Sunteți pe pagina 1din 60

Cap.

1
No iuni de teoria achierii
1.1. Generalit i
Achierea prelucrarea unei piese prin nlturarea surplusului de material sub form de
achii cu ajutorul unei scule i a unei maini-unelte. Piesele finite se ob in fie din piese brute,
fie dintr-un semifabricat.
Piesa brut se ob ine prin turnare, deformare plastic sau sudare, iar semifabricatul este un
produs cu un anumit grad de prelucrare care se ob ine prin turnare sau deformare plastic.
Piesa este o parte distinct a unei construc ii sau a unui sistem tehnic delimitat de anumite
suprafe e.
Ob inerea piesei finite se realizeaz prin ndeprtarea adaosului de prelucrare cu o scul
achietoare prin dou treceri degroare i finisare!.
1.2. Mi crile relative dintre scul i pies
Achierea se bazeaz pe o micare relati" dintre scul i pies numit micare de achiere,
care are dou componente #
- micarea principal, generat de un lan cinematic principal, care realizeaz
desprinderea achiei de pe suprafa a semifabricatului $
- micarea secundar a"ansul!, generat de un lan cinematic secundar, care realizeaz
aducerea unor straturi de material n dreptul sculei.
%n afar de aceste micri, mainile-unelte mai au micri de pozi ionare, care se fac
nainte de nceperea achierii, pentru apropierea rapid a sculei de pies.
Prin compunerea micrilor, principal i secundar, rezult schemele sau opera iile de
achiere urmtoare #
&
a. - strunjirea
b. - frezarea
c. - gurirea
'
d. - rabotarea
e. - rectificarea
1.3. Vitezele mi crilor de ac iere
(icrile de achiere se fac cu anumite "iteze, numite "itez de achiere pentru micarea
principal i "itez de achiere pentru micarea secundar.
)iteza de achiere este distan a parcurs de un punct de pe tiul sculei ntr-un timp deter
minat, i se calculeaz cu rela iile #
[ ]
[ ]

s m
n D
v
m
n D
v
*++++
min
&+++

- micarea principal este o micare de rota ie,


unde # , diametrul piesei sau al sculei, n mm $
n - tura ia piesei sau a sculei, n rot-min.
min ,
&+++
'
m
n L
v
cd

- micarea principal este rectilinie,


unde # . lungimea de achiere, n mm $
n
cd
numrul de curse duble pe minut
/
)iteza de a"ans a"ansul! poate fi # longitudinal $ trans"ersal $ nclinat $ a0ial.
1.!. Geometria sculelor ac ietoare
1.!.1. "uprafe e i planuri de referin

1.!.2. #lementele geometrice ale cu itului de strung
1
a capul cu itului $ b coada cu itului $ 1 $ "2rful cu itului $ 1, 2, 3, !, % - fa de
degajare $
1, 2, &, ' - fa de aezare principal n sensul a"ansului $ 1, %, (, ' - fa de aezare secun

dar $ 1, 2 ti principal $ 1, % - ti secundar $


3u itul de strung are urmtoarea geometrie constructi" i func ional #
4 5appa! unghi de atac principal $ 4
&
unghi de atac secundar $ 6 unghi de atac la "2rf.
& plan ce trece prin "2rful cu itului $ ' plan de baz $
7
8 unghi de nclinare a tiului principal.
9neori pe fa a de aezare a cu itului se e0ecut nite discontinuit i, numite sfr2mtoare
de achii, care au rolul de a fragmenta achiile rezultate.
,up forma lor, sfr2mtorile pot fi # a cu ad2ncitur $
b cu prag racordat $
c cu plcu e lipite.
1.!.3. )lasificarea cu itelor de strung
a! ,up sensul a"ansului # - pe st2nga $
- pe dreapta.

b! ,up forma capului # - drepte $
- cu cap nco"oiat st2nga, dreapta! $
- cu cap ngustat.
c! ,up destina ie # cu it de degroat &! $ cu it pentru finisat '! $ cu it profilat /! $
cu it pentru retezat 1! $ cu it pentru filetat 7! $ cu it pentru col
*! $
cu it de ndreptat :! $ cu it pentru degroare cilindric interioar
;! $ cu it pentru canal interior <! $ cu it pentru filet interior &+! $
cu it de anfren &&!.
*
d! ,up construc ie # - cu ite monobloc construite din o eluri aliate de scule sau
o eluri
rapide! $
- cu ite armate cu plcu e dure # prin lipire sau fi0ate cu urub.
:
1.%. #lementele sec iunii stratului de aciat
;
=lementele geometrice ale stratului achiat sunt #
- ad2ncimea de achiere t >mm? este grosimea stratului de material care se ndeprteaz la
o trecere a sculei, sau distan a dintre suprafa a ini ial i cea generat msurat pe perpendi
culara comun a acestora $
- a"ansul s >mm/rot? sau >mm/cd? este distan a parcurs de scul la o rota ie complet a
@piesei la strunjire!, sau distan a parcurs de pies la o curs dubl a sculei la rabotare i
mortezare!.
=lementele geometrice ale achiei sunt #
- grosimea achiei a >mm? este distan a dintre dou pozi ii succesi"e ale suprafe ei de
achiere n timpul unei rota ii a piesei strunjire!, sau distan a dintre dou pozi ii succesi"e
ale suprafe ei de achiere la o curs dubl a sculei rabotare, mortezare! $
- l imea achiei b >mm? este dimensiunea achiei ce urmeaz a fi detaat, egal cu lun
gimea aflat n contact cu tiul.
1.(. *o iuni de baz asupra formrii aciei
1.(.1. +rocesul formrii aciei
%n timpul achierii, scula este mpins cu for a , a crei component principal ,
f
produce
dislocarea achiilor prin forfecare dup planul -., iar componenta secundar ,
c
produce
ecruisarea turtirea grun ilor cristalini! stratului superficial al piesei.
1.(.2. /ipuri de acii
Aorma achiei depinde de natura materialului de prelucrat, de regimul de achiere utilizat,
de geometria sculei achietoare, precum i de calitatea lichidului acti" de ungere i rcire.
A"em urmtoarele tipuri de achii #
a! achii de curgere sau continue, n cazul materialelor tenace i omogene $
<
b! achii lamelare, n cazul materialelor tenace i neomogene $
c! achii de forfecare n trepte!, n cazul materialelor tenace i dure $
d! achii de rupere, n cazul materialelor fragile.
1.(.3. /ermodinamica procesului de aciere
1.(.3.1. 3ldura de achiere i bilan ul termic al procesului de achiere
=cua ia bilan ului termic al procesului de achiere este #
1 / ' &
Q Q Q Q Q Q Q Q
a f d f d
+ + + + +
,
unde #
d
Q
- cldura produs prin deformare plastic $
d f
Q
- cldura produs prin frecare ntre fa a de degajare a sculei i achii $
a f
Q
- cldura produs prin frecare ntre fa a de aezare a sculei i pies $
1.(.3.2. .ichide acti"e de rcire i ungere
Acestea au urmtoarele scopuri #
- nlturarea cldurii produse prin achiere $
- micorarea frecriii dintre scul i achii, sau scul i pies, prin ungere $
- protejarea suprafe elor prelucrate contra o0idrii $
- splarea suprafe elor prelucrate i a dispoziti"elor de prindere, de achii.
3a lichide acti"e de rcire i ungere se folosesc #
- ap numai la rectificare! $
- ap cu spun $
- solu ie apoas de sod $
- solu ie apoas cu adaos anticorozi" $
- emulsie ulei n ap! $
- ulei mineral $
- ulei acti"at cu sulf $
- uleiuri mi0te $
- terebentin $
- petrol lampant.
&+
1.'. 0inamica procesului de aciere
1.'.1. ,or ele de aciere
[ ] N F F F F
y x z
,
' ' '
+ +
- fig.& - for a rezultant
[ ] N F F F F
z y x
,
' ' '
+ +
- fig. '!,
unde, n fig.& # [ ] N K t s C g F
z
y x
z z
z z
, - componenta principal sau tangen ial com
ponenta dup direcBia micrii principale forBa principal de
achiere!$

x
y x
x x
K t s C g F
x x
- componenta a0ial sau for a! de a"ans $

y
y x
y y
K t s C g F
y y
- componenta de respingere sau radial ce tinde s
resping scula! $
n care #
'
;& , < s m g
- accelera ia gra"ita ional $

y x z
x
x x
y x z
y y y s s s C C C
y
x z
, , , , , , , , - coeficien i i e0ponen i ce depind de
natu
ra materialului de prelucrat i de natura materialului
sculei $
s a"ansul, n mm-rot $
t ad2ncimea de achiere $
y x z
K K K , ,
- coeficien i de corec ie.
1.'.2. 1ucrul mecanic i puterea 2n procesul de aciere
[ ] J l F l F l F L
z z y y x x
, + +
$
[ ] J l F L l l
z z y x
+
$
[ ] s m N v F v F v F P
z z y y x x
+ + ,
$
[ ] s m N v F P v v
z z y x
+
$
[ ] kW
v F
P
z
*&'++

$
Puterea motorului electric de ac ionare a mainii-unelte este #
[ ] kW
v F
P
z

*&'++
,
unde #
n

' &
- randamentul total al transmisiilor mainii-unelte.
1.&. 3zura i durabilitatea sculelor acietoare
9zura normal a sculei const n ndeprtarea progresi" a particulelor de material datorit
frecrilor dintre achii i fa a de degajare a sculei i dintre fa a de aezare a sculei i pies.
&&
a! uzur numai pe fa a de degajare, de forma unui crate,
d
u
, paralel cu tiul
principal, i care este datorit prelucrrii cu "iteze i ad2ncimi de achiere mari $
b! uzur numai pe fa a de aezare, sub forma unei teituri cu nl imea
a
u
i care este
datorit prelucrrii cu "iteze i ad2ncimi de achiere mici $
c! uzur at2t pe fa a fa a de degajare, c2t i pe fa a de aezare, nt2lnit n mod
obinuit.
="olu ia uzurii se numete curb caracteristic a uzurii.
-4 zon de uzur ini ial, caracterizat printr-o uzur intens ntr-un timp scurt, c2nd se
ndeprteaz asperit ile rmase dup ascu irea sculei $
4. zon de uzur normal, caracterizat printr-o cretere uniform a uzurii n timp i
a"2nd o "aria ie aproape liniar $
.) zon de uzur total, cu pant mare, n care uzura crete aproape instantaneu, datorit
frecrii i creterii temperaturii.
,up atingerea uzurii admisibile, scula trebuie ascu it din nou. Cimpul efecti" de lucru al
sculei p2n la atingerea uzurii admisibile, sau timpul de lucru ntre dou ascu iri consecuti"e
se numete durabilitatea sculei /!.
min ,
u ! n z y x m
r
"
r v s t
C
"


,
unde #
u ! n z y x m C
"
, , , , , , , , ,
- coeficien i i e0ponen i determina i
e0perimental, ce
depind de condi iile concrete de achiere $

r

- rezisten a la rupere a materialului prelucrat, n


'
mm N $

t
- ad2ncimea de achiere, n
mm
$

s
- a"ansul, n
rot mm
la strunjire i gurire! $

v
- "iteza de achiere, n
min m
$

- unghi de degajare, n
grad#
$

- unghi de aezare, n
grad#
$

- unghi de atac principal, n


grad#
$
r - raza la "2rf a sculei, n
mm
.
De pot considera "alori optime ale durabilit ii C, cele crora le corespund fie o producti
"itate ma0im a opera iei de achiere, fie un cost minim al acesteia.
&'
,eoarece factorul care influen eaz cel mai mult uzura sculei este "iteza de achiere, se
poate calcula "aloarea "itezei economice de achiere, care pentru cazul cel mai general fre
zare! este # min ,
&
m K
z t s t "
D C
v
v
u z y
d
x m
#c
!
v
#c
v v v v
v

,
unde #
v v v v v v
u z y x m ! C , , , , , ,
- coeficien i i e0ponen i ce depind de condi iile
concrete de
achiere $

#c
"
- durabilitatea economic a sculei, n min$ $

t
- ad2ncimea de achiere, n
mm
$

d
s
- a"ansul pe dinte, n mm-dint# $

&
t
- lungimea de contact, n
mm
$
z - numrul de din i al frezei $
D - diametrul frezei, n
mm
$

v
K
- coeficient de corec ie.
Cap. 2
No iuni de cinematica mainilor-unelte
2.1. 1an uri cinematice
.an ul cinematic este o nsumare de mecanisme care transmit o micare de la un motor
electric de ac ionare la un organ de lucru al mainii-unelte.
Cotalitatea lan urilor cinematice ale unei maini-unelte formeaz schema cinematic a ma -
inii-unelte.
,up importan a lor, lan urile cinematice pot fi #
a! lan cinematic principal genereaz o micare principal a mainii-unelte.

ca
%
- motor de curent alternati" cu tura ia n
+
$ C - cuplaj $ & - in"ersor de sens $ C' -
cu
tie de "iteze $ F - roata de fr2nare $ O. organ de lucru al mainii-unelte.
.an ul cinematic principal ndeplinete dou func iuni, astfel #
- din tura ia
+
n
a motorului se ob in tura iile
k
n n n , , ,
' &

ale organului de lucru al
mai
nii-unelte O.! cu ajutorul cutiei de "iteze 3)! $
- tura iile
k
n n n , , ,
' &

sunt re"ersibile datorit in"ersorului de sens E.
b! lan cinematic secundar genereaz o micare secundar sau un a"ans.
&/

ca
%
- motor electric de curent alternati" cu tura ia n
+
$ C( - cutia de a"ansuri $
&
C
-
cuplaj normalnchis $
1 / '
, , C C C
cuplaje normaldeschis $ & in"ersor de sens $ %"
meca
nism pentru transformarea micrii de rota ie n micare rectilinie $
m
roata de m2n $ O.
organ de lucru al mainii-unelte cu a"ansurile re"ersibile i rectilinii
k
c c c , , ,
' &

.
Aunc iuni #
- multiplicarea tura iei
+
n
cu ajutorul cutiei de a"ansuri $
- scurtcircuitarea cutiei de a"ansuri C( prin deschiderea cuplajului normalnchis
&
C
i
nchiderea cuplajului normaldeschis
'
C
pentru ob inerea a"ansurilor rapide $
- in"ersarea micrii cu ajutorul in"ersorului de sens & $
- transformarea micrilor de rota ie n micri rectilinii cu mecanismul %" $
- realizarea a"ansului rapid cu roata de m2n
m

/
C
- deschis,
1
C
- nchis! pentru
e"itarea pornirii motorului.
c! lan cinematic au0iliar are mai multe scopuri #
- apropierea rapid a sculei de pies nainte de nceperea achierii $
- alimentarea mainii-unelte cu semifabricate $
- preluarea pieselor prelucrate i depozitarea lor
Faportul de transfer este raportul dintre o mrime de ieire i o mrime de intrare ale unui
mecanism.
- ecua ia de transfer G
" i #
i x x
$
Faportul de reglare caracteristica de reglare! al mecanismului #
&
&
&
i
#
x
x
i
,
'
'
'
i
#
x
x
i
, H ,
k
k
i
#
k
x
x
i
$
k
i
#
"
i i i
y
y
i
' &
$


k
)
"
) i i
&
.
min
ma0
#
#
*L
y
y
C
- caracteristica de reglare a lan ului.
2.2. Mecanisme pentru reglarea 2n trepte a tura iei
2.2.1. /eoria seriei de tura ie
[ ] min ,
&+++
m
n D
v


- "iteza de achiere $
&1
%ntruc2t maina-unealt nu are tura ia
a
n
, piesa se "a prelucra cu tura iile
k
n
i
& k
n
. %n
primul caz, "iteza de achiere
k
v
este mare, scula se nclzete mai mult i se uzeaz mai re
pede. %n al doilea caz, timpul de prelucrare este mai mare, dar
& k
v
este mai mic, scula se n

clzete mai pu in i se uzeaz mai pu in. 3a urmare, pentru prelucrarea piesei se alege
& k
n

care d o pierdere a "itezei de achiere
&

k #
v v v
, respecti"
[ ] I &++
&#
k #
v
v v
v
sau
[ ] I &++ &
&

,
_#
k
v
v
v
$
Jot2nd

#
k
v
v
&
- ra ie, a"em #
( ) [ ] I &++ & v
.
Practic, pentru alegerea tura iei corespunztoare, "itezei de achiere, se folosesc diagramele
tura iilor n serie geometric sau logaritmic.
2.2.2. Mecanism cu conuri 2n trepte
&7
Dchimbarea tura iei se face prin schimbarea curelei de pe o pereche de ro i pe alta.
3aracteristica de reglare a mecanismului #
<
min
ma0

n
n
*
n
.
2.2.3. Mecanism cu ro i de scimb
&*
2.2.!. Mecanism cu con *orton
1 - bra mobil $ 2 tift $ 3 manet $ ! carcas.
(ecanismul se compune din ro ile din ate
( ) &' * , , ,
' &
k z z z
k

montate fi0 pe
arbo rele conductor 5 i din bra ul 1, care poate culisa pe arborele condus 55, mpreun cu
roata din at z i n acelai timp se poate roti n jurul arborelui 55 pentru a permita ca roata
din at intermediar z
6
, aflat n angrenare permanent cu roata z, s poat angreana cu
oricare din ro ile
k
z z z , , ,
' &

de pe arborele 5.
Faportul de reglare al tura iilor fiind de ' H 1, insuficient, mecanismul cu con Jorton se
mai combin cu mecanisme cu ro i din ate baladoare, cu pan mobil, cu meandrul i cu me
canisme cu ro i de schimb.
A"antajul mecanismului este gama destul de mare a tura iilor realizate, * ... &'.
,eza"antaje # - rigiditate sczut a bra ului mobil $
- puteri transmise mici $
&:
- dimensiuni de gabarit mari $
- ungere dificil.
(ecanismul se folosete numai la construc ia cutiei de a"ansuri i filete a unor strunguri
uni"ersale.
2.2.%. Mecanism cu ro i din ate cuplabile
(ecanismul are utilizare n structura cinematic a cutiilor de "iteze.
A"antaje # - permite schimbarea tura iei n timpul mersului $
- necesit curse mici ale elementelor comutabile $
- construc ie compact $
- schimbarea tura iei se face rapid.
,eza"antaje # - numrul tura iilor de ieire redus $
- zgomot mare $
- uzur prematur $
- puterile transmisibile sunt mici $
- construc ie comple0 cuplaje cu fric iune! $
- cuplajele bilaterale cu din i sunt mai dificil de mane"rat.
2.2.(. Mecanism cu balador
&;
%n practic se nt2lnesc mecanisme cu baladoare duble sau triple, cele cu patru ro i nt2l
nindu-se foarte rar.
A"antaje # - transmit for e i momente mari $
- au randament ridicat $
- se pot monta n cascad, n mecanisme cu mai multe a0e $
- construc ie simpl.
,eza"antaje # - gama tura iilor realizate este mic $
- la deplasarea ntr-un sens al baladorului, nu se realizeaz schimbarea tu
ra iilor n ordinea mrimii lor.
(ecanismul este utilizat n construc ia cutiilor de "iteze ale mainilor-unelte.
2.2.'. Mecanism cu pan mobil
&<
=cua ii de transfer #
k
k
k
z
z
n n
z
z
n n
z
z
n n


+
'
'
+ '
&
&
+ &
, , ,
.
2.2.&. Mecanism cu ro i 2n meandru
=cua ii de transfer #
'+

+
a
n
z
z
n
z
z
z
z
z
z
n n
+
&
+
+
+
'
'
&
+ &
$

'
+
/
'
&
+
+
+
/
'
&
+ '

,
_


+
a
n
z
z
z
z
n
z
z
z
z
z
z
n n
.......................................................................

k
k
+
a
n n
,
_


+
2.3. )utia de viteze
2.3.1. )onstruc ia cutiei de viteze
3utia de "iteze este un mecanism comple0 al mainii-unelte n care intr o singur tura ie
i din care ies mai multe tura ii.
3utia de "iteze este alctuit din mecanisme simple pentru reglarea n trepte a tura iei,
a"2nd i un in"ersor de sens.
Coate mecanismele simple componente sunt protejate de o carcas construit din font
special pentru maini-unelte care constituie i rezer"orul de lubrifiant.
3utia de "iteze este ac ionat de un motor electric de curent alternati" printr-o transmisie
prin curele, care n cazul apari iei unei suprasarcini patineaz fiind un element de protec ie.
'&
=cua ii de transfer #

&'
<
:
7
/
+
+
&
'
&
+ &
z
z
z
z
z
z
z
z
D
D
n n

&1
&&
;
*
1
'
'
&
+
z
z
z
z
z
z
D
D
n n
k

2.3.2. 7e eaua structural a cutiei de viteze
- este o reprezentare grafic a cutiei de "iteze care ne ajut s studiem cinematica
acesteia.
=cua ia structural a cutiei de "iteze este #
1 ' & &
/ ' ' &'
.
3ele &' tura ii ale arborelui de ieire E) distan ate ntre ele cu o ra ie K &'
&
! se ob in din
dou tura ii realizate din primul mecanism elementar distan ate ntre ele cu o ra ie K '
&
!, n
mul ite cu dou tura ii realizate de al doilea mecanism elementar distan ate ntre ele cu dou
ra ii K '
'
! i nmul ite cu trei tura ii furnizate de al treilea mecanism elementar distan ate
ntre ele cu patru ra ii K /
1
!.
2.3.3. 0iagrama tura iilor
''
- este o rdiagram asimetric ob inut din re eaua structural prin nclinare spre dreapta.
.iniile nclinate spre st2nga reprezint tura ii demultiplicatoare, cele "erticale tura ii egale
cu unitatea, iar cele nclinate spre dreapta tura ii multiplicatoare.
2.!. )utia de avansuri
3utia de a"ansuri este asemntoare cu cutiei de "iteze, dar ea transmite puteri mai mici i
este montat ntr-un lan cinematic secundar care transmite micarea unui organ al mainii-
unelte ce e0ecut a"ansul. 3onstructi", cutia de a"ansuri reprezint un subansamblu separat.
%n construc ia lor, pe l2ng mecanismele cu balador, se utilizeaz mecanisme ce realizeaz
o gam mare de tura ii, cum sunt cele cu con Jorton sau cu ro i n meandru.
2.%. Mecanisme pentru reglarea continu a tura iei 8variatoare de vitez 9
2.%.1. Generalit i
)ariatorul de "itez este un mecanism la care tura ia de ieire poate fi "ariat continuu
ntre dou limite.
A"antaje ale "ariatoarelor de "itez #
- tura ia de ieire poate fi modificat continuu ntre dou limite $
- regimul de achiere este optim $
- producti"itatea achierii este ridicat $
- "ibra iile n timpul achierii sunt mici.
,eza"antaje ce limiteaz utilizarea "ariatoarelor de "itez #
- puteri transmise mici $
- nu ntotdeauna se ob ine tura ia dorit datorit alunecrii n cazul "ariatoarelor mecani
ce cu fric iune! $
- raportul de reglare al tura iilor tura ia ma0im-tura ia minim! este mic "ariatoare me
canice.
%n practic, pentru men inerea a"antajelor, "ariatoarele de "itez se monteaz n serie cu
mecanisme pentru reglarea n trepte a tura iei, contribuind la mbunt irea lan urilor cinema
tice ale mainilor-unelte.
,up natura lor, "ariatoarele de "itez pot fi # mecanice, electrice sau hidraulice.
2.%.2. Variatoare mecanice de vitez
2.%.2.1. Leneralit i
)ariatoarele mecanice de "itez sunt alctuite din dou elemente, unul conductor cu tu
ra ia
&
n
i altul condus cu tura ia
'
n
, "ariabil continuu ntre dou limite.
3lasificarea "ariatoarele mecanice de "itez
&. ,up natura contactului #
a! cu contact direct # - cu rol conductoare i roat plan $
- cu rol conductoare i roat conic $
- cu con i roat-oal $
- cu con e0terior conductor $
- cu modificarea distan ei dintre a0e.
b! cu contact indirect # - cu rol intermediar i ro i plane$
- cu rol intermediar i ro i conice$
- cu inel intermediar i dou conuri.
'. ,up felul transmiterii micrii #
'/
a! cu fric iune $
b! cu lan uri $
c! cu curele.
2.%.2.2. )ariatoare cu fric iune cu contact direct
2.%.2.2.1. )ariatoare cu rol conductoare i roat plan condus
=cua ia de transfer #
x
*
*
n n
& ' . Faportul de reglare al tura iilor #
7 1
min '
ma0 '

n
n
*
n
.
2.%.2.2.2. )ariatoare cu rol conductoare i roat condus conic
=cua ia de transfer #
x
*
*
n n
& ' .
Faportul de reglare al tura iilor #
1 /
min '
ma0 '

n
n
*
n
.
2.%.2.2.3. )ariatoare cu roat conductoare conic i roat-oal condus
'1
=cua ia de transfer #
*
*
n n
x

& '
. Faportul de reglare al tura iilor #
1 /
min '
ma0 '

n
n
*
n
.
2.%.2.2.!. )ariatoare cu con e0terior conductor i con interior condus
=cua ia de transfer #
*
*
n n
x

& '
. Faportul de reglare al tura iilor #
/ '
min '
ma0 '

n
n
*
n
.
2.%.2.2.%. )ariatoare conic cu modificarea distan ei dintre a0e
=cua ia de transfer #
'
&
& '
*
*
n n
. Faportul de reglare al tura iilor #
;
min '
ma0 '

n
n
*
n
.
2.%.2.3. )ariatoare cu fric iune cu contact indirect
2.%.2.3.1. )ariatoare cu rol intermediar i ro i plane
'7
=cua ia de transfer #
'
&
&
'
&
& '
*
*
n
*
*
*
*
n n
.
Faportul de reglare al tura iilor #
'+
min '
ma0 '

n
n
*
n
.
2.%.2.3.2. )ariatoare cu rol intermediar i ro i plane
2.%.2.3.3. )ariatoare inel intermediar i dou conuri
2.%.2.!. )ariatoare cu lan sau curea
'*
1,2 pereche de ro i conice $ 3 roat de m2n $ 1 p2rghii $ % fusuri $
( curea de transmisie sau lan Lall $ 5 arbore conductor $ 55 arbore condus.
2.%.3. Variatoare electrice de vitez
%n practic, se utilizeaz mai multe tipuri de "ariatoare electrice de "itez, astfel #
a! sistemul de reglare cu amplidin se utilizeaz p2n la puteri de '+ 5M, la unele ma
ini de frezat prin copiere i maini de gurit n coordonate. Amplidina este o main electric
amplificatoare, care func ioneaz pe baza utilizrii c2mpului magnetic de reac iune a indusu
lui la mainile de curent continuu. A"antajul const n faptul c raportul de reglare al tura iilor
este
'+++
n
*
$
b! sistemul de reglare cu amplificatoare magnetice se utilizeaz de la puteri mici Ma i!
p2n la puteri mari sute de 5iloMa i! ndeosebi la strunguri carusel sau maini de frezat prin
copiere. Amplificatorul magnetic func ioneaz pe baza neliniarit ii inuctan elor cu miez din
materiale feromagnetice, la care permeabilitatea magnetic scade mult c2nd miezul este satu
rat. Acest sistem prezint siguran mare, suport sarcini timp ndelungat, un produce zgomot
i "ibra ii, rsp2ndirea lui n practic fiind limitat de gabarit i greutate, care au "alori mari $
c! sistemul de reglare cu tiristoare i tranzistoare se utilizeaz p2n la puteri de &+ &7
5M, i reprezint circa o treime din "ariatoarele de "itez electrice utilizate la mainile-unelte.
Ciristorul este un dispoziti" semiconductor constituit din patru regiuni de conductibilit i al
ternante, care poate fi comutat din starea blocat n stare de conduc ie i in"ers. Cranzistorul
este un semiconductor al unui circuit electric ce ser"ete ca amplificator de putere $
d! sistemul de reglare cu grup generator-motor Mard .eonard! se utilizeaz p2n la
puteri de &7+ 5M, ndeosebi n cazul mainilor-unelte grele, precum strunguri-carusel i ma
ini de rabotat.
2.%.3.1. )ariatorul Mard - .eonard
':
7, ", / fazele curentului alternati" $ *
p
nul de protec ie $ M
c.a.
motor de curent
alternati" $ G
c.c.
generator de curent continuu $ M
c.c.
motor de curent continuu $
# e0citatrice $ 7
e
, 7
e1
, 7
e2
nfurri de e0cita ii alimentate de e0citatricea = $
7
#
, 7
G
, 7
M
reostate pentru "arierea tensiunii nominale sau a flu0ului nominal $
5 in"ersor de sens.
Ac ionarea mainilor-unelte se face cu motorul de curent continuu M
c.c.
care are o carac
teristic natural )
*
.
3u ajutorul reostatului
,
*
se ob in caracteristicile
i
C C C , , ,
' &

, paralele cu
N
C
,
dar sub "aloarea acesteia. Pentru di"erse tensiuni
n
- - <
, n felul acesta tura ia motorului
scade sub tura ia nominal
+
n
, raportul de reglare al tura iilor fiind
&+
min
ma0


n
n
*
n
.
Cura ia motorului nu poate scdea prea mult, ntruc2t intrm n regimuri instabile.
Cura ia motorului de curent continuu poate fi mrit cu ajutorul reostatului
%
*
, ob in2n
du-se caracteristicile
i
C C C , , ,
' &

, mai mari dec2t
N
C
, raportul de reglare al
tura iilor fiind
';
1 /
min
ma0
n
n
*
n
.
Cura ia motorului nu poate fi crescut prea mult din cauza apari iei fenomenului de comu

ta ie sc2ntei la perii!.
Faportul total de reglare al tura iilor #
1+ /+
n n n
* * *
.
A"antaje #
- puteri de ac ionare mari p2n la &7+ 5M! $
- raportul de reglare al tura iilor este bun p2n la /+ H 1+! $
- sistemul permite automatizarea pornirii, in"ersrii sensului de rota ie i opririi $
- sistemul asigur p2n la 1+++ de in"ersri de sens pe or $
- posibilitatea de fr2nare cu recuperare de energie $
- pornire economic.
,eza"antaje #
- randament sczut datorit utilizrii unui numr mare de maini electrice $
- gabarit ridicat i mas nominal mare, fa de cutiile de "iteze $
- pre de cost ridicat i ntre inerea costisitoare.
2.%.!. Variatoare idraulice de vitez
- se utilizeaz la mainile-unelte ac ionate hidraulic.
M
c.a.
motor de curent alternati" cu tura ia n
1
$ +
:
pomp hidraulic $ ,

filtru de ulei $
7
z
rezer"or de ulei hidraulic $ 07 drosel rezisten hidraulic pentru reglarea debitu
lui! $ 5 in"ersor de sens $ M
:
$ motor hidraulic re"ersibil $ -1 organ de lucru al ma
inii-unelte cu tura ia n
2
, re"ersibil i "ariabil continuu.
A"antaje #
'<
- nu este necesar ungerea, aceasta fiind asigurat de ctre uleiul hidraulic $
- sistemul permite p2n la &'+++ sensuri pe or $
- posibilitatea automatizrii pornirii, in"ersrii sensului de rota ie i opririi $
- posibilitatea reglrii tura iei n timpul mersului ( )
'
n $
- protec ie la suprasarcin cu ajutorul supapelor de siguran $
- raportul de reglare al tura iilor de ieire este acceptabil.
,eza"antaje #
- tura ia de ieire,
'
n
, un are "aloarea dorit atunci c2nd uleiul se supranclzete sau
c2nd n sistem ptrunde aer $
- la "alori mici tura ia de ieire de"ine instabil $
- randament sczut ndeosebi pentru puteri mici $
- n cazul puterilor ridicate, instala ia are gabarite mari $
- pre de cost ridicat i ntre inere costisitoare.
2.(. Mecanisme pentru inversarea sensului de rota ie
2.(.1. Generalit i
.a mainile-unelte este necesar in"ersarea sensului de rota ie la captul cursei de lucru.
3ursa de mers n gol se realizeaz cu in"ersarea sensului de rota ie i se face cu "itez mai
mare pentru a c2tiga timp.
,up natura lor, mecanismele pentru in"ersarea sensului de rota ie pot fi #
- electrice, care realizeaz p2n la 1+++ de in"ersri de sens-or $
- electromagnetice, nt2lnite n cazul cuplajelor electromagnetice care se ac ioneaz mai
simplu dar au deza"antajul c se nclzesc mai repede datorit frecrii $
- hidraulice, care permit p2n la &'+++ in"ersri de sens-or i se nt2lnesc numai n cazul
mainilor-unelte cu ac ionare hidraulic $
- mecanice, care sunt mai simple, ieftine i mai di"ersificate, pe care le "om trata n con
tinuare.
2.(.2. Mecanisme de inversare mecanice
2.(.2.1. (ecanisme de in"ersare cu curele
2.(.2.2. (ecanisme de in"ersare cu ro i din ate rabatabile
a9 mecanism de in"ersare cu bra i o roat intermediar
/+
b9 mecanism de in"ersare cu bra i dou ro i intermediare
c9 mecanism de in"ersare cu bra i trei ro i rabatabile
/&
2.(.2.3. (ecanisme de in"ersare cu ro i din ate baladoare
2.(.2.!. (ecanisme de in"ersare cu ro i din ate cilindrice i cuplaje
2.(.2.%. (ecanisme de in"ersare cu ro i din ate conice i cuplaje
2.'. Mecanisme pentru ob inerea mic rii rectilinii
2.'.1. Generalit i
Prin intermediul cutiilor de "iteze i a"ansuri, precum i a "ariatoarelor, se ob in numai
micri de rota ie. .a mainile-unelte sunt necesare i micri rectilinii, at2t ca micri prin
cipale rabotare, mortezare i broare!, c2t mai ales ca a"ansuri strunjire, frezare, gurire i
rectificare!. Astfel, a"em ne"oie de mecanisme care s transforme micarea de rota ie n mi
care rectilinie.
Acste mecanisme se clasific dup dou criterii, dup cum urmeaz #
&. dup natura lor # a! mecanice $
/'
b! hidraulice.
'. dup construc ie # a! cu autoin"ersare $
b! fr autoin"ersare.
2.'.2. Mecanisme mecanice pentru ob inerea micrii rectilinii
2.'.2.1. (ecanisme cu autoin"ersare
Prin nsi construc ia lor, la aceste mecanisme, sensul micrii se in"erseaz la capt de
curs.
a9 mecanismul biel-mani"el
(ecanismul se utilizeaz rar datorit for elor mari din articula ii n punctele moarte i a li
mitrii lungimii
( ) m l ' , & &
. (ecanismul se aplic la mainile de danturat ro i din ate
cu cu it-roat.
b9 mecanismul culis oscilant
//
Acest mecanism este tot cu in"ersare, prezent2nd a"antajul unei "iteze mai mari la cursa de
mers n gol, ceea ce mrete producti"itatea achierii.
2.'.2.2. (ecanisme fr autoin"ersare
a9 mecanismul roat din at-cremalier
b9 mecanismul melc-cremalier
=cua ia de transfer este #
min ,
&+++
m
n . z
v

, unde #

, / , ' , & z
- numrul de nceputuri ale melcului $

.
- pasul melcului, n
mm
$

n
- tura ia melcului, n
min rot
.
(ecanismul asigur o rigiditate mare a transmisiei chiar la curse lungi de lucru, i are un
mers foarte linitit. =l se utilizeaz la ob inerea micrii principale rectilinii-alternati"e a ra
botezelor grele, precum i la ob inerea a"ansului mainilor de frezat longitudinale cu mas
mobil.
c9 mecanismul urub-piuli
/1
=cua ia de transfer este #
min ,
&+++
m
n . z
v

.
Acest mecanism se nt2lnete ndeosebi n lan ul cinematic de a"ans.
A"antaje #
- asigur curse lungi $
- are o precizie ridicat i o func ionare linitit $
- transmite puteri mari $
- prezint capacitate de autofr2nare i are dimensiuni de gabarit mici.
%n practic se nt2lnesc dou aplica ii ale acestui mecanism fig. de mai jos!, respecti" #
- urubul conductor e0ecut micarea principal de rota ie, iar piuli a condus e0ecut
a"ansul rectiliniu $ mecanismul se nt2lnete la strungul uni"ersal a"ansul longitudinal al sa
niei! $
- urubul conductor e0ecut at2t micarea principal de rota ie c2t i a"ansul rectiliniu,
piuli a fiind fi0 $ mecanismul se nt2lnete la maina de frezat longitudinal cu mas mobil.
2.'.2.3. (ecanisme cam
a9 mecanismul cu cam plan
/7
b9 mecanismul cu cam disc c9 mecanismul cu cam cilindric
fig. din st2nga! fig. din drepta!
2.'.3. Mecanisme idraulice pentru ob inerea micrii rectilinii
(ecanismul cilindru-piston
/*
/
Q
v
,
unde #
Q
- debit de ulei ce alimenteaz maina hidraulic
0
%
$
/ - suprafa acti" a cilindrului hidraulic.
A"antaje #
- se pot realiza lungimi mari de curs $
- nu este ne"oie de ungere $
- posibilitatea telecomandrii in"ersrii sensului micrii $
- "itez constant pe toat lungimea cursei.
,eza"antaje #
- "aria ia "itezei datorit nclzirii uleiului $
- construc ie complicat i cost ridicat $
- dificultatea stabilirii cauzelor defec iunilor.
Acest sistem se utilizeaz n lan urile cinematice de a"ans i au0iliare ale mainilor-unelte.
2.&. Mecanisme pentru ob inerea mi c rii intermitente
2.&.1. Generalit i
(icarea intermitent rectilinie se utilizeaz ca micare de a"ans la rabotare, mortezare sau
rectificare, iar micarea intermitent circular este utilizat ca micare de di"izare la prelucra -
rea ro ilor din ate sau ca micare de pozi ionare pentru scul sau pies n cazul mainilor
/:
unelte automate.
2.&.2. Mecanismul cu clicet
1 roat cu din i interiori sau e0teriori $ 2 clichet $ 3 - bra .
2.&.3. Mecanismul cu cruce de Malta
Jumrul bra elor este de / ... '+.
A"antaj # "iteza unghiular a elementului condus crete n timpul rotirii de la "aloarea N+O
la "aloarea ma0im, descresc2nd apoi p2n la N+O.
,eza"antaje #
- apari ie unor ocuri la intrarea i ieirea bol urilor $
- e0ecu ie i montaj precise $
- "itez "ariabil a elementului condus.
De utilizeaz la rotirea caruselelor strungurilor automate i semiautomate multia0e i la ro -
tirea dispoziti"elor port-scule i port-piese ale mainilor-unelte automate.
Cap. 3
Procese de generare a suprafe elor
3.1. "trunjirea
3.1.1. Generalit i
/;
Dtrunjirea este opera ia de prelucrare prin achiere cu o scul achietoare, numit cu it de
strung, pe o main-unealt, numit strung.
/.&.'. #lementele regimului de aciere la strunjire, sunt #
a. "iteza de a chiere #
[ ] min ,
&+++
m
n D
v


,
unde # D - diametrul ini ial al piesei $

n
- tura ia piesei, n
[ ] min rot
.
)iteza de achiere economic ine cont de to i parametrii care apar n timpul ahierii, i se
calculeaz astfel #
[ ] min ,
'++
m
01
s t "
C
v
n
y x m
v
#c
v v

,
_

,
unde #
n y x m C
v v v
, , , ,
- coeficien i i e0ponen i ce depind de natura materialului sculei
i de
natura materialului de prelucrat $

[ ] min , rot s
- a"ansul, respecti" distan a parcurs de scul la rota ie complet a
piesei $

[ ] mm t ,
- ad2ncimea de achiere, respecti" grosimea stratului de material care se nde
-
prteaz la o trecere a sculei, sau distan a dintre suprafa a ini ial i suprafa a
generat a piesei msurat pe perpendiculara comun a celor dou suprafe e.
[ ] mm
d D
t ,
'

.
b. elementele geometrice ale achiei la strunjire #
[ ] mm s a , sin
$
[ ] mm
t
+ ,
sin

$ - 5appa $
[ ]
'
, mm t s + a ( .
3.1.3. 1ucrri e;ecutate pe strungul normal
a. Dtrunjirea cilindric e0terioar b. Dtrunjirea cilindric interioar
/<
c. Dtrunjirea plan a suprafe elor plane d. Dtrunjire profilat

e. Fetezarea f. L urirea

g. Dtrunjirea suprafe elor e0centrice se face n dou moduri #
- cu adaos de material la unul din - prin e0ecutarea a dou perechi de
bacuri # guri de centrare #

. Dtrunjirea suprafe elor conice
- cu cu it profilat - prin nclinarea saniei port-cu it
1+

- prin deplasarea trans"ersal a ppuii mobile - cu ajutorul riglei de copiat

1 rigl de copiat $ 2 cursor $ 3 suport gradat $
! sanie longitudinal $ % sanie portcu it $ (
pies.
Prelucrarea se face prin decuplarea saniei
trans"ersale.
i. Dtrunjirea suprafe elor curbe
- se realizeaz tot prin copiere, n locul riglei de copiat a"2nd un ablon curb.
j. Dtrunjirea filetelor
<. 3onfec ionarea arcurilor elicoidale
1&
1 dorn prins n uni"ersal $ 2 s2rm din o el arc $ 3 flci de lemn prinse n portcu it.
l. Aasonarea
m. Fandalinare
3.2. ,rezarea
3.2.1. Generalit i
Arezarea este procedeul de prelucrare prin achiere cu o scul achietoare, numit frez, pe
o main-unealt, numit main de frezat. (icarea principal este micarea de rota ie a
sculei, iar a"ansul este o micare rectilinie e0ecutat fie de pies, fie de scul.
1'
1 frez $ 2 pies $
5 micarea principal de rota ie a frezei $ 55 a"ansul rectiliniu al piesei.
%n cazul frezrii cilindrice, micarea principal de rota ie a frezei poate fi #
- contra a"ans la degroare! # atunci c2nd suprafa a piesei este mai dur n urma
turnrii sau matri rii. Areza este supus unor for e mai mici, dar e0ist tendin a
smulgerii piesei de pe masa mainii $
- n sensul a"ansului la finisare! # piesele au fost degroate. Areza este supus unor
for e mai mari, iar calitatea suprafe ei este mai bun.
3.2.2. #lementele regimului de aciere la frezare
a! "iteza de a chiere #
[ ] min ,
&+++
m
n D
v


,
unde # D - diametrul frezei $
n
- tura ia frezei, n
[ ] min rot
.
,in rela ie rezult c "iteza de achiere este cu at2t mai mare cu c2t diametrul i tura ia
frezei sunt mai mari. ,ac "iteza de achiere este normal a"em o frezare obinuit, iar dac
"iteaza de achie este mare a"em o "itez rapid.
b! a"ansul , care poate fi #
- a"ans pe minut
( ) s - distan a parcurs de pies ntr-un minut, n
[ ] min - mm $
- a"ans pe rota ie ( )
r
s - distan a parcurs de pies la o rota ie complet a frezei,
care este n
[ ] rot mm
n
s
s
r
- ,
$
- a"ans pe dinte
( )
d
s
- distan a parcurs de pies la o rota ie a frezei cu un unghi la
centru corespunztor unui pas a doi din i consecuti"i #
z
s
s
r
d
>mm/dint#? ,
unde # z numr total de din i ai frezei.
c! ad2ncimea de achiere - distan a dintre suprafa a ini ial i suprafa a generat, sau
grosimea stratului de materialcare se ndeprteaz la o trecere a frezei.
1/
1 pies $ 2 frez $ 0 - diametrul frezei $ t ad2ncimea de achiere $
b - l imea de fezare $ s a"ansul.
=lementele geometrice ale achierii la frezare fig. de mai sus! sunt #

[ ] mm a ,
- grosimea achiei # distan a dintre dou suprafe e de achiere generate de tiu

rile a doi din i consecuti"i, msurat dup o direc ie radial $[ ] mm + ,
- l imea achiei # lungimea de contact a tiului unui dinte cu piesa. .a frezele
cu din i drep i l imea achiei este constant, iar la frezele cu din i elicoidali "ariaz de la
zero p2n la o "aloare
ma0
+
.
[ ]
'
, mm + a ( - sec iunea achiei $
3.2.3. ,or ele de aciere i puterea consumat la frezare
Pe fiecare dinte al frezei ac ioneaz for ele
, ,
' &
F F
care au componentele radiale
, ,
' &
y y
F F
i componentele tangen iale
, ,
' &
z z
F F
.
+ +
' &
y y y
F F F
$
+ +
' &
z z z
F F F
$
Aor a total de achiere ". fig. '! # z y
F F F +
,
unde #
[ ] N D + z s t C g F
n y
d
x
z
,
,
n care #
'
;& , < s m g $

n y x C , , ,
- coeficient i e0ponen i ce depind de natura materialului de
frezat
i tipul constructi" al frezei $

[ ] mm t ,
- ad2ncimea de achiere $

d
s
- a"ansul pe dinte, n >mm-dint#? $
z - numrul de din i al frezei care sunt n material $
+ - l imea de frezare, n > mm? $
D - diametrul frezei, n >mm?.
11
Aor a total , se poate descompune n componentele ,
s
i ,
v
#

( )
z s
F F ' , & &
- componenta orizontal de a"ans $

( )
z v
F F ' , + +
- componenta "ertical de respingere.
(omentul de torsiune al arborelui portfrez #
[ ] mm N
D
F %
z t
,
'
.
Puterea de achiere la frezare #
[ ] kW
n %
P
t
,
<77++++

, unde
n
- tura ia frezei.
Puterea motorului electric de ac ionare a mainii de frezat #
[ ] kW
n % P
P
t
m
,
<77++++


,
unde

- randamentul total al mainii de frezat.


3.2.!. -pera ii e;ecutate prin frezare
Prelucrarea suprafe elor plane # 1 cilindric $
2 frontal.
Prelucrarea canalelor de pan n arbori i ale canelurilor # 3 frez-disc $
! frez-deget.
Fetezarea # % frez-fierstru.
17
Prelucrarea canalelor unghiulare i de alte forme #
( frez unghiular biconic $
' frez semirotund con"e0 $
& frez conca" $
= frez pentru prelucrarea canalelor n NCO $
16 frez pentru prelucrarea canalelor n Ncoad de r2ndunicO $
Prelucrarea danturii ro ilor din ate #
11 frez disc-modul $
12 frez deget-modul $
13 frez melc-modul.
1*
3.3. +relucrarea alezajelor
3.3.1. Generalit i
Alezajele sunt suprafe e de re"olu ie interioare nt2lnite la cca. 7+ I din piesele utilizate
n construc ia de maini. Acestea se prelucreaz greu datorit urmtoarelor considerente #
- rigiditate sczut a sculelor achietoare $
- imposibilitatea obser"rii suprafe ei de achiere $
- introducerea dificil a lichidelor acti"e de ungere i rcire $
- e"acuarea dificil a achiilor.
3lasificarea alezajelor se face dup dou criterii #
dup form # a alezaj cilindric strpuns $ d alezaj conic $
b - alezaj cilindric nestrpuns $ e combina ie ntre alezaj conic i cilindric
$
c alezaj cilindric n trepte $ f combina ie ntre alezaj cilindric i
sferic.
1:
dup mrimea raportului
D l
# - alezaje scurte #
7 , + <
D
l
$
- alezaje normale #
/ 7 , + < <
D
l
$
- alezaje lungi #
&+ / < <
D
l
$
- alezaje ad2nci #
&+ >
D
l
.
3.3.2. #lementele regimului de aciere la gurire
1;
- ad2ncimea de achiere #
[ ] mm
D
t ,
'

.
=lementele geometrice ale achiei la g urire #

mm
s
a ,
'
sin

- grosimea achiei $

mm
t
+ ,
sin

- l imea achiei $

[ ]
'
,
'
mm
t s
+ a (


- sec iunea achiei $ 5appa! unghi de atac.
3.3.3. ,or ele de aciere> momentul i puterea consumat la gurire
n

' & - randamentul total al transmisiilor mainii de gurit.
3.3.!. -pera ii de prelucrarea a alezajelor
a9 gurire burghiere! guri de centrare # de tip 4 $
de tip . cu con de protec ie! $
de tip 7 cu raz sferic!.
1<
Lurile cu diametre mai mari de
mm :+
se e0ecut cu un burghiu inelar care nu
achiaz toat suprafa a materialului.
b9 lrgirea opera ia de mrire a diametrului unui alezaj e0istent e0ecutat cu o scul
achietoare lrgitor.
7+
c9 ad2ncirea opera ia de prelucrare a unor locauri cilindrice sau conice la capetele
unor alezaje e0istente. =a se realizeaz cu o scul achietoare ad2ncitor pentru
locauri cilindrice, sau teitor pentru locauri conice.
d9 lamarea opera ie de prelucrare a unei suprafe e plane perfect perpendiculare pe a0a
unei guri,cu o scul achietoare numit lamator.
7&
e9 alezarea opera ia de finisare a unui alezaj e0istent pentru creterea calit ii i a
preciziei sale dimensionale, e0ecutat cu alezorul.
f9 tarodarea filetarea! opera ia de e0ecutare a unui filet ntr-un alezaj e0istent, e0e
-cutat cu tarodul.
7'
3.!. 7abotarea
3.!.1. Generalit i
Fabotarea este opera ia de prelucrare a metalelor cu o scul numit cu it de rabotat , pe o
main-unealt numit main de rabotat.
,up schema cinematic, rabotarea poate fi # - trans"ersal a! $
- longitudinal b! $
- rabotarea muchiilor c!.
7/
3.!.2. 7egimul de aciere la rabotare
unde # L - lungimea piesei, n
mm
$

7 , / ' , & K
- coeficient ce depinde de mrimea raportului dintre "iteza n gol i
"ite -
za cursei de lucru $

v
- "iteza de achiere, n
min m
$
c9 ad2ncimea de achiere,
[ ] mm t
- grosimea stratului de material care se achiaz la o tre
-
cere a sculei, sau distan a dintre suprafa a ini ial a piesei i suprafa a generat msurat pe
perpendiculara comun $
d9 a"ansul,
[ ] cd mm s
- distan a parcurs de pies la o curs dubl a sculei rabotare trans
-
"ersal!, sau distan a parcurs de scul la o curs dubl a piesei rabotarea longitudinal!.
=lementele geometrice ale achiei

[ ] mm s a , sin
- grosimea achiei $

[ ] mm
t
+ ,
sin

- l imea achiei $
[ ]
'
, mm t s + a ( - sec iunea achiei.
3.!.3. ,or ele de aciere i puterea consumat la rabotare

[ ] N F F F F
y x z
,
' ' '
+ +
$
[ ] N K s t C g F
F
y x
F z
F F
, $
unde #
'
;& , < s m g - accelera ia gra"ita ional $

F F F
y x C , ,
- coeficient i e0ponen i ce depind de condi iile concrete de achiere $
t - ad2ncimea de achiere, n
mm
$

s
- a"ansul pe curs dubl, n
cd mm
$

F
K
- coeficient de corec ie $

z
F
- component principal, n N $

( )
z x
F F &; , + & , +
- component de a"ans, n N $
71

( )
z y
F F 1 , + / , +
- component de respingere, n N .
Puterea de achiere la rabotare # [ ] kW
v F
P
z
,
*&'++

.
Puterea motorului electric de ac ionare a mainii de rabotat #
[ ] kW
v F
P
z
m
,
*&'++

,
unde
n

' &
- randamentul total al mainii-unelte.
3.!.!. 1ucrri e;ecutate prin rabotare
a! prelucrarea suprafe elor plane b! prelucrarea suprafe elor plane
orizontale "erticale

c! prelucrarea suprafe elor plane nclinate
d! prelucrarea canalelor NCO
e! prelucrarea canalelor Ncoad de r2ndunicO
77
f! prelucrarea ghidajelor rectilinii g! prelucrarea suprafe elor profilate
ale batiurilor mainilor-unelte

3.%. Mortezarea
(ortezarea este opera ia de prelucrare prin achiere cu o scul achietoare numit cu it de
mortezat, pe o main-unealt numit main de mortezat.
=lementele regimului de achierela mortezare
7*
a! "iteza de achiere #
[ ] min , m K
s t "
C
v
v
y x m
v
#c
v v

,
unde #
v v v
y x C , ,
- coeficient i e0ponen i ce depind de condi iile concrete de achiere $
" - durabilitatea economic a sculei, n min. $
t - ad2ncimea de achiere, n
mm
$

s
- a"ansul pe curs dubl, n
cd mm
$

v
K
- coeficient de corec ie $
b! ad2ncimea de achiere,
[ ] mm t
- grosimea stratului de material care se achiaz la
o trecere a sculei, sau distan a dintre suprafa a ini ial a piesei i suprafa a generat msurat
pe perpendiculara comun $
a"ansul,
[ ] cd mm s
- distan a parcurs de pies pe o curs dubl a sculei
( ) a s
.
=lementele geometrice ale achiei #
a
- grosimea achiei, n
mm
$
+ - l imea achiei, n
mm
$
[ ]
'
, mm t s + a ( - sec iunea achiei.
Prin mortezare se pot prelucra urmtoarele tipuri de suprafe e #
3.(. .roarea
Proarea este opera ia de prelucrare prin achiere cu o scul achietoare numit bro, pe o
main-unealt numit main de broerat.
Proarea este cel mai producti" procedeu de achiere, put2ndu-se aplica suprafe elor inte
rioare i celor e0terioare.
7:
=lementele regimului de achierela mortezare
a! "iteza de achiere #
[ ] min , m K
s "
C
v
v
x
d
m
v
#c
v

,
unde #
v v
x m C , ,
- coeficient i e0ponen i ce depind de condi iile concrete de achiere $
" - durabilitatea economic a broei, n min. $

d
s
- a"ansul pe dinte, n mm/dint#$

v
K
- coeficient de corec ie $
b! a"ansul pe dinte,
[ ] # d mm s
d
int -
- grosimea stratului de material care se achiaz
de ctre un dinte $
c! ad2ncimea de achiere,
[ ] mm t
- grosimea stratului de material care se achiaz la
o trecere a broei, sau distan a dintre suprafa a ini ial i suprafa a generat a piesei msurat
pe perpendiculara comun $
Aor ele de achiere la broare
[ ] , , N z + s . F
i d z

unde #
.
- presiunea de contact, n %Pa $

d
s
- a"ansul pe dinte, n mm-dint# $
+ - l imea achiei, n
mm
$
7;

i
z
- numrul de din i ai broei $
3omponentele
x
F
i y
F
se determin procentual din componente principal
z
F
.
Puterea de achiere la broare # [ ] kW
v F
P
z
,
*&'++

.
Puterea motorului electric de ac ionare a mainii de broat #
[ ] kW
v F
P
z
m
,
*&'++

,
unde
n

' &
- randamentul total al transmisiilor mainii de broat.
Prin broare se pot prelucra urmtoarele forme de suprafe e # - cele de la mortezare $
- cheile fi0e.
3.'. 7ectificarea
3.'.1. Generalit i
Fectificarea este opera ia final de prelucrare prin achiere cu o scul achietoare numit
disc abrazi" pe o main-unealt numit main de rectificat.
,iscul abrazi" este alctuit din particule abrazi"e de forme neregulate ncorporate n masa
unui liant, fiecare particul constituind un ti care degaj o achie. Particulele abrazi"e pot
fi #
- naturale mirghel, corindon, cuar , diamant! $
- artificiale electrocorindon, carbur de siliciu, carbur de bor, azotur cubic de bor,
diamant artificial!.
.ian ii ncorporeaz particulele abrazi"e care trebuie s aib rezisten mecanic, precum
i rezisten e la temperatur i la ac iunea lichidului de rcire.
.ian ii pot fi #
- anorganici argil, caolin, feldspat, o0iclorur de magneziu, o0id de magneziu! $
- organici bachelit, no"olac, cauciuc natural sau sintetic!.
3.'.2. #lementele regimului de aciere la rectificarea rotund e;terioar
a9 ad2ncimea de achiere,
mm t & , + +& , +
- la degroare $

mm t +&7 , + ++7 , +
- la finisare $
b9 a"ansul longitudinal,
[ ] rot mm s
l
-
- distan a parcurs de pies la o rota ie complet
a discului $
c9 a"ansul trans"ersal,
rot mm s
t
+&/ , + ++1 , +
- la degroare $

rot mm t ++< , + ++' , +
- la finisare $
d9 "iteza de achiere, . d
v v v +
$
7<
[ ] s m
n D
v
d d
d
,
*++++


$ [ ] min ,
&+++
m
n D
v
. .
.


$ . d
v v &++
.
)itezele de achiere recomandate sunt #
s m v /+ '7
- la degroare $

s m v 7+ /+
- la finisare.
3.'.3. ,or ele de aciere i puterea consumat la rectificarea rotund e;terioar
[ ] N F F F F
y x z
,
' ' '
+ +
,
unde #
[ ] N t s v C g F
l . F z
,
* , + : , + : , +

- component tangen ial $
n care #
F
C
- coeficient ce depinde de natura materialului de prelucrat $
.
v
- "iteza periferic a piesei $

l
s
- a"ansul longitudinal, n
rot mm
$

t
- ad2ncimea de achiere, n
mm
.

( ) [ ] N F F
z x
, / , + & , +
- component a0ial $

( ) [ ] N F F
z y
, / 7 , &
- component de respingere.
Puterea de achiere # [ ] kW
v F
P
z
,
&+'+

.
Puterea motorului electric de ac ionare a mainii de rectificat #
[ ] kW
v F
P
z
,
&+'+

unde #
n

' &
- randamentul total al transmisiilor.
*+