Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL Nr. ..

La contractual de prestari servicii incheiat si inregistrat sub nr. . / ... Incheiat astazi, ., intre !ocietatea co"erciala .., cu sediul / do"iciliul in .., inregistrata la registrul co"ertului / autoritatile ad"inistratiei publice din .. sub nr. .. / / .. C#I.., tele$on ., reprezentata legal prin ., in calitate de .., !i !ocietatea co"erciala .., cu sediul / do"iciliul in .., inregistrata la registrul co"ertului / autoritatile ad"inistratiei publice din .. sub nr. .. / / .. C#I.., tele$on ., reprezentata legal prin ., in calitate de .., In te"eiul art. %%%%% din contractul nr %%% / %%%%%%%, partile &OTA'A!C (. De co"un acord se reziliaza contractul nr%%% din data%%%%%% ) *. +artile declara si recunosc ca nici una din ele nu "ai are obligatii una $ata de celalata rezultate din e,ecutarea acestui contract. +rezentul act aditional a $ost incheiat in * e,e"plare, cate un e,e"plar pentru $iecare parte, ur"and sa - si produca e$ectele incepand cu data de %%%%%%% !e"naturi

S-ar putea să vă placă și