Sunteți pe pagina 1din 3

n cazul unui autovehicul de transport marf cu masa total autorizat egal sau mai mare de 12 tone:

Numrul de axe i greutatea brut ncrcat maxim admis #x e" motor oare" cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalentele recunoscute Impozitul n lei ! an" #lte sisteme de suspensie pentru axele motoare

dou axe 1 2 ' ) , $asa de cel pu%in 12 tone& mic de 1' tone $asa de cel pu%in 1' tone& mic de 1) tone $asa de cel pu%in 1) tone& mic de 1, tone $asa de cel pu%in 1, tone& mic de 1- tone $asa de cel pu%in 1- tone dar mai dar mai dar mai dar mai ( 1'' '*+ ,1+ ,1+ 1'' '*+ ,1+ 11*. 11*.

II

' axe 1 2 ' ) , * + $asa de cel pu%in 1, tone& mic de 1+ tone $asa de cel pu%in 1+ tone& mic de 1. tone $asa de cel pu%in 1. tone& mic de 21 tone $asa de cel pu%in 21 tone& mic de 2' tone $asa de cel pu%in 2' tone& mic de 2, tone $asa de cel pu%in 2, tone& mic de 2* tone $asa de cel pu%in 2* tone dar mai dar mai dar mai dar mai dar mai dar mai 1'' 2'1 )+) *1, .)+ .)+ .)+ 2'1 )+) *1, .)+ 1)+2 1)+2 1)+2

III

) axe 1 2 ' ) , * $asa de cel pu%in 2' tone& mic de 2, tone $asa de cel pu%in 2, tone& mic de 2+ tone $asa de cel pu%in 2+ tone& mic de 2. tone $asa de cel pu%in 2. tone& mic de '1 tone $asa de cel pu%in '1 tone& mic de '2 tone $asa de cel pu%in '2 tone dar mai dar mai dar mai dar mai dar mai *1, *2' .+' 1,), 1,), 1,), *2' .+' 1,), 22.1 22.1 22.1

n cazul unei combina/ii de autovehicule& un autovehicul articulat sau tren rutier& de transport de marf cu masa total maxim autorizat egal sau mai mare de 12 tone:
Numrul de axe i greutatea brut ncrcat maxim admis #x e" motor oare" cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalentele recunoscute I dou axe 1 2 ' ) , * + . II 2 0 2 axe 1 2 ' ) , * + . III 2 0 ' axe 1 2 ' I1 ' 0 2 axe 1 2 $asa de cel pu%in '* tone& dar mai mic de '- tone $asa de cel pu%in '- tone& dar mai mic de )) tone 1'., 1.'+ 1.'+ 2*+. $asa de cel pu%in '* tone& dar mai mic de '- tone $asa de cel pu%in '- tone& dar mai mic de )( tone $asa de cel pu%in )( tone 1,+. 21.+ 21.+ 21.+ 2.-* 2.-* $asa de cel pu%in 2' tone& dar mai mic de 2, tone $asa de cel pu%in 2, tone& dar mai mic de 2* tone $asa de cel pu%in 2* tone& dar mai mic de 2- tone $asa de cel pu%in 2- tone& dar mai mic de 2. tone $asa de cel pu%in 2. tone& dar mai mic de '1 tone $asa de cel pu%in '1 tone& dar mai mic de '' tone $asa de cel pu%in '' tone& dar mai mic de '* tone $asa de cel pu%in '* tone& dar mai mic de '- tone $asa de cel pu%in '- tone 122.. ).1 +21 -+1 1)2. 1.-) 1.-) 1.-) 2.. ).1 +21 -+1 1)2. 1.-) '(12 '(12 '(12 $asa de cel pu%in 12 tone& dar mai mic de 1) tone $asa de cel pu%in 1) tone& dar mai mic de 1* tone $asa de cel pu%in 1* tone& dar mai mic de 1- tone $asa de cel pu%in 1- tone& dar mai mic de 2( tone $asa de cel pu%in 2( tone& dar mai mic de 22 tone $asa de cel pu%in 22 tone& dar mai mic de 2' tone $asa de cel pu%in 2' tone& dar mai mic de 2, tone $asa de cel pu%in 2, tone& dar mai mic de 2- tone $asa de cel pu%in 2- tone ( ( ( *( 1'+ '2( +)+ +)+ +)+ ( ( *( 1'+ '2( )1) 1'1( 1'1( 1'1( Impozitul n lei ! an" #lte sisteme de suspensie pentru axele motoare

'

$asa de cel pu%in )( tone& dar mai mic de )) tone $asa de cel pu%in )) tone

2*+.

'.*'

) 1 ' 0 ' axe 1

2*+.

'.*'

$asa de cel pu%in '* tone& dar mai mic de '- tone $asa de cel pu%in '- tone& dar mai mic de )( tone $asa de cel pu%in )( tone& dar mai mic de )) tone $asa de cel pu%in )) tone

+.)

.*(

.*(

1)')

'

1)')

22-'

1)')

22-'

n cazul mi2loacelor de transport pe ap:


$i2loc de transport Impozit 3 lei 3 1)1-1 ntre ( i .*) 1-1 x )-2 +-' 142(, 14.21,+ x 1,+ 2)1 )22

14 5untre& brci fr motor& folosite pentru pescuit i uz personal 24 6rci fr motor& folosite n alte scopuri '4 6rci cu motor )4 Nave de sport i agrement7" ,4 8cutere de ap *4 9emorchere i mpingtoare: a" p:n la ,(( ;< inclusiv b" peste ,(( ;< i p:n la 24((( ;< inclusiv c" peste 24((( ;< i p:n la )4((( ;< inclusiv d" peste )4((( ;< +4 1apoare 3 pentru fiecare 14((( td= sau frac%iune din acesta -4 ;eamuri& lepuri i bar2e fluviale: a" cu capacitatea de ncrcare p:n la 14,(( de tone inclusiv b" cu capacitatea de ncrcare de peste 14,(( de tone i p:n la '4((( de tone inclusiv c" cu capacitatea de ncrcare de peste '4((( de tone