Sunteți pe pagina 1din 198

C U P R I N S

PARTEA a I-a. GEOMETRIE ANALITIC


Prefa
Introducere
CAPITOLUL 1 DREAPTA N PLAN
1.1 Notaii. Dediniii
1.2 Dreapta n plan. Diferite ecuaii de exprimare a dreptei
1.3 Distane. Unghiul a dou drepte. Puncte coliniare. Aria triunghiului
1. Aplicaii la dreapta n plan
1.! Pro"leme propuse
CAPITOLUL ! PLANUL N SPA"IU
2.1 Notaii. Definiii
2.2 Planul n spaiu. Diferite ecuaii de exprimare a planului
2.3 Distan. Unghi. Po#iia relati$ a trei plane
2. Aplicaii la planul n spaiu
2.! Pro"leme propuse
CAPITOLUL # DREAPTA N SPA"IU
3.1 Diferite ecuaii de definire a dreptei n spaiu. %cuaiile perpendicularei comune
3.2 Distane n spaiu. Unghiuri n spaiu
3. Aplicaii la dreapta n spaiu
3.! Pro"leme propuse
CAPITOLUL $ CONICE
.1 Diferite metode de definire a conicelor
.2 &onice definite prin ecuaii canonice. %cuaiile parametrice ale conicelor. &onice
omofocale
.2.1 &ercul
.2.2 %lipsa
.2.3 'iper"ola
.2. Para"ola
.2.! &onice omofocale
.3 Pro"leme de tangen la conice
. (ranslaia )i rotaia axelor. *ototranslaia
.! %cuaia general a conicelor. Aducerea unei conice la forma canonic
.!.1 Definiii+ Notaii
.!.2 Algoritm de aducere la forma canonic a unei conice cu centru
.!.3 Algoritm de aducere la forma canonic a unei conice fr centru
., Asimptote. Pol. Polar
.- Diametrul con.ugat unei direcii date. Direcii principale. Axe de simetrie
./ 0ascicul de conice
.1 Aplicaii la conice
.12 Pro"leme propuse
CAPITOLUL % CUADRICE
!.1 Definiii. Notaii. &lasificare
!.1 3fera
!.3 %lipsoidul
!. 'iper"oloi#ii
!..1 'iper"oloidul cu o p4n#
!..2 'iper"oloidul cu dou p4n#e
!.! Para"oloi#ii
!.!.1 Para"oloidul eliptic
!.!.2 Para"oloidul hiper"olic
!., &onul
!.- &ilindrul. &ilindrul proiectant
!./ Aplicaii la cuardice
!.1 Pro"leme propuse
CAPITOLUL & GENERAREA SUPRA'E"ELOR N SPA"IU
,.1 Definiii. Notaii. &lasificare
,.2 5enerarea suprafeelor oarecare
,.3 5enerarea suprafeelor cilindrice
,. 5enerarea suprafeelor conice
,.! 5enerarea suprafeelor de rotaie
,., Aplicaii la generarea suprafeelor n spaiu
,.- Pro"leme propuse
PARTEA a II-a. GEOMETRIE DI'EREN"IAL
CAPITOLUL ( GEOMETRIE DI'EREN"IAL PENTRU CUR)E PLANE
-.1 6ntroducere. Notaii
-.2 5eometrie diferenial pentru cur"e plane
-.2.1 *epre#entarea analitic. Punct ordinar. Punct singular
-.2.2 (angenta )i normala ntr7un punct ordinar
-.2.3 Punct singular de ordinul
2 p
. (angenta )i normala ntr7un punct singular
-.2. %lementul de arc. 8ungimea unui arc de cur" plan
-.2.! Axele de simetrie ale unei cur"e plane
-.2., Asimptote
-.2.- *epre#entarea grafic a cur"elor plane
-.2./ Pro"leme cele"re ale antichitii
-.2.1 &ur"e plane cele"re
-.2 12 Pro"leme de contact. &ontact de ordinul n
-.2.11 &ur"e osculatoare. &ercul osculator
-.2.12 9nf)urtoarea unei familii de cur"e plane
-.2.13 %$oluta. %$ol$enta
-.2.1 &ur"ura. *a#a de cur"ur
-.2.1! %lementele principale ale unei cur"e plane
-.2.1, Aplicaii la cur"e plane
-.2.1- Pro"leme tip gril
-.2.1/ Pro"leme propuse
CAPITOLUL * GEOMETRIE DI'EREN"IAL PENTRU CUR)E N SPA"IU
/.1 6ntroducere. Notaii
/.2 Deri$area $ectorilor. Deri$area operaiilor cu $ectori
/.3 5eometrie diferenial pentru cur"e n spaiu
/.3.1 *epre#entarea analitic a unei cur"e n spaiu
/.3.2 (angenta+ Planul Normal
/.3.3 (riedrul lui 0renet
/.3. 8ungimea unui arc de cur" n spaiu. Unghiul de contingen
/.3.! &ur"ura unei cur"e n spaiu. (orsiunea unei cur"e n spaiu
/.3., 0ormulele lui 0renet
/.3.- &ur"e n spaiu importante
/.3./ Aplicaii la cur"e n spaiu
/.3.1 Pro"leme tip gril
/.3.12 Pro"leme propuse
CAPITOLUL + GEOMETRIE DI'EREN"IAL PENTRU SUPRA'E"E
1.1 6ntroducere. Notaii
1.2 *epre#entarea analitic a unei suprafee. (ipuri de suprafee
1.3 &ur"e pe o suprafa
1. Planul tangent la o suprafa. Normala planului tangent. Normala unei suprafee
1.! (ipuri de coordonate n spaiu
1., 0ormele fundamentale ale unei suprafee
1.,.1 Prima form fundamental a unei suprafee
1.,.1.1 Definiie. 0ormule de calcul
1.,.1.2 Aplicaii ale primei forme fundamentale
1.,.2 A doua form fundamental a unei suprafee
1.,.3 A treia form fundamental a unei suprafee.
A patra form fundamental a unei suprafee
8egtura dintre formele fundamentale
1.,. &lasificarea punctelor pe o suprafa
1.,.! Aplicaii la suprafee
1.,., Pro"leme tip gril
1.,.- Pro"leme propuse
CAPITOLUL 1, CUR)E PLANE PARALELE. SUPRA'E"E PARALELE N
SPA"IU
12.1 0ormularea pro"lemelor. Notaii
12.2 &ur"e plane paralele
12.2.1 Algoritmul 1 de construire a cur"elor paralele cu o cur" dat
12.2.2 Aplicarea algoritmului 1 la construirea unei cur"e paralele cu o cur"
dat
12.3 3uprafee paralele n spaiu
12.3.1 Algoritmul 2 de construire a suprafeelor paralele
12.3.2 Aplicarea algoritmului 2 la construirea unei suprafee paralele cu o
suprafa dat
)I)LIOGRA'IE
Inde- de ter.en/
Content0
A10tract
C A P I T O L U L 1
DREAPTA N PLAN
1.1 Notaii. Definiii
Notm cu xOy un sistem ortogonal de axe, n care O este centrul sistemului de axe i
Oy Ox . Nu abordm cazul n care axele reale Ox i Oy formeaz un unghi oarecare.
Prin ) , ( y x M nitm punctul curent din planul xOy, unde
x
R este abscisa, iar
y
R este
oronata. ) , (

y x M este un punct particular din plan (figura !.!).
"igura. !.! Planul xOy
#n punct A din plan se noteaz prin ) , (
A A
y x A sau ) , (
! !
y x A . $alorile reale
! !
, y x se
numesc cooronatele punctului A.
#neori notm ) (x f y , unde f este o func%ie real.
&reapta care trece prin punctele A i B se noteaz prin (AB) sau (D) sau D, segmentul care
unete A cu B se noteaz
'''
AB
sau AB , iar lungimea acestui segment se noteaz (cel mai simpu)
prin AB.
1.! Dreapta "n plan. Diferite ecuaii e e#pri$are a reptei
(e pleac de la premiza cunoscut c prin dou puncte distincte ) , (
! !
y x A , ) , (
) )
y x B trece o
dreapt (&) i numai una. *n planul xOy o dreapt (&) se exprim printr+o ecua%ie sau prin dou
ecua%ii. ,stfel exist mai multe feluri de definire analitic a unei dreprte.
1. Ecuaia %eneral& a reptei. ,ceasta are forma
, + + c by ax c b a , , R, ) , ( y x M este punctul current al dreptei. (!.!)
-cua%ia (!.!) reprezint ecuaia i$plicit& a dreptei.
!. Ecuaia e#plicit& a reptei. "orma ei este

n mx y +
, m. panta dreptei, n. ordonata la origine (!.))

, tg m
este unghiul pe care l face partea poziti/ (nemrginit) a axei Ox cu partea
poziti/ (nemrginit) a dreptei.
*n limba0 echi/alent, ecua%ia dreptei are forma unei func%ii de gradul nt1i
+ x b ax x f , ) ( R.
Drepte particulare2
y=mx este dreapta care trece prin origine3
y este ecua%ia dreptei Ox3
x este ecus%ie dreptei Oy3

4
! 3 ) ( ,

tg m x x f x y este ecua%ia primei bisectoare a sistemului de axe3

4
5
! 3 ) ( ,

tg m x x f x y este ecua%ia celei de a doua bisectoare a sistemului de
axe.
Observaie. *ntotdeauna din ecua%ia general se poate ob%ine panta dreptei
, , ,

+ + b
b
a
m
b
c ax
y c by ax .
Drepte perpeniculare. "ie dreptele 6 6 2 ) 6 ( , 2 ) ( n x m y D n mx y D + + .
7ele dou drepte sunt perpendiculare dac
m
m m m
!
6 , ! 6 (!.5)
Drepte paralele. &reptele ) 6 ( ), ( D D sunt paralele dac 6 m m .
'. Ecuaia reptei care trece printr(un punct )i i se cunoa)te panta. "ie punctul cunoscut
) , (

y x M i panta m. ,tunci ecua%ia dreptei este
) (

x x m y y (!.4)
Consecin. &in (!.4) se ob%ine ecua%ia tangentei la graficul al unei func%ii deri/abile ) (x f
, ntr+un puncut

M de pe grafic.
"ie

)), ( , ( , x x f x M M dat. 8angenta la grafic n

M este unic i are ecua%ia


) ( ) ( 6 ) (

x x x f x f y (!.9)
) ( 6

x f m este panta tangentei la grafic.


*. Ecuaia reptei care trece prin ou& puncte. "ie punctele ) , (
! !
y x A , ) , (
) )
y x B .
-cua%ia dreptei (AB), care trece prin A i B este

! )
!
! )
!
2 ) (
x x
x x
y y
y y
AB

(!.:)
Consecin. Panta dreptei (AB) este

! )
! )
x x
y y
m
AB

,
A B
A B
AB
x x
y y
m

(!.;)
-cua%ia (!.;) se poate scrie i sub form de determinant

!
!
!
2 ) (
) )
! !

y x
y x
y x
AB (!.<)
+. Ecuaia reptei prin t&ieturi. "ie
a
R i b R mrimile tieturilor pe axe (figura !.))
"igure !.) &reapta prin tieturi
! 2 ) ( +
b
y
a
x
D (!.=)
,. Ecuaia intrinsec& a reptei. "ie dreapta (D) care trece prin punctul ) , (

y x M i panta
tg m
. -cua%ia acestei drepte este ) (

x x tg y y .
-. Ecuaia nor$al& a reptei.

) )

+
+ +
b a
c by ax
(!.!)
.. Ecuaia autonor$al& reptei. Notm cu p distan%a de la centrul O la dreapta (D)
(figura !.5). ,tunci ecua%ia dreptei (D) este
sin cos + p y x (!.!!)
"irura !.5 &reapta sub form autonormal
-cua%ia (!.!!) se mai numete forma lui >tto ?esse (!<!!+!<;4).
/. Ecuaiile para$etrice ale reptei. *n toate cazurile anterioare dreapta (D) a fost definit
printr+o singur ecua%ie. "orma parametric a dreptei (D) are dou ecua%ii

'

n mt y
t x
, t R, m i n cunoscute (!.!))
&ac dorim s parametrizm numai mul%imea punctelor de pe segmantul AB , ) , (
! !
y x A i
) , (
) )
y x B atunci punem cundi%ia
) !
x t x .
10. Ecuaiile para$etrice ale reptei eter$inate e ou& puncte. "ie punctele ) , (
! !
y x A
, ) , (
) )
y x B . &reapta (AB) este descris de ecua%iile parametrice
t x x x x ) (
! ) !
+ , t y y y y ) (
! ) !
+ , t R (!.!5)
Pentru parametrizarea segmentului AB punem condi%iile
) !
x t x ,
) !
y t y i rezult
domeniul real de /aria%ie a lui t.
,ceste rela%ii conduc la urmtoarea interpretare2 rela%iile (!.!5) determin dreapta care trece
prin punctul A i are ditec%ia /ectorului j y y i x x v ) ( ) (
! ) ! )
+ , unde j i , sunt /ersorii
axelor de coordonate.
Parametrizrile de forma (!.!)) i (!.!5) se folosesc n analiza matematic sau n teoria
c1mpurilor, la calcularea /alorii numerice a unei integrale curbilinii.
11. Ecuaiile bisectoarelor interioare )i e#terioare1 "ntr(un triun%2i oarecare.
"ie ABC , cu unghiurile C B A
@
,
@
,
@
. (e tie ca bisectoarea unui unghi (intrioar sau exterioar)
este locul geometric al punctelor ) , ( y x M egal deprtate de laturile unghiului.
Pentru unghiul
A
@
notm ecua%iile laturilor prin
2 ) ( + + c by ax AB , 2 ) (
! ! !
+ + c y b x a AC .
-cua%iile bisectoarelor (interioar i exterioar) sunt

) )
b a
c by ax
+
+ +
.
)
!
)
!
! ! !
b a
c y b x a
+ t
+ +
(!.!4)
Pentru a decide care dintre cele dou ecua%ii reprezint bisectoarea interioar se procedeaz n
felul urmtor2
Pasul 1. &in (!.!4) se alege ecua%ia cu semnul plus n fa%a radicalului din dreapta.
Pasul !. (e deternin coordonatele punctelor E i F, unde
) , ( , ) (
E
x E Ox AB E , ) , ( , ) (
F
x F Ox AC F .
Pasul '. (e detremin coordonatele punctului L de intersec%ie a bisectoarei de la punctual ! cu
axa Ox, ) , (
L
x L .
Pasul *. (Pasul de decizie). &ac /aloarea
L
x se afl ntre
E
x i
F
x atunci ecua%ia de la
pasul ! reprezint bisectoarea interioar3 n caz contrar, pentru bisectoarea interioar se folosete
semnul minus n ecua%ia (!.!4).
Observaie. "ormulele din aceast sec%iune se pot folosi la Aeometria 7omputa%ional, prin
cidificarea ntr+un limba0 de programare.
Re%ula 1. Pentru a afla coordonatele de intersec%ie a n drepte, nB!, se rezol/ sistemul format
cu ecua%iile celor n drepte. Regula rm1ne /alabil pentru intersec%ia a n curbe oarecare.
Re%ula !. Pentru a afla locul geometric rezultat din intersec%ia a dou curbe /ariabile, care
depend de acelai parametru , se elimin parametrul ntre ecua%iile celor dou curbe.
1.' Distane. Un%2iul a ou& repte. Puncte coliniare. Aria triun%2iului
1. Distana intre ou& puncte "n plan. "ie punctele ) , (
! !
y x A , ) , (
) )
y x B . Notm i
definim distan%a de la A la B prin
AB AB B A !ist B A ! ) , ( ) , ( ,
) )
) ( ) ( ) , (
A B A B
y y x x B A ! +
(!.!9)
!. Distana e la un punct la o reapt&. "ie punctul ) , (

y x M i dreapta
2 ) ( + + c by ax D . &istan%a de la

M la (D) este

) )

) , (
b a
c by ax
D M !
+
+ +
(!.!:)
*n relaia (!.!:) se folosete membrul st1ng din forma normal (!.!) a ecua%iei dreptei.
'. Un%2iul a ou& repte. "ie dreptele (D) i ) 6 (D din figura !.4
6 6 2 ) 6 ( , 2 ) ( n x m y D n mx y D + +
"igura !.4 #nghiul a dou drepte
Ox " O D D O 6 )3 6 ( ) ( 6 3 6 (unghiul celor dou drepte)
6 6 3 tg m tg m 3tg tg
tg tg
tg tg
6 !
6
) 6 (
+
6 !
6
,
6 !
6
m m
m m
arctg
m m
m m
tg
+


(!.!;)
"ormula (!.!;) arat unghuil al dreptelor ) 6 ( ), ( D D se calculeaz prin tg .
Consecin. &ac ) 6 ( ) ( D D atunci ! 6 , 6 ! , ,
)
+ m m m m tg

i am regsit
formula (!.5) de ortogonalitate. *n general este unghiul ascu%it pe care l fac cele dou drepte.
*. Puncte coliniare. "ie punctele ) , (
! !
y x A , ) , (
) )
y x B , ) , (
5 5
y x C . 7ele trei puncte sunt
coliniare, adic ) ( AB C dac

! )
! 5
! )
! 5
x x
x x
y y
y y

sau
!
!
!
5 5
) )
! !

y x
y x
y x
(!.!<)
+. Aria triun%2iului. "ie punctele A, B, C de la punctul 4 anterior. &ac cele trei puncte nu
sunt coliniare, atunci ele determin triunghiul ABC, notat ABC . ,cest triunghi are aria

)
!
ABC Aria ,
!
!
!
5 5
) )
! !
y x
y x
y x
(!.!=)
,. $p&rirea unui se%$ent "ntr(un raport at 3. "ie punctele ) , (
! !
y x A , ) , (
) )
y x B i M
un ponct dat (figura (!.9)).
"igura !.9 *mpr%irea unui segment ntr+un raport dat
Notm prin # raportul lungimilor segmentelor (neorientate) MA i MB, adic # #
MB
MA
, R.
a) &ac M este n interiorul segmentului AB, atunci > # .
b) &ac M este n exteriorul segmentului AB, atunci < # .
*n particular, dac M este mi0locul segmentului AB, atunci ! # .
7oordonatele punctului M care mparte segmentul AB n raportul #
MB
MA
sunt

)
) !
x # x
x
M
+
,
)
) !
y # y
y
M
+
(!.))
&ac M este mi0locul segmentului, atunci

)
) !
x x
x
M
+
,
)
) !
y y
y
M
+
(!.)!)
*n formulele (!.)) atragem aten%ia c /alorile
!
x i
!
y (libere de #) sunt coordonatele
punctului A de la numrtorul raportului (sus) care definete /aloarea #.
Observaie. Rela%iile (!.)) pot fi considerate ca fiind ecua%iile parametrice ale dreptei (AB).
1.* Aplicaii la reapta "n plan
*n acest paragraf sunt rezol/ate c1te/a probleme care cuprind2 elemente importante ntr+un
triunghi (ecua%iile laturilor, lungimile laturilor, ecua%iile i lungimile nl%imilor, unghiuri, pante,
arie etc), ecua%iile bisectoarelor, coordonatele centrului de greutate, probleme de simetrie.
Proble$a 1. (e dau punctale A(+),)), B(),!), C(5,=C)). ( se cerceteze ce fel de triunghi este
triunghiul ABC.
4oluie. 7u formula (!.!5) calculm lungimile laturilor ABC i ob%inem

)
9 9
,
)
9 9
, 9 BC AC AB
.
ABC este thionghi isoscel cu baza AB . 8riunghiul nu este dreptunghic.
Proble$a !. "ie punctele ) ) , 4 ( ), ) , 5 ( B A .
a) 7e condi%ie trebuie s ndeplineasc punctual ) , ( y x M pentru ca el s fie egal+deprtat de
punctele A i B D
b) ( se afle ecua%ia mediatoarei segmentului AB .
4oluie. a) Punem condi%ia MB MA sau
) )
MB MA
i ob%inem legtura dintre x i y de
forma ; < ) + y x .
b) 5etoa 1. Rela%ia ; < ) + y x este chiar ecua%ia mediatoarei (pri/it ca loc
geometric).
5etoa !. "ie

M mi0locul segmentului AB . ,tunci4
!
3 4 3 ,
)
;


me!iatoare AB
m m y x .
&in ecua%ia dreptei care trece printr+un punct

M i i se cunoate panta
4
!
6 m rezult
; < ) ,
)
;
4
!
+
,
_

y x x y . Rezultatele coincid.
Proble$a '. (e dau punctele ) : , ! ( ), ) , : ( ), 4 , 5 ( C B A .
a) ( se afle lungimile larurilor ABC .
b) ( se precizeze dac ABC este un triunghi particular.
c) ( se afle ecua%iile laturilor ABC .
d) ( se afle pantele laturilor ABC .
e) ( se afle lungimile nl%imilor ABC .
f) ( se afle ecua%iile nl%imilor ABC .
g) ( se afle lungimile medianelor ABC .
h) ( se afle ecua%iile medianelor ABC .
i) ( se afle ecua%iile mediatoarelor ABC .
0) ( se afle ecua%iile bisectoarelor (interioare i exterioare) ale ABC .
E) ( se afle lungimile bisectoarelor interioare ale ABC .
l) ( se afle prin mai multe metode aria ABC .
m) ( se adle msurile unghiurilor ABC .
n) Pentru ABC s se afle coordonatele centrului de greutate $, ale centrului 6 O al cercului
circumscris, ale centrului % al cercului nscris i ale ortocentrului &.
o) ( se calculeze raza ' a cercului circumscris i raza r a cercului nscris.
4oluie.Notm AB c AC b BC a , , .
a) (e folosete formula distan%ei (!.!9).
b) (e folosete teorema lui Pitagora.
c) (e folosete formula (!.:).
d) (e folosete formula (!.!9) sau se expliciteaz y din ecua%iile de la c).
e) (e folosete formula (!.!:) pentru distan%a de la un punct la o dreapt.
f) (e folosete formula (!.4), cu ! 6 mm , unde 6 m este panta nl%imii.
g) *nt1i aflm coordonatele mi0locului laturii, prin formula (!.)!). ,poi se folosete formula
(!.!9).
h) (e folosete formula (!.:).
i) (e folosete formula (!.4) cu ! 6 mm , unde 6 m este panta mediatoarei pentru care se
caut ecua%ia.
0) ,flm bisectoarea interioar (,P) i cea exterioar (,F), pentru unghiul
A
@
, din figura !.9.
7onform rela%iilor (!.4) a/em urmtoarele elemente calculate2
; ) 9 2 ) ( 3 : 5 ) 2 ) ( + y x AC y x AB

)=
; ); 9
!5
: 5 )
t
+

x y x
semnul G !5 ; )= : ) )= 5 !5 ) ( ) !5 9 )= ) ( + y x
semnul )= : !5 ; ) )= 5 !5 ) ( ) )= ) !5 9 ( + + + y x
pantele bisectoarelor sunt
)= 5 !5 )
)= ) !5 9
,
)= 5 !5 )
)= ) !5 9
6
+
+

+
m m ,
!
6

+
m m
.
,legem bisectoarea interioar. ,picm algoritmul din sec%iunea !.), punctul !!. "olosim
ecua%ia ob%inut prin semnul plus i ob%inem succesi/
=)= , ;
!5 9 !5 )
!5 ; )= :
,
9
;
, 5

+

L F E
x x x
5 =)= , ;
9
;
< < . "als.
Hisectoarea interioar este cea pro/enit din semnul minus (figura !.:).
Proba2 5 =;9 ,
9
;
< < . 7orect.
,nalog pentru bisectoarele unghiurilor C B
@
,
@
.
E) Prin regula ! din sec%iunea !.) se afl coordonatele punctului ( i lungimea A( etc.
l) ,ria ) a triunghiului ABC se poate calcula prin mai multe metode.
5etoa 1. ) (
)
!
ina*timea ba"a ) .
5etoa !. ) )( )( ( c p b p a p p ) ,
)
c b a
p
+ +
(formula lui ?eron).
5etoa '. B ac A bc C ab )
@
sin
)
!
@
sin
)
!
@
sin
)
!
. Pentru aflarea msurii unui unghi, de
exemplu msura lui
A
@
, se folosete teorema cosinusului

A bc c b a
@
cos )
) ) )
+
,
bc
a c b
A
)
@
cos
) ) )
+

.
5etoa *. se folosete formula cu determinant (!.!=). Rezult
)
55+ )
(+ este unitatea de
msur pentru lungime).
m) 5etoa 1. (e solosete formula ariei de la punctul anterior.
5etoa !. (e folosete teorema cosinusului.
n) Pentru punctul $ se intersecteaz dou mediane.
Pentru punctul 6 O se intersecteaz dou mediatoare.
Pentru punctul % se intersecteaz dou bisectoare.
Pentru punctul & se intersecteaz dou nl%imi.
o) (e aplic formulele
)
abc
'
4
,
p
)
r
)
.
Ia fiecare pas din rezol/are se recomand /erificarea rezultatului prin recalculare cu a0utorul
unei metode independente.
!.: "igura (,P)+bisectoarea interioar, (,F)+bisectoarea exterioar
Proble$a *. "ie ABC , cu ) , (
! !
y x A , ) , (
) )
y x B , ) , (
5 5
y x C . Notm coordonatele
centrului de greutate $ prin ) , (
$ $
y x $ . ( se arate c

5
5 ) !
x x x
x
$
+ +
,
5
5 ) !
y y y
y
$
+ +
.
4oluie. "ie mediana 6 AA , unde
,
_

+ +
)
,
)
6
5 ) 5 )
y y x x
A este mi0locul segmentului 6 AA .
,tunci #
$A
$A

)
! 6
. ,plicm formula (!.)) i ob%inem coordonatele centrului de greutate

+
+
+

#
#x
x x
x
$
!
)
!
5 )
5
5 ) !
x x x + +
,

+
+
+

#
#y
y y
y
$
!
)
!
5 )
5
5 ) !
y y y + +
.
Proble$a +. Pe segmentul AB se consider punctele interioare M i , care l mpart
respectin n rapoartele
!
# i
)
# . ( se exprime segmentul M, cu a0utorul segmentului AB i
in/ers.
7az particular2
!
# .
4
!
, 5
)
# .
4oluie. Pe axa real punctele A B au coordonatele ) ( ), ( b B a A . ,tunci

!
!
! #
b # a
x
M
+
+

,
)
)
! #
b # a
x
,
+
+

,
M ,
x x M, a b AB ,

) (
) ! )( ! (
) !
! )
a b
# #
# #
x x
M ,

+ +


,
AB
# #
# #
M,
) ! )( ! (
) !
! )
+ +

.
7az particular2 AB M,
)
4
4
!!
, M, AB AB M,
!!
)
,
)
!!
.
Proble$a ,. (e adu punctele ) 5 , 9 ( ), ! , ) ( B A . ( se se afle punctul M de pe dreapta (D) de
ecua%ie 4 + x y , astfel nc1t msura unghiului
B M A
@
s fie de

=
.
4oluie. "ie ) 4 , ( ), ( + M D M . ,flm pantele
MB MA
m m , . Punem condi%ia ca
!
MB MA
m m . Rezult dou puncte
,
_


)
5
,
)
!!
), 5 , ! (
) !
M M .
Proble$a -. "ie dreapta (D)2 : ) 5 + y x .
a) ( se afle ecua%ia dreptei ) 6 (D , simetrica dreptei (D) fa% de punctual ) ! , ! ( A .
b) "ie E simetricul punctului A fa% de dreapta ) 6 (D de pa punctual a). ( se scrie ecua%ia
dreptei ) 6 6 (D care trece prin E i este paralel cu dreapta (D).
c) ( se afle ditect ecua%ia dreptei ) 6 6 (D , fr a folosi dreapta ) 6 (D .
4oluie. (e recomand reprezentarea grafic pentru fiecare element din problema enun%at.
a) Notm
5
)

D
m panta dreptei (D). (criem ecua%ia dreptei ) (
!
D care trece prin punctul A
i este perpendicular pe (D). ,/em
5
)
!

D
m i
9 5 ) ), ! (
5
)
! 2 ) (
!
+ y x x y D .
Notm ) ( ) (
!
D D B i ob%inem
,
_

!5
5
,
!5
)<
B . Notm cu ) , ( C simetricul lui B fa%
de A. Rezult

,
_


,
_

+
,
_

+
!5
)5
,
!5
)
,
!5
5
)
!
! ,
!5
)<
)
!
! C .
(criem ecua%ia dreptei ) 6 (D care trece prin punctul C i este paralel cu dreapta (D). >b%inem

)
5
, 4 ) 5 2 ) 6 (
6
+ +
D
m y x D .
b) Punctul E este simetrisul lui A fa% de C. "olosind coordonatele mi0locului unui segment
ob%inem
,
_


!5
55
,
!5
!;
E . &reapta ) 6 6 (D trece prin E i are panta
)
5
6 6

D
m . Rezult ecua%ia
= ) 5 2 6 6 + + y x D .
c) Pentru punctele
,
_


!5
5
,
!5
)<
), ! , ! ( ), , ( B A E notn ) , #
AB
EA
# . &in formulele
(!.)) ob%inem

!5
55
,
!5
:
5 3
!5
!;
,
!5
9:
5 + .
,m regsit direct coordonalele punctului
,
_


!5
55
,
!5
!;
E prin care trece dreapta ) 6 6 (D .
Rezult ecua%ia gsit la puncul a).
C A P I T O L U L 2
PLANUL N SPAIU
Acest capitol conine elemente de geometrie analitic n spaiul R
3
nzestrat cu sistemul
triortogonal de axe Oxy sau
3 2 1
x x Ox .
2.1 Notaii. Definiii
1. Notaii. Notm cu ) , , ( z y x M punctul curent din R
3
i cu ) , , ( z y x r !ectorul de poziie al
punctului M ("igura 2.1), unde k z j y i x r + + = , iar k j i , , sunt !ersorii axelor de coordonate.
#igura 2.1 $paiul Oxyz
%lementele x, y, z din scrierea lui r se numesc componentele lui r sau coordonatele lui r .
&rin ) , , ( n m l v notm un !ector oarecare, iar prin ) , , ( c b a n notm vectorul normal sau
normala unui plan.
'(nd "olosim doi sau trei !ectori ntr)o de"iniie, atunci notm componentele cu indici
) , , (
3 2 1
a a a a , ) , , (
3 2 1
b b b b , ) , , (
3 2 1
c c c c .
#ie punctele ) , , ( ), , , (
2 2 2 1 1 1
z y x B z y x A . *ectorul
+++
AB
are "orma

k z z j y y i x x AB ) ( ) ( ) (
1 2 1 2 1 2
+++
+ + =
,
) , , (
1 2 1 2 1 2
+++
z z y y x x AB
.
2. Oeraii cu !oi vectori "i cu trei vectori. ,13-, ,1.-.
Pro!u#ul #calar al !ectorilor a i
b
este scalarul notat
b a
sau > < b a, de"init prin

3 3 2 2 1 1
b a b a b a b a + + = (suma produselor componentelor de acelai ordin)
a b b a =

sau
) , cos( b a b a b a = , ) , cos( b a b a b a =

2
3
2
2
2
1
a a a a a + + = =
,
2
3
2
2
2
1
b b b b b + + = = ,
b a
b a b a b a
b a
3 3 2 2 1 1
) , cos(
+ +
=
.
&rin ) , cos( b a se determin ung/iul - , 0 , dintre !ectorii a i
b
.
Pro!u#ul vectorial al !ectorilor a i
b
este un !ector notat
b a
de"init prin "ormula cu
determinant

3 2 1
3 2 1
b b b
a a a
k j i
b a = ,
a b b a =
1 sin ) , sin( ab b a b a b a = = .
Pro!u#ul mi$t a trei !ectori c b a , , este un scalar notat ) ( c b a sau ) , , ( c b a , de"init prin
"ormula cu determinant
) ( c b a 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
c c c
b b b
a a a
.
&rodusul mixt are proprietatea permutrilor circulare
) , , ( c b a 2 ) , , ( b a c 2 ) , , ( a c b 2 ) , , ( c b a .
Du%lul ro!u# vectorial al !ectorilor c b a , , este un !ector notat ) ( c b a , de"init prin
formula lui JACOBI 3 ) ( c b a 2 c b a b c a ) ( ) ( .
Observaie. c b a ) ( ) ( c b a .
2.2 Planul &n #aiu. Diferite ecuaii !e e$rimare a lanului
Notn cu (P) un plan n R
3
. 4n general un plan este de"init printr)o ecuaie cartezian sau
!ectorial. &rin trei puncte ) , , ( ), , , (
2 2 2 1 1 1
z y x B z y x A , ) , , (
3 3 3
z y x C trece un plan (P) i
numai unul.
1. 'cuaia (eneral) a lanului este
) , , ( , 0 c b a n d cz by ax = + + + )normala la plan (2.1)
2. 'cuaia lanului care trece rin trei uncte are dou "orme ec/i!alente, am5ele scrise cu
determinant

1
1
1
1
3 3 3
2 2 2
1 1 1
z y x
z y x
z y x
z y x
201 0
1 3 1 3 1 3
1 2 1 2 1 2
1 1 1
=z z y y x x
z z y y x x
z z y y x x
(2.2)
Consecin. &atru puncte ) , , ( , , ,
6 6 6
z y x C B A sunt coplanare (se a"l n acelai plan) dac
0
1
1
1
1
3 3 3
2 2 2
1 1 1
6 6 6
= =
z y x
z y x
z y x
z y x
(2.3)
7ac 0 , atunci cele patru puncte nu sunt coplanare i ele determin tetraedrul ABC.
Acest tetraedru are !olumul =
.
1
ABC
!olum .
*. 'cuaia lanului rin t)ieturi. Notm cu c b a , , (numere reale) mrimile tieturilor pe
axele Oz Oy Ox , , respecti!. %cuaia planului prin tieturi este
0 1 = + +
c
z
b
y
a
x
, ) , , ( ab ac bc n (2.6)
+. 'cuaia normal) a lanului. 7ac planul (P) are ecuaia general 0 = + + + d cz by ax ,
atunci ecuaia normal are "orma

0
2 2 2
=
+ +
+ + +
c b a
d cz by ax
(2.8)
,. 'cuaia autonormal) a lanului. Notm cu " distana de la originea O a sistemului de axe
la planul (P). &lanul (P) este unic determinat prin !aloarea " i direcia normalei ) , , ( n , cu
1
2 2 2
= + +
, unde , , sunt cosinuii directori. Rezult
0 = + + " z y x (2..)
%cuaia (2..) se numete forma lui #$%%$. 7ac normala n neap planul n punctul &,
atunci & are coordonatele ) , , ( " " " & .
Observaie. 9oate ecuaiile anterioare ale planului sunt ecuaii carteziena. :rmeaz ecuaii
!ectoriale.
-. 'cuaia lanului care trece rintr.un unct "i i #e cunoa"te normala. %cuaia are dou
"orme ec/i!alente3 una !ectorial i una cartezian.
#ie punctul ) , , (
0 0 0 0
z y x M i normala ) , , ( c b a n . %cuaia planului care trece prin
0
M i are
normala n este
0 ) (
0
= n r r , k z j y i x r k z j y i x r
0 0 0 0
, + + = + + = (2.;)
unde r este !ectorul de poziie al punctului curent ) , , ( z y x M din plan, iar
0
r este !ectorul de
poziie al punctului
0
M .
%c/i!alent, ecuaia !ectorial (2.;) se scrie su5 "orma cartezian
0 ) ( ) ( ) (
0 0 0
= + + c z z b y y a x x (2.<)
/. 'cuaia vectorial) a lanului care trece rin
0
M "i e#te aralel 0conine1 !oi vectori.
#ie punctul ) , , (
0 0 0 0
z y x M i !ectorii (li5eri) ) , , (
1 1 1 1
n m l v , ) , , (
2 2 2 2
n m l v . Atunci
normala planului este
2 1
v v n = i ecuaia planului are "orma !ectorial
0 ) ( ) (
2 1 0
= v v r r (2.=)
sau
0
2 2 2
1 1 1
0 0 0
=

n m l
n m l
z z y y x x
(2.10)
&unctul
0
M poate "i punctul de intersecie al celor doi !ectori.
2. 'cuaia lanului care trece rin
0
M "i conine un vector v . Reducem pro5lema la
cazul anterior. #ie ) , , (
0 0 0 0
z y x M i ) , , ( n m l v . &resupunem c v nu trece prin
0
M . #ie
) , , (
1 1 1 1
z y x M un punct pe direcia !ectorului v . Atunci ecuaia planului este
0
0 1 0 1 0 1
0 0 0
=

n m l
z z y y x x
z z y y x x
(2.11)
3. Plane articulare. a) &lanele de coordonate.
planul xOy 3 0 = z 1 planul xOz 3 0 = y 1 planul yOz3 0 = x .
5) &lan ce trece prin una din axe.
plan prin axa Ox3 0 = + cz by 1 plan prin axa Oy3 0 = + cz ax 1 plan prin axa Oz3 0 = + by ax
.
2.* Di#tane. Un(4i. Po5iia relativ) a trei lane
1. a) #ie punctele ) , , (
A A A
z y x A , ) , , (
B B B
z y x B . Notm distana de la A la B prin
AB AB AB B A dis' B A d = = = =
+++
) , ( ) , (

( ) ( ) ( )
2 2 2
) , (
A B A B A B
z x y y x x B A d + + =
.
5) *ectorul
+++
AB
are "orma
( ) ( ) ( ) k z z j y y i x x AB
A B A B A B
+ + =
+++
. Atunci
) , (
+++
B A d AB = .
c) #ie planul (P) i punctul
0
M (nesituat n plan), date prin 0 3 ) ( = + + + d cx by ax P i
) , , (
0 0 0 0
z y x M . 7istana de la punct la plan este

2 2 2
0 0 0
0
) , (
c b a
d cz by ax
P M d
+ +
+ + +
= (2.12)
2. #ie planele
0 3 ) (
1 1 1 1 1
= + + + d z c y b x a P , ) , , (
1 1 1 1
c b a n
0 3 ) (
2 2 2 2 2
= + + + d z c y b x a P , ) , , (
2 2 2 2
c b a n .
:ng/iul celor dou plane este ung/iul - , 0 , "ormat de normalele lor i este dat prin

2 1
2 1
cos
n n
n n
=
(2.13)
3. &oziia relati! a trei plane. #ie planele ) ( ), ( ), (
3 2 1
P P P , unde
0 3 ) (
3 3 3 3 3
= + + + d z c y b x a P , ) , , (
3 3 3 3
c b a n .
%xist mai multe poziii relati!e ale celor trei plane. 'u ecuaiile celor trei plane se construiete
un sistem liniar cu trei necunoscute x, y, z. $e nt(lnesc urmtoarele pozuii relati!e.
a) &lanele sunt concurente ntr)un punct
0
M . $istemul liniar are soluia unic ) , , (
0 0 0
z y x .
7e exemplu, colul unei camere.
5) &lanele sunt concurente dup o dreapt. $istemul liniar este compati5il i simplu
nedeterminat. 7e exemplu, "ilele unei cri.
c) &lanele se taie dou c(te dou dup trei drepte paralele. $istemul celor trei drepte este
incompati5il, dar cele trei sisteme de c(te dou ecuaii sunt compati5ile i simplu nedeterminate.
7e exemplu, prisma triun/giular in"init.
d) &lanele sunt paralele ntre ele. $istemul de trei ecuaii i toate sistemele de c(te dou ecuaii
sunt incompati5ile. Normalele planelor sunt paralele ntre ele.
e) &lanele sunt con"undate. 9oate cele trei ecuaii ale planelor se reduc la o singur ecuaie.
") 7ou plane sunt paralele, iar planul al treilea le intersecteaz pe celelealte dou. $istemul de
trei ecuaii este incompati5il, dar exist dou sisteme de c(te dou ecuaii care sunt compati5ile.
2.+ Alicaii la lanul &n #aiu
&ro5lemele rezol!ate n acest paragrap/ se re"er la3 determinri de plane, !olumul
tetraedrului, aria orientat a unui truiug/i n spaiu, pro5leme de distan i simetrie, "amilie de
plane etc.
Pro%lema 1. #ie punctele din R
3
3 ) 0 , 0 , 1 ( A , ) 0 , 2 , 0 ( B , ) 3 , 0 , 0 ( C .
a) $ se scrie ecuaia planului (ABC).
5) $ se a"le diatana de la centrul axelor de coordonate la planu> (ABC).
c) $ se a"le !olumul tetraedrului OABC, "olosind mai multe metode.
Soluie. a) 7in ecuaia (2.2) sau din ecuaia planului prin tieturi rszult
0 . 2 3 . 3 ) ( = + z y x ABC .
5) 7in "ormula (2.12) o5inem
;
.
) , , ( ), 0 , 0 , 0 ( = C B A d O .
c) 6eto!a 1. 7in consecina "ormulei (2.3) o5inem
3
1 .
.
1
.
1
u !ol
OABC
= = = .
6eto!a 2.
3
1
3
u
OC Aria
!ol
OAB
OABC
= = .
6eto!a *.
;
.
,
3
= = (
( Aria
!ol
ABC
OABC
. 7in "ormula lui ?eron aplcat n triung/iul ABC
o5inem

2
13 10 8 + +
= "
, ( )( )
2
;
2 80 2 2 80 2
6
1
= + =
ABC
Aria ,
3
1u !ol
OABC
= .
(u este unitatea de msur "olosit).
Pro%lema 2. (@eneralizarea pro5lemei 1). $e dau punctele 6 , 1 ), , , ( = i c b a A
i i i i
.
a) $ se scrie ecuaia planului ) (
6 3 2
A A A .
5) $ se a"le distana de la punctul ) , , (
1 1 1 1
c b a A la planul ) (
6 3 2
A A A .
c) $ se a"le !olumul tetraedrului
6 3 2 1
A A A A .
d) (@eometrie computaional). $ se codi"ice ntr)un lim5aA de programare cerinele de la
punctele a), 5), c).
Soluie. &entru a), 5), c) se "olosesc "ormulele de la pro5lema 1.
d) &entru "ormulele de calcul o5inute se ela5oreaz un program n CBB sau n alt lim5aA de
programare.
Pro%lema *. 4n R
3
$e dau !ectorii

a c c b b a u + + =

) ( ) ( r b r a v = B ) ( ) ( r c r b B ) ( ) ( r a r c
) ( ) ( c b b a ) =
unde r este !ectorul de poziie al punctului curent ) , , ( z y x M din spaiul "olosit, iar semnul
desemneaz produsul !ectorial.
1. $ se a"le legtura dintre !ectorii
) v u , ,
.
2. #ie O originea sistemului de axe din spaiu. Notm cu C B A , , punctele pentru care
+++ +++ +++
, , OC c OB b OA a = = =
.
a) $ se scrie ecuaia !ectorial a planului (ABC).
5) $ se a"le !ersorul n al normalei la planul (ABC).
c) $ se a"le ari triung/iului ABC.
Soluie. Clustrm !ectorii din pro5lem n "igura 2.2.
#igura 2.2 Aria orientat a unui triung/i
1. #olosim "ormula lui Daco5i i dez!oltm "iecare termen din expresia !ectorului v . E5inem
a r b r r r b a r b r a )- ( , )- ( , ) ( ) ( = .
$tr(ngem mpreun !ectorii "ici i "olosim "aptul c 0 ) ( = r b r . Rezult
r r b a r b r a )- ( , ) ( ) ( = 2 r b a r r b a r r r b a )- ( , ) , , ( ) , , ( = =
r c b r r c r b )- ( , ) F ( ) ( = , r a c r r a r c )- ( , ) ( ) ( =
( ) r a c c b b a r v - , + + = , r u r v ) ( =

c b b b c a b a ) =
,
0 = b b
, u ) .
2. 'onsiderm r ca "iind !ectorul de poziie al punctului curent M din planul (ABC).
a) &lanul (ABC) este determinat de !ectorul !aria5il a r i de !ersorul n al normalei. 4n
mod ec/i!alent planul (ABC) este determinat de !ectorii concureni
b a
i
c b
.
%cuaia !ectorial a planului (ABC) este 0 ) ( = n a r .
5) Normala n are direcia !ectorului
( ) ( ) u c b b a = , ( ) b a n , ( ) c b n

u
u
a c c b b a
a c c b b a
n =
+ +
+ +
=
.
c) &entru aria triung/iului ABC "olosim Aumtate din aria paralelogramului ABC, unde
este al patrulea !(r". &aralelogramul ABC este determinat de !ectorii c b b a , . $e tie c
aria paralelogramului determinat de doi !ectori concureni este dat de mrimea produsului
!ectorial. 4n cazul nostrum a!em
( ) ( ) c b b a ABC Aria =
2
1
, a c c b b a ABC Aria + + =
2
1
2 u
2
1
.
Observaie. 7ac renunm la scrierea cu modul (norm), atunci o5inem
( ) a c c b b a % + + =
2
1
, care se numete ,21- aria orientat) a triung/iului ABC,
determinat de extremitile !ectorilor c b a , , .
Pro%lema +. $e consider punctele ( ) ( ) ( ) 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 1 , 3 , 1 , 2 C B A i planul
0 3 2 3 ) ( = + + z y x P .
a) $ se a"le distana de la punctul A la planul (P).
5) $ se a"le coordonatele simetricului lui A "a de planul (P). $ se e"ectueze pro5a de
corectitudine a calculelor.
c) $ se a"le ecuaia planului ( )
ABC
P , care conine punctele A, B, C.
d) $ se a"le ung/iul planelor (P) i ( )
ABC
P .
e) $ se a"le ecuaia planului ( )
C
P , care conine punctul C i este perpendicular pe !ectorul
+++
BA
.
") $ se a"le ecuaia planului ( )
AC
P , care conine miAlocul segmentului AC i este paralel cu
planul (P).
Soluie. a) 7in "ormula (2.12) rezult
16
16 13
) , ( = P A d
.
5) %tapa 1. Notm cu G A proiecia punctului A n planul (P). Notm coordonatele lui G A prin
) , , ( G r * " A i a"lm
r * " , ,
. &unctul G A realizeaz minimul distanelor de la A la orice punt M
din planul (P), adic

{ } ) , ( min ) , ( min G
2
) ( ) (
P A d P A d A
P M P M
= =
1 ) , , ( z y x M , 0 1 3 2 = + + z y x
( ) ( ) ( )
2 2 2 2
3 1 2 ) , ( + + + = z y x P A d
.
Am o5inut o pro5lem (de analiz matematic) de extrem condiionat
= ) , , ( ,min- z y x f
( ) ( ) ( )
2 2 2
3 1 2 + + + z y x
, 0 1 3 2 = + + z y x .
%liminm z x y 3 2 1 + = i o5inem o pro5lem de extrem necondiionat
= ) , ( ,min- z x +
( ) ( ) ( )
2 2 2
3 3 2 2 + + + z z x x
.
%tapa 2. Rezol!m pro5lema de extrem necondiionat. &entru aceasta se rezol! sistemul
0 , 0 =

z
+
x
+
i o5inem
3 10 . , 2 . 8 = + = z x z x 1
16
1
,
16
3
,
16
2
= = = y z x 1

16
3
,
16
1
,
16
2
G A . Hatricea
?essian arat c !alorile
z y x , ,
gsite realizeaz minimul dorit.
&ro5a de corectitudine a calculelor. &unctul G A realizeaz diatana de la A la planul (P) i
a!em
16
16 13
) G , ( = A A d
,
16
16 13
) , ( = P A d
.
%tapa 3. Notm ( )
1 1 1 1
, , r * " A simetricul punctului A "a de planul (P). &unctul
1
A este
simetricul lui A "a de punctual G A . 7in "ormulele coordonatelor miAlocului unui segment (din
plan sau spaiu) o5inem

2
2
16
2
1
" +
= ,
2
1
16
1
1
* +
= ,
2
3
16
3
1
r +
= 1
;
12
1
= " ,
;
.
1
= * ,
;
1<
1
= r .
&ro5a de corectitudine a calculelor. $e !eri"ic "aptul c sunt egale distanele

16
13
) , G ( ) G , (
1
= = A A d A A d
.
Observaie. E alt rezol!are se 5azeaz pe ecuaiile dreptei ) G ( AA .
c) #olosim una din ecuaiile (2.2). Rezult 0 1 2 3 6 3 ) ( = + + z y x P
ABC
.
&ro5a. &unctele A, B, C !eri"ic ecuaia planului.
d) &lanele (P) i ) (
ABC
P au respecti! normalele ) 3 , 1 , 2 (
P
n ,
) 2 , 3 , 6 (
ABC
P
n
. :ng/iul
planelor este ung/iul

"ormat de normalele lor. E5inem2= 16
1
cos =

=
ABC
ABC
P P
P P
n n
n n

=
2
, 0
2= 16
1
cos

arc .
e) #olosim ecuaia !ectorial (2.;) i o5inem
( ) 0
0
= n r r , ) 1 , 1 , 0 (
0
=
C
r r ,
+++
BA n =
.
Rezult succesi!

) 3 , 2 , 3 (
+++
BA
, k z j y i x r r
C
) 1 ( ) 1 ( + + + =
) ( , 0 1 3 2 3 3 ) (
C C
P C z y x P = + + + .
") #ie
1
M miAlocul segmentului AB, ) 1 , 1 , 1 (
1
M . &lanul ) (
AC
P are ca normal normala
planului ) (P , notat ) 3 , 1 , 2 (
P
n . #olosim ecuaia !ectorial (2.;) i o5inem succesi!

) 1 , 1 , 1 (
1
0
=
M
r r
, ( ) ( ) ( ) k z j y i x r r n n
P
1 1 1 ,
0
+ + + = =
) ( , 0 . 3 2 3 ) (
1 AC AC
P M z y x P = + + .
Pro%lema ,. $e dau3 punctul ) 3 , 1 , 2 (
0
M i !ectorii li5eri ) 2 , 1 , 0 ( ), 1 , 2 , 3 (
2 1
v v . $ se csrie
ecuaia planului (P) care trece prin punctul
0
M i este paralel cu !ectorii dai.
Soluie. #olosim "ormula (2.=) i o5inem succesi!
k j i r 3 2
0
+ = , k z j y i x r r ) 3 ( ) 1 ( ) 2 (
0
+ + + =
0 ) ( , 3 . .
0 2 1
= + = = n r r k j i v v n
(P)3 0 3 3 . . = + z y x , ) (
0
P M .
Pro%lema -. #ie A, B, C puncte pe axele de coordonate aa nc(t
0 ,
1 1 1 1
= + + r
r OC OB OA
. $ se demonstreze c "amilia de plane ) (
ABC
P trece printr)un
punct "ix ,. $ se a"le coordonatele punctului ,.
Soluie. Notm c OC b OB a OA = = = , , . Relaia din enun de!ine
r c b a
1 1 1 1
= + + , iar
"amilia de plane are ecuaia 0 1 3 ) ( = + +
c
z
b
y
a
x
P
ABC
. %liminm unul dintre parametri, de
exemplu parametrul c i o5inem succesi!

b a r c
1 1 1 1
= , 0 1
1 1 1
=

+ + z
b a r b
y
a
x

( ) ( ) 0 1
1 1
=

+ +
r
z
z y
b
z x
a
, b a, R.
9re5uie ca toi coe"icienii s "ie zero, adic
r z z y z x = = = , ,
, ) , , ( r r r , .
&unctul "ix este ) , , ( r r r , .
Pro%lema /. $ se scrie ecusia planului ) (
z
P care trece prin axa Oz i "ormeaz cu planul
0 ; 8 2 3 ) ( = + z y x P un ung/i
3

= .
Soluie. &lanul ) (
z
P are ecuaia 0 3 ) ( = + y b x a P
z
, ) 0 , , ( b a n
z
, cu a, b necunoscute. 7in
ung/iul a dou plane o5inem succesi!
) 8 , 1 , 2 ( n ,
n n
n n
z
z

= cos
,
2
1
cos =

0 3 < 3
2 2
= + b b a a
(ecuaie omogen de gradul doi)
= ' '
b
a
, R,
3
1
, 3
2 1
= = ' '

1 1
3b a = , 0 3 3 ) (
1
= y x P 1
2 2
3a b = , 0 3 3 ) (
2
= + y x P .
&lanele ) (
1
P i ) (
2
P respect condiiile din enun.
C A P I T O L U L 3
DREAPTA N SPAIU
Acest capitol conine elemente de geometrie analitic relative la dreapta n spaiul R
3
, fa de
un sistem triortogonal de axe. n timp ce planul este definit printr-o singur ecuaie (cartezian
sau vectorial, dreapta n spaiu este definit prin dou sau trei ecuaii.
3.1 Diferite ecuaii de definire a dreptei n !paiu
Ecuaii"e perpendicu"arei c#$une
1. Dreapta deter$inat% de inter!ecia a d#u% p"ane (
!
P "i (
#
P este definit prin
(D$

'

+ + +
+ + +
%
%
# # # #
! ! ! !
d z c y b x a
d z c y b x a
(3.!
&reapta (D este paralel cu vectorul v , unde

# !
n n v , , , (
! ! ! !
c b a n , , , (
# # # #
c b a n
&. Dreapta care trece printr'un punct
%
M (i e!te para"e"% cu un )ect#r v
, , (
% % % %
z y x M , , , ( p n m v , (D$
p
z z
n
y y
m
x x
% % %

(3.#
Relaiile (3.# se numesc ecuaii"e can#nice.
'az particular$ ecuaiile dreptei perpendiculare pe un plan.
(e d planul (P$ % + + + d cz by ax "i punctul
%
M . )lanul (P are normala n v c b a n , , , ( .
(e folosesc formulele (3.# "i se o*in ecuaiile dreptei perpendiculare care trece prin
%
M .
3. Ecuaia )ect#ria"% a dreptei care trece prin
%
M "i este paralel cu vectorul v este

%
% %
, % (
M
r r v r r
(3.3
+cuaia vectorial (3.3 este ec,ivalent cu ecuaiile carteziene (3.#.
*. Ecuaii"e para$etrice a"e dreptei sunt
t m x x +
%
, t n y y +
%
, t p z z +
%
, t R (3.-
&reapta definit de ecuaiile (3.- trece prin , , (
% % % %
z y x M "i este paralel cu vectorul
, , ( p n m v .
+. Ecuaii"e dreptei care trece prin d#u% puncte
, , (
! ! ! !
z y x M , , , (
# # # #
z y x M ,
! #
!
! #
!
! #
!
z z
z z
y y
y y
x x
x x

(3..
,. Ecuaii"e perpendicu"arei c#-#r.te dintr'un punct pe # dreapt%.
/ie , , (
% % % %
z y x M punctul din care se co*oar dreapta perpendicular (

D . 0a r1ndul ei
dreapta dat (D trece printr-un punct , , (
! ! ! !
z y x M "i este paralel cu vectorul dat
, , ( p n m v . n general exist o infinitate de drepte care trec prin
%
M , nu intersecteaz (D , dar
sunt perpendiculare pe (D . &reapta perpendicular (

D intersecteaz (D "i este unic.
'onstruirea perpendicularei (

D se realizeaz n mai multe etape.
+tapa !. (criem ecuaia planului (
!
P care trece prin punctele
%
M ,
!
M "i prin dreapta (D
(
!
P $ %
% ! % ! % !
% % %


p n m
z z y y x x
z z y y x x
(2
+tapa #. (criem ecuaia planului (
#
P care trece prin
%
M "i este perpendicular pe (D , adic
are normala v n
(
#
P $ ( ) ( ) ( ) %
% % %
+ + p z z n y y m x x (22
+tapa 3. (

D 3 (
!
P (
#
P (3.4
(istemul (3.4 care define"te perpendiculara (

D este format din ecuaiile (2 "i (22.
Observaie. 5otm ( (
#
D D M . 'oordonatele punctului
#
M se o*in prin rezolvarea
sistemului (unic determinat format din (2, (22 "i ecuaiile dreptei (D
(D $
p
z z
n
y y
m
x x
! ! !

.
/. Ecuaii"e perpendicu"arei c#$une "a d#u% drepte n !paiu.
&ou drepte n spaiu (
!
D "i (
#
D pot fi confundate, paralele, concurente sau oarecare. n
primele trei cazuri perpendiculara cumun (

D exist, dar nu este unic. n ultimul caz ea
exist "i este unic.
&reptele (
!
D "i (
#
D sunt definite prin punctul
!
M "i direcia
!
v , respectiv punctul
#
M
"i direcia
#
v . )erpendiculara comun (

D are direcia vectorului n
!
v
#
v . /ie
, , ( z y x M punctul curent de pe dreapta (

D . 5otm
, , (
! ! ! !
z y x M , , , (
# # # #
z y x M , , , (
! ! ! !
p n m v , , , (
# # # #
p n m v , , , ( p n m n
Pr#p#0iia 3.1 +cuaiile perpendicularei comune
( D
au mai multe forme ec,ivalente

'% (
% (
#
666666
#
!
666666
!
n v M M
n v M M
7

'

,
_

,
_

% , ,
% , ,
#
666666
#
!
666666
!
n v M M
n v M M
(3.8
%
! ! !
! ! !


p n m
p n m
z z y y x x
, %
# # #
# # #


p n m
p n m
z z y y x x
(3.9
De$#n!traie. 5otm prin (
!
P planul ce conine pe
!
v "i n 7 (
#
P planul ce conine pe
#
v "i n . Atunci ( (
# !
P P (

D .
:ectorii
666666
!
M M
,
!
v , n sunt coplanari "i deci
% , , (
!
666666
!
n v M M
.
:ectorii
666666
#
M M
,
#
v , n sunt coplanari "i deci
% , , (
#
666666
#
n v M M
.
Rezult relaiile ec,ivalente (3.8 "i (3.9. (+nd.
Observaie. &ac fiecare dreapt (
!
D , (
#
D este dat ca intersecia a dou plane, atunci
nt1i se determin
!
M ,
!
v ,
#
M ,
#
v , n . Apoi se folosesc formuele (3.9.
3.& Di!tane n !paiu. Un12iuri n !paiu
A. Di!tana de "a un punct "a # dreapt% n !paiu. /ie dreapta (D "i , , (
% % % %
z y x M un
punct exterior acestei drepte. 5otm cu , (
%
D M d distana de la
%
M la dreapta (D . &reapta
(D este determinat de un punctul (
!
D M , , , (
! ! ! !
z y x M "i o direcie , , ( n m l v .
Pr#p#0iia 3.& &istana de la
%
M la (D este dat de formula

v
M M v
D M d
6666666
! %
%
, (

(3.;
De$#n!traie. &in
%
M se co*oar perpendiculara
# %
M M pe (D . Atunci
66666666
# % %
, ( M M D M d . 5otm cu

< , % = ung,iul dintre vectorul


6666666
! %
M M
"i dreapta (D
(sau vectorul v . Rezult sin , (
6666666
! % %
M M D M d . +liminm sin prin folosirea formulei
mrimii produsului vectorial
6666666
! %
M M v
, adic
sin
6666666
! %
6666666
! %
M M v M M v ,
6666666
! %
6666666
! %
sin
M M v
M M v
. (e o*ine formula (3.;. (+nd.
Observaie. /ormula (3.; cere calcularea unui produs vectorial. 5e propunem s reducem
calcularea distanei cu a>utorul unui produs scalar (care se calculeaz mai economic. )entru
acesta calculm ptratul distanei, adic
#
#
6666666
! %
%
#
, (
v
M M v
D M d

"i folosim deter$inantu"


"ui 3ra$ sau (ec,ivalent identitatea "ui La1ran1e =!3<. ?*inem succesiv.

,
_

,
_


6666666
! %
6666666
! %
#
6666666
! %
M M v M M v M M v
3
#
6666666
! %
#
6666666
! %

,
_

M M v M M


#
#
6666666
! %
#
6666666
! %
#
%
#
, (
v
M M v M M v
D M d

,
_

(3.!%
'az particular. &irecia dreptei (D este dat de versorul v . Atunci
! v ,
#
6666666
! %
#
6666666
! % %
#
, (

,
_

M M v M M D M d
.
4. Di!tana ntre d#u% drepte n !paiu. /ie dou drepte oarecare, determinate astfel$
(
!
D trece prin punctul
!
M "i conine vectorul
!
v 7
(
#
D trece prin punctul
#
M "i conine vectorul
#
v .
:ectorii
6666666
# !
M M
,
!
v ,
#
v determin un paralelipiped (care n general este o*lic (figura 3.!.
/igura 3.! )aralelipiped detreminat de trei vectori
&istana de la (
!
D la (
#
D este nlimea paralelipipedului, adic
h N M D D d
# # !
, ( .
)rezentm dou metode pentru calcularea distanei , (
# !
D D d .
5et#da 1. /olosim volumul paralelipipedului.
Pr#p#0iia 3.3 &istana dintre dreptele (
!
D "i (
#
D se calculeaz cu formula
, (
# !
D D d 3
# !
# !
6666666
# !
, , (
v v
v v M M

, ( )
# !
6666666
# ! # !
6666666
# !
, , v v M M v v M M

,
_

(3.!!
De$#n!traie. +xplicitm n dou feluri volumul VOL al paralelipipedului din figura 3.!. )e
de o parte avem VOL3(aria *azei h h v v
# !
. )e de alt parte
( )
# !
6666666
# ! # !
6666666
# !
, , v v M M v v M M VOL

,
_

.
&in cele dou exprimri rezult formula din enun.(+nd.
5et#da &. Aflm distana dintre punctele
!
N "i
#
N definite prin
( (
! !
D D N , ( (
# #
D D N , unde (

D este perpendiculara comun a
dreptelor (
!
D "i (
#
D .
Observaie. @etoda !, prin formula (3.!!, este mai avanta>oas n calcule dec1t metoda #.
C. Un12iuri n !paiu. C#!inu(i direct#ri
/ie dreapta (D cu direcia , , ( p n m v . ( se afle ung,iurile , , pe care vectorul v le
face cu axele de coordonate Oz Oy Ox , , . Avem exprimrile

v i
v i
cos
,
v j
v j
cos
,
v k
v k
cos
(3.!#
i 3 j 3 ! k ,
! cos cos cos
# # #
+ +
.
5umerele reale
cos
, cos ,
cos
se numesc c#!inu(i direct#ri, iar < , % = , , .
3.3 Ap"icaii "a dreapta n !paiu
n acest paragraf sunt rezolvate pro*leme care pun n eviden$ ecuaiile perpendicularei
comune, distane, distana dintre dou drepte, fascicul de drepte, poziia relativ a dou drepte,
pro*leme de simetrie, ecuaiile *isectoarelor etc.
Pr#-"e$a 1. /ie dreptele (
!
D "i (
#
D definite respectiv prin
3 , ! , # (
!
M , ! , # , ! (
!
v "i 3 , ! , # (
#
M , ! , # , # (
#
v .
a ( se afle ecuaiile perpendicularei comune (

D .
* ( se afle coordonatele punctelor
!
N "i
#
N , unde
( (
! !
D D N , ( (
# #
D D N .
c ( se afle lungimea distanei de la dreapta (
!
D la dreapta (
#
D .
S#"uie. a Avem # , 3 , - ( n . &in ecuaiile (3.9 rezult
(

D $ % #% !! # 8 + + z y x , punctul
!
M verific aceast ecuaie
% 34 !- 9 + + z y x , punctul
#
M verific aceast ecuaie.
* )entru
!
N rezolvm sistemul liniar format cu ecuaiile dreptelor (
!
D "i (
#
D . ?*inem
succesiv (
!
D $
!
!
#
!
!
!

z y x

! # # y x , # , ! , % (
!
N
! ! + z x
% #% !! # 8 + z y x
% 34 !- 9 + + z y x .
)ro*a de corectitudine a calculelor.
!
N verific ecuaiile lui (
!
D "i (

D .
Analog rezult
(
#
D $
!
3
#
!
#
#

z y x
# # - # + + y x , # , ! , % (
#
N
4 # # z x
% #% !! # 8 + z y x
% 34 !- 9 + + z y x .
)ro*a de corectitudine a calculelor.
#
N verific ecuaiile lui (
#
D "i (

D .
Observaie. (e vede c punctul
#
N coincide cu punctul
!
N . &eci dreptele (
!
D "i (
#
D
sunt concutente (n punctul
!
N .
c &eoarece dreptele (
!
D "i (
#
D sunt concurente, rezult c distana % , (
# !
D D d .
Pr#-"e$a &. /ie dreptele (
!
D "i (
#
D definite respectiv prin
! , # , ! ( , ! , ! , ! (
! !
v M 7 - , ! , 3 ( , . , % , 3 (
# #
v M .
a ( se cerceteze dac dreptele (
!
D "i (
#
D sunt concurente.
* ( se afle ecuaiile perpendicularei comune (

D .
c ( se afle lungimea distanei de la dreapta (
!
D la dreapta (
#
D .
S#"uie. a (e studiaz compati*ilitatea sistemului liniar format cu ecuaiile celor dou drepte.
?*inem succesiv
(
!
D $
!
!
#
!
!
!

z y x
7 (
#
D $
-
.
! 3
3

+ z y x

(
!
D $

'

+
+ +
% !
% ! # #
z y x
y x
7 (
#
D $

'

+ +

% !. 3 !# -
% 3 3
z x
y x
.
5et#da 1. (A scrie matricea A a sistemului "i se aplic teorema lui Rouc,B sau teorema lui
CronecDer-'apelli. (istemul este incompati*il "i deci dreptele date nu sunt concurente.
5et#da &. se folose"te metoda su*stituiei "i o*inem un punct . , 8 , 3 (
3
M care nu verific
ecuaia % . 3 + z y . (istemul este incompati*il.
* Avem . , 8 , ; ( ,
# !
n v v n . &in ecuaiile (3.9 rezult
(

D $ % -4 #. - !8 + + z y x ,
!
M verific ecuaia
% #!; 3% .! #3 + + z y x ,
#
M verific ecuaia.
c 5otm
!
N (
!
D (

D ,
#
N 3 (
#
D (

D "i determinm coordonatele acestor
dou puncte.
)entru punctul
!
N o*inem
% ! # + y x , z x #
% # + z x 3 # z y
% -4 #. - !8 z y x % #4. .3 .! + z y
% #!; 3% .! #3 + z y x

,
_

!..
-!9
,
!..
38!
,
!..
!%9
!
N .
)ro*a de corectitudine a calculelor arat c
!
N verific ecuaiile dreptelor (
!
D "i (

D .
Analog la punctul
#
N , pentru care se o*ine
,
_

!..
443
,
!..
#9
,
!..
.-;
#
N .
'oordonatele punctului
#
N verific ecuaiile dreptelor (
#
D "i (

D .
&istana dintre dreptele (
!
D "i (
#
D este distana dintre punctele
!
N "i
#
N . Rezult

89# , -
!..
3.. .-;
, (
# !
N N d
.
Pr#-"e$a 3. /ie punctul ! , # , 3 (
%
M "i dreapta (D care trece prin # , 3 , - (
!
M "i are
direcia 3 , ! , # ( v . /olosind dou metode s se calculeze distana , (
%
D M d .
S#"uie. 5et#da 1. /olosim formula (3.; cu produs vectorial. ?*inem succesiv

! , . , 8 (
6666666
! %
M M
, !8 , !; , !4 (
6666666
! %

,
_

M M v 7 ;%4
6666666
! %
M M v , !- v

!-
;%4
, (
%
D M d ,
8
-.3
, (
%
#
D M d .
5et#da &. /olosim formula (3.!% cu produs scalar. ?*inem succesiv
8.
6666666
! %
M M ,
!#
6666666
! %
M M v
, !-
#
v ,
8
-.3
!-
;%4
, (
%
#
D M d .
Pr#-"e$a *. Relum pro*lema - din seciunea #.-. (e dau punctul 3 , ! , # ( A "i planul
% ! 3 # $ ( + + z y x P .
a ( se scrie ecuaiile perpendicularei (

D din A pe planul (P .
* ( se afle coordonatele punctului E A , unde E A este proiecia punctului A n planul (P .
c ( se afle coordonatele punctului
!
A , unde
!
A este simetricul lui A fa de planul (P .
S#"uie. a &in (3.# o*inem succesiv
v n 3 , ! , # ( ,
3
3
!
!
#
#
$ (

z y x
D .
* 5et#da 1. (e rezolv o pro*lem de extrem condiionat (asemntor cu pro*lema -7 #.-.
5et#da &. &efinim ( ( E

D P A . (e rezolv sistemul liniar format cu ecuaiile lui (P
"i (

D . Rezult
% ! 3 # , # 3 , # + + z y x z x y x ,
,
_

!-
3
!-
!
,
!-
#
E A .
'oincid rezultatele o*inute prin cele dou metode.
c ?*inem
,
_


8
!9
,
8
4
,
8
!#
!
A .
Pr#-"e$a +. (e dau punctele ! , # , ! (
!
M , # , 3 , # (
#
M , 3 , # , ! (
-
M .
a ( se afle ecuaiile dreptelor
(
!#
D care trece prin punctele
!
M "i
#
M 7
(
3-
D care trece prin punctele
3
M "i
-
M .
* ( se afle ecuaiile perpendicularei comune (

D .
c ( se afle distana dintre dreptele (
!#
D "i (
3-
D .
S#"uie. a &in formulele (3.. rezult
(
!#
D $
3
!
!
#
!
! +

z y x
7 (
3-
D $
#
!
!
3
#
!

+ z y x
.
* )erpendiculara comun (

D are direcia

# !
v v n ,
6666666
# ! !
M M v
, 3 , ! , ! (
!
v ,
6666666
- 3 #
M M v
, # , ! , # (
#
v , 3 , - , . ( n .
&in formulele (3.8 sau (3.9 redult (

D cu ecuaiile
% , ,
!
6666666
!

,
_

n v M M , sau % ## !9 !. + + z y x
% , ,
#
6666666
3

,
_

n v M M , sau % 44 !3 !4 . + z y x .
c 5et#da 1. /olosim formula (3.!! "i o*inem succesiv

# !
# !
6666666
3 !
3- !#
, ,
, (
v v
v v M M
D D d

,
_

,
k j i M M # #
6666666
3 !
+ +
, # .
# !
v v
!# , ,
# !
6666666
3 !

,
_

v v M M , ( )
.
# 4
,
3- !#
D D d
.
5et#da &. /olosim perpendiculara comun (

D "i intersecia ei cu dreptele (
!#
D "i .
(
3-
D . Rezult
( (
!# !
D D N

,
,
_

#.
.3
,
#.
84
,
#.
.!
!
N , ( (
3- #
D D N

,
,
_

#.
8!
,
#.
.#
,
#.
#!
#
N
( ) ( )
.
# 4
!9%%
#.
!
, ,
# ! 3- !#
N N d D D d
.
'um era firesc, rezultatele coincid prin cele dou metode.
Pr#-"e$a ,. (e d dreapta (D $ % ! # 3 # + z y x , % ! + + + z y x .
a ( se scrie ecuaiile dreptei (
!
D , situat n planul xOz, care trece prin originea sistemului
de axe "i este perpendicular pe dreapta (D .
* ( se afle fasciculul de drepte (
F
D care trece prin punctul % , 3 , - (
%
M "i este
perpendicular pe dreapta (D . Fnterpretatre geometric.
S#"uie. a &reapta (D are direcia

# !
n n v , # , 3 , # (
!
n , ! , ! , ! (
#
n , ! , - , . ( v .
Gn vector director al dreptei (
!
D din planul xOz are proiecia nul pe axa Oy. &eci direcia
dreptei (
!
D este , % , ( p m v . &in condiia (
!
D
(D o*inem succesiv

p
z y
m
x

%
,
!
v v , % . p m , m p .
(
!
D $
m
z y
m
x
. %
,
. % !
z y x
.
* 'ercetm poziia lui
%
M fa de dreapta (D . Rezult c
%
M (D . +cuaiile dreptelor
ce trec prin
%
M sunt
p
z
n
y
m
x

+ 3 -
, cu parametri
p n m , ,
deocamdat necunoscui. )unem
condiia (
F
D
(D "i o*inem
% - . p n m , n m p - . 7 (
F
D $
n m
z
n
y
m
x
- .
3 -

+
.
&in cele dou ecuaii independente ale lui (
F
D se elimin m "i n "i rezult
% 3# 3 - . + z y x , ceea ce reprezint ecuaia unui plan (P. &eci fascicului de drepte
(
F
D reprezint un plan.
Pr#-"e$a /. /ie dreapta (D "i planul (P definite prin
( ) ( ) % # . 3 # $ ( + + + k j i k j i r D 7 ( ) 8 3 - $ ( + k j i r P .
( se scrie ecuaia planului (
!
P care conine dreapta (D "i este perpendicular pe planul
(P .
S#"uie. nt1i cutm consecine ale datelor pro*lemei. &in ecuaia vectorial (3.3
recunoa"tem k j i r + 3 #
%
, ceea ce arat c (D trece prin ! , 3 , # (
%
M "i are direcia
k j i v # . + + . &in ecuaia planuluii deducem normala k j i n # - + + .
5et#da 1. Avem ( , (
! % %
P M D M "i
(
!
P (P , (
!
P HH n 7 (D (
!
P , (
!
P v HH .
/olosim ecuaia (#.; a planului care trece prin
%
M "i este paralel cu doi vectori. Rezult
%
# ! .
3 - !
! 3 #

+ z y x
, (
!
P $ % !% !; !8 !! + z y x .
)ro*a de corectitudine. !; , !8 , !! (
!
n , n n
!
, %
!
n n se verific.
5et#da &. /ie
!
n normala planului (
!
P . &eoarece v n
!
"i n n
!
, atunci n v n
!
,
!; , !8 , !! (
!
n . +cuaia planului care trece prin
%
M "i are normala
!
n este
% (
! %
n r r , (
!
P $ % !% !; !8 !! + z y x .
Pr#-"e$a 6. (e dau dreptele
(
!
D $
% 3 #
% !
+
+ +
z y x
z y x
, (
#
D $
% ! # -
% # 3
+ +
+ +
z y x
z y x
.
a ( se afle ecuaiile perpendicularei comune (

D .
* ( se afle distana , (
# !
D D d .
S#"uie. /ormulele care tre*uie aplicate la rezolvarea acestei pro*leme cer ca dreptele s fie
definite printr-un punct M "i un vector v .
)entru dreapta (
!
D o*inem succesiv
! z y x , % # 3 . z y 7 ! y ar*itrar
( ! , ! , ! (
! !
D M ,
E
! ! !
n n v
, ! , ! , ! (
!
n ,
! , 3 , # (
E
!
n
, . , 3 , # (
!
v .
Analog pentru dreapta (
#
D
# , ! , ! (
#
M , ! y ar*itrar,
E
# # #
n n v
, !! , # , . (
#
v .
a /olosim ecuaiile (3.9. )erpendiculara comun (

D are direcia

# !
v v n , !; , -8 , #3 ( n . Rezult
(

D $
% !8! !9; 3-9 ...
% #%%4 !43 88 #;#
+ + +
+ +
z y x
z y x
.
)ro*a de corectitudine. (e verific faptulc dreapta (

D are direcia !; , -8 , #3 ( n ,
deoarece rezult vectorul k j i v 3%;; !; 3%;; -8 3%;; #3 + .
* &in formula (3.!! rezult , (
# !
D D d 3
u 4.. , %
3%;;
3%;; 38

.
Pr#-"e$a 7. a n planul xOy se dau punctele - , - ( A , ! , # ( , 3 , . ( ! . ( se scrie ecuaia
perpendicularei (

D din punctul A pe dreapta (!. ( se afle coordonatele punctului
(
!
! N (

D
.
* n spaiul Oxyz se dau punctele # , % , 3 ( A , ! , ! , ! ( , ! , # , # ( ! . ( se scrie ecuaiile
perpendicularei (

D din A pe dreapta (!. ( se afle coordonatele punctului (
#
! N
(

D .
S#"uie. Fdeea rezolvrii difer de la cazul a la cazul *.
a ?*inem succesiv

8
#
# .
! 3

!
m ,
#
8

D
m 7 % #% # 8 $ (

y x D
% !! 8 # $ ( + y x ! ,
,
_

.3
38
,
.3
!4#
!
N .
* &eterminm planul (
!
P care trece prin punctele A, , ! "i o*inem
% !! . 8 $ (
!
+ + + z y x P , . , ! , 8 (
!
n .
&eterminm planul (
#
P care prece prin A "i este perpendicular pe dreapta (!, adic are
normala
6666
#
! n
, # , 3 , ! (
#
n . Rezult
(
#
P $ % 8 # 3 + z y x 7 (

D $ % !! . 8 + + + z y x , % 8 # 3 + z y x

#
!
3
!
!
!
$ (
+

z y x
! .
Rezolvm sistemul liniar format cu ecuaiile dreptelor (!, "i (

D . ?*inem sucesiv
3 # , 3 - x z x y 7
,
_

!-
9
,
!-
!;
,
!-
#.
#
N .
)ro*a de corectitudine a calculelor arat c punctul
#
N verific ecuaia dreptei (!.
Pr#-"e$a 18. (e dau dreptele
(
!
D $
% 4 # .
% !4 3 # ;
+
+
z y x
z y x
7 (
#
D $
-
.
3
!
#
!

z y x
.
a ( se afle poziia reletiv a dreptelor (
!
D "i (
#
D .
* ( se scrie ecuaia planului (P determinat de cele dou drepte.
S#"uie. a &irecia dreptei (
!
D este

# ! !
n n v , 3 , # , ; (
!
n , # , ! , . (
#
n , 9 , 4 , - (
!
v .
&irecia dreptei (
#
D este - , 3 , # (
#
v . &eoarece
!
v 3
#
#v rezult c cele dou drepte sunt
paralele ntre ele.
* &ou drepte paralele determin un plan. 'utm c1te un punct pe fiecare dreapt. Isim
. ,
#
!
, % (
!
M (
!
D , . , ! , ! (
#
M (
#
D "i j i M M
#
!
6666666
# !
. (criem planul care trece
prin
#
M "i conine vectorii
6666666
# !
M M
"i
!
v . Rezult
(P$ %
9 4 -
%
#
!
!
. ! !

+ z y x
7 (P7 % ; # # + z y x .
)ro*a de corectitdine. 'oordonatele punctelor
!
M "i
#
M verific ecuaia planului (P.
Pr#-"e$a 11. /ie dreapta (D "i punctul
!
M exterior lui (D
, , (
! ! ! !
z y x M , (D $
p
c z
n
y
m
a x

#
.
( se afle coordonatele punctului
#
M care este simetricul lui
!
M fa de dreapta (D .
Aplicaie. . , - , 3 (
!
M , (D $
! !
#
#
!

z y x
.
S#"uie. &reapta (D are direcia , , ( p n m v .
5et#da 1. /ie , , (
#
t s r M , unde
t s r , ,
sunt necunoscute. &ac notm
A D M M (
6666666
# !
,
atunci
,
_

+ + +
#
,
#
,
#
! ! !
t z s y r x
A .
&eoarece
v M M
6666666
# !
o*inem relaia
% ( ( (
! ! !
+ + p z t n y s m x r (2
)unem condiia ca punctul A s verifice ecuaiile dreptei (D "i rezult

+

+
p
c t z
n
b s y
m
a r x
#
#
#
#
#
#
! ! !
,

necunoscut

!
( # x m a r + ,
!
( # y n b s + ,
!
( # z p c s + (22
Fntroducem relaiile (22 n (2 "i o*inem

# # #
! ! !
( ( (
p n m
c z p b y n a x m
+ +
+ +

.
:aloarea numeric

se exprim cu valorile numerice cunoscute! ! !
, , 7 , , 7 , , z y x c b a p n m (222
&in relaiile (22 se o*in coordonalele punctului
#
M .
Aplicaie. n ordinea din (222 datele de intrare sunt$ . , - , 3 7 % , # , ! 7 ! , ! , # .
Rezult

3
#
!
"i - , ! , 3 (
#
M .
)ro*a de corectitudine. )unctul A are coordonatele
,
_

#
!
,
#
.
, % A .
5et#da &. (e scrie ecuaia planului (P care trece prin
!
M "i are normala v n . (e
intersecteaz planul (P cu dreapta (D "i se afl coordonatele punctului unde dreapta neap
planul. (e folosesc foemulele care dau coordonatele mi>locului unui segment.
Pr#-"e$a 1&. /ie dreptele
(
!
D $
4
!
3
#
#
3

z y x
7 (
#
D $
#
!
.
#
!-
3

z y x
.
( se scrie ecuaiilor *isectoarelor ung,iurilor celor dou drepte.
S#"uie. &reptele sunt concurente n punctul ! , # , 3 (
%
M "i au vectorii directori 4 , 3 , # (
!
v ,
# , . , !- (
#
v , sau ec,ivalent au direciile versorilor
#
#
!
!
,
v
v
v
v
. )entru rezolvitor se recomand
realizarea unui desen.
5otm cu (
!
*isectoarea interioar "i cu (
#
pe cea exterioar.
&irecia lui (
!
este dat de diagonala mare
!
b
#
#
!
!
v
v
v
v
+
a paralelogramului format cu
cei doi versori. &iagonala mic
#
b 3
#
#
!
!
v
v
v
v

arat direcia *isectoarei (


#
. ?*inem
succesiv
8
!
v , !.
#
v ,
,
_

!%.
!%-
,
!%.
!%
,
!%.
!#9
!
b ,
,
_


!%.
84
,
!%.
9%
,
!%.
49
#
b
(
!
$
,
_

.#
!
.
#
4-
3 z y x
, (
#
$
,
_

39
!
-%
#
3-
3 z y x
.
Pr#-"e$a 13. ( se scrie ecuaia perpendicularei co*or1te din punctul ! , 3 , # ( A pe dreapta
(D $
3
#
! #
!

+ z y x
.
S#"uie. 5otm cu (

D dreapta perpendicular co*or1t din punctul A. Avem
3 , ! , # ( v "i ( ( (
!
P P D

, unde (

P este un plan ortogonal ce trece prin A "i are
normala v n , (

P $ % - 3 # + z y x , iar (
!
P este un plan ce trece prin A "i conine
dreapta dat (D .
)entru aflarea lui (
!
P mai gsim un punct ( # , % , ! ( D "i atunci

v A n
666
!
, ; , !! , 9 (
!
n 7 (
!
P $ % #4 ; !! 9 + + z y x .
&in ecuaiile planelor (

P "i (
!
P rezult ecuaiile canonice ale dreptei
(

D $
!
!
3
3
3
#

z y x
.
Pr#-"e$a 1*. /ie dou drepte
(
!
D $
! 3
.
#
3 z y x

+
, (
#
D $
! -
8
.
!% z y x

.
&in mulimea dreptelor care intersecteaz dreptele (
!
D "i (
#
D s se aleag o dreapt
(
F
D care este paralel cu dreapta (D $
!
3
8
!
9
#

+ z y x
.
S#"uie. &in enun deducem c
% , . , 3 (
!
A (
!
D , ! , 3 , # (
!
v 7 % , 8 , !% (
#
A (
#
D , ! , - , . (
#
v
3 , ! , # ( A , ! , 8 , 9 ( v .
/ie , , (
%
M punctul curent de pe dreapta (
F
D . Atunci (
F
D 3 (
!
P (
#
P , unde
(
!
P este un plan ce trece prin punctul
!
A "i conine vectorii
!
v "i v 7
(
#
P este un plan ce trece prin punctul
#
A "i conine vectorii
#
v "i v .
?*inem succesiv
(
!
P $ %
! 8 9
! 3 #
. 3

+
, (
#
P $ %
! 8 9
! - .
8 !%

+
(
F
D $
% !
% #! . 3 #

+ +8# 9 + , .. 8 + ,

R ar*itrar.
/ie 9 "i o*inem 9 , ! , 9 (
%
M , ! , 8 , 9 ( v . Gn exemplu de dreapt (
F
D are ecuaiile
(
F
D $
!
9
8
!
9
9 +

z y x
.
)entru alt valoare a lui

se o*ine alt dreapt (


F
D .
4. 8 Fascicul de conice
Reamintim: dac ) (D i ) ' (D sunt dou drepte i ) (P , ) ' (P sunt dou plane, atunci

= + , 0 ' D D
R este un fascicul de drepte, iar
= + , 0 ' P P R este un fascicul de plane.
Fie 0 ) , ( = y x F i 0 ) , ( = y x G ecuaiile a dou conice. Ecuaia general a fascicului de
conice este ) , ( y x F + ) , ( y x G 0 = , R, unde F i G definesc conicele de ba. !oiunea
de fascicul se poate "nlocui cu cea de familie de conice.
E#ist c$te%a cauri particulare de fascicule de conice.
&. Familia de conice care sunt tangente unei conice date 0 ) , ( = y x F "ntr'un punct
) , (
0 0 0
y x M de pe conic. !otm
0 = D ecuaia unei drepte oarecare din plan(
0
0
= T ecuaia tangentei la conic "n ) , (
0 0 0
y x M .
Ecuaia fasciculului de conice are forma 0 ) , (
0
= + T D y x F , R.
). Fascicul de conice bitangente unei conice date 0 ) , ( = y x F , "n dou puncte
) &
, M M de pe
conic. *ac notm cu 0 = D ecuaia unei drepte care trece prin
) &
, M M , atunci ecuaia
fasciculului este
0 ) , (
)
= + D y x F
, R.
+. Familia conicelor care au "n comun doi diametri (reciproc) con,ugai. Fie ) (
&
D i ) (
)
D
diametri reciproc con,ugai
) (
&
D : 0
& & &
= + + c y b x a ( ) (
)
D : 0
) ) )
= + + c y b x a , cu
)
&
)
&
b
b
a
a

.
Ecuaia familiei de conice este

+ + +
)
& & &
) ( c y b x a 0 ) (
)
) ) )
= + + + c y b x a
, , R (-.).)
Observaie. !otm cu ) , ( y x F membrul st$ng din relaia (-.).) i fie
&
&
&
b
a
m =
,
)
)
)
b
a
m =
. /tunci diametri con,ugai din enun au respecti% ecuaiile
) (
&
D :
0
)
=

y
F
m
x
F
( ) (
)
D :
0
&
=

y
F
m
x
F
.
4. 9 Aplicaii la conice
0roblemele reol%ate conin o mare %arietate de aspecte legate de conice. *intre acestea
menionm problemele legate de tangen, repreentare grafic, aducerea la ecuaia canonic,
folosirea rototranslaiei la determinarea focarelor, matricea de rotaie, asimptote, diametri
con,ugai, diametri con,ugai cu ung1i dat, aducerea la ecuaia canonic folosind %ectorii proprii
etc.
Problema 1. 2 se determine elementele cercului ) ( :
0 &) 3 -
) )
= + + y x y x
. 2 se
scrie ecuaiile tangentelor "n punctele ) 3 ) + , & (
&
+ M , ) 3 ) + , & (
)
M .
Soluie. 4n cerc este detreminat prin coordonatele centrului ) , ( b a C i mrimea raei R. *in
formulele (-.5) obinem succesi%
) , - ) = = a a ( + , 3 ) = = b b (
)5
)
= R
( 5 ), + , ) ( = R C .
0entru ecuaia tangentei "n punctul
&
M de pe cerc folosim metoda prin dedublare. Reult.
0 &) ) ( + ) ( )
& & & &
= + + + + y y x x y y x x
0 3 3 )+ 3 ) = + y x (ecuaia tangentei "n
&
M ).
0roba. 2e %erific faptul c punctul
&
M se afl pe tangent. /nalog pentru tangenta "n
punctul
)
M .
Problema 2. 2 se repreinte grafic, pe acelai sistem de a#e, curbele
) (
&
:
) ) ( 6
)
x y =
( ) (
)
:
) ) ( )-
)
x y + =
.
Soluie. 7urbele date sunt parabole "n care a#a de simetrie este a#a x O .
0entru ) (
&
a%em: 0 ) x , 8 ) , ( x , ) 0 , ) (
&
V .
0entru ) (
)
a%em: 0 ) + x , ) , ) 9 x , ) 0 , ) (
)
V .
!otm punctele de intersecie cu a#ele de coordonate prin
) (
&
{ } B A Oy , = ( ) (
)
{ } D C Oy , = .
Folosind coordonatele D C B A , , , i
) &
,V V se reprein grafic cele dou curbe. 7urbele se
intersectea "n punctul & = x . Folosind calculul integral se poate calcula aria suprafeei
cuprinse "ntre cele dou parabole.
Problema 3. Fie o conic ) ( dat prin ecuaia ei canonic. Fie M punctul curent pe ) ( , F
un focar al conicei, iar ) (
r
D dreapta directoare. !otm cu k raportul distanelor de la M la focar
i la dreapta directoare.
2 se determine %aloarea constantei k i s se compare cu e#centricitatea

, pentru conicele
a)
0 &
- .
) )
= +
y x
( b)
0 &
- .
) )
=
y x
( c)
x y 6
)
=
.
Soluie. Folosim notaiile
k
F M d
D M d
r
=
) , (
) , (
(
) , ( ) , (
) ) )
F M d k D M d
r
=
, 0 > k .
a) 7urba ) ( este o elips cu elementele
) , + = = b a ( ) 0 , 5 ( F ( ) (
r
D :
c
a
x
)
=
, 0 . 5 = x . 7alculm ptratul distanelor i
obinem succesi%

( )
)
)
)
5 ) , ( y x F M d + =
,
)
)
5
. 5
) , (


=
x
D M d
r


( ) 8 ) 5 9( 5 . 5
) ) )
)
y x k x + =
, ) . (
.
-
) )
x y =

0 -5 6& ) 5 &6 5 &0 (
.
)5 -5
) ) )
)
= + +

k x k x
k
, 8 + , + 9 x .
4ltima egalitate are %aloarea ero pentru orice x menionat, dac toi coeficienii sunt ero.
Reult
5
.
)
= k ,
5
+
= k
, & > =
c
a
k .
Observaie. E#centricitatea este & < =
a
c
"n caul elipsei. *eci

&
= k .
b) 7urba ) ( este o 1iperbol cu elementele
) , + = = b a ( ) 0 , &+ ( F ( ) (
r
D :
c
a
x
)
=
, 0 . &+ = x . 7alculm ptratul distanelor i
obinem succesi%

)
)
&+
. &+
) , (


=
x
D M d
r
,
( )
)
)
)
&+ ) , ( y x F M d + =


( ) 8 ) &+ 9( &+ . &+
) ) )
)
y x k x + =
, ) . (
.
-
) )
= x y

0 ) &+ . ( . ) &6 )3 ( &+
.
) &+ . ( &+
) ) )
)
= + +

k x k x
k
, 8 x .
0unem condiia ca toi coeficienii s fie nuli i obinem

&+
.
)
= k ,
&+
+
= k
, & < =
c
a
k .
Observaie. E#centricitatea este & > =
a
c
"n caul 1iperbolei. *eci

&
= k .
b) 7urba ) ( este o parabol cu elementele
- = p ( ) 0 , ) ( F ( ) (
r
D :
)
p
x = , 0 ) = + x . :binem succesi%

8 ) ) 9( ) ) (
) ) ) )
y x k x + = +
(
0 - - ) - - ( ) & (
) ) ) )
= + + k x k x k
, x

&
)
= k
, & = k , & = , = k .
Problema 4. Fie conica ) ( :
0 . &6 &6 5 6 5
) )
= + + + y x y xy x
.
a) 2 se aduc la forma canonic i s se repreinte grafic.
b) 2 se afle aria (interiorului) elipsei.
c) 2 se afle coordonatele focarelor "n sistemele de a#e Y XO' i xOy .
d) 2 se scrie matricea de rotaie.
Soluie. a) 7oeficienii
j i
a
conduc la matricea

=
. . .
. 5 -
. - 5
A , 0 . = , 0 6& det = = A .
0 > arat c ) ( este o conic de tip elips. *in algoritmul & obinem succesi%
0 . - 5 = + y x , 0 . 5 - = + y x , ) & , & ( '
0 0
= = y x O
= =
0
6
) ! ,
)
)

= ,
-

= (
0 . &0
)
= +
, .
&
= , &
)
=
0 -
&)
> = a ( lum .
& &&
= = A ,
&
) ))
= = A
( 0 6
)) &&
> = A A
) ( :
0 . .
) )
= +Y X
,
0 &
. &
) )
= +
Y X
.
7onica ) ( este elips cu semia#ele a b b a > = = , + , & . Focarele sunt aeate pe a#a mare.
Reol%itorul poate repreenta grafic elipsa.
b) /ria elipsei este + = = ab Aria . Reultatul poate fi %erificat (destul de laborious) cu
a,utorul integralelor de la analia matematic.
c) /flm coordonatele focarelor F i ' F .
;n sistemul Y XO' obinem cuccesi%
+ , & = = b a (
) ) )
c a b + =
,
6
)
= c
, ) ) = c
) ) ) , 0 (
'Y XO
F , ) ) ) , 0 (
'
'

Y XO
F .
0entru sistemul de a#e xOy folosim rototranslaia i obinem succesi%
sin cos
0
Y X x x + = , cos sin
0
Y X y y + + =
& , &
0 0
= = y x ,
-

=
) ) ) , 0 (
'Y XO
F
) ) , 0 = = Y X ( + , & = = y x (
) + , & (
y xO
F

) ) ) , 0 (
'
'

Y XO
F

) ) , 0 = = Y X ( & , + = = y x ( ) & , + (
'

y xO
F .
d)
-

= ,


=
& &
& &
)
)
A ,

& &
& &
)
)
&
A .
Problema 5. Fie conica ) ( :
0 &+ &- ) + &0 +
) )
= + + y x y xy x
.
a) 2 se repreinte grafic conica ) ( .
b) 2 se afle coordonatele focarelor "n sistemele de a#e Y XO' i xOy .
c) 2 se afle coordonatele %$rfurilor 1iperbolei, cu e#primare "n sistemul xOy.
d) 2 se scrie matricea de rotaie.
e) 2 se determine ecuaiile asimptotelor 1iperbolei "n sistemele de a#e Y XO' i xOy .
Soluie. a) 0entru a repreenta conica trbuie s recunoatem tipul i forma ei. 0entru aceasta
aducem conica la forma canonic. 2criem matricea simetric A i determinantul . :binem

=
&+ < &
< + 5
& 5 +
A , 0 &3 = , 0 &)6 det > = = A .
7urba ) ( este conic cu centru, de tip 1iperbol ( 0 < ).Folosim algoritmul &. 7entrul
conicei este ) , ( '
0 0
y x O i se obine din sistemul
0 ) &0 3 = + y x , 0 &- 3 &0 = + y x , ) & , ) ( '
0 0
= = y x O .
4ng1iul de rotaie

pro%ine din
0
&0
) = ! ,
)
)

= ,
-

= .
Ecuaia caracteristic generea
&
i
)
prin

0 &3 3
)
=
, 6
&
= , )
)
= .
7um 0 5
&)
> = a i

)
, 0

, facem alegerea
=
&&
A 6
&
= , =
))
A )
)
= , 0 &0
)) &&
> = A A (semnul lui 0
&)
> a ).
Ecuaia canonic a curbei ) ( este
0 6 ) 6
) )
= Y X
,
0 &
- &
) )
=
Y X
.
/m obinut o 1iperbol cu semia#ele a b b a > = = , ) , & . =iperbola taie a#a X O' . Focarele
' , F F sunt aeate pe semia#a mic X O' . Recomandm reol%itorului s repreinte grafic curba
) ( . >oate elementele de repreentare grafic sunt pregtite.
b) /flm coordonatele focarelor ' , F F .
;n sistemul de a#e Y XO' obinem succesi%
a b b a > = = , ) , & ,
) ) )
b a c + =
,
5
)
= c
,
5 = c
( ) 0 , 5 (
'Y XO
F , ) 0 , 5 (
'
'

Y XO
F .
0entru coordonatele focarelor "n sistemul xOy folosim rototranslaia i reult
sin cos
0
Y X x x + = , cos sin
0
Y X y y + + =
& , )
0 0
= = y x ,
-

=
) 0 , 5 (
'Y XO
F 0 , 5 = = Y X (
56 , +
)
&0
) + = x
(
56 , 0
)
&0
& + = y

) 0 , 5 (
'
'

Y XO
F 0 , 5 = = Y X (
-) , 0
)
&0
) = x
(
56 , )
)
&0
& = y


(
y xO
F
)
&0
) +
,
)
&0
&+
)(
( '
y xO
F
)
&0
)
,
)
&0
&
).
0oiiile focarelor "n cele dou$ sisteme de a#e concord cu repreentarea grafic.
c) =iperbola
0 &
- &
) )
=
Y X
taie a#a X O' "n punctele V i ' V , care sunt %$rfurile
1iperbolei.
;n sistemul Y XO' a%em ) 0 , & ( ' ), 0 , & ( V V .
;n sistemul xOy, din ecuaiile rototranslaiei reult
V & , )
0 0
= = y x ( 0 , & = = Y X (
<0< , )
)
)
) + = x
,
-&- , 0
)
)
& + = y

' V & , )
0 0
= = y x ( 0 , & = = Y X (
).) , &
)
)
) = x
,
<0< , &
)
)
& = y


(
y xO
V
)
)
) +
,
)
)
&+
),
( '
y xO
V
)
)
)
,
)
)
&
).
Reultatele concord cu repreentarea grafic.
d)


=
& &
& &
)
)
A ,

& &
& &
)
)
&
A .
e) ;n sistemul Y XO' ecuaiile asimptotelor 1iperbolei
0 &
- &
) )
=
Y X
sunt

0
- &
) )
=
Y X
, 0
) )
=

+
Y
X
Y
X
) (
&
D : 0 ) = +Y X , ) (
)
D : 0 ) = Y X .
0entru sistemul xOy folosim transformarea in%ers a rototranslaiei (paragraful -.-.7)
aplicat ecuaiilor ) (
&
D i ) (
)
D de mai sus. :binem succesi%
& , )
0 0
= = y x ,
-

=

)
)
) & (
)
)
) ) ( + + = y x X
?
) & (
)
)
+ y x

)
)
) & (
)
)
) ) ( + + = y x Y
?
) + (
)
)
+ + y x

) (
&
D : 0 & + = + + y x ( ) (
)
D : 0 5 + = + y x .
Problema 6. Fie conica ) ( :
0 3 +) - . - 3
) )
= + y x y xy x
.
a) 2 se reprinte grafic curba ) ( .
b) 2 se afle aria elipsei.
c) 2 se afle coordonatele focarelor, "n dou sisteme de a#e.
Soluie. a) Recunoaterea i repreentarea grafic necesit aducerea la forma canonic a curbei
) ( . :binem succesi%
=
3 &3 )
&3 . )
) ) 3
A , 0 50 > = (elips), )000 = .
Folosim algoritmul &. 7entrul conicei este
0 ) ) 3 = y x , 0 &3 . ) = + y x , ) ) , & ( '
0 0
= = y x O .
4ng1iul

de rotaie are %aloarea


&
+
-
) > = ! ,
+
-
)
&
arc! = ,
"
5- )
,


)
, 0 )<

"
.
*in ecuaia caracteristic obinem
0 5 &5
)
= +
, &0
&
= ,
5
)
=
.
@um 5
&&
= A , &0
))
= A aa "nc$t
&&
A 5
))
= A are acelai semn cu 0 )
&)
< = a .
Ecuaia canonic a elipsei are forma

0 -0 &0 5
) )
= + Y X
,
0 &
- 6
) )
= +
Y X
,
) ) = a
, ) = b .
2e trasea sistemele de a#e xOy , ' ' ' y O x , Y XO' i se repreint grafic conica obinut.
b) ) - = = ab Aria
e#ipsa
.
c) /flm coordonatele focarelor ' , F F .
;n sistemul de a#e Y XO' obinem

) ) )
c b a + =
,
)
)
= c
,
) 0 , ) (
'Y XO
F
,
) 0 , ) ( '
'

Y XO
F
.
;n sistemul de a#e y xO folosim dou %ariante.
Variana 1. Efectum calcule apro#imati%e cu a,utorul calculatorului. Folosim rototranslaia
i obinem succesi%
& , )
0 0
= = y x ,
"
)<
, 6.& , 0 cos , -5+ , 0 sin

Y XO
F
'
0 , ) = = Y X , <6) , + 6.& , 0 ) ) = + = x ( 0.- , 0 = y

Y XO
F
'
'
0 , ) = = Y X , <6) , + 6.& , 0 ) ) = = x ( .03 , & = y

) 0.- , 0 ( <6) , + (
y xO
F
,
) .03 , & ( <6) , + ( '
y xO
F
.
Variana 2. Efectum calcule e#acte cu a,utorul formulelor trigonometrice. Folosim
rototranslaia.
Etapa &.
sin cos
0
Y X x x + = , cos sin
0
Y X y y + + =
)
0
= x , &
0
y ,
)

= unde
+
-
arc! = (
)
cos cos

= ,
)
sin sin

= .
Etapa ).
E#primm
)
cos

i
)
sin

cu a,utorul cosinusului arcului dublu

)
cos &
)
cos
+
= ,
)
cos &
)
sin

=

=
+
-
cos cos arc! ,

=
+
-
sin sin arc! .
Etapa +.
E#primm cos i sin cu a,utorul tangentei aceluiai arc

!

)
&
&
cos
+
=
,
!
!

)
&
sin
+
=
.
Etapa -.
7u aceste formule trigonometrice obinem succesi% ("n formule folosim semnul plus, deoarece
ung1iul

este din primul cadran)+
-
+
-
=

= arc! ! ! ,
5
+
cos = .
Etapa 5.

6.- , 0
5
5 )
)
cos cos = =

(
--< , 0
5
5
)
sin sin = =

.
Aalorile gsite pentru
cos
i sin concord cu cele folosite "n %arianta &.
Etapa 3.
*in formulele rototranslaiei reult

Y XO
F
'
0 , ) = = Y X ,
<66 , +
5
5 )
) ) = + = x
(
&03 , 0
5
5
) & + = y

Y XO
F
'
'
0 , ) = = Y X ,
<66 , +
5
5 )
) ) = = x
(
6.- , &
5
5
) & = y
.

+ +
5
5 -
& ,
5
5 -
)
y xO
F ,
y xO
F'


5
5 -
& ,
5
5 -
) .
7oncord reultatele obinute prin cele duo %ariante.
Observaie. 2uccesiunea etapa &,B, etapa 3 se aplic "ntotdeauna c$nd ung1iul de rotaie


este un ung1i oarecare.
Problama !. Fie conica ) ( :
0 . 3 3 < 6
) )
= + + + y x y xy x
.
a) 2 se reprinte grafic curba ) ( .
b) 2 se afle coordonatele focarelor, "n dou sisteme de referin.
c) 2 se afle ecuaiile asimptotelor.
Soluie. *in coeficienii curbei obinem

=
. + +
+ < -
+ - &
A , 0 . < = (1iperbol), 6& = .
a) ) ( este conic de tip 1iperbol. /re centrul ) & , & ( '
0 0
= = y x O i ung1iul de roatie

3
6
) = ! ,
+
-
) arc! = ,
"
arc! )<
+
-
)
&
= .
*in ecuaia caracteristic obinem
0 . 6
)
=
, &
&
= ,
.
)
=
.
@um &
&&
= A , .
))
= A aa "nc$t
&&
A &0
))
= A are acelai semn cu 0 -
&)
< = a .
Ecuaia canonic a elipsei are forma

0 . .
) )
= + + Y X
,
0 &
& .
) )
=
Y X
, + = a , & = b .
=iperbola ) ( taie a#a X O' . *esenul rm$ne "n sarcina reol%itorului
b) Focarele F i ' F se afl pe a#a mare. ;n sistemul Y XO' obinem

&0 ,
) ) ) )
= + = c b a c
,
&0 = c
( ) 0 , &0 (
'Y XO
F , ) 0 , &0 ( ' F .
0entru sistemul xOy folosim rototranslaia i etapele de la problema 3,c) %ersiunea ). :binem
succesi%
& , &
0 0
= = y x ,
+
-
,
)
arc!

= =
sin cos
0
Y X x x + = , cos sin
0
Y X y y + + =

6.- , 0
5
5 )
)
cos cos = =

(
--< , 0
5
5
)
sin sin = =

Y XO
F
' 0 , &0 = = Y X , 6)6 , + ) ) & + = x ( -&- , ) ) & + = y

Y XO
F
'
'
0 , &0 = = Y X , 6)6 , & ) ) & = x ( -&- , 0 ) & = y
) ) & , ) ) & ( + +
y xO
F , ) ) & , ) ) & ( ' F .
c) ;n sistemul de a#e Y XO' ecuaiile asimptotelor sunt

0 + )( + ( , 0
.
)
)
= + = Y X Y X Y
X

0 + : ) ( , 0 + : ) (
) &
= = + Y X D Y X D .
0entru sistemul de a#e xOy se folosete rototranslaia.
Problema 8. Fie conica ) ( :
0 50 &&0 )0 &3 )- .
) )
= + + y x y xy x
.
a) 2 se determine tipul conicei i s se repreinte grafic.
b) 2 se determine focarul parabolei i ecuaia directoarei (D), "n sistemul de a#e XVY.
c) ;n sistemul de a#e XVY s se %erifice definiia parabolei ca loc geometric.
Soluie. *in coeficienii curbei ) ( obinem


=
50 55 &0
55 &3 &)
&0 &) .
A , 0 = (parabol),
)5 , )5
+
= = $
.
7onica ) ( este fr centru, de tip parabol. /plicm algoritmul ).
/#a parabolei
0
&) &&
=

y
F
a
x
F
a
, 0 &0 - + = y x .
A$rful conicei pro%ine din sistamul
0 ) , ( = y x F , 0 &0 - + = y x ,

= = = = ) , 0
5
&
( 3 , +
5
&6
0 0
y x V .
4ng1iul de rotaie este

&)
&&
a
a
! =
,
-
+
,
-
+
arc! ! = = ,
"
-0
.
*eterminm punctele de intersecie ale conicei ) ( cu a#ele de coordonate i obinem
) ( Ox

+
0 ( <&3 , +
.
550 &0
&
A ,

0 ( -.- , &
.
550 &0
)
A
) ( Oy

+
-)< , 0
&3
+6)5 55
( 0
&
B ,+0) , <
&3
+6)5 55
( 0
)
B .
7alculm parametrul & ,
+
=

= p
$
p .
Ecuaia canonic a parabolei are forma general
0 , )
)
= X X Y
i
0 , )
)
= X X Y
.
7ercetm poiia a#ei parabolei fa de sistemul de a#e xOy. :binem

= 0 ( +++ , +
+
&0
) (
&
C Ox Axa (

= = 5 , )
)
5
( 0 ) (
)
C Oy Axa .
Relaia "ntre abscise
& &
A V C
x x x < <
arat c

.
550 &0
, 0
&
+
=
A
x x X
.
7urba dat ) ( are forma
0 , )
)
= X X Y
.
b) ;n sistemul de a#e XVY parabola ) ( :
0 , )
)
= X X Y
are focarul F i directoarea (D),
date prin

0 ,
)
p
F ,

0 ,
)
&
F ( (*): 0 & ) ,
)
&
,
)
= = = X X
p
X .
c) 7a loc geometric parabola se definete astfel: distana de la orice punct
0
M de pe parabol
la focarul F este egal cu distana de la
0
M la directoare, adic
) , ( ) , (
0 0
D M d F M d = , ) , ( ) , (
0
)
0
)
D M d F M d = .
0entru ) , ( ,
0 0 0 0
Y X M M obianem succesi%
, )
0
)
0
X Y =
) & - - (
-
&
)
&
) , (
0
)
0
)
0
)
0 0
)
+ = +

+ = X X Y X F M d

) & - - (
-
&
-
) & ) (
) , (
0
)
0
)
0
0
)
+ =

= X X
X
D M d
.
0roprietatea locului geometric este satisfcut. /ceasta confirm faptul c forma canonic
0 , )
)
= X X Y
este corect.
Problema 9. Fie conica ) ( :
0 & ) )
) )
= + + x y xy x
.
a) 2 se determine tipul conicei i s se repreinte grafic.
b) 2 se determine focarul parabolei i ecuaia directoarei (D), "n sistemul de a#e XVY.
c) 2 se %erifice proprietatea de loc geometric a parabolei.
Soluie. *in coeficienii curbei ) ( reult
=
& & &
& & &
& & &
A , 0 = (parabol), ) , - = = $ .
a) 7urba ) ( este fr centru. /plicm algoritmul ).
/#a parabolei:
0
&) &&
=

y
F
a
x
F
a
, 0 = y x .
A$rful parabolei: 0 ) , ( = y x F , 0 = y x ,

-
&
,
-
&
V .
4ng1iul de rotaie i parametrul p

&)
&&
a
a
! =
, & = ! ,
-

= ( ) = $ ,
+
$
p

= ,
)
)
= p
.
E#ist %ariante pentru forma canonic

X Y )
)
=
sau
X Y )
)
=
.
0entru a decide "ntre cele dou %ariante determinm punctele de intersecie ale curbei ) ( cu
a#ele de coordinate xOy i obinem
) ( x O , ) 0 ( & (
&
A ( ) ( y O , ) & ( 0 (
&
B .
Aalorile numerice ale absciselor , de forma &
-
&
&
= < =
A V
x x , indic %arianta

X Y )
)
=
, 0 X . Repreentarea grafic este uor de realiat.
b) Focarul este

0 ,
)
p
F ,

0 ,
-
)
F .
*irectoarea are ecuaia ) (D :
)
p
X = ,
0 ) - = + X
.
c) /plicm definiia parabolei ca loc geometric. Fie

0
M ) ( , ) , (
0 0 0
Y X M ,
0
)
0
)X Y = . 7alculm distanele
= +

=
)
0
)
0 0
)
)
)
) , ( Y X F M d ) & ) - 6 (
6
&
0
)
0
+ + X X
=
+
=
)
)
0
0
)
) &3 (
) ) - (
) , (
X
D M d ) & ) - 6 (
6
&
0
)
0
+ + X X .
0roprietatea de loc geometric = ) , (
0
F M d ) , (
0
D M d este %erificat.
Problema 1". Fie conica ) ( :
0 & - ) -
) )
= + + + y x y xy x
.
a) 2 se determine tipul conicei i s se repreinte grafic.
b) 2 se determine focarele ' , F F "n dou sisteme de coordonate.
c) 2 se afle ecuaiile asimptotelor 1iperbolei.
Soluie. *in coeficienii curbei reult


=
& ) &
) & )
& ) &
A , + = (1iperbol), ) , &0 = = $ .
a) ) ( este curb cu centru. /plicm algoritmul & i obinem succesi%
0 =

x
F
,
0 =

y
F
,

= =
+
-
,
+
5
'
0 0
y x O
= =
0
-
) ! ,
)
)

= ,
-

= (ung1i ascuit)

0 + )
)
=
, +
&
= , &
)
=
0 )
&)
> = a ( lum =
&&
A +
&
= ,
=
))
A
&
)
=
0
)
))
)
&&
=

+ +

Y A X A ,
0 &
+
&0
.
&0
) )
= +
Y X
.
7urba ) ( este 1iperbol con,ugat, care taie a#a Y O' astfel
05 , &
.
&0
= a ( 6) , &
+
&0
= b ( 0 = X , 6) , &
+
&0
) , &
= Y .
4rmea translaia a#elor, rotaia a#elor i trasarea graficului.
b) ;n sistemul de a#e Y XO' ficarele sunt

) ) )
b a c + =
,
.
-0
)
= c ,
06< , )
+
&0 )
) , &
= c

+
&0 )
, 0
'Y O X
F ,

+
&0 )
, 0 '
'Y O X
F .
0entru sistemul de a#e xOy folosim rototranslaia i obinem succesi%
sin cos
0
Y X x x + = , cos sin
0
Y X y y + + =

+
5
0
= x ,
+
-
0
= y ,
-

Y O X
F
'
+
&0 )
, 0 = = Y X
(
&<3 , 0
+
5 ) 5

= x
,
-<) , 0
+
5 ) -

+
= y

Y O X
F
'
'
+
&0 )
, 0 = = Y X
,
&5< , +
+
5 ) 5

+
= x
,
6)- , 0
+
5 ) -

+
= y

+
+
5 ) -
,
+
5 ) 5
y xO
F ,
y O x
F '

+
+
5 ) -
,
+
5 ) 5
.
c) ;n sistemul Y XO' ecuaiile asimptotelor sunt

0 +
) )
= Y X
, 0 + : ) (
&
= +Y X D , 0 + : ) (
)
= Y X D .
0entru sistemul y xO se folosete transformarea in%ers a rototranslaiei.
Problema 11. S se discute natura conicelor

) (
,v u

: 0 2 2 2 ) 2 ( 2
2 2
= + + + + y x y u vxy ux
n funcie de valorile parametrilor reali u i v.
Soluie. Din coeficienii familiei de conice obinem

=
2
2

u v
v u
A
,
u v u 2
2 2
+ =
, ) 2 ( 2
2 2
+ + = v u v u .
!amilia de conice varia" n planul xOy, iar parametri u i v varia" n planul uOv.
#utem avea 0 = sau 0 i 0 = sau 0 . $a"urile 0 = , 0 = (conic
de%enerat) %enerea" curbe n planul uOv, iar ca"urile 0 , 0 separ planul uOv
n re%iuni. !iecrei re%iuni i corespunde un tip de conic
v u,

.
Din 0 = obinem
0 2
2 2
= + u v u
, ceea ce repre"int un cerc

, cu centrul
) 0 , (

C i ra"a

= r .
Din 0 = obinem
0 2
2 2
= + + v u v u
ceea ce repre"int un cerc
2
, cu centrul

,
2
C
i ra"a
2

2
= r (fi%ura &.')
!i%ura &.' (e%iunile din planul uOv
$ercurile

i
2
sunt tan%ente interior n punctul
) , ( B
.
$a"ul 0 %enerea" situaiile 0 > sau 0 < . $a"ul 0 %enerea" 0 > sau
0 < . )*ist multe combinaii ale acestor ca"uri care %enerea" tot at+tea re%iuni n
planul uOv.
,otm cu int i e*t interiorul, respecriv e*teriorul unei cutbe plane nc-ise .
,otm prin re% o re%iune din planul
v uO
.
Dac simultan avem 0 = , 0 = atunci
, = = v u
,
) , ( B
.
#entru 0 > obinem int

. pentru 0 < obinem e*t

.
#entru 0 > obinem int
2
. pentru 0 < obinem e*t
2
.
/binem re%iunile
re% : 0 = , 0 = ,
, = = v u
,
) , ( B
. n viitor punctul B este scos din toate
re%iunile care urmea".
re% 2: 0 = , 0 < (e*t
2
).
re% 0: 0 > (int

), 0 = .
re% &: 0 > (int

) 0 > (int
2
).
re% ': 0 > (int

) 0 < (e*t
2
).
re% 1: 0 < (e*t

) 0 < (e*t
2
).
(e"ult un tabel cu natura conicei pentru fiecare re%iune (2abelul &.)
2abelul &. (natura conicelor pe re%iuni)
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
(e%uinea ,atura conicei
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
re% 0 0 Dou drepte paralele
re% 2 0 4 #arabole reale
re% 0 5 0 $onic de%enerat. un punct
re% & 5 5 )lipse ima%inare
re% ' 5 4 )lipse reale
re% 1 4 4 6iperbole reale
#entru re%uinea re% avem
, = = v u
i familia de conice devine
0 ) ( 2 2
2 2
= + + + + + y x y xy x
0 ) ( 2 ) (
2
= + + + + y x y x ,
y x,
.
2rebuie ca
0 = + y x
,
0 = + + y x
, ceea ce repre"int dou drepte paralele, adic o
parabol de%enerat. )cuaia
0 = + + y x
este a*a parabolei.
Problema 12. !ie cercul
) (C
: 0
2 2 2
= + r y x i
) 0 , (a A
un punct fi*, e*terior
cercului. / secant variabil D,cu panta
m
, care trece prin A, taie cercul n punctele M
i N .
a) S se scrie ecuaia familiei

de parabole bitan%ente la cercul


) (C
n punctele M
i N . $a" particular: secanta este paralel cu a doua bisectoare a a*elor de coordonate.
b) S se scrie ecuaiile familiei
2
de -iperbole ec-ilatere bitan%ente n punctele M i
N la cercul
) (C
. $a" particular: secanta este paralel cu a doua bisrctoare.
c) $+nd secanta D varia" n 7urul punctului A, s se afle locul %eometric al centrelor
-iperbolelor din familia
2
.
d) S se afle a*a familiei de parabole

i locul %eometric al punctelor de intersecie


dintre aceast a* i familia de -iperbole
2
.
e) S se repre"inte %rafic parabola

dac
) 0 , 2 ( , 2 , A r m = =
.
Soluie. Secanta variabil are ecuaia D:
) ( a x m y =
.
a) !amilia

face parte din fasciculul de conice


0 ) (
2 2 2 2
= + + + ma mx y r y x , (.
/rdonm acest ecuaie i re"ult familia de conice
y a m x a m y y x m x m 2 2 ) ( 2 ) (
2 2 2 2
+ + + + 0
2 2 2
= + r a m

cu paramertu necunoscut, iar

2
+ + = m , 0 = (parabol),
2

m +
=
.
8nlocuim n ecuaia fasciculului i obinem succesiv
) (

: 0 ) ( ) ( 2 ) (
2 2 2 2 2 2
= + + + + r r m a m y mx am my x

X my x = +
,
Y y mx =
(notaii introduse de re"olvitor)
0 ) ( 2
2 2 2 2 2 2
= + + + r r m a m amX Y
0 = Y ,

+ +
0 ,
2
2 2 2 2 2
am
r r m a m
V
.
9m obinut o familie de parabole n sistemul de a*e XOY, care au ca a* de simetrie
a*a OX i v+rful V.
$a" particular. Secanta are panta = m , adic
a x y D + = : ) (
. Secanta taiecercul
) (C
n punctele reale M i N dac

0 2 2
2 2 2
= + r a ax x
, 0 ) 2 ( &
2 2
a r ,
2 r a
.
#arabola devine
0 2 2
2 2 2
= r a aX Y
,
2 2 2
2 2 r a aX Y + + =
.
Dac 2 0 , 0 r a a < > atunci

<
+

+
X
a
r a
a
r a
V
2
2
, 0 ,
2
2
2 2 2 2
.
b) #entru -iperbola ec-ilater punem condiia 0
22
= + a a i din familia de conice
obinem
+ + + = +
2
22
m a a ,
,

2
2
=
+
=
m
.
8nlocuim aceast valoare n familia de conice i obinem succesiv familia de
-iperbole ec-ilatere
) (
2
: ax m y m mxy x m
2 2 2 2 2
& ) ( & ) ( + + 4 0 ) 2 ( 2 &
2 2 2
= + m r a m may .
8n ca"ul particular al secantei cu panta = m re"ult -iperbola
0 2 2 2
2 2
= + + + r a ay ax xy . 9ceast ecuaie poate fi adus la forma canonic.
c) $entrele familiei ) (
2
verific sistemul liniar
0 =

x
F
,
0 =

y
F

0 2 2 ) (
2 2
= + + a m my x m , 0 2 ) ( 2
2
= am y m mx .
(e"ult
2
2
0

2
m
a m
x
+
= ,
2
0

2
m
ma
y
+
=
,
m
( variabil.
Se elimin m ntre cele dou relaii anterioare. #rin mprire re"ult

m
y
x
=
0
0
,
0
0
y
x
m =
.
8nlocium m n e*presia lui
0
x
sau
0
y
i obinem locul %eometric

) (L
: 0 2
0
2
0
2
0
= + ax y x sau 0 2
2 2
= + ax y x .
:ocul %eometric
) (L
este un cerc cu centrul
) 0 , (a A
i ra"a
a r =
.
d) Dm alt form familiei ) (

i re"ult
) (

: 0 2 2 2
00
2 2 2 2
= + + + a amy x am y m mxy x .
9*a ) (

D a familiei ) (

are ecuaia
) (

D :
x
F
a

5
0
2
=

y
F
a
, m a a = =
2
, , ) (

D :
0 = + my x
.
#entru locul %eometric e*ist mai multe posibiliti .
Varianta 1. 9flm efectiv punctele de intersecie dintre ) (

D i ) (
2
. )ste dificil.
Varianta 2. Se observ c a*a ) (

D trece prin centrul


; O
al parabolelor ) (
2
. 9tunci
se elimin
y
x
m =
din ) (
2
i re"ult locul %eometric
) (
0

de forma

) (
0

: 0 ) 2 ( ) ( & ) (
2 2 2 2 2 2 2 2
= + + + + + r a x y x ax y x .
e) (e"ult parabola
) (
0

: 0 2 & & 2
2 2
= + + + y x y xy x
care se aduce la forma canonic i apoi se repre"int %rafic.
Problema 13. !ie conica
) (
: 0 0 2 1 2 &
2 2
= + + + + y x y xy x i
) ' , 0 (
0
M
.
a) S se afle polara punctului
0
M
fa de curba
) (
.
b) S se verifice re"ultatul prin re"olvarea problemei inverse (seciunea &.1).
Soluie. #unctul

0
M
deoarece
0 2& ) (
0
= M F
, iar centrul conicei este

'

,
'
&
; O
.
a) !olosim ecuaia dreptei polare
) (
p
D
sub forma (&.22) i obinem succesiv

) 0 & ( 2 + + =

y x
x
F
,
< ) ' , 0 ( =

x
F


) ( 2 + =

y x
y
F
,
& ) ' , 0 ( =

y
F
,
2& ) ' , 0 ( = F


) (
p
D
:
0 = & = + + y x
,
0
M
pol.
Dac folosim ecuaia (&.20), prin dedublare se obine acelai re"ultat.
b) #roblema invers cere s se determine polul
) , (
0 0 0
y x M
pentru care polara
) (
p
D

a conicei
) (
este
0 = & = + + y x
.
!olosim sistemul liniar (&.2&) n care
, = , & = = = c b a
. /binem succesiv

&
0 & + + y x
>
=
+ y x
>

0 0 + + y x
.
) ' , 0 ( , ' , 0
0
= = M y x
. $orect.
Problema 14. !ie conica
) (
i dreapta
) (D


) (
: 0 & 2 &
2 2
= + + + y x y xy x ,
) (D
:
0 0 2 = y x
.
a) S se determine polul
) , (
0 0 0
y x M
astfel nc+t dreapta
) (D
s fie polara curbei
) (
.
b) S se re"olve problema direct (seciunea &.1).
Soluie. a) !olosim sistemul liniar (&.2&) i obinem succesiv

, 0 , 2 = = = c b a
.
) 2 ( 2 + + =

y x
x
F
,
) 2 2 ( 2 + =

y x
y
F


2
) 2 ( 2 + + y x
>
0
) 2 2 ( 2

+ y x
>

) 2 & 2

y x
.
(e"ult soluia unic
?
'
0
= x ,
?
2
0
= y .
b) #roblema direct cere s se determine polara conicei
) (
n raport cu polul

?
2
,
?
'
0
M
. Din ecuaia (&.22) obinem succesiv

?
&0
) (
0
=

M
x
F
,
?
10
) (
0
=

M
y
F
,
2
0
?
00
) ( = M F


0
?
10
?
10
?
2
?
&0
?
'
2
=

+ +

y x
,
0 ? ? 0 ? 2 = y x


) (
p
D
:
0 0 2 = y x
. $orect.
Problema 15. !ie conica
) (
i dreapta
) (D


) (
: 0 ' 2 1 0 2
2 2
+ + + y x y xy x .
) (D
:
0 = + y x
.
S se demonstre"e c dac polul
0
M
al polarei
) (
p
D
descrie dreapta
) (D
atunci
polara trece printr4un punct fi*

M . S se afle coordonatele punctului ) , (y x M .
Soluie. Dei nu este important n aceast problem, observm c
) (
este elips.
!ie
) , (
0 0 0
y x M
i
0
0 0
= + y x
. Din relaia (&.22) re"ult ecuaia polarei

) (
p
D
:
0 ' 0 ) 0 ( ) 0 0 (
0 0 0 0 0 0
= + + + + + y x y x y y x x
.
(e"olvm problema invers din seciunea &.1 prin folosirea sistemului liniar (&.2&) a..

M s fie polul dreptei


) (D
. /binem succesiv

, , = = = c b a


0 & 2 2 = y x
, 0 2 1 = x ,

0
=
,
0

M
.
#unctul

M este punctul fi* cutat i el trebuie s verifice ecuaia polarei


) (
p
D
.
8nlocium n
) (
p
D
i obinem
0 ) ( ?
0 0
= + y x
. 9devrat.
Problema 16. !ie conica
) (
i dreapta
) (D


) (
: 0 ' 2 2& '
2 2
= + + x y xy x .
) (D
:
0 = + y x
.
S se demonstre"e c dac polul
0
M
al polarei
) (
p
D
descrie dreapta
) (D
atunci
polara se rotete n 7urul unui punct fi*

M . S se sfle coordonatele punctului ) , (y x M
.
Soluie. $urba
) (
este -iperbol. !ie
) , (
0 0 0
y x M
,
0
0 0
= + y x
.
Din (&.22) re"ult ecuaia polarei

) (
p
D
:
0 2 ) 2 2 ( ) 2 2 ' (
0 0 0 0 0
= + + + + x y x y y x x
.
(e"olvm problema invers din seciunea &.1 a..

0
=
,
0

M
s fie polul dreptei
) (D
.
/binem succesiv

, , = = = c b a


0 = 0 = = + + y x
,
0 & = + + y x
,

'<
'
,
'<
2

M
.
#unctul

M este punctul fi* cutat. )l trebuie s verifice ecuaia polarei


) (
p
D
.
8nlocuim coordonatele lui

M i obinem
0 ) ( '&
0 0
= + y x
. 9devrat.
Problema 17. !ie curba
) (
: 0 0 2
2
= + y x y xy .
S se %seasc doi diametric con7u%ai ) (

Dc i ) (
2
Dc a.. unul din ei s fie paralel
cu a*a Oy.
Soluie. !ie

m i
2
m pantele celor doi diametri con7u%ai
) (

Dc :
0

y
F
m
x
F
. ) (
2
Dc :
0
2
=

y
F
m
x
F

0 ) (
2 22 2 2
= + + + m m a m m a a .
!ie ) (
2
Dc paralel cu a*a Oy, adic =
2
m . 9vem
2 =

y
x
F
,
0 2 + =

y x
y
F
.
8mprim cu
2
m i obinem succesiv
) (
2
Dc :
0 =

y
F
,
0 0 2 = + y x


0
22
2

2
2

= +

+ + m a
m
m
a
m
a
, 0
22
= + m a a ,
2

= m
) (

Dc : 0 ) 0 2 (
2

2 = + + y x y , 0 = x (dreapt paralel cu Oy).


Problema 18. a) S se construiasc familia de elipse omofocale care s aib focarele
) 0 , 2 ( ; ), 0 , 2 ( F F
.
b) S se construiasc familia de -iperbole omofocale care s aib focarele
) 0 , 2 ( ; ), 0 , 2 ( F F
.
Soluie. a) )lipsele omofocale
) (a E
sunt

) (a E
: 0
&
2
2
2
2
=

+
a
y
a
x
,
2 2 2
& c a a + =
,
0 &
2
= c
, 2 = c ,
a
(.
b) 6iperbolele omofocale
) (a H
sunt

) (a H
: 0
&
2
2
2
2
=

a
y
a
x
,
2 2 2
& a a c + =
,
0 &
2
= c
, 2 = c ,
0 &
2
> a
.
Problema 19. !ie conica
) (
: 0 0 2
2
= + y x y xy .
a) S se scrie ecuaia diametrului ) (

D con7u%at direciei a*ei Oy.


b) S se scrie ecuaia diametrului ) (
2
D con7u%at diametrului ) (

D .
Soluie. a) Deoarece 0
&

< = , conica este de tip -iperbol. 9*a Oy are direcia


) , 0 ( ) , ( v b a v =
sau
= m
. /binem succesiv
) (

D :
0 =

y
F
b
x
F
a
,
0 0 2 = + y x
.
b) Diametrul ) (

D are panta
2

= m . (e"ult
) (
2
D :
0

y
F
m
x
F
, 0 = x , =
2
m .
#roba de corectitudine a calculelor. #antele diametrilor reciproc con7u%ai verific
relaia 0 ) (
2 22 2 2
= + + + m m a m m a a . 8n aceast relaie mprim cu =
2
m i
obinem

0
2
0

m
m
, 0 0 = $orect.
Problema 20. !ie conica
0 ) , ( = y x F

0 1 & ' 1 0 ) , (
2 2
+ + = y x y xy x y x F .
S se %seasc doi diametri con7u%ai care fac ntre ei un%-iul
&

. S se ilustre"e
%rafic re"ultatul.
Soluie. !ie
tg m =
,
tg m = ;
pantele cu care sunt con7u%ai cei doi diametri cutai.
(elaia de con7u%are are forma 0 ) (
2 22 2 2
= + + + m m a m m a a
0 ; ) ; ( 0 0
22
= + + mm a m m .
Din formulatg tg
tg tg
tg
+

) (
obinem succesiv

&

= ,
;
;

mm
m m
+

=
,

;
+

=
m
m
m

0

'

0 0 =
+

+
m
m
m
m
m
m
,
0 0 &
2
= + m m

0 ,
;

= = m m .
2

, 0
;
2
= = m m .
9flm diametri con7u%ai celor dou perec-i de direcii i re"ult

= m , ) (

D :
0

y
F
m
x
F
,
0 ' 2 = y

0
;

= m , ) (
;

D :
0
;

y
F
m
x
F
,
0 2 0 0 = y x

0
2
= m , ) (
2
D :
0 2 1 = + y x
.
2

;
2
= m , ) (
;
2
D :
0 = 0 = y x
.
#erec-ile de diametri ) (

D , ) (
;

D i ) (
2
D , ) (
;
2
D verific relaia
;
;

mm
m m
+

= , care
arat c un%-iul format are valoarea
&

.
Problema 21. a) S se scrie ecuaiile elipselor care au semia*ele 2 i (sau i 2 ) i
care au dreptele
) (

D :
0 = + y x
. ) (
2
D :
0 = + y x

ca diametri con7u%ai (n coordonate x i y).
b) S se repre"inte %rafic elipsele obinute.
c) S se afle coordonatele focarelor elipselor.
Soluie. a) !olosind para%raful &.<, punctual 0, fasciculul de conice cu diametric
con7u%ai ) (

D i ) (
2
D are forma
0 ) ( ) (
2 2
= + + + + y x y x (@)
Determinm parametrii

.
Metoda 1. (9ducerea la forma canonic). Din ecuaia (@) obinem succesiv
(5 0 ) ( 2 ) ( 2 ) ( ) ( 2 )
2 2
= + + + + + + + + y x y xy x
& = ,
& =
.
0 , 0 , 0 > >
(elips nede%enerat)

0
22 2
2
=

a a
a a
, 0 & ) 2 2 (
2
= + + , 2

= , 2
2
= .
An%-iul de rotaie al a*elor de coordonate nu este unic, deoarece =
2
a (. De
aceea folosim dou variante.
Barianta . :um 2 , 2
22
= = A A i obinem succesiv
0
2
22
2
=

+ +

Y A X A , 0 2 2
2 2
= + + Y X ,
0
2 2
2 2
=


Y X
$a"ul a. 2
2
=

,
2
=

,
& , < = =

0
&
2 2
= +
Y X
, 0 0 0 1 ' 1 '
2 2
= + + y x y xy x (@@)
$a"ul b.
2
=

, 2
2
=

,
&

, 2 = =
0
&
2 2
= +
Y X
, 0 0 0 1 ' 1 '
2 2
= + + y x y xy x (@@@)
Barianta 2. :um 2 , 2
22
= = A A i obinem 0 2 2
2 2
= + + Y X .
$a"ul 2a. &
2
=

,
2
=

,
&

, 2 = = . Se obine ecuaia (@@@).


$a"ul 2b.
2
=

, &
2
=

,
& , < = =
. Se obine ecuaia (@@).
Metoda 2. (Se folosesc diametri con7u%ai). /bservm c
2
D D i notm
;
2
O D D = ,
) , 0 ( ; O
. Diametrii con7u%ai

D i
2
D sunt a*ele de simetrie ale
conicei i coincid cu a*ele de coordonate ale sistemului de a*e
Y XO;
(rototranslatul
sistemului */C).
$a"ul . $onsiderm rototranslaia cu un%-iul
&

i obinem succesiv

&
sin
&
cos 0

Y X x + = , Y X x
2
2
2
2
0 + =

&
cos
&
sin

Y X y + + = , Y X y
2
2
2
2
+ + =

2
+
=
y x
X
,
2
+
=
y x
Y
. X y x 2 = + , Y y x 2 = + .
Din relaia (@) re"ult 0 2 2
2 2
= + + Y X

< , & = =
, 0 0 0 1 ' 1 '
2 2
= + + y x y xy x . 9m re%sit ecuaia (@@).
$a"ul 2. #entru un%-iul de rotaie
&

obinem succesiv
Y X x
2
2
2
2
0 + + = , Y X y
2
2
2
2
+ =
Y y x 2 = + , X y x 2 = + . 0 2 2
2 2
= + + Y X .
Se re%sete ecuaia (@@@).
c) $oordonatele focarelor
; , F F
se obin cu a7utorul rototranslaiei.
Problema 22. !olosind valorile proprii i vectorii s se repre"inte %rafic conica

0 ) , ( = y x F
, <0 '1 02 < & ' ) , (
2 2
+ + + = y x y xy x y x F .
Soluie. / metod de repre"entare %rafic este cea ba"at pe aducerea la forma
canonic. )nunul problemei impune o alt metod.
Din
) , ( y x F
obinem

=
<0 2< 1
2< < 2
1 2 '
A
, 0 01 > = , 0 ?21 det = = A .
$onica este de tip elips nede%enerat. $entrul conicei este
) 0 , 2 ( ; O
.
#rin translaia
; 2 x x + =
,
; 0 y y + =
ecuaia conicei devine
0 01 ; < ; ; & ; '
2 2
= + + y y x x (@)
!orma ptratic cu matricea

=
< 2
2 '
B
are valorile proprii ?

= , &
2
= .
9flm vectorii proprii
2
, X X i versorii corespun"tori
2
, v v . /binem succesiv
?

= ,

X
, '

= X ,

=
' D 2
' D

v
,

= v

&
2
= ,

2
2
X
, '
2
= X ,

=
' D
' D 2
2
v
,

2
= v


( )


= =
' D ' D 2
' D 2 ' D
2
v v C
, det = C .
Eatricea C este matrice orto%onal i
2
v v . Bectorii
2
, v v definesc direciile n
noul sistem de a*e
Y XO;
.
8n continuare folosim rotaia definit prin ecuaia matriceal

Y
X
C
y
x
;
;
,
Y X x
'
2
'

; =
,
Y X y
'

'
2
; + =
.
)cuaia (@) devine

0 01 & ?
2 2
= + Y X
, 0
? &
2 2
= +
Y X
.
$urba
0 ) , ( = y x F
este elips cu semia*ele
0 , 2 = = b a
i centrul
) 0 , 2 ( ; O
.
C A P I T O L U L 5
CUADRICE
5.1 Definiii. Notaii. Clasificare
n capitolul anterior am studiat conicele, care sunt curbe plane definite printr-o ecuaie de
gradul doi 0 ) , ( = y x F . Acum studiem ecuaiile de gradul doi n spaiu.
Definiie. Cuadrica este o suprafa n spaiu definit prin mulimea punctelor ) , , ( z y x M
care satisfac ecuaia
0 ) , , ( = z y x F , : F R

R (!.")
+ + + + + + = yz a xz a xy a z a y a x a z y x F
# " "#
#

#
##
#
""
# # # ) , , (

$$ $ #$ "$
# # # a z a y a x a + + + + ,
j i
a R.
%cuaiei generele i se asocia& matricea simetric
$ $
= A A

=
$$ $ #$ "$
$ # "
#$ # ## "#
"$ " "# ""
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
A .
%cuaia (!.") este ecuaia general a unei cuadrice. 'a (i n ca&ul conicelor, tipul unei cuadrice
se poate recunoa(te numai dup ecuaia canonic.
Observaie. Aducerea la forma canonic se poare face (i prin metoda lui auss, care const
n reali&area (parial) a unei sume algebrice de ptrate.
Definiie. Ecuaia canonic! a unei cuadrice este ecuaia 0 ) , , ( = z y x F n care sunt
ndeplinite unele din condiiile:
a. )lanele de coordonate sunt plane de simetrie*
b. A+ele de coordonate sunt a+e de simetrie*
c. ,riginea sistemului de a+e este centrul de simetrie al cuadricei.
-up ecuaia canonic, suprafeele de tip cuadric se clasific astfel ."$/:
". 0fera (cu centrul n origine sau cu centrul oarecare)*
#. %lipsoidul*
. 1iperboloidul (cu o p2n& sau cu dou p2n&e)*
$. )araboloidul (elliptic sau 3iperbolic)*
!. 'onul (cu dou p2n&e)*
4. 'ilindrul (circular, eliptic, 3iperbolic, parabolic).
)entru a afla forma (i proprietile unei cuadrice se folose(te metoda seciunilor "aralele.
)rin aceast metod se intersectea& cuadrica cu plane paralele ntre ele (i e5entual cu plane
paralele cu planele de coordonate. -in intersecie se obin conice cunoscute.
6nele cuadrice sunt suprafee riglate.
Definiie. 0e nume(te su"rafa! ri#lat! o suprafa generat de o dreapt ) (D ce se
deplasea& spri7inindu-se pe o curb ) ( .
5.$ %fera
)rin sfer se nelege suprafaa sferic, iar bila sferic define(te sfera ca 5olum. 8otm cu R
ra&a sferei. A5em formulele
Aria sferei9
#
$ R
, :olumul sferei9

R
.
A. 0fera cu centrul n origine (i cu ra&a R are ecuaia

0
# # # #
= + + R z y x
(!.#)
Repre&entarea grafic este redat n figura !.".
;igura !." 0fera cu centrul n origine
%cuaiile parametrice ale sferei (suprafeei sferice) sunt
cos sin R x = , sin sin R y = , cos R z = (!.)
/ , 0 . (cu 5ariaie n plan 5ertical)
/ # , 0 . (cu 5ariaie n plan ori&ontal).
:ectorial, ecuaia sferei are forma
#
#
R X = ,

=
z
y
x
X (!.$)
&. 0fera cu centrul oarecare ) , , ( c b a C (i ra& R are ecuaia

0 ) ( ) ( ) (
# # # #
= + + R c z b y a x
(!.!)

=
z
y
x
X ,

=
c
b
a
X
C
,
#
#
R X X
C
= .
%cuaiile parametrice ale acestei sfere sunt
cos sin R a x = , sin sin R b y = , cos R c z =
cu 5ariaiile preci&ate mai sus.
C. %cuaia general a sferei este

0
# # #
= + + + + + + q pz ny mx z y x
(!.4)
Observaie. <ila sferic, pentru sfera cu centrul n origine, are ecuaiile parametrice
cos sin r x = , R r 0 (!.=)
sin sin r y = , 0 (n plan 5ertical)
cos r z = , # 0 (n plan ori&ontal)
6neori n loc de simbolurile , se folosesc u (i v.
-eterminantul funcional al transformrii (!.=) are 5aloarea

0 sin
) , , (
) , , (
#
> =

r
r D
z y x D
.
Acest determinant se folose(te la calcularea integralelor triple din anali&a matematic.
D. ;ie punctul ) , , (
0 0 0 0
z y x M pe sfer. )lanul tangent la sfer n punctul
0
M este unic
determinat de ecuaia obinut prin dedublarea ecuaiei sferei folosite
0
#
0 0 0
= + + R zz yy xx
) )( (
0
a x a x > ) )( (
0
b y b y > 0 ) )( (
0
= c z c z .
:ectorul normal la sfer n
0
M are conponentele


R
c z
R
b y
R
a x
n
0 0 0
0
, , .
5.' Eli"soidul
%lipsoidul cu semia+ele 0 , 0 , 0 > > > c b a are ecuaia canonic
0 "
#
#
#
#
#
#
= + +
c
z
b
y
a
x
(!.?)
Pro"riet!i.
,riginea ) 0 , 0 , 0 ( O este centrul de simetrie al cuadricei.
A+ele de coordonate sunt a+e de simetrie.
)lanele de coordonate sunt plane de simetrie.
%lipsoidul este o suprafa mrginit
a x a , b y b , c z c .
%lipsoidul are (ase 52rfuri @ , A A * @ , B B * @ , C C .
-ac dou semia+e sunt egale (de e+emplu c b a = ) atunci a5em elopsoid de rotaie.
%cuaia planului tangent ntr-un punct
0
M de pe suprafaa elipsoidului se obine prin
dedublarea ecuaiei elipsoidului.
%cuaiile parametrice ale suprafeei elipsoid sunt
cos sin a x =
sin sin b y = , 0
cos c z = , # 0
%cuaiile parametrice ale 5olumului elipsoid sunt
cos sin ar x = , " 0 r
sin sin br y = , 0
cos cr z = , # 0

0 sin
) , , (
) , , (
#
> =

abcr
r D
z y x D
.
%lipsoidul nu este suprafa riglat.
5.( )i"er*oloi+ii
5.(.1 )i"er*oloidul cu o ",n+!
1iperboloidul cu o p2n& (i cu semia+ele 0 , 0 , 0 > > > c b a are ecuaia canonic
0 "
#
#
#
#
#
#
= +
c
z
b
y
a
x
(!."0)
Pro"riet!i.
,riginea sistemului de a+e, a+ele de coordonate (i planele de coordonate sunt elemente de
simetrie ale 3iperboloidului.
1iperboloidul din ecuaia (!."0) este orientat dup a+a Oz (deoarece apare termenul
#
#
c
z
).
1iperboloidul este suprafa nemrginit dup a+a Oz .
)entru 0 = z se obine cea mai mic elips, numit eli"sa colier 0 "
#
#
#
#
= +
b
y
a
x
.
-ac c b a = atunci 3iperboloidul cu o p2n& este 3iperboloid de rotaie n 7urul a+ei Oz.
1iperboloidul cu o p2n& este o suprafa du*lu ri#lat!. Antr-ade5r, ecuaia (!."0) se poate
descompune dup cum urmea&.
-arianta 1.
#
#
#
#
#
#
"
b
y
c
z
a
x
= ,

+
c
z
a
x

+ =

b
y
b
y
c
z
a
x
" " .
8otm cu ) (

D o familie de drepte dat ca intersecia adou plane 5ariabile
) (

D :

+ = +
b
y
c
z
a
x
" , 0 (!."")

=
b
y
c
z
a
x
"
"

.
-arianta $.
8otm cu
) (

D
o alt familie de drepte dat ca intersecia adou plane 5ariabile

) (

D
:

+ =
b
y
c
z
a
x
" , 0 (!."#)

= +
b
y
c
z
a
x
"
"

.
'a desen, 3iperboloidul cu o p2n& se aseamn" cu un co( de termocentral ( ca la Bro&5e(ti,
n <ucure(ti).
%cuaiile parametrice ale 3iperboloidului cu o p2n& sunt
v u ch a x cos = ,
u
R,
#
u u
e e
chu

+
=
,
#
u u
e e
shu

=
v u ch b y sin = , / # , 0 . v
u sh c z = .
5.(.$ )i"er*oloidul cu dou! ",n+e
1iperboloidul cu dou p2n&e (i cu semia+ele 0 , 0 , 0 > > > c b a are ecuaia canonic
0 "
#
#
#
#
#
#
= + +
c
z
b
y
a
x
(!.")
Pro"riet!i.
,riginea sistemului de a+e, a+ele de coordonate (i planele de coordonate sunt elemente de
simetrie ale 3iperboloidului.
1iperboloidul din ecuaia (!.") este orientat dup a+a Oz (i taie acest a+ n dou puncte
0 , 0 = = y x , 0 "
#
#
= +
c
z
, c z =
"
, c z =
#
.
-ac c b a = atunci 3iperboloidul cu dou p2n&e este 3iperboloid de rotaie n 7urul a+ei
Oz.
1iperboloidul (!.") este o suprafa nemrginit.
8u este o suprafa riglat (deoarece nu se poate reali&a o descompunere de forma (!."") sau
(!."#))
%cuaiile parametrice sunt
v u sh a x cos = ,
u
R
v u sh b y sin = , / # , 0 . v
u ch c z = .
Observaie. 1iperboloidul cu o p2n& are dou semen minusn ecuaia sa, iar cel cu dou
p2n&e are un semn minus n ecuaia care-l define(te.
5.5 Para*oloi+ii
5.5.1 Para*oloidul eli"tic
)araboloidul eliptic este o suprafa n spaiu cu semia+ele 0 , 0 > > b a (i ecuaia
z
b
y
a
x
#
#
#
#
#
= + ,
x
R,
y
R, 0 z (!."$)
Pro"riet!i.
0uprafaa trece prin originea sistemului de a+e.
%ste o suprafa nemrginit, orientat dup a+a Oz.
A+a Oz este a+ de simetrie. 8u este suprafa riglat.
Cemdrul st2ng din ecuaia (!."$) seamn cu o elips ( de unde si denumirea sa).
%cuaiile parametrice sunt
v chu a x cos # = ,
u
R
v chu b y sin # = , / # , 0 . v
chu z = .
5.5.$ Para*oloidul .i"er*olic
)araboloidul 3iperbolic este o suprafa n spaiu cu semia+ele 0 , 0 > > b a (i ecuaia
z
b
y
a
x
#
#
#
#
#
= ,
x
R,
y
R, z R (!."!)
Pro"riet!i.
0uprafaa trece prin origine.
%ste o suprafa nemrginit, orientat dup o parabol n planul z O x .
'a repre&entare grafic paraboloidul 3iperbolic are form de (a.
)araboloidul 3iperbolic este o suprafa riglat, deoarece generea& repre&entarea

+
b
y
a
x
z
b
y
a
x
# =


) (

D : z
b
y
a
x
# = + , 0 *
) (

D
: z
b
y
a
x
# = , 0

"
=
b
y
a
x

"
= +
b
y
a
x
.
%cuaiile parametrice sunt
v ch u a x cos # = , / # , 0 . u
v sh u b y cos # = ,
v
R
u z cos = .
Observaie. )araboloi&ii se ncadrea& n categoria suprafeelor care au ecuaia
) , ( y x f z = ,

=
#
#
#
#
b
y
a
x
k z , 0 > k .
5./ Conul
'onul este definit printr-o ecuaie omogen de gradul doi, de forma
0
#
#
#
#
#
#
= +
c
z
b
y
a
x
,
x
R,
y
R, z R (!."4)
Pro"riet!i.
'onul (suprafaa conic) trece prin origine (i are dou p2n&e.
'onul este o suprafa nemrginit, orientat dup a+a Oz, care este a+ de simetrie.
%ste o suprefa riglat.
%cuaiile parametrice sunt
chv u a x cos = , / # , 0 . u
chv u b y sin = ,
v
R
chv c z = .
-ac c b a = = atunci ecuaia
0
# # #
= + z y x
repre&int conul circular drept.
)rintr-o sc3imbare de 5ariabile ecuaia conului de5ine

+ =
b
y
c
z
b
y
c
z
a x
# #

x X = ,
b
y
c
z
Y + = ,
b
y
c
z
= *
Y a X
# #
=
.
Alte ecuaii ale conului sunt
0
#
#
#
#
#
#
= +
c
z
b
y
a
x
(con orientat dup a+a Oy)
0
#
#
#
#
#
= + +
c
z
b
y
a
x
(con orientat dup a+a Ox).
5.0 Cilindrul. Cilindrul "roiectant
'ilindrul este o suprafa descris de o dreapt (!) numit generatoare, care se deplasea&
paralel cu ea nse(i, spri7inindu-se pe o curb ) ( (nc3is sau desc3is, plan sau neplan).
A. Cilindrul "roictant.
;ie dou suprafee
"
" (i
#
" , care prin intersecie generea& curba ) ( . ;ie ) (# un plan n
spaiul R

. 'ilindrul care se spri7in pe curba ) ( (i are generatoarea perpendicular pe planul


) (# se nume(te cilindrul proiectant al curbei ) ( pe planul ) (# . 'urba ) ( se proiectea& n
planul ) ( dup o curb plan ) ( .
n general planul ) (# este planul xOy.
Pro"o+iie. ;ie suprafeele
"
" (i
#
" cu ecuaiile (implicite) 0 ) , , ( = z y x F , 0 ) , , ( = z y x !
respecti5. %cuaia cilindrului proiectant, care proiectea& curba ) ( 9
"
"
#
" n planul xOy , se
obine prin eliminarea 5ariabilei z ntre ecuaiile celor dou suprafee.
&. Cilindrul elli"tic.
'ilindrul elliptic este o suprafa generat de o dreapt ce se deplasea& paralel cu a+a Oz (i
se spri7in pe o elips. %cuaiile cilindrului eliptic sunt
0 "
#
#
#
#
= +
b
y
a
x
, h z = , h R (!."=)
%+ist (i alte 5ariante de ecuaii.
C. Cilindrul .i"er*olic.
'ilindrul 3iperbolic are ecuaiile
0 "
#
#
#
#
=
b
y
a
x
, h z = , h R (!."D)
D. Cilindrul "ara*olic.
'ilindrul parabolic are ecuaiile

px y #
#
=
, h z = , h z = , h R,
p
R (!."?)
5.1 A"icaii la cuadrice
0unt re&ol5ate probleme care au urmtorul coninut: determinarea unui plan tangent la o
suprafa, curba se proiectea& ntr-un plan sub forma curbei

, generatoare rectilinii, aflarea


naturii unei suprafee etc.
Pro*lema 1. 0e dau suprafaa " (i planul #
" :
0 "
$ 4 D
# # #
= + +
z y x
, # : 0 $ $ = + z x .
;ie curba # " = . ;ie

proiecia curbei n planul xOy.


a) 0 se afle ecuaia curbei

.
b) 0 se repre&inte grafic curba plan

.
%oluie. 0uprafaa " este un elipsoid.
a) )rin cilindrul proiectant curba se proiectea& (ortogonal) n curba

din planul xOy. 0e


elimin z ntre ecuaiile lui " (i #. Re&ult

$
$ x
z

= ,
0 "
"4
) $ (
$
"
4 D
# # #
=

+ +
x y x
*

:
0 "$$ #$ # #=
# #
= + x y x
.
b) 'urba

este o conic n planul xOy. A5em


0 # #= > = , 0 #D "$$ # = . 'urba

este o conic cu centrul

0 ,
?
$
@ O , de tip
elips. n continuare se folose(te algoritmul de aducere la forma canonic.
Pro*lema $. ;ie cerul dat de ecuaiile

0 #! ) " ( ) = ( ) (
# # #
= + + + z y x
, 0 "0 # # = z y x .
8otm cu

proiecia curbei n planul xOz. 0 se afle ecuaia curbei

(i s se repre&inte
grafic.
%oluie. 'ercul este dat ca intersecia unei sfere cu un plan. 0e elimin y ntre ecuaiile
cecului (i obinem

:
0 , 0 #=$ =0 , =$ D ! !
# #
= = + + + y z x xz z x
* 0 , ? = .
'urba

este o elips n planul xOz, cu centrul


) , 0 , ! ( , , !
0 0
= = C z x .
n continuare se aplic algoritmul de aducere la forma canonic.
Pro*lema '. 0 se scrie ecuaiile generatoarelor rectilinii ale cuadricei
z
y x
=
$ "4
# #
care
sunt paralele cu planul # : 0 $ # = + z y x .
%oluie. Recunoa(tem tipul suprafeei: paraboloid 3iperbolic, cu repre&entare grafic de tip (a.
0uprafaa este dublu riglat. ,binem succesi5

+
# $
y x

# $
y x
z =
) (

D : z
y x
= +
# $
, plan ) (
"
# cu normala

,
#
"
,
$
"
"
n

"
# $
=
y x
, plan ) (
#
# cu normala

0 ,
#
"
,
$
"
#
n

) (

D
: z
y x
=
# $
. plan ) (

# cu normala

,
#
"
,
$
"

"
# $
= +
y x
, plan ) (
$
# cu normala

0 ,
#
"
,
$
"
$
n .
)roblema cere s se determine (i

.
Beneratoarele rectilinii ) (

D (i
) (

D
au respecti5 direciile

# "
n n v =

9 k j i
$
"
$ #


*
$
n n v =

9 k j i
$
"
$ #
+

.
)lanul ) (# are normala ) $ , # , ( n . Re&ult

v EE ) (# ,

v n , 0 , >= < n v

, 0 "
#
"
#

= +

v
EE ) (# ,

v
n ,
0 , >= < n v

, 0 "
#
"
#

=

#
"
= , " = . Beneratoarele rectilinii sunt ) (

D 9
) (
#
"
D
(i
) (

D
9 ) (
"
D .
Pro*lema (. ;ie suprafaa " (i punctul
0
M aflat pe suprafa, unde
" :
"
"4 $ ?
# # #
= +
z y x
, ) D , # , 4 (
0
M .
0 se scrie ecuaiile dreptelor care trec prin
0
M (i se afl pe suprafaa " .
%oluie. 0uprafaa dat repre&int un 3iperboloid cu o p2n& (are dou semne minus n
ecuaie). Aceast suprafa este dublu riglat. ,binem succesi5

$
z x

+
$
z x
9

#
"
y

+
#
"
y

) (
a
D :

= +
#
"
$
y
a
z x
* ) (
b
D :

=
#
"
$
y
b
z x
*

+ =
#
"
"
$
y
a
z x

+ = +
#
"
"
$
y
b
z x
.
)unem condiia ca familia de drepte s treac prin
0
M (i re&ult
) (
a
D : a 0 $ = , fals,
= a

) (
b
D : b 0 0 = , ade5rat, b R*
#
"
,
#
$ = = b
b
.
-eci dreapta ) (
b
D 9
) (
#
"
D
, dat de intersecia a dou plane
0 4 $ = + z y x , 0 #$ "# $ = + z y x
se afl pe suprafaa din enun.
Pro*lema 5. ;olosind mai multe metode s se studie&e natura suprafeei

0
#
= xz y
,
z y x , ,
R.
%oluie. %cuaia
0
#
= xz y
arat c 5ariabilele x (i z trebuie s aib acela(i semn.
2etoda 1. 0e folose(te metoda seciunilor cu plane paralele. 0e obine o suprafa conic
a52nd dou p2n&e.
2etoda $. 0e (tie c ecuaia omogen din enun repre&int un con care trece prin origine.
2etoda '. 'utm o sc3imbare de coordonate pentru a obine o ecuaie u(or de recunoscut.
Fum v u x + = ,
$ y =
,
v u z =
(i obinem

# # #
v u $ =
,
# # #
$ v u + =
. Aceast ecuaie descrie un con circular drept care trece prin
originea sistemului triortogonal Ouv$, a52nd a+a Ou ca a+ intern. Repre&entarea aleas nu este
unic.
Pro*lema /. ;ie suprafaa " (i planul #
" :
0 " #
# # #
= + z y x
* # : 0 " 4 # = + + + z y x .
0 se scrie ecuaiile planelor tangente la suprafaa ", care s fie paralele cu planul #.
%oluie. 0uprafaa " este un 3iperboloid cu o p2n& (are dou semne minus n ecuaia sa). ;ie
) , , (
0 0 0 0
z y x M punctul (punctele) de pe suprafaa " n care se 5a duce planul tangent.
-eocamdat
0
M este necunoscut, dar
" M
0
, 0 " #
#
0
#
0
#
0
= + z y x .
%cuaia planului tangent la " n
0
M se obine prin dedublarea ecuaiei cuadricei (i re&ult

"
# : 0 " #
0 0 0
= + zz yy xx , ) , , # (
0 0 0 "
z y x n .
)unem condiia # # EE
"
, n n EE
"
, ) " , 4 , # ( n .
,binem succesi5
" 4

#
#
0 0 0
z y x
= = *
0 0 0 0
# , z y z x = =

"
"
, 0 " "
0
#
0
= = z z


"
"
,
"
"
0 0
= = x z
,
"
" #
0
= y
*
"
# : 0 " 4 # = + + + z y x

"
"
,
"
"
@
0
@
0
=

= x z
,
"
" #
@
0
= y
*
#
# : 0 " 4 # = + + z y x .
-eci e+ist dou plane tangente care ndeplinesc cerinele din enun.
Pro*lema 0. ;ie suprafaa " (i planul #
" :
0 ##! ) # ( ) " (
# # #
= + + z y x
, # : 0 # "" "0 = + z y x .
;olosind dou metode s se scrie ecuaiile planelor tangente la ", care s fie paralele cu planul
#.
%oluie. 2atoda 1. ;olosim dedublarea pentru a obine ecuaia planului tangent. ,binem
succesi5
# : 0 # "" "0 = + z y x , ) # , "" , "0 ( n
":
0 ##0 $ #
# # #
= + + z x z y x

" M
0
, ) , , (
0 0 0 0
z y x M , 0 ##0 $ #
0 0
#
0
#
0
#
0
= + + z x z y x

"
# : 0 ##0 ) ( # ) (
0 0 0 0 0
= + + + + z z x x zz yy xx

"
# : 0 ##0 # ) # ( ) " (
0 0 0 0 0
= + + z x z z yy x x , ) # , , " (
0 0 0 "
z y x n

"
# # EE , n n EE
"
,
#
#
"" "0
"
0 0 0

=
z y x

""
#
""
, "" !
0 0 0 0
= + = z y z x
0 ##!
$
##!
0
#
0
= z z , 0 $
0
#
0
= z z , 0
0
= z , $
@
0
= z
0
0
= z "" , ""
0 0
= = y x ,
"
# : 0 #" # "" "0 = z y x
$
@
0
= z "" , ?
@
0
@
0
= = y x ,
@
"
#
: 0 #"? # "" "0 = + z y x .
2etoda $. ;olosim ra&a (i distana de la un punct la un plan.
0uprafaa " este o sfer cu centrul ) # , 0 , " ( C (i ra&a "! = r .
;ie un plan 5ariabil
"
# a..
"
# # EE

"
# : 0 # "" "0 = + z y x , R necunoscut. )unem condiia de distan
r # C % = ) , (
"
, "!
##!
$ "0
=

, ##! 4 = +
#"
"
= ,
"
# : 0 #" # "" "0 = z y x

#"?
@
"
=
,
@
"
#
: 0 #"? # "" "0 = + z y x .
'um era (i firesc, prin cele dou metode se obin re&ultate identice.
C A P I T O L U L 6
GENERAREA SUPRAFEELOR N SPAIU
6.1 Definiii. Notaii. Clasifia!e
Generarea unei suprafee S necesit
a. o dreapt fix D, numit dreapt directoare;
b. o curb fix , numit curb directoare;
c. generatoarea mobil G.
O clasificare a suprafeelor cuprinde
1. suprafee oarecare;
2. suprafee riglate (cilindrice, conice);
3. suprafeede rotaie.
uprafeele riglate sunt generate prin mi!carea unei drepte generatoare. uprafeele conice au
dou p"n#e care se $nt"lnesc $n %"rful V.
6." Gene!a!ea s#$!afeelo! oa!ea!e
Ca%#l 1. (e folose!te un parametru).
upafaa S este generat de mi!carea unei curbe care conine un parametru &
' ( ) ; , , (
1
= z y x F (suprafa %ariabil) , ( ) ; , , (
2
= z y x F (suprafa %ariabil).
)cuaia suprafeei S se obine prin eliminarea parametrului $ntre ecuaiile
1
F !i
2
F .
&e#ult
S ' ( ) , , ( = z y x F sau ) , ( y x f z = (prin teorema funciilor implicite) (*.1)
Ca%#l ". (e folosesc doi parametri).
upafaa S este generat de mi!carea unei curbe care conine doi parametri & !i

&,
$ntre care exist o relaie de legtur
' ( ) , ; , , (
1
= z y x F , ( ) , ; , , (
2
= z y x F , ( ) , ( = G .
+rin eliminarea celor doi parametric $ntre cele trei relaii de mai sus se obine ecuaia
suprafeei S sub forma (*.1).
6.& Gene!a!ea s#$!afeelo! ilin'!ie
Ca%#l 1. ,atele problemei sunt
- dreapta directoare D' (
1 1 1 1
= + + + d z c y b x a , (
2 2 2 2
= + + + d z c y b x a
- curba directoare ' ( ) , , (
1
= z y x F , ( ) , , (
2
= z y x F .
e procedea# conform al(o!it)#l#i 1 il.
1. e scrie generatoare mobil G paralel cu D, adic D G..
G ' = + + +
1 1 1 1
d z c y b x a , = + + +
2 2 2 2
d z c y b x a , &,

&.
2. e impune condiia de compatibilitate pentru sistemul format din ecuaiile lui !i G .
3. e elimin
z y x , ,
din sistemul de la pasul 2 !i se obine o relaie de forma ( ) , ( = H .
/. e elimin , !i se obine ecuaia suprafeei cilindrice
S' ( H
1 1 1 1
d z c y b x a + + + , ( )
2 2 2 2
= + + + d z c y b x a .
Ca%#l ". ,atele problemei sunt
- %ectorul director ) , , ( c b a v , v neparalel cu planul xOy
- curba directoare $n spaiu ' ( ) , , (
1
= z y x F , ( ) , , (
2
= z y x F .
e procedea# conform al(o!it)#l#i " il.
1. 0otm cu ) , , ( M un punct oarecare al suprafeei S care se generea#.
2. e scriu ecuaiile generatoarei mobile
v G.. '
c
z
b
y
a
x
=

, M G M , .
3. e impune compatibilitatea sistemului

c
z
b
y
a
x
=

, ( ) , , (
1
= z y x F , ( ) , , (
2
= z y x F .
/. 1olosind notaia (artificiul)
at x = , bt y = ,
ct z =

se elimin , , din sistemul de la punctul 3 !i obinem
( ) , , (
1
= ct z bt y at x F , ( ) , , (
2
= ct z bt y at x F .
2. e elimin parametrul t $ntre ecuaiile de la punctul / !i se obine S ' ( ) , , ( = z y x F .
Observaie. 3n mod ec4i%alent se poate folosi punctul ) ( , , ( M !i aceasta %a u!ura
calculele.
Ca%#l &. ,atele problemei sunt
- %ectorul director ) , , ( c b a v , ( c
- curba directoare plan xOy' ( ) , (
1
= y x F , ( = z .
e procedea# conform al(o!it)#l#i & il.
1. 0otm cu ) , , ( M un punct oarecare al suprafeei S care se generea#.
2. e scriu ecuaiile generatoarei mobile
v G.. '
c
z
b
y
a
x
=

=

, M G M , , ( = .
3. e impune compatibilitatea sistemului

c
z
b
y
a
x
=

=

, ( ) , (
1
= y x F .
/. 1olosind notaia (artificiul) z
c
a
x = , z
c
b
y =
se elimin , din sistemul de la punctul 3 !i obinem ( , ' =


c
b
x z
c
a
x F S .
Ca%#l *. 5urba directoare este $nlocuit cu o suprafa

. uprafaa cilindric este


tangent suprafeei

.
,atele problemei sunt
- %ectorul director ) , , ( c b a v , ( c
- suprafaa directoare

= ( ) , , ( '
1
z y x F .
e procedea# conform al(o!it)#l#i * il.
1. 0otm cu ) , , ( M un punct oarecare al suprafeei S care se generea#.
2. e scriu ecuaiile generatoarei mobile
v G.. '
c
z
b
y
a
x
=

, M G M , .
3. e elimin
z y x , ,
din sistemul
( ) , , (
1
= z y x F ,
c
z
b
y
a
x
=

!i se obine
( ) , , (
1
= + + + ct bt at F .
/. +entru a asigura tangena suprafaei S la suprafaa

se determin t din ecuaia


(
1
=

t
F

sau ( = (pentru o ecuaie de gradul doi $n t). 1ie
1
t %aloarea obinut.
2. e $nlocuiesc %alorile
1
at x = ,
1
bt y = ,
1
ct z = !i re#ult
S' ( ) , , ( = z y x F .
Ca%#l +.. Cilin'!#l $!oietant (prin proiecie ortogonal).
+rin acest cilindru o curb se proiectea# $ntr6un plan sub forma curbei

.
,atele problemei sunt
- axa Oz ca direcie directoare
- curba directoare ($n plan)' ( ) , , (
1
= z y x F , ( = + + + d cz by ax .
e procedea# conform al(o!it)#l#i + il.
1. e scriu ecuaiile generatoarei mobile Oz G.. ' = = y x , , , &.
2. e impune compatibilitatea sistemului
( ) , , (
1
= z y x F , ( = + + + d cz by ax , = = y x , .
3. e elimin
z y x , ,
din sistemul anterior !i obinem ( ) 7 7 7 , , ( = + + c b a F .
/. e elimin , !i re#ult curba

care repre#int proiecia curbei $n planul xOy


( ) 7 7 7 , , ( ' = + + c y b x a y x F .
6.* Gene!a!ea s#$!afeelo! onie
3ntotdeauna suprafeele conice au dou p"n#e separate $ntre ele prin %"rful conului (adic al
suprafeei conice).
Ca%#l 1. ,atele problemei sunt
- %"rful V al conului, dat ca intersecia a trei plane
( ) , , (
1
= z y x P , ( ) , , (
2
= z y x P , ( ) , , (
3
= z y x P
- curba directoare ' ( ) , , (
1
= z y x F , ( ) , , (
2
= z y x F .
e procedea# conform al(o!it)#l#i 1 on.
1. e scriu ecuaiile generatoarelor mobile care trec prin %"rf, date ca intersecia a dou
fascicule de plane
G '
3 1
P P = ,
3 2
P P = , , &.
2. e pune condiia de compatibilitate $ntre G !i

3 1
P P = ,
3 2
P P = , ( ) , , (
1
= z y x F , ( ) , , (
2
= z y x F .
3. e elimin
z y x , ,
din sistemul anterior !i re#ult ( ) , ( = F .
/. e elimin !i

!i se obine ecuaia suprafeei conice


( , ( , '
3
3
2
3
1
=

P
P
P
P
P
F S .
Ca%#l ". ,atele problemei sunt
- %"rful conului ) , , (
( ( (
z y x V , dat prin coordonatele sale
- curba directoare ' ( ) , , (
1
= z y x F , ( ) , , (
2
= z y x F .
e procedea# conform al(o!it)#l#i " on.
&educem re#ol%area la ca#ul precedent.
1. 8"rful V este dat prin intersecia planelor
(
(
= x x , (
(
= y y , (
(
= z z .
2. 9mpunem compatibilitaea sistemului
) (
( (
z z x x = , ) (
( (
z z y y = , ( ) , , (
1
= z y x F , ( ) , , (
2
= z y x F .
3. e elimin
z y x , ,
!i re#ult ( ) , ( = F .
/. e elimin !i

!i re#ult
( , '
(
(
(
(
=

z z
y y
z z
x x
F S , (
(
z z .
Observaie. 5a#ul 2 necesit calcule mai simple.
Ca%#l &. Con tan(ent la o s#$!afa, 'at,.
,atele problemei sunt
- %"rful conului ) , , (
( ( (
z y x V , dat prin coordonatele sale
- suprafaa directoare ( ) , , (
1
= z y x F .
e procedea# conform al(o!it)#l#i & on.
1. e scriu ecuaiile generatoarelor mobile G care trec prin %"rful V

1
( ( (
z z y y x x
=


, , &.
2. +unem condiiile =
(
x x , =
(
y y , 1
(
= z z .
3. e $nlocuiesc + =
(
x x , + =
(
y y , 1
(
+ = z z $n ecuaia ( ) , , (
1
= z y x F !i se obine
condiia de compatibilitate.
/. e elimin

!i din relaia de la puntul 3, folosind(
(
z z
x x

=
,
(
(
z z
y y

=
, (
(
z z
!i se obine ecuaia conului tangent la suprafaa directoare.
2. Opional. e face o sc4imbare de %ariabile ) . , ( ) , , ( Z Y X z y x !i se aduce ecuaia
conului tangent la forma omogen.
Observaie. 5"nd suprafaa directoare este dat printr6o ecuaie de gradul doi, atunci la
punctul 2 al algoritmului punem
) (
( (
z z x x + = , ) (
( (
z z y y + = !i se $nlocuiesc $n ( ) , , (
1
= z y x F . e obine o
ecuaie de gradul doi $n z pentru care se calculea# discriminantul
ac b /
2
=
. ,in ( = se
obine condiia de compatibilitate ( ) , ( = F .
e elimin

!i prin
(
(
z z
x x

=
,
(
(
z z
y y

=
, (
(
z z
!i se obine ecuaia conului tangent S.
6.+ Gene!a!ea s#$!afeelo! 'e !otaie
uprafaa de rotaie este o suprafa S $n spaiu, generat de o curb , care se rote!te fr
alunecare $n :urul unei drepte fixe D. ,reapta D este axa de rotaie.
;xa de rotaie trece printr6un punct dat ) , , (
( ( ( (
z y x M !i este paralel cu un %ector dat
) , , ( c b a v .
Generarea suprafeei S se face conform cu al(o!it)#l 1 !otaie de mai :os.
1. 5onstrium planul mobil P cu normala v
P ' = + + cz bu ax , &.
2. 5onstruim sfera
1
S cu centrul $n
(
M ! ra#a mobil1
S ' +
2
(
) ( x x +
2
(
) ( y y
2 2
(
) ( = z z .
3. e elimin
z y x , ,
$ntre ecuaiile lui !i
1
S !i se obine condiia de compatibilitate
( ) , ( = F .
/. e elimin !i

din relaia de mai sus !i se obine ecuaia suprafeei S.


Observaie. 3n aplicaii, cel mai des, axa de rotaie este axa Oz !i deci ) ( , ( , ( (
(
O M = . e
folosesc ecuaiile
2 2 2 2
1
' , ' = + + = z y x S z P
.
6.6 A$liaii la (ene!a!ea s#$!afeelo! -n s$ai#
unt re#ol%ate c"te%a probleme care conin' suprafee oarecare, suprafee cilindrice, suprafee
conice, con tangent unei suptafee, suprafee de rotaie, suprafee de rotaie cu ung4i de $nclinare
dat etc.
P!o.le)a 1. 1ie dreapta generatoare D !i curba generatoare
D' ( , ( = = + z y x ; '
( 1 , ( 2
2 2
= = x z y x
.
se afle ecuaia suprafeei cilindrice S care are generatoarea G paralel cu D.
Sol#ie. 1olosim algoritmul 1 cil. Obinem succesi%
G ' = = + z y x , , &,

&.
criem sistemul prin care generatoarea se spri:in pe
= = + z y x , ,
( 1 , ( 2
2 2
= = x z y x
.
)liminm
z y x , ,
din sistemul de mai sus !i re#ult condiia de compatibilitate
= = = z y x , 1 , 1 ;
( 1 ) 1 ( 2
2
= +
.
e elimin !i

!i obinem
z y x = + = , ;
( 1 ) 1 ( 2 '
2
= + + z y x S


( 1 / / / 2 2 '
2 2
= + + + + z y x xy y x S
.
uprafaa S este o cuadric.
P!o.le)a ". se determine ecuaia unei suprafee cilindrice S care trece prin cercul
'
22 ) 2 ( ) 3 ( ) 1 (
2 2 2
= + + + z y x
, ( 2 = + + z y x
!i are generatoarea G
a) paralel la axa Ox
b) paralel la dreapta ( , ' = = z y x D .
Sol#ie. 1olosim algoritmul 1 cil.
a) ;xa Ox ' ( , ( = = z y ; G ' = = z y , .
+unem condiia de compatibilitate $n sistemul format cu ecuaiile lui !i G . e elimin
z y x , ,
!i obinem succesi%
2 , 2 = = x y z x , = = z y ,

( 3 1( 12 2 2 2
2 2
= + +
z y = = ,
S'
( 3 1( 12 2 2 2
2 2
= + + z y yz z y
.
+roba. Generatoarea lui S este paralel cu axa Ox, deoarece ) , ( x .
b) ( , ( ' = = z y x D ; G ' = = z y x ,
( 2 = + + z y x , = = z y x ,
) 2 (
2
1
+ = x , ) 2 (
2
1
+ = y ,
= z


( 1(( ) 2 ( / ) / ( ) / (
2 2 2
= + + + +


( 2* < < 3
2 2
= +
(condiia de compatibilitate)
z y x = = ,
S '
( 2* < ) ( < 3 ) (
2 2
= + z y x z y x
.
P!o.le)a &. 1ie %"rful V dat ca intersecia a trei plane
3 2 1
P P P V =

V ' ( 1( 3 = + z x , ( 2 , ( 2 = + = = z x y
!i curba directoare
'
( 2
2 2
= + z z x
, ( = y .
se afle ecuaia suprafeei conice S care are %"rful V !i se spri:in pe curba .
Sol#ie. /eto'a 1. 1olosim ecuaiile planelor
3 2 1
, , P P P
. ,in algoritmul 1 con obinem
succesi%
G ' ) 2 ( 1( 3 = + y z x , ) 2 ( 2 , ( 2 = + = = y z x y
) 2 3 (
2
1
+ = x , ( = y , ) * (
2
1
+ + = z
$nlocuim $n prima ecuaie a lui

( < 2 * 2 2
2 2
= + + +
(-)
e elimin !i

!i re#ult

2
1( 3

+
=
y
z x

,
2
2

+
=
y
z x

, ( 2 y .
e $nlocuiesc !i

$n condiia de compatibilitate (-) !i se obine ecuaia suprafeei conice S.


Observaie. 3n ecuaiile generatoarei mobile G am pus $n membrul drept 2 y deoarece $n
ecuaiile lui apare ( = y . ;ceast alegere conduce la u!urarea calculelor.
/eto'a ". 1olosim coordonatele %"rfului V. 1olosim algoritmul 2 con !i obinem succesi%
) 3 , 2 , 1 ( V ; ( 3 , ( 2 , ( 1 = = = z y x
G ' ) 2 ( 1 = y x , ) 2 ( 3 = y z
2 3 , 2 1 , ( = = = y x y

( ) 2 3 ( 2 ) 2 3 ( ) 2 1 (
2 2
= +


2
1

=
y
x

,
2
3

=
y
z

, ( 2 y
S '
( ) 2 )( 3 3 ( 2 ) 2 3 ( ) 2 (
2 2
= + y z y z y x y

S '
( * 2 = 2 2 ) ( 2
2 2 2
= + + + z y yz xy z y x
.
+roba de corectitudine. 5oordonatele %"rfului V %erific ecuaia suprafeei conice.
Observaie. >etoda 2 este mai a%ata:oas din punctul de %edere al calculelor.
P!o.le)a *. e dau %"rful V !i curba directoare
) ( , ( , 3 ( V , '
( * 3
2 2
= + z y x
, ( 1 = + + z y x .
se afle ecuaia suprafeei conice S care trece prin V.
Sol#ie. ;plicm algoritmul 2 con !i obinem succesi%
V ' ( , ( , ( 3 = = = + z y x
G ' z y z x = = + , 3 , &,

&
3 = z x ,
z x =
, y x z =1 ,
1
/
+ +
=

z
,
1
3 3
+ +

=


x
,
1
/
+ +
=

y


( * 3
2 2
= + z y x
,
( 23 2( 22 1< 123 3
2 2
= + + +

S '
( 2( 23 ) 3 ( 22 ) 3 ( 1< 123 ) 3 ( 3
2 2 2
= + + + + + + yz z z x y x y x
.
+roba. 5oordonatele lui V %erific ecuaia suprafeei S.
P!o.le)a +. se scrie ecuaia suprafeei conice S care trece prin originea O !i are curba
directoare '
= ) 2 (
2 2 2
= + + z y x
, ( / = z .
Sol#ie. Obinem succesi%
V ' ( , ( , ( = = = z y x
G ' z y z x = = , , &,

&
/ = z , / , / = = y x ,
( 1 2 2
2 2
= +

S '
( 2 2
2 2 2
= + z y x
.
+roba. +unctul O se afl pe S . )cuaia suprafeei conice S este omogen de gradul doi,
deoarece %"rful conului se afl $n originea sistemului de axe.
P!o.le)a 6. e dau suprafaa
1
S !i %"rful V

1
S '
= ) 3 ( ) 2 (
2 2 2
= + + + z y x
, ) 3 , ( , 2 ( V .
a) se scrie ecuaia conului tangent S la suprafaa directoare
1
S , a%"nd %"rful V .
b) se aduc ecuaia conului tangent la forma omogen (de gradul doi).
Sol#ie. a) 5onform algoritmului 3 con obinem succesi%'

1
S este sfer cu centrul ) ( , 3 , 2 ( C !i ra#a 3
V nu se afl pe suprafaa
1
S
G '
1
3 2 +
= =
z y x

,

&, &
1 3 , , 2 = + = = z y x ; 2 , , 2 = = + = z y x
se elimin
z y x , ,
din
1
S ;
( 2 ) 3 (
2 2
= + +
(condiia de compatibilitate)
se elimin , prin
3
2
+

=
z
x
,
3 +
=
z
y

S '
( ) 3 ( 2 ) = 3 ( ) 2 (
2 2 2
= + + + + z z y x
.
S este suprafaa conic cu %"rful V .
+roba. V %erific ecuaia suprafeei S .
b) 1acem o sc4imbare de %ariabile
2 = x X , = 3 + + = z y Y , 3 + = z Z
S '
( 2
2 2 2
= + Z Y X
.
uprafaa conului este repre#entat printr6o ecuaie omogen de gradul doi, $n conformitate cu
teoria.
P!o.le)a 0. se scrie ecuaia conului cu %"rful $n originea sistemului de axe !i a crui curb
directoare este cercul '
(
2 2
= + x y x
, 1 = z . se repre#inte grafic suprafaa obinut.
Sol#ie. 5onform algoritmului 3 con obinem succesi%'
) ( , ( , ( ( O V = nu se afl pe curba
G '
1
z y x
= =

; 1 , , = = = z y x

(
2 2
= +
(condiia de compatibilitate).
e elimin

!i !i re#ult
z
x
= ,
z
y
= , ( z

( '
2 2
= + z x y x S
(ecuaie omogen).
e repre#int grafic cercul $n planul 1 = z . e repre#int grafic suprafaa S.
P!o.le)a 1. 1ie curba directoare '
x y /
2
=
$n planul xOy. se determine suprafaa
conic S cu %"rful ) < , ( , ( ( V !i curba directoare .
Sol#ie. 5urba directoare are ecuaiile
x y /
2
=
, ( = z . Generatoarele mobile au ecuaiile
G '
1
<
= =
z y x

,

&, &.
5utm condiia de compatibilitate a sistemului format din ecuaiile lui !i ale lui G .
2a!ianta 1. +unem 1 < , , = = = z y x , de unde se obine contradicia = = z . ,eci,
%arianta 1 nu este util.
2a!ianta ". +unem ) < ( ), < ( = = z y z x !i obinem succesi%

) < ( / ) < (
2 2
= z z
, ( = z ;
32 */
2
=


=
2
2
(condiia de compatibilitate)

<
=
z
x
,
<
=
z
y
; S '
( ) < ( 2
2
= + z x y
.
+roba de corectitudine. 5oordonatele lui V %erific ecuaia lui S.
5onstruim ecuaia omogen prin
Z z Y y X x = = = < , , ; < , , + = = = Z z Y y X x
S '
( 2
2
= + XZ Y
(ecuaie omogen de gradul doi).
P!o.le)a 3. se gseasc locul geometric al tangentelor duse din originea ) ( , ( , ( ( O la
sfera

1* ) 1 ( ) 2 (
2 2 2
= + + + z y x
.
Sol#ie. ?ocul geometric este o suprafa conic. fera are centrul ) ( , 1 , 2 ( C !i ra#a /.
criem generatoarele mobile care trec prin O !i obinem succesi%
G '
1
z y x
= =

,

&, &
z y z x = = , ,
1* ) 1 ( ) 2 (
2 2 2
= + + + z z z


( 1( ) 2 ( 2 ) 1 (
2 2 2
= + + + + z z
(ecuaie de gradul doi $n z).
5ondiia de tangen se impune prin ( = !i re#ult

) 1 ( 1( ) 2 (
2 2 2
+ + + =


( 1( 1( = 12
2 2
= +
(condiia de compatibilitate).
)liminm

!i prin
z
x
= ,
z
y
= !i obinem
S '
( 1( 1( = 12
2 2 2
= + z xy y x
.
8"rful O se afl pe suprafaa S. uprafaa S are ecuaie omogen de gradul doi.
P!o.le)a 14. @n disc circular cu ra#a 1 !i cu centrul ) 2 , ( , 1 ( C este paralel cu planul yOz. +e
axa O z se afl un punct luminos V a.$. umbra proiectat de disc pe planul xOy are forma unei
parabole. se afle coordonatele punctului V !i ecuaia parabolei.
Sol#ie. 1ie ) , ( , ( ( c V punctul luminos, cu
c
& necunoscut. +unctul luminos V este %"rful
unui con care are curba directoare
'
1 ) 2 ( ) 1 ( , 1
2 2 2
= + + = z y x x
.
5onul intersectat cu planul ( = z generea# parabola a crei ecuaie trebuie determinat.
3nt"i aflm ecuaia conului cu %"rful V . 5onul are generatoarea
G '

c z y x
= =
1
,

&, &.
+unem condiia ca sistemul format cu ecuaiile lui !i G s fie compatibil. &e#ult
= = c z y x , , 1 ;
1 ) 2 (
2 2
= + + c


2 2 2
1 )A 2 ( 1 B = + + c
(artificiu; condiia de compatibilitate).
+rin eliminatea lui , !i 1 obinem
= = = c z y x , , 1
S '
2 2 2
)A 2 ( B x c x c z y = + +
(suprafa conic).
uprafaa conic proiectea# umbra $n planul xOy , plan ce are ecuaia ( = z . &e#ult

'
2 2 2
A ) 2 ( B x c c x y = +

'
( ) 2 ( 2 ) 3 / (
2 2 2 2
= + + + c x c c y x c c
.
+entru ca

s fie o parabol $n planul xOy trebuie ca( 3 /
2
= + c c
, 1 , 3
2 1
= = c c .
,in 3
1
= c re#ult curba

1
' ) ,
2
3
B , ( = * , = *
2
= x x x y .
5urba
1
satisface condiiile problemei.
,in 1
2
= c re#ult curba

2
' A
2
1
, ( , ( 1 2 , 1 2
2
= x x x y .
5urba
2
nu satisface condiiile problemei.
&m"ne curba
1
!i %"rful ) 3 , ( , ( ( V .
P!o.le)a 11. (uprafa de rotaie).
se gseasc ecuaia suprafeei S obinut prin rotirea curbei plane $n :urul dreptei fixe
D, unde
'
( 1
2 2 2
= + z y x
, ( 2 = y x
D'
3 2 1
z y x
= = (axa de rotaie )
Sol#ie. ;plicm algoritmul 1 rotaie. ,reapta fix D trece prin punctul ) ( . ( , ( (
(
O M = !i
este paralel cu %ectorul ) 3 , 2 , 1 ( v .
5onstruim un sistem format din ecuaiile curbei , planul mobil P cu normala ) 3 , 2 , 1 ( v !i
sfera mobil
1
S cu centrul $n
(
M

( 1
2 2 2
= + z y x
, ( 2 = y x
P ' = + + z y x 3 2 ,
1
S '
2 2 2 2
= + + z y x
.
e elimin
z y x , ,
$ntre cele patru relaii !i obinam succesi%
x y 2 = ,
1 2
2 2
= z x
, = + z x 3 2 ,
2 2 2
2 = + z x


2 2
1 1( + = x
,
1(
1
2
+
= x
; lum
1(
1
2
+
= x


1(
1
2
2
+
= y
,
1( 3
1 2 1(
2
+
= z


1(
1
/
1(
1
2 2
+
+
+
C
2
2 2
=(
) 1 2 1( (


=
+


( 1 1( D = ) 1 ( E
2 2 2 2
= + + +


= + E 2
2 2

2
1 1( D +


( /= 2< / 1/ /
2 2 2 2 / /
= + + +

S '
+ + +
2
) 3 2 ( z y x
/(
2 2 2 2
) z y x + + + + + + + ) ( ) 3 2 ( 1/
2 2 2 2
z y x z y x


( /= ) ( 2< ) 3 2 ( /
2 2 2 2
= + + + + + + z y x z y x
.
)cuaia suprafeei S mai poate fi prelucrat.
P!o.le)a 1". (uprafa de rotaie; concursul studenesc Fraian ?alescu).
se gseasc ecuaia suprafeei S obinut prin rotirea curbei plane $n :urul dreptei fixe
D, unde
'
( 2 2
2 2 2
= + z y x
, ( 3 = + + z x
D'
z y x = =
(axa de rotaie ).
Sol#ie. ;plicm algoritmul 1 rotaie. ,reapta fix D trece prin punctul ) ( . ( , ( (
(
O M = !i
este paralel cu %ectorul ) 1 , 1 , 1 ( v .
+lanul mobil P cu normala v este = + + z y x . fera mobil
1
S cu centrul
(
M este

1
S '
2 2 2 2
= + + z y x
,

&, &.
e elimin
z y x , ,
$ntre cele patru ecuaii de mai sus. Obinem succesi%
3 = z x , 3 + = y ,
( 2 ) 3 ( 2 ) 3 (
2 2 2
= + + + z z


( ) 3 ( 2 3
2 2
= + + + z z
,
( ) 3 ( / 1
2
> + + =

+ + + = 3E 2/ / 3
2
1
2
z ,

+ + = 3E 2/ / 3
2
1
2
x

( )
2 2
2
) 3 ( ) 3 ( / 3 = + + + +

z y x + + = ,
2 2 2 2
z y x + + =


( 32 ) ( 12 ) ( ) ( 3 '
2 2 2 2
= + + + + + + + + z y x z y x z y x S
.
)cuaia suprafeei S se mai poate prelucra.
P!o.le)a 1&. (5on; suprafa de rotaie).
a) se gseasc ecuaia conului circular drept care are printre generatoarele sale toate cele
trei axe de coordonate Oz Oy Ox , , .
b) ;nalog pentru generatoarele Oz Oy Ox , , 7 .
c) ;nalog pentru generatoarele Oz Oy Ox , 7 , 7 .
Sol#ie. a) /eto'a 1. 0u pri%im conul ca suprafa de rotaie.
;legem o curb directoare !i generatoarea G
'
( 1
2 2 2
= + + z y x
, ( 1 = + + z y x
G '
1
z y x
= =

, ) ( , ( , ( ( O V = . Obinem succesi%

z x =
, z y = ,
( 1 ) 1 (
2 2 2
= + + z
, ( 1 ) 1 ( = + + z

2 2
) (z z =
,
2 2 2
) 1 (
1
1
1
+ +
=
+ +

( = + + (condiia de compatibilitate)

z
x
= ,
z
y
= , S ' ( = + + yz xz xy .
/eto'a ". +ri%im conul ca o suprafa de rotaie. ;xa de rotaie D este bisectoarea primului
octant
D'
z y x = =
, ) 1 , 1 , 1 ( v .
5onstruim planul mobil P !i sfera
1
S
P ' = + + z y x ;
1
S '
2 2 2 2
= + + z y x
.
5a generatoare G considerm axa z O
G ' ( , ( = = z x .
istemul format cu ecuaiile lui P ,
1
S , G trebuie s fie compatibil. &e#ult

2 2
, = = z z
,
2 2
=
,
= + +
2
) ( z y x
2 2 2
z y x + +

S ' ( = + + yz xz xy .
b) 1olosim metoda 2 !i obinem
D'
z y x = =
, ) 1 , 1 , 1 ( v
P ' = + + z y x ;
1
S '
2 2 2 2
= + + z y x
.
G ' ( , ( = = y x (axa z O )

2 2
, = = z z
,
2 2
=
; S '
yz xz xy = +
.
c) e re#ol% analog cu b).
P!o.le)a 1*. (uprafa de rotaie cu ung4i dat).
a) se afle ecuaia conului circular drept care are ca ax de rotaie axa y O !i ale crei
generatoare fac cu acest ax un ung4i de

*( =
.
b) ;nalog, dar $n raport cu axa de rotaie z O !i

/2 =
.
c) ;nalog, dar $n raport cu axa de rotaie z O !i

3( =
.
Sol#ie. a) criem ecuaiile generatoarei mobile G care trece prin origine
G '

z y x
= =
,
1
2 2 2
= + +
(cosinu!i directori).
+rin ipote#
2
1
cos = = !i deci

/
3
2 2
= + (condiia de compatibilitate).
Obinem succesi%


z
y
x
= = 2
,
y
x
2
=
,
y
z
2
=

S '
( 3
2 2 2
= + z y x
(suprafaa este un con ce trece prin origine).
b) 3n mod analog obinem succesi%
G '

z y x
= =
,
1
2 2 2
= + +
,
2
2
/2 cos = =

.

2
1
2 2
= + ,

z y x
= =
2
2
;
x
y
2
2
=
,
x
z
2
2
=
S '
(
2 2 2
= z y x
(suprafaa este un con ce trece prin origine).
c)
2
3
3( cos = =

; S '
( 3 3
2 2 2
= + z y x
(suprafaa este un con ce trece prin origine).
P!o.le)a 1+. e dau curba !i planul P
'
(
2 2
= + x z y
, ( 2 = + z y x ; P ' 2 2 = z y x .
0otm cu 7 proiecia curbei $n planul P !i prin 7 7 proiecia lui 7 $n planul y xO .
a) se afle ecuaiile curbei 7 .
b) se afle ecuaiile curbei 7 7 !i s se preci#e#e natura acestei curbe plane.
c) se cercete#e natura proieciei curbei $n fiecare plan de coordonate y xO , z yO , z xO
.
Sol#ie. a) +lanul P are normala ) 1 , 1 , 2 ( ! . 5ilindrul proiectant al curbei are
generatoarele G paralele cu ) 1 , 1 , 2 ( ! (algoritmul 2 cil).
2a!ianta 1. ;%em
G '
1 1 2

=
z y x
. +unem condiia de compatibilitate $ntre ecuaiile lui !i G .
Obinem succesi%
2 2 + = z x , + = z y
y x z 2 + = , 2 + = z

( / * 2 1( 13 2
2 2 2
= + + + + +
(-)
)liminm , , folosind sistemul
z x 2 2 + = + , z y = , z = + 2
z y = , y z 2 2 + = + , z = + 2 ; z y x = + 2 .
;m obinut o relaie ade%rat din , dar nu am reu!it s eliminm , , .
2a!ianta ". ;%em
G '
1 1 2
=

=
z y x
. Obinem succesi%
z x 2 = , z y + = ; 2 + = z
( / ) 2 ( ) 3 (
2 2
= + + + + +


( / 1( 13 2
2 2
= + + + +
(--)
,ac $n ecuaia (-) punem ( = se obine ecuaia (--).
)liminm

!i !i obinem
z y z x = + = , 2
7 '
( 2 / * 2 1( 13 2
2 2 2
= + + + + + z y x yz xz xy z y x
, ( 2 = z y x .
b) )liminm z din ecuaiile lui 7 !i re#ult
7 7 '
( 32 /* 13 / 1( 2
2 2
= + + + y xy y x
.
;%em ( /2 , ( 3* = > = . 7 7 este o elips nedegenerat $n planul y xO .
c) +entru planul z yO se elimin x din ecuaiile lui . &e#ult

( 2 , (
2 2
= + + = z y z y x
(cerc).
;nalog pentru celelalte plane de coordonate.
P!o.le)a 16. 1ie curba !i dou drepte
1
D !i
2
D
'
( , 1
2 2
= = + z y x


1
D ' z y y x = = , 1 ;
2
D ' ( , ( 1 = = + y x .
se scrie ecuaia suprafeei S generat de o dreapt D care intersectea# ,
1
D ,
2
D .
se recunoasc tipul suprafeei S .
Sol#ie. ,reptele
1
D !i
2
D generea# c"te un fascicul de plane
1
P !i
2
P , respecti%

1
P ' ( ) ( 1 = + z y y x ;
2
P ' ( 1 = + + y x .
,reapta mobil D are proprietatea = D
1
P
2
P .
+unem condiia ca sistemul format din ecuaiile lui !i D s fie compatibil. )liminm
z y x , ,
din acest sistem !i obinem succesi%
( = z ,
1
1

+
=


x
,
1
2

=

y

( 1 = + (condiia de compatibilitate)

y z
y x


=
1

,
y
x 1
=

S '
( 1
2 2
= + z yz xz y x
(cuadric).
+entru a recunoa!te tipul cuadricei S folosim )eto'a l#i Ga#ss de a reali#a o sum
algebric de ptrate. &e#ult

( ) 1 ( ) ( ) (
2 2
= + + z yz y xz x

( ) 1 (
/
1
/
1
/
1
/
1
2 2 2 2 2 2
= +

+ +

+ z z z yz y z z xz x

( ) 1 (
2
1
2
1
2
1
2
2 2
= +

z z z y z x


(
2
1
) 1 (
2
1
2
1
2
1
2
2 2
= +

z z y z x

X z x =
2
1
, Y z y =
2
1
,
Z
z
=
+
2
1

S ' (
2
1
2 2 2
= + Z Y X . uprafaa S repre#int un 4iperboloid cu o p"n#.
C A P I T O L U L 7
GEOMETRIE DIFERENIAL PENTRU CURBE PLANE
7.1 Introducere. Nota
Prezentm elementele de geometrie diferenial (GD) n urmtoarea ordine:
1. GD pentru curbe plane;
2. GD pentru curbe n paiu;
!. GD pentru uprafee.
"m git mai util aceat prezentare dec#t cea fcut direct n $
n
%i apoi efectuarea
particularizrilor pentru ! & 2 = = n n etc.
Observaie. 'a de geometria analitic (G") geometria diferenial (GD) ncepe acolo unde
apar deri(atele (totale au pariale) ale funciilor care definec curba& uprafaa etc. De multe ori
la rezol(area unei probleme e ucced G" %i GD.
7.! Geo"etre d#erena$% &entru cur'e &$ane
)uprinul capitolului ete tructurat pe apectele teoretice fundamentale (n general fr
demontraii& dar cu trimitere preci la bibliografia corepunztoare) %i pe apectele aplicati(e&
prin probleme rezol(ate& probleme de tip gril %i probleme propue.
7.!.1 Re&re(entarea ana$tc%. Punct ordnar. Punct )n*u$ar
'oloim urmtoarele notaii: P* plan; D* dreapt; 1 D $& 2 D $
2
au ! D $
!
*
domenii;
&
* curbe plane.
+ curb plan e reprezint analitic prin
1. ecuaia e,plicit 1 )& ( D x x f y = ;
2. ecuaia implicit - ) & ( = y x F & 2 ) & ( D y x ;
!. ecuaiile parametrice ) ( )& ( t y y t x x = = & t 1 D ;
.. ecuaia (ectorial ) (t r r = & j t y i t x t r ) ( ) ( ) ( + = & t 1 D ;
/. ecuaia polar e,plicit (fifura 0.1) ) ( = &

1 D &

$ au ) (t r = .
1. ecuaia polar implicit - ) & ( = F & ) & (
2 D .
'igura 0.1 )oordonate polare
OM ete raza polar& iar O ete pol.
2otm cu M punctul curent al curbei %i cu r (ectorul de poziie al acetui punct. "(em
) & ( y x M & ) (t M & ) & ( M & unde
y x&
unr coordonate carte(ene& iar
&
unt
coordonate &o$are. 3egtura dintre acete tipuri de coordonate ete bi4ecti( %i are forma
in & co = = y x .
Observaie. )urba plan ete o (arietate difereniabil cu o dimeniune. 5n cartea lui 67
G7eorg7iu (Geometrie diferenial& 181.) aceat (arietate ete notat
n
V
1
& dac funciile care o
definec unt de cla
n
C
.
2otm prin at#t graficul curbei c#t %i ecuaiile care o definec.
De#ne. Punctul M e nume%te &unct ordnar (au punct regulat) dac funciile care
definec pe unt de cla
n
C
& 1 n %i dac matricea corepunztoare
)) ( 9 ) ( 9 ( t y t x &

y
F
x
F
au ( )
9 9
y x
F F ete de rangul 1 n M.
De#ne. Punctul M e nume%te &unct )n*u$ar dac el nu ete punct ordinar.
Observaie. 5n general o curb nu are puncte ingulare deoarece& de e,emplu& e nt#mpl rar
ca itemul
- & - & - ) & ( =

=
y
F
x
F
y x F
fie compatibil.
7.!.! Tan*enta + nor"a$a ,ntr-un &unct ordnar
6angenta %i normala e tudiaz %i e traeaz ntr*un punct ordinar
-
M (figura 0.2). 5ntr*
un punct& tangenta %i normala unt unice.
'igura 0.2 6angenta %i normala
:cuaiile tangentei %i normalei depind de forma analitic prin care ete dat curba .
'ie
-
M un punct ordinar cu coordonatele
)) ( & (
- - -
x f x M au ) & (
- - -
y x M au ) (
- -
t M au ) (
- -
r M au ) & (
- - -
M .
5ntotdeauna nt#i criem ecuaia tangentei %i apoi ecuaia normalei.
1) ) (x f y = & ) )( ( 9 ) (
- - -
x x x f x f y = (0.1)
) (x f y = &
) (
) ( 9
1
) (
-
-
-
x x
x f
x f y =
(0.2)
2) - ) & ( = y x F &
) )( ( ; ) (
- - - -
x x M
y
F
M
x
F
y y

=
(0.!)
- ) & ( = y x F &
) )( ( ; ) (
- - - -
x x M
x
F
M
y
F
y y

=
(0..)
!) ) (t x x = & ) (t y y = & ) (
- -
t M &
) ( 9
) (
) ( 9
) (
-
-
-
-
t y
t y y
t x
t x x
=

(0./)
) (t x x = & ) (t y y = & ) (
- -
t M &
) ( 9
) (
) ( 9
) (
-
-
-
-
t x
t y y
t y
t x x
=

(0.1)
)a criere& ecuaiile de mai u e pot liniariza. Pentru pante foloim notaiile

) ( 9
) ( 9
-
-
t x
t y
m
tg
=
&
) ( 9
) ( 9
-
-
t y
t x
m
norm
=
.
.) ) (t r r = & [ ] - ) ( 9 ) (
- -
= t r t r r & j t y i t x t r ) ( 9 ) ( 9 ) ( 9
- - -
+ = (0.0)
) (t r r = & [ ] - ) ( ) (
- -
= t v t r r & j t x i t y t v ) ( 9 ) ( 9 ) (
- - -
= & ) ( ) ( 9
- -
t v t r
/) ) ( = & co ) ( = x & in ) ( = y (figura 0.!)
'igura 0.! 6amgenta ntr*un punct
2otm cu

ung7iul dintre raza polar %i tangenta n


-
M .
Pro&o(a 7.1. Din proprietatea ung7iului e,terior + =
-
rezult

) ( 9
) (
-
-


= tg
(0.<)
De"on)trae. =e foloe%te triung7iul N OM
-
%i ) (
-
= tg tg &
dx
dy
tg = . (:nd).
Din ung7iurile cunocute
-
%i

rezult + =
-
%i deci pantele unt

tg m
tg
=
%i
tg
norm
m
m
1
=
(0.8)
$ezult

) (
- -
x x m y y
tg
=
& ) (
- -
x x m y y
norm
= (0.1-)
)onecin. 6angentele paralele cu a,a polar au = . 6angentele perpendiculare pe a,a
polar au
2

= au
2
!
= .
7.!.. Punct )n*u$ar de ordnu$
2 p

Tan*enta + nor"a$a ,ntr-un &unct )n*u$ar
"tragem atenia c e,it noiunea de punct ingular %i cea de punct ingular de ordinul 2 p
& p numr natural.
De#ne. Punctul
-
M e nume%te &unct )n*u$ar de ordnu$ p dac el anuleaz toate
deri(atele (totale au pariale) p#n la ordinul 1 p (inclui() %i ptreaz nenul cel puin o
deri(at de ordinul p. )urba care nu are puncte ingulare e nume%te cur'% re*u$at%.
1/ Ca(u$ ecuae "&$cte.
: - ) & ( = y x F .
Punctul ) & (
- - -
y x M ete punct ingular de ordinul 2 = p dac
- ) & (
- -
= y x F & - ) & (
- -
=

y x
x
F
&
- ) & (
- -
=

y x
y
F
%i e,it nenul cel puin o (aloare
) & (
- -
2
2
y x
x
F

& ) & (
- -
2
y x
y x
F

& ) & (
- -
2
2
y x
y
F

.
(Preupunem c ete ndeplinit criteriul lui >oung).
5n continuare notm (mai implu)
9
- -
-
) & (
x
F y x
x
F
=

&%i
9
- -
-
) & (
y
F y x
y
F
=

.
)ercetm ce e nt#mpl n (ecintatea unui punct ingular
-
M & ) & (
- - -
y x M . Din
dez(oltarea lui ) & ( y x F n erie 6a?lor obinem
[ ]
9
-
9
- - -
- -
) ( ) (
@ 1
1
) & ( ) & (
y x
F y y F x x y x F y x F + + = ABA
A
[ ]
9
-
9
-
- -
) ( ) (
)@ 1 (
1
y x
F y y F x x
p
+

) 1 ( p
A
[ ]
) (
9
-
9
-
- -
) ( ) (
@
1
p
y x
F y y F x x
p
+
AB.
Din - ) & ( = y x F rezult

[ ]
) (
9
-
9
-
- -
) ( ) (
@
1
p
y x
F y y F x x
p
+
A
[ ] -
)@ 1 (
1
) 1 (
= +
+
+

p
p
.
5n aceat crire ) ( p are emnificaia de ridicare (formal) la puterea p %i de deri(are de
ordinul p.
Cnterectm curba - ) & ( = y x F cu o dreapt de pant
m
$& care trece prin
-
M & cu ecuaia

) - -
( x x m y y =
. $ezult

( ) [ ]
) (
9 9
-
- -
@
1
p
y x
p
mF F x x
p
+
A
( ) [ ]
) 1 (
9 9 1
-
- -
)@ 1 (
1
+
+
+
+
p
y x
p
mF F x x
p
A - =

[ ]
) (
9 9
- -
@
1
p
y x
mF F
p
+
A
( )[ ]
) 1 (
9 9
-
- -
)@ 1 (
1
+
+
+
p
y x
mF F x x
p
A - =

-
x x = ete rdcin multipl de ordinul p& adic dreapta taie curba n p puncte confundate
n
-
M .
Dac n egalitatea de mai u calculm limita c#nd
-
x x obinem ecuaa &ante$or
tan*ente$or n punctul ingular de ordinul p& notat
-
M & adic [ ] -
) (
9 9
- -
= +
p
y x
mF F
.
5n cazul 2 = p & ecuaia de mai u de(ine
- 2
9 9 2 9 9 9 9
- - - - - -
= + +
y y y x x x
F m mF F (0.11)
Cnterpretm (0.11) ca ecuaie de gradul doi n m& cu rdcinile
2 1
& m m . :,it cazurile
a)
2 1
& m m $&
2 1
m m . )urba admite n
-
M dou tangente ditincte (figura 0.. a).
Punctul
-
M e nume%te nod.
b)
2 1
& m m $&
2 1
m m = . )urba admite n
-
M o tangent dubl (figura 0.. b). Punctul
-
M e nume%te &unct de ,ntoarcere.
c)
2 1
& m m $. )urba nu admite tangent n
-
M .
-
M e nume%te &unct )n*u$ar
(o$at.
'igura 0.. 6angenta n puncte ingulare
Dup aflarea pantei (pantelor) m& ecuaia tangentei (tangentelor) %i a normalei (normalelor) e
criu imediat.
!/ Ca(u$ ecua$or &ara"etrce : ) ( )& ( t y y t x x = = & t 1 D .
Punctul ) (
- -
t M ete punct ingular de ordinul 2 = p dac
- ) (
-
= t x & - ) (
-
= t y ; - ) ( 9
-
= t x & - ) ( 9
-
= t y .
Observaie. Dneori n trecerea de la ecuaia implicit - ) & ( = y x F la ecuaiile parametrice e
produce un decala4 de o unitate n mrimea lui p.
6angenta:
) (
) (
-
) (
-
t x
t x x
p

E
) (
) (
-
) (
-
t y
t y y
p

(0.12)
Panta tangentei ete
( )
( )
( )
( ) )
-
-
t x
t y
m
p
p
= .
Panta tangentei ntr*un punct ordinar ete
( )
( ) )
-
9
-
9
t x
t y
m = .
2ormala: [ ] ) ( (
-
) (
-
t x t x x
p
A [ ] ) ( (
-
) (
-
t y t y y
p
.
7.!.0 E$e"entu$ de arc
Lun*"ea unu arc de cur'% &$an%
'ie o curb plan continu (cel puin pe poriuni). 2otm cu L $un*"ea arcu$u de cur'%
dintre punctele
-
M %i M ituate n domeniul de continuitate: M M L
-
= .
3ungimea arcului ete o proprietate intrinec a curbei& adic ete un n1arant "etrc care nu
depinde de reprezentarea analitic a curbei din care face parte arcul.
Dneori lungimea L a arcului e noteaz cu s %i e nume%te coordonat% cur'$ne au a')c)%
cur'$ne (pre deoebire de reperul xOy unde e foloe%te noiunea de abci rectilinie au
abci)
Prezentm formula de calcul a lungimii L a arcului de curb& n funcie de forma analitic a
curbei %i de poriunea alea.
1. : ) (x f y = & F & G b a x & dx x f b a L
b
a

+ = ) ( 9 1 ) & (
2
(0.1!)
2. : - ) & ( = y x F & F & G b a x &
dx x F F
F
b a L
b
a
y x
y

+ = ) (
1
) & (
2
9
2
9
9
(0.1.)
!. : ) (t x x = & ) (t y y = & F & G b a t & dt t y t x b a L
b
a

+ = ) ( 9 ) ( 9 ) & (
2 2
(0.1/)
.. : ) (t r r = & F & G b a t & dt t r b a L
b
a

= ) ( 9 ) & ( (0.11)
/. ) ( = & F & G b a & d b a L
b
a

+ = ) ( 9 ) ( ) & (
2 2
(0.10)
6eoretic& lungimea L e obine prin limita umei arcelor elementare ds& unde

dx x f ds ) ( 9 1
2
+ =
&
dx x y ds ) ( 9 1
2
+ =


dt t y t x ds ) ( 9 ) ( 9
2 2
+ =
&
d ds ) ( 9 ) (
2 2
+ =
.
Observaie. 5n general& n aplicaii& formulele (0.1!)*(0.10) conduc la integrale eliptice.
)alculele e implific mult atunci c#nd cantitatea de ub radical ete un ptrat perfect. De
e,emplu& aceta ete cazul cardioidei.
7.!.2 A3e$e de )"etre a$e une cur'e &$ane
",ele de imetrie e tudiaz n raport cu a,ele de coordonate Ox %i Oy& cu biectoarele a,elor
de coordonate au n raport cu alte drepte alee din planul curbei. "cet ultim caz e nt#mpl mai
rar n aplicaii. :cuaiile a,elor de imetrie depind de reprezentarea analitic a curbei.
1. )azul : - ) & ( = y x F (ecuaia implicit).
Dac ) & ( ) & ( y x F y x F = & atunci graficul lui ete imetric fa de Ox.
Dac ) & ( ) & ( y x F y x F = & atunci graficul lui ete imetric fa de Oy.
Dac ) & ( ) & ( y x F y x F = & atunci graficul lui ete imetric fa de originea ) - & - ( O .
)ercetm dac prima biectoare ete a, de imetrie.
a) 'ie ) & ( P un punct pe prima biectoare
x y =
. 2otm cu

D normala n P la prima
biectoare

D : ) ( = x y & - 2 = + y x .
2otm { }

= D B A & & %i determinm coordonatele punctelor de interecie A& B etc.
Pentru u%urarea calculelor e poate alege

cu o (aloare concret& de e,emplu ) 1 & 1 ( P & dar a%a


nc#t

D .
c) =e calculeaz ditanele de la A& B etc la P. Dac ) & ( ) & ( P B dist P A dist = & atunci prima
biectoare ete a, de imetrie; n caz contrar nu ete a, de imetrie.
5n mod analog e cerceteaz dac a doua biectoare
x y =
ete a, de imetrie . 3um
) & ( P .
2. )azul : ) (t x x = & ) (t y y = (ecuaii parametrice).
Dac u t a.. ) ( ) ( t x u x = %i ) ( ) ( t y u y = & atunci Ox ete a, de imetrie.
Dac v t a.. ) ( ) ( t x v x = %i ) ( ) ( t y v y = & atunci Oy ete a, de imetrie.
)ondiia ) ( ) ( t y t x = arat dac prima biectoare interecteaz curba .
)ondiia ) ( ) ( t y t x = arat dac a doua biectoare interecteaz curba .
Dac itemul ) ( ) ( u y t x = & ) ( ) ( t y u x = ete compatibil& atunci prima biectoare ete a, de
imetrie (figura 0./ a).
Deen a Deen b
a) )) ( )& ( ( t y t x A & )) ( )& ( ( u y u x B b) )) ( )& ( ( t y t x A & )) ( )& ( ( u y u x B
'igura 0./ =imetria n raport cu biectoarele
5n cazul celei de a doua biectoare (figura 0.. b) e cere compatibilitatea itemului
) ( ) ( u y t x = & ) ( ) ( t y u x =
!. )azul : ) ( = (coordonate polare).
Dac ) ( ) ( = & atunci graficul lui ete imetric fa de a,a polar.
Dac ) ( ) ( = atunci graficul lui ete imetric fa de perpendiculara pe a,a
polar& du prin pol.
Dac ) ( ) ( = + & atunci graficul lui ete imetric fa de pol.
7.!.4 A)"&tote
"imptota ete o dreapt tangent la curba plan n punctul de la infinit& notat

M . Punctul
de la infinit are cel puin o coordonat nemrginit.
"imptotele pot fi: (erticale (paralele cu a,a Oy ); orizontale (paralele cu a,a Ox ); oblice.
1. )azul : ) (x f y = (funcie e,plicit).
:cuaiile aimptotelor unt tudiate n claa a HC*a de liceu (numit algoritmul 1).
2. )azul : - ) & ( = y x F (funcie implicit).
a/ A)"&tote 1ertca$e. =e procedeaz conform cu algoritmul 2 a.(.
=e ordoneaz ecuaia n raport cu y
- ) ( ) ( ) ( ) (
1
1
1 -
= + + + +

x a y x a y x a y x a
p p
p p
.
5mprim ecuaia cu
p
y
%i calculm limita c#nd
y
. $ezult - ) (
-
= x a .
=e rezol( ecuaia - ) (
-
= x a %i fie rdcinile reale
2 1
& x x etc.
:cuaiile aimptotelor (erticale unt
2 1
& x x x x = = etc.
'/ A)"&tote or(onta$e. =e procedeaz conform cu algoritmul 2 a.oriz.
=e ordoneaz ecuaia n raport cu ,
- ) ( ) ( ) ( ) (
1
1
1 -
= + + + +

y b x y b x y b x y b


.
5mprim ecuaia cu

x
%i calculm limita c#nd
x
. $ezult - ) (
-
= y b .
=e rezol( ecuaia - ) (
-
= y b %i fie rdcinile reale
2 1
& y y etc.
:cuaiile aimptotelor (erticale unt
2 1
& y y y y = = etc.
c/ A)"&tote o'$ce. =e procedeaz conform cu algoritmul 2 a.obl.
"cet algoritm e bazeaz pe propoziia care urmeaz.
Pro&o(a 7.!. :cuaia - ) & ( = y x F e grupeaz dup polinoame o"o*ene n (ariabilele x %i
y& de forma
) & ( y x P
n
A ) & (
1
y x P
n
A ) & (
2
y x P
n
A BA
) & (
1
y x P
A -
-
= P (0.1<)
=e rezol( ecuaia algebric n m& de forma - ) & 1 ( = m P
n
%i e obin rdcinile reale
2 1
& m m
etc. :cuaia aimptotei oblice ete

! !
" x m y + = &
) & 1 (
) & 1 (
1
!
n
! n
!
m
y
P
m P
"

=

& 1 ! (0.18)
De"on)trae. =e foloe%te lucrarea G1.F. (:nd).
"tragem atenia c polinomul
1 n
P poate nu apar n ecuaia (0.1<).
!. )azul : ) (t x x = & ) (t y y = (ecuaii parametrice).
a/ A)"&tote 1ertca$e. =e procedeaz conform cu algoritmul ! a.(.
Dac e,it
-
t $ a.. a t x = ) (
-
& = ) (
-
t y atunci aimptota (ertical ete
a x =
.
'/ A)"&tote or(onta$e. =e procedeaz conform cu algoritmul ! a.oriz.
Dac e,it
-
t $ a.. = ) (
-
t x & b t y = ) (
-
atunci aimptota orizontal ete b y = .
c/ A)"&tote o'$ce. =e procedeaz conform cu algoritmul ! a.obl.
=e determin
) (
) (
lim
) (
1
t x
t y
m
t x
=
. =e determin
[ ] ) ( ) ( lim
1
) (
1
t x m t y n
t x
=

.
Dac
1
m %i
1
n unt (alori finite& atunci ecuaia aimptotei oblice ete
1 1
n x m y + = .
Observaie. 5n mod analog e poate tudia aimptota
2 2
n x m y + = pentru ) (t x .
.. )azul : ) ( = (coordonate polare).
a/ A)"&tote$e 1ertca$e e obin prin anularea numitorului lui ) ( & dac e,it.
'/ A)"&tote$e or(onta$e e obin prin calcularea limitelor finite

) ( lim

&
) ( lim

& dac e,it.
c/ A)"&tote o'$ce. =e procedeaz conform cu algoritmul . a.obl.
=e determin
-
din ecuaia
=

) ( lim
-


.
=e determin ditana dist de la polul ) - & - ( O la imptota oblic

) in( ) ( lim
-
-


=

dist
. 2edeterminarea aparent de tip - e elimin prin metodele
analizei matematice.
2otm panta aimptotei prin
-
tg m = %i calculm
1 ) (
2
+ = m dist n
.
:cuaia aimptotei oblice ete
n x m y + =
.
7.!.7 Re&re(entarea *ra#c% a cur'e$or &$ane
3a reprezentarea grafic a unei curbe plane e parcurg mai multe etape& dintre care amintim
c#te(a.
1. =e determin domeniul de definiie al funciei (funciilor) care definec curba. :(entual e
determin %i codomeniul.
2. =e determin a,ele de imetrie ale curbei.
!. =e determin punctele de interecie ale curbei cu a,ele de coordonate %i e(entual cu
biectoarele a,elor de coordinate.
.. =e determin aimptotele.
/. =e determin tangentele.
1. =e caut puncte de e,trem local (de e,emplu& prin rezol(area ecuaiei - 9 = y ).
0. =e traeaz graficul curbei.
Observaie. + curb plan poare a(ea mai multe reprezentri analitice ec7i(alente. De
obicei curba ete cunocut prin una din reprezentri& de e,emplu prin ecuaia implicit
- ) & ( = y x F . Din aceata e pot obine una au mai multe reprezentri analitice ec7i(alente.
=ugerm c#te(a metode.
a) Dac n ecuaia - ) & ( = y x F apare numai
2
y
& atunci din
) (
2
x A y =
rezult forma
e,plicit - ) ( & ) ( = x A x A y .
b) Prin c7imbarea de (ariabile polare
co = x
& in = y e obine reprezentare n
coordonate polare.
c). Dac e interecteaz curba cu o dreapt
tx y =
care trece prin origine& atunci e pbine
reprezentarea parametric.
7.!.5 Pro'$e"e ce$e're a$e antc6t%
Dn cunoctor profund al acetor probleme a fot prof. uni(. dr. 2icolae 2. Ii7ileanu
(geometru& 1812*188<; profeor la uni(eritatea din 6imi%oara %i apoi la cea din Jucure%ti).
Decrierea care urmeaz e bazeaz pe lucrarea care poart numele paragrafului de mai u& autor
2. 2. Ii7ileanu (Gazeta Iatematic& =eria J& "prilie 1802& pagina 18!).
Prin &ro'$e"e c7$8're nelegem probleme propue ntr*o etap dat de dez(oltare a
matematicii %i rezol(at prin efortul mai multor matematicieni& ntr*un inter(al lung de timp.
Dnele dintre problemele celebre au aociat c#te o itorioar 7azlie& cu mare talc.
3a problemele celebre e cere rezol(are prin contruie grafic. 6oate unt legate de ecuaii
algebrice de gradul trei.
De#ne. Con)truca *ra#c% ete o contrucie geometric realizat numai cu rigla
ne*radat% %i compaul. )u rigla negradat nu e pot mura lungimile egmentelor.
"mintim trei probleme celebre.
1. Du'$area 1o$u"u$u cu'u$u.
'ie a latura unui cub dat. = e contruiac grafic egmentul de lungime x atfel nc#t

! !
2a x =
& adic
!
2 a x = .
" aprut o ecuaie algebric de gradul trei& cu o rdcin iraional. "ceat problem
genereaz o curb numit c)oda $u Doc$e) (ecolul 2 .K.).
!. Tr)eca un*6u$u.
= e mpart un ung7i dat n trei pri egale& printr*o contrucie grafic.
Dac ung7iul dat are mrimea ! atunci notm 1 - & ! in < = a a & %i x = in . $ezult


!
in . in ! ! in =
&
- ! .
!
= + a x x
.
"ceat problem genereaz o curb plan numit concoda dre&te ( a lui 2icomede& ec
!*2 .K.).
.. Pro'$e"a $u Ar6"ede ("r7imede din =iracuza& =icilia& 2<0*212 .K.).
Prin contrucie grafic e ecioneze o fer printr*un plan a.. (olumele olidelor obinute
e afle ntr*un raport dat - & > ! ! . Ctoria matematicii l*a numit pe "r7imede primul
matematician uni(eral.
Problema conduce la o ecuaie algebric de gradul trei %i a fot rezol(at de Diocle prin
interecia unei 7iperbole ec7ilatere cu o elip.
"r7imede a militat pentru independena =iracuzei fa de romani %i cuta aliana )artaginei
mpotri(a $omei. " murit n al doilea rzboi punic& uci de un oldat roman& dup cderea
=iracuzei n anul 212 .K.
7.!.9 Cur'e &$ane ce$e're
2umim celebre curbele prezentate mai 4o deoarece acetea unt legate de matematicieni
(etii& au denumiri frumoae %i grafice intereante& iar unele au aociate itorioare frumoae.
)urbele pot a(ea ecuaie e,plicit %i ; au e,plicit %i ; au ecuaii parametrice %i ; au ecuaie
polar. 3a decrierea uzual a curbei predomin un tip de ecuaie.
2u ne ocupm aici de curbele plane cu ecuaie e,plicit ) (x f y = . 6otu%i menionm c#te(a
curbe din aceat claa.
1. )urba (clopotul) lui Gau:
=

x e y
x
&
2
$.
2. )urba lni%or:

+ =

x e e
a
y
a
x
a
x
&
2
$. "ceat problem ete oluia unei probleme de
calcul (ariaional.
!. Parabola cubic:
= x x a y &
!
$.
De aemanea nu ne ocupm aici de curbele plane cu ecuaie implicit: cerc& elip& 7iperbol&
parabol.
A. Cur'e cu ecuae "&$ct%.
1. 'oliul lui Decarte:
- & !
! !
> = + a axy y x
.
:cuaii parametrice:
!
1
!
t
at
x
+
=
& 1 &
1
!
!
2

+
= t
t
at
y .
2. "troida:
- &
!
2
!
2
!
2
> = + a a y x
.
:cuaii parametrice:
t a x
!
co =
&
t a y
!
in =
& F 2 & - G t .
!. )ioida lui Diocle:
- & ) (
2 2 2
> = + a ay y x x
.
:cuaia polar: - co &
co
in
2
=

a
.
"lt form:
- & ) (
2 2 2
> = + a ax y x y
; - in &
in
co
2
=

a
.
.. =trofoida:
- )& ( ) (
2 2 2 2
> = + a y x a y x x
; - & +
+

= x a
x a
x a
x y .
:cuaia polar:
- co &
co
2 co
=

a
.
/. )uadrifoliul:
- & ) (
2 2 2 ! 2 2
> = + a y x a y x
.
:cuaia polar: F & - G & 2 in
2
=
a
.
1. 3emnicata lui Jernoulli:
- )& ( 2 ) (
2 2 2 2 2 2
> = + a y x a y x
.
:cuaia polar: - 2 co & 2 co 2 = a .
0. )urba Iariei "gne:
) 2 ( .
2 2
y a a y x =
au
) (
2 2
y b b y x =
.
<. )urb cu originea punct ingular izolat :
2 2 !
y x x + =
.
8. )urba lni%or: = x a
a
x
#" a y & - & $.
1-. )urba lui Lieica (curb n paiu):
x y xy$ = =
2
& 1
.
B. Cur'e cu ecuae &o$ar%.
1. )ardioida: F 2 . - G & - )& co 1 ( 2 > + = a a .
2. $ozeta cu trei foi: F 2 & - G & - & ! in > = a a au F 2 & - G & - & ! co > = a a .
!. =pirala lui "r7imede: ) & ( & - & > = a a .
.. =pirala 7iperbolic:
- & - & > =

a
a
.
/. =pirala logaritmic:
) & ( & - & > =

a e a
b
.
1. =pirala parabolic:
- & . ) (
2
> = a a a
.
0. )#r4a: - &
2
2
=

a
.
<. )oncoida.
De#ne. )urba : - & ) ( > = a a f e nume%te concoda curbei ) ( : f = . "tfel:
a) )oncoida unei drepte ete concoida lui 2icomede:
- co & - & - &
co
> > + =

b a b
a
.
b) )oncoida cercului ete "e$cu$ $u Pa)ca$.
8. )urba pe%ti%or:
! !
a
&
2
!
) 1 2 ( &
!
co
!

+ =
ntreg.
1-. 6riectoarea lui G. 3ongc7amp:

! co
a
=
.
C. Cur'e cu ecua &ara"etrce .
1. )icloida (generat de cercul cu raza a ): ) in ( t t a x = & ) co 1 ( t a y = & > t a & - $.
2. :picicloida: t
b
b a
b t b a x
+
+ = co co ) ( & t
b
b a
b t b a y
+
+ = in in ) (
> > t b a & - & - $.
!. Kipocicloida: t
b
b a
b t b a x

+ = co co ) ( & t
b
b a
b t b a y

= in in ) (
> > t b a & - & - $.
.. Kipocicloida lui =teiner: ) 2 co co 2 (
!
t t
a
x + = & ) 2 in in 2 (
!
t t
a
y = .
/. =pirala logaritmic:
) in (co t t ae x
t
=

&
) in (co t t ae y
t
+ =

& t $.
1. )urba fundi:
!
t t x =
&
. 2
t t y =
.
0. )urba lui 3ian4ou: t x 2 co = & t y ! in = au
2
in
t
x = &
t y co =
& F 2 & - G t .
<. 6ractricea :

+ = t
t
tg a x co
2
ln & t a y in = & -
2
>
t
tg .
7.2.10 Probleme de contact. Contact de ordinul
n

Fie dou curbe plane
1
,
2
i
0
M un punct ordinar (regulat) comun celor dou curbe.
Definiie. Dou curbe plane au ntr-un punct ordinar comun
0
M un contact de ordinul
n

dac n acest punct exist 1 + n puncte conundate (igura !." a, b)
Figura !." a) contact de ordinul unu# b) contact de ordinul doi
$a contactul de ordinul unu exist o tangent comun, adic dou tangente conundate.
Condiiile analitice pentru contactul de ordinul n.
%ceste condi&ii depind de orma analitic sub care sunt date cele dou curbe
1
,
2
.
1. 'cua&ii explicite
1
( ) (x f y = #
2
( ) (x g y = # ) , (
0 0 0
y x M
) ( ) (
0
) (
0
) (
x g x f
k k
= , n k , 0 = # ) ( ) (
0
) 1 (
0
) 1 (
x g x f
n n + +
.
2. 'cua&ii )ectoriale
1
# ) (
1
t r r = #
2
# ) (
2
t r r = # ) (
0 0
t M
) ( ) (
0
) (
2 0
) (
1
t r t r
k k
= , n k , 0 = # ) ( ) (
0
) 1 (
2 0
) 1 (
1
t r t r
n n + +
.
*. 'cua&ii combinate
1
( ) (t x x = , ) (t y y = #
2
( 0 ) , ( = y x F .
+onstruim unc&ia compus )) ( ), ( ( ) ( t y t x F t f = i re,ult condi&iile
0 ) (
0
) (
= t f
k
, n k , 0 = , 0 ) (
0
) 1 (

+
t f
n
.
7.2.11 Curbe osculatoare. Cercul osculator
A. Fie o curb plan dat, de exemplu, prin ecua&iile parametrice ) (t x x = , ) (t y y = .
Fie o amilie de curbe

care depinde de n-1 parametri reali


{ } 0 ) , , , # , ( .
1 2 1
= =
+ n
m m m y x F .
Fie ) (
0 0
t M un punct dat, care se al pe curba i pe iecare curb .
Definiie. +urba / care are n ) (
0 0
t M un contact de ordin maxim cu curba se
numete curb osculatoare pentru curba sau a curbei .
%larea curbei osculatoare / se ace n elul urmtor(
a) 0e nlocuiesc ) (t x i ) (t y n ecua&ia F i se ob&ine o unc&ie compus, n )ariabila t.
b) 0e re,ol) sistemul de n-1 ecua&ii cu n-1 necunoscute
1 1
, ,
+ n
m m de orma
0 ) (
0
= t F , 0 ) ( 1
0
= t F , 0 ) ( ,
0
) (
= t F
n
, 0 ) (
0
) 1 (

+
t F
n
, unde
0
t este dat.
c) 0e nlocuiesc
1 1
, ,
+ n
m m n F i se ob&ine curba osculatoare / .
+urba osculatoare / a curbei este po,i&ia limit a curbelor care trec prin ) (
0 0
t M .
2n general ordinul contactului dintre i / este mai mic cu o unitate dec3t numrul
parametrilor din amilia .
B. Cercul osculator.
Dintre toate curbele osculatoare / cel mai des n3lnit este cercul osculator. 'lementele de
deinire ale cercului osculator sunt coordonatele centrului ) , ( b a C i mrimea ra,ei R. %cestea
depind de orma analitic sub care este dat curba . +ercul osculator / din amilia are cu
, n punctul
0
M , un contact de ordinul doi, deoarece pro)ine din trei parametri a, b, R.
4ropo,i&ia care urmea, arat cum se determin elementele cercului osculator.
Propoziia 7.. Fie curba dat prin ecua&ia explicit ) (x f y = i )) ( , (
0 0 0
x f x M pe .
%tunci elementele de deinire ale cercului osculator / sunt

) ( 1 1
) ( 1 1
) ( 1
0
0
2
0 0
x f
x f
x f x a
+
= ,
) ( 1 1
) ( 1 1
) (
0
0
2
0
x f
x f
x f b
+
+ = (!.20)

[ ]
) ( 1 1
) ( 1 1
0
2 5 *
0
2
x f
x f
R
+
= (!.21)
/ (
0 ) ( ) (
2 2 2
= + R b y a x
(!.22)
Demonstraie. %plicm descrierea pailor de la nceputul acestui paragra.. 6b&inem succesi)
7{ } 0 ) ( ) ( .
2 2 2
= + R b y a x
, unde a, b, R sunt parametri necunoscu&i.

0
M , 0 )8 ( 9 ) (
2 2
0
2
0
= + R x f y x x

2 2 2
8 ) ( 9 ) ( ) ( R b x f a x x F + =
(nota&ie)
0 ) (
0
= x F , 0 ) ( 1
0
= x F , 0 ) ( 1 1
0
= x F , 0 ) ( 1 1 1
0
x F
0 ) (
0
= x F , 0 8 ) ( 9 ) (
2 2
0
2
0
= + R b x f a x
0 ) ( 1
0
= x F , 0 ) ( 1 8 ) ( 9 ) (
0 0 0
= + x f b x f a x
0 ) ( 1 1
0
= x F , 0 ) ( 1 1 8 ) ( 9 ) ( 1 1 (
0 0 0
2
= + + x f b x f x f .
Din ultimele trei rela&ii se ob&in n ordine a, b, R. ('nd).
Propoziia 7.!. Fie curba dat prin ecua&iile parametrice ) (t x x = , ) (t y y = i
) (
0 0
t M . %tunci elementele de deinire ale cercului osculator / sunt

1 1 1 1 1 1
) 1 1 ( 1
2 2
y x y x
y x y
x a

+
= ,
1 1 1 1 1 1
) 1 1 ( 1
2 2
y x y x
y x x
y b

+
+ = (calculat n
0
t ) (!.2*)

1 1 1 1 1 1
) 1 1 (
2 5 * 2 2
y x y x
y x
R

+
= (calculat n
0
t ) (!.2:)
Demonstraie. ;otm

2 2 2
8 ) ( 9 8 ) ( 9 ) ( R b t y a t x t F + = =
(!.2<)
Din 0 ) (
0
= t F , 0 ) ( 1
0
= t F , 0 ) ( 1 1
0
= t F , 0 ) ( 1 1 1
0
t F re,ult ormulele din enun&. ('nd).
Observaie. +entrul ) , ( b a C al cercului osculator se al pe normala la curba , dus n
punctul
0
M . +ercul osculator se mai numete i cerc de curbur n punctul
0
M .
7.2.12 "nf#urtoarea unei familii de curbe plane
Fie o amilie de curbe plane notate

, care depind de un parametru =


7{ } 0 ) # , ( . = y x F .
Definiie. 6 curb plan se numete $nf#urtoarea familiei dac sunt ndeplinite
condi&iile (igura !.!)
1. M exist o curb unic a amiliei care are pe M ca punct ordinar i care are n
M un contact de ordinul 1 n cu #
2. (reciproc) exist un punct ordinar M al su care s apar&in i lui i n care
cele dou curbe s aib un contact de ordinul 1 n .
Figura !.! 2nurtoarea amiliei de curbe
Propoziia 7.%. 'cua&ia nurtoarei pentru amilia de curbe 0 ) # , ( = y x F se al prin
eliminarea parametrului ntre rela&iile
0 ) # , ( = y x F , 0 ) # , ( =

y x
F
(!.2")
Demonstraie. 91:8, 92!8, pagina 1>18. ('nd).
?deile pot i reluate n mod asemntor dac amilia are doi parametric.
Propoziia 7.&. Dac amilia este descris de doi parametric lega&i ntre ei
( 0 ) , # , ( = y x F , 0 ) , ( = G
atunci ecua&ia nurtoarei se ob&ine prin eliminarea celor doi parametri ntre rela&iile
0 ) , # , ( = y x F , 0 ) , ( = G ,

G F

0 =


G F
(!.2!)
Demonstraie. 91:8. ('nd).
7.2.1 '(oluta. '(ol(enta
Fie curba plan

. 2n iecare punct regulat M exist tangenta i normala.


A. '(oluta.
Definiie. 0e numete e(oluta curbei plane

o curb
1
care repre,int nurtoarea
normalelor curbei

.
=epre,entarea analitic a e)olutei
1
depinde de repre,entarea analitic a curbei

. 2n
general, pentru e)oluta
1
se ob&in ecua&ii parametrice.
Propoziia 7.7. Fie curba

dat prin ecua&iile parametrice ) ( ), ( t y y t x x = = . %tunci


ecua&iile parametrice ale e)olutei
1
sunt

1 1 1 1 1 1
) 1 1 ( 1
) (
2 2
y x y x
y x y
t x x

+
= (deri)atele sunt calculate n t) (!.2@)

1 1 1 1 1 1
) 1 1 ( 1
) (
2 2
y x y x
y x x
t y y

+
+ = (deri)atele sunt calculate n t) (!.2>)
Demonstraie.91:8, 9@ 8. ('nd).
Propoziia 7.). Fie curba

dat prin ecua&ia explicit ) (x f y = . %tunci ecua&iile


parametrice ale e)olutei
1
sunt

) ( 1 1
) ( 1 1
) ( 1
2
t f
t f
t f t x
+
= ,
) ( 1 1
) ( 1 1
) (
2
t f
t f
t f y
+
+ = (!.*0)
Demonstraie. =educem totul la ca,ul precedent prin
0 1 1 , 1 1 , = = = x x t x # ) ( 1 1 1 1 ), ( 1 1 ), ( t f y t f y t f y = = = .
=e,ult ormulele din enun&.
Propoziia 7.*. Fie curba

dat prin ecua&ia implicit 0 ) , ( = y x F , unde F este o unc&ie


dieren&iabil. %tunci
1
1
1
y
x
F
F
y =
. 4entru ecua&iile e)olutei
1
se men&in ecua&iile (!.*0) n care
olosim 1 1 f y = i 1 1 1 1 f y = , n )ariabila x. 'cua&iile parametrice se scriu cu aAutorul )ariabilelor
curente X i Y. ('nd).
Observaie. 2n ormulele celor trei propo,i&ii recunoatem coordonatele ) , ( b a C pentru cercul
osculator, deoarece exist ecBi)alen&a ormulelor
(!.2@), (!.2>) (!.2*), (!.2:) # (!.*0) (!.20).
%ceasta arat c e)oluta unei curbe plane

este locul geometric


1
al centrelor cercurilor
osculatoare ale lui

, n punctual curent al curbei

. 2ntotdeauna cercul osculator se calculea,


ntr-un punct.
2n unele aplca&ii se poate aplica urmtorul al+oritm( notm cu ) , ( v u M punctul curent de pe
curba

# alm panta tangentei n ) , ( v u M # alm panta normalei n ) , ( v u M . 6b&inem ecua&ia


amiliei normalelor curbei

# aplicm teoria nurtoarei i eliminm parametrii u i v. 2n


general se ob&ine ecua&ia implicit a e)olutei
1
.
B. '(ol(enta.
Definiie. 0e numete e(ol(enta unei curbe plane

o curb plan
2
a crei e)olut este
cBiar curba dat

, adic e)oluta(
2
)7

.
')ol)enta
2
este o curb care n iecare punct al su are tangenta perpendicular pe o
tangent a curbei

.
Observaie. ')oluta
1
se mai numete i desf#urata curbei date

. ')ol)enta
2
se mai
numete i desf#uranta sau desf#urtoarea curbei date

.
')oluta
1
i e)ol)enta
2
au ecua&ii care nu depind de un punct dat
0
M pe

, cum se
nt3mpl la cercul osculator i la curbur.
7.2.1! Curbura. ,aza de curbur
A. Definiia curburii.
2nt3i deinim no&iunea de curbur a unei curbe plane i apoi cutm ormule de calcul.
Fie ) (t M punctul curent al lui i ) (
0 0
t M un punct ixat pe curb. 2n aceste puncte
ordinare se duc tangentele notate T i
0
T (igura !.@)
Figura !.@ Cangentale i ungBiul de contingen&
DngBiul ) (t dintre tangentele T i
0
T (care nu con&in arcul
0
MM ) se numete un+-i de
contin+en. ;otm cu ) (t L lungimea arcului
0
MM . %u loc urmtoarele exprimri ecBi)alente
(n sensul limitei)
0 ) ( 0 ) (
0 0
t L t t t M M .
Definiie. Ealoarea init (dac exist) a limitei
) (
) (
lim
0
t L
t
t t

se numete curbura curbei n


punctul i se notea, prin
0
K sau
0
M
K
sau K.
Ealoarea
0
K a curburii este un numr real po,iti). Deini&ia este )alabil pentru o curb din
plan sau din spa&iu.
B. .ormula de calculare a curburii.
%ceste ormule depind de repre,entarea analitic n care este dat curba .
1) 'cua&ia explicit( ) (x f y = , )) ( , (
0 0 0
x f x M

2 5 *
0
2
0
0
)8 ( 1 1 9
) ( 1 1
x f
x f
K
+
=
,
2 5 *
0
2
0
0
)8 ( 1 1 9
) ( 1 1
x y
x y
K
+
=
(!.*1)
2) 'cua&ia implicit( 0 ) , ( = y x F , ) , (
0 0 0
y x M .
=educem acest ca, la ca,ul anterior. 6b&inem succesi)
0 1
1 1
= + y F F
y x
,
1
1
1
y
x
F
F
y =
# pentru ob&inerea lui 1 1 y se deri)ea, 1 y .
0e ob&ine ormula (!.*1).
*) 'cua&ii parametrice( ) ( ), ( t y x t x x = = , ) (
0 0
t M .

2 5 * 2 2
0
8 1 1 9
1 1 1 1 1 1
y x
y x y x
K
+

= (calculat n )
0
t (!.*2)
:) 'cua&ia polar explicit( ) ( = , ) (
0 0
M .

2 5 * 2 2
2 2
0
8 1 9
1 2 1 1


+
+
= K
(calculat n
0
) (!.**)
<) 'cua&ia )ectorial( ) (t r r = , ) (
0 0
t M .

2 5 *
0
0 0
0
) ( 1
) ( 1 1 ) ( 1
t r
t r t r
K

=
(!.*:)
Observaie. +urbura unei curbe ntr-un punct
0
M este un in)ariant al curbei, adic nu
depinde de repre,entarea analitic a curbei.
+urbura cercului cu ra,a R este constant i are )aloarea
R
K
1
= .
C. ,aza de curbur.
Definiie. =a,a de curbur a unei curbe (din planul =
2
sau din spa&iul =
*
), ntr-un punct
ordinar
0
M , este un numr real po,iti), notat
0
R sau
0
M
R
, deinit prin

0
0
1
K
R =
(!.*<)
Observaie. 2n planul =
2
ra,a de curbur coincide cu ra,a cercului osculator. 2ntr-ade)r, are
loc ecBi)alen&a ormulelor
(!.*<),(!.*1) (!.21)# (!.*<),(!.*2) (!.2<).
7.2.1% 'lementele principale ale unei curbe plane
Deinim i descriem elementele principale ale unei curbe plane n punctul
0
M .
A. 'lementele principale $n sistem cartezian.
1. 'cua&ia tangentei# ecua&ia normalei.
2. 0ubtangenta
0 0
P T # subnormala
0 0
N P . 4unctul
0
P este proiec&ia punctului
0
M pe
axa absciselor.
*. $ungimea segmentului tangent
0 0
T M # lungimea segmentului normal
0 0
N M (igura !.>
pentru coordonate carte,iene# igura !.10 pentru coordonate polare).
:. +urbura
0
K # ra,a de curbur
0
R .
Desen !.>
Figura !.> 'lementele principale n sistem carte,ian
Desen !.10
Figura !.10 'lementele principale n coordonate polare
B. 'lementele principale $n coordonate polare.
0istemul de axe rectangulare din igura !.10, n coordonate polare ) , ( , se construiete
duc3nd n polul O o perpendicular pe ra,a )ectoare
0
OM . %ceast perpendicular Aoac rolul
axei absciselor. 'lementele principale din igura !.10 sunt

0 0
T M 7segment tangent polar#

0 0
N M 7segment normal polar#

0
OT 7subtangenta polar.
Din triungBiurile dreptungBice
0 0
T OM i
0 0
N OM se deduc ormulele de calcul

1
2
0

= = tgV OT ,
2 2 2
0
2
0 0
1
1

+ = + = OT T M

1
2
0

= =

= tgV V tg ON ,
2 2 2
0
2
0 0
1 + = + = ON N M
.
Coate ormulele sunt calculate pentru
0
= i
0
= care corespund punctului
0
M .
7.2.1& Aplicaii la curbe plane
4roblemele re,ol)ate con&in o mul&ime de aspecte legate de geometria dieren&ial a curbelor
plane. Dintre aceste aspecte men&ionm probleme cu( repre,entri analitice ecBi)alente,
repre,entri graice, curbe celebre, nurtoarea, lungimea graicului, cercul osculator, e)oluta,
curbura, ra,a de curbur, elementele principale ale une curbe etc.
Problema 1. 0 se ob&in mai multe repre,entri analitice ecBi)alente pentru
a)
0 , ) (
2 2 2
> = + a y a y x x
(cisoida lui Diocles)#
b)
0 ), ( ) (
2 2 2 2
> = + a y x a y x x
(strooida)#
c)
0 ), ( 2 ) (
2 2 2 2 2 2
> = + a y x a y x
(lemniscata lui Fernoulli)#
d)
0 ,
* 5 2 * 5 2 * 5 2
> = + a a y x
(astroida).
/oluie. a) %pari&ia n ecua&ie numai a lui
2
y
conduce la ecua&ia explicit

) , 0 9 , ,
* *
2
a x
x a
x
y
x a
x
y

=
.
?ntersec&ia cu dreapta mobil
tx y =
conduce la ecua&iile parametrice

0 , ) (
2 2 2 2 2
> = + a x t a x t x x
,
2
2
1 t
t a
x
+
= ,
2
*
1 t
t a
y
+
= , t =.
'xisten&a actorului
2 2
y x +
ne determin s olosim coordonatele polare. =e,ult


2 2 2
sin ) cos ( a =
, 0 cos ,
cos
sin
2
=

a
.
b) 'cua&ia explicit

a x
x x a
y
+

=
* 2
2
,
0 ,
* 2 * 2

=
a x
x x a
a x
x x a
y
.
'cua&ii parametrice(
0 ), ( ) (
2 2 2 2 2 2
> = + a x t x a x t x x


2
2
1
) 1 (
t
t a
x
+

= ,
2
2
1
) 1 (
t
t t a
y
+

= , t =.
+oordonate polare(
) sin (cos ) cos (
2 2 2 2
= a
,
0 cos ,
cos
2 cos
=

a
.
c) 'cua&ia explicit se poate ob&ine, dar este greu de olosit.
'cua&ii parametrice(
0 ), 1 ( 2 ) 1 (
2 2 2 2 2 :
> = + a t x a t x


2
2
1
) 1 ( 2
t
t a
x
+

=
,
2
2
1
) 1 ( 2
t
t t a
y
+

=
, 8 1 , 1 9 t . 0e olosesc toate combina&iile de
semne.
+oordonate polare(
2 cos 2
2 2
a =
, 2 cos 2 a = , 0 2 cos > .
d) 'cua&ia explicit(
0 ,
* 5 2 * 5 2 * 5 2
> = a x a y
,
( )
2 5 *
* 5 2 * 5 2
x a y =
, 8 , 9 a a x .
'cua&ii parametrice. Din scrierea
( )
2
*
x
-
( )
2
*
y
7
( )
2
*
a
se obser) c este indicat s lum

t a x
*
cos =
,
t a y
*
sin =
sau
t a x
*
sin =
,
t a y
*
cos =
.
+oordonate polare(
* 2 2
cos
-
* 2 2
sin
7
* 2
a


* 2

(
* 2
cos
-
* 2
sin
)7
* 2
a
,
*
* 2 * 2
2
2
sin cos

+
=

a


2 5 *
* 2 * 2
sin cos

+
=

a
.
Observaie. 0e poate proceda i in)ers, adic, de exemplu, din ecua&iile parametrice se poate
ob&ine ecua&ia implicit, prin eliminarea )ariabilei t.
Problema 2. 0 se repre,inte graic oliul lui Descartes
(
0 , 0 *
* *
> = + a xy a y x
# (
*
1
*
t
t a
x
+
=
,
*
2
1
*
t
t a
y
+
= , 1 t .
/oluie. 0etoda 1. Folosim ecua&ia implicit. ;otm
0 * ) , (
* *
= + = xy a y x y x F
.
Domeniul de deini&ie. ?nterpretm pe r3nd ecua&ia lui ca ecua&ie algebric n x cu
parametrul y i apoi ca ecua&ie n y cu parametrul x.
Observaie. 0e tie c ecua&ia
0
*
= + + ! "x x
are solu&ii reale dac i numai dac

0 2! :
2 * 2
= ! "
(ormula lui +ardan). 6b&inem succesi)

0 , 0 *
* *
> = + a y yx a x
, 0 ) : ( 2!
* * * 2
= y a y
x


0 :
* *
= y a
,
*
: a y = ,
*
: a y , <@ , 1 :
*


0 , 0 *
* *
> = + a x xy a y
, 0 ) : ( 2!
* * * 2
= x a x
y


0 :
* *
= x a
,
*
: a x = ,
*
: a x , <@ , 1 :
*

8 : , (
*
a x , 8 : , (
*
a y (domeniul de deini&ie).
%xele de simetrie. %xele de coordonate i originea nu sunt axe de simetrie, conorm cu !.2.<.
4rima bisectoare
= = ) 0 , 0 ( , 0 * 2
*
O ay y y x
#

=
2
*
,
2
*
,
2
* a a
#
a
y . 4rima
bisectoare este ax de simetrie.
% doua bisectoare
= = ) 0 , 0 ( , 0 *
2
O ay y x
. % doua bisectoare nu este ax de
simetrie.
4unctele singulare (dup !.2.*). Folosim
0 , 0 ) , ( =

=
x
F
y x F ,
0 =

y
F
, deri)ate mixte.
Din 0 * ) 0 , 0 (
2
=

a
y x
F
re,ult c ) 0 , 0 ( O este punct singular de ordinul doi, iar
) , ( a a M . Coate celelalte puncte ale lui sunt puncte ordinare (regulate).
Cangente. 2n orice punct ordinar tangenta este unic. %lm tangentele n punctul singular
) 0 , 0 ( O (!.2.*). 6b&inem succesi)
0 ), ( , 0 , 0 "
0 0
= = = = y x x m y y m am , axa Ox este tangent. la curba n originea
sistemului de axe.
Datorit simetriei graicului lui a& de prima bisectoare re,ult c i 0 = x (axa Oy) este
tangent la n origine.
%simptote ((!.2.").
a) %simptote )erticale. 6rdonm dup puterile lui y, mpr&im cu
*
y
i calculm limita c3nd
y
, apoi c3nd
y
. =e,ult 0 1 = , F%$0# nu exist asimptote )erticale.
b) %simptote ori,ontale. 6rdonm dup puterile lui x, mpr&im cu
*
x
i calculm limita
c3nd
x
, apoi c3nd
x
. =e,ult 0 1 = , F%$0# nu exist asimptote ori,ontale.
c) %simptote oblice $ mx y + = (propo,i&ia !.2). =eali,m polinoame omogene i ob&inem
succesi)

* , 0 * ) (
* *
= = + n xy a y x
, axy y x P y x y x P * ) , ( , ) , (
2
* *
*
= =
1 , 0 1 , 0 ) , 1 (
1
*
*
= = + = m m m P ,
* 2
, m m sunt rdcini complexe

a
ay
axy
m
y
P
m P
$
n
n
=

=

) 1 , 1 (
*
*
) , 1 (
) , 1 (
2
1
1 1


a x y =
este asimptot oblic.
4uncte de extreme local. 4unem 0 1 = y , unde
1
1
1
y
x
F
F
y =
. =e,ult

x a y
x y a
y

=
2
2
1 ,
0
2
= x y a
,
0
2
= y a x
.
%sociem
0
2
= y a x
cu ecua&ia lui (
0 , 0 *
* *
> = + a xy a y x
. 'liminm x ntre cele
dou ecua&ii de mai sus i ob&inem succesi)
y a x y a x = = ,
2
, lum y a x =
( ) 0 ) ( *
2 5 * * 2 5 *
= + ay y y a
,
0 ) ( 2
2 5 * *
= ay y


2 5 * 2 5 *
2a y =
,
*
1
: a y = ,
* *
1
: 2 a a x < =
( )
* *
1
: , 2 a a # este punct de maxim.
'liminm y ntre cele dou ecua&ii de mai sus i ob&inem acelai re,ultat

y a x =
2
,
2
2
x
y =
#
0 2
* *
= a x


*
1
2 a x = ,
*
1
: a y = , ( )
* *
1
: , 2 a a # .
;otm cu
2
# simetricul punctului
1
# a& de prima bisectoare. 6b&inem
( )
* *
2
2 , : a a # # pe desen punctul
2
# este cel mai din dreapta punct al curbei , adic

*
: max a x = .
+utm alte puncte particulare (dac exist) prin care trece curba . %)em
) 0 , 0 ( 0 0 O y x = = # ) 0 , 0 ( 0 0 O x y = =
= =
* *
2 : a y a x ( )
* *
2
2 , : a a #
= =
* *
2 : a x a y ( )
* *
1
: , 2 a a # . %m ob&inut numai puncte deAa cunoscute.
=ecapitulm punctele importante prin care trece graicul
) 0 , 0 ( O ,

2
*
,
2
* a a
# , ( )
* *
1
: , 2 a a # , ( )
* *
2
2 , : a a # .
%lm ecua&iile tangentelor n punctele
2 1
, , # # # . Folosim ecua&ia (!.*)
) (
0 0
x x m y y = ,
) , (
) , (
0 0
1
0 0
1
y x F
y x F
m
y
x
=

) ( *
2 1
y a x F
x
= , ) ( *
2 1
x a y F
y
= . 6b&inem succesi)
0 * , 1 = + = a y x m
#
(tangenta n #)

*
: , 0
1
a y m
#
= = (tangenta n )
1
#

*
: ,
2
a x m
#
= = (tangenta n )
2
# .
0e trasea, graicul (igura !.11)
Figura !.11 Foliul lui Descartes
0etoda 2. Folosim ecua&iile parametrice. 'cua&iile parametrice pot i considerare ca iind date
sau pot i deduse de re,ol)itor din ecua&ia implicit a curbei (dac re,ol)itorul dorete s
oloseasc metoda 2).
6b&inerea ecua&iilor parametrice ale oliului lui Descartes se ace prin intersec&ia curbei
(dat prin ecua&ia implicit) cu dreapta mobil
x t y =
. =e,ult
(
*
1
*
t
t a
x
+
=
,
*
2
1
*
t
t a
y
+
= , 1 t # =- G 1 H este domeniul de deini&ie al curbei.
+alculm limitele i limitele laterale, aa cum indic domeniul de deini&ie

0 ) ( lim =

t x
t
,
0 ) ( lim =

t y
t


=
<
) ( lim
1 , 1
t x
t t
,
=
<
) ( lim
1 , 1
t y
t t
#
=
>
) ( lim
1 , 1
t x
t t
,
=
>
) ( lim
1 , 1
t y
t t
.
%ceste limite arat c exist ramuri ininite pentru curba .
%xele de simetrie.
) ( ) ( t x t x , axa y O nu este ax de simetrie.
) ( ) ( t y t y , axa x O nu este ax de simetrie.
+utm puncte ale curbei care se al pe prima bisectoare
x y =
. 6b&inem

) 0 , 0 ( , 0 , * *
1
2
O t t a t a = =
este punct pe prima bisectoare.

=
2
*
,
2
*
, 1
2
a a
% t este punct pe prima bisectoare.

x y =
arat c numai ) 0 , 0 ( O se al pe prima bisectoare.
+ercetm dac prima bisectoare este ax de simetrie. 4entru acesta trebuie ca sistemul
) ( ) ( ), ( ) ( t y u x u y t x = = s ie compatibil. =e,ult
*
2
*
1
*
1
*
u
u a
t
t a
+ +
,
*
2
*
1
*
1
*
t
t a
u
au
+ +
.
4rin mpr&ire termen cu termen re,ult consecin&a 1 = u t . %ceas rela&ie este satiscut de o
ininitate de perecBi t i u. Deci sistemul de mai sus este compatibil i nedeterminat. 4rima
bisectoare este ax de simetrie.
% doua bisectoare nu este ax de simetrie.
4uncte singulare. +utm )alori ale lui t pentru care a)em simultan
0 ) ( = t x , 0 ) ( = t y # 0 ) ( 1 = t x , 0 ) ( 1 = t y . 6b&inem succesi)

2 *
*
) 1 (
" *
) ( 1
t
t a a
t x
+

= ,
2 *
:
) 1 (
* *
) ( 1
t
t a t a
t y
+

=
0 ) ( 1 = t x ,
2
:
*
1
= t
#
*
2
2 , 0 ) ( 1 = = t t y , 0
*
= t

* 2 1
t t t curba este curb regulat
0
*
= t , ) 0 , 0 ( O este punct dublu
) 2 , : ( )) ( ), ( (
* *
1 1 1 1 1
a a % t y t x % t =
) : , 2 ( )) ( ), ( (
* *
2 2 2 2 2
a a % t y t x % t = .
4unctul ) 0 , 0 ( O este singurul punct dublu deoarece sistemul
) ( ) ( u x t x = , ) ( ) ( u y t y = , u t este incompatibil.
0e tie c ntr-un punct ordinar (regulat) panta tangentei este
) ( 1
) ( 1
) (
t x
t y
t m =
.
4entru
*
2
2 = = t t a)em panta 0 ) (
2
= t m , i deci tangenta la graic este paralel cu axa x O
# adic punctul de pe curb este punct de maxim.
Deci, punctul ) : , 2 (
* *
2
a a % este punct de maxim i
* *
: 2 < = x
(corect).
4entru
2
:
*
1
= = t t
a)em panta = ) (
1
t m , ceea ce arat c tangenta la graic este
perpendicular pe axa x O . Deci, punctul ) 2 , : (
* *
1
a a % este cel mai din dreapta punct al
curbei.
Cangenta. $um 0 = t . Din ecua&ia (!.12) ob&inem

) 0 ( 1
) 0 (
x
x x
7
) 0 ( 1
) 0 (
y
y y
, 0 = y , axa x O este tangent.
Deoarece este o curb simetric a& de prima bisectoare, atunci i axa y O , cu ecua&ia
0 = x , este tangent la curba .
4entru toate )alorile importante ale lui t ntocmim tabelul de )aria&ie al unc&iilor ) ( ), ( t y t x
(tabelul !.1).
%simptote. +ercetm comportarea curbei n 1 = t . ;u a)em ) 1 ( x 7init i = ) 1 ( y .
Deci nu exist asimptote )erticale. ;u exist nici asimptote ori,ontale. +utm asImptote oblice
n mx y + =
. 6b&inem succesi)

1
) (
) (
lim
1
= =
t x
t y
m
t
,
a t mx t y n
t
= =

)8 ( ) ( 9 lim
1


a x y =
este asimptot oblic.
Cabelul !.1
t - -1 0
2
:
* 1
*
2

xJ(t) - - - - - - 5- - - *a - - - 0 - - -
-
:
*a
- - -
- - -
x(t) 0 5 0
a
*
:
2
*a
*
2 a
0
IJ(t) - - - - - - 5- - - 0 - - - - - -
:
*a
- - -
0 - - -
I(t) 0 - 5 0
a
*
2
2
*a
*
: a
0
K(x,I) 6 5 6
F
1
F
F
2
6
Observaie. +oresponden&a dintre punctele graicului din igura !.> i cele din tabelul !.1 este
urmtoarea(
1 2 2 1
, , % # % # O O = = = .
0e trasea, graicul. %cesta este identic cu cel din igura !.>.
Dintre cele dou metode se recomand metoda 1 care olosete ecua&ia implicit.
Problema 3. a) S se deduc legtura dintre problema concret de dublare a volumului cubului i
cisoida lui Diocles.
b) S se arate cum se folosete graficul cisoidei la dublarea volumului cubului.
Soluie. a) Fie cubul cu latura a i volumul
3
a
. S se construiasc grafic segmentul de lungime x
a..
3 3
2a x
. De aici rezult
3
2 a x .
Cum
3
2
este un numr iraional! valoarea sa numeric exact nu se poate determina "deoarece
are o infinitate de zecimale! care nu se repet dup vreo regul cunoscut). De aceea! pentru
construirea lui
3
2
este necesar o construcie grafic! n care se folosete rigla negradat.
Construirea numrului iraional
3
2
sau n general a numrului
3
L
! L ntreg! pozitiv! conduce la
ecuaia numit cisoida lui Diocles.
Varianta 1. "pentru deducera ecuaiei cisoidei).
#n sistemul de a$e y O x fie figura %.&2! unde & OA i
' ! ( > L L OB Ox A numr dat( AC
3
L
! ) " ) " OA AC ! ) " ) " AB OC M .
Figura %.&2 Dublarea volumului cubului
#n desen am considerat & > OA L deoarece la dublarea volumului cubului 2 L . )eoria este
valabil penrtu orice ' > L .
Din figura %.&2 decurg c*teva consecine. +stfel avem
) 2 ! & " )! ! ' " )! ' ! & "
3
C L B A ( dreapta x L y mx y OC
3
! , ) " ( dreapta ) & " , ) " x L y AB .
Se elimin L i obinem

x
y
L x L y


&
!
3 3
(
2 2 2
) " y y x x +
"ecuaia cisoidei cu & a )
Observaie. Dac lungimea segmentului OA este a OA atunci rezult

' !
3
+ aL ay Lx x
a
L
y
!
3 3 3
Lx y a
!
x a
y a
L2 3 2 2 2
) " y a y a x x +
. -otm Y y a i obinem

2 2 2
) " aY Y x x +
"ecuaia cisoidei).
Varianta 2. "pentru deducera ecuaiei cisoidei).
#n sistemul de a$e y xO folosim figura %.&3! unde constrium un cerc cu diametrul ) ' ! & " ! A OA
. Din originea O ducem o secant mobil care taie cercul n punctul N.
Figura %.&3 +flarea ecuaiei cisoidei
.erpendiculara n A pe a$a Ox taie secanta mobil "ON) n punctul P. .e secanta mobil lum
punctul M a.. NP OM "construcie fcut cu rigla negradat).
-otm NP OM i notm cu

msura ung/iului AOM.


Demonstrm c punctul M descrie cisoida! atunci c*nd punctul P este variabil. +tragem atenia c
la un moment dat punctul M se afl n e$teriorul cercului .
Dac se construiesc c*t mai multe puncte
k
M i
k
P ! atunci mulimea punctelor
k
M reprezint
graficul cisoidei. +cest procedeu se numete trasarea mecanic a cisoidei.
.entru demonstraie folosim faptul c ) " ) " OP AN i ON OP NP OM . 0valum
separat OP i ON i obinem succesiv

OP OP
OA
OAP
&
cos !
cos
&
OP
! ' cos

&
cos
ON
OA
ON
ONA ! cos ON

cos
cos
&

!

cos
sin
2
. +m obinut ecuaia cisoidei n coordonate polare! n cazul
a OA & .
Demonstrm c ecuaiile cisoidei sub form implicit i sub form e$plicit sunt ec/ivalente

2 2 2
) " y y x x +
!

cos
sin
2
"1)
Se pleac de la ecuaia polar i obinem succesiv

cos x
! sin y (

x
cos
!

y
sin


x
y

2
2
!
x
y
2
2

!
2 2 2
y x +
(
2 2 2
) " y y x x +
" ce trebuia demonstrat).
b) +m vzut c ecuaia
3 3
2a x
!
3
2 a x genereaz numrul iraional
3
2
. +cest numr se
construiete grafic cu a2utorul graficului cisoidei cu ) ' ! & " ! & A a . Se procedeaz conform
algoritmului urmtor! numit algoritmul cisoid.
&. Se construiete "mecanic sau continuu) graficul cisoidei "1).
2. .e a$a Oy lum 2 L OB "dublul lui ) & OA ! ca n figura %.&2.
3. 3nim B cu A i notm cu M punctul n care "BA) taie cisoida.
4. 3nim O cu M i prelungim p*n nt*lnim n C perpendiculara dus n A pe a$a Ox .
5. Segmentul AC are proprietatea
3
2 AC
. .roblema dublrii volumului cubului este
rezolvat.
Problema 4. S se reprezinte grafic cisoida lui Diocles pornind de la ecuaia sa
,
2 2 2
) " y a y x x +
! ' > a
,
2
2
& t
t a
x
+
!
2
3
& t
t a
y
+
! t 6
,

cos
sin
2
a
! ' cos .
Soluie. Metoda 1. Folosim ecuaia implicit. .rin acesta se determin mai uor domeniul de
definiie. 7binem succesiv

3 2
) " x x a y
! ) ! ' 8 ! ' ! a x
x a
x
x a
x
x y

t .
+$e de simetrie. C*nd sc/imbm
x
cu
x
ecuaia se sc/imb. +$a Oy nu este a$ de simetrie.
C*nd sc/imbm 9 cu
y
ecuaia nu se sc/imb. +$a Ox este a$ de simetrie. .entru prima
bisectoare punem
x y
i rezult
2
a
x ! adic numai punctul
,
_

2
!
2
&
a a
A se afl pe prima
bisectoare. .rima bisectoare nu este a$ de simetrie. +nalog!
,
_

2
!
2
2
a a
A se afl pe a doua
bisectoare. + doua bisectoare nu este a$ de simetrie
:imite! limite laterale! intersecia cu a$ele de coordonate. Folosim ecuaiile e$plicite i rezult


<
) " lim
!
x y
a x a x
!

<
) " lim
!
x y
a x a x
! ) ' ! ' " O .
+simptote. Varianta 1. Folosim ecuaiile e$plicite

x a
x
x y

!
x a
x
x y

! ) ! ' 8 a x .
0$ist numai asimptota vertical
a x
.
Varianta 2. Folosim ecuaia implicit .
+simptote verticale. 7rdonm dup y i calculm limita c*nd
t y
. 7binem succesiv

' ) "
3 2
x x a y
! ' ! '
2
3
x a
y
x
x a !
a x
este asimptot vertical.
+simptote orizontale. 7rdonm dup x i calculm limita c*nd t x . 6ezult ' & F+:S.
-u e$ist asimptote orizontale.
+simptote oblice de forma h mx y + . 6ealizm polinoame omogene n x i y

' ) "
2 2 3
+ ay xy x
! ' ) ! " ) ! "
2 3
+ y x P y x P .
.anta m se obine din ecuaia
' &
2
+ m
!
2 &
! m m 6. -u e$ist asimptote oblice.
.uncte singulare. -otm
2 2 3
) ! " y a y x x y x F +
i obinem ' ) ' ! ' " F ! apoi
'
;

x
F ! '
;

y
F (
) ' ! ' " ! ' ) " ! ' 3
2 2
+ a x y y x
soluie
' ) ' ! ' "
;

x x
F ! ' ) ' ! ' "
;

y x
F ! ' 2 ) ' ! ' "
;
a F
y y
.
.unctul ) ' ! ' " O este punct singular de ordinul doi! adic 2 p .
)angentele n punctul singular. .anta se determin din ecuaia

( ) '
) 2 "
; ;
+
y x
mF F
! ) ' ! ' "
;
x x
F < ) ' ! ' " 2
;
y x
mF < ' ) ' ! ' "
; 2

y y
F m !
' ) 2 "
2
a m

'
2 &
m m ( ' y este ecuaia tangentei. 7riginea ) ' ! ' " O este punct de ntoarcere.
.uncte de e$trem local. .unem condiia ' ; y ! unde
; ;
= ;
y x
F F y . 7binem
' ! !
) " 2
3
;
2 2

+
y a x
a x y
y x
y

' 3
2 2
+ y x
( asociem cu ' ) ! " y x F ( ) ! ' 8
2
3
! ' 2 3 a
a
x x a ( nu e$ist puncte de
e$trem la distan finit. .
.uncte importante prin cate trece curba . +m gsit punctele
) ' ! ' " O !
,
_

2
!
2
&
a a
A !
,
_

2
!
2
2
a a
A

3
a
x "ales din domeniul de definiie)

,
_

>
2
!
3
3
a a
A !

,
_

>
2
!
3
4
a a
A .
Se traseaz graficul "figura %.&4)
Figura %.&4 Cisoida lui Diocles
Metoda 2. Folosim ecuaiile parametrice. 7binem succesiv

2 2
) & "
2
) " ;
t
t a
t x
+

!
2 2
2 2
) & "
) 3 "
) " ;
t
t t a
t y
+
+
! t 6
' ) ' " ! ' ) ' " ! ' y x t ! ' ) ' " ; ! ' ) ' " ; y x
& ! ' )! " ) "
2 &
t t t y t x ( & ! ' )! " ) "
3 &
t t t y t x .
#ntocmim tabelul de variaie al funciilor "tabelul %.
)abelui %.2
t

?& ' &

$@"t)
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
2
a
? ? ? ?
'< < < <
2
a
< < < <
$"t) a

2
a
'
2
a
a
9@"t) < < < < < < < a < < < < '< < < < a < < < <
9"t)

?
2
a
'
2
a

A"$!9)
+
4
+
2
7
&
A +
3
Observaie. 0ste mai comod de folosit metoda & cu ecuaia implicit.
Problema 5. S se reprezinte grafic strofoida
,
' ) " ) "
2 2 2 2
+ y x a y x x
! ' > a
,
2
2
&
) & "
t
t a
x
+

!
2
2
&
) & "
t
t t a
y
+

! t 6
,

cos
2 cos a

! ' cos .
Soluie. Metoda 1. Folosim ecuaia e$plicit.
Domeniul de definiie. 7binem ecuaia e$plicit i rezult

x a
x a
x y
+

2 2
!
x a
x a
x y
+

t ! '
+

x a
x a
! B ! " a a x .
6eprezentarea grafic poate continua folosind elemente de anliz matematic. -oi procedm prin
elemente de geometrie diferenial sau printr?o metod combinat.
+$e de simetrie. Sc/imbm
y
cu
y
i ecuaia implicit nu se sc/imb. +$a Ox este a$ de
simetrie. +$a y O nu este a$ de simetrie.
Din
x y
obinem
) ' ! ' " ( ' 2
3
O x
este singurul punct de pe prima bisectoare. .rima i a doua
bisectoare nu sunt a$e de simetrie.
:imite i limite laterale.

>
y
a x a x !
lim
a x a x > !
lim
t
+

t
x a
x a
x

a x
este asimptot vertical( ' ) " ! a y a x ! ) ' ! "a A .
.uncte singulare. Din ' ) ! " y x F i
; ;
!
y x
F F !
; ;
x x
F !
; ;
y x
F !
; ;
y y
F obinem ' 2 ) ' ! ' "
;
a F
x x
i
deci ) ' ! ' " O este punct singular de ordinul doi! adic 2 p .
)angenta n punctul singular. Din

; ;
x x
F < m 2
; ;
y x
F <
2
m
'
; ;

y y
F !
& ! ' 2 2
2
t + m m a a


x y
! prima bisectoare este tangent n originea ) ' ! ' " O

x y
! a doua bisectoare este tangent n originea ) ' ! ' " O .
+simptote. Folosim seciunea %.2.> din acest carte.

a x
este asimptot vertical. -u e$ist asimptote orizontale i nici asimptote oblice.
.uncte de e$trem local. .unem condiia ' ; y i obinem succesiv

;
;
;
y
x
F
F
y
!
) " 2
2 3
;
2 2
a x y
x a y x
y
+
+
!
x a y x 2 3
2 2
+
C'

x a
x a
x y
+

2 2
!
'
2 2
+ a x a x


B ! " >> ! '
2
) & 5 "
&
a a a
a
x

!
B ! " 3
2
) & 5 "
2
a a a
a
x
+


) 2 ! ' ( > ! ' " 2 5
2
& 5
!
2
& 5
)! ! "
& & & & &
a a A a a A y x A

,
_


.

&
A este punct de ma$im local.
.rin simtrie fa de a$a Ox i punctul
2
A se afl pe grafic! unde
) 2 ! ' ( > ! ' " ) ! "
2 & & 2
a a A y x A .
Cel mai din dreapta punct al curbei se obine pentru
a x
! adic a x
ma$
.
Se pot obine i alte puncte particulare ale curbei . De e$emplu! pentru
2
a
x i
2
a
x
rezult punctele

,
_

>
3
!
2
3
a a
A !

,
_

>
3
!
2
4
a a
A (

,
_

2
3
!
2
5
a a
A !

,
_


2
3
!
2
>
a a
A .
Draficul strofoidei este prezentat n figura %.&5.
Figura %.&5 Draficul strofoidei
Metoda 2.Se folosesc ecuaiile parametrice. Se ntocmete tabelul de variaie al funciilor
) " ; )! " ; )! " )! " t y t x t y t x pentru < < t .
Problema 6. a) S se deduc ecuaia concoidei dreptei "a lui -icomede).
b) S arate cum se folosete concoida dreptei la trisecia unui ung/i dat.
Soluie. a) Se d dreapta D i punctul D O ! O la distana ' > a de dreapta D. Fie P un punct
mobil pe D. 3nim O cu P i pe acest semidreapt! de o parte i de alta a lui P lum punctele M i
; M a.. ' ! ; > b b PM PM i ) ' ! "a A unde ' > a i ' > b sunt numere date "figura %.&>). #n
general a b < .
C*nd P este mobil pe D se obine o mulime de puncte ; ! M M care descriu concoida dreptei.
Figura %.&> )rasarea mecanic a concoidei dreptei
Deducem ecuaia concoidei. .entu aceasta! prin O ducem o a$ perpindicular pe D i o numim
a$a polar. .rin O ducem o perpendicular pe a$a polar.
-otm OM i

este msura ung/iului AOP. 7binem succesiv


b OP + !
OP
a
cos !
cos
a
OP


b
a
+

cos
"ecuaia concoidei dreptei).
Construirea punctelor
k
M i
;
k
M reprezint trasare mecanic a concoidei.
Concoida are dou ramuri! de o parte i de alta a dreptei AP. Dreapta AP este asimptota vertical a
concoidei.
b) Draficul concoidei a2ut la trisecia unui ung/i prin construcie geometric! folosind numai
rigla negradat i compasul. .entru demonstraie folosim figura %.&% n care punem n eviden mai
multe ung/iuri congruente.
Se d ung/iul AOB cu mrimea 3 . 3na dintre laturile ung/iului este este aleas ca a$ polar.
Fie ea a$a OA. :um un punct B pe cealalt latur a ung/iului i ducem ) " ) " OA BA . -otm
a OA . .unctele A i B sunt alese arbitrar! dar apoi sunt fi$ate. 0ste trasat concoida cu OB b 2 .
Descriem algoritmul concoidei de trisecie a unui ung/i.
Figura %.&% )risecia ung/iului
#n B ducem o perpendicular pe segmentul AB i prelungim p*n taie concoida n M.
3nim O cu M i obinem punctul P pe segmentul AB. Din definiia concoidei rezult
OB PM 2 .
Construim i notm cu N mi2locul segmentului PM i deci OB NM PN .
#n PBM ! dreptung/ic n B! segmentul BN este median. 6ezult
OBN OB BN NM PN ( este isoscel! BNM este isoscel. S?au format multe ung/iuri
congruente pentru care ilustrm msurile ms
ms
&
O ms
&
M "ung/iuri alterne interne)
ms
&
M ms
&
B ! ms
2
O ms
&
N "din triung/iuri isoscele)
ms
&
N 2 ms
&
M "proprietatea ung/iului e$terior)
ms
2
O ms
&
N C 2 ms
&
M ms
&
O
ms
2
O 2 ms
&
O ! adic msura ung/iului
&
O este a treia parte din msura ung/iului dat
AOB. Deci ms AOPC

! ms AOB 3 .
Problema 7. a) S se afle ecuaia e$plicit a concoidei dreptei.
b) S se reprezinte grafic concoida dreptei! n cazul a b . Caz particular 2 ! 4 b a .
Soluie. a) Din figura %.& obinem
) ! " )! ! " M y x M !
cos x
! sin y

b
a
+

cos
!

x
cos
! b
x
a +

(
2
2
2
2
) "
b
x
a x

!
2 2 2
y x +

,
2 2 2 2 2
) )" " x b a x y x +
"ecuaia concoidei)
) ! " y x F
2 2 2 2 2
) )" " x b a x y x +
.
b) Domeniul de definiie. 7binem ecuaia e$plicit i rezult

2
2 2
2 2
) " a x
x b
y x

+ !
2
2 2
2 2
) "
) "
a x
a x b
x y
2 2
) " a x b
a x
x
y

t
"ecuaiile e$plicite ale concoidei dreptei)

' ) "
2 2
a x b
! b a x b a + "domeniul de definiie).
+$e de simetrie. Sc/imbm x cu
x
. 0cuaia se sc/imb( Oy nu este a$ de simetrie. +$a Ox
este a$ de simetrie.
Cercetm bisectoarele. 7binem succesiv

2 2 2 2
) " 2 ! x b a x x x y
! B ! 8
2 &
b a b a x x +

2
4 ! 3
b
a x t
!
,
_

+ +
2
!
2
&
b
a
b
a A !
,
_


2
!
2
2
b
a
b
a A .
0$ist doar dou puncte
&
A si
2
A pe prima bisectoare. .rima bisectoare nu este a$ de simetrie.
+nalog pentru a doua bisectoare. 6ezult

x y
!
2
!
2
b
a x
b
a x t t


,
_

+
2
!
2
3
b
a
b
a A !
,
_

+
2
!
2
4
b
a
b
a A .
+ doua bisectoare nu este a$ de simetrie.
.uncte singulare. Calculm derivatele pariale i obinem
B 2 ) )" " ) " 8 2
2 2 2 2 ;
x b a x y x a x x F
x
+ + (
2 ;
) " 2 a x y F
y

) 2 > > " 2
2 2 2 2 ; ;
y b a ax x F
x x
+ +

2 ; ;
) " 2 a x F
y y
! ) " 4
; ; ; ;
a x y F F
x y y x

'
;
y
F ' y sau
a x

' ) ' ! "
;
x F
x
! ' 2 ) ! "
2 ;
ab y a F
x
. -u e$ist puncte singulare.
Concoida dreptei este curb regulat.
+simptote. Din ecuaiile e$plicite se vede c singura asimptot este asimptota vertical
a x
.
)otui lucrm i dup cum cere paragraful %.2.>.
+simptote verticale. Dezvoltm "sau nu dezvoltm) funcia ) ! " y x F ! mprim cu
2
y
i calculm
limita c*nd
t y
. 6ezult
' 2
2 2
+ a ax x
(
a x
este asimptot vertical.
+simptote orizontale. #mprim cu
4
x
i calculm limita cnd t x . 6ezult ' & . F+:S.
-u e$ias asimptote orizontale.
+simptote oblice de forma h mx y + . Dezvoltm ) ! " y x F i ordonm dup polinoame
omogene. 7binem succesiv

' ) " ) 2 2 " ) "
2 2 2 2 2 2 3 2 2 4
+ + + + y a b a x axy ax y x x

) ! "
4
y x P < ) ! "
3
y x P < ) ! "
2
y x P C'

' & ! ' ) ! & "
2
4
+ m m P
!
2 &
! m m 6. -u e$ist asimptote oblice.
+flm puncte importante prin care trece curba.

2 2
) " ! ' b a x y
! b a x t ! ) ' ! "
5
b a A ! ) ' ! "
>
b a A + .
:a aceste puncte se adaug* punctele
&
A !
2
A !
3
A !
4
A gsite anterior.
Se traseaz graficul concoidei "figura %.&E).
Figura %.&E Concoida dreptei
Problema . S se reprezinte grafic curba cuadrifoliu. Caz particular 4 a .
Soluie. Curba plan cuadrifoliu are mai multe variante de reprezentare analitic. Aenionm
trei dintre acestea.
Farianta &. ,
2 2 2 3 2 2
) " y x a y x +
.
Farianta 2. ,
1
]
1


2
! ' ! ' ! 2 sin
2


a
"puncte n cadranul G)

1
]
1

!
2
! ' ! 2 sin
2
a
"puncte n cadranul GG)

cos x
! sin y .
.unctele din cadranele G i GG se transfer prin simetrie fa de a$a x O i se obin puncte n
cadranele G! GG! GGG! GF.
Farianta 3. , [ ] 2 ! ' ! 2 sin
2

a
!

6(
cos x
! sin y .
Se obin puncte n cadranele G! GG! GGG! GF.
Deoarece ecuaia implicit are gradul > i nici ecuaiile polare nu sunt prea simple "apare

i
2 )! se poate alege o metod combinat de reprezentare grafic, se obin informaii despre curba
din toate ecuaiile sale.
)otui! noi ncepem cu ecuaia implicit. Curba trece prin originea ) ' ! ' " O . 7riginea este
punct singular de ordinul patru.
Simetrii. Folosim ecuaia ' ) ! " y x F .

x x
! ecuaia nu se sc/imb( y O este a$ de simetrie.

y y
! ecuaia nu se sc/imb( x O este a$ de simetrie.

x x
i
y y
! ecuaia nu se sc/imb( originea este centru de simetrie.

x y
"prima bisectoare)(
2 2
E a x
!
4
2 a
x t

,
_

4
2
!
4
2
&
a a
A !

,
_


4
2
!
4
2
2
a a
A sunt puncte pe prima bisectoare.
Caz particular. 4 a ! ) 2 ! 2 "
&
A ! ) 2 ! 2 "
2
A .

x y
"a doua bisectoare)(
4
2 a
x t

,
_

4
2
!
4
2
3
a a
A !

,
_

4
2
!
4
2
4
a a
A .
Caz particular. 4 a ! ) 2 ! 2 "
3
A ! ) 2 ! 2 "
4
A .
+simptote. +simptote verticale. 7rdonm dup puterile lui y i mprim cu
>
y

'
3 3
&
>
>
4
2 2 4
2
2
+

+ +
y
x
y
x a x
y
x

' & ! t y ! F+:S( nu e$ist asimptote verticale.
+nalog prin ordonare dup puterile lui x i t x . -u e$ist asimptote orizontale.
+simptote oblice de forma h mx y + . Se face grupare dup polinoame omogene n x i y.
6ezult

> >
>
) ! " y x y x P + ! ' & ) ! & "
>
>
+ m m P ! F+:S n real. -u e$ust asmptote oblice.
Consecin. Deoarece nu e$ist nici un fel de asimptote curba este mrginit! adic poate fi
scufundat ntr?un drepting/i de forma B ! 8
2 &
a a B ! 8
2 &
b b centrat n originea sistemului de a$e.
0ste de dorit s determinm cele mai str*nse margini
2 &
! a a !
2 &
! b b care ncadreaz graficul
curbei . +ceast dorin se poate realiza analitic "nu foarte simplu) sau cu a2utorul bibliotecii de
programe A+)HC+D! cut*nd
x ma$
! x min !
y ma$
! y min .
.entru cele mai mici valori
2 &
! a a tamgenta la grafic este paralel cu a$a y O ! adic panta
&
m a
tamgentei este . .entru cele mai mici valori
2 &
! b b tangenta la grafic este paralel cu a$a x O !
adic panta
2
m a tangentei este zero. .
.anta tangentei este
; ;
= ;
y x
F F y ! unde

y x a y x y
xy a y x x
y
2 2 2 2
2 2 2 2
2 ) " >
2 ) " >
;
+
+
! ' ! ' y x

&
m dac '
;

y
F . +sociem ' ) ! " y x F scris sub form convenabil i obinem succesiv

3
) "
2 2
2 2 2
x a
y x +
!
2 2 2 2 2 2 2
) " ) " x a y x y x + +

2 2 2 2 2
2 2
) "
3
y x a y x
x a
+
!
2 2
2y x
! 2 y x t
2 y x ! ' ) ! " y x F !
2%
2
2
2
a
y
!
I
> a
y t


I
>
&
a
y
!
I
3 2
&
a
x
!

,
_

I
>
!
I
3 2
5
a a
A .
.roba de corectitudine. ' ) ! "
& &
y x F . Corect.

I
>
2
a
y
!
I
3 2
2
a
x
!

,
_


I
>
!
I
3 2
>
a a
A ( ' ) ! "
2 2
y x F . Corect.
+nalog pentru 2 y x i ' ) ! " y x F . 7binem

I
>
3
a
y
!
I
3 2
3
a
x
!

,
_

I
>
!
I
3 2
%
a a
A ( ' ) ! "
3 3
y x F . Corect.

I
>
4
a
y
!
I
3 2
4
a
x
!

,
_

I
>
!
I
3 2
E
a a
A ( ' ) ! "
4 4
y x F . Corect.
Consecin.
I
3 2a

I
3 2a
x
"domeniul de variaie al lui x).
'
2
m dac '
;

x
F i obinem succesiv

3
) "
2 2
2 2 2
x a
y x +
!
2 2
2x y
! 2 x y t
2 x y ! ' ) ! " y x F !
2%
2
2
2
a
x
!
I
> a
x t


I
>
5
a
x
!
I
3 2
5
a
y
!

,
_

I
3 2
!
I
>
I
a a
A ( ' ) ! "
5 5
y x F . Corect.

I
>
>
a
x
!
I
3 2
>
a
y
!

,
_


I
3 2
!
I
>
&'
a a
A ( ' ) ! "
> >
y x F . Corect.
2 x y ! ' ) ! " y x F !
2%
2
2
2
a
x
!
I
> a
x t


I
>
%
a
x
!
I
3 2
%
a
y
!

,
_

I
3 2
!
I
>
&&
a a
A ( ' ) ! "
% %
y x F . Corect.

I
>
%
a
x
!
I
3 2
E
a
y
!

,
_


I
3 2
!
I
>
&2
a a
A ( ' ) ! "
E E
y x F . Corect.
' ) ! "
k k
y x F pentru E ! % ! > ! 5 k . Corect.
Consecin.
I
3 2a

I
3 2a
y
"domeniul de variaie al lui y).

1
]
1


I
3 2
!
I
3 2 a a
1
]
1

I
3 2
!
I
3 2 a a
.
Cazul particular 4 a conduce la punctele de pe curba
) ' . ' " O ! ) 2 ! 2 "
&
A ! ) 2 ! 2 "
2
A ! ) 2 ! 2 "
3
A ! ) 2 ! 2 "
4
A

,
_

I
> 4
!
I
3 E
5
A !

,
_


I
> 4
!
I
3 E
>
A !

,
_

I
> 4
!
I
3 E
%
A !

,
_

I
> 4
!
I
3 E
E
A

,
_

I
3 E
!
I
> 4
I
A !

,
_


I
3 E
!
I
> 4
&'
A !

,
_

I
3 E
!
I
> 4
&&
A !

,
_

I
3 E
!
I
> 4
&2
A

1
]
1


I
3 E
!
I
3 E
1
]
1

I
3 E
!
I
3 E
(
54 ! &
I
3 E

(
'I ! &
I
> 4

( 4& ! & 2
[ ] [ ] 54 ! & ( 54 ! & 54 ! & ( 54 ! & ! 4 a .
.unctele
5
A i
E
A sunt cele mai din dreapata pe graficul curbei! iar
I
A si
&2
A sunt cele mai
de sus pe grafic "figura %.&I).
Figura %.&I Cuadrifoliul
Dac folosim varianta 3 i dm lui

valori commode la calcul rezult datele din tabelul %.3!


pentru 4 a .

)abelul %.3

'
>

3
2
4
3
>
5

>
%
4
5
3
4
2
3
3
5
4
%
>
&&

'
3
2
3
'
3
2
3
'
3
2
3
'
3
2
3
x
'
2
3
2
2
3
'
2
3 2
2
3 '
2
3

2
2
3

'
2
3

2
2
3

y
'
2
3 2
2
3 '
2
3

2
2
3

'
2
3

2
2
3

'
2
3
2
2
3
k
P O
&
P
2
P
3
P
4
P
5
P
>
P
%
P
E
P
I
P
&'
P
&&
P
&2
P

'
3
2
3
'
3
2
3
'
2
2
3
'
3
2
3
x
'
2
3

2
2
3

'
2
3

2
2
3

'
2
3
2
2
3
'
2
3 2
2
3
y
'
2
3

2
2
3

'
2
3
2
2
3
'
2
3 2
2
3 '
2
3

2
2
3

k
Q O
&
Q
2
Q
3
Q
4
Q
5
Q
>
Q
%
Q
E
Q
I
Q
&'
Q
&&
Q
&2
Q
.rin reprezentarea grafic a punctelor
k k
Q P ! se obine forma "alura) graficului cuadrifoliului.
.entru o reprezentare c*t mai e$act trebuie mrit numrul valorilor lui B 2 ! ' 8 .
Observaie. Studiul bazat pe ecuaia implicit rm*ne cel mai indicat.
Problema 9. S se reprezinte grafic cardioida
: ) cos 1 ( 2 + a , ] 2 , 0 [ , 0 > a
:
2 2 2 2
( 2 y x x a y x + + +
.
Soluie. Folosim ecuaia !n coordonate polare
,
.
"ur#a trece prin origine pentru

.
"ercetm simetriile. ) ( ) ( , cur#a este simetric fa de a$a polar.
) ( ) ( , cur#a nu este simetric fa de perpendiculara !n pol pe a$a polar.
) ( ) ( + , cur#a nu este simetric fa de origine (pol).
%uncte singulare. 0 ) ( ,
1

0 ) ( & , sin 2 ) ( & a , 0
2
,
'
, 2
(

0 ) ( & & , cos 2 ) ( & & a ,
2
)

,
2
'
*

.
%entru ) ( +i ) ( & rdcina comun este

. ,riginea este punct singular de ordinul
unu.
-simptote. .u e$ist nici un fel de asimptote. "ur#a se scufund !ntr/un dreptung0i mrginit.
%uncte importante ale cur#ei (!n sistemul y xO )
"ur#a intersectat cu a$a polar conduce la
) 0 , ( ( , ( ) 0 (
1
a A a 1 ) 0 , 0 ( , 0 ) ( O 1 ) 0 , ( ( , ( ) 2 (
1
a A a .
"ur#a intersectat cu perpendiculara !n pol pe a$a polar conduce la
) 2 , 0 ( , 2
2
2
a A a
,
_


1 ) 2 , 0 ( , 2
2
'
'
a A a
,
_


1 ) 2 , 0 ( , 2
2
'
a A a
,
_

.
2angenta !ntr/un punct regulat. .otm cu

ung0iul dintre raza polar

+i tangent a.!.
ung0iul

conine a$a polar.

are semnificaia cunoscut, adic este ung0iul dintre

+i a$a
polar poziti3. -tunci

) ( &
) (


tg
,

sin 2
) cos 1 ( 2
a
a
tg

.
,#inem succesi3

,
_


,
_


2 2 2 2 2

tg tg ctg tg
,
_

+
2 2

tg
,
_

+
2 2

tg

2 2

+ .
2angente paralele cu a$a polar (care genereaz puncte de e$trem). 4um

2 2
,

+ ,
'
5

,
'
6


,
_


,
_

2
' '
,
2
'
, '
'
(
a a
A a

(punct de ma$im)

,
_


,
_

2
' '
,
2
'
, '
'
)
a a
A a

(punct de minim).
2angenta perpendicular pe a$a polar. 4um


2
1
+i


2
'
2
. 7ezult


2
1
,
2 2 2

+ , . -cesta este punctul cel mai din dreapta al graficului, adic


are x ma$im.
%entru


2
'
2
rezult
2
2
8

,
2
2
10


,
_


,
_

2
'
,
2
,
'
2
*
a a
A a

,
_


,
_

2
'
,
2
,
'
2
5
a a
A a

.
-m gsit punctele importante prin care trece cardioida +i de asemenes am gsit mrginirea ei
(ta#elul 5.()
) 0 , 0 ( O ,
1
A ,
2
A ,
'
A ,
(
A ,
)
A ,
*
A ,
5
A .
9raficul cardioidei este ilustrat !n figura 5.20.
Figura 5.20 "ardioida
2a#elul 5.(

'
2

'

0
'

'
2

2
' 2
a
a 2 a ' a ( a ' a 2
a
0 a 2 a (
x
2
a

0
2
'a a (
2
'a 0
2
a

0 0 a (
y
2
' a

a 2
2
' 'a

0
2
' 'a
a 2
2
' 'a
0 a 2 0
k
A
5
A
'
A
)
A
1
A
(
A
2
A
*
A
O
6
A
1
A
Observaie. %ro#a de corectitudine a calculelor.
.otm
,
_

+ + +
2 2 2 2
2 ) , ( y x x a y x y x F . -3em 6 , 1 , 0 ) ( k A F
k
.
Problema 10. a) S se deduc ecuaia astroidei. #) S se reprezinte grafic astroida.
Soluie. a) Se consider un segment de dreapt cu lungimea constant a, ale crui e$tremiti
gliseaz pe dou a$e ortogonale (numite sistemul de referin y xO ). -stroida este !nf+urtoarea
acestei familii de segmente mo#ile (5.2.12).
Metoda 1. .otm capetele mo#ile ale segmentului dat cu ) 0 , (u M +i ) , 0 ( v N . Folosim
metoda cu doi parametri. ,#inem succesi3
0 ) , 1 , ( v u y x F , 0 1 +
v
y
u
x
(:)

2 2 2
, 0 ) , ( a v u v u G +

0
& & & &

u v v u
G F G F , 0 ) ( 2 ) ( 2 u x u v y v (::)
-plicm metoda lui "ramer !n sistemul ecuaiilor (:) , (::) +i rezult

2
'
a
u
x ,
2
'
a
v
y 1
(
*
2
a
u
x ,
(
*
2
a
v
y

' 2
'
2 2
' 2 ' 2
a
a a
v u
y x
+
+ 1
' 2 ' 2 ' 2
a y x +
(ecuaia astroidei)
-m o#inut ecuaia su# form implicit.
Metoda 2. Folosim metoda cu un parametru.
.otm ) 0 , cos ( t a M , ) sin , 0 ( t a N unde t este ung0iul OMN din triung0iul OMN (din
primul cadran). -3em a MN +i rezult
(MN)1:
t a
x
cos
0 1
sin
+
t a
y
, 0 cos sin cos sin + t t a t y t x
deri3ate !n t :
0 sin cos sin cos
2 2
+ t a t a t y t x

regula lui "ramer:
t a x
'
cos
,
t a y
'
sin
, ] 2 , 0 [ t (ecuaiile parametrice).
-m o#inut ecuaiile parametrice ale astroidei. .
#) %entru reprezentarea grafic folosim forma implicit
0 ) , ( y x F , ) , ( y x F
' 2
x
;
' 2
y
' 2
a

) , ( ) , ( y x F y x F , ) , ( ) , ( y x F y x F , ) , ( ) , ( y x F y x F .
Ox este a$ de simetrie1 Oy este a$ de simetrie1 ) 0 , 0 ( O este centru de simetrie.
<isectoarele sistemului sunt a$e de simetrie.
%entru aflarea domeniului de definiie aflm mai !nt=i ecuaia e$plicit
) (x f y ,
'
' 2 ' 2
) (

,
_

x a x f
(:)
0
' 2 ' 2

,
_

x a ,
2 2
a x
, a x a (domeniul de definiie)
0 ) ( a f , 0 ) ( a f ,
a a f t
2
) 0 (

a x f a ) ( ,
a y a
(codomeniul funciei)
>n continuare folosim ecuaia e$plicit (:).
?in
0 , ) ( &
'
2
'
2
'
1


x x a x x f
, deducem c funcia f nu este deri3a#il !n 0 x .
7ezult graficul din figura 5.21.
Figura 5.21 -stroida
Problema 11. S se afle lungimea astroidei.
Soluie. -stroida este definit prin
:
' 2 ' 2 ' 2
a y x +
, 0 > a sau
:
t a x
'
cos
,
t a y
'
sin
, ] 2 , 0 [ t .
Folosim ecuaia implicit 0 ) , ( y x F din care deducem ecuaia e$plicit ) (x f y

'
2
y
'
2
a
'
2
x
,
y
2
'
'
2
'
2

,
_

x a
,
2
'
'
2
'
2
) (

,
_

x a x f
, a x a , a x f a ) ( .
.otm lungimea astroidei cu ) ( L . ?atorit simetriei graficului calculm numai a patra parte
din lungime, adic
) ( ) ( a aL L , unde ) (a L este lungimea care corspunde lui ] , 0 [ a x . %entru calcularea lui
) (a L folosim formula (5.1') +i o#inem succesi3

+
a
dx x f a L
0
2
) ( & 1 ) ( ,
0 , ) ( &
'
2
'
2
'
1


x x a x x f


'
2
2
) ( & 1
,
_

+
x
a
x f
,
'
1
2
) ( & 1
,
_

+
x
a
x f


a dx x a a L
a
2
'
) (
0
'
1
'
1


, a L * ) ( .
Observaie. @liminarea singularitii 0 x din integral se poate face prin

a
u
u
dx
0
lim
. ,
alt 3ariant const !n a alege 3ariaia lui x de forma
1
1
]
1


a a x , 2
2
'
, generat de intersecia
primei #isectoare cu graficul astroidei.
Prpblema 12. a) S se afle lungimea cardioidei.
#) S se afle lungimea unei #ucle a cicloidei.
Soluie. a) "ardioida este definit prin

1
: ] 2 , 0 [ , 0 ), cos 1 ( 2 > + a a

1
:
,
_

+ + +
2 2 2 2
2 y x x a y x .
.otm cu ) (
1
L lungimea cardioidei. ?in moti3e de simetrie a3em
) ( 2 ) (
1
a L L , ) (a L din cadranele A +i AA. Folosim ecuaia !n coordonate polare. %rin
formula (5.15) a3em

d a L

+
0
2 2
) ( & ) ( ) ( . ,#inem succesi3
) cos 1 ( 2 ) ( + a , ) sin 2 ) ( & a
[ ] + + + + + ) cos 1 ( 6 ) cos 2 2 ( ( sin ) cos 1 ( ( &
2 2 2 2 2 2 2
a a a


2
cos 1*
2 2

a
a d a L 6
2
cos ) (
0, ) ( 2 ) (
1
a L L B a 1* .
#) , #ucl a cicloidei este

2
: ) sin ( t t a x , ) cos 1 ( t a y , ] 2 , 0 [ t .
7ezult
2
sin ( ) cos 1 ( 2 & &
2 2 2 2 2
t
a t a y x +


2
0
1
6
2
sin 2 ) ( a dt
t
a L .
Problema 13. a) S se reprezinte grafic cur#a Cariei -gnDs.
#) S se afle lungimea cur#ei pentru ] , [ b b x , 0 > b .
Soluie. a) Folosim ecuaia implicit 0 ) , ( y x F +i deducem ecuaia e$plicit ) (x f y su#
forma

) 2 ( (
2 2
y a a y x
,
2 2
'
(
6
) (
a x
a
x f
+
,
x
7.
>ntocmim ta#elul de 3ariaie al funciei (ta#elul 5.)). ,#inem succesi3

2 2 2
'
) ( (
1*
) ( &
a x
x a
x f
+

,
' 2 2
2 2
'
) ( (
( '
1* ) ( & &
a x
a x
a x f
+

.
9raficul se 3ede !n figura 5.22.
2a#elul 5.)
x
'
' 2a

0
'
' 2a

) ( & x f ; ; ; ; ; ; ; ; ; 0

) ( & & x f ; ; ; ; 0

0 ; ; ; ; ; ; ;
) (x f 0
2
'a a 2
2
'a
0
B V A
Figura 5.22 9raficul cur#ei Cariei -gnDs
#) "antitatea
) ( & 1
2
x f +
nu este ptrat perfect.
Problema 14. a) Fie dreapra fi$
a x
+i punctul 0 ), 0 , ( a a A ,
a
7. Fie M un punct
mo#il pe aceast dreapt . Se proiecteaz punctul M pe a$a y O !n N +i pe dreapta NA !n P. S se
afle !nf+urtoarea a familiei de segmente mo#ile MP.
#) S se reprezinte grafic !nf+urtoarea pentru 2 a .
Soluie. a) Alustrm grafic datele pro#lemei +i notm ) , 0 ( ), , ( N a M . ,#inem
(AN): 0 1 +

y
a
x
, 0 + a ay x 1
a
m
AN

, 0 ,

a
m
AP

) (MP : ) ( a x
a
y

,
0
2 2
+ a y ax

0 ) 1 , ( y x F , ) 1 , ( y x F
2 2
a y ax +
(ecuaia implicit a familiei de cur#e pentru
care se caut !nf+urtoarea).
Se elimin !ntre 0 ) 1 , ( y x F +i 0 ) 1 , (
&

y x F .
7ezult
2
y
+i
) ( ( :
2
a x a y
. "ur#a este o para#ol care are a$a x O ca a$ de
simetrie.
#) ?iscuie dup semnul lui 0 a .
) , [ , 0 0 > a x a x a 1 ] , ( , 0 0 a x a x a < .
%entru 2 a reprezentarea grafic a !nf+urtoarei este imediat.
Problema 15. S se afle !nf+urtoarea dreptelor care unesc e$remitile unei perec0i de
diametri conEugai ai elipsei 0 , 0 1
2
2
2
2
> > + b a
b
y
a
x
.
Soluie. Fie
m
+i & m pantele celor doi diametri conEugai. 4a conice, legtura dintre
m
+i & m
este 0 & ) & (
22 12 11
+ + + mm a m m a a , unde
2
11
1
a
a
, 0
12
a ,
2
12
1
b
a
1
0
& 1
2 2
+
b
mm
a
.
Fie ) , ( v u M un punct oarecare pe elips. %rimul diametru, notat
1
MM , are ecuaia +i panta

1
MM : x
u
v
y ,
u
v
m . 7ezult

2
2
&
a
b
v
u
m 1
1
NN (al doilea diametru): x
a
b
v
u
y
2
2
.
?in intersecia elipsei cu diametrul conEugat
1
NN rezult
,
_

u
a
b
v
b
a
N , ,
,
_

u
a
b
v
b
a
N ,
1
.
Scriem ecuaia dreptei MN care une+te e$tremitile celor doi diametri conEugai

u v
b
a
u x
v u
a
b
v y
MN

:
,
0 ) ( ) (
2 2
+ + b a bu av ay bu av bx
.
.otm
2 2
) ( ) ( ) , 1 , ( b a bu av ay bu av bx v u y x F + +

0 1
2
2
2
2
+
b
v
a
u
,
2 2 2 2 2 2
) , ( b a a v b u v u G +
.
Se elimin u +i v !ntre relaiile
0 ) , 1 , ( v u y x F , 0 ) , ( v u G , 0
& & & &

u v v u
G F G F .
%rima egalitate +i ultima conin pe u +i v la puterea !nt=i. ?in sistemul acestor dou ecuaii
o#inem succesi3

0 ) ( ) (
2 2 2 2
+ + b a y a abx v aby x b u

0 ) ( ) ( + ay bx va ay bx ub

) ( 2
) (
2 2 2 2
2
y a x b
ay bx b a
u
+

,
) ( 2
) (
2 2 2 2
2
y a x b
ay bx ab
v
+
+

0 ) , ( v u G 1 0 1
2 2
:
2
2
2
2
+
b
y
a
x
. >nf+urtoarea este o elips cu semia$ele

2
a
+i
2
b
.
Problema 16. S se gseasc locul geometric al punctelor M din plan din care se pot duce
tangente perpendiculare la cur#a :
0 25 (
2 '
ax y
.
Soluie. Fie ) , ( v u M punctul e$terior lui de unde se duc tangente perpendiculare. Fie
1
D
+i
2
D dou drepte perpendiculare care trec prin M

1
D : ) ( u x m v y 1
2
D : ) (
1
u x
m
v y
unde parametrul m este deocamdat necunoscut.
Antersectm pe r=nd
1
D +i
2
D cu . rezult

1
D : ) ( u x m v y ,
0 25 (
2 '
ax y
1
m
v mu y
x
+


0 ) ( 25 ) ( )( 25 (
2 2 ' 2
+ mu v a y mu v a ay y m
.
4a ecuaia de gradul trei !n y aplicm relaiile lui FiGte +i punem condiia de rdcin multipl
' 2 1
y y y . ,#inem succesi3

2
' 2 1
(
25
m
a
y y y + +
,
2
1
(
8
m
a
y


2 1
y y ;
' 1
y y ;
2
' 2
(
) ( )(
m
mu v a
y y

,
2
2
1
(
) ( 16
m
mu v a
y2
2
' 2 1
(
) ( 25
m
mu v a
y y y

,
2
2
'
1
(
) ( 25
m
mu v a
y2
1 1
'
1
y y y 0 mu v (1)1
a mu v m ' ) ( 2
2

(2)
-nalog, din
2
D rezult
) (
1
u x
m
v y ,
0 25 (
2 '
ax y
1 my u mv x + ) ( ,
' 2 1
y y y

0 ) ( 25 ) ( )( 25 (
2 2 2 '
+ + + v m u a y v m u m a y m a y

(
8
2
1
m a
y
,
(
) ( 16
2
1
v m u m a
y
+
,
(
) ( 25
2
'
1
v m u a
y
+2
1 1
'
1
y y y 0 + u mv (')1
0 ) ( 2 '
'
+ u mv m a
(().
"om#inm relaiile (1), (2), ('), (() !n toate modurile posi#ile. ,#inem
"azul 1. (1) +i (')1 0 mu v , 0 + u mv .
"azul 2. (1) +i (()1 0 mu v ,
0 ) ( 2 '
'
+ u mv m a
.
"azul '. (2) +i (')1
a mu v m ' ) ( 2
2

,. 0 + u mv .
"azul (. (2) +i (()1
a mu v m ' ) ( 2
2

,
0 ) ( 2 '
'
+ u mv m a
.
>n fiecare caz se elimin m !ntre cele dou relaii.
"azul 1.
u
v
m ,
0
2 2
+ v u
1 ) 0 , 0 ( M .
"azul 2.
u
v
m ,
0 ' 2 2
' 2 2 (
+ + av v u u
. %unem
x u
,
y v
+i o#inem cur#a
2
din
care se duc tangente perpendiculare

2
:
0 ' 2 2
' 2 2 (
+ + ay y u x
.
"azul '.
v
u
m ,
0 ' 2 2
' 2 2 (
+ av v u u


'
:
0 ' 2 2
' 2 2 (
+ ay y u x
.
"azul (. -cest caz este cel mai dificil la eliminarea parametrului m. ,rdonm relaiile (2) +i
(() dup m

0 ' 2 2
2 '
+ a vm um
,
0 2 2 2
'
+ u vm am
.
Anterpretm ultima relaie ca ecuaie particular de gradul trei !n m +i o rezol3m. Folosim
metoda lui 9irolamo "ardano (1)01/1)5*) de rezol3are prin radicali. Cetoda se aplic numai la
ecuaiile polinomiale de de gradul trei, !n care lipse+te termenul de gradul doi (fapt ce se poate
!ntotdeauna realiza, prin su#stitiia
a
b
y x
'
).
7eamintim pe scurt metoda lui "ardano aplicat ecuaiei
0
'
+ + q px x
. , soluie real a
acestei ecuaii este de forma B A x + , unde

'
' 2
25 ( 2
p q q
A + +
,
'
' 2
25 ( 2
p q q
B +
.
"elelalte rdcini ale acestei ecuaii com#in A +i B cu rdcinile cu#ice ale unitii.
>n cazul pro#lemei noastre o#inem
0
'
2
'
2
'
+ +
a
u
m
a
v
m ,
a
v
p
'
2
,
a
u
q
'
2
1 0 ' 2 2 ,
2
1
'
1 1
+ + a vm um B A m .
"alculele sunt la#orioase, dar se pot continua.
Problema 17. a) S se afle cercul osculator

al cur#ei :
'
x y
!n punctul ) 1 , 1 (
0
M .
#) S se reprezinte grafic cur#ele +i

pe acela+i sistem de a$e.


c) S se scrie ecuaia tangentei la !n ) 1 , 1 (
0
M +i ecuaia tandentei la

!n acela+i punct.
Soluie. a)
0
M +i
'
) ( x x f
. Folosim formulele (5.20) +i (5.21) care definesc cercul
osculator

!n cazul ecuaiei e$plicite ) (x f y . ,#inem succesi3'
) ( x x f
, 1 ) 1 ( f

2
' ) ( & x x f
, ' ) 1 ( & f
x x f * ) ( & & , * ) 1 ( & & f

'
6
, ( b a , ) , ( b a , 10
'
)
!

:
0
8
2)0
'
6
) ( (
2
2

,
_

+ + y x
.
#) "ur#a este para#ola cu#ic.
c) @cuaia tangentei la !n
0
M este
) )( ( &
0 0 0
x x x f y y , 0 2 ' y x .
-flm ecuaia tangentei la cercul osculator

!n
0
M .
Metoda 1. ?edu#lm ecuaia cercului


0
8
2)0
'
6
'
6
) ( )( ( (
0 0

,
_


,
_

+ + + y y x x , 0 2 ' y x .
"um era +i firesc, ecuaiile celor dou tangente coincid.
Metoda 2. Folosim panta tangentei. ,#inem succesi3

'
1
1 2
1 2
0

x x
y y
m
M
,
'
tan

ge"ta
m

) (
0 0
x x y y , 0 2 ' y x . 7ezulttele coincid.
Problema 18. a) Fie elipsa : 0 1
2
2
2
2
+
b
y
a
x
. S se scrie ecuaia cercului osculator

!n
fiecare punct de intersecie al elipsei cu a$ele de coordonate (3=rf).
#) %e acela+i sistem de a$e s se reprezinte grafic +i cercurile osculatoare, !n cazul
particular 2 , ( b a .
Soluie. a) F=rfurile elipsei sunt ) 0 , (a A , ) , 0 ( b B , ) 0 , ( & a A , ) , 0 ( & b B .
Metoda 1. ?in ecuaia implicit a cur#ei se o#in dou ecuaii e$plicite

2 2
x a
a
b
y ,
2 2
x a
a
b
y , a x a .
Se aplic formulele (5.20) +i (5.21) care definesc elementele cercului osculator, notate
) , ( , , , ! .
Metoda 2. Folosim ecuaiile parametrice ale lui , !mpreun cu formulele (5.2'), (5.2() +i
(5.2)). -3em
t a x t x x cos ), ( 1 t a y t y y sin ), ( .
Sta#ilim 3aloarea lui t care corespunde fiecrui 3=rf al elipsei +i rezult
) 0 , (a A , 0
1
t 1 ) , 0 ( b B ,
2
2

t 1 ) 0 , ( & a A ,
'
t 1 ) , 0 ( & b B ,
2
'
(

t .
-flm cercul osculator
1
!n punctul ) 0 , (a A . .otm elementele cercului
1
cu ) , (
1
+i
raza
1
! . ,#inem succesi3
t a t x cos ) ( , a x ) 0 (
t a t x sin ) ( & , 0 ) 0 ( & x
t a t x cos ) ( & & , a x ) 0 ( & &
t b t y sin ) ( , 0 ) 0 ( y
t b t y cos ) ( & , b y ) 0 ( &
t b t y sin ) ( & & , 0 ) 0 ( & & y .
Formulele menionate genereaz
a
b a
2 2


, 0 ,
a
b
!
2
H 11
:
0
2
(
2
2
2 2
+

,
_

a
b
y
a
b a
x
.
Se procedeaz analog pentru punctele & , & , B A B +i se o#in cercurile osculatoare
( ' 2
, , .
?e e$emplu pentru
2
2

t o#inem 0 ,
b
a b
2 2


,
b
a
!
2
H 2

.
c) 7eprezentrile grafice se realizeaz imediat.
Problema 19. S se afle cercul osculator al cur#ei :
2
t x
,
'
t y
!n punctul curent M.
"az particular ) 1 , 1 (
0
M .
Soluie. ,#inem succesi3

2
t x
,
'
t y
1 ) 8 2 (
2
1
( 2
t t a +
t x 2 & ,
2
' & t y
1 ) * ( (
'
1
'
t t b +
2 & & x , t y * & & 1
2 2
8 ( ) 8 ( (
*
1
t t ! + + .
>n cazul particular ) 1 , 1 (
0
M a3em 1
0
t +i rezult
1'
*
1'
,
'
10
,
2
11
! b a

:
0
'*
1'
'
10
2
11
'
2 2

,
_

+ +
,
_

+ y x
.
Problema 20. %entru cur#a dat
i
, ) , 1 i s se afle cur#ura
i
# +i raza de cur#ur
i
! , !n
punctul specificat.
a) "ur#a lni+or
1
:

,
_

+

a
x
a
x
e e
a
y
2
, !ntr/un punct oarecare
#)
2
:
'
x y
, ) 1 , 1 (
0
M
c)
'
:
0 2
' '
+ xy y x
, ) 1 , 1 (
0
M
d)
(
:
0 2 '
' 2
x ay
, !ntr/un punct oarecare
e)
)
: ) sin ( t t a x , ) cos 1 ( t a y (cicloida) , !ntr/un punct oarecare.
Soluie. a) "ur#a este dat prin ecuaia e$plicit +i folosim formula (5.'1), !n punctul curent
de a#scis x. 7escriem ecuaia lui
1
+i o#inem succesi3

a
x
c$ a y ,
a
x
c$ a x f ) ( ,
a
x
s$ x f ) ( & ,
a
x
c$
a
x f
1
) ( & &

a
x
c$
a
x
s$ x f
2 2 2
1 ) ( & 1 + +

a
x
c$ a
#
2
1
1

,
a
x
c$ a
#
!
2
1
1
1

.
#)
'
x y
,
'
) ( x x f
,
2
' ) ( & x x f
, x x f * ) ( & & , 1
0
x

)0
10 '
2
#
,
'
10 )
10 '
)0 1
2
2

#
! .
c)
xy y x y x F 2 ) , (
' '
+
, 1
0
x , 1 ) (
0
x y

x y
y x
F
F
y
y
x
2 '
2 '
&
2
2
&
&

+

, 1
2 '
2 '
) ( &
0

x y

2 2
2 2
) 2 ' (
) 2 & * )( 2 ' ( ) 2 ' )( & 2 * (
& &
x y
y y y x x y y x
y

+ +
, 1* ) ( & &
0
x y
2 (
'
# ,
6
2 1
'
'

#
! .
d) 0 ) , ( y x F ,
ay
x
y
2
& (!n punctul curent x)

' 2
' 2
2 2
2
) 2 ( & 2
& &
y a
x ay x
y a
y ax axy
y

(eliminm
'
x
)

2
'
2
'
y a
x
,
y a
x
y
2
& &
(!n punctul curent x)

( )
( )
'
( 2 2
2 2
2 I '
( 2 2
2 I '
2 2
(
2
2

,
_

x y a
y x a
x y a
y a
ay
x
#
(eliminm
)
2
y


a
x
y
'
2
'
2

,
( )
2
(
' 2
) ' 2 ( '
x a
x a x
#
+
+
, ( )
'
(
(
' 2
'
' 1
x a
a
x
#
! + .
e) ) sin ( t t a x ) cos 1 ( t a y
) cos 1 ( & t a x t a y sin &
t a x sin & & t a y cos & &
) cos 1 ( ) 1 (cos & & & & & &
2 2
t a t a y x y x ,
) cos 1 ( 2 & &
2 2 2
t a y x +


2
sin (
1
2
sin (
2
sin 2
) cos 1 ( 2
) cos 1 (
'
2 2
2 2
'
2
2
)
t
a t
a
t
a
t a
t a
#

,
_

,
_

,
2
sin (
1
)
)
t
a
#
!
.
Problema 21. S se afle cur#ura +i raza de cur#ur pentru fiecare din cur#ele

1
:

(spirala 0iper#olic), 0 > a , !n punctul curent ) ( M2
: ) cos 1 ( 2 + a (cardioida), 0 > a , !n punctul curent ) ( M .
Soluie. Folosim formula (5.'').

,
2
&

a

,
'
2
& & &(
2
2
2
2 2
&


a a
+ + , 0 & 2 & &
2
2
2 2
> +


a


'
2
(
'
2
'
2
1
2
2
2 I '
(
2
2
2
2
2
1
1 1

,
_

,
_

,
_

,
_

a
a
a a
a
#

(
2 2
1
1
1 ) 1 ( 1

+ +

a
#
!
.
@$primarea formulelor este realizat numai cu aEutorul lui

. %rin
2
2
2

a
se poate realiza
e$primare numai cu aEutorul lui

.

2
: ) cos 1 ( 2 + a (cardioida), 0 > a , !n punctul curent ) ( M
sin 2 & a , cos 2 & & a

2
cos 1* ) cos 1 ( 6 &
2 2 2 2 2

a a + +
0
2
cos 2( ) cos 1 ( 12 & 2 & &
2 2 2 2 2
> + +

a a

2
cos 6
'
2

a
#
, 0
2
cos

,
2
cos
'
6
2
a
! .
Problema 22. S se afle evoluta a parabolei

:
ax y 2
2

, 0 > a , ) , 0 [ x .
Soluie. Evoluta este nfurtoarea normalelor. Panta normalei provine din panta tangentei.
otm !u ) , " v u M pun!tul !urent de pe !urba

. Prin opera#ia de dedublare ob#inem su!!esiv


) " x x a y y + , ) " u x a v y + ,
v
a
m
tg
,
a
v
m
normala

0 + v u av ay x v "familia normalelor) "$)
M ,
0 2
2
au v
"2)
) , " v u F v u av ay x v +
, ) , " y x G
au v 2
2

u
G
v
F
v
G
u
F
,
0 ) "
2
a u a x v
"%)
Eliminm u i v ntre rela#iile "$), "2), "%). &e'ult

au v 2
2

,
%
a x
u

( "$)
) " 2
%
a x
y a
v"2) :
0 ) " ) 2*
% 2 2
+ a x a y a
.
+m ob#inut evoluta sub forma e!ua#iei impli!ite.
Problema 23. S$ se afle evoluta elipsei

: 0 $
2
2
2
2
+
b
y
a
x
, 0 > > b a .
Soluie. Metoda 1. ,olosim e!ua#iile parametri!e ale elipsei
t a x !os , t b y sin , - 2 , 0 [ t . +pli!m formulele "*.2)), "*.2.) i ob#inem su!!esiv
t a x !os , t b y sin
t a x sin / , t b y !os /
t a x !os / / , t b y sin / /

t b t a y x
2 2 2 2 2 2
!os sin / / + +
, 0 / / / / / / > ab y x y x
:
ab
t b t a t b
t a x
) !os sin " !os
!os
2 2 2 2
+ab
t b t a t a
t b y
) !os sin " sin
sin
2 2 2 2
+

.
Prelu!rm a!este e!ua#ii parametri!e. 0in prima e!ua#ie eliminm
t t
2 2
!os $ sin
, iar din
!ea de a doua eliminm
t t
2 2
sin $ !os
. &e'ult
:
t
a
b a
x
%
2 2
!os

,
t
b
a b
y
%
2 2
sin

, - 2 , 0 [ t "$)
1n !a'ul parti!ular a b "!er!), re'ult 0 , 0 y x . +!est fapt este fires!, deoare!e toate
normalele !er!ului tre! prin !entrul su.
Prelu!rm n !ontinuare e!ua#iile parametri!e "$). 2inem !ont !
t
2
!os $ sin
2
+ t
i
ob#inem su!!esiv "pentru a b )

x
b a
a
t
2 2
%
!os

,
2
2 2
2
!os
,
_

x
b a
a
t


y
b a
b
t
2 2
%
sin

,
2
2 2
2
sin
,
_

y
a b
b
t

:
% 2 2
x a
% 2 2
y b +
% 2 2 2
) " b a
"2)
E!ua#ia impli!it "2) se aseamn !u e!ua#ia astroidei.
Metoda 2. ,olosim e!ua#ia impli!it ) , " y x F $
2
2
2
2
+
b
y
a
x
,
/
/
/
y
x
F
F
y
la !are apli!m
propo'i#ia *...
Observaie. 3etoda $ este mai uor de apli!at.
Problema 24. S se afle evolutele !urbelor

$
: 0 $
2
2
2
2

b
y
a
x
"4iperbola)

2
: ) sin " t t a x , ) !os $ " t a y "!i!loida).
Soluie. ,olosim e!ua#iile parametri!e ale 4iperbolei

$
: cht a x , sht b y , t &.
5b#inem su!!esiv
cht a x , sht b y
sht a x / , cht b y /
cht a x / / , sht b y / /

t ch b t sh a y x
2 2 2 2 2 2
/ / + +


ab t ch ab t sh ab y x y x
2 2
/ / / / / /


$
: ( ) t ch b t sh a
ab
cht b
cht a x
2 2 2 2
+ + , ( ) t ch b t sh a
ab
sht a
sht b y
2 2 2 2
+ .
,olosim
$
2 2
t sh t ch
i eliminm
t sh
2
din ) "t x , iar din ) "t y eliminm
t ch
2
. &e'ult
e!ua#iile parametri!e ale evolutei 4iperbolei

$
:
t ch
a
b a
x
%
2 2
+

,
t sh
b
b a
y
%
2 2
+

.
Prelu!rm e!ua#iile parametri!e !a s ob#inem e!ua#ia impli!it a evolutei. &e'ult

2 2
%
b a
x a
t ch
+

,
2 2
%
b a
y b
t sh
+$
:
% 2 2
x a
% 2 2
y b
% 2 2 2
) " b a +
.
Pentru !i!loid, din e!ua#iile parametri!e ob#inem su!!esiv
) sin " t t a x , ) !os $ " t a y
) !os $ " / t a x , t a y sin /
t a x sin / / , t a y !os / /

) !os $ " 2 / /
2 2 2
t a y x +
,
) $ "!os / / / / / /
2
t a y x y x


2
: ) sin " t t a x + , ) $ "!os t a y .
Eliminm variabila t !a s ob#inem e!ua#ia impli!it. 5b#inem su!!esiv
t
a
x
t sin , $ !os +
a
y
t ,
,
_

+
a
y
arc t $ !os

,
_

+
1
]
1

,
_

+
a
y
arc
a
x
a
y
arc $ !os $ !os sin


,
_

+ t
2
$ $
a
y

,
_

+
a
y
arc
a
x
$ !os

2
:
a
x

,
_

+ t
2
$ $
a
y

,
_

+
a
y
arc $ !os .
Problema 25. Se dau !urbele

$
:
2 2 2
) ) % " ) % " a a y a x +
(
2
: a y x 2 + , 0 , 0 , 0 > > > a y x .
a) S se repre'inte grafi! !urbele
$
i
2
folosind a!elai sistem de a6e y xO .
b) S se arate ! ) , " a a V este pun!t de !onta!t de ordinul %.
Soluie. a) 7urba
2
este un !er! !u !entrul ) % , % " a a C i ra'a
2 2a R
.
Pentru
2
prelu!rm e!ua#ia !a s eliminm radi!alii. &e'ult
a xy y x 8 2 + + ,
0 $9 ) ) 2
2 2 2
+ + + a y a x a y xy x
.
7urba
2
este o !oni!. 7al!ulm i i ob#inem 0 ,
0 98
2
a
( !oni!a este o
parabol nedegenerat.. +6a parabolei este

x
F
a

$$
0
$2

+
y
F
a
, 0 y x "prima bise!toare).
:;rful este V ) 0 " y x , ) , " a a V .
<ng4iul de rota#ie este
$2
$$
a
a
tg
,
8
, $

tg .
Parabola
2
taie a6ele sistemului y xO n pun!tele ) 8 , 0 " ), 0 , 8 " a B a A . +!eatea sunt pun!te
de tangen#. A i B sunt pun!te duble.
&epre'entarea grafi! a lui
$
i
2
este imediat.
b) Se !onstat !
$
V i
2
V . 0e!i se poate pune problema !onta!tului. &m;ne s
pre!i'm ordinul a!estuia.
0in interse!#ia !urbelor date re'ult

0 ) ) % " ) % "
2 2 2
+ a a y a x
, x a y 2 , ax x a y 8 8 +

0 ) ) 8 " ) % "
2 2 2
+ + a ax x a a x
"$)
Metoda 1. 0erivm su!!esiv ultima egalitate i re'ult
0
2
$ ) 8 " 2 ) % " 2

,
_

+ +
x
a
ax x a a x
0 % % + a
x
a a
ax x "2)
0
$
2
2
%
$ +
x x
a a
x
a
"%)

0
8
%
8
%
2
=
2
%


x
a
x
"8)

0 = %
2
*
2
=
+

x a x
"=)

a x
verifi! e!ua#ia "$) "e!ua#ia ini#ial)

a x
verifi! e!ua#ia "2) "prima derivat)

a x
verifi! e!ua#ia "%) "a doua derivat)

a x
verifi! e!ua#ia "8) "a treia derivat)

a x
nu verifi! e!ua#ia "=) "a patra derivat).
7on!lu'ia: pun!tul ) , " a a V este pun!t de !onta!t de ordinul trei.
Metoda 2. ,olosim rala#ia "$) i notm
) "x F
2 2 2
) ) 8 " ) % " a ax x a a x + +
.
7al!ulm ) " / x F , ) " / / x F , ) " / / / x F ,
) "
) 8 "
x F
. 5b#inem
0 ) " a F , 0 ) " / a F , 0 ) " / / a F , 0 ) " / / / a F ,
0 ) "
) 8 "
a F
.
) , " a a V este pun!t de !onta!t de ordinul trei.
Observaie. 3etoda 2 este mai ordonat la reda!tare, dar metoda $ este mai avanta>oas la
efe!tuarea !al!ulelor. +vanta>ul provine din faptul ! n egalitatea !u 'ero se pot fa!e simplifi!ri
!u fa!tori !onstan#i.
Problema 26. S se afle elmentele prin!ipale ale elipsei
:
0 $
. 2=
8 2
+
y x
, n pun!tul
,
_

=
$2
, % M .
Soluie. ,olosim des!rierea elementelor din paragraful *.2.$=.
$. E!ua#ia tangentei MT "prin dedublare) este
0 *= 20 . : + y x MT ,
20
.

tg
m .
E!ua#ia normalei MS este

.
20

norm
m ( 0 $.2 8= $00 : y x MS .
2. ?ungimea subtangentei PT. Pun!tul ) 0 , % " P este proie!#ia pun!tului M pe a6a Ox . otm
"tangenta) T x O ,
,
_

) 0 ,
%
2=
T ,
%
$9
%
%
2=
PT .
?ungimea subnormalei P . otm
"normala) x O ,
,
_

0 ,
2=
8)
,
2=
2*
2=
8)
% P .
%. ?ungimea tangentei MT .
MPT
8)$
$=
8
%
$9
2=
2*
2 2

,
_

+
,
_

MT
.
?ungimea subnormalei M
MP
8)$
2=
%
=
$2
2=
2*
2 2

,
_

+
,
_

M
.
8. 7urbura !.

[ ]
2 @ %
2
) " / $
) " / /
M y
M y
!
+

,
22= 2= . ) , "
2 2
+ y x y x F


/
/
/
y
x
F
F
y
,
y
x
y
2=
.
/
,
2=
.
) " / M y (
2
/
2=
.
/ /
y
y x y
y
98
$=
) " / / M y ,
800
8)$
) " / $
2
+ M y

$*) , 0
8)$ 8)$
$)*=
8)$
20
8)$
800
98
$=
!
.

92 , =
$)*=
8)$ 8)$ $

!
R
.
7. 2. 17 Probleme tip gril
&e'olvarea unei probleme de tip gril ne!esit re'olvarea integral a problemei formulate i
alegerea variantei !ore!te.
Problemele pre'entate n a!est paragraf au un singur rspuns !ore!t. <neori a!est tip de
probleme se foloses! la e6amene. [8-.
Problema 1. 7er!ul !u !entrul n origine i ra'a R, n !oordonate polare are e!ua#ia
a) R ( b)
t x !os
, t y sin .
Problema 2. <n ar! de !urb definit n !oordonate polare $ ), " " & este
regulat da!
a)
0 /
2 2
+
( b) 0 / + .
Problema 3. Elementul de ar! n !oordonate polare $ ), " " & este
a)
# #s
2 2
/ / / +
( b)
# #s
2 2
/ +
.
Problema 4. 7urba ) !os $ " 2 : + a repre'int
a) !er!( b) !urba ln#ior( !) !ardioida( d) strofoida.
Problema 5. ?ungimea ar!ului !urbei ln#ior
( )
a x a x
e e
a
y
@ @
2

+ sau - , 0 [ , b x
a
x
ch a y are valoarea
a)
a
x
sh b ( b)
a
b
sh a ( !)
a
b
ch a ( d)
b
a
ch a .
Problema 6. ,ie !urba $ ), " " &. <ng4iul

dintre ra'a ve!toare i


tangenta n pun!tul !orespun'tor este dat de
a)
/ /
/

tg
( b)
/

tg
( !)

/
tg
( d)
/ /
/ 2

tg
.
Problema 7. Spirala logaritmi! :

b
e a
, > > $ , 0 , 0 " b a & taie ra'ele
ve!toare sub un ung4i !onstant

dat de e!ua#ia
a)
a
tg
$
( b)

a
tg
$

( !)
b
tg
$
( d)
a
b
tg .
Problema 8. Pentru !urba : ) "t x x , ) "t y y e!ua#ia
/ / x
x $
y
y %

repre'int
a) e!ua#ia tangentei( b) e!ua#ia normalei( !) e!ua#ia planului tangent.
Problema 9. Pentru !urba : ) "t x x , ) "t y y e!ua#ia
/ / y
x $
x
y %

repre'int
a) e!ua#ia tangentei( b) e!ua#ia normalei( !) e!ua#ia planului normal.
Problema 10. ,ie !urba regulat : ) "x & y , $ " x & i ) , " y x M pun!tul !urent pe
!urb. +tun!i mrimea subtangentei PT este
a)
y
y
x PT
/
( b)
/
/
y
y
x PT (
/ y
x
y PT .
Problema 11. ,ie !urba regulat : ) "x & y , $ " x & i ) , " y x M pun!tul !urent pe
!urb. +tun!i mrimea subnormalei P este
a)
/ y
xy
P ( b) / y y P ( !) / y y x P .
Problema 12. ,ie !urba 2 ) , " , 0 ) , " : " y x y x F &
2
,
) 2 "
$
" C F
. 1n a!est !a'
solu#iile sistemului
0 ) , " y x F , 0 ) , "
/
y x F
x
, 0 ) , "
/
y x F
y
sunt pun!te
a) singulare( b) regulate( !) i'olate( d) toate variantele sunt false.
Problema 13. ,ie !urba :
2 %
2 2
+ x x y
. Pun!tul
,
_

0 ,
2
%
A !u proprietatea
0 ) "
/
A F
x
, 0 ) "
/
A F
y
este
a) pun!t singular( b) pun!t regulat( !) nu este pun!t al !urbei.
Problema 14. ,ie foliul lui 0es!atres
0 , 0 % :
% %
> + a axy y x
. S se pre!i'e'e !are
sunt pun!tele singulare ale lui i e!ua#iile tangentelor n pun!tele singulare
a) a x y a A ), , 0 " ( b) x y O t ), 0 , 0 " ( !) 0 , 0 ), 0 , 0 " x y O .
Problema 15. ,ie !urba plan regulat 0 ) , " : y x F i ) , " y x M pun!t !urent pe !urb.
$) 7ondi#ia ( ) 0
/ / / /
2
/ /
>
y y x x y x
F F F
indi!
a) nod !u dou tangente distin!te( b) pun!t de ntoar!ere !u tangent dubl(
!) pun!t i'olat, fr tangent.
2) 7ondi#ia ( ) 0
/ / / /
2
/ /

y y x x y x
F F F
indi!
a) nod !u dou tangente distin!te( b) pun!t de ntoar!ere !u tangent dubl(
!) pun!t i'olat, fr tangent.
%) 7ondi#ia ( ) 0
/ / / /
2
/ /
<
y y x x y x
F F F
indi!
a) nod !u dou tangente distin!te( b) pun!t de ntoar!ere !u tangent dubl(
!) pun!t i'olat, fr tangent.
Problema 16. ,ie !urba :
0 . 2 %
2 2 %
+ + x y y x x
i ) $ , 2 "
0
M . E!ua#ia
tangentei "T) i normalei ") n
0
M sunt
a) "T): 0 $% * y x ( "): 0 . * + y x (
b) "T): 0 $% * + + y x ( "): 0 . * + y x (
!) "T): 0 $% * + y x ( "): 0 . * y x (
d) "T): 0 . * y x ( "): 0 $% * + y x (
Problema 17. ,ie !urba - 2 , 0 [ , 2 sin = : . 7urbura ! i ra'a de !urbur R n
pun!tul
,
_

8
0

M au valorile
a)
2
$
, 2 R ! ( b) 2 ,
2
$
R ! ( !) $ , $ R ! .
Problema 18. ,ie !urba regulat : ) "t x x , ) "t y y i ) , " y x M pun!tul !urent pe
!urb. :aloarea numeri!
( )
%
2 2
/ /
/ / / / / /
y x
y x y x
+

repre'int
a) !urbura n M( b) ra'a de !urbura n M.
Problema 19. ,ie !urba regulat : ) "t x x , ) "t y y i ) , " y x M pun!tul !urent pe
!urb. :aloarea numeri!
( )
/ / / / / /
/ /
%
2 2
y x y x
y x

+
repre'int
a) !urbura n M( b) ra'a de !urbura n M.
Problema 20. ?egtura dintre !urbura ! i ra'a de !urbur R n a!elai pun!t este
a)
$
2
R !
( b)
$
2
!R
( !)
$
2 2
R !
( d) $ !R .
Problema 21. ,ie !urba :
0 . %
2 2 %
+ + y y x x
i ) % , 0 " A pun!t pe !urb. E!ua#ia
tangentei n A este
a)
x y
( b)
x y
( !) % y ( d) % y .
Problema 22. ,ie !urba :
t e x
t
!os
,
t e y
t
sin
, t &. E!ua#ia tangentei n pun!tul
) 0 , $ " A este
a) $ + $ % ( b) $ $ % ( !) $ + $ % .
Problema 23. ,ie !urba :
0 ) $ )" 2 "
2
x x y
i ) 0 , 2 " A pun!t pe !urb.. Pun!tul A
este
a) nod( b) pun!t singular( !) pun!t i'olat.
Problema 24. 7urbura !urbei :
2
$ ,
2
t
t y t x +
n pun!tul
,
_

2
%
, $ A este
a)
2
%
! ( b) 2 ! ( !) $ ! .
Problema 25. &a'a de !urbur a !i!loidei : ) sin " t t a x ( ) !os $ " t a y n pun!tul
) " t A este
a). a R ( b) a R 2 ( !) a R % ( d) a R 8 .
Problema 26. ,ie !urbele
t t y y t x x ), " ), " :
$
&( ) , " , 0 ) , " :
2
y x y x F &
2
i ) "t M un pun!t !omun !elor
dou !urbe. otm )- " ), " [ ) " t y t x F t & . 7ondi#iile
) "t & ) " / t &
0 ) " ) " / /
) "
t & t &
n

,
0 ) "
) $ "

+
t &
n
desemnea'
a) pun!t i'olat( b) nod( !) pun!t de !onta!t de ordinul n.
Problema 27. 7er!ul !u ra'a a are !urbura !
a) !onstant, !u valoarea $( !onstant, !u valoarea 0( !onstant, !u valoarea
a
$
( d) !onstant
!u valoarea
a
2
.
Rpu!uri la problemele tip gril.
Problema $ a). Problema 2 a). Problema % b). Problema 8 !). Problema = b).
Problema 9 b). Problema * !). Problema ) a). Problema . b). Problema $0 b).
Problema $$ b). Problema $2 a). Problema $% !). Problema $8 !).
Problema $= $), a)( 2), b)( %), !). Problema $9 d). Problema $* !). Problema $) a).
Problema $. b). Problema 20 d). Problema 2$ !). Problema 22 b). Problema 2% a).
Problema 28 !). Problema 2= d). Problema 29 !). Problema 2* d).
7. 2. 18 Probleme propue
Problema 1. 0in e!ua#iile parametri!e ale
foliului lui 0es!artes, !iosoidei lui 0io!les,
lemnis!atei lui Aernoulli i astroidei
s se ob#in e!ua#ia impli!it 0 ) , " y x F .
&spuns. Se elimin t, !a la problema $, *. 2. $=.
Problema 2. S se nto!meas! tabelul de varia#ie al strofoidei.
&spuns. Se foloses! e!ua#iile parametri!e ale strofoidei.
Problema 3. S se trase'e me!ani! grafi!ul !on!oidei dreptei, pentru 2 , 8 b a .
&spuns. Se !onstruies! !;t mai multe pun!te dis!rete ale !on!oidei.
Problema 4. S se repre'inte grafi! !ardioida, pentru 8 a .
Problema 5. S se s!rie e!ua#ia !er!ului os!ulator

pentru !urba
%
: x y
n pun!tul
) $ , $ "
0
M . S se s!rie e!ua#ia tangentei !omune n pun!tul
0
M
Problema 6. S se s!rie e!ua#ia !er!ului os!ulator

pentru !urba
8
: x y
n pun!tul
) $ , $ "
0
M . S se s!rie e!ua#ia tangentei !omune n pun!tul
0
M
Problema 7. S se afle e!ua#iile !er!urilor os!ulatoare
$
i
2
n v;rfurile 4iperbolei
: 0 $
2
2
2
2

b
y
a
x
, b a > . S se repre'inte grafi! ,
$
i
2
n !a'ul parti!ular
2 , 8 b a .
&spuns. Se foloses! e!ua#iile parametri!e ale 4iperbolei.
Problema 8. S se afle !er!ul os!ulator al !urbei
8 %
, : t y t x
n pun!tul !urent M. 7a'
parti!ular ) $ , $ "
0
M .
Problema 9. S se afle !urbura i ra'a de !urbur pentru !urba

) 2 )" $ "
2
,
$
:
2
+


t t
t
y
t
t
x
n pun!tul ) $ , 0 "
0
M .
&spuns. $ , 0
0
R t .
Problema 10. S se afle !er!ul os!ulator al !urbelor
0 , ln : ( :
2
2
$
> x x x y a y x
n
pun!tul !urent.
&spuns.

,
_

+ +
x a
x a
x
x a
C
2
8 8
%
8 8
$
2
%
,
2
%
( ) ) 2 ln % "ln ), $ ln 8 ln % "ln
2 2 %
2
+ + + + + x x x x x x x C
.
Problema 11. S se afle evoluta 4iperbolei e!4ilatere $ xy .
&spuns. Se foloses! formulele "*.%0).
Problema 12. ,ie parabola :
0 , 2
2
> x ax y
.
a) S se arate ! ra'a de !urbur ntrBun pun!t oare!are M este propor#ional !u
%
a
,
unde a este mrimea segmentului normalei duse n a!elai pun!t.
b) ,ie V v;rful parabolei. S se arate ! !entrul de !urbur !orespun'tor lui V este simetri!ul
lui V fa# de fo!arul parabolei.
!) ,ie AB o !oard fo!al a parabolei . otm !u
A
R i
B
R ra'ele de !urbur n pun!tele
A i B. S se arate !
% @ 2
% @ 2 % @ 2
$ $ $

,
_

,
_

,
_

a R R
B A
.
&spuns. 7oarda fo!al tre!e prin fo!arul parabolei.
Problema 13. ,ie familia de !er!uri :
0 8 2
2 2 2
+ my x m y x
.
a) S se afle nfurtoarea

a familiei de !er!uri.
b) S se afle pun!tele singulare ale !urbei

.
!) S se trase'e grafi!ul !urbei

.
d) S se !al!ule'e !urbura i ra'a de !urbur a lui

n pun!tul ) $ , $ "
0
M .
&spuns.

:
0 2 ) "
2 2 2
+ + y y x x
.
Problema 14. ,ie elipsa : 0 $
2
2
2
2
+
b
y
a
x
, 0 > > b a .
a) S se arate ! ra'a de !urbur n pun!tul !urent M este propor#ional !u
%
b
, unde b
este mrimea segmentului normalei duse n pun!tul M .
!) S se arate ! da! A i B sunt dou vrfuri !onse!utive ale elipsei i P este pun!tul de
interse!#ie al tangentelor duse din A i B, atun!i perpendi!ulara din P pe dreapta AB taie a6ele
elipsei n !entrele de !urbur !orespun'toare v;rfurilor A i B.
&spuns.
%
8
2
M
b
a
R

,
_


0 ,
2 2
a
b a
C
A
,

,
_


a
a b
C
B
2 2
, 0 .
Problema 15. S se afle elementele prin!ipale ale elipsei date prin e!ua#iile parametri!e.
&spuns. Se apli! *.2.$=.
C A P I T O L U L 8
GEOMETRIE DIFERENIAL PENTRU CURBE N SPAIU
8.1 Introducere. Not!""
Acest capitol are n vedere numai spaiul R
3
. Folosim sistemul (tri)ortogonal de axe z y Ox .
Versorii axelor de coordonate sunt k j i , , ; 1 = i , 1 = j , 1 = k . a!a canonic" a lui R
3

este # , , $ k j i
C
= (%a!" ortonormat").
) , , ( z y x M este punctul curent din R
3
. &oordonatele
z y x , ,
'n aceast" ordine, sunt numere
reale. Vectorul de po!iie a punctului curent M este
k t z j t y i t x t r ) ( ) ( ) ( ) ( + + = , t R ;
) ( ) ( ) ( ) (
( ( (
t z t y t x t r + + =

unde ) ( ), ( ), ( t z t y t x sunt )uncii de clas"
( , n C
n
. Vectorul a cu componentele
(coordonatele)
3 ( 1
, , a a a se notea!" ) , , (
3 ( 1
a a a a sau k a j a i a a
3 ( 1
+ + = .
* notaie mai simpl" pentru norm" este ) ( ) ( t r t r = , iar pentru punctul current se )olose+te
) (t M . ,nele lucr"ri notea!" vectorii cu s"geat" k j i r

, , , etc. Vectorul de po!iie ) (t r se mai


nume+te +i ra!a vectoare a cur%ei.
-ot"m cu punct ( . )produsul scalar a doi dectori +i cu ori ( ) produsul vectorial, adic"
) ( ), ( , , c b a c b a b a b a etc.
.nmulirea o%i+nuit" a numerelor reale a +i b se )ace prin simpl" al"turare/ ab. 0crierea b a
nu are sens. -ot"m cu
1
vectotul nul al spaiului R
3
, ) , 1 , 1 , 1 ( 1 sau
T
) 1 1 1 ( 1 =
, unde T este
operaia de transpunere matriceal".
Versorii axelor de coordonate au urm"toarele propriet"i
1 = i i , 1 = j j ,
1 = k k
, k j i = , i k j = , j i k = .
8.# Der"$re $ector"%or. Der"$re o&er!""%or cu $ector"
Funciile ) ( ), ( ), ( t z t y t x sunt componentele sau coordonatele vectorului de po!iie ) (t r .
2erivarea lui ) (t r 3134
k t z j t y i t x t r ) ( ) ( ) ( ) ( + + = , k t z j t y i t x t r ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 + + = (6.1)
k t z j t y i t x t r ) ( 5 5 ) ( 5 5 ) ( 5 5 ) ( 5 5 + + = etc
) ( ) ( ) ( ) (
( ( (
(
t z t y t x t r + + = , ( ) ) ( 5 ) ( ( ) ( ) ( (
5
t r t r t r t r = (6.()
Pro&o'"!" 8.1. a) 2ac" = ) (t r constant, atunci ) ( 5 ) ( t r t r .
%) (Reciproc). 2ac" 1 ) ( t r +i ) ( 5 ) ( t r t r , atunci = ) (t r constant.
Pro&o'"!" 8.#. -ot"m ) (t r r
n n
= , 3 , ( , 1 = n ; k t z j t y i t x t r ) ( ) ( ) ( ) ( + + = .
Atunci au loc )ormulele de derivare
( )
(
5
1
5
( 1
r r r r =
7
5
( 1
r r
(6.3)
( )
(
5
1
5
( 1
r r r r =
7
5
( 1
r r
(6.8)

5
3 ( 1
) , , ( r r r 9 ) , , (
3 ( 1
5
r r r 7 ) , , (
3
(
5
1
r r r 7
) , , (
3
5
( 1
r r r
(6.:)
Formulele de calcul pentru produsul scalar, produsul vectorial, produsul mixt +i du%lul produs
vectorial ()ormula lui ;aco%i) se a)l" n calitolul (. (. 1. Ad"ug"m nc" o )ormul" care exprim"
&rodu(u% (c%r de &rodu(e $ector"%e. Formula se nume+te "dent"tte %u" L)rn)e sau
deter*"nntu% %u" Gr* (;orgen <edersen =ram, 16:1'1>1?)

( ) ( ) ( )
( (
b a b a b a b a = =


( ) ( )
( (
( (
b a b a b a =
,
b b a b
b a a a
b a


=
(
.
8.+ Geo*etr"e d",eren!"%- &entru cur.e /n (&!"u
8.+.1 Re&re'entre n%"t"c- une" cur.e /n (&!"u
A. Re&re'entre n%"t"c-.
-ot"m prin o cur%" n spaiul R
3
. * cur%" n spaiu se mai nume+te +i cur%" str@m%", n
sensul c" gra)icul ei nu se a+ea!" ntr'un plan.
-ot"m cu 1 ) , , ( = z y x F , 3 ) , , ( D z y x R
3
ecuaia implicit" a unei supra)ee S R
3
+i
cu ) , ( y x f z = , ( ) , ( D y x R
(
ecuaia explicit" a aceleia+i supra)ee.
Observaie &@nd nu este a%solut necesar nu mai menion"m domeniile de de)iniie
3 , ( , 1 D D D pentru )unciile care intervin.
Axist" mai multe moduri de de)inire (repre!entare) analitic" a unei cur%e . Bntersecia a dou"
supra)ee
1
S +i
(
S este o cur%" , adic" =
( 1
S S .
1. &ur%a dat" ca intersecia a dou" supra)ee
/ 1 ) , , ( = z y x F , 1 ) , , ( = z y x G (6.?)
/ ) , ( y x f z = , ) , ( y x g z = (6.C)
/ 1 ) , , ( = z y x F , ) , ( y x g z = (6.6)
(. Acuaiile parametrice ale cur%ei
/ ) (t x x = , ) (t y y = , ) (t z z = (6.>)
3. Acuaia vectorial" a unei cur%e
/ ) (t r r = , k t z j t y i t x t r ) ( ) ( ) ( ) ( + + = (6.11)
) , , ( , z y x M M este punctul curent pe cur%", iar ) (t r este vectorul de po!iie al punctului
curent.
B. Punct ord"nr 0&unct re)u%t1. Cur.- re)u%t-.
<unctul
1
M se nume+te punct ordinar dac" el nu anulea!" simultan derivatele ) ( 5 t x ,
) ( 5 t y , ) ( 5 t z sau determinanii )uncionali

) , (
) , (
z y D
G F D
A =
,
) , (
) , (
x z D
G F D
B =
,
) , (
) , (
y x D
G F D
C =
(6.11)
unde
5 5
5 5
) , (
) , (
z y
z y
G G
F F
z y D
G F D
= ,
5 5
5 5
) , (
) , (
x z
x z
G G
F F
x z D
G F D
= ,
5 5
5 5
) , (
) , (
y x
y x
G G
F F
y x D
G F D
= .
,n punct
1
M este punct singular dac" el nu este punct ordinar.
* cur%" este cur%" regulat" dac" toate punctele ei sunt regulate.
8.+.# Tn)ent. P%nu% nor*%
A. E%e*ente )eo*etr"ce /ntr2un &unct % cur.e".
Fie cur%a +i
1
M un punct regulat. .n
1
M exist"
a) Dangenta
1
T ; tangenta este unic".
%) <lanul tangent; exist" o in)initate de plane tangente. *rice plan care conine tangenta este
plan tangent. -u se caut" ecuaia.
c) -ormala la cur%"; exist" o in)initate de normale n
1
M . *rice dreapt" perpendicular" pe
tangent" n
1
M este nomal" la cur%". -u se caut" ecuaiile.
d) <lanul normal la cur%". <lanul normal n
1
M este unic.
B. Tn)ent /ntr2un &unct % cur.e".
Dangenta n
1
M se de)ine+te ca po!iia limit" a secantei M M
1
,
1
M ,
1
M M .
Dangenta n
1
M are ecuaii (nu ecuaie E) care depind de )orma analitic" su% care este dat"
cur%a . -ot"m
1
M prin ) , , (
1 1 1 1
z y x M sau prin ) (
1 1
t M .
1. este dat" ca intersecia a dou" supra)ee.

1
T /
) , (
) , (
1
z y D
G F D
x x
9
) , (
) , (
1
x z D
G F D
y y
9
) , (
) , (
1
y x D
G F D
z z
(6.1()
2eterminanii )uncionali sunt calculai n ) , , (
1 1 1 1
z y x M .
(. este dat" prin ecuaii parametrice.

1
T /
) ( 5
) (
1
1
t x
t x x
9
) ( 5
) (
1
1
t y
t y y
9
) ( 5
) (
1
1
t z
t z z
(6.13)
3. este dat" prin ecuaia vectorial"

1
T / [ ] 1 ) ( 5 ) (
1 1
= t r t r r (este alt" )orm" a lui (6.13)).
Observaie. 2ac" ) ( 5
1
t r 1 ) ( 5 5
1
= t r , atunci tangenta
1
T n
1
M se nume+te tangent"
staionar".
C. P%nu% nor*% /ntrt2un &unct % cur.e".
<lanul normal, notat
N
, este unic n
1
M .
-ormala planului normal este tangenta
1
T . <lanul normal are ecuaie (nu ecuaii E) care
depinde de )orma analitic" su% care este dat" cur%a.
1. / 1 ) , , ( = z y x F , 1 ) , , ( = z y x G

N
/
) , (
) , (
) (
1
z y D
G F D
x x
7
) , (
) , (
) (
1
x z D
G F D
y y
7
) , (
) , (
) (
1
y x D
G F D
z z
91 (6.18)
2eterminanii )uncionali sunt calculai n ) , , (
1 1 1 1
z y x M .
(. / ) (t x x = , ) (t y y = , ) (t z z =

N
/ [ ] ) ( 5 ) (
1 1
t x t x x 7[ ] ) ( 5 ) (
1 1
t y t y y 7[ ] ) ( 5 ) (
1 1
t z t z z 91 (6.1:)

N
/ [ ] 1 ) ( 5 ) (
1 1
= t r t r r (6.1?)
Acuaiile (6.18) +i (6.1:) au )orma carte!ian", iar ecuaia (6.1?) are )orma vectorial".
Observaie. Acuaiile (6.1() , (6.13) sunt ecFivalente, dar n aplicaiile numerice ele por )i
di)erite ca )orm". <entru ca acest lucru s" nu se nt@mple ele se normea!", +i anume/ ecuaiile
(6.1() se mpart cu
( ( (
C B A + + =
(A, B, C cu semni)icaia din (6.11), calculate n
1
M ),
iar ecuaiile (6.13) se mpart cu
) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5
1
(
1
(
1
(
1
t z t y t x t r + + =
.
*%servaia de mai sus este vala%il" +i pentru ecuaiile (6.18)'(6.1?).
Aceast" teFnic" de lucru arat" c" se )olosesc co("nu3"" d"rector" la exprimarea ecuaiilor
tangentei +i planului normal.
8.+.+ Tr"edru% %u" Frenet
Fie cur%a regulat" +i
1
M un punct regulat. Driedrul este un ansam%lu de trei direcii
perpendiculare ntre ele, care trec prin
1
M . &el care a studiat acest triedru +i a dat )ormulele sale
)undamentale n 168C a )ost ;ean FrGdGric Frenet (161?'16?6).
Driedrul luiFrenet este un triedru mo%il care se deplasea!" pe cur%a mpreun" cu punctul
1
M . Doate elementele triedrului se calculea!" n ) (
1 1
t M . &um
1
M este un punct oarecare pe
, vom )olosi scrierea mai simpl" ) (t M .
8.+.+.1 No!"un" %e)te de tr"edru% %u" Frenet
Anumer"m +ase noiuni de %a!" care se )olosesc la de)ininirea triedrului lui Frenet/ tangenta
T
, normala principal"
N
, %inormala
B
, planul normal
N
, planul osculator
O
, planul
recti)icant
R
.
Dangenta n punctul ) (t M a )ost de)init" n paragra)ul anterior prin )ormula (6.13). -ot"m cu
) (t T versorul tangentei T
/ ) (t r r = ,
) ( 5
) ( 5
) (
t r
t r
t T =
(6.1C)
Am v"!ut c" exist" o in)initate de normale n punctul ) (t M . 2intre aceste normale sunt
importante numai dou" +i anume normala principal" +i %inormala. 2e)inim versorii acestora
respectiv prin

) ( 5
) ( 5
) (
t T
t T
t N =
, ) ( ) ( ) ( t N t T t B = , ) ( ) ( t T t B , ) ( ) ( t N t B (6.16)
De,"n"!"e. 2reapta suport a versorului ) (t N se nume+te nor*% &r"nc"&%-. 2reapta suport
a versorului ) (t B se nume+te .inor*%.
Versorii ) (t T , ) (t N , ) (t B dau cosinusurile directoare respectiv pentru tangent", normala
principal" +i %inormal".
Pro&r"et-!". a) 1 ) ( = t T , 1 ) ( = t N , 1 ) ( = t B .
%) 1 ) ( = t T 9constant ) ( 5 ) ( t T t T .
c) Vectorii ) (t N +i ) ( 5 t T sunt coliniari. 2eci ) ( ) ( t T t N .
d) ) (t T ) (t N ) (t B (sistem triortogonal).
e) Versorii lui Frenet au proprietatea de permutare circular" .
) ( ) ( ) ( t B t N t T = , ) ( ) ( ) ( t T t B t N = , ) ( ) ( ) ( t N t T t B =
Versorii B N T , , se mai numesc $er(or"" %u" Frenet sau mucFiile triedrului lui Frenet.
De,"n"!"e. Dripletul de versori ortogonali { } ) ( ), ( ), ( t B t N t T se nume+te tr"edru% %u" Frenet
n punctul ) (t M al cur%ei .
Alementele triedrului lui Frenet sunt ilustrate n )igura 6.1.
De,"n"!"e. <lanul determinat de normala principal" +i %inormal" se nume+te &%n nor*% +i
este notat ) , ( B N p
N
= .
<lanul determinat de tangent" +i normala principal" se nume+te &%n o(cu%tor +i este notat
) , ( N T p
O
= .
<lanul determinat de tangent" +i %inormal" se nume+te &%n rect","cnt +i este notat
) , ( B T p
R
= .
Figura 6.1 Driedrul lui Frenet
Observaie. ,nele lucr"ri notea!" versorii B N T , , respectiv prin , , . -oi am pre)erat
literele latine, care au suport mnemonic.
Vom vedea c" versorul ) (t N are cea mai la%orioas" )ormul" de calcul. 2ee aceea, n aplicaii,
nt@i se calculea!" ) (t T +i ) (t B , iar ) (t N re!ult" din ace+ti versori, prin ) ( ) ( ) ( t T t B t N = .
8.+.+.# For*u%e de c%cu% &entru tr"edru% %u" Frenet
<unem n eviden" )ormulale de calcul pentru { } ) ( ), ( ), ( t B t N t T +i
T
,
O
,
R
. Aceste
)ormule tre%uie s" se exprime d"rect prin datele de de)inire a cur%ei . &ea mai comod" de)inire
este aceea care )olose+te vectorul de po!iie ) (t r +i derivatele sale.
Pro&o'"!" 8.+. Fie cur%a / ) (t r r = , M , unde ) (t r este vectorul de po!iie al
punctului current ) (t M . Atunci au loc )ormulele de exprimare

) ( 5
) ( 5
) (
t r
t r
t T =
(6.1>)

[ ]
) ( 5 ) ( 5 5 ) ( 5
) ( 5 ) ( 5 5 ) ( 5
) (
t r t r t r
t r t r t r
t N


=
(6.(1)

) ( 5 5 ) ( 5
) ( 5 5 ) ( 5
) (
t r t r
t r t r
t B

=
(6.(1)
De*on(tr!"e. 3184 (-. <opoviciu); 3(4 ( D. 2idenco). (And).
Reamintim ecuaiile ecFivalente ale planului normal
N


N
/ [ ] 1 ) ( 5 ) ( = t r t r r (6.(()

N
/ [ ] ) ( 5 ) ( t x t x x 7[ ] ) ( 5 ) ( t y t y y 7[ ] ) ( 5 ) ( t z t z z 91 (6.(3)

N
/
) , (
) , (
) (
1
z y D
G F D
x x
7
) , (
) , (
) (
1
x z D
G F D
y y
7
) , (
) , (
) (
1
y x D
G F D
z z
91 (6.(8)
unde determinanii )uncionali sunt calculai n punctul dat ) (t M .
-ormala planului normal
N
este tangenta
T
.
Pro&o'"!" 8.4. Fie cur%a / ) (t r r = , M , unde ) (t r este vectorul de po!iie al
punctului current ) (t M . Atunci au loc )ormulele de exprimare pentru ecuaia &%nu%u"
o(cu%tor

O
/ 1 )4 ( 5 5 ) ( 5 3 )4 ( 3 = t r t r t r r (6.(:)

O
/ 1
) ( 5 5 ) ( 5 5 ) ( 5 5
) ( 5 ) ( 5 ) ( 5
) ( ) ( ) (
=

t z t y t x
t z t y t x
t z z t y y t x x
(6.(?)

O
/ 1 )4 ( 3 )4 ( 3 )4 ( 3 = + + C t z z B y y y A t x x (6.(C)
unde
) ( 5 5 ) ( 5 5
) ( 5 ) ( 5
t z t y
t z t y
A = ,
) ( 5 5 ) ( 5 5
) ( 5 ) ( 5
t x t z
t x t z
B = ,
) ( 5 5 ) ( 5 5
) ( 5 ) ( 5
t y t x
t y t x
C = (6.(6)
De*on(tr!"e. 3184 (-. <opoviciu). (And).
-ormala planului osculator
O
este %inormala
B
.
Pro&o'"!" 8.5. Fie cur%a / ) (t r r = , M , unde ) (t r este vectorul de po!iie al
punctului curent ) (t M . Atunci au loc )ormulele de exprimare pentru ecuaia &%nu%u"
rect","cnt

R
/ 1 )# ( 5 )4 ( 5 5 ) ( 5 $3 )4 ( 3 = t r t r t r t r r (6.(>)

R
/ 1 ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5
) ( ) ( ) (
=

C B A
t z t y t x
t z z t y y t x x
(6.31)
De*on(tr!"e. 3184 (-. <opoviciu); 3(4 (D. 2idenco). (And).
-ormala planului recti)icant
R
este normala principal"
N
.
8.+.4 Lun)"*e unu" rc de cur.- /n (&!"u. Un)6"u% de cont"n)en!-
Fie cur%a / ) (t x x = , ) (t y y = , ) (t z z = , R.
-ot"m cu ! lungimea arcului de cur%" pentru 4 , 3 b a t . Are loc )ormula de calcul
"t t z t y t x b a !
b
a

+ + = ) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) , (
( ( (
(6.31)
"t t r b a !
b
a

= ) ( 5 ) , ( (6.3()
Fie ) (
1 1
t M +i ) (t M dou" puncte pe cur%a . 0e duc tangentele
1
T +i T n aceste puncte.
-ot"m cu ) (t m"sura ungFiului dintre cele dou" tangente. Acest ungFi este ales a+a nc@t s" nu
conin" arcul M M
1
.
De,"n"!"e. ,ngFiul cu m"sura ) (t se nume+te un)6"u% de cont"n)en!- al arcului M M
1
.
Hungimea acestui arc este ) , (
1
t t ! .
8.+.5 Cur.ur une" cur.e /n (&!"u. Tor("une une" cur.e /n (&!"u.
A. Cur.ur. Fie cur%a +i ) (
1 1
t M , ) (t M puncte regulate pe cur%". .n paragra)ul anterior
am de)init ungFiul de contingen" +i lungimea arcului M M
1
.
De,"n"!"e. 0e nume+te cur.ur cur%ei n punctul ) (
1 1
t M un num"r real po!itiv, notat # ,
) (
1
t # sau ) (
1
M # , de)init prin
) (
1
t # 9
) , (
) (
lim
1
1
t t !
t
t t

(6.33)
Aparenta nedeterminare
1
1
din (6.33) se elimin" prin regula lui lIJospital.
Pro&o'"!" 8.7. Fie cur%a / ) (t r r = , 1 D t R. Formula de calculare a cur%urii n
punctul ) (t M este

3
) ( 5
) ( 5 5 ) ( 5
) (
t r
t r t r
t #

=
(6.38)
De*on(tr!"e. 3134 (-. <opoviciu); 3(4 (D. 2idenco). (And).
Folosind ca unitate de m"sur" a lungimii unui vector c$ , de exemplu, atunci m"sura lui
) (t # se )ace n
1
3
(

= c$
c$
c$
.
De,"n"!"e. R' de cur.ur- ) (t R n punctul ) (t M se de)ine+te prin
) (t R 9
) (
1
t #
, ) (t R 9
) ( 5 5 ) ( 5
) ( 5
3
t r t r
t r

(6.3:)
2ac" m"sura cur%urii se )ace n
1
c$
, atunci ra!a de cur%ur" se m"soar" n c$.
Observaie. 2in )ormula (6.38) se deduc toate )ormulele din capitolul C de calculare a cur%urii
# pentru o cur%" plan" R
(
.
B. Tor("une. 2e)inirea noinuii de torsiune a unei cur%e str@m%e ntr'un punct se %a!ea!" pe
noiunea de indicatoarea s)eric" a %inormalelor. inormala este normala planului osculator.
Fie cur%a +i ) (t M , ) (
1 1
t M dou" puncte pe aceast" cur%". -ot"m cu ) (t s lungimea
arcului
1
MM . .n punctul M se construie+te un versor al %inormalei, notat
M
B . Analog, not"m
cu
1
M
B
versorul %inormalei n
1
M .
&u centrul n centrul axelor de coordonate z y Ox se construie+te o s)er" cu ra!a 1. 0e
constriue+te versorul
K
LLLL
OM
ecFipolent (paralel) cu
M
B , adic" lui M i corespunde K M . Analog
se construie+te versorul
K
1
LLLL
OM
ecFipolent cu
1
M
B
, adic" lui
1
M i corespunde K
1
M . &@nd
M descrie arcul
1
MM pe , punctul K M descrie arcul K K
1
M M pe cur%a K a)lat" pe s)era
unitate. -ot"m cu ) ( K t s lungimea arcului K K
1
M M pe cur%a K . &ur%a K se nume+te
"nd"ctore (,er"c- ."nor*%e%or.
De,"n"!"e. Valoarea numeric"
) (
) ( K
t s
t s
se nume+te torsiunea medie a cur%ei n punctul
1
M .
Valoarea limitei
) (
) ( K
lim
1 ) ( t s
t s
t s
se nume+te tor("une cur%ei n punctul
1
M +i se notea!"
) (
1
t 9
) (
) ( K
lim
1 ) ( t s
t s
t s
(6.3?)
Alte notaii pentru torsiune sunt

sau ) (
1
M .
Formula de calcul a torsiunii cur%ei / ) (t r r = n punctul ) (t M are )orma

(
) ( 5 5 ) ( 5
)4 ( 5 5 5 ) ( 5 5 3 ) ( 5
) (
t r t r
t r t r t r
t


=
(6.3C)
2ac" )olosim m"sura n c$ pentru lungimi, atunci unitatea de m"sur" a torsiunii este
1
c$
.
Dorsiunea este un num"r real (3(C4, pagina 1>C).
Pro&r"et-!". &ondiia necesar" +i su)icient" ca o cur%" (n plan sau n spaiu) s" )ie o
dreapt" este ca n orice punct cur%ura s" )ie !ero (3(C4, pagina (11).
&ondiia necesar" +i su)icient" ca o cur%" n spaiu s" )ie cur%" plan" este ca torsiunea s"
)ie 1 = n orice punct.
2emonstraiile acestor a)irmaii )ac o%iectul pro%lemelor 1C +i 16 din acest capitol.
Observaie. &ur%ura ) (t # n punctul M arat" a%aterea cur%ei de la tangent".
Dorsiunea ) (t n punctul M arat" a%aterea cur%ei de la planul osculator ()iind legat" de
normala acestuia, care este %inomala).
2in ecuaia 1 ) ( 5 = t # se a)l" valorile lui t pentru care cur%ura are valori extreme (maxim sau
minim). Analog, ecuaia 1 ) ( 5 = t arat" punctele de de extreme pentru torsiune.
8.+.7 For*u%e%e %u" Frenet
Fie cur%a regulat" / ) (t r r = , 1 D t R +i ) (
1 1
t M , ) (t M dou" puncte pe cur%". -ot"m
cu ) (t s lungimea arcului
1
MM
" z y x t s
t
t

+ + =
1
) ( 5 ) ( 5 ) ( 5 ) (
( ( (
; " r t s
t
t

=
1
) ( 5 ) ( .
2eriv"m n raport cu t +i o%inem ) ( 5 ) ( 5 t r t s = . 2in 1 ) ( 5 > t s re!ult" c" )uncia ) (t s este
cresc"toare, adic" este invesa%il" +i not"m )uncia invers" prin ) (s t t = .
Varia%ila s se nume+te varia%il" cur%ilinie. Formulele lui Frenet se exprim" cu aMutorul
derivatei n raport cu s.
Pro&o'"!" 8.8. 2ac" / ) (t r r = , 1 D t R este o cur%" regulat" pe domeniul D1, atunci
are loc )ormula
) ( ) ( t N t #
"s
T "
= ,
) ( 5
) ( 5
) (
t r
t r
t T =
(6.36)
De*on(tr!"e. 3134. (And).
Formula (6.36) se nume+te &r"* ,or*u%- a lui Frenet. Aa leag" tangenta de cur%ur" +i
normala principal".
Observaie. <e parcursul demonstraiei apar dou" consecine.
1. ) (
) ( 5
) ( 5
t #
t r
t T
= (6.3>)
(. ) ( ) ( 5 ) ( ) ( 5 ) ( ) ( 5 5
5
(
t T t r t N t r t # t r + = (6.81)
Valoarea numeric"
(
) ( 5 ) ( t r t # se nume+te acceleraia centripet", iar valoarea numeric"
5
) ( 5 t r se nume+te acceletaia tangenial".
Pro&o'"!" 8.8. 2ac" / ) (t r r = , 1 D t R este o cur%" regulat" pe domeniul D1, atunci
are loc )ormula
) ( ) ( t N t
"s
B "
= (6.81)
De*on(tr!"e. 3134. (And).
Formula (6.81) se nume+te a dou ,or*u%- a lui Frenet. Aa leag" %inormala de torsiune +i
normala principal".
Pro&o'"!" 8.9. 2ac" / ) (t r r = , 1 D t R este o cur%" regulat" pe domeniul D1, atunci
are loc )ormula
) ( ) ( ) ( ) ( t B t t T t #
"s
N "
+ = (6.8()
De*on(tr!"e. 3(?4, pagina (11 +i 3(C4, pagina 1>6 (&. ,dri+te). (And).
Formula (6.8() se nume+te tre" ,or*u%- a lui Frenet. .n aplicaii aceast" )ormul" se
)olose+te la calcularea raportului dintre cur%ur" +i torsiune.
Observaie. <entru o mai u+oar" urm"rire a %i%logra)iei pre!ent"m un talel cu di)erite notaii
)olosite n literatura de specialitate
H u c r a r e a
-r *%iectul Hucrarea de )a" 3(4 3(?4, 3(C4
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
1. &ur%a ) (C ,
(. <unctul curent N < <
3. Vectorul de po!iie r r
8. Dangenta
T

T

:. -ormala principal"
N

N
?. inormala
B

B
C. &ur%ura # # ) (s k
6. Ra!a de cur%ur" R R
) (
1
s k

>. Dorsiunea


T
1


11. Ra!a de torsiune

1
T
11. <lan normal
N

n

1(. <lan osculator


O

%

13. <lan recti)icant


R

r

8.+.8 Cur.e /n (&!"u "*&ortnte


1) &ur%a lui Viviani sau )ereastra lui Viviani (Vicen!io Viviani, 1?(('1C13; mem%ru al
Academiei Florentine (Florena) +i RoOal 0ocietO (Hondra)).
&ur%a lui Viviani este o cur%" n spaiu, care ia na+tere prin intersectarea unei s)ere de ra!"
a cu un cilindru de ra!"
(
a
(acest cilindru se nume+te nit superior)
/
1
( ( ( (
= + + a z y x
,
1 , 1
( (
= + z ax y x
.
() &ur%ele lui Viviani

( 1
, /
1
( ( ( (
= + + a z y x
,
= + z ax y x , 1
( (
R.
3) &ur%ele lui Viviani

( 1
, ,
3
/
1
( ( ( (
= + + a z y x
,
= + z ax y x , 1
( (
R.
8) Alicea cilindric" ()igura 6.()
/
t a x cos =
, t a y sin = , t b z = , 1 , 1 , 1 > > t b a .
Alicea cilindric" este o cur%" regulat" cu proprietatea c" tangenta T n )iecare punct al lui
)ace un ungFi constant cu un versor dat & . Raport"m totul la reperul z y Ox . 2ac" M este
punctul curent de pe +i not"m cu ) 1 , , ( 5 y x M proiecia lui M n planul y xO , atunci t este
ungFiul pe care l )ace ra!a vectoare 5 OM cu axa Ox n planul y xO .
Funcia t b z = este cresc"toare. Varia%ila t controlea!" rotaia iar z translaia.
Alicea cilindric" are toate spirele cu lungimi egale.
Figura 6.( Alicea cilindric"
Narc"m c@teva puncte n care elicea intersectea!" generatoarea cilindrului
1 , 1
( (
= + z ax y x
, dus" n
1
A
) 1 , 1 , (
1
a A , ) ( , 1 , (
(
b a A , ) 8 , 1 , (
3
b a A etc.
Arcul de cur%" cuprins ntre dou" puncte consecutive, de exemplu
1
A +i
(
A , se nume+te
(&"r- e%"ce", iar n"limea
( 1
A A 9 b ( se nume+te &(u% elicei.
Hungimea unei spire este
( (
( ) ( , 1 ( b a ! + =
(9arcul
( 1
A A din desen).
:) Alicea conic"

1
/
t t x cos =
, t t y sin = , t b z = , 1 > b 1 t

(
/
t t x cos =
, t t y sin = , t b z = , 1 > b 1 t .
Funcia t b z = este cresc"toare. .n cur%a
1
spirala pe con varia!" spre dreapta, iar n cu%a
(
spirala varia!" spre st@nga.
Alicea conic" are spirele cu lungimi inegale, n sens cresc"tor.
Observaie. Alicea cilindric" +i elicea conic" au proprietatea c" una dintre componente este
)uncie liniar", de exemplu t b z = .
?) 0pirala pe un con de rotaie. 0e d" un cerc cu centrul ) 1 , 1 , 1 ( O +i ra!a a a = . Fie
b
un
vector perpendicular pe planul cercului n O +i b b = . -ot"m cu

ungFiul de)init prin


b
a
tg = . Alementele b a, +i

de)inesc un con circular drept cu v@r)ul n O, care are ca


n"lime dreapta suport a vectorului
b
, iar generatoarea )ace cu n"limea ungFiul constant

.
2e)inim cur%a numit" spirala pe un con de rotaie
/
) , ( ), ( + = t b a e r
t
.
Vestorul r este coliniar cu
b a +
, iar
b a +
se a)l" pe generatoarea conului.
C) &ur%a lui Pieica (3(?4, pagina (18Q81)
/
x y xyz = =
(
, 1
.
8.3.8 Aplicaii la curbe n spaiu
Problemele rezolvate n acest paragraf trateaz aspecte foarte importante ale curbelor n spaiu.
Dintre acestea menionm: studierea curbei lui Viviani, a elicei cilindrice i a elicei conice,
determinarea tuturor elementelor triedrului lui Frenet
R O N
B N T , , ! , , ", aflarea curburii
K i a torsiunii

, precum i probleme diverse.


Problema 1. # se gseasc o reprezentare parametric a curbei lui Viviani
:
$
% % % %
+ + a z y x
,
$
% %
+ ax y x
, $ z .
Soluie. &um
t a x
%
sin
. Din a doua ecuaie rezult

t t a y
% % % %
cos sin
, t t a y cos sin t . &um t
a
y % sin
%
+ .
'ntroducem x i y n prima ecuaie i obinem
t a z cos t
. (eprezentarea parametric este
:
t a x
%
sin
, t
a
y % sin
%
,
t a z cos

: r t a
%
sin i ) t
a
% sin
%
j )
t acos
k
, * % , $ + t .
Observaie. Dac lum
t a x
%
cos
se obine o alt reprezentare parametric.
Problema 2. Fie curbele lui Viviani
:
$
% % % %
+ + a z y x
,
$
% %
+ ax y x
, z (.
# se arate c proiecia lui n planul z xO este o parabol.
Soluie. ,liminm
%
y
ntre cele dou ecuaii. -binem succesiv

% %
x ax y
!

:
"
%
a x a z
, a x $ .
.urba

este o parabol n planul z xO , cu v/rful " $ , $ , a V .


Problema 3. Fie curba lui Viviani
:
$
% % % %
+ + a z y x
,
$
% %
+ ax y x
, $ z .
a" # se afle ecuaiile tangentei
A
T i ecuaia planului normal
N
n punctul

,
_

%
%
,
%
,
%
a a a
A .
b" # se reia aceleai calcule folosind o reprezentare parametric a curbei .
Soluie. a" 0otm

% % % %
" , a z y x y x F + +
,
ax y x y x G +
% %
" ,
i folosim ecuaiile 1.2". -binem
succesiv
x F
x
%
3
, y F
y
%
3
,
z F
z
%
3

! x G
x
%
3
, y G
y
%
3
,
$
3

z
G

% " " 4 "
$ %
% %
"
" ,
" ,
%
a A yz A
y
z y
A
z y D
G F D


$ " "* % % + "
" ,
" ,
A a x z A
x z D
G F D
,
%
" " % "
" ,
" ,
a A ay A
y x D
G F DA
T :
%
%
a
a
x

5
$
%
a
y
5
%
%
%
a
a
z
6"
Pentru planul normal
N
folosim formulele 1.24" i obinem succesiv
" A
N
: " %
%
%
a
a
x
,
_

) $
%

,
_

a
y ) $
%
%
%

,
_

a
a
z 7"
b" Folosim parametrizarea curbei din problema 2
:
t a x
%
sin
, t
a
y % sin
%
,
t a z cos
.
Punctul

,
_

%
%
,
%
,
%
a a a
A corespunde lui
4
$

t . Folosim formulele 1.2%" i obinem
succesiv
t t a t x cos sin % " 3 , a t x " 3
$

t a t y % cos " 3 , $ " 3
$
t y
t a t z sin " 3 ,
%
%
" 3
$
a
t z


$
t
T
:
a
a
x
%

5
$
%
a
y
5
%
%
%
%
a
a
z

66"
Pentru planul normal "
$
t
N
folosim formula 1.28". (ezult
"
$
t
N
: a
a
x
,
_

%
) $
%

,
_

a
y ) $
%
%
%
%

,
_

,
_

a a
z 77"
Observaie. ,cuaiile 6" i 66" sunt ec9ivalente, dar difer ca form. Dac mprim ecuaiile
6" cu
:
%
a
i ecuaiile 66" cu
%
:
" 3
$
a t r i rezult forma comun
T :
:
%
%

a
x
5
$
%
a
y
5
:
2
%
% a
z
.
;ceast ultim form a ecuaiilor tangentei n punctul A, sau ec9ivalent n
4
$

t , folosete
cosinuii directori.
#e procedeaz analog cu ecuaiile 7" i 77" i se obine forrma comun a planului normal.
Problema 4. Pentru curba lui Viviani
:
$
% % % %
+ + a z y x
,
$
% %
+ ax y x
, $ z
s se determine
a" toate elementele triedrului lui Frenet!
b" curbura i torsiunea n punctul

,
_

%
%
,
%
,
%
a a a
A .
Soluie. a" ,lementele triedrului lui Frenet sunt: " t T , " t N , " t B !
N
,
O
,
R
.
Deoarece toate elementele de calcul se bazeaz pe vectorii " 3 t r , " 3 3 t r i " 3 3 3 t r vom folosi
reprezentarea parametric
:
t a x
%
sin
, t
a
y % sin
%
,
t a z cos

: r t a
%
sin i ) t
a
% sin
%
j )
t acos
k
, * % , $ + t .
.alculm derivatele i rezult
t a x % sin 3 , t a y % cos 3 , t a z sin 3
t a x % cos % 3 3 , t a y % sin % 3 3 , t a z cos 3 3
t a x % sin 4 3 3 3 , t a y % cos 4 3 3 3 , t a z sin 3 3 3 .
.alculm produsele vectoriale i normele cerute de formulele 1.2<", 1.%$", 1.%2". -binem
succesiv
" sin 2 " 3
% %
%
t a t r + ,
t a t r
%
sin 2 " 3 +

b a b a b a sin sin cos cos " cos + , b a b a b a sin cos cos sin " sin
( ) ( ) * % sin % cos sin sin % sin cos + " 3 3 " 3
%
k j t t t i t t t a t r t r +

" sin : 8 " 3 3 " 3
% %
%
t a t r t r +
"* 3 cos sin " 3 3 " sin 2 + " 3 " 3 3 " 3
% %
t r t t t r t a t r t r t r + 5
5
+ i t t t t t a * % cos cos sin " sin 2 % cos % =+
% :

> cos * % cos cos sin " sin 2 % sin % +
%
k t j t t t t t + +
5
5 + i t t t a * 4 sin
4
2
" sin 2 % cos % =+
% :

> cos * 4 sin
4
2
" sin 2 % sin % +
%
k t j t t t + +
+ + + + " % cos % sin 4 sin " sin 2 " sin 2 4 + " 3 "* 3 3 " 3 +
% % % ?
%
t t t t t a t r t r t r
* cos 4 sin
1
2
% 4
t t + + .
#e dace asamblarea rezultatelor n formulele

" 3
" 3
"
t r
t r
t T
versorul tangentei"

" 3 "* 3 3 " 3 +
" 3 "* 3 3 " 3 +
"
t r t r t r
t r t r t r
t N

versorul normalei principale"" 3 3 " 3
" 3 3 " 3
"
t r t r
t r t r
t B

versorul binormalei".
Pentru planul normal
N
folosim formula 1.%:"

N
: + " 3 "* + t x t x x + " 3 "* + t y t y y $ " 3 "* + t z t z z

N
: $ " 2 cos sin % % sin
%
sin % cos % sin
%
+ + t t t
a
t z t y t x ,
t t
%
sin % 2 % cos


N
: $ sin % cos % sin + t z t y t x .
Pentru planul osculator
O
folosim formula 1.%?"

O
: + A t x x "* + + B t y y "* + $ "* + C t z z

t a z y z y A cos % 3 3 3 3 3 3
%

,
t a x z x z B
: %
sin % 3 3 3 3 3 3
!
%
% 3 3 3 3 3 3 a y x y x C
.
Pentru planul rectificant
R
folosim formula 1.:$" i obinem

R
: + " 3 3 "* + B z C y t x x + C B x A z t y y " 3 3 "* + $ " 3 3 "* + A y B x t z z .
#e fac nlocuirile cu e@presiile conoscute.
b" .urbura. (ezult
:
" 3
" 3 3 " 3
"
t r
t r t r
t Kt t a
t K
% %
sin 2
%
:
" sin 2
2
"
+
+
+
.
Aorsiunea. (ezult
%
" 3 3 " 3
"* 3 3 3 " 3 3 + " 3
"
t r t r
t r t r t r
t

* 1 " sin cos % sin % " cos cos % cos % + " 3 3 3 " 3 3
%
k j t t t i t t t a t r t r + + +


t a t r t r t r sin ? "* 3 3 3 " 3 3 + " 3
:t t t
:
sin 4 sin : : sin
,
t t t cos : cos 4 : cos
:t
t a
t
%
sin : 8
sin
?
"
+

.
.az particular.

,
_

%
%
,
%
,
%
a a a
A
4
$

t

:
2:
:
%
4 a
K

,
_


,
a 2:
% ?
4

,
_


.
Problema 5. Fie elicea cilindric
:
t a x cos
, t a y sin , t b z , > > t b a , $ , $ (.
a" # se determine elementele triedrului lui Frenet.
b" # se calculeze curbura i torsiunea.
c" # se calculeze lungimea unei spire a elicei cilindrice.
Soluie. a" ,lementele triedrului lui Frenet sunt: " t T , " t N , " t B !
N
,
O
,
R
.
Din reprezentarea parametric rezult
t a x sin 3 , t a y cos 3 , b z 3
t a x cos 3 3 , t a y sin 3 3 , $ 3 3 z
t a x sin 3 3 3 , t a y cos 3 3 3 , $ 3 3 3 z .
Determinm elementele care intervin n formulele de calcul. Follosim ordinea " t T , " t B ,
" t N . -binem succesiv
k b j t a i t a t r + + cos sin " 3

% %
%
" 3 b a t r + ,
% %
" 3
"
b a
t r
t T
+k a j t b a i t ab t r t r
%
cos sin " 3 3 " 3 +
,
" " 3 3 " 3
% % %
%
b a a t r t r + ,
% %
" 3 3 " 3
"
b a a
t r t r
t B
+


" " " t T t B t N , j t i t t N sin cos " .
Proba de corectitudine a calculelor se poate face prin verificarea condiiilor
" " " t B t N t T . Pentru aceasta calculm produsele scalare i obinem

$
$
" "
% %

+

b a
t N t T
, $
"
" "
% %
% %

+
+

b a a
b a b a
t B t T

$
cos sin cos sin
" "
% %

+
+

b a a
t t ab t t ab
t N t T
.
.alculele sunt corecte.
Pentru determinarea planelor
N
,
O
,
R
folosim formulele 1.%:", 1.%?", 1.:$" i
obinem succesiv

N
: + x t asin + y t acos
$
%
t b z b


O
: + " 3 3 3 3 3 3 "* + z y z y t x x + " 3 3 3 3 3 3 "* + z z x z t y y $ " 3 3 3 3 3 3 "* + y x y x t z z

O
: t b a t a x sin " cos + t b a t a y cos " sin
$ "
%
a t b z

O
: x t b a sin
$ cos
% %
+ t b a z a y t b a


R
: + " 3 3 "* + B z C y t x x + C B x A z t y y " 3 3 "* + $ " 3 3 "* + A y B x t z z

t b a a B z C y cos " 3 3
% %
+
,
t b a a C x A z sin " 3 3
% %
+
, $ 3 3 A y B x

R
: $ sin cos + a y t t .
Proba de corectitudine a calculelor. Fiecare plan are normala sa, care trebuie s coincid sau
s fie paralel" cu vectorii lui Frenet. ;vem
k b j t a i t a n
N
+ + cos sin " este paralel cu " t T
k a j t b a i t b a n
O
%
cos sin " + este paralel cu " t B
j t b i t a n
R
sin cos " + este paralel cu " t N .
.alculele sunt corecte.
b" .urbura. -binem succesiv

:
" 3
" 3 3 " 3
"
t r
t r t r
t K

,
% %
% % % %
% %
"
"
b a
a
b a b a
b a a
t K
+

+ +
+
.
Aorsiunea. -binem succesiv

%
" 3 3 " 3
"* 3 3 3 " 3 3 + " 3
"
t r t r
t r t r t r
t,
% % % % %
%
"
"
b a
b
b a a
b a
t
+

+
.
$ " t arat c elicea cilindric este curb str/mb, adic nu are punctele situate ntrBun
plan.
c" Pentru a calcula lungimea unei spire folosim formula 1.:%" i rezult

%
$
" 3 " % , $ dt t r L
% %
%
$
% %
% b a dt b a + +

.
Problema 6. Fie elicea conic
:
t t x cos
, t t y sin , t b z , t b , $ (.
a" # se calculeze curbura i torsiunea.
b" # se calculeze lungimile primelor dou spire.
Soluie. a" Din clcularea derivatelor rezult
t t t x sin cos 3 , t t t y cos sin 3 + , b z 3
t t t x cos sin % 3 3 , t t t y sin cos % 3 3 , $ 3 3 z
t t t x sin cos : 3 3 3 + , t t t y cos sin : 3 3 3 , $ 3 3 3 z

% %
%
2 " 3 t b t r + +

k t j t t t b i t t t b t r t r " % " cos sin % " sin cos % " 3 3 " 3
%
+ + +


% % % %
%
" % " 4 " 3 3 " 3 t t b t r t r + + + ,
" ? "" 3 3 3 ", 3 3 ", 3
%
t b t r t r t r +
.
.urbura
% %
% % % %
2 " 2
" % " 4
"
t t t t
t t b
t K
+ + + +
+ + +
.
Aorsiunea
% % % %
%
" % " 4
" ?
"
t t b
t b
t
+ + +
+
.
.urbura i torsiunea sunt variabile, n funcie de punctul curent " t M .

$ " lim

t K
t
arat c spira tinde cre o dreapt.

$ " lim

t
t

arat c spira tinde cre o curb plan.
b" &a nceput aflm lungimea arcului de elice conic pentru * , + v u t . Folosim formula

v
u
dt t r v u L " 3 " , 5

+ +
v
u
dt t b
% %
2 .
De la calcularea primitivelor se cunoate formula
t t t
t
dt t + + + + + +


% % %
ln
% %
.
Cn cazul problemei noastre avem
%
2 b +
i rezult

v
u
v
u
t t t
t
v u L

,
_

+ + + +

% %
ln
% %
" ,

,
_

+ + + +
% % % %
2 2
%
2
" , u b u v b v v u L )
% %
% % %
2
2
ln
%
2
u b u
v b v b
+ + +
+ + + +
.
0otm cu " % , $
2
L L i respectiv " 4 , %
%
L L lungimile primelor dou spire. (ezult

%
% % %
% %
2
2
4 2 %
ln
%
2
4 2
b
b b
b L
+
+ + + +
+ + +% %
% % %
% % % %
%
4 2 %
2? 2 4
ln
%
2
4 2 % 2? 2 4
%
2+ + +
+ + + +
+

,
_

+ + + +
b
b b
b b L .
Problema 7. Fie curba (
:

: k t j t i
t
r + + ln
2
, $ > t .
# se afle punctele curbei n care normala principal este paralel cu planul
$ 4 8 % 8 : + z y x ! .
Soluie. ;flm versorul " t N al normalei principale. -binem succesiv

k j
t
i
t
t r + +
2 2
" 3
%
,
j
t
i
t
t r
% :
2 %
" 3 3

k
t
t t
j
t
t
i
t
t t
r r r
?
:
?
4
?
:
% 2 %
3 3 3 " 3 3 3
+
+

+
+
.
Planul ! are normala k j i n 8 % 8 + . Punem condiia cu produs scalar"
n t N " , $ * 3 " 3 3 3 + n r r r i rezult

$ " % 8 % " 2
% %
+ t t t
, 2
2
t , 2
%
t , %
:
t ,
%
2
4
t .
Valoarea 2
2
t nu convine. Din celelalte rdcini rezult punctele
" 2 , $ , 2
%
M ,
,
_

% , % ln ,
%
2
:
M ,
,
_

%
2
, % ln , %
4
M n care normala principal este paralel cu
planul !.
Problema 8. # se gseasc razele de curbur pentru curbele

2
:
z a x %
%

,
z b y %
%

, $ , $ > > b a , n punctul curent.%
:
$ 2
% % %
+ z y x
,
$ %
%
+ z x y
n punctul " 2 , 2 , 2
$
M .
Soluie. (aza de curbur are formula
" 3 3 " 3
3
"
%
t r t r
r
t R

. ;ceast formul cere o


parametrizare a curbelor. Aotui e@ist i alt/ variant de rezolvare.
Determinm raza
2
R pentru curba
2
.
Metoda 1. (ealizm o parametrizare. 0otm
%
t x
i obinem succesiv
t a x % , t b y % ,
$ ,
%
> t t z

a x % 3 , b y % 3 , t z % 3
$ 3 3 x , $ 3 3 y , % 3 3 z
j a i b t r t r % % % % " 3 3 " 3 , " % % 4 % % " 3
% %
%
t b a t b a t r + + + +
" 1 " 3 3 " 3
%
b a t r t r +

b a
t b a t b a
t R
+
+ + + +

% %
2
% " %
"
,
z t
%


b a
z b a z b a
z R
+
+ + + +

% " %
"
2
.
Metoda 2. .onsiderm z ca variabil indepentent i scriem o parametriare !ormal", cu
funcii implicite

2
: z z z y y z x x ", ", . -binem succesiv
k z j z y i z x z r + + " " "

i
z d
x d
z d
r d

)
k j
z d
y d
+

z d
y d
z d
x d
,
sunt necunoscute".
i
z d
x d
z d
r d
%
%
%
%
) j
z d
y d
%
%


z a x %
%

,
a
z d
x d
x % %
,
x
a
z d
x d

,
a
x
x d
z dz b y %
%

,
b
z d
y d
y % %
,
y
b
z d
y d

,
b
y
y d
z dk j
b
y
i
a
x
z d
r d
+ +
n continuare se deriveaz ca la funcii compuse"
j
y
b
i
x
a
j
z d
y d
y
b
i
z d
x d
x
a
z d
r d
:
%
:
%
% % %
%


%
%
:
2
"
z d
r d
z d
r d
dz
r d
z R

!
z
z b a
z
b
z
a
y
b
x
a
z d
r d
%
%
2
% %
2
%
%
%
%
%
+ +
+ + + +

%
%
z d
r d
z d
r d
5 k
y
b
x
a
xy
ab
j
x
a
i
y
b

,
_

+ +
% % :
%
:
%


%
% % % %
% %
?
4
?
4
%
%

,
_

+ +
y
b
x
a
y x
b a
x
a
y
b
z d
r d
z d
r d
5
%
% : :
%
2
%
2
4 1 1

,
_

+ +
z z
z
ab
z
a
z
b
5
:
1z
b a +


b a
z b a z b a
z R
+
+ + + +

% " %
"
2
.
.ele dou rezultate sunt identice. (emarcm faptul c metoda 2 este mai comod la efectuarea
calculelor, dar ea necesit parametrizare. #e recomand metoda 2 atunci c/nd parametrizarea cu
funcii e@plicite se realizeaz uor.
Determinm raza de curbur
%
R pentru curba
%
.
Metoda 1. #e ncearc o parametrizare cu funcii e#plicite pentru curba
%
. Punem t z . #e
obin funcii " ", t y t x destul de laborioase, care creaz probleme la derivare.
Metoda 2. Folosim o parametrizare formal, cu !uncii implicite, iar derivatele acestora vor fi
!uncii e#plicite. ;legem x de e@emplu" ca variabil independent i obinem succesiv

x x
, " x y y , " x z z
k x z j x y i x x r " " " + +

k
x d
z d
j
x d
y d
i
x d
r d
+ +
,
x d
z d
x d
y d
,
necunoscute", k
x d
z d
j
x d
y d
x d
r d
%
%
%
%
%
%
+ .
Derivm n raport cu x funciile care definesc curba
%
i obinem un sistem cu necunoscutele
x d
z d
x d
y d
,
. (ezult

$ % % % +
x d
z d
z
x d
y d
y x
,
$ % % +
x d
z d
x d
y d
y

aplicm regula lui .ramer"
z y y
z x
x d
y d
%
%
+
+

,
z
x
x d
z d
% 2
% %
+( ) 2
$
M
x d
x d
,
( ) 2
$
M
x d
y d
,
( ) $
$
M
x d
z d
.
,liminarea lui y i z din derivate nu se poate face. Derivm ca la funcii compuse i obinem

z y y
z x
x d
d
x d
y d
%
%
%
%
+
+
5
%
" %
% " % 2 " % " % % 2
z y y
x d
z d
y z
x d
y d
z x yz y
x d
z d
+
1
]
1

+ + + +

,
_

+


z
x
x d
d
x d
z d
% 2
2
%
%
%
+

5
%
" % 2
% " 2 " % 2
z
x d
z d
x z
+
+

( )
:
%
<
< :
$
%
%

M
x d
y d
, ( )
:
%
<
$ :
%
$
%
%

+
M
x d
z d

( )
( )
( ) ( )
$
%
%
$
:
$
$ %
M
x d
r d
M
x d
r d
M
x d
r d
M R( ) j i M
x d
r d
+
$
, ( ) %
%
$
M
x d
r d
! ( ) k j M
x d
r d
:
%
:
%
$
%
%

( ) ( )
$
%
%
$
M
x d
r d
M
x d
r d
5 "
:
%
k j i + ! ( ) ( )
:
4
%
$
%
%
$
M
x d
r d
M
x d
r d

( ) ?
$ %
M R .
Problema $. Fie curba
: k t j t i
t
r " 2 %
2
%
+ + , $ > t .
# se afle punctele curbei n care binormala " t B este perpendicular pe dreapta
D: $ + y x , $ 4 z x .
Soluie. Dreapta D are direcia
% 2
n n , unde
" $ , 2 , 2
2
n . " 2 , $ , 4
%
n ,
% 2
n n 5 k j i 4 + .
.ondiia de perpendicularitate se transcrie prin
D t B " , ( )
% 2
" n n t B , ( ) $ "
% 2
t B n n , unde
" 3 3 " 3
" 3 3 " 3
"
t r t r
t r t r
t B

.
.alculm derivatele vectorilor i obinem succesiv

k t j i
t
r 4
2
3
%
+ +
,
k i
t
r 4
%
3 3
:
+


k
t
j
t
i r r
: %
% 2%
4 3 3 3 +

,
2 :1 4
%
3 3 3
% ?
:
+ + t t
t
r r$
1 2%
4
: %
+ +
t t
,
$ % :
:
t t
,
2 $
2 t t , %
%
t
2 % , ,
2
%
t z t y
t
x , " , , z y x M
" 2 , 2 , 2 2
2 2
M t !
,
_

D , % ,
%
2
%
% %
M t .
Problema 1%. Fie curba
: ( ) k t b j t a t i t a t r + + ln sin " ln cos , $ > t , $ , $ > > b a .
a" # se recunoasc tipul curbei .
b" # se calculeze raportul " dintre curbur i torsiune, ntrBun punct oarecare al curbei.
Soluie. a" .urba este o elice deoarece t b z este o funcie liniar. .urba este elice
conic deoarece
% % %
t y x +
este un con cu v/rful n origine.
b" Din formulele lui " t K i " t rezult
( ) 3 3 3 , 3 3 , 3
3 3 3
3
3 3 3
%
:
r r r
r r
r
r r
"

.
Din parametrizarea curbei obinem succesiv
" ln sin " ln cos 3 t a a t a x , "* ln cos " ln +sin 3 3 t a a t a
t
a
x +
" ln cos " ln sin 3 t a a t a y + , "* ln sin " ln +cos 3 3 t a a t a
t
a
y
b z 3 , $ 3 3 z
" ln sin 3 3 3
%
:
t a
t
a a
x
+
! " ln cos 3 3 3
%
:
t a
t
a a
y
+
, $ 3 3 3 z

% %
2 3 b a r + +
,
i t a ab t a b
t
a
r r "* ln sin " ln cos + 3 3 3 + ) j t a ab t a b
t
a
"* ln cos " ln sin + )
) k a
t
a
" 2
%
+
" 2 " 2 3 3 3
% % %
%
%
%
b a a
t
a
r r + + + , ( )
:
% :
" 2
3 3 3 , 3 3 , 3
t
a b a
r r r
+


% % % %
% % %
2 " 2
2 2
b a b a t
b a a a
"
+ + + +
+ + +

" 2
" 2 " 2
% : %
: % % % %
a b a t
t b a a a
+
+ + +

b
a
"
%
2+

raport constant".
Problema 11. Fie elicea cilindric
: t a x cos , t a y sin , $ , $ . > > b a t b z , t (.
a" # se calculeze elementul de arc s d i funcia " s t t .
b" # se e@prime curba cu aEutorul coordonatei curbilinii s.
c" # se calculeze cubura i torsiunea ntrBun punct curent, folosind coordonata curbilinie s.
d" # se afle lungimea unei spire.
Soluie. a" t a x sin 3 , t a y cos 3 , b z 3

t d z y x s d
% % %
3 3 3 + + t d b a
% %
+

t b a s
% %
+
s este coordonata curbilinie",
% %
b a
s
t
+

.
b" :
% %
cos
b a
s
a x
+

,
% %
sin
b a
s
a y
+

,
% %
b a
s b
z
+


c"
:
" 3
" 3 3 " 3
"
s r
s r s r
s K

,
%
" 3 3 " 3
"* 3 3 3 " 3 3 + " 3
"
s r s r
s r s r s r
s.
Pentru uurarea calculelor notm
# b a +
% %
i obinem succesiv

#
s
#
a
x sin 3
,
#
s
#
a
y cos 3
,
#
b
z 3


#
s
#
a
x cos 3 3
%

,
#
s
#
a
y sin 3 3
%

, $ 3 3 z

#
s
#
a
x sin 3 3 3
:

,
#
s
#
a
y cos 3 3 3
:

, $ 3 3 3 z
2 " 3
%
% %
%

#
b a
s r acest valoare 2 este avantaEul calculelor folosind variabila
curbilinie s"
" 3 3 " 3 " s r s r s K
k
#
a
j
#
s
#
ab
i
#
s
#
ab
s r s r
:
%
: :
cos sin " 3 3 " 3 +

% % %
%
: % %
% % %
?
4
?
% %
%
" "
"
" 3 3 " 3
b a
a
b a
b a a
#
a
#
b a
s r s r
+

+
+
+

: % %
%
"
"" 3 3 3 ", 3 3 ", 3
b a
b a
s r s r s r
+


% %
"
b a
a
s K
+

,
% %
"
b a
b
s
+

. (ezultatele coincid cu cele din problema 8.
d" &ungimea unei spire a elicei cilindrice se calculeaz direct din formula
t b a s
% %
+
de
la punctul a" al acestei probleme. (ezult

% %
% " % , $ b a L +
. Din nou rezultatul este identic cu cel de la problema 8 unde sBa
folosit variabila t.
Problema 12. Fie curba
:
t x
3
cos
,
t y
3
sin
, t z 2 cos .
a) S se afle curbura n punctul curent.
b) S se afle punctele de pe curba n care curbura are valori extreme.
c) S se precizeze valorile lui t pentru care curbura are valoare maxim.
d) S se rspund la aceleai ntrebri pentru torsiune.
Soluie. a) alculm elementele care intervin n formula curburii. !b"inem succesiv

t t x sin cos 3 #
2

,
t t y cos sin 3 #
2

, t z 2 sin 2 #

) cos 3 cos 2 $ 3 # #
3
t t x
,
) sin 3 sin 2 $ 3 # #
3
t t y
, t z 2 cos % # #

) sin & sin ' $ 3 # # #
3
t t x
,
) cos & cos ' $ 3 # # #
3
t t y +
, t z 2 sin ( # # #
t t t r 2 sin
%
2)
cos sin 2) #
2 2 2
2


+ i t t t t r r ) sin 3 2 2 cos $ sin 2 sin * # # #
2
j t t t t ) 2 cos cos 3 2 $ cos 2 sin *
2
+
+

j t t t i t t t
2 2
sin cos 2 sin * cos sin 2 sin *

t t t cos sin 2 2 sin ,
t t t
2 2
sin 2 , , cos 2 2 cos

t t t r r
2 2 2
2
cos sin 2 sin 3* # # # + t t 2 sin & 2 sin
%
3*
% %


t
t K
2 sin
,
,2)
2%
) $ , k k t t ,
2
, - 2 sin

ntre..
b) alculm ) $ # t K i rezolvm ecua"ia - ) $ # t K . /ezult
t t K 2 cos
,2)
%(
) $ # ,
2
) , 2 $ 2 , - 2 cos

+ k t t
k k t k t ,
2 %
,
%
) , 2 $

+ + ntre..
c) { }
,2)
2%
) $ max t K pentru
%
) , % $

+ K k .
d) Se reiau ideile anterioare pentru torsiune.
Problema 13. Fie curba definit cu a0utorul coordonatei curbilinii s sub forma
: ) $ ) $ s f u u s a s r + , , ), , , - $ u a
unde ) $s f este o func"ie vectorial diferen"iabil. S se arate c
a) tan.entele la curba fac un un.1i constant cu vectorul unitate u 2
b) normalele principale sunt perpendiculare pe vectoru u 2
c) raportul dintre curbur i torsiune este constant.
Soluie. a) 3vem ) $ # ) $ s r s T deoarece , ) $ # s r . !b"inem succesiv
) $ # ) $ s f u u a s T + ,
) $
) $
) , cos$
s T u
s T u
T u


( ) a s f u u u a s T u + ) $ # ) $
2
, a s T u ) $
a T u ) , cos$ +constant2 un.1iul este constant.
b) 4orim s artm c
u N
, adic
- u N
. 5vitm s folosim direct formula de calcul a
lui
N
deoarece acesta este laborioas.
Folosim prima formul a lui Frenet i ob"inem succesiv

) $ # ) $ s f u u a
s d
r d
s T +
2
) $ # # s f u
s d
T dN K
s d
T d

,
( ) ) $ # #
, ,
s f u
K s d
T d
K
N


u N
( ) - ) $ # #
,
u s f u
K
,
- u N
.
onsecin":

,
_


2
2
,
s d
r d
s d
r d
K
N T B .
c) Folosim a treia formul a lui Frenet
B T K
s d
N d
+
. 6nmul"im scalar cu u i ob"inem
succesiv

) $ ) $ u B u T K u
s d
N d
+


a u T
,
- u N
$de la punctele anterioare ale problemei)

- u N
- - + u
s d
N d
) $ - u B a K + ,
a
u B K

.
5valum produsul scalar
- u B
folosind identitatea lui 7a.ran.e i rezult
( ) ( )
2 2
2 2
u B u B u B

( ) ( )
2 2
, u B u B
+ ,
2
2
2
2
,
1
1
]
1

,
_

u
s d
r d
s d
r d
K


( )
2
2
, a u B
$prin formula lui 8acobi)

2
, a u B
,
a
a K
2
,

. /aportul este constant.


Problema 14. Folosind calculul direct s se verifice formulele lui Frenet pantru elicea
cilindric
: t a x cos , t a y sin , - , - , > > b a t b z .
Soluie. Formulele lui Frenet folosesc coordonata curbilinie s. 4in evaluarea lui ds aflm s i
rezult reprezentarea lui scris cu a0utorul variabilei s

dt b a ds
2 2
+
,
t b a s
2 2
+
,
p
s
t
,
2 2
b a p +

:
p
s
a x cos
,
p
s
a y sin
,
p
s
b z
.
Formulele lui Frenet sunt
) $ ) $
) $
t N t K
ds
s T d
, ) $ ) $
) $
t N t
ds
s B d

) $ ) $ ) $ ) $
) $
t B t t T t K
ds
s N d
+ .
7a problemele ) i ,, am .sit

2 2
) $ ) $
b a
a
s K t K
+

,
2 2
) $ ) $
b a
b
s t
+

.
9rebuie s aflm versorii lui Frenet exprima"i cu a0utorul lui t i apoi cu a0utorul lui s.
7a problema ) am .sit

2 2
cos sin
) $
b a
k b j t a i t a
t T
+
+ +

, j t i t t N sin cos ) $

2 2
2
cos sin
) $
b a a
k b j t ab i t ab
t B
+
+

.
4eterminm prin calcul direct expresiilele lui ) $s T , ) $s N , ) $s B . /ezult

,
_

+ + k b j
p
s
a i
p
s
a
p
s T cos sin
,
) $ ,
j
p
s
i
p
s
t s N sin cos ) $

,
_

+ k a j
p
s
b i
p
s
b
p
s B cos sin
,
) $ .
:erificm prima formul a lui Frenet. alculm separat membrul st;n. i membrul drept.
!b"inem succesiv

,
_

j
p
s
i
p
s
p
a
ds
s T d
sin cos
) $
2
+
( ) j t i t
b a
a
sin cos
2 2
+
+( ) j t i t
b a
a
t N t K sin cos ) $ ) $
2 2

+

.
<embrul st;n. coincide cu cel drept.
=entru a doua formul a lui Frenet ob"inem succesiv

,
_

+ j
p
s
i
p
s
p
b
ds
s B d
sin cos
) $
2
+
( ) j t i t
b a
b
sin cos
2 2
+
+


( ) j t i t
b a
b
t N t sin cos ) $ ) $
2 2

+


.
<embrul st;n. coincide cu cel drept.
:erificm a treia formul a lui Frenet. !b"inem succesiv

,
_

j
p
s
i
p
s
p ds
s N d
cos sin
, ) $
+
( ) j t i t
b a
cos sin
,
2 2

+


( ) ) $ ) $
,
) $ ) $ ) $ ) $
2 2
t B b t T a
b a
t B t t T t K +
+
+
+
( ) j t i t
b a
cos sin
,
2 2

+
.
/ezultatele coincid.
Problema 15. Definiie. Se numete centrul de curbur al unei curbe ntr>un punct
) $t M punctul P de pe normala principal ) $t N cu proprietatea c are loc rela"ia vectorial

????
MP
+ ) $ ) $ t N t R ,
) $
,
) $
t K
t R
. :ectorul
????
MP
este coliniar cu ) $t N .
Fie curba
:
t b e x
t a
cos sin
,
t b e y
t a
sin sin
,
b e z
t a
cos
, unde a i b sunt constante.
S se afle locul .eometric al centrelor de curbur P ale curbei .
Soluie. alculm # , # , # z y x 2 # # , # # , # # z y x i ob"inem succesiv

b a e r
t a 2 2
sin # +

i t a t b
a
e r r
t a
) cos $sin 2 sin
2
@ # # #
2
A sin ) , $ ) sin $cos 2 sin
2
2 2
k b a j t a t b
a
+ + +

) sin )$ , $ sin # # #
2 2 2 2
b a a b e r r
t a
+ +


2
2 2
, sin
) sin $
) $
a b
b a e
t R
t a
+
+

.
utm expresia analitic a lui ) $t N . Folosim formula
T B N+ +

i t a t b a
b a a
r r
r r
t B ) cos $sin cos @
) sin )$ , $
,
# # #
# # #
) $
2 2 2

A sin ) , $ ) sin $cos cos
2
k b a j t a t b a + + +


b a
t r
r
r
t T
2 2
sin
) $
#
#
) $
+A ) sin cos $ ) cos sin $ @
,
,
) $
2
j t t a i t t a
a
t N + +
+


Botm ) , , $ z y x M punctul curent de pe curba i cu ) , , $ Z Y X P centrul de curbur n
) , , $ z y x M . 3vem

+ i x X MP ) $
????
+ j y Y ) $ k z Z ) $ i prin identificare cu ) $ ) $ t N t R rezult

) cos sin $
,
) $
2
t t a
a
t R
x X +
+
) sin cos $
,
) $
2
t t a
a
t R
y Y
+


- z Z .
Se face explicitarea n raport cu variabilele Z Y X , , i se ob"in ecua"iile parametrice ale
locului .eometric cutat. 4e asemenea se poate ob"ine ecua"ia implicit, care are forma

2 2 2 2 2
, ) $ ) $ ) $ ) $ a t R z Z y Y x X + + +
.
Problema 16. Fie curba
: + i t r + j t
2
2
,
k i t
3
*
,
.
S se arate c planele osculatoare ale curbei duse n dou puncte ) $
, ,
t M , ) $
2 2
t M cu
proprietatea 2
2 ,
t t sunt perpendiculare.
Soluie. Folosim formula $(.2*) a planului osculator i ob"inem succesiv
, # x , t y # ,
2
2
,
# t z
- # # x , , # # y , t z # #
) $t
O
:
- * * 3
3 2
+ t z y t x t

) $
,
t
O
:
- * * 3
3
, ,
2
,
+ t z y t x t
,
) * , * , 3 $
,
2
, ,
t t n

) $
2
t
O
:
- * * 3
3
2 2
2
2
+ t z y t x t
,
) * , * , 3 $
2
2
2 2
t t n

) $
,
t
O


) $
2
t
O
-
2 ,
n n

- 3* 3* &
2 ,
2
2
2
,
+ + t t t t
, 2
2 ,
t t , - - $adevrat).
ele dou plane osculatoare sunt perpendiculare.
Problema 17. S se arate c orice curb care are curbura nul $n toate punctele sale) este o
dreapt.
Soliie. Fie dat sub forma ) $s r r . =rin ipotez curbura - K .
Folosim prima formul a lui Frenet i ob"inem succesiv

ds
r d
s T ) $ , N K
ds
T d
,
?
-
ds
T d
,
?
2
2
-
ds
r d
.
4in inte.rarea ultimei ecua"ii diferen"iale rezult

?
-
ds
r d
s d
d
,
,
c
ds
r d
,
2 ,
c s c r +
s c c r
, 2

:
, 2
c s c r este o dreapt care trece prin punctul A cu vectorul de pozi"ie
2
c i are
direc"ia vectorului
,
c .
Problema 18. S se arate c orice curb care are torsiunea nul $n toate punctele sale)
este o curb plan.
Soliie. Fie dat sub forma ) $s r r . =rin ipotez curbura - .
Folosim a doua formul a lui Frenet i ob"inem succesiv
N
ds
B d
,
?
-
ds
B d
,
,
c B . 4ar
- T B
-
,
T c

ds
r d
s T ) $ -
,

s d
r d
c
, inte.rm ,
2 ,
c r c ,
2
c /.

2 ,
c r c este un plan cu normala
,
c .
:ectorul de pozi"ie r al curbei verific ecua"ia unui plan. 4eci este o curb plan.
8.3.9 Probleme tip ril
Fiecare problem de tip .ril are un sin.ur rspuns corect.
=entru aflarea rspunsului corect trebuie cunoscut teoria expus n acest capitol i C sau
efectuarea calculelor cerute de enun".
Problema 1. urba definit prin ecua"iile parametrice
: t a x cos , t a y sin , - , - , > > b a t b z reprezint
a) elips n spa"iu2 b) elice conic2 c) elice cilindric2 d) alt curb n spa"iu.
Problema 2. urba definit prin ecua"iile parametrice
:
t t a x cos
, t t a y sin , - , - , > > b a t b z reprezint
a) 1iperbol n spa"iu2 b) elice conic2 c) elice cilindric2 d) alt curb n spa"iu.
Problema 3. Fier curba definit prin ecua"iile parametrice
: t a x cos , t a y sin , - , - , > > b a t b z . 5lementul de arc al curbei este dat de
a)
dt b a s d
2 2

2 b) dt
b
s d
,
2 c)
dt
b a
s d
2 2
,
+

2 d)
dt b a s d
2 2
+
.
Problema 4. S se afle cel mai mare numr de puncte de intersec"ie ale curbei cu planul P
:
3 2
2
+ + t t x
,
, 3 2
2
+ + t t y
,
2 3
2
+ + t t z
, t /
P : - * + + z y x .
a) ) % , - , 2 $ A 2 b) ) % , - , 2 $ A , ) 2 , , , 3 $ B 2 c) ) 2 , , , 3 $ B , ) 2 , - , , $ C 2 d) ) 2 , - , , $ C .
Problema 5. S se scrie ecua"iile tan.entei la curba
:
k t j t i t r + +
3
2 2
2
,
2
n punctul .enerat de 2 t .
a)
,
2
2
3
2
2

z y x
2 b)
,
2
2
3
(
2
2

z
y
x 2 c)
,
2
2
3
(
2
2

z
y
x .
Problema 6. Fie curba i ) , , $ z y x M un punct re.ulat pe curb. =lanul normal
N
n M
la curba are ecua"ia
a) - # ) $ # ) $ # ) $ + + + + + z z Z y y Y x x X 2 b) - # ) $ # ) $ # ) $ + + z z Z y y Y x x X 2
c) - # ) $ # ) $ # ) $ + + y z Z x y Y z x X .
Problema 7. S se precizeze care sunt ecua"iile tan.entei n punctul curent al curbei
:
- 2
2 2
y x
,
- ,
2 2
+ z x
.
a)
y x
z Z
z
y Y
z y
x X
% % %

2 b)
y x
z Z
z x
y Y
z y
x X
% ( %

2 c)
- % %
z Z
z x
y Y
z y
x X

.
Problema 8. Fie curba
:
3 2
2
+ + t t x
,
, 3 2
2
+ + t t y
,
2 3
2
+ + t t z
, t /.
S se precizeze valorile
,
t i
2
t care corespund punctelor ) % , - , 2 $
,
A , ) 2 , , , 3 $
2
A .
a) - , ,
2 ,
t t 2 b) 2 ,
2
,
2 ,
t t 2 c) - , ,
2 ,
t t 2 d) , , ,
2 ,
t t .
Problema 9. Botm cu B N T , , respectiv direc"iile pentru tan.ent, normala principal i
binormal. Botm cu
N
,
O
,
R
respectiv planul normal, planul osculator i planul
rectificant. S se precizeze care este afirma"ia corect
a)
O
este determinat de B T , 2 b)
R
este determinat de B T , 2 c)
N
este determinat de
N T , .
Prolnema 1!. S se precizeze care este versorul tan.entei la curba
: t a x cos , t a y sin , - , - , > > b a t b z .
a)
2 2
cos sin
b a
k b j t a i t a
+
+ +
2 b) ) sin $cos j t i t + 2 c)
2 2
cos sin
b a
k a j t b i t b
+
+
.
Problema 11. S se precizeze care este versorul tan.entei la curba
: t x cos 2 , t y sin 2 , - , > b t b z n punctul
,
_

M .
a) j i 2 b)
2
%
2
b
k b i
+
+
2 c)
2
%
2
b
k i b
+
+
2 j i + 2
Problema 12. urba definit prin
:
3 , - &
2 2
+ z y x
reprezint
a) cerc2 b) elips2 c) alt curb2 d) cilindru cu raza 3.
Problema 13. Botm cu B N T , , versorii lui Frenet. S se precuzeze care este rela"ia
adevrat.
a)
N B T
2 b)
B T N
2 c)
N T B
2 d) toate rela"iile sunt neadevrate.
Problema 14. Fie curba : t t r r ), $ /. Formula curburii ) $t K K este
a)
2
#
# # #
r
r r
2 b)
# # #
#
3
r r
r

2 c)
3
#
# # #
r
r r
.
Problema 15. Fie curba : t t r r ), $ /. Formula torsiunii ) $t este
a)
3
# # #
) # # # # # $ #
r r
r r r


2 b)
2
# # #
) # # # # # $ #
r r
r r r


2 c)
) # # # # # $ #
# # #
2
r r r
r r

.
Problema 16. 6n punctul curent al curbei notm cu K curbura i cu

torsiunea.
urba se reduce la o dreapt dac
a) , K 2 b) , 2 c) - K 2 d) - .
Problema 17. 6n punctul curent al curbei notm cu K curbura i cu

torsiunea.
urba este o curb plan dac
a) , K 2 b) , 2 c) - K 2 d) - .
Problema 18. Fie curba
: t x cos 2 , t y sin 2 , t z ) i punctele ) - $ t A , ) , $ t B . 7un.imea arcului AB
este
a) , ! 2 b) 2 ! 2 c) 3 ! 2 d) % ! .
"#pun#uri la problemele tip ril.
=roblema , c). =roblema 2 b). =roblema 3 d). =roblema % b). =roblema ) b). =roblema * b).
=roblema ' b). =roblema ( c). =roblema & b). =roblema ,- a). =roblema ,, b). =roblema ,2 a).
=roblema ,3 b). =roblema ,% c). =roblema ,) b). =roblema ,* c). =roblema ,' d).
=roblema ,( c).
8.3.1! Probleme propu#e
Problema 1. Fie curba lui :iviani
:
-
2 2 2 2
+ + a z y x
,
-
2 2
+ x a y x
, - z .
a) S se afle ecua"iile tan.entei T i ecua"ia planului normal
N
n punctul

,
_

2
3
,
%
3
,
%
a a a
A .
b) S se reia aceleai calcule folosind o reprezentare parametric a curbei .
c) S se aduc la aceeai form ecua"iile care sunt ec1ivalente ntre ele .
/spuns.
*
-

t . Se folosesc formulele $(.,,), $(.,2) etc.
Problema 2. S se afle curbura i torsiunea curbei lui :iviani n punctul

,
_

2
3
,
%
3
,
%
a a a
A .
/spuns. Se folosesc formulele $(.3%) i $(.3').
Problema 3. S se scrie ecua"iile tan.entelor n punctul curent pentru curbele

,
: t a x cos 2 , t a y sin 2 , t b z 2

2
:
- 2
2
x a x
,
- 2
2
z b y
.
/spuns. Se folosesc formulele $(.,,) i $(.,2).
Problema 4. S se determine curbura i torsiunea pentru curba
:
- ,
2 2 2
+ z y x
,
- 3 %
2
+ z x y
n punctul ) , , , , , $
-
M .
/spuns. Se realizeaz o parametrizare a lui cu func"ii implicite
) $ ), $ , x z z x y y x x 2 k
dx
dz
j
dx
dy
i
dx
r d
+ + etc.
Problema 5. S se determine elementele triedrului lui Frenet pentru curba
:
k t j e i e t r
t t
2 ) $ + +

, n punctul current ) $t M .
/spuns. Se determin ) $ ), $ ), $ t B t N t T i
N
,
O
,
R
.
Problema 6. S se .seasc raza de curbur i torsiunea pentru curba
: t t x sin , t y cos , ,
2
sin %
t
z .
/spuns.
2
sin , 2 # # #
2
t
r r + ,
2
sin ,
%
) $
2
t
t R
+

.
Problema 7. S se afle curbura curbei
: ) sin $ t t a x , ) cos , $ t a y ,
2
cos %
t
a z
i s se indice valorile lui t pentru care curbura are valori extreme.
/spuns. ) , % $ + k t .
Problema 8. S se determine toate elementele triedrului lui Frenet pentru curba
:
) 3 3 $ 2
2 3
t t t x + +
,
) , $ 2
3
+ t y
, ) , 2 $ 3 + t z .
S se afle curbura i torsiunea n punctul ) 3 , - , 2 $
-
M .
Problema 9. Fie curba
:
k
t
j
t
i
t
r
D 3 D 2 D ,
3 2
+ +
.
S se determine valoarea lui
3
2 ,
t t
" astfel nc;t planele osculatoare n punctele
) $
, ,
t M , ) $
2 2
t M s fie perpendiculare.
S se cerceteze dac valoarea .sit pentru " asi.ur i perpendicularitatea planelor
rectificante n aceleai puncte.
/spuns.
3
2
" .
C A P I T O L U L 9
GEOMETRIE DIFERENIAL PENTRU SUPRAFEE
9.1 Introducere. Nota
Ca reper de referin considerm sistemul triortogonal z y x O din R
3
. Punctul curent din
spaiu este ) , , ( z y x M .
Notm cu S o suprafa n spaiu. Suprafaa poate fi definit prin ecuaie sau ecuaii. Pe o
suprafa se pot trasa curbe, numite curbe pe o suprafa. curb pe suprafaa S este notat
S

sau simplu , dac nu e!ist pericol de confu"ie.
9.! Re"re#entarea ana$tc% a une &u"ra'ee.
T"ur de &u"ra'ee
#. $!istena suprafeei S n spaiu este independent de sistemul de referin ales. %ar
repre"entarea analitic depinde de reperul ales. &olosim ca reper n spaiu sistemul de referin
carte"ian z y x O .
suprafa S poate fi definit prin
') $cuaia implicit ( ) , , ( = z y x F ,
3
) , , ( D z y x R
3
.
)) $cuaia e!plicit ) , ( y x f z = ,
)
) , ( D y x R
)
.
$!plicitarea se poate face n raport cu orice *ariabil, dup cum permite teorema funciilor
implicite.
3) $cuaiile parametrice
) , ( v u x x = , ) , ( v u y y = , ) , ( v u z z = ,
)
) , ( D v u R
)
.
Observaie. Pentru a obine ecuaiile parametrice din ecuaia carte"ian se procedea" a+a, se
gse+te un punct ) , , (
( ( ( (
z y x M pe suprafaa S- se intersectea" S cu dreapta D
D,
'
( ( (
z z
v
y y
u
x x
=


sau cu alt *ariant con*enabil de dreapt D. .enionm c acest procedeu s/a folosit +i la
parametri"area curbelor.
0) $cuaia *ectorial
) , ( v u r r = , + = i v u x v u r ) , ( ) , ( + j v u y ) , ( k v u z ) , (
+ = i v u x r
u u
) , (
1 1
+ j v u y
u
) , (
1
k v u z
u
) , (
1
, + = i v u x r
v v
) , (
1 1
+ j v u y
v
) , (
1
k v u z
v
) , (
1
.
2oate ecuaiile de mai sus cuprind funcii difereniabile.
suprafa S poate a*ea mai multe repre"entri analitice ec3i*alente. 4n funcie de
repre"entare, punctul curent de pe S se notea" M sau ) , , ( z y x M sau ) , ( v u M .
De'ne. 5n punct M al suprafeei S se nume+te "unct re(u$at sau "unct ordnar dac el
nu anulea" simultan deri*atele pariale
1
x
F ,
1
y
F ,
1
z
F
sau determinanii funcionali

) , (
) , (
v u D
z y D
,
) , (
) , (
v u D
x z D
,
) , (
) , (
v u D
y x D
.
6. T"ur de &u"ra'ee.
$!ist multe tipuri de suprafee, dar nu le clasificm dup un anumit criteriu ci doar le
enumerm.
a) Suprafa riglat. #ceasta este o suprafa S generat de deplasarea unei drepte D 7 numit
generatoare 7 ce se spri8in pe o curb / numit directoare.
b) Suprafa dublu riglat.
c) Suprafa desf+urabil. #ceast suprafa este riglat +i se poate desf+ura pe un plan.
$!emplu, suprafaa cilindric, suprafaa conic etc.
suprafa cilindric are ecuaia ( ) , ( = y x F , z R, dac are generatoarea paralel cu a!a
z O . Suprafaa S, ( ) , , ( = z y x F este suprafa conic dac funcia F are proprietatea

) , , ( ) , , (
)
z y x F p pz py px F =
, p R.
d) Suprafa de rotaie. %ac rotaia se face n 8urul a!ei z O atunci ecuaia suprafeei este

( ) , (
) )
= + z y x F
sau
) (
) )
y x f z + =
.
e) Suprafa orientabil (a se *edea seciunea 9.0 C).
:ndicm dou ca"uri particulare de ecuaii parametrice
'. ) ( ) (
' '
v b u v a x + = , ) ( ) (
) )
v b u v a y + = , ) ( ) (
3 3
v b u v a z + = .
#ceste ecuaii descriu o suprafa riglat.
).
) ( ) (
1
' '
v a u v a x + =
,
) ( ) (
1
) )
v a u v a y + =
, ) ( ) (
1
3 3
v a u v a x + =
unde ) (
1
v a
i
este deri*ate funciei 3 , ) , ' ), ( = i v a
i
, #ceste ecuaii parametrice descriu o suprafa
desf+urabil.
C. E)e*"$e de &u"ra'ee de& +nt,$nte.
'. Cuadricele (sfera, elipsoidul, 3iperboloi"ii etc).
). Catenoidul
S ,
v u x cos =
, v u y sin = ,

+ =
) )
ln a u u a z , ( a , ) , ( a u , ; ) , ( < v .
3. $licoidul riglat
S ,
v u x cos =
. v u y sin = , v u z + = .
9.- Cur.e "e o &u"ra'a%
&ie suprafaa S definit prin ecuaiile parametrice
S , ) , ( v u x x = , ) , ( v u y y = , ) , ( v u z z = , B A v u ) , ( , A R, B R.
%ac fi!m o *ariabil +i o lsm pe cealalt s *arie"e n domeniul ei de definiie, atunci se
obine o curb pe suprafaa S . #ceasta generea" mai multe posibiliti de construcie.
'. &i!m A u u =
(
+i obinem curba
) , (
( '
v u = , ) , (
(
v u x x = , ) , (
(
v u y y = , ) , (
(
v u z z = , B v
) , (
(
v u , ) , (
( ' '
v u r r = .
). &i!m B v v =
(
+i obinem curba
) , (
( )
v u = , ) , (
(
v u x x = , ) , (
(
v u y y = , ) , (
(
v u z z = , A u
) , (
(
v u , ) , (
( ) )
v u r r = .
3. =um ) (v u u = +i obinem
, ) ), ( ( v v u x x = , ) ), ( ( v v u y y = , ) ), ( ( v v u z z = .
0. =um ) (u v v = +i obinem
, )) ( , ( u v u x x = , )) ( , ( u v u y y = , )) ( , ( u v u z z = .
%ac
(
u *aria" cu pasul
'
h +i
(
v *aria" cu pasul
)
h , atunci se obine o reea de cur.e
pe o suprafa. Punctul ) , (
( ( (
v u M se afl la intersecia curbelor ) , (
( '
v u = +i
) , (
( )
v u = . %e aceea
(
u +i
(
v se numesc coordonate cur.$n, iar curbele
'
+i
)
se
numesc cur.e de coordonate (prin analogie cu noiunea de a!e de coordonate).
alt noiune lagat de curbele pe o suprafa o repre"int traiectoriile i"ogonale.
Traector$e #o(ona$e sunt curbele de pe o suprafat care intersectea" curbele v>constant
dup un ung3i

dat +i fi!at. #ceste traiectorii *or fi studiate dup pre"entarea primei forme
fundamentale ale unei suprafee.
9./ P$anu$ tan(ent $a o &u"ra'a%. Nor*a$a "$anu$u tan(ent.
Nor*a$a une &u"ra'ee
A. P$anu$ tan(ent +ntr0un "unct de "e &u"ra'a%.
&ie suprafaa S +i punctul
(
M pe S, cu semnificaia ) , , (
( ( ( (
z y x M sau ) , (
( ( (
v u M n
funcie de felul cum este definit suprafaa S.
=a curba n spaiu am *"ut c n
(
M e!ist o singur tangent (a*?nd direcia ) (t T
din triedrul lui &renet), dar e!ist o n'ntate de plane tangente n
(
M .
=a o suprafa S e!ist un &n(ur plan tangent n
(
M S , notat ) (
(
M
T
sau
(
T

sau
T
, dar e!ist o n'ntate de tangente n
(
M .
P$anu$ ta*(ent se define+te printr/un proces de trecere la limit. 4n aceast lucrare dm o
descriere intuiti* a planului tangent. #stfel, planul tangent n
(
M S este un plan care
trece prin
(
M +i apro!imea" cel mai bine suprafaa S ntr/o *ecintate suficient de mic a lui
(
M . #ltfel spus, planul tangent n
(
M S conine mulimea tuturor tangentelor la curbele
de pe suprafa, care trec prin
(
M .
Planul tangent ) (
(
M
T
este definit printr/o (singur) ecuaie. $!presia acestei ecuaii
depinde de forma analitic sub care este dat suprafaa S.
') S , ( ) , , ( = z y x F (ecuaia implicit a suprafeei) +i ) , , (
( ( ( (
z y x M

T
, + ) ( ) (
(
1
(
M F x x
x
+ ) ( ) (
(
1
(
M F y y
y
( ) ( ) (
(
1
(
= M F z z
z
(9.')
%emonstrarea formulei se ba"ea" pe de"*oltarea n serie 2a@lor <'0; a funciei ) , , ( z y x F n
*ecintatea punctului
(
M .
)) ) , ( , y x f z S = (ecuaia e!plicit), ) , , (
( ( ( (
z y x M
sau ( ) , , ( = z y x F , ) , ( ) , , ( y x f z z y x F = - atunci

T
, + ) ( ) (
(
1
(
M f x x
x
) ( ) (
(
1
(
M f y y
y
( ) (
(
= z z (9.))
3) S , ) , ( v u x x = , ) , ( v u y y = , ) , ( v u z z = (ecuaii parametrice), ) , (
( ( (
v u M

T
, (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
(
1
(
1
(
1
(
1
(
1
(
1
( ( (
=

M z M y M x
M z M y M x
M z z M y y M x x
v v v
u u u
(9.3)
Observaie. %ac penrtu ) , ( , y x f z S = punem ) , ( , , , y x f z y y x x S = = = ,
atunci din (9.3) se obine ecuaia (9.)).
0) ) , ( , v u r r S = (ecuaia *ectorial), ) , (
( ( (
v u M

T
, ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) (
(
1
(
1
(
= M r M r M r r
v u
(9.0)
+ = i x x M r r ) ( ) (
( (
+ j y y ) (
(
k z z ) (
(
.
(9.0) este ecuaia *ectorial a planului tangent.
1. Nor*a$a +ntr0un "unct de "e &u"ra'a%.
&ie suprafaa S +i punctul regulat S M
(
. Planul tangent are o normal. Nor*a$a planului
tangent sau 2ectoru$ nor*a$ n
(
M este un *ector care se notea" ) (
(
M n sau
(
n sau n .
%reapta suport a normalei planului tangent se nume+te nor*a$a $a &u"ra'a% n
(
M +i se
notea" ) (
(
M D
n
sau
(
n
D
sau
n
D .
%in ecuaiile (9.'), (9.)), (9.3) +i (9.0) se deduc componentele normalei planului tangent +i
ecuaiile normalei la suprafa. #stfel obinem
') S , ( ) , , ( = z y x F (ecuaia implicit a suprafeei) +i ) , , (
( ( ( (
z y x M
) (
(
M n ( ) ) ( ), )( ), (
(
1
(
1
(
1
M F M F M F n
z y x
=

n
D ,
) ( ) ( ) (
(
1
(
(
1
(
(
1
(
M F
z z
M F
y y
M F
x x
z y x

(9.A)
)) ) , ( , y x f z S = (ecuaia e!plicit), ) , , (
( ( ( (
z y x M
) (
(
M n ( ) ' ), )( ), (
(
1
(
1
= M f M f n
y x


n
D ,
'
) ( ) (
(
(
1
(
(
1
(

=
z z
M f
y y
M f
x x
y x
(9.B)
3) S , ) , ( v u x x = , ) , ( v u y y = , ) , ( v u z z = (ecuaii parametrice), ) , (
( ( (
v u M
) (
(
M n ) , , ( C B A n = , unde
1 1
1 1
v v
u u
z y
z y
A = ,
1 1
1 1
v v
u u
x z
x z
B = ,
1 1
1 1
v v
u u
y x
y x
C = calculate n
(
M

n
D , =

A
x x
(
=

B
y y
(
C
z z
(

(9.C)
0) ) , ( , v u r r S = (ecuaia *ectorial), ) , (
( ( (
v u M
) (
(
M n
) ( ) (
(
1
(
1
M r M r
v u
=

n
D , [ ] ( ) ( ) (
(
= + + k C j B i A M r r (9.D)
Observaie. #re loc proprietatea
) (
(
M n ) (
(
M r d , adic ) (
(
M n ( ) (
(
= M r d .
C. Su"ra'ee orenta.$e.
suprafa S se nume+te &u"ra'a% orenta.$% dac n nici un punct
(
M *ectorul normal
nu se reduce la *ectorul nul
(
. rice suprafa cone! +i orientabil are e!act dou orientri. &aa
care corespunde *ectorului ) (M n + se nume+te 'aa "o#t2%, iar cea care corespunde
*ectorului ) (M n se nume+te 'aa ne(at2%.
6anda lui .obius nu este suptafa orientabil deoarece *ectorul ) (M n trece prin *ectorul
nul
(
+i +i sc3imb sensul de orientare. #ugust &erdinand .obius ('C9(/'DBD) a fost student al
lui Eauss ('CCC/'DAA) la Eottingen.
Observaie. rice plan care trece prin normal este plan normal. Planul normal se rote+te n
8urul normalei. %eci e!ist o infinitate de plane normale ntr/un punct de pe o suprafa.
:ntersectarea unei suprafee cu plane normale conduce la noiunea de curbur normal, idee
datorat lui Eauss.
9.3 T"ur de coordonate +n &"au
5n punct M R
3
este unic determinat prin coordonatele sale. Coordonatele sunt de mai
multe feluri. 4n aplicaii se alege acel fel de coordonate care creea" u+urarea calculelor.
$numerm c?te*a tipuri de coordonate.
T"u$ 1. Coordonate carte#ene.
#cestea se notea"
z y x , ,
(n aceast ordine) +i se refer la sistemul triortogonal de a!e
z y x O . Punctul curent se notea" ) , , ( z y x M (figura 9.').
Pentru toate celelalte tipuri de coordonate se arat legtura dintre
z y x , ,
+i acele coordonate.
T"u$ !. Coordonate c$ndrce.
#cest coordonate se notea" prin
z , ,
(n aceast ordine) (figura 9.)). =egtura dintre
coordonatele carte"iene +i cele cilindrice este

cos = x
, sin = y , z z = (9.9)
) , ( ( , ; ) , ( < cu *ariaie n plan ori"ontal, z R
) , , ( z M generea" punctul ) , , ( z y x M .
Notm cu
) , , (
) , , (
z D
z y x D

determinantul funcional al transformrii de coordonate (9.9) +i re"ult

) , , (
) , , (
z D
z y x D

(
1 1 1
1 1 1
1 1 1
> = =z
z
z
z z z
y y y
x x x
(9.'()
Pentru c determinantul funcional este nenul, e!ist +i transformarea in*ers.
Ca" particular,
=
constant, ( , > = a a .
S ,
cos = x
, sin = y , z z = este o suprafa cilindric a*?nd generatoarea paralel
cu a!a z O . Fariabilele

+i

ndeplinesc rolul lui


u
+i
v
din ecuaiile parametrice generale.
%eoarece determinantul funcional are *aloarea ( > = a se spune c suprafaa S are
orientare po"iti*.
2ransformarea (9.9) define+te un *olum n spaiul R
3
(*olum compus din suprafaa cilindric
+i interiorul ei).
T"u$ -. Coordonate &'erce.
#cestea se notea" prin , , r (n aceast ordine, figura 9.3). =egtura dintre coordonatele
carte"iene
z y x , ,
+i cele sferice , , r este
cos sin r x = , sin sin r x = , cos r x = (9.'')
) , ( ( r , ; , ( < n plan *ertical, ; ) , ( < n plan ori"ontal.
Notm cu
) , , (
) , , (
r D
z y x D
determinantul funcional al transformrii (9.'') +i re"ult

) , , (
) , , (
r D
z y x D
( sin
)
1 1 1
1 1 1
1 1 1
> = =r
z z z
y y y
x x x
r
r
r
(9.'))
Pentru c determinantul funcional este nenul, e!ist +i transformarea in*ers.
Ca" particular, = r constant, ( > = a r generea"
S (sferic) , cos sin a x = , sin sin a x = , cos a x =
ceea ce repre"int o suprafa sferic, cu centrul n orogine +i cu ra"a a. Fariabilele +i


ndeplinesc rolul lui
u
+i
v
din ecuaiile parametrice generale.
%eoarece determinantul funcional are *aloarea
( sin
)
> r
se spune c suprafaa S are
orientarea po"iti*.
2ransformarea (9.'') cu cele trei *ariabile , , r define+te un *olum n spaiul R
3
, numit
.$% &'erc%.
4n mod analog se definesc ecuaiile parametrice ale suprafeei elipsoidului
S (elipsoid), cos sin a x = , sin sin b x = , cos c x = .
T"u$ /. Coordonate cur.$n orto(ona$e.
#cestea se definesc cu a8utorul parametrilor lui =amG <'3;.
&igura 9.' Coordonate carte"iene
z y x , ,

&igura 9.) Coordonate cilindrice
z , ,

&igura 9.3 Coordonate sferice , , r
9.4 For*e$e 'unda*enta$e a$e une &u"ra'ee
$!ist patru forme fundamentale ale unei suprafee <'A;. Cele mai importante sunt primele
dou forme fundamentale. Cele patru forme sunt legate ntre ele prin relaii funcionale <9;, <'A;.
&iecare form fundamental are mai multe e!primri ec3i*alente, e!primarea diferenial
netensorial, e!primarea tensorial.
Notm cele patru forme fundamentale respecti* prin
) , (
'
v u , ) , (
)
v u , ) , (
3
v u , ) , (
0
v u .
5neori la scrierea formelor fundamentale se renun la indicarea *ariabilelor u +i v.
9.4.1 Pr*a 'or*% 'unda*enta$% a une &u"ra'ee
Pe scurt, referirea la prima form fundamental o facem prin notaia simbolic '&&. Prin S
notm o suparfa n spaiu.
9.4.1.1 De'ne. For*u$e de ca$cu$
Prima form fundamental se define+te ntr/un singur fel, dar are mai multe e!primri
ec3i*alente.
&ie S o suprafa regulat +i S M un punct oarecare pe suprafa.
S , ) , ( v u r r = , + = i v u x v u r ) , ( ) , ( + j v u y ) , ( k v u z ) , (
+ = i v u x d v u r d ) , ( ) , ( + j v u y d ) , ( k v u z d ) , (

v d
v
x
u d
u
x
v u x d

= ) . (
,
v d
v
y
u d
u
y
v u y d

= ) . (
,
v d
v
z
u d
u
z
v u z d

= ) . (
.
&ie o curb pe suprafaa S , care trece prin punctul S M . %irecia tangentei la n M
este r d . Notm cu s d elementul de arc pe curba . %eoarece, ca lungime metric, a*em
r d s d , putem considera r d s d = ntr/o *ecintate suficient de mic a lui M. =itera d
poate fi interpretat ca fiind deplasarea pe .
De'ne. $!presia
'

( )
)
s d =
sau
'

)
s d =
sau
'

)
r d = sau
'
r d r d =
se nume+te "r*a 'or*% 'unda*enta$% a suprafeei S . %eci '&& este ptratul elementului de
arc.
Pro"o#a 9.1 (Repre"entarea netensorial). '&& are repre"entarea analitic

'
> ) , (
'
v u ,
'
>
) )
) dv dv du F du ! + +
(9.'3)

) ) )

=
u
z
u
y
u
x
! ,
) ) )

=
v
z
v
y
v
x


+

=
v
x
u
x
F +

v
y
u
y
v
z
u
z

.
De*on&trae. <'A;, pagina C). ($nd).
Observaie. Pentru aplicaii se recomand ca la nceputul calculelor s se ntocmeasc
matricea 3essian

=
v
z
v
y
v
x
u
z
u
y
u
x
" .
Pro"o#a 9.! (Repre"entarea tensorial). %ac
) , ( ,
) '
x x r r S =
atunci

j i
j i
dx dx # x x = ) , (
) '
'
,
j i j i
r r # =
,
i
i
x
r
r

=
(9.'0)
unde ) , ' - ) , ' = = j i iar
j i
#
este primul tensor metric (al lui Eauss). Prin
b a
am notat
produsul scalar a doi *ectori.
De*on&trae. <'A;, pagina C3. ($nd).
Observaie. '&& este o form ptratic n u d +i v d , po"iti* definit.
%in matricea 3essian " re"ult

)
1 1
)
) ) ) )
v u
r r
v
r
u
r
F !F C B A =

= = + + .
Observaie. Se +tie c parametri"area unei suprafee S nu este unic. %ac se allege acea
parametri"are n care curbele de coordonate sunt ortogonale, atunci ( = F +i 'ff are e!presia

'
>
) )
dv du ! +
.
$lementele F ! , , formea" "r*u$ (ru" de coeficieni ai lui Eauss.
9.4.1.! A"$ca a$e "r*e 'or*e 'unda*enta$e
Prima form fundamental este foarte important prin aplicaiile pe care ea le generea".
A. Lun(*ea unu arc de cur.% "e o &u"ra'a% S.
Notm S , ) , ( v u r r = - , ) ( ), ( t v v t u u = = . &ie
'
M +i
)
M dou puncte pe , care
corespund lui
'
t +i respecti*
)
t . #tunci lungimea arcului
) '
M M se calculea" cu formula
t d t v t v t u F t u ! t t $
t
t

+ + =
)
'
) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ) ( 1 ) , (
) )
) '
(9.'A)
1. Un(5u$ a dou% cur.e "e o &u"ta'a%.
&ie S , ) , ( v u r r = +i
) '
, dou curbe pe suprafaa S%, care se intersectea" n punctul M.
4n M e!ist dou tangente
'
T +i
)
T . rientarea *ectorului tangent este aceea+i cu orientarea
fiecrei curbe n parte. Notm cu

ung3iul format de cele dou tangente. #cesta se nume+te


un(5 de contn(en%.
Notm cu d deplasarea elementar pe curba
'
+i notm cu deplasarea elementar pe curba
)
. #tunci e!ist formulele
+ = u d r r d
u
1
v d r d
v
1
, s d r d = - + = u r r
u

1
v r
v

1
, s r =

) )( (
cos
s s d
r r d


=
r r d
r r d


=


= cos
) ) ) )
) )
) (
v v u F u ! v d v d u d F u d !
v v d v d u v u d F u u d !


+ + + +
+ + +
(9.'B)
Ca" particular, ung3iul curbelor de coordonate
) , (
'
v a ,
= u
constant
a =
, ) (t v v = , ( , ( = v d u d
) , (
)
b u ,
= v
constant b = , ) (t u u = , ( , ( = v d u d

= cos
) )
u ! u d !
v u Fd

,
!
F
= cos
(9.'C)
C. E$e*entu$ de are d .
&ie suprafaa S , ) , ( v u r r = pe care o descompunem n paralelograme curbilinii elementare,
cu a8utorul reelei de curbe de coordonate
= u
constant,
= v
constant. Notm cu d aria unui
paralelogram curbiliniu elementar. #tunci au loc formulele ec3i*alente
d v d r u d r
v u
1 1
= v d u d r r
v u
1 1
=
d
v d u d C B A v d u d F !
) ) ) )
+ + = =
(9.'D)
D. Ara une &u"ra'ee.
&ie suprafaa S , ) , ( v u r r = , D v u ) , ( R
)
. #tunci


=
D
v d u d F ! S Aria
)
) ( (9.'9)
9.4.! A doua 'or*% 'unda*enta$% a une &u"ra'ee
#. Ca +i la '&&, a doua form fundamental ()&&) se define+te n mod unic, dar are mai multe
e!primri ec3i*alente de repre"entare. Notm cu ) , (
)
v u sau
)
a doua form fundamental.
De'ne. # doua form fundamental se define+te prin
) , (
)
v u
n r d =
)
(9.)()
) , ( v u r r = , + = i v u x v u r ) , ( ) , ( + j v u y ) , ( k v u z ) , ( ,

=
1 1
v u
r r
n ,
(
)
> = F !
.
Pro"o#a 9.-. (Repre"entarea netensorial). # doua form fundamental a unei suprafee are
repre"entarea

)

) )
) dv & dv du M du $ + + =
(9.)')

u u
D $

=
'
,
v u
D M

'
,
v v
D &

=
'
(9.)))
( )
1 1 1 1
u u v u u u
r r r D = , ( )
1 1 1 1
v u v u v u
r r r D = , ( )
1 1 1 1
vv v u v v
r r r D = ,
(
)
> = F !
.
De*on&trae. <'A;, pagina CB. ($nd).
Pentru calcularea produselor mi!te de mai sus se folosesc formulele cu determinant

)
)
)
)
)
)
u
z
u
y
u
x
v
z
v
y
v
x
u
z
u
y
u
x
D
u u

= ,
)
)
)
)
)
)
v
z
v
y
v
x
v
z
v
y
v
x
u
z
u
y
u
x
D
v v

=

v u
z
v u
y
v u
x
v
z
v
y
v
x
u
z
u
y
u
x
D
v u

=
) ) )
.
$lementele & M $ , , formea" a$ do$ea (ru" de coeficieni ai lui Eauss.
Pro"o#a.9./. (Repre"entarea tensorial).
%ac
) , ( ,
) '
x x r r S =
atunci

j i
j i
dx dx b x x = ) , (
) '
)
,
n r b
j i j i
=
,
i j
j i
j i
r
x x
r
r =

=
)
(9.)3)

#
r r
n
) '

=
,
'
'
x
r
r

=
,
)
)
x
r
r

=
,
) det(
j i
# # =
, j i j i
r r # =
.
De*on&trae. <'A;, pagina CC. ($nd).
6. # doua form fundamental se folose+te la determinarea $n$or a&*"totce ale unei
suprafee. =iniile asimptotice sunt curbe de pe suprafa care se obin din condiia
( ) , (
)
= v u , +

)
v d
u d
$
+

v d
u d
M ) ( = & (9.)0)
4n aplicaii se poate elimina cantitatea

, cu
(
)
F !
.
Prin re"ol*are n raport cu
v d
u d
se obin dou ecuaii diferenile. Prin integrarea acestor ecuaii
se obin dou familii de curbe pe suprafaa dat, numite linii asimptotice.
Proprietate. %e/a lungul liniilor asimptotice planul tangent
T
coincide cu planul osculator
O
, deoarece normala coincide cu binormala.
Observaie. Coeficienii F ! , , din '&& +i & M $ , , din )&& se folosesc la aflarea drec$or
"rnc"a$e pe o suprafa.
%irecia principal pe o suprafa este direcia dup care cur.ura nor*a$% a unei suprafee
are *aloarea ma!im. Curbura normal este curbura curbei obinute prin secionarea unei
suprafee cu planul su normal, ntr/un punct dat. Pe o sfer toate direciile sunt principale.
$cuaia diferenila a direciei principlale este ( <9;, pagina '(B)
(
) )
=

& M $
F !
u d v d u d v d
(9.)A)
9.4.- A trea 'or*% 'unda*enta$%. A "atra 'or*% 'unda*enta$%
Le(%tura dntre 'or*e$e 'unda*enta$e
A. De'n 6 'or*u$e de ca$cu$.
# treia +i a patra form fundamental (3&& +i 0&&) se e!prim numai tensorial (<9;- <'A;,
pagina C9).
A trea 'or*% 'unda*enta$% a suprafeei
) , ( ,
) '
x x r r S =
se define+te prin
) , (
) '
3
x x
n d n d = , ) , (
) '
3
x x
)
n d = (9.)B)

#
r r
n
) '

=
,
)
) ' ) ) ' '
) (# # # # =
unde n este *ersorul normalei e!terioare la suprafaa S. #re loc repre"entarea

( ) ( )
#
# d r r # r r d
n d
) ' ) '

= .
&ormula (9.)B) este formula de definire a 3&&. &ormula de calcul pentru 3&& este
) , (
) '
3
x x
j i
j i
d x d h = (9.)C)
unde
j i
h
este un tensor cu componentele

j i
h
' k
' j k i
# b h = ,
j i
h
>
i j
h


n r b
j i j i
=
,
j
i
j i
x
r
r

=
,
i
i
x
r
r

=


j i j i
r r # =
,
k
j
k i
j i
# # = (simbolul lui HronecIer)

) )
' '
'
#
#
# =
,
' )
) '
) '
'
# #
#
# = =
,
' '
) )
'
#
#
# =
.
A "atra 'or*% 'unda*enta$% a suprafeei
) , ( ,
) '
x x r r S =
se define+te prin

) , (
) '
0
x x
i
i
i
i
i
i
i
i
x d b x d b
x d # x d #
#
) '
) ' '
= (9.)D)

n r b
j i j i
=
,
#
r r
n
) '

=
,
)
) ' ) ) ' '
) (# # # # = .
1. Le(%tur +ntre 'or*e$e 'unda*enta$e.
4ntre formele fundamentale ale unei suprafee S e!ist mai multe formule de legtur. 4n
general, aceste legturi se e!prim cu a8utorul curburii ntr/un punct ( de pe suprafa. $!ist mai
multe tipuri de curburi, dintre care amintim,
a) curbura normal
n
) (ma!im sau minim), care se obine intersect?nd suprafaa S cu
plane normale care se rotesc n 8urul normalei
&
n punctul considerat-
b) curburi principale,
n
) ) ma!
'
= ,
n
) ) min
)
= -
c) curbura lui Eauss
) '
) ) ) = -
d) curbura medie ) (
)
'
) '
) ) " + = .
4ntre '&& +i )&& e!ist legtura

n
) ( )
) , (
) , (
,
) '
'
) '
) ) '
x x
x x
x x

= (9.)9)
sau

)
)
)
)
'
)
s d
r d
n
s d
r d n
=

.
4ntre '&&, )&& +i 3&& e!ist legtura <9;- <'A;, pagina D'
( )
3 ) '
= + " ) (9.3()
Ca" particular. %ac
(
) '
= #
+i
(
) '
= b
atunci

( )
)
) ) '
)
'
)
0
= + + " )
(9.3')
4n alte ca"uri particulare e!ist +i alte tipuri de legturi. Pentru studierea acestora trebuie
folosit triedrul lui &ernet sau e!primarea tensorial a curburilor.
9.6.4 Clasificarea punctelor pe o suprafa
O suprafa regulat S are un singur plan tangent n fiecare punct curent P, dar are o infinitate
de plane normale, care se rotesc n jurul normalei n acel punct.
La prima form fundamental
2 2
1
2 ) , ( v d G v d u d F u d E v u + + =
notm
) (P = ,
2
F EG =
.
La a doua form fundamental
2 2
2
2 ) , ( v d N v d u d M u d L v u + + =
notm
) (
1 1
P = ,
LN M =
2
1
.
Semnul lui
1
realizeaz clasificarea punctelor P ale suprafeei S.
a) ac ! ) (
1
< P atunci P este punct eliptic.
") ac ! ) (
1
> P atunci P este punct hiperbolic.
c) ac ! ) (
1
= P atunci P este punct parabolic.
#lasificarea de mai sus se aplic n special la cuadrice.
$n punct P n care cur"ura normal este constant se nume%te punct ombilical. Suprafaa
sferic are toate punctele cu caracter om"ilical.
&oate punctele P sunt puncte eliptice la' (iper"oloidul cu dou p)nze, para"oloidul eliptic %i la
elipsoid.
&oate punctele P sunt puncte (iper"olice la' (iper"oloidul cu o p)nz, para"oloidul (iper"olic.
&oate punctele P sunt puncte para"olice la' suprafaa cilindric, suprafaa conic.
9.6.5 Aplicaii la suprafee
*plicaiile la suprafee pun n e+iden teoria prezentat n acest capitol. ,ro"lemele rezol+ate
trateaz aspectele difereniale de "az pentru o suprafa' parametrizarea unei suprafee, cur"ele
de coordonate, coordonatele cur"ilinii, formele fundamentale ale unei suprafee, ung(iul a dou
cur"e de pe suprafa, planul tangent, normala la suprafa, cur"ele ortogonale, traiectoriile
izogonale etc.
Problema 1. -ie suprafaa S definit prin
S '
v u x + =
2
,
v u y =
2
,
uv z =
.
a) S se afle ecuaia cartezian a lui S .
") S se determine cur"ele de coordonate %i s se precizeze natura lor.
c) S se determine cur"a
v u =
pe suprafaa S .
Soluie. a) Se elimin
u
%i
v
din ecuaiile parametrice. O"inem succesi+.

v u y u y x = = +
2 2
, 2
, ! , = v
v
z
u
! , 2
2
2
> + = + y x
v
z
y x ,
y x
z
v
+
=
2


y x
z
v
+
=
2
, v
v
z
y =
2
2
,
y x
z y x
y
+

+
=
2
2


y x
z
y x y
+
+ =
2 2
2


y x y x z S + = ) (
.
2
'
(ecuaia e/plicit) a suprafeei S)
") Lum
a u =
%i o"inem succesi+
) , ( v a '
v a x + =
2
,
v a y =
2
,
av z =
0 se elimin v

y a v a y x = = +
2 2
, 2
,
a
z
v =
) , ( v a
1
= '
! 2
2
= + a y x
,
!
1
= a z y a
.
#ur"a
1
este intersecia a dou plane. #ur"a
1
este o dreapt n spaiu.
Lum b v = %i o"inem succesi+
) , ( b u '
b u x + =
2
,
b u y =
2
, u b z = 0 se elimin u
b y x 2 = , b
b
z
y
b
z
u = =
2
2
,
) , ( b u
2
= '
b x b x b z = ), (
2 2

#ur"a
2
este o para"ol n planul z O x , cu a/a x O ca a/ de simetrie.
c) ,unem
v u =
%i o"inem o cur" pe suprafaa S
'
u u x + =
2
,
u u y =
2
,
2
u z =

' ! 2 = + z y x ,
2
) ( y z z =
.
Problema 2. Se dau suprafaa S %i punctul
!
M
S '
! 2 2
2 2
= + z z x x
, ) 1 , 1 , 1 (
!
M .
a) S se afle o parametrizare a suprafeei S .
") S se scrie ecuaia planului tangent
T
n punctul
!
M .
Soluie. a) Se +ede c) S M
!
. *tunci intersectm suprafaa S cu o dreapt D care trece
prin
!
M
D'

1 1 1
=

=
z y x
.
eoarece parametrizarea unei suprafee conine numai doi parametri, considerm ! ,
mprim cu

%i rescriem ecuaiile dreptei D su" forma


D'
1
1 1 1
=

=
z y x

. 2ezult
1 ) 1 ( + = z u x , 1 ) 1 ( + = z v y .
3ntroducem x n ecuaia lui S %i o"inem succesi+

! 1 2 ) 1 ( 2 ) 1 2 (
2 2 2 2
= + + u u u z u u z
(ecuaie de gradul doi n z)

2
.u =
, 1
1
= z ,
1 2
1 2
2
2
2
+

=
u u
u u
z
S '
1 2
1 2 1
2
2
+
+
=
u u
u u
x ,
1 2
1 2 .
2
2
+
+
=
u u
u v u u
y ,
1 2
1 2
2
2
+

=
u u
u u
z (ecuaii parametrice).
") eterminm ecuaia planului tangent.
Metoa 1. -olosim ecuaia cartezian. 4otm = ) , , ( z y x F
2 2
2 2
+ z z x x
%i o"inem
succesi+

+

) ( ) 1 (
!
M
x
F
x +

) ( ) 1 (
!
M
y
F
y ! ) ( ) 1 (
!
=

M
z
F
z


T
' ) ! , ! , 1 ( , ! 1 n x = .
Metoa 2. -olosim ecuaiile parametrice %i ecuaia cu determinant de forma (5.1). 6nt)i aflm
+alorile
!
u %i
!
v care corespund lui ) 1 , 1 , 1 (
!
M . 2ezult !
!
= u %i a v =
!
, cu a oarecare din 2.
*flm deri+atele pariale
7 7 7
, , ,
v u u
z y x %i le calculm n punctul ) , ! (
! ! !
a v u M = = .
2ezult
T
' ) ! , ! , 1 ( , ! 1 n x = .
8etora 2 necesit calcule mai la"orioase dec)t metoda 1.
Problema !. Se d suprafaa
S '
v u a x cos cos =
, v u a y sin cos = , u a z sin = (9)
a) S se determine forma suprafeei S %i s se precizeze domeniile de +ariaie ale lui u %i v.
") S se precizeze natura cur"elor de coordonate pe S .
c) S se determine coordonatele cur"ilinii u, v %i coordonatele carteziene
z y x , ,
ale +)rfurilor
triung(iului cur"iliniu ABC de pe suprafaa S , format prin intersecia cur"elor

=
.
1

u ,

=
2
2

v , ( ) !
1
= + v u .
Soluie. a) in ecuaiile parametrice rezult
2 2 2 2
a z y x = + +
. Suprafaa S este o sfer cu
centrul n origine %i cu raza a.
Observaie. :cuaiile (9) reprezint o alt +ariant de ecuaii parametrice ale suprafeei sferice
S, cu centrul n origine %i raz a.
,entru +ariaia lui u %i v folosim parametrizarea lui S scris ntr;un paragraf anterior cu
ajutorul +aria"ilelor %i

, unde < , ! = (n plan +ertical) %i < 2 , ! = (n plan orizontal).


6ncepem cu ecuaia lui z

cos
2
cos sin a u a u a z =

= =
u =
2

, ! ,
2 2

u .
#ontinum cu ecuaia lui x

v u a x cos cos =
cos sin cos sin a v a = =
2 ! , 2 ! v .
eci, ecuaiile din enun reprezint o alt parametrizare a suprafeei sferice S, cu +ariaia

2 2

u (n plan +ertical) %i 2 ! v (n plan orizontal).
") *flm familia de cur"e de coordonate ) , ( v b %i ) , ( c u , cu c b, 2.
) , ( v b '
b a y x
2 2 2 2
cos = +
(suprafa cilindric)
b a z sin = (plan perpendicular pe a/a z O ).
) , ( v b este o familie de cercuri paralele pe sfer.
) , ( c u '
2 2 2 2
a z y x = + +
,
c a
x
u
cos
cos = ,
c a
y
u
sin
cos =
) , ( c u '
2 2 2 2
a z y x = + +
(suprafa sferic)
! cos sin = c y c x (plan ce trece prin origine).
) , ( c u este o familie de cercuri meridiane.
c) 4otm
2 1
= A ,
1 1
= B ,
1 2
= C .
Scriem ecuaiile parametrice ale celor trei cur"e. 2ezult.

1
'
v
a
x cos
2
2
=
,
v
a
y sin
2
2
=
,
2
2 a
z =


2
' ! = x ,
u a y cos =
, u a z sin =

1
'
u v =
,
u a x
2
cos =
, u u a y sin cos = , u a z sin =

1
'
v u =
,
v a x
2
cos =
, v v a y sin cos = , v a z sin =

2 1
= A

= =
2
,
.

v u A ,

2
2
,
2
2
, !
a a
A

1 1
= B

= =
.
,
.

v u B ,

2
2
,
2
,
2
a a a
B

1 2
= C

= =
2
,
2

v u C , ) , ! , ! ( a C .
Problema 4. Se dau suprafaa S %i punctul
!
M
S '
u x =
,
v u y 2
2
=
,
v u u z 1
1
=
, ( ) . , 1 , 1
!
M .
a) S se scrie ecuaia planului tangent
!
T

la S n
!
M .
") S se gseasc ung(iul

al normalei n
!
M cu a/a x O .
c) S se gseasc mulimea punctelor de pe S n care normala face cu a/a x O un ung(ui
.

= .
d) S se e/prime mulimea punctelor de la punctul c) n coordonate carteziene.
Soluie. ,unctul ( ) . , 1 , 1
!
M corespunde lui 1 , 1
! !
= = v u .
a) *flm ecuaia
!
T

folosind formula cu determinant!
T

' !
1 2 !
> 2 1
. 1 1
=

z y x
0
!
T

' ! ? 2 1 > = + z y x , ) 2 , 1 , > (


!
n
D'
2
.
1
1
>
1

=
z y x
(ecuaiile normalei).
")
1
?
>
cos ) , cos(
!
!
!
< =

= =
i n
i n
i n
,
?
>
cos arc = .
c) Scriem ecuaia planului tangent
T
n punctul curent. in ecuaia cu determinant rezult

T
'
! > 2 1 >
1
= + + u v u z y u x v
, ) 2 , 1 , > ( u v n .
in condiia
2
2
cos =
rezult

1 1> 5
>
) , cos(
2
2
2 2
+ +

= =
v u
v
i n


! . 1> 5
2 2
= + v u
(mulimea de puncte (u, v) cutat).
d) :/primm ecuaia lui S %i n coordonate carteziene. O"inem succesi+

x u =
,
2
2
y x
v

=

S '
! 2 1
1
= + y x x
0 '
! . 5 1@ 5 5
2 2 2 .
= + y y x x x
.
Problema 5. Se d suprafaa
S '
v u x
1 1
sin =
.
v u y
1 1
cos =
,
( )
2
1
2 2
u a z =
, < 2 , ! = <, , = v a a u .
S se arate c suma ptratelor segmentelor determinate de planul tangent
T
pe cele trei a/e
de coordonate este o constant
p
. S se precizeze +aloarea constantei
p
.
Soluie. ,entru ecuaia planului
T
folosim formula cu determinant, scris n punctul curent.
#alculm deri+atele %i rezult
v u x
u
1 2 7
sin 1 = , v u y
u
1 2 7
cos 1 = ,
2
1
2 2 7
) ( 1 u a u z
u
=

v v u x
v
cos sin 1
2 1 7
= , v v u y
v
sin cos 1
2 1 7
= , !
7
=
v
z .
6nlocuim n formula cu determinant %i simplificm cu u 1 %i apoi cu
v v u sin cos 1
1
. 2m)ne
ecuaia

T
' !
! cos sin
) ( cos sin
) ( cos sin
2
1
2 2 1 1
2
1
2 2 1 1 1 1
=v v
u a v u v u
u a z v u y v u x
.
ez+oltm dup ultima coloan %i rezult
[ ] ( ) + v v u v v u u a z sin cos cos sin ) (
1 1 2 A 1 2 2
[ ] ! ) cos ( sin ) sin ( cos ) (
1 1 1 1 2 A 1 2 2
= + v u y v v u x v u a


T
A z y x O
T
= = = ) ! , ! ( OA x =
!


T
B z x y O
T
= = = ) ! , ! ( OB y =
!


T
C y x z O
T
= = = ) ! , ! ( OC z =
!

A
v u x v v u v u u a
1 1 2 1 2 2
sin cos sin sin ) ( = +
, v u a x OA sin
2
!
= =
B
v u y v v u v u u a
1 1 2 1 2 2
cos sin cos cos ) ( = +
, v u a y OB cos
2
!
= =
C z =
v v u u a v v u u a u a cos sin sin cos < ) (
1 2 2 2 2 2 2
=

2 2 2
!
u a a z OC = =
.
#alculm
2 2 2
OC OB OA + +
%i rezult

2 2 2
OC OB OA + +
> 2 2 . 2 .
) ( a u a a u a = + =
Bconstant.
Problema 6. Se dau suprafaa S %i planul
S '
! 1
1
= + + z z y x
0 ' ! 11 11 2 = + + z y x .
S se afle punctul S M
!
n care normala
S
n la suprafaa S coincide cu normala

n a
planului . S se scrie ecuaiile normalei comune.
Soluie. -ie ) , , (
!
c b a M punctul cutat pe suprafaa S . ,rin definiie a+em

n ) 11 , 2 , 1 ( ,
S
n

z
F
y
F
x
F
M , , ) (
!
,
S
n
) 1 , , 1 )( (
2
!
c b c M + .
#ele dou normale coincid dac ele au componentele proporionale. 2ezult

11
1
2 1
1
2
c b c +
= =
, 2 , 1 , 1 = = = c b a 0 ) 2 , 1 , 1 (
!
M .
:cuaiile normalei comune sunt
11
2
2
1
1
1
=
+
=
+ z y x
.
Problema ". S) se determine formele fundamentale
1
%i
2
pentru suprafaa
S '
!
2 2 2 2
= + + a z y x
.
Soluie. S este suprafa sferic. -olosim reprezentarea parametric
S ' v u a x cos sin = , v u a y sin sin = ,
u a z cos =
, < 2 , ! = <, , ! = v u .
*flm 1--'
1

2 2
1
2 ) , ( dv G dv du F du E v u + + = =
.
Scriem matricea (essian %i o"inem succesi+

=
! cos sin sin sin
sin sin cos cos cos
v u a v u a
u a v u a v u a
H

v a G F a E
2 2 2
sin , ! , = = =
,
u a F EG
2 . 2
sin = =


1

2 2 2 2 2
1
sin ) , ( dv u a du a v u + = =
.
#onsecin.
dv du u a dv du F EG d sin
2 2
= =
.
*flm 2--'
2

2 2
2
2 ) , ( dv N dv du M du L v u + + = =
.
Scriem determinanii
u u
D
,
v u
D
,
v v
D
%i o"inem succesi+

u u
D
u a v u a v u a
v u a v u a
u a v u a v u a
cos sin sin cos sin
! cos sin sin sin
sin sin cos cos cos

=

v u
D
! cos cos sin cos
! cos sin sin sin
sin sin cos cos cos
v u a v u a
v u a v u a
u a v u a v u a

=

v v
D
! sin sin cos sin
! cos sin sin sin
sin sin cos cos cos
v u a v u a
v u a v u a
u a v u a v u a

=

u u
D
u a sin
1
=
,
v u
D
! = ,
v v
D
u a
1 1
sin =


a D L
u u
=

=
1
,
!
1
=

=
v u
D M
,
u a D N
v v
2
sin
1
=

=


2

2 2 2
2
sin ) , ( dv u a du a v u = =
.
:/presiile simple ale coeficienilor G F E , , %i N M L , , se datoreaz faptului c factorul
constant a iese factor comun %i fa+orizeaz folosirea formulei fundamentale a trigonometriei.
*cest lucru nu se mai nt)mpl la alte cuadrice.
Problema #. -ie surafaa catenoid
S '
v u x cos =
, v u y sin = ,

+ =
2 2
ln a u u a z , < 2 , ! = , ! v a .
a) S se afle domeniul de definiie al +aria"ilei u.
") S se scrie prima form fundamental a catenoidului.
c) S se afle aria suprafeei S pentru < 2 , ! = <, . , 2 = v a a u .
Soluie. a) ,unem condiiile
! , !
2 2 2 2
> + a u u a u
. 2ezult ) , ( a u .
") Scriem matricea Cessian

=
! cos sin
2
sin cos
2
v u v u
a u
a
v v
H %i o"inem

2 2
2
2 2
2
1
a u
u
a u
a
E

+ = ,
2
, ! u G F = =


2 2 2
2 2
2
1
v d u u d
a u
u
+

= .
c)
v d u d F EG d
2
=
,
v d u d
a u
u
d
2 2
2

==

= =
a
a
v d u d
a u
u
Aria
.
2
2
!
2 2
2

a
a
u d
a u
u
u
.
2
2 2
. Se folose%te metoda de
integrare prin pri
2 2
7 ,
a u
u
u !

= =
etc.
Problema 9. -ie suprafaa
S '
v u x cos =
, v u y sin = , v u z + = , numit elicoidul riglat.
a) S se determine ung(iul

pe care m fac cur"ele de coordonate ntre ele.


") S se determine cur"ele
= u
constant care taie toate cur"ele
= v
constant su" un ung(i de
"
>!
.
Soluie . a) $ng(iul cur"elor de coordonate este dat de formula
EG
F
= cos
. in matricea
(essian o"inem G F E , ,

=
1 cos sin
1 sin cos
v u v u
v v
H ,
1 , 1 , 2
2
+ = = = u G F E


) 1 ( 2
1
cos
2
+
=
u

,
) 1 ( 2
1
cos
2
+
=
u
arc
.
") #ur"ele cur"ele
= u
constant %i
= v
constant sunt cur"ele de coordonate. -olosim
rezultatul de la punctul anterior %i o"inem succesi+

2
1
>! cos =
"
,
) 1 ( 2
1
2
1
2
+
=
u
,
1 , 1
2
= = u u
(9)
v z v y v x u + = = = = 1 , sin , cos ' 1
1 1

a u z a u y a u x a v + = = = = , sin , cos ' ) (
2

v z v y v x u + = = = = 1 , sin , cos ' 1
1 2

a u z a u y a u x a v + = = = = , sin , cos ' ) (
2


1
%i
2
formeaz ung(i de
"
>!
%i la fel
1
%i
2
formeaz ung(i de
"
>!
, deoarece pro+in
din condiia (9).
Problema 1$. S se gseasc toate cur"ele ortogonale
1
ale familiei de cur"e
' +

+ + = c c a u u v , ln
2 2
2 de pe suprafaa
S ' ! , sin cos > + + = a # v a $ v u i v u r .
Soluie. $ng(iul a dou cur"e pe suprafaa S este dat de formula (5.1>). eoarece dorim cur"e
ortogonale a+em !
2
cos cos = =

. 4umrtorul din formula (5.1>) tre"uie s fie zero, adic
! ) ( = + + + v v d G v d u v u d F v u d E .
in matricea (essian pentru S %i din din familia o"inem succesi+

2 2
, ! , 1 a u G F E + = = =
,
u
a u
v
2 2
1
+
=


! ) (
2 2
= + + v v d v u v u d


!
1
) (
2 2
2 2
=
+
+ + u
a u
v d v u v u d


!
2 2
= + + v d a u u d
(ecuaie diferenial cu +aria"ile separa"ile)

u d
a u
v d
2 2
1
+
=
. 3ntegrm %i o"inem

1
'
+ + + = C C a u u v , ) ln(
2 2
2.

1
este familia de cur"e ortogonale de pe suprafaa S.
Problema 11. S se gseasc familia de cur"e ortogonale
1
din familia ' + = c c
u
v ,
1
2
ale suprafeei
S '
v u x cos =
, v u y sin = , ! , > = a v a z .
Soluie. -olosim formula (5.1>). in !
2
cos cos = =

rezult c numrtorul formulei
(5.1>) tre"uie s fie zero. O"inem succesi+
! ) ( = + + + v v d G v d u v u d F v u d E

2 2
, ! , 1 a u G F E + = = =
,
u
u
v
2
1
=


! ) (
1 2
= + + v v d a u v u d
, u d
a u
u
v d
2 2
2
+
= , u d
v u
a
v d

+
=
2 2
2
1

1
' + = C C
a
u
% arc a u v ,
2
2.

1
este familia de cur"e ortogonale de pe suprafaa S.
Problema 12. S se determine traiectoriile izogonale de pe suprafaa
S '
v u x cos =
, v u y sin = ,
2 2
ln a u u a z + =
< 2 , ! = ), , ( , ! > v a u a .
Soluie. -olosim formula (5.1>) prin care se calculeaz
cos
pentru dou cur"e de pe
suprafa. ,entru aceasta determinm coeficienii primei forme fundamentale %i gsim

2
2 2
2
, ! , u G F
a u
u
E = =

= .
in formula lui
cos
o"inem succesi+

2 2 2 2
cos
v G u E v d G u d E
v v d G u u d E

+ +
+
=


= v
constant ! = v

2 2 2
cos
u E v d G u d E
u u d E

+
=

2 2
2 2
a u
u
v d G u d E
u d E

+
=
.
*rtificiu. #utm o legtur utiliza"il ntre u d %i v d . #alculm

2
cos
ca s dispar
radicalii. 2ezult

2 2 2
2 2
2
2
2 2
2
2
cos
v d u u d
a u
u
u d
a u
u
+

=

2 2
2
2
cos
a u
u

2 2 2
cos v d u +
2
2 2
2
u d
a u
u

= .
Simplificarea cu
!
2
u
conduce la
2 2 2
2 2
2
cos
sin
v d u d
a u2
2 2
2
2
u d
a u
%
v d

=

,
2 2
a u
u d
% v d

=

+ + = C C a u u % v , ln
2 2
2 (traiectorii izogonale).
Problema 1!. -ie suprafaa
S '
v u x + =
2
,
v u y =
2
,
v u z =
.
a) S se gseasc ecuaia cartezian a suprafeei S .
") S se scrie ecuaiile carteziene ale cur"elor de coordonate %i s se precizeze natura acestora.
c) S se scrie ecuaiile carteziene ale cur"ei
v u =
de pe suprafaa S %i s se arate c aceasta
este o cur" plan.
Soluie. a) $neori recunoa%terea naturii unei suprafee se face dac aceasta are ecuaie
cartezian. educem ecuaia cartezian a lui S . 6ntre trei relaii se pot elimina doi parametri u %i
v. *doptm urmtorul stil de lucru' ntotdeauna o consecin a ecuaiilor +a fi scris pe primul loc
n sistemul de ecuaii, iar consecina este asociat cu 1 n dintre celelalte ecuaii ale sistemului,
ntre care intr o"ligatoriu ecuaiile nefolosite. *cesta este un principiu matematic, general
+ala"il pentru calcule ordonate. O"inem succesi+

v u z v u y u y x = = = + , , 2
2 2


), ( 2 ,
2
v y y x v y u + = + + =
v u z =


, 2 ,
2
v y x v y u = + =
v u z =


2
,
2
2
y x
u
y x
v
+
=

= ,
v u z =


y x u
y x
v + =

=
2
2
,
2
,
v u z =

S '
! , ) (
.
2
+ + = y x y x y x z
(forma e/plicit a suprafeei).
") #azul
= u
constant genereaz cur"a

1
'
v a x + =
2
,
v a y =
2
,
v a z =


a
z
y x
a
z
a y
a
z
a x
a
z
v
2
0 , ,
2 2
= + = + = =

1
' ! 2 = + z y a x a (plan fi/),
v a z =
(plan +aria"il)0
1
este o dreapt n spaiu.
#azul b v = Bconstant genereaz cur"a

2
'
b u y b u x = + =
2 2
,
, u b z =

2
' b y x 2 = (plan fi/), u b z = (plan +aria"il)0
2
este o dreapt n spaiu.
c) = u v '
u u x + =
2
,
u u y =
2
,
2
u z =
.
*flm ecuaiile carteziene. 2ezult
2 2 , ! , , 2 = = = y x z z u u y x
'
2
) (
.
1
y x z = (suprafa), z y x 2 = + (pplan fi/).
*flm natura cur"ei .
Metoa 1. in ecuaiile carteziene ale lui deducem c este o cur" plan regulat.
Metoa 2. #alculm torsiunea cur"ei n punctul curent. O"inem succesi+

2
7 7 7
) 7 7 7 7 7 ( 7
r r
r r r


=

1 2 7 + = u x , 1 2 7 = u y , u z 2 7 = 0 2 7 7 = x , 2 7 7 = y 2 7 7 = z
! 7 7 7 = x , ! 7 7 7 = y , ! 7 7 7 = z
! ! ) ( 7 7 7 = = u r pentru orice u. eci cur"a este cur" plan.
Problema 14. S se afle liniile asimptotice ale surafeei S '
2
y x z =
.
Soluie. Liniile asimptotice se o"in cu ajutorul celei de a doua forme fundamentale, prin
condiia ! ) , (
2
= v u . 2ezult ecuaia diferenial

! 2
2 2
= + + v d G v d u d M u d L
.
,entru a afla coeficienii lui Dauss N M L , , realizm o parametrizare a suprafeei S .
O"inem succesi+
S '
2
, , v u z v y u x = = =

N M L , , se e/prim cu ajutorul lui
2
F EG =


! , . 1 , 2 , 1
2 2 1 .
+ = = + = v u G v u F v E
.
Se elimin ! %i rm)ne
u u
D L =
,
v u
D M =
,
v v
D N =


! =
u u
D
,
v D
v u
2 =
,
u D
v v
2 =
. 2ezult

! 2
2
= + v d u v d u d v
. ! ) 2 ( = + v d u u d v v d

v
v d
u
u d
v d = = 2 , !
! , ln ln ln 2 ,
2 2 1
> + = = c c v u c v

2
2
1
, c v u c v = =


1
' c y = (plan +aria"il),
2
2
, c y x =
(suprafa)
Liniile asimptotice sunt cur"e plane.
9.6.6 Probleme tip %ril
-iecare pro"lem are un singur rspuns corect.
Problema 1. S se precizeze care este prima form fundamental a suprafeei
1
' z y x S = +
.
a)
2
. 2 2
2
.
1
5
1
1
5
2
5
1
1 y d
z
dy dx
y x
x d
z

+ +

+ =
")
2
. 2 2
2
.
1
5
1
1
5
2
5
1
1 y d
z
dy dx
y x
x d
z

+ + +

+ =
c)
2
.
2
.
1
5
1
1
5
2
5
1
1 y d
z
dy dx
y x
x d
z

+ + +

+ =
d)
2
2 2 2
2
.
1
5
1
1
5
2
5
1
1 y d
z
dy dx
y x
x d
z

+ +

+ =
Problema 2. S se precizeze care este prima form fundamental a suprafeei
v u z v y u x S = = = , , ' .
a)
2 2 2 2 2
) 1 ( 2 ) 1 ( v d u v d u d v u u d v s d + + + + =

")
2 2 2 2 2
) 1 ( 2 ) 1 ( v d v v d u d v u u d v s d + + + + =

c)
2 2 2 2 2
) 1 ( 2 ) 1 ( v d v v d u d v u u d u s d + + + + =

d)
2 2 2 2 2
) 1 ( 2 ) 1 ( v d u v d u d v u u d v s d + + + =
.
Problema !. Suprafaa ' S
v u x cos =
, v u y sin = ,
v a z =
este
a) regulat0 ") singular0 c) am"ele afirmaii sunt false.
Problema 4. :cuaia planului tangent n punctul ) , 1 (
!
= = v u M la suprafaa
S '
v u x cos =
, v u y sin = , + = ) , ( , v u v u z 2
2
este
a) ! = + + z y x 0 ") ! = + z y x 0 c)
= + + z y x
0 d)
= + z y x
.
Problema 5. :cuaiile normalei n punctul ) , 1 (
!
= = v u M la suprafaa
S '
v u x cos =
, v u y sin = , + = ) , ( , v u v u z 2
2
sunt
a)
1
1
1 1
1 +
= =
+ z y x
0 ")
1
1
1 1
1
= =
+ z y x
0 c)
1
1
1 1
1
=

=
+ z y x
.
Problema 6. :lementul de arie d pentru suprafaa
S ' + = i v u r cos $ v usin + ) , ( , v u # v a 2
2
este
a)
v d u d u a d ) (
2 2
+ =
0 ")
v d u d u a d
2 2
+ =
0 c)
v d u d v a d
2 2
+ =
,
d)
2 2 2 2
) ( v d v a u d d + + =
.
Problema ". -ie suprafaa
S '
v u x cos =
, v u y sin = , + = ) , ( , v u v u z 2
2
%i punctul ) , 1 (
!
= = v u M . *tunci
ecuaia planului tangent %i ecuaiile normalei n
!
M sunt
a) ! = + + z y x ,
1
1
1 1
1
=

=
+ z y x
0
")
= + + z y x
,
1
1
1 1
1
= =
+ z y x
0 c) ! = + + z y x ,
1
1
1 1
1 +
=

=
+ z y x
.
Problema #. -ie suprafaa ) , ( ' v u r r S = , ) , ( v u 2
2
%i = = % % v v % u u ), ( ), ( ' 2 o cur"
pe S. *tunci elementul de arc al lui este
a)
2 2
2 v d G v d u d F u d E s d + + =
0 ")
2 2
2 v d G v d u d F u d E s d + + =

c) am"ele formule sunt gre%ite.
Problema 9. -ie suprafaa ) , ( ' v u r r S = , ) , ( v u 2
2
. *tunci elemental de suprafa d
are e/presia
a)
dv u d F EG d ) (
2
=
, ")
dv u d EG F d ) (
2
=
0 c)
dv u d F EG d
2
=
0
d)
dv u d EG F d =
2

.
Problema 1$. $ng(iul

a dou cur"e de pe suprafaa ) , ( ' v u r r S = , ) , ( v u 2


2
este dat
de formula
a)
r r d
r r d


= cos
0 ")
r r d
r r d


= sin
0 c)
2
sin
s d
r r d


=
0 d) toate formulele sunt
gre%ite.
Problema 11. #ondiia ! ) ( = + + + v v d G v d u v u d F v u d E reprezint
a) condiia de paralelism a dou cur"e pe o suprafa0 ") condiia de ortogonalitate a dou
cur"e pe o suprafa0 c) condiia de intersectare a dou cur"e pe o suprafa.
Problema 12. Suptafaa S '
v u z v y u x = = = , ,
, ) , ( v u 2
2
are prima form fundamental
dat de e/presia
a)
2 2 2 2
1
) 1 ( ) 1 ( v d u u d v + + + =
0 ")
2 2 2 2
1
) 1 ( 2 ) 1 ( v d u v d u d v u u d v + + + + =
0
c)
2 2 2 2
1
) 1 ( 2 ) 1 ( v d v v d u d v u u d u + + + + =
0
d)
2 2 2 2
1
) 1 ( 2 ) 1 ( v d v v d u d v u u d u + + + =
.
&spunsuri la problemele tip %ril.
,ro"lema 1 "). ,ro"lema 2 a). ,ro"lema 1 a). ,ro"lema . c). ,ro"lema E ").
,ro"lema > "). ,ro"lema ? "). ,ro"lema @ a). ,ro"lema 5 c). ,ro"lema 1! a).
,ro"lema 11 "). ,ro"lema 12 ").
9.6." Probleme propuse
Problema 1. S se afle ecuaia planului tangent la suprafaa
S '
! 2
2 2 2 2
= + + z x z y x
n punctul ) 2 , 1 , 1 (
!
M .
Problema 2. S se determine coordonatele cur"ilinii
v u,
%i coordonatele carteziene
x y x , ,

ale +)rfului triung(iului cur"iliniu ABC de pe suprafaa
S ' v u a x cos sin = , v u a y sin sin = ,
u a z cos =

format prin intersecia cur"elor

=
2
1

u ,

=
.
2

v , ( ) !
1
= + v u .
2spuns. Se procedeaz ca la pro"lema 1 din seciunea 5.>.E.
Problema !. Se d suprafaa
S '
v u y u x 2 ,
2
= =
,
v u u z 1
1
=
.
S se gseasc mulimea punctelor
1
S de pe S n care normala la suprafa face cu a/a y O
un ung(i
.

= %i mulimea punctelor
2
S n care normala la suprafa face cu a/a z O un ung(i
>

= .
2spuns.
2
2
) , cos( cos = = $ n
.
Problema 4. ,entru planul %i suprafaa S
' ! 12 1 2 = + z y x 0 S '
! . 2
1 2
= + + z z y x

s se determine punctul S M
!
n care normala la plan %i normala la suprafa coincid. S se
scrie ecuaiile normalei comune.
2spuns. 4otm ) , , (
!
c b a M . Se scrie proporionalitarea componentelor +ectorilor normali.
Problema 5. S se afle prima form fundamental pentru suprafaa
S ' ! 1
2
2
2
2
2
2
= + +
c
z
a
y
a
x
.
2spuns. Se folose%te o parametrizare a suprafeei elipsoidului cu c b a = .
Problema 6. S se afle prima form fundamental pentru suprafaa
S ' ! 1
2
2
2
2
2
2
= + +
b
z
b
y
a
x
.
2spuns. Se folose%te o parametrizare a suprafeei elipsoidului cu c b a = .
Problema ". ,entru elicoidul riglat s se determine cur"ele
= u
constant, care taie cur"ele
= v
constant su" un ung(i de
"
.E
.
2spuns. #ur"ele folosite sunt cur"e de coordonate.
Problema #. in familia de cur"e
+ = c c u v , '
2
2 ale suprafeei
S '
v u x cos =
, v u y sin = , = ) , ( , v u v a z 2
2
s se determine familia de cur"e ortogonale
pe S .
2spuns. Se integreaz ecuaia diferenial
u d
a u u
v d
) ( 2
1
2 2
+
=
. ,entru integrare se face
descompunerea n fracii simple.
Problema 9. S se afle traiectoriile izogonale de pe suprafaa
S '
v u x cos =
, v u y sin = , . ln 2
2
+ = u u z , < 2 , ! = ), , 2 ( v u
care intersecteaz cur"ele
= v
constant su" un ung(i
"
>! =
.
2spuns. + + = C C u u v , . ln 1
2
2.
Problema 1$. S se cerceteze liniile asimptotice ale suprafeei
S '
v u x + =
2
,
v u y =
2
,
v u z =
.
2spuns. Se pune condiia ! ) , (
2
= v u .
Problema 11. S se afle primele dou forme fundamentale ale suprafeei
S '
v u x cos =
, v u y sin = ,
v u z + =
.
2spuns. Se determin coeficienii G F E , , %i N M L , , ai lui Dauss.
C A P I T O L U L 10
CURBE PLANE PARALELE. SUPRAFEE PARALELE N SPAIU
10. 1 Formularea problemlor. Nota
Fie Oxy un sistem biortogonal de axe n plan i Oxyz un sistem triortogonal de axe n spaiul
Euclidian.
Problema 1. Fiind dat curba plan

s se construiasc o nou curb aa nct curba

s
fie paralel cu i scriem || .
!e"#e. Notm prin ) , y x M punctul curent de pe curba

i prin

n
!ectorul
normalei exterioare la

n punctul M. Notm prin ) , Y X N punctul de pe curba unde


aceast curb taie normala, adic

n Y X N = ) ,
. "urbele

i sunt paralele i scriem


|| dac = ) , N M dist constant#h, unde dist este distana euclidian cu !aloarea $ h .
Problema $. Fiind dat suprafaa s n spaiul euclidian s se construiasc o nou suprafa S
aa nct cele dou suprafee s fie paralele, adic S s || .
!e"#e. Notm prin s z y x M ) , , punctul curent de pe suprafaa s i prin
s
n !ectorul
normalei exterioare la s n punctul M. Notm prin S Z Y X N ) , , punctul de pe suprafaa S
unde normala n M taie suprafaa S, adic
s
n S Z Y X N = ) , , . %uprafeele s i % sunt paralele
i scriem S s || dac = ) , N M dist constant#h, unde dist este distana euclidian cu !aloarea
$ h .
Ob%er&ae. &ntotdeauna distana dintre punctele M i N este msurat pe !ectorul normalei,
sau mai scurt, distana este msurat pe normal.
10.$ Curbe pla#e paralele
10.$.1 Al'ortmul 1 (e )o#%trure a )urbelor paralele )u o )urb* (at*
"a'ul (.
a) Fie curba

dat prin ecuaia implicit $ ) , = y x F i ) ,


$ $ $
y x M un punct oarecare
dar fixat) pe

. )in teorema funciilor implicite a!em succesi!*
*
$
*
*
$
$
) *
y
x
y
x
F
F
M
F
F
y = = , unde

)
$
*
$
M
x
F
F
x

=
,
)
$
*
$
M
y
F
F
y

=
, $
*
$

x
F , $
*
$

y
F .
+anta tangentei i a normalei la curba

n
$
M sunt respecti!

* *
tan
$ $
,
y x
F F m = ,
* *
$ $
,
x y norm
F F m = .
b) Ecuaia normalei la curba

n
$
M este

n
- )
$ $
x x m y y
norm
= ($.()
c) +unem condiia ca ) , Y X N s aparin normalei, adic
h N M dist = ) ,
$
, )
$ $
x X m y Y
norm
= ($..)
d) Notm p x X + =
$
, q y Y + =
$
,
. . .
h q p = +
, unde numerele reale p i q sunt
deocamdat necunoscute.
e) +unem condiia ca Y X, s !erifice ecuaia ($..) i obinem succesi!
p
F
F
q
x
y
*
*
$
$
= ,
. * . *
*
$ $
$
| |
y x
x
F F
F h
p
+
=

f) )eoarece
$
M este un punct oarecare, renunm la subscriptul 'ero i obinem
-
. * . *
*
| |
y x
x
F F
F h
x X
+
+ =
,
. * . *
*
*
*
| |
| |
y x
y
x
x
F F
F h
F
F
y Y
+
+ =
($./)
0elaiile ($./) repre'int e)uale parametr)e ale curbei , ||

.
+aii a)1f) constituie al'ortmul 1 de construire a curbei plane , paralel curbei date

.
Ob%er&ae. )in ($./) re'ult
. . .
) ) h y Y x X = +
($.2)
Ecuaia ($.2) repre'int un cerc cu centrul ) , y x M i ra'a h. 3ceasta arat c este o
curb care nfoar cercurile ($.2).
"a'ul ..
"urba

este dat prin ecuaia explicit ) x f y = . Fie ) ,


$ $ $
y x M un punct oarecare
dar fixat) pe curba

, cu )
$ $
x f y = .
%e repet paii algoritmului ( i obinem succesi!
) * , ( ), *
$ $ tan
x f m x f m
norm
= =

)
) *
(
$
$
$
x x
x f
y y =
ecuaia normalei la curba

)
) , Y X N , h N M dist = ) ,
$


)
) *
(
$
$
$
x X
x f
y Y =
condiia ca punctul N s se afle pe normal).
Notm p x X + =
$
, q y Y + =
$
,
. . .
h q p = +
.
)eoarece punctul
$
M este punct oarecare, re'ult
-
) * (
| ) * |
.
x f
x f h
x X
+
+ =
,
) * (
| ) * |
) *
| ) * |
.
x f
x f h
x f
x f
y Y
+
=
($.4)
0elaiile ($.4) repre'int e)uale parametr)e ale curbei .
)in ecuaiile ($.4) se obine cercul ($.2), ceea ce arat c este nfurtoarea acestor
cercuri, atunci cnd centrul crcului parcurge curba

.
"a'ul /.
"urba

este dat prin ecuaiile parametrice ) t x x = , ) t y y = , unde !ariabila t parcurge un


domeniu de definiie real.
%e repet paii algoritmului ( i obinem succesi!
) ,
$ $ $
y x M , ) ) ,
$ $ $ $ $
t M y x M = , )
$ $
t x x = , )
$ $
t y y =

) *
*
$
) $
tan
t x
t y
m = ,
) *
*
$
) $
t y
t x
m
norm
=
-
) * ) *
| ) * |
. .
t y t x
t y h
x X
+
+ =
,
) * ) *
| ) * |
) *
| ) * |
. .
t y t x
t x h
x y
t y
y Y
+
=
($.5)
0elaiile ($.5) repre'int e)uale parametr)e ale curbei .
Ob%er&ae. &n toate ca'urile este destul de dificil s eliminm !ariabilele
y x,
din ecuaiile
parametrice ale curbei , ca s obinem ecuaia ei implicit $ ) , = y x G sau ecuaia explicit
) X g Y = .
10.$.$ Apl)area al'ortmulu 1 la )o#%trurea u#e )urbe paralele )u o )urb* (at*
3plicm algoritmul ( n ca'ul ., cnd curba plan dat este 6iperbola

-
c y x =
sau $ , = x
x
c
y , $ > c cunoscut,
x
c
x f = ) .
Propo+a 10.1 Ecuaiile parametrice ale curbei , || sunt

2 .
x c
c h
x X
+
+ =
,
2 .
.
x c
x h
x
c
Y
+
+ =
($.7)
unde ) , N M dist h = , M , N 8 h este distana dintre dou puncte ae'ate pe
normala comun celor dou curbe
,
.
!emo#%trae. 3!em
x
c
x f = ) ,
.
) *
x
c
x f =
. )in ($.4) re'ult ($.7). End).
Ob%er&ae. Este posibil s formulm i problema in!ers a problemei (- a!nd ecuaia curbei

i cunoscnd punctul ) , b a N s se afle !aloarea lui h i ecuaia curbei aa nct N i


|| .
Propo+a 10.$ )in condiiile de mai sus se obine ecuaia algebric

$
. / 2
= + c bcx ax x
($.9)
unde c b a , , sunt !alori reale cunoscute.
!emo#%trae. %e elimin !ariabila h din ecuaiile parametrice ($.7)

a
x c
hc
x =
+
+
2 .
,
b
x c
hx
x
c
=
+
+
2 .
.
End).
+rintr1o metod numeric se re'ol! ecuaia algebric ($.9) i fie x
:
soluia obinut. 3tunci

2 . :
:
x c
c
x a
h +

= . "unoscnd !aloarea numeric h, se poate construi curba prin


ecuaiile ($.7).
Ob%er&ae. +entru trasarea desenarea) grafic a curbelor

dat) i gsit) se poate


folosi, de exemplu, biblioteca de programe subroutines) ;at6"3) +rofessional, creia i se
furni'ea' urmtoarele ecuaii

x
c
y = ,
2 .
) , ,
x c
ch
x h c x X
+
+ =
,
2 .
.
) , ,
x c
hx
x
c
h c x Y
+
+ =
($.<)
Re'ula 1. %e acti!ea' n calculator ;at6"3) %ubroutine i se folosesc ecuaiile ($.<) prin
instruciunile I#%ert, -rap., /01 Plot. %e d o !aloare numeric sau mai multe !alori numerice
concrete lui h.
&n cutia de dialog dialog box) a calculatorului scriem
) . , , . ), ( , , ( , h c x X h c x X x scriere pe ori'ontal pe axa Ox

x
c
, ) . , , . ), ( , , ( h c x Y h c x Y scriere pe !ertical pe axa Oy .
=or aprea desenate cu culori i semene grafice diferite) trei curbe paralele . , ( , .
E2emplu #umer). &nainte de apelarea subrutinei menionate, n calculator se definesc
elementele
(. , ) - = = c
x
c
x f 8 || ( pentru ( ( = h 8 || . pentru / . = h

4 . $ 2 .
)
(
) ( , , (
x c
c h
x h c x X
+
+ =
,
4 . $ 2 .
.
)
(
) ( , , (
x c
x h
x
c
h c x Y
+
+ =

4 . $ 2 .
)
.
) . , , .
x c
c h
x h c x X
+
+ =
,
4 . $ 2 .
.
)
.
) . , , .
x c
x h
x
c
h c x Y
+
+ = .
%e aleg !ariaiile lui x i y n ;at6"3), de exemplu (. $ x , (. $ y .
Ob%er&ae. "urbele paralele se pot folosi n >eoria 0iscului se poate consulta lucrarea-
+?+?=@"@A Nicolae, B3@"A Floarea, A #e3 approa). "or a# u#tar4 R%5 T.eor4,
+roceedings of t6e C%E3% @nternational "onference on %ignal +rocessing, "omputational
DeometrE and 3rtificial =ision, Editors =. ;ladeno!, F. BoGHo!ic, 3t6ens, Dreece, 3ugust
.$$7, paginile .(91...). Folosirea se ba'ea' pe faptul c n teoria riscului de defectare a unui
ec6ipament are loc produsul din formula P I #constant, unde I este !aloarea impactului unui
e!eniment inde'irabil, iar P este probabilitatea de apariie a unui astfel de e!eniment. "urba
= P I - constant este o 6iperbol care are axele de coordonate ca axe de simetrie.
10.6 Supra"ee paralele 7# %pau
10.6.1 Al'ortmul $ (e )o#%trure a %upra"eelor paralele
"a'ul (.
a) Fie suprafaa
s
dat prin ecuaia implicit . $ ) , , = z y x F Fie s z y x M ) , ,
$ $ $ $
un
punct oaracare pe suprafaa s. +resupunem c teorema funciilor implicite este !alabil n raport
cu orice !ariabil. ;enionm n mod explicit c

)
$
*
$
M
z
F
F
z

=
, $
*
$

z
F .
b) Ecuaiile normalei la suprafaa s n
$
M sunt

s
n -
* *
$
*
$
$ $ $
z y x
F
z z
F
y y
F
x x
=

($.($)
c) +unem condiia ca S Z Y X N ) , , s aparin normalei

* *
$
*
$
$ $ $
z y x
F
z Z
F
y Y
F
x X
=

, h N M dist = ) ,
$
($(()
d) Folosim transformarea de coordonate
p x X + =
$
, q y Y + =
$
, r z Z + =
$
,
. . . .
h r q p = + +

unde
r q p , ,
sunt deocamdat necunoscute.
e) +unem condiiile ca Z Y X , , s !erifice relaiile ($.((). Notm prin t !aloarea comun a
rapoartelor ($.(() i obinem

*
$
x
F t p = ,
*
$
y
F t q = ,
*
$
z
F t r = ,
. * . * . *
$ $ $
z y x
F F F
h
t
+ +
=
.
f) 0e'ult
S -
. * . * . *
*
z y x
x
F F F
F h
x X
+ +
+ =
,
. * . * . *
*
z y x
y
F F F
F h
y Y
+ +
+ =
,

. * . * . *
*
z y x
z
F F F
F h
z Z
+ +
+ =
($.(.)
0elaiile ($.(.) repre'int e)uale parametr)e ale suprafeei s S S || , .
Numim al'ortmul $ succesiunea pailor a)1f).
Ob%er&ae. )in ($.(.) obinem

. . . .
) ) ) h z Z y Y x X = + +
($.(/)
Ecuaia ($.(/) repre'int o sfer cu centrul s z y x M ) , , i ra'a h. 3stfel, suprafaa S este
nfurtoarea acestor sfere, cnd M parcurge s.
"a'ul ..
%uprafaa s este dat printr1o ecuaie explicit sau ec6i!alent, prin ecuaii parametrice
) , - y x z z s = sau ) , , , y x z z y y x x = = = .
Normala
s
n n punctul
$
M are ecuaiile
(
$
*
$
*
$
$ $
z z
z
y y
z
x x
y x

.
Folosim noile !ariabile Z Y X , , i obinem succesi!
p x X + =
$
, q y Y + =
$
, r z Z + =
$
,
. . . .
h r q p = + +

S -
. * . *
*
(
y x
x
z z
z h
x X
+ +
=
,
. * . *
*
(
y x
y
z z
z h
y Y
+ +
=
,
. * . *
(
y x
z z
h
z Z
+ +
+ =
($.(2)
0elaiile ($(2) repre'int e)uale parametr)e ale suprafeei s S S || , . Ecuaia ($.(/)
rmne !alabil.
"a'ul /.
%uprafaa s este dat prin ecuaiile parametrice
) , ), , ), , - ! z z ! y y ! x x s = = = .
+aii algoritmului . urmea' drumul folosit mai sus.
10.6.$ Apl)area al'ortmulu $ la )o#%trurea u#e %upra"ee paralele )u o %upra"a* (at*
Re'ula $. %e acti!ea' subrutina specific din ;at6"3) pentru ca'ul ecuaiei explicite
= y x z , . %pre deosebire de regula (, de aceast dat apare desenat numai o singur suprafa
S. @nstruciunile pentru ;at6"3) sunt
= ) , y x z

= m
numrul de puncte discrete pe axa x O

= n
numrul de puncte discrete pe axa y O
) , , z n m matrix gz = matrix este numele subrutinei din ;at6"3))
I#%ert, Sur"a)e Plot, E#ter
@dentificatorii de !ariabile
gz n m z , , ,
sunt la dispo'iia utilo'atorului.
E2emplul 1. &ncepem cu o sfer cu ra'a a

. . . .
- a z y x s = + +
, $ ) , , , = z y x F .
)in algoritmul . obinem
. . . . . * . * . *
2 ) 2 a z y x F F F
z y x
= + + = + +
S - x
a
h a
X
+
= , y
a
h a
Y
+
= , z
a
h a
Z
+
= ecuaii parametrice).
&n acest ca' simplu este posibil s eliminm
z y x , ,
i s obinem ecuaia implicit
S -
$ )
. . . .
= + + + h a Z Y X
, ceea ce repre'int ecuaia sferei s S S || , .
0epre'entarea grafic este imediat.
E2emplul $. Fie 6iperboloidul cu o pn'

s
-
$
. . . .
= + a z y x
suprafa riglat).
) . 2 ) 2
. . . . . . * . * . *
a z z y x F F F
z y x
+ = + + = + +
S -
. .
. . a z
x h
x X
+
+ =
,
. .
. . a z
y h
y Y
+
+ =
,
. .
. . a z
z h
z Z
+
=
.
Nu se pot elimina !ariabilele
z y x , ,
ca s obinem ecuaia explicit ) , Y X Z Z = . Nu se
poate folosi subrutina matrix.
E2emplul 6.
s
-
$
. . . .
= + + a z y x
6iperboloidul cu dou pn'e). Nu este suprafa
riglat. Nu se pot elomina !ariabilele
z y x , ,
i deci nu se poate folosi subrutima matrix.
E2emplul 8. Fie planul $ - = + + + d cz by ax s cu 4$ . , $ ( , 5 , / , . = = = = = h h c b a .
3lgoritmul . generea' ecuaiile parametrice
S -
. . .
c b a
h a
x X
+ +
+ =
,
. . .
c b a
h b
y Y
+ +
+ =
,
. . .
c b a
h c
z Z
+ +
+ =
.
?binem ecuaia explicit, aa cum cere subrutina matrix
)
(
) ,
. . .
d bY aX
c
c b a
c
h
Y X Z + + + + = .
+entru ;at6"3) punem (( , < = = n m i
)
(
) , ( d by ax
c
y x z + + = , ) ( , , ( z n m matrix gz =
)
(
) , .
. . .
d by ax
c
c b a
c
h
y x z + + + + = , ) . , , . z n m matrix gz =
I#%ert, Sur"a)e Plot i se obin dou desene diferite, de plane paralele cu planul dat.
Ob%er&ae. &n desen, pe axa Ox exist < puncte , iar pe axa Oy exist (( puncte. "te!a
puncte ale suprafeei S n ca'ul $ ( = h sunt
55 , $ ) $ , $ ( = z 8 // , / ) $ , 9 ( = z 8 55 , 4 ) ($ , $ ( = z 8 // , 9 ) ($ , 9 ( = z
Altima !aloare este !aloarea minim n dreptung6iul I ($ , $ J I $ , 9 J .
%ubrutina ;at6"3) pune originea axelor de coordonate n punctul de minim ) // , 9 8 $ 8 $ * O .