Sunteți pe pagina 1din 1

1. mostenirea ab intestat 2. succesiunea testamentara 3. instituirea si substitutia de mostenitori 4. Succesiunea deferita contra testamentului 5. categorii de mostenitori pretorieni 6.

Sanctiunea mostenirii 7. Repudierea mostenirii 8. hereditas petitio 9. fideicomisele 1 . legatele 11. !elurile legatelor 12. "lasificarea mostenitorilor in functie de dobandirea mostenirii 13. obligatiile in functie de sanctiunea lor 14. #bligatiunile coreale si obligatiunile con$uncte 15. %iciile de consimtamant 16. &ne'istenta consimtamantului 17. (ermenul si conditia 18. principiul nulitatii promisiunii pt altul 19. principiul nulitatii stipulatiunii pt altul 2 . )ctiunile alaturate 21. Sist no'alitatii si sistemul actiunilor no'ale 22. dolul * culpa 23. ca+ul fortuit * forta ma$ora * mora 24. plata 25. no,atiunea 26. remiterea de datorie 27. "ompensatiunea 28. Stingerea ne,oluntara a obligatiilor

3 . sponsio si fidepromisio 31. .eneficiul de di,i+iune 32. beneficiul cesiunii de actiuni 33. beneficiul de di,i+iune si discutiune 34. /rocesul de formare a ipotecii 35. caracterul clandestin al ipotecii 36. caracterul ocult al ipotecii 37. 0fectele ipotecii 38. mutuum 39. comodatul 4 . depo+itul 41. depo+itul sechestru 42. caracterele stipulatiunii 43. /roba stipulatiunii 44. ne'um 45. contractul litteris 46. elementele contr de ,an+are 47. elementele ,an+arii 48. !ormele si elementele ,an+arii 49. obligatia ,an+atorului de a pastra lucrul 5 . #bligatia ,an+atorului de a preda lucrul 51. obligatia ,an+atorului de a garanta pentru e,ictiune 52. Stingerea lui 1ocation Rei 53. elementele mandatului 54. !elurile si elementele societatii

29. -andatul in rem suam