Sunteți pe pagina 1din 8

Legea 255/2010 (exproprierea pentru cauza de utilitate publica) modificata

Art. 2 (1) n sensul prezentei legi sunt declarate de utilitate public! urm!toarele lucr!ri : a) lucrrile de construcie, reabilitare i modernizare de drumuri de interes naional, judeean i local, precum i toate lucrrile de construcie, reabilitare i extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrrile necesare dezvoltrii reelei de transport cu metroul i de modernizare a reelei existente, lucrrile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum i a infrastructurii de transport naval; b) lucrrile din domeniul gospodririi apelor, respectiv construciile hidrotehnice i lucrrile anexe, acumulrile de ap permanente i nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de aprare mpotriva inundaiilor, construciile i instalaiile hidrometrice, instalaiile de determinare automat a calitii apei, lucrrile de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalele i derivaiile hidrotehnice, staiile de pompare, precum i alte construcii hidrotehnice realizate pe ape, lucrri de renaturare, reabilitare zone umede i asigurarea conectivitii laterale; c) lucrrile de construcie, reabilitare, modernizare, dezvoltare i ecologizare a zonei litorale a !rii "egre, precum i a staiunilor turistice de interes naional; d) lucrrile de interes naional de dezvoltare a producerii, transportului i distribuiei de energie electric i gaze naturale, precum i a extraciei de gaze naturale; e) lucrrile miniere de interes naional pentru exploatarea zcmintelor de lignit, care se execut n baza unei licene de exploatare; f) lucrrile de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a p#rtiilor de schi, cu instalaiile de transport pe cablu aferente, lucrrile de amenajare a instalaiilor i echipamentelor de producere a zpezii i gheii artificiale i de ntreinere a p#rtiilor, instalaiile pentru iluminatul p#rtiilor de schi i alte echipamente necesare dezvoltrii domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea p#rtiilor destinate practicrii celorlalte sporturi de iarn $ biatlon, bob, sanie, srituri de la trambulin $ a patinoarelor i echiparea cu instalaiile i echipamentele corespunztoare, cuprinse n %rogramul naional de dezvoltare a turismului &'chi n (om#nia), aprobat prin *egea nr+ ,-./-001, cu modificrile i completrile ulterioare; g) lucrrile de realizare a 'istemului naional al perdelelor forestiere de protecie, precum i lucrrile de mpdurire a terenurilor degradate+

(-) 3xpropriator este statul rom#n pentru obiectivele de interes naional, judeele pentru obiectivele de interes judeean, iar municipiile, oraele i comunele pentru obiectivele de interes local+ (1) 4n aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevzut la alin+ (-) este reprezentat de: a) !inisterul 5ransporturilor i 6nfrastructurii, prin 7ompania "aional de 8utostrzi i 9rumuri "aionale din (om#nia $ '+8+, pentru toate lucrrile de construcie de drumuri de interes naional, prin 7ompania "aional de 7i :erate &7+:+(+) $ '+8+, pentru lucrrile de construcie, reabilitare i extindere a infrastructurii feroviare publice, prin 'ocietatea 7omercial de 5ransport cu !etroul ;ucureti &!etrorex)$ '+8+, pentru lucrrile necesare dezvoltrii reelei de transport cu metroul i de modernizare a reelei existente, prin aeroporturile de interes naional, pentru lucrrile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum i pentru lucrrile derulate n perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcia de drumuri, de infrastructur feroviar public, prin administraiile portuare i/sau de ci navigabile, precum i instituiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrrile de construcie, reabilitare i extindere a infrastructurii de transport naval, precum i pentru lucrrile portuare de transport feroviar i rutier; b) !inisterul !ediului i %durilor, prin 8dministraia "aional &8pele (om#ne), pentru lucrrile din domeniul gospodririi apelor, i prin (egia "aional a %durilor $ (omsilva, pentru lucrrile de realizare a 'istemului naional al perdelelor forestiere de protecie, precum i pentru toate lucrrile de mpdurire a terenurilor degradate; c) !inisterul 9ezvoltrii (egionale i 5urismului, pentru toate lucrrile de construcie, reabilitare, modernizare i dezvoltare a staiunilor turistice de interes naional, pentru lucrrile de construcie, reabilitare, modernizare, dezvoltare i ecologizare a zonei litorale a !rii "egre, lucrrile de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a p#rtiilor de schi, cu instalaiile de transport pe cablu aferente, instalaiile i echipamentele de producere a zpezii artificiale i gheii, de ntreinere a p#rtiilor, instalaiile pentru iluminatul p#rtiilor de schi i alte echipamente necesare dezvoltrii domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea p#rtiilor destinate practicrii celorlalte sporturi de iarn $ biatlon, bob, sanie, srituri de la trambulin $ a patinoarelor i echiparea cu instalaiile i echipamentele corespunztoare, cuprinse n %rogramul naional de dezvoltare a turismului &'chi n (om#nia), aprobat prin *egea nr+ ,-./-001, cu modificrile i completrile ulterioare; d) !inisterul 3conomiei, 7omerului i !ediului de 8faceri, prin 'ocietatea "aional a *ignitului &<ltenia)$ '+8+ 5#rgu =iu, pentru lucrrile miniere de interes naional pentru exploatarea zcmintelor de lignit, care se execut n baza unei licene de exploatare, i prin 7ompania "aional de 5ransport al 3nergiei 3lectrice &5ranselectrica) $ '+8+ ;ucureti i 'ocietatea 7omercial de 9istribuie i :urnizare a 3nergiei 3lectrice &3lectrica) $ '+8+ ;ucureti, pentru lucrri de interes naional de dezvoltare a transportului i distribuiei de energie electric, 'ocietatea "aional de 5ransport >aze

"aturale &5ransgaz) $ '+8+ !edia, pentru lucrrile de interes naional de dezvoltare i distribuie a gazelor naturale, 'ocietatea 7omercial de %roducere a 3nergiei 3lectrice &?idroelectrica) $ '+8+ ;ucureti, 'ocietatea 7omercial de %roducere a 3nergiei 3lectrice i 5ermice &5ermoelectrica) $ '+8+ ;ucureti, 'ocietatea "aional &"uclearelectrica) $ '+8+, pentru lucrrile de producere a energiei electrice, i 'ocietatea "aional de >aze "aturale &(omgaz)$ '+8+ !edia, pentru extracia gazelor naturale; e) unitile administrativ@teritoriale sunt reprezentate de autoritile administraiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrrile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii+ Art. 5 (2) 4n vederea realizrii lucrrilor prevzute la art+ 2 i -, expropriatorul prevzut la art+ alin+ (-) are obligaia de a aproba prin hotr#re a >uvernului sau, dup caz, prin hotr#re a autoritii administraiei publice locale sau judeene, respectiv a 7onsiliului >eneral al !unicipiului ;ucureti, dup caz, potrivit legii, indicatorii tehnico@economici ai lucrrilor de interes naional, judeean i local, pe baza documentaiei tehnico@economice aferente, amplasamentul lucrrilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, dup caz, sursa de finanare, precum i declanarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor aa cum rezult din evidenele 8geniei "aionale de 7adastru i %ublicitate 6mobiliar sau ale unitilor administrativ@teritoriale, sumele individuale aferente despgubirilor estimate de ctre expropriator pe baza unui raport de evaluare ntocmit av#nd n vedere expertizele ntocmite i actualizate de camerele notarilor publici i termenul n care acestea se vireaz ntr@un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziia proprietarilor de imobile+ 8mplasamentul lucrrii se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul consiliului local respectiv, prin afiare pe pagina proprie de internet a expropriatorului i va fi comunicat spre avizare i recepie 8geniei "aionale de 7adastru i %ublicitate 6mobiliar+ 8mplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care l definesc pe acesta+ 8utoritile administraiei publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere n planurile urbanistice generale ale localitilor+ 8ctualizarea planurilor urbanistice generale ale localitilor i a regulamentelor locale de urbanism poate fi finanat i de ctre expropriator+ (-) 9ocumentaia tehnico@economic aferent lucrrilor prevzute de prezenta lege se elaboreaz i se aprob n condiiile *egii nr+ ,00/-00- privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, ale *egii administraiei publice locale nr+ -2,/-002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale celorlalte acte normative aplicabile n materie de investiii publice de ctre autoritile prevzute la art+ sau de ctre autoritile administraiei publice locale, dup caz, i va conine varianta final a studiului de fezabilitate+

(") n #n$elesul prezentei legi coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate #n %arianta final! sau a documenta$iilor de urbanism ori a documenta$iilor topocadastrale aprobate conform legii &i este aprobat odat! cu indicatorii te'nico(economici cu documenta$ia de urbanism sau cu documenta$ia topo(cadastral! dup! caz incluz)nd &i lista imobilelor ce urmeaz! a fi expropriate

Art. * (2) 4n vederea realizrii obiectivelor de ecologizare i de reabilitare a zonei litorale a !rii "egre, nu este necesar aprobarea indicatorilor tehnico@economici+ (2) n cazul pre%!zut la alin. (1) exproprierea pentru cauz! de utilitate public! se face #n baza documenta$iilor de urbanism &i de amena+are a teritoriului ori a documenta$iilor topocadastrale ini$iate de autorit!$ile administra$iei publice locale sau de c!tre autorit!$ile administra$iei publice centrale dup! caz &i #ntocmite #n ,istemul na$ional de proiec$ie ,tereografic 1-.0+ (1) (ealizarea lucrrilor de modernizare i dezvoltare a zonei litorale a !rii "egre se face pe baza indicatorilor tehnicoeconomici aprobai potrivit prevederilor prezentei legi+

Art. . 9up aprobarea indicatorilor tehnico@economici, a documentaiilor de urbanism i amenajare a teritoriului sau a documentaiilor topo@cadastrale, dup caz, expropriatorul are obligaia consemnrii sumelor individuale reprezent#nd plata despgubirii la dispoziia proprietarilor de imobile, individualizai conform listei proprietarilor, aa cum rezult din evidenele 8geniei "aionale de 7adastru i %ublicitate 6mobiliar sau ale unitilor administrativ@teritoriale, afectai de prevederile prezentei legi, precum i obligaia afirii listei imobilelor ce urmeaz a fi expropriate i care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificrii proprietarilor+

Art. / (2) "otificarea inteniei de expropriere a imobilelor, precum i lista imobilelor ce urmeaz a fi expropriate se transmit prin pot ctre proprietari+ *ista imobilelor se face public prin afiarea acesteia la sediul consiliului local respectiv i pe pagina proprie de internet a expropriatorului+

(2) n termen de "0 de zile calendaristice de la data notific!rii pre%!zute la alin. (1) proprietarii imobilelor cuprinse #n list! au obliga$ia prezent!rii la sediul expropriatorului #n %ederea stabilirii unei +uste desp!gubiri+ (1) 'umele individuale prevzute la art+ B pot fi suplimentate, prin hotr#re a >uvernului, la cererea expropriatorului, n situaia modificrii numrului de imobile necesar a fi expropriate, precum i n orice alte situaii, temeinic motivate, inclusiv pentru situaia prevzut la alin+ (-)+ Art. (1) n termen de 5 zile lucr!toare de la expirarea termenului pre%!zut la art. / alin. (2) expropriatorul are obliga$ia emiterii deciziei de expropriere+ (-) 9ecizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, at#t mpotriva celor expropriai, c#t i mpotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, p#n la soluionarea definitiv i irevocabil a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat+ 7ontestaia asupra deciziei de expropriere nu suspend transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile n cauz+ (1) 9ecizia de expropriere se emite i i produce efectele i n situaia n care proprietarii imobilelor cuprinse n list nu se prezint n termenul stabilit la art+ C alin+ (-), nu prezint un titlu valabil sau nu sunt cunoscui proprietarii, precum i n situaia succesiunilor nedeschise sau a succesorilor necunoscui ori nu se ajunge la o nelegere privind valoarea despgubirii+ (A) 5ransferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privat a persoanelor fizice sau juridice n proprietatea public a statului sau a unitilor administrativteritoriale i n administrarea expropriatorului opereaz de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de ctre expropriator, ulterior consemnrii sumelor aferente despgubirii+ (,) 9up efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicit intabularea dreptului de proprietate asupra culoarului de expropriere n baza unei documentaii ntocmite pentru fiecare unitate administrativ@teritorial n parte, n conformitate cu dispoziiile legale aplicabile+ Dlterior operaiunii de intabulare, expropriatorul are obligaia de a ncepe lucrrile ntr@un termen considerat rezonabil, n funcie de complexitatea acestora+ (.) 4n vederea clarificrii situaiei juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va ntocmi documentaiile cadastrale conform dispoziiilor legale aplicabile+ (B) 4n situaia n care se expropriaz doar o parte dintr@un imobil care nu este nscris n cartea funciar, pe baza msurtorilor executate de expropriator se determin at#t

suprafaa expropriat, c#t i cea neexpropriat+ "umrul cadastral se acord numai pentru suprafaa neexpropriat+

Art. 11 (2) 9ocumentaiile cadastrale pentru imobilele expropriate se ntocmesc prin grija expropriatorului, av#ndu@se n vedere i dispoziiile *egii cadastrului i a publicitii imobiliare nr+ B/2EE., republicat, cu modificrile i completrile ulterioare+ (2) 0ocumenta$iile %or cuprinde &i date pri%ind #ncadrarea lucr!rii #n planurile de urbanism &i amena+are a teritoriului cu excep$ia lucr!rilor pre%!zute la art. * alin. (1) precum &i planuri cu amplasamentul lucr!rii care se recep$ioneaz! #n termen de 10 zile lucr!toare de c!tre Agen$ia 1a$ional! de 2adastru &i 3ublicitate 4mobiliar! prin unit!$ile sale teritoriale. 0up! recep$ionarea documenta$iilor cadastrale oficiile #n a c!ror raz! teritorial! de acti%itate sunt situate imobilele expropriate %or proceda din oficiu la atribuirea num!rului cadastral pentru suprafa$a neexpropriat! &i %or emite #nc'eiere de respingere pentru imobilele aflate #n coridorul de expropriere+ (1) %lanul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ@teritorial, care conine delimitarea imobilelor $ teren cu sau fr construcii $ expropriate va fi nsoit de anexa cu indicarea numelor deintorilor, precum i a ofertelor de despgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizai, se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rm#ne afiat p#n la finalizarea procedurii de expropriere, i prin afiare pe pagina proprie de internet a expropriatorului+ (A) 5abelele cu imobilele proprietate privat expropriate n condiiile prezentei legi, cuprinz#nd judeul, localitatea, numrul cadastral, suprafaa n metri ptrai i numele/denumirea proprietarului/deintorului, conform documentaiei cadastrale, vor fi aduse la cunotina public prin afiare la sediul consiliului local al fiecrei uniti administrativ@teritoriale pe raza creia se afl imobilele expropriate i pe pagina proprie de internet a expropriatorilor, cu 20 zile nainte de data nceperii activitii comisiei prevzute la art+ 2C+ (,) 9ata nceperii activitii comisiei prevzute la art+ 2C i data la care vor fi afiate tabelele prevzute la alin+ (A) se vor aduce la cunotina persoanelor interesate prin publicarea unui anun ntr@un ziar local+ (.) 4n situaia n care, drept consecin a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivrii proiectului tehnic sau a detaliilor de execuie, amplasamentul lucrrii se modific, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin ntocmirea unor documentaii cadastrale i actualizarea tabelelor prevzute la alin+ (A), cu respectarea reglementrilor n vigoare+

(B) 4nainte de data nceperii activitii comisiei prevzute la art+ 2C, un expert evaluator specializat n evaluarea proprietilor imobiliare, membru al 8sociaiei "aionale a 3valuatorilor din (om#nia $ 8"3F8(, va ntocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativteritorial, pe fiecare categorie de folosin+ (C) (aportul de evaluare se ntocmete av#ndu@se n vedere expertizele ntocmite i actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art+ BB2 alin+ (,) din *egea nr+ ,B2/-001 privind 7odul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare+ (E) (aportul de evaluare se ntocmete sub coordonarea Dniunii "aionale a "otarilor %ublici din (om#nia+

Art. 1* (1) 0e$in!torii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere afectate de elaborarea documenta$iei de urbanism studiului de fezabilitate 5 %arianta final! sau a documenta$iilor topo(cadastrale dup! caz dup! o prealabil! &i obligatorie #n&tiin$are efectuat! de c!tre expropriator sunt obliga$i s! permit! accesul pentru efectuarea m!sur!torilor topografice a studiilor geote'nice &i a oric!ror opera$iuni necesare studiului de fezabilitate precum &i a studiilor de teren ar'eologice+ (-) 8ceste dispoziii se aplic i pentru efectuarea msurtorilor topografice necesare ntocmirii planurilor, precum i pentru ntocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activiti necesare, prevzute de prezenta lege+

Art. "5 *a data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: a) *egea nr+ A0B/-00, privind unele msuri prealabile lucrrilor de reabilitare i extindere a infrastructurii feroviare publice, publicat n !onitorul <ficial al (om#niei, %artea 6, nr+ C din , ianuarie -00.; b) *egea nr+ C,/-00B privind unele msuri prealabile lucrrilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la &8eroportul 6nternaional ?enri 7oand $ ;ucureti), publicat n !onitorul <ficial al (om#niei, %artea 6, nr+ -1B din , aprilie -00B; c) *egea nr+ 2EC/-00A privind unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de drumuri de interes naional, judeean i local, publicat n !onitorul <ficial al (om#niei, %artea 6, nr+ ACB din 12 mai -00A, cu modificrile i completrile ulterioare;

d) *egea nr+ 20./-00C privind exproprierea pentru cauz de utilitate public a terenurilor necesare lucrrilor miniere pentru exploatarea zcmintelor de lignit, publicat n !onitorul <ficial al (om#niei, %artea 6, nr+ 1.E din 2A mai -00C+ e) orice dispozi$ii contrare+
modificat de *ege nr+ E0/-022 $ pentru modificarea i completarea *egii nr+ -,,/-020 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, necesar realizrii unor obiective de interes naional, judeean i local din . iunie -022, !+ <f+ A0B/-022 ;