Sunteți pe pagina 1din 78

CUPRINS

1. SISTEMUL 3

1.1. Generalitati 3

1.2. Domeniul de aplicare 3

1.3. Scurt istoric 3

1.4. Neajunsuri. Cauze, remedii 3

1.5. Confortul termic 3

1.6. Avantajele sistemului de incalzire


prin radiatie de pardoseala 4

1.7. Limitele si dezavantajele sistemului 5

1.8. Sistemele actuale 5

2. ALCATUIREA SISTEMULUI 6

2.1. Pardoseala incalzitoare 6

2.2. Sistemul distribuitor - colector 8

3. COMPONENTELE SISTEMULUI 9

4. PROIECTAREA SISTEMULUI 18

4.1. Dimensionare 18

5. EXECUTIA - PUNEREA IN OPERA 23


5.1. Pasul 1. Pregatirea locului de montaj 23

5.2. Pasul 2. Montarea cofretelor de distributie 23

5.3. Pasul 3. Pregatirea suportului 23


5.4. Pasul 4. Serpentinele de incalzire 24

5.5. Pasul 5. Umplerea instalatiei. Proba de presiune 27

5.6. Pasul 6. Realizarea sapei 28

5.7. Pasul 7. Finisajul pardoselii 29

6. PUNEREA IN FUNCTIUNE 29

7. GHID PRACTIC 30

8. FISELE TEHNICE ALE COMPONENTELOR 32


Capitolul 1 - SISTEMUL

1.1 Generalitati La acest sistem de incalzire, corpul de nestingherita a interiorului.


incalzire este reprezezentat de intreaga Este de mentionat si faptul ca acest sis-
pardoseala a camerei. Paradoxal, desi este tem nu provoaca arderea particulelor fine
cel mai mare corp de incalzire ce s-ar putea de praf din aer. Astfel, peretii incaperii
imagina pentru o camera, nu ocupa deloc raman curati timp mai indelungat.
spatiu din aceasta, permitand amenajarea

1.2 Domeniul Instalatii interioare de incalzire la: depozitare


de aplicare • Locuinte uni sau plurifamiliale Instalatii exterioare pentru topirea ghetii si
• Constructii publice (scoli, spitale, birouri, a zapezii la:
biserici) • Parcaje de masini
• Constructii comerciale (magazine, • Platforme si scari exterioare la cladiri
supermarket-uri, restaurante etc.) publice
• Hoteluri • Piste aeroportuare
• Constructii industriale de productie si • Terenuri sportive etc.

1.3 Scurt istoric Ideea folosirii pardoselii ca terminal de doseala". Drepturile asupra acestui brevet
incalzire nu este deloc noua. Sisteme de sunt cumparate in 1909 de firma Crittal Co.,
acest fel, intr-o varianta primitiva, existau care realizeaza pe baza lui incalzirea palat-
inca din antichitate, in China si Egipt. In ului Royal River.
aceste sisteme, gazele calde produse intr- Dezvoltarea efectiva a sistemului are loc
un focar erau trecute printr-un canal special imediat dupa al doilea razboi mondial,
executat sub pardoseala incaperii. odata cu campania de reconstructie din
Un sistem mai evoluat apare, in aceeasi Europa. Tehnica din acea perioada consta
perioada, in Roma antica. De aceasta data, in inglobarea de tevi din otel de ½" sau ¾"
gazele calde erau dirijate prin canale la mai fara straturi de izolatie termica sub ele. Cu
multe incaperi. Se poate vorbi despre un o astfel de tehnologie s-au executat in
prim sistem centralizat de incalzire prin par- Europa, numai in perioada 1945 - 1950,
doseala. instalatiile de incalzire din peste 100.000 de
In configuratia actuala, instalatiile de locuinte. Aceasta perioada de pionierat a
incalzire prin pardoseala apar la inceputul pus in evidenta nu numai avantajele sis-
secolului trecut. Profesorul englez Baker temului, dar si o seama de neajunsuri
este primul care obtine un brevet cu titlul determinate de lipsa unei cercetari aprofun-
"Sistem de incalzire a localurilor cu apa date a efectelor asupra omului.
calda transportata prin tevi sub par-

1.4 Neajunsuri. Instalatiile realizate in perioada mentiona- tevilor intr-un masiv de beton, care acumu-
Cauze, remedii ta mai sus au produs numeroase tulburari la o cantitate importanta de caldura si avea
fiziologice oamenilor, cum ar fi: probleme o inertie termica mare, conducea la accen-
de circulatie a sangelui, cresterea tensiunii tuarea si prelungirea in timp a supratemper-
arteriale, dureri de cap, transpiratie excesi- aturii pardoselii. Solutia s-a dovedit a fi
va. Cercetarile efectuate au pus in evidenta intercalarea intre serpentinele de teava si
doua tipuri de probleme care nu erau planseul de beton a unui strat puternic izo-
stapanite corect: lator termic. Asadar, principalele masuri de
a) Valoarea temperaturii superficiale a evitare a disconfortului sunt:
pardoselii - Mentinerea temperaturii superficiale a
b) Inertia termica a sistemului pardoselii la cel mult 28÷29°C (in zone de
S-a demonstrat ca, pentru a nu se crea trecere, zone marginale, bai - se admit
senzatii de disconfort, temperatura superfi- 31÷35°C)
ciala a pardoselii nu trebuie sa depaseasca - Separarea pardoselii incalzitoare de
28÷29°C. Ori, in cazul instalatiilor in cauza, planseul masiv din beton printr-un strat izo-
se constatau in mod frecvent valori de 40°C lator termic.
sau mai mult. Pe de alta parte, inglobarea

1.5 Confortul De obicei, notiunea de confort termic este echilibru termic al corpului uman sub influen-
termic asociata cu temperatura interioara a incaperii ta factorilor de natura fizica ai mediului
in care se gasesc oamenii. De fapt, senzatia inconjurator.
de confort termic trebuie inteleasa ca un In acest context, vorbind despre tempe-

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 3


ratura, trebuie observat ca un factor impor- doseala este cea care asigura distributia
tant de confort il reprezinta si distributia ei temperaturilor foarte apropiata de situatia
cat mai uniforma in incapere. Cum zona ideala, deci este cea care confera cel mai
inferioara a piciorului este una sensibila, inalt grad de confort termic, adica "picioare
este de dorit ca aici temperatura sa fie mai calde si cap limpede".
ridicata decat in zona capului. Este cunoscut Aceleasi considerente ce tin de sensibili-
de toata lumea ca o pardoseala rece tatea picioarelor impun si limitele superioare
creeaza o senzatie neplacuta, chiar daca ale temperaturii pardoselii (nici prea calda
temperatura masurata mai sus, in zona tor- nu este confortabila). Astfel, dupa REHAU
sului si a capului este corespunzatoare (20 - (Germania) temperatura superficiala a par-
22°C). doselii nu trebuie sa depaseasca urma-
La sistemele de incalzire conventionale toarele valori:
(sobe, seminee, radiatoare, convectoare) Incaperi de lucru in care se sta mult in
dezideratul de mai sus este greu, daca nu picioare 27° C
imposibil, de atins. Birouri si camere de locuit 28° C
In imaginile alaturate sunt trasate curbe de Coridoare, spatii de trecere 30° C
variatie pe verticala a temperaturii in cazul Bai si hale pentru bazine de inot 33° C
ideal si la incalzirea prin pardoseala sau cu Zone putin circulate (ex. zone de mar-
radiatoare (dupa REHAU). gine) 35° C
Se poate constata ca incalzirea prin par-

1.6 Avantajele In principal, se pot sintetiza astfel: - compatibilitate perfecta cu echipamentele


sistemului de • Ofera un nivel ridicat al confortului ter- termice in condensatie, ale caror randamente
mic sunt cu cel putin 15% superioare celor clasice
incalzire prin
• Calitatea aerului interior este mai buna - posibilitatea de a folosi forme economice
radiatie din fata de alte forme de incalzire de caldura (recuperari de caldura deseu,
pardosela - se evita arderea prafului din atmosfera energie solara, pompe de caldura)
(elimina senzatiile neplacute la respiratie) • Consum de caldura mai redus fata de
- miscarea aerului in camera este mult sistemele traditionale (cu 10 - 15 %)
redusa (implicit, a prafului) - diminuarea pierderilor prin conductele de
• Conditii igienice superioare transport al agentului termic de joasa tempe-
- nu se mai formeaza zone umede pe par- ratura reducerea pierderilor prin convectie pe
doseala, acolo unde s-ar forma colonii de bac- suprafetele vitrate
terii - reducerea pierderilor prin diminuarea tem-
• Se foloseste agent termic de joasa tem- peraturii aerului interior
peratura

4
Sistem de incalzire traditional Sistem de incalzire prin pardoseala

1.7 Limitele si Limitele sistemului de incalzire prin par- bleme, dar trebuie avute in vedere:
dezavantajele doseala privesc, in esenta, urmatoarele • buna corelare a functionarii sistemului
aspecte: de incalzire cu temperatura exterioara
si stemului
(automatizare)
1. Temperatura suprafetei incalzitoare • intreruperile de functionare, trecerile pe
este redusa, fapt benefic din punct de regim redus sau repunerile in functiune sa
vedere fiziologic, dar dezavantajos sub fie anticipate cu cca. doua ore.
raportul cantitatii de caldura cedata in ca- In cladiri cu ocupare ocazionala (ex. case
mera. De aici rezulta: de vacanta) este recomandabil sa se
• Casele care se echipeaza cu astfel de adopte un sistem de incalzire clasic, cu aer
sisteme trebuie sa aiba pierderi mici de cal- cald.
dura, deci sa fie bine izolate termic;
• Daca numai intr-un mic numar de inca- 3. Problemele de proiectare, care impli-
peri ale casei caldura asigurata de par- ca:
doseala nu acopera necesarul, se poate • Cunoasterea in detaliu a caracteristicilor
adopta un sistem mixt, completand cu alta arhitectonice si constructive ale casei
sursa (radiatoare, ventiloconvectoare etc.); • Calcule mai complexe si laborioase
• Daca in cea mai mare parte a casei par- (problema solutionata in general prin pro-
doseala nu poate acoperi necesarul de cal- grame de proiectare specializate)
dura, atunci este recomandat sa se adopte • Relativa rigiditate a sistemului care,
un sistem de incalzire clasic. odata executat, nu mai poate fi corectat
prin adaugiri sau diminuari (lucru simplu si
2. Inertia termica a sistemului este relativ usor de facut la un radiator). In plus, fi-
mare, ceea ce conduce la urmatoarele con- nisajul pardoselii trebuie sa ramana cel
siderente: pentru care s-a elaborat proiectul (daca o
In cladiri cu ocupare permanenta (deci cu pardoseala din gresie va fi ulterior acoperi-
functionarea sistemului de incalzire relativ ta cu o mocheta groasa, emisia de caldura
continua) si cu o buna izolare termica sub catre incapere se va injumatati)
serpentina, inertia termica nu pune pro-

1.8 Sistemele Odata identificate si solutionate densatie;


actuale aspectele fiziologice, sistemele de incalzire - Solutionarea problemelor de proiectare.
in pardoseala au cunoscut o evolutie spec- Un studiu recent facut de revista
taculoasa. In afara avantajelor enumerate Backwoods Home Magazine (S.U.A.) pen-
mai sus, au mai contribuit la aceasta: tru compania americana Uponor Wirsbo
- Reglementarile europene privind buna (unul din marii producatori de sisteme de
izolare a constructiilor (reducerea pierder- incalzire prin pardoseala) arata ca 50% din
ilor de caldura), determinate de criza ener- noile constructii din Europa occidentala
getica din anii '60; sunt echipate cu instalatii de incalzire in
- Aparitia pe piata instalatiilor a noilor pardoseala.
materiale (in special tubulatura din materi- Spre exemplu, firma germana Velta a
ale plastice, usoara, flexibila, simplu de realizat, din 1976 si pana anul trecut
prelucrat si montat, cu durata de viata 600.000 locuinte cu un total de peste 61
mare); milioane mp pardoseala incalzitoare, iar
- Aparitia noilor echipamente de mare firma franceza ACOME raporteaza o
randament, cu functionare in regim de con- crestere anuala constanta de 10%.

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 5


Capitolul 2 - ALCATUIREA SISTEMULUI

In esenta, o astfel de instalatie consta in peste un strat de material izolator asezat


inglobarea unei serpentine, prin care circu- pe placa de beton, asa cum se vede in ima-
la apa calda, intr-o sapa de beton turnata ginea urmatoare :

c. Plasa metalica sudata 2.2 Sistemul distribuitor-colector


Pardoseala finita

d. Sapa din beton aditivat

e. Banda perimetrala b. Tub PEX, Kalpex, Sanipex si Pexal

a. Strat izolator

In sapa de beton In pardoseala din lemn

Pardoseala incalzitoare se compune din: modul de fixare a tubului prin care circula
2.1 Pardoseala a. Strat izolator apa calda . Astfel pe placile plane tubul se
incalzitoare Este realizat din polistiren expandat fixeaza fie cu capse speciale care se infig
caserat cu folie de polietilena si se poate in masa polistirenului fie cu clipsuri atasate
prezenta sub doua forme: pe o plasa metalica asezata pe stratul de
• cu ambele fete plane polistiren. Pe placile preformate nu este
• cu fata inferioara plana si cea supe- necesara o alta fixare, tubul fiind blocat in
rioara profilata (preformata) relieful placii. In imaginile urmatoare se
In functie de tipul placilor izolatoare difera prezinta aceste modalitati de fixare.

Fixare in placa Fixare cu clipsuri Fixare cu capse


preformata speciale infipte in polistiren

6 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ


Exemplu de fixare Clips special Capsa de fixare prin
in placa preformata infigere in polistiren

b. Tubul O alta varianta o reprezinta tubul multi-


Majoritatea furnizorilor de sisteme de strat (tip KALPEX, SANIPEX, PEXAL), ale
pardoseala ofera tuburi din polietilena retic- carui caracteristici il fac potrivit pentru ast-
ulata, cu bariera de oxigen (PE-X). fel de instalatii. In plus, faptul ca este lipsit
Diametrele uzuale nu depasesc 20 de mm de memorie (curbele isi pastreaza forma)
exterior , cu grosimea peretelui de 2 mm. faciliteaza considerabil montajul si permite
La lucrari speciale (hale, platforme exte- utilizarea fara probleme a placilor de polis-
rioare, etc) se pot folosi si tuburi avand tiren cu fete plane, sensibil mai ieftine
dimensiuni de 25 x 3,5 sau 32 x 4,4 mm. decat cele preformate. Diametrele uzuale
Aceste tuburi se caracterizeaza printr-un sunt cele de 16 si 20 mm.
foarte bun comportament la cald, fiabilitate Dispunerea tubului se poate face in mai
mare (min. 50 ani), flexibilitate, buna rezisten- multe moduri, dupa cum se vede in imagi-
ta la temperaturi coborate (pana la -500 C). nile urmatoare :
Tuburile din PE-X cu bariera de oxigen
se livreaza in colaci avand 200 m lungime.

Serpentina simpla Serpentina dubla Serpentina spiralata

In mod obisnuit, pasul (distanta intre termica a pardoselii, temperatura admisa la


doua tuburi paralele) are valori cuprinse suprafata acesteia, destinatia incaperii etc.
intre 5 si 30 cm, depinzand de incarcarea

c. Plasa metalica sudata La prepararea betonului se folosesc adi-


Are dublu rol: tivi speciali care confera sapei o rezistenta
• armarea sapei de beton sporita si o buna prelucrabilitate in faza de
• repartizarea cat mai uniforma a caldurii turnare.
pe suprafata pardoselii
In general are ochiuri de 5 x 5 sau 10 x10 e. Banda perimetrala
cm, iar sarma are diametrul de 2 ÷ 4 mm, Este o banda izolatoare, de grosime mica
zincata. (cca 8-10 mm), elastica, care separa par-
doseala incalzitoare de pereti, permitand
d. Sapa de beton aditivat dilatarile.
Are grosimea de 45 - 60 mm si inglobeza
tubul si plasa metalica.

7
2.2 Sistemul Ansamblul distribuitor-colector cuprinde: metre)
1. distribuitor cu robineti In functie de situatie, in acelasi cofret se
distribuitor 2. colector cu robineti de reglaj poate gasi pompa de circulatie, vana de
colector 3. robineti de separatie amestec sau ventil de reglaj cu cap termo-
4. dezaerisitoare static.
5. robineti de golire Exemple in imaginile de mai jos:
6. caseta
7. aparate de masura (termometre, debit-

Ansamblu de distributie cu 6 cir-


cuite (cu robineti de reglaj si
termometre de retur pe fiecare cir-
cuit), fabricatie CALEFFI.

Ansamblu de distributie cu 6 cir-


cuite (cu robineti de reglaj si
debitmetre de retur pe fiecare cir-
cuit), fabricatie CALEFFI.

Instalatia de automatizare reprezinta In functie de furnizori exista o gama


ansamblul componentelor ce concura la diversificata de astfel de echipamente.
realizarea parametrilor de temperatura
proiectati si consta in:

- Regulatoare
- Sonde de temperatura
- Vane de amestec
- Ventile de reglaj cu cap termostatic

Ansamblu CALEFFI cu reglajul tem- Ansamblu CALEFFI cu reglaj cu com-


peraturii la punct fix pensare climatica

8
Capitolul 3 - COMPONENTELE SISTEMULUI

3.1 Tub multistrat la De S Di Cod L


Nume (mm) (mm) (mm) Romstal (m)
colac neizolat
1. Tub multistrat KALPEX 16 2 12 67100105 100
1. Tub multistrat KALPEX 20 2 16 67TP2000 100
2. Tub multistrat SANIPEX 16 2 12 67TP1602 100
3. Tub multistrat PEXAL 20 2 16 67PX2000 100
4. Tub PE-X cu bariera O2 16 2 12 64PX1620 200
4. Tub PE-X cu bariera O2 18 2 14 64PX1820 200

3.2 Placa polistiren Nume Cod


neteda Romstal
Placa polistiren neteda 30 mm 59P 0030
Placa polistiren neteda 50 mm 59P 0050

3.3 Placa cu nuturi Cod


Nume Romstal
Placa polistiren cu nuturi 43/40 mm 59P 4340

3.4 Banda perimetrala Latime Grosime Cod


Nume (mm) (mm) Romstal
Banda autoadeziva
150 5 59BP1505
perimetrala 150x5 mm

3.5 Capsa de fixare Cod


Nume Romstal
Capsa fixare 870,D.20,H=46 mm (set 10 buc) 70870020

3.6 Clipsuri Cod


Nume Romstal
Clips fixare 872,D.16-18 70871016
Clips fixare 872,D.17-20 70871017

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 9


3.7 Clipsuri Nume Cod
Romstal
Clips fixare FA,D.20 70870120

3.8 Piese de protectie Cod


Nume Romstal
Piesa protectie simpla 70872000
Piesa protectie dubla 70872002

3.9 Folie Cod


polietilena Nume Romstal
Folie polietilena 0.2 mm 59104103

3.10 Aditiv pentru sapa Cod


Nume Romstal
Aditiv beton/sapa Bevetol 20 kg/bidon 59000016

3.11 Pereche Dintrare Diesire Cod


Nume Romstal
distribuitor-colector
cu ventile de Kit distribuitor/colector, ventile
reglare si 1 1/4” 3/4” 42668735
reglare/inchidere, 11/4"-3/4"- 3 circ.
inchidere Kit distribuitor/colector, ventile
premontate pentru 1 1/4” 3/4” 42668745
reglare/inchidere, 11/4"-3/4"- 4 circ.
tub PE-X cu filet Kit distribuitor/colector, ventile
eurocon 1 1/4” 3/4” 42668755
reglare/inchidere, 11/4"-3/4"- 5 circ.

Nume Dintrare Diesire Cod


3.12 Pereche Romstal
distribuitor-colector
cu ventile de Kit distribuitor/colector, ventile
1 1/4” 3/4” 42663735
echilibrare si echilibrare/inchidere, 11/4"-3/4"- 3 circ.
inchidere Kit distribuitor/colector, ventile
1 1/4” 3/4” 42663745
premontate pentru echilibrare/inchidere, 11/4"-3/4"- 4 circ.
tub PE-X cu filet Kit distribuitor/colector, ventile
1 1/4” 3/4” 42663755
eurocon echilibrare/inchidere, 11/4"-3/4"- 5 circ.

10
3.13 Kit suporti Cod
Nume Romstal
ansamblu
distribuitor-colector Kit suporti distribuitor/colector pt. 42668 si 42663 42658100

3.14 Pereche de Cod


Nume Dintrare Diesire
robineti cu sfera Romstal
si termometre Kit robineti cu holender si
1” FI 1 1/4” 42391167
premontate termometre premontate 1"-11/4"
Kit robineti cu holender si ter
1 1/4” FI 1 1/4” 42391177
mometre premontate 11/4"-11/4"
Nota: Termometrele au plaja de masura 0-800 C si diametrul 40 mm.

3.15 Pereche de Dintrare Diesire Cod


Nume Romstal
robineti cu sfera
Kit robineti cu holender 1"-
1” FI 1 1/4” 42391067
11/4"
Kit robineti cu holender
1 1/4” FI 1 1/4” 42391077
11/4"-11/4"

3.16 Ansamblu terminal Nume Dintrare Cod


complet cu deza- Romstal
erisitor automat Kit terminal distribuitor-dezaerisitor
1 1/4” FI 42599671
si robinet de golire automat si robinet golire

3.17 Ansamblu terminal Nume Dintrare Cod


Romstal
complet cu deza- Kit terminal distribuitor-dezaerisitor ma-
erisitor manual si 1 1/4” FI 42596672
nual si robinet golire
robinet de golire

Nume Dinterior Dexterior Cod


3.18 Racord filet euro- producator
con pentru tuburi Racord eurocon D.16/3/4" 12 16 42680524
PE-X, KALPEX,
SANIPEX, PEXAL Racord eurocon D.18/3/4" 14 18 42680544
Racord eurocon D.20/3/4" 16 20 42680564

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 11


3.19 Masurator de debit Nume Cod
Romstal
Masurator de debit 3/4" FI/FE 42669050

3.20 Robinet micrometric Cod


Nume Romstal
de reglare
Robinet micrometric de reglare 3/4" 42069184

3.21 Robinet de golire Cod


Nume Romstal
cu sfera 1/2” FE
Robinet de golire cu sfera 1/2” FE 40814762

3.22 Kit instalare Nume Cod


pardosela Romstal
HERMANN Kit instalatii incalzire pardoseala Herman 37K 0064

3.23 Grup climatic Nume Cod


montat aparent Romstal
Grup climatic montaj aparent, pompa UPS 25-60 42152600

Grup climatic cmontaj aparent, pompa UPS 25-80 42152601

3.24 Grup climatic Cod


Nume Romstal
pentru montat
in caseta Grup climatic montaj in caseta, pompa UPS 25-80 42154600

12
3.25 Comanda Nume Cod
Romstal
electrotermica
Cap electrotermic robinet termostatat 220V 42656102

3.26 Plasa de sarma Nume Cod


Romstal
Plasa sirma grosime 2 mm, 50x50 mm 59PL5050

3.27 Caseta metalica Cod


Nume L l h Romstal
pentru ansamblu
distribuitor-colector Caseta de distributie max. 6 circ 600 450 110/140 42659060
Caseta de distributie max.10 circ 800 450 110/140 42659080
Caseta de distributie max.14 circ 1000 450 110/140 42659100
Caseta de distributie max.17 circ 1200 450 110/140 42659120

3.28 Kit isustinere Cod


Nume Romstal
caseta
distribuitor/colector Kit instalare pentru caseta de distributie max. 6 circ. 42660060
Kit instalare pentru caseta de distributie max.10 circ. 42660080
Kit instalare pentru caseta de distributie max.14 circ. 42660100
Kit instalare pentru caseta de distributie max.17 circ. 42660120

3.29 Caseta de distribu- Dintrare Diesire Cod


Nume Romstal
tie cu grup de reglaj
complet, cu com- Grup climatic 1556E1 - 5 circ. 1” 3/4” 421556E1
pensare climatica
Grup climatic 1556F1 - 6 circ. 1” 3/4” 421556F1

Grup climatic 1556G1 - 7 circ. 1” 3/4” 421556G1

Grup climatic 1556H1 - 8 circ. 1” 3/4” 421556H1

Grup climatic 1556I1 - 9 circ. 1” 3/4”” 421556I1

Grup climatic 1556L1 -10 circ. 1” 3/4”” 421556L1

Grup climatic 1556M1 - 11 circ. 1” 3/4” 421556M1

Grup climatic 1556N1 - 12 circ. 1” 3/4” 421556N1

Grup climatic 1556O1 - 13 circ. 1” 3/4” 421556O1

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 13


Nume Dintrare Diesire Cod
3.30 Caseta de distribu- Romstal
tie cu grup de reglaj
complet, cu punct Grup climatic 1626C3 - 3 circ. 1” 3/4” 421626C3
fix de temperatura Grup climatic 1626D3 - 4 circ. 1” 3/4” 421626D3

Grup climatic 1626E3 - 5 circ. 1” 3/4” 421626E3

Grup climatic 1626F3 - 6 circ. 1” 3/4” 421626F3

Grup climatic 1626G3 - 7 circ. 1” 3/4”” 421626G3

Grup climatic 1626H3 - 8 circ. 1” 3/4”” 421626H3

Grup climatic 1626I3 - 9 circ. 1” 3/4” 421626I3

Grup climatic 1626L3 - 10 circ. 1” 3/4” 421626L3

Grup climatic 1626M3 - 11 circ. 1” 3/4” 421626M3

Grup climatic 1626N3 - 12 circ. 1” 3/4” 421626N3

Grup climatic 1626O3 - 13 circ. 1” 3/4” 421626O3

3.31 Calibrator universal Nume Cod


tub multistrat Romstal
14-32mm Calibrator universal tub multistrat 14-32 mm 67CP0001
(KALPEX,
SANIPEX, PEXAL)

3.32 Dispozitiv cu Nume Cod


role de taiere Romstal
tuburi (KALPEX, Dispozitiv cu role de taiere tuburi 67105000
SANIPEX, PEXAL
PE-X)

3.33 Arc extern indoire Diametru Cod


Nume (mm) Romstal
tub (KALPEX,
SANIPEX, PEXAL) Arc extern de indoire tuburi 16 mm 16 67116116
Arc extern de indoire tuburi 20 mm 20 67116120

3.34 Racord drept Nume Dintrare Diesire Cod


cu termometru Romstal
premontat Racord drept cu termometru
0-80 gr.C, 1/4", diam 40 mm, 1 1/4” FI 1 1/4” FE 42392700
11/4"FI-11/4"FE

14
3.35 Dispozitiv taiat Cod
Nume Romstal
PE-X 12/25
Dispozitiv taiat PEX 12/25 64AP0005

Nume Dintrare Cod


3.36 Termometru Romstal
Termometru 0-800C si diametrul 40mm 1/4” 42688002

3.37 Vana cu 3 cai Nume Cod


Romstal
Vana rotativa cu 3 cai HRE 3, PN.6, DN.20 39D 0070

Vana rotativa cu 3 cai HRE 3, PN.6, DN.25 39D 0024

Vana rotativa cu 3 cai HRE 3, PN.6, DN.32 39D 0012

3.38 Servomotor Cod


Nume Romstal
vana cu 3 cai
Servomotor pentru vana cu 3 cai tip AMB 162 39D 0011

3.39 Regulatoare Nume Cod


Romstal
electronice ECL
Regulator electronic ECL CONFORT 100 M 39D 0028

Ceas analogic pentru grafic saptamanal (optional) 39D 0105

3.40 Soclu montaj ECL Nume Cod


Romstal
Soclu montaj ECL 39D 0004

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 15


3.41 Cronotermostat Nume Cod
saptamanal Romstal
Cronotermostat saptamanal TH400 39RT0002

3.42 Termostat Nume Cod


electronic Romstal
Colibri 10 Termostat electronic Colibri 10 39T 0051

3.43 Termostat Nume Cod


de contact Romstal
Termostat de contact 7C1 39T 0016

3.44 Sonda de Cod


Nume Romstal
temperatura
de contact Senzor de contact ESM -11 39D 0059

3.45 Sonda de interior Cod


Nume Romstal
Senzor de temperatura de interior/exterior ESM-10 39D 0010

3.46 Pompa VA 35/180 Nume Cod


Romstal
Pompa VA 35/180 73P 0467

16
3.47 Pompa VA 55/180 Nume Cod
Romstal
Pompa VA 55/180 73P 0237

3.48 Pompa VA 65/180 Cod


Nume Romstal
Pompa VA 65/180 73P 0081

3.49 Cuplu pompa Cod


Nume Dimensiune Romstal
Cuplu pompa circulatie 16 74C0001

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 17


Capitolul 4 - PROIECTAREA SISTEMULUI

4.1 Dimensionare Calculul analitic detaliat al unei instalatii tului termic (apa calda).
de incalzire prin pardoseala este foarte De retinut ca aceasta temperatura nu
laborios, presupune un aparat matematic trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:
destul de complex si un consum de timp - Birouri, camere de locuit……….. 450 C
considerabil. - Spatiile de trecere,
Prin acest calcul, pornind de la necesarul zone marginale............................ 500 C
de caldura al incaperii, se determina urma-
toarele elemente ale instalatiei : 5. Cunoscand suprafata pardoselii incal-
• Pasul intre tevi zitoare (vezi pct. 2) si valorile pasului dintre
• Lungimea totala a unei serpentine tevile alese (vezi pct. 3), se calculeaza
• Numarul de serpentine (in cazul inca- lungimea tubului, folosind urmatoarele
perilor de dimensiuni mari) lungimi specifice pe mp :
• Regimul de temperaturi (tur si retur) din
serpentine - Pas de 5 cm ...… ……lsp= 20 m/mp
• Debite de apa calda din serpentine - Pas de 7,5cm ........……lsp= 13.3 m/mp
• Pierderi de presiune in serpentine - Pas de 10 cm…. ……..lsp= 10 m/mp
Principiile de calcul sunt reglemen- - Pas de 15 cm… ………lsp= 6.7 m/mp
tate pe plan european prin norma EN 1264. - Pas de 20 cm …………lsp= 5 m/mp
Multi dintre furnizorii de astfel de sisteme - Pas de 22.5 cm……..… lsp= 4.4 m/mp
si-au elaborat metodologii de proiectare
- Pas de 30 cm…………... lsp= 3.3 m/mp
proprii (inclusiv programe pe calculator),
mai mult sau mai putin complicate. Asfel lungimea totala a tubului este :
Pentru a simplifica munca celor
care proiecteaza astfel de lucrari, s-a prelu- Ltub= S x lsp (m)
crat metodologia de calcul din norma de
mai sus si s-a transpus in grafice foarte Se retin pentru pasii urmatori numai
usor de utilizat in practica. acele cazuri in care:

In cele ce urmeaza se va prezenta 50 m ≤ Ltub ≤ 100 m


aceasta modalitate de lucru;
6. Cu cazurile retinute de la pct. 5 se intra
1. Se stabileste necesarul de caldura al in Diagrama 1 si se obtine debitul de apa
fiecarei incaperi. Este indicat ca acest care circula prin tub (in l/h ) pentru fiecare
necesar sa fie calculat cat mai corect, eva- caz in parte, la o pierdere de presiune de
luarile aproximative fiind de natura sa con- 2000 mm C.A.
duca la erori semnificative.
IMPORTANT !
2. Se calculeaza incarcarea termica Dat fiind faptul ca serpentinele se afla
specifica pe mp de pardoseala: in "sac", este necesar a se asigura
vitezele critice ale apei, care sa permita
q = Q (w/mp) antrenarea si evacuarea aerului.
S
Q - necesarul de caldura al incaperii (w) Din acest motiv, se vor selecta variantele
S - suprafata pardoselii incalzitoare (in care asigura debitele de apa din tabelul
general este aceiasi cu suprafata incaperii) urmator :
(mp)

3. In functie de natura finisajului pre- Diametru Diametru Viteza Debit de


conizat al pardoselii se extrage din una din exterior interior critica a apa minim
diagramele 4, 5, 6 sau 7 valoarea diferentei al al apei necesar
tubului tubului (metri/sec.) (litri/ora)
medii logaritmice de temperatura in functie
de q ( calculat la pct. 2) pentru mai multe 16 mm 12 mm 0,26 106
valori ale pasului intre tuburi. Se noteaza
18 mm 14 mm 0,38 210
intr-un tabel.
4. Pentru fiecare valoare a diferentei 20 mm 16 mm 0,40 289
medii logaritmice, in functie de temperatura
interioara dorita, se extrage si se noteaza
din Diagrama 3 temperatura pe tur a agen-

18 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ


7. Se calculeaza ecartul de temperatura plaja de valori cuprinsa intre 4 ÷ 80 C (reco-
pentru fiecare caz in parte cu relatia: mandabil in jur de 50 C).

∆t= 0,86 Q (°C) 8. Cu cazurile selectate se obtine din dia-


D grama 2 cedarea totala de caldura a intre-
unde: gului tub. Se va retine ca solutie valabila
Q = necesarul de caldura (W) cea in care cedarea de caldura totala pe
D = debitul de apa prin tub (l/h) tub este egala (sau apropiata) cu valoarea
necesarului de caldura al camerei (sau a
Se selecteaza acele cazuri in care ecar-
circuitului in cauza).
tul de temperatura intre tur si retur este in
NOTA: In cazul
unor incaperi mari,
instalatia va fi com- Diagrama 1
pusa din mai multe
circuite, in care sens
necesarul de caldura
Q si suprafata
camerei S se vor
imparti la numarul de
circuite. Calculele se
vor efectua pentru un
circuit, celelalte fiind
egale cu acesta. In
cazul in care sarcina
termica se repar-
tizeaza inegal atunci
fiecare circuit se va
calcula separat, ti-
nand seama ca tem-
peratura de tur si
diferenta medie loga-
ritmica de temperatu-
ra sa fie aceeasi pen-
tru toate circuitele
care pleaca din ace-
lasi distribuitor. In
general, la constructii
obisnuite, suprafata
Diagrama 2
de pardoseala acope-
rita de un circuit este
de ordinul 10 ÷ 25 mp,
in functie de nece-
sarul de caldura al
camerei si de natura
finisajului pardoselii).

19
20
SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 21
22
Capitolul 5 - EXECUTIA - PUNEREA IN OPERA
Realizarea unei instalatii de incalzire prin Prepararea suportului:
5.1 Pasul 1 radiatie de pardoseala impune o seama de • suprafata placii de beton, pe care se va
Pregatirea locului conditii si pasi obligatorii. monta instalatia de incalzire, trebuie sa fie
de montaj neteda, fara asperitati
Pe baza documentatiei tehnice de exe- • se curata cu grija resturile de beton sau
cutie: mortar, cazute in timpul executiei casei si
• stabiliti si marcati pozitia cofretelor de intarite
distributie • se matura
• fixati ordinea de realizare a circuitelor (eventual se
astfel incat sa nu se produca nici-o incruci- aspira) supra-
De retinut ! sare de tuburi in timpul montajului fata pardoselii
Pardoseala incalzi- • stabiliti si realizati toate perforatiile prin si se eva-
toare se executa dupa pereti, necesare traversarii tuburilor (la cueaza restu-
ce peretii au fost reali- pozitionarea acestora se va tine seama de rile.
zati, tamplaria exte- grosimea straturilor ce vor alcatui intreaga
rioara montata si com- structura) Placa tre-
partimentarile inte- • finalizati celelalte instalatii (apa rece si buie sa ra-
rioare executate. calda, electrice) - toate acestea trebuie sa mana curata
ramana sub placa de polistiren, nefiind si neteda !
permise alte instalatii in acelasi plan cu
serpentinele de incalzire.

Cofretele de distributie se amplaseaza • trasati pozitia suruburilor de fixare a


5.2 Pasul 2 obligatoriu mai sus decat serpentinele din cofretelor si executati gaurile respective
Montarea pardoseala, aceasta permitand evacuarea • fixati solid cofretele cu suruburi si dibluri
cofretelor de dis- aerului din tuburi. Prin urmare, nu este per- Daca aveti cofrete prevazute cu sisteme
tributie misa, spre exemplu, alimentarea unor ser- de reglaj (comenzi electronice, ter-
pentine instalate la etaj dintr-un cofret mostatate), ele se vor monta dupa ce insta-
montat la parter. latia este completa, umpluta cu apa si
aerisita, iar alimentarea electrica de
Amplasarea cofretelor de distributie: actionare asigurata.
• se vor plasa in zone usor accesibile
• pe cat posibil in centrul de greutate al
instalatiei, facilitand astfel echilibrarea
hidraulica a circuitelor C
• cota fata de pardoseala bruta (placa de
beton) nu va fi mai mica de 0,5 m pana la
axul colectorului inferior, aceasta permi- D
tand racordarea serpentinelor (in cazul
montarii de debitmetre pe circuite, cota
minima fata de pardoseala va fi de 0,6 m)

Fixarea:

Izolatia periferica
5.3 Pasul 3 Este reprezentata de o banda izolatoare,
Pregatirea cu celule inchise, flexibila, autoadeziva (tip
elastomer), avand grosimea relativ mica (5
suportului ÷ 7 mm) si latimea de 15 cm.
• se monteaza in lungul peretilor, in jurul
stalpilor, cosurilor de fum sau de ventilatie
(unde este cazul), bordurilor de la casa
scarilor si a oricaror altor elemente de con-
structie verticale care depasesc par-
doseala
• se pozeaza prin simpla lipire, dupa ce a
fost dezlipit filmul de protectie
• continuitatea este obligatorie, inclusiv in

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 23


dreptul usilor care se vor ingropa aceste instalatii, astfel
Izolatia de baza incat placa de polistiren sa calce ferm pe
Este alcatuita din placi de polistiren suprafata de beton
expandat (sau extrudat), asezate astfel • dupa asezare, placile se vor solidariza
incat sa formeze o suprafata continua. intre ele cu banda adeziva, care va impie-
• se monteaza camera cu camera, di-ca patrunderea apei din sapa. La fel se
incepand, de preferinta, cu cea mai mare va proceda si intre placile de margine si
(pentru a se diminua pierderile de material) banda perimetrala.
• asezarea placilor se incepe cu latura
opusa usii, continuand in randuri succesive
catre usa
• completarile la margini se vor face cu
straifuri decupate din placi intregi, resturile
de placi urmand a se folosi pe latura adia-
centa din camera vecina (vezi figura alatu-
rata)
• acolo unde se gasesc alte instalatii
(apa, electrice), se decupeaza pe spatele
placii de polistiren santuri sau locase in

IMPORTANT - Daca se utilizeaza placi parter, in case fara subsol sau cu sub-
din polistiren preformate, la asezare se sol neincalzit, este recomandat a se
va urmari alinierea riguroasa a plo- aseza, sub placile de polistiren, o folie
turilor, ceea ce va permite montajul din polietilena, cu rol de bariera de
corect al tuburilor. vapori.
NOTA - In cazul incaperilor de la

De retinut !
Pardoseala incalzi-
toare se executa dupa
ce peretii au fost reali-
zati, tamplaria exte-
rioara montata si com-
partimentarile inte-
rioare executate.

5.4 Pasul 4 Varianta I - Tub multistrat (KALPEX,


Serpentinele SANIPEX, PEXAL) pe placa de polistiren
plana
de incalzire
• intindeti pe toata suprafata camerei,
peste placile de polistiren o folie de poli-
AVERTISMENT ! etilena pe tot perimetrul camerei, ca si pe
Aceasta operatiune se langa toate elementele verticale pe care ati
executa numai in con- lipit banda perimetrala, folia va fi ridicata pe
formitate cu planul verticala pe aceeasi inaltime cu banda.
intocmit de proiectant, Daca fasiile de polietilena sunt mai inguste
respectand intocmai decat latimea camerei, fiind necesar sa
traseul, pasul intre alaturati mai multe fasii pentru a acoperi
tevi, lungimea fiecarui toata camera, atunci petreceti fasiile alatu-
circuit, locul si raza de rate cu min. 10 cm una peste alta
curbura pentru fiecare • peste folia de polietilena asezati plasa
schimbare de directie metalica de armare, pe toata suprafata
a tevii. camerei. Suprapuneti tronsoanele alatu-
rate de plasa pe cca. 10 cm si legati-le intre
ele cu "soricei" de plastic sau cu sarma

24
(fara a rupe folia)
• desfaceti colacul de tub din ambalaj;
• incepeti derularea tubului de pe colac;
• cu ajutorul dispozitivului de taiat (cu
rola) taiati capatul tubului si finisati-l cu aju-
torul calibratorului potrivit;
• introduceti pe tub un arc de indoit de
diametrul adecvat;
• indoiti tubul la lungimea potrivita pentru
conectare la distribuitor;
• derulati treptat tubul de pe colac,
indreptandu-l usor cu mana;
• culisati arcul de indoit pe tub si execu-
tati curbele in conformitate cu planul
intocmit de proiectant;
• continuati astfel pana terminati ser-
pentina si ati revenit la cofret;
• executati ultima curba, pe verticala si
taiati tubul la lungimea potrivita pentru
conectare la colector, apoi conectati la
acesta, folosind conectorul potrivit;
• introduceti capatul astel pregatit in
cofret, prin spatele colectorului, apoi
conectati-l la distribuitor, folosind conec-
torul adecvat;
• cu aceasta, serpentina este terminata.
Procedati la fel cu celelalte serpentine.
• reveniti pe traseul fiecarei serpentine si
fixati clemele de blocare a plasei si tubului.
In functie de tipul clemei folosite, plasa de
armare se fixeaza pe sub clema sau pe
deasupra acesteia (vezi figurile urma-
toare). Clemele au rol de fixare a traseului
serpentinei si de a distanta ansamblul
plasa - tub fata de placa de polistiren pen-
tru a permite inglobarea in sapa de beton.
Clemele se plaseaza astfel :
• cate una de fiecare parte a fiecarei
curbe
• cate una la fiecare 0,7 ÷ 1,0 m pe tron-
soanele drepte

Varianta II - Tub multistrat (KALPEX,


SANIPEX, PEXAL) pe placa de polistiren
preformata (plotata)

• desfaceti colacul de tub din ambalaj;


• incepeti derularea tubului de pe colac;
• cu ajutorul dispozitivului de taiat (cu
rola) taiati capatul tubului si finisati-l cu aju-
torul calibratorului potrivit;
• introduceti pe tub un arc de indoit de
diametrul adecvat;
• indoiti tubul la lungimea potrivita pentru
conectare la distribuitor;
• introduceti capatul astel pregatit in
cofret, prin spatele colectorului, apoi
conectati-l la distribuitor, folosind conec-

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 25


torul adecuat;
• derulati treptat tubul de pe colac,
indreptandu-l usor cu mana;
• culisati arcul de indoit pe tub si execu-
tati curbele in conformitate cu planul
intocmit de proiectant. Tubul se va presa
cu talpa intre nuturile placii de polistiren,
ramanand blocat intre acestea;
• continuati astfel pana terminati ser-
pentina si ati revenit la cofret;
• executati ultima curba, pe verticala si
taiati tubul la lungimea potrivita pentru
conectare la colector, apoi conectati la
acesta, folosind conectorul potrivit;
• cu aceasta, serpentina este terminata.
Procedati la fel cu celelalte serpentine;
• asezati plasa metalica de armare peste
tub, pe toata suprafata camerei.
Suprapuneti tronsoanele alaturate de plasa
pe cca. 10 cm si legati-le intre ele cu " sori-
cei " de plastic sau cu sarma. Nu mai este
necesara legarea plasei de tub si nici
cleme de blocare.

Varianta III - Tub tip PE-X pe placa de • derulati treptat tubul de pe colac si exe-
polistiren plana cutati curbele in conformitate cu planul
intocmit de proiectant;
• intindeti pe toata suprafata camerei, • pe masura ce inaintati, blocati tubul pe
peste placile de polistiren o folie de poli- plasa de armare cu " soricei " de plastic.
etilena ; pe tot perimetrul camerei, ca si pe Atentie ! TUBUL PE-X ESTE UN TUB CU
langa toate elementele verticale pe care ati MEMORIE, NU RAMANE CURBAT CA
lipit banda perimetrala, folia va fi ridicata pe CEL DE TIP MULTISTRAT.
verticala pe aceeasi inaltime cu banda. • continuati astfel pana terminati ser-
Daca fasiile de polietilena sunt mai inguste pentina si ati revenit la cofret;
decat latimea camerei, fiind necesar sa • executati ultima curba, pe verticala si
alaturati mai multe fasii pentru a acoperi taiati tubul la lungimea potrivita pentru
toata camera, atunci petreceti fasiile alatu- conectare la colector, apoi conectati la
rate cu min. 10 cm una peste alta acesta, folosind conectorul potrivit;
• peste folia de polietilena asezati plasa • cu aceasta, serpentina este terminata.
metalica de armare, pe toata suprafata Procedati la fel cu celelalte serpentine;
camerei. Suprapuneti tronsoanele alatu- • reveniti pe traseul fiecarei serpentine si
rate de plasa pe cca. 10 cm si legati-le intre fixati clemele de blocare a plasei si tubului.
ele cu " soricei " de plastic sau cu sarma In functie de tipul clemei folosite, plasa de
(fara a rupe folia); armare se fixeaza pe sub clema sau pe
• desfaceti colacul de tub din ambalaj; deasupra acesteia (vezi figurile de la vari-
• incepeti derularea tubului de pe colac; anta I ).Clemele au rol de fixare a traseului
• cu ajutorul clestelui de taiat sau a dis- serpentinei si de a distanta ansamblul
pozitivului cu rola, taiati capatul tubului si plasa - tub fata de placa de polistiren pen-
finisati-l; tru a permite inglobarea in sapa de beton.
• curbati tubul la lungimea potrivita pentru
conectare la distribuitor;
• introduceti capatul astfel pregatit in
cofret, prin spatele colectorului, apoi
conectati-l la distribuitor, folosind conec-
torul adecvat;

26
Varianta IV - Tub tip PE-X pe placa cutarea curbelor, folositi, pe cat posibil,
de polistiren preformata (plotata) curbura naturala a tubului;
FOARTE • continuati astfel pana terminati ser-
IMPORTANT ! • desfaceti colacul de tub din ambalajul pentina si ati revenit la cofret ;
Indiferent de tipul de sau, incepeti derularea tubului de pe colac; • executati ultima curba, pe verticala si
teava, serpentinele se • cu ajutorul dispozitivului de taiat (cu taiati tubul la lungimea potrivita pentru
realizeaza dintr-o sin- rola) sau a clestelui de taiat, taiati capatul conectare la colector, apoi conectati la
gura bucata. Nu se tubului si finisati-l ; acesta, folosind conectorul potrivit;
vor face inadiri pe • curbati tubul la lungimea potrivita pen- • cu aceasta, serpentina este terminata.
traseul serpentinei ! tru conectare la distribuitor; Procedati la fel cu celelalte serpentine;
• introduceti capatul astel pregatit in • asezati plasa metalica de armare peste
cofret, prin spatele colectorului, apoi tub, pe toata suprafata camerei.
conectati-l la distribuitor, folosind conec- Suprapuneti tronsoanele alaturate de
torul adecvat; plasa pe cca. 10 cm si legati-le intre ele cu
• derulati treptat tubul de pe colac, si exe- " soricei " de plastic sau cu sarma.
cutati curbele in conformitate cu planul • Este recomandata blocarea plasei cu
intocmit de proiectant. Tubul se va presa scoabe infipte in placile de polistiren, la dis-
cu talpa intre nuturile placii de polistiren, tante de cca. 1,0 m una de alta.
ramanand blocat intre acestea. La exe-

5.5 Pasul 5 Dat fiind faptul ca instalatia de par- tunul;


Umplerea instalatiei doseala va deveni una ascunsa, fara posi- • in locul furtunului legati pompa manuala
bilitatea de a mai fi vazuta dupa turnarea pentru proba de presiune (manometrul sa
Proba de presiune sapei de beton, umplerea si proba de pre- fie in perfecta stare si verificat metrologic);
siune sunt operatiuni mai pretentioase • daca ventilele automate de dezaerisire
decat la instalatiile obisnuite. Se pro- au presiunea nominala mai mica de 10 bar,
cedeaza dupa cum urmeaza : se demonteaza si se inlocuiesc cu dopuri
(nu este necesara aceasta inlocuire daca
• legati printr-un furtun robinetul de golire ventilele sunt cu Pn 10 sau mai mult);
de pe bara retur a cofretului de distributie • redeschideti toate ventilele tur si retur
la instalatia de alimentare cu apa potabila ale circuitelor de pardoseala, precum si
(fixati ferm furtunul cu ajutorul unui colier); robinetul la care ati montat pompa de pre-
• inchideti complet ventilele de pe tur si siune;
retur ale tuturor circuitelor de pardoseala • cu ajutorul pompei manuale, ridicati
legate la cofret; presiunea din instalatie la 10 bar;
• deschideti robinetul de golire la care ati • instalatia va ramane la presiunea de 10
legat furtunul de alimentare; bar timp de 12 ore, timp in care verificati
• deschideti lent ventilul de retur, apoi pe minutios toate racordurile si eliminati even-
cel de tur, de la un singur circuit de par- tuale neetanseitati;
doseala; • dupa terminarea probei, reveniti la pre-
• asteptati umplerea completa a acestui siunea retelei de alimentare cu apa si
circuit (pana cand nu mai iese aer prin ven- inchideti robinetul de golire prin care ati
tilele automate de dezaerisire); facut proba de presiune;
• reinchideti ventilele tur si retur ale cir- • daca a fost necesara demontarea ven-
cuitului astfel umplut si umpleti circuitul al tilelor de dezaerisire, inchideti ventilele tur
doilea, procedand in acelasi mod ca la si retur ale circuitelor de pardoseala,
primul; demontati dopurile si remontati in locul lor
• urmand aceeasi procedura, umpleti ventilele de dezaerisire, apoi redeschideti
unul cate unul toate circuitele; ventilele circuitelor;
• verificati cu atentie daca exista scapari • instalatia va ramane la presiunea retelei
de apa si corectati, daca este cazul; pe toata perioada de turnare si intarire a
• inchideti lent robinetul de golire prin sapei de beton.
care ati facut umplerea si debransati fur-

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 27


• Pardoseala ce se realizeaza la o insta- rezistenta mecanica a sapei). Mai mult,
5.6 Pasul 6 latie de incalzire de pardoseala este o par- aditivul amelioreaza rezistenta la solicitari
Realizarea sapei doseala flotanta. Ca atare, aceasta nu se mecanice si conductivitatatea termica a
leaga in nici-un fel de celelalte elemente sapei
ale constructiei (pereti, stalpi etc.) • Optional, se poate adauga in compozi-
• Sapa se toarna avand peretii desparti- tie si o mica doza de fibre scurte de
tori realizati, tocurile usilor montate, ten- polipropilena, cu rol de armatura dispersa
cuiala si gletul executate. La montarea in masa sapei.
tocurilor usilor se va tine seama de cota • Grosimea sapei va fi cu 30 mm peste
finita a pardoselii, dupa ce a fost turnata generatoarea superioara a tubului in inca-
sapa. peri in care nu sunt rosturi de dilatare si 40
• Nu se va turna sapa la temperaturi mai mm in incaperi cu rosturi.
mici de 5°C. • Turnarea se va efectua cu atentie,
• Utilizarea unui aditiv fluidizant la urmarindu-se planeitatea si finisarea ingriji-
prepararea sapei este necesara, acesta ta a suprafetei (pe care urmeaza a se apli-
asigurand lucrabilitatea betonului fara a se ca finisajul pardoselii).
mari cantitatea de apa (ceea ce ar diminua
In tabelul urmator se prezinta, cu titlu orientativ, o reteta de beton pentru sapa :
DOZARE PENTRU
COMPONENTE
BETONIERA
Liant: ciment 50 Kg (1 sac)
120 Kg
Pietris: 4-8 mm (cca ¾ de roaba de 75 litri)
Agregate
140 Kg
Nisip: 0-4 mm (cca o roaba de 75 litri)
Apa Cca. 18 litri
Aditiv: BEVETOL SPL 300 ÷ 400 grame
Optional: fibre scurte polipropilena 85 ÷ 90 grame
Aditivul se amesteca cu apa de preparare a betonului. Timpul de malaxare va fi de cel
putin 5 minute.

Rosturile de dilatatie
Suprafata unei dale flotante nu va fi mai
mare de 40 mp, iar latura cea mai lunga nu
va depasi 8 metri. Incaperile care depas-
esc suprafata de mai sus vor fi divizate prin
rosturi in sectiuni mai mici.
Rostul se realizeaza pe toata grosimea
sapei si a finisajului pardoselii, daca aces-
ta este de tip dur (gresie, marmura etc.).
GRESIT
Nu este permisa executarea de serpen-
tine peste rosturi. Rosturile pot fi traversate
numai de tuburile de legatura (tur si retur),
iar acestea vor fi protejate in mansoane
flexibile care trec cate 30 cm de o parte si
de alta a rostului.
In cazul in care casa este prevazuta si cu
CORECT
alte rosturi (de lucru, seismice etc.), aces-
tea vor fi continuate si prin pardoseala
flotanta. In plus fata de precizarile de mai
sus, in dreptul acestor rosturi se va intre-
rupe si plasa de armare a sapei si nu vor
fi traversate de nici-un fel de conducte.
Exemple de dispunere a rosturilor

28
5.7 Pasul 7 a) Parchet c) Materiale dure (gresie, marmura
Inainte de montarea parchetului instala- etc.)
Finisajul pardoselii tia de incalzire va fi mentinuta in functiune Lucrarea se executa cu instalatia de
timp de doua saptamani, fara intrerupere, incalzire oprita
la parametrii proiectati. Pe durata celei de Dupa terminarea montajului, instalatia de
FOARTE a doua saptamani, parchetul va fi depozitat incalzire se va mentine oprita timp de inca
IMPORTANT ! pe pardoseala in vederea uscarii. 7 zile
Aceasta operatiune Dupa aceasta, se opreste incalzirea si se Este recomandata intercalarea intre par-
se executa numai poate trece la montajul parchetului. doseala si plinta a unui cordon de mastic
dupa punerea in fun- Este recomandat ca montajul parchetului siliconic.
ctiune a instalatiei de sa se faca prin lipire.
incalzire, atunci cand Dupa montaj, instalatia va ramane oprita
sapa este perfect timp de 48 de ore, dupa care se poate
intarita si uscata. trece la exploatarea normala.

b) Mocheta, linoleum
Incalzirea trebuie sa fie oprita cu 48 de
ore inainte de executarea lucrarii
Este recomandabil ca mocheta sa fie
aplicata prin lipire
Instalatia de incalzire va fi mentinuta
oprita atat pe durata executarii lucrarii cat
si inca 48 de ore dupa aceea.

NU UITATI LUCRUL CEL MAI IMPORTANT ! FINISAJUL PARDOSELII TREBUIE SA


FIE CEL PRECONIZAT INITIAL, PE BAZA CARUIA S-A PROIECTAT SI EXECUTAT
INSTALATIA. SCHIMBAREA ULTERIOARA A MATERIALULUI DE FINISAJ VA CON-
DUCE LA NEREALIZAREA CONDITIILOR DE CONFORT SCONTATE.

Capitolul 6 - PUNEREA IN FUNCTIUNE

Punerea in functiune a unei instalatii de reguli poate conduce la serioase deterio-


FOARTE incalzire prin pardoseala comporta o rari ale pardoselii (fisuri, denivelari etc.).
IMPORTANT! seama de precautiuni pe care trebuie sa le Aceasta etapa cere atentie si …multa rab-
Nu incepeti operatiu- respectati intocmai. Nerespectarea acestor dare !
nile de punere in fun-
ctiune inainte
de maturarea comple-
In continuare se procedeaza astfel :
ta a sapei de beton,
Pasul 4. Mentineti instalatia in func-
adica nu inainte de 21
Pasul 1. Porniti instalatia si reglati tem- tionare continua inca patru zile la temper-
de zile de la turnarea
peratura pe tur la 25°C, operand asupra atura nominala de calcul.
sapei. Pana acum,
instalatiei de automatizare si verificand pe Asadar, punerea in functiune a unei
adica pe toata perioa-
da de turnare, priza si termometrele din cofretele de distributie. instalatii de incalzire prin pardoseala este o
intarire a betonului de operatiune care dureaza nu mai putin de
sapa, instalatia a Pasul 2. Mentineti instalatia in functiune, 10 zile !
ramas plina cu apa si la aceasta temperatura, timp de trei zile,
mentinuta la pre- fara oprire. Dupa acesti patru pasi puteti considera
siunea retelei de ali- instalatia pusa in functiune. De acum
mentare cu apa. Pasul 3. Incepeti sa cresteti treptat tem- inainte, se poate trece la executarea fini-
peratura de tur astfel ca dupa alte trei zile sajului pardoselii (gresie, marmura, par-
sa ajungeti la valoarea nominala stabilita chet etc.) iar instalatia de incalzire se poate
de proiectant pentru functionarea in regim exploata in conditiile normale de fun-
normal. ctionare.

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 29


Capitolul 7 - GHID PRACTIC

1. Ce teava folosim ?

- Recomandam tubul multistrat (KALPEX, SANIPEX, PEXAL), al carui strat de aluminiu


reprezinta o bariera perfecta impotriva difuziei de oxigen. Dimensiunile uzuale sunt
Ø 16 x 2 mm si Ø 20 x 2 mm.

2. Cate cleme de blocare a plasei si tubului folosim ?

− Cate doua buc. la fiecare curba si cate una la fiecare 0,75 m pe traseele drepte.

3. Unde montam banda perimetrala ?

- Pe tot perimetrul camerei si in jurul oricarui alt element de constructie care depaseste
pardoseala (stalpi, cos de fum, semineu etc.)

4. Care este lungimea maxima a unei serpentine?

- Lungimea maxima este de 100 m.

5. Izolatia termica este necesara ?

- Este absolut obligatorie !

6. Ce fel de izolatie se foloseste ?

- Uzual, materialul utilizat este polistirenul expandat, sub forma de placi.

7. Ce grosime trebuie sa aiba placa de polistiren ?

- In mod obisnuit, o grosime de 30 mm este suficienta. Totusi, in cazul incaperilor situate


pe pamant sau peste subsoluri neincalzite, este recomandata o grosime de 50 mm.

8. Care este temperatura maxima a apei din instalatie ?

- In mod obisnuit, temperatura maxima este de 45°C. In zone in care nu se stationeaza


(coridoare, zone de margine etc.) se poate ajunge la 50°C.

9. Care este distanta intre tuburi si pereti ?

- Nu mai putin de 100 mm.

10. Care este ecartul de temperatura tur / retur ?

- Mai mic decat la instalatiile cu radiatoare ! Domeniul acceptat este 4 ÷ 8°C, recomand-
abil in jur de 5°C.

11. Care este cantitatea de caldura cedata de pardoseala ?

- Se poate conta pe max. 100 W / mp la pardoselile finisate cu materiale dure (gresie, mar-
mura etc.), 60 – 70 W / mp la parchet si 40 – 60 W / mp la mocheta (in functie de tipul si
grosimea acesteia).

12. Cand se face proba de presiune ?

- Inainte de turnarea sapei de beton.

13. Care este presiunea de proba si cat dureaza ?

30 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ


- Presiunea este de 10 bar si dureaza 12 ore.

14. Care este grosimea sapei de beton ?

- In camere fara rosturi de dilatare – 30 mm deasupra tuburilor


- In camere cu rosturi de dilatare – 40 mm deasupra tuburilor

15. Cand se poate pune in functiune instalatia de incalzire ?

- Dupa maturarea sapei de beton, dar nu la mai putin de 21 de zile de la turnarea aces-
teia.

16. Cand se monteaza finisajul pardoselii ?

- Abia dupa ce instalatia de incalzire a fost pusa in functiune.

In loc de concluzie !

Intrebare: ESTE BUNA O INSTALATIE DE INCALZIRE PRIN PARDOSEALA ?

Raspuns: FARA INDOIALA, ESTE CEA MAI CONFORTABILA MODALITATE DE


INCALZIRE, CU CONDITIA SA FIE CORECT PROIECTATA SI EXECUTATA. PAR-
DOSEALA INCALZITOARE ARE LIMITELE SALE (vezi pct. 11.) CARE NU TREBUIE
SA FIE SUPRALICITATE, PENTRU A NU TRANSFORMA CONFORTUL IN DISCON-
FORT.

31
Capitolul 8 - FISE TEHNICE

8.1 TUB KALPEX, Componenta


1.Tub din polietilena reticulata PE-X - 2
SANIPEX, PEXAL 3
strat intern
2.Tub din aluminiu sudat longitudinal - 1
strat intermediar
3.Pelicula adeziva care leaga stratul
intermediar de aluminiu de celelalte doua
straturi
4.Tub din polietilena reticulata PE-X - 3 4
strat extern
Tuburile din polietilena reticulata se mon- gama: teuri egale, teuri reduse, coturi,
teaza cu: fitinguri metalice (din alama) cu racorduri, teuri egale, teuri reduse, coturi,
etansare prin înfiletare în urmatoarea racorduri pentru trecere la alte materiale.

Aprecieri asupra produsului Siguranta la foc - produsele nu fac


Rezistenta si stabilitate - produsele se obiectul unor exigente speciale la foc;
realizeaza pe instalatii performante, asigu- Igiena, sanatatea si protectia mediului
rand rezistenta chimica la actiunile inte- - nu prezinta pericol pentru mediu sau
rioare si exterioare; sanatatea oamenilor;
Siguranta în exploatare - produsele nu Economia de energie - energia îngloba-
prezinta riscul de accidente la utilizarea lor ta a produselor din materiale plastice este
normala; de 5 ori mai mica decât cea din metale;

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Ø 16 x 2 mm Ø 20 x 2 mm
Diametru exterior* mm 16 20
Grosime perete mm 2 2
Grosimea stratului de aluminiu mm 0,2 0,2
Continutul de apa l/m 0,113 0,201
Lungime colac m 100 100
Temperatura de lucru °C 0 - 80 0 - 80
Temperatura maxima °C 95 95
Presiune maxima la 95 °C bar 10 10
Coeficient dilatare mm/m.K 0,026 0,026
Conductivitatea termica W/m.K 0,43 0,43
Rugozitate interna mm 0,007 0,007
Difuzia de oxigen mg/l 0 0
Raza de curbura fara masina mm 80 100
Raza de curbura cu masina mm 50 80
*SANIPEX se comercializeaza doar cu Ø 16 x 2 mm

32 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ


Diagrama de dilatare

Diagrama
pierderi de sarcina

33
8.2 TUB PE-X Teava de polietilena reticulata PE-Xb cu
diametrele de 16x2 si 18x2. Metoda de
reticulare a acestui tip de teava este meto-
da cu silani. Gradul de reticulare trebuie sa
fie de min 65%.
Teava PE-Xb este produsa in doua variante
cu sau fara bariera de oxigen. Varianta de
teava cu bariara de oxigen se utilizeaza in
special la sistemele de încalzire sau de
racire sunt dispuse la penetrarea oxigenului
atmosferic in fluidul vehiculat. Bariera de
oxigen este de tip EVOX asigura un grad
ridicat de protetie la patrunderea oxigenului
·Rezistenta chimica si electrochimica nefi-
atmosferic.
ind afectata de apele agresive/ dure sau
Patrunderea oxigenului are loc in zona cen-
aditivi adaugati in apa;
tralei, a racordurilor filetate etc. Explicatia
·Rezistenta la abraziune- grosime constan-
procesului consta in faptul ca apa din interi-
ta a peretelui in timp;
orul tevii este saraca in oxigen datorita
·Conductivitate termica redusa comparativ
parametrilor presiune si temperatura, oxi-
cu tevile metalice;
genul atmosferic "trecând" de peretele tevii.
·Datorita compozitie, teava PEX este un
Acest pericol exista pentru sistemele
produs netoxic avind avizul sanitar eliberat
"închise" precum ar fi sistemele de
de Ministerul Sanatatii din Romania.
încãlzire, incalzire prin pardoseala.
·Teava este agrementata tehnic in
Romania;
Principalele caracteristici si avan- ·In cazul utilizarii in instalatiile civile obisnu-
tajeale tevi PE-Xb sunt: ite, la temperaturi si presiuni uzuale in
·Temperatura de lucru este pina la 100ºC; instalatii durata de viata estimata depases-
·Usurinta si flexibilitate in instalare, greutate te 50 de ani.
specifica mica;

34
Porozitate deschisa
8.3 PLACA NETEDA
POLISTIREN Tipul produsului comform ÖNORM:
AUSTROTHERM EN 13163,B,600,
EPS-A20 STAS 7461-84, ISO 4590,
DIN 4102 P118-99

Agrement tehnic: nr.020-03/005-2001


Forma canturilor laterale: muchii drepte
Dimensiuni utile: 1000x500 mm
Suprafata utila: 0.5 m2
Utilizare: izolare temica sub sape, la pardoseli, acoperisuri terasa sau inclinate, camere
frigorifice, incalzire prin pardoseala, fatade ventilate.

Date tehnice
Densitate: minim 20 [kg/m3]
Coeficientul de transfer termic λ(valoarea efectiva) 0.031-0.035 [w/m2k]
Coeficientul de transfer termic λ(valoarea de calcul) 0.038 [w/m2k]
Efortul la compresie Tasarea 10% 10-16 [tone/m2]
Efortul la conpresiune de durata Tasare 2% 2-3.5 [tone/m2]
Rezistenta la tractiune 0.25 [N/mm2]
Stabilitatea formei -scurta durata 95 [°C]
Stabilitatea formei -lunga durata la 5000N/m2 80-85 [°C]
Stabilitatea formei -lunga durata la 20000N/m2 80-85 [°C]
Absorbtia de apa prin scufundare dupa 7 zile 1-2.3%
Absorbtia de apa prin scufundare dupa un an 2-4%
Rezistenta la difuzia vaporilor de apa 30-70
Comportarea la foc Clasa de combustibilitate C1

Grosimea Dimensiunea Nr. de placi Suprafata desfasurata Volumul parchetului


placilor mm placilor mm pe parchet a parchetului m2 m3
20 1000 x 500 24 12,00 0,24
30 1000 x 500 16 8,00 0,24
40 1000 x 500 12 6,00 0,24
50 1000 x 500 10 5,00 0,25
60 1000 x 500 8 4,00 0,24
70 1000 x 500 7 3,50 0,245
80 1000 x 500 6 3,00 0,24
90 1000 x 500 5 2,50 0,225
100 1000 x 500 5 2,50 0,25
120 1000 x 500 4 2,00 0,24
140 1000 x 500 3 1,50 0,21
160 1000 x 500 3 1,50 0,24
200 1000 x 500 2 1,00 0,20

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 35


8.4 PLACA CU Porozitate deschisa
NUTURI
Tipul prousului conform ÖNORM:
AUSTROTHERM EN 13163,B,600,
EPS-AT STAS 7461-84, ISO 4590,
DIN 4102 P118-99

Agrement tehnic: nr.020-03/005-2001


Forma canturilor laterale:
muchii drepte
Dimensiuni utile: 1000x500 mm
Suprafata utila: 0.5 m2
Utilizare: sistem termo-fonoizolant la plansee pozitionat sub sapa dala flotanta.

Grosimea Dimensiunea Nr. de placi Suprafata desfasurata Volumul parchetului


placilor mm placilor mm pe parchet a parchetului m2 m3
23/20 1000 x 500 23 11,5 0,264
28/25 1000 x 500 18 9,00 0,252
33/30 1000 x 500 15 7,50 0,247
43/40 1000 x 500 11 5,50 0,236
53/50 1000 x 500 9 4,50 0,238

Densitate: minim 11 [kg/m3]


Coeficientul de transfer termic λ(valoarea efectiva) 0.029-0.033 [w/m2k]
Coeficientul de transfer termic λ(valoarea de calcul) 0.036 [w/m2k]
Efortul la compresie Tasarea 10% 2-3 [tone/m2]
Efortul la conpresiune de durata Tasare 2% 1.5-2 [tone/m2]
Rezistenta la tractiune 0.32 [N/mm2]
Stabilitatea formei -scurta durata 95 [°C]
Stabilitatea formei -lunga durata la 5000N/m2 80-85 [°C]
Stabilitatea formei -lunga durata la 20000N/m2 75-80 [°C]
Absorbtia de apa prin scufundare dupa 7 zile 1-3%
Absorbtia de apa prin scufundare dupa un an 3-5%
Rezistenta la difuzia vaporilor de apa 30-70
Comportarea la foc Clasa de combustibilitate C1

36
Se utilizeaza la izolarea rostului
8.5 BANDA dintre sapa flotanta si peretii marginali.
PERIMETRALA
AUTOADEZIVA
AUSTROTHERM
EPS

Grosimea benzii Latimea benzii Lungime rola


mm mm mm
5 40 50
5 80 50
5 100 50
10 80 25
10 100 25
10 120 25
10 150 25

8.6 CAPSA DE Proprietati


FIXARE Pentru tuburile de încalzire in pardoseala Ø 16 - 20 mm

- clema simpla din plastic


- se instaleaza prin presare in placile de izolatie din polistiren

Date tehnice
- material - polipropilena
- culoare : albastru (RAL 5015)

Part No. d (mm) H (mm) D (mm) S (mm)

0870020 20 46 23 5,0

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 37


8.33 CLIPS DE Pentru tuburile de încalzire in pardoseala Ø 16 - 20 mm
PRINDERE TUB
Proprietati
- pentru prinderea de plasa de otel

Date tehnice
- material: polipropilena
- componenta 087 1 016 si 087 1 017:culoare: albastru (RAL 5010)
- componenta 087 1 020: culoare: galben (RAL 1021)

Nr. d Bxs D A H
Tip
componenta (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0871016 872 16-18 27x2,0 17 35 36
0871017 872 17-20 27x3,0 18 35 38
0871020 FA 20 24x5,0 15 30 35

8.8 CLIPS DE Pentru tuburile de încalzirein pardoseala Ø 20 mm


PRINDERE TUB
Proprietati
Clema simpla din plastic pentru prinderea de plasa de otel

Date tehnice
- material: polipropilena
- componenta 087 1020 culoare: galben (RAL 1021)

Cod prod. d Bxs D A H


TIP FA (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
087 1020 20 24x5 15 30 35

38
Pentru tuburile de încalzire in pardoseala Ø 16 - 20 mm
8.9 PIESA DE
Proprietati
PROTECTIE
- protejeaza tubul la deformari mecanice
- cu perforare intre cei doi suporti pentru o posibila separare
- placa suport cu prindere in coada de randunica: crescand distanta dintre axe prin
interschimbarea coturilor stanga si dreapta
- distantier pentru reglarea corecta a distantei intre perete si cot
- suport de curba cu prindere in pardoseala, care nu permite indoirea
- ochi dublu pentru fixarea distantei intre axe in timpul turnarii.
Date tehnice
- fabricat din polipropilena
- culoare: alb perla (RAL 1013)
- potrivit pentru racordarea coturilor cu distanta intre axe intre 35 si 50 mm
- "inchidere cu clic" rapida de la teava la partea superioara.

Nr.
Material Descriere
componenta
0872813 dublu

8.10 FOLIE Dimensiuni


POLIETILENA Latime: 500 mm
Grosime: 0,2 mm
Lungime: 200 m

Nota:
Se livreaza balot, avind masa totala
de 18,4 kg/balot

Normativ control calitate: STAS 8179/2-75


Calitatea I
Parametri calitativi:
- densitate: 0,921 g/cm3
- opacitate: maxim 8%
- luciu: minim 60%
- rezistenta la soc: minim 90 g
- rezistenta la tractiune: minim 130 daN/cm2

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 39


8.11 BEVETOL-SPL Proprietati
Superplastifi- Aditiv lichid care actioneaza ca super-
sant pentru plastifiant cu spectru larg (SK 308, ASTM C
494: Tipul A, D, G). Ofera urmatoarele
beton
avantaje:
• Adaugat la prepararea betonului, reduce
necesarul de apa de amestec si prin
urmare raportul apa/ciment (A/C),avand ca
rezultat cresterea semnificativa a rezisten-
tei initiale si finale. pul prizei (evitarea fisurarii).
• Adaugat la betonul gata preparat,
mareste lucrabilitatea acestuia. • Amelioreaza substantial impermeabili-
• Contribuie la o mai buna hidratare a tatea betonului.
cimentului, avand ca rezultat realizarea • Nu are actiune de antrenor de aer in
celui mai inalt grad posibil de exploatare a masa betonului.
lui. • Nu contine clor sau alte substante
• Faciliteaza campactarea betonului, corozive.
actioneaza impotriva segregarii compo- • Este compatibil cu toate tipurile de
nentilor sai si imbunatateste semnificativ ciment PORTLAND.
lucrabilitatea sa.
• Reduce semnificativ contractiile din tim-

Domeniul de aplicare la prepararea betoanelor cu cerinte ridicate


Bevetol SPL este un aditiv indispensabil de rezistenta a betoanelor aparante, a
betoanelor cu lucrabilitate ridicata.

Caracteristici tehnice (Brookfield,+ 23°C)


Culoarea: maro inchis Densitatea: 1,19 Kg/lit
Vascozitatea: 112mPas

Mod de utilizare utilizare. In acest caz, pentru a se realiza o


Bevetol - SPL poate fi adugat: repartizare uniforma a BEVETOL - SPL in
• In apa de amestec, la prepararea masa materialului, este nevoie de o
betonului sau a mortarului. amestecare buna, timp de 4-5 minute, cu
• La amestecul gata preparat, inainte de malaxorul.

Dozaj ciment).
• Ca superplastifiant tip G, atunci cand Consumul de BEVETOL-SPL, in cazul
dozarea variaza intre 0,6-0,8 kg % din gru- adaugarii la betonul gata preparat, depinde
tatea cimentului (circa 1,8-2,4 kg/m3 de de lucrabilitatea betonului, cum ajunge
beton). acesta in opera, si lucrabilitatea finala dori-
• In dozaje mai mici actioneaza ca simplu ta.
plastifiant de tip A, D (0,2-0,5 kg / 100 kg

Ambalaj
BEVETOL-SPL este disponibil in recipiente de plastic de 20 kg sau butoaie de 240 kg.

Depozitare
Timp de cel putin 18 luni de la data fabricatiei, in spatii ferite de inghet.

Observatii
O dozare exagerata poate provoca intarzierea prizei, fara insa a influenta
negativ rezistenta.

40
Datele si instructiunile tehnice cuprinse in prezenta fisa tehnica sunt rezultatul cunoast-
erii si experientei departamentului cercetare-dezvoltare al societatii, ca si al folosirii prac-
tice a produsului. Recomandarile si propunerile privind utilizarea materialelor sunt facute
fara garantie, in cazul in care conditiile din momentul aplicarii lor sunt in afara controlului
firmei noastre. Din acest motiv este raspunderea utilizatorului sa se asigure ca materialul
este adecvat pentru aplicarea prevazuta si conditiile lucrarii. Editarea prezentei fise
tehnice anuleaza orice alta editie anterioara pentru acelasi produs.

8.12 Pereche de colectori cu robineti de Dimensiuni:


DISTRIBUITOR / inchidere si vane de echilibrare. Presiunea
maxima de functionare este de 10 bar.
COLECTOR TIP Variatia de temperatura 0 - 80 °C. Corpul
668 distribuitorului este confectionat din alama.
Etanseitatile sunt realizate din EPDM.

Este compus din:


- distribuitor cu regulator de debit cu vana
micrometrica cu scala gradata 1 - 10;
- colector cu vane de inchidere pentru
cap cu control termoelectric;

B A
Cod Tip C D E F G G’
(mm) (mm)
668735 3 circuite 3/4” 1 1/4” 50 50 175 33 60 66
668745 4 circuite 3/4” 1 1/4” 50 50 225 33 60 66
668755 5 circuite 3/4” 1 1/4” 50 50 275 33 60 66

Robinetii de inchidere pe colector pot fi debit cu vana micrometrica cu scala grada-


inlocuiti cu capete termoelectrice ce pot fi ta de la 1 la 10.
comandate de catre termostate de camera.
Forma speciala a distribuitorillor permite
Distribuitorul este dotat cu regulatoare de o intercalare usoara a tevilor.

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 41


8.13 Pereche de colectori cu robineti de
DISTRIBUITOR / inchidere si vane de echilibrare. Presiunea
maxima de functionare este de 10 bar.
COLECTOR TIP Variatia de temperatura 0 - 0 °C. Corpul dis-
668 tribuitorului este confectionat din alama.
Etanseitatile sunt realizate din EPDM.

Este compus din:


- distribuitor cu vana de reglaj;
- colector cu vane de inchidere pentru cap
cu control termoelectric;
- pereche de bratari pentru prinderea in D iesire D intrare L total
Cod Tip
caseta; (mm) (mm) (mm)
- conexiuni de capat cu 2 conexiuni pentru 663735 3 circuite 3/4” 1 ¼" 220
posibila montare a unui robinet de golire si 663745 4 circuite 3/4” 1 ¼" 270
a unei vana de aerisire; 663755 5 circuite 3/4” 1 ¼" 320

8.14 PERECHE DE
ROBINETI CU
SFERA SI ROBI-
NETE PREMON-
TATE

Se compune din:
Tip A B C D
- Corp robinet turnat din alama, Tip 391167 1" 1 ¼" 106 64
cu termometru premontat; Tip 391168 1 ¼" 1 ¼" 110 64

Date tehnice:
- racorduri: 1" FI x 1 ¼" FE;
1 ¼" FI x 1 ¼" FE;
- presiune maxima : 10 bar;
- temperatura maxima: 100°C;
- plaja de temperaturi 0-80°C.Diametrul 40 mm

42
8.15 PERECHE DE
ROBINETI CU
SFERA

Se compune din:
Tip A B C D
- Corp robinet turnat din alama
Tip 391067 1" 1 ¼" 106 64
Date tehnice: Tip 391068 1 ¼" 1 ¼" 110 64
- racorduri: 1" FI x 1 ¼" FE;
1 ¼" FI x 1 ¼" FE;
- presiune maxima : 10 bar;
- temperatura maxima: 100°C;

8.16 ANSAMBLU Se compune din:


TERMINAL COM-
- Cap terminal cu
PLET CU DEZA-
2 racorduri de ½" si 3/8";
ERISITOR - Robinet de golire ½";
AUTOMAT SI - Dezaerator automat cu 3/8"
ROBINET DE - Racord intrare 1 ¼";
GOLIRE

Tip A B C D

Tip 599671 1 ¼" 87 101 54

8.17 ANSAMBLU Se compune din:


TERMINAL COM-
- Cap terminal cu
PLET CU DEZA- 2 racorduri de ½" si 3/8";
ERISITOR - Robinet de golire ½";
MANUAL SI ROBI- - Dezaerator manual
NET DE GOLIRE cu racord 3/8";
- Racord intrare 1 ¼";

Tip A B C D

Tip 599672 1 ¼" 87 64 50

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 43


8.18 RACORD
DREPT CU TER-
MOMETRU PRE-
MONTAT

Se compune din:

- Corp racort turnat din alama; Tip A B


- Termometru; Tip 3912700 1 ¼" 68
- plaja de temperatura : 0-80°C;
- diametru termometru: 40 mm ;

8.19 MASURATOR Scala dubla de citire


DE DEBIT Prima scala (cea de
culoare alba) se utilizeaza
AUTOCURATITOR - la un debitmetru nou. Daca
SERIA 669 la o citire ulterioara pluti-
torul nu mai este vizibil
datorita depunerilor pe
suprafata transparenta, se
va utiliza pentru citire scala
de rezerva (cea de culoare
galbena), care datorita fa-
bricatiei speciale este
mereu curata.

Scala 1 ÷ 4 l/minut

Utilizare
Debitmetrul cu o capacitatate de 1 ÷ 4 l/minut este potrivit pentru instalarea pe colectoare
de distributie pentru instalatii de incalzire in pardoseala.
Montat pe turul colectorului permite citirea in timpul reglarii debitului real a fiecarui circuit
separat, mentinand un echilibru perfect in intregul sistem.

44
Functionare
Debitmetrul cu o capacitatate de 1 ÷ 4 l/minut este potrivit
pentru instalarea pe colectoare de distributie pentru insta-
latii de incalzire in pardoseala.
Montat pe turul colectorului permite citirea in timpul reglarii
debitului real a fiecarui circuit separat, mentinand un echili-
bru perfect in intregul sistem.Debitmetrul este fabricat cu
un capac mobil de ¾" care se fixeaza pe colector,
etansarea se realizeaza prin O-Ring-ul prezent in extremi-
tatea bombata a debitmetrului. Solutia cu capac mobil a
fost aleasa pentru a facilita o eventuala demontare,
deoarece, permite demontarea frontala a debitmetrului. Diametrul racordului inferior este
de ¾" M cu profil intern ce permite adaptarea la racordurile pentru teva din pastic din seria
680.
Echilibrarea se efectueaza manevrand robinetele de pe
turul instalatiei pana la obtinerea debitului fixat. Debitul se
va citi pe cilindul transparent atunci cand partea inferioara
a plutitorului ajunge in zona corespondenta valorii dorite
exprimata in litri pe minut.
Daca in timp ar fi necesara o verificare a debitului sau o
noua echilibrare a instalatiei, si plutitorul n-ar mai fi vizibil
datorita depunerilor pe suprafata transparenta, se poate
utiliza scala gradata de rezerva. Rotind inelul dintat spre
stanga apare o a doua scala de culoare galbena care este
intotdeauna curata datorita protectiei ermetice care
impiedica orice contact cu apa din instalatie in timpul functionarii. Dupa citire este foarte
important sa readuceti inelul dintat in pozitia initiala (scala de culoare alba.)

Fabricatie Dimensiuni
Corpul este realizat din alama stantata la cald, recipientul
transparent si protectia interna din Polisulfon, plutitorul -
indicator din Hostaform / PTFE.
Toate organele de etansare sunt realizate din cauciuc sil-
iconat.

Caracteristici tehnice
- Presiune maxima de lucru : 10 bar
- Temperatura maxima de lucru : 80 0C
- Camp de masurare a debitului 1 ÷ 4 l/minut
- Precizie : ±10%

Operatii pentru citi-


rea valorii atunci 1 Rotiti
tat in zona sca- 2
inelul din- Efectuati citirea.
3 Readuceti inelul
in zona scalei
cand suprafata lei de culoare de culoare alba.
transparenta este galbena.
murdara.

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 45


8.20 KIT PENTRU Schema hidraulica de principiu
INSTALATII DE 1. Vana de amestec cu comandna termostatata
INCALZIRE 2. Pompa
3. Robinet de retinere
IN PARDOSEALA 4. By-pass automat care poate fi exclus

Schema instalatiei de joasa temperatura

Simplitate in instalare peretilor. Pentru simplificarea instalarii este


Kitul pentru incalzire in pardoseala este posibil separarea modului de amestec, de
conceput pentru a fi instalat in interiorul caseta, prin indepartarea bridelor de fixare
a tevilor .

Componente principale

1. Termometru tur instalatie in pardoseala


2. Termometru retur instalatie in par-
doseala
3. By-pass automat ce se poate exclude
4. Supapa de sens
5. Robineti retur instalatie temperatura inal-
ta
6. Termostat de siguranta instalatie in par-
doseala
7. Robineti tur instalatie temperatura inalta
8. Pompa de circulatie
9. Vana de amestec termostatica

46
Date tehnice
UM
Camp de reglaj pentru instalatii de incalzire in pardoseala (min. / max.) °C 20° - 45°
Temperatura de interventie a termostatului de siguranta (instalatie in
°C 50
pardoseala)
Presiune mxima bar 3
Puterea termica maxima furnizata la instalatia in pardoseala:
Depinde de pierderile de sarcina si de caracteristicile panourilor radi-
KW/kcal/h 12.2/10500
ante, spre exemplu: pierdere de sarcina 3.5 mc.a , debit 1050 l/h,
∆T 10°C
Dimensiuni L/H/P mm 350/500/155
Diametru racorduri tur / retur centrala In 3/4"
Diametru racorduri tur / retur instalatie in pardoseala In 1"
Diametru racorduri tur / retur radiatoare In 1/2"
Alimentare electrica V/Hz 230/50
Putere electrica W 180

Caracteristici tehnice
Kitul pentru "instalatii de incalzire in pardoseala" permite deservirea unei instalatii mixte:
instalatie de incalzire in pardoseala si instalatie cu functionare la temperatura inalta.
Aceasta din urma este alimentata direct de catre pompa de circulatie a centralei la care
"kitul" se racordeaza. Reglarea temperaturii apei din instalatia la temperatura inalta are loc
prin intermediul unei vane de amestec termostatice, la iesirea vanei este racordata o
pompa de circulatie care deserveste exclusiv aceasta parte a instalatiei.

Nume Cod Romstal

Kit incalzire in pardoseala 37K0064

8.21 GRUP CLI- Date tehnice


MATIC MONTAT Materiale:
APARENT • Corp: Fonta gri GG19
• Etansare hidraulica: EPDM
• Masca de izolare PPM
Vana de amestec: 4 cai
Agent primar: apa, solutii cu glycol
Concentratie de glycol maxima: 30%
Temperatura de functionare: 20-90°C
Presiune maxima de functionare: 6 bar
Domeniu de reglaj by-pass: 0,05-0,5 bar
Scara termometru: 20 - 100°C
Diametru racorduri circuit
primar si secundar: 1" FI
Servomotor alimentare electrica:
• Alimentare electrica 230 V/50 Hz
• Curent absorbit 10 VA
• Timp ciclu: 240 s
• Cuplu: 10 N m
Pompa Grundfos:
cod. 152600/153600 model UPS 25-60
cod 152601/153601 model UPS 25-80
Umiditate relative ambianta,
maxima: 95%
Temperatura ambianta: 0-40°C
Clasa de protectie: IP 42

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 47


Inaltimea de pompare disponibila la racordurile grupului de reglaj

Cod A B C D E F G H I L
152600 1" 142 78 90 40 234 267 205 320 120

Cod A B C D E F G H I L M
152600 1" 142 78 90 40 234 267 205 320 120 70

48
1. Vana de amestec cu 4 cai.
2. Regulator climatic digital
3. Pompa de circulatie.
4. Vana diferentiala de by-pass cu scara gra
date.
5. Sonda temperatura tur.
6. Sonda temperatura de exterior - se
instaleaza in morseta.
7. Sonda de imersie pentru turul si returul cir
cuitului.
8. Legatura pentru conexiune telecomanda.
9. Termostat sonda ambient cu ceas digital si
selector pt. seria 153.
10.Termostat sonda ambient cu ceas digital si
selector pt. seria 152.
11. Servomotor

- Vana de amestec cu 4 cai

- Servomotor

- Pompa

- By-pass automatic

- By-pass diferential

- Termometru

Tip Descriere
Tip 152600 Grup de reglare termic cu pompa UPS 25-60
Tip 152601 Grup de reglare termic cu pompa UPS 25-80
Tip 153600 Grup de reglare termic complet cu sonda de ambient si ceas cu pompa UPS 25-60
Tip 153601 Grup de reglare termic complet cu sonda de ambient si ceas cu pompa UPS 25-80
Tip 151000 Termostat de camera
Tip 151002 Termostat de camera cu selector cu 3 pozitii si ceas digital

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 49


8.22 GRUP CLI- Date tehnice
MATIC MONTAT IN Materiale:
CASETA • Corp: alama G-MS 58
• Etansare hidraulica: EPDM

Vana de amestec: 4 cai


Agent primar: apa, solutii
cu glycol
Concentratie de glycol maxima: 30%
Temperatura de functionare: 20-90°C
Presiune maxima de functionare: 6 bar
Scara termometru: 20 - 100°C
Diametru racorduri la distribuitor: 1 ½" PM
Diametru racorduri circuit primar: 1" FI
Servomotor alimentare electrica:
• Alimentare electrica 230 V/50 Hz
• Curent absorbit 1,3 VA
• Timp ciclu: 210 s
• Cuplu: 6Nm

Pompa electronica Grundfos: model UPE 25-60


Putere absorbita: 110 W
Debit maxim: 3,5 m3/h
Umiditate relativa ambianta, max.: 95%
Temperatura ambianta: 0-40°C
Clasa de protectie: IP 42

Inaltimea de pompare disponibila la racordurile grupului de reglaj

Cod A B C D E F G H I L
154600 1" 1 1/2” 90 190 100 25 200 332 80 142

50
1. Regulator climatic
2. Pompa electronica
UPE 25-60
3. Vana de amestec cu 4 cai
4. Servomotor
5. Sonda de tur
6. Sonda de retur
7. Sonda externa
8. Sonda de ambient
9. Sonda de ambient cu
ceas digital si selector
10. Termometru de retur
11. Conector pentru
transmisie date.

- Vana de amestec cu 4 cai

- Servomotor

- Pompa

- By-pass automatic

- Termometru

Tip Descriere
Tip 154 Grup de reglare complet cu sonda de ambient si ceas preasamblat cu colectori
Tip 155 Grup de reglare preasamblat cu colectori
Tip 154600 Grup de reglare complet cu sonda de ambient si ceas
Tip 155600 Grup de reglare
Tip 151000 Sonda de ambient
Tip 151002 Sonda de ambient cu selector cu 3 pozitii si ceas digital

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 51


8.23 COMANDA Date tehnice
ELECTROTERMICA
Materiale:

Masca de protectie policarbonat


ignifugat
Culoare alb RAL9010
Pentru colectori tip: 666 si 668
Pozitie normal inchis
Alimentare: 220 V sau 24 V
Curent in regim de functionare:
220 V 13 mA
24 V (ac) - 24 V (cc) 140 mA
Putere absorbita in regim de
functionare: 3W
Temperatura maxima de ambient: 50°C
Constructie cu dubla izolare: CE
Cablu de alimentare furnizat: 80 cm
Timp de interventie: deschidere si inchidere intre 120 si 180 s.
Grad de protectie: IP44 ( in pozitie verticala )

Principiu de functionare
- In absenta tensiunii, dispozitivul ( comanda si
vana), este normal inchis.
- In prezenta tensiunii, vana se deschide datorita
actiunii unui element termostatic prin expansiune
cu ceara comandat direct de o rezistenta PTC.

Cod A B C
656102 M 30x1,5 62 41
656104 M 30x1,5 62 41
656112 M 30x1,5 62 41
656114 M 30x1,5 62 41
656002 M 30x1,5 62 41
656004 M 30x1,5 62 41

Legaturi electrice

52
Tipurile de echipamente la care poate fi montata comanda electroter-
mica

* Echipamentele nu mai sunt in productie

8.24 PLASA DE Avantaje


SARMA - datorita dimensiunilor reduse ala ochiurilor (50x50 mm), rezistenta la intindere si defor-
mare este foarte mare (650-700N/mm2)
- datorita diametrului mic al firului (Ø 2 mm) se poate utiliza la sape si tencuieli cu grosi-
mi mici.
- datorita dimensiunilor reduse (2000x1000 mm) se monteaza si se manipuleaza usor.

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 53


8.25 CASETA Corpul este realizat din alama stantata la cald,
ANSAMBLU recipientul transparent si protectia interna din
Polisulfon, plutitorul - indicator din Hostaform /
DITRIBUITOR PTFE.
/ COLECTOR Toate organele de etansare sunt realizate din
cauciuc siliconat.

Descriere
- Caseta pentru sisteme cu distribuitor/collector.
- Instalare in perete sau in pardoseala (cu seria
660).
- Inchidere cu dispozitiv de blocare.
- Din tabla vopsita

Dimensiuni

Tip Descriere
Tip 659040 450 x 400 x 110/140
Tip 659060 450 x 600 x 110/140
Tip 659080 450 x 800 x 110/140
Tip 659100 450 x 1000 x 110/140
Tip 659120 450 x 1200 x 110/140

54
8.26 KIT
INSTALARE
CASETA
COLECTOARE

Tip Descriere
Tip 659040 450 x 400 x 110/140
Tip 659060 450 x 600 x 110/140
Tip 659080 450 x 800 x 110/140
Tip 659100 450 x 1000 x 110/140
Tip 659120 450 x 1200 x 110/140

8.27 CASETA DE Date tehnice


DISTRIBUTIE CU Grup de reglaj termic de tipul climatic in
GRUP DE REGLAJ caseta, compus din:
- Grup de reglaj;
COMPLET, CU - Colectori;
COMPENSARE - Caseta de distributie impreuna
CLIMATICA cu kit de sustinere la pardoseala.
Presiunea maxima
de functionare: 6 bar
Alimentare electrica: 230 V - 50 Hz

Echipat cu pompa (Grundfos) UPE 25-60.

Caracteristici dimensionale

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 55


Cod
Nr. cai 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 655 730 780 830 880 930 980 1030 1080

Dintrare Nr.
Tip Dcircuit
(mm) circuite
6 cai 1" F x5 ¾" M
7 cai 1" F x6 ¾" M
8 cai 1" F x7 ¾" M
9 cai 1" F x8 ¾" M
10 cai 1" F x9 ¾" M
11 cai 1" F x 10 ¾" M
12 cai 1" F x 11 ¾" M
13 cai 1" F x 12 ¾" M
14 cai 1" F x 13 ¾" M

8.28 CASETA DE Material tub:


DISTRIBUTIE CU Alama UNI EN 12165 CW617N;
Cupru cu suprafata tropicalizata;
GRUP DE REGLAJ
COMPLET, CU Camp de reglare: 20 - 50°C
PUNCT FIX DE Temperatura maxima
TEMPERATURA intrare primar: 100°C
Presiune maxima: 10 bar
Reglare by-pass
diferential: 0,1 - 0,6 bar
Scara termometru: 0 - 80°C
Scara manometru: 0 - 6 bar
Distanta interaxe
pompa: 130 mm
Racorduri pompa: 1½" cu piulita mobila
Racorduri
la colectori: 1¼" cu piulita mobila
Racorduri la
circuitul primar: 1" cu piulita mobila
Racorduri la
derivatii colectori: ¾" FE

TERMOSTAT DE SIGURANTA

Tarare din fabrica: 55°C±3°C


Grad de protectie: IP 55
Alimentare electrica: 10 A / 240 V

POMPA

Pompa cu 3 trepte de viteza: Model UPS 25/60 / UPS 25/80


Material:
Corp: Fonta GG 15/20
Alimentare electrica: 230 V - 50 Hz
Umiditatate maxima: 95%
Temperatura ambient maxima: 80°C
Grad de protectie: IP 44

56
Cod
Nr. cai 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 590 640 690 740 790 840 915 965 1015 1065 1115

- Vana termostatica - Sonda de siguranta

- Vana de tarare - Termostat de siguranta

- Electropompa - Termometru

- By-pass automatic - Priza de presiune

- Vana de interceptare - Manometru

- Clapet de retinere - Vana de aerisire

- Sonda de tur

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 57


Principiu de functionare

Grupul functioneaza in baza


principiului amestecarii in nodul
A al fluidului la temperatura inal-
ta din circuitul de incalzire pri-
mar cu flui-dul de temperatura
scazuta de retur din circuitul
secundar de la utilizator.
Acesta se compune din urma-
toarele dispozitive cu functiile
respective:

1. Pompa, pentru realizarea dis-


tributiei fluidului la temperatura
joasa in circuitul secundar.

2. Robinet termostatat, care


mentine constanta temperatura
aleasa pe turul circuitului secun-
dar variind cantitatea de fluid de
pe primar la temperatura înalta in intrarea in circuitul secundar. Este comandata de sonda
imersata in fluid pe circuitul secundar. Cantitatea de fluid de pe primar la intrare, in condi-
tii medii ale regimului de fun-ctionare, este aproximativ 25% din debitul total al circuitului
secundar.

3. Robinet de reglare, care permite echilibrarea cantitatilor celor doua fluide amestecate,
in functie de temperaturile nominale de lucru, de puterea termica dorita si de debitul flu-
idului secundar.

4. Vana de by-pass diferentiala, care mentine constanta, la valoarea setata, inaltimea de


pompare pe circuitul secundar daca se modifica numarul de circuite deschise derivate in
pardoseala. Acestea, de fapt, pot fi in mod automat excluse daca vanele au o comanda
electrotermica si un termostat pentru controlul ambientului.

5. Robinet de retinere cu sfera incorporat Ballstop, care împiedica circularea nedorita in


circuitul hidraulic si permite intreruperea pentru eventuale operatiuni de întretinere.

6. Termostat de siguranta, care limiteaza temperatura maxima a lichidului pompat in cir-


cuitul din pardoseala. In cazul deteriorarii senzorului robinetului, acesta intrerupe ali-
mentarea electrica a pompei.

7. Termometre, care permit controlul temperaturilor de tur si retur a circuitului in par-


doseala pentru verificarea parametrilor instalatiei, facilitand operatiunea de reglare.

8. Supapa manuala de aerisire, care poate fi utilizata in timpul fazei de umplere a insta-
latiei.

9. Predispozitie pentru racordarea la prize de presiune, pentru a permite detectarea con-


ditiilor de lucru ale circuitului si ale pompei. Prizele pot fi de asemenea conectate la pre-
sostatul electronic diferential Flomet, pentru a grabi operatiunile de reglare a instalatiei.

10. Manometru, pentru verificarea presiunii si pentru controlarea inaltimii de pompare a


pompei.

58
Mai jos sunt prezentate curbele celor doua tipuri de pompe ce sunt folosite in acest sis-
tem, precum si o schema de principiu.

Treapta I P n Treapta I P n
de viteza (A) (W) (l/min) de viteza (A) (W) (l/min)
3 0,40 90 1800 3 1,04 245 2450
2 0,30 65 1100 2 0,92 210 1500
1 0,20 45 700 1 0,63 140 1000

Tip Descriere
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1626C3 - 3 cai
colector cu 3 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1626D3 - 4 cai
colector cu 4 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1626E3 - 5 cai
colector cu 5 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1556F3 - 6 cai
colector cu 6 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1626G3 - 7 cai
colector cu 7 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1626H3 - 8 cai
colector cu 8 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1626I3 - 9 cai
colector cu 9 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1556L3 - 10 cai
colector cu 10 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1626M3 - 11 cai
colector cu 11 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1626N3 - 12 cai
colector cu 12 cai si caseta cu pompa UPS 25-60
Grup de reglare la punct fix preasamblat cu distribuitor -
Tip 1626O3 - 13 ca
colector cu 13 cai si caseta cu pompa UPS 25-600

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 59


8.29 - Plaja de valori 0 - 80°C;
TERMOMETRU - Diametru 40 mm;

Tip A

Tip 42688002 ¼"

8.30 VANA CU Vanele rotative pot fi utilizate in sisteme in care nu


TREI CAI este nevoie de caracteristici de control predefinite si
in care ot fi acceptate anumite pierderi de lichid prin
vanele inchise.
Vanele rotative HRE sunt utilizate in combinatie cu
servomotoarele AMB 162.

Instalare

Vane HRE3/HFE3 - Montaj pentru amestec Vane HRE3/HFE3 - Montaj pentru distributie

Inversarea functiei poate fi obtinuta schimband diresctia de rotatie a motorului ( eticheta


vanei trebuie repozitionata). Pentru detalii suplimentare consultati instructiiunile privind
utilizarea vanei si motorului.

Date tehnice
Domeniul de presiune: PN6
Cuplu maxim necesar (in gol): DN 50, 5Nm
DN100,10Nm
DN150,15Nm
Temperatura medie: 0-110°C
Mediul: Apa 7-10pH
Solutie de glicol: 50%....-10°C
Diferenta maxima de presiune: 1bar
K3/4= 8; K1=12; K1 1/4=18; [m3/h]

60
H H1 L L1 a
Dim.
(mm) (mm) (mm) (mm) ISO 7/1
DN 20 169 136 105 52 Rρ I’
DN 25 169 136 105 52 Rρ 1
DN 32 173 138 115 57 Rρ 1 L’

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 61


Servomotoarele AMB 162 sunt utilizate
impreuna cu vanele rotative HRE 3, pentru
reglarea temperaturii in sisteme de incalzire
locala.

Servomotoarele pot fi actionate de :


Regulatoare cu iesire in 3 puncte (ECL si
EPU)
Regulatoare cu iesire de current sau tensi-
une standard ( ECL, EPU si DANDUC)

Sunt disponibile in urmatoarele versiuni: -cu sau fara comutatoare reglabile pentru
-24V sau 230V cap cursa.
-comanda in 3 puncte
-comanda in tensiune 0-10V sau 2-10V Servomotoarele se livreaza cu cablu elec-
(setare din fabrica) tric cu lunginea de 2m.

MODUL DE COMANDA

S- servomotor cu comutator auxiliar incorporat

62
Date tehnice

8.31 REGULATOR Domeniu de utilizare


ECL Comfort 100M este un regulator elec-
ELECTRONIC tronic cu compensare climatica folosit pen-
ECL COMFORT tru controlul temperaturii in sistemele conec-
100M tate direct sau indirect la sistemul de ter-
moficare sau in centralele termice cu vane
de amestec.

Regulatorul ECL are triac de iesire pentru


controlul vanelor motorizate si releu de
iesire pentru controlul pompelor.

Rgulatorul este proiectat pentru montarea


pe perete sau pe panou.

Functii
Este posibila conectarea unui senzor de temperatura exteriora la fel de bine ca a uni sen-
zor de camera.
Daca este necaesar un regim de temperatura redusa, se poate monta un ceas analogic
pe regulatorul electronic.
In timpul functionarii in regim de temperatura redusa, temperatura de camera /de tur este
micsorata in functie de temperatura exterioara sau mentinuta constanta la o valoare
redusa.
Panoul de camera ECA 60 sau telecomanda ECA 61 pot fi conectate le magistrala sis-
temului.

Exemplu de utilizare

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 63


Mod de functionare

Mod de comanda

Regulatorul electronic si setul de montaj


Tip Descriere Cod
ECL Comfort 100M Regulatorul electronic - 230 V c.a. 087B1110
ECL Comfort 100M Regulatorul electronic - 230 V c.a. 087B1114
ECL Comfort Priza pentru montarea pe perete 087B1149
ECL Comfort Set de conectori pentru montarea pe panou 087B1148

Senzori
Tip Descriere Cod
ESMT Pt1000 senzor de temperatura exterioara 087N1012
ESMA Pt1000 senzor temperatura de tur - de suprafata 087N1004
ESMB Pt1000 senzor universal - Φ 6 mm 087N0010
ESMC Pt1000 senzor temperatura de tur - de suprafata 087N0011
ESMU Pt1000 senzor imersie 100 mm, otel inoxidabil 087N1050
ESMU Pt1000 senzor imersie 250 mm, otel inoxidabil 087N1051
ESMU Pt1000 senzor imersie 100 mm, cupru 087N1052
ESMU Pt1000 senzor imersie 250 mm, cupru 087N1053
ESMR Pt1000 senzor de camera 087N1016

Accesorii
Tip Descriere Cod
ECA 100 Ceas analogic (pentru graficul saptamanal) 087B1147
Panou de camera cu afusaj-senzor de camera,
ECA 60 087B1140
supracontrol si setare temperatura
Telecomanda cu afisaj-senzor de camera,
ECA 61 087B1141
supracontrol, setare temperatura si grafic saptamanal

64
Conexiuni 230 V

Tensiunea de alimentare: 230 V c.a. - 50/60 Hz


Domeniul de tensiune: 207 - 244 V c.a. (IEC 60038)
Puterea consumata: 5 VA
Sarcina pe releul de iesire: 4 (2) A - 230 V c.a.
Sarcina pe triacul de iesire: 0,2 A - 230 V c.a.

Conexiuni 24 V

Tensiunea de alimentare: 24 V c.a. - 50/60 Hz


Domeniul de tensiune: 21,6 - 26,4 V c.a. (IEC 60038)
Puterea consumata: 5 VA
Sarcina pe releul de iesire: 4 (2) A - 24 V c.a.
Sarcina pe triacul de iesire: 1 A - 24 V c.a.

Date generale
Temperatura ambianta: 0 - 50 °C
Temperatura de depozitare: -40 - +70 °C
Montare: Pe perete sau pe panou
Tipul senzorului: Pt 1000 (1000 ohm/ 0 °C)
Grad de protectie: IP 41 - DIN 40050
CE - marcare Directivele EMC 89/336/EEC, 92/31/EEC,
EN 50081-1 ºi 50082-1
Directivele pentru tensiuni joase 73/23/EEC si 93/68/EEC

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 65


Setari
Caracteristici Domeniul Setari de fabrica
Curba de caldura (H) 0,2 la 2,2 1,2
Deplasare paralela +/-8 x H 0
Temperatura de comutare vara/iarna OFF, 18 °C 18 °C
Temperatura redusa 0 la 14 K sau Auto Auto
Protectie impotriva inghetului fixa 10 °C *)
Limita maxima a temperaturii de tur 55, 90 °C 90 °C
Limita minima a temperatuii de tur 10, 25 °C 10 °C
Zona neutra fixa 3 K *)
Banda de proportionalitate fixa 80 K *)
Timp de integrare fix 60 sec. *)
Constanta de timp a vanei 20 sau 120 sec. 120 sec.
*) Setari de fabrica ce nu pot fi schimbate de utilizator

Dimensiuni

66
8.32 TERMOSTAT Instructiuni de folosire
PROGRAMABIL
"THERMOPRO-
GRAM" 1 suport de perete
MODEL TH/400

1 parte mobila

1 saculet cu
accesorii, acesta
contine dibluri si
suruburi.

Caracteristici tehnice

- Aparat pentru uz civil.


- Dispozitiv electronic cu montaj aparte.
- Display grafic LCD.
- Alimentare: 3 baterii micro stil alcaline LR03, de tipul AAA, de 1,5 V.
- Autonomie: mai mare de 1 an.
- Indicator pentru uzura bateriilor.
- Timp disponibil pentru inlocuirea bateriilor: aproximativ 2 minute.
- Releu: tensiune maxima de alimentare 250 V, curent maxim 5 A cu sarcina rezistiva (2
A cu sarcina inductiva).
- Tip de actiune: 1B-U.
- Contacte disponibile: 1 contact basculant normal inchis/normal deschis (NA-NC).
- Patru regimuri de functionare: AUTOMAT, MANUAL, ANTIINGHET, EXCLUDERE SIS
TEM.
- Programe selectabile: INCALZIRE, RACIRE, JOLLY.
- Contorizarea orelor de functionare a instalatie: de la 1 la 9.999.
- Posibilitatea de programare a regimului de functionare manuala, antiinghet sau exclud
ere a sistemului de programare (exprimat in ore sau zile pana la 99).
- Domeniu de reglaj: de la +2°C la +35°C.
- Nivele de temperatura : trei intervale temporare, programabile intre +2°C la +35°C.
- Temperatura antiinghet: reglabila de la +2°C la +35°C.
- Programare: un nivel de temperatura pentru fiecare interval orar al zilei si zi a sapta
manii.
- Interval de sesizare a temperaturii ambiante: 15 secunde.
- Diferential termic: reglabil de la ± 0,1°C la ± 0,9°C.
- Rezolutie de citire: 0,1°C.
- Camp de citire vizualizat (disponobil) de la 0°C la +40°C.
- Precizie: = ±0,3°C.
- Nivel de poluare: normal.
- Temperatura maxima reglata: 40°C
- Grad de protectie: IP30.
- Domeniul de de functionare: de la 0°C la 40°C.
- Dimensiuni: mm. 116x80x21

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 67


Indicatii si comenzi

Pentru a avea access la butoanele


interne de comanda, decshideti, prin
rabatare, usita aparatului (figura 2).

68
Indicatii
1 0 ÷ 23 Scala orara in grafica programului.
Cursorul se aprinde intermitent, indicand ora
(ora curenta).
2 T1÷T3 Nivele de temperatura.
3 20.10C Termometru digital.
4 20:00 Ceas digital.
5 Atunci cand cifrele corespondente orei si temperaturii se aprind
intermitent, indica faptul ca bateriile sunt descarcate
(consumate).
6 LU÷DO Ziua saptamanii.
7 Dezactivarea instalatiei.
8 Programul JOLLY.
9 Programul de RACIRE.
10 Programul de INCALZIRE.
11 Activarea functiei antiinghet.
12 Sistem activat.
13 Intervale orare de activare (de pornire) a instalatiei
exclus cele Comune care apartin zonei F)
Rosu = regim confort
Albastru = regim economic

Comenzi
14 Selectati modul MANUAL sau AUTOMAT de functionare a
aparatului.
15 Scaderea indicatiei afisate (temperaturii, zilei, orei, etc.)
16 Cresterea indicatiei afisate (temperaturii, zilei, orei, etc.).
17 Simultaneitatea mai multor functii.
18 Excluderea termostatului din sistemul de control al
instalatiei.

Comenzi interne
19 Repornirea.
20 Reglarea ceasului.
21 T Programarea nivelelor de temperatura (T1÷T3)
pe diverse intervale orare.
Vizualizarea nivelelor de temperatura pe intervale orare alese.
22 Selectarea programului de RACIRE
au de INCALZIRE
23 0÷23 Diminuarea orei in grafica programului zilnic de functionare
24 0÷23 Cresterea orei in grafica programului zilnic de functionare
25 LU÷DO Selectarea zilei
26 ® Salvarea programului.

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 69


8.33 TERMOSTAT Instructiuni de montaj
ELECTRONIC DE
AMBIENT Recomandari
Asigurati-va ca termostatul sa nu fie expus la
curenti de aer sau la iradiatii de caldura proven-
ite din alte surse. Montati termostatul pe o
suprafata plana. Cuplati termostatul
respectand schema electrica.
Daca se va monta termostatul pe suprafete
metalice, asigurati-va ca acestea sunt corect
impamantate.
Grad de protectie "NORMAL"

Instructiuni pentru montaj

1 - Deschidere
Desurubati cele doua suruburi (1) si
dechideti capacul posterior al termostatu-
lui (2).

2 - Fixare si pozitionare cablaje


Pozitionati orificiile in dreptul diblurilor,
fixati placa si cuplati cablurile.

3 - Inchidere prin incastrare


Inchideti termostatul, dupa care fixati-l in
orificiile corespunzatoare de incastrare.

4 - Fixarea capacului cu suruburi


Fixati capacul prin strangerea suruburilor
din pozitia 1.

5 - Reglarea temperaturii
Selectati temperatura dorita, prin rotirea
rozetei de reglaj.

70
Legaturi electrice

Limitarea domeniului de reglaj

1 - Extragerea rozetei
Extrageti rozeta, folosind un instrument corespunzator.

2 - Pozitionarea arcurilor
Tensionati arcurile pana la obtinerea pozitei dorite.

3 - Remontarea rozetei
Introduceti rozeta in locasul propriu.

Caracteristici tehnice

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 71


Legenda simboluri

8.34 TERMOSTAT Este echipat cu elemente de prindere de conducta


DE CONTACT 7C1 Date tehnice
Domeniu de reglaj: 0 - 90°C
Ecart temperatura interventie: 5°C
Rezistenta maxima a elementului sensibil: 110°C
Unghi maxim de rotatie a axului termostatului: 270°
Materialul capacului: ABS UL 94 VO
Materialul suportului: Otel inox
Grad de protectie: IP40
Curent de rupere: 16(4)A - 250V sau 6(1)A 400V
Schema electrica Dimensiuni

72
8.37 Senzor de platina, 1000 la 0°C
SONDA DE Toti senzori de temperatura sunt cu doua termi-
nale si toate conexiunile sunt interschimbabile.
TEMPERATURA
DE CONTACT Conexiuni
ESM11
Pt 1000
(1000 Ω/0 °C)
FN 60751
Cablu: 2 x 0,4 - 1,5 mm2

Date tehnice, generalitati


Domeniu de temperatura: 0 pana la 100°C
Grad de protectie: IP54
Constanta de timp: 20s

MATERIALE:
-Invelis : ABS
-Soclu : PC(polycarbonate)
-este ambalat in carton

Dimensiuni

8.38 SONDA DE Senzor de platina, 1000 la 0°C


EXTERIOR - ESM 10 Toti senzori de temperatura sunt cu doua termi-
nale si toate conexiunile sunt interschimbabile

K3/4= 8; K1=12; K1 1/4=18; [m3/h]

Conexiuni

Pt 1000
(1000 Ω/0 °C)
FN 60751

Cablu: 2 x 0,4 - 1,5 mm2

Date tehnice, generalitati


Domeniu de temperatura: -30 pana la 50°C
Grad de protectie: IP54
Constanta de timp: 6 min

MATERIALE:
-Invelis: ABS
-Soclu : ABS
-este ambalat in punga te polietilena(PE)

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 73


8.39 POMPA DE Descriere
CIRCULATIE TIP Electropompa de circulatie agent termic,
montata pe conducta, tip "DAB", model
DAB- VA35/130M
"VA 35/180", cu 3 trepte de functionare.

Date generale
Temperatura de lucru a lichidului de
la -10°C pana la +110°C; pentru a preveni
formarea condensului in interiorul motoru-
lui, temperatura minima a fluidului trebuie
sa fie mai mare sau egala cu cea a
camerei.
Presiune maxima de lucru 10 bar
Montarea se va face astfel incat axul
motorului sa fie orizontal.
Sunt pompe din otel, cu rotorul motorului
umed;carcasa motorului din aluminiu,
rotorul este din tehnopolimer.

Date tehnice

Date de gabarit si curbe caracteristice

Curbele caracteristice au fost calculate pentu lichid cu vascozitate cinematica 1 mm2/s si


densitate de 1000kg/m3.

74
8.40 POMPA DE Descriere
CIRCULATIE TIP Electropompa de circulatie agent termic,
montata pe conducta, tip "DAB", model
DAB- VA55/180M
"VA 55/180", cu 3 trepte de functionare.

Date generale
Temperatura de lucru a lichidului de
la -10°C pana la +110°C; pentru a preveni
formarea condensului in interiorul motoru-
lui, temperatura minima a fluidului trebuie
sa fie mai mare sau egala cu cea a
camerei.
Presiune maxima de lucru 10 bar
Montarea se va face astfel incat axul
motorului sa fie orizontal.
Sunt pompe din otel, cu rotorul motorului
umed;carcasa motorului din aluminiu,
rotorul este din tehnopolimer.

Date tehnice

Date de gabarit si curbe caracteristice


Curbele caracteristice au fost calculate pentu lichid cu vascozitate cinematica 1 mm2/s si
densitate de 1000kg/m3.

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 75


8.41 POMPA DE Descriere
CIRCULATIE TIP Electropompa de circulatie agent termic,
montata pe conducta, tip "DAB", model
DAB- VA65/130M "VA 65/180", cu 3 trepte de functionare.

Date generale
Temperatura de lucru a lichidului de
la -10°C pana la +110°C; pentru a preveni
formarea condensului in interiorul motoru-
lui, temperatura minima a fluidului trebuie
sa fie mai mare sau egala cu cea a
camerei.
Presiune maxima de lucru 10 bar
Montarea se va face astfel incat axul
motorului sa fie orizontal.
Sunt pompe din otel, cu rotorul motorului
umed;carcasa motorului din aluminiu,
rotorul este din tehnopolimer.

Date tehnice

Date de gabarit si curbe caracteristice


Curbele caracteristice au fost calculate pentu lichid cu vascozitate cinematica 1 mm2/s si
densitate de 1000kg/m3.

8.42 Material: fonta


CUPLU POMPA Masa: 0.4 kg
Volum pachet: 0.0007 m3

76
NOTES

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ÎN PARDOSEALÃ 77


NOTES

78

S-ar putea să vă placă și