului: probleme psihosociale (psihotrauma, stresul, depresia, lipsa de speran$&, izolarea, respin erea altora, a resivitate) (i medicale ,radul de dezechilibru n func$ionarea biolo ic& (i psihosocial& a cazului (boli rave, afectare psiholo ic& (i rela$ional& etc.) ,radul de deficit pe linia inte r&rii sociale.

C. RE %"'AREA CA !"!I
Nevoi sociale (gsirea unor mijloace financiare sau nefinanciare de sprijin , servicii sociale de suport) Nevoi psihosociale (suport psihosocial, consiliere, terapie de grup, terapie de familie) i suport educaional specializat

Obiectivele consilierii psihosociale a. Rezolvarea unor probleme specifice S& pot dep&(i aceast& stare ap&s&toare de triste$e (i oliciune interioar&. S& fiu mai plin de ener ie (i elan. S& mi dep&(esc -ndurile de sinucidere (i s& mi re &sesc puterea de a tr&i. S& reu(esc s& mi nvin o fric& specific& sau s& a.un s& o controlez mai bine. S& nv&$ cum s& ob$in controlul atacurilor de panic& (i a st&rilor puternice de fric&. S& m& reapuc de a face acele lucruri pe care momentan le evit din cauza fricii. S& reu(esc s& mi controlez -ndurile sau impulsurile chinuitoare (i repetitive. S& reu(esc s& rezolv situa$iile mai dificile de via$& f&r& s& fac apel la consumul de substan$e. S& reu(esc s& mi controlez problemele le ate de alimenta$ie. S& nv&$ cum s&/mi controlez problemele de somn. S& reu(esc s& aduc sub control problemele le ate de se)ualitate. S& nv&$ cum s&/mi controlez durerile corporale. S& reu(esc s& $in sub control boala cronica. S& a.un s&/mi clarific situa$ia locativ&. S& a.un s& mi controlez anumit probleme care au le &tur& cu munca sau cu educa$ia mea. S& reu(esc s& mi or anizez mai bine activitatea mea de zi cu zi. S& nv&$ cum s& fac fa$& mai bine situa$iilor stresante. b. Obiective in domeniul interpersonal S& reu(esc s& mi mbun&t&$esc rela$ia cu partenerul"partenera de via$&. S& mi mbun&t&$esc via$a se)ual& cu partenerul"partenera. S& mi clarific ceea ce simt (i ceea ce doresc de la partenerul"partenera de via$&. S& reu(esc s& mi clarific aspecte le ate de rolul meu de mam& (respectiv de tat&). S& mi ameliorez rela$ia cu copilul"copiii mei. S& ncerc s& modific ceva la ntrea a mea situa$ie familial&. S&/mi modific rela$ia cu p&rin$ii mei (s& m& desprind de familie, s& dep&(esc sentimentele de vin& (i dependen$& etc.). S& mi clarific (i mbun&t&$esc rela$iile cu anumite persoane din sfera privat& sau profesional&. S& analizez si sa estionez desp&r$irea de fostul partener"partener&. S& nv&$ cum s&/mi petrec timpul sin ur (&). S& trec mai u(or peste moartea unei persoane apropiate. S& nv&$ s&/mi afirm propria persoan& (i s& m& delimitez de ceilal$i. S& fac mai bine fa$& reac$iilor celorlal$i la propriile mele comportamente (critic&, respin ere, laud& etc).

S& nv&$ cum s& m& apropii de ceilal$i (de e)emplu, cum s& le o prietenie). S& i las pe ceilal$i s& se apropie de mine (i s& c-(ti e ncredere n oameni. S& m& pre &tesc pentru o nou& rela$ie.

c. Ameliorarea starii de bine S& fac mai mult sport (i mai mult& mi(care. S& mi structurez mai activ timpul liber( hobb0/uri, activit&$i culturale). S& nv&$ o serie de tehnici de rela)are. S& fac fa$& problemelor ntr/un mod calm. S& devin mai optimist (&) (i s& nv&$ s& m& bucur de via$&. S& nv&$ s& m& simt bine n corpul meu. d. Orientare in viata S& fac fa$& unor episoade din trecut. S& mi clarific cine sunt, ce pot (i ce mi/a( dori. S& dezvolt noi perspective de viitor (n domeniul vie$ii private (i"sau profesionale). S& mi clarific ntreb&ri le ate de sensul vie$ii. e. Obiective personale S& devin mai si ur (i cu mai mult& ncredere n mine. S& nv&$ s& m& accept a(a cum sunt. S& nv&$ s& mi con(tientizez (i sa/mi e)prim nevoile. S& nv&$ care mi sunt limitele pentru a putea ac$iona mai bine. S& nv&$ s&/mi duc la ndeplinire mai bine dorin$ele (i planurile. S& nv&$ s&/mi asum responsabilitatea propriilor acte, s& tr&iesc autonom, s& iau decizii etc). S& dob-ndesc mai mult& disciplin& de sine precum (i o rezisten$& mai mare la indeplinirea sarcinilor. S& nv&$ s& nu mai am preten$ii at-t de crescute de la mine (i de la ceilal$i. S& nv&$ s& dele responsabilitatea (i controlul. S& nv&$ cum s&/mi tr&iesc (i e)prim emo$iile. S& nv&$ cum s& fac fa$& emo$iilor ne ative puternice (de e)emplu, furiei, izbucnirilor de m-nie etc). *lte obiective:....................................................................................................................................... ezultate! integrare i reintegrare familial, reintegrare social i profesional, relaional