Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de evaluare a activitatii practice

Domnule doctor, Va rugam sa completati aceasta fisa de evlauare a activitatii practice. Studentului ii vor fi acordate creditele pentru activitatea practica in functie de aprecierea pe care o veti face si a portofoliului de activitate intocmit in cursul stagiului de pregatire desfasurat sub indrumarea d-voastra.

Student , an VI , grupa:.......................... Perioada de desfasurare a activitatii practice( 2 ore!:.............................. "unostinte teoretice


#$celent

Foarte bun

%un

Slab

Foarte slab

&bilitati practice ' e$amen clinic


#$celent Foarte bun %un Slab Foarte slab

&bilitati practice ' rationament clinic si plan terapeutic


#$celent Foarte bun %un Slab Foarte slab

&bilitati practice ' ingri(iri date pacientilor


#$celent Foarte bun %un Slab Foarte slab

&titudinea fata de pacienti


#$celent Foarte bun %un Slab Foarte slab

&titudinea fata de colegi si personal


#$celent Foarte bun %un Slab Foarte slab

&bilitatea de a lucra in ec)ipa


#$celent Foarte bun %un Slab Foarte slab

"alitati personale
#$celent Foarte bun %un Slab Foarte slab

Portofoliu de activitate
#$celent Foarte bun %un Slab Foarte slab

*edic indrumator:................................... Semnatura................................................ Data si stampila institutiei....................................