Sunteți pe pagina 1din 29

COLEGIUL TEHNIC MTSARI COMUNA MTSARI JUDEUL GORJ

PROIECT DE CERTIFICARE A CALIFICRII PROFESIONALE TEHNICIAN N INDUSTRIA ALIMENTAR NIVELUL III

Coordonator: Prof. POPESCU MIHAELA Absolvent: POMAG MARIA CRISTINA

2014

COLEGIUL TEHNIC MTSARI COMUNA MTSARI JUDEUL GORJ

TEMA PROIECTULUI:

TEHNOLOGIA DE OBINERE A ALCOOLULUI RAFINAT

2014

CUPRINS CAPITOLUL I MATERII PRIME PENTRU OBINEREA ALCOOLULUI RAFINAT .................................................................................4 1.1. General t! ....................................................................................... 4 1.". Mater #r $e %are %on n &a'!r d re%t (er$entes% b l .....................4 1.). Mater #r $e a$ donoase ................................................................* 1.).1. Carto( ...................................................................................* 1.).". Por+$b+l ................................................................................, 1.).). Gr-+l ........................................................................................ 1.).4. /e%ar! ...................................................................................10 1.).*. Or&+l .....................................................................................10 1.).1. Ov!&+l ..................................................................................11 1.).,. /or2+l ...................................................................................11 1.)... Ore&+l ...................................................................................11 CAPITOLUL II TE3NOLOGIA 4E OBINERE A ALCOOLULUI RAFINAT 4IN MELA/5 .....................................................1" ".1. General t! .....................................................................................1 " ".". Pre2!t rea $elase #entr+ ntrod+%erea 6n (abr %a7 e ......................1" ".). 4 l+area $elase .............................................................................1) ".4. Ne+tral &area 8 a% d+larea $elase ................................................1) ".*. L $#e& rea $elase ........................................................................14 ".1. Ob7 nerea dro9d lor #entr+ (er$entare ..........................................14 ".,. Pre(er$entarea ...............................................................................1* "... Fer$entarea $elase .......................................................................1* CAPITOLUL III TE3NOLOGIA 4E OBINERE A ALCOOLULUI RAFINAT 4IN MATERII PRIME AMI4ONOA/E ..........11 ).1. General t! .....................................................................................1 1 ).". Fer$entarea ....................................................................................11 ).). 4 st larea ........................................................................................1, ).4. Ra( narea ........................................................................................1, ).*. F erberea .........................................................................................1, ).1. :a'ar ( %area ..................................................................................1. ).,. Fer$entarea #ro#r +;& s! a #l!$e& lor d n $ater #r $e a$ donoase .....................................................................................1. )... Ra( narea al%ool+l+ br+t ................................................................"1 ).<. Cara%ter st % le al%ool+l+ ra( nat ..................................................."" CONCLU:II I PROPUNERI ...........................................................................")

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................"4 ANE=E ;"; ARGUMENT Ind+str a al%ool+l+ se ba&ea&! #e #r n% # +l a%t v t!7 #rod+s #r n% #al de (er$enta7 e 8 b o$as!. Al%ool+l et l % ob7 n+t nd+str al #e %ale (er$entat v! sa+ s ntet %! este den+$ t +&+al s# rt 8 se 6n7ele2e +n a$este% de al%ool et l %> a#! 8 +nele $#+r t!7 . Al%ool+l et l % ra( nat> are o %on%entra7 e al%ool %! de %%a. <1 ? vol. Al%ool+l ra( nat are $+lte +t l &!r : 6n nd+str a al $entar! se (olose8te la ob7 nerea b!+t+r lor al%ool %e 8 a o7et+l+ > 6n nd+str a %' $ %! 6n ob7 nerea %a+% +%+l+ s ntet % 8 %a d &olvant> 6n nd+str a (ar$a%e+t %! #entr+ #rel+%rarea an+$ tor s+bstan7e @eter> %loro(or$A> ar 6n $ed % n! %a de& n(e%tant. Bn +lt $+l de%en +> al%ool+l et l % 6n a$este% %+ ben& na se (olose8te dre#t %arb+rant #entr+ $otoarele %+ ardere ntern!. Bn nd+str a al%ool+l+ > real &area #rod+s+l+ ( n t este $+lt $a #+7 n de#endent! de (a&ele #ro%es+l+ te'nolo2 %. Or %e de( % en7!> abatere sa+ eroare stre%+rat! 6n #ro%es+l te'nolo2 % #oate ( %ore%tat! 6n +lt $a (a&! a a%est+ a> la ra( narea al%ool+l+ br+t. Cal tatea al%ool+l+ ra( nat este de#endent! de nstala7 a de ra( nare> de $od+l %+$ s+nt res#e%ta7 #ara$etr te'nolo2 % 6n a%east! (a&! te'nolo2 %!. O $#ortan7! $are se a%ord! ob7 ner +nor randa$ente $ar la #rel+%rarea $ater lor #r $e #r n as 2+rarea %al t!7 %ores#+n&!toare a $ater lor #r $e> a+C l are 8 se$ (abr %ate. (er$entat ve a

dro9d lor> %are trans(or$! &a'ar+r le (er$entes% b le d n s+bstrat 6n al%ool> +n

;); CAPITOLUL I MATERII PRIME PENTRU OBINEREA ALCOOLULUI RAFINAT 1.1. G ! r"#$%&$. No7 +nea de al%ool 68 are or 2 nea 6n %+v ntele arabe:

al @art %olA 8 %o'ool @s+bt lA> l+%r+ s+bt l. U&+al> al%ool+l #rod+s #e %ale nd+str al!> este den+$ t s# rt> #r n a%esta 6n7ele2-nd+;se +n a$este% de al%ool> a#! 8 alte ele$ente volat le> alde' de> eter > ester > al7 al%ool 8 a#!> al%ool+l et l % ( nd %o$#onent+l #r n% #al. 4en+$ rea 8t n7 ( %! a s# rt+l+ este %ea de al%ool et l % sa+ etanol. Al%ool+l ra( nat> %are are +n %on7 n+t de #este <1? al%ool et l % d n vol+$> este +n l %' d l $#ede> n%olor> %+ $ ros s#e% ( % 8 2+st ar&!tor. /e a$este%! 6n or %e #ro#or7 e %+ a#a> este n(la$ab l> d n a%east! %a+&!> treb+ nd s! ( e de#o& tat> $an #+lat 8 trans#ortat 6n %ond 7 s#e% ale. Mater le #r $e (olos te #e #lan $ond al 6n nd+str a s# rt+l+ s+nt $ater le %are %on7 n s+bstan7e (er$entes% b le. A%estea se 6$#art 6n +r$!toarele %ate2or : ; $ater #r $e %are %on7 n &a'!r d re%t (er$entes% b l ; d n a%east! %ate2or e (a% #arte: $elasa @s+b#rod+s 6n %are %o$#onent+l #r n% #al este &a'aro&a> re&+ltat la (abr %area &a'!r+l+ d n s(e%l! de &a'!rAD ; $ater #r $e %are %on7 n a$ don @a$ donoaseA ; 6n a%east! 2r+#! s+nt %+#r nse: %arto( > %erealele @#or+$b> 2r-+> se%ar!> or&> ov!&> $e > (r 8%!AD t+ber%+le de #lante tro# %aleD Pentr+ (abr %area s# rt+l+ > 6n 7ara noastr!> se +t l &ea&!> 6n #r n% #al $elasa @#este *0? d n #rod+%7 a de s# rt se ob7 ne d n a%east! $ater e #r $!A> #re%+$ 8 #or+$b+l 8 %arto( . 1.2. M"% r$$ 'r$( )"r )o!$! *"+&r ,$r )% f r( !% -)$.$#. Melasa>

este +n s+b#rod+s %are re&+lt! de la (abr %area &a'!r+l+ d n s(e%l! de &a'!r sa+ trest e de &a'!r. Bn #ro%es+l de ob7 nere al &a'!r+l+ > &a'aro&a se eCtra2e d n s(e%l! t! at! ;4; s+b (or$! de t! 7e > #r n d (+& e %+ a9+tor+l a#e %alde. A#o > s+bstan7ele $ nerale 8 or2an %e se #re% # t! #r n ad!+2are de la#te de var 8 #r n sat+rare %+ b oC d de %arbon. Pre% # tat+l se se#ar! #r n ( ltrare> ar s ro#+l de &a'!r ast(el #+r ( %at se %on%entrea&! #-n! %-nd 6n%e#e %r stal &area. Cr stal &area &a'!r+l+ are lo% 6n do+! sa+ tre eta#e. :a'aro&a> %are 6n +lt $a (a&! n+ a $a %r stal &at> 6$#re+n! %+ s!r+r le de #otas + 8 sod + %are n+ a+ $a #+t+t ( el $ nate 6n #ro%es+l de (abr %a7 e (or$ea&! $elasa. 4 n #+n%t de vedere ( & %> $elasa se #re& nt! %a +n l %' d v-s%os> av-nd o %+loare br+n!;nea2r!. Melasele de %al tate nor$al! a+ +n $ ros #l!%+t de %a(ea #roas#!t #r!9 t! 8 %+ 2+st d+l%e;a$!r+ . Gre+tatea s#e% ( %! 6n ra#ort %+ a#! este de 1>);1>4*. Gre+tatea $elase se eC#r $! 6n 2rade &a'aro$etr %e Ball n2 @EBll2A sa+ Br C @BCA. Un 2rad &a'aro$etr % re#re& nt! 1 2 de s+bstan7! +s%at! d &olvat! 6n 100 2 sol+7 e. Melasa are %on%entra7 a %+#r ns! 6ntre ,*;.0EBC @6n 100 #!r7 $elas! se 2!ses% ,*;.0 #!r7 s+bstan7! +s%at! 8 "0;"* #!r7 a#!A. 1./. M"% r$$ 'r$( "($,o!o"- .Cele $a +t l &ate $ater #r $e a$ donoase s+nt %arto( %erealele @#or+$b> 2r-+> se%ar!> ov!&> sor2> ore&A 1./.1 C"r%of$$. /e %+lt v! b ne 6n &onele %+ %l $at te$#erat 8 sol+r n s #oase. 4ator t! %ant t!7 ob7 nerea a$ don+l+ . Pentr+ nd+str al &are se #re(er! so +r le tard ve> %+ o #er oad! $a l+n2! de ve2eta7 e> de 1)0 & le> %are a%+$+lea&! o %ant tate $a $are de a$ don 8 a+ o re& sten7! $a b+n! la de#o& tare. Co$#o& 7 a $ed e a %arto( lor este +r$!toarea: ; a#! F ,*?D de $ar a$ don> %arto( s+nt (olos 7 la

; s+bstan7e (!r! a&ot F "0>.?> d n %are a$ don 1.?D ; #rote n! br+t! F "?D ; 2r!s $e br+t! F 0>"?D ;*; ; %el+lo&! F 1?D ; s+bstan7e $ nerale @%en+8!A F 1?. Bn (abr %a7 a al%ool+l+ > ne nteresea&! a$ don+l 8 %ant t!7 le $ % de &a'ar+r s $#le @0>*;1>*?A. A$ don+l d n %arto( var a&! 6ntre 14 8 "" ?> 6n (+n%7 e de so > %ond 7 #edo%l $at %e 8 de a2rote'n %a a#l %at!. B$#re+n! %+ &a'ar+r le s $#le (or$ea&! Gvaloarea 6n a$ donH a %arto( lor> %are se deter$ n! %+ a9+tor+l +nor balan7e s#e% ale @Re $ann sa+ ParoIA. 4 (eren7a d ntre %on7 n+t+l 6n s+bstan7! +s%at! 8 a$ don este de *>,*?. /+bstan7ele #rote %e s+nt (or$ate d n #rote ne @alb+$ neA 8 a$ noa% & . Bn #ro%es+l te'nolo2 %> a%estea s+nt (olos te #entr+ n+tr 7 a %el+lelor de dro9d e> la (er$entarea #l!$e& lor d n %arto( . Cel+lo&a> lo%al &at! 6n %oa9a t+ber%+l lor de %arto( > se 2!se8te 6n %ant t!7 $ % . /+bstan7ele $ nerale s+nt re#re&entate de s!r+r le sol+b le de #otas + @1"?A 8 d n (os(a7 %are (or$ea&! 1*? d n %en+8!. 4e#o& tarea %arto( lor se (a%e 6n s lo&+r 8 8an7+r la o te$#erat+r! o#t $!%+#r ns! 6ntre 1;* EC 8 +$ d tate de .*;<*?. /e 7 ne sea$a de ntens tatea res# ra7 e %are treb+ e s! ( e $en7 n+t! la valor s%!&+te. 4a%! te$#erat+ra 6n st v! s%ade lent #-n! la F"EC> o #arte d n a$ don se trans(or$! 6n &a'!r> %are #r n re6n%!l& rea %arto( lor tre%e d n no+ 6n a$ don. 4a%! te$#erat+ra s%ade s+b F"EC> %arto( $+%e2a +r lor 8 ba%ter lor. Carto( (olos 7 6n nd+str a al%ool+l+ treb+ e s! 6nde#l neas%! +r$!toarele %ond 7 : ; s! a b! +n %on7 n+t r d %at 6n a$ donD ; s! ( e a9+n8 la $at+r tateD 6n2'ea7! 8 r!$-n d+l% > ar da%! te$#erat+ra 8 +$ d tatea d n de#o& te s+nt r d %ate> se (avor &ea&! de&voltarea

; s! n+ ( e 6n2'e7a7 D ;%on7 n+t+l 6n s+bstan7e alb+$ no de s! ( e %-t $a red+sD ; s! a b! o %oa9! s+b7 re 8 neted!> %+ +n %on7 n+t s!ra% 6n %el+lo&!D ;1; ; s! ( e %-t $a re& sten7 la de#o& tare. 1./.2. Por0(.0#. Este o %ereal! %+lt vat! 6n 7ara noastr!> (olos t #entr+ al $enta7 e> (+ra9are 8 nd+str e. /%'e$a te'nolo2 %! de ob nere a al%ool+l+ ra( nat d n %ereale este #re&entat! 6n ( 2+ra ). /e %+nos% $+lte so +r de #or+$b> %are se deosebes% 6ntre ele #r n (or$!> %+loarea boabelor 8 endos#er$+l+ @st %los sa+ (! nosA. Bn nd+str a al%ool+l+ se #re(er! #or+$b+l %+ boabe (! noase> %are %on7 ne o %ant tate $are de a$ don 8 $a s%!&+t! 6n s+bstan7e #rote %e. Co$#o& 7 a %' $ %! a #or+$b+l+ de# nde de so 8 are +r$!toarele valor : ; a#! F 1)>)?D ; s+bstan7e nea&otoase F 1.>1?> d n %are a$ don *<>1?D ; #rote n! br+t! F 10?D ; 2r!s $e br+t! F 4>.?D ; %el+lo&! br+t! F ">"?D ; s+bstan7e $ nerale @%en+8!A F 1>1?. La re%oltare> #or+$b+l are o +$ d tate r d %at! de "*?> de a%eea el se +s+%! 6na nte de 6ns lo&are #entr+ a ev ta a+to6n%!l& rea. Con7 n+t+l 6n a$ don al #or+$b+l+ re#re& nt! ,0? d n s+bstan7a +s%at! a bob+l+ . Bn #or+$b se 2!ses% &a'ar+r s $#le @">"?A> deCtr ne @">*?A 8 #ento&an @4>4?A. Gr!s $ le s+nt lo%al &ate 6n e$br on 8 n+ n(l+en7ea&! s#+$area de (er$entare a #l!$e& > %eea %e #er$ te +t l &area la $aC $ a %a#a% t!7 l n+r lor> ar bor'ot+l re&+ltat la d st lare se (olose8te %a (+ra9. /+bstan7ele #rote %e s+nt (or$ate d n %o$#+8 %+ a&ot %are s+nt (olos te 6n n+tr 7 a dro9d lor> d+#! o ' drol &! en& $at %!> 6n t $#+l &a'ar ( %!r #l!$e& . as#e%t+l

/+bstan7ele $ nerale s+nt lo%al &ate 6n e$br on> %oa9! 8 endos#er$> valor le a%estora ( nd s%!&+te. Bn %en+8a #or+$b+l+ se 2!ses%: (os(or> #otas +> $a2ne& +> %al% +> s l % +> sod + 8 $ %roele$ente> %a ( er> & n%> $an2an> %+#r+. ;,; Con7 n+t+l #or+$b+l+ 6n v ta$ ne este $ %> d ntre a%estea a$ nt $: v ta$ na B1> B"> PP 8 a% d+l #antoten %. N+ se 2!ses% v ta$ nele C 8 A. Bn #or+$b+l $at+r> a%t v tatea> a$ la& %! este slab!> ar a$ la&a este na%t v!. Por+$b+l (olos t 6n +r$!toarele %ond 7 : ; s! a b! +n %on7 n+t $are de ' dra7 de %arbon> 6n s#e% al de a$ donD ; s! %on7 n! o %ant tate red+s! de s+bstan7e #rote %eD ; bob+l s! ( e $oale 8 %+ %oa9! %-t $a s+b7 reD ; s! ( e a9+ns la $at+r tateD ; s! a b! +n %on7 n+t red+s de +$ d tate. 1././. Gr10#. Fa%e #arte d n (a$ l a Gr"($! " > 2en+l Tr$%$)0(> ar so +l %el $a r!s#-nd t este Tr t %+$ aest v+$ sa+ Tr t %+$ v+l2are 8 %+#r nde "0 de var et!7 . /o +r le de 2r-+ %+lt vate la no 6n 7ar! se 6$#art 6n: ; so +r de toa$n!D ; so +r de #r $!var!. F e%are so este %ara%ter &at de o ser e de 6ns+8 r $or(olo2 %e> ( & olo2 %e 8 ( & %o;%' $ %e> s#e% ( %e. Bob+l de 2r-+ are +n %on7 n+t de s+bstan7e $ nerale %+#r ns 6ntre 1>4"; ">"4? ra#ortat la s+bstan7a +s%at!> %+ o valoare $ed e de 1><"?. Ele s+nt d str b+ te ne+n (or$ 6n strat+l ale+ron % al bob+l+ de 2r-+ 8 d (er! de #artea anato$ %!. O ord ne des%res%!toare a ele$entelor este +r$!toarea: J> P> /> M2> Cl> Co> Na> / > Fe> :n et%. Bob+l de 2r-+ are +n %on7 n+t 6n s+bstan7e #rote %e %are var a&! 6ntre <>< 8 1,>,?> %+ o valoare $ed e de 14>*?> (+n%7 e de so 8 de var etate. /+bstan7ele #rote %e s+nt d str b+ te ne+n (or$ 6n bob 8 s+nt re#re&entate de: nd+str a s# rt+l+ treb+ e s! 6nde#l neas%!

; alb+$ ne @);*?AD ; 2lob+l ne @1;10?AD ; #rola$ n! @40;*0?AD ;.; ; 2l+tel n! @)0;40?A. Gl+% dele re#re& nt! #artea %ea $a $#ortant! d n bob+l de 2r-+> %o$#onent+l %el $a $#ortant ( nd a$ don+l. A$ don+l d n 2r-+ se #re& nt! s+b (or$! de 2ran+le de d (er te (or$e: lent %+lare> ovo dale> s(er %e> al+n2 te> #ol edr %e. 4 $ens +nea a%estor 2ran+le este de ";4* $ %ron . /tr+%t+ra ntern! a 2ran+le de a$ don este %onstr+ t! d ntr;o ser e de $e$brane %on%entr %e> %+#r n&-nd 6ntre ele s#a7 . At-t $e$brana eCter oar! %-t 8 %ea nter oar!> ( nd %on%entr %e> s+nt $a re& stente la ata%+l en& $at % 6n %o$#ara7 e %+ s#a7 le nter&onale. A$ don+l este %onst t+ t d n do+! t #+r de $a%ro$ole%+le: ; a$ lo&a @6n #ro#or7 e de 1,;",?AD ; a$ lo#e%t na @6n #ro#or7 e de ,);.)?AD Gl+% dele (a% #arte d n tre $ar 2r+#e: ; $ono&a'ar de @2l+%o&!> (r+%to&!AD ; ol 2o&a'ar de tetra&a'ar deAD ; #ol &a'ar de @2l+%o(r+%tan > 'e$ %el+lo&e> #ento&an A. Cel+lo&a se 2!se8te 6n #ro#or7 e de 4>1? 6n bob+l de 2r-+. L # dele se 2!ses% 6n #ro#or7 e de ">";)>1?> ( nd d str b+ te ne+n (or$ 6n #!r7 le anato$ %e ale bob+l+ ast(el: ; endos#er$ 4*>1?D ; e$br on "1>,?D ; strat ale+ron % "1>1?D ; 6n 6nvel 8 1>1?. Bn boabele de 2r-+ se 2!ses% +r$!toarele 2r+#e de en& $e: a$ la&e> #rotea&e> l #a&e> (os(ata&e> oC da&e 8 #eroC da&e. 4e ase$enea> se 2!ses% @$alto&!> &a'aro&!> $el b o&!> tr &a'ar de>

v ta$ ne ' drosol+b le B1> B"> B1> PP> a% d #antoten %> a% d (ol %> b ot na 8 v ta$ ne l #osol+b le E> J> A. ;<; 1./.4. S )"r&. Este +t l &at! $a rar 6n ob7 nerea al%ool+l+ ra( nat 8 se (olose8te %-nd dev ne $#ro#r e %ons+$+l+ al $entar sa+ #entr+ (+ra9area an $alelor. Con7 n+t+l 6n a$ don al se%are este de **;,0?> ast(el %! d n 100 K2 se%ar! se ob7 ne )*;), l al%ool ra( nat. Bn #rote na d n se%ar!> l & na se 2!se8te 6n #ro#or7 e de 4?> 6n %o$#ara7 e %+ %ea d n 2r-+ %are este doar de ">*?. /+bstan7ele nea&otate eCtra%t ve d n se%ar! s+nt (or$ate d n a$ don. Boabele de se%ar! s+nt s!ra%e 6n 2r!s $ > a%estea 2!s nd+;se 6n e$br on @1">*? d n 2re+tatea l+ A. Pr n% #alele s+bstan7e $ nerale d n %en+8! s+nt %onst t+ te d n (os(or> $a2ne& + 8 #otas +. Con7 n+t+l 6n v ta$ ne al se%are este ase$!n!tor %el+ d n 2r-+: v ta$ na B1> B"> B1> PP. 1./.2. Or*0#. 4ator t! %on7 n+t+l+ r d %at 6n ' dra7 de %arbon 8 #rote n!> or&+l sa+ or&oa %a este (olos t 6n al $enta7 e> 6n nd+str a ber 8 6n nd+str a al%ool+l+ ra( nat. Co$#o& 7 a %' $ %! a bob+l+ de or& nd %! o %ant tate $are de s+bstan7e eCtra%t ve nea&otate 8 de #rote ne. 4 n #+n%t de vedere %' $ % boabele de or& n+ se deosebes% #rea $+lt de boabele altor %ereale. /+bstan7ele #rote %e (or$ea&! ,;1.? 8 a$ don+l *0;1.? d n s+bstan7a +s%at!> 6n (+n%7 e de so 8 de %ond 7 le ve2etat ve. Boabele de or& %on7 n o %ant tate $a $are de %el+lo&!> dator t! #leve > o %ant tate $ %! de 2r!s $e> s+nt l #s te de %aroten> v ta$ na A 8 %on7 n #+7 n! r bo(lav n!. Un %on7 n+t r d %at de a$ don se #oate ob7 ne d n or&+l %+lt vat 6ntr;+n %l $at r!%oros 8 +$ed. Boabele de or& 8 or&oa %! d+#! 2er$ nare> %on7 n o %ant tate $a $are

de en& $e %are (avor &ea&! ' drol &a a$ don+l+ . Bn str+%t+ra #rote nelor de or& ;10; l #s t! de a$ noa% & : 2l %o%ol> l & n! 8 $et on n!> ar ar2 n na 8 tr #to(an+l se 2!ses% 6n %ant tate $ %!. Gl+tel na este (oarte s!ra%! sa+ l #s t! de 2l+ten> %eea %e nd %! o 6ns+8 re slab! de #an ( %a7 e a (! n de or&. 1./.3. O4&*0#. /e (olose8te %a al $ent> s+b (or$! de (+l2 > (! n!> 2r 8+r > dator t! valor sale n+tr t ve r d %ate. Boabele de ov!& %on7 n o %ant tate $are de #rote ne> 2r!s $ > +n %on7 n+t r d %at 6n v ta$ na A 8 B> #re%+$ 8 (os(or. /+nt bo2ate 6n s+bstan7e 2rase %are s+nt lo%al &ate 6n e$br on> %on7 n+t+l a%estora var nd 6ntre *>"1;,>")?. Ov!&+l %+lt vat are +n %on7 n+t r d %at de #rote ne %+#r ns 6ntre 10><;1*>1?. Bn %o$#onen7a #rote nelor ntr! .0? 2lob+l ne> 10; 1*? aven ne> *? 2l+ten ne 8 1? alb+$ ne. Bn or& s+bstan7ele eCtra%t vele nea&otate %on7 n <0? a$ don> ar rest+l este (or$at d n &a'ar+r 8 deCtr ne. Fra%7 +nea neor2an %! a boabelor de ov!& este +r$!toarea: 11>1? J"O> "">1? P"O*> )>.? CaO> ">1? Na"O> ,? M2O> 44><? / O"> %ant t!7 $ % de $an2an> & n%> %+#r+> ( er 8 alte ele$ente. 1./.5. Sor60#. @/or2+$ v+l2are PersA a#ar7 ne (a$. Gra$ neae> se %+lt v! #entr+ boabe> ar d n t+l# n! se ob7 ne +n s+% d+l%e> (oarte bo2at 6n &a'ar+r . Boabele de sor2 a+ o lar2! +t l &are 6n 'rana oa$en lor> an $alelor 8 6n nd+str e.Laloarea n+tr t v! a boabelor de sor2 este ase$!n!toare %+ a boabelor de #or+$b. /or2+l 8 ' br & de sor2 a+ +n %on7 n+t red+s de %aroten 8 Canto( le. Prote nele d n sor2 s+nt de( % tare 6n a$ noa% & esen7 al : l & n!> tr #to(an 8 $et on n!> ar valoarea ener2et %! a boabelor de sor2 este e2al! %+ %ea a boabelor de #or+$b. 4ator t! %on7 n+t+l+ r d %at 6n a$ don> sor2+l este (olos t 6n nd+str a al%ool+l+ . 1./.7. Or *0#. Ore&+l %+lt vat (a%e #arte d n (a$. OrM&a sat va L. N %+#r nde $a $+lte s+bs#e% . Boabele de ore& de%ort %at %on7 n: #rote ne ,>,?> ntr!: )*;4*? #rola$ ne> )*;4*? 2l+ten ne> 10;"0? 2lob+l ne 8 );4? alb+$ ne. Prote na or&+l+ F 'orde na este

s+bstan7e eCtra%t ve nea&otate ,*>"?> 2r!s $ 0>4?> %el+lo&! ">"? 8 %en+8! 0>*?. Pr n valoarea l+ n+tr t v! 8 #r n %ant tatea de %alor > ore&+l de#!8e8te %ea $a $are #arte a al $entelor #e %are le %ons+$! o$+l. ;11; CAPITOLUL II TEHNOLOGIA DE OBINERE A ALCOOLULUI RAFINAT DIN MELAS 2.1. G ! r"#$%&$. Ob7 nerea al%ool+l+ ra( nat d n $elas! se des(!8oar! %on(or$ s%'e$e te'nolo2 %e #re&entate 6n ( 2+ra 1. Pr n% #alele (a&e ale #ro%es+l+ te'nolo2 %> 6n ord nea des(!8+r!r s+nt +r$!toarele: ; re%e#7 a 8 de#o& tarea $elase F #ar%+rs+l a%este o#era7 $elasa este s+#+s! +nor anal &e ( & %o;%' $ %e #entr+ deter$ narea %al t!7 D ; Melasa se de#o& tea&! 6n re&ervoare $etal %e de %a#a% tate %+#r ns! 6ntre *00;"000 tD ; #re2!t rea $elase #entr+ ntrod+%erea 6n (abr %a7 e F o#era7 le de #re2!t re %onsta+ 6n d l+area> ne+tral &area> a% d+larea> ad!+2area s!r+r lor n+tr t ve 8 l $#e& rea $elase D ; #re(er$entarea F este #ro%es+l te'nolo2 % 6n %are are lo% $+lt #l %area dro9d e 6n %ant tatea ne%esar! %are s! as 2+re (er$entarea #l!$e& lor de $elas!. Pre(er$entarea este +lt $a (a&! de $+lt #l %are $as v! a dro9d lor de %+lt+r! @%+lt+ra de dro9d eAD ; (er$entarea #l!$e& lor de $elas! F 6n a%east! (a&! are lo% trans(or$area de %!tre dro9d a &a'!r+l+ d n #l!$e& le de $elas! 6n al%ool 8 CO"D ; d st larea #l!$e& lor (er$entate F #r n d st larea #l!$e& lor de $elas! re&+lt! al%ool+l br+t %are are o %on%entra7 e al%ool %! de .0;.*?D #l!$ada de&al%ool &at! se n+$e8te bor'otD lor>

; ra( narea al%ool+l+ br+t F %onst! 6n 6nde#!rtarea s+bstan7elor volat le %+ #+n%t de ( erbere $a $ % sa+ $a $are de%-t al al%ool+l+ et l %. 2.2. Pr 6&%$r " ( #"- $ ' !%r0 $!%ro,0) r " 8! f".r$)"9$ . La ntrarea 6n (abr %!> $elasa se re%e#7 onea&! %ant tat v 8 %al tat v. ;1"; aA Re%e#7 a %ant tat v! %onst! 6n ver ( %area 2re+t!7 $elase . Un alt as#e%t al re%e#7 e %ant tat ve este 8 %el al %on7 n+t+l+ de &a'!r al $elase . Pro%ent+l de &a'!r d n $elas! este %+#r ns 6ntre 4"F*"?. Pentr+ re2le$entarea $od+l+ de #lat! a $elase s;a stab l t +n n vel de re(er n7! a %on7 n+t+l+ de &a'!r> ast(el> #re7+l +ne tone de $elas! este ( Cat #entr+ +n %on7 n+t de re(er n7! de *0? &a'aro&!. bA Re%e#7 a %al tat v! +r$!re8te e(e%t+area +r$!toarelor anal &e: as#e%t> $ ros+l> %ons sten7a> %+loarea> rea%7 a $elase @a% d! sa+ al%al n!A sa+ #3;+l> %on7 n+t+l de s+bstan7! +s%at!> dens tatea> %on7 n+t+l de &a'!r> a% d tatea volat l!> n tr 7 8 n+$!r+l de $ %roor2an s$e 6ntr;+n 2ra$ de $elas!. Melasa se de#o& tea&! 6n re&ervoare $etal %e de %a#a% tate %+#r nse 6ntre *00 8 "000 t. Mod+l de de#o& tare #oate n(l+en7a %al tatea $elase . 2./. D$#0"r " ( #"- $. Melasa este (oarte v-s%oas! 8 are +n %on7 n+t $are de &a'!r. 4 n a%este $ot ve> dro9d le n+ #ot #rod+%e (er$enta7 a al%ool %!> deoare%e ele n+ #ot a%7 ona 6ntr;+n $ed + %+ %on%entra7 e $are de &a'!r> ar d n %a+&a v-s%o& t!7 $ar > $elasa n+ are $ob l tate. 4 l+area $elase se real &ea&! %+ a#! #otab l! #-n! la %on%entra7 a ne%esar! @1";14EBll2 #entr+ #re(er$entare sa+ )0;)"EBll2 #entr+ (er$entareA. 2.4. N 0%r"#$*"r " :$ ")$,0#"r " ( #"- $. Pr n ne+tral &area 8 a% d+larea $elaselor %+ a% d s+l(+r % se real &ea&! +r$!toarele: ; se as 2+r! #3;+l o#t $ a%t v t!7 dro9d lorD ; %ontr b+ e la l $#e& rea $elase > deter$ n-nd de#+nerea s+s#ens lor ( neD ; a% d+l s+l(+r % are rol de ant se#t % ; do&a %onvenab l! dro9d lor ( nd no% v! #entr+ alte $ %roor2an s$eD

; a% d+l s+l(+r % are #ro#r etatea de a des%o$#+ne n tr 7 8 s+l( 7 %are s+nt no% v #entr+ dro9d e. Cons+$+l de a% d s+l(+r % #entr+ a% d+lare var a&! 6n (+n%7 e de 2rad+l de al%al n tate al $elase @6ntre ";, L a% d s+l(+r % %on%entrat #entr+ 1 t $elas!A. ;1); Pentr+ de&voltarea 8 a%t v tatea nor$al! a dro9d lor 6n t $#+l (er$ent!r este ne%esar ad!+2area 6n $elas! a sol+7 lor de s!r+r n+tr t ve. Cant t!7 le de a&ot 8 (os(or se s 2+r! #r n ad!+2area de sol+7 de s+#er(os(at de %al% + 8 de s+l(at de a$on +. 2.2. L$(' *$r " ( #"- $. Pr n a%east! o#era7 e se real &ea&! 6nde#!rtarea s+s#ens lor ( ne d n $elas! 8 #ar7 al a s+bstan7elor %olo dale. /+s#ens le ( ne se de#+n #e $e$brana %el+le de dro9d e> 6$# ed %-nd #ar7 al s%' $b+l de s+bstan7e %are are lo% 6ntre %el+l! 8 $ed +l 6n %are a%easta se a(l!. /e +t l &ea&! +r$!toarele $etode de l $#e& re: l $#e& rea #r n sed $entare 6n $ed + a% d la %ald sa+ la re%e> l $#e& rea #r n ( ltrare sa+ #r n %entr (+2are. 4+#! l $#e& re sol+7 a de $elas! este #o$#at! 6n alt vas. 2.3. O.9$! r " ,ro;,$$#or ' !%r0 f r( !%"r . Un rol $#ortant 6n ob7 nerea +n+ randa$ent s+#er or 8 a +n+ #rod+s ( n t de b+n! %al tate> 6l are> al!t+r de %al tatea $ater lor #r $e 8 de #ara$etr te'nolo2 % > dro9d a (olos t! la (er$entarea #l!$e& lor. Bn te'nolo2 a de ob7 nere a al%ool+l+ ra( nat se (oloses% %+lt+r #+re de dro9d #e %are le ob7 ne$ #r n $+lt #l %are> #le%-nd+;se de la o s n2+r! %el+l! de dro9d . /e d st n2 +r$!toarele %ate2or de dro9d : ; dro9d de (er$enta7 e s+#er oar! @/a%%'aro$M%es %erev s aeAD ; dro9d de (er$enta7 e n(er oar!@/a%%'aro$M%es %arlsber2ens s . Pentr+ (er$entarea #l!$e& d n $elas! se (oloses% %+lt+r #+re sa+ %+lt+r relat v #+re> ob7 n+te #r n sele%7 e nat+ral!.

/e #orne8te de la o %+lt+r! #+r! de dro9d e @de ba&!A> ar 6n laborator> se $+lt #l %! tre#tat> #orn nd+;se de la o %el+l! 8 se ob7 n 6n ( nal * L %+lt+r! de dro9d e #+r!. M+lt #l %area dro9d e 6n (abr % le de al%ool ra( nat se des(!8oar! 6n do+! (a&e. ;14; Bn #r $a (a&!> dro9d le de %+lt+r! #+r! d n laborator> se $+lt #l %! 6n vase %+ %a#a% tate $a $ %! @100 lA> ar 6n a do+a (a&!> 6n vase %are a+ %a#a% tatea de % r%a 10 or $a $are de%-t #r $ele @1000 lA. 2.5. Pr f r( !%"r ". 4a%! 6n %a&+l ob7 ner al%ool+l+ d n $ater #r $e a$ donoase %+lt+ra de dro9d e +t l &at! la (er$entare re#re& nt! 4;1? d n vol+$+l #l!$e& lor s+#+se (er$ent!r > la +t l &area $elase %a $ater e #r $!> dro9d le de 6ns!$-n7are treb+ e s! re#re& nte 40;*0? d n vol+$+l #l!$e& de $elas! %are se s+#+ne (er$ent!r . Pre(er$entarea re#re& nt! +lt $a eta#! de $+lt #l %are a dro9d lor> 6n %are se real &ea&! %ant tatea ne%esar! (er$ent!r #l!$e& lor de $elas!. Pentr+ #re(er$entare se +t l &ea&a $elasa de 1"EBll2> %are a (ost d l+at! 8 #re2!t t! 6n #realab l. Pre(er$entarea se #oate real &a #r n do+! #ro%edee: #re(er$entarea d s%ont n+! 8 #re(er$entarea %ont n+!. 2.7. F r( !%"r " ( #"- $. Instala7 a 6n %are se real &ea&! (er$enta7 a al%ool %! a $elase este %o$#+s! d ntr;+n n+$!r var ab l de vase #entr+ (er$entare. 4ro9d a d n #re(er$entator se ntrod+%e 6n vas+l de (er$entare d+#! ster l &area a%est+ a> %-nd te$#erat+ra a a9+ns la )0;)1EC. 4ro9d a d n #re(er$entator o%+#! *0? d n vol+$+l +t l al vas+l+ de (er$entare. Bn %ont n+are 6n%e#e al $entarea %+ $elas!. Melasa %are +r$ea&! s! ( e (er$entat! se d l+ea&! 6n #realab l la )0; )"EBll2 6n vasele de #re2!t re. /e vor $on tor &a +r$ator #ara$etr : ; te$#erat+ra de (er$entareD

; aerarea #l!$e& D ; eCtra%t+l a#arent 8 eCtra%t+l realD ; a% d tatea #l!$e& D ; %on%entrarea al%ool %!D ; %ontrol+l $ %rob olo2 %. ;1*; CAPITOLUL III TEHNOLOGIA DE OBINERE A ALCOOLULUI RAFINAT DIN MATERII PRIME AMIDONOASE

/.1. G ! r"#$%&$. /%'e$a te'nolo2 %! de ob7 nere a s# rt+l+ d n %arto( 8 %ereale este #re&entat! 6n ( 2+ra " res#e%t v ( 2+ra ). Pro%es+l te'nolo2 % %+#r nde +r$!toarele (a&e: aA Pre2!t rea $ater e #r $e> %are %onst! 6n %+r!7area %erealelor sa+ s#!larea %arto( lor 6na nte de ntrod+%erea 6n (abr %a7 e. C+r!7area %erealelor se real &ea&! 6n nstala7 s#e% ale %are 6nde#!rtea&! #ra(+l> %or#+r le $etal %e> #re%+$ 8 %or#+r le str! ne %+ d $ens +n $a $ar de%-t ale bob+l+ de #or+$b. /#!larea %arto( lor se real &ea&! %+ a9+tor+l s#!l!toarelor de %onstr+%7 e ade%vat!D bA F erberea %erealelor sa+ a %arto( lor> #r n %are se el berea&! a$ don+l d n %el+lele endos#er$+l+ > #entr+ a #+tea ( &a'ar ( %at. Pentr+ ( erberea %erealelor se (oloses% re% # ente s#e% ale %are l+%rea&! s+b #res +ne % r%a 4 atAD %A :a'ar ( %area %arto( lor sa+ a %erealelor de&a2re2ate %onst! 6n s% ndarea a$ don+l+ #-n! la $alto&!> %are #oate ( trans(or$at! de %!tre dro9d 6n 2l+%o&! 8 a%easta d n +r$! 6n al%ool 8 b oC d de %arbon. :a'ar ( %area se real &ea&! 6n %a&ane s#e% ale s+b a%7 +nea en& $elor a$ lol t %e @#entr+ l %'e( ere 8 &a'ar ( %areA> real &-nd+;se ast(el ' drol &a a$ don+l+ #-n! la $alto&!D

/.2. F r( !%"r ". 4ro9d le +t l &ate la (er$entare se #re#ar! 6n %+lt+r! #+r! 6n laborator+l (abr % > a#o se $+lt #l %! 6n vasele s#e% ale de %+lt+r! eC stente 6n (abr %!. Pl!$ada de dro9d vasele de (er$entare. ;11; /./. D$-%$#"r ". Este (a&a #ro%es+l+ te'nolo2 % 6n %are #r n n%al& re se se#ara al%ool+l et l % 8 al7 #rod+8 volat l d n #l!$e& le (er$entate> (olos nd nstala7 le de d st lare. Pr n #ro%es+l de d st lare> #e l-n2! al%ool+l et l %> d n #l!$ada (er$entat!> se se#ara 8 al7 #rod+8 $a 2re+ sa+ $a +8or volat l . L %' d+l al%ool % ob7 n+t #r n d st lare 6n %are #redo$ n! al%ool+l et l % se n+$e8te s# rt br+t. Pl!$ada de&al%ool &at! se n+$e8te bor'ot. /.4. R"f$!"r " este +lt $a (a&! a #ro%es+l+ te'nolo2 % 6n %are d n s# rt+l br+t se se#ar! al%ool+l et l % %a #r n% #al %o$#onent al al%ool+l+ ra( nat @$ n $ <1? d n a%estaA. Ca #rod+se se%+ndare $a re&+lt! al%ool+l te'n %> %are este +n a$este% de #rod+8 $a +8or volat l de%-t al%ool+l et l % @alde' de 8 ester A 8 $a 2re+ volat l de%-t a%e8t a @al%ool s+#er or A. /.2. F$ r. r ". A$ don+l> %+ %ele do+! %o$#onente ale sale a$ lo&a 8 a$ lo#e%t na se 2!ses% 6n %el+lele $ater e #r $e ve2etale s+b (or$! de 2ran+le %+ str+%t+r! %o$#a%t!> se$ %r stal n!> #rote9ate de o $e$bran! l #o#rote %! %e 6n2re+nea&! a%%es+l en& $elor la lan7+r le #ol &a'ar d %e. F erberea $ater lor #r $e a$ donoase este o#era7 a %are are dre#t s%o# de&a2re2area $ater lor #r $e a$ donoase #entr+ a (a% l ta ata%+l en& $elor a$ lol t %e 6n (a&a de &a'ar ( %are. 4e&a2re2area $ater lor #r $e a$ donoase se real &ea&! 6n ( erb!toare s+b #res +ne. 4+#! ( erbere> 6n $o$ent+l 2ol r a+to%lave #r n tre%erea br+s%! a $ase de la 4;4>* at$> la #res +nea a$b ant! @1 at$A> @detent! br+s%!A. se ob7 n+t!> n+$ t! %+ b de dro9d e> sa+ dro9d e de 6ns!$-n7are> se ada+2! 6n #l!$ada &a'ar ( %at! 6n &a'ar ( %ator 8 $a rar 6n

#rod+%e GeC#lo& aH %el+lelor d n %are se el berea&! 2ran+lele de a$ don> %are se %le ( %! 8 se sol+b l&ea&!. Pentr+ ( erberea %erealelor 8 a %arto( lor se (olose8te %a +t la9 de ba&! a+ta%lava 3en&e. Bn %a&+l ( erber %arto( lor s!n!to8 se a9+n2e la o #res +ne de ) at$D 6n %a&+l %arto( lor s!ra% 6n &a'ar+r sa+ %+ %oa9a $a 2roas! se #oate tre%e de ;1,; #res +nea de ) at$D 6n %a&+l +t l &!r %arto( lor 6n2'e7a7 se ada+2! a#! 6n %ant tate e2al! %+ "0? d n 2re+tatea lor. Ma 6nt- se ntrod+%e a#a 6n ( erb!tor 8 a#o %arto( 6n2'e7a7 . 4+rata ( erber #oate ( %+#r ns! 6ntre )*;*0 $ n+te. Bn %a&+l ( erber #or+$b+l+ #entr+ ( e%are 100 K2 #or+$b se ada+2! ".0;)00 l a#!. 4+rata de ( erbere 6n a%east! s t+a7 e este de " oreD 6n #r $ele 10 $ n+te> #res +nea se r d %! la ) at$> 6n +r$!toarele )0 $ n+te la ).* at$> ar 6n +lt $a 9+$!tate de or! la 4 at$. /.3. <"+"r$f$)"r ". :a'ar ( %area este o#era7 a de trans(or$are a a$ don+l+ 6n &a'ar+r (er$entes% b le. A%east! o#era7 e este ne%esar!> deoare%e dro9d le n+ %on7 n en& $e s#e% ( %e %are s! de2rade&e a$ don+l 6n &a'ar+r $a s $#le #e %are +lter or s! le trans(or$e #r n (er$entare 6n al%ool 8 b oC d de %arbon. :a'ar ( %area se #oate real &a %+ a9+tor+l en& $elor a$ lol t %e %are (a% #arte d n %lasa ' drola&elor. Bn a%est s%o# se (oloses% #re#arate %+ %on7 n+t de a$ la&! ba%ter an! #entr+ l %'e( ere 8 de a$ lo2l+%o& da&! #entr+ &a'ar ( %are. /.5. F r( !%"r " 'ro'r$0=*$-& " '#&( *$#or ,$! ("% r$$ 'r$( "($,o!o"- . Cant tatea o#t $! de dro9d e #entr+ #l!$e& le &a'ar ( %ate %are se s+#+n (er$ent!r este de 1? @s+b (or$! de #l!$ad! de dro9d eA> ra#ortat! la #l!$ada %are +r$ea&! s! ( e 6ns!$-n7at!. Co$#arat v %+ d+rata de (er$entare a #l!$e& lor de $elas! %are este de % r%a )1 ore> #l!$e& le d n $ater #r $e a$ donoase ne%es t! o d+rat! de (er$entare $a $are> de a#roC $at v ," ore> deoare%e trans(or$area deCtr nelor

l $ t! 6n $alto&! @&a'ar ( %are se%+ndar!A ne%es t! $a $+lt t $# 8 n+ #oate ( a%%elerat!. Pentr+ (er$entat a #le$e& d st n2 tre (a&e 8 an+$e: ; (a&a n 7 al!> %are de%+r2e 6n "" oreD ; (a&a #r n% #al! @t+$+ltoas!A> %are de%+r2e 6n 1. oreD ; (a&a ( nal!> %are de%+r2e 6n )" ore. ;1.; Toate (a&ele se 6ntre#!tr+nd> ele #ot ( #redo$ nante s#e% ( %e ( e%!re (a&e. Fa&a n 7 al! d+rea&! "" ore. Bn a%east! (a&! are lo% $+lt #l %area %el+lelor de dro9d e 8 trans(or$area $alto&e 6n al%ool 8 d oC d de %arbon 6n #ro#or7 e de 4*?. Fa&a #r n% #al! d+rea&! 1.;"0 ore. Bn a%east! eta#! $alto&a este trans(or$at! de %el+lele de dro9d e 6n al%ool> d oC d de %arbon 8 o %ant tate de %!ld+r! %are %re8te te$#erat+ra #l!$e& . La 6n%e#+t+l a%este (a&e> te$#erat+ra a9+n2e la te$#erat+ra o#t $! #e %are o $en7 ne$ 6n %ont n+are la a%east! valoare %+ a9+tor+l s ste$+l+ de r!% re. 4eoare%e %on%entra7 a 6n al%ool a #l!$e& a9+n2e la #este *?> are lo% 6n%etarea $+lt #l %!r %el+lelor de dro9d e. Bn a%east! (a&! #l!$ada se 6n%!l&e8te #-n! la )"EC 8 se $#+ne r!% rea a%este a. R!% rea se (a%e $oderat 8 %+ aten7 e $en7 n-nd+;se te$#erat+ra #l!$e& la )0EC> deoare%e dro9d le s+nt sens b le la 8o%+r le ter$ %e %are ar #rod+%e (lo%+larea t $#+r e a dro9d lor. Te'nolo2 a %las %! de (e$entare nd %! (olos rea de te$#erat+r o#t $e de ".;)0EC> ar te'nolo2 le re%ente %are (oloses% #re#arate en& $at %e $ %rob ene> +t l &ea&! te$#erat+r $a r d %ate de )*;)1EC. La a%est! te$#erat+r! r d %at! are lo% a%7 +nea a$ la&elor %are #+n la d s#o& 7 e dro9d lor $ar %ant t!7 de 2l+% de (er$ent s% b le. deoseb te doar #r n #ro%esele obt n+te d n $ater #r $e a$ donoase se

Fer$enta7 a #r n% #al! a #l!$e& d+rea&! #-n! la e#+ &area $alto&e ( nd observat! #r n (or$area +ne %ant t!7 $a $ar sa+ $a red+se de s#+$!> dator t! d oC d+l+ de %arbon de2a9at Fa&a ( nal!. Odat! %+ ter$ narea $alto&e d n #l!$ad!> (er$enta7 a ntr! 6n +lt $a (a&! %are se %ara%ter &ea&! #r n &a'ar ( %area se%+ndar! a deCtr nelor l $ t!> s+b a%7 +nea a$ lo&elor r!$ase 6n #l!$ad! 8 (er$entarea $alto&e re&+ltate. 4eoare%e (er$entarea deCtr nelor l $ t! de%+r2e lent> a%east! (a&! ( nal! d+rea&! )0;)" ore. Fer$enta7 a are lo% la o te$#erat+r! de ",EC> deoare%e la te$#erat+r $a ;1<; r d %ate> $alto&a se e#+ &ea&! 8 n+ se #oate trans(or$a #r n &a'ar ( %are se%+ndar!. Are lo% 6ntrer+#erea a%t v t!7 $ed + r!$-n deCtr ne l $ t! ne(er$entate. Bn de%+rs+l (er$enta7 e ( nale te$#erat+ra n+ treb+ e s! de#!8eas%! ",EC> ar a% d tatea s! n+ de#!8eas%! 0>)E4lb. #entr+ a #er$ te a%7 onarea 6n %ond 7 o#t $e a dro9d e as+#ra +n+ $ed + s!ra% 6n &a'ar+r > %+ #reven rea n(e%7 lor. Fer$enta7 a se %ons der! ( nal &at! %-nd %on7 n+t+l de s+bstan7! +s%at! sol+b l! $!s+rat! %+ &a'aro$etr+l este a#roC $at v 0EBll2> ar +lt $ele " $!s+r!tor da+ re&+ltate dent %e. Pl!$ada (er$entat! este tr $ s! la d st lare sa+ 6n +nele %a&+r > 6n re&ervoare ta$#on. A% d tatea #lO$e& se eC#r $O 6n #ra%t %O 6n 2rade 4elbrP%K @E4lbA %are re#re& ntO $l NaO3 1n ne%esar #entr+ ne+tral &area a% & lor d n "0 $l #lO$adO. A% d tatea #lO$e& lor d+l% d n %arto( sa+ #or+$b este %+#r ns! 6ntre la ( nal+l #ro%es+l+ de (er$entare 0>1Q0>)E4lb> %e %ores#+nde la +n #3 de *>)Q*>,. Con%entra7 a al%ool %! a #l!$e& a9+n2e la ,;.? vol. al%ool. Pl!$ada (er$entat! este +n a$este% a#os de d (er te s+bstan7e a(late 6n sol+7 e sa+ 6n s+s#ens e> ( e d n $ater (er$enta7 e al%ool %e. #r $e 8 a+C l are> ( e #rod+se ale de (er$entare a dro9d lor> ar n

A%este s+bstan7e se 6$#art 6n: ; s+bstan7e volat le: al%ool et l %> d oC d de %arbon> alde' de> +le de (+&el> a% & or2an % > ester D ; s+bstan7e nevolat le: rest+r de eCtra%t ne(er$entat> $ater %el+lo& %e 8 dro9d . Pr n d st lare se +r$!re8te se#ararea al%ool+l+ et l % 8 a altor s+bstan7e volat le d n #l!$ad! de rest+l s+bstan7elor nevolat le. Fra%7 +nea volat l! re&+ltat! 6n +r$a %ondens!r se n+$e8te al%ool br+t 8 are o %on%entra7 e de .0;.*? vol. al%ool. ;"0; I$#+r t!7 le #re&ente 6n al%ool+l br+t 6 $#r $! a%est+ a 2+st 8 $ ros ne#l!#%+t> datorat s+bstan7elor volat le a%+$+late 6n t $#+l (er$enta7 e @alde' de> al%ool s+#er or > a% & or2an % A dar 8 6n t $#+l d st l!r #ro#r +;& se @ester A. Re& d++l re&+ltate de la a%east! o#era7 e se n+$e8te bor'ot @/+bstan7a +s%at! d n bor'ot este de .?A. /.7. R"f$!"r " "#)oo#0#0$ .r0%. Pro%es+l de re%t ( %are a al%ool+l+ are dre#t s%o# el berare al%ool+l+ br+t re&+ltat la d st lare de s+bstan7ele str! ne %are;l 6nso7es% 8 %on%entrarea al%ool+l+ et l %. Al%ool+l br+t are o %on%entra7 e al%ool %! de .0;.*? vol. al%. N %on7 ne o ser e de $#+r t!7 @alde' de> ester > al%ool s+#er or > a% & volat l > ba&e a&otate> a$on a%> a$ neA#roven te d n #l!$ada (er$entat! sa+ (or$ate 6n t $#+l d st l!r . Bnde#!rtarea a%estor $#+r t!7 se (a%e: ; #r n ra( nare %' $ %!D ; #r n ra( nare ( & %! sa+ re%t ( %are. Pr n o#era7 a de ra( nare %' $ %! se +r$!re8te: ; se#ararea al%ool+l+ de #rod+sele se%+ndareD ; %re8terea %on%entra7 e 6n al%ool a a$este%+l+ a#!;al%ool.

Ra( narea %' $ %! %onst! 6n tratarea al%ool+l+ br+t %+ s+bstan7e %' $ %e 6na nte de re%t ( %are> #r n %are +nele $#+r t!7 s+nt trans(or$ate d n stare volat l! 6n stare nevolat l! sa+ ( C!. Ra( narea al%ool+l+ %+#r nde +r$!toarele (a&e: ; ne+tral &area a% & lor volat l D ; sa#on ( %area ester lorD ; oC darea alde' delor 8 a altor s+bstan7e oC danteD Pr n (olos rea ra( n!r %' $ %e se el $ n! o #arte d n a% & volatl > ester > alde' de> dar n+ se 6nde#!rtea&! al%ool s+#er or d n al%ool+l et l %. Pr n ra( nare ( & %! se 6n7ele2e o#era7 a de #+r ( %are 8 %on%entrare a al%ool+l+ br+t real &at! #r n el $ narea $#+r t!7 lor> 6n vederea ob7 ner ;"1; al%ool+l+ et l % ra( nat> %+ %on%entra7 a al%ool %! de % r%a <1? vol. Bn +r$a ra( n!r ( & %e F re%t ( %!r d s#are 2+st+l 8 $ ros+l s#e% ( % al al%ool+l+ br+t> a%esta dev ne l $#ede 8 %+ +n %on7 n+t red+s de $#+r t!7 . Al%ool+l et l % ra( nat n+ treb+ e s! %on7 n! al%ool $et l % 8 (+r(+rol> ar %on%entra7 a 6n %elelalte ele$ente> ester > alde' de> al%ool s+#er or > treb+ e s! ( e (oarte s%!&+t!. /+b#rod+sele el $ nate la ra( nare se 6$#art 6n +r$!toarele (ra%7 +n : ; (r+n7 > %are re#re& nt! #rod+sele $a +8or volat le de%6t al%ool+l et l % 8 an+$e: alde' da a%et %!> (or$ at de et l> a%etat de $et l 8 et lD ; al%ool et l %> %are re#re& nt! (ra%7 +nea de $ 9lo% 8 este 6n #ro#or7 e de .*;<4? d n d st latD ; %o& > %are re#re& nt! (ra%7 +n le 2re+ volat le 8 an+$e: al%ool #ro# l % 8 &ob+t r %> &ob+t rat+l de et l> b+t ratl de et l> al%ool+l &oa$ l % 8 (+r(+rol+l. /.>. C"r")% r$-%$)$# "#)oo#0#0$ r"f$!"%. Al%ool+l ra( nat ob7 n+t este +n l %' d l $#ede> n%olor> %+ $ ros %ara%ter st % 8 2+st ar&!tor> n+ #re& nt! o#ales%en7! la a$este%are %+ a#a d st lat! 6n ra#ort de ):,.

Con%entra7 a al%ool %! a s# rt+l+ ra( nat se eC#r $! de ob %e 6n #ro%ente vol+$etr %e de al%ool @EGaM;L+ssa%A sa+ 6n 2rade dal. 1E GaM;L+ssa% R1 $L al%ool absol+tS100 $L l %' d al%ool %D 1EdalR100 $L al%ool absol+t. /e (oloses% 8 #ro%ente $as %e> tre%erea de la #ro%entele vol+$ %e la %ele $as %e (!%-nd+;se #e ba&a tabelelor de %al%+l. Ev den7a %ant tat v! a al%ool+l+ ra( nat 8 a s+b#rod+selor se (a%e 6n 2rade dal sa+ 6n $ de 2rade dal %are se ob7 n %+ (or$+la: Edal RL@dalA T C@? vol.A +nde: L F vol+$+l de al%ool 6n de%al tr > @dalAD C F %on%entra7 a al%ool %! 6n #ro%ente vol+$> @? vol.A. ;"";

CONCLU<II I PROPUNERI

B!+t+r le al%ool %e a+ (ost (olos te a#roa#e 6n 6ntrea2a l+$e> 6n%! d n t $#+r str!ve%' . EC st! %onse$n!r ale (olos r a%estora de %!tre ve%' le *" C v l &a 6n%! d n an+l 1.000 6.3r. Prod+%erea v n+l+ 6 are or 2 nea 6n atr b+ e l+ Noe #lantarea #r $e %+lt+r de v !;de;v e> Or ent+l M 9lo% +> +nde v a;de;v e d!dea roade (!r! 6n2r 9 r s#e% ale. Le%' +l Testa$ent 6 %ons der-nd+;l #r $a #ersoan! %are s;a 6$b!tat. Bn ora+l s+$er an N ##+r> berea v n+l era+ (olos te %a b!+t+r ton %e 6n s%o# $ed %al 6n%a d n an+l ".000 6.3r. $an (est!r le rel 2 oase ale ve%' lor e2 #ten ale as r en lor n%l+dea+ #etre%er la %are se %ons+$a+ b!+t+r al%ool %e %are d+ra+ & le de;a rand+l. Un+l d ntre %e $a #o#+lar &e e2 #ten > Os r s> era %ons derat a ( #r $+l %+lt vator al v e ;de;v e %el %e #rod+sese berea d n %ereale. Este de ase$enea nteresant de t +t (a#t+l %! +n

(araon %e a tr! t a%+$ a#roC $at v *.000 de an a s%r s #r $+l e# ta( ded %at +n+ al%ool %. Bn Gre% a> be a n+ era +n (a#t %+nos%+t 6na ntea a#ar e no+l+ &e+ 4 onMsos @&e+l v e ;de;v e al #etre%er lorA. Pr n se%ol+l al LII;lea 6.3r.> %ons+$area b!+t+r lor al%ool %e deven se o #arte $#ortant! a v e de & %+ & . Gre% era+ 6ns! dest+l de ntel 2en #entr+ a re$ar%a (a#t+l %!> de v n+l #oate %rea o stare #l!%+t!> #oate> de ase$enea> s!;l deter$ ne #e +n nd v d s! (a%! l+%r+r #e %are 6n $od nor$al n+ le;ar ( (!%+t sa+ %' ar s!; as! d n $ n . F loso( 2re% > %+$ ( /o%rate sa+ Platon re%o$anda+ %+$#!tarea n%r $ na+ ab+&+l de al%ool.

;");

BIBLIOGRAFIE

1. Ban+> C.> Man+al+l n2 ner+l+ de nd+str e al $entar!> vol.I> ed t+ra te'n %! B+%+ret D ". Ban+> C.>Man+al+l n2 ner+l+ de nd+str e al $entar!> vol.II> ed t+ra te'n %! B+%+ret D ). Modoran> 4orel> Pro%esarea nd+str al! a al%ool+l+ ra( nat> ed t+ra A%ade$ %#ress> Cl+9;Na#o%a>"00*. 4. U U U U U III.re2 el ve.ro

;"4

ANE?E
AP5 MELA/A A% d s+l(+r % /!r+r n+tr t ve

R ) '$ D 'o*$%"r Tr"!-'or% C1!%&r$r D$#0"r #" 30AB116 D$#0"r #" /0 = /4A B116
Pl!$ad! #r n% la#!

D$#0"r )0 "'& 1@ /

D$*o#4"r 8! "'&

A'&

D$#0"r #" 12 = 13A B116


Pl!$ad! 4e dro9d e Ne+tral &are a% d+lare Ad!+2are de

s!r+r n+tr t ve @/ter l &areA L $#e& re B oC d de %arbon /#!lare Fer$entare Pl!$ad! (er$entat! /e#ararea dro9d e CO" s#!lat a#e de s#!lare 4 st lare Pre(er$entare 4ro9d e re(olos t! 4ro9d e se#arat! Bor'ot

4ROW4IE

M+lt #l %are 6n laborator M+lt #l %are 6n se% a de %+lt+r #+re

4ro9d e eC%edentar!

/# rt br+t

Ra( nare Fr+n /# rt ra( nat

A#! de l+ter Ule de (+&el

F$60r" 1. S)+ (" % +!o#o6$)& , o.9$! r " "#)oo#0#0$ r"f$!"% ,$! ( #"-&

EN:IME 4E :A3ARIFICARE

EN:IME 4E FLUI4IFICARE

AP

CARTOFI

ABU R

H2SO
4

DROJDI E

PRECUR5IRE 4EPO:ITARE CVNT5RIRE T5IERE FLUI4IFICARE


PREFERMENTARE MULTIPLICARE BN LABORATOR

:A3ARIFICARE

ACI4ULARE

BN/5MVNARE

PL5MA45 4E 4ROW4IE

FERMENTARE 4I/TILARE AP5 4E LUTER ULEI 4E ALCOOL BRUT ALCOOL RAFINAT RAFINAREFU:EL AP DE SPLA RE FRUNI

CO2

SPLAR CO:I CO"

BOR3OT

F$60r" 2. S)+ (" % +!o#o6$)& , o.9$! r " "#)oo#0#0$ r"f$!"% ,$! )"r%of$

EN:IME 4E :A3ARIFICARE

LL

EN:IME 4E FLUI4IFICARE

AP

CEREALE

ABU R

H2SO
4

DROJDI E

PRECUR5IRE 4EPO:ITARE CVNT5RIRE M5CINARE FLUI4IFICARE


PREFERMENTARE MULTIPLICARE BN LABORATOR

:A3ARIFICARE

ACI4ULARE

BN/5MVNARE

PL5MA45 4E 4ROW4IE

FERMENTARE AP5 4E LUTER 4I/TILARE AP DE SPLA FRUNI RE

CO2

BOR3OT

ULEI 4E ALCOOL RAFINAT ALCOOL RAFINARE BRUT FU:EL

SPLAR CO:I CO"

F$60r" /. S)+ (" % +!o#o6$)& , o.9$! r " "#)oo#0#0$ r"f$!"% ,$! ) r "#