Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECIE I.

ALGORITMUL INTRODUCTIV
Unitatea de nvmnt:

St dent !"a#ti#ant$ M%&'i%"%i V(ad C(a)a: a VIII-a Data: 18.03.2014 O*ie#t (: Istorie universal Unitatea de nva"e: Constituirea Romniei Moderne Le#ia: Domnia lui le!andru Ioan Cu"a Ti! ( (e#iei: le#$ie mi!t %do&ndire de #unotine' (ormare i e!ersare de de)rinderi i a&iliti* C%m!etene &ene"a(e$ +. Uti(i,a"ea e-i#ient a #%m ni#"ii .i a (im*a/ ( i de )!e#ia(itate. 0. E1e")a"ea deme") "i(%" .i a a#i ni(%" #ivi#e dem%#"ati#e. 2. A!(i#a"ea !"in#i!ii(%" .i a met%de(%" ade#vate n a*%"da"ea ) ")e(%" i)t%"i#e. 3.4%(%)i"ea "e) ")e(%" #a"e ) )tin invata"ea !e"manenta C%m!etene )!e#i-i#e$ 1.2. +tili"area termenilor istori#i s)e#i(i#i (a)telor istori#e din s)a$iul romnes# ,n -)o#a Modern .i ,n se#olul al //-lea. 2.4. Re"olvarea unor situa$ii-)ro&lem' )rin utili"area ade#vata a surselor istori#e re(eritoare la (a)te din istoria romnilor' des(.urate -)o#a Modern. 3.0. Com)ararea in(orma$iilor din surse istori#e' re(eritoare la un as)e#t al #ivili"a$iiei romne.ti ,n -)o#a Modern' ,n vederea a##e)trii unor )un#te de vedere di(erite

3.10. 1ormularea unor o)inii re(eritoare la un (a)t istori# din istoria romnilor ,n -)o#a Modern' )e &a"a surselor istori#e. 4.2 +tili"area te2nolo3iilor de in(ormare si #omuni#are )entru o&tinerea surslor ne#esare (ormularii unui )un#t de vedere4 O*ie#tive %!e"ai%na(e$

C%&nitive O+5 5 de(ineas# termenii istori#i' #on#e)tele: miscare memorandista,program national, partidul national roman,pronunciamentul de la Blaj,pasivismul politic,astra O0- 5 identi(i#e )e &a"a unui te!t istori# )rin#i)alele revendi#ari #u)rinse in memorandum O2- 5 enumere )rin#i)alii autori ai memorandumului 4%"mative $ O2 6 5 anali"e"e )rin#i)alele #au"e #are au 3enerat )rin#i)ala mis#are memorandisa. O3- 5 #om)are a#tivitatea )artidului national roman inainte si du)a memorandum O7- 5 demonstre"e de)rinderi de a utili"a te2ni#i de lu#ru #u te!tul istori#

Atit dina(e$ O8- 5 (ormule"e o)inii ar3umentate re(eritoare la nevoia a)aritiei memorandumului in 6ransilvania s#olului al /I/ lea Eva( a"ea : (ormativ-ameliorativ %de a#2i"i$ii' de )ro#es' de )rodus* O*ie#tive a(e eva( "ii$

Cognitive: Oe+$ 5 utili"e"e ,n #onte!te noi urmtoarele #on#e)te: adunri ad-2o#' )artid naional' re"oluie Oe0: 5 e!)li#e eta)ele Mi#ii +niri Oe2: 5 identi(i#e )revederile #on(erinei de )a#e de la 7aris Formative: Oe3: 5 anali"e"e #um a (ost )osi&il ale3erea lui le!andru Ioan Cu"a dre)t domn ,n am&ele ri romne Oe7: 5 dovedeas# de)rinderea de a utili"a su)ortul #arto3ra(i# Oe8: 5 sta&ileas# le3tura dintre momentul 1848 i reali"area unirii Moldovei #u ara Romneas# Oe9: 5 anali"e"e #onte!tul (avora&il unirii )rin#i)atelor Atitudinale: Oe:: 5 emit 8ud#i de valoare re(eritoare la im)ortana anului 1890 )entru istoria romnilor Va(%"i .i atit dini vi,ate$ - :ndire #riti#; .i (le!i&il; - Rela$ionare )o"itiv; #u #eilal$i St"ate&ii$ indu#tiv-dedu#tiv;' e!)li#ativ- #onversativ;' diri8at Met%de$

Expozitiv-euristice:M+-,nvarea )rin des#o)erire< M0-e!)li#a$ia' M2-#onversa$ia euristi#; Interactive: M3-#om)ara$ia' M7-#onversa$ia e!aminatoare' M8-)ro&lemati"area M95 demonstraia Te'ni#i de eva( a"e$ veri(i#are (rontal oral' interevaluare. In)t" mente de eva( a"e$ veri(i#area (rontal; oral' o&servarea sistemati# 4%"me de %"&ani,a"e a a#tivit;ii$ (rontal'individual; Re) ")e$ - Umane :30 elevi - De timp : 90= - Materiale: o(i#iale : m+: 7ro3rama .#olar; m0: Manualul de istorie #lasa a VIII >a m2: #aietul s)e#ial - izvoare cartografice: m3: ?arta Romniei Moderne - izvoare narative: m7: @e3ea se#ulari"rii averilor mnstireti m 8: Re(orma ,nvmntului din 18A4

<i*(i%&"a-ie BCRB+@-5C+' M.' D-@-6 D6' D.' ?I6C?ID5' E.' 7 7 CF56- ' .' 6-FDFR.' 7.' Istoria Rom nilor' Bu#ureti' 200G. H ID- ' I.' !redarea "i #nv$%area istoriei' Fradea' 2001.