Sunteți pe pagina 1din 6

KY-400B Instalare:

Montarea senzorilor +. Scoateti rotile !e pe masina, scoateti apoi si anvelopele la un service !e roti. ,. Taiati valva vec-e !e pe eanta. .. /uratati locul valvei vec-i. 4. "ontati senzorii in locul valvei, aveti 0ri a sa fie etans. 1. "ontati inapoi anvelopa, aveti 0ri a la senzor. 2. 3mflati anvelopele !upa prescriptia fabricantului.

Introducere:
KY-400B este un sistem pentru monitorizarea [resiunilor si a temperaturilor in roti. Sistemul contine cele 4 senzori, montabile in locul valvelor si moniturul. KY-400B se poate folosi la orice roata fara camera (Tubeless). Senzorii montati in locul valvei, pe eanta, urmaresc in continuare presiunea si temperatura in roata respectiva si trimite prin un!e ra!io !ispozitivului central (monitor). "onitorul este total mobil. #paratul este un sistem !e avertizare comple$, %i a fost !ezvoltat pentru p&strarea anvelopelor 'vs. (n con!i)ii optime c*t %i prevenirea evenimentelor rutiere. "onitorul emite lumin& intermitent& %i v& avertizeaz& sonor !ac& sesizeaz& presiune prea mic& sau temperatur& prea mare, toto!at& v& arat& %i roata problematic&. #vertizeaz& %i (n cazul c*n! (n monitor sau (n senzori s-a !esc&rcat bateriile, sau s-a ivit alt& problem& (n func)ionarea sistemului.

Observatii: senzorii vor fi ontati in locul valvei. Va rugam aveti gri a la etanseitatea valvelor si la integritatea senzorilor. !tanseitatea este bine sa verificati imediat du"a umflarea rotilor. #aca in viitor va adresati la service roti$ trebuie s"ecificat "entru mecanic ca aveti senzori in locul valvelor%

KY-400B
&rezentare KY-400B monitor: "onitorul este total mobil, se poate monta oriun!e (n ma%in&, sau (n suport special care (l 0&si)i (n cutie. "onitorul are acumlator litiu %i se poate (nc&rca !e la bric-eta ma%inii.

,da"tare -i -tergere: #!aptarea presiunii: ?ine)i ap&sat concomitent butoanele %i timp !e 1 secun!e &entru a

intra (n mo!ul !e (nv&)are. #p&sa)i sau pentru a selecta roata !orit&. /*n! monta)i senzorii pe valve ((mpreun& cu bateriile lor), ele (ncep s& emite semnale pentru monitor. Senzorul pe roata selectat& nu este activ p*n& c*n! pe monitor este aprins B@'-ul ro%u. Ba a!aptare reu%it& se va aprin!e B@'-ul ver!e. 'ac& a!aptarea nu s-a reu%it, pe monitor ve)i ve!ea: . >epeta)i a!aptarea la fiecare roat&, !up& care ap&sa)i concomitent butoanele %i timp !e 1 secun!e.

'c(imbarea unit)*ilor de m)sur): +nit)*i "entru tem"eratur) 456c718.,


9bs.: ;/< (nseamn& 0ra!e /elsius, ;4< 0ra!e 4a-ren-eit.

Observatii: du"a montarea senzorilor verificati daca nu cumva sunt reglate "resiuni din fabrica. #aca sunt reglate si datele nu cores"und cu valorile "entru masina #vs.$ stergeti regla ele initiale. +nit)*i "entru "resiune + Bar 5 +4.1 psi + Bar 5 +00=pa + Bar 5 +.0, =0f7cm, .tergerea informa*iilor reglate: ?ine)i ap&sat timp !e 1 secun!e butonul S@T (n timpul re0l&rii, %i valorile pentru anvelopa selectat& vor fi %terse. 'elecatarea unit)*ilor de m)sur): Sistemul m&soar& (n ;=pa<, ;Bar<, ;CSD< %i ;=0f7cm,< presiunea %i ;E4< sau ;E/< temperatura. #p&sa)i tasta S@T pentru meniul !e re0lare a presiunii sta!ar!. 9r!inea ro)ilor: st*n0a fa)&-A !reapta fa)& -A !reapta spate -A st*n0a spate. Dcoanele intermitetnte arat& unitatea !e m&sur&. /u s&0e)ile sau se poate selecta untitatea !e m&sur& pentru presiune. #p&sa)i (nc& o !at& tasta S@T pentru meniul !e re0lare a unit&)ilor !e m&sur& a temperaturii. Croce!a)i la fel ca la presiune pentru selectarea unit&)ii !e m&sur& !orit&. #p&sa)i tasta S@T timp !e 1 secun!e pentru a iesi !in meniu.

>e0larea presinunii !e referin)&:


?ine)i ap&sat butonul S@T timp !e 1 secun!e pentru a intra in meniul setare (vezi poza al&turat&). #p&sa)i butonul S@T pentru a sc-imba ro)ile. 9r!inea sc-imb&rii este urm&toarea: st*n0a fa)&-A!reapta fa)&-A!reapta spate-Ast*n0a spate-Avalori !e presiuneAvalori !e temperatur&-Ast*n0a fa)& /*n! marca)i o roat& folosi)i s&0e)ile %i pentru re0larea valorilor !e referin)&. ?ine)i ap&sat butonul S@T timp !e 1 secun!e pentru a ie%i !in meniu.

KY-400B

Ferificarea ro)ilor cu aparatul:


#p&sa)i tasta sau pentru verificarea prresiunii %i a temperaturii (n fiecare roat& (n parte. 'up& presiune ap&sa)i (nc& o !at& pentru a ve!ea temperatura (n roata afi%at&, a%a cum se ve!e (n ima0inea al&turat&. 'ac& pe ecran apare , (nseamn& c& nu a fost re0lat& senzorul respectiv , iar !ac& apare (Go Si0nal) (nseamn& c& senzorul respectiv nu func)ioneaz&.

&ornire: #p&sa)i scurt tasta S@T s& porni)i aparatul (n mo!ul !e afi%are stan!ar!. Observa*ie: c0nd monitorul este "ornit$ trebuie s) "rimeasc) semnale de la senzori$ 1n interval de 4 minute. 2a tem"eraturi foarte sc)zute sau deran radio se "oate 1nt0m"la ca monitorul s) nu "rimeasc) semnalele. 3n acest caz scoate*i antena mic) a monitorului "entru a 1nbun)t)*i rece*ia. O"rire: ?ine)i ap&sat tasta S@T pentru H secun!e pentru oprirea aparatului. #ten)ie: !up& 1 secun!e ve)i intra (n meniul !e re0lare, !ar )ine)i ap&sat pentru (nc& . secun!e, %i aparatul va opri. Observa*ie: /(iar dac) monitorul este o"rit sau "ornit$ senzorii sunt totdeauna 1n func*iune.

/a"acitatea bateriilor senzorilor -i a acumlatorului monitorului: /*n! sca!e tensiunea (n acumlatorul monitorului, pe ecran apare un icon !e forma unei baterii, %i !e!esubt scrie ;monitor<. #paratul aten)ioneaz& sonor timp !e +0 secun!e, (n total timp !e 1 minute. 'up& acest interval aparatul opre%te automat. Ba fel %i a !esc&rcarea bateriilor senzorilor: e monitor apare iconul !e baterie, i !e!esubt scrie ;sensor<. Bateriile senzorilor trebuiesc sc-imbate. Inc)rcarea monitorului:

Modul de "arcare: "onitorul este !otat cu un senzor piezo. 'up& +0 minute !e sta)ionare cu ma%ina, monitorul opre%te automat p*n& la mi%carea ma%inii. In cazul c*n! zilnic con!uce)i 4 ore, acumlatorul monitorului rezist& cca .0 !e zile, !up& care trebuie (nc&rcat.

'istemul de avertizare:
Caratul KY-400" poate avertiza (n mai multe mo!uri problemele !e presiune %i temperatur&, fiin! unul !intre cele mai avansate sisteme. #vertiz&rile sunt: 'c)derea ra"id) a "resiunii: 'ac& una !intre ro)i pier!e 0,, Bar (n interval !e , minute, monitorul emite semnal sonor, se aprin!e B@'-ul ro%u %i va afi%a iconul:

3pla)i (nc&rc&torul la bric-eta ma%inii. Centru (nc&rcare complet& sunt necesare 2 ore. Ce monitor ve)i ve!ea iconul bateriei, nivelul !e (nc&rcare mi%c*n!u-se.

KY-400B

c)derea lent) a "resiunii: 'ac& oricare !intre ro)i pier!e 0,, Bar (n interval !e ,..+0 minute, monitorul emite semnal sonor, B@'-ul ro%u se aprin!e %i pe monitor apae iconul presiunii cu pier!ere lent&: Observa*ie: la sc)drea "resiunii a"aratul avertizeaza c(iar dac) se afl) 1n modul "arcare sau modul "ornit.

&resiunea sc)zut) 5 nivel =.: /*n! presiunea ,:;0.90B , aparatul avertizeaz& %i pe monitor apare iconul presiunii sc&zute nivel .:

&resiune ridicat): 'aca presiunea ,>6.70B , aparatul avertizeaz& la cre%terea presiunii, %i pe monitor apare iconul presiunii crescute:

4em"eratura ridicat) 5 nivel 6.: 'ac& temperatura (n anvelop& !ep&%e%te valoarea !e H1E/, aparatul emite avertizare nivel +. %i pe monitor apare iconul temperaturii:

Monitorul nu "rime-te semnal de la senzor:


'ac& (n interval !e ,0 min. , pe monitor apare: #ceasta (nseamn& !efecatera senzorului respectiv. 'ac& problema persist&, aparatul va avertiza (n fiecare ,0 minute. 9bserva)ii: +. 'ac& senzorul respectiv va (ncepe s& emite iar&%i semnale, !up& 4 minute aparatul va afi%a valorile noi emise !e senzor.

4em"eratura ridicat) 5 nivel 7.: 'ac& temperatura (n anvelop& !ep&%e%te valoarea !e J1E/, aparatul emite avertizare nivel ,. %i pe monitor va apare iconul temperaturii:

&resiune sc)zut) 5 nivel 6.: ;#< (nseamn& valoarea actual&, ;B< (nseamn& valoarea stan!ar!.'ac& presiunea sca!e (n interval 0.89B:,:;0.<9B , aparatul va avertiza %i pe monitor apare semnul presiunii sc&zute nivel +. &resiunea sc)zut) 5 nivel 7.: /*n! presiunea 0.90B:,:;0.89B ,aparatul avertizeaz& %i apare semnul presiunii sc&zute nivel ,.

,. 'ac& sunt mai multe probleme cu o roat&, aparatul poate afi%a toate problemele sesizate:

.. 'ac& problemele apar cu , sau mai multe ro)i concomitent, iconul ro)ilor apare intermitent, cu frecven)& mai mic& sau mai mare (n func)ie !e 0ravitatea problemei. 'up& ce ale0em o roat& intemitent&, se va afi%a problema:

KY-400B

!?"lica*ii: "onitorul va emite semnal !e avertizare timp !e +1 secun!e, (mpreun& lu aprin!erea intermitent& a B@'-ului ro%u. Timp !e 1 minute iconul ro)ii cu probleme se afi%eaz& intermitent, frecven)a !epinz*n! !e 0ravitatea problemei. #p&sa)i orice tast& pentru oprirea avertiz&rii. 'ac& nu ap&sa)i nici o tast&, !up& 1 minute avertizarea se orpe%te, %i porne%te !up& + or&.

/on*inutul coletului
Senzor "onitor Sistem !e prin!ere pe parbriz Inc&rc&tor bric-et& +,7,4 F /ertificat !e 0aran)ie Dnstruc)iuni !e func)ionare 4 seturi + buc + buc + buc , buc + buc

#ate te(nice:
'enzor: Temperatura !e func)ionare Givel !e umezeal& 'imensiuni (Bun0,Bat,In&l.) Tensiune acumlator Fia)a acumlator Lreutate Tensiune stan!-bM Tensiune !e func)ionare Dntervalul presiunii m&surate @$actitatea presiunii Dntervalul temperaturii m&surate @$actitatea temperaturii m&surate 4recven)a emitere semnal Monitor: Tensiunea !e func)ionare Temperatura !e func)ionare Tensiune stan!-bM Tensiunea !e func)ionare 'imensiuni (Bun0,Bat,In&l.) 4recven)a recep)ie semnal Buminozitate !e fon! -,0E/.. 8 H1E/ 0-61K ,+$,+$,+ mm .,1F '/ cca. 1 ani 60 0,1m# 2m# 0 Bar-4.10 Bar N0., Bar -,0E/.. 8 H1E/ N+0E/ 4...6,"Oz .F '/ -,0E/..820E/ 0.+ m# +1m# 60$11$,4 mm 4 ...6, "Oz alb

OB'!@V,AII:
+. #paratul poate urm&ri foarte precis presiunile %i temperaturile (n ro)ile ma%inii 'vs. 'oar cu avertizare nu poate prote a !e acci!ete rutiere. ,. F& ru0&m nu !esface)i nici o parte a aparatului. .. #paratul este !otat cu un sistem !e avertizare automat&, astfel con!uc&torul auto nu este nevoit s& apase butoane, etc., poate s& concentreze asupra con!ucerii. In caz !e problem& aparatul avertizeaz& automat. Cro!uc&torul nu (%i asum& r&sponsabilitatea pentru eventuale !iferen)e !atorate pro!ucerii sau !ezvolt&rii.

KY-400B

MOB4,@! 5 cu "oze: