Procesul de proiectare

curs

Geneza produselor
• Produsul • Produsul este acel obiect obținut prin: - efort uman; - efort mecanic; - proces natural. • Din punct de vedere al consumatorului produsul se defineste Ca acel obiect / serviciu oferit pieței, care este capabil să satisfacă necesitățile sau dorințele acesteia. • Definiția se referă la cele două tipuri de produse:  produse fizice ( de exemplu automobile, aspiratoare, DVD players);  servicii (de exemplu asigurare, servicii bancare, consultații medicale, etc).

• Etapele de creare a produsului • Procesul de creație al produselor este un sistem de management al produsului. • Aceasta constă într-o serie de proceduri standardizate de management al produsului, care se întind de la planificarea produsului la pregătirea producției de masă. • Scopul procesului de creare a produselor este de a mări satisfacția clientului si calitatea produsului din toate punctele de vedere, cat si referitor la planificarea procesului, definirea structurilor si procedurilor. • Procedurile si componentele care participa la crearea • produsului sunt prezentate în fig 1.

Strategia afacerii Informatii despre marketing Resurse tehnologice Informatii despre proiectare Informatii despre functiuni componente si proces Materiale, Scule Componente si materiale Crearea unui produs pentru piață Produsul final

Etapele de creare ale unui produs sunt:
• Generarea ideii - Ideea, ca rezultat al manifestării constiinței si gândirii, este dominantă în cazul apariției unui produs nou. Ideea poate apărea în următoarele moduri: spontan, rezultată din imaginația unui designer; ca o consecință a unor cercetări referitoare la o nouă grupă de produse; ca rezultat al unor cercetări de marketing privind necesitațile pieței sau unor potențiali clienți; ca rezultat întâmplător al cercetărilor într-o altă direcție decât cea inițială.

   

• Investigarea pieței - Aceasta presupune cercetarea de piață pentru a se vedea dacă produsul este cerut de piață si vandabil. • Proiectarea produsului si elementelelor adiacente - Ideile sunt evaluate si conceptualizate de către designeri, făcadu-le să se asemene cu viitoarele produse. • Proiectarea de produs este un proces creativ, (o combinatie de arta, stiință, si tehnologie), prin care se obțin obiecte 3D, care permit vizualizarea, si analiza ideilor, în vederea creerii unui produs.

• Fabricarea produsului - Fabricarea este etapa în care produsul capătă o formă fizică identică cu cea care se va vinde pe piață. • Promovarea pe piață (testarea pieței, marketing, livrare); Promovarea se face prin metodele caracteristice marketingului (testarea pieței, analiza rezultatelor, construirea rețelelor de distribuție si livrarea produselor. • Proiectarea reclamei si promovarea acesteia.
Un produs trebuie susținut de o reclamă pozitivă care să-i evidențieze calitațile. Calitatea reclamei si modul în care acesta este prezentată potențialului cumpărător face ca un anumit produs să fie mai bine vandut în comparație cu produse similare.

datorită apariției unui produs nou superior din punct de vedere tehnic celui precedent. maturitatea și declinul vânzărilor. maturitate. în urma observației că ciclul urmează o curbă care poate fi împărțită în patru faze distincte: introducere. care se manifestă datorită altor cauze decat cele ale produsului însusi (de exemplu un grup de case se depreciază economic dacă se construieste o fabrică langă acestea). cresterea.  Depreciere economică. este o cauză care face ca produsul să nu mai funcționeze la fel atunci cand a fost creat.Product life cycle PLC ” a fost introdus pentru prima dată de Carole Hedden în 1950. crestere. învechirea) sau scoaterea din uz a acestuia. • Termenul de “Ciclu de viață al produselor.• Ciclul de viață al produsului • PLC (Product life cycle) este teoria conform căreia un produs sau brand urmează o anumită secvență: introducerea.  Deprecierea funcțională. care împiedică produsul să mai funcționeze la parametri ințiali (un calculator nu mai funcționează corespunzator din cauza fluctuațiilor de tensiune de pe rețeaua electrică. sau altor cauze aparute pe parcurs. . Aceasta se datorează uzării naturale. si declin. • Ciclul de viață reprezintă intervalul de timp de la proiectarea produsului până la deprecierea (degradare. • Deprecierea poate fi de mai multe tipuri:  Depreciere tehnică.

 prin demontare si recuperare selectivă a materialelor din elementele componente ale andamblului.• Pe parcursul ciclului de viață. . atunci când nu se mai găsesc piese de schimb. în vederea reciclării. . • Din punct de vedere al ciclului de viață al produselor se disting: . sau când costurile reparațiilor sau înlocuirii pieselor depășesc pe cele ale unui produs nou. • Scoaterea din uz a produsului se face în umătoarele moduri:  prin demontare si recuperare a anumitor componente.Ciclul economic de viață. produsele care se defectează sau își modifică parametri de funcționare pot fi aduse la parametri inițiali sau apropiați de aceștia prin recondiționare sau înlocuirea pieselor uzate. care urmează sa fie folosite la aplicații similare sau alte aplicații industriale (de ex: sistemele hidraulice care rotesc eleroanele avioanelor sunt folosite la aplicații industriale terestre).Ciclul tehnic. • Produsul este considerat degradat sau scos din uz.

Fig. • Datele de intrare pentru idei provin de la cumparatori.• Ciclul tehnic de viață • Orice produs tehnic parcurge un ciclu tehnic de viață. suport tehnic. • Principalele faze ale vieții unui produs sunt. 2 Principalele faze ale ciclului de viață al produsului . conform fig. si competiție. analiza de piață. din vanzari. 2: Idea • Conform etapelor de generare a produselor idea este începutul unui ciclu tehnic de viață. care stă la baza activităților celor doi parteneri economici: fabricantul si utilizatorul produsului. În urma analizei ideilor se aleg cele care întrunesc punctajele cele mai mari. de la tehnicieni.

După aprobarea produsului se stabilesc cerințele pieței. . prin definirea caracteristicilor produsului si modului de utilizare a acestuia. Fig. După redefinirea cerințelor de piață dezvoltatorii pot începe activitatea referitoare la specificațiile funcționale si prototiparea produsului.• • • • Planificarea produsului. etalele de definire a caracteristicilor produsului si a specificațiilor funcționale se suprapun. Dpdv practic. Este etapa prin care dintr-un număr de idei se aleg cele care sunt competitive si a căror dezvoltare poate fi inițiată imediat. 3 Etapele de planificare a produsului. pentru scurtarea timpului de producere a produsului.

– Crearea prototipului. – Atragerea resurselor financiare (vânzarea produsului creat către investitori sau creditarea de la bănci) în vederea fabricării acestuia. • Dezvoltarea produsului reprezintă procesele de proiectare. – Cercetarea. Procesul are la bază brainstorming si dezvoltarea conceptului. • Dezvoltarea oricărui produs parcurge următoarele etape etape: – Documentarea. .Dezvoltarea/proiectarea produsului. – Protejarea produsului prin patent. creație si marketing aplicate unei idei sau produs.

revalorificare).Fabricarea. echipamente si bunuri de larg consum si cu excepția reciclării. montajul si controlul sunt etapele care participă la obținerea produsului finit. • Utilizarea produsului (întrebuințarea acestuia sau consumul lui)Pentru prelungirea duratei de funcționare.. Reciclarea se face :  Prin folosirea ulterioară a anumitor componente la alte produse. • Reciclarea. . menținand funcțiunile inițiale.Etapa în care produsul este prezentat pieței prin reclamă.  Prin reciclarea materialelor secundare (reutilizare. produsul trebuie întreținut. Întreținerea se efectuează periodic. montajul si controlul produsului. la etapele impuse de fabricant și în condițiile de calitate ale acestuia. În urma iesirii din uz a produsului (degradare fizică sau morală) orice produs trebuie supus unui proces de reciclare. consultanțță si vânzare. Componentele care nu se pot recicla se sunt stocate în locuri de depozitare speciale sau în mediul înconjurător. • Desfacerea. verificat si reparat. distribuit în magazine si vândut. aparate. a produselor software. • Ciclul de viață prezentat este valabil pentru produse industriale. • Obținerea pieselor prin tehnologii definite în funcție de forma și materialul piesei.

de desfacere si reclamă. arată legătura fazelor produsului cu cifra de afaceri. 4 Ciclul economic de viață al unui produs  -venituri si cheltuieli. • Maximul costurilor se realizează în În cazul etapei de declin un produs momemtul lansării prdusului pe poate fi revitalizat prin măsuri speciale piață. cifra de prima fază o curbă descendentă. Fig. (fig. castiguri si/sau pierderi. pot trage următoarele concluzii: crestere. • Pe baza celor două diagrame se În fazele de introducere pe piață. 4) • Caractereristicile curbei:  -cifra de afaceri. zona de maturitate. de produs. • Diagrama cheltuielilor are în saturarea pieței si declin. pe baza datelor economice raportate la fazele corespunzătoare vieții produsului. . Diferența dintre cifra de afaceri si a este obligată să le facă pentru acoperirea costurilor de realizare a costurilor reprezintă castigul generat produsului.• Ciclul economic de viață • Ciclul economic de viață al produselor reprezintă o succesiune de etape care. datorită cheltuielilor pe care firma afaceri a produsului creste.

• Analiza ciclului de viață (LCA = Life Cycle Assessment) .Analiza ciclului de viață • Din punct de vedere al mediului înconjurător este importantă reciclarea produselor și /sau re-utilizarea produselor pentru perioade cât mai lungi de timp.

serviciu. începând de la extragerea materiei prime până la eliminarea deșeurilor. cuantificăm.• Analiza ciclului de viață al produsului / sistemelor este o metodă care ne ajută să identificăm. interpretăm și evaluăm impoactul asupra mediului înconjurător a ansamblului de activități asociate unui produs. Fabricație Utilizare Demolare Eliminare Buclă închisă Revalorificare Flux de produse Buclă deschisă . proces sau filiere de producție.

• Decizia privind elaborarea de criterii pentru definirea de produse ecologice.Aplicațiile LCA în proiectarea produselor: • Compararea impactului asupra mediului înconjurător a diferitelor produse cu aceeași întrebuințare. • Compararea impactului asupra mediului înconjurător a unui produs cu ale unuia standard. • Decizia asupra organizării logistice. cu rol de referință. • Decizia asupra procedeului / filierei de eliminare a deșeurilor. • Decizia de investiții sau de optimizare a procedeelor existente. . • Decizii asupra conceperii de produse și servicii noi. respectiv a procedeelor de utilizare a ambalajelor.

prelucrare. testare si producție la care fiecare etapă de dezvoltare a unui produs sau proces se realizează separat si independent. 5 . • Ingineria secvențială este o inginerie serială. proiectare. 5. în care următoarea etapă nu poate începe decat după terminarea etapei precedente.Ingineria secventială • Ingineria tradițională numită si inginerie secvențială este un proces de marketing. fig. Fig.

6 Practic fiecare secvență se derulează ca si cand acestea ar fi independente (over the wall engineering). Durata totală a realizării produsului este dată de suma timpilor pentru fiecare etapă în parte. 6 . În caz de eroare modificările si corecțiile se retransmit la începutul secvenței. Fig. Derularea unei secvențe nu ține cont de modificările de la altă secvență. la care se adaugă evenualele intervale de timp pierdute datorită feedbackului. Fig. acestea netransmițandu-se automat la celelalte.• Fluxul de informație se desfăsoară într-o singură direcție.

Cerințele de proiectare. . tot automobilul este complet definit prin definirea independentă a fiecărui subsistem si stabilirea legăturilor dintre acestea.. .Scopul.un timp lung este atribuit pentru proiectare. motorul.cel mai lung timp este atribuit reproiectării produsului.Prioritățile să fie cunoscute si stabilite înainte ca procesul să înceapă. • Aplicabilitate: Ingineria secvețială de aplică în general în situații în care întreprinderile nu sunt constrânse de timp să livreze un anumit produs. transmisia. • Din punct de vedere al timpului de lucru etapele se derulează astfel: . . • În prezent metoda se aplică mai rar si cu dificultate. Pentru piesele componente mecanismul este identic. . etc.• În cazul proiectării secvențiale este necesar ca: . .timpul minim se alocă pentru definirea produsului. franele. • Din cauza buclelor de reacție (feedback) mari si necorelărilor automate dintre secvențe se măreste durata de proiectare sau execuție si implicit cresc costurile. • Exemplu de inginerie tradițională secvențială este automobilul. Dacă se demontează un automobil în părți componente: sistemul de direcție.

Institute for Defense Analysis “The Role of Concurrent Engineering in Wapons System Acquisition” în 1988.7. cu scopul de a realize produsul într-un interval de timp cât mai scurt. fig. . asfel încat etapele sunt realizate în paralel. Aceasta foloseste echipe multidisciplinare. înainte ca specificațiile sa fie finalizate.Ingineria concurențială • Ingineria concurențială numită si inginerie simultană este o metodă care înlocuieste procesul de dezvoltare a unui produs. astfel încât dezvoltatorii produsului de pe diferite nivele si funcții lucrează împreună si în paralel de la începutul proiectului. .7: Fig. În acest caz marimile de intrare sunt obținute din cat mai multe zone. Ingineria concurențială reprezintă o concepție sistematică pentru dezvoltarea integrată a produselor.

de modificări cu 6080%. • Ingineria concurențială permite Conceptul de inginerie concurențială are la reducerea timpului de bază urmatoarele elemente: un proces. . o infrastructura software. pentru scurtarea timpului total de lucru.• În cadrul ingineriei concurențiale. fazele succesive se suprapun. 30-40% si a numarului un model de proiectare integrat. Acest mod de abordare introduce evident un factor de risc din cauza realizării unei cantități de muncă mai mare întrun interval de timp mai mic. o uzină / atelier etc. lucru si a costurilor cu o echipă multidisciplinară.

• dezvoltarea unui plan detaliat de implementare. • dezvoltarea unei viziuni clare asupra viitorului produs. • dezvoltarea unei strategii clare pentru atingerea țintelor. • existența unui suport managerial.• Conditii necesare pentru obținerea unui produs în sistemul ingineriei concurențiale • compararea firmei cu cei mai buni competitori. • identificarea potențialului de îmbunatățire a performanțelor si țintele. .

Reprezentarea grafică a numărului modificărilor în cazul celor două metode este prezentată in diagrama următoare Concluzie: Numărul de modificari se reduce semnificativ în diferitele etape ale derularii obținerii produsului. .

. Inainte ca un produs să fie executat acesta trebuie imaginat. sistem sau componentă. structură. care să satisfacă aceste cerințe. . • Conform DEX proiectarea inseamă realizarea unui proiect. • Din punct de vedere ingineresc proiectarea este un proces creativ de inițializare si dezvoltare a unui plan (proiect). • Rezultatele procesului de proiectare pot fi: . după care trebuie proiectat. .Desen.Procesul de proiectare • Proiectarea in esența ei este scopul principal al unui inginer.Oferta sub o anumită formă (descriere grafică sau tip text).Model 3D real sau virtual. prin care necesitațile pieții sau ale consumatorului sunt transformate intr-un produs. • Proiectarea este un proces tehnico-aplicativ care poate lua diferite forme in funcție de obiectul care urmează să fie proiectat.

acces la sisteme informatice si laboratoare.capacitatea proiectantului de a rezolva problema. .• Activitatea este condiționtă de anumite constrângeri. ▪ Constrangeri referitoare la managementul fabricatiei : . • Proiectarea se aplică in orice activitate in care este implicată ființa umană. .  Constrângeri referitoare la managementul proiectului: . .acces la materiale. . .facilităti referitoare la echipamente si utilaje.durata de timp disponibilă.costul produsului.

 “Double diamond” design process.• Modele ale procesului de proiectare • Procesul de proiectare poate fi considerat un proces filosofic care se bazează pe cateva moduri de abordare. Acestea sunt:  User-centered design (UCD) – proiectare centrată spre utilizator.  KISS principle (Keep It Simple Stupid).  There is more than one way to do it-TMTOWTDI.Modelul “Dublu diamant” al proiectării. .

doresc. dar si testează valabilitatea presupunerilor referitoare la comportamentul utilizatorilor in cazul testărilor in condiții reale. Aceasta se referă la:  adaptarea produsului la cerințele utilizatorului (la ceea ce oamenii pot. sau au nevoie pentru a munci. pentru a putea adapta la folosirea noului produs sau sistem.• User-centered design (UCD) – proiectare centrată spre utilizator • UCD incearcă să optimizeze interfața utilizator (produsul). .a folosi produsul). • Aceast model ține cont de: – Necesitățile – Dorințele – Restricțiile la nivelul utilizatorului. la care proiectanții analizează si prevăd cum utilizatorul este capabil să utilizeze produsul. in loc de  obligativitatea schimbării modului de lucru al utilizatorului. • UCD este caracterizat ca un model cu nivele multiple (multistage).

Ce funcții ale produsului sunt necesare utilizatorului? (De ce funcții ale produsului are nevoie utilizatorul) .Proiectarea participativă • Contextual design(Costumer centered design) .Care sunt nivelele de experiență ale utilizatorului referitor la produs sau produse similare? .Scopul modelului ”User-centered design” • UCD se bazează pe un set de intrebări referitoare la utilizatori. • UCD caută sa răspundă la urmatoarele intrebări: . sarcinile si țintele acestora. după care utilizează răspunsurile pentru a lua decizii privind dezvoltare si proiectarea produsului.Care sunt sarcinile si țintele utilizatorului? .Ce fel de informații are nevoie utilizatorul si in tip de format? .Proiectarea in cooperare • Participatory design (PD).Cum cred utilizatorii că va funcționa produsul? Tipuri de Modele UCD • Cooperative design.Cine sunt utilizatorii produsului? .

datorită rezistenței opuse de forța de muncă. dezvoltat de Tavistock Institute of London în anii 1970. • Exemplu: introducerea unei tehnologii noi a creat probleme la implementare.• Cooperative design. se bazează pe conceptul “Sociotechnical design” (proiectare sociotehnică). • Conceptul s-a dezvoltat ca urmare a apariției unei confuzii între impactul tehnologiei în eficiența economică si productivitate. .Proiectarea în cooperare • Metoda așează proiectanții si utilizatorii pe picior de egalitate. fapt care a condus la incapacitatea de a obține beneficiile proiectate. avand originea in modul de lucru cu sindicatele din țările Scandinave. Metoda.

de exemplu materia primă in produs finit. priceperea. In acelasi timp subsistemul cuprinde mediul de recompensă. . valoarea si necesitățile pe care le aduc in mediul de lucru. .subsistemul tehnic. • Subsistemul tehnic cuprinde dispozitivele. intreprinderii) • Subsistemul social cuprinde angajații de pe toate nivelele. aptitudinile. calificarea. si tehnicile necesare pentru a transforma elemente de intrare in elemente de iesire. Acest lucru se realizează in asa fel incat să crească performanțele economice ale sistemului (organizației. si structura autorității care există si guvernează organizația.• Metoda operează cu două subsisteme: .subsistemul social. atitudinea. care impreună formează o organizație. sculele.

. bazandu-se pe participarea utilizatorilor la procesul de proiectare.  Utilizeaza tehnici care pot fi usor invățate si aplicate in activitățile viitoare. Caracteristicile proiectării participative • sunt următoarele:  Permit participarea egală a specialistilor si proiectanților cât si a nespecialistilor.Proiectarea participativă Conceptul a fost dezvoltat in SUA ca o metodă derivată din Cooperative Design. spirituale si practice ale utilizatorului). să existe siguranța că. Metoda se utilizează pentru a crea un mediu / produs care să fie mult mai receptiv si potrivit utilizatorului (să răspundă la cerințele culturale.  Crează oportunități pentru dezvoltatori să se intalnească.Participatory design (PD). Se observă relațiile care se stabilesc între toți membri participanți la procesul de proiectare.î. produsul proiectat este utilizabil si răspunde necesităților utilizatorului. In figură este reprezentat schematic procesul de proiectare participativă. a. să colaboreze si să ințeleagă • pe utilizatori. emoționale. Metoda este extrem de productivă.

The user Environment design. Cele trei modele prezentate au la bază standardul “ Procesul de proiectare centrată pe utilizator pentru sistemele interactive”.Prototipare si implementare.Etapa de reproiectare 5. .Colectarea de date (Interogare contextuală) 2.Modelarea activității. 3.Consolidarea 4. • Contextual design (Proiectarea centrată pe client) este utilizată pentru proiectarea calculatoarelor si a sistemelor informatice (hardware si software).ISO 13407-99. a bibliotecilor virtuale si a tehnologiilor de învățare.Proiectarea mediului de lucru al utilizatorului (Manualul de utilizare) 6. Collecting data (Contextual inquiry). Toate aceste informații duc la modele care stau la baza noilor produse. Work redesign. Work Modelling.Metoda a fost dezvoltată de Hugh Beyer si Karen Holtzblatt si este derivată din Proiectarea participativă si se bazează pe colectarea si analiza de informații relevante referitoare la cumpărător (locul unde trăieste. Prototyping and implementation. • Etapele de proiectare pe baza metodei sunt următoarele: 1. Consolidation.• Contextual design (Costumer centered design) • Proiectare centrată pe client. unde si cum foloseste produsul si alte informații de ordin etnografic).

• Colin Chapman – ”Simplify and add lightness”.Instrucțiunile de utilizare sunt atât de complicate si încâlcite încât utilizatorul se pierde in hățisul acestora si nu ințelege nimic. • Există cateva maxime care stau la baza acestui principiu: • Albert Einstein: ”Everything should be made as simple as possible but not simpler ”. planificare strategică. inginerie. . fotografie. . but when there is nothing to take away”. Exemple de nerespectare al acestui principiu: . astfel incat să se evite elementele complexe ce nu sunt necesare.Lansarea unor funcții ale unui produs sau program este extrem de dificilă. • Antoine de Saint Exupery: ”It seems that perfection is reached not when there is nothing to add. Metoda se foloseste intr-o gamă largă de aplicații: dezvoltare software.• KISS principle (Keep It Simple Stupid) • Principiul KISS are la bază idea că simplitatea proiectului trebuie să fie un scop.

.There is more than one way to do it –TMTOWTDI • Metoda se bazează pe filosofia conform căreia există întodeauna mai multe metode / posibilități prin care se poate realiza acelasi lucru.

. Acesta se bazează pe o idee.Managementul proiectului.Investigații privind utilizatorul. .proiectare Etapa de definire se referă la: .Dezvoltarea proiectului.Cercetarea de piață.Țintele. . . aprobarea si lansarea. rezultată prin identificarea unei necesități a utilizatorului.• “Double diamond” design process• Modelul a fost creat de Design Council in 2005.Echipa de cercetare.Managementul vizual. Etapa dezvoltare se referă la dezvoltarea si testarea produsului in cadrul companiei.Metodele de dezvoltare.Testarea.Munca multi-disciplinară. ca o metodă grafică simpla pentru descrierea procesului de proiectare.Informații manageriale.Testarea finală. . Obiectivele etapei sunt: . Etapa de livrare cuprinde următoarele faze: . . . . • Acesta cuprinde patru faze distincte: Discover (Descoperă). Aceasta include: . evaluarea si buclele de reacție .

Metode de proiectare .

.Definirea problemei care trebuie rezolvată pentru îndeplinirea obiectivelor definite în faza întâi. • Fazele activității formează ceea ce se numeste procesul de proiectare: .Recunoasterea necesităților sau obiectivele. .• Procesul de proiectare • Procesul de proiectare începe cu necesitatea produsului.

. . . .Proiectarea modelului obiectului.Descrierea cerințelor utilizatorului asupra produsului. . Este faza in care. in urma studiului necesităților.Definirea obiectivelor prioritare si a constrângerilor. . imaginea vagă a produsului este transformată in cerințe de proiectare (definirea explicită a ideii).• Proiectarea conceptuală. care cuprinde proprietățile.Definirea conceptului central . • Structurarea modelului referitor la interfața utilizator.Evaluarea rezultatelor cu privire la obiective. metodelor de prelucrare. • Fazele proiectării conceptuale sunt următoarele: .Gruparea principiilor din: sțiința inginerească.Prin acesta se definesc limitele aplicației si definesc viziunea utilizatorului asupra produsului. experienței si aspectelor economice. conținutul si relațiile dintre obiecte.

iar diferența dintre prețul de cost si prețul de vanzare trebuie să fie cat mai mare. Din acest motiv. Concurența din ce in ce mai acerbă a condus la necesitatea reducerii prețurilor de vanzare. Utilizarea de componente a căror tehnologie a fost amortizată din punct de vedere financiar. firmele trebuie să găsească noi soluții pentru reducerea prețului de cost a produselor fabricare de acestea. Transferul de tehnologie pentru fabricarea de piese si subansambluri inspre zone in care costurile de producție sunt sensibil mai mici decat in țara aparținătoare a firmei. Din punct de vedere al fabricantului a vinde produsul pe care acesta il fabrică este esențial. in detrimentul profitului. deoarece dacă rezultatul acesteia conduce la pierderi. . prețul de cost al proiectării fiind relativ redus. Se disting urmatorele modalități: Transferul de competențe privind proiectarea inspre zone cu potențial de proiectare ridicat.• • • • - - - • Considerații economice privind proiectarea Este important ca la evaluarea oricărei acțiuni să se ia in considerare factorul economic. prin utilizarea acestora pe un produs similar care se apropie de iesirea din uz Un produs se fabrică pentru a se vinde si numai dacă se vinde. trebuie făcută o analiză economică cu privire la eficiența proiectării si execuției produsului. cercetarea sau actul de proiectare desfăsurat constituie o pierdere de timp. Pentru a rămane competitive.

Considerații privind siguranța în proiectare • In urmă cu cațiva ani. • Siguranța personală este o problemă relativă care depinde de. Protecția presupune atat siguranța fizică cat si din punct de vedere al agresiunii psihice. • Dacă se ia in considerare că un produs este creat si realizat ca să-l deservească pe om. funcționalul si economicul. psihologici. unii mai consideră că un produs (instalație. sociologici si legislativi. . interesul acestora pentru produs dispare. masină sau bun de uz casnic) trebuie să aibă două atribute: să fie util si să coste puțin. calitățile obiectului. mai apare unul care. Siguranța personală • Siguranța personală este un ansamblu de factori privind concepția si uzinarea produsului. inginerii considerau si din nefericire. desi a fost tot timpul in mintea inginerilor. pe langă atributele prezentate. care contribuie la protecția individului in relația directă cu produsul si impreună cu acesta in relația cu mediul. Acest factor este siguranța personală. După satisfacerea celor două cerințe. raportul dintre obiect si utilizator si starea fizică si psihică a acestuia. in prezent capătă noi valențe.

au scăpat de sub observația proiectantului si au devenit nesigure. exploatării si in final a demontării. . depozitării. montării. anumite elemente mecanice care in faza inițială au fost sigure. Creerea unui produs sigur din faza de proiectare • Se poate constata că prin modificări ulterioare. • Este imperios necesar ca proiectantul să imagineze situațiile intamplătoare care ar putea să apară pe parcursul prelucrării. Din acest motiv este indicat ca. niciodată nu vă mirați cat de solide sunt anumite elemente dintr-un lanț cinematic. ci uitați-vă cat de subdimensionate sunt altele din acelasi lanț cinematic. pe cat posibil să se creeze produsul cu grad de siguranță ridicat din faza de proiectare. Eliminarea unei cauze intamplătoare si trecerea cu vederea a altei cauze intamplătoare • Dacă se ține cont de proverbul că ”un lanț se rupe acolo unde veriga este mai subțire”. Hazardul poate crea situații extrem de periculoase in care intr-un caz limită pot fi implicate un număr mare de persoane. pană la scoaterea din folosință.Proiectarea modernă Regulile de proiectare de care trebuie să se țină cont pentru o proiectare sigură sunt următoarele: • Analizarea ciclului total de funcționare a sistemului. transportului.

Creerea de instrucțiuni de utilizare cat mai clare si mai precise • Instrucțiunile care insoțesc produsul sunt de două categorii: . utilaj sau produs si informează asupra rolului elementului de acționare. • Exemple (transporturi aeriene.instrucțiuni care sunt afisate direct pe masină. efectele acestuia să fie pe cat posibil minime. obiecte utilizate de copii mici care nu au incă responsabilitatea acțiunilor). dacă totusi se intamplă un accident. .instructiuni prezetate detaliat in manualul de utilizare a obiectului. Problema rămane valabilă indiferent de vârsta utilizatorului. • Consultarea standardelor in domeniu. . Este indicat să se consulte specialistii privind utilizarea ân siguranță a unor bunuri de către proprietari.Găsirea de soluții ca. contactului sau manetei. • Proiectarea pentru diminuarea sau prevenirea efectelor catrastofale este imperios necesară acolo unde utilizatorul nu poate interveni asupra obiectului sau acțiunii pe care acesta o realizează. literatura tehnică de valoare si specialisti care au experiență in acest domeniu • Nimeni nu poate anticipa toate acțiunile intamplătoare ale utilizatorilor si preveni consecințele grave ale greselilor.

Siguranța personalului de cercetare si producție • Pe langă protecția utilizatorului se pune problema de a se asigura protecție a personalului care se ocupă cu cercetările. parlament. Cateva aspecte se impun să fie prezentate:  Insusiri si aptitudini ale personalului (fiziologice cat si psihologice) • In procesul de cercetare.. serviciile de management. pentru creerea de sisteme care sa nu mai poată fi controlate de utilizator. .Instrumentele cu care personalul lucrează. . experimentele si productia care urmează să fie efectuate. justiție.Mediul in care personalul lucrează. service etc.  Comunicarea intre specialisti • Controversele care apar in cazul sistemelor de securitate (proiectate de specialisti si nefolosite de utilizator) trebuie rezolvate prin dialog intre specialisti. cu scop de protecția impotriva accidentelor. incercare si producție trebuie să se țină cont de: .Limitele fiziologice ale personalului implicat. . vânzări.  Cooperarea intre sectoarele interesate in efortul de crestere a siguranței persoanei • Este imperios necesară cooperarea efectivă intre proiectanți si foruri autorizate care pot să reglementeze aceste situații: guvern.

in economia de piață un produs nu este vandut la un preț care să reflecte si valoarea stricăciunilor ecologice produse de acesta.Considerații ecologice • Existența oamenilor depinde de modul in care acestia locuiesc si trăiesc. . • In perioada omului primitiv. inginerul proiectant al produsului are un rol principal. bunurile acestuia erau reciclate natural. • Pentru a se putea aplica regulile impuse de legislație privind protecția mediului si implicit protecția sănătății individului. • In perioada actuală societatea a devenit mult mai sensibilă la impactul ecologic si au inceput să fie create instrumente legislative eficiente pentru evitarea catastrofelor ecologice. • Societatea modernă a descoperit si realizat foarte multe produse pe care natura este imposibil să le recicleze intr-un interval de timp acceptabil si care să nu introducă perturbări in ciclul ecologic natural. • In general.

.Principiile proiectării ecologice • Proiectarea ecologică a produselor presupune trei principii simple:  Utilizarea materialelor care se pot recicla economic intr-o perioadă rezonabilă de timp.  Reducerea la minim a consumului de materiale greu reciclabile sau nereciclabile.  Reducerea cantității de produse reziduale care trebuie reciclate in urma proceselor industriale si a funcționării sistemelor mecanice. proiectarea pe baze ecologice este. ca si in cazul proiectării care ia in considerare siguranța utilizatorului. mult mai dificilă decat proiectarea pe baza dimensionării si verificării pieselor din ansamblu. • Din punctul de vedere al inginerului.

Acest mediu este insă si mediul de viață al utilizatorului. tot asa un produs industrial este creat ca să funcționeze intr-un mediu particular acestuia. Asa cum un animal sau o plantă trăiesc intr-un biotop natural propriu. pană la scoaterea din uz. care in majoritatea cazurilor este omul.Norme de conduită în proiectarea ecologică: Evaluarea obiectivelor fundamentale pentru realizarea produsului: • La inițierea procesului de concepție a unui produs este necesar ca. produsul trebuie să fie conceput. • Incadrarea viitorului produs in contextul general in care acesta va funcționa. va influența mediul intr-un mod nedorit si dacă soluția aleasă este cea mai bună alternativă posibilă. astfel incat să respecte condițiile de viață ale utilizatorului acestuia. construit si să funcționeze. să se evalueze dacă noul produs va avea calitățile unui produs ecologic. Orice modificări sau reparații care se aduc produsului pe parcursul perioadei de viață a acestuia trebuie să aibă in vedere impactul pe care acestea il au asupra individului si mediului. . fără a cauza stricăciuni semnificative. pe baza calităților unor produse similare. Din acest motiv.

sunt reciclabile. Industria viitorului va rezolva poate aceste probleme. . Unul din exemplele edificatoare este separarea metalelor feroase de cele neferoase. a unei scale a materialelor • Proiectantul trebuie să aleagă materialele in asa fel incat in procesul de producție să se utilizeze acele materiale care: la obținere au un consum de energie minim. va alege materialul reciclabil. • Din acest punct de vedere. Această situație aproape ideală este insă de multe ori perturbată de prețul final al materiei prime care in majoritatea cazurilor este cu mult superior față de alte produse din aceeasi categorie. dacă proiectantul are la dispoziție două materiale cu aceleasi caracteristici si prețuri echivalente. nu includ factori poluanți. pentru a evalua posibilitățile ca la deteriorarea. din punct de vedere ecologic. uzarea sau ruperea unui element sau ansamblu. Realizarea. acestea să poată fi introduse in procesul de reciclare.Proiectarea sistemului modular care să aibă in vedere reciclarea • Este important ca la inițierea unui nou proiect inginerul să analizeze forma pieselor sau ansamblurilor care urmează a fi executate.

• Impachetarea produselor in ambalaje din materiale reciclabile. pe măsură ce trece timpul. să se aleagă procedeul care consumă cantitatea cea mai mică de energie si este cel mai puțin poluant. dar această situație o intalnim la foarte puține produse. Ideal ar fi ca aceste ambalaje să fie rapid biodegradabile. • In concluzie.Alegerea procedeului tehnologic cel mai nepoluant de prelucrare • Dacă se analizează procesele tehnologice de obținere a pieselor. • Este indicat ca produsele să fie ambalate in cutii confecționate din materiale reciclabile. acută si cu implicații importante atat asupra individului cat si asupra statului. este indicat ca in funcție de dotarea firmei si posibilitățile de colaborare. . problema proiectării tribologico-ecologice devine.

trebuie să ocupe un loc important între criteriile de proiectare. .Relațiile cu societatea • Esența ingineriei este de a utiliza resursele si legile naturii în beneficiul umanității. iar evaluarea beneficiului se poate face pe baza a ceea ce americanii numesc Indicatorul de Calitate a Vieții (LQI). INTREBARE: • Cum cineva poate să aducă beneficii umanității si care este unitatea de măsură pentru evaluarea beneficiului? • Beneficiul umanității se evaluează prin cresterea calității vieții în cadrul societății. • Proiectarea ecologică. prin efectele imediate sau pe durată lungă.

Proiectarea modernă .

2. Siguranța.Este nivelul cel mai inalt la care se poate ajunge si presupune o dezvoltare a individului pană ce acesta atinge potențialul maxim. Supraviețuirea. • Abraham Maslow a identificat insă elementele comune acestora si le-a • impărțit in nivele ale necesităților umane.Este necesitatea ca oamenii să interacționeze cu familia. este necesitatea ca individul nu numai să facă parte dintr-un grup sau comunitate ci să fie respectat si admirat. imbrăcăminte si altele. Statutul sau recunoasterea.Presupune siguranța individului in raport cu evenimente intamplătoare care să-i pericliteze viața si integritatea fizică si psihică si supraviețuirea in viitor.Presupune necesitatea ca individul să aibă hrană. 5.dacă se analizează trăsăturile oamenilor se poate constata că există o varietate mare a acestora si practic nu putem găsi două ființe umane identice. 3. in fiecare moment si in locul unde se află. adăpost. . Tabelul anterior prezintă ceea ce se numesc cele cinci cuvinte care definesc cele cinci nivele. grupul familial si cu alte grupuri. 4. rezultand satisfacția personală. Autorealizarea. Ierarhia Maslow a Necesităților Umane 1.• Psihologic. astfel incat să primească dragoste si să fie acceptați de către grupuri sau comunități. Acceptarea socială.

.

pentru satisfacerea nevoilor atat personale ale individului cat si globale ale societății. • Această implicare este rezultatul schimbărilor care apar intr-o societate. Din cauza acestor schimbări. .• Pană nu demult inginerii se ocupau cu satisfacerea primelor două deziderate. • Concluzie: Scopul principal al meseriei de inginer este de a produce schimbări în sensul creșterii Indicatorului de Calitate a Vieții. implicarea efortului ingineresc a inceput să se evidențieze si in următoarele nivele. • Din cauza cerințelor societății. la care inginerul este obligat să reacționeze rapid.

• Prin implicațiile pe care le are si rolul care i-a fost acordat.• Până nu cu mulți ani in urmă eram obisnuți să considerăm că pentru a proiecta o masină sau un bun de calitate este necesar ca elementele componente să fie bine dimensionate si forma acestora să fie astfel aleasă incat prelucrarea să se poată realiza in bune condiții. a fost dezvoltată proiectarea care să aibă in vedere alte forme de deteriorare a acestora. • Pentru realizarea unui produs util si modern. care sunt analizate mai mult sau mai puțin. proiectarea modernă inglobează pe langă elementele considerate clasice si elemente noi. conform celor enumerate în continuare: . • Cand s-a constatat că in marea majoritate a cazurilor ruperea pieselor nu este cauzată de rezistența materialelor sau de dimensiunile pieselor. in procesul de proiectare trebuie să se țină cont de o serie de considerații.

Lubrifierea c. Ecologia c. Mărimea si forma Considerații tribologice privind produsul a. Estetica . Forțele generatoare de căldură Considerații privind prețul Considerații "Moderne" a. Deformabilitatea c. Calitatea vieții Considerații conexe a. Soliditatea b. Uzarea b. Durabilitatea si Mentenabilitatea b. Greutatea d.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Proiectarea modernă Considerații privind forma produsului a. Siguranța b. Forțele de frecare e. Coroziunea d.