Sunteți pe pagina 1din 4

OLIMPIADA DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE

FAZA JUDETEANA 8 martie 2014


PROBA SCRISA LA DISCIPLINA
INTRODUCERE IN PEDAGOGIE SI TEORIA SI METODOLOGIA
CURRICULUMULUI CLASA a-IX-a

specializare invatator- educator

NOTA:Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timp efectiv de lucru:3 ore

SUBIECTE:
Pornind de la textele date rezolvati cerintele de mai jos:
a)Educaia ofer prin funciile sale experiena social- istoric ntr-un mod organizat,
sistematic i selectiv. In cursul existentei sale fiecare persoana este supusa unor
influente educative multiple, care pot actiona concomitent, succesiv sau
complementar,in forme variate.
b) Ca factor al educabilitii, educaia contureaza modalitatea concret de utilizare
a resurselor ereditii i mediului.

Subiectul I ....................................................................................................20puncte
1.definiti conceptul de "educatie"
2.numiti cele 3 functii individuale
3. numiti cele 3 functii sociale
4.explicati fiecare functie numita
5.definiti cele trei forme ale educaiei
6. precizati un avantaj i o limita a fiecrei forme definite
Subiectul II...........................................................................................................30 puncte
1.Realizai o prezentare de 15 rnduri, in care sa ilustrati printr-un exemplu din
practica pedagogica,consecintele indeplinirii uneia din functiile educatiei, la alegere.
2.Analizati comparativ intr-o pagina cele trei forme ale educatiei, scotand in
evidenta complementaritatea celor trei forme
Subiectul III...........................................................................................................40 puncte
Pornind de la textul b, realizai un eseu in care s evideniai rolul educaiei in
dezvoltarea personalitii individului.

OLIMPIADA DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE
FAZA JUDETEANA 8 martie 2014

BAREM DE CORECTARE SI EVALUARE


INTRODUCERE IN PEDAGOGIE SI TEORIA SI METODOLOGIA
CURRICULUMULUI CLASA a-IX-a

specializare invatator- educator

SUBIECTE:
I. Subiectul I ....................................................................................................20puncte
1.definiti conceptul de "educatie" .............................................................1 p
2.numiti cele 3 functii individuale ...............................................1px3=3p
3. numiti cele 3 functii sociale ......................................................1px3=3p
4.explicati fiecare functie numita
2px3=6p
5.definiti cele trei forme ale educaiei .............................................1 px3=3p
6. precizati un avantaj i o limita a fiecrei forme definite
2px2=4p
Subiectul II...........................................................................................................30 puncte
1.-surprinderea corecta a consecintelor indeplinirii unei functii .............. 10p
-exemplificare adecvata din practica pedagogica.......................................6p
2.realizarea unei analize comparative pertinenta pornind de la criterii
bine definite .........................................................................................................10p
-incadrare in spatiul dat........................................................................................2p
-utilizarea unui limbaj de specialitate adecvat.....................................................2p
Subiectul III...........................................................................................................40 puncte
- 2p pentru definirea conceptului de educabilitate ............................... 2p
-cte 1p pentru precizarea celor 3 teorii ale educabilitaii
1p x 3=3p
-cte 3p pentru descrierea celor 3 teorii
3p x3=9p
-cte 5p pentru descrierea celor 3 factori
5p x3=15p
-5p pentru surprinderea interdependenei celor 3 factori
5p
-5p pentru evidenierea rolului major al educaiei
6p

Colegiul National Elena -Cuza


OLIMPIADA DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE
FAZA JUDETEANA 8 martie 2014
PROBA SCRISA LA DISCIPLINA
INTRODUCERE IN PEDAGOGIE SI TEORIA SI METODOLOGIA
CURRICULUMULUI CLASA a-IX-a

specializare invatatori- educatoare


Varianta 1
NOTA:Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timp efectiv de lucru:3 ore

SUBIECTE:
Pornind de la textele date rezolvati cerintele de mai jos:
a) Cele trei tipuri de educatie chiar daca au campuri proprii de actiune in ansamblul
procesului de educatie, ingaduie nu numai extensiunea ci si interdependenta.
b) Structura educatiei reprezinta elementele componente angajate in realizarea functiei
centrale a activitatii de formare- dezvoltare permanenta a personalitatii umane.
Subiectul I ....................................................................................................20puncte
1.definiti conceptul educatie
2.numiti 3 forme ale educatiei
3.precizati 5 caracteristici ale educatiei
4.numiti 3 factori care influenteaza dezvoltarea personalitatii
5.numiti 5 medii educationale
Subiectul II...........................................................................................................30 puncte
1.Realizai o prezentare de maxim 15 rnduri, in care sa evidentiati relatia dintre functiile
individuale si functiile sociale.
2.Analizati teoriile educabilitatii evidentiind rolul major al educatiei in dezvoltarea
personalitatii.
Subiectul III...........................................................................................................40 puncte
Pornind de la textul b, realizai un eseu in care s evideniai interdependenta
elementelor structurale ale educatiei.

Colegiul National Elena -Cuza

OLIMPIADA DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE
FAZA JUDETEANA 8 martie 2014

BAREM DE CORECTARE SI EVALUARE


INTRODUCERE IN PEDAGOGIE SI TEORIA SI METODOLOGIA
CURRICULUMULUI CLASA a-IX-a

specializare invatatori- educatoare


Varianta 1

SUBIECTE:
Subiectul I ..........................................................................................................20puncte
1.definirea conceptului de educatie .............................................................................1 p
2.numirea a 3 forme ale educatiei ......................................................................2px3=6p
3. precizarea a 5 caracteristici ale educatiei ...................................................1px5=5p
4. numirea a 3 factori care influenteaza dezvoltarea personalitatii..................1px3=3p
5.numirea corecta a 5 medii educationale...........................................................1px5=5p
Subiectul II..........................................................................................................30 puncte
1- Analiza functiilor individuale ale educatiei corelate cu cele sociale...............10p
-incadrare in spatiul dat...........................................................................................2p
-utilizarea unui limbaj de specialitate adecvat.......................................................2p
2.- precizarea teoriilor educabilitatii...............................................................1px2=2p
-caracterizarea succinta a teoriilor educabilitatii......................................4px3=12p
- utilizarea unui limbaj de specialitate adecvat......................................................2p
Subiectul III...................................................................................................40 puncte
- precizarea a 10 elemente structurale ale fenomenului educational ... 1px10=10p
-descrierea succinta a fiecarui element..................................................... 2px10=20p
-evidentierea interdependentei dintre elemente ................................................ ...8p
- utilizarea unui limbaj de specialitate adecvat.................................................. ...2p