Sunteți pe pagina 1din 28

Criminalistic Tactic: LEC IA I CERCETAREA LOCULUI FAPTEI: 1. No iunea, scopul i importan a cercetrii loc ului faptei 1.1.

No iunea Cercetarea locului faptei constituie o activitate proc edural ini ial care are ca scop perceperea nemijlocit a locului n care s-a svrit o inf ac iune, descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor create prin activitatea infrac ional, precum i stabilirea mijloacelor materiale de prob, n scopul identificrii fptui torului. Cercetarea locului faptei poate fi i suplimentar, cnd are loc ulterior con statrii infrac iunii, n mod repetat sau ori de cte ori este necesar. n literatura de specialitate se apreciaz importan a deosebit care se atribuie cercetrii locului fa ptei pentru identificarea fptuitorului i solu ionarea cauzei penale. Codul de proc edur penal, n art. 30 alin. ultim, definete locul svririi infraciunii ca fiind locul e s-a desfurat activitatea infrac ional, n totul sau n parte, ori locul unde s-a prod us rezultatul acesteia. Cei mai mul i teoreticieni consider c sintagma locul svririi i frac iunii este acoperitoare pentru expresia fa a locului, cu precizarea c se au n ve dere: locul propriu-zis al svririi infrac iunii (ncpere sau suprafa de teren); loc care se afl obiectele care au servit la comiterea infrac iunii sau obiectele car e constituie produsul infrac iunii; cile de acces sau de retragere a fptuitorului (fptuitorilor) ori a pr ii vtmate. Aceste locuri formeaz, n majoritatea cazurilor, un tot unitar, dei ntre ele pot fi i distan e foarte mari. Potrivit art. 129 alin. 1 d in C. pr. pen., cercetarea locului faptei poate fi dispus cnd este necesar: s se ef ectueze constatri cu privire la situa ia locului svririi infrac iunii; s se descopere i s se fixeze urmele infrac iunii; s se stabileasc pozi ia i starea mijloacelor mate riale de prob i mprejurrile n care a fost svrit infrac iunea. Cercetarea locului fap e impune i n scopul percep iei nemijlocite a scenei infrac iunii, chiar dac a trecu t un anumit timp de la comiterea acesteia, iar cmpul infracional a suferit modifi cri. 1.2. Caracteristicile cercetrii locului faptei Constituie o activitate ini ia l a investigrii unei infrac iuni. Este obligatorie n cazul infrac iunilor n care au avut loc moartea victimei, vtmri corporale grave, furturi din locuin e, furturi de i din autoturisme, tlhrii i violuri urmate de moartea victimei, tlhrii, accidente de c ircula ie cu moartea victimei i fuga de la locul faptei, incendii, explozii, cala mit i, precum i n cazul unor fraude. Cercetarea locului faptei este posibil i obligat orie chiar i n situa iile n care evenimentul a fost reclamat cu ntrziere (de exemplu, tlhria reclamat dup externarea victimei). 1

Este o activitate imediat, care trebuie s se efectueze ntr-un termen ct mai apropiat de comiterea infrac iunii. Constituie, n principiu, o activitate irepetabil, dato rit modificrilor la care este supus cmpul infrac ional. 1.3. Importan a cercetrii lo cului faptei: constituie, de cele mai multe ori, singura modalitate de ob inere a probelor n faza ini ial; este un element probator deosebit de relevant pentru af larea adevrului; contribuie la identificarea fptuitorului, stabilirea datelor nece sare privind personalitatea acestuia i modul de operare folosit. 1.4. Sarcinile c ercetrii locului faptei deriv att din prevederile art. 129 Cod procedur penal, ct i di experien a acumulat n practica i literatura de specialitate: investigarea locului n care a fost svrit infrac iunea pentru stabilirea naturii acesteia i a mprejurrilor n re a fost comis; descoperirea, fixarea, ridicarea i examinarea urmelor i a altor mi jloace de prob; determinarea drumului parcurs de infractor (iter criminis); stabi lirea modului de operare al fptuitorului (fptuitorilor); precizarea timpului svririi infrac iunii; identificarea persoanelor care au tangen cu cauza cercetat: fptuitor i, martori, victime, persoane responsabile civilmente; elaborarea primelor versi uni pentru orientarea investiga iilor ulterioare. 1.5. Aspecte de ordin procesua l n faza de urmrire penal, cercetarea locului faptei se efectueaz dup nceperea urmriri penale, care se poate dispune imediat sau pe parcursul investigrii criminalistic e. De regul se efectueaz n prezen a martorilor asisten i, afar de cazul cnd acest luc ru nu mai este posibil. Cercetarea se poate efectua n prezen a pr ilor, dar neprez entarea pr ilor ncunotiin ate nu mpiedic efectuarea cercetrii. nvinuitul sau inculpatu re inut ori arestat poate fi adus la cercetare. Dac acest lucru nu este posibil, organul de urmrire penal i pune n vedere c are dreptul s fie reprezentat i i asigur cerere, reprezentarea. Potrivit art. 172 C. pr. pen., modificat prin Legea nr. 3 2/1990, aprtorul nvinuitului sau inculpatului are dreptul s asiste la efectuarea ori crui act de urmrire penal; deci, i la cercetarea locului faptei. n faza de judecat, po trivit art. 129 alin. 4 C. pr. pen., instan a de judecat efectueaz i cercetarea loc ului faptei n condi ii de contradictorialitate, cu citarea pr ilor i n prezen a proc urorului, cnd participarea acestuia la judecat este obligatorie. Persoanele care s e afl sau vin la locul faptei pot fi mpiedicate, potrivit art. 129 alin. ultim, C. pr. pen., s comunice ntre ele sau cu alte persoane, ori s plece nainte de terminare a cercetrii. Cercetarea locului faptei se consemneaz ntr-un proces-verbal care treb uie s cuprind: 2

a) datele men ionate n art. 91 C. pr. pen: data i locul unde este ncheiat; numele, prenumele, calitatea celui care l ncheie i unitatea din care face parte; numele, pr enumele, ocupa ia i adresa martorilor asisten i; descrierea amnun it a celor consta tate, precum i a msurilor luate; modificrile survenite; persoanele care le-au fcut; n ce scop; persoanele gsite la locul faptei; numele, prenumele, ocupa ia i adresa p ersoanelor la care se refer procesul-verbal, obiec iile i explica iile acestora; m en iunile prevzute de lege pentru cazurile speciale; b) alte date cerute de art. 131 C. pr. pen.: descrierea amnun it a situa iei locului; urmele gsite, fixate i rid icate; s se precizeze locul n care au fost descoperite, distan ele fa de anumite r epere (fereastr, u, copac, axul oselei etc.); obiectele examinate i cele ridicate, cu descrierea caracteristicilor de identificare (model, marc, tip, serie), dimensiu ni, culoare, form, calitate; starea urmei sau a obiectului (curat, murdar, cald, fie rbinte, rece, nghe at, topit, cu miros, n putrefac ie, fr miros etc.); condi iile n e au fost descoperite; descrierea metodelor folosite pentru ambalare, etichetare i sigilare; cantit ile ridicate; mprejurrile negative (controversate) constatate i urile luate pentru clarificarea lor; starea timpului: ploaie, ninsoare, cldur, ger , vnt etc.; msurile luate fa de victime, fptuitori, obiecte implicate n eveniment; otografiile judiciare efectuate: fotografia de orientare, fotografia schi , fotog rafia obiectelor principale, fotografiile de detaliu i msurtorile fotografice, prec izndu-se marca aparatului folosit i a filmului; men iuni cu privire la nregistrrile efectuate: nregistrarea pe band videomagnetic ori nregistrri foto i video-digitale; t hnica de iluminare utilizat; men iuni despre ntocmirea planului-schi , cu precizare a scrii la care s-a ntocmit ori despre desenul schi realizat; rezultatul folosirii cinelui de urmrire; observa iile persoanelor participante, mijloacele materiale d e prob ridicate de la locul faptei i cele lsate n custodie, precum i obiec iile fptuit orului; ora nceperii i ora terminrii cercetrii locului faptei, cu precizarea condi i ilor meteorologice i de vizibilitate pe parcursul cercetrii; numrul de exemplare i d estina ia acestora. Procesul-verbal trebuie s fie ntocmit ntr-un stil clar, precis i concis, s prezinte n mod obiectiv situa ia constatat la locul faptei. Procesul-ver bal se semneaz de ctre organul judiciar, martori asisten i i de alte persoane, pe f iecare pagin, iar locurile rmase libere se bareaz. n procesul-verbal nu se consemnea z opiniile exper ilor sau ale martorilor asisten i cu privire la modul n care s-a comis fapta i persoana fptuitorului. Este preferabil ca procesul-verbal s fie redac tat la locul faptei, pentru a nu se omite amnunte relevante pentru cercetare. 3

Calitatea procesului-verbal face dovada competen ei, miestriei i obiectivit ii celu i care l ntocmete. Hans Gross consemna n Manuel practique d`instruction judiciare, E d. Marchal et Billard, vol. I, Paris, 1899, p.148: Procesul-verbal de cercetare l a fa a locului este, de asemenea, o piatr de ncercare a judectorului de instruc ie. Nicieri nu se dezvluie cu mai mult claritate priceperea, siguran a spiritului de o bserva ie, logica ra ionamentului, perseveren a metodic i contient n realizarea scopu lui su, dar, de asemenea, nicieri nu se manifest mai bine nepriceperea, slbiciunea s piritului de observa ie, dezordinea, incertitudinea, ezitarea judectorului de ins truc ie. 2. Reguli tactice privind pregtirea cercetrii locului faptei 2.1. Organul de urmrire penal, la primirea sesizrii (plngere, denun sau sesizare din oficiu, conf orm art. 221 din C. pr. pen.), trebuie s ia, de ndat, urmtoarele msuri, indiferent da c este sau nu competent potrivit art. 213 din C. pr. pen.: identificarea persoane i care a fcut plngerea sau denun ul; stabilirea unor date de prim sesizare despre i nfrac iunea comis, locul i timpul svririi, numrul victimelor i starea acestora, dac s unoate fptuitorul, natura i ntinderea pagubelor cauzate; raportarea telefonic a eveni mentului la ealonul superior; dispunerea unor msuri urgente pe care trebuie s le ia organele locale de poli ie pn la sosirea echipei de cercetare: pentru salvarea vi ctimelor, paza i conservarea locului faptei, interzicerea ptrunderii curioilor, ide ntificarea i audierea sumar a martorilor oculari, identificarea i re inerea fptuitor ilor; constituirea echipei de cercetare, din care fac parte: procurorul criminal ist, care este eful echipei, ofi eri de judiciar i cercetri penale, ofi erul crimin alist, medicul legist, subofi erul care conduce cinele de urmrire i al i specialiti, dup caz; asigurarea participrii pr ilor civile, civilmente responsabile, a victime lor, fptuitorilor ori a aprtorilor acestora; pregtirea mijloacelor tehnico-tiin ifice criminalistice adecvate; trusa criminalistic universal; trusa foto i trusele speci alizate; laboratoare criminalistice mobile; aparatura de detec ie; mijloace tehn ice de identificare dup semnalmentele exterioare; deplasarea cu maxim urgen la loc ul faptei. 2.2. Reguli tactice specifice cercetrii locului faptei a. Cel care aju nge primul la locul faptei trebuie s ia, de urgen , urmtoarele msuri: Acordarea prim ului ajutor victimelor, chiar cu riscul modificrii locului faptei. Marcarea aspec tului ini ial al locului faptei i stabilirea modificrilor survenite. nlturarea curioi lor nlturarea unor pericole iminente - incendii, explozii, inunda ii etc. Protejar ea i conservarea urmelor fa de condi iile meteorologice. 4

Identificarea i audierea martorilor oculari. Consemnarea unor mprejurri care pot s d ispar: prezen a unor mirosuri, pozi ia mobilei, func ionarea unor aparate electro -casnice etc., precum i ora sosirii. Identificarea i re inerea persoanelor suspect e. ntiin area organului judiciar competent s efectueze cercetarea locului faptei po trivit art. 213 C. pr. pen. Paza locului faptei n ncperi nchise i mpiedicarea accesul i persoanelor care nu au acest drept. n aer liber se va bloca un spa iu ct mai lar g. Nota bene: Se recomand ca, la sosirea la locul faptei, s se fac primele fotograf ieri sau filmri (de ansamblu) ale victimei sau cadavrului. S se noteze timpul sosi rii, persoanele gsite sau cele despre care se ob in date c au trecut prin zon; star ea ini ial a victimei, toate modificrile survenite n cmpul infrac ional. S fie suprav egheate toate persoanele aflate la locul faptei pentru a surprinde comportamentu l i atitudinea lor fa de infrac iunea comis. Nu vor fi atinse corpurile delicte, r eziduurile suspecte i nici nu se vor face modificri, pstrndu-se ambian a gsit. Precizr le martorilor oculari privind eventualele modificri survenite n cmpul infrac ional vor fi notate, dar nu se va face nici o interven ie. Se noteaz starea dispozitive lor de siguran (modul n care au fost ncuiate uile, dac s-a folosit zvorul sau lan uri le de siguran etc.); starea ferestrelor (deschise, nchise; dac storurile au fost t rase); condi iile atmosferice; func ionarea unor aparate (radio, TV, telefon, ar agaz, sobe, frigider, main de splat etc.); dac lumina a fost aprins; mirosurile persi stente (dac este posibil, se recomand prelevarea urmelor). Nu se va folosi WC -ul (nu se va trage apa). Nu se va exprima nici o prere i nu se va conversa cu martori i, pentru a nu-i influen a. S nu se uite, n nici un moment pn la sosirea echipei, c a utorul poate fi la locul faptei sau se poate ntoarce! b. n faza de pregtire, n cmpul infrac ional ptrunde doar eful echipei mpreun cu criminalistul pentru a dispune: Fix area cilor de acces pentru ceilal i membri ai echipei i a priorit ilor: medic legis t, ofi er criminalist, cine de urmrire; Interzicerea oricror activit i care pot deru ta cercetarea: fumat, cur irea hainelor, crearea altor urme; Alegerea martorilor asisten i dintre persoanele care nu au legturi de rudenie cu fptuitorul ori cu pr i le vtmate; Ob inerea unor informa ii utile privind stabilirea cercului de suspec i dintre persoanele aflate n anturajul victimei ori bnuite de ctre aceasta. Informa iile vor fi completate cu datele furnizate de fptuitor, rude, vecini, martori ocu lari; Investigarea persoanelor gsite la locul faptei pentru a se stabili date con cludente privind situa ia ini ial a cmpului infrac ional. 2.3. Efectuarea cercetrii propriu-zise se va desfura n dou faze: faza static i faza dinamic, stabilite conven i nal, dup urmtoarele reguli tactice generale: 5

a. Cercetarea locului faptei se va face de ndat, evitndu-se ns graba i superficialitat ea. Deplasarea la locul faptei, de la anun area evenimentului, trebuie s se fac n c el mai scurt timp posibil. Orice manager trebuie s-i stabileasc, periodic, ca obiec tiv prioritar, ob inerea unui timp optim. b. Cercetarea locului faptei trebuie s se fac n baza unui plan judicios i riguros. Experien a demonstreaz c nici un caz nu s eamn cu altul, dar abordarea oricrui eveniment trebuie s se fac n baza unei planificri riguroase, stabilindu-se toate activit ile care trebuie executate i succesiunea ac estora. eful echipei va stabili sarcini precise pentru fiecare participant, impri mnd reguli stricte i pentru cei care sunt condui de orgolii i se cred atottiutori. Cr iminalistul trebuie, din start, s fie lsat s-i fac treaba sa, fr s fie ddcit i s l echipei i va cere ns criminalistului s-i planifice cercetarea judicioas a fiecrei po iuni de teren, dup o succesiune stabilit de comun acord. c. Cercetarea locului fa ptei trebuie s fie obiectiv. Intui ia i orgoliul trebuie lsate la o parte, pentru c p ot influen a n ru cercetarea. Trebuie impus regula c toate urmele de la locul faptei au ini ial aceeai valoare, chiar dac, aparent, se contrazic sau par lipsite de im portan . d. Cercetarea locului faptei trebuie s fie sistematic i complet. Criminalist ul trebuie s fie narmat cu mult rbdare i s cerceteze sistematic fiecare por iune a loc ului faptei, insistnd s descopere urme n locuri n care un vizitator obinuit n-ar avea ce cuta (n dulapuri de haine, sub pat, pe vitrine, n spatele unor piese de mobilie r etc.). Aceste urme pot fi relevante pentru cauz, asigurnd succesul cercetrii i, ul terior, al proba iunii. Trebuie s se evite excesul de fotografii, dar s nu rmn nici u n detaliu nefixat de obiectivul aparatului de fotografiat. Nici nu tii cnd i poate dezlega enigma! ntr-un caz de omor, un bolnav psihic, care era un obinuit al locu in ei victimei, a recunoscut c a ptruns prin balcon, pe o scar gsit la cercetarea loc ului faptei, aruncat la c iva metri. Suspectul a devenit credibil doar cnd a demons trat c a fixat scara cu un banal pietroi, care fusese surprins ntr-o singur fotografi e, n apropierea scrii. Nimeni nu i-a dat nici o importan , dei s-a dovedit indispens abil pentru cauz. e. Echipa de cercetare va fi condus de un ef care va coordona toa te activit ile i va direc iona investigarea. n cazul investigrii omorului, eful echip ei va fi un procuror, de regul, criminalist. eful echipei va fi atent s se respecte normele tactice i metodologice, de la descoperirea urmelor pn la ridicarea, ambala rea i transportul lor n condi ii de siguran . eful va distribui sarcinile i tot el va corobora toate datele i informa iile ob inute, direc ionndu-le ntr-un singur sens: identificarea fptuitorului. De tactul su vor depinde motiva ia i profesionalismul n tregii echipe. f. Respectarea strict a normelor procedurale 6

Normele legale trebuie respectate fr nici o abatere, indiferent ct de tentante ar f i unele procedee care au asigurat succesul unei opera iuni cu care se mpuneaz unii. R utina trebuie acceptat doar ca rigoare profesional, ncadrat strict n litera i spiritul legii! Rela iile cu mass-media trebuie s fie corecte, bazate pe ncredere reciproc. Experien a arat c ziaritii trebuie s fie lsa i suficient de aproape, dar niciodat n c ul infrac ional, iar la terminarea cercetrii s se in cont de posibilitatea repetrii acesteia, astfel c locul faptei ar fi bine s nu devin o scen de spectacol. Trebuie, de asemenea, s se manifeste o grij deosebit pentru protejarea unor date de intimitate ale cauzei, care l-ar avertiza pe fptuitor. n acelai timp, s se aib n vedere c presa oate ajunge i singur la datele fierbin i ale cazului, iar ignorarea ori desconside rarea ziaritilor ar putea fi extrem de pgubitoare pentru anchet. Iat de ce presei tr ebuie s i se dea un os de ros suficient de tare pentru senzaional, dar care s asigure secretizarea datelor de maxim importan pentru caz. Procesul-verbal de cercetare a locului faptei trebuie s fie analizat imediat de eful competent. Se mai pot umple unele lacune sau se pot nltura scpri ori erori care, altfel, ar putea s conduc, inevi tabil, doar la un nou caz cu autor neidentificat. 3. Fazele cercetrii locului fap tei n teorie i practic se face distinc ie ntre dou faze: static i dinamic, dar stabil a lor are un caracter conven ional-didactic, deoarece ele formeaz un tot unitar. 3.1. n faza static se vor desfura urmtoarele activit i: Fotografierea de ansamblu a p rsoanelor care au fost gsite la locul faptei. Nici nu- i po i da seama ct de util p oate deveni pe parcursul investigrii! Se discut mult despre posibila ntoarcere a fpt uitorului la locul infrac iunii datorat fenomenului de amnezie postinfrac ional: In fractorul nu se simte n siguran , nu-i poate aminti dac totul a fost pus la punct, d ac nu cumva a comis greeala fatal trdtoare. Din acest motiv, cu greu poate rezista im pulsului imperativ de a se rentoarce la locul infrac iunii, ntoarcere care i este f atal n cele mai multe cazuri (Tiberiu Bogdan). Se consemneaz primele informa ii de l a poli itii care au asigurat paza, pentru stabilirea eventualelor modificri surven ite. Delimitarea teritorial a zonei cercetate. Parcurgerea locului faptei pentru cunoaterea ambian ei i identificarea unor repere pentru investigare. Orientarea lo cului faptei din punct de vedere topografic i criminalistic. Determinarea punctul ui de ncepere, precum i a sensului i direc iei cercetrii. Punctul de plecare l poate constitui centrul scenei infrac iunii, dup care se examineaz zonele adiacente pn la periferie (cercetare excentric), dar punctul de ini iere l poate constitui i perife ria, cu deplasarea, spre centru, n spiral (cercetare concentric). Locul faptei poat e fi mpr it n sectoare, stabilindu-se succesiunea examinrii acestora sau poate fi ce rcetat numai ntr-o anumit direc ie (n sens liniar). Marcarea drumului de acces n cmpu l infrac ional. Stabilirea strii i pozi iei obiectelor care au legtur cu cauza i sunt purttoare de urme. 7

Executarea fotografiilor de orientare i de ansamblu dup regulile de criminalistic t ehnic; realizarea nregistrrilor video i a schi ei locului faptei. Folosirea cinelui d e urmrire pentru prelucrarea urmei de miros uman (dac permit condi iile atmosferic e). Sim ul mirosului, deosebit de fin, se datoreaz celulelor senzoriale din mucoa sa olfactiv, care pot fi de 300-600 de ori mai multe dect la om (150-300 milioane fa de aproximativ 500.000). n aceast faz pot fi ob inute date i informa ii care s co duc la identificarea fptuitorului. Se iau msuri pentru urmrirea fptuitorului cunoscut sau prezumtiv (consemn la frontier). Se dau n urmrire, n msura n care se cunosc elem nte precise de identificare, obiectele care au servit la comiterea infrac iunii sau bunurile sustrase. Nu se permite atingerea sau schimbarea pozi iei obiectelo r din cmpul infracional! 3.2. n faza dinamic, cea mai important etap a cercetrii locul ui faptei, se vor executa urmtoarele activit i: Examinarea minu ioas a cadavrului i a obiectelor purttoare de urme. Fotografierea obiectelor principale i a cadavrului . Executarea msurtorilor fotografice bidimensionale. Descoperirea, fixarea i ridica rea urmelor. Descoperirea i examinarea instrumentelor (obiectelor) folosite la co miterea infrac iunii. Definitivarea schi ei locului faptei sau a schi elor: schi a de orientare, schi a locului faptei, schi a unei por iuni de la locul faptei i a obiectelor principale, schi a urmelor i schi a de detaliu. Ambalarea, eticheta rea i sigilarea urmelor. Audierea persoanelor suspecte, a martorilor i a victimei, cu respectarea regulilor tactice ale ascultrii. Dac este posibil, declara iile s f ie nregistrate pe band magnetic i videomagnetic. Stabilirea semnalmentelor i portretu ui robot ale fptuitorului i declanarea, dup caz, a urmririi generale. Clarificarea mp ejurrilor negative sau controversate, care au fost create de fptuitor pentru a der uta cercetrile. Este necesar s se fac o cercetare sistematic i amnun it a locului fapt i, pentru a se da un rspuns corect ntrebrilor care s-au pus pe parcursul cercetrii p rivind existen a sau inexisten a unor urme specifice, sau s se clarifice mprejurri care nu puteau fi explicate (ua ncuiat cu cheia pe dinuntru, ferestre nchise). Clarif icarea acestor mprejurri se impune mai ales n cazul infrac iunilor comise cu arme d e foc, cnd un omor comis prin mpucare poate fi disimulat n sinucidere, dar i invers, cnd sinucigaul i-a disimulat fapta n omor. Fixarea rezultatelor n procesul-verbal de cercetare a locului faptei. Reluarea i repetarea cercetrii locului faptei. Reluare a cercetrii locului faptei se impune atunci cnd, datorit unor fenomene naturale (ntu neric, furtun, ploaie etc.), cercetarea a fost ntrerupt sau au survenit alte cauze de pericol pentru via a, sntatea i avutul persoanelor. Reguli tactice eful echipei v a cere fiecrui component al echipei s-i noteze cronologic toate activit ile i constatr ile: data i ora nceperii i terminrii investiga iei, descrierea lo8

cului faptei, persoanele identificate i verificate, informa iile ob inute, n gener al toate datele de interes operativ, care pot deveni o adevrat comoar. Msuri de prote are, chiar de paz, dac situa ia impune. Cercetarea trebuie continuat de ctre aceeai e chip. n procesul-verbal de cercetare a locului faptei se vor men iona perioada de n trerupere i cauzele care au generat-o. Dei, n principiu, irepetabil, cercetarea locu lui faptei se poate repeta atunci cnd s-a constatat c a fost efectuat superficial o ri pe parcursul anchetei s-au stabilit noi indicii despre alte urme sau corpuri delicte. 4. Materiale i utilaje folosite la cercetarea locului faptei 4.1. Trusa criminalistic universal, care con ine: materiale pentru fotografiere: aparate foto , obiective, inele intermediare, filme, blitz, baterii, trepied, lmpi, filtre (co lorate i de polarizare); materiale pentru cutarea, descoperirea, relevarea, fixare a i ridicarea urmelor papilare: lup, surse de lumin, lamp de ultraviolete, prafuri i reactivi de eviden iere, pensule cu pr de veveri i magnetice, pulverizator cu vapo ri de iod, folii adezive albe i negre; materiale pentru executarea mulajelor urme lor de adncime: cancioc, paclu, lingur pentru prepararea amestecului, band flexibil p entru nconjurarea urmei (unde se va turna amestecul), pensul pentru cur area urmei, ghips i alte materiale de mulare, materiale dentare, lac, substan e speciale sub form de spray; materiale pentru amprentarea persoanelor: plac, rulou, tu, fie mono i decadactilare, past, hrtie special impregnat pentru reac ii chimice, mnui chirurgica le, linguri pentru amprentarea cadavrelor; materiale pentru prelevarea substan e lor, inclusiv a celor biologice: aspirator, pensete, pipete, capsule, solu ii, b umbac absorbant, band adeziv, magnet; materiale pentru ntocmirea desenelor i a schi elor: rigl, echer, raportor, hrtie milimetric, planet, calc, compas, busol, abloane, p uneze, creioane negre i colorate; materiale pentru marcarea locului i efectuarea d e msurtori: centimetru, band cu ptrate albe i negre, jetoane numerotate (cu stativ), cret; materiale de ambalare: pungi de plastic, saci de hrtie, flacoane de sticl, sf oar, cuie, scndurele, etichete; instrumente: fierstru, clete, patent, ciocan, urubeln , burghiu, dalt, foarfec, truse de chei. 4.2. Materiale complementare: proiectoare i grup electrogen; aparat laser portabil; lamp polilight; convertizor de imagine infraroie; aparat de filmat, video i de nregistrare audio; materiale pentru proteja rea urmelor i a obiectelor; cizme de cauciuc, masc de gaze, ochelari de protec ie; echipament de protec ie pentru incendii i explozii; aparat de sudur; 9

scar, sap, corzi etc. 4.3. Detectoare: detector de metale; detector de substan e r adioactive (pentru zonele calamitate); detector de cadavre (reac ie la gazele de putrefac ie); detector electrostatic pentru urmele de clcare. 4.4. Truse cu dest ina ie special: truse pentru identificarea drogurilor; truse pentru marcarea obie ctelor cu prafuri fluorescente (capcane chimice); truse pentru examinarea document elor; truse pentru examinarea cadavrelor cu identitate necunoscut; truse pentru u rme biologice; truse pentru urme lsate de armele de foc. 5. Truse criminalistice moderne (Lucian Petric) Trusele criminalistice trebuie s rspund nevoilor speciale pe ntru teren i pot fi adaptate, n func ie de numeroase criterii, la solicitri, pentru a asigura maximum de eficien n cutarea, relevarea, fixarea i ridicarea urmelor de toate categoriile. Pe msur ce tiin a criminalistic a progresat, abordnd cu mijloace d in ce n ce mai precise categorii de urme noi, cutarea i ridicarea acestora au deven it activit i care, dincolo de aten ia, miestria i intui ia criminalistului, implic p recizie, acurate e, asigurarea deplin mpotriva contaminrii sau alterrii urmei. Indif erent de simplitatea sau complexitatea lor, trusele trebuie s rspund unor cerin e c a: s corespund exact activit ilor prezumate; s poat fi manevrate cu uurin ; s p oatarea cu maxim acurate e a urmelor investigate; s permit aplicarea unor procedee de lucru sigure; s nu afecteze urmele prin materialele utilizate; s nu contamineze urmele; s asigure conservarea adecvat a urmelor; s corespund legisla iei specifice; s asigure independen a tehnic a opera iunilor n condi ii de teren; s poat fi comple ate uor pentru ciclurile de lucru urmtoare; s con in instruc iunile necesare pentru lucru, dac este necesar; s aib un pre acceptabil; s corespund standardelor de calita e n domeniu. 5.1. Criterii de clasificare a truselor a. Dup dotare: simple; 10

complexe. b. Dup domeniul de utilizare: dedicate; combinate; universale. c. Dup te hnologia utilizat: permit ac iunea asupra urmelor prin procese fizice; permit ac iunea asupra urmelor prin procese chimice; permit ac iunea asupra urmelor prin p rocese combinate; permit ac iunea asupra urmelor prin mijloace electronice. d. D up destina ie: pentru urme papilare; pentru urme de instrumente, ncl minte i mijloac de transport; pentru urme biologice; pentru urme ale tragerii cu arme de foc; p entru urme de metal; pentru urme ale incendiilor i exploziilor; pentru amprentare a cadavrelor; pentru accidente de circula ie; pentru testarea drogurilor; pentru marcri chimice. e. Dup regimul de utilizare: de folosin ndelungat; de unic folosi 5.2. Truse pentru relevarea urmelor papilare 5.2.1. Trusa tip patrul Aceast trus es te ideal pentru acele unit i de poli ie ale cror lucrtori ce ac ioneaz n patrule au n ompeten i efectuarea unor cercetri lipsite de complexitate. Trusa este nso it de ins truc iuni pentru utilizare. Materiale: pulbere neagr pentru relevarea urmelor pap ilare; band adeziv pentru ridicarea urmelor papilare; pensul standard din fibre de sticl pentru relevarea urmelor papilare; cartoane suport pentru urme; mnui pentru p rotec ie; caset din polimer cu dimensiunile de 203 X 196 X 90 mm. 5.2.2. Trusa ti p detectiv Trusa este compact, de buzunar, organizat ntr-un etui, fiind destinat cutri i i revelrii rapide a urmelor papilare. Trusa con ine: pulbere neagr pentru relevar ea urmelor papilare; 11

pulbere alb pentru relevarea urmelor papilare; pulbere roie-argintie pentru releva rea urmelor papilare; folii transparente cu suport ataat; folii albe cu suport at aat; folii negre cu suport ataat; dou pensule din pr natural; lup 3X; etui cu di unile de 171 X 100 X 50 mm. 5.2.3. Trusa tip tehnician Este considerat o trus semi profesional destinat unit ilor cu situa ie operativ nu foarte ncrcat i de complexitat edie. Con ine instruc iuni de utilizare i cuprinde urmtoarele materiale: pulbere n eagr pentru relevarea urmelor papilare; pulbere alb pentru relevarea urmelor papil are; band adeziv pentru ridicarea urmelor papilare; folii transparente cu suport a taat; folii albe cu suport ataat; folii negre cu suport ataat; dou pensule din pr ural; foarfec; lup 3X; mnui de protec ie; caset din polimer cu dimensiunile 203 X 90. 5.2.4. Trusa Scott Aceast trus ofer un numr mai mare de pulberi i folii, fiind destinat acelor unit i de poli ie care au un numr mai mare de infrac iuni, fiecare trus fiind nso it de instruc iuni de utilizare. Trusa cuprinde: pulbere neagr pentr u relevarea urmelor papilare; pulbere alb pentru relevarea urmelor papilare; pulb ere argintie pentru relevarea urmelor papilare; 3 pensule din fibre naturale; fo lii transparente cu suport ataat; folii albe pe suport ataat; folie neagr pe suport ataat; folie alb pe suport cauciucat; folie neagr pe suport cauciucat; foarfec; 3X; mnui de protec ie; pungi pentru probe. Trusa este organizat ntr-o geant din poli er. 12

5.2.5. Trusa expert Aceast trus este una din cele mai bune pentru cutarea, relevare a i ridicarea urmelor papilare. Trusa ofer criminalitilor aproape toate metodele de relevare a urmelor papilare i ntregul echipament pentru aplicarea acestora. Compo nentele trusei permit utilizatorului s realizeze cu succes relevarea urmelor att n teren, ct i n laborator. Trusa cuprinde urmtoarele materiale: pulbere neagr pentru re levarea urmelor papilare; pulbere alb pentru relevarea urmelor papilare; pulbere neagr-argintie; pulbere gri-argintie; pulbere roie-argintie safecracker; pulbere m agnetic neagr; pulbere magnetic alb; pulbere magnetic argintie; pulbere roie-argi pensul magnetic; cyanuacrylat pachete; fiole de iod i aplicatoare; ninhydrin spr nitrat de argint spray; solu ie de microparticule n pulverizator; folii transpar ente pentru ridicarea urmelor papilare; band transparent pentru ridicarea urmelor; folii pe suport cauciucat albe i negre; lup 3X; lantern; rulet; band pentru m probelor; foarfec; rigl foto; bloc-notes; recipient cu ap; ervete de unic fol ungi pentru ambalarea probelor pentru diverse dimensiuni; mnui de protec ie; erve e le speciale pentru cur ire. Trusa este organizat ntr-o geant de material plastic cu dimensiunile de 45 X 38 X 20 cm. 5.2.6. Trusa Krimesite imager Krimesite imager utilizeaz tehnologia de intensificare a imaginii reflectate sub inciden a radia i ilor ultraviolete, cunoscut sub numele prescurtat de RUVIS, pentru a localiza urm ele papilare care sunt invizibile cu ochiul liber pe cele mai multe suprafe e ne tede, fr utilizarea pre13

alabil a nici unui fel de tratament cu pulberi, substan e chimice sau vapori. Ace st procedeu de examinare nu este afectat de lumina nconjurtoare, ceea ce nseamn c poa te fi utilizat n orice mprejurare la lumina zilei sau n ntuneric afar sau n interior. Aparatura este construit s amplifice radia ia u.v. reflectat de 254 nm i nu este inf luen at de alte lungimi de und. Utiliznd aceast tehnologie, la fa a locului se pot gs i rapid urmele papilare chiar la distan de obiectul examinat, rezultnd astfel o c retere a eficien ei n cutarea urmelor i fiind evitate situa iile n care s-ar putea ne glija examinarea anumitor suprafe e. Utilizarea tehnologiei RUVIS are avantajul c urmele sunt examinate printr-o metod nedistructiv i necoroziv. Poate fi adugat i ava tajul c la fa a locului sunt evitate situa iile de mbcsire a obiectelor, a suprafe elor n locuin e, birouri sau vehicule cu pulberi i substan e chimice greu de cur at . Complexul Master RUVIS cuprinde 2 echipamente RUVIS, i anume: cyclop; scan-n-fi nd; aparatur foto digital; printer digital. Unul dintre echipamentele RUVIS este f olosit de un examinator, cel de-al doilea fiind utilizat de un alt operator care nregistreaz imaginile observate n ultraviolet prin sistemul cyclop. Tot n categoria truselor care pot fi utilizate n domeniul urmelor papilare pot fi incluse i truse le echipate cu surse de lumin bluemaxx, acestea n func ie de putere fiind utilizat e pentru cercetarea unor zone mai ntinse sau mai restrnse. Puterea maxim pentru sup er bluemaxx este de 1,5 mil. candele, ceea ce permite examinarea unor suprafe e n tinse n ncperi sau n alte locuri. 5.3. Alte modele de truse: truse pentru mulaje; tr use pentru ridicarea electrostatic a urmelor de ncl minte; truse pentru recoltarea m icroparticulelor; truse pentru cercetarea incendiilor; truse pentru recoltarea u rmelor la incendii i explozii; truse pentru marcri (capcane); truse pentru recolta rea urmelor de tragere; truse pentru recoltarea urmelor de metal; truse pentru s erii deteriorate; truse pentru urme biologice; truse pentru detectarea drogurilo r; truse pentru desen; truse pentru marcare teren; truse pentru amprentare. Altur i de toate trusele men ionate, productorii de echipamente criminalistice livreaz s eturi speciale de materiale destinate recoltrii urmelor biologice n cazul infraciu nilor la via a sexual, seturi pentru recoltarea urmelor ce vor fi analizate cu ME B, seturi pentru recoltarea urmelor din teren i a probelor pentru analizele ADN. 14

Fr a considera clasificrile prezentate sau enumerarea truselor complete ca exhausti ve, se poate afirma cu certitudine c asistm la o specializare tot mai clar a mijloa celor de interven ie n teren, c aceste mijloace cunosc o diversificare i adecvare a ccentuat n raport cu specificul faptei i al metodelor de investigare ulterioar a urm elor. Prezentm n continuare diverse modele de truse criminalistice utilizate n prez ent: Trus pentru recoltare epiderm n vederea amprentrii cadavrelor 15

Trus pentru amprentare cadavre i recuperare esuturi Trus tip detectiv Trus Scott 16

Trus tip patrul de poli ie Trus complex pentru revelarea urmelor papilare 17

Trus tip Expert pentru revelarea urmelor papilare Trus tip Specialist pentru revelarea urmelor papilare Trus universal 18

Trus tip spargere pentru revelarea urmelor papilare Trus combinat pentru revelarea urmelor papilare 19

Vaporizator cu gaz pentru cyanoacrilat Detaliu vaporizator Trus pentru vaporizare cu iod 20

Trus pentru revelarea urmelor papilare cu microparticule Trus pentru recoltarea microparticulelor prin aspirare 21

Trus pentru mulaje Trus pentru recoltarea urmelor de tragere Trus RUVIS pentru cutarea urmelor papilare latente 22

Exerci ii rezolvate pentru autoevaluare: 1. Cercetarea locului faptei este o act ivitate ini ial, imediat i ________________. 2. Msurile pe care trebuie s le ia cel c are ajunge primul la locul faptei: a. executarea msurilor fotografice bidimension ale; b. acordarea primului-ajutor victimelor; c. nlturarea curioilor; d. protejarea i conservarea urmelor; 3. Ce activit i nu se execut n faza static a cercetrii locului faptei: e. fotografierea de ansamblu a locului faptei; f. marcarea cmpului de ac ces n cmpul infrac iunii; g. orientarea locului faptei; h. descoperire, fixarea i r idicarea urmelor; i. folosirea cinelui de urmrire. 4. Ce activit i sunt specifice f azei dinamice de cercetare a locului faptei: j. delimitarea teritorial a zonei ce rcetate; k. examinarea minu ioas a cadavrului i a obiectelor purttoare de urme; l. clarificarea mprejurrilor negative sau controversate; 5. Ce se n elege prin fixarea locului faptei: m. marcarea urmelor; n. ntocmirea procesului-verbal nso it de sch i e, fotografii, imagini video; o. conservarea locului faptei; 6. Ce trebuie s se consemneze n procesul-verbal de cercetare a locului faptei: p. comentarii i deduc ii ale exper ilor; q. ora nceperii i ora terminrii; r. persoanele participante; s. descrierea detaliat a urmelor relevate i prelevate. Rspuns: 1. irepetabil; 2. b, c, d; 3. d; 4. b, c; 5. b; 6. b, c, d. Dic ionar de termeni (Dic ionar de Criminal istic, Editura tiin ific i Enciclopedic, Bucureti, 1984): Alibi proba prin care per na nvinuit sau inculpat de svrirea unei infrac iuni dovedete c n momentul comiterii eia se afla n alt loc. Cu alte cuvinte, persoana nvinuit sau inculpat probeaz absen a dintr-un anumit loc, prin prezen a sa n alt parte. Ambalarea urmelor opera iune d e mpachetare a urmelor sau obiectelor purttoare de urme ntr-un material sau obiect protector (cutie, sticl, borcan, plic, eprubet, pung din material plastic etc.). Am balajele se eticheteaz i se sigileaz. Pe etichet se men ioneaz: a) numrul de ordine; b ) ce reprezint; c) data i locul ridicrii sau recoltrii; d) calitatea, numele i semntur a celui care a efectuat opera iunea; e) numele, prenumele i semntura martorilor as isten i i f) viza organului de urmrire penal. 23

Cinele de urmrire cine dresat n mod special pentru prelucrarea urmei de miros pe baz a creia descoper autorul infrac iunii, prin urmrirea acestuia pe drumul parcurs de la locul faptei, ct i pentru descoperirea unor obiecte abandonate, pierdute ori as cunse de ctre fptuitor. n scopul valorificrii n bune condi ii a urmelor de miros uman , trebuie luate msuri de conservare a acestora nc din momentul sosirii la fa a locu lui. Cercetarea la fa a locului Activitate de urmrire penal care const n perceperea nemijlocit a locului svririi infrac iunii de ctre organele de urmrire penal sau instan ele de judecat i examinarea acestuia pentru descoperirea, fixarea i ridicarea urmel or infrac iunii i a altor mijloace materiale de prob, stabilirea modului cum s-a c omis fapta, identificarea fptuitorului i probarea activit ii infrac ionale. Un rol deosebit n desfurarea acestor activit i l au mijloacele i metodele criminalistice. Cer cetarea la fa a locului se face prin prezen a martorilor asisten i afar de cazul cnd aceasta nu este posibil. Conservarea urmelor infrac iunii opera ie care are dr ept scop pstrarea urmelor infrac iunii sau a obiectului purttor de urme n starea n c are au fost descoperite i protejarea lor mpotriva factorilor distructivi, pn la fixa rea acestora. Conservarea urmelor infrac iunii se realizeaz, n principal, prin: nca drare (nsemnarea cu cret alb sau colorat de jur-mprejurul urmei infrac iunii); marcar e (cu ajutorul plcu elor indicatoare, numerotate, din trusa criminalistic, sau n li psa acestora cu alte obiecte improvizate de la locul faptei); acoperire (cu dife rite obiecte cutii de tabl sau de carton, buc i de placaj, coli de hrtie, de poliet ilen etc. Dac urma va fi exploatat prin folosirea cinelui de serviciu, se va ine sea ma ca obiectul cu care este acoperit s nu aib miros de petrol, usturoi, ardei etc. care s afecteze mirosul acesteia); paz (prin instalarea unuia sau mai multor postu ri de paz pentru a asigura locul faptei). Constatarea tehnico-tiin ific Activitate de constatare, interpretare i valorificare tiin ific imediat a urmelor, a mijloacelo r materiale de prob i a mprejurrilor de fapt, n scopul identificrii fptuitorului i a ectelor folosite pentru svrirea infrac iunii. Faza dinamic a cercetrii la fa a loculu i activitatea de percepere nemijlocit a locului faptei i de examinare minu ioas i n m icare a obiectelor i urmelor (dac e cazul) prin folosirea mijloacelor tehnice crimi nalistice adecvate n scopul descoperirii probelor materiale. n aceast faz se realize az, de regul, urmtoarele activit i: cutarea n vederea descoperirii urmelor infrac iuni i; fixarea fiecrui obiect i urm pentru a se evita substituirea sau confundarea cu a ltele asemntoare; ridicarea i ambalarea obiectelor i urmelor descoperite n vederea tr imiterii la laboratoarele de expertiz criminalistic; trimiterea urgent a urmelor la cartotecile criminalistice pentru identificarea fptuitorului i a unor obiecte. n f aza dinamic, constatrile se noteaz, ca i n faza static n agend, n vederea ntocmirii ului-verbal, se realizeaz fotografii de detaliu i filmare (dac e cazul) i se definit iveaz schi a locului faptei. 24

Faza static a cercetrii la fa a locului activitatea de percepere nemijlocit a locul ui faptei n scopul descoperirii tuturor urmelor infrac iunii fr a proceda la atinge rea sau schimbarea pozi iei acestora. n situa ia n care se impune ca un obiect s fi e micat nc din faza static, se va face aceasta numai dup ce se va fixa pozi ia sa pri n notri corespunztoare n procesul verbal, prin fotografiere i filmare (dac e cazul) i schi a locului faptei. n faza static se realizeaz, de regul, urmtoarele activit i pri ncipale: orientarea de ansamblu asupra locului faptei n vederea determinrii acestu ia i a msurilor imediate i ulterioare ce se impun n raport cu natura i locul unde s-a petrecut evenimentul; stabilirea i marcarea drumului de acces n locul svririi infrac iunii; sectorizarea locului faptei i stabilirea ordinei n care se va face cerceta rea; examinarea cu prioritate a urmelor i obiectelor care prezint un pericol imine nt de modificare sau dispari ie; cutarea, descoprirea i fixarea prin fotografii i f ilmare (dup caz) a pozi iei urmelor i obiectelor corp delict; interpretarea urmelo r; ridicarea fotografic a caracteristicilor de relief ale terenului n vederea efec turii schi ei locului faptei. n faza static, toate constatrile sunt consemnate n agen d pentru ntocmirea procesului-verbal, se realizeaz fotografii de orientare, schi i f otografia obiectelor principale i se pregtete efectuarea schi ei locului faptei pri n ridicarea topografic a caracteristicilor de relief ale terenului cercetat. Fixa rea urmelor infrac iunii ansamblul activit ilor procedurale prin care se realizea z stabilirea existen ei n locul svririi infrac iunii, a urmelor, a obiectelor precum i a celorlaltor mijloace materiale de prob descoperite la fa a locului, a pozi iei acestora n raport cu contextul locului i pozi ia lor reciproc, precum i starea lor. Modalit ile prin care se realizeaz fixarea urmelor infrac iunii sunt: descrierea n procesul verbal de cercetare la fa a locului i, dup caz, n raportul de constatare tehnico-tiin ific sau medicolegal i folosirea mijloacelor tehnice (fotografia judici ar, schi a, desenul, filmul judiciar, videofonograma i fonograma judiciar). Fixarea urmelor infrac iunii se face cu respectarea anumitor reguli generale i particula rit i de fixare n raport cu fiecare categorie de urme. mprejurri negative (controver sate) situa ii de fapt care indic lipsa de concordan ntre anumite urme descoperite i obiectul sau mprejurrile care se presupune c le-a creat. Organul judiciar care ef ectueaz cercetarea la fa a locului trebuie s lmureasc modul n care s-au produs i pentr u aceasta cel mai adesea procedeaz la efectuarea de experimente judiciare. Atunci cnd experimentele nu lmuresc pe deplin mprejurrile negative, organul judiciar apele az, potrivit legii, la cunotin ele unor specialiti sau exper i. Primele msuri pentru cercetarea la fa a locului msurile pe care le ia echipa de cercetare din momentu l sesizrii i pn la nceperea activit ii de cercetare. Aceste msuri difer dup natura area evenimentului cercetat: a) la primirea sesizrii despre eveniment: verificare a sesizrii (dac e cazul), stabilirea locului evenimentului; solicitarea lurii unor msuri de paz a locului faptei (cnd e posibil); sesizarea organelor competene (cnd e cazul); formarea echipei de cercetare la fa a locului; verificarea strii mijloace lor 25

tehnico-criminalistice ce urmeaz a fi folosite; deplasarea ct mai urgent la fa a lo cului. b) dup sosirea la fa a locului: acordarea primului ajutor victimelor; luar ea tuturor msurilor necesare pentru nlturarea pericolelor iminente; asiguarea pazei locului faptei sau ntrirea pazei (dup caz); protejarea obiectelor i conservarea urm elor; informarea operativ a evenimentului (situa iei locului) de cercetat; identi ficarea persoanelor suspecte de a fi svrit fapta i re inerea lor conform legii; urmri rea fptuitorului (dac e cazul); folosirea cinelui de urmrire (cnd se impune); asigura rea cu martori asisten i; realizarea altor activit i ce se impun (sigilarea sta i ilor de comand, de control, asigurarea scriptelor etc.) Proces-verbal de cercetar e la fa a locului nscris procedural ncheiat de organele de urmrire penal sau de inst an ele de judecat, n care se consemneaz locul unde s-a ncheiat, numele, prenumele i c alitatea celui care l ncheie, descrierea amnun it a situa iei locului svririi infrac i nii, a tuturor categoriilor de urme, a metodelor i mijloacelor folosite pentru de scoperirea, fixarea, ridicarea i ambalarea lor, a obiectelor examinate i a celor r idicate, a pozi iei i strii celorlalte mijloace materiale de prob, a urmelor pozi i onate, astfel nct acestea s fie redate cu precizie i la dimensiunile respective. n to ate cazurile, la procesele-verbale de consemnare la fa a locului se vor anexa sc hi e ale locului faptei, plane cu fotografii judiciare, filme sau videofonograme judiciare, care vor fi vizate i despre executarea crora se va face men iune expres n procesul-verbal. Relevarea urmelor opera iune criminalistic de punere n eviden a urmelor latente (invizibile) descoperite la locul svririi infrac iunii. Relevarea u rmelor se realizeaz prin aplicarea mai multor procedee: pudrareprfuire; aburire cu vapori de iod sau acid fluorhidric; tratarea cu solu ie chimic (ninhidrin, rou de Sudan III, azotat de argint etc.) i iluminarea dirijat incident. Reluarea cercetrii la fa a locului continuarea efecturii cercetrii locului svririi infrac iunii de ndat au ncetat cauzele pentru care cercetarea a fost ntrerupt. ntreruperea i reluarea cer cetrii la fa a locului au loc n situa ii deosebite, de exemplu, cnd locul svririi infr ac iunii este foarte vast, prezint unele particularit i care impun desfurarea activi t ilor ntr-un interval mare de timp (dou sau mai multe zile) ori au survenit impedi mente care nu mai permit continuarea cercetrii (lsarea nop ii cnd cercetarea trebui e fcut neaprat la lumina zilei; nceperea unei ploi toren iale; descoperirea anumitor surse de pericol care impun ntreruperea cercetrii pn la ndeprtarea lor etc.). La ntre uperea cercetrii se iau msuri de conservare i protejare a urmelor care nu au fost nc examinate, se procedeaz la ncuierea i sigilarea locului cercetat atunci cnd situa ia permite aceasta i se asigur paza pe toat durata de timp pn la reluare, n aa fel nct evite orice modificare a locului svririi infrac iunii de ctre persoane interesate sa u n mod ntmplator. Repetarea cercetrii la fa a locului efectuarea din nou a cercetrii locului svririi infrac iunii. Aceast activitate se face de regul atunci cnd: prima ce rcetare criminalistic s-a efectuat necorespunztor sub aspect calitativ; 26

prima cercetare s-a efectuat n condi ii nefavorabile care au influen at direct bu na desfurare a ei; n raport cu infrac iunea svrit se presupune, n mod logic, c la fa cului trebuie s se gseasc urme i alte mijloace materiale de prob a cror prezen nu a f st ns constatat la prima cercetare.

Bibliografie obligatorie: Lazr Crjan, Tratat de Criminalistic, Editura Pinguin Book , Bucureti, 2005, p. 458-490; Emilian Stancu, Tratat de Criminalisic, Edi ia a III a revizuit i adugit, Universul Juridic, Bucureti , 2004, p. 315-343; Bibliografie fac ultativ: Camil Suciu, Criminalistic, Editura Didactic i Pedagodic, Bucureti, 1972, p. 503-528; Ion Mircea, Valoarea criminalistic a unor urme de la locul faptei, Editu ra Vasile Goldi, Arad, 1996; Vasile Lpdui, Iancu tefan, Dan Voinea, Lazr Crjan, Gavril Dorelu rmurean (coordonatori), Investigarea criminalistic a locului faptei, Editur a Luceafrul, Bucureti, 2004; Richard Saferstein, Criminalistics. An Introduction t o Forensic Science, 1998, p. 36-66; Henry C. Lee, Timothy M. Palmbach, Marilzn M iller, Henry Lee's Crime Scene Handbook, Elsevier Academic Press, San Diego, Cal ifornia, 2005, p. 1-113. 27

S-ar putea să vă placă și