Sunteți pe pagina 1din 7

CAILE DE FINANTARE ALE UNEI AFACERI

Activitatea oricarei firme se desfasoara pe baza surselor proprii si a surselor straine. Pentru ca aceasta activitate sa se poata mentine in parametrii de rentabilitate si ca valoarea acestora sa fie intr-o continua crestere se procedeaza periodic la analiza activitatii din punct de vedere al echilibrului financiar.Astfel se va analiza utilizand anumiti indicatori financiari. In figura urmatoare este prezentata structura necesarului brut de finantare.

Structura simplificata a bilantului financiar al unei firme

Pentru analiza financiara a activitatii economice prezinta importanta Calculul capacitatii de indatorare pe termen lung
Se calculeaza ca:

In cazul FE MK TRAVEL SRL.,capacitatea de indatorare este de 79%,valoare favorabila pentru firma fiind situata sub 100%

2.Fondul de rulment (FR) reprezinta partea din capitalul permanent destinata si utilizata in vederea finantarii activitatii curente de exploatare si se determina pe baza relatiei: Fondul de rulment este expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a Contributiei acestuia la realizarea echilibrului finantarii pe termen scurt. FR=CP-AI, unde:CP-capital permanent AI-active imobilizate FR=100346,52-1186=99160,52 Regulile fundamentale ale echilibrului financiar: Nevoile permanente pentru constituirea activelor fixe trebuie finantate din surse permanente mobilizate pe termen lung sau pe termen nelimitat Nevoile temporare trebuie acoperite din surse temporare,iar fondul de rulment trebuie sa fie mai mare decat nevoia de fond de rulment pentru a degaja o trezorerie neta pozitiva.

3.Nevoia de fond de rulment(NFR) reprezinta stocurile plus creantele care trebuie sa fie finantate din fondul de rulment si se determina pe baza relatiei: NFR=(St+Cr)-DC Unde:St-stocuri Cr-creante DC-datorii curente NFR=1733-300=1433 4.Trezoreria neta(TN)-este partea din fondul de rulment care depaseste nevoia de fond de rulment si se determina pe baza relatiei: TN=FR NFR Unde: FR-fond de rulment NFR-nevoia de fond de rulment TN=99.160,52 1433=97.727,52 Trezoreria neta are o valoare pozitiva , ceea ce arata capacitatea intreprinderii de avinde si de a incasa productia realizata, fiind o premisa in asigurarea continuitatii activitatii.

6.Lichiditatea-care se refera la capacitatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani. Lichiditate curenta -imediata Lichiditatea curenta=Active circulante/Datorii curente=99.960/80.399=1,24% Indicatorul lichiditatii curente in anul 2011 are valoarea de 1,24, ceea ce arata ca FE MKTRAVEL SRL avea posibilitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea imediata=(active circulante stocuri)/ datorii curente= Solvabilitatea-reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si onora platile la termenele scadente si se calculeaza folosind urmatoarea formula: Solvabilitatea globala=(active circulante +active fixe) /datorii totale =191.912/80.399=2.38%

VA MULTUMIM
PENTRU ATENTIE!