Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA BABE - BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR SPECIALIZAREA: MASTERAT AGROBUSSINES ANUL UNIVERSITAR

2009/20 0 SEMESTRUL IV

I!

I"#$%&'()) *+"+%',+ -+./%+ 01%., .+&)"'%, ,10%'%+ /%'02)03 .'1 ,'4$%'2$% EVALUAREA INTREPRINDERII AGROALIMENTARE EMS 25 6 F'01,2'2+' -+ 2))"(+ E0$"$&)0+ 7) G+.2)1"+' A#'0+%),$% (sli de seminar i amfiteatre din cldirea facultii)

T)2,1, -).0)/,)"+): C$-1,: N1&3% -+ 0%+-)2+: L$01, -+ -+.#371%'%+:

P%$*%'&'%+' 8" $%'% ' '02)9)23(),$%: Sptmnal 1 ore de curs + 2 ore de seminar; Conform orarului afiat la sediul facultii. II! I"#$%&'()) -+./%+ 2)21,'%1, -+ 01%., .+&)"'%, ,10%'%+ /%'02)03 .'1 ,'4$%'2$% Prof.univ.dr. oan !"#$%&C'( i)atrancea*econ.u))clu+.ro, tel. -2./0/11.22 int. 211. Conform cu orarul afiat la sala 2-2

C1%. N1&+ 7) 2)2,1, 72))"()#)0: I"#$%&'()) -+ 0$"2'02: O%+ -+ '1-)+"(3: III!

D+.0%)+%+' -).0)/,)"+)

O4)+02)9+,+ 01%.1,1)/-).0)/,)"+): 3amiliari4area masteran4ilor cu conceptele de valoare a intreprinderii metode de evaluare, raport de evaluare; 3ormarea a)ilitilor necesare pentru ela)orarea unui evaluari a entitii; 3undamentarea )a4ei tiinifice a masteran4ilor pentru evaluarea entitatii; 5e4voltarea capacitii studentului de a 6nele7e activitatea de dia7nosticare8 evaluare a unei entiti; Crearea de condiii permisive studiului individual al masterandului; mplicarea masteran4ilor 6n activitatea practica de evaluare a unei entitati. C$"()"121, -).0)/,)"+): Coninutul disciplinei se a9ea4 pe urmtoarele aspecte definitorii: raportul valoare0pret, ela)orarea dia7nosticului intreprinderii0etapa premer7atoare evaluarii, principii de ela)orare a raportului de evaluare, anali4a efectelor re;ultatelor evaluarii asupra sta)ilitii entitii. C$&/+2+"(+ -$4:"-)2+ /%)" '4.$,9)%+' -).0)/,)"+): Studenii vor do)ndi dup a)solvirea acestei discipline urmtoarele competene: Cunoasterea principiilor 7enerale de evaluare si a metodelor aferente; $eali4area unui dia7nostic 7eneral al uei entiti; 1

'videnierea efectelor pe care le produce dia7nosticul 7eneral asupra evaluarii entitatii; ()ilitatea de a aplica metodele de evaluare in evaluarea proprietatilor imo)iliare, a instalatiilor, masinilor si ec<ipamentelor, a activelor necorporale, a )unurilor mo)ile, Capacitatea de a intocmi un raport de evaluare pe un ca4 concret de entitate; ()ilitatea de a corela deci4iile financiare cu re4ultatele evaluarii. M+2$-+ 12),);'2+ 8" 0'-%1, /%+-3%)) 01%.1,1) '9punerea teoretic, prin mi+loace auditive i vi4uale; '9plicaia a)ordrilor conceptuale; Pre4entarea de e9plicaii alternative; $spunsuri directe la 6ntre)rile masteran4ilor; =ncura+area participrii active a masteran4ilor la curs; 'fectuarea unui dia7nostic 7eneral al entitatii finali4at apoi cu evaluarea unei entitati ;

M+2$-+ 12),);'2+ 8" 0'-%1, /%+-3%)) .+&)"'%1,1) '9punere direct a elementelor practice 6n domeniul evaluarii entitatii; $eali4area evaluarii entitatii pe )a4a discuiilor li)ere de 7rup a masteran4ilor; mplicarea masteran4ilor 6n reali4area de proiecte de evaluare a entitatii.

IV!

B)4,)$*%'#)' $4,)*'2$%)+

! !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0 &apoca, 2--/ (M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) 2! !re4eanu Petre, !otinaru (drian, Pr+iteanu, Diagnostic financiar, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2-->(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca Central ?niversitar, )i)lioteca facultii, )i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) <! 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) 5! 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) =! 'pstein A.!arr;, Bir4a (li ())as, IFRS 2005 - Interpretarea i aplicarea Standardelor Interna ionale de !onta"ilitate i Raportare Financiar#, 'ditura !#B Pu)lis<in7 Couse, !ucureti, 2--2(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) 6! Dreunin7 van Cennie, Standarde Interna ionale de Raportare Financiar#, 'ditura recson, !ucureti, 2--2(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) >! oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) (M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de conta)ilitate) ?! Petrescu Silvia, Anali$# i diagnostic financiar-conta"il, 'ditura C'CC($, !ucureti, 2--.(M$-+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) 9! &iculescu Baria, Diagnostic glo"al strategic, 'ditura 'conomic, !ucureti, 1EEF(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) 0! 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare, Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> (M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane)

V!

M'2+%)',+ #$,$.)2+ 8" 0'-%1, /%$0+.1,1) +-10'()$"', ./+0)#)0 -).0)/,)"+)

Se recomand utili4area urmtoarelor materiale: $etroproiector (asi7urat de facultate); Gaptop (asi7urat de facultate); @ideoproiector (asi7urat de facultate); $aportri financiare anuale (nu sunt asi7urate de facultate); Softuri financiare specifice (asi7urate de facultate); Suport de curs i seminar (format electornic i8sau tiprit, asi7urate de catedr).

VI!

P,'")#)0'%+'/0',+"-'%1, 8"2:,")%),$% 7) ' 9+%)#)03%),$%/+@'&)"3%),$% )"2+%&+-)'%+:

S3/23&:"' T+&'2)0' 01%.: B';+,+ &+2$-$,$*)0+ ',+ +9',1'%)) +"2)2'2)) C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: evaluare, valoare, metodolo7ia evaluarii, necesitate,
utili4atori anali4, raport valoare0pret.

A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:


1. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 12F01.F 2. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1.021 >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7F02E /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 1>0>> 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 120>E .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare, Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.>021

T+&'2)03 .+&)"'%: Seminar or7ani4atoric; identificarea )a4elor metodolo7iei de evaluare a entitii. C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: 'lemente definitorii ale sferei evaluarii, ar7umentaie pentru
studiul disciplinei; re7uli, procedee i metode specifice desfurrii seminarului; sistemul informaional; rolul i si utili4atorii evaluarilor de entitati. A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 12F01.F 2. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1.021 >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7F02E /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 1>0>> 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 120>E

>

.. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.>021

S3/23&:"' 2 T+&'2)0' 01%.: E2'/+,+ .21-)1,1) -+ +9',1'%+ ' +"2)2'2)) C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: raport de evaluare,
dia7nosticul entitatii, dia7nosticul +uridic, dia7nosticulactivitatii de cercetare de4voltare, dia7nosticulcomercial, dia7nosticul dotarii te<nice si al or7ani4arii activitatii de productie, dia7nosticul potentialului uman, dia7nosticul financiar0conta)il, dia7nosticul or7ani4arii structurale, sinte4a dia7nosticului 7eneral de evaluare. A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 2201>2, 121012F 2. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. /20 1-. >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. 2E0/E /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. >>0.F 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. >E 011 .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.1F01>2

T+&'2)03 .+&)"'%: Cunoasterea etapelor studiului de evaluare a entitatii C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: contract de evaluare, dia7nosticul entitatii, dia7nosticul +uridic,
dia7nosticulactivitatii de cercetare de4voltare, dia7nosticulcomercial, dia7nosticul dotarii te<nice si al or7ani4arii activitatii de productie, dia7nosticul potentialului uman, dia7nosticul financiar0conta)il, dia7nosticul or7ani4arii structurale, sinte4a dia7nosticului 7eneral de evaluare. A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 2201>2, 121012F 2. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. /20 1-. >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. 2E0/E /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. >>0.F 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. >E 011 .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.1F01>2

S3/23&:"' < T+&'2)0' 01%.: M+2$-+ /'2%)&$")',+ -+ +9',1'%+ C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: valoare patrimoniala, activ net conta)il, activ net conta)il
conta)il corectat, activul net reevaluat, valoare su)stantiala neta, metoda activului net de lic<idare, metoda valorii la termen. /

A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. 5iscuii


interactive

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 12F01// 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1F-01E1 >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. /E012 /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. EE012F 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1201/ .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1F0112

T+&'2)0' .+&)"'%: (doptarea metodolo7iei de a)ordare patrimoniala a evaluarii. C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: ntele7erea si e9mplificarea cifrica a notiunilor de valoare
patrimoniala, activ net conta)il, activ net conta)il conta)il corectat, activul net reevaluat, valoare su)stantiala neta, metoda activului net de lic<idare, metoda valorii la termen. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. $e4olvarea de aplicaii practice i studii de ca4. Gecturi i teme de cas pe )a4a unor e9emple cifrice.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 12F01// 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1F-01E1 >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. /E012 /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. EE012F 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1201/ .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1F0112

S3/23&:"' 5 T+&'2)0' 01%.: M+2$-+ -+ +9',1'%+ 4';'2+ /+ '021',);'%+ C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: capitali4are8actuali4are, rata de capitali4are8actuali4are,
valoare de renta)ilitate8valoare de randament, actuali4are cas<0floH, actuali4are )eneficii. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. 5iscuii interactive.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1//0122 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1E101EF >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. EF01/1 /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 12F01.>

2.

oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1/01E, 121, 12.012F, 1F201F> .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.>210>>1

T+&'2)0' .+&)"'%: (doptarea metodolo7iei de a)ordare a evaluarii )a4ata pe actuali4are. Concepte de )a48cuvinte c<eie: capitali4are8actuali4are, rata de capitali4are8actuali4are, valoare
de renta)ilitate8valoare de randament, actuali4are cas<0floH, actuali4are )eneficii. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. $e4olvarea de aplicaii practice i studii de ca4.Gecturi i teme de cas pe )a4a unor e9emple cifrice.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1//0122 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1E101EF >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. EF01/1 /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 12F01.> 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1/01E, 121, 12.012F, 1F201F> .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.>210>>1

S3/23&:"' = T+&'2)0' 01%.: M+2$-+ -+ +9',1'%+ 0$&4)"'2+ C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: metoda )a4ata pe 7oodHill, metoda remunerarii valorii
su)stantiale )rute, metoda mediei aritmetice, metoda capitalurilor permanente necesare e9ploatarii, metoda comparatiei. A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. $e4olvarea de aplicaii practice i studii de ca4.Gecturi i teme de cas pe )a4a unor e9emple cifrice.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 122012. 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7.1EF02->. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. 1/1012> /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 1.>01F1 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1/01E, 121, 12E01>1, 12/0122, 1F1, E>0E/. .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1F01EE

T+&'2)03 .+&)"'%: (doptarea metodolo7iei de a)ordare a evaluarii )a4ata pe pe metode


com)inate.

C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: metoda )a4ata pe 7oodHill, metoda remunerarii valorii
su)stantiale )rute, metoda mediei aritmetice, metoda capitalurilor permanente necesare e9ploatarii, metoda comparatiei.

A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate.


$e4olvarea de aplicaii practice i studii de ca4. Gecturi i teme de cas pe )a4a unor e9emple cifrice.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 122012. 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7.1EF02->. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. 1/1012> /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 1.>01F1 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1/01E, 121, 12E01>1, 12/0122, 1F1, E>0E/. .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1F01EE

S3/23&:"' 6 T+&'2)0' 01%.: M+2$-+ -+ +9',1'%+ 41%.)+%+ C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: modelul dividendelor actuali4ate, modelul Dordon0S<apiro,
modelul !ates, modelul lui BolodovsI;, metoda Price'arnin7 $atio. A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 12.01.1 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 2--02-> >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 1F102-1 /. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1F01EE

T+&'2)03 .+&)"'%: (doptarea metodolo7iei de a)ordare a evaluarii )a4ata pe metode com)inate. C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: modelul dividendelor actuali4ate, modelul Dordon0S<apiro,
modelul !ates, modelul lui BolodovsI;, metoda Price'arnin7 $atio. A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. $e4olvarea de aplicaii practice i studii de ca4. Gecturi i teme de cas pe )a4a unor e9emple cifrice.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 12.01.1 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 2--02-> >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 1F102-1 /. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1F01EE

S3/23&:"' > T+&'2)0' 01%.: E9',1'%+' $%*'");'2)+)

C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: +9',1'%+, +"2)2'2+, a)ordare pe )a4a de active, a)ordare pe
)a4a de venit, a)ordare prin comparatii de piata, evaluare patrimoniala in perspetiva a)ordarii 3$S, evaluarea titlurilor financiare. A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1>201>F,2->02/1 2. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1-.01.1 >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. /E0121 /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. EE02-1, 2.F02FE, 2E>0>21 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1101-F .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.2F>02EE

T+&'2)03 .+&)"'%: 'valuarea or7ani4atiei. (plicaii practice. C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: a)ordarea pe )a4a de active, a)ordarea pe )a4a de venit,
a)ordarea prin comparatii de piata, evaluare patrimoniala in perspetiva a)ordarii 3$S, evaluarea titlurilor financiare.

A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%:


aplicaiilor practice indicate la 6ntlnirea precedent.

Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. 'fectuarea

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1>201>F,2->02/1 2. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1-.01.1 >. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. /E0121 /. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. EE02-1, 2.F02FE,2E>0>21 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1101-F .. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.2F>02EE

S3/23&:"' ? T+&'2)0' 01%.: E9',1'%+' /%$/%)+2'2)) )"2+,+021',+ C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: proprietate intelectuala, marci, )revete de inventii, evaluare,
evaluare pe )a4a de costuri8venituri8comparatii de piata A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>101>E 2. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. /E01/1 >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. EE01F1,2-102>1

/.

oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1-F01>> 2. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.2/2022E

T+&'2)03 .+&)"'%: Cunoasterea si adoptarea metodolo7iei de evaluare a proprietatii intelectuale !


(plicaii practice.

C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: marci, )revete de inventii, evaluare, evaluare pe )a4a de
costuri8venituri8comparatii de piata

A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%:


aplicaiilor practice indicate la 6ntlnirea precedent.

Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. 'fectuarea

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>101>E 2. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. /E01/1 >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. EE01F1,2-102>1 /. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1-F01>> 2. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.2/2022E

S3/23&:"' 9 T+&'2)0' 01%.: E9',1'%+' .).2+&+,$% )"#$%&'2)0+ .) -+ 2+,+0$&1")0'2)) C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: sistem informatic, sistem de telecomunicatii, evaluare,
evaluare dimensionala, metoda scorului functional.

A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:


1. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. EE01F1 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1>>01>E >. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.2/2022E T+&'2)03 .+&)"'%: (doptarea metodolo7iei practice de evaluare a sistemelor informatice si de telecomunicatii. (plicaii practice. C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: sistem informatic, sistem de telecomunicatii, evaluare, evaluare dimensionala, metoda scorului functional.

A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:


1. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. EE01F1 2. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1>>01>E >. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare, Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.2/2022E

S3/23&:"' 0 T+&'2)0' 01%.: E9',1'%+' .).2+&+,$% 2+A")0$-+0$"$&)0+ -)" 0$".2%10)), )"-1.2%)+ .)


2%'"./$%21%)

C$"0+/2+ -+ 4';3 / 019)"2+ 0A+)+: evaluare sistem te<nic din construcii, evaluare
masini8utila+e8instalatii si ec<ipamente din industrie, evaluare mi+loace de transport8masinilor8utila+e8instalatii8ec<ipamente de transport. A"*'B'&+"21,, )&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate.
'fectuarea aplicaiilor practice indicate la 6ntlnirea precedent.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>-01>1 2. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 2FE0211 >. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1>J1/F /. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.1EE022>, 2>F02/2

T+&'2)03 .+&)"'%: (doptarea metodolo7iei practice de evaluare a masinilor8utila+elor8instalatiilor


si ec<ipamentelor din industrie, evaluarea mi+loacelor de transport8masinilor8utila+elor8instalatiilor8ec<ipamenteor de transport.(plicatii practice. C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: evaluare sistem te<nic din construcii, evaluare masini8utila+e8instalatii si ec<ipamente din industrie, evaluare mi+loace de transport8masinilor8utila+e8instalatii8ec<ipamente de transport. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. $e4olvarea de aplicaii practice i studii de ca4. #eme de cas pe )a4a unor e9emple cifrice.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>-01>1 2. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 2FE0211 >. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1>J1/F /. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2--> , pa7.1EE022>, 2>F02/2

S3/23&:"' T+&'2)0' 01%.: E9',1'%+' /%$/%)+2'2),$% )&$4),)'%+ C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: proprietate imo)iliara, cladiri, evaluare, a)ordare prin
costuri8a)ordare prin venituri

A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. 5iscuii


intercative

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>-01>1 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1.F01.1 >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 2FE0211 1-

/.

oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1/F012E 2. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1EE0 2>F

T+&'2)0' .+&)"'%: (doptarea metodolo7iei de evaluare a proprietatii imo)iliare, cladiri, a)ordare


prin costuri8a)ordare prin venituri.

C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: proprietate imo)iliara, cladiri, evaluare, a)ordare prin


costuri8a)ordare prin venituri.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>-01>1 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1.F01.1 >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 2FE0211 /. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1/F012E 2. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1EE0 2>F

S3/23&:"' 2 T+&'2)0' 01%.: M$-+,+ -+ +9',1'%+ )&$4),)'%' /+"2%1 0%+-)21, )/$2+0'% C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: componentele creditului ipotecar, anali4a credit8capital prpriu. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. 5iscuii
interactive.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>E01/2. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. 1>201/1 >. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 12E01.2 /. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.22>02>F

T+&'2)0' .+&)"'%: Pre4entarea componentelor creditului ipotecar, anali4a credit8capital prpriu. C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: componentele creditului ipotecar, anali4a credit8capital prpriu. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate.
$e4olvarea de aplicaii practice i studii de ca4.Gecturi i teme de cas pe )a4a unor e9emple cifrice.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>E01/2. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. 1>201/1 >. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 12E01.2 /. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare, Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.22>02>F

11

S3/23&:"' < T+&'2)0' 01%.: E9',1'%+' 2+%+"1%),$% C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: anali4a te<nica a terenului, metode de evaluare
economica8metoda valorii economice date de cea mai )una utili4are a terenului8metoda comparatiei directe8metoda proportiei sau a alocarii8metoda e9tractiei8metoda e9tractiei8metoda parcelarii8metoda capitali4arii rentei de )a4a. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. 5iscuii interactive

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>-01>1 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1.F01.1 >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 21-021> /. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1.201F> 2. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1EE0 22>

T+&'2)0' .+&)"'%: A-$/2'%+' &+2$-$,$*)+) -+ +9',1'%+ ' 2+%+"1%),$%! C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: anali4a te<nica a terenului, metode de evaluare
economica8metoda valorii economice date de cea mai )una utili4are a terenului8metoda comparatiei directe8metoda proportiei sau a alocarii8metoda e9tractiei8metoda e9tractiei8metoda parcelarii8metoda capitali4arii rentei de )a4a. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. $e4olvarea de aplicaii practice i studii de ca4. #eme de cas pe )a4a unor e9emple cifrice.

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 1>-01>1 2. !trncea oan (coordonator), Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, 'ditura $isoprint, Clu+0&apoca, 2--/, pa7. 1.F01.1 >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 21-021> /. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1.201F> 2. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.1EE0 22>

S3/23&:"' 5 T+&'2)0' 01%.: P+%#+02)$"'%+' +9',1'%)) +,+&+"2+,$% -+ *$$-C),, 01 'B12$%1, &1,2)&),$%


.142),+!

12

C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: evaluarea potentialului inventiv al or7ani4atiilor8evaluarea


relatiilor or7ani4atiilor cu mediul de afaceri, evaluarea e9perientei personalului te<nico0administrativ al or7ani4atiei si a calitaii mana7ementului prin metoda poli7oanelor desc<ise. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. 5iscuii intercative

R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 11/0111 2. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. 120EF >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 2-102>1 /. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1F>02-> 2. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.2/2022E

T+&'2)0' .+&)"'%: P+%#+02)$"'%+' +9',1'%)) +,+&+"2+,$% -+ *$$-C),, 01 'B12$%1, &1,2)&),$%


.142),+

C$"0+/2+ -+ 4';3/019)"2+ 0A+)+: evaluarea potentialului inventiv al or7ani4atiilor8evaluarea relatiilor or7ani4atiilor cu mediul de afaceri, evaluarea e9perientei personalului te<nico0administrativ al or7ani4atiei si a calitaii mana7ementului prin metoda poli7oanelor desc<ise. A"*'B'&+"21,/)&/,)0'%+' .21-+"(),$%: Parcur7erea referinelor )i)lio7rafice indicate. $e4olvarea de aplicaii practice i studii de ca4. Gecturi i teme de cas pe )a4a unor e9emple cifrice. (plicaii practice de sinte4. 'valuarea seminarului de ctre studeni. R+#+%)"(+ 4)4,)$*%'#)0+:
1. !trncea oan (coordonator), (nali4a0dia7nostic si evaluarea societatilor co%erciale, 'ditura 5acia, Clu+0&apoca, 1EE1, pa7. 11/0111 2. 5eaconu (dela, Evaluarea Afacerilor, 'ditura ntelcredo, 5eva, 2--2, pa7. 120EF >. 5umitrescu 5alina, 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, Evaluarea ntreprinderilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--2, pa7. 2-102>1 /. oni on, !nacu Cristian Silviu, Stoica Barcel, Evaluarea organi$a iilor, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--/, pa7. 1F>02-> 2. 999 0 Comitetul pentru Standarde nternaionale de 'valuare,Standarde Interna ionale de Evaluare, 'ditura (&'@($, !ucureti 2-->, pa7.2/2022E

VII! M$-1, -+ +9',1'%+:


'valuarea studenilor se va reali4a conform detalierii de mai +os: 0 '9amen scris 6n sesiunea de e9amene K 2-L din nota final, 0 (ctiviti aplicative recomandate i participarea activ pe parcursul 6ntlnirilor K 2-L din nota final; 0 #este pe parcursul semestrului K 2-L din nota final; 0 Studii individuale propuse de cadrul didactic K 1-L din nota final. VIII! D+2',)) $%*'");'2$%)0+, *+.2)$"'%+' .)21'()),$% +@0+/()$"',+: Se vor avea 6n vedere urmtoarele detalii de natur or7ani4atoric: 0 Pre4ena la ore este o)li7atorie pentru toi studenii;

1>

0 0 0 0 0

Gucrrile ela)orate de ctre studeni pe parcursul activitilor vor avea 6n mod o)li7atoriu caracter de ori7inalitate. Studenii a cror lucrri se dovedesc a fi pla7iate nu vor fi primii 6n sesiunea de e9amene planificat; Mrice tentativ de fraud sau fraud depistat va fi sancionat cu anularea sesiunii de e9amene pentru studentul 6n cau4; $e4ultatele finale la disciplina 'valuarea intreprinderii a7roalimentare se vor comunica 6n ma9im /1 de ore de la finali4area e9amenului scris, pro7ramat 6n sesiunea de e9amene; $e4ultatele finale la disciplina 'valuarea intreprinderii a7roalimentare vor puse la dispo4iia studenilor on0line, prin utili4area site0ului facultii; Contestaiile se vor soluiona 6n ma9im 2/ de ore de la afiarea re4ultatelor;

ID! B)4,)$*%'#)+ $/()$"',3 1. !re4eanu Petre, !otinaru (drian, Pr+iteanu, Diagnostic financiar, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--> (M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca Central ?niversitar, )i)lioteca facultii, )i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) 2. Carstea D<eor7<e (coordonator), Anali$a strategica a %ediului concurential, 'd. 'conomica, 2--2, (M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) >. 5ra7ot @ictor, Cio)anu (namaria, M)re+a Gaura, 5ra7ot Bi<aela, &anage%ent financiar, 'ditura 'conomic, !ucureti, 2--> (M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) /. 'pstein A.!arr;, Bir4a (li ())as, IFRS 2005 - Interpretarea i aplicarea Standardelor Interna ionale de !onta"ilitate i Raportare Financiar#, 'ditura !#B Pu)lis<in7 Couse, !ucureti, 2--2(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) 2. Dreunin7 van Cennie, Standarde Interna ionale de Raportare Financiar#, 'ditura recson, !ucureti, 2--2(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) .. @an Corne, Aames Financial %anage%ent and polic', fift< edition, &eH Aerse;, ,?S(,1E1(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca Central ?niversitar, )i)lioteca facultii, )i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) F. Neston 3, !ri7<am '., Finante %anageriale, 'd. 'conomica, !ucuresti, 1EE1(M$- -+ '00+.'%+: !i)lioteca Central ?niversitar, )i)lioteca facultii, )i)lioteca e9istent la Catedra de 3inane) T)21,'% -).0)/,)"', P%$#!1")9!-%! I$'" BETRFNCEA S+# 0'2+-%', P%$#!1")9!-%! I$'" NISTOR

1/