Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic Profesor: Comanac Victoria Data: 18.03.

2014 Clasa: a VI-a Disciplina: Istorie Tema: Lumea la nceputul epocii mo!erne Lec"ia: Reforma i Contrareforma. Rzboaiele religioase Tipul lec"iei: !o#$n!irea !e noi cuno%tin"e &copul lec"iei: !o#$n!irea unor noi cuno%tin"e referitoare la cau'ele( urm)rile %i impactul *eformei asupra cre%tin)t)"ii occi!entale. +#iecti,e opera"ionale:
La sf$r%itul lec"iei( to"i ele,ii ,or fi capa#ili: +1 - s) e.plice no"iunile: *eform)( in!ul/en")( lut0eranism( cal,inism( an/licanism( inc0i'i"ie( 0u/0eno"i. +2 - s) enumere principalele cau'e ale apari"iei *eformei n 1iserica 2pusean) +3 - s) numeasc) pe marii reformatori protestan"i + 4 - s) in!ice timpul %i teritoriile /eo/rafice n care s-a r)sp$n!it *eforma( n toate cele trei /rup)ri principale 3lut0eran)( cal,in)( an/lican)4 +5 - s) men"ione'e principalele principii reformatoare intro!use treptat !e marii reformatori +6 - s) preci'e'e urm)rile *eformei( insist$n! cu prec)!ere asupra r)'#oaielor reli/ioase

&trate/ia !i!actic)
1. Metode i procedee: e.plica"ia( e.punerea( con,ersa"ia( !e'#aterea( o#ser,area !iri7at)( e.erci"iul 2. Mijloace de nvmnt: 8arta 9uropei n secolul al :VI-lea( fi%a !e lucru( manual. 3. Forme de organizare a activitii elevilor: 2cti,itate frontal)( acti,itate in!i,i!ual)

Nr crt

Etapele leciei 1. Moment$l organizatoric 2. &regtirea elevilor pentr$ receptarea noilor c$notine 3. )n$narea titl$l$i i a o!iectivelor leciei

!. "imp op. 1; 1;

#etalieri de conin$t

Metode Forme de i re%$r%e organizare

Eval$ are

<otarea a#sen"elor Pre/)tirea clasei pentru !esf)%urarea orei Protestantismul este a treia ramur) a cre%tinismului( al)turi !e catolicism %i orto!o.ism: el a luat na%tere la nceputul secolului al :VI-lea n urma 'e(ormei. *eforma a fost o ampl) mi%care i!eolo/ic) n!reptat) mpotri,a 1isericii catolice 3!eci nu mpotri,a cre%tinismului n /eneral4( cu implica"ii social-politice 9.plica"ia %i culturale !in cele mai profun!e. <umit) =!ram) a con%tiin"ei europene>( *eforma a pro!us separarea unor noi #iserici cre%tine !e cea catolic) 3lut0eran)( cal,in)( an/lican)4. &e scrie pe ta#l) !ata %i titlul lec"iei: &e preci'ea') o#iecti,ele lec"iei. *eforma %i Contrareforma. 9.plica"ia

2cti,itate frontal)

1;

2cti,itate frontal)

35;

*.

+om$nicarea ,n%$irea noilor c$notine

&e pre'int) noile cuno%tin"e !up) urm)torul plan !e i!ei( care se notea') pe ta#l) %i se completea') ulterior: I. Cau'ele *eformei: a4 reli/ioase #4 economico-sociale c4 culturale II *eformatorii: a4 ?artin Lut0er #4 @lric0 ABin/li c4 Cean Cal,in III. Principii reformatoare IV. Contrareforma V. @rm)rile *eformei. &e e.plic) no"iunea !e *eform): Reform = mi%care socio-politic) %i i!eolo/ic) !e la nceputul secolului al :VI-lea n!reptat) mpotri,a 1isericii catolice( a c)rei principal) consecin") a fost !esprin!erea !in ca!rul s)u a #isericilor reformate sau protestante. -. &e pre'int) ca$zele 'e(ormei: a4 reli/ioase: - #o/)"ia e.cesi,) a preo"ilor care uitaser) !e smerenia %i simplitatea cerute !e preceptele cre%tine - cump)rarea %i ,in!erea func"iilor #iserice%ti - ,$n'area in!ul/en"elor - ,ia"a scan!aloas) a unor papi 32le.an!ru VI 1or/ia4

9.punerea

2cti,itate frontal)

9.plica"ia

2cti,itate frontal)

9.punerea 2cti,itate Lecturarea frontal) !ocumentul 2cti,itate ui I 3fi%a !e !e /rup lucru4

&e e.plic) ele,ilor no"iunea !e in!ul/en"). Indulgen D !ocument ce con"ine te.tul ru/)ciunilor care tre#uia spus pentru a o#"ine iertarea total) sau par"ial) a p)catelor( pe care 1iserica catolic) o acor!a cre!incio%ilor n sc0im#ul unei sume !e #ani. Preci'are: En Fermania( c)lu/)rul Tet'el se ocupa cu ,$n'area in!ul/entelor. 2cesta spunea c) in!ul/en"ele au efect ime!iat %i si/ur: = n!at) ce #anul sun) n cutie( sufletul '#oar) spre cer>. &e continu) pre'entarea cau'elor *eformei: #4 economico - sociale: - ta.ele mari c)tre 1iseric) - acumularea %i folosirea propriet)"ilor !e p)m$nt n mo! neonest !e c)tre clerul catolic - #ur/0e'ia !orea o #iseric) mai s)rac)( simplificarea ceremonialului reli/ios %i u calen!ar cu mai pu"ine s)r#)tori c4 culturale: - apari"ia noilor curente - *ena%terea %i umanismul - care culti,au ncre!erea n for"ele creatoare ale omului %i care au '!runcinat cre!in"a n !o/mele 1isericiiG tip)rirea c)r"ilor n lim#ile na"ionale. --. &e pre'int) re(ormatorii apuseni: a4 ?artin Lut0er 31483 - 15464 - Fermania #4 @lric0 ABin/li - 9l,e"ia 3partea /erman)4 c4 Cean Cal,in - 9l,e"ia 3partea france')4 Preci'are: Ini"iatorul *eformei este consi!erat a fi ?artin Lut0er 3151H4. 9l a afi%at pe u%a cate!ralei !in Iittem#er/ 3oct. 151H4 95 de teze n care se pronun"a mpotri,a ,$n')rii in!ul/en"elor %i consemna m)surile propuse pentru refacerea ncre!erii oamenilor n 1iseric). *uptura cu *oma s-a reali'at n anul urm)tor c$n! ?artin Lut0er a refu'at s) retracte'e cele afirmate. &e in!ic) la 0arta ariile /eo/rafice n care s-a e.tins luteranismul %i cal,inismul. Lut0eranismul s-a r)sp$n!it n centrul %i nor!ul Fermaniei( n nor!ul 9uropei( a7un/$n! p$n) la sa%ii !in Transil,ania. Cal,inismul s-a r)sp$n!it n Jran"a( K)rile !e Cos( &co"ia( @n/aria %i la ma/0iarii !in Transil,ania. &e e.plica !enumirea !e protestan"i atri#uit) lut0eranilor. Preci'are: En anul 152L( mp)ratul Carol Muintul a cerut statelor care a!er) la lut0eranism( s) p)stre'e respectul pentru 1iserica *omei( !ar ele au protestat( fapt pentru care lut0eranii se mai numesc protestan"i. ---. &e pre'int) principiile re(ormatoare ale lui .$t/er: 1. pomenirile %i cump)rarea in!ul/entelor nu au nici o ,aloare

9.punerea

2cti,itate frontal)

Lecturarea #io/rafiei lui ?artin Lut0er 3manual( p. 1024 +#ser,area !iri7at) 3manual(p. 12L4

2cti,itate frontal)

2cti,itate frontal)

numai cre!in"a poate sal,a sufletul omului 3. fiecare cre!incios tre#uie sa citeasc) 1i#lia %i s) o interprete'e !up) Citirea unui propria con%tiin") fra/ment 4. simplificarea ceremonialului 3ru/)ciunea( c$ntarea( pre!ica( oficierea !in cele slu7#elor n lim#ile na"ionale4 95 de teze 5. confiscarea #unurilor #iserice%ti ale lui 6. nu accept) cultul: ?aicii Domnului( al sfin"ilor( al icoanelor( al Lut0er moa%telor. H. refu'a celi#atul preo"ilor Prin faptul c) lut0eranii %i-au #a'at !o/mele numai pe &f$nta &criptur)( #iserica lor se mai nume%te %i 1iseric) 9,an/0elic). &e pre'int) principiile re(ormatoare a!)u/ate !e 0ean +alvin: 9.punerea 1. concep"ia pre!estin)rii a#solute( conform c)reia m$ntuirea este 0ot)r$t) nu !e faptele omului( ci numai !e ,oin"a lui Dumne'eu 2. simplific) cultul !i,in mai mult !ec$t Lut0er 3. intro!uce or!inea %i !isciplina e.a/erat) n 1iseric) 1iserica cal,in) se mai nume%te %i reformat). &e pre'int) cea !e-a treia form) a protestantismului ap)rut) n 2n/lia 315344( n timpul re/elui 8enric al VIII-lea - n 1534 8enric al VIII-lea scoate 1iserica catolic) !e su# autoritatea papei %i pune #a'ele Bisericii anglicane - care repre'int) un compromis ntre catolicism %i protestantism. -1. +ontrare(orma &e pre'int) po'i"ia 1isericii catolice fa") !e propa/an!a reformatoare. En a !oua 7um)tate a secolului al :VI-lea( 1iserica 2pusean) a luat masuri !e 9.punerea com#atere a !octrinelor care i amenin"au unitatea %i m)suri !e nt)rire a 1isericii Catolice. 2ceste ac"iuni au purtat numele !e Contrareform. En acest sens a fost con,ocat Conciliul de la Trento 31545-15634( n ca!rul c)ruia au fost a!optate urm)toarele m)suri: preci'area strict) a !octrinei #iserice%ti( reor/ani'area n,)")m$ntului #isericescG Papa era recunoscut n continuare ca unicul con!uc)tor al 1isericii catolice. Pentru pre nt$mpinarea r)sp$n!irii i!eilor *eformei( catolicii au creat Congregaia Indexului( care a,ea ca scop e.aminarea tuturor scrierilor cu caracter reli/ios sau laic %i alc)tuirea unor liste cu cele inter'ise catolicilor( numite In!e.. @n alt mi7loc !e lupt) mpotri,a *eformai a fost Inchiziia. Inchiziie D Institu"ie a 1isericii apusene( creat) n 1183 pentru pe!epsirea ereticilor %i a celor ostili catolicismului. 1. 2rmrile 'e(ormei. &e pre'int) consecin"ele *eformei: - a sl)#it unitatea cre%tin)t)"ii occi!entale( !ar %i a cre%tin)t)"ii n /eneral - a !eterminat apari"ia a numeroase conflicte ntre protestan"i %i catolici

2.

2cti,itate frontal)

2cti,itate frontal)

2cti,itate frontal)

10; 3. Fi4area i %i%tematizare a c$notin5 elor


+1 +2 +3 +4 +5 +6

6. "ema pentr$ aca% )precierea activitii elevilor

2;

a4 *)'#oaiele ci,ile %i reli/ioase !in Fermania: - 1531 - li/a constituit) !in principi %i ora%e /ermane a !eclan%at o lupt) mpotri,a mp)ratului Carol Muintul( !in !orin"a !e a primi !reptul !e a trece la protestantism - prin pacea !e la 2u/s#ur/ 315554 Carol Muintul a!mitea e.isten"a a !ou) reli/ii: catolic) %i protestant). Li#ertatea reli/ioas) era acor!at) !oar principilor. #4 *)'#oaiele reli/ioase !in Jran"a: - r)'#oi purtat ntre catolici %i protestan"i 31562-15L84G catolicii erau con!u%i !e familia !e Fuise( n timp ce protestan"ii( numi"i aici 0u/0eno"i( a,eau n frunte familia 1our#on. - r)'#oiul a atins un moment !e ,$rf la 23 au/ust 15H2 c$n! a a,ut loc masacrul !in noaptea &f$ntului 1artolomeu( c$n! mii !e 0u/0eno"i au fost m)cel)ri"i. - n 15L8( prin 9!ictul !e la <antes( se recunoa%te 0u/0eno"ilor li#ertatea reli/ioas) %i !reptul !e a-%i practica cultul. &e cere ele,ilor s) r)spun!) urm)toarelor cerin"e: - 9.plica"i no"iunea !e: *eform)( in!ul/en")( Contrareform) - Preci'a"i locul apari"iei *eformei - ?en"iona"i principalele cau'e care au contri#uit la apari"ia *eformei - 9numera"i numele marilor reformatori - In!ica"i pe 0art) ariile /eo/rafice un!e s-a r)sp$n!it lut0eranismul( cal,inismul %i an/licanismul - ?en"iona"i principiile reformatoare intro!use !e Lut0er - Preci'a"i urm)rile *eformei - re'ol,area e.. 1(2(3Np. LH - se fac aprecieri /enerale %i in!i,i!uale pri,in! implicarea lor n pre!area noilor cuno%tin"e - se notea') ele,ii care au participat acti, la lec"ie

9.punerea

Citirea te.telor( p. 114-115. Con,ersa"ia

2cti,itate frontal)

2cti,itate frontal)

2preci eri ,er#ale

9.plica"ia