Sunteți pe pagina 1din 12

GUVERNUL HOTRRE Nr. 764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaiunilor de cas !

n economia naional a Republicii "oldova Publicat : 30.11.1992 n Monitorul Parlamentului Nr. 11 MODIFICAT HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99 HG783 din 22.11.95, MO8-9/08.02.96 art.35 HG382 din 08.06.95, MO41-42/28.07.95 art.310 OT!" n ntreg textul Normelor entru e!ectuarea o era"iunilor de ca#$ n economia na"ional$ a %e ublicii Moldo&a #intagmele 'organi(a"ii bugetare' )i 'in#titu"ii bancare' #e #ub#tituie* re# ecti&* rin #intagmele 'in#titu"ii ublice' )i 'in#titu"ii !inanciare rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99 +on!orm ,ecretului Pre)edintelui %e ublicii Moldo&a din 30 a rilie 1992 'Pri&ind m$#urile urgente de normali(are a circula"iei banilor n numerar n %e ublica Moldo&a' -u&ernul %e ublicii Moldo&a .ot$r$)te: 1. /e a rob$ Normele entru e!ectuarea o era"iunilor de ca#$ n economia na"ional$ a %e ublicii Moldo&a* #e anexea($. 2. /e recomand$ 0$ncii Na"ionale a Moldo&ei* de comun acord cu Mini#terul 1inan"elor* #$ elabore(e n termen de 3 luni roiectele !ormularelor e&iden"ei rimare entru admini#trarea o era"iunilor de ca#$ la toate ntre rinderile* indi!erent de #ubordinea lor de artamental$ )i !orma de ro rietate* )i #$ le re(inte # re a robare ,e artamentului de /tat entru /tati#tic$.
#R$"%"$N$&TRU 'L RE#U(L$)$$ "OL*OV' )+i,in u- ./ noiembrie 011.- nr2 345 'ndrei &'NGHEL$

art Nr : 351

2 robate rin .ot$rrea -u&ernului %e ublicii Moldo&a din 25 noiembrie 1992 nr.764 Norme pentru efectuarea operaiunilor de cas !n economia naional a Republicii "oldova $2 *ispo6iii 7enerale 1. 3oate ntre rinderile de #tat* coo erati#te* e ac"iuni* de arend$ colecti&e* mixte* ob)te)ti etc.* a#ocia"iile* organi(a"iile )i in#titu"iile 4n continuare 5 ntre rinderi6* indi!erent de #tatutul lor 7uridic* #nt obligate #$ con#emne(e mi7loacele lor b$ne)ti n in#titu"iile !inanciare. 2. ,econt$rile dintre ntre rinderi e anga7amente #e e!ectuea($* de regul$* rin &irament la in#titu"ii !inanciare. 3. Numerarul rimit de ntre rinderi de la in#titu"iile !inanciare e#te utili(at n #co urile entru care a !o#t eliberat.

#$%t. 4 &'%()* +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, 5.8ntre rinderile* de regul$* rime#cde la in#titu"iile !inanciare ale re ublicii bani n numerar entru retribuirea muncii* lata en#iilor )i indemni(a"iilor* ac.i(i"ionarea roduc"iei agricole* rocurarea ambala7ului )i obiectelor de la o ula"ie* aco erirea c.eltuielilor de de la#are )i entru alte #co uri re&$(ute de 9n#truc"iunea n &igoare a 0$ncii Na"ionale a Moldo&ei cu ri&ire la modul ntocmirii ra ortului #tati#tic a#u ra &olumului o era"iunilor de ca#$ la in#titu"iile !inanciare din %e ublica Moldo&a. 8ntre rinderile cu nca#$ri ermanente de bani ot utili(a numerarul din ca#ele #ale entru #co urile indicate mai #u#* cu exce "ia c.eltuielilor de de la#are #$%t.5 -n r&da%.ia HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, #$%t.5 -n r&da%.ia HG783 din 22.11.95, #$%t.5 *& a/r012 +rin HG382 din 08.06.95, #$%t.6 *& a/r012 +rin 31382 din 08.06.95, 7. 8ntre rinderile #nt obligate #$ redea in#titu"iilor !inanciare ce le de#er&e#c toate #ur lu#urile de numerar ce de $)e#c nece#arul minim entru e!ectuarea decont$rilor la nce utul (ilei urm$toare* entru n#crierea lor n conturile curente. #$%t.7 -n r&da%.ia HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, :. 8ntre rinderile au dre tul #$ e#tre(e n ca#ele lor numerar* entru retribuirea muncii* lata #ub&en"iilor de a#igurare #ocial$* bur#elor* en#iilor* numai e un termen de cel mai mult 3 (ile lucr$toare* inclu#i& (iua de rimire a banilor la in#titu"ia bancar$. #$%t.8 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, 9. ;liberarea numerarului # re decontare #e e!ectuea($ din ca#ele ntre rinderilor. 8n ca(ul cnd ntre rinderile nu di# un de ca#$ ro rie* li #e ermite #$ elibere(e ca#ierilor ntre rinderii #au er#oanelor* ce le nlocuie#c* cecuri entru rimirea banilor n numerar direct din ca#a in#titu"iei bancare. 10. 8ntre rinderile eliberea($ numerar # re decontare entru c.eltuieli o era"ionale )i de go# od$rire n ro or"ii )i termene* #tabilite de conduc$torii de ntre rinderi * dar nu mai mult de o lun$. ;liberarea de numerar # re decontare entru c.eltuieli legatede de al#$ri de #er&iciu* #e e!ectuea($ n limitele #umelor a!erente er#oanelor deta)ate con!orm %egulamentului n &igoare e teritoriul %e ublicii Moldo&a. Nmerarul neutili(at* eliberat # re decontare* trebuie #$ !ie re#tituit n ca#a ntre rinderii cel mai tr(iu la 3 (ile du $ ex irarea termenului entru care a !o#t eliberat. Per#oanele care au rimit numerar # re decontare #nt obligate #$ re(inte n contabilitatea ntre rinderii o dare de #eam$* cu anexarea actelor do&editoare* ri&ind #umele utili(ate. ;liberarea de numerar # re decontare #e e!ectuea($ numai cu condi"ia unei d$ri de #eam$ com lete a#u ra #umelor eliberate anterior # re decontare. #$%t.10 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, 11.2#u ra o era"iunilor de ca#$ #e ntocme#c documente* !ormularele5ti interde artamentale ale c$ror #e a rob$ de ,e artamentul 2nali(e /tati#tice )i /ociologice* de comun acord cu )i Mini#terul 1inan"elor* n mod obligator a licate* !$r$ #c.imb$ri* n toate ntre rinderile* indi!erent de #ubordonarea lor de artamental$ )i !ormele de ro rietate. #$%t.11 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, $$2 "odul de primire ,i eliberare a numeraurului ,i de !ntocmire a scriptelor de cas 12. <a rimirea biletelor de banc$ )i a monedei entru l$"i ca#ierii ntre rinderilor #nt obliga"i #$ #e conduc$ de 9ndicii )i modul de determinare a ca acit$"ii de lat$ a #emnelor monetare* a robate de c$tre 0anca Na"ional$ a Moldo&ei. Primirea numerarului de c$tre ca#ele ntre rinderilor #e e!ectuea($ rin di# o(i"ii de nca#$ri* #emnate de contabilul5)e! #au alt$ er#oan$ m uternicit$ de ace#ta. Primirea banilor e#te con!irmat$ rintr5o c.itan"$ #emnat$ de contabilul5)e! #au de o alt$ er#oan$

m uternicit$ de ace#ta )i de ca#ier* certi!icat$ de )tam ila ca#ierului #au im rimata a aratului de ca#$. #$%t.12 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, 13. ;liberarea numerarului din ca#ele ntre rinderilor #e e!ectuea($ rin di# o(i"ii de lat$ #au alte #cri te ntocmite n modul core# un($tor 4borderouri de l$"i* cereri de eliberare a numerarului* conturi etc.6cu a licarea )tam ilei cu atributele di# o(i"iei de lat$. /cri tele de eliberare a numerarului trebuie#c #$ !ie #emnate de conduc$torul )i contabilul5)e! ai ntre rinderii #au de alte er#oane m uternicite. =rgani(a"iile de colectare* inclu#i& organi(a"iilecoo era"iei de con#um* ot elibera bani n cur#ul (ilei er#oanelor care redau rodu#e agricole )i materie rim$ cu ntocmirea la #!r)itul (ilei de lucru a unei di# o(i"ii de lat$ a#u ra tuturor #umelor eliberate rin c.itan"e de colectare. +ontabilit$"ile centrali(ate* care de#er&e#c in#titu"iilebugetare* ntocme#c o di# o(i"ie de lat$ entru #uma total$ a #alariului* eliberat$* indicndu5#e n !iecare borderou de l$"i )i decont$ri data )i num$rul di# o(i"iei n cau($. 14. <a eliberarea banilor unei er#oane a arte rin di# o(i"ie de lat$ #au rintr5un alt #cri t #imilar ca#ierul cere #$ i #e re(inte legitima"ia rimitorului* nregi#trea($ denumirea )i num$rul documentului* de c$tre cine )i cnd a !o#t eliberat documentul* re"innd reci i#a rimitorului. 8n ca(ul cnd documentul care #ub#tituie di# o(i"ia de lat$ e#te ntocmit entru eliberarea de bani mai multor er#oane* atunci to"i rimitorii re(int$ legitima"iile )i )i un #emn$tura la rubrica re# ecti&$ n documentele de lat$. <a ntre rindere eliberarea de bani oate !i e!ectuat$ la re(entarea legitima"iei* eliberate de acea#t$ ntre rindere* a&nd !otogra!ia )i #emn$tura o#e#orului. /emn$tura de rimire a banilor oate !i !$cut$ numai cu ro ria5i mn$* cu cernel$ #au cu ix* indicnd #uma rimit$: lei n litere* bani 5 n ci!re. Numerarul rimit rin border ou nu #e indic$ n litere. #$%t.14 a(.637 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, 15. ;liberarea de bani er#oanelor care nu #nt ncadrate n er#onalul #cri tic al ntre rinderii #e e!ectuea($ rin di# o(i"ii de lat$ #cri#e a arte entru !iecare er#oan$ #au rintr5un borderou a arte n ba(a acordurilor nc.eiate. ;liberarea de bani er#oanelor* anga7ate tem orar la lucr$rile agricole )i de nc$rcare5de#c$rcare* recum )i de lic.idare a urm$rilor calamit$"ilor naturale* oate !i e!ectuat$ rin borderou. 0orderourile #e ntocme#c a arte entru !iecare organi(a"ie* care a trimi# lucr$tori la acti&it$"ile #u#5 numite )i #e certi!ic$* rin #emn$turile conduc$torului )i a contabilul5)e! ai ntre rinderii organi(atoare* recum )i #emn$tura m uternicitului organi(a"iei re# ecti&e. +a#ierul eliberea($ banii numai er#oanei indicate n di# o(i"ia de lat$ #au n #ub#tituientul ace#teia. ,ac$ banii #e eliberea($ rintr5o rocur$* ntocmit$ n modul #tabilit* n textul di# o(i"iei* du $ numele ronumele )i atronimicul rimitorului* contabilitatea indic$ numele* renumele )i atronimicul er#oanei* care rime)te banii rin rocur$. ,ac$ banii #e eliberea($ rin borderou* nainte de a #emna entru rimirea banilor ca#ierul !ace n#crierea 'Prin rocur$'. ;liberarea de bani n#o"it$ de rocur$ #e e!ectuea($ con!orm cerin"elor* re&$(ute la . 14. Procura r$mne la ca#ier )i #e anexe($ la di# o(i"ia de lat$ #au borderou. 16. 8n ca(ul cnd banii #e eliberea($ er#oanei* care din moti&e de boal$ #au din alte moti&e nu oate #emna cu ro ria5i mn$* la rug$mintea ace#tui din urm$ oate #emna o alt$ er#oan$* numai #$ nu !ie lucr$tor al contabilit$"ii #au ca#ieriei ntre rinderii n cau($. 8n di# o(i"ia de lat$ #e indic$ denumirea* num$rul* data )i locul de eliberare a legitima"iei bene!iciarului real )i a er#oanei care a #emnat entru ace#ta. 17. /alariile* aloca"iile entru in&aliditate tem orar$* lata bur#elor* en#iilor )i remiilor #e e!ectuea($ de ca#ier rin borderou de lat$ 4de contare5 l$"i6* !$r$ ntocmirea di# o(i"iei de lat$ entru !iecare bene!iciar. Pe !oaia de titlu a borderoului de lat$ 4decontare5 lat$6 #e !ace o not$ de ermi#iune entru eliberarea banilor* #emnat$ de conduc$torul )i contabilul5)e! al ntre rinderii #au de er#oanele

m uternicite de ace)tia* indicnd n litere termenul de eliberare a banilor )i #uma. 2nalogic #e ot ntocmi )i l$"i de o #ingur$ dat$ entru retribuirea muncii 4la lecarea n concediul anual #au de boal$ etc.6 mai multor er#oane* recum )i l$"i de #ume de onente )i de bani # re decontarea entru c.eltuieli legate de de la#$ri de #er&iciu. Pl$"i unice de bani entru retribuirea muncii unor er#oane #e e!ectuea($* de regul$* rin di# o(i"ii de lat$. 1:. <a ex irarea termenului de lat$ a muncii* aloca"iilor entru in&aliditate tem orar$* lat$ a bur#elor* en#iilor )i remiilor* #tabilit la unctul :* ca#ierul e#te dator: 16 #$ a lice n borderoul de lat$* n dre tul numelui er#oanelor* c$rora nu li #5a e!ectuat remunerarea muncii* lata aloca"iilor entru in&aliditate tem orar$* a bur#elor* en#iilor #au remiilor* )tam il$ #au #$ #crie cu mna ',e unere'> 26 #$ ntocmea#c$ un regi#tru al #umelor de u#e> 36 #$ !ac$ o n#criere la nc.eierea borderoului ri&ind #uma real$ eliberat$ )i #uma nedi#tribuit$ de #alarii* aloca"ii de in&aliditate tem orar$* bur#e* en#ii #au remii ce urmea($ a !i de u#e* #$ con!runte ace#te #ume cu bilan"ul general al borderoului de lat$ )i #$ contra#emne(e documentul. ,ac$ banii nu au !o#t elibera"i de ca#ier* ci de o alt$ r#oan$* n borderou #e !ace o n#criere #u limentar$: '0anii au !o#t elibera"i rin borderou de c$tre 4#emn$tura6'. ;liberarea banilor de c$tre ca#ier )i di#tribuitor rin acele)i borderou e#te inter(i#$> 46 #$ n#crie n regi#trul de ca#$ #uma real$ eliberat$ )i #$ a lice e borderou )tam il$ ',i# o(i"ie de lat$ nr. ????'. +ontabilitatea &eri!ic$ men"iunile !$cute de ca#ieri n borderoul de lata )i calculea($ #umele eliberate )i de u#e con!orm ace#tor men"iuni. /umele de u#e #e redau in#titu"iilor !inanciare* !iind ntocmit$ o di# o(i"ie de lat$ comun$. 19. ,i# o(i"iile de nca#are )i c.itan"ele anexate* recum )i di# o(i"iile de lat$ )i documentele ce le #ub#tituie trebuie com letate de contabilitate clar )i reci# cu cerneal$ #au ix #au executate la ma)in$ 4de dactilogra!iat* de calcul6. 8n ace#te documente nu #e admit nici un !el de )ter#$turi* reti!ic$ri* !ie c.iar din cele re&$(ute. 8n di# o(i"iile de nca#are )i lat$ #e argumentea($ nece#itatea ntocmirii ace#tora )i #e enumera documentele anexate. /e inter(ice nmnarea di# o(i"iilor de nca#are )i lat$ #au documentele ce le #ub#tituie er#oanelor* care &ar#$ #au rime#c bani. Primirea )i eliberarea banilor rin di# o(i"ii oate !i e!ectuat$ numai n (iua ntocmirii ace#tora. 20. <a rimirea di# o(i"iilor de nca#are )i lat$ #au doumentelor ce le #ub#tituie* ca#ierul e#te dator #$ &eri!ice: 16 re(en"a )i autenticitatea #emn$turii contbilului5)e! e di# o(i"ia de lat$ #au e documentul de #ub#tituire a ace#tuia* a #emn$turii de ermi#iune a conduc$torului ntre rinderii #au a er#oanelor m uternicite de ace)tea> 26 ntocmirea corect$ a documentelor> 36 re(en"a anexelor enumerate n documente. 8n ca(ul cnd nu e#te re# ectat$ m$car una din ace#te cerin"e* ca#ierul ntoarce documentele n contabilitate entru aducerea lor n core# undere. ,i# o(i"iile de nca#are )i lat$ #au documentele care le nlocuie#c* imediat du $ rimirea #au eliberarea banilor #e #emnea($ de ca#ier* iar documentele anexate #e #ting rin )tam il$ #au n#crierea 'Pl$tit'* indicnd data 4(iua* luna* anul6. 21. ,i# o(i"iile de nca#are )i lat$ #au documentele care le #ub#tituie* n$ la tran#miterea n ca#ierie #e nregi#trea($ de contabilitate n regi#trul de e&iden"$ a di# o(i"iilor de nca#are )i lat$. ,i# o(i"iile de lat$* ntocmite de borderouri de l$"i 4decontare )i lat$6 entru lata #alariului* du $ eliberarea ace#tuia #e nregi#trea($. 8nregi#trarea documentelor de nca#are )i lat$ oate !i reali(at$ a licnd mi7loace te.nice de calcul. +oncomitent n ma)inograma '1oaie anexat$ n regi#trul de e&iden"$ a di# o(i"iilor de nca#are )i lat$@* ntocmit$ entru (iua re# ecti&$* e#te a#igurat$ )i !ormarea datelor de e&iden"$ a

circula"iei mi7loacelor monetare cu de#tina"ie # ecial$. $$$2 "odul de inere a re7istrului de cas ,i p strarea banilor 22. 8n regi#trul de ca#$ a ntre rinderii #e "ine e&iden"a tuturor nca#$rilor )i eliber$rilor de numerar. 23. 1iecare ntre rindere "ine un #ingur regi#tru de ca#$* care trbuie numerotat* )nuruit )i #igilat cu cear$ ro)ie #au de arc.et. <a a licarea e regi#tru a #igiliului cu cear$ de arc.et #e !olo#e)te clei de ba($ de #ticl$ lic.id$* .rtie de ti ul !oi"ei de "ig$ri* &o #ea de )tam il$. Artia cu im rimarea )tam ilei #e unge la ambele ca ete cu clei* du $ #igilarea regi#trului #e mai a lic$ un #trat de clei. Num$rul de !oi din din regi#trul de ca#$ #e ade&ere)te rin #emn$turile conduc$torului )i a contabilului5)e! ai ntre rinderii re# ecti&e #au ai organului ierar.ic #u erior. 8n#crierea n regi#trul de ca#$ #e !ace n 2 exem lare rin !oaia indigo cu ix #au cerneal$. ;xem larul doi trebuie #$ !ie deta)abil )i #er&e)te ca#ierului entru d$ri de #eam$ contabile. Primul exem lar r$mne n regi#trul de ca#$. 2mbele exem leare #e numerotea($ cu acela)i num$ri. 8n regi#trul de ca#$ nu #e admit )ter#$turi )i recti!ic$ri ne re&$(ute. %ecti!ic$rile !$cute #e con!irm$ rin #emn$turile ca#ierului* recum )i a contabilului5)e! din ntre rinderile #au a er#oanei care l nlocuie)te. 8n contabilit$"ile centrali(ate* ce de#er&e#c in#titu"iile bugetare* e&iden"a o era"iunilor de ca#$ #e e!ectuea($ de c$tre ca#ier ntr5un regi#tru # ecial du $ o !orm$ a robat$ de Mini#terul 1inan"elor. 24. 8n#crierile n regi#tru de ca#$ #e !ac de c$tre ca#ier imediat du $ rimirea #au eliberarea banilor e !iecare di# o(i"ie #au alt document de #ub#tituire. Bilnic* la #!r)itul (ilei de lucru* ca#ierul !ace totalul o era"iunilor* tran#crie re#tul de bani din ca#$ entru (iua urm$toare )i red$ contabilit$"ii* contra c.itan"$* exem larul doi deta)abil 4co ia n#crierilor din regi#trul de ca#$ entru (iua re# ecti&$6 cu documentele de ca#$ de nca#are )i de c.eltuieli* noti!icnd ace#t lucru contra #emn$tur$ n regi#trul de ca#$. 25. Prin acordul contabilit$"ii )i al ca#ierului cu condi"ia a#igur$rii de line a integrit$"ii documentelor de ca#$ la ntre rinderi regi#trul de ca#$ oate !i "inut n mod automati(at* a&nd aginile n !orm$ de ma)inogram$ '1oaieanexat$ n regi#trul deca#$'* concomitent #e !ormea($ ma)inogramele ',area de #eam$ contabil$ a ca#ierului'. 2mbele ma)inograme trebuie #$ !ie ntocmite c$tre nce utul (ilei urm$toarele de lucru* a&nd acela)i con"inut )i #$ includ$ toate atributele re&$(ute de !ormularul regi#trului de ca#$. Numerotarea regi#trului de ca#$ n ace#te ma)inograme #e e!ectuea($ n mod automat n ordine cre#cnd$ de la nce utul anului. 8n ma)inograma '1oaie anexat$ n regi#trul de ca#$' n cele din urm$ trebuie #$ #e im rime n mod automat num$rul general de !oi ale regi#trului de ca#$ entru !iecare lun$* iar n ultima ma)inogram$ a anului calendari#tic 5 num$rul general de !oi al regi#trului de ca#$ entru anul ntreg. ,u $ rimirea ma)inogramelor '1oaie anexat$ n regi#trul de ca#$' )i ',area de #eam$ contabil$ a ca#ierului'* ca#ierul e#te dator #$ &eri!ice corectitudinea "inerii regi#trului de ca#$ )i a d$rii de #eam$ contabile a ca#ierului* #$ le #emne(e )i #$ redea contabilit$"ii* contra c.itan"$ n !oaia anexat$ n regi#trul de ca#$ darea de #eam$ contabil$ a ca#ierului* m reun$ cu #cri tele de nca#$ri )i l$"i. 8n #co ul a#igur$rii ntegrit$"ii )i entru comoditate la utili(are* ca#ierul $#trea($ ma)inogramele '1oaie anext$ n regi#trul de ca#$' n cur#ul anului #e arat entru !iecare lun$. <a #!r)itul anului calendari#tic 4#au din nece#itate6 ma)inogramele '1oaie anexat$ n regi#trul de ca#$' #e bro)ea($ n ordine cronologic$. Num$rul general de !oi entru un an #e con!irm$ rin #emn$turile conduc$torului )i contabilului5)e! al ntre rinderii* )i regi#trul #e #igilea($. 26. +ontrolul a#u ra "inerii corecte a regi#trului de ca#$ #e une n #arcina contabilului5)e! al ntre rinderii. 27. ;liberarea de bani din ca#$* necon!irmat$ rin c.itan"a bene!iciarului din di# o(i"ia de lat$ #au alt document care o #ub#tituie* nu #e acce t$ ca 7u#ti!icare a re#tului de numerar n ca#ierie. 2cea#t$ #um$ #e con#ider$ li #a de bani n ca#$ )i #e erce e de la ca#ier. Numerarul* necon!irmat rin di# o(i"ia de nca#$ri #e con#ider$ excedent n ca#$ )i #e trece la &enit.

2:. 8nainte de nce erea (ilei de munc$ ca#ierul #u erior eliberea($ altor ca#ieri a&an# n numerar entru e!ectuarea o era"iunilor de lat$ contra c.itan"$ n regi#trul de e&iden"$ a banilor* rimi"i )i elibera"i de c$tre ca#ier. <a #!r)itul (ilei de munc$ ca#ierii #nt obliga"i #$ ra orte(e ca#ierului #u erior de# re rimirea a&an#ului )i de# re banii* rimi"i e documente de nca#are )i #$ redea re#tul de numerar )i documentele de ca#$ ale o era"iunilor e!ectuate* contra c.itan"$ n 7urnalul de e&iden"$ a banilor* rimi"i )i elibera"i de c$tre ca#ier. +a#ierul e#te obligat #$ ra orte(e a#u ra a&an#ului rimit entru lata #alariilor )i lata bur#elor n termenul #tabilit n borderoul de lat$. Pn$ la ex irarea ace#tui termen ca#ierii #nt obliga"i #$ redea (ilnic n ca#$ re#tul de numerar* care nu a !o#t di#tribuit rin borderourile de l$"i. 2ce)ti bani #e redau n gen"i* ac.ete etc.* #igilate de ca#ieri* ca#ierului #u erior* contra c.itan"$* indicnd #uma anun"at$. 29. Pentru e!ectuarea decont$rilor contra numerar !iecare ntre rindere trebuie #$ aib$ ca#$. 8ntre rinderile de curnd organi(ate* indi!erent de #ubordinea lor de artamental$ )i !ormele de ro rietate* trebuie #$ amena7e(e o ca#ierie n termen de o lun$ du $ de#c.iderea contului n in#titu"ia bncar$. +a#a re re(int$ o nc$ ere # ecial amena7at$ )i i(olat$* de#tinat$ rimirii* eliber$rii )i $#tr$rii ro&i(orii a numerarului. +onduc$torii de ntre rinderi #nt datori #$ amena7e(e ca#a )i #$ a#igure integritatea banilor n nc$ erea ace#teia* recum )i la tran# ortarea lor din )i n in#titu"ia bancar$ )i oart$ r# undere de acele ca(uri* cnd* din &ina lor* nu au !o#t create condi"iile nece#are care #$ a#igure integritatea mi7loacelor monetare n erioada de $#trare #au n tim ul tran# ort$rii. Pentru nere# ectarea re&ederilor din alineatele unu )i doi ale unctului de !a"$ banca are dre tul #$ un$ roblema nc.iderii contului. %ecomand$rile ri&ind a#igurarea integrit$"ii mi7loacelor monetare n erioada de $#trare )i n tim ul tran# ortului #nt indicate n anexa nr. 1. +a#ele ntre rinderilor* n ca( de nece#itate* ot !i a#igurare de organi(a"ia de a#igurare. 8nc$ erea ca#ieriei trebuie #$ !ie i(olat$* u)ile n tim ul e!ectu$rii o era"iilor #e nc.id din interior. 2cce#ul er#oanelor !$r$ atribu"ie la acti&itatea ca#ei n nc$ erea ei e#te inter(i#. %ecomand$rile ri&ind nt$rirea te.nic$ a nc$ erilor )i dotarea lor cu mi7loace de #emnali(are de a($ )i de incediu #nt indicate n anexa nr. 2. 30. 8ntregul numerar )i .rtiile de &aloare #e $#trea($ la ntre rinderi* de regul$* n dula uri metalice antiincendiare* iar n ca(uri a arte 5 n dula uri metalice combinate )i ordinare* care la #!r)itul (ilei de munc$ #e ncuie )i #e #igilea($ cu )tam ila de cear$ ro)ie a ca#ierului. +.eile de la dula urile metalice )i )tam ilele #e #trea($ la ca#ieri* c$rora li #e inter(ice #$ le la#e n locuri con&enite* #$ le tran#mit$ er#oanelor #tr$ine #au #$ con!ec"ione(e du licate nenregi#trate. ,u licatele de c.ei nregi#trate #e $#trea($ la conduc$torii de ntre rinderi n ac.ete* l$di"eetc.* #igilate eca#ier.+ontrolul de comi#ion #e exercit$ nu mai rar dect o dat$ e trime#tru. ,e# re ierderea c.eii conduc$torul de ntre rindere comunic$ n organul a!acerilor interne )i ia m$#uri urgente de #c.imbare a lac$tului dula ului metalic. /e inter(ice $#trarea n ca#ierie a numerarului )i altor &alori care nu a ar"in ntre rinderii date. 31. 8nainte de a de#c.ide nc$ erea ca#ieriei )i a dula urilor metalice* ca#ierul e#te obligat #$ cercete(e integritatea lac$telor* u)ilor* gratiilor* )tam ilelor* #$ #e con&ing$ de #tarea bun$ de !unc"ionare a #emnali($rii de a($. 8n ca( de deteriorare #au #coatere a )tam ilei* de!ectare a lac$telor* u)ilor #au gratiilor* ca#ierul e#te obligat #$ ra orte(e imediat de# re ace#tea conduc$torului de ntre rindere* care comunic$ de# re cele con#tatate n organele a!acerilor interne )i ia m#uri de a($ a ca#ei n$ la #o#irea colaboratorilor de oli"ie. 8n ace#t ca( conduc$torul* contabilul5)e! #au er#oanele care l nlocuie#c* recum )i ca#ierul ntre rinderii* du $ ob"inerea ermi#ului organelor a!acerilor interne* &eri!ic$ exi#ten"a mi7loacelor b$ne)ti )i a altor &alori #trate n ca#ierie. 2ce#t$ &eri!icare trebuie e!ectuat$ n$ la nce erea o era"iunilor de ca#$. %e(ultatele &eri!ic$rii #nt notate ntr5un act ntocmit n 4 exem lare* #emnat de toate

er#oanele artici ante la &eri!icare. Primul exem lar al actului #e tran#mite n organele a!acerilor interne* al doilea 5 com aniei de a#igurare* al treilea 5 n organul ierar.ic #u erior 4n ca( cnd ace#ta exi#t$6* al atrulea r$mne la ntre rindere. 32. +a#ierul oart$ r# undere matrial$ de lin$ n con!ormitate cu legi#la"ia n &igoare entru integritatea tuturor &alorilor )i entru orice re7udiciu oca(ionat ntre rinderii att n re(ultatul ac"iunilor ermeditate* ct )i n re(ultatul ne $#$rii #au nde linirii necore# un($toare a !unc"iilor #ale. 33. ,u $ emiterea deci(iei 4ordinului* .ot$rrii6 cu ri&ire la numirea ca#ierului n !unc"ie* conduc$torul ntre rinderii e#te obligat #$ in!orme(e ca#ierul a#u ra Normelor de e!ectuare a o era"iunilor de ca#$* ace#ta din urm$ #emnnd actul de unere la curent* du $ care e#te nc.eiat un contract ri&ind r$# underea material$ total$ a ca#ierului. 34. +a#ierului i #e inter(ice #$ tran#mit$ atribu"iile #ale altor er#oane. 35. <a ntre rinderile care anga7ea($ cte un #ingur ca#ier* n ca(ul nece#it$"ii de nlocuire ro&i(orie a ace#tuia* #au acolo unde con!orm #tatutului nu e#te re&$(ut$ unitatea de ca#ier* o era"iunile de ca#$ #nt u#e n #arcina altui lucr$tor* rintr5o deci(ie n #cri# a conduc$torului ntre rinderii 4ordin* .ot$r)re6. +u ace#t lucr$tor #e nc.eie un contract re&$(ut la unctul 33. 8n ca(ul abandon$rii ino inate de c$tre ca#ier a locului de munc$ 4boal$* etc.6 &alorile luate de acea#ta # re decontare* #nt in&entariate imediat de ca#ierul* c$ruia i #e tran#mit* n re(en"a conduc$torului )i a contabilului5)e! ai ntre rinderii #au n re(en"a comi#iei con#tituite din er#oane numite de conduc$torul ntre rinderii. 2#u ra re(ultatelor in&entarierii )i tran#miterii &alorilor #e ntocme)te un act* #emnat de er#oanele men"ionate. 36. <a ntre rinderile cu un num$r mare de #tructuri interioare #au de#er&ite de contabilit$"i centrali(ate* lata #alariului* aloca"iilor entru ierderea tem orar$ a ca acit$"ii de munc$* bur#elor* en#iilor )i remiilor oate !i e!ectuat$ rin deci(ia n #cri# a conduc$torului de ntre rindere 4deci(ia* .ot$rrea6* de alte er#oane cu care #e nc.eie un contract re&$(ut la unctul 33* a#u ra c$rora #e extind toate dre turile )i obliga"iile* #tabilite entru ca#ieri n re(entele Norme. ;liberarea )i rimirea mi7loacelor b$ne)ti de c$tre ace#te er#oane #e e!ectuea($ n nc$ erile ca#elor* amena7ate con!orm unctului 5 din anexa nr. 2. <a ntre rinderile unde nu e#te re&$(ut$ n #tatele de er#onal unitatea de ca#ier e!ectuarea o era"iunilor de ca#$ #e une n #arcina altor #alria"i n acela)i mod. $V2 Revista casei ,i controlul respect rii disciplinei de cas 37. <a !iecare ntre rindere #e e!ectuea($ re&i(ii ino inate ale ca#ei n termenele #tabilite de conduc$torii ntre rinderii* dar nu mai rar dect o dat$ n trime#tru* num$rnd to"i banii )i alte &alori a!late n ca#ierie. Pentru e!ectuarea re&i(iei ca#ei rin ordinul conduc$torului de ntre rindere #e de#emnea($ o comi#ie* care ntocme)te un act. 8n ca(ul cnd re&i(ia a de#co erit n ca#$ li #$ de bani #au excedente de ca#$* n act #e arat$ #uma de excedent #au li #a de bani )i circum#tan"ele a ari"iei ace#tora. 1ormularul actului de in&entariere a numerarului e#te indicat n anexa nr. 3. 8n ca(ul "inerii de ca#$ automati(at e#te nece#ar$ &eri!icarea !unc"ion$rii cu reci(ie a #i#temelor de rogramare )i relucrare a #cri telor de ca#$. 3:. <a reali(area re&i(iilor documentale organi(a"iile ierar.ic #u erioare e!ectuea($ n toate ntre rinderile #ubordonate* n mod obligatoriu* re&i(ia de ca#$ )i &eri!ic$ re# ectarea di#ci linei de ca#$. 8n roce#ul re&i(iei o aten"ie deo#$bit$ trebuie acordat$ roblemei de a#igurare a integrit$"ii banilor )i &alorilor. 8n #ociet$"ile e ac"iuni* ntre rinderile coo erati#te* organi(a"iile ob)te)ti etc.* acolo unde e#te re&$(ut de #tatut* a#t!el de re&i(ii #nt e!ectuate de comi#ii de re&i(ie. #$%t.38 a(.627 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, 39. Per#oanele &ino&ate de nere# ectarea di#ci linii de ca#$ #nt tra#e la r$# undere con!orm modului #tabilit de legi#la"ia n &igoare. 40. %$# underea entru re# ectarea di#ci linei de ca#$ e#te u#$ n #arcina condic$torilor*

contabililor5)e!* conduc$torilor #er&iciilor !inanciare )i ca#ierilor. 41. +ontrolul re# ect$rii re(entelor Norme n in#titu"ii ublice #e e!ectuea($ de c$tre organele !inanciare. =rganele a!acerilor interne &eri!ic$* n limitele com eten"ei lor* nt$rirea te.nic$ a ca#ieriilor )i a ca#elor anexe* a#igurarea condi"iilor de $#trare a banilor )i &alorilor. 9ndica"iile lor de nl$turare cau(elor )i condi"iilor ce conduc la !urturi* urmea($ #$ !ie executate n mod obligatoriu. #$%t.41 a(.617 &'%()* +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, 42. Pre(entele Norme cu rind domeniul de acti&itate a ca#ieriilor tuturor ntre rinderilor* a#ocia"iilor* organi(a"iilor* in#titu"iilor* indi!erent de !orma de ro rietate* cu exce "ia in#titu"iilor !inanciare* care de#er&e#c clien"ii. Normele de e!ectuare ale o era"iunilor de ca#$ n in#titu"iile !inanciare care de#er&e#c ntre rinderile e teritoriul re ublicii #e elaborea($ )i #e a rob$ de 0anca Na"ional$ a Moldo&ei. #$%t.42 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, 43. -u&ernul oate introduce reci($ri n re(entele Norme n de enden"$ de re&ederile legi#la"iei n &igoare n re ublic$. #$%t.43 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99, 2nexa nr. 1 la Normele entru e!ectuarea o era"iunilor de ca#$ n economia na"ional$ a %e ublicii Moldo&a RE)O"'N*R$ privind asi7urarea inte7rit ii mi8loacelor b ne,ti !n perioada de p strare ,i !n timpul transportului 1. +onduc$torii de ntre rinderi* la anga7area n #er&iciu )i numirea n o#tul entru acti&it$"i de e!ectuare a o era"iunilor de ca#$* de#er&irea mi7loacelor de #emnali(are* a($ antiincendiar$* a(a )i tran# ortarea mi7loacelor monetare #au n ca(ul antren$rii eriodice a er#oanelor entru reali(area lucr$rilor #u#5numite* li #e recomand$ #$ #e adre#e(e n organele a!acerilor interne )i in#titu"iile medicale entru a ob"ine in!irma"ii de# re ace#te er#oane* a&nd n &edere c$ e!ectuarea o era"iunilor de ca#$* de#er&irea mi7loacelor de #emnali(are* a(a antiincendiar$* a(a )i tran# ortarea mi7loacelor monetare #e inter(ice er#oanelor: cu antecedente enale> a!ectate de boli #i.ice cronice> care ncalc$ #i#tematic ordinea ublic$> care abu(ea($ de b$uturi alcoolice #au !olo#e#c #ub#tan"e narcotice !$r$ er#cri "ia medicului. 2. 8n tim ul tran# ort$rii mi7loacelor b$ne)ti )i a &alorilor din in#titu"iile !inanciare #au red$rii lor n ace#te in#titu"ii* conduc$torul de ntre rindere e#te datori #$ un$ la di# o(i"ia ca#ierului a($ )i n ca( de nece#itate* o unitate de tran# ort. 3. <a tran# ortarea mi7loacelor b$ne)ti ca#ierului* er#oanelor n#o"itoare )i conduc$torului unit$"ii de tran# ort li #e inter(ice: #$ di&ulge tra#eul )i #uma mi7loacelor b$ne)ti )i a &alorilor tran# ortate> #$ ermit$ intrarea n #alonul unit$"ii de tran# ort a er#oanelor ce nu au !o#t numite de conduc$torul ntre rinderii entru tran# ortarea ace#tora> #$ circule e 7o#* n tran# ort oca(ional #au tran# ort ublic> #$ &i(ite(e maga(ine* ie"i )i alte locuri> #$ execute alte mi#iuni #au #$ #e #u#trag$ n alt mod de la tran# ortarea banilor )i &alorilor la de#tina"ie. 2nexa nr. 2 la Normele entru e!ectuarea

o era"iunilor de ca#$ n economia na"ional$ a %e ublicii Moldo&a RE)O"'N*R$ privind !nt rirea te+nic ,i dotarea mi8loacelor de semnali6are pentru pa6a antiincendiar a caselor de bani din !ntreprinderi 1. Pentru garantarea integrit$"ii numerarului )i a &alorilor ca#a trebuie #$ core# und$ urm$toareler cerin"e: 16 #$ !ie i(olat$ de alte nc$ eri de #er&iciu )i auxiliare> 26 n cl$dirile cu mai multe eta7e #$ !ie #ituat$ la eta7e intermediare. 8n ca#ele cu dou$ etage ca#a #e #ituea($ la eta7ul de #u#. 8n cl$dirile cu un #ingur eta7 geamurile ca#ieriilor #e amena7ea($ cu obloane interioare metalice #au din lemn* !erecate din ambele $r"i cu tabl$ metalic$> 36 #$ !ie cu ere"i !undamentali* aco erire re(i#tent$ a odelei )i la!onului* cu ere"i interiori de# $r"itori temeinici> 46 #$ #e nc.id$ cu dou$ u)i: a6 exterioar$ ce #e de#c.ide n a!ar$* metalic$* ntr5un #ingur canat a&nd n$untru un lan" metalic* &i(or )i #e ncuie cu broa#c$ dubl$ ngro at$> b6 interioar$* ce #e de#c.ide n$untru* executat$ din grila7* )i #e ncuie la un lac$t #u# endat* recum )i la un ($&or metalic din interiorul ca#ei> 56 #$ !ie re&$(ut un g.i)eu # ecial entru e!ectuarea o era"iunilor cu lucr$torii unit$"ii economice #au clien"i )i #e ncuie din interior cu o u)i"$ de lemn* !erecat$ de ambele $r"i cu tabl$ metalic$> 66 #$ aib$ golurile !ere#trelor nt$rite cu gratii metalice ntre rame #au din interiorul nc$ erii* de a#emenea re"eua termic$* canale de !um* de &entila"ie* ere"ii de# $r"itori #ub"iri )i alte locuri ale ca#ieriei* acce#ibile din exterior> 76 #$ di# un$ n mod obligator de #a!eu entru $#trarea banilor )i altor &alori* in#talat temeinic e #tructurile de con#olidare a odelei )i ere"ilor cu buloane metalice> :6 #$ aib$ la di# o(i"ie un #ting$tor n #tare bun$. 2. 8n nc$ erea ca#ieriei: 16 ere"ii din interior )i cei de# $r"itori trebuie #$ aib$ o re(i#ten"$ ec.i&alent$ cu cea a con#truc"iilor din ame#tec de i #o# )i beton* cu o gro#ime de :0 mm* !iecare a&nd gratii metalice in#talate ntre ele #au un erete din c$r$mid$ cu o gro#ime* ce nu e mai mic$ de 120 mm* cu re"ea metalic$ armat$. 8n cl$dirile &ec.i #e acce t$ )i ere"i de# $r"itori ne!undamental !$r$ goluri* din #cnduri* nt$rit din interior cu gratii metalice> 26 dimen#iunile g.i)eului nu trebuie #$ de $)ea#c$ 200x300 mm* iar din a!ar$ #$ !ie nt$rit cu gratii metalice de ti ul 'r$#$ritul #oarelui'> 36 tocul u)ii e#te executat dintr5un ung.i metalic. 8n edi!iciile con#truite anterior #e admite men"inerea tocurilor de u)i din lemn nt$rite cu un ung.i metalic. 8n toate ca(urile ace#tea ele #nt !ixate de erete cu buloane metalice. 46 u)a exterioar$* obloanele* u)i"a g.i)eului )i com artementele #nt e!ectuate din #cndur$ cu gro#imea nu mai mic$ de 40 mm* c$ tu)ite e ambele $r"i cu tabl$ (incat$* ca etele de tabl$ !iind ndoiate n interior* e&itnd mbinarea tablelor metalice e !a"et$. 3abla metalic$ e#te !ix#at$ e #cnduri cu a7utorul cuielor nu mai mici de 40 mm cu un a# e erimetru )i diagonal$ n$ la 60 mm. C)ile exterioare #nt !ix#ate #trn#* !$r$ !i#uri* n balamale interioare* au a licate de5a lungul ben(i metalice cu l$"imea de 40560 mm* gro#imea nu mai mic$ de 5 mm* care #nt !ixate cu )uruburi cu diametru de 12515 mm cu iuli"ele n interiorul nc$ erii 4ca etele )uruburilor din acea#t$ arte #e de(ni"uie#c6. 0en(ile metalice #e ncuie cu lac$te #u# endate re(i#tente cu l$cu"e #udate e arcul lac$tului. 8n #ediile mini#terilor* de artamentelor )i altor organi(a"ii* unde a(a e#te exercitat$ de oli"ie* u)ile exterioare ale ca#ieriilor ot #$ nu !ie dotate cu ben(i metalice* a&nd acordul organelor locale ale a!acerilor interne>

56 toate gratiile #nt executate din &ergi metalice cu un diametru nu mai mic de 16 mm )i #e une#c rin #udarea electric$ cu ga( e !iecare aco erire* !ormnd celule cu dimen#iuni ce nu de $)e#c 150x150 mm. +a etle &ergilor #e introduc n erete la o adncime ce nu e mai mic$ de :0 mm )i #e aco er$ cu beton> 66 buloanele #e execut$ din metal cu un diametru ce nu e mai mic de 16 mm )i #e bat n elementele con#truc"iei la o adncime ce nu e mai mic$ de 150 mm> 76 ung.iul metalic are diametru de 30540 mm )i o gro#ime ce nu e mai mic$ de 5 mm. ;l #e in#talea($ la g.i)eu e erimetru* la tocurile de u)$ )i la toate celelalte !i#uri din ere"i* odea )i la!on e unde trec re"elele inginere)ti. 2ce#tea din urm$ a&nd un diametru nu mai mare de 200 mm. 3. +a#ele #nt dotate cu un #i#tem de #emnali(are a($ antiincendiar$ re# ectndu5#e urm$toarele cerin"e: 16 e rima o(i"ie de a($ #nt elementele con#truc"iilor e erimetru nc$ erilor* golurile !ere#trelor )i u)ilor* gurile de canali(are* canalile de &entila"ie* bornele termice de intrare* ere"ii de# $r"itori #ub"iri )i alte elemente ale nc$ erilor* acce#ibile din a!ar$* inclu#i& cele dotate cu gratii metalice> 26 e o(i"ia a doua #e a!l$ #a!eurile )i dula urile metalice entru $#trarea banilor )i a &alorilor> 36 #i#temul de #emnali(are a($ antiincendiar$ #e tran#mite la u itrul de comand$ de artamental$ de a($* o#tul er#onalului de #er&iciu #au de a($* concentratoarele cu ca acitate mic$ #au #emnali(atorii autonomi. /e ermite in#talarea )i tran#miterea ace#tui #i#tem n gri7a unui a(nic n incint$ #au la domiciliu altei er#oane cu care exi#t$ un contract n #cri# ri&ind anga7area ace#tora entru a(a ca#ieriei. <ocurile de exercitare a #er&iciului de c$tre ace#te er#oane trebuie #$ !ie dotate cu leg$tur$ tele!onic$ #au radio cu organul munici al 4 returii6 al a!acerilor interne. Po(i"ia a doua de a($ #e tran#mite e un num$r #e arat al u itrului de comand$* concentratorului #au #emnali(atorului> 46 e una din o(i"iile de a($ trebuie a licate di# o(iti&e de rece "ie5&eri!icare* menite #$ a#igure contolul buclelor de cablu la decu larea de la #ur#a de energie electric$. 2#t!el de di# o(iti&e )i #emnali(atoare cu alimentare din re(er&$ #e cu lea($ la u itru 4 o#t6 rin linii de tele!on> 56 #i#temul de #emnali(are a($ antiincendiar$ )i iluminarea ca#ei #e montea($ #e arat )i #e alimentea($ cu energie electric$ din di!erite #ur#e. 3oate in#tala"iile #e execut$ a#cun#. 8n ca(uri exce "ionale #e admite in#talarea buclelor de cablu n "e&i metalice n interiorul nc$ erii e #tructuri ale con#truc"iilor de beton armat #au de beton> 66 #i#temul de #emnali(are a($ antiincendiar$ trebuie #$ core# und$ normelor n &igoare de ex loatare a in#tala"iilor 'automatic$ antiincendiar$ entru cl$diri )i in#tala"ii' )i li#telor obiectelor de artamentale* re&$(ute a !i dotate cu #emnali(are a($ antiincendiar$ )i care #e a!l$ n ermanent$ #tare de !unc"ionare> 76 n ca#ele de orice ti #ur#ele de iluminare* ri(ele )i alte borne #e deconectea($ de la re"eaua de alimentare electric$ entru a5i li #i e in!ractori de o#ibilitatea de !olo#ire a burg.iilor electrice* a ma)inelor de )le!uire a ung.iurilor etc.* n #co ul # argeii de o(itelor metalice. +oncentrarea la re"eaua electric$ n ca#$ #e e!ectuea($ la nce utul (ilei de munc$ numai de la u itrele a(ei de artamentale* o#tului a(nicului* biroului conducerii unit$"ii economice )i ale altor nc$ eri i(olate de ca#$> :6 ca#ele de#er&ite de #ubdi&i(iunile a(ei de artamentale a organelor a!acerilor interne* la indica"ia admini#tra"iei ace#tora ot !i dotate #u limentar cu in#trumente de a($> 96 #emnali(atorii de incendiu trebuie in#tala"i n bucle de cablu cu regim automat* n #co ul a#igur$rii !unc"ion$rii lor ermenente. 4. <a ntre rinderile* unde eliberarea #alariului )i altor l$"i e#te e!ectuat$ de alte er#oane* n a!ar$ de ca#ieri* n locurile de reali(are de c$tre ace)tea a o era"iunilor de ca#$* n #co ul a#igur$rii ntegrit$"ii banilor )i a &alorilor* #e amena7ea($ ca#e anexe. 5. +a#a anex$ e#te o nc$ ere de #er&iciu # ecial$ cu un dula metalic #au lad$ bi#ec"ional$* !ixat$

temeinic e elementele de con#truc"ie ale odelei )i ere"ilor. C)ile n ca#ele5anexe #nt dotate cu ($&oare #olide* lan" metalic )i &i(or* iar !ere#terele* gurile de canali(are etc.* #nt rote7ate de gratii metalice* executate n modul #tabilit. 6. ;liberarea banilor n ca#ele5anexe #e e!ectuea($ numai rin g.i)ee # eciale* amena7ate con!orm cerin"elor #tabilite entru toate ca#ieriile. /e inter(ice #trict a l$#a mi7loace b$ne)ti )i .rtii de &aloare n ca#e5anexe n a!ara orelor de rogram. Pn$ la terminarea (ilei de lucru tot numerarul )i &alorile* cu a(a re# ecti&$* trebuie redate n ca#a rinci al$ 4central$6 a unit$"ii economice. 7. +a#e5anexe #e amena7ea($* de a#emenea* la ntre rinderi comerciale de alimeta"ie ublic$* de#er&ire #ocial$ )i alte organi(a"ii #imilare* unde c)tigul e (i #e nca#ea($ #au #e red$ n in#titu"ii creditoare #au de telecomunica"ii* iar excedentul #tabilit nu de $)e)te 300 ruble. 8n ca(ul de $)irii #umei men"ionate* acumulnd nca#$ri entru eliberarea #alariului )i altor l$"i* n organi(a"ii #e amena7ea($ o ca#$ con!orm cerin"elor men"ionate n re(entele %ecomand$ri. 2nexa nr. 3 la Normele entru e!ectuarea o era"iunilor de ca#$ n economia na"ional$ a %e ublicii Moldo&a ntre rinderea* /ec"ia??????????????????????? ' ) T nr2999999999999 de inventariere a numerarului '?????' ????????????????????19???????? a!lat n?????????????????????????????????????????? )H$T'N: <a momentul ini"ial al in&entarierii toate #cri tele de l$"i )i nca#$ri de numerar n contabilitate )i toate mi7loacele b$ne)ti* trecute n r$# underea mea* #nt nregi#trate* iar cele retra#e* #nt trecute la c.eltuieli. Per#oana cu r$# undere material$ ?????????????????????? ??????????????????? ??????????????????? !unc"ia #emn$tura numele* renumele 8n ba(a ordinului 4di# o(i"iei6 din '????' ??????????????????19??nr. ??????? a !o#t e!ectuat$ in&entarierea mi7loacelor b$ne)ticon!orm #itua"iei din '?????' ??????????????????19 ????la in&entariere #5au #tabilit urm$toarele: 16 numerar ?????????????????????????rub.???????????????????co . 26 timbre o)tale ????????????????????rub.???????????????????co . 36 ????????????????????????????????rub.???????????????????co . 46 ????????????????????????????????rub.???????????????????co . 3otal numerarului e!ecti&??????????????rub.???????????????????co . ????????????????????????????????????????????????????? .2 4n litere6 +on!orm datelor de e&iden"$ ????????rub.???????????????????co . %e(ultatul in&entarierii: excedent ??????? li #$ de bani????????? Cltimele numerare ale ordinelor de ca#$: de nca#$ri nr. ????????????????????* de l$"i nr.???????????????? ????????????????????????????? organi(a"ia.

Pre)edintele comi#iei ???????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? 4!unc"ia6 4#emn$tura6 4numele* renumele6 Membrii comi#iei: ???????????????????? ?????????????????????? ??????????????????? 4!unc"ia6 4#emn$tura6 4numele* renumele6 ???????????????????? ?????????????????????? ??????????????????? 4!unc"ia6 4#emn$tura6 4numele* renumele6 ???????????????????? ?????????????????????? ??????????????????? 4!unc"ia6 4#emn$tura6 4numele* renumele6 +on!irm rimirea mi7loacelor b$ne)ti enumerate n act )i $#trarea ace#tora #ub r$# underea mea. ' ???? ' ???????????????? 19 ???? Moti&area excedentului #au li #ei de bani ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? Per#oana cu r$# undere material$ ,eci(ia conduc$torului ntre rindrii????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? '?????' ??????????????????19 ????? ??????????????????????? 4#emn$tura6 2ctul #e !olo#e)te entru re!lectarea re(ultatelor in&entarierii mi7loacelor b$ne)ti e!ecti&e 4banilor n numerar* timbrelor o)tale ).a.6* a!late n ca#a ntre rinderii. +omi#ia controlea($ numerarul b$ne#c rin recalcularea tuturor banilor din ca#$* .rtiilor de &aloare* carnetelor de cecuri limitate etc. 2ctul #e ntocme)te n dou$ exem lare )i #e #emnea($ de c$tre comi#ia de in&entariere )i er#oana cu r$# undere material$. Cn exem lar al actului #e tran#mite n contabilitatea ntre rinderii* al doilea r$mne la er#oana cu r$# undere material$. Pn$ la nce erea in&entarierii de la !iecare er#oan$ cu r$# undere material$ #au gru $ de er#oane r$# un($toare de integritatea mi7loacelor b$ne)ti* #e ia o c.itan"$. +.itan"a #e include n titlul !ormularului. 8n ca(ul nlocuirii er#oanelor cu r$# undere material$* actul #e ntocme)te n trei exem lare 4 entru er#oana cu r$# undere material$* ce a redat &alorile* er#oana cu r$# undere material$* ce a rimit &alorile )i contabilitatea6.