Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea Babe-Bolyai Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei 2011

Tulburarea de personalitate histrionic


Jur e !vidiu Pre"it #lice

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 $adu %aria %&d&lina '(onda #nna)aria *oinea +u)inia #ndreea ,&grean -ulia

Cuprins:
-ntroducere. /e"iniie000000000000000000000000000001ag 2 -storic0000000000000000000000000000001ag 3 Pers1ectiva evoluionist&0000000000000000000000441ag 5 Factori de risc0000000000000000000000000001ag 6 Prevalena0000000000000000000000000000441ag 7 8riterii de diagnostic00000000000000000000000041ag 7 'ubti1uri ale 9P:000000000000000000000000041ag 13 8o)orbidit&i i diagnostic di"erenial00000000044444444444444444444444444444444441ag 15 -ntervenie0000000000000000000000000000441ag 16 !1ti)i(are0000000000000000000000000000000441ag 17 Progra)ul de 1revenie000000000000000000000000004441ag 20 8onclu(ii0000000000000000000000000000000041ag 26
2

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 Bibliogra"ie000000000000000000000000000000041ag 27

Introducere:
/e"iniie. 9ulburarea de 1ersonalitate histrionic& ;9P:< este o tulburare legat& de 1atternuri durabile de 1erce1ere= relaionare i g>ndire des1re a)bian& i des1re sine ?nsui= care sunt )ani"estate ?ntr-o ga)& larg& de conte@te sociale i 1ersonale4 9ulburarea 1re(int& un 1attern durabil de e@1erien& intern& i de co)1orta)ent care devia(& considerabil de la cerinele culturii individului i care se )ani"est& ?ntr-o varietate de do)enii ale vieii4 9ulburarea este inclus& ?n gru1ul B al tulbur&rilor de 1ersonalitate din /'%--* -9$= al&turi de tulburarea antisocial&= borderline i narcisitic&4 #ceste tulbur&ri ?)1art ca i caracteristici co)une tras&turi de 1ersonalitate dra)atice= teatrale= e)oionale i co)1orta)ente i)1ulsive4 Ele au un istoric relaional tu)ultos i haotic= gestionate ?n 1ri)ul r>nd de o i)1ulsivitate crescut&4 Persoanele cu ast"el de tulbur&ri de 1ersonalitate ?i a"ectea(& 1e cei cu care au di"erite ti1uri de relaii ?ntr-o )anier& distructiv&= )ani1ulativ& i con"lictual&= a)bele 1ari av>nd un )are grad de disatis"acie ?n interaciune4 8uv>ntul AhistrionicB are ca eti)ologie din greaca cuvantului AhysteraB sau din latina AhistrioB- AhistrionicusB= ?nse)n>nd AactorB= Aa1arin>nd unui actorB= ceva care dese)nea(& caracterul actoricesc= teatral= 1re"&cut4 Persoanele histrionice sunt de "a1t 1ersoane care )ani"est& un co)1orta)ent teatral= dra)ati(ant= e@cesiv i ?nc&rcat e)oional4

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 :istrionicul= la o 1ri)& vedere= 1oate "i descris ca "iind ?ng>n"at= su1er"icial= dra)atic ?n leg&tura cu 1ro1ria 1ersoan&= i)atur= e@agerat de de1endent i egoist= sau chiar 1rin o1usul acestei o1inii4 Ei 1ot 1&rea nite 1ersoane calde= ?nc>nt&toare= chiar seduc&toare ?ns& 1are s& le li1seasc& 1ro"un(i)ea sau autenticitatea4 Cns&= ele)entul esenial al tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic& ?l constituie e)oionalitatea 1erva(iv&= e@cesiv& i co)1orta)entul de c&utare a ateniei ;/'%--* $*<4 Ei sunt iritai sau nu se si)t a1reciai c>nd nu se a"l& ?n centrul ateniei= e@1resiile lor e)oionale sunt su1er"iciale i ra1id schi)b&toare= "iind adesea inadecvat de 1rovocatori sau seduc&tori se@ual4 #u strategii cognitive i de a1&rare su1er"iciale= ?)1r&tiate= di"u(e= globale i si)1liste4 #u raiona)ente "acile= 1entru evitarea incursiunilor intros1ective= se "olosesc de un "iltru 1entru a se 1rote a de idei 1rea detaliate= "iloso"ice sau concrete4 #u un li)ba colorat= bo)bastic= dar s&rac ?n detalii4 8o)1orta)entul 1oart& a)1renta egocentris)ului= a hedonis)ului= a unui "ar)ec su1er"icial= cu o not& de "alsitate= de inautenticitate ;Aca i cu)B<= cu a"iarea unei "aade avanta oase 1entru sine4 :istrionicii v&d lu)ea 1rin lentilele lor i)1recise i su1rae)oionale= cu o atenie "oarte li)itat& i su1ragenerali(at&4 Ei au sensul identit&ii sc&(ut= cu 1lanuri de via& nu)ai 1e ter)en scurt= dar generale= caut>nd ast"el a utor 1rin as1ectul lor "i(ic 1entru a 1ri)i s1ri inul necesar s& se descurce ?n via&4 'e a"l& )ereu ?ntre dou& 1oluri. ori su1rase)ni"ic& inti)itatea ?n ra1orturile inter1ersonale= ori au tendina de a-i desconsidera antura ul de care r&)>n totui de1endeni4 'e i)1lic& "oarte uor ?n relalii de 1rietenie sau ?n relaii se@uale= dar la "el de re1ede 1ot renuna la ele ?n "avoarea altcuiva4 +a e@terior ei 1ot 1&rea atrag&tori i ar)ani= dar du1a o 1erioad& de ti)1 lu)ea se satur&= 1e de o 1arte= de nevoile lor constante si cresc>nde= sau 1e de alt& 1arte= de su1er"icialitatea de care dau dovad& ?n co)1orta)ent i ?n tras&turi4

-storic.
9er)enul de Atulburare de 1ersonalitate histrionic&B a a1arut relativ recent= "iind cunoscut& de-a lungul ti)1ului ca o tulbuare de 1ersonalitate isteric&= un derivat al ter)enului de isterie4 /ei era 1erce1ut& ca o etichet& se@ist& care discredita 1roble)ele "e)eilor= ter)enul de isterie era "olosit 1entru a descrie 1acientele nervoase= i)1resionabile= labile= di"u(e= instabile i su1er"iciale ;9e)oshoD si :eller= 1EF2<4 Egi1tenii 1uneau acest ti1 de si)1to)e ale isteriei 1e ba(a uterului ne"i@at= care cal&torete 1rin ?ntreg tru1ul 1>n& ?i g&sete un loc unde s& se ae(e=
4

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 iar grecii credeau c& "e)eile e@cesiv de e)oionale sunt aa din cau(a uterului de1lasat i a "rustr&rilor se@uale4 9rata)entele reco)andate ?n ca(ul acestor situaii erau cel )ai adesea 1e ba(& de substane 1ar"u)ateG r&u )irositoare 1entru ade)enireaGi(gonirea uterului la locul dorit= lor ad&ug>ndu-se clasicile reco)and&ri de cas&torie i naterea unui co1il4 Cns&= ?n teoria 1sihanalitic&= interesul se centra )ai )ult asu1ra isteriei de conversie = "actorul deter)inat al acesteia "iind con"lictul oedi1ian nere(olvat= ada1tarea de ba(& la con"lict "iind re1ri)area4 9rata)entele inci1iente aveau dre1t sco1 descarcarea e)oiilor se@uale re1ri)ate 1rin sugestie i hi1no(&= )odi"icate a1oi 1rin inclu(iunea asociaiilor libere= inter1retarea re(istenei i a trans"erului 1entru a de(volta intros1ecia4 Pe l>ng& Freud= $eich susinea c& tr&saturile de 1ersonalitate isteric& transcend din caracterul invidiei 1entru 1enis i din senti)entele re"ulate "a& de castrare4 #li 1sihanaliti sugerau c& de "a1t tulburarea isteric& de conversie are la ba(& i)1ulsuri )ult )ai 1ri)ordiale= )ai degrab& de natur& oral& dec>t de natur& "alic&= suger>nd c& de "a1t este o tulburare )ult )ai 1ersistent& i 1ri)itiv& dec>t 1are4 Pe )asur& ce studiile din 1sihologie au evoluat= i caracterul tulbur&rilor de isterie s-a divi(at ?n )ai )ulte ti1uri de co)1orta)ente= subiacente ?n acest )o)ent altor tulbur&ri= ter)enul de isterie nu )ai este "olosit ?n /'% din anul 1EF04 -ns& din anali(a acestui ter)en= au derivat c>teva tras&turi asociate )o)entan tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic&= ca de e@e)1lu. e)oionalitatea= e@hibiionis)ul= egocentris)ul i co)1ort)entul se@ual 1rovocator4

Pers1ectiv& evoluionist&.
Pers1ectiva evoluionist& ?ncearc& e@1licarea de(volt&rii )ecanis)elor ada1tative

su1ravieuirii s1eciei= 1e ba(a anali(ei logice i biologice4 #nali(a evoluionist& are la ba(& c>teva teorii eseniale re"eritoare la )ecanis)ele din s1atele co)1orta)entelor noastre4 Printre acestea se nu)&r&. supravieuirea.- +i"e Preservation and +i"e Enhance)ent ;Pain-Pleasure Polarity< adaptarea.- Ecological #cco))odation and Ecological %odi"ication ;Passive-#ctive Polarity<
5

Tulburarea de personaliate histrionic 2011

reproducerea.- $e1roductive Hurturance and $e1roductive Pro1agation ;!ther-'el" Polarity<4 Pri)ul )ecanis)= su1ravieuirea se re"er& la sco1uri e@isteniale ;evitarea durerii i

creterea 1l&cerii= 1entru )&rirea anselor de su1ravieuire i de 1roducere de ur)ai<4 #da1tarea se re"er& la aran area )ediului ?ncon ur&tor 1entru satis"acerea nevoilor ;cele de ba(&. )>ncare= odihn&= re1roducere< 1rin abordarea unei 1ers1ective 1asive= ecologice ?n care nu )odi"ici )ediul= ci doar te ada1te(i la el versus unei 1ers1ective active ?n care )odi"ici )ediul con"or) nevoilor 1ro1rii4 8el din ur)& )ecanis) se re"er& la re1roducere4 #cesta are incor1orate dou& strategii. strategia I i strategia $4 8ea dint>i strategie se re"er& la ?ngri irea 1uinilor ur)ai ;ai individului sau ai a1ro1iailor< i asigurarea nevoilor lor 1>n& la v>rsta re1roducerii ;othernurturing<= iar cea de a doua este o strategie )ai activ&= orientat& direct s1re 1roducerea de ur)ai ;sel"-1ro1agating<4 /in acest 1unct de vedere= strategia $ 1are a "i strategia din s1atele tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic& 1rin "a1tul c&= aceste 1ersoane se "olosesc de a1ana ul )are de relaii sociale 1e care i le crea(&= c>t i de as1ectul "i(ic 1entru a-i crea AbacD-u1 1lansB4 #ceste 1lanuri nu sunt 1use ?n 1ractic&= ci sunt doar cu rol de asigurare a dorinei de trans)itere a genelor )ai de1arte4 /in 1ers1ectiva evoluionist&= "iinele u)ane "iind 1oliga)e= cercetea(a )ediul 1entru a g&si 1artenerul cel )ai bun4 :istrionicii ?ns&= datorit& su1er"icialit&ii din viaa a"ectiv&= trans1un aceasta not& de "alsitate i la nivelul relaiilor sociale 1e care nu reuesc s& le )enin& 1>n& la ?nde1linirea sco1ului= 1rin "a1tul c& se canali(ea(& asu1ra asigur&rii eventualelor eecuri= ne )ai acord>nd atenie sco1ului ?n sine4 $elaiile 1e ter)en lung sunt negli ate 1entru a "ace loc "ebrei unor noi relaii4

Factori de risc.
P>n& ?n acest )o)ent= cau(ele tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic& au la ba(& doar su1o(iii4 Printre aceste cau(e se nu)ar& "actorii genetici= decese brute ?n "a)ilie= divoruri= boli
6

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 cronice grave= eveni)ente ne1rev&(ute cau(atoare de an@ietai de nivel ?nalt4 Cntr- un studiu din 1EE6 a lui BaDer= 8a1ron si #(orlosa= direcionat asu1ra anali(ei )ediilor "a)iliale ale eantioanelor de subieci non-clinici cu 1ersonalitate histrionic&= s-a desco1erit ca tr&s&tur& co)un&= un )ediu "a)ilial ?n care se re)arcau severitatea i orietarea intelectual-cultural&= dar "&r& coe(iune4 #cest studiu con"ir)& o alt& teorie= a lui %illon din acelai an= ?n care li1sa coe(iunii 1oate re"lecta "a1tul c& 1arinii histrionicilor sunt egocentrici4 #titudinea 1arinilor de a i)1une co)1orta)ente de(irabile inconsecvente= constr>ng co1iii la co)1orta)ente e@tre)e i e@agerate 1entru asigurarea ateniei i a"eciunii necesare4

Prevalena.
9ulburarea de 1ersonalitate histrionic& 1are a avea ?n 1o1ulaia general& o 1revalen& de a1ro@i)ativ 2-2J= iar ?n unit&ile de s&n&tate )intal& au "ost ra1ortai ca) 10-15J dintre 1acienii internai sau din siste)ul a)bulator ;/'% --*<4 /ei ?n condiii clinice= aceast& tulburare a "ost diagnosticat& )ai )ult la "e)ei= cercet&rile evidenia(a "a1tul c& a)bele se@e sunt ?n )od egal a"ectate4 9P: este diganosticat& )ai "recvent la "e)ei= dar acest as1ect 1oate "i datorat unui bias social= care are ca i int& )asculinitatea i "e)initatea e@tre)&= al&turi de i)aginea rolurilor de se@ ?n general= ?n societate4 9ulburarea histrionic& este una dintre tulbur&rile care este legat& ?n )od e@1licit de as1etul "i(ic4 Bornstein a reali(at in 1EEE un studiu ?n care a constatat c& "e)eile cu 9P: erau v&(ute ca a "i )ai atractive "i(ic dec>t "e)eile cu un alt ti1 de diagnostic 1e #@a -- = sau dec>t "e)eile "&r& un diagnostic de tulburare de 1ersonalitate4 Cn alt& ordine de idei= "e)initatea e@tre)& este diagnosticat& cel )ai "recvent ca a "i histrionic&= 1e c>nd )asculinitatea e@tre)& este 1rivit& ca a "i A)achoB4 #cest ti1 de caricatur& )asculin& e@1ri)& e@agerat dra)aticul= ?ng>n"area= egocentris)ul= caut& s& atrag& atenia i este su1er"icial4 /ei din 1unct de vedere al criteriilor /'%--* ar ?ntruni toate caracteristicile 1entru un diagnostic= acesta este ignorant 1entru ca re1re(inta un A1ersona co)unB societaii i culturii actuale= "iind ?n acelai ti)1 reco)1ensat 1entru virilitatea= duritatea i "ora de care d& dovad&= )ai )ult dec>t 1entru co)1etena ?n realiile inter1resonale sau ?n abilitatea de a re(olva 1roble)e4
7

Tulburarea de personaliate histrionic 2011

8riterii de diagnostic.
#a cu) a) anali(at i )ai sus= diagnosticul de tulburare de 1ersonalitate este relativ recent= "iind catalogat 1>n& ?n 1EF0 ?n categoria tulbur&rilor cu caracter isteric4 %ai )ult dec>t at>t= ?n 1ri)ul /'% ;1E52< actuala tulburare de 1ersonalitate histrionic& era inclus& ?ntr-o categorie )ai )are nu)it& A1ersonalitate instabil& e)oionalB versus as1ecte nevrotice ale isteriei ;tulburarea de conversie<= 1e c>nd ?n /'% -- ;1E6F< se "ace di"erena ?ntre nevro(ele isterice ;in care sunt incluse reacia de conversie i reacia disociativ&< i 1ersonalitatea isteric& ;histrionic&<4 Cn schi)b= ?n /'% --- ;1EF0< cuv>ntul isterie nu )ai este "olosit ci se introduc categorii se1arate 1entru tulburarea de so)ati(are= tulburarea de conversie= i1ohondrie= tulbur&ri disociative i tulburarea de 1ersonalitate histrionic&4 #ceast& schi)bare a ter)enului de AisterieB ?n AhistrionicB a "ost necesar& 1entru a se sublinia 1atternul de co)1orta)ent histrionic s1eci"ic i 1entru a reduce con"u(ia creat& de linDurile istorice ale isteriei ?n si)1to)e de conversie4 Cn /'% -* din 1EE3= dou& dintre criteriile tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic&. Bcaut& s& solicite )ereu ?ncura are= a1robare sau laudeB i Aeste egocentric= aciunile "iind ?ndre1tate )ereu s1re obinerea grati"ic&rii i)ediateK nu are deloc toleran& la "rustrare 1rovocat& de a)>narea grati"icaieiB= au "ost scoase din /'%--* L9$4 #ceste criterii sunt "recvente ?n alte tulbur&ri de 1ersonalitate= ?nc>t nu disting 9P: de alte tulbur&ri din /'%--*-9$4 Pe l>ng& aceste )odi"ic&ri= ?n /'%--*-9$ a1are un criteriu care nu e@istase ?n /'% -----$= )ai e@act criteriul Aconsider& relaiile ca a "i )ai inti)e dec>t sunt cu adev&ratB= )odi"icare "&cut& 1e ba(& de cercetari "unda)entale i care nu schi)b& nu)arul de criterii iniiale din /'% L---4 /ar= con"or) -8/- 10 tulburarea de 1ersonalitate histrionic& are 6 criterii necesare= 1entru diagnostic "iind su"iciente 2 dintre ur)atoarele. 14 #utodra)ati(are= teatralitate= e@1ri)area e@agerat& a e)oiilorK 24 'ugestionabilitate= uor in"luenabil de c&tre ceilali sau de c&tre conte@tK 24 'u1er"icialitate i a"ectivitate labil&K

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 34 8&utare continu& de eveni)ente i activit&i interesante= 1rovocatoare ?n care 1acientul este ?n centrul atenieiK 54 'eductivitate inadecvat& ?n in"&iare sau ?n co)1orta)entK 64 Mri & e@cesiv& 1entru atractivitatea "i(ic&4 Cn /'%--*-9$ sunt F criterii= "iind necesare 5 1entru a 1une diagnosticul4 #cestea sunt ur)atoarele. Un 1attern 1ervasiv de e)oionalitate e@cesiv& i de c&utare a ateniei= ?nce1>nd 1recoce ?n 1erioada adult& i 1re(ent ?ntr-o varietate de conte@te= du1& cu) este indicat de cinci ;sau )ai )ulte< dintre ur)atoarele. ;1< Este inco)odat de situaiile ?n care nu se a"l& ?n centrul ateniei4 Persoana a"lat& la scurt ti)1 de la des1arirea de iubitG&= trans)ite un avertis)ent sinuciga celuiGcelei care l-aGa abandonatGo4 #cest )esa e "olosit 1entru a declana )il& i este o tentativ& dis1erat&= dar nu si)it&= de a rec>tiga atenia4 Cn acelai ti)1 de)ersul sinuciga nu va "i ?nde1linit niciodat&4 ;2< -nteraciunea cu alii este caracteri(at& adesea 1rintr-un co)1orta)ent seduc&tor sau 1rovocator se@ual inadecvat4 :istrionica 1retinde c& iubitul ei este gelos A"&r& usti"icareB4 Cn )intea ei centrat& 1e ego= si)1la ei a1ariie "i(ic& ?ntr-un loc tre(ete ?n toi barbaii atracie i dis1onibilitate involuntar& la "lirt i ocuri de seducie4 Cn realitate histrionica "lirtea(& de(involt consider>nd acest co)1orta)ent ca cel 1uin natural i "iresc4 ;2< Pre(int& o schi)bare ra1id& i o e@1resie su1er"icial& a e)oiilor4 Cn antici1area sur1ri(ei 1ro)ise de c&tre iubit= histrionica "ierbe i e1atea(& e@ager>nd )ani"estarea bucuriei antici1aiei= indi"erent c&tre cine e@1ri)& cele de )ai sus4 Cn cli1a i)ediat ur)&toare la au(ul vetii ca )o)entul )ult ate1tat se a)>n&= chiar i 1entru cea )ai scurt& 1erioad& 1osibil&= histrionica schi)b& total 1olaritatea e)oiilor catastro">nd )o)entul4 ;3< U(ea(& ?n )od constant de as1ectul "i(ic 1entru a atrage atenia asu1ra sa4
9

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 Persoana se ?ntoarce seara acas& i de c>nd 1&ete 1ragul ?nce1e s& se 1l>ng& 1rietenei care o atea1t& ;sau oric&rei alte 1ersoane 1re(ente de "a&< des1re greut&ile (ilei= e1ui(area "i(ic& i )ental& de 1este (i= conclu(ion>nd Anu )ai 1ot de oboseal&B4 $e)arc>nd 1re(ena "i(ic& a barbatului ;iubitul 1rietenei<= reuete ?n )ai 1uin de un )inut s&-i schi)be vesti)entaia de c>teva ori= revenind ?ntr-o 1arad& 1e u)atate goal& i ?ntreb>nd a1arent ?n aer dac& arat& bine4 ;5< #re un stil de a vorbi e@tre) de i)1resionistic i li1sit de detalii4 /iscursul s&u este )ai cur>nd unul e)oional= li1sit de 1reci(ie i de consisten& . Cn orice ca(= nu acord& 1rea )are atenie conte@tuluiK ?i vede de rolul s&u uor incoerent= ne1roductiv= chiar "&r& leg&tura cu ceea ce se discut& i ner&s1un(>nd rigorilor i)1use4 ;6< %ani"est& autodra)ati(are= teatralis) i o e@1resie e@agerat& a e)oiilor4 *orbete tare= r>de zgomotos teatral, desigur i face gesturi ample. /ac& aa nu )erge= sau dac& i)aginea 1e care vrea s& i-o cree(e nu este una ba(at& 1e "ora )oral&= 1oate a"ia o atitudine vulnerabil&= hi1ersensibil&= ?nduioat&= r&nit&4 ;7< Este sugestionabil= adic& uor de in"luenat de alii sau de circu)stane4 Cn interaciunea cu orice individ st&1>n 1e sine= histrionicul= gol de coninut i incoerent ?n discurs= ?i ?nsueteG1reiaGsubscrieGcon"ir)& ideea 1artenerului de conversaie4 ;F< 8onsider& relaiile a "i )ai inti)e dec>t sunt ?n realitate4 +a o cin& i)1ortant&= cunosc>nd doar o 1arte dintre invitai= intr& ?n rolul de 1rieten bun i vechiAsu"letul 1etreceriiB i )oderea(& discuiile ca i c>nd tie ce au de (is i ce si)t cei 1e care abia i-a v&(ut 1entru 1ri)a dat&4 Cn /'%= cele F criterii sunt anali(ate ast"el. A-ndivi(ii cu tulburare de 1ersonalitate histrionic& sunt iritai sau nu se si)t a1reciai c>nd nu se a"l& ?n centrul ateniei ;criteriul 1<4 #desea= ?n )od activ i dra)atic= ei tind s& atrag& atenia asu1ra lor i= iniial= 1ot ?nc>nta cunotinele noi 1rin entu(ias)ul= deschiderea evident& sau tendina s1re "lirt4 #ceste calit&i devin neconving&toare ?ns&= 1e )&sur& ce indivi(ii continu& s& cear& s&
10

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 se a"le in centrul ateniei4 Ei aca1area(& rolul de Nsu"let al reuniuniiO4 /ac& nu sunt centrul ateniei= ei "ac ceva de e"ect ;de e@4= inventea(& int>)1l&ri= crea(& scene< 1entru a atrage atenia asu1ra lor4 #ceast& necesitate este evident& adesea ?n co)1orta)entul lor "a& de clinician ;de e@4= "latare= o"erirea de cadouri= descrieri dra)atice ale si)1to)elor so)atice si 1sihologice= care sunt inlocuite de si)1to)e noi la "iecare vi(it&<4 # s 1 e c t u l i c o ) 1 o r t a ) e n t u l i n d i v i ( i l o r c u a c e a s t & t u l b u r a r e e s t e a d e s e a inadecvat de 1rovocator sau seducator se@ual ;criteriul 2<4 #cest co)1orta)ent este ?ndre1tat nu nu)ai s1re 1ersoanele "a& de care individul are un interes se@ual sau r o ) a n t i c = c i s u r v i n e ? n t r - o g a ) & l a r g & d e r e l a i i s o c i a l e = o c u 1 a i o n a l e i 1ro"esionale= de1&ind ceea ce este adecvat conte@tului social4 E@1resia e)oional& 1 o a t e " i s u 1 e r " i c i a l & i r a 1 i d s c h i ) b & t o a r e ; c r i t e r i u l 2 < 4 - n d i v i ( i i c u a c e a s t & tulburare u(ea(& ?n )od regulat de as1ectul lor "i(ic 1entru a atrage atenia asu1ra lor ;criteriul 3<4 Ei sunt e@tre) de 1reocu1ai de i)1resia 1e care o "ace asu1ra altora as1ectul lor= i cheltuie "oarte )ult ti)1= energie i bani 1e ?)br&c&)inte i 1entru a se "ace c>t )ai atrag&tori4 Pot N1escui co)1li)enteO re"eritoare la as1ectul lor i 1ot "i uor sau e@cesiv de deran ai de un co)entariu critic ?n legatur& cu as1ectul lor ori de o "otogra"ie 1e care ei o consider& de"avorabil&4 #ceti indivi(i au un stil de a vorbi care este e@tre) de vag i li1sit de detalii ; c r i t e r i u l 5 < 4 ! 1 i n i i l e " e r ) e s u n t e @ 1 r i ) a t e c u " l e r d r a ) a t i c = ? n s & ) o t i v e l e subiacente sunt de regul& vagi i di"u(e= "&r& "a1te i detalii care s& le susin&4 /e e@e)1lu= un individ cu tulburare de 1ersonalitate histrionic& 1oate s1une c& o anu)ita 1ersoana este o "iin& u)an& )inunat&= ?ns& nu este ca1abil s& o"ere niciun "el de e@e)1le de calit&i bune 1entru a susine aceast& o1inie4 -ndivi(ii cu aceast& tulburare se caracteri(ea(& 1rin autodra)ati(are= teatralis) i e@1ri)area e@agerata a e)oiilor ;criteriul 6<4 Ei ii 1ot 1une in di"icultate a)icii i cunotinele 1rintr-o )ani"estare 1ublic& e@cesiv& a e)oiilor ;de e@4= ?)br&iarea cunotinelor casuale cu o ardoare e@cesiva= 1l>ng>nd necontrolat ?n oca(ii senti)entale )inore ori av>nd accese de "urie<= ?ns&= e)oiile lor 1ar adesea s& a1ar& i s& d i s 1 a r & 1 r e a r e1ede 1entru a "i resi)ite 1ro"und= ceea ce 1oate "ace 1e ceilali s& acu(e individul de "alsi"icarea acestor e)oii4 - n d i v i ( i i c u t u l b u r a r e d e 1 e r s o n a l i t a t e h i s t r i o n i c & a u u n ) a r e g r a d d e sugestibilitate ;criteriul 7). !1iniile i senti)entele lor sunt uor in"luenate de alii i de ca1riciile de )o)ent4 Ei 1ot "i "oarte
11

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 ?ncre(&tori= ?n s1ecial ?n 1ersoanele e@tre) de autoritare 1e care ei le v&d ca re(olvare )agic& a 1roble)elor lor4 #u t e n d i n a d e a a c i o n a 1 e b a ( & d e s u 1 o ( i i i i d e a a d o 1 t a c o n v i n g e r i ? n ) o d 1reci1itat4 -ndivi(ii cu aceast& tulburare consider& adesea relaiile lor )ai inti)e dec>t sunt ?n realitate= 1re(ent>nd a1roa1e "iecare cunotin& ca Nscu)1ul )eu= scu)1 a)icO ori se adresea(& )edicilor ?nt>lnii doar o dat& sau de dou& ori ?n circu)stante 1ro"esionale s1un>ndu-le 1e nu)ele de bote( ;criteriul F<4 Fugile ?ntr-o "ante(ie ro)antic& sunt "recvente4B

:istrionicii vorbesc des1re g>ndurile i aciunile lor ca des1re nite entitai e@terioare= i)1use voluntar asu1ra lor= cu o tendin& de a "olosi gesturi nonverbale dra)atice= a1el>nd la a"ir)aii cu caracter general.B +ucrurile acestea 1ur i si)1lu )i se inta)1l& )ereuB4 Folosesc ?n li)ba )ulte hi1erbole= cu e@1resii care 1ar 1e )o)ent i)1resionante= dar )ai t>r(iu clinicianul a unge s&-i dea sea)a c& nu are idee des1re ce a vrut s& s1un& 1acientul4 8once1tul lor de identitate sau de 1erce1ie a sinelui este= 1robabil= sursa )ultor g>nduri dis"uncionale= ei av>nd tendina de a considera identitatea ca 1e un lucru i)1ortant i )agic= 1e care unii oa)eni ?l au= dar care lor le li1sete4 Una dintre asu)1iile subiacente ale unui individ cu 9P: este. B'unt necores1un(ator i sunt inca1abil s& )& descurc singur ?n via&B= la care se )ai adaug& o convingere de ba(&= cu) c& trebuie sa "ie iubit de toata lu)ea 1entru tot ceea ce "ace4 ! )odalitate care 1oate "acilita diagnosticarea tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic& ar "i 1rin "olosirea acroni)ului. A P$#-'E %EB. P- 1rovocator R- relaii ;)ai inti)e dec>t sunt< A- atenie I-in"luenabil

12

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 S- stil ;As1eechB 1rin care vrea sa i)1resione(e< E- e)oionalitate labil&= su1er"icialitate M- )aDe-u1 ;a1arena "i(ic& "olosit& 1entru atragerea ateniei< E- e)oie e@agerat&= teatralis)4

Un as1ect interesant 1rivind aceast& categorie de diagnostic a1are anali(at ?ntr-un articol din 2010= reali(at de un gru1 de cercetatori din Horvegia4 #rticolul este scris de c&tre J4 B#DDevig i '4 Iarterud= av>nd ca sco1 1rinci1al anali(a validitaii de construct a tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic&. A-s the /iagnostic and 'tatistical %anual o" %ental /isorders= Fourth Edition= histrionic 1ersonality disorder category a valid constructPB4 'tudiul este reali(at 1e un nu)&r de 22FE de 1acieni ;71J "e)ei- nQ162EK v>rsta )edie 25= 'E- 041E< din HorRegian HetRorD o" Psychothera1eutic /ay :os1itals= anali(a statistic& av>nd la ba(& )edia 1revalenei= co)orbidit&i cu alte tulbur&ri de 1ersonalitate= consisten& intern& a criteriilor 9P:= indicii severit&ii i anali(a "actorial&4 Princi1alele lor conclu(ii au "ost ur)atoarele. Prevalena 9P: este "oarte sca(ut& ;043J< Hu sunt di"erene de se@ la nivel de diagnostic= dar la nivel de tr&s&turi e@ist& dou& criterii care sunt int>lnite )ai des la "e)ei ;criteriul 2. Pre(int& o schi)bare ra1id& i o e@1resie su1er"icial& a e)oiilorK i criteriul 7. Este sugestionabil= adic& uor de in"luenat de alii sau de circu)stane< /intre 1acienii cu 9P:= o )are 1arte din 1atologia lor este derivat& din alte criterii ale tulbur&rilor de 1ersonalitate4 9P: este corelat& 1o(itiv cu tulburarea borderline= cu cea narcisistic& i cu cea de1endent&4 Cn ceea ce 1rivete diagnosticele de 1e #@a -= 9P: este asociat& se)ni"icativ cu tulburarea so)ato"or)& i cu abu(ul de substane4
13

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 Hu)arul criteriilor 1entru 9P: c>nd a "ost controlat 1entru coa1ariia altor si)1to)e= nu a "ost asociat cu )ai )ulte si)1to)e= 1roble)e inter1resonale sau "uncionare social&4 8onsistena intern& este )edie s1re sca(ut& ;8ronbach S Q 0465<= dar a crescut la un nivel )ai bun ;0472< cand criteriu nu)arul 7 ;sugestibilitatea< a "ost scos din )odel4 8riteriul corelea(& )ai )ult cu tulburarea de 1ersonalitate de1endent& i cu cea evitant&4 8onstructul 1entru 9P: 1are a "i "or)at din doua co)1onente centrale. descrii ca A?n centrul atenieiB i Astil i)1resionisticB 'ugestiile cercetatorilor ?n ur)a re(ultatelor obinute sunt ur)&toarele. A-n light o" the "oregoing discussion= Re see several o1tions "or /'%-*. ;1< to Dee1 the :P/ category as it isK ;2< a light )odi"ication. to substitute the seventh criterion ;suggestibility< Rith another criterion and re"ine the de"initions o" criteria 2 and 5K ;2< to delete the entire category "ro) the /'% syste)K and ;3< to delete the :P/ category but rede"ine the essence o" the disorder and A)oveB it to a di)ension o" narcissis) or to HP/= as an e@hibitionistic attention-seeDing subty1e4 Te su11ort the last o1tion4 9he grandiose )aledo)inated HP/ should be su11le)ented by a ARar)erB "e)ale-do)inated attention-seeDing subty1e= described by a behavior 1attern o" ;a< e@1licit attention-seeDingK ;b< outerdirectedness= attentiveness= and directedness toRards othersK ;c< sel"-dra)ati(ationK ;d< de1endency on othersU attention= a11roval= and a""iliationK ;e< 1resentation o" sel" through se@uali(ed )eansK and ;"< easily e)otional triggered4 Possibly these the)es could be covered by a di)ensional su11le)ent to categorical 1ersonality disorder 1rototy1es4B

'ubti1uri ale tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic&.


%illon ;6< 9eatral -n"antil *ivace Bornstein ;F< 9eatral -n"antil - labil *ivace - "er)ec&tor
14

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 9e)1era)ental Hecinstit -)1&ciuitor %anierat %ani1ulativ- nesincer +initit -)1ulsiv L necontrolat 'u1&racios

8o)orbiditai i diagnostic di"erenial.


! asociere )ai des ?nt>lnit& ?n cadrul diagnosticului de tulburare de 1ersonalitate histrionic& 1are a "i cea cu tulburari de so)ati(are= de conversie i 1entru tulburare de1resiva )a ora4 8onco)itent 9P: a1are adesea ?n ca(uri de tulburare de 1ersonalitate borderline= narcisistic&= antisocial& si de1endent&4 /ar histrionicii 1ar a "i cu cea )ai des ?nt>lnita tulburare de 1ersonalitate din categoria 1o1ulaiilor cu tulburare de 1anic& ;tehinica cu cele )ai bune re(ultate 1entru cele doua co)orbiditai "iind tehnicile de re-etichetare a reaciilor e)otionale<4 :istrionicii )ai sunt intalnii i ?n ca(ul celor cu alcoolis) sau abu( de substane4 /eoarece au anu)ite ele)ente ?n co)un= sunt unele tulbur&ri de 1ersonalitate care 1ot "i con"undate cu tulburarea de 1ersonalitate histrionic&= dar di"erenele ?ntre ele 1ot "i "&cute 1e ba(a ele)entelor carcateristice4 /ei are ?n co)un cu tulburarea borderline carcateristici de genul. cautarea ateniei= co)1orta)ent )ani1ulativ i e)oii ra1id schi)b&toare= di"erenele ?ntre cele dou& constau ?n "a1tul c& la borderline a1are autodistructivitatea= ?ntreru1eri brute i inte)1estoase ale unor relaii str>nse i senti)ente cronice de insatis"acie 1ro"und& i de 1erturbare a identitaii4 8u tulburarea de 1ersonalitate antisocial& au in co)un tendina de a "i i)1ulsivi= su1er"iciali= caut&tori de aventur&= i)1rudeni= seduc&tori i )ani1ulativi= dar cei care au 9P: sunt )ai e@agerai ?n e)oiile lor i nu au co)1orta)ente antisociale4 8ei antisociali au ca sco1

15

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 )ani1ularea 1entru a obine 1ro"it= 1utere sau o reco)1ens& )aterial&= 1e c>nd histrionicii caut& 1rotecie 1rin )ani1ulare4 9ulburarea de 1ersonalitate narcisitic& caut& atenie din 1artea celorlali= caut& laud& lor 1entru Asu1erioritateaB de care dau dovad&= la care se adaug& e@agerarea relaiilor de inti)idate cu ali oa)eni= dar 1e latura accentu&rii statutului de A*-PB sau a averii a)icilor lor4 :istrionicii 1re(inta un rol de 1ersoane "ragile= de1endente= ?n 1ri)ul r>nd ?n direcia obinerii ateniei4 Cntre tulburarea de 1ersonalitate histrionic& i cea de1endent& a1ar di"erenieri asu1ra "a1tului c&= dei sunt e@tre) de de1endeni de alii 1entru laud& i ?ndru)are= de1endenii nu )ani"est& ele)entele de e@agerare e)oional& ?nt>lnit& la cei histrionici4 #li "actori care 1ot "i con"undai cu 9P: se re"er& la )odi"icari ale 1ersonalitaii datorate unei condiii )edicale generale sau datorit& u(ului cronic de substan&4 9otodat&= %illon ;1EE6< "ace di"erenierea ?ntre un e1isod hi1o)aniacal la histrionici i unul la cei cu tulburare cicloti)ic& sau bi1olar&4 :istrionicul 1oate avea un co)1orta)ent ne1otrivit= ?ns& are un nivel re(onabil de abilit&i sociale= 1ut>nd trece 1rint-o "a(& de hi1o)anie= dar acestea nu inter"erea(& cu "uncionarea sa la nivel social sau relaional= 1e c>nd la cicloti)ic i la bi1olar e@ist& o ner&bdare= o agitaie i o intensitate a e1isodului hi1o)aniacal care au e"ecte )ai grave4

-ntervenie.
9ulbur&rile de 1ersonalitate ?n general necesit& ti1uri de intervenie 1e o 1erioad& lung& de ti)14 /ei )a oritatea 1acienilor cu 9P: a ung ?n tera1ie datorit& unei co)orbiditai ;cel )ai adesea e1isoade de1resive sau tulburari de an@ietate<= tera1ia de scurt& durat& se trans"or)& ?n una de lung& durat&4 /intre ti1urile de strategii de intervenii incluse ?n tratarea acestei tulbur&ri )enion&). tera1ia cognitiv co)1orta)ental& 1entru tulburari de 1ersonalitate= tera1ia dina)ic& de scurt& durat&= tera1ia dialectic-co)1orta)ental&= tera1ia 1entru ada1tarea 1ersonalitaii 1rin strategii redeci(ionale= tera1ia 1sihoanalitic& clasic& etc4 #ceste ti1uri de intervenii 1ot sau nu s& "ie co)binate i cu trata)entul )edica)entos= dar aceast& asociere de1inde de si)1to)atologia i de co)orbidit&ile 1acientului4
16

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 /ei nu 1ot "i diagnosticat& ?nainte de v>rsta )aturitaii= si)1to)e ale tulburarii de 1ersonalitate histrionic& 1ot "i int>lnite ?n co)1orta)entele adolescenilor4 #adar= ?n ca(ul lor= tera1ia direcionat& s1re si)1to)atologia clasic& i s1eci"ic&= se trans"or)& )ai )ult ?n 1rogra)e de 1revenie i de o1ti)i(are4

ptimizare i dez!oltare personal":


!1ti)i(area este un 1roces 1rin care un individ a unge la un nivel de "uncionare ?nalt= e"icient sau cel 1uin de(irabil= iar re(ultatul "inal sau sco1ul 1rinci1al al acesteia este creterea ada1tabilit&ii la )ediu4 Cn sens larg= atunci cand vorbi) de un individ ada1tat la )ediu ne re"eri) la "a1tul c& 1er"or)ana= 1roductivitatea i 1otenialul ale acestuia i Rell-being-ul= 1e de alt& 1arte= se a"l& la un nivel o1ti)4 Pentru a a unge la unele dintre nevoile de ba(& ale o)ului= succes i "ericire= este necesar ca o1ti)i(area s& vi(e(e toate as1ectele eseniale ale individului. cor1= e)oii= cogniii= sine= lu)e= "a)ilie= ob= relaii inter1ersonale4 -ar 1rin de(voltare 1ersonal& ur)&ri) s& atinge) standarde i obiective c>t )ai ?nalte sau cele )ai ?nalte la care individul as1ir& sau 1e care le 1oate identi"ica ?n ti)1ul tera1iei4 8u o1ti)i(area i de(voltarea 1ersonal& se ocu1& consilierea 1sihologic& care este o "or)& de intervenie 1sihologic& ce se adresea(& 1ersoanelor s&n&toase a"late ?ntr-o situaie de i)1as cu 1rivire la re(olvarea unor situaii de cri(&= sociale= 1ro"esionale sau "a)iliale4 8onsilierul ?l a ut& 1e client sa controle(e o situaie de cri(& i ?l asist& ?n g&sirea unei soluii la 1roble)a cu care se con"runt& sau 1entru a gasi noi sco1uri sau de(volta noi abilit&i 1ersonale4 8onsilierea 1sihologic& 1resu1une un nu)&r )ai redus de sedine "a& de 1sihotera1ie utili(>nd )etode i tehnici si)ilare acesteia= ?ns& di"erena esenial& const& ?n "a1tul c& ?n consilierea 1sihologic& se vi(ea(& 1revenia a1ariiei tulbur&rilor= res1ectiv se adresea(a 1ersoanelor s&n&toase din 1unct de vedere 1sihologic4 8onsilierea are un caracter "or)ativ= se a@ea(& 1e de(voltarea unor abilitai 1ractice sau 1ersonale= ?n ti)1 ce 1sihotera1ia se concentrea(& 1e su"erina interioar& ;tristee= an@ietate= durere= doliu sau se1arare= "rici= co)1ulsii= atacuri de 1anic&= s4a4<4 #st"el= 1rin consiliere 1sihologic& se ur)&rete ;a< autocunoaterea= o1ti)i(area i de(voltarea 1ersonal&=

17

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 ;b<1revenirea unor 1roble)e e)oionale= co)1orta)entale i cognitive= res1ectiv ;c< ada1tarea c>t )ai e"icient& la )ediul e@tern4 /e "oarte )ulte ori se ?nt>)1la ca 1acietul sa vin& ?n tera1ie cu tulburari 1e a@a - i cu anu)ite caracteristici de 1ersonalitate dis"uncionale ;e@4 de ti1 histrionic<= dar "&r& s& ?)1lineasc& criteriile 1entru acea tulburare de 1ersonalitate4 Cn acest ca( 1roble)ele secundare 1ot "i abordate 1rin ?)bun&tairea sau o1ti)i(area unor caracteristici 1o(itive= "uncionale sau 1rin de(voltarea altor abilitai care s& a ute la co)baterea 1roble)elor4 Prin o1ti)i(are si de(voltare 1ersonal& ?n ca(ul 1ersoanelor cu caracteristici de 1ersonalitate de ti1 histrionic se ur)&reste identi"icarea i re(olvarea.

1roble)elor de ada1tare colar&= 1ro"esional&= social&= relaional&K con"lictelor 1ersonaleK 1roble)elor co)1orta)entale iGsau e)otionaleK con"lictelor "a)ilialeK 1roble)elor de identitate= s4a4

/e ase)enea= consilierea sau o1ti)i(area 1ersonal&.


te a ut& s& e@1lore(i i s& ?nl&turi cau(ele 1roble)elor taleK ii de(volt& ca1acitatea de a "ace schi)b&ri ?n 1lan 1sihologic= dar i ?n

viaa taK

?i ?)bun&t&ete ca1acitatea de a lua deci(ii= de a "ace schi)b&riK resursele

1ersonale= s4a4

?i de(volt& abilitatea de a-i valori"ica 1otenialul i resursele 1ersonale=

s4a4 Cn cele ce ur)ea(& se vor 1une ?n eviden& ele)ente ale unui 1lan de o1ti)i(are si de(voltare 1ersonal& ?n abordarea unor caracteristici de 1ersonalitate de ti1 histrionic.
18

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 Cn 1ri)ul r>nd= se stabilete un sco1 sau un obiectiv tera1eutic e@4 $e(olvarea

con"lictelor ?n "a)ilie4 8a ?n orice de)ers tera1eutic este esenial s& se identi"ice i s& se o1eraionali(e(e 1roble)a cu care se lucrea(a4 /in literatur& de s1ecialitate se tie c& dintre 1roble)ele )a ore ale 1ersoanelor cu tulburari de 1ersonalitate ?nt>lni) relaiile inter1ersonale de"icitare4 Cn ca(ul 1ersoanelor cu tulburare de 1ersonalitate de ti1 histrionic= acestea au o inca1acitate de a )enine o relaie 1ro"und&= care s& 1resu1un& un ataa)ent a"ectiv real i autentic4 $elaiile lor e)oionale sunt su1er"iciale= ei "iind orgolioi= 1reocu1ai de sine= nestatornici i schi)b&tori4 /ac& nu li se acord& atenie= vor 1l>nge= vor "i indis1ui= vor acu(a 1e alii4 'e co)1ort& )ani1ulativ i seducator cu cei din ur= de cele )ai )ulte ori inter1ret>nd un anu)it rol4 :istrionicul 1oate o"eri ad)iraie= a"eciune= devota)ent=de e@e)1lu= 1oate organi(a 1etreceri "astuase i 1oate o"eri cadouri cu ?nc&rc&tur& si)bolic&= ?ns& dac& nu i se r&s1unde 1e )asur&= atitudinea sa va deveni e@act o1us& celei de 1>n& acu). va detesta cu 1asiune 1e cel care i-a tr&dat senti)entele4 Ulterior= se identi"ic& i )anageria(& resursele )otivaionale i co)1orta)entele care inter"erea(& cu ?)bunat&irea relaiilor ?n "a)ilie4 Persoana trebuie s& de1un& e"ort= s& investeasc& ti)1= s& de1&easc& di"icultaile i s& ?nvee noi abilitai ?n vederea atingerii obiectivului4 $esursele individului trebuie orientate 1re1onderant 1e "a)ilie de aceea va trebui s& "ie 1regatit i 1entru reorgani(area i re1rioriti(area do)eniilor de via&= "a)ilia ?n acest ca( ocu1>nd locul 1ri)ar4 8a i tehnici i )etode de o1ti)i(are= si)ilar ca ?n ca(ul 1sihotera1iei se 1ot "olosi. tehnici de gestionare a con"lictului= de rela@are i control al distresului= de de(voltarea asertivit&ii= de re(olvare de 1roble)e= creterea autoe"icacit&ii i controlului 1erce1ut= gestionarea contigenelor= ?nv&area de noi abilit&i s4a4

'trategii de 1revenie a rec&derilor.


Un as1ect esenial al 1lanului i 1rocesului de trata)ent este 1revenirea rec&derilor4 Pentru c& 1acienii histrionici 1ot reveni uor la 1aternurile lor de(ada1tative= este necesar ca rec&derile s& "ie 1rev&(ute i controlate4 Partea "inal& a trata)entului ar trebui s& se concentre(e ?n )are )&sur& 1e 1revenirea rec&derilor4 Un sco1 i)1ortant ?n cadrul 1revenirii rec&derilor este
19

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 acela de a 1re(ice di"icult&ile cele )ai 1robabile 1e care le va avea 1acientul i)ediat du1& ter)inarea tera1iei4 Pacienii histrionici trebuie s& aib& abilitatea de a anali(a situaii e@terne s1eci"ice= cu) ar "i 1ersoane= ti)1uri i locuri= i st&ri interne= cu) ar "i credine histrionice s1eci"ice= "rici i alte vulnerabilit&i care cresc 1robabilitatea ca acetia s& r&s1und& cu anu)ite co)1orta)ente histrionice unor "actori declanatori 1revi(ibili4 Cn general= "actorii declanatori la 1acienii histrionici sunt stresori legai de relaii heterose@uale ;!th)er V !th)er= 2002<= ceea ce ?nsea)n& c& atunci c>nd indivi(ii histrionici )ani"est& co)1orta)ente= discut& sau doar se g>ndesc la anu)ite relaii cu 1ersoane de se@ o1us i ?nce1 s& 1re(inte distres= 1atternul lor de(ada1tativ de co)1orta)ente va "i cel )ai 1robabil declanat= iar e)oiile= co)1orta)entele i cogniiile lor si)1to)atice vor "i )ani"estate sau resi)ite4 Pacienii histrionici tind s& )ani"este co)1orte)ente 1rin care caut& a utorul= seduc sau atrag atenia "a& de indivi(i de se@ o1us= ?n ti)1 ce tind s& ?ncerce s& ?i i)1un& do)inana sau autoritatea "a& de indivi(ii de acelai se@4 !dat& 1re(ii= 1oate "i de(voltat un 1lan de contingene 1entru a "ace "a& cu suces acestor stresori4 8linicienii 1ot ?nde)na 1acienii s& ?i 1un& i s& se g>ndeasc& la r&s1unsuri 1entru ?ntreb&ri 1recu). A8e 1ot s& "ac dac& )& g&sesc ?ntr-o situaie ?n care ?)i doresc s& ?i i)1resione( 1e ceilali sau s& )& dau )arePB= A8e 1ot s& "ac dac& ?nce1 s& a) cerine nerealiste legate de relaii 1ersonale i)1ortantePB= A8e ar trebui s& "ac dac& ?nce1 s& cred )ai )ult ?n vechile )ele credine histrionice dec>t ?n noile )ele credinePB= A8e ar trebui s& "ac dac& a) o rec&derePB4 /e ase)enea= 1entru c& relaiile inter1ersonale re1re(int& "actorii declanatori 1entru 1aternurile co)1orta)entale histrionice= 1lanul 1entru 1revenirea rec&derilor ar trebui s& includ& i 1rovi(ii 1entru creterea i ?ntreinerea inti)it&ii i anga a)entului4 Este i)1ortant ca 1acientul s& )enin& 1aternurile co)1orta)entale nonhistrionice ?n viaa de (i cu (i "&r& a utorul tera1eutului= de aceea= la s">ritul tera1iei= edinele ar trebui r&s"irate 1entru ca acesta s& devin& )ai 1uin de1endent de tera1eut4 $educereaGevitarea unei de1endene "a& de tera1eut )ai 1oate "i "avori(at& 1rin ?ncura area 1acientului s& "or)e( alte relaii inter1ersonale s&n&toase4 +a s">ritul tera1iei= 1acientul 1re(int& un anu)it nivel de autocontrol 1erce1ut4 #cest nivel al autocontrolului 1erce1ut va crete direct 1ro1orional cu durata abstinenei de la
20

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 co)1orta)entele de(ada1tative ale 1acientului4 #lt"el s1us= cu ti)1ul= va "i tot )ai uor 1entru individul histrionic s& ?i controle(e co)1orta)entele= e)oiile i cogniiile dis"uncionale 1e )&sur& trece ti)1ul "&r& ca acestea s& sca1e de sub control4 /e ase)enea= 1acientul ar )ai 1utea "i ?nv&at i alte tehnici de )eninere a autocontrolului 1erce1ut4 #st"el= ?n esen&= du1& ter)inarea tera1iei= 1acientul ar trebui s& "ie de "a1t 1ro1riul s&u tera1eut= neav>nd nevoie )ai de1arte de intervenia tera1eutului4 #cest lucru 1resu1une ?ns& ca 1acientul s& "ie ca1abil s& recunoasc& 1ro1riile co)1orta)ente= e)oii i cogniii de(ada1tative i= 1oate )ai i)1ortant= s& recunoasc& "actorii care le declanea(&4 #cest lucru ?i va 1er)ite 1acientului s& i)1le)ente(e abilit&ile de co1ing ?nv&ate ?n tera1ie i s& ?i active(e 1aternurile co)1orta)entale ada1tative4 ansele rec&derilor )ai 1ot "i reduse 1rin 1rogra)area unor edine de "olloR-u1 1rin care tera1eutul se 1oate asigura c& 1acientul "ace "a& cu succes vieii cotidiene "olosind noile strategii ada1tative ?nv&ate ?n tera1ie4 Cns& acestea trebuie s& "ie 1uine i rare 1entru a nu ?ncura a re"or)area unei de1endene "a& de tera1eut4

21

Tulburarea de personaliate histrionic 2011

Fig 1

22

Tulburarea de personaliate histrionic 2011

PR #RAM

$E

PRE%E&IE

'()*(RARE

$E

PERS &A)I'A'E

+IS'RI &I,--A,'I%I'-I /e(voltarea acestui 1rogra) de 1revenie a 1ornit de la idea c& aceast& tulburare de 1ersonalitate este destul de greu de identi"icat la v>rste ti)1urii c>nd se de(volt& co)1orta)entele du1& nor)ele i regulile )ediului social i este i)1ortant& contienti(area acestor co)1orta)ente inde(irabile social i a cogniiilor care stau ?n s1atele lor 1entru a 1reveni a1ariia lor sau s& di)inue(e o serie de si)1to)e ale tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic&4 Mru1ul int& 1entru acest 1rogra) de intervenie sunt adolescenii tineri datorit& "a1tului c& la aceast& v>rst& a1ar 1ri)ele si)1to)e co)1orta)entaleG ?nce1e s& se de(volte tulburarea= )ai s1eci"ic= co1ii de clasa a *---a4 Cn acest sco1 a) de(voltat o serie de activit& i care s& sensibili(e(e aceast& 1o1ulaie la aceste caracteristici dis"uncionale s1eci"ic tulbur&rii histrionice4

A,'I%I'A'EA .: /(rm"rete cu atenie0/


S, P() acestei activit&i este de a e@trage co)1orta)entele s1eci"ice tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic& dintr-un "ilnule ce 1re(int& e@e)1le 1entru "iecare criteriu de diagnostic din /'%--*4 $ES,RIEREA A,'I%I'-II: ?n acest& activitate de 1revenie 1artici1anii vor vi(iona un "il)ule ce 1re(int& 1ersona e "ictive sau 1ersonalit&i din lu)ea )onden& care au co)1orta)ente s1eci"ice 1entru "iecare criteriu de diagnostic din /'%--*4 /u1& "iecare secven& ce dese)nea(& un criteriu= "il)ul se va o1ri i se vor 1urta discu ii coordonate de c&tre un )oderator ?n leg&tur& cu ce s-a observat= ce nu este obinuit= cu) s-a co)1ortat= ce "el de situaie a "ost= de ce anu)e aceste reacii nu sunt de(irabile social= care 1ot "i consecinele unor ast"el de co)1orta)ente at>t 1entru individ c>t i 1entru cei din urul s&u4

A,'I%I'A'EA 1: /A)E#E-I +AI&E)E2


23

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 S, P() activit&ii este de a contienti(a unul dintre as1ectele relevante ale tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic& i anu)e de a iei ?n eviden& 1rin ?)br&c&)intea e@agerat&G neacce1tat& social i de a identi"ica di"erenele dintre )odul ?n care este ?)br&cat& o 1ersoan& cu aceast& tulburare i una "uncional&4 $ES,RIEREA A,'I%I'-II: #dolescenii 1artici1ani la aceast& activitate vor avea ?n "a& dou& cartoane )ari 1e care vor "i conturate dou& siluete= o 1ereche de 1antaloni i un tricou obinuite reali(ate din h>rtie i )aterial= o 1ereche de 1antaloni i un tricou reali(ate din acelai ti1 de )aterial doar ?n culori stridente i av>nd o "or)& )ai neobinuit&= 1ene i alte )ateriale i accesorii= li1ici i "oar"ec&4 Pornind de la aceste )ateriale= 1artici1anii vor trebui s& reali(e(e un cola 1e cartonul cu silueta ast"el ?nc>t un 1ersona reali(at s& "ie o 1ersoan& "uncional& care nu su"er& de tulburarea de 1ersonalitate histrionic& ; ?)br&cat nor)al< i un alt 1ersona care are aceast& tulburare i care va B1urtaB haine neobinuite= accesorii con"ecionate de ei ast"el ?nc>t acel stil vesti)entar s& atrag& atenia dac& ar e@ista ?n realitate ;?)br&cat e@travagant<4 Produsele "inale vor "i e@1use ?n "aa colectivului i se va 1urta o discuie 1e ba(a lor= a )otivelor ;antecedentelor< care duc la un stil vesti)entar e@agerat= a nevoii de atenie 1e care aceste haineG accesorii o dovedesc= cu) 1oate o 1ersoan& s& atrag& atenia asu1ra sa "&r& a oca 1rintr-o a1ariie neconvenional&4

A,'I%I'A'EA 3: /#R(PEA4- RAPI$ ,- E5P) $EA4-02


S, P() acestei activit&i este de a sti)ula lucrul ?n echi1& cu 1rivire la identi"icarea 1erechilor de cartonae 8!%P!$9#%EH9 /E,-$#B-+ vs 8!%P!$9#%EH9 -H/E,-$#B-+ s1eci"ice indivi(ilor cu 9:P4 $ES,RIEREA A,'I%I'A'II: #dolescenii contracrono)etru 1artici1ani la 1rogra)ul de 1revenie va trebui s& reali(e(e

1erechi de cartonae du1& criteriul ## /#= ## HUW 8artonaele

evidenia(& co)1orta)ente s1eci"ice indivi(ilor cu 9:P i varianta lor de(irabil& social4Este un concurs 1e echi1e= echi1a care "or)ea(a cele )ai )ulte 1erechi catig&4 Jocul se "inali(ea(& 1rin anali(a co)1orta)entelor ilustrate 1e cartonaele "iec&rei echi1e4
24

Tulburarea de personaliate histrionic 2011

A,'I%I'A'EA 6 'EA'R( 7 R(M /Ct de mult s iei n eviden?


S, P() acestei activit&i este de a sensibili(a adolescenii cu 1rivire la co)1orta)entele s1eci"ice unui individ cu tulburare de 1ersonalitate histrionic& i sti)ularea acestora de a se i)1lica activ ?n schi)barea eveni)entelor= 1ersona elor= co)1orta)entelor evideniate devenind chiar ei actori i coordonatori ai "irului dra)atic4

$ES,RIEREA A,'I%I'-8II:

9eatrul Foru) este o "or)& de teatru interactiv= care 1ornete de la o 1roble)& individual& sau social& ?n re(olvarea c&reia ?ncearc& s& i)1lice 1ublicul s1ectator4 #cesta 1oate o1ri des"&urarea 1iesei ?n orice )o)ent= 1ro1un>nd soluii de re(olvare 1e care este a1oi invitat s& le oace chiar el 1e scen&4 'oluiile trebuie s& se in& de ca1acitatea 1ersona ului 1rinci1al de a se a1&ra sau de ca1acitatea 1ersoanelor din ur de a reaciona 1entru a-l a1robaGde(a1roba4 Una dintre regulile de ba(& ale 9eatrului Foru) este de a o1ri ?nlocuirea ele)entului o1resor 1entru a concentra atenia asu1ra ideii c& schi)barea 1oate i trebuie s& 1orneasc& ?n 1ri)ul r>nd din 1ro1ria )odi"icare co)1orta)ental&4 9eatrul Foru) este construit 1entru a "i "olosit ?n coli= centre co)unitare= asociaii i "undaii ba(ate de regul& 1e voluntariat4 Cn loc de a ra)>ne 1asiv&= audiea devine activ& Ls1ectatorii devin Bs1ectactoriB- care creea(& soluii alternative i controlea(& aciunea dra)atic&4 'co1ul "oru)ului nu este de a g&si soluii ideale la 1roble)ele sociale e@istente= ci de a inventa noi variante de ?nlocuire a co)1orta)entelor inde(irabile cu unele de(irabile4

25

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 Cn 1iesa BCt de mult s iei n evidenPB este 1re(entat& 1ovestea #nei Ladolescenta cu tulburare de 1ersonalitate histrionic&- trans"erat& ?ntr-o coal& nou&4#na este res1ins& i ?n noul gru1 din cau(a co)1orta)entelor sale ati1ice ghidate de ur)&toarele credine "unda)entale de(ada1tative. Osunt incapabil s-mi organizez existena" "tiu s !armec oamenii pentru ca ei s m a"ute i s m iubeascO= iar atitudinile ei de ba(& sunt. Odac nu m voi !ace remarcat# nu voi plceaOK Opentru a obine ceea ce doresc# trebuie s-i !ascinez sau s-i distrez pe ceilaliO4 /u1& ?ncheierea 1ovetii ucate de actori-voluntari ?n care co)1orta)entele #nei sunt sancionate de gru1= s1ectacolul se reia ?ns& de aceast& dat& adolescenii- s1ecatori 1ot interveni= 1ot urca 1e scen& i s& schi)be 1ovestea #nei ?ntr-o )anier& "avorabil&4

,oncluzii:
#adar= din cele discutate 1>n& acu)= 1ute) conclu(iona "a1tul c& ?n ciuda controverselor din literatur& ?n ceea ce 1rivete validitatea de construct a tulbur&rii de 1ersonalitate histrionic&= a schi)b&rilor criteriilor de diagnostic 1e 1arcursul ti)1ului= a co)orbidit&ilor i a necesit&ii unei anali(e detaliate 1entru un diagnostic di"erential clar= aceste 1atternuri de co)1orta)ent 1ot "i o1ti)i(ate sau 1revenite4 Mru1urile tinta= indi"erent de se@ sau de cultura= 1ot bene"icia de direcii de gestionare a co)1orta)entelor= care s& aiba e"ect 1e ter)en lung i care s& contracare(e e"ectele de la nivel 1sihic ale si)1to)atologiei4 Persoanele histrionice sunt vivace= energice= a)u(ante= su1er"iciale= bo)bastice= e)otive i )ereu ?n c&utarea de sen(aii tari4 'unt acele 1ersoane care a"ir)& c& )ereu sunt Ain love Rith loveB= av>nd ?n acelai ti)1 i )ani"est&ri estetice e@cesive4 8once1ia des1re sine ;Anu )& si)t bine singurB< i conce1tia lor des1re lu)e ;Atrebuie cu orice )i loace s& )& "ac re)arcatB< se observ& ?n )ani"est&ri co)1orta)entale de intensit&i di"erite= de1endente ?ntr-o )are )asur& de cultura i de istoricul individual al 1ersoanei histrionice4

*i9liografie:
26

Tulburarea de personaliate histrionic 2011 -BaDDevig Jonas F4V Iarterud 'ig)und= ;2010<- $s t%e &iagnostic and 'tatistical (anual o! (ental &isorders# )ourt% *dition# %istrionic personalit+ disorder categor+ a valid construct, 8o)1rehensive Psychiatry 51= 362L3704 -Bornstein= ;1EEF<--istrionic personalit+ &isorder= Journal Press #ssess)ent= nr 714 -/'%--*-9$ - $enner Iarl-:ein(= En( 'ibylle= Friedel :eiDo= %er(bacher Meorg= +au@ +othar= ;200F<&oing as i!. /%e %istrionic sel!-presentation st+le K Journal o" $esearch in Personality 32= 1202L 12224 -+a(arescu %ircea= Hirestean #urel= ;2007<- /ulburari de personalitate= Poliro)= -asi4 - %agnavita Je""rey J4= ;2003<- -andboo0 o! 1ersonalit+ &isorders. /%eor+ and 1ractice John Tiley V 'ons= -nc4= :oboDen= HeR Jersey4 -%illon 9heodore= Mross)an 'eth= %illon 8arrie= %eagher 'arah= $a)nath $oRena= ;2003<1ersonalit+ &isorders in (odern 2i!e-'E8!H/ E/-9-!HK John Tiley V 'ons= -nc4= :oboDen= HeR Jersey4 -'egal /aniel +4= 8oolidge FredericD +4= $osoRsDy Erlene=;2006< -1ersonalit+ &isorders and 3lder 4dults. &iagnosis# 4ssessment# and /reatmen tK J!:H T-+EX V '!H'= -H84= HeR Jersey4 -'ho1shire V 8raiD= ;1EE6<- -istrionic personalit+ &isorder# Journal o" Personality /isorders= nr 1E4 - htt1.GGRRR4ety)online4co)G - htt1.GGen4RiDi1edia4orgGRiDiG:istrionicY1ersonalityYdisorder

27