Sunteți pe pagina 1din 2

TARIFE pentru prestaiile specifice realizate de ctre Autoritatea Rutier Romn - A.R.R.

(Ordinul 2156/2005 Modificat prin Ordinul 1104/ 14.11.2009)


1. Licena de transport sau certificatul de transport n cont propriu 353 353 353 2$%& 1.1. Eliberarea certificatului de transport n cont propriu (tarif pentru 5 ani) 1.2. Eliberarea licenei de transport pentru transportul de mrfuri (tarif pentru 5 ani) 1.3. Eliberarea licenei de transport pentru transportul de persoane (tarif pentru 5 ani) 2. Copia conform a licenei de transport sau a certificatului de transport n cont propriu 2.1. Eliberarea copiei conforme a licenei de transport sau a certificatului de transport n cont propriu (autove icul) pentru transport rutier de mrfuri ori de personae !precum si eliberarea copiei conforme a licentei de transport sau a certificatului de transport in cont propriou oca"ionata de suspendarea celei eliberate initial (lei#an) 3. Licena de traseu 12) 12) 3.1. Eliberarea licenei de traseu 'udeean pentru autove iculele active necesare efecturii traseului ( pentru o curs (tarif pentru 3 ani) 3.2. Eliberare licene de traseu 'udeean suplimentar fa de numrul de licene de traseu eliberate pentru autove iculele active necesare pentru efectuarea traseului ( pentru o curs (tarif pentru 3 ani) 3.3. Eliberarea licenei de traseu inter'udeean ( pentru o curs (tarif pentru 5 ani) *. Licena pentru activiti cone+e transportului rutier 35*$ 35*$ *.1. Eliberarea licenei pentru activitile desf,urate de auto-ara (tarif pentru 5 ani) *.2. Eliberarea licenei pentru activitile de intermediere a operaiunilor de transport rutier public (tarif pentru 5 ani) 5. .lte tarife 11) 5.1. /nlocuirea licenei de transport! a certificatului de transport n cont propriu! a copiei conforme a licenei de transport! a copiei conforme a certificatului de transport n cont propriu! a licenei de traseu sau a licenei pentru activiti cone+e transportului rutier! oca"ionat de pierderea! sustra-erea ori deteriorarea celei eliberate sau de sc imbarea denumirii operatorului de transport#intreprinderii! a adreseisediului social#domiciliului acestuia ori a numarului de inmatriculare a ve iculului(lei#buc.) 5.2. E+aminarea n vederea obinerii certificatului de atestare a ta+imetri,tilor sau susinerii testului periodic de ctre ace,tia (lei#persoan) 5.3. Eliberarea atestatelor sau a certificatelor profesionale!inlocuirea autori"atiilor pentru scoli de conducatori auto! a atestatelor ori a certificatelor profesionale oca"ionata de pierderea! sustra-erea sau deteriorarea celor eliberate ori oca"ionata de sc imbarea adresei sau a numelui titularului! precum si prelun-irea valabilitatii certificatului ..0.1.! e+tinderea valabilitatii certificatului ..0.1.! sau inlocuirea atestatului de instructor de conducere auto oca"ionata de dobindirea unor cate-orii suplimentare sau oca"ionata de sc imbarea numelui titularului! precum si activitatea de documentare! consultanta si actuali"are de date(tarif pentru o ora) 5.*. Eliberarea certificatelor profesionale pentru conducatorii auto 2 tip cartela(tarif pentru 5 ani) sau eliberarea acestora oca"ionata de pierderea! sustra-erea sau deteriorarea celor eliberate ori oca"ionata de sc imbarea numelui titularului sau orice alta

$5%

1* *1

$*

modificare necesara(tarif pentru o bucata) 5.5. 3nlocuirea certificatelor profesionale pentru conducatorii auto ca urmare a eliberarii celor tip cartela(tarif pentru o bucata) 5.$. .vi"area pro-ramelor ,colare pentru ,colile de conductori auto (lei#cate-orie sau subcate-orie) 5.). .vi"area pro-ramelor de nvm6nt ale cursurilor de pre-tire profesional n vederea atestrii conductorilor auto pentru transportul n re-im de ta+i sau n re-im de nc iriere (lei#buc.) 5.5. Eliberarea documentului de control 3nterbus (lei#carnet) 5.4. Eliberarea documentului de control pentru transportul rutier public de persoane prin servicii oca"ionale n trafic naional (lei#carnet) 5.1%. Eliberarea documentului de control pentru servicii oca"ionale ntre statele membre ale 7E sau servicii oca"ionale sub forma cabota'ului (lei#carnet) 5.11. Eliberarea certificatului pentru transport persoane n cont propriu n trafic internaional ntre statele membre 7E (lei#buc.#an) 5.12. Eliberarea cartelelor ta o-rafice 2pentru o bucata (tarif pentru 5 ani) precum si innoirea! nlocuirea sau sc imbarea cartelelor ta o-rafice conform prevederilor art. 4 alin. (2)! art. 11 alin. (2) sau art. 13 alin. (2) din 8ormele te nice privind eliberarea! nlocuirea! sc imbarea ,i nnoirea cartelelor ta o-rafice aprobate prin 9rdinul ministrului transporturilor! construciilor ,i turismului! nr. 116/2006 (lei#buc) 34 52 52

55 55 55 112 234

5.13. 3nnoirea!inlocuirea sau sc imbarea cartelelor ta o-rafice conform prevederilor art.4 alin.(1)! art.11 alin. (1) sau art. 13 alin.(1) din 8ormele te nice privind eliberarea! nlocuirea! sc imbarea ,i nnoirea cartelelor ta o-rafice aprobate prin 9rdinul ministrului transporturilor! construciilor ,i turismului! nr. 116/2006 (lei#buc)

212