Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T.

Popa Iai Facultatea de Medicin Disciplina de Fiziopatologie

Tematica cursurilor i lucrrilor practice pentru anul III Medicin Semestrul II 2011/2012
Nr. . #. *. Data !."# $ # ."# #(."# $ #)."* "*."* $ "!."* "."* $ (."* Cursul Fiziopatologia ec%ili&rului eritrocitar Fiziopatologia ec%ili&rului +luido'coagulant ,IFiziopatologia ec%ili&rului +luido'coagulant ,II- . Fiziopatologia ocului Fiziopatologia aparatului e/cretor ,partea I'aFiziopatologia aparatului e/cretor ,partea II'aFiziopatologia ec%ili&rului acido'&azic Fiziopatologia ec%ili&rului %idroelectrolitic Fiziopatologia meta&olismului glucidic Fiziopatologia aparatului digestiv ,partea I'aFiziopatologia aparatului digestiv ,partea II'aFiziopatologia malignizrii Lucrarea practic Investigarea tul&urrilor ec%ili&rului eritrocitar ' teste screening Investigarea tul&urrilor ec%ili&rului eritrocitar ' teste analitice Investigarea tul&urrilor ec%ili&rului +luido'coagulant ' %emostaza primar Investigarea tul&urrilor ec%ili&rului +luido'coagulant ' %emostaza secundar $ teste screening i analitice Investigarea tul&urrilor aparatului e/cretor1 teste statice Investigarea tul&urrilor aparatului e/cretor1 teste dinamice TEST C NT! L Investigarea tul&urrilor meta&olismului glucidic1 sindromul %iperglicemic si sindromul %ipoglicemic Investigarea tul&urrilor cavit3ii &ucale4 eso+agului4 stomacului Investigarea tul&urrilor pancreasului i intestinului Investigarea tul&urrilor +icatului i cilor &iliare Investigarea tul&urrilor ec%ili&rului acido'&azic Investigarea tul&urrilor ec%ili&rului %idroelectrolitic 67F8976I :.P.. 7;8M7< P689TI9

(.

0. 2. !. ). ". ". . #. *. (.

!."* $ # ."* #(."* $ #)."* * ."* $ "(."( "!."( $ ."(

(."( $ )."( #)."( $"#."0 "0."0 $ "5."0 #."0 $ 2."0 5."0 $ #*."0 #2."0'*"."0

1" # 2$ aprilie %acan&a de 'ati =7F DI>9IP:I<8 Pro+. Dr. Magda ?@D7>9U