Sunteți pe pagina 1din 17

Ghidul aplicantului pentru programul Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata finanata prin

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Coninut

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2

Cadrul general ...................................................................................................................................... 3 Scop ............................................................................................................................................. 3 Legislaia relevanta pentru aria programului ............................................................................... 4 Obiectivele programului i indicatorii.................................................................................................. 6 Obiectivul programului................................................................................................................ 6 Rezultatele ateptate ale programului .......................................................................................... 6 Indicatorii programului ................................................................................................................ 7 Grupurile int ale programului ............................................................................................................ 7 Criterii de eligibilitate pentru selectia proiectelor ................................................................................ 7 Aplicani eligibili ......................................................................................................................... 7 Parteneri eligibili ......................................................................................................................... 8 Eligibilitatea aplicanilor si a partenerilor acestora .................................................................... 8 Eligibilitatea proiectelor .............................................................................................................. 9 Eligibilitatea cheltuielilor pe proiecte.......................................................................................... 9 Evaluarea i selecia proiectelor ......................................................................................................... 10 Etapele evaluarii si selectiei proiectelor .................................................................................... 10 Evaluarea propunerilor de proiecte............................................................................................ 13 5.2.1 Verificarea conformitii administrative i a eligibilitii proiectelor ................................. 13 5.2.2 Selecia proiectelor .............................................................................................................. 14

6 Raportare i pli ................................................................................................................................ 14 6.1 Raportare ............................................................................................................................................... 14 6.2 Decontarea cheltuielilor ........................................................................................................................ 14 7 Modificarea proiectelor ...................................................................................................................... 16 8 Rezilierea contratului ......................................................................................................................... 16

Cadrul general

1.1 Scop Egalitatea de anse ntre femei i brbai este un drept fundamental, o valoare comun a UE i statele SEE, i o condiie necesar pentru realizarea obiectivelor UE de cretere economic, ocuparea forei de munc i o mai mare coeziune social. Comunicarea 1996 privind "egalitatea de anse pentru femei i brbai n toate politicile i activitile comunitare i Tratatul de la Amsterdam din 1997, respectiv art. 2, art. 3 (eliminarea inegalitilor i promovarea egalitii de anse ntre femei i brbai), art. 13 (anti-discriminare) i art. 141 (de remunerare egal), creeaz baza legal pentru promovarea egalitii de gen i combaterea discriminrii de gen n cadrul UE. Cadrul actual de politic pentru aciunile de promovare a egalitii de gen la nivelul UE include Foaia de parcurs pentru egalitatea de anse ntre femei i brbai 2006-10, Consiliul European 2006 Pactul european pentru egalitatea de anse ntre femei i brbai i comunicarea din 2008 a Comisiei Europene privind "Imbunatatirea echilibrului intre viata profesionala si cea personala". n martie 2010, Comisia European a adoptat Carta pentru femei, stabilind prioritile care urmeaz s fie abordate de noua strategie pentru egalitatea de anse ntre femei i brbai. Prin Protocolul 38b la Acordul SEE, incorporat n Acordul SEE prin Acordul ntre Uniunea European, Islanda, Principatul Liechtenstein i Regatul Norvegiei privind Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, s-a stabilit un mecanism financiar prin care Statele Donatoare vor contribui la reducerea disparitilor economice i sociale n Spaiul Economic European. Prezentul ghid reprezint cadrul in baza cruia se vor evalua, selecta si implementa proiecte pe programul Promovarea egalitii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata Att Mecanismul Financiar SEE i Mecanismului Financiar norvegian cat si programul ,,Promovarea egalitii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala au ca obiective ntrirea relaiilor bilaterale dintre statele spaiului european, integrarea dimensiunii de gen i mbuntirea echilibrului intre viata profesionala si viata personala. Contribuia financiar din partea donatorilor pentru programul ,,Promovarea egalitii ntre femei i brbai si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala este de 4.519.478 de euro. Mrimea Grant-urilor Urmtoarele sume minime i maxime se aplica proiectelor individuale, ce pot fi finanate prin program: Suma minim : 170.000 de Euro Suma maxim : 360.000 de Euro Programul va oferi finanare pentru urmtoarele domenii prioritare:

promovarea abordarii integrate a dimensiunii de gen. echilibru intre viata profesionala si viata privata relaii bilaterale intre promotori de proiecte din Romnia si cei din statele donatoare privind promovarea echilibrului intre viata profesionala si cea personala. Urmtoarele sume minime i maxime se aplic fiecrei componente incluse ntr-un proiect individual ce poate fi finanat prin acest program dup cum urmeaz: a) nfiinarea unui centru de educaie i ngrijire a copilului cu vrsta cuprins ntre 0-3 ani si-sau a copilului cu dizabiliti cu vrsta de la 0-7 ani. Suma minim :132.000 de Euro Suma maxim :170.000 de Euro b.managementul proiectului (salariu echipa implementare) suma minima 21.200 euro suma maxima 35.000 euro c) Informarea si contientizarea opiniei publice cu privire la importanta egalitii de gen Suma minim :17.000 de Euro Suma maxim :21.500 de Euro Durata proiectelor . Implementarea proiectelor nu va depi 30 Aprilie 2016. 1.2 Legislaia relevanta pentru aria programului

A. Cadrul legal al mecanismului financiar SEE 2009-2014, include urmtoarele: a) Protocolul 38b la Acordul SEE privind Mecanismul financiar SEE 2009-2014; b) Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar al SEE 2009-2014, adoptat de statele donatoare, n conformitate cu articolul 8 (8) din Protocolul 38b; c) Memorandumul de nelegere privind punerea n aplicare a mecanismului financiar SEE 20092014 ncheiat ntre statele donatoare i Statul Beneficiar, aprobat de Romnia i publicat prin Ordin al ministrului afacerilor europene nr.265/2012 in Monitorul Oficial cu nr. 267 din 23 aprilie 2012; d) orice linii directoare adoptate de ctre FMC, n conformitate cu Regulamentul; B. Legislaia naional, respectiv: Legea nr. 500/2002 o finanelor publice, cu modificrile si completrile ulterioare; Legea 272/2006 privind finanele publice locale; OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii; OMF nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale; H.G nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;

O.U.G nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente; H.G nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor; H.G. nr. 237 din data de 24.03.2010 privind Strategia Naional pentru egalitatea de anse ntre femei i brbai pentru perioada 2010 2012; Legea nr.202/2002 privind egalitatea de anse intre femei si barbati; Legea nr.292/2011 privind asistenta sociala; OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificrile si completrile ulterioare; H.G nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; OM nr. 864/2002 (publicat n M.O. nr. 397 din 06/09/2003) privind procedurile i consultarea publicului n cazul efectelor transfrontaliere; Legea nr. 137/1995 (modificat prin OUG nr. 91/2002, publicat n M.O. nr. 465 din 06/28/2002, aprobat prin Legea nr. 294/2003, publicat n M.O. nr. 505 din 07/14/2003). Legea cadru privind protecia mediului; HG nr. 918/2002 (publicat n M.O. nr. 686 din 09/17/2002) (modificat prin HG nr. 1705/2005, publicat n M.O. nr. 970 din 10/22/2004). Procedura cadru pentru evaluarea impactului asupra mediului, i lista aprobat a proiectelor publice i private care trebuie s ndeplineasc aceast procedur; OM nr. 860/2002 (publicat n M.O. nr. 52 din 01/30/2003) (modificat prin OM nr. 210/2004, publicat n M.O. nr. 309 din 04/07/2004) modificat prin OM nr. 1037/2005, publicat n M.O. nr. 985 din 11/07/2005). Procedurile de aprobare a studiului de evaluare a efectelor asupra mediului i emiterea avizului de mediu; HG nr. 1076/2004 (publicat n M.O. nr. 707 din 05.08.2004) privind procedurile de evaluare a planurilor i programelor din punctul de vedere al impactului asupra mediului. HG 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alte localitate, cu modificarile si adaugirile ulteriore Codul Fiscal cu modicarile si completarile ulterioare OUG nr. 88/2012 privind Cadrul instituional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistenei Financiare acordate Romniei prin Mecanismul Financiar Spaiul Economic Europene si Mecanismul Financiar norvegian pentru perioada de programare 2009-2014. OUG nr .23/2013 privind gestionarea fondurilor financiare externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar ale Spaiului Economic European, 2009 2014.

C. Reglementari internaionale, respectiv: - Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2010/41/UE din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalitii de tratament ntre brbaii i femeile care desfoar o activitate independent i de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului; Directiva Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere n aplicare a Acorduluicadru revizuit privind concediul pentru creterea copilului ncheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i CES i de abrogare a Directivei 96/34/CE;

Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea n aplicare a principiului egalitii de anse i al egalitii de tratament ntre brbai i femei n materie de ncadrare n munc i de munc (reform); Directiva Consiliului nr. 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind implementarea msurilor de ncurajare a mbuntirii securitii i sntii n munc a lucrtoarelor gravide, luze sau care alapteaz; Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresiv a principiului egalitii de tratament ntre brbai i femei n domeniul securitii sociale.

2 Obiectivele programului i indicatorii Obiectivele generale ale mecanismului financiar SEE 2009-2014 contribuie la reducerea disparitilor economice i sociale n Spaiul Economic European i de asemenea consolideaz relaiile bilaterale dintre statele donatoare i Romnia. 2.1 Obiectivul programului Aria programului:,,Promovarea egalitii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata privata Obiectivele programului sunt: ntrirea relaiilor bilaterale dintre statele donatoare si Romnia pe problematica egaliti de gen si a echilibrului dintre viaa profesionala si cea personala; Consolidarea relaiilor bilaterale este un obiectiv general al programului, tocmai de aceea, prin program se urmrete stabilirea de relaii intre promotorii proiectelor din Romnia si cei din statele donatoare in domeniul egalitatii de gen si al echilibrului intre viaa profesionala si viaa personala. mbuntirea echilibrului intre viaa profesionala si cea privata; Prin program ne propunem s cretem numrul de servicii de educare si ngrijire pentru copiii cu vrste cuprinse intre 0-3 ani si a serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilitati 0-7 ani.Scopul creterii numrului de servicii de educare si ingrijire pentru copiii cu vrste cuprinse intre 0-3 ani si a serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilitati 0-7 ani este acela de a se realiza mbuntirea echilibrului dintre viaa profesional i cea de familie. Creterea gradului de contientizare privind problematica de gen. Prin proiecte se va urmri identificarea de comunitati compacte de etnie roma si se vor realiza grupuri de ntlnire cu reprezentani ai acestora crora le vor fi prelucrate date si informaii privind avantajele si dezavantajele participrii femeilor la viata profesionala si sociala. ;

2.2 Rezultatele ateptate ale programului Rezultatele ateptate ale programului vor fi realizate de ctre promotorii de proiecte si acestea constau in urmtoarele: 1. Crearea i consolidarea unor relaii de colaborare ntre promotorii de proiecte din Romnia i cei din Statele Donatoare in vederea mbuntirii echilibrului intre viata

profesionala si cea personala si al validrii masurilor ntreprinse in domeniu prin schimburi de experiena ; 2. Informarea si contientizarea opiniei publice cu privire la importanta egalitatii de gen; 3. Creterea numrului de servicii sociale pentru copiii cu vrste cuprinse intre 0-3 ani si 0-7 ani pentru copiii cu dizabilitati; 2.3 Indicatorii programului 14 Work shop- uri sau seminarii pentru dezbaterea problemelor egalitatii de gen in cadrul comunitatilor de romi; - 14 servicii sociale pentru copiii cu vrste de la 0 la 3 ani si a copiilor cu dizabilitati de la 0-7 ani, nfiinate; - 350 copii prescolari - 70 copii prescolari etnie roma -

3 Grupurile int ale programului Grupul inta principal: 1. Familiile cu copiii in vrsta de 0-3 ani si/sau copiii cu dizabilitati cu vrste de la 0-7 ani din zonele geografice in care cererea de servicii sociale pentru aceasta categorie este mult mai mare dect oferta. 2. Populaia de etnie roma din comunitile compacte aflate in oraele mari; 3. Salariaii instituiilor publice si ai ntreprinderilor mici si mijlocii si ONG-urilor, in profesii liberale;. Someri in cautarea unui loc de munca Grupul int secundar: 1. Autoritati publice locale; 2. Societati comerciale; 3. ONG-uri; 4. Asociaii profesionale ; 5. Sindicate 6. Publicul larg

4 Criterii de eligibilitate pentru selectia proiectelor 4.1 Aplicani eligibili Pot depune proiecte, urmtoarele entitati: a) Autoritati ale administraiei publice locale de la nivel judeean consituite in baza Legii nr 215/2001 privind administraia publica locala, cu modificrile ulterioare. b) Autoritati ale administratiei publice locale de la nivelul municipiilor si oraelor consituite in baza Legii nr 215/2001 privind administraia publica locala, cu modificrile ulterioare.

4.2

Parteneri eligibili a. Orgazanizaii non guvernamentale din Romnia care activeaz n urmtoarele domenii: furnizarea de servicii sociale sau protecia copilului sau egalitatea de gen sau incluziunea persoanelor de etnie rom b. Organizaii non governamentale din statele donatoare: Finlanda, Liechtenstein, Norvegia

4.3 Eligibilitatea aplicanilor si a partenerilor acestora Aplicanii impreuna cu partenerii acestora din Romnia sunt eligibili pentru program n urmtoarele condiii: 1. fac dovada dreptului de administrare asupra terenului-cldirii puse la dispoziia proiectului; 2. prezint hotrrea Consiliului Judeean/ Consiliului Local prin care isi asuma sustenabilitatea proiectului pentru o perioada de minim 5 ani de la finalizare acestuia, 3. prezint cazierul fiscal prin care s certifice ndeplinirea curent a obligaiilor de plat a impozitelor i taxelor locale i a contribuiilor pentru asigurrile sociale de stat, asigurrile de sntate sau documente echivalente pentru partenerii din statele donatoare; 4. fac dovada capacitilor profesionale i operaionale pentru implementarea proiectului adic: are constituit o echip de implementare a proiectului i condiii logistice care s permit implementarea proiectului; 5. prezint un acord de parteneriat ncheiat cu o Organizaie non-guvernamental din RO sau din statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). 6. Documentele prezentate de partenerul din unul din statele donatoare, vor avea ataat traducerea autorizat. Nu sunt eligibili, aplicantii si partenerii acestora menionate la pct. 4.2. care nu ndeplinesc cumulativ condiiile

Nu sunt eligibili, n cadrul Programului, aplicantii si partenerii acestora care se afl n una dintre urmtoarele situaii: a) sunt n stare de dizolvare, lichidare, activitile sale sunt suspendate ori sunt ntr-o situaie similar cu cele menionate anterior, reglementat prin lege; b) fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor n una dintre situaiile prevzute la lit.a); c) nu i-au ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor i taxelor ctre stat, inclusiv a celor locale, precum i a contribuiilor pentru asigurrile sociale de stat, asigurrile sociale de sntate etc.; d) solicit finanare pentru o cldire sau teren i pentru care nu pot face dovada dreptului de administrare, terenul sau cldirea puse la dispoziia proiectului sunt n litigiu sau pentru terenul/cldirea respectiv exist nregistrat o cerere de revendicare pentru care nu s -a pronunat o sentin definitiv i irevocabil; e) nu i-au ndeplinit obligaiile asumate printr-un alt contract de finanare; f) furnizeaz informaii false cu privire la datele solicitate n vederea selectrii i finanrii proiectelor.

4.4 Eligibilitatea proiectelor Un proiect depus n cadrul programului va fi eligibil pentru finanare, in limita bugetului disponibil , daca: 1. va avea ca rezultat cel puin infintarea si funcionarea cel mult pn la data de 30.04.2016 a unui centru de educare si ngrijire pe timpul zilei (in conditiile legii 263/2007) a copiilor cu vrste cuprinse intre 0-3 ani si/sau a copiilor cu dizabilitati cu vrste de la 0-7 ani, la care se adaug perioada de sustenabilitate de 5 ani, perioada n care promotorul de proiect este obligat s menin destinaia i obiectul investiiei finanate prin proiect; cel puin 10% din bugetul propus va fi alocat msurilor de incluziune pentru beneficiarii de etnie rom. 2. se ncadreaz cu bugetul n suma minima si suma maxim prevzuta n ghid 3. a obinut in urma evalurii un punctaj de minim 50 puncte. 4. Fiecare serviciu infiintat prin proiect va prevede un numr de minim 25 copii, din care minim 5 vor fi de etnie rom care vor beneficia de serviciile finanate prin program.

4.5 Eligibilitatea cheltuielilor pe proiecte Cheltuielile pe proiecte sunt eligibile daca sunt suportate efectiv de ctre aplicantul proiectului si ndeplinesc urmtoarele criterii: a) sunt efectuate in perioada de eligibilitate a proiectului; b) sunt specificate n bugetul estimat al proiectului; c) sunt proporionale i necesare pentru punerea n aplicare a proiectului; d) sunt utilizate n scopul unic de a atingerea obiectivelor din proiect i rezultatelor ateptate, ntr-o manier consecvent cu principiile economiei, eficienei i eficacitatea; e) sunt identificabile i verificabile, n special prin faptul c sunt nregistrate n evidenele contabile ale solicitantului i determinate n conformitate cu la principiile contabile general acceptate; f) respect cerinele legislaiei n vigoare. Cheltuielile sunt considerate a fi realizate n cazul n care exista documente justificative(factura, chitanta de plata si orice alte documente referitoare la plat- exista mai multe documente de plata ordin de plata, etc, nu este cazul sa fie mentionate aici), plata a fost realizata i obiectul livrat (n cazul de bunuri) sau executat (n cazul serviciilor i lucrrilor). Sunt considerate a fi eligibile cheltuielile pentru care s-a emis o factur n ultima lun de implementare i sunt pltite n termen de 30 de zile de la data final . Cheltuielile generale i de amortizarea de echipamente sunt considerate efectuate atunci cnd acestea sunt nregistrate in conturile contabile ale aplicantului. Cheltuielile partenerului vor fi eligibile in aceleai condiii ca i pentru beneficiar. Cheltuielile direct eligibile in cadrul proiectelor sunt acele cheltuieli care sunt identificate de ctre aplicantul proiectului i / sau partenerul de proiect, n conformitate cu principiile contabile i normele interne sunt cheltuieli direct legate de punerea n aplicare a proiectului i care pot fi, prin urmare, rezervate n mod direct. n special, cheltuielile directe sunt eligibile cu condiia ca acestea s ndeplineasc criteriile stabilite la lit.a-lit.e, dup cum urmeaz:

1) cheltuielile cu personalul alocat proiectului, cuprinznd salariile reale plus asigurrile sociale taxe i alte costuri statutare incluse n remuneraie, cu condiia ca acestea corespund solicitantului proiectului i/sau partenerului de proiect. . 2) cheltuielile de transport si diurna pentru personalul proiectului, cu condiia ca acestea s respecte practicile uzuale ale aplicantului proiectului i/ sau partenerilor de proiect i s nu depesc scara naionala relevanta, conform legislaiei in vigoare; 3) cheltuieli cu echipamente noi sau second hand, cu condiia ca acestea nu fie depreciate, n conformitate cu principiile contabilitii generale acceptate aplicabile pentru aplicantul proiectului i general acceptate pentru articole de acelai tip. Numai partea de amortizare corespunztoare duratei proiectului i ratei de utilizare efectiv n scopul proiectul poate fi luat n considerare, cu excepia cazului n care natura i / sau contextul utilizrii acestuia se justific. 4)reamenajare/renovarea cldirilor ce vor funciona ca centre de ngrijire i educare pentru copii de 0-3 ani i a copilului cu handicap cu vrst de 0-7 ani.; 5) cheltuieli cu consumabile i materiale, cu condiia c acestea s fie identificate i alocate proiectului; 6) cheltuielile ocazionate de alte contracte atribuite de ctre solicitantul proiectului, n scopul ndeplinirii proiectului, cu condiia ca atribuirea acestora sa respecte normele aplicabile privind achiziiile publice i Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar SEE 2009-2014; 7) Alte costurile provenite direct din cerinele Contractului (de exemplu, difuzarea de informaii, audit, traduceri, etc) Costurile indirecte vor fi calcultate dup cum urmeaz: (numr personal proiect/ numr total personal din structur)*100. Aceast sum nu va depi 10%. Procentul se aplic la totalul costurilor directe efectuate n perioada de referin (costurile de subcontractare, costurile partenerilor) Urmtoarele costuri nu vor fi considerate eligibile: (a) costurile cu dobnda, costuri aferente datoriei i cu ntrziere la plata taxelor; (b) taxe pentru tranzaciile financiare i alte costuri financiare, cu excepia costurilor legate de conturilor cerute de CMP, Punctul Focal Naional sau legea aplicabil i costurile de servicii financiare impuse de contractul proiectului; (c) provizioane pentru pierderi sau poteniale; (d) pierderile de schimb valutar, cu excepia pierderilor acoperite prin dispoziie n mod explicit aprobate de ctre CMF pentru fiecare program; (e) TVA de recuperat; (f) costurile care sunt acoperite de alte surse; (g) amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat, precum i (h) cheltuieli excesive sau nechibzuite. 5 Evaluarea i selecia proiectelor

5.1 Etapele evaluarii si selectiei proiectelor n vederea evalurii i selectrii propunerilor de proiecte se vor achiziiona servicii de evaluare, n vedere constiturii comsiei de evaluare/selecie si a comisiei de soluionare a contestaiilor.Fiecare comisie va fi formata din minim trei experi.Membrii comisiei de evaluare

si de solutionare a contestaiilor vor da o declaraie pe proprie rspundere ca nu sunt in situaie de conflict de interes cu solicitanii de finanare. Procedura de selecie a proiectelor presupune urmtoarele secvene: a) publicarea , intr-un cotidian central pe site-ul operatorului de program i pe siteul PNC a prezentului ghid pentru informarea potenialilor aplicanti; b) rspuns la clarificri solicitate; c) prezentarea propunerilor de proiecte; d) evaluarea propunerilor de proiecte; e) stabilirea proiectelor ctigtoare i a aplicantilor selectai; f) comunicarea rezultatelor evalurii; g) primirea i soluionarea contestailor h) afiarea listei finale a proiectelor ce vor fi finanate; i) ncheierea contractelor de finanare. a. Publicarea anunului de participare. n vederea demarrii procedurii de selecie a proiectelor, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice(MMFPSPV) public un anun de participare ntr -un cotidian central, precum i pe site-ul propriu: www.mmuncii.ro i pe site-ul PNC. n anunul de participare sunt menionate, n principal, informaii referitoare la accesarea prezentului Ghid pentru aplicanti, data i locul depunerii proiectelor, modalitatea de solicitare a clarificrilor, criteriile minime de selecie, criteriul de atribuire al finanrii. Anunul va fi publicat cu cel puin 60 de zile calendaristice nainte de data depunerii propunerilor de proiecte. b. Rspuns la clarificrile solicitate n cazul n care solicitantul are nevoie de clarificri referitoare la coninutul Ghidului pentru aplicanti, se poate adresa MMFPSPV la numrul de telefon/fax, precum i la adresa de e -mail ce vor fi prezentate n anunul de participare. MMFPSPV va transmite rspunsul la clarificri cu cel puin 6 zile lucrtoare nainte de data limit de depunere a proiectelor si va publica pe site -ul propriu i pe site-ul PNC, att solicitarea de clarificare cat si rspunsul la solicitarea de clarificare. c. Prezentarea propunerilor de proiect Propunerile de proiecte se depun n pachet nchis, dup cum urmeaz un exemplar original limba roman, si un exemplar n limba englez, plus n format electronic pe CD, n format needitabil, la registratura MMFPSPV pn la termenul limit prevzut n anunul de participare, respectiv 60 de zile calendaristice de la publicarea anunului. Aplicaia va conine urmtoarele documente: 1. Formularul proiectului prezentat conform anexei nr.1, semnat si stampilat de reprezentantul legal 2. Cererea de solicitare prezentat n conformitate cu anexa nr.2, semnat si stampilat de reprezentantul legal 3. Bugetul proiectului prezentat conform anexei nr.3, semnat si stampilat de reprezentantul legal

4. Planificarea activitilor prezentata conform anexei nr.4, semnat si stampilat de reprezentantul legal 5. Acordul de parteneriat prezentat conform anexei nr.5, semnat si stampilat de reprezentantul legal 6. Hotrrea consiliului judeean/consiliului local prin care ii asuma sustenabilitatea proiectului pentru o perioada de 5 ani, , precum sicheltuielilor neeligibile. 7. Dovada achitrii taxelor locale si a contribuiilor la bugetul de stat att a aplicantilor cat i a partenerilor din Romnia;pentru partenerii din statele donatoare, se vor depune documente echivalente care s ateste plata la zi a texelor si impozitelor, insotite de traduceri autorizare. 8. Dovada nfiinrii(hotrrea judectoreasca de nfiinare si certificatul fiscal) si statutul pentru ONG. Pentru partenerii din statele donatoare se vor depune documente echivalente, insoite de traduceri autorizate. 9. Dovada privind proprietatea imobilului si a terenului, insoit de o declaraie privind punerea la dispoziia proiectului a imobilului, att pe perioada de implementare, ct i n perioada de sustenabilitate de 5 ani. 10. Declaraia pe propria rspundere privind grupul obligatoriu de minim 5 persoane constituit din persoanele de etnie rom. Documentele prevzute la pct.1-8 si pct. 11 se transmit in original iar cele de la pct.9-10 n copie. Pe plicul nchis care conin documentele prevzute mai sus se fac urmtoarele meniuni: Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice; numele i adresa complet a aplicantului; pentru programul ,,Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si viata personala; A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ..( termenul limit de depunere a documentaiei prevzut n anunul de participare). d. Evaluarea propunerilor de proiecte Deschiderea propunerilor de proiect se realizeaz la data i locul prevzut n anunul de participare, ocazie cu care se ntocmete i un proces-verbal de deschidere. Aplicanii pot participa la deschiderea proiectelor. Propunerile de proiecte primite dup termenul limit vor fi excluse automat, fr a fi deschise. Criteriile aplicate pentru evaluarea proiectelor sunt cele din grila de evaluare, anexa la prezentul ghid. e. Stabilirea proiectelor ctigtoare i a aplicantilor selectai Comisia de selecie va stabili ofertele castigatoare in ordinea descresctoare a punctajului si va ncheia un raport al seleciei ce va fi supus spre aprobare reprezentantului legal. Raportul va avea la baz grilele individuale de evaluare ale membrilor comisiei. f. Comunicarea rezultatelor evalurii Dup aprobarea raportului, in termen de maxim 5 zile lucrtoare, operatorul de program va informa solicitanii individual prin email si fax dac propunera lor a fost sau nu propus spre finanare

g. Primirea contestailor In termen de 3 zile lucrtoare de la primirea rezultatului solicitanii nemulumii de rezultatul evalurii pot face contestaie. Contestaia va fi soluionata de comisia de soluionare a contestaiilor.Acetia vor reevalua solicitarea contestatarului si in termen de 5 zile lucrtoare de la luarea deciziei vor comunica rezultatul reevalurii. Daca in urma reevalurii se admite ca solicitarea ndeplinete condiiile de punctaj iar bugetul programului permite finanarea, contestaia va fi admis i proiectul va fi propus spre finanare. Dac n reevalurii se constat c aplicantul ntrunete condiiile de punctaj pentru finanare, dar acesta se situeaz sub punctajul ultimului admis, iar bugetul programului este depit, se respinge contestaia. n cazul n care, n urma reevalurii aplicantul va avea un punctaj mai mare dect a ultimului clasat i bugetul permite finanarea, contestaia va fi admis i proiectul va fi propus spre finanare. n acest caz, aplicaia ultimul clasat va fi respins. n cazul n care n urma reevalurii, contestatarul va obine un punctaj identic cu al ultimului clasat, va fi propus spre finanare, atunci ordinea descresctoare a acestor proiecte se stabilete dup: 1. numrul de indicatori din program propusi a fi realizati 2. valoarea contribuiei aplicantului . h. ncheierea contractelor de finanare Dup finalizarea procedurii de evaluare, inclusiv soluionarea contestaiilor, Comisia de evaluare/selecie comunica rezultatul evalurii. Operatorul de program invita solicitanii declarai ctigtori pentru a ncheia contractul de finanare. Modelul contactului de finanare este prevzut la anexa nr.6.

5.2

Evaluarea propunerilor de proiecte

5.2.1 Verificarea conformitii administrative i a eligibilitii proiectelor Se realizeaz de ctre comisia de selecie. Toate propunerile de proiecte primite vor fi verificate din punct de vedere al conformitii administrative i al eligibilitii. Grila utilizat pentru verificarea conformitii administrative i a eligibilitii este prevzut la anexa nr. 8. Se verific dac proiectul a fost primit n timp, dac documentaia este complet, n conformitate cu lista documentelor prevzuta la pct.5.1 litera c, dac valoarea solicitat se ncadreaz n limitele prevzute la pct.1. Se verific ndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevzute la pct.4. n condiiile n care, din documentaia de solicitare a finanrii lipsesc maximum trei documente, comisia de selecie poate decide solicitarea acestora, n baza unei notificri transmise pe fax sau pe email. Transmiterea documentelor se realizeaz n termen de max. 72 de ore de la data notificrii. In cazul n care, din documentaia de solicitare a finanrii lipsesc mai mult de trei documente, din care si formularul proiectului, aplicaia este respinsa.

Propunerile care ndeplinesc criteriile de conformitate administrativ i eligibilitate vor intra n etapa de evaluare propriu-zisa.

5.2.2 Selecia proiectelor Fiecare proiect se va evalua de doi membri ai comisiei. in baza grilei de evaluare prezentata la anexa nr.7. Fiecare evaluator completeaz grila, oferind puncte pentru fiecare seciune. Suma punctelor acordate de evaluator pentru fiecare seciune reprezint punctajul total acordat de evaluator proiectului respectiv. Punctajul final al proiectului este reprezentat de media aritmetica a punctajelor oferite proiectului de fiecare evaluator . Punctajul final este calculat prin trunchiere la a doua zecimala. Daca diferena de evaluarea pe un acelai proiect este mai mare de 30 pct. se va solicita evaluarea proiectului de un al treilea membru. In cazul in care mai multe proiecte au acelai numr de puncte, atunci ordinea descresctoare a acestor proiecte se stabilete dup: 1. numrul i cuantumul de indicatori propui a fi realizai 2. valoarea contribuiei (contribuie n natur teren, cldire, mobilier, echipamente, dotri, etcsau financiar) aplicantului. 6 Raportare i pli

6.1 Raportare PP nainteaz rapoarte tehnice i financiare privind stadiul derulrii proiectului ctre MMFPSPV odata cu depunerea cererii de decont . Rapoartele tehnice i financiare se vor prezenta in formatul solicitat de MMFPSPV care vor contine cel putin: raport privind atribuirea contractului de achiziie, lucrri i bunuri; raport financiar periodic care se nainteaz odat cu solicitarea de finanare i documentele justificative; raport tehnic de progres trei luni/ un an privind stadiul implementrii Proiectului care trebuie transmis n termen de 15 de zile de la data ncheierii Proiectului, respectiv a semnrii procesului-verbal de nchidere; 6.2 Decontarea cheltuielilor n general, finanarea proiectelor se bazeaz pe avans, n conformitate cu Regulamentul de implementarea a mecanismului financiar SEE 2009-2014 si care vor fi specificate n contractul de finanare al proiectelor. Plata in avans acordata OP reprezint 30 % din valoarea totala a proiectului. Modalitatea de plata ctre PP se va specifica in ghidul aplicantului si va fi stipulata in contractul de finantare. Baza de plat a fondurilor pentru PP, fie plata in avans, prefinantare, o reprezint cererea depus de ctre solicitantul de finanare n format electronic i pe hrtie. Plata n avans sub forma de prefinantare pentru PP se bazeaz pe cererea depusa de PP in care acesta estimeaz necesarul sau de cheltuieli pentru perioada urmtoare ( 3 luni).Operatorul de program va transfera avans promotorilor de proiecte, in conformitate cu cererea de plat trimisa atunci cnd toate condiiile prevzute n contract i regulamentul Mecanismul Financiar SEE au fost ndeplinite. Plile pe

proiecte se asigura de OP pe baza raportului financiar intermediar, raportului tehnic si a raportului de audit prezentate de PP n formatele prevzute de OP ori de cate ori se justifica. OP va verifica pe teren pe baza analizei de risc sau ori de cate ori exista suspiciunea ca o cheltuiala nu se justifica daca cheltuielile au fost realizate Plata transei urmtoare ca prefinantarea se acorda PP daca acesta a cheltuit corect cel puin 60% din valoarea totala a plailor acordate anterior. Termenele de plat vor fi specificate n contractul de finanare al proiectului. Plata tranei ulterioare de finanare poate fi suspendat, n cazul n care exist o suspiciune rezonabil c proiectul nu este implementat n conformitate cu contractul. Finanarea total a proiectului, n form de avans i pli intermediare nu poate depi 95% din suma total de finanare a proiectului. Suma rmas va fi transferata la solicitant ca o plat final n momentul aprobrii de ctre Operatorul Programului a cereri de plat final. Termenul limit de depunere a cererii de plat final la operatorul de program va fi specificata n contractul de finanare al proiectelor. Transferul de plat final va avea loc n condiiile in care au fost realizate toate activitile planificate prin proiect si solicitantul face dovada necesitaii plaii cu documente justificative anexate la Raport. Validarea cheltuielilor realizate din sumele acordate in avans se vor realiza pe documentele justificative, anexe la rapoartele financiare intermediare, rapoartele tehnice de progres si rapoartele de audit prezentate de PP n formatele prevzute de OP. Pentru estimarea necesarului de plti in avans, PP va transmite OP estimarea cheltuielilor necesare si justificate pentru doua perioade de raportare in conformitate cu Regulamentul SEE. Normele generale pentru pli sunt: a) Plile ctre PP se vor face numai dup semnarea contactului de finanare cu acetia, pentru cheltuieli eligibile conform Programului i regulamentul SEE, efectuate ncepnd cu data stabilit pentru fiecare proiect conform contractului de finanare, pn la data final stabilit n acord FMC. Plile de la PP la partenerii de proiect se va face n conformitate cu condiiile prevzute n acordul de parteneriat . b) Toi promotorii de proiecte vor contracta servicii de audit independente pentru certificarea cheltuielilor, inclusiv a partenerilor (costul de audit este eligibil pentru proiect si nu va depi 5% din valoarea contractului de finanare).In cazul partenerilor de proiect din statele donatoare, raportul unui auditor independent este considerat suficient pentru certificarea cheltuielilor. c) Cererea de avans, cererea de prefinantare, raportul financiar intermediar si raport financiar final sunt documente stabilite prin contractul de finanare(anexe la contract) i sunt obligatorii pentru toi promotorii de proiecte. Cererile de plata in avans si/sau cererile de prefinantare se verifica att din punct de vedere al eligibilitii cheltuielilor cat si din punct de vedere al ndeplinirii obiectivelor stabilite prin proiectul aprobat pentru perioada acoperita de cererile respective. d) Dobnda acumulat de contul bancar trebuie s fie declarata anual nu mai trziu de 1 februarie i se ramburseaz la PO sau Autoritatea de Certificare, astfel cum este stabilit n contractul de finanare.

Platile pentru PP se vor realiza de ctre Serviciul Contabilitate din cadrul OP. Toate plile vor fi corect reflectate n sistemul de contabilitate al OPMinisterul Muncii, Familiei , Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, i rezerv dreptul de a controla n orice etap desfurarea proiectului. Derularea activitii prin contractele finanate n cadrul programului, se supune controlului financiar al Curii de conturi n conformitate cu prevederile legale n vigoare. La solicitarea de plata un responsabil de monitorizare si un responsabil privind evaluarea cererii de plata, daca vor considera necesar, se vor deplasa la sediul beneficiarilor de proiecte si va verifica daca cele declarate in documentaia de solicitare a plaii coincide cu situaia din teren. Operatorul de program poate decide ca in orice faza a implementrii proiectelor sa realizeze o verificare in teren a stadiului implementrii proiectelor. 7 Modificarea proiectelor Proiectele selectate vor fi finanate pe baza de contracte semnate ntre Operatorul de program i aplicantul ctigtor, preciznd condiiile de modificare a acestora. Beneficiarii proiectului vor fi obligai s informeze Operatorul de program imediat de intenia lor de a face orice modificri n implementarea proiectului, att n ceea ce privete coninutul su, programul implementrii proiectului i bugetul, precum i orice modificri care pot exercita un impact direct asupra implementrii proiectului si in special asupra rezultatelor acestuia. n cazul n care modificrile proiectului sunt necesare, beneficiarii vor fi obligai s furnizeze operatorului de program (n termen de 14 zile de la apariia unuia din motivele pentru modificare, nu mai trziu de 3 luni nainte de finalizarea proiectului), o cerere de modificare a proiectului, o justificare a modificrilor propuse i o forma de modificare a contractului. Operatorul poate s solicite avizele experilor evaluatori sau comisiei de evaluare privind introducerea unor modificri care fac obiectul proiectelor evaluate. 8 Rezilierea contratului Rezilierea contractului se realizeaz n urmtoarele condiii:
a) utilizarea fondurilor n alte scopuri dect cele convenite sau prezentarea de

documente justificative false sau neconforme cu realitatea; b) orice alt situaie de nclcare a contractului sau a condiiilor generale prevzute n contract sau n anexele sale i pentru care se pot aplica motivele de reziliere. n condiiile prevzute la lit. a) i b) contractul se constituie titlu executoriu, fr a mai fi necesar intervenia instanei judectoreti. n condiiile menionate mai sus, Beneficiarul finanrii(BF) este obligat s returneze MMFPSPV, n termen de 30 de zile de la primirea notificrii, sumele primite pn la momentul notificrii. Nerespectarea prevederilor contractului, altele dect cele legate de utilizarea fondurilor i prezentarea documentelor justificative neconforme cu realitatea, conduce la suspendarea finanrii proiectului pn la remedierea situaiei respective de ctre beneficiarul finanrii.

OP transmite BF notificarea cu privire la suspendarea finanrii, iar aceasta este obligat s remedieze situaia respectiv n termen de 15 zile de la primirea notificrii. n condiiile n care, n termenul menionat BF nu remediaz situaia, MMFPSPV va desfiina unilateral contractul, fr a mai fi necesar intervenia instanei judectoreti. n acest caz, BF va fi direct rspunztor i obligat la plata eventualelor daune, conform legislaiei n vigoare.