Sunteți pe pagina 1din 61

STRATEGIA NAIONAL DE GESTIONARE A DEEURILOR

MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMBRILOR CLIMATICE

Pagina 1 din 61

ianuarie 2013

CUPRINS
CUVNT NAINTE..................................................................................................................4 1.INTRODUCERE...................................................................................................................5 1.1. Scopul Strategiei Naio ale !e "e#tio are a De$eurilor...............................................% 1.&. De ce o Strategie Naio al' !e "e#tio are a De$eurilor(............................................) 1.*. I#toricul pla i+ic'rii #trategice , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor...................................) 1.4. Nece#itatea re.i/uirii Strategiei Naio ale !e "e#tio are a De$eurilor .......................0 1.5. Ori/o tul !e ti-p pe tru care #e ela1orea/' oua Strategie ......................................0 1.%. Categorii !e !e$euri ce +ac o1iectul SN"D.................................................................0 &.SITUA2IA ACTUA34 A "ESTION4RII DE5EURI3OR......................................................16 &.1. 3a i.el europea ......................................................................................................16 &.&. 3a i.el aio al........................................................................................................ 1& &.*. A ali/a #ituaiei actuale pri.i ! ge#tio area !e$eurilor la i.el aio al.....................14 &.*.1. De$euri -u icipale.............................................................................................14 &.*.&. De$euri !i co #trucii $i !e-ol'ri 7!e$euri !i C8D9..........................................&1 &.*.*. De$euri i !u#triale...............................................................................................&1 *.ANA3I:A S;OT................................................................................................................. && 4.O NOUA STRATE"IE........................................................................................................&* 4.1. <ro.oc'ri.................................................................................................................... &* 4.1.1. Ierar=ia !e$eurilor................................................................................................&5 4.1.&. E+icie a re#ur#elor..............................................................................................&% 4.1.*. De/.oltare !ura1il' > pro!ucie $i co #u-..........................................................&% 4.1.*.1. A1or!area !e tip a ali/a ciclului !e .ia' $i e.aluarea ciclului !e .ia'...........&0 4.1.4. Co ceptul ?E !>o+>@a#te?....................................................................................*1 4.&. <ri cipii #trategice $i opiu i !e ge#tio are a !e$eurilor.............................................*& 4.*. O1iecti.e #trategice $i i !icatori !e -o itori/are........................................................** 5.UTI3I:AREA RESURSE3OR.............................................................................................*5 5.1. I tro!ucere................................................................................................................. *5 5.&. Aateriale.................................................................................................................... *%
Pagina 2 din 61 ianuarie 2013

5.*. <ro!u#e...................................................................................................................... *0 5.4. Tra /iia c'tre o ?eco o-ie .er!e?.............................................................................*B 5.5. Re#po #a1ilitatea pro!uc'torului...............................................................................4& 5.5.1. A-1alaCe............................................................................................................. 4& 5.5.&. De$euri !e ec=ipa-e te electrice $i electro ice 7DEEE9.....................................45 5.5.*. A1or!area altor !irecti.e.....................................................................................4% 5.%. Re#po #a1ilitatea eDti #' a pro!uc'torului................................................................4) 5.). De$eurile !i co #trucii $i !e-ol'ri 7 !e$eurile !i C8D9..........................................4B 5.0. Eio!e$eurile .............................................................................................................. 5& %.A<4R2IREA RES<ONSAEI3IT42I3OR...........................................................................54 ).RECU<ERAREA ENER"IEI 7e ergii rege era1ile9...........................................................54 0.N4AO3URI........................................................................................................................ 5) Recuperarea e ergiei.....................................................................................................5) 0.1. Eli-i area pri !epo/itare..........................................................................................5B B.CONSIDERA2II FINA3E....................................................................................................5B

Principalele angaja en!e ale Mini"!er#l#i Me$i#l#i %i Sc&i '(ril)r Cli a!ice *n $) eni#l pre+enirii %i ge"!i)n(rii $e%e#ril)r Si#te-ele #ocio>eco o-ice tre1uie #' #e !e/.olte , li-itele capacit'ii !e #uport a co-po e telor Capitalului Natural $i orice i .e#tiie , !o-e iul !e$eurilor tre1uie pri.it' !eopotri.' pri pri#-a co#turilor !ar $i a 1e e+iciilor a!u#e pe tru -e!iuG #ocietate $i eco o-ie.

Pagina 3 din 61

ianuarie 2013

3uH ! , co #i!erare ace#te a#pecte e propu e-I <rioriti/area e+orturilor , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor , li ie cu ierar=ia !e$eurilor. De/.oltarea !e -'#uri care #' , curaCe/e pre.e irea ge er'rii !e !e$euri $i reutili/areaG pro-o.H ! utili/area !ura1il' a re#ur#elor. Cre$terea ratei !e reciclare $i ,-1u 't'irea calit'ii -aterialelor reciclateG lucrH ! aproape cu #ectorul !e a+aceri $i cu u it'ile $i , trepri !erile care .alori+ic' !e$eurile. <ro-o.area .alori+ic'rii !e$eurilor !i a-1alaCe. Re!ucerea i-pactului pro!u# !e car1o ul ge erat !e !e$euri. curaCarea pro!ucerii !e e ergie !i !e$euri pe tru !e$eurile care u pot +i reciclate. Orga i/area 1a/ei !e !ate la i.el aio al $i e+icie ti/area proce#ului !e -o itori/are. I-ple-e tarea co ceptului !e ?a ali/' a ciclului !e .ia'? , politicaJ !e ge#tiu e a !e$eurilor.

<e tru ,-1u 't'irea #er.iciilor c'tre populaie $i #ectorul !e a+aceri e propu e-I curaCarea i .e#tiiilor .er/i. Su#i erea i iiati.elor care pre-iea/' $i reco-pe #ea/' populaia care re!uceG reutili/ea/' $i reciclea/' !e$eurile !i go#po!'rii. Cola1oararea cu autorit'ile a!-i i#traiei pu1lice locale pe tru cre$terea e+icie ei $i calit'ii !e$eurilor colectateG +acH !u>le -ai u$or !e reciclat. Cola1orarea cu autorit'ile a!-i i#traiei pu1lice locale $i #ectorul !e a+aceri pe tru ,-1u 't'irea #i#te-elor !e colectare a !e$eurilor.

CU,-NT .NAINTE

Pagina 4 din 61

ianuarie 2013

<ro.oc'rile ecologice !e la #+Hr$itul #ecolului KK au co !u# la o reorie tare a percepiilor re+eritor la -o!ul , care L-e!iul? $i #ocietatea u-a ' #e i +lue ea/' reciprocG #tatele lu-ii +'cH ! e+orturi oilor pro1le-e ap'ruteI glo1ali/areaG cri/a eco o-ic'G e ergetic'G co Cugate pe tru a +ace +a' -e!iului a1iotic. <ro1le-ele cu care e co +ru t'- a#t'/i #u t legate !e !ori a !e !e/.oltare #ocial' $i eco o-ic' pe !e o parte $i -e i erea calit'ii .ieii pe !e alta parte. proce#ul !e !e/.oltareG capacit'ile !e a#i-ilare a co-po e telor !e -e!iu 7aerG ap' $i #ol9 la tipuri !i+erite !e poluare #u t rareori luate , co #i!erare. <ro1le-e !e poluare a -e!iului !e.i a#t+el co-pleDe $i crea/' ri#c !e -e!iu ri!icat. Principiul aciunii preventive e#te u ul !i pri cipiile care #tau la 1a/a Or!o a ei !e Urge '

#c=i-1'rile cli-aticeG pier!erea !i.er#it'ii #i#te-elor 1iologice $i ecologiceG !eteriorarea calit'ii

Nr.1B5J&665 pri.i ! protecia -e!iului cu -o!i+ic'rile $i co-plet'rile ulterioareG Directi.a &660JB0JCE pri.i ! !e$eurileG tra #pu#' , legi#laia aio al' pri 3egea Nr.&11J&611 pri.i ! regi-ul !e$eurilorG pre/e tH ! ierar=ia !e$eurilor care L#e aplic' , calitate !e or!i e a priorit'ilor , ca!rul legi#laiei $i al politicii , -aterie !e pre.e ire a ge er'rii $i !e ge#tio are a !e$eurilorG a#t+elI pre.e ireaG preg'tirea pe tru reutili/areG reciclareaG alte operaiu i !e .alori+icareG !e eDe-plu .alori+icarea e ergetic' $i eli-i area? Aplicarea pri cipiilor !e/.olt'rii !ura1ile i-plic' o ou' a1or!are pri.i ! !e$eurile utili/H ! co cepte !e 1a/' ecologice pe tru a cH t'ri cu preci/ie proiectele propu#e , ace#t !o-e iu cu re#ur#ele !e -e!iu eDi#te te. Re#ur#ele rege era1ile $i erege era1ile $i #er.iciile a#igurate !e c'tre co-po e tele Capitalului Natural co #tituie #uportul pe tru pro!ucia !e 1u uri $i #er.icii +ur i/ate capitalului #ocio>eco o-ic u-a G i +lue H ! !irect calitatea #a 't'ii populaiei. n acest sens noua strategie privind gestionarea deeurilor n Romnia propune cadrul de msuri care s asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producie i consum la un model bazat pe prevenirea generrii deeurilor i utilizarea materiilor prime din industria de valorificare, asigurnd astfel prezervarea resurselor naturale naionale, crend premisele reconcilierii imperativelor economice i de mediu. !"!#$R%& '(!%&%! )i #*+! ,-R!&.R *&! /$!*'

/0 INTRODUCERE

Pagina 5 din 61

ianuarie 2013

/0/0 Sc)p#l S!ra!egiei Na1i)nale $e Ge"!i)nare a De%e#ril)r Strategia NaMio al' !e "e#tio are a DeNeurilor 7SN"D9 a ap'rut !i ece#itatea i!e ti+ic'rii o1iecti.elor Ni politicilor !e acMiu eG pe care Ro-H ia tre1uie #' le ur-e/e , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor , .e!erea ati gerii #tatutului !e #ocietate a recicl'rii. <ro1le-atica pri.i ! i-pactul egati. a#upra -e!iului $i #' 't'ii u-a eG ca ur-are a eli-i 'rii !e$eurilor pri utili/area u or -eto!e Ni te= ologii epotri.ite r'-H e !e actualitateG -ai ale# , co teDtul te !i ei #u#i ute !e cre$tere a ca tit'ilor !e !e$euri ge erate. De.i e a#t+el ece#ar' i clu!erea , priorit'ile #trategice a u or a#pecte la +el !e i-porta te precu- !ecli ul re#ur#elor aturale $i oportu itatea utili/'rii !e$eurilor ca -aterie pri-' pe tru #u#i erea u or acti.it'i eco o-ice. Co #trucia u ei .i/iu i !ura1ile a#upra ge#tio 'rii !e$eurilor i-pu e luarea , co #i!erare a L-o!elului atural?G re#pecti. al -o!ului potri.it caruia are locG , #i#te-ele ecologice aturaleG proce#area re/i!uurilor re/ultate !i acti.itatea orga i#-elor .ii. atur'G L!e$eurile? ge erate !e orga i#-ele .ii #u t rei tegrate , circuitele 1io>geo>c=i-ice aturale pri proce#e !e !e#co-pu ere $i Oreciclare? care #tau la 1a/a !e/.olt'rii u or oi la uri tro+iceG a!ic' a u ui , treg la !e co-parti-e te 7grupuri !e orga i#-e9 care proce#ea/' acea#t' -aterie , #copul auto#u#i erii e ergetice. Alt+el #pu#G O, atur' !e$eurile !i tr>u proce# #u t , tot!eau a u utrie tG u -aterial #au o #ur#a !e e ergie pe tru u alt proce#. Totul r'-a e , +luDul !e utriie. A#t+elG #oluia u u-ai pe tru pro.oc'rile !e -e!iu pri.i ! poluareaG ci $i pe tru pro.oc'rile eco o-ice pri.i ! lip#urileG poate +i g'#it' , aplicarea -o!elelor pe care le pute- o1#er.a , tr>u eco#i#te- atural.?1 #i#te-ele #ocio>eco o-ice 7!o-i ate !e o-9G cea -ai -are po !ere a !e$eurilor au +o#t $i co ti u' #' +ie co #i!erata eutili/a1ilaG pri cipala preocupare legat' !e ge#tio area ace#tora +ii ! i!e ti+icarea #oluiilor !e eli-i are. <e +o !ul #c'!eriiJalter'rii co ti ue a re#ur#elor aturale precu- $i a ece#it'ii co #er.'rii ace#tora 7, pri cipal a celor !e atur' 1iologic'9 e#te ece#ar #' re>e.alu'- opiu ile pri.i ! ge#tio area !e$eurilor !e origi e a tropic'G , #e #ul cre$terii gra!ului !e .alori+icare a ace#tora $i !e re!ucere !ra#tic' a ca tit'ilor care ece#it' eli-i are. ace#t #e #G tre1uie aplicat' ierar=ia !eNeurilor cu acce t pe pre.e ire ge er'rii !eNeurilorG preg'tirea pe tru reutili/areG reciclarea Ni .alori+icarea , ti-p ce !epo/itarea !e$eurilor tre1uie i terpretat' ca ulti-' opiu e !i#po i1il' care core#pu !e celui -ai ri!icat i.el !e pier!ere $i alterare a re#ur#elor. #e #ul celor a+ir-ate "c)p#l SN"D e#te !e a , !repta Ro-H ia c'tre o ?#ocietate a recicl'riipri I > > > > >
1

<rioriti/area e+orturilor !i !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilorG , co +or-itate cu ierar=ia !e$eurilorP curaCarea pre.e irii ge er'rii !e$eurilor $i reutili/area pe tru o -ai -are e+icie ' a re#ur#elorP De/.oltarea $i eDti !erea #i#te-elor !e colectare #eparat' a !eNeurilor , .e!erea pro-o.'rii u ei recicl'rii !e , alt' calitateP De/.oltareaJi-ple-e tarea te= ologiilorJi #talaiilor !e reciclare $iJ#au ra !a-e t ri!icat !e eDtragere Ni utili/are a -ateriei pri-e !i !eNeuriP .alori+icare cu

E.itarea eDporturilor Ni , curaCarea i-porturilor u or tipuri !e !eNeuri pe tru care eDi#t' te= ologii !e reciclareJ.alori+icare.

Eco o-ia al1a#tr'G 16 a iG 166 !e i o.aiiG 166 !e -ilioa e !e locuri !e -u c' Q "u ter <auli

Pagina 6 din 61

ianuarie 2013

> >

Su#i erea recuperarii e ergiei !i !e$euriG !up' ca/G pe tru !e$eurile care u pot +i reciclateP Re!ucerea ca tit'ilor !e !e$euri eli-i ate pri !epo/itare. /020 De ce ) S!ra!egie Na1i)nal( $e Ge"!i)nare a De%e#ril)r3

SNGD e#te pro-o.at' !e Mini"!er#l Me$i#l#i %i Sc&i '(ril)r Cli a!ice G co +or- atri1uiilor $i re#po #a1ilit'ilor care ,i re.i , 1a/a 3egii r. &11J&611 pri.i ! regi-ul !e$eurilor $i ur-'re$te #' cree/e ca!rul ece#ar pe tru !e/.oltarea $i i-ple-e tarea u ui #i#te- i tegrat !e ge#tio are a !e$eurilor la i.el aio alG e+icie t !i pu ct !e .e!ere ecologic $i eco o-ic. SNGD #ta1ile$te p)li!ica %i )'iec!i+ele "!ra!egice ale R) 4niei , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor pe ter-e #curt 7a ul &6159 $i -e!iu 7a ul &6&69. <e tru i-ple-e tarea pe ter-e #curt a Strategiei #e ela1orea/' Plan#l Na1i)nal $e Ge"!i)nare a De%e#ril)r 5PNGD6G ce co i e !etalii re+eritoare la aciu ile care tre1uie , trepri #e pe tru , !epli irea o1iecti.elor StrategieiG la -o!ul !e !e#+'$urare a ace#tor aciu iG cupri /H ! i teG ter-e e $i re#po #a1ilit'i pe tru i-ple-e tare. Acea#t' ou' Strategie e#te ela1orat' luH ! , co #i!erare progre#ul , regi#tratG i ter aMio aleG precu- $i pro.oc'rile .iitoare c'rora Ro-H ia tre1uie #' le r'#pu !'. oile co cepte

SN"D tre1uie #' #e ali ie/e la oile ceri e legi#lati.eG la oile e.oluii te= ologice !i !o-e iu $i #' ,-1u 't'ea#c' participarea pu1licului la luarea !eci/iei !e -e!iu pri progra-e !e i #truire $i e!ucare a populaiei , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor. /070 I"!)ric#l plani8ic(rii "!ra!egice *n $) eni#l ge"!i)n(rii $e%e#ril)r

<ri-a SNGD a +o#t apro1at' , a ul &664 pe tru perioa!a &66* Q &61*G cu trei a i , ai te !e a!erarea Ro-H iei la U iu ea Europea ' 7UE9. Ace#t !ocu-e t a +o#t reali/at , co +or-itate cu o1iecti.ele politicii aio ale !e protecie a -e!iului $i !e !e/.oltare !ura1il' !e la acea !at' $i a #tat la 1a/a ela1or'rii PNGDG a-1ele !ocu-e te +ii ! apro1ate pri Rot'rHrea !e "u.er r. 14)6JB #epte-1rie &664. <e 1a/a ace#tor !ou' !ocu-e te au +o#t ela1orate <la urile Regio ale !e "e#tio are a De$eurilor 7<R"D9 , perioa!a &665 Q &66%G <la urile Su!ee e !e "e#tio are a De$eurilor 7<S"D9 , perioa!a &66) > &66BG !ar $i ?Aa#ter <la urile? $i Stu!iile !e Fe/a1ilitate pe tru reali/area #i#te-elor i tegrate !e ge#tio are a !e$eurilorG , .e!erea +i a 'rii pri <OS Ae!iu 7&66) > &61*9. U -o-e t i-porta t , !o-e iul a!opt'rii aTui#>ului co-u itar a +o#t repre/e tat !e tra #pu erea Directi.ei SEA 7Hotrrea de Guvern nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de reali are a evalurii de !ediu pentru planuri "i pro#ra!e$ cu !odi%icrile "i co!pletrile ulterioare care transpune cerinele &irectivei 2001/42/'(9. A#t+elG luH ! , co #i!erare +aptul c' Rot'rHrea !e "u.er r. 14)6J&664 a +o#t pu1licat' , Ao itorul O+icial r. B54 !i !ata !e 10 octo-1rie .er#u# !ata !e i trare , .igoare a Rot'rHrii !e "u.er r. 16)%J&664 Q 0) dece!brie 2004G #e poate , elege !e ce SN"D $i <N"D u au +o#t #upu#e la .re-ea re#pecti.' proce!urii !e e.aluare !e -e!iu. <e tru a re#pecta pre.e!erile Rot'rHrii !e "u.er r. 16)%J&664G pla urile regio ale $i pla urile Cu!ee e ela1orate ulterior apro1'rii <N"D au trecut pri acea#t' proce!ur' luH ! , co #i!erare o1iecti.ele !e -e!iu , c' !i etapa !e pla i+icare. E.aluarea !e Ae!iu a#igur' i!e ti+icarea $i e.aluarea e+ectelor a#upra -e!iului ale pla urilor , ti-pul ela1or'rii $i , ai tea a!opt'rii ace#toraG co tri1ui ! a#t+el la i!e ti+icareaG , c' !i +a/a !e pla i+icareG a -'#urilor !e re!ucere a i-pactului a#upra -e!iului !atorat i-ple-e t'rii pre.e!erilor pla urilor $i !e co #i!erare a ace#tora , !e+i iti.area pla urilor.
Pagina 7 din 61 ianuarie 2013

/090

Nece"i!a!ea re+i:#irii S!ra!egiei Na1i)nale $e Ge"!i)nare a De%e#ril)r

Nece#itatea re.i/uirii SN"D !eri.' , pri cipal !i ur-'toarele -oti.eI #ta1ilirea u or oi co cepte la i.el europea pri.i ! ge#tio area !e$eurilor 7, pri cipal ece#itatea a1or!'rii !e$eului ca re#ur#' $i pri cipiul re#po #a1ilit'ii eDti #e a pro!uc'torului9P a!optarea Directi.ei &660JB0JCE a <arla-e tului Europea $i a Co #iliului !i 1B oie-1rie &660 pri.i ! !e$eurile $i !e a1rogare a a u-itor !irecti.e 7 oua Drecti.' Ca!ru pri.i ! !eNeurile9 $i tra #pu erea #a , legi#laia aio al'G precu- $i ece#itatea i tegr'rii pri cipiilor $i pre.e!erilor #ale , !ocu-e tele !e progra-are aio aleP , glo1area pre.e!erilor $i ceri elor legi#lati.e ap'rute , perioa!a &664 Q &61&P !e/.oltarea proiectelor pri.i ! i-ple-e tarea #i#te-elor i tegrate !e ge#tio are a !e$eurilorG a+late , !i+erite #ta!ii !e reali/areG , ca!rul c'rora e#te propu#' $i i-ple-e tarea u or te= ologii oi !e tratare a !e$eurilor oi pe tru Ro-H iaP -o!i+ic'rile !e atur' i #tituio al' $i orga i/atoric' !i perioa!a &664 Q &61&. /0;0 Ori:)n!#l $e !i p pen!r# care "e ela')rea:( n)#a S!ra!egie

Acea#t' ou' SNGD acoper' perioa!a $e p4n( *n an#l 2<2<G reali/H !u>#e a#t+el O!ecuplarea? Strategiei !e PNGD. /0=0 Ca!eg)rii $e $e%e#ri ce 8ac )'iec!#l SNGD

<re.e!erile SNGD ca $i -o! !e a1or!are #e aplic' pe tru toate tipurile !e !e$euri regle-e tate pri 3egea r. &11J&611 pri.i ! regi-ul !e$eurilorG re#pecti.I De$euri -u icipale $i a#i-ila1ile !i co-er i !u#trieG i #tituiiG i clu#i. +racii colectate #eparatP FluDuri #peci+ice !e !e$euriI !e$euri !e a-1alaCeG !e$euri !i co #trucii $i !e-ol'riG .e=icule #coa#e !i u/G !e$euri !e ec=ipa-e te electrice $i electro iceG 1aterii $i acu-ulatori u/aiG uleiuri u/ateG a .elope u/ateG !e$euri cu co i ut !e <CEJ<CTG !e$euri cu co i ut !e a/1e#tG !e$euri !i acti.it'i !e ocrotire a #' 't'ii u-a e $i acti.it'i co eDe.

-preu ' cu <la ul Naio al !e "e#tio are a De$eurilor care .a a1or!aG cu -'#uri #peci+iceG +iecare +luD !e !e$euri #trategia ,$i propu e #' cree/e ca!rul aio al !e pla i+icare ece#ar pe tru !e/.oltarea $i i-ple-e tarea u ui -a age-e t i tegratJ!ura1il al !e$eurilor. co +or-itate cu pre.e!erile Directi.ei Ca!ru pri.i ! !e$eurile $i ale 3egii regi-ul !e$eurilorG u i tr' , #+era SN"D ur-'toarele categoriiI De$euri ra!ioacti.eP EDplo/i.i !ecla#aiP r. &11J&611 pri.i !

Pagina 8 din 61

ianuarie 2013

De$euri re/ultate , ur-a acti.it'ilor !e pro#pectareG eDtracieG tratare $i #tocare a re#ur#elor -i eraleG precu- $i a eDploat'rii carierelorP Soluri 7i #itu9G i clu#i. #oluri co ta-i ate eeDca.ate $i cl'!iri legate per-a e t !e #olP Soluri eco ta-i ate $i alte -ateriale geologice atural eDca.ate , ti-pul acti.it'ilor !e co #trucieG , ca/ul , care e#te #igur c' re#pecti.ul -aterial .a +i utili/at pe tru co #trucii , #tarea #a atural' $i pe locul !e u !e a +o#t eDca.atP carca#ele !e la a i-alele care au !ece!at , orice alt -o! !ecHt pri #acri+icareG i clu#i. a i-ale care au +o#t #acri+icate pe tru era!icarea u ei epi/ootii G $i care #u t eli-i ate co +orRegula-e tului 7CE9 r. 1))4J&66& al <arla-e tului Europea $i al Co #iliului !i * octo-1rie &66& !e #ta1ilire a or-elor #a itare pri.i ! #u1pro!u#ele !e origi e a i-al' care u #u t !e#ti ate co #u-ului u-a P Aaterii +ecaleG , ca/ul , care ace#tea u i tr' #u1 i ci!e a ali . 7&9 lit. 719 !i 3egea r. &11J&611G paie $i alte -aterii aturale epericuloa#e pro.e ite !i agricultur' #au #il.icultur' $i care #u t +olo#ite , agricultur' #au #il.icultur' #au pe tru pro!ucerea !e e ergie !i 1io-a#' pri proce#e #au -eto!e care u !'u ea/' -e!iului $i u pu , pericol #' 'tatea populaieiP Su1pro!u#e !e origi e a i-al' i clu#i. pro!u#e tra #+or-ate care i tr' #u1 i ci!e Ma Regula-e tului 7CE9 r. 1))4J&66&G cu eDcepia pro!u#elor care ur-ea/' #' +ie i ci erateG !epo/itate #au utili/ate , tr>o i #talaie !e pro!ucere a 1ioga/ului #au a co-po#tuluiP Ape u/ateG cu eDcepia !e$eurilor lic=i!eP E+lue i ga/o$i e-i$i , at-o#+er' $i !ioDi!ul !e car1o captat $i tra #portat , #copul #toc'rii geologice $i #tocat geologic potri.it pre.e!erilor Directi.ei &66BJ*1JCE a <arla-e tului Europea $i a Co #iliului !i &* aprilie &66B pri.i ! #tocarea geologic' a !ioDi!ului !e car1o $i !e -o!i+icare a Directi.ei 05J**)JCEE a Co #iliuluiG precu- $i a !irecti.elor &666J%6JCEG &661J06JCEG &664J*5JCEG &66%J1&JCEG &660J1JCE $i a Regula-e tului 7CE9 r. 1.61*J&66% ale <arla-e tului Europea $i ale Co #iliului #au eDclu$i !i !o-e iul !e aplicare a re#pecti.ei !irecti.e potri.it pre.e!erilor art. & ali . 7&9 !i acea#taP .

<e tru '-olurile re/ultate !e la #taiile !e epurare a +o#t ela1orat' ?Strategia aio al' !e ge#tio are a '-olurilor !e epurare?& care propu e -eto!ologii e+icie te !e -a age-e tG i clu/H ! opiu ile +e/a1ile !e recuperare $i utili/are a ace#toraG #pori ! a#t+el gra!ul !e i-plicare a +actorilor i tere#ai , ca!rul proce#ului !e utili/are $i recuperare a '-oluluiG ur-'ri ! , acela$i ti-p co $tie ti/area a#pectelor pri cipale ale utili/'rii , agricultur'. Ela1orarea S!ra!egiei a ap'rut ca o ece#itate !atorat' u or i .e#tiii -aCore reali/ate pH ' , pre/e t #au care #e .or reali/a pe tru co #truirea $i rea1ilitarea #taiilor !e epurareG a#t+el , cHt Ro-H ia #' re#pecte co !iiile Tratatului !e a!erare. A!optarea $i i-ple-e tarea celor -ai 1u e practici !e ge#tio are a '-olurilor co tri1uie laI re#pectarea ceri elor !e c'tre pro!uc'torilor !e '-olP
&

=ttpIJJ@@@.--e!iu.roJprotectiaU-e!iuluiJe.aluareUi-pactUpla uriJ&61&>6*>1*J&61&>6&> 1*Ue.aluareUi-pactUpla uriU#trategia a-oluri&61&.p!+

Pagina 9 din 61

ianuarie 2013

protecia -e!iului , co Cur'torP cre$terea 1e e+iciilor re/ultate !i

utili/area '-olului o!at' cu re!ucerea u or pote iale eaCu #uriG -o itori/areaG , regi#trarea $i au!itarea operaiu ilorP a.i/ul +actorilor i tere#ati $i ai pu1liculuiP #u#te a1ilitatea $i e+icie a co#turilor pri.i ! operaiu ile !e ge#tio are a '-olurilor. co +or-itate cu politica aio al' $i cea a UEG '-olul tre1uie utili/at , -o! co +or- pri aplicarea celor -ai 1u e practici a#t+el , cHtG #' #e e.ite pe cHt po#i1ilG eli-i area ace#tuia , !epo/itele !e !e$euri. E#te re#po #a1ilitatea operatorilor #taiilor !e epurare !e a !e/.oltaG co +orcircu-#ta elor locale $i a1or!'rilor reco-a !ateG po#i1ilit'i co +or-e !e eli-i are a '-olului $i oportu it'i !e .alori+icareG precu- $i #u#i erea ?pieelor? !e '-ol eDi#te te. <re/e tul !ocu-e t a1or!ea/' !o-e iul !oar pri pri#-a -o!alit'ii !e recuperarea e ergiei $i eli-i area pri !epo/itare 7a #eciu ea 09. <e tru #iturile co ta-i ate 7care nu sunt acoperite de aceast *trate#ie9 i ca!rul AASC e#te i cur# !e ela1orare o S!ra!egie Na1i)nal( !i#ti cta. Siturile co ta-i ate repre/i t' o realitate a Ro-H iei !e care tre1uie #' #e i ' #ea-aG !atorit'G pe !e o parteG e+ectelor egati.e a#upra -e!iului $i #' 't'ii u-a e $iG pe !e alt' parteG u-'rului -are !e tere uri co ta-i ate ale caror +u ciu i $i po#i1ilitati !e utili/are #e alterea/'G #e re#trH g #au c=iar #e pier!. De$eurile $i !epo/itarea ace#tora pe #ol #u t i!e ti+icate ca +ii ! #ur#e !e co ta-i are a #olului. <ri Strategia ge#tio arii #iturilor co ta-i ate #e .or pre.e!ea acMiu i pri care #' #e pro-o.e/e ge#tio area #iturilor co ta-i ate #i a tuturor acti.it'ilor !irecte #au co eDe ace#teia precu- $i re#pectarea ceri elor legi#lati.e $i a regle-e t'rilor !i !o-e iu. Acea#ta #trategieG pre/i t' o1iecti.e clareG -iCloace !e ati gere a ace#tor o1iecti.e $i re#ur#ele ece#are pe ter-e #curtG -e!iu $i lu g. acela$i ti-pG #e a ticipea/' $i -'#urile pe tru ati gerea $i -e i erea u ui i.el ri!icat !e #ecuritate ecologic' $i #igura a !e -e!iuG la i.elul i ter.alelor !e ti-p e#ti-ate. Su t e.i!e iate toto!at' #ituaia $i e.oile Ro-H ieiG acti.it'ile $i -'#urile cu i-pact aio al care #>au i-ple-e tat $i #e preco i/ea/' a +i pro-o.ateG pe tru a#igurarea co-pete ei $i e+icie ei precu- $i pe tru eli-i area !e la , ceput a cau/elor care pot i +lue a egati. reali/area o1iecti.elor politicii Ro-H iei , ace#t !o-e iu. 20 SITUAIA ACTUAL A GESTIONRII DEEURILOR 20/0 La ni+el e#r)pean

<olitica aio al' , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor tre1uie #' #e #u1#crie o1iecti.elor politicii europe e , -aterie !e pre.e ire a ge er'rii !e$eurilor $i #' ur-'rea#c' re!ucerea co #u-ului !e re#ur#e $i aplicarea practic' a ierar=iei !e$eurilor. Principiul aciunii preventive e#te u ul !i pri cipiile care #tau la 1a/a Or!o a ei !e Urge ' Nr.1B5J&665 pri.i ! protecia -e!iului cu -o!i+ic'rile $i co-plet'rile ulterioareG Directi.a &660JB0JCE pri.i ! !e$eurileG tra #pu#' , legi#laia aio al' pri 3egea Nr.&11J&611 pri.i ! regi-ul !e$eurilorG pre/e tH ! ierar=ia !e$eurilor care L#e aplic' , calitate !e or!i e a priorit'ilor , ca!rul legi#laiei $i al politicii , -aterie !e pre.e ire a ge er'rii $i !e ge#tio are a !e$eurilorG a#t+elI pre.e ireaG preg'tirea pe tru reutili/areG reciclareaG alte operaiu i !e .alori+icareG !e eDe-plu .alori+icarea e ergetic' $i eli-i area?. A1or!area UE , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor #e 1a/ea/' pe trei pri cipii -aCoreI

Pagina 10 din 61

ianuarie 2013

Prevenirea #enerrii de"eurilor Q +actor co #i!erat a +i eDtre- !e i-porta t , ca!rul oric'rei #trategii !e ge#tio are a !e$eurilorG !irect legat atHt !e ,-1u 't'irea -eto!elor !e pro!ucie cHt $i !e !eter-i area co #u-atorilor #' ,$i -o!i+ice cererea pri.i ! pro!u#ele 7orie tarea c'tre pro!u#e .er/i9 $i #' a1or!e/e u -o! !e .ia'G re/ultH ! ca tit'i re!u#e !e !e$euri. +eciclare "i reutili are QG , curaCarea u ui i.el ri!icat !e recuperare a -aterialelor co-po e teG pre+era1il pri reciclare -aterial'. ace#t #e # #u t i!e ti+icate cHte.a +luDuri !e !e$euri pe tru care reciclarea -aterial' e#te prioritar'I !e$eurile !e a-1alaCeG .e=icule #coa#e !i u/G !eNeuri !e 1ateriiG !e$euri !i ec=ipa-e te electrice $i electro ice. (li!inarea %inal a de"eurilor Q , ca/ul , care !e$eurile u pot +i recuperateG ace#tea tre1uie eli-i ate , co !iii !e #igura ' pe tru -e!iu $i #' 'tatea u-a 'G cu u progra- #trict !e -o itori/are.

Di tre !ocu-e tele #trategice la i.el europea cu i-pact a#upra politicilor !e ge#tio are a !e$eurilor tre1uie a-i titeI a6 S!ra!egia !e a!ic( pri+in$ pre+enirea %i reciclarea $e%e#ril)r > #ta1ile$te li ii !irectoare pri.i ! re!ucerea i-pactului egati. a#upra -e!iului !atorat !e$eurilorG !e la ge erare la eli-i area +i al'. A#t+elG pri cipalele o1iecti.e ale ace#tei Strategii #u t repre/e tate !eI <re.e irea ge er'rii !e$eurilorP !reptarea c'tre o #ocietate europea ' a recicl'riiP Utili/area La ali/ei ciclului !e .ia'? ca i #tru-e t , reali/area politicii !i !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilorP -1u 't'irea 1a/ei !e cu o$ti e la i.elul tuturor celor care au re#po #a1iilt'iP -1u 't'irea ca!rului legal ge eralG pri #i-pli+icarea $i -o!er i/area legi#laiei eD#ite te.

'6 S!ra!egia $e De:+)l!are D#ra'il( a Uni#nii E#r)pene Q are ca o1iecti. ge eral ,-1u 't'irea co ti u' a calit'ii .ieii pe tru ge eraiile pre/e te $i .iitoareG pri crearea u or co-u it'i #u#te a1ileG capa1ile #' ge#tio e/e $i #' +olo#ea#c' re#ur#ele , -o! e+icie t $i #' .alori+ice pote ialul !e i o.are ecologic' $i #ocial' al eco o-ieiG , .e!erea a#igur'rii pro#perit'iiG proteciei -e!iului $i coe/iu ii #ociale. c6 Al =>lea Pr)gra $e Ac1i#ne pen!r# Me$i# al C) #ni!(1ii E#r)pene 2<<2 > 2</2 Q pro-o.ea/' i tegrarea ceri elor !e -e!iu , toate politicile $i aciu ile $i repre/i t' co-po e ta !e -e!iu a Strategiei !e De/.oltare Dura1il'. El +ace leg'tura , tre protecia -e!iului $i o1iecti.ele UE !e cre$tere eco o-ic'G co-petiti.itate $i ocupare a +orei !e -u c'. <la ul i!e ti+ic' patru arii prioritare pe tru politicile !e -e!iu ale UEI #c=i-1'ri cli-aticeG atur' $i 1io!i.er#itateG -e!iu $i #' 'tateG re#ur#e aturale $i !e$euri. $6 Pr)iec!#l cel#i $eAl %ap!elea Pr)gra C) #ni!ar $e Ac1i#ne pen!r# Me$i#

e6 C) #nicarea C) i"iei c(!re Parla en!#l E#r)pean? C)n"ili#? C) i!e!#l Ec)n) ic %i S)cial %i C) i!e!#l Regi#nil)r0 @)aie $e parc#r" c(!re ) E#r)p( e8icien!( $in p#nc! $e +e$ere energe!ic

Pagina 11 din 61

ianuarie 2013

86 S!ra!egia !e a!ic( pri+in$ #!ili:area $#ra'il( a re"#r"el)r na!#rale Q pe tru ati gerea o1iecti.ului #'u pri cipalG a!ic' re!ucerea i-pactului egati. a#upra -e!iului ge erat !e utili/area re#ur#elor aturale , eco o-iile !e/.oltateG acea#ta pre.e!e ur-'toarele aciu iI ,-1u 't'irea cu o$ti elor !e#pre utili/area re#ur#elor la a#upra -e!iuluiP i.el europea $i !e#pre i-pactul

!e/.oltarea !e i #tru-e te pe tru -o itori/area progre#ului , ace#t !o-e iu , UEG , Statele Ae-1re 7SA9 $i , #ectoarele eco o-iceP cre$terea aplic'rii Strategiei , #ectoarele eco o-ice $i , SAG precu- $i , curaCarea ela1or'rii !e pla uri $i progra-e , ace#t #e #P cre$terea co $tie ti/'rii +actorilor i tere#ai $i a cet'e ilor cu pri.ire la i-pactul utili/'rii re#ur#elor. egati. al

2020 La ni+el na1i)nal ,ratatul de aderare la -( re+lect' co !iiile a!er'rii Ro-H iei la UE $i repre/i t' re/ultatul i tegral al proce#ului !e egociere a celor *1 !e capitole. <ri LDocu-e tul !e po/iie al Ro-H iei Capitolul && > <rotecia Ae!iului , co Cur'torL Ro-H ia#>a o1ligat #' i-ple-e te/e acTui#>ul co-u itar pri.i ! ace#t capitol pH ' la !ata a!er'rii 761.61.&66)9G cu ur-'toarele !erog'riG !i tre care le -e io '- pe cele re+eritoare la -a age-e tul !e$eurilorI Directi.a r. B4J%&JEC pri.i ! a-1alaCele $i !e#eurile !e a-1alaCeG pe tru care #>a #olicitat $i o1i ut perioa!' !e tra /iieG pH ' , a ul &61*P Directi.a r. BBJ*1JEC pri.i ! !epo/itarea !e$eurilorG pe tru care #>a #olicitat $i o1i ut o perioa!' !e tra /iie pH ' , a ul &61)P Directi.a Co #iliului r. &666J)%JEC pri.i ! i ci erarea !e$eurilorG pe tru care #>a #olicitat $i o1i ut o perioa!' !e tra /iie pH ' , a ul &66BP Directi.a Co #iliului r. &66&JB%JCE pri.i ! !e$eurile !e ec=ipa-e te electrice $i electro ice 7DEEE9G pe tru care #>a #olicitat $i o1i ut o perioa!' !e tra /iie pH ' , a ul &660P Regula-e tul r. &5BJB* pri.i ! i-portulG eDportul $i tra /itul !e !eNeuriG pH ' la #+Hr$itul a ului &615.

<ri cipalele !ocu-e te !e progra-are $i pla i+icare la i.el aio al cu rele.a ' pe tru ge#tio area !e$eurilor #u t repre/e tate !eI Plan#l Na1i)nal $e De:+)l!are 2<<A B 2</7 5PND6 > e#te !ocu-e tul !e pla i+icare #trategic' $i progra-are +i a ciar' al Ro-H ieiG care are ca #cop #' orie te/e $i #' #ti-ule/e !e/.oltarea eco o-ic' $i #ocial' a 'rii pe tru ati gerea o1iecti.ului !e reali/are a coe/iu ii eco o-ice $i #ociale. <riorit'ile <NDI cre$terea co-petiti.it'ii #ectorului pro!ucti. $i a atracti.it'ii ace#tuia pe tru i .e#titorii #tr'i iP ,-1u 't'irea $i !e/.oltarea i +ra#tructurii !e tra #portG e ergetice $i a"ig#rarea pr)!ec1iei e$i#l#iP !e/.oltarea re#ur#elor u-a eG cre$terea gra!ului !e ocupare $i co-1aterea eDclu/iu ii #ocialeP !i.er#i+icarea eco o-iei rurale $i cre$terea pro!ucti.it'ii , agricultur'P pro-o.area particip'rii ec=ili1rate a tuturor regiu ilor la proce#ul !e !e/.oltare eco o-ic'. <ND pro-o.ea/' ur-'toarele #u1priorit'iI

Pagina 12 din 61

ianuarie 2013

,-1u 't'irea #ta !ar!elor !e .ia' pri a#igurarea #er.iciilor !e utilit'i pu1lice la #ta !ar!ele !e calitate $i ca titate ceruteG , #ectoarele !e ap' $i !e$euriG pri !e/.oltarea #i#te-elor !e i +ra#tructur' !e ap' $i ap' u/at' , localit'ile .i/ate $i creareaJco #oli!area co-pa iilor regio ale !e pro+ilG $i pri !e/.oltarea #i#te-elor i tegrate !e -a age-e t al !e$eurilor 7colectareG tra #portG tratareJeli-i are a !e$eurilor , localit'ile .i/ateP , c=i!erea !epo/itelor eco +or-e9. ,-1u 't'irea #i#te-elor #ectoriale !e -a age-e t !e -e!iuG cu acce t peI !e/.oltarea #i#te-elor #peci+ice !e -a age-e t al apei $i !e$eurilorG a celor !e -a age-e t al re#ur#elor aturale 7co #er.area !i.er#it'ii 1iologiceG reco #trucia ecologic' a #i#te-elor !eteriorateG pre.e irea $i i ter.e ia , ca/ul ri#curilor aturale Q , #pecial i u !aii9G precu- $i pe ,-1u 't'irea i +ra#tructurii !e protecie a aerului.

S!a!egia Na1i)nal( pen!r# De:+)l!are D#ra'il( a R) 4niei 52</7 B 2<2< B 2<7<6 5SNDD6 a +o#t ela1orat' !e Ai i#terului Ae!iului Ni De/.olt'rii Dura1ile ,-preu ' cu U ite! Natio # De.elop-e t <rogra--e Ro-H ia 7UND< Ro-H ia9. A$a cu- #e -e io ea/' , !ocu-e tul +i alG apro1at pri R" r. 1&1%J&66) pe tru apro1area Ae-ora !u-ului !e , elegere !i tre Autoritatea pu1lic' ce tral' pe tru protecia -e!iului $i <rogra-ul Naiu ilor U ite pe tru De/.oltare , Ro-H ia pri.i ! re.i/uirea Strategiei aio ale pe tru !e/.oltare !ura1il'G a.H ! , .e!ere o1iecti.ele Strategiei re.i/uite pe tru !e/.oltare !ura1il' a U iu ii Europe eG #e- at la Eucure$ti la &0 augu#t &66)G pro1le-atica -a age-e tului !e$eurilor are u i-pact a#upra -ultor !i Direciile #trategiceG re#pecti.I Corelarea raio al' a o1iecti.elor !e !e/.oltareG i clu#i. a progra-elor i .e#tiio aleG cu capacitatea !e #u#i ere a capitalului aturalP Folo#irea celor -ai 1u e te= ologii !i#po i1ileG !i pu ct !e .e!ere eco o-ic $i ecologicG , !eci/iile i .e#tiio ale !i +o !uri pu1liceP i tro!ucerea +er-' a criteriilor !e eco>e+icie ' , toate acti.it'ile !e pro!ucie #au #er.iciiP A ticiparea e+ectelor #c=i-1'rilor cli-atice $i ela1orarea atHt a u or #oluii !e a!aptare pe ter-e lu gG cHt $i a u or pla uri !e -'#uri !e co ti ge ' i ter>#ectorialeG cupri /H ! porto+olii !e #oluii alter ati.e pe tru #ituaii !e cri/' ge erate !e +e o-e e aturale #au a tropice.

ca!rul SNDD e#te .i/at' ati gerea ur-'toarelor o1iecti.e #trategiceI Ori:)n! 2</7C corporarea orga ic' a pri cipiilor $i practicilor !e/.olt'rii !ura1ile , a #a-1lul progra-elor $i politicilor pu1lice ale Ro-H iei ca Stat -e-1ru al UE. Ori:)n! 2<2<C Ati gerea i.elului -e!iu actual al 'rilor UE la pri cipalii i !icatori ai !e/.olt'rii !ura1ile. Ori:)n! 2<7<C Apropierea #e- i+icati.' a Ro-H iei !e i.elul -e!iu !i acel a al SA ale UE !i pu ctul !e .e!ere al i !icatorilor !e/.olt'rii !ura1ile.

De/.oltarea #i#te-elor !e -a age-e t i tegrat al !e$eurilor e#te i clu#' ca $i o1iecti. , ca!rul ace#tei #trategii atio ale pe tru !e/.oltare !ura1il'. De a#e-e ea , ca!rul Strategiei #u t pre/e tate ur-'toarele o1iecti.e care pri.e#c ge#tio area !e$eurilorI pH ' , a ul &61* > #e .a re!uce pH ' la &G4 -ilioa e to e ca titatea a ual' a !e$eurilor 1io!egra!a1ile !epo/itateG repre/e tH ! 56V !i totalul pro!u# , 1BB5P

Pagina 13 din 61

ianuarie 2013

pH ' , a ul &61* > #e pre.e!e u gra! !e recuperare a -aterialelor utile !i !e$eurile !e a-1alaCe pe tru reciclare #au i ci erare cu recuperare !e e ergie !e %6V pe tru =HrtieJcarto G &&G5V pe tru -a#e pla#ticeG %6V pe tru #ticl'G 56V pe tru -etale $i 15V pe tru le- P pH ' , &615 > re!ucerea u-'rului !e /o e poluate i#toric , -i i-u- *6 !e Cu!eeP pH ' , a ul &615 > crearea a *6 #i#te-e i tegrate !e ge#tio are a !e$eurilor la i.el regio alJCu!eea P , c=i!erea a 1.566 !epo/ite -ici #ituate , /o e rurale $i a 156 !epo/ite .ec=i , /o ele ur1a eP reali/area a 5 proiecte pilot pe tru rea1ilitarea #iturilor co ta-i ate i#toricP a#igurarea u or #er.icii ,-1u 't'ite !e #alu1ritate $i -a age-e t al !e$eurilor pe tru u u-'r !e 0 -ilioa e locuitori.

Pr)gra #l Opera1i)nal Sec!)rial $e Me$i# 5POS Me$i#6 > ace#t progra- e#te #trH # corelat cu o1iecti.ele aio ale #trategice pre.'/ute , <la ul Naio al !e De/.oltare 7<ND9 ela1orat pe tru perioa!a &66) > &61* $i Ca!rul Naio al Strategic !e Re+eri ' 7CNSR9G care #e 1a/ea/' pe pri cipiileG practicile $i o1iecti.ele ur-'rite la i.elul UE. ca!rul ace#tui progra-G ADa prioritar' & ODe/.oltarea #i#te-elor !e -a age-e t i tegrat al !e$eurilor $i rea1ilitarea #iturilor poluate i#toric? #priCi ' i .e#tiiile care .or a#igura !e/.oltarea ace#tor #i#te-e $i eDti !erea i +ra#tructurii !e -a age-e t al !e$eurilor. Operaiu ile care #e !erulea/' , ca!rul !o-e iului -aCor !e i ter.e ie &.1 +i a ea/' ur-'toarele acti.it'i i !icati.eI ac=i/iio area $i i #talarea #i#te-elor !e colectare #eparat'G co #trucia +acilit'tilor !e #ortareG co-po#tare $i reciclareG ac=i/iio area .e=iculelor !e tra #port al !e$eurilorG , c=i!erea !epo/itelor eco +or-eG co #trucia #taiilor !e tra #+er $i a +acilit'ilor !e eli-i are a !e$eurilor -u icipaleG co #truirea u or +acilit'i a!ec.ate pe tru !e$euri periculoa#eG !ar $i a#i#te ' te= ic' pe tru preg'tire !e proiecteG -a age-e tG #uper.i/are $i pu1licitate.

2070 Anali:a "i!#a1iei ac!#ale pri+in$ ge"!i)narea $e%e#ril)r la ni+el na1i)nal


2070/0 De%e#ri #nicipale

De$eurile -u icipale #u t repre/e tate !e totalitatea !e$eurilor -e aCere $i #i-ilare ace#tora ge erate , -e!iul ur1a $i rural !i go#po!'riiG i #tituiiG u it'i co-erciale $i !e la operatori eco o-iciG !e$euri #tra!ale colectate !i #paii pu1liceG #tr'/iG parcuriG #paii .er/iG la care #e a!auga $i !e$euri !i co #trucii $i !e-ol'ri re/ultate !i a-e aCari i terioare ale locui telor colectate !e operatorii !e #alu1ritate. "e#tio area !e$eurilor -u icipale pre#upu e colectareaG tra #portulG .alori+icarea $i eli-i area ace#toraG i clu#i. #uper.i/area ace#tor operaii $i , trei erea ulterioar' a a-pla#a-e telor !e eli-i are.
pre/e tG la i.elul UE !e$eurile -u icipale #u t tratate pri !epo/itare 7*0V9G i ci erare 7&&V9G 7&5V9 reciclare $i co-po#tare 715V9*. Ro-H iaG u !e au +o#t !epu#e e+orturi $i au +o#t reali/ate i .e#tiii i-porta te pe tru ali ierea la ac.uis co!unitarG #ituaia e.oluea/' rapi!G , #' pri cipala -o!alitate !e eli-i are a !e$eurilor e#te , co ti uare repre/e tat' !e !epo/itare. Co +or- !atelor EUROSTAT !i &616 7 'o!unicatul (-+/*,0, Nr. 40J&61& > &) Aarc= &61& pentru anul 2010$9 tre Statele -e-1re 7SA9 ale UE eDi#t' !i+ere e #e- i+icati.eG .arii ! !e la #ituaia #tatelor , care !epo/itarea #e reali/ea/' , -are -'#ur' a#a cu- e#te ca/ul Eulgariei 7166V9G Ro-H iei 7BBV9G 3itua iei 7B4V9 #au al 3eto iei 7B1V9 pH ' la cea a #tatelor , care reciclarea !e$eurilor -u icipale ocup u loc i-porta tI !a e-arca 754V9G Ola !a 7*BV9G Eelgia 7*)V9G

'o!unicat (-+/*,0, Nr. 40J&61& > &) Aarc= &61& pentru anul 2010$
Pagina 14 din 61 ianuarie 2013

depo itare;

incinerare;

reciclare;

co!postare

Surs: (-+/*,0, 2012

Ro-H ia +ace parte !i categoria oilor SA , care cea -ai -are parte a ca tit'ilor !e !e$euri -u icipale colectate #u t eli-i ate pri !epo/itareG operaiu ile !e reciclare $i .alori+icare +ii ! utili/ate , tr>o -'#ur' +oarte -ic'. #tructura !e$eurilor -u icipale !i Ro-H iaG cea -ai -are po !ere o au !e$eurile -e aCere 7cca %4V9G , ti-p ce !e$eurile #tra!ale $i !e$eurile !i co #trucii $i !e-ol'ri au aproDi-ati. aceea$i po !ere 716VG re#pecti. BV94. <e#te B6V !i !e$eurile -u icipale colectate #u t eli-i ate pri !epo/itare.

Sur#' AN<A Pagina 15 din 61 ianuarie 2013

*tructura de"eurilor !unicipale #enerate n perioada 2006 1 2010 2surs3 *urs3 04P5$ +aportul privind *tatea 5ediului$ 20119

ceea ce pri.e$te ge erarea !e$eurilor -u icipaleG #e co #tat' c' atHt , Ro-H ia cHt $i la i.elul -aCorit'ii SA #e , regi#trea/' te !i e !e cre$tere a ace#tor ca tit'i 7Figura r. 19.

Figura 1 - Surs: (-+/*,0, 2012

Pagina 16 din 61

ianuarie 2013

Cu toate ace#tea a ali/H ! e.oluia pe tru ulti-ii 4 a i > &66) Q &616 > #e co tat' , cepH ! cu a ul &66B o !e#cre$tere a ca tit'ii !e !e$euri ge erate atHt ca $i -e!ie a UE !ar $i pe tru -aCoritatea SA. Acea#ta e.oluie pute- aprecia c' #e !atorea/' , pri cipal cri/ei eco o-ice $i -ai puti -'#urilor !e pre.e ire. ceea ce pri.e$te i !icatorii !e ge erare a !e$eurilor -u icipaleG co +or- !atelor Euro#tatG la i.elul a ului &616 pe tru Ro-H ia ca titatea a +o#t !e *%5 WgJlocuitorJa G cu &)V -ai -ic' !ecHt -e!ia la i.el europea 756& WgJlocuitorJa 9. E.oluia ace#tor i !icatori , i ter.alul 1BB5 Q &660 e#te #i-ilar' , a-1ele ca/uri e.oluiei ca tit'ilor !e !e$euri -u icipale ge erate. O pro1le-' i-porta t' a #i#te-ului !e ge#tio are a !e$eurilor !i Ro-H ia e#te repre/e tat' !e aria #c'/ut' !e acoperire cu #er.icii !e colectare. A#t+elG la i.el aio al , a ul &66B !oar %*V !i populaie e#te !e#er.it' !e #er.icii !e #alu1ritateG po !erea , -e!iul ur1a +ii ! !e aproD. 05V $i !e !oar 5&V , -e!iul rural5 7.e/i +igura &9. De a#e-e eaG #e co #tat' c' , c' -ai #u t ca tit'i !e !e$euri care r'-a ecolectateG , +igura *.

6i#ura 2

6i#ura 73 'antitile de de"euri !unicipale #enerate "i colectate 2*urs3 04P5$ +aportul privind *tatea 5ediului$ 20118

Raportul pri.i ! #tarea -e!iului pe a ul &611 Q Age ia Naio al' pe tru <rotecia Ae!iului

Pagina 17 din 61

ianuarie 2013

3a i.elul a ului &616G -ai -ult !e B5V !i ca titatea !e !e$euri -u icipale 7eDclu#i. !e$eurile !i co #trucii $i !e-ol'ri9 colectat' !e operatorii !e #alu1ri/are a +o#t eli-i at' pri !epo/itareG ratele !e reciclare $i .alori+icare a ace#tor tipuri !e !e$euri +ii ! , c' +oarte re!u#e. a ul &616G !i 5*&5G01 -ii to e !e$euri -u icipale -u icipale 7eDclu#i. !e$eurile !i co #trucii $i !e-ol'ri9 colectate !e operatorii !e #alu1ritate au +o#t .alori+icate &B%G14 -ii to e !e$euri pri reciclare -aterial' #au .alori+icare e ergetic'. "ra!ul !e .alori+icare re!u# are , pri-ul rH ! cau/e !e atur' te= ic' 7i eDi#te a i +ra#tructurii !e colectare #eparat' $i !e #ortare , cele -ai -ulte /o e ale 'riiG re#pecti. lip#a capacit'ilor !e reciclare pe tru a u-ite tipuri !e -aterialeG cu- ar +i le- ul9G !ar $i eco o-ic' 7lip#a u or i #tru-e te +i a ciare care #' #ti-ule/e J o1lige operatorii !e #alu1ri/are #' li.re/e !e$eurile colectate c'tre i #talaii !e tratare J .alori+icare $i u c'tre eli-i are9. Ae io '- $i +aptul c'G , paralel cu acti.itatea operatorilor !e #alu1ri/areG eDi#t' circuite paralele !e colectare $i #ortare a !e$eurilor recicla1ile !i !e$eurile -u icipale 7pu cte !e colectare autori/ateG #ort'ri a!>=oc la i trarea , !epo/itul !e !e$euri9G !ar care u #u t cua ti+icate ca atareG ceea ce co !uce la o #c'!ere apare t' a .alorii ratelor !e reciclare J .alori+icare a ace#toraG per a #a-1lu.

acela$i ti-pG pe tru a u-ite tipuri !e !e$euri u eDi#t' practic opiu i .ia1ile !e reciclare pe pla aio al 7!e eDe-pluG pe tru #ticl'G #e , regi#trea/' atHt o capacitate te= ic' relati. re!u#' a +a1ricilor !e #ticl' pe tru a prelucra !e$euriG cHt $i o lip#' !e i tere#G a.H ! , .e!ere calitatea #la1' a !e$eurilor !e #ticl' +ur i/ateG re#pecti. co#turile #upli-e tare care ar +i ece#are pe tru a o1i e !e$euri !e calitate core#pu /'toare9. I tere#ul pe tru reciclare e#te -ai -are , ca/ul -etaluluiG pla#ticului $i =HrtieiG !ar $i aici #e , regi#trea/' ca tit'i relati. i-porta te care #u t colectate #eparat $i apoi tra #portate , a+ara gra ielor Ro-H iei pe tru reciclarea propriu>/i#'. De a#e-e eaG , Ro-H iaG colectarea #eparat' a !e$eurilor -u icipale , .e!erea .alori+ic'rii !e$eurilor !e a-1alaCe pro.e ite !i !e$eurile -e aCere 7=HrtieG carto G #ticl'G -etaleG -ateriale pla#tice9 #e practic' , tr>o -ic' -'#ur'G la i.el localG , ca!rul u or proiecte i iiate !e #ociet'ile !e #alu1ri/are $i pri-'riiG , cola1orare cu operatorii eco o-ici care pu pe pia' a-1alaCe $i pro!u#e a-1alate. Ace#te proiecte #u t , !erulareG , cola1orare cu a#ociaiile !e locatari 7pe tru populaie9G $coliG i #tituii $i operatori eco o-iciG eDti !erea lor , +u cie !e re/ultatele o1i ute +ii ! legat' !e +o !urile !i#po i1ile. 3a i.el aio alG a ul &611 eDi#tau %B0 localit'i 7ur1a $i rural9 u !e #>a i-ple-e tat colectarea #eparat'. ceea ce pri.e$te #tructura a-1alaCelor i tro!u#e pe pia' 7.e/i +igura 59G pe tipuri !e -aterialG , perioa!a &664 Q &616 #e poate co #tata o #c'!ere ca titati.' a a-1alaCelor !e #ticl' , +a.oarea celor !e pla#ticG ceea ce e arat' !irecia , care #>a orie tat co-porta-e tul !e co #u- al populaiei.

Pagina 18 din 61

ianuarie 2013

6i#ura ) *tructura a!bala9elor introduse pe pia 2*urs3 04P58 Fa' !e , treaga ca titate !e !e$euri !e a-1alaCe i tro!u#' pe pia'G au +o#t reali/ate ur-'toarele o1iecti.e !e reciclare $i .alori+icare 7.e/i Figura %9I

6i#ura 6 1 *urs3 04P5 Valori+icarea e ergetic' a !e$eurilor !e a-1alaCe cu putere caloric' #e reali/ea/'G , pri-ul rH !G , +a1ricile !e ci-e t care #u t autori/ate pe tru coi ci erarea !e$eurilor. <H ' , -o-e tul actualG ca titatea !e !e$euri !e a-1alaCe coi ci erat' u a +o#t +oarte -areG a.H ! , .e!ere c'G pe !e>o parteG #e acor!' ate ie , pri-ul rH ! recicl'riiG iar pe !e alt' parteG ca titatea !e !e$euri preta1il' co> i ci er'rii e#te relati. re!u#'. Eli-i area !e$eurilor -u icipale #e reali/ea/' eDclu#i. pri !epo/itare. <H ' , pre/e tG , Ro-H ia u au +o#t pu#e , +u ciu e i #talaii pe tru i ci erarea !e$eurilor -u icipale. ceea ce pri.e$te !epo/itarea !e$eurilor -u icipaleG , a ul &616 erau , +u ciu e u u-'r !e 16% !epo/ite eco +or-e pe tru !e$euri -u icipaleG !i care &% au #ti#tat acti.itatea la 1% iulie &616 co +or- cale !arului egociat. <e tru re#tul !epo/itelor !e !e$euri -u icipale eco +or-eG care -ai au , c' perioa!' !e tra /iieG , pre/e t #e e+ectuea/' ,-1u 't'irea acti.it'ilor !e operare $i

Pagina 19 din 61

ianuarie 2013

-o itori/are. Co +or- egocierilor pe tru a!erarea Ro-H iei la UE #tipulate , Tratatul !e a!erareG Ro-H ia e#te o1ligat' #' a#igure re!ucerea treptat' a !e$eurilor !epo/itate , ace#te 161 !e !epo/ite -u icipale !e !e$euri eco +or-eG cu re#pectarea a u-itor ca tit'i -aDi-e a uale. ceea ce pri.e$te !e$eurile 1io!egra!a1ile , c' !i a ul &66% au +o#t !e-arate aciu i , .e!erea co #truirii !e plat+or-e pe tru co-po#tarea !e$eurilor .egetale !i parcuri $i #paii .er/i !i /o ele ur1a e $i co #truirea u or #taii !e #ortare a !e$eurilor recicla1ile $i !e #taii !e co-po#tare a !e$eurilor 1io!egra!a1ile , apropierea !epo/itelor pe tru !e$euri. ta1elul 1 e#te pre/e tat' e.oluia ca tit'ilor !e !e$euri 1io!egra!a1ile ge erate , a ii &660 $i &616 7i clu#i. cele ge erate $i ecolectate9G co-parati. cu a ul !e 1a/' 1BB5. Ta1el r. 1 Cantitate deseuri/Reducere cantitate de deseuri Cantitate de deeuri biodegradabile generate (mil. tone) Cantitate de deeuri biodegradabile generate fa de 1 ! (") Anul 1995 4,80 # # 2009 3,60 $! '! 2010 3,36 $0 30

%edu&erea &antitii de deeuri biodegradabile generate fa de 1 ! (") *urs3 04P5

Re!ucerea ca tit'ii !e !e$euri 1io!egra!a1ile ge erate , a ul &616G co-parati. cu a ul &66BG #e !atorea/' eDti !erii colect'rii #electi.e a !e$eurilor !e =HrtieG carto $i a !e$eurilor 1io!egra!a1ile !i #paiile .er/iG parcuri $i alte /o e precu- $i a aplic'rii pre.e!erilor art. BG lit. p9% !i Or!o a Ma !e Urge M' a "u.er ului r. 1B%J&665 pri.i ! Fo !ul pe tru -e!iuG cu -o!i+ic'rile Ni co-plet'rile ulterioare. .e!erea re#pect'rii a gaCa-e telor a#u-ate , ace#t !o-e iuG la , ceputul a ului &611G la i.el aio alG +u cio ale u u-'r !e %6 !e i #talaii $i plat+or-e !e co-po#tare +i ali/ate 7autori/ate #au , cur# !e autori/are9 pe tru co-po#tarea !e$eurilor 1io!egra!a1ile -u icipale. A.H ! , .e!ere cele pre/e tateG !i Ta1elul 1 #e poate o1#er.a c' obiectivul stabilit pentru anul 2010$ respectiv reducerea cu 2): a cantitii de de"euri biode#radabile depo itate G eDpri-at' gra.i-etric +a' !e ca titatea !e !e$euri 1io!egra!a1ile -u icipale pro!u#e , 1BB5G a %ost atins de9a ;n anul 200<. <e tru celelalte +luDuri #peci+ice !e !e$euri care +ac o1iectul ace#tei StrategiiG $i a u-eI .e=icule #coa#e !i u/G !e$euri !e ec=ipa-e te electrice $i electro iceG 1aterii $i acu-ulatori u/aiG uleiuri u/ateG a .elope u/ateG !e$euri cu co i ut !e <CEJ<CTG !e$euri cu co i ut !e a/1e#tG !e$euri !i acti.it'i !e ocrotire a #' 't'ii u-a e $i acti.it'i co eDeG #ituaia eDi#te t' pri.i ! ca tit'ile ge erate $i -o!ul lor !e ge#tio are e#te pre/e tat' , Raportul pri.i ! Starea Ae!iului pe tru a ul &616G care poate +i co #ultat la ur-'toarea a!re#a !e @e1I =ttpIJJ@@@.a p-.roJAe!iuJraportUpri.i !U#tareaU-e!iuluiUi Uro-a ia>15
%

O co tri1uie !e 166 leiJto 'G !atorat' !e u it'ile a!-i i#trati.>teritoriale , cepH ! cu !ata !e 1 iulie &616G , ca/ul e, !epli irii o1iecti.ului a ual !e !i-i uare cu 15V a ca tit'ilor !e !e$euri -u icipale $i a#i-ila1ileG colectate $i tri-i#e #pre !epo/itareG plata +'cH !u>#e pe tru !i+ere a !i tre ca titatea core#pu /'toare o1iecti.ului a ual !e !i-i uare $i ca titatea core#pu /'toare o1iecti.ului e+ecti. reali/at pri acti.it'i #peci+ice !e colectare #electi.' $i .alori+icare.

Pagina 20 din 61

ianuarie 2013

207020

De%e#ri $in c)n"!r#c1ii %i $e )l(ri 5$e%e#ri $in CDD6

ulti-ii a iG !atorit' e.oluiei cre#c'toare a pieei co #truciilor Ro-H ia #e co +ru t' cu pro1le-a ge#tio 'rii !e$eurilor !e C8D. <e !e o parteG co #truciile eDi#te teG , -are proporieG au o #tare +i/ic' proa#t' #au u -ai core#pu ! #ta !ar!elor !i co #trucii 7eD. e+icie ' e ergetic'9 #au ece#it' reparaiiG -o!er i/'riG co #oli!'ri. acela$i ti-pG eDi#t' te !i a autorit'ilor locale !e a reloca u it'ile !e pro!ucie , a+ara localit'ilorG +ii ! ece#ar' !e-olarea cl'!irilor pe care ace#tea le ocup'. <e !e alt' parteG -ai ale# , ulti-ii 16 a i i .e#tiiile re/i!e iale 7ca#elor $i .ilelor9 +ace ca ace#t #ector #' +ie +oarte !i a-ic. +luDul !e$eurilor -u icipale !e$eurile !i C8D #u t repre/e tate !eI !e$euri !e 1eto G c'r'-i/iG re#turi cera-iceP !e$euri le- oa#eG !i #ticl'G !i pla#ticP !e$euri !e a#+altG gu!roa e $i pro!u#e gu!ro ateP re#turi -etaliceP re#turi !i eDca.aii 7p'-H tG pietreG pietri$9P !e$euri !e -ateriale i/ola teP a-e#tecuri !e !e$euri !e C8DP etc.

De$eurile !i C8D pot +i i erteG epericuloa#e #au co ta-i ate cu !i+erite #u1#ta e periculoa#e. De aceeaG e#te o1ligatorie colectarea #eparat'. De$eurile !e C8D cla#i+icate ca periculoa#e pot co i eI a/1e#tG -etale greleG .op#eluriG a!e/i.iG le- tratatG #ol co ta-i atG -ateriale cu <CE. De$i ca tit'ile #u t -ici co-parati. cu totalul !e$eurilor !e C8DG ge eratorii 7co #tructorii9 tre1uie #' aplice -'#uri #peciale pe tru ge#tio area ace#tora , tr>u -o! a!ec.at +'r' a a!uce preCu!icii -e!iului #au #' 't'ii populaiei.

207070

De%e#ri in$#"!riale

cur#ul a ului &616G ca titatea !e !e$euri ge erate !e i !u#tria eDtracti.'G e ergetic' $i prelucr'toare a +o#t !e 1B1 -ilioa e to eG !i care cea -ai -are parte 7pe#te B6V9 !e$euri re/ultate !i acti.it'ile !e eDtracie 7-i erit9 Q &46 -ilioa e to eG iar 15 -ilioa e to e !e$euri ge erate !i i !u#tria e ergetic' $i prelucr'toare. De$eurile periculoa#eG ge erate , a ul &616G , ca titate !e 514.*&5 to eG au repre/e tat circa 6G*V !i totalul !e$eurilor ge erate. AaCoritatea !e$eurilor periculoa#e au +o#t eli-i ate pri !epo/itareG re#tul +ii ! .alori+icate #au eli-i ate pri co>i ci erare #au i ci erare , i #talaiile proprii ale ge eratorilor #au , i #talaii #peciali/ate apari H ! operatorilor pri.ai. cur#ul a ului &616G au +o#t , +u ciu e ur-'toarele i #talaii pe tru i ci erarea !e$eurilor i !u#triale periculoa#eI

Pagina 21 din 61

ianuarie 2013

0 i #talaii !e i ci erareJcoi ci erare apari H ! la 0 operatori pri.ai !i i !u#trieG care i ci e> rea/'Jcoi ci erea/' propriile !e$euri periculoa#e 16 i #talaii eDi#te te pe tru i ci erarea !e$eurilor periculoa#e apari H ! operatorilor pri.ai care i ci erea/' pe tru teri ) i #talaii !e co>i ci erare , periculoa#e #oli!e $i lic=i!e cuptoare !e ci-e t > autori/ate pe tru tratarea !e$eurilor

cur#ul a ului &616G au +o#t , epericuloa#eG !i careI

operare 46 !e !epo/ite pe tru !e$euri i !u#triale periculoa#e $i

0 !epo/ite pe tru !e$euri i !u#triale periculoa#eG !i careP % !epo/ite co +or-e ale operatorilor eco o-ici care ,$i !epo/itea/' propriile !e$euriP & !epo/ite /o ale co +or-eG u ul , Cu!eul Ialo-iaG operat !e SC VIVANI SA3UERITATE SA Slo1o/ia $i u ul , Cu!eul <ra=o.aG operat !e SC Eco-a#ter Ser.icii Ecologice SR3 *& !epo/ite pe tru !e$euri i !u#triale epericuloa#eG !i careI 15 !epo/ite co +or-eP 15 !epo/ite care utili/ea/' i #talaii !e L=i!ro>tra #port? a !e$eurilor #au care !epo/itea/' !e$euri , #tare lic=i!' $i !e$euri cu propriet'i coro/i.eG oDi!a teP

70 ANALIEA SFOT A ali/a S;OT) a#igur' u ca!ru relati. #i-plu !e #uport al !eci/iilor cu pri.ire la alter ati.ele #trategice care !eri.' !i e.aluarea #ituaiei actuale. elegerea cHt -ai eDact' a #ituaiei i ter e $i eDter e a #i#te-ului !e ge#tio are a !e$eurilor poate i-plica pro!ucerea u ei ca tit'i -ari !e i +or-aiiG !ar a ali/a S;OT +ur i/ea/' u +iltru care re!uce i +or-aiile la u u u-'r li-itat !e #u1iecte c=eie. O!at' ce ace#te 4 categorii !e a#pecteI <u cte tariG <u cte #la1e 7!i#+u cii9G Oportu it'i $i A-e i 'ri #u t 1i e i!e ti+icateG StrategiaG pri i ter-e!iul o1iecti.elor #aleG .a i !ica cu- .or +i +olo#ite $i p'#trate pu ctele tariG corectate !i#+u ciileG utili/ate la -aDi-u- oportu it'ile $i co tracarate a-e i 'rile. P#nc! e !ari 1. 3egi#lati.I eDi#te a u ui ca!ru 1. <la i+icareI po#i1ilitatea i tegr'rii Op)r!#ni!(1i ar-o i/at cu cel Europea P eDperie ei pla i+ic'rii la i.el regio al $i localRe#ur#e u-a eI cre$terea &. <la i+icareI EDi#te a capa1ilit'ii pri acce# la #c=i-1ul !e !ocu-e telor !e pla i+icare pe i +or-aii $i eDperie a !i alte toate cele trei i.ele 7 aio alG i #tituii. regio al $i Cu!eea 9 pe tru etapa prece!e t' care pot a#igura &. Te= icI eDi#te a u-eroa#elor #uport , actuali/area SN"D $i g=i!uri pri.i ! pla i+icarea $i <N"DG precu- #i iI-plicarea ge#tio area !e$eurilorP tuturor p'rilor i tere#ateP

E<C Co #ulta ' !e -e!iu Q E.aluarea !e Ae!iu pe tru <la ul Naio al !e "e#tio are a De$eurilor $i Strategia Naio al' !e "e#tio are a De$eurilorG &616

Pagina 22 din 61

ianuarie 2013

*. Re#ur#e u-a eI EDperie a , *. Eco o-icJ+i a ciarI !e/.oltarea !e ela1orarea $i i-ple-e tarea -eca i#-e +i a ciareJeco o-ice !e proiectelorG precu- #i , !erularea #uport pe tru curaCarea i .e#tiiilor !e progra-e !e co $tie ti/are. .er/iP 4. Fi a ciarI 1G1%) -ilioa e Euro pe tru !e/.oltarea #i#te-elor !e -a age-e t i tegrat al !e$eurilor $i rea1ilitarea #iturilor poluate i#toricP 1. 3egi#lati.I +rec.e ta -o!i+icare actuali/are a legi#laieiP $i 1. 3egi#lati.I apariia eco cor!a elor , tre actele or-ati.e e-i#e !e !i+erite autorit'i ce traleP &. <la i+icareI I #u+icie ta corelare cu alte pla uri $i progra-e i clu#i. cu &. Fi a ciarI <o#i1ilitatea !ecla $'rii alte i #tituii care ela1orea/' #trategiiP proce!urii !e i +ri ge-e t , ca/ul ere#pect'rii o1ligaiilor a#u-ate !e *. "e#tio are !ateI i #u+icie t' practic' c'tre Ro-H ia. , colectareaG corelarea $i e.aluarea !atelor !i#po i1ile. *. I-ple-e tareI #er.iciu !e #la1' calitate , co !iiile #u1+i a 'rii 4. I-ple-e tareI #i#te-ului !atoratGparticiparii li-itate a a. i #u+icie ta corelare a ge eratorilor $i re#pecti. !e a pl'ti re#po #a1ilitatilor partilor #er.iciile !e #alu1ritateP i-plicate #i a#u-areP 1. aria !e acoperire cu #er.icii #i 4. 3ip#a !e participare a pu1liculuiI gra! #ca/ut !e eDti !ere a i #u+icie ta i +or-are $i co $tie ti/are A enin1(ri colectarii #eparate a !e#eurilor a populaiei +ace ca acea#ta #' u +ie c. i +ra#tructura u e#te #u+icie t recepti.' la #i#te-ele oi createP !e/.oltataG i clu#i. a i +ra#tructurii #uport 7rutiereG G!e 5. Te= icI i-ple-e tarea u or te= ici $i te= ologii epro1ate , realitatea ali-e tare cu ap'G ca ali/areG local' a ge#tio 'rii !e$eurilorP ali-e tare cu ga/e aturaleG etc9. 5. Eco o-icI FluDul recicl'rii u e#te , c' #ta1ili/at Q !e#igur $i !i cau/a i #u+icie tei i-ple-e t'ri a colect'rii #eparateP"ra! #c'/ut !e eDti !ere a #i#te-elor !e colectare #eparat' a !e$eurilorP

P#nc! e "la'e

90 O NOUA STRATEGIE 90/0 Pr)+)c(ri

Pagina 23 din 61

ianuarie 2013

Eco o-ia aMio al'G !epi !e !e u #pectru larg !e re#ur#e aturaleI -aterii pri-e 7-i eraleG 1io-a#'G re#ur#e 1iologice9G +actori !e -e!iu 7aerG ap'G #ol9G +luDuri !e e ergie 7e ergie eolia 'G #olar'G geoter-al' $i a .alurilor9 $i teritoriul +i/ic. Fie c' ace#te re#ur#e #u t utili/ate pe tru a pro!uce 1u uriG +ie c' a1#or1 e-i#iile pro!u#e !e acti.it'ile a tropice 7aerG ap'G #ol9G ele #u t i !i#pe #a1ile pe tru +u cio area eco o-iei $i pe tru a#igurarea u ui i.el core#pu /ator al calit'ii .ieii. De/.oltarea #i#te-elor #ocio>eco o-ice ig orH ! #au !i-i uH ! i-porta a #tructurii $i capacit'ii +u cio ale $i !e #uport a Capitalului Natural a co !u# la epui/area -e!iilor aturale $i pier!erea u or #er.icii eco#i#te-ice .aloroa#e. -1u 't'irea ge#tio 'rii re#ur#elor aturale $i e.itarea eDploat'rii lor eDce#i.eG recu oa$terea .alorii #er.iciilor +ur i/ate !e eco#i#te-eG e#te u ul !i o1iecti.ele ge erale pre.'/ute , Strategia Naio al' pe tru De/.oltare Dura1il' a Ro-H ieiG Ori/o turi &61*> &6&6>&6*60G pe tru a#igurarea co #er.'rii $i ge#tio 'rii re#ur#elor aturale. Aciu ea , ace#t !o-e iu #e .a co ce tra pe pu erea , aplicare a proiectelor i tegrate !e ge#tio are a !e$eurilor la i.el aio al $i regio al pri orie tarea ierar=ic' a i .e#tiiilor co +or- priorit'ilor #ta1iliteI pre.e ireG colectare #eparat'G reciclareG .alori+icareG tratare $i eli-i are. De.i e , ace#t -o-e t clar +aptul c' pH ' acu- e>a- aDat u-ai pe -o!ul !e eli-i are a !e$eurilor $i u #u+icie t !e -ult pe -o!ul , care pute- -i i-i/a ge erarea ace#tora #au cu- le pute- reutili/a. Dat +ii ! i.elul actual !e pre#iu e a#upra re#ur#elor aturale la #cara aio al'G co ti e tal' #au c=iar glo1al' Q tre1uie #' lua- , co #i!erare !e$eurile pe !epli $i , tr>u ca!rul -ai largG !e+i it !e +luDul !e -aterii pri-e $i e ergetice $i utili/area !ura1il' a ace#tora. Re!ucerea co #u-ului !e re#ur#e aturaleG reciclarea -ateriilor pri-e care #e reg'#e#c , pro!u#ele aCu #e !eNeuri precu- $i recuperarea e ergiei tre1uie #' +ie .ectorii u ei #c=i-1'ri -aCore c'tre u -o! !e .ia' !ura1il. ace#t #cop #trategia tre1uie #' pu ' acce t pe , curaCarea eDti !erii Ni !e/.olt'rii capacit'Milor !e reciclareG precu- Ni pe i #talaMiile care utili/ea/' !eNeuri , proce#ul !e pro!ucMieG , #pecial cele !e pro!ucere a e ergiei. Tre1uie a.ut , .e!ere pote Mialul eco o-ic o+erit !e preMul -ateriei pri-e co Mi ute , !eNeuri , co-paraMie cu cel o1Mi ut !i eDploatarea re#ur#elor aturale Ni , ace#t #e # Ro-H ia tre1uie #' a!opte politici !e li-itare a eDporturilor !e !eNeuri pe tru care eDi#t' capacit'Mi !e reciclareJ.alori+icare Ni #' , curaCe/e ac=i/iMia !e -aterie pri-' ie+ti ' care #e reg'#e$te , a#t+el !e !eNeuri. <or i ! !e la !ireciile !e aciu e !e+i ite !e pre/e ta #trategie "u.er ul .a ela1ora u <la cupri /'tor !e pre.e ire a ge er'rii !e$eurilor $i , acela$i ti-p .a cola1ora cu , trepri !erile $i alte orga i/aii !e pe , tregul la !e apro.i/io are pe tru a !e/.olta o #erie !e -'#uri , #copul re!ucerii ge er'rii !e$eurilor $i reutili/arii lor ca parte a u ui progra- !e e+icie ' a re#ur#elor.

0ustificarea aciunilor de mediu O -ai 1u ' ge#tio are a !e$eurilor poate co tri1ui laI re!ucerea e-i#iilor !e ga/e cu e+ect !e #er' > , #pecial -eta !e la !epo/itele !e !e$euri !ar $i !ioDi! !e car1o !e e-i#ie 7pri reutili/are $i reciclare9P
0

O1iecti.ele +or-ulate , Strategia Naio al' pe tru De/.oltare Dura1il' a Ro-H iei Ori/o turi &61*>&6&6>&6*6G , ur-a !e/1aterilor la i.el aio al $i regio alG .i/ea/' -e i ereaG co #oli!areaG eDti !erea $i a!aptarea co ti u' a co +iguraiei #tructurale $i capacit'ii +u cio ale a capitalului atural ca +u !a-e t pe tru -e i erea $i #porirea capacit'ii #ale !e #uport +a' !e pre#iu ea !e/.olt'rii #ociale $i cre$terii eco o-ice $i +a' !e i-pactul pre.i/i1il al #c=i-1'rilor cli-atice? 7Strategia Naio al' pe tru De/.oltare Dura1il' a Ro-H iei Ori/o turi &61*> &6&6>&6*6G pag.149.

Pagina 24 din 61

ianuarie 2013

cre$terea e+icie ei utili/'rii re#ur#elor > eco o-i#irea e ergiei $i re!ucerea co #u-ului !e -ateriale pri i ter-e!iul !e$eurilor pre.e ireaG reutili/areaG reciclarea $i recuperarea !e e ergie !i #ur#e rege era1ileP proteCarea #' 't'ii pu1lice pri ge#tio area , co !iii !e #igura ' a #u1#ta elor pote ial periculoa#eP proteCarea eco#i#te-elor 7#oluriG ape #u1tera eG e-i#iile , aer9.

4.1.1. Ierar&ia $e%e#ril)r

PRE,ENIRE Preg(!ire pen!r# re#!ili:are

REUTILIEARE
No >!e$euri

Reciclare
Al!e )pera1i#ni $e

+al)ri8icare
Eli inare

Soluii #u#te a1ile

3ip#a #oluiilor #u#te a1ile

FluDuri !e$euri

Pagina 25 din 61

ianuarie 2013

XIerar=ia !e$eurilorXB repre/i t' co ceptul co +or- c'ruia !i+eritele -'#uriJopiu i !e ge#tio are a !e$eurilor #u t grupate , +u cie !e i-pactul lor pe ter-e lu g a#upra -e!iului , co Cur'torG categoria cu cel -ai re!u# i-pactG $i a u-e pre.e irea ge er'rii !e$eurilor are o prioritate -aDi-'G ur-at' +ii ! !e preg'tirea pe tru reutili/areG reciclareG .alori+icare $i ulti-a !i tre toate eli-i area 7!e eD. > !epo/it !e !e$euri9. Acea#t' grupare repre/i t' cea -ai 1u ' opiu e !i pu ct !e .e!ere a proteciei -e!iuluiG #' pot eDi#ta a1ateri !e la acea#ta pe tru a u-ite +luDuri #peci+ice !e !e$euriG ca/ul care #e Cu#ti+ic' $i u-ai , 1a/a e.alu'rii !e tip a ali/a ciclului !e .ia' pri.i ! e+ectele glo1ale ale ge er'rii $i ge#tio 'rii re#pecti.elor !e$euri.
4.1.2. E8icien1a re"#r"el)r/<

"e erarea $i eli-i area !e$eurilor #e poate tra!uce , tr>o pier!ere !e re#ur#e .aloroa#eG $i !e aici pre#iu ea care #e pu e a#upra capacit'ii -e!iului !e a +ace +a' cererilor tot -ai cre#cute. #' la acea#ta #e a!aug' $i i-pactul #upli-e tar ge erat !e eDtragerea $i prelucrarea -aterialelor oiG precu- $i pro!uciaJ!i#tri1uia !e 1u uri oi. Folo#irea re#ur#elor , -o! e+icie t a +o#t , tot!eau a +u !a-e tal' pe tru -e i erea co-petiti.it'ii -e!iului !e a+aceri , tr>o pia' !i a-ic'G pri re!ucerea co#turilor !e>a lu gul , tregului la !e apro.i/io are. Cu toate ace#teaG acu- , lu-i a re+lectoarelor #e a+l' pri cipiul LcH$tigului reciproc? pe tru , trepri !eri , #e #ul c' o !at' cu -i i-i/area i-pactului a#upra -e!iului #e poate reali/a o e+icie ti/are a -o!ului !e utili/are a re#ur#elor !eci i-plicit a a+acerii. Eco o-ii i-porta te pot +i reali/ate pri i ter-e!iul u or -'#uri !e re!ucere a co#turilorG !ar , -o! +rec.e t ,-1u 't'irile !e -e!iu cer oi te= ologiiG iar proce#ul i-plic' u e+ort +i a ciar -ai -are. Ace#t proce# !e cre$tere a pro!ucti.it'ii a.H ! o .aloare !e i trare -i i-' repre/i t' !e +apt u -eca i#- !e opti-i/are. 3uH ! , co #i!erare te !i ele $i ceri ele actuale !i !o-e iul proteciei -e!iului , trepri !erile pot co clu/io a +oarte 1i e c' o a1or!are -ai cupri /'toare a co#turilor legate !e -e!iu , ca!rul pla i+ic'rii i .e#tiiilor $i a proce#ului !eci/io al #e poate !o.e!i 1e e+ic' !i pu ct !e .e!ere co-ercial. Ca parte a u ei a1or!'ri !ura1ile , ceea ce pri.e$te utili/area -aterialelor a!ucH ! a#t+el 1e e+icii -e!iului $i #u#i H ! cre$terea eco o-ic'G "u.er ul .a ur-'ri #' !e/.olte o #erie !e -'#uri pe tru a #priCi i utili/area e+icie ' a re#ur#elor $i , curaCarea pre.e irii ge er'rii !e$eurilor.

4.1.3. De:+)l!are $#ra'il( > pr)$#c1ie %i c)n"#

//

-1u 't'irea ge#tio 'rii re#ur#elor aturale1& $i e.itarea eDploat'rii lor eDce#i.eG recu oa$terea .alorii #er.iciilor +ur i/ate !e eco#i#te-eG repre/i t' u ul !i o1iecti.ele ge erale pre.'/ute , SNDDG pe tru a#igurarea co #er.'rii $i ge#tio 'rii re#ur#elor aturale. Aciu ea , ace#t !o-e iu #e .a co ce tra pe pu erea , aplicare a proiectelor i tegrate !e ge#tio are a !e$eurilor pri
B

(erar)ia deeurilor e*te +re,-ut la art. 4 din .ire&ti,a '008/ 8/C0. .efiniiile fie&rei eta+e *e +ot reg*i n art. 3 din .ire&ti,. 1 li*t non#e2)au*ti, de o+eraii de eliminare i ,alorifi&are *e reg*ete 3n ane2ele ( i (( din .ire&ti,.
16

Eficiena resurselor # ma2imi-area +rodu&ti,itii 3n &a-ul unor +rodu*e *au *er,i&ii +ornind de la un anumit ni,el de materiale i energie 4 3n alte &u,inte *e +oate *+une & urmrete &reterea randamentului a*igur5nd a*tfel un a,anta6 &om+etiti,.
11 1&

7Making sustainable consumption and production a realit 7, 0uro+ean 8nion, '010, +g '6 7%e*ur*e naturale7 # totalitatea elementelor naturale ale mediului &e +ot fi folo*ite 3n a&ti,itatea uman9 re*ur*e neregenerabile # minerale i &ombu*tibili fo*ili, regenerabile # a+, aer, *ol, flor, fauna *lbati&, in&lu*i, &ele ine+ui-abile # energie *olar, eolian, geotermal i a ,alurilor, 18: ;r.1 !/'00! &u modifi&rile i &om+letrile ulterioare

Pagina 26 din 61

ianuarie 2013

orie tarea ierar=ic' a i .e#tiiilor co +or- priorit'ilor #ta1iliteI pre.e ireG colectare #eparat'G reciclareG .alori+icareG tratare $i eli-i are1*. <ro!ucia $i co #u-ul !ura1il au ca #cop ,-1u 't'irea ge eral' a per+or-a ei !e -e!iu pe parcur#ul ciclului !e .ia' al u ui pro!u#G pro-o.area $i #ti-ularea cererii !e pro!u#e $i te= ologii !e pro!ucie -ai 1u eG #u#i erea co #u-atorilor a +ace cele -ai 1u e alegeri pri i ter-e!iul u ei etic=et'rii e+icie te. <e tru pu erea , aplicare a ace#tei politici #u t ece#are -eto!e u$or !e aplicat 1a/ate pe !ate coere te $i +ia1ileG a1or!area !e tip a ali/a ciclului !e .ia' 73CT 149 $i a ali/a ciclului !e .ia' 73CA9 CucH ! u rol i-porta t. 1roduse mai bune Directi.a pri.i ! proiectarea ecologic' #e a#igur' c' pro!uc'torii iau , co #i!erare co #u-ul !e e ergie $i alte tipuri !e i-pact a#upra -e!iului care apar , ti-pul +a/ei !e co cepie $i proiectare a u ui pro!u#. Acea#ta +or-ulea/' o -eto!' !e #ta1ilire a ceri elor !e proiectare ecologic' 1a/at' pe ciclul !e .ia' al u ui pro!u#. Directi.a acoper' , pre/e t pro!u#e care u co #u-' , -o! ece#ar e ergie , ti-pul utili/'riiG !ar care au u i-pact i !irect a#upra co #u-ului !e e ergieG cu- ar +i !i#po/iti.ele care utili/ea/' ap'. 3CT $i 3CA o+er' ca!rulJ -eto!ele !e i .e#tigare a i-pactul e ergetic $i !e -e!iu $i !e+i e$te -'#urile !e pu ere , aplicare a proiect'rii ecologice a pro!u#elor. 1roducia fle2ibil Co-pa iile pot +a1rica pro!u#e -ai !ura1ile pri utili/area ca tit'i re!u#e a re#ur#elor -ateriale $i pri , curaCarea utili/'rii -aterialelor reciclate. 3CT poate aCuta la !ecla $area i o.'rii , proce#e $i te= ologiiG care .or !uce la utili/area e+icie t' a re#ur#elor $i la re!ucerea i-pactului a#upra -e!iului. De a#e-e eaG 3CT repre/i t' o a1or!are #i#te-atic' $i $tii i+ic' a i-pactul a#upra -e!iului a#ociat 1u urilor co #u-ate $i #er.iciilor. *onsumul inteligent Co #u-atorii pot Cuca u rol i-porta t , proteCarea -e!iuluiG pri alegerile pe care le +ac atu ci cH ! cu-p'r' a u-ite pro!u#e. Cu toate ace#teaG , ca/ul , care pro!u#ele #u t proiectate $i +a1ricate utili/H ! cele -ai 1u e te= iciG ele tre1uie #' co-u ice ace#t lucru co #u-atorului a#t+el cHt ace#ta #' ia cea -ai 1u ' !eci/ie. 3CT $i 3CA repre/i t' ce trul co ceptului !e etic=et' ecologic' la i.elul UE 7criteriile pe care tre1uie #' le , !epli ea#c' pro!u#ele acoper' !e o1icei , tregul ciclu !e .ia'9. <ri luarea , co #i!erare a e.oilor !e co #u- $i alegerea pro!u#elor etic=etate ecologicG co #u-atorii co tri1uie la co ceptul !e ?co #u- !ura1il?. Al'turi !e co #u-atori autorit'ile pu1lice auG !e a#e-e eaG u rol i-porta t !e Cucat ?co #u-ul !ura1il? $i a u-e i tro!ucerea u or criterii !e -e!iu , proce!urile !e licitaie pe tru 1u uri $i #er.icii. Ceea ce #ea- ' !erularea u or ac=i/iii pu1lice ecologice 7"ree <u1lic <rocure-e t9. A#t+elG pre/e ta Strategie recu oa$te c' a1or!area cu #ucce# a cau/elor ge er'rii !e !e$euri tre1uie #' pu ' acce t pe pro!ucia $i co #u-ul !ura1il !e pro!u#e $i -aterialeG a#t+el , cHt i ter.e iile !e>a lu gul ciclului !e .ia' #' poat' +i orie tate c'tre e+ectele care pu cele -ai -ari pro1le-e a#upra -e!iului.

1* 14

Strategia Naio al' pe tru De/.oltare Dura1il' a Ro-H ieiG Ori/o turi &61*>&6&6>&6*6

.e/i capitolul 4.1.*.1

Pagina 27 din 61

ianuarie 2013

Acea#t' a1or!are +ace parte i tegra t' !i politica -ai larg' a "u.er ului !e re!ucere a i-pactului a#upra -e!iului $i !e ?ri#ip'? a re#ur#elor -aterialeG e ergie $i ap'. ceea ce pri.e$te <RODUC2IA "u.er ulG pri i ter-e!iul -i i#terelor cu re#po #a1ilit'i , !o-e iuG .a propu e -'#uri pri.i !I curaCarea a!opt'rii , c' !i +a/a !e proiectare a pro!u#elor a u or #oluii care #' re!uc' i-pactul a#upra -e!iului $i ge erarea !e !e$euri , proce#ul !e +a1ricaie $i pe perioa!a !e utili/are a pro!u#elor care #' re#pecte pre.e!erile legale , .igoare atu ci cH ! !e.i !e$euriP <ro-o.area !e -'#uri cu caracter legi#lati. #au elegi#lati. care #' , curaCe/e pro!ucia !e pro!u#e !ura1ile !i pu ct !e .e!ere te= ic $i care !up' ce !e.i !e$euri #' pot +i .alori+icate core#pu /'tor $i a c'ror eli-i are e#te co-pati1il' cu pri cipiile !e protecie a -e!iului.

ceea ce pri.e$te CONSUAU3 autoritatea ce tral' pe tru protecia -e!iului .a propu e -'#uri pri.i !I curaCarea accept'rii pro!u#elor retur ate $i a !e$eurilor re/ultate !up' ce pro!u#ele u -ai #u t +olo#ite $i a#igurarea ge#tio 'rii ulterioare a ace#tora +'r' a crea preCu!icii a#upra -e!iului $i #t'rii !e #' 'tate a populaieiP <u erea la !i#po/iia pu1licului a i +or-aiilor !i#po i1ile cu pri.ire la caracterul reutili/a1il $i recicla1il al pro!u#elor.

4.1.3.1.

A')r$area $e !ip anali:a cicl#l#i $e +ia1( %i e+al#area cicl#l#i $e +ia1(

A1or!area !e tip a ali/a ciclului !e .ia' 73CT9 repre/i t' o a1or!are co ceptual'G care ur-'re$te #' i!e ti+ice ,-1u 't'irile $i #' re!uc' i-pactul proce#elor !e pro!ucie $i #er.icii , toate etapele ciclului !e .ia' a#ociatG !e la eDtracia $i prelucrarea -ateriilor pri-eG la +a1ricare $i !i#tri1uieG utili/are $i eli-i are 7la #+Hr$itul !uratei !e .ia'9. Ace#t co cept aCut' la e.itarea #ituaiei !e a re/ol.a o pro1le-' , ti-p ce e#te creat' o alta. 3CT e.it' a$a> u-itul Xtra #+er !e #arci iXG !e eDe-pluG !e la o etap' a ciclului !e .ia' la altaG !e la o regiu e la altaG !e la o ge eraie la altaG #au , tre !i+erite tipuri !e i-pact. Ace#t tip !e a1or!are cere , tra!e.'r u e+ort -ai -are !i partea celor care #e ocup' !e politica !e -e!iu !eoarece tre1uie #' pri.ea#c' !i colo !e propriile practici $i cu o$ti e. Cu toate ace#teaG ea o+er' po#i1ilitatea u or a.a taCe #e- i+icati.e legate !e cu oa$tere > !e eDe-plu pri i!e ti+icarea -eto!elor !e cre$tere a e+icie ei $i eDe-ple !e 1u ' practic'. A1or!area pe 1a/a ciclului !e .ia' 73CT9 a!opt' o per#pecti.' -ai larg'G acor!H ! ate ie -ateriilor pri-e utili/ateG la urilor !e apro.i/io areG -o!ului !e utili/are a pro!u#ului $i , +i al e+ectelor pro!u#e ca ur-are a eli-i 'rii +'r' a eDclu!e po#i1ilit'ile !e re>utili/are #au reciclare. 3CT poate aCuta la i!e ti+icarea oportu it'ilor care tre1uie tra #pu#e , !eci/ii , #copul ,-1u 't'irii per+or-a ei !e -e!iu $i cre$terii 1e e+iciilor eco o-ice. 3CT poate +i cua ti+icat , tr>u -o! #tructuratG glo1alG pri +olo#irea a ali/ei ciclului !e .ia' 73CA9.

Pagina 28 din 61

ianuarie 2013

A ali/a ciclului !e .ia' 73CA9 e#te o -eto!' #tructurat' $i #ta !ar!i/at' la i.el i ter aio al 7ISO 14646 $i 14644159 care tra #pu e Oli+e cYcle t=i Wi g? 73CT9 , tr>u ca!ru ca titati.. 3CA cua ti+ic' toate #c=i-1urile +i/ice cu -e!iul , co Cur'torG a u-e i tr'rile !e re#ur#e aturale $i e ergie $i ie$irile #u1 +or-' !e e-i#ii , aerG ap' $i #olul. Ace#te i tr'ri $i ie$iri tre1uie co-pilate , tr>u 1ila #au , tr>u Xi .e tarX al ciclului !e .ia'. Dup' +i ali/area i .e tarului i tr'rile $i ie$irile tre1uie tra!u#e , i !icatori care eDpri-' !i+erite pre#iu i cu- ar +i epui/area re#ur#elorG #c=i-1'rile cli-aticeG aci!i+icarea #au toDicitatea pe tru pla teG oa-e i $i a i-ale. 3CA eDpri-' i-pactul a#upra -e!iului pe Xcategorie !e i-pactX #au pro1le-' !e -e!iu. Ace#t co cept e#te !e#eori +olo#it , proce#ul !e +a1ricaie !e c'tre co-pa iile care !ore#c #' o1i ' pro!u#e cu cHt -ai -ulte a.a taCe practice po#i1ileG !ar care , acela$i ti-p #' ai1' $i u i-pact -i i- a#upra -e!iului pe , treaga !urat' !e .ia'.

6i#ura 4 'iclul de via al produselor$ de la e=tracia resurselor la producie "i consu!$ pn la eli!inarea de"eurilor este repre entat ;n %i#ura de !ai 9os 2surs3 0#enia (uropean de 5ediu$ (uropean ,opic 'entre pentru consu! "i producie durabile8 3CT J 3CA poate +i utili/at , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor pe tru o ga-' larg' !e aplicaiiG !e la e.aluarea 1e e+iciilor e.it'rii pro!ucerii u ui !e$eu la e.aluarea !i+eritelor #i#te-e !e -a age-e t. ca!rul i #talaiilor !e ge#tio are a !e$eurilorG 3CA ia , co #i!erare e+ectele !irecte ale operaiu ilor re#pecti.e a#upra -e!iului 7!e eDe-pluG e-i#iile pro.e ite !e la u i ci erator9. 3CA cua ti+ic'G !e a#e-e eaG 1e e+iciile i !irecte legate !e reciclareaJ.alori+icarea -aterialelor co i ute , !e$euri $i o1i erea e ergiei !i ace#tea 7!e eDe-pluG co-1i area c'l!urii cu pro!ucerea !e e ergie electric'
15

=ttpIJJ@@@.i#o.orgJi#oJi#oUcatalogueJcatalogueUtcJcatalogueUtcU1ro@#e.=t-(co--i!Z54054. Seria 14646 #e a!re#ea/a u u-ai a#pectelor te= ice ale 3CA !ar $i celor !e orga i/are a#pecteG cu- ar +i i-plicarea p'rilor i tere#ate $i re.i/uirea i !epe !e t' critic' a #tu!iilor. A#pecte -eto!ologice #u t pre.'/ute , ISO 14646 $i 14644. Ace#tea #peci+ic' pri cipiile ge erale $i ceri ele pe tru e+ectuarea u ui 3CA.

Pagina 29 din 61

ianuarie 2013

#au reciclarea -etalelor +eroa#e9. Ace#te e+ecte $i 1e e+icii a!u#eG pri i ter-e!iul i !icatorilor i +lue ea/' !i+erite categorii !e i-pact !e -e!iu > cu- ar +i #c=i-1'rile cli-aticeG co #u-ul !e ap' #au toDicitatea. Aplicarea 3CTJ3CA la i.elul operaiilor !e ge#tio are a !e$eurilorG , -o! u/ualG #e co ce trea/' pe e.aluarea opiu ilor !e ge#tio are a ace#tora $i u pe , tregul ciclu !e .ia' al pro!u#elor care au !e.e it !e$euri. De eDe-pluG atu ci cH ! #e e.aluea/' !i+erite opiu i !e ge#tio are a 1io>!e$eurilorG !e o1iceiG etapele !e pro!ucie a pro!u#elor ali-e tareG care au !e.e it 1io>!e$euri 1iologiceG u #u t luate , co #i!erare. <ri ur-areG 3CT J 3CA aplicat -o!ului !e ge#tio are a !e$eurilor !i+er' $i e#te i clu# , cel aplicat pro!u#elor care a ali/ea/' , tregul ciclu !e .ia' al ace#tora. Tre1uie -e io at +aptul c' pH ' , pre/e tG aciu ile !e ,-1u 't'ire a -e!iului #>au co ce trat pe re!ucerea la -i i-u- a #ur#elor pu cti+or-e !e poluareG !e.er#'rile , rHuriG e-i#iile pro.e ite !e la etc. a+aceriG ace#t lucru a , #e- at !e -ulte ori o #trategie !e re!ucere a i-pactului a#upra -e!iuluiG care #e li-itea/' la porile +a1ricii. , #'G ur-'ri ! ierar=ia !e ge#tio are a !e$eurilor -e io at' , 3egea r. &11J&611 pri.i ! regi-ul !e$eurilor la art. 4 7care tra #pu e Directi.a &660JB0JCE9G Ro-a ia tre1uie #' ,$i reco #i!ere -o!ul !e a1or!are a pro1le-aticii !e e+icie ti/are a utili/'rii re#ur#elor , #e #ul i!e ti+ic'rii celor -ai ecologice oportu it'i !e ge#tio are a !e$eurilor orie tate c'tre pre.e ire $i reutili/are. Ierar=ia !e$eurilor 7.e/i capitolul 4.1.1.9 #ta1ile$te u ca!ru Curi!ic o1ligatoriu pe tru proiectele $i #trategiile !e ge#tio are a !e$eurilor , #copul re!ucerii co #u-ului !e re#ur#e $i a i-pactului a#upra -e!iului. Cu toate ace#teaG ierar=ia !e$eurilor tre1uie pri.it' ca pri cipiu ge eral cu -ai -ulte opiu i pe +iecare i.el. Articolul 4 719 !i Directi.a>ca!ru pri.i ! !e$eurile 7Directi.a &660JB0JCE9G co +ir-' +aptul c' ierar=ia !e$eurilor #e aplic' , or!i ea priorit'ilor !ar , acela$i ti-p !i pu ct !e .e!ere Curi!ic e#te !e#c=i#' la a1ateri , 1a/a a ali/ei ciclului !e .ia' pri.i ! e+ectele glo1ale ale ge er'rii $i ge#tio 'rii !e$eurilor 7articolul 4 ali eatul 7&99. 3CT poate +i +olo#it' pe tru a co-pleta ierar=ia !e$eurilorG co tri1ui ! a#t+el la e.aluarea 1e e+iciilor a#ociate +iec'rei opiu i. practic'G ace#t lucru poate +i reali/at pri tra #pu erea 3CT , ca!rul -eto!ologic ca titati. +ur i/at !e a ali/a ciclului !e .ia'73CA9. 3CT $i 3CA pot +iG !e a#e-e eaG +olo#ite pe tru a aCuta co-parareaG !i pu ct !e .e!ere al proteciei -e!iuluiG a !i+eritelor opiu i eDi#te te pe +iecare i.el al ierar=iei 7!e eDe-pluG -o!alit'i alter ati.e !e reciclare a !e$eurilor pe tru u a u-it +luD9. De +aptG opiu ile .or a.ea co #eci e !i+eriteG care pot +i !e/.'luite u-ai !e c'tre 3CT $i 3CA. Ca $i eDe-plu acea#t' #trategie o+er' ca/ul !e$eurilor !e co #trucii $i !e-ol'ri 7.e/i capitolul 5.)9G u !e #>a ur-'rit !epla#area !e>a lu gul etapelor ierar=iei !e$eurilor 7pre.e ireaG reutili/areaG reciclareaG alte operaiu i !e .alori+icareG $i eli-i are9 utili/H ! c=eile co ceptului 3CAG care poate +i ace#t +el utili/at pe tru a co-pleta pri cipiul ierar=iei $i #priCi i !eci/iile ceea ce pri.e$te i!e ti+icarea celor -ai e+icie te opiu i 7cu cel -ai re!u# i-pact a#upra -e!iului $i #' ''ii u-a e9. A1or!area pe 1a/a ciclului !e .ia' 73CT9 $i a ali/a ciclului !e .ia' 73CA9 pot o+eri i +or-aii e#e iale proce#ului !e luare a !eci/iilor. 3CA o+er' o i-agi e !e a #a-1lu a co tri1uiilor u ui pro!u# pe !i+erite categorii !e i-pactG acu-ulate !e>a lu gul ti-pului $i pe /o e geogra+ice. Ea co-pletea/' cu alte i +or-aiiG !ar u , locuie$te !eci/iile care tre1uie #' +ie luate. E#te i-porta t #' e a-i ti- c' 3CA e#te !oar u i #tru-e t !e #uport a !eci/iilor iar 1e e+iciile care re/ult' !i utili/area 3CA u #e rega#e#c !oar , re!ucerea e-i#iilor $i a ca tit'ilor !e !e$euri ge erateG ci $i , re!ucerea gra!ului !e

Pagina 30 din 61

ianuarie 2013

utili/are a re#ur#elor -aterialeG , curaCH !u>#e pro!u#ele ale c'ror proce#e !e +a1ricaie pre#upu u co #u- e+icie t !e e ergie $i -aterii pri-e.
4.1.4. C)ncep!#l GEn$>)8>Ha"!eG

cetarea #tatutului !e !e$eu #au co ceptul ?E !>o+>@a#te? 7Eo;9 a +o#t i tro!u# , &665G pri Strategia Te-atic' pri.i ! pre.e irea $i reciclarea !e$eurilor $i a +o#t a!optat !e c'tre <arla-e tul Europea $i !e Co #iliu , &660 pri Directi.a Ca!ru pri.i ! !e$eurile 7;FD9. ;FD i tro!uce po#i1ilitatea ca a u-ite +luDuri !e !e$euri care au #u+erit o operaiu e !e recuperare $i care , !epli e#c a u-ite criterii > a$a> u-itele ?e !>o+>@a#te criteria? > pot , ceta #' -ai +ie co #i!erate !e$euri. Scopul !e+i irii ace#tui co cept $i a criteriilor a+ere te e#te !e a a!uce claritate la i terpretarea !e+i iiei !e$eurilorG !eoarece la i.elul UE #>au raportat , -o! repetat co +u/ii pe -ai -ulte +luDuri !e -ateriale aCu #e !e$euri co-erciali/ate pe piaa i ter '. Clari+icarea calit'ii $i aplica1ilit'ii co tri1uie la crearea u or co !iii -ai tra #pare te !e pia'G pro-o.ea/' reciclarea !i+eritelor +luDurilor !e !e$euri pri re!ucerea co #u-ului !e re#ur#e aturaleG precu- $i pri #c'!erea ca tit'ii !e !e$euri eli-i ate. 3a i.el europea G pe tru u ele +luDuri !e !e$euriG au +o#t !e+i ite #eturi !e criterii !e #elecieG operaio ale $i tra #pare teG care #u t a corate !e .i/iu ea pri.i ! cre$terea ratei !e reciclareG pre/e tate , Strategia te-atic' pri.i ! pre.e irea $i reciclarea !e$eurilorG coro1orat cu cele patru co !iii pre.'/ute , Directi.a Ca!ru pri.i ! !e$eurile 7art. %9G $i a u-eI a9 #u1#ta a #au o1iectul e#te utili/at , -o! cure t pe tru , !epli irea u or #copuri #peci+iceP 19 eDi#t' o pia' #au cerere pe tru #u1#ta a ori o1iectul , cau/'P c9 #u1#ta a #au o1iectul , !epli e$te ceri ele te= ice pe tru , !epli irea #copurilor #peci+ice $i re#pect' legi#laia $i or-ele aplica1ile pro!u#elorP !9 utili/area #u1#ta ei #au a o1iectului u .a pro!uce e+ecte oci.e a#upra -e!iului #au #' 't'ii populaiei. Co +or-area cu pri-ele !ou' co !iii a#igur' c' o1iectul #au #u1#ta a ur-ea/' cel -ai pro1a1il #' +ie #upu#e u ui #cop util !ecHt #' +ie eli-i ate. Ace#te !ou' co !iii ,-pie!ic' !e+i irea u or criterii pe tru -aterialele #u1#ta Mele #au o1iectele pe tru care cererea !e pia' u e#te , c' !e/.oltat'. A treia co !iie i-pu e c' o #u1#ta ' #au u o1iect pot , ceta #' -ai +ie co #i!erate !e$eu u-ai , ca/ul , care ace#ta e#te potri.it pe tru o utili/are legal'G !eoareceG !up' ce , cetea/' #' -ai +ie !e$euG el .a +i acoperit !e legi#laia aplica1il' pro!u#elor. A patra co !iie ur-'re$te ca utili/area #u1#ta Melor #au a o1iectelor #' u pro!uc' e+ecte oci.e a#upra -e!iului. #'G !e la ca/ la ca/ tre1uie #' +ie reali/at' o co-paraie , tre i-pactulG utili/'rii #u1#ta ei #au a o1iectuluiG a#upra -e!iului #u1 legi#laia pri.i ! !e$eurile $i #u1 legi#laia care regle-e tea/' !o-e iul pro!u#elor. Ca u pri cipiu ge eralG criteriile !e , cetare a #tatutului !e !e$eu re+lect' +aptul c' u tip !e !e$eu a aCu # la u a u-e #ta!iu !e prelucrareG pri care cap't' o .aloare i tri #ec'G a#t+el , cHt e#te pui pro1a1il #' -ai +ie aru cat ca $i !e$eu +ii ! prelucrat la u pu ct , care utili/area #a u repre/i t' u ri#c pe tru -e!iuG -oti. pe tru care pote +i co #i!erat ca $i pro!u#J-aterial. A#t+elG pe tru a u-ite !e$euriG criteriile !e , cetare a #tatutului !e !e$eu pot pro-o.a pro!uciaG !e calitate #uperioar'G a pro!u#elor #ecu !are pri !e+i irea clar' a ceri elor -i i-e te= ice $i !e -e!iu
Pagina 31 din 61 ianuarie 2013

care ur-ea/' #' +ie , !epli ite. I +or-aiile cu pri.ire la caracteri#ticile pro!u#ului +acilitea/' co-paraia $i poate #pori calitatea +i al' a pro!u#ului co !ucH ! la o cre$tere a cereriiG a.H ! a#t+el u e+ect po/iti. a#upra ratelor !e reciclare. Utili/area !e$eurilor , locul -ateriilor pri-e e#te a!e#ea ,-pie!icat' !e #tatutul !e !e$eu al #u1#ta Mei #au al o1iectuluiJ-aterialului. -aCoritatea ca/urilor !e$eurile #u t a#ociate cu eli-i areaG iar utili/atorii #e te- #' le utili/e/e , locul -ateriilor pri-e !e o a u-e calitate. cetarea #tatutului !e !e$eu poate co tri1ui la ate uarea e.e tualelor preCu!icii a!u#e utili/atorilorG pe tru a #pori , cre!erea ace#tora , #ta !ar!ele !e calitate $i , curaCa utili/area pro!u#elor #ecu !are. 9020 Principii "!ra!egice %i )p1i#ni $e ge"!i)nare a $e%e#ril)r Principiile !e+i ite , SN"DG care #tau la 1a/a acti.it'ilor !e ge#tio are #u t cele e u-erate -ai Co#I <ri cipiul pr)!ec1iei re"#r"el)r pri-are e#te +or-ulat , co teDtul -ai larg al co ceptului !e O!e/.oltare !ura1il'? $i #ta1ile$te ece#itatea !e a -i i-i/a $i e+icie ti/a utili/area re#ur#elor pri-areG , #pecial a celor erege era1ileG pu H ! acce tul pe utili/area -ateriilor pri-e #ecu !are. <ri cipiul ("#ril)r preli inare #e re+er' la aplicarea #ta!iului eDi#te t !e !e/.oltare te= ologic' , corelaie cu ceri ele pe tru protecia -e!iului $i cu -'#uri +e/a1ile !i pu ct !e .e!ere eco o-ic. <ri cipiul pre+enirii #ta1ile$te o ierar=ie , acti.it'ile !e ge#tio are a !e$eurilorG ierar=ie care #ituea/' pe pri-ul loc e.itarea ge er'rii !e$eurilorG -i i-i/area ca tit'ilorG tratarea , .e!erea .alori+ic'rii $i , .e!erea eli-i 'rii , co !iii !e #igura ' pe tru -e!iu $i #' 'tatea populaiei. <ri cipiul p)l#a!)r#l pl(!e%!eG corelat cu pri cipiul re"p)n"a'ili!(1ii pr)$#c(!)r#l#i $i cel al re"p)n"a'ili!(1ii #!ili:a!)r#l#i #ta1ile$te ece#itatea cre'rii u ui ca!ru legi#lati. $i eco o-ic a!ec.atG , a$a +el , cHt #' +ie acoperite co#turile !e ge#tio are a !e$eurilor. <ri cipiul "#'"!i!#1iei #u1li ia/' e.oia !e a , locui -ateriile pri-e periculoa#e cu -aterii pri-e epericuloa#eG pe tru a e.ita ge erarea !e$eurilor periculoa#e. <ri cipiul pr)Ii i!(1iiG corelat cu pri cipiul a#!)n) ieiG #ta1ile$te c' !e$eurile tre1uie tratate #au eli-i ate cHt -ai aproape po#i1il !e locul u !e au +o#t ge erate. <ri cipiul "#'"i$iari!(1ii #ta1ile$te ca re#po #a1ilit'ile #' +ie alocate la cel -ai #c'/ut i.el a!-i i#trati. +a' !e #ur#a !e ge erareG !ar pe 1a/a u or criterii u i+or-e la i.el regio al $i aio al. <ri cipiul in!egr(rii #ta1ile$te c' acti.it'ile !e ge#tio are a !e$eurilor +ac parte i tegra t' !i acti.it'ile #ocial>eco o-ice care le ge erea/'.

Ierar&ia $e"e#ril)rG a$a cu- e#te pre/e tat' , ca!rul Directi.ei &660JB0JCE $i , 3egea r. &11J&611G #e aplic' , calitate !e or!i e a priorit'ilorG , ca!rul legi#laiei $i a politicilor , -aterie !e pre.e ire a ge#tio 'rii !e$eurilor , ur-'toarea or!i e !e#cre#c'toare a priorit'ilorI 5/6 Pre+enirea Q -'#uri luate , ai te ca o #u1#ta 'G -aterial #au pro!u# #' !e.i ' !e$euG pri care #e re!ucI ca tit'ile !e !e$euri 7i clu#i. pri reutili/area pro!u#elor #au prelu girea !uratei !e .iaM'

Pagina 32 din 61

ianuarie 2013

a ace#tora9G i-pactul egati. al !e$eurilor ge erate a#upra #' 't'ii populaMiei $i a#upra -e!iuluiG co i utul !e #u1#ta e periculoa#e , -ateriale $i pro!u#eP 526 Preg(!irea pen!r# re#!ili:are Q operaiu ile !e .eri+icareG cur'are #au .alori+icare pri care pro!u#elor #au co-po e tele pro!u#elor care au !e.e it !e$euri #u t preg'tite pe tru a +i reutili/ateG +'r' alte operaiu i !e pre>tratareP 576 Reciclarea $e%e#ril)r Q operaiu i !e .alori+icare pri care -aterialele #u t tra #+or-ate , pro!u#eG -aterii pri-e #au #u1#ta eG +ii ! +olo#ite , acela$i #cop pe tru care au +o#t co cepute #au , alt #cop. Acea#ta i clu!e reproce#area -aterialelor orga iceG !ar u i clu!e .alori+icarea e ergetic' $i co .er#ia , .e!erea +olo#irii -aterialelor !rept co-1u#ti1il #au pe tru operaiu ile !e u-plereP 596 Al!e )pera1i#ni $e +al)ri8icareG cu- ar +i +al)ri8icarea energe!ic( 7recuperarea !e e ergie !i tratarea ter-ic' a !e$eurilor9 Q operaiu i care au !rept re/ultat pri cipal +aptul c' !e$eurile #er.e#c u ui #cop util pri , locuirea altor -ateriale care ar +i +o#t utili/ate , tr>u a u-it #copG #au +aptul c' !e$eurile #u t preg'tite pe tru a putea #er.i #copului re#pecti.P 5;6 Eli inarea $e%e#ril)r 7, pri cipal pri !epo/itare9.

9070 O'iec!i+e "!ra!egice %i in$ica!)ri $e

)ni!)ri:are

<e tru ati gerea #copului Strategiei a +o#t +or-ulat u #et !e 0 o1iecti.e #trategiceG care repre/i t' toto!at' coor!o atele pri cipale ale .i/iu ii #trategice aio ale. Detalierea o1iecti.elor #trategice #e .a +ace , ca!rul <N"D 7o1iecti.e #peci+ice +luDurilor !e !e$euriG i te $i progra- !e -o itori/are9. I !icatorii !e -o itori/are #ta1ilii .or per-ite -o itori/area +elului , co tri1uia la politicile UE , !o-e iul !e/.olt'rii !ura1ile. care Ro-H ia ,$i a!uce

Nr0 Cr!0 1.

O'iec!i+

Mijl)ace , a

In$ica!)ri Nu-'r !e locuitori care 1e e+icia/' !e #er.icii !e #alu1ritate. <o !erea populaiei co ectat' la #i#te-ele !e colectare #electi.' a !e$eurilorG pe /o e 7ur1a Jrural9. Ca titatea !e !e$euri colectate. Nu-'rul !e i #talatii co +or-e !e tratare a !e$eurilor. Nu-'r !e !o-e ii i!e ti+icate. Nu-'r !e proiecte +i a ate.

-1u 't'irea calit'ii A1or!area i tegrat' -e!iului $i protecia a#pectelor !e -e!iu #' 't'ii populaiei. ge#tio area !e$eurilor.

&. SpriCi irea acti.it'ilor I!e ti+icarea !o-e iilor !e !e cercetareJ!e/.oltare i ter.e ie. , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor. Atragerea #ur#elor !e +i a are
Pagina 33 din 61

ianuarie 2013

*. 4.

a acti.it'ilor !e cercetareJ!e/.oltare , !o-e iul !e$eurilor. curaCarea i .e#tiiilor De/.oltarea -eca i#-elor !e .er/i. #priCi ire a proiectelor !e i .e#tiii .er/i. Cre$terea e+icie ei <ro-o.area eco>i o.'rii. utili/'rii re#ur#elor. Aplicarea re#po #a1ilit'ii eDti #e a pro!uc'torilor.

Nu-'rul !e reali/ate.

i .e#ii

.er/i

5. "e#tio area !ura1il' a Aplicarea ierar=iei !e$eurilor , !e$eurilor. +u cie !e or!i ea priorit'ilor 7, curaCarea aciu ilor , -aterie !e pre.e ire a ge er'rii $i ge#tio 'rii e+icie te a !e$eurilor pri preg'tire pe tru reutili/areG reciclareG .alori+icare e ergetic'G eli-i are9.

A1or!area a ali/ei ciclului !e .ia'. Di.er#i+icarea utili/'rii i #tru-e telor eco o-ice. t'rirea pri regle-e t'ri a #i#te-ului !e #upra.eg=ere $i co trol. De/.oltarea i +ra#tructurii !e ge#tio are a !e$eurilor I tegrarea a#pectelor pri.i ! #c=i-1'rile cli-atice , pla urile !e ge#tio are a !e$eurilor. Su#i erea i .e#tiiilor care re!uc a-pre ta !e car1o . <ro-o.area ca-pa iilor !e co $tie ti/areJi +or-are a co-u it'ilor.

Nu-'r !e proiecte pri.i ! eco>i o.area. Nu-'r !e i .e#tiii , !o-e iul !e$eurilor care utili/ea/' -aterii pri-e !i i !u#tria !e .alori+icare. Nu-'rul !e operatori eco o-ici care utili/ea/' !e$eurile ca re#ur#'. Cre$terea V !e -ateriale reciclate !i totalul !e$eurilor colectate. Nu-'rul !e pla uri !e ge#tio are a !e$eurilor. Ca titatea !e !e#euri ge erate. Nu-'rul !e reele create pe tru repararea $i reutili/area pro!u#elor. Nu-'rul !e acte or-ati.e pri.i ! reciclarea. Ca titatea !e !e$euri .alori+icate. Nu-'rul !e co troale e+ectuate pe tru re#pectarea legi#laiei !e !e$euri. Nu-'rul !e i iiati.e ceea ce pri.e$te aplicarea ciclului !e .ia'. Nu-'rul !e i #tru-e te eco o-ice. Ca tit'ile !e e-i#ii !e ga/e cu e+ect !e #er' re/ultate !i acti.it'ile !e ge#tio are a !e$eurilor $i a#i-ilate ace#tora1%. Nu-'rul !e proiecte +i a ate. Nu-'rul !e ca-pa ii !e co $tie ti/areJi +or-are. Nu-'rul !e

%.

Corelarea pre.e!erilor politicilor !e ge#tio are a !e$eurilor cu cele pri.i ! #c=i-1'rile cli-atice.

).

De/.oltarea co-porta-e tului re#po #a1il pri.i ! pre.e irea ge er'rii $i

1%

E-i#iile !e -eta pro.e i ! !i !e$eurile ge erate , ca!rul co-u it'ii $i care #e !e#co-pu la !epo/itele !e !e$euriG , i teriorul #'u , a+ara li-itelor a!-i i#trati.e ale localit'iiG e-i#iile pro.e ite !i tra #portul !e$eurilorG i ci erarea !e$eurilor #au !i acti.it'ile !e tratare 1iologic' a !e$eurilor #oli!e.

Pagina 34 din 61

ianuarie 2013

0.

ge#tio 'rii !e$eurilor. t'rirea capacit'ii i #tituio ale

I-plicarea #ociet'ii ci.ile. Actuali/area $i co-pletarea ca!rului legal eDi#te t. Co-pletarea #c=e-ei !e per#o al i-plicat i ge#tio area !e#eurilor !i ca!rul autoritatilor !e -e!iu la i.elul care a +o#t acceptat !e Co-i#ia Europea ' la #e- area Tratatului !e A!erare. Co #oli!area #i#te-ului !e co trol $i a -o!er i/'rii #i#te-ului !e #upra.eg=ere. I #truirea per-a e t' a per#o alului !i ca!rul i #tituiilor a+late , #u1or!i ea AASC.

aciu iJe.e i-e te. Nu-'rul !e acte or-ati.e a!optate. <roce tul !e cre$tere u-'rului !e per#o al. a

Nu-'rul !e i #truiri pri.i ! !o-e iul !e$eurilor. Nu-'r !e per#o al i-plicat #upra.eg=ere $i co trol

;0 UTILIEAREA RESURSELOR ;0/0 In!r)$#cere "e#tio area ?tra!iio al'? a !e$eurilor u a luat , co #i!erare co#turile legate !e e-i#iile !e ga/e cu e+ect !e #era 7"ES9G +apt care #>a re+lectat , -o!ul !e luare a !eci/iilor legate !e pro!ucie $i co #u-G precu- $i , tratarea $i eli-i area !e$eurilor ge erate. I!e ti+icarea -'#urilor care pot co !uce la re/ultate co crete !e re!ucere a e-i#iilor .a a.ea ca e+ectG , +i alG re!ucerea co#turilor !e pro!ucie cu 1e e+icii ete pe tru , treaga #ocietate. E.oluMia #ociet'Mii ro-H eNti !i ulti-ii a iG cre$terea i.elului !e trai Ni !e/.oltarea te= ologic' #e caracteri/ea/' pri accelarea co #u-ului Ni !egra!area rapi!' a re#ur#elor aturale erege era1ileG co co-ite t cu -'rirea ratei !e ge erare a !eNeurilor. A+laMi , +aMa u ei i-i e te cri/e !e -aterii pri-e aturaleG pro!uc'torii tre1uie #' i!e ti+ice #oluMii !e reciclare a !eNeurilorG pri .alori+icarea -ateriei pri-e care #e reg'#eNte , ace#tea. Valori+icarea e ergetic' a !eNeurilorG co-po#tareaG reciclarea -etalelorG =HrtieiG #ticlei Ni a -aterialelor pla#ticeG !ar Ni a altor +luDuri !e !eNeuri i clu#i. tra #+or-area lor , -aterii pri-e #ecu !are pri care pot +i #u1#tituite re#ur#ele aturale tre1uie , curaCat' cu prioritate , .iitorul apropiat. Ro-H ia tre1uie #' a!opte -'#uri !e !e/.oltare a i #talaMiilor !e tratare a !eNeurilorG co co-ite t cu aplicarea u ei politici !e , curaCare a recicl'rii !eNeurilor , i teriorul M'rii pri !i-i uarea eDporturilor +luDurilor !e !eNeuri pe tru care eDi#t' capacit'Mi !e prelucrare la i.el aMio al Ni i-portul !e !eNeuri care #' , locuia#c' -ateria pri-' +olo#it' , proce#ul !e pro!ucMie. E#te a!e.'rat ca la i.el europea G ca tit'ile !e !e$euri co ti u' #' crea#c'G , ciu!a -'#urilor propu#e $i i-ple-e tate pH ' , pre/e tG !atorit' pri tre altele $i proiect'rii pro!u#elor care pre#upu o ca titate #e- i+icati.' !e a-1alaCe !e .H /are $i tra #portG ceea ce i !ic' +aptul c' u #e pu e #u+icie t acce t pe re!ucerea ca tit'ilor !e !e$euri ge erate #au a celor eli-i ate.

Pagina 35 din 61

ianuarie 2013

Jin!a "!ra!egiei re!ucerea #e- i+icati.' ge erare a !e$eurilor a ratei !e

Ac1i#niK ("#ri pr)p#"e , curaCarea reutili/'rii

re!ucerea ca titatilor care #u t !e#ti ate eli-i arii utili/area e+icie ta a re#ur#elor ,-1u 't'irea ?!e#ig ?>ului pro!u#elor $i utili/'rii -aterialelor i #copul cre$terii e+icie ei +olo#irii re#ur#elor

i-ple-e tarea -'#urilor !e proiectare ecologic'G proiectare care tre1uie #' co #i!ere i-pactul a#upra -e!iuluiG i clu#i. ge erarea !e$eurilor !atorat' proce#elor !e +a1ricaie $i utili/are ,-1u 't'irea proiect'rii pro!u#elor pe tru re!ucerea ca tit'ii !e -ateriale utili/ate , proce#ul !e +a1ricareG $i a a utilit'ilor 7e ergieG apa etc9 pe !urata !e .ia' a pro!u#ului opti-i/area proce#ului !e a-1alare a pro!u#elor

!e/.oltarea !e #trategii care #' #e aDe/e pe i!e ti+icarea #ectoarelor rele.a te $i a -o!alit'ilor !e re#po #a1ili/are a pro!uc'torilor i!e ti+icarea #ectoarelor u !e e#te ece#ar' o i ter.e ie $i u !e #e poate i-ple-e ta re!ucerea ca tit'ilor !e !e$euri $i i!e ti+icarea !e #oluii #peci+ice +u cie !e co#turile !e -e!iu $i 1e e+icii

i!e ti+icarea $i co ce trarea pe !o-e ii care pot e.olua cel -ai rapi! $i !i pu ct al proteciei -e!iuluiG u u-ai a re/ultatelor eco o-ice $i , curaCarea ace#tora

cre$terea u-'rului total !e co-ercia i !e pro!u#e ali-e tare $i po#t>co #ua gaCati i actiu i !e !i-i uare a ge erarii !e !e#euri

;020 Ma!eriale I-pactul ge erat !e !e$euri a#upra -e!iului $i -o!ul !e ge#tio are a ace#tora !i+er' !e la u tip !e -aterial la altul. #' u i-pact +oarte i-porta t ,l au e-i#iile !e ga/e cu e+ect !e #er'. Stu!iile rece te au luat , co #i!erare pote ialele 1e e+icii pe tru #c=i-1'rile cli-atice a!u#e !e .alori+icarea !i+eritelor -aterialeG +olo#i ! o a1or!are pe 1a/a ciclului !e .ia'1) 7.e/i +igura 59. Ee e+iciile pote iale #u t -ai -ari , ca/ul , care -aterialele .alori+icate #u t !e calitate #uperioar'G a#t+el -aterialul ,$i -e i e i tegritateaG iar co #u-ul !e -aterie pri-' poate +i e.itat. ceea ce pri.e$te recuperarea e ergieiG eDi#t' 1e e+icii #e- i+icati.e atu ci cH ! #e recuperea/' c'l!ur' #au e ergie electric'.
1)

!arbon "alances and Energ #mpacts of t$e Management of %& 'astes, report by ERM (with Golder Associates) for Defra, Final Report, March 2007 27 En(ironmental "enefits of )ec cling: *n international re(ie+ of life c cle comparisons for ke materials in t$e %& rec cling sector , RA!, May 200" is a#ailable at$ http$%%www&wrap&or'&()%applications%p(blications

Pagina 36 din 61

ianuarie 2013

6i#ura ) >ene%icii esti!ate pentru sc?i!brile cli!atice aduse de valori%icarea di%eritelor !ateriale 2*urs3 &(6+08

Wg CO& re!u#e pe to a !e$eu tratat

H4r!ia %i car!)n#l. AtHt reciclarea cHt $i .alori+icarea cu recuperare !e e ergie a!uc 1e e+icii , ceea ce pri.e$te re!ucerea e-i#iilor !e ga/e cu e+ect !e #er' $i 1i e ele# 1e e+icii #e- i+icati.e !epo/itelor !e !e$euri. Cu toate ace#teaG 1e e+iciile a!u#e !e reciclare co-parati. cu cele a!u#e !e .alori+icarea cu recuperare !e e ergie !epi ! !e 7i9 calitatea $i !i#po i1ilitatatea =Hrtiei 7calitatea #uperioar' ti !e #' +a.ori/e/e reciclarea9 $i !e 7ii9 e+icie a RHrtie $i carto proce#ului !e .alori+icare cu recuperare !e e ergie. a. Aciu ile pot i clu!eI
De$euri ali-e tareDe$euri !i parcuri $i gr'!i i 3e- TeDtile<la#tic 7!e #9Aetale +eroa#eAlu-i iuSticl' Wg CO& re!u#e ca ur-are a recicl'ii
&

Wg CO& re!u#e ca ur-are a e.it'rii

!epo/it'rii Wg CO& re!u#e ca ur-are a !e$eurilor !ige#tiei reciclarea a aero1e Wg CO& re!u#e ca ur-are a i ci er'rii

i. pro-o.area ,-preu ' cu i !u#tria =Hrtiei !e oi o1iecti.e -ai ri!icate pri.i ! Wg CO re!u#e ca ur-are a co-po#'rii !e =HrtieP
Wg CO& re!u#e ca ur-are a i clu!erii CR< la i ci erare pu1lice ecologice 7.er/i9 cu

ii. pro-o.area ac=i/iMiilor pro!u#uluiP

a ali/a ciclului !e .ia' al

iii. , curaCarea ac=i/iio 'rii pro!u#elor pro.e ite !i =Hrtie reciclat'. Al# ini#l0 Reciclarea tuturor -etalelor co +er' ra !a-e te cre#cute , ceea ce pri.e$te re!ucerea e-i#iilor !e ga/e cu e+ect !e #er'G !eoarece #u t ece#are ca tit'ile ri!icate !e e ergie pe tru a le eDtrage $i prelucra. Fiecare to ' !e alu-i iu reciclat eco o-i#e$te 11 to e !e CO&. 1. Aciu ile pot i clu!eI

Pagina 37 din 61

ianuarie 2013

i. pro-o.area ,-preu ' cu #ectorul eco o-ic $i i !u#trial !e ri!icate !ecHt cele !i legi#laia europea '.

oi o1iecti.e -ai

S!icla0 Reciclarea #ticlei poate a!uce 1e e+icii #e- i+icati.e cre#cute , ceea ce pri.e$te re!ucerea e-i#iilor !e ga/e cu e+ect !e #er'G , +u cie !e tra#eul !e prelucrare. Reciclarea cu circuit , c=i# 7!e eD. > reciclarea 1uteliilor !i #ticl' tot , 1utelii !e #ticl'9 o+er' 1e e+icii #e- i+icati. -ai -ari !ecHt utili/'rile !e calitate i +erioar' 7!e eD > utili/area ca $i agregate9 care ar putea pro!uce u-ai 1e e+icii -argi ale. c. Aciu ile pot i clu!eI i. pro-o.area recipie telor -ai u$oareP ii. !e/.oltarea u or #i#te-e !e colectare a !e$eurilor !e #ticl' !e la IAA>uri #au !e la , trepri !erile !i #ectorul !e ali-e taie pu1lic'P iii. curaCarea i iiati.elor !e utili/are a pro!u#elor !i #ticl' reutili/a1ile P

i.. pu erea la !i#po/iia pu1licului a i +or-aiilor !i#po i1ile cu pri.ire la caracterul reutili/a1il $i recicla1il al #ticlei Pla"!ic#l0 I ci erareaJco>i ci erarea pla#ticului are u i-pact ge eral et egati. a#upra e-i#iilor !e ga/e cu e+ect !e #er'G ca ur-are a eli1er'rii car1o ului +o#il. Reciclarea are u pote ial #e- i+icati. pe tru re!ucerea e-i#iilor !e ga/e cu e+ect !e #er' pri e+olo#irea -aterialelor pri-e .irgi eG , #' a-ploarea ace#tui proce## .aria/' +oarte -ult , +u cie !e tra#eul !e prelucrare. !. Aciu ile pot i clu!eI i. pro-o.area pri acor!uri .olu tare ,-preu ' cu #ectorul eco o-ic $i i !u#trial !e oi o1iecti.e -ai ri!icate !ecHt cele !i legi#laia europea '. Le n#l0 3e- ul are o e ergie , corporat' relati. re!u#' 7e ergia co #u-at' , proce#ul !e eDploatare +ore#tier'9G !ar -are !i pu ct !e .e!ere caloric. De$i pe tru a u-ite tipuri !e !e$euri !e le- re>utili/area #au reciclarea #u t cele -ai 1u e opiu iG utili/area ca $i co-1u#ti1il alter ati. celui +o#il areG , ge eralG u 1e e+iciu -ai -are a#upra e-i#iilor !e ga/e cu e+ect !e #er' !ecHt recuperarea -aterialului ca $i re#ur#' 7$i e.itarea +olo#irii -ateriilor pri-e .irgi e9. e. Aciu ile pot i clu!eI i. <ro-o.area !e/.olt'rii pieelor !e e ergie pe tru !e$eurile !e le- G i clu#i. reciclarea ace#toraP ;070 Pr)$#"e Europa $i pe pla i ter aio al eDi#t' u i tere# , co ti u' cre$tere pe tru -o!ul !e a1or!are a i-pactului a#upra -e!iului creat !e pro!u#e. pre/e t ciclul !e .ia' pe tru o ga-' larg' !e pro!u#e u e#te , ele#G i-pactul lor a#upra -e!iului e+ii ! -'#urat. ace#t #e #G #e i curaCea/' !e/.oltarea u ui ou co ceptI ?proiectarea ecologic'?G care are ca pri cipal rol cel !e a i-1u 't'i per+or-a a ecologic' a u ui pro!u# !e>a lu gul ciclului !e .ia'G

Pagina 38 din 61

ianuarie 2013

co #i!erH ! toate etapele !e la pro!ucereG la utili/are $i ge erare !e !e$eu 7!e la -ateria pri-'G pro!ucieG a-1alareG tra #port $i !i#tri1uieG i #talare J utili/areG i trei ereG #coatere !i u/ $i ge erare !e$eu9G i tegrH ! a#pectele ecologice i +iecare !i ace#te etape. Di pu ct !e .e!ere al e-i#iilor !e ga/e cu e+ect !e #eraG u +luD i-porta t il repre/i t' pro!u#ele co #u-atoare !e e ergieG pro!u#e care #u t !epe !e te !e e egie 7electricitateG co-1u#ti1ili +o#ili #au e ergie rege era1il'9. Ca ur-areG ace#te pro!u#e repre/i t'G i acela$i ti-pG $i u #ector u !eG pri -'#uri a!ec.ateG #e pot o1i e re!uceri co #i!era1ile a e-i#iilor a#ociate. E#te util ca ace#te -'#uri #' le i corpore/e $i pe cele #peci+ice !e re!ucere a ge er'rii !e !e$euriG 1a -ai -ultG #' le co #i!ere ca parte i tegra t'. <e pla aio al Ro-H ia a tra #pu# Directi.a &665J*&JCE !e i #tituire a u ui ca!ru pe tru #ta1ilirea ceri elor i -aterie !e proiectare ecologic' aplica1ile pro!u#elor co #u-atoare !e e ergie $i !e -o!i+icare a Directi.ei B&J4&JCEE a Co #iliului $i a Directi.elor B%J5)JCE #i &666J55JCE ale <arla-e tului Europea $i ale Co #iliului. "u.er ul pri Ai i#terul Eco o-iei recu oa$te i-porta a politicii i tegrate !e pro!u# ca a1or!are pre.e ti.'G !e#ti at' #' opti-i/e/e per+or-a a !e -e!iu a pro!u#elor #i-ulta cu p'#trarea calit'ilor +u cio ale $i ur-'re$te #' i-1u 't'ea#c' i-pactul ace#tora a#upra -e!iului. Autoritatea ce tral' pe tru protecia -e!iului , curaCea/' I <ro!ucia 1a/at' pe -ateriale reciclate Operatorii eco o-ici care !e-o #trea/' !ura1ilitatea pro!u#elor 7eD. O1iectele !e u/ ca# ic G pro!u#ele !e -o1ilier[.9 Utili/area pro!u#elor care pot +i u$or reciclateJreutili/ate <ro!u#ele a-1alate , -ateriale reciclate #au -ai pui a-1alate CreNterea capacit'Milor !e reciclare a !eNeurilor De/.oltarea i talaMiilor !e pro!ucere a e ergiei !i !eNeuri <ro-o.area !e c'tre operatorii eco o-ici a eco!e#ig ului , #copul ,-1u 't'irii per+or-a ei !e -e!iu a ace#tora pe toat' !urata ciclui !e .ia' a pro!u#elor.

;090 Tran:i1ia c(!re ) Gec)n) ie +er$eG Ae!iul atural poate +i pri.it atHt ca u +ur i/or !e -aterii pri-e 7ap'G re#ur#e -i erale etc9G -aterii ece#are i pro!ucia !e 1u uri $i #er.iciiG cHt $i ca u +ur i/or !e #er.icii pri eco#i#te-ele aturale putH ! #' a#igure #ur#e pe tru reti erea car1o uluiG puri+icarea apeiG ge#tio area ri#cului la i u !aii $i circuitul utrie ilor. Dac' pe tru pri-ul a#pect Q cel !e +ur i/or !e -aterii pri-e Q e#te ece#ar #' #e i!e ti+ice -'#uri !e re!ucere a i-pactului $i #' #e !e/.olte u co cept !e utili/are e+icie t' $i la -i i-u- a ace#tor re#ur#eP pe tru cel !e>al !oilea Q +ur i/or !e #er.icii pri eco#i#te-ele aturale Q e#te G !e a#e-e eaG

Pagina 39 din 61

ianuarie 2013

ece#ar #' u #e a1u/e/e !e ace#t pote ial. El eDi#t'G i #'G u tre1uie eaparat $i utili/at pe tru ca eDi#ta pericolul !e atur'rii +u ciei -e!iului atural. Utili/area e+icie t' a re#ur#elor aturale e#te .ital' atHt pe tru ge eraiile pre/e teG cHt -ai ale# pe tru cele .iitoare. <ri pri#-a ace#tei a1or!'riG politica pri.i ! !e$eurile poate #' ai1' u aport #e- i+icati. i a#igurarea utili/'ri e+icie te a re#ur#elor. pre/e tG utili/area e+icie t' a re#ur#elor aturale u e#te i tegrat' #au e#te i tegrat' !oar parial i !eci/iile eco o-iceG ceea ce are ca e+ectG u ele ca/uriG #upra>utili/area re#ur#elor. <e ter-e lu g o a#t+el !e a1or!are u u-ai ca u .a putea #priCi i e+icie t !e/.oltarea eco o-ic'G !ar pre/i t' ri#cul caG pri , c'lcarea pragurilor criticeG #' #e aCu g' pu ctul care a u-ite re#ur#e aturale #' u -ai poat' +i , locuite. Se co turea/' a#t+elG ece#itatea u ei a1or!'ri !ura1ile pe tru !e/.oltarea u ei eco o-iiG care #' +ie caracteri/at' pri ge#tio area tuturor re#ur#elor aturale tr>u -o! e+icie t i !i+ere t !e #ta!iul !e !e/.oltare. Trecerea c'tre o eco o-ie .er!e pre#upu e !e eDe-pluI cre$terea cererii !e 1u uri oi $i #er.icii care re!uc !au ele a!u#e -e!iuluiP tra #+or-area u or #ectoare !e a+aceri pe tru a !e/.olta Xalter ati.e -ai ecologiceXG la pro!u#ele eDi#te teP re!ucerea cererii !e pro!u#e !i a u-ite #ectoare care cau/ea/' !au e -e!iuluiP Acea#ta tra #+or-are tre1uie coor!o at' $i cu o a1or!are politic' !e , l'turare a 1arierelor !i calea utili/'rii e+icie te a re#ur#elorG , curaCH !u>#eG , acela$i ti-pG o1i erea !e 1e e+icii care pre#upu i clu#i. -i i-i/area co#turilor pe tru eco o-ie. !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilorG eDter alit'ile !e -e!iuG #au -ai 1i e /i# eco #i!erarea , -o! practic a ace#toraG poate co !uce la !eci/ii eco o-ice e+u !a-e tate #au +u !a-e tate i #u+icie t cu i-pact !irect #au i !irect a#upra -e!iului. Nei!e ti+icarea corect' a ace#toraG a co#turilor $i a 1e +iciilor !e -e!iuG poate co !uce c'tre ge erarea u or ca tit'i -ai -ari !e !e$euriG !eter-i ate !e -o!ele i e+icie te !e pro!ucie $i co #u-. Di per#pecti.a ge#tio 'rii !e$eurilorG e+icie a eco o-ic' e#te co #i!erat' -o-e tul care ca titatea $i co-po/iia !e$eurilor ge erate #u t la u i.el opti-G a!ica -o-e tul care co#turile !e re!ucere a !e$eurilor #u t cu o u itate -ai -ici !ecat 1e e+iciile eco o-ice $i !e -e!iu. SigurG acea#ta a1or!are pre#upu e o a ali/' ate t' a tuturor co#turilor i-plicate $i a i-pactului -o!i+ic'rii proce#elor !e pro!ucie $i !e ge#tio are a !e$eurilor. <ot eDi#ta ca/uri care pri -o!i+icarea +luDului te= ologic #e utili/ea/' tr>u -o! -ai e+icie t re#ur#eleG #e pot o1i e 1e e+icii pri re!ucerea ga/elor cu e+ect !e #er'G $i #e pot o1i e c=iar $i eco o-ii legate !e co#turile -ateriale. Acea#teaG #'G tre1uie a ali/ate co tra>1ala ' cu co#turile legate !e -o!i+icarea ec=ipa-e telorG -ateriilor pri-e #au a +luDului te= ologic. luarea oric'ror !eci/ii autoritatea pu1lic' ce tral' pe tru protecia -e!iului .a lua , co #i!erare pri cipiile ge erale ale proteciei -e!iuluiG precauiei $i !ura1ilit'iiG +e/a1ilit'ii te= ice $i .ia1ilit'ii eco o-iceG proteciei re#ur#elorG precu- $i i-pactul glo1al a#upra -e!iuluiG #' 't'ii populaieiG eco o-iei $i #ociet'ii. TaDa !e !epo/itareI co #tituie u i #tru-e t eco o-ic care #e !ore$te a !eter-i a re!ucerea ca tit'ilor !e !e$euri eli-i ate pri !epo/itare. Ca e+ect #ecu !arG pre#upu e rea$e/area ierar=iei
Pagina 40 din 61 ianuarie 2013

!e$eurilor !i pu ct !e .e!ere al i tr'rii !i tr>o etap' i cealalt'G practicG ca tit'ile !e !e$euri care #u t !irecio ate #pre reciclare $i tratare tre1uie #' crea#c' pe tru a re!uce ca titatea !e !e$euri care r'-H e pe tru etapa !e eli-i are +i al'. Ace#t i tru-e tG i #'G tre1uie 1i e +u !a-e tat atHt !i pu ct !e .e!ere al -oti.aiei precu- $i !i pu ct !e .e!ere al cua ti+ic'rii. I-porta t e#te ca i-pactul ace#tui i #tru-e t eco o-ic #' #e re#i-t' pH ' i pri-a etap' a +luDului !e !e$euri $i #' ai1' ca e+ect #ecu !arG cel pui G re!ucerea ca tit'ilor !e !e$euri ge erate. TaDa !e !epo/itare u #e pre#upu e a +i !oar u i #tru-e t eco o-ic !e re!ucere a ca tit'ilor !e !e$euri eli-i ate pri !epo/itareG ci $i u i #tru-e t care re+lect' o -ai ate t' co #i!erare a eDter alit'ilor !e -e!iu pe care acti.itatea !e !epo/itare le pre#upu e. Ace#tea ar +i !e !orit a #e co #i!era i toate etapele ierar=iei ge#tio 'rii !e$eurilorG a#t+el i cat toate #' ai1a u u-itor $i o 1a/' co-u ' !e co-paraie. A#t+elG ar tre1ui cua ti+icate eDter alit'ile $i i ca/ul celorlalte operaii !e tratare $i eli-i areG pu H ! la !i#po/iie u criteriu i-porta t !e e.aluare a i-pactului u ui i treg #i#te- i tegrat !e ge#tio are a !e$eurilor. U ca/ aparte l>ar co #titui cel a pre.e irii ge er'rii !e$eurilorG u !e e+ectul u ei a#t+el !e taDe ar +i i !irect $iG !eciG greu !e cua ti+icat. #'G e+ectul i !irect al aplic'rii taDei !e !epo/itare 7!eciG la polul opu#9 ar +i !e !orit #' #e re#i-t' i c' !i pri-a etap' a ?.ieii? !e$eurilor $i #' #e re!uc' ca titatea !e !e$euri ge erate $i #' #e Oaltere/e? co-po/iia !e$eurilor , cHt #' +ie -ai u$or !e ge#tio at i co ti uare. I tro!ucerea u ei a#t+el !e taDe $i o1i erea e+ectului !orit i pri cipal Q !e re!ucere a ca tit'ii !e !e$euri !epo/itate $i orie tarea ace#tora c'tre reciclare Q !epi !e $i !e cua tu-ul pe care il are co#tul !epo/it'rii i -o-e tul !e i ceput. ca/ul i care ace#ta e#te relati. #ca/utG e+ectul cre$terii ace#tuia 7pri a!'ugarea taDei9 u .a +i u$or re-arcat $iG pri ur-areG u .a a.ea e+ectul #co tat. 3ucru careG i #'G u #e i tH-pl' i ca/urile i care co#turile a#ociate colect'rii $i eli-i 'rii repre/i t' u proce t #e- i+icati.. Nu , ulti-ul rH ! tre1uie #u1li iat +aptul c' aplicarea u ei taDe !e !epo/itare a !e$eurilor ca u ic i #tru-e t eco o-ic poate co !uce la o X lu!e ba at pe dou !etode de tratare XG cu- ar +i !epo/itarea $i reciclarea. #'G pe tru re#pectarea ierar=iei !e ge#tio are a !e$eurilor e#te ece#ar ca i #tru-e tele eco o-ice #' a1or!e/e toate etapele !e ge#tio are a !e$eurilor 7.alori+icarea cu recuperare !e e ergieG reciclareaG reutili/area $i pre.e irea ge er'rii !e$eurilor9 pe tru a #e a#igura u co#t e+icie t !e>a lu gul , tregului #i#te-. Cu alte cu.i teG pe tru e.itarea u ei #ituaii i ec=ita1ile autoritatea !e -e!iu pe 1a/a e.alu'rii #ectorului !e tratareJeli-i are a !e$eurilor $i pri pri#-a o1iecti.elor ce tre1uie ati #e .a lua , co #i!erare aplicarea u ei a#t+el !e taDe , ca!rul u ui -iD opti- !e i #tru-e te eco o-ice. "e#tio area e+icie t' !i pu ct !e .e!ere al co#turilor #e poate reali/a pri e.aluarea ca tit'ilor !e !e$euri ge#tio ate pe !i+eritele i.eluri ale ierar=iei !e$eurilor pri pri#-a pri cipiului e.ui!ar#inalG !e eDe-pluG !e$eurile #u t alocate , tre !i+eritele opiu ile !e ge#tio are a#t+el , cHt co#tul -argi al #ocial al +iec'rei opiu i e#te egalat !e>a lu gul ace#tora10. Acolo u !e u e#te egal eDi#t' u pote ial !e re!ucere a co#turilor !e ge#tio are a !e$eurilor pri realocarea lor i tre !i+eritele opiu i !e tratare1B.

10

Co#turile a#ociate !i+eritelor optiu i !e ge#tio are a !e$eurilor #u t atHt +i a ciare 7colectareG taDa !e eli-i !e -e!iu. -preu 'G ace#te co#turi alc'tuie#c co#tul #ocial al !i+eritelor opiu i !e ge#tio are a !e$eurilor. 1B Acea#ta pre#upu e c' te= ologia r'-H e co #ta t'. Cu toate ace#teaG luH ! co #i!erare +aptul e.oluea/' ti-pG ace#t lucru .a co !uce la #c=i-1'ri , co#tul -argi al al !i.er#elor opiu i !e ge#tio are ter-e i a1#olui $i relati.i u ul +a' !e cel'lalt. 3a rH !ul #'uG alocarea opti-' a !e$eurilor , tre !i+eritele opiu .a e.olua , ti-p.

are9G precu- $i c' te= ologiile a !e$eurilorG , i !e ge#tio are

Pagina 41 din 61

ianuarie 2013

A.H ! , .e!ere iera=ia !e$eurilorG pute- a+ir-a c' acea#t' a1or!are tre1uie #' co #i!ere u u-ai co#turile $i 1e e+iciile a#ociate re!ucerii ca tit'ilor !e !e$euriG , cHt #' +ie a#igurat'G totu$iG e+icie a eco o-ic'G !ar $i toate etapele !e>a lu gul +luDul !e$eurilorG a#t+el i cHt #' #e poat' gara ta c' !e$eurile ge erate pot +i tratate i -o! e+icie t $i !i pu ct !e .e!ere eco o-ic. ace#t #e #G tre1uie i!e ti+icate -eto!ele !e tratare pe tru toate tipurile !e !e$euri ge erateG +u cie !e #peci+icitatea +iec'rui tip !e !e$euG i ta +i al' +ii ! cea !e ge#tio are a ace#tora i tr>u -o! opti- !i toate pu ctele !e .e!ereI te= icG eco o-ic $i !e -e!iu.

;0;0 Re"p)n"a'ili!a!ea pr)$#c(!)r#l#i A.H ! , .e!ere a ali/a ciclului !e .ia' al u ui pro!u#G i clu#i. a etapei , care ace#ta !e.i e !e$euG re#po#a1ilitatea pri.i ! i-pactul ace#tuia 7i clu#i. cel !e -e!iu9G !eci $i a #ta!iului !e !e$euG tre1uie #' +ie a#u-at' $i preluat' !e operatorii eco o-ici care il pro!uc $i il i tro!uc pe pia'. Acea#t' a1or!are e#te i-porta t' !i per#pecti.a pe care u pro!uc'tor poate #' o ai1' a#upra 1u uluiG , c' !i etapa !e proiectare $i -'#ura , care poate #' i +lue e/e proiectareaG i H ! co t !e toate etapele pe ciclul !e .ia' al pro!u#uluiG i clu#i. etapa , care ace#t 1u !e.i e !e$eu. A#t+el pri i tro!ucerea re#po #a1ilit'ii pro!uc'torului #e i tro!uce u ou i #tru-e t pri care #u t #u#i ute proiectarea $i pro!ucerea !e 1u uri care iau , co #i!erare utili/area e+icie t' a re#ur#elor pe parcur#ul , tregului lor ciclu !e .iaM'G i clu#i. propria lor reparareG reutili/areG !e/a#a-1lare $i reciclare. Tre1uie preci/at c' ace#t i #tru-e t poate , #e- a atHt r'#pu !erea +i a ciar' cHt $i r'#pu !erea orga i/atoric' a pro!uc'torilor !e 1u uriG i tegral #au parialG , +u cie !e #peci+icitatea +luDului !e !e$euri. <e tru reali/area u ui gra! cHt -ai ri!icat !e colectare $i reciclareG tre1uie create -eca i#-e care #' +acilite/e cola1oarea , tre operatorii eco o-ici re#po #a1ili pe tru reali/area o1iecti.elor !e reciclare $i .alori+icare a !e$eurilor !i#tri1uitoriG retailG #ectoarele !e reciclareG $i colectare , .e!erea i-ple-e t'rii u or #i#te-e .olu tare !e retur areG co-ple-e tare #i#te-elor create la i.elul autorit'ilor a!-i i#traiei pu1lice locale care #' co !uc' la reciclarea u or ca tit'i cHt -ai ri!icate !e !e$euri ge erate !e populaie. Se .a acor!a o ate ie !eo#e1it' pe tru ca ace#te #i#te-e co-ple-e tare #' e.ite orice !e aturare a -e!iul co cure ialG #' u ai1' e+ecte egati.e a#upra #i#te-elor i tegrate !e ge#tio are a !e$eurilorG #' u i-plice co#turi eDce#i.eG #' +ie u$or acce#i1ile populaieiG a#igurH ! acela$i ti-p re#pectarea pri cipiilor proteciei co #u-atorului. 3a i.el legi#lati.G pe tru a u-ite +luDuri !e !e$euri #>a creat ca!rul !e preluare a re#po #a1ilit'ii pro!uc'toruluiG $i a u-e pe truI a-1alaCe $i !e$euri !e a-1alaCeG ec=ipa-e te electrice $i electro iceG .e=icule #coa#e !i u/G !e$euri !e 1aterii $i acu-ulatori porta1ili.
5.5.1. A 'alaje

A-1alaCele #u t !e#ti ate proteC'rii u ui pro!u# #au pe tru e+icie ti/area tra #portului -a ipularii #au !epo/itarii u uia #au -ai -ultor pro!u#e. Utili/area ace#toraG pe lH g' 1e e+iciiG a pre#upu# $i apariia u ui +luD #pecial !e !e$euri. De$i , cele -ai -ulte ca/uri a-pre ta !e car1o pe tru a-1alaCe e#te !ep'$it' !e cea a pro!u#elor pe care le co i eG #e +olo#e#c , c' #u+icie t !e -ulte re#ur#e pe tru +a1ricarea ace#tora.

Pagina 42 din 61

ianuarie 2013

E+icie ti/area a-1alaCului per pro!u# e#te o pro1le-' i c' e#oluio at' , -ulte ca/uri. Re!ucerea ca titati.' a -aterialelor +olo#ite la +a1ricarea a-1alaCelor tre1uie #' ai1'G totu$iG , .e!ere p'#trarea co !iiilor pe tru care a +o#t creat. Tre1uie !e a#e-e ea a.ut , .e!ere po#i1ilitatea +olo#irii !e a-1alaCe reutili/a1ile , -'#ura , care ace#t G lucru ar a.ea e+ecte po/iti.e , re!ucerea c=eltuielilor a#ociateG , re!ucerea ca tit'ilor !e !e$euriG precu- $i , re!ucerea i-pactului a#upra -e!iului al ace#tui +luD !e !e$euri. E#te ece#ar ca "u.er ul #' pro-o.e/e proiectarea !e a-1alaCe care #' pre#upu ' o utili/are e+icie t' a re#ur#elor. 3a i.el europea G re#po #a1ilitatea atHt a ge#tio 'rii !e$eurilor !e a-1alaCe cHt $i a +ur i/'rii !e !ate pri.i ! ca tit'ile !e a-1alaCe i tro!u#e pe pia' re.i e tuturor operatorilor eco o-ici !e pe i tregul la 7pro!uc'torG a-1alatorG !i#tri1uitorG i-portator9. Cu eDcepia Da e-arceiG i !u#triaG pri pro!uc'tori i !i.i!uali re#po #a1ili $i>a co #truit orga i/aiiG pe tru a #e co +or-a o1ligaiilor i-pu#e pri legi#laia aio al'. ge eral operatorii eco o-ici pot opta #' ,$i tra #+ere o1ligaiile c'tre o orga i/aie eDter ' 7#i#te!e co +or-are9 #au #' ,$i , !epli ea#c' o1ligaiile , -o! i !i.i!ual. I !i+ere t !e #i#te-ul pe tru care optea/'G ace#ta tre1uie #' +ie apro1at $i -o itori/at !e c'tre autoritatea aio al' re#po#a1il' cu protecia -e!iului. A.H ! , .e!ere -ultiplii actori i-plicai , ciclul !e .ia' al u ui pro!u# 7i !u#trieG operatori eco o-iciG co #u-atoriG operatori eco o-ici pe tru reciclare $i .alori+icare9G #c=e-ele care coor!o ea/' acti.it'ile !e ge#tio are a !e$eurilor Q reciclarea $i .alori+icarea !e$eurilor !e a-1alaCe Q au u rol +oarte i-porta tG a u-e cel !e coor!o are , tre toi ace$ti actori. Reciclabilitatea Recicla1ilitatea u ui a-1alaC !epi !e !e -ai -uli +actoriG cu- ar +iI a9 te= ologia !i#po i1il' $i a#igurarea u ei -a#e critice !e !e$euriP 19 po#i1ilitatea colect'rii $i #epar'rii acelui a-1alaCG precu- $i po#i1ilitatea #epar'rii -aterialelorP co-po e te atu ci cH ! u a-1alaC u e#te -o o-aterialP

c9 co#turile $i 1e e+iciile !e -e!iu a#ociate. ca/ul , care #e +olo#e#c -ai -ulte -ateriale reciclate , co i utul a-1alaCelor #ecu !are $i teriale apar o #erie !e a.a taCe eco o-ice $i !e -e!iuI , -e!ieG e ergia care i tr' , tr>u proce# !e +a1ricare care utili/ea/' -ateriale reciclate e#te -ai -ic' !ecHt !ac' , acela$i proce# #e +olo#e#c -ateriale .irgi e. plu# +a' !e a-pre ta !e car1o -ai -ic' a -aterialelor reciclateG ace#tea ar tre1ui cel pui , teorie #' +ie -ai ie+ti eG iar preurile lor -ai pui .olatile. utili/area -aterialelor reciclate eco o-i#e$te re#ur#e aturaleG -ulte !i tre ace#tea pro.e i ! !i #ur#e erege era1ile. o cerere tot -ai -are pe tru a-1alaCe care au u co i ut ri!icat !e -aterial reciclat ar putea co tri1ui la re/i#te a pieei !e reciclare , +aa cri/elor eco o-ice 7cu- ar +i #c'!erea 1ru#c' a cererii pe pieele glo1ale , &660 > &66B9.

Pagina 43 din 61

ianuarie 2013

"u.er ul .a lucra cu p'rile i tere#ate !i la ul !e apro.i/io are $i pro!ucie pe tru a , curaCa utili/area -aterialelor reciclate , co i utul a-1alaCelor. E.itarea a u-itor #i#te-e !e , c=i!ereG a-e#tecuri !e -ateriale $i culori .a co !uce la eDi#te a u or a-1alaCe recicla1ile la #+Hr$itul !uratei lor !e .ia' care .or pu e +oarte pui e pro1le-e eco o-iceJte= ice , -o-e tul .alori+ic'rii.

#istemul depozit O #erie !e per#oa eG , trepri !eri $i orga i/aiile au propu# i tro!ucerea , Ro-H ia a u ui #i#te- !e gara ieJ!epo/it pe tru retur are , ca/ul a-1alaCelor pe tru 1'uturi. S>au a ali/at i #tru-e tele pote iale !e , curaCare a re+olo#irii $i recicl'rii a-1alaCelor , Ro-H ia , 1a/a u ui #tu!iu ela1orat !e c'tre Aca!e-ia Ro-H 'G cu luarea , co #i!eraie a eDperie ei !i alte 'ri. ca!rul ace#tui proce# a +o#t e.aluat co#tul !e i #tituire a u ui a#t+el !e #i#te- , Ro-H ia , co-paraie cu utili/area #i#te-elor !e colectare eDi#te te $i -ai ale# a celor care .or +i i-ple-e tate utili/H ! Fo !urile Structurale !i <OS>ul !e Ae!iu. A ali/H ! -o!elul eco o-ic $i Co-u icarea Co-i#iei Europe e &66BJC 16)J61 #e poate co clu/io a ur-'toareleI #i#te-ul !epo/it poate cre$te ratele !e reciclare a !e$eurilor !e a-1alaCeP #i#te-ul !epo/it poate re!uce proce tul !e eli-i are eco trolat' a !e$eurilor !e a-1alaCe pro.e ite !e la 1'uturiG !e$i ace#t lucru u .a a#igura cur'e ia locurilor pu1lice !eoarece r'-H o #erie !e alte a-1alaCe pri-are #au alte tipuri !e !e$euri care u #u t colectate , tr>u a#t+el !e #i#te-. #i#te-ul !epo/it ar a!uce eco o-ii #e #i1ile !i pu ctul !e .e!ere al autorit'ilor pu1lice localeG , trucHt ace#tea tre1uie #' colecte/e toate tipurile !e !eNeuri !e a-1alaCeP #i#te-ul !epo/it poate crea 1ariere , !o-e iul co-erului $i poate !i.i/a piaa i ter 'G !ac' u e#te !e#c=i# tuturor participa ilor. Co-i#ia Europea ' co #i!er' c' pre.e!erile aMio ale care i #tituie o leg'tur' !irect' , tre proce tul !e a-1alaCe reutili/a1ile +olo#ite pe tru a u-ite 1'uturi Ni ece#itatea !e a , +ii Ma u #i#te- !e gara Mie Ni retur are pe tru a-1alaCele !e u ic' +olo#i M' tre1uie #' +ie a1or!ate cu -ult' precauMie !i pu ct !e .e!ere al pieMei i ter e. U -eca i#- aproape -ate-aticG care !epi !e !e cota cure t'G pre/i t' ri#cul !e a +i i +lue Mat !e !e/.olt'rile pe ter-e #curtG care u re+lect' te !i Ma ge eral'. &6

dei, nu <ob*tru&ionea-7, 3n mod dire&t, im+orturile de buturi 3n ambala6e de uni& folo*in, *oli&it numeroa*e in,e*tiii i modifi&ri, &ondu&5nd la 3ngreunarea *au &)iar *to+area im+orturilor de buturi. Operatorii eco o-ici care eDercit' acti.it'Mi , -ai -ulte #tate -e-1re
#e co +ru t' a!e#eori cu -ai -ulte !i+icult'Mi , a pro+ita !e oportu it'Mi !e a+aceri !e pe piaMa i ter 'G !i cau/a ace#tor #i#te-e. loc #' .H !' acelaNi pro!u# , acelaNi a-1alaC pe pieMe !i+eriteG li #e cere #' ,Ni a!apte/e a-1alaCul la ceri Mele +iec'rui #tat -e-1ruG ceea ce !uceG !e o1iceiG la co#turi #upli-e tare. &1 I-plicit acea#ta , #ea- ' $i re!ucerea co-petiti.it'ii operatorului eco o-ic +a' !e co cure i. !e/a.a taCul i tro!ucerii #i#te-ului !epo/it co #ta , +aptul c' poate +i aplicat pe tru u u-'r li-itat !e a-1alaCe care pot +i a#t+el recuperate 7<ET>uriG !o/e !e alu-i iu pe tru 1'uturi $i a u-ite 1utelii !i #ticl'9. Re#tul a-1alaCelor .or +i colectate cu aCutorul celorlalte #i#te-e !e
&6 &1

Co-u icarea Co-i#iei Europe e &66BJC 16)J61G pg & Co-u icarea Co-i#iei Europe e &66BJC 16)J61

Pagina 44 din 61

ianuarie 2013

colectare $i .alori+icare !e#cri#e a terior. u a.a taC al i tro!ucerii #i#te-ului !epo/it co #t' , +aptul c' pot +i recuperate !e$euri Lcurate? !e o calitate ri!icat'. 3a -o-e tul ela1or'rii ace#tei Strategii #e co #i!er' i oportu ' i-pu erea u ui #i#te- !epo/it o1ligatoriu , trucHtG pri co#turile i iiale ri!icate i-plicate !e i tro!ucerea ace#tuiaG #e .a aCu ge la cre$terea preului pro!u#elor $i la !i.i/area pieei i ter e. Di+icult'ile !e #ecuri/are la po#i1ilele +rau!e $i co#turile #upli-e tare pe tru +i a Marea #i#te-ului pot co !uce la !e/ec=ili1re !i pu ct !e .e!ere +i a ciar. #'G Ai i#terul Ae!iului $i Sc=i-1'rilor Cli-aticeG pe parcur#ul perioa!ei !e i-ple-e tare a ace#tei StrategiiG .a a ali/aG perio!icG oportu itatea i tro!ucerii u ui a#t+el !e #i#te- pe tru acele tipuri !e a-1alaCe pe tru care .a eDi#ta ri#cul !e e, !epli ire a o1iecti.elor !e reciclare $i .alori+icareG gara tH ! u ec=ili1ru corect , tre o1iecti.ele !e -e!iu Ni ece#it'Mile pieMei i ter e. I tro!ucerea #i#te-ului !epo/it i-pu e reco #i!erarea #i#te-elor i tegrate !e ge#tio are a !e#eurilor la i.el Cu!etea . Cu toate ace#teaG O,ntruc-t este esenial ca toi cei implicai ,n producerea. utili/area. importul i distribuia ambala0elor i a produselor ambalate s de(in tot mai contieni de faptul c un ambala0 se (a transforma ,n deeu i ca. ,n conformitate cu principiul poluatorul pltete. ace1tia trebuie s accepte responsabilitatea ce le re(ine pentru acele de deeuri7'' #ectoarele eco o-ice i tere#ate tre1uie curaCate #' , c=eie acor!uri .olu tare cu autorit'ile pu1lice co-pete teG acor!uri care tre1uie #' +ie !e#c=i#e tuturor parte erilor care !ore#c #' , tru ea#c' co !iMiile acor!uluiG , .e!erea reali/'rii o1iecti.elor !e .alori+icare $i reciclare pre.'/ute legi#laia Europea '.

5.5.2. De%e#ri $e ec&ipa en!e elec!rice %i elec!r)nice 5DEEE6

Regle-e t'rile !i !o-e iul ec=ipa-e telor electrice $i electro ice 7EEE9 #ta1ile#c .alorile li-it' pe tru utili/area u or #u#1#ta e c=i-ice ca plu-1G -ercurG ca!-iuG cro- =eDa.ale tG 1i+e ili poli1ro-uraMi #au !i+e il eteri poli1ro-uraMi , a u-ite tipuri !e ec=ipa-e te electrice Ni electro ice. Ace#te regle-e t'ri au ,-pie!icat eli-i area #au eli1erarea pote Mial' , -e!iul , co Cur'tor a -ii !e to e !e #u1#ta Me i ter/i#e Ni au !eter-i at #c=i-1'ri i-porta te , !o-e iul !e#ig >ului !e pro!u# !i U iu ea Europea ' Ni !i , treaga lu-eG #er.i ! toto!at' ca -o!el pe tru legi #i-ilare a!optate !e #tate !i a+ara SpaMiului Eco o-ic Europea . I ter!icMia !e a utili/a -etale grele Ni alte #u1#ta Me c=i-ice periculoa#e , ec=ipa-e tele electrice Ni electro ice a +o#t eDti #' rece t la o ga-' -ult -ai larg' !e pro!u#eG oile or-e au i trat , .igoare !i lu a iulie a a ului &611. Noua legi#laMie .a co tri1ui la creNterea #igura Mei pro!u#elor electro iceG cu- #u t ter-o#tateleG aparatura -e!ical' Ni pa ourile !e co-a !'G ,-pie!icH ! toto!at' eli1erarea #u1#ta Melor periculoa#e , -e!iul , co Cur'tor. Statele -e-1re au la !i#po/iMie 10 lu i pe tru a tra #pu e oile or-e Re#po #a1ilitatea atHt a ge#tio 'rii DEEE cHt $i a +ur i/'rii !e !ate pri.i ! ca tit'ile !e EEE i tro!u#e pe pia' re.i e pro!uc'torilorJ i-portatorilor9. <ro!uc'toriiJi-portatorii pot opta #' ,$i tra #+ere o1ligaiile c'tre o orga i/aie eDter ' 7#i#te- !e co +or-are9 #au #' ,$i , !epli ea#c' o1ligaiile , -o! i !i.i!ual. I !i+ere t !e #i#te-ul pe tru care optea/'G ace#ta tre1uie #' +ie apro1at $i -o itori/at !e c'tre autoritatea aio al' re#po#a1il' cu protecia -e!iului.
&&

Directi.a B%J%&JCEE pri.i ! a-1alaCele $i !e$eurile !e a-1alaCeG cu -o!i+ic'rile $i co-plet'rile ulterioare

Pagina 45 din 61

ianuarie 2013

Regle-e t'rile !i !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor !e ec=ipa-e te electrice $i electro ice 7DEEE9 au ca $i o1iecti.e pri cipale ur-'toareleI pre.e irea apariiei DEEE $i reutili/areaG reciclarea $i alte +or-e !e .alori+icare ale ace#tor tipuri !e !e$euri pe tru a re!uce , cea -ai -are -'#ura ca titatea !e !e$euri eli-i ateP ,-1u 't'irea per+or-a ei !e -e!iu a tuturor operatorilor i-plicai , ciclul !e .ia' al ec=ipa-e telor electrice $i electro ice 7pro!uc'toriG !i#tri1uitori $i co #u-atori9 $i , -o! #pecial a operatorilor eco o-ici !irect i-plicai , tratarea !e$eurilor !e ec=ipa-e te electrice $i electro ice. <e tru , !epli irea ace#tor o1iecti.e #u t ece#are ur-'toareleI crearea u or #i#te-e care #' per-it' !ei 'torilor $i !i#tri1uitorilor +i ali #' pre!ea gratuit !e$eurile la pu ctele !e colectare DEEEP a#igurarea colect'rii !e c'tre !i#tri1uitorii !e ec=ipa-e te electrice $i electro ice a DEEE !e acela#i tip $i , aceea$i ca titate cu ec=ipa-e tulJec=ipa-e tele +ur i/ateP a#igurarea !i#po i1ilit'ii $i acce#i1ilit'iiG pe , treg teritoriul t'riiG a pu ctelor !e colectare ece#areG i H ! co t , #pecial !e !e #itatea populaiei.
5.5.3. A')r$area al!)r $irec!i+e

?Re#po #a1ilitatea pro!uc'torului? o1lig' operatorii eco o-ici #' orga i/e/e tratareaG reutili/areaG reciclareaG .alori+icarea #au eli-i area !e$eurilor !eri.ate !i pro!u#elor lorG acoperi ! co#turile a+ere te ace#tor aciu i. Directi.ele care pro-o.ea/' ace#t pri cipiu #u tI Ec=ipa-e te electrice $i electro ice Q EEE 7Directi.a &66&JB%JCE9 Q tra #pu#' pri Rot'rHrea "u.er ului r. 16*)J&616 pri.i ! !e$eurile !e ec=ipa-e te electrice $i electro ice. Eaterii $i acu-ulatori porta1ili 7Directi.a &66%J%%JCE9 Q tra #pu#' pri Rot'rHrea "u.er ului r. 11*& J &660 pri.i ! regi-ul 1ateriilor $i acu-ulatorilor $i al !e$eurilor !e 1aterii $i acu-ulatori. A-1alaCe $i !e$euri !e a-1alaCe 7Directi.a B4J%&JCEG cu -o!i+ic'rile $i co-plet'rile ulterioare9 > tra #pu#' pri Rot'rHrea "u.er ului r. %&1J&665 pri.i ! ge#tio area a-1alaCelor $i a !e$eurilor !e a-1alaCeG cu -o!i+ic'rile $i co-plet'rile ulterioare. Ve=icule #coa#e !i u/ Q VSU 7Directi.a &666J5*JCEG cu -o!i+ic'rile $i co-plet'rile ulterioare9 tra #pu#' pri Rot'rHrea "u.er ului r. &46%J&664 pri.i ! ge#tio area .e=iculelor $i a .e=iculelor #coa#e !i u/G cu -o!i+ic'rile $i co-plet'rile ulterioare. Co +or- Directi.ei DEEEG pri tre alteleG pro!uc'torii tre1uie #'I +ur i/e/e i +or-aii co #u-atorilor , leg'tur' cu o1ligaMia !e a u eli-i a DEEE>urile ca !eNeuri -u icipale e#ortate Ni !e a e+ectua colectarea #eparat' a ace#toraG precu- Ni , leg'tur' cu #i#te-ele !e colectare Ni rolul ace#tora , ge#tio area DEEE>urilorP i #tituie u #i#te- !e preluare !e la co #u-atori a DEEE>urilor , -o! gratuitP +i a Marea recuper'rii DEEE>urilor !e la pu ctele !e colectare i clu#i. tratareaG .alori+icarea Ni eli-i area ace#toraP

Pagina 46 din 61

ianuarie 2013

, curaCarea proiect'rii Ni pro!ucerii !e ec=ipa-e te electrice Ni electro ice pri proce!ee care #' Mi ' #ea-a pe !epli !e ceri Mele !e reparareG po#i1il' ,-1u 't'MireG re+olo#ireG !e-o tare Ni reciclare Ni care #' +acilite/e ace#te operaMiu i. Co +or- Directi.ei pri.i ! 1ateriile Ni acu-ulatorii Ni !eNeurile !e 1aterii Ni acu-ulatoriI #e i ter/ice i tro!ucerea pe piaM' a a u-itor 1aterii Ni acu-ulatori care co Mi -ercur #au ca!-iuP tre1uie #' #e #ta1ilea#c' #i#te-e !e colectare care #' per-it' utili/atorilor +i ali #' eli-i e toate !eNeurile !e 1aterii Ni acu-ulatori porta1ili , -o! co .e a1il Ni gratuitP pro!uc'torii tre1uie #' +i a Me/e co#turile !e colectareG tratare Ni reciclare a tuturor 1ateriilor Ni acu-ulatorilor colectaMiG !i care #e !e!uce pro+itul reali/at pri .H /area -aterialelor recuperateP pro!uc'torii !e 1aterii Ni acu-ulatori Ni pro!uc'torii !e alte pro!u#e care co Mi o 1aterie #au u acu-ulator #u t re#po #a1ili pe tru ge#tio area !eNeurilor !e 1aterii Ni acu-ulatori pe care ,i i tro!uc pe piaM'. Directi.a pri.i ! .e=iculele #coa#e !i u/ 7VSU9 are #copul !e a re!uce ca titatea !e !e$euri pro.e ite !e la .e=icule #coa#e !i u/. Acea#ta i clu!e pri tre altele pre.e!eri re+eritoare laI tratarea 7!e/-e-1rarea9 VSUP #ta1ilireaG !e c'tre pro!uc'toriG a #i#te-elor !e colectare pe tru toate .e=iculele #coa#e !i u/ $i tra #+erarea ace#tora c'tre i #talaii autori/ate !e tratareP eli1erarea certi+icatului !e !i#trugere !e c'tre i #talaiile !e tratare #au !e c'tre .H /'tori #au , trepri !eri !e colectareG , u-ele u ei i #talaMii !e tratare autori/ateP pre!area +'r' co#turi !e c'tre ulti-ul !eMi 'tor NiJ#au proprietar a .e=iculului #co# !i u/ c'tre o i #talaMie !e tratare autori/at'.

;0=0 Re"p)n"a'ili!a!ea eI!in"( a pr)$#c(!)r#l#i R'#pu !erea eDti #' a pro!uc'torului&* 7RE<9G 1a/at' pe pri cipiul Lpoluatorul pl'te$te? e#te u co cept utili/at , politica !e -e!iuG acio H ! pe tru pre.e irea polu'rii $i -i i-i/area !e$eurilorG #ti-ulH ! pro!ucia curat'.

&*

Extended Producers Responsibility (EPR)

Pagina 47 din 61

ianuarie 2013

Figura r. %&4 RE< 7.e/i +igura r. %9 repre/i t' o politic' !e -e!iu , care re#po #a1ilitatea pro!uc'torului u ui pro!u# e#te eDti #' pH ' la #ta!iul po#t>co #u- al ciclului !e .ia' al u ui pro!u#. Cre$terea re#po #a1ilit'ii pro!uc'torului pri !epla#area u ei p'ri a re#po #a1ilt'ii !e la utili/atorul +i alG -u icipalit'i $i alte autorit'i localeJregio ale , apoi c'tre pro!uc'tor are !ou' caracteri#tici !e 1a/'I Sti-ule te pe tru pro!uc'tori pe tru a , corpora co #i!eraiile !e -e!iu , proiectarea pro!u#elor lor. I-ple-e tarea RE< , politica !e -e!iu #e re+er' atHt la pro!u#G cHt $i la !e$euG $i poate +i pu tea !e leg'tur' !i tre politicile !e ge#tio are a !e$eurilor $i politicile !e -e!iu orie tate pe pro!u#. <ri cipiul RE< #e 1a/ea/' pe trei -ari o1iecti.e !e -e!iuI a9 ,-1u 't'irea ?!e#ig ?>ului pro!u#elorP 19 reutili/area pro!u#ului $i -aterialelor !e calitate pri colectarea e+icie t' $i reciclareI i. ii. colectare e+icie t'P tratarea pro!u#elor colectate , co !iii !e protecie a -e!iului.

c9 gra! , alt !e reutili/are a pro!u#ului $i -aterialelor !e calitate pri re+olo#ire $i reciclare

&4

Stu!iu pri.i ! re#po #a1ilitatea pro!uc'torului $i tra#a1ilitatea !e$eurilor $i pri.i ! tari+ul -i i- ece#ar pe tru operarea #er.iciului !e #alu1ritate , -e!iul ur1a $i ruralG INCD<A Eucure$tiG &611

Pagina 48 din 61

ianuarie 2013

Ai i#terul Ae!iului $i Sc=i-1'rilor Cli-atice pe 1a/a u or #tu!ii !e i-pact .a a ali/a oportu itatea aplic'rii r'#pu !erii eDti #e a pro!uc'torului pe tru ur-'toarele +luDuri !e !e$euriI a-1alaCe $i !e$euri !e a-1alaCeG ec=ipa-e te electrice $i electro ice 7EEE>uri9G .e=icule #coa#e !i u/G 1aterii $i acu-ulatori porta1ili. ;0A0 De%e#rile $in c)n"!r#c1ii %i $e )l(ri 5 $e%e#rile $in CDD6 ti-pul co #trucieiG re o.'rii #au !e/a+ect'rii u ei #tructuri #u t ge erate ca tit'i -ari !e !e$euri care au u i-pact co #i!era1il a#upra -e!iului. Folo#irea u or rute alter ati.e !e ge#tio are poate !uce la ,-1u 't'irea -e!iului $i re!ucerea u or co#turi. 3uH ! , co #i!erare +aptul c' la !ata ela1or'rii ace#tei #trategii Ro-a ia u are u ca!ru legal #peci+ic !e$eurilor !i co #trucii $i !e-ol'riiG iar 3egea r. &11J&611 la art. 1) #ta1ile$te pe tru pro!uc'torii !e !e$euri $i autorit'ile a!-i i#traiei pu1lice locale o1ligaia !e a ati ge Opn ;n anul 2020$ un nivel de pre#tire pentru reutili are$ reciclare "i alte operaiuni de valori%icare !aterial$ inclusiv operaiuni de u!plere ra!bleiere care utili ea de"euri pentru a ;nlocui alte !ateriale$ de !ini!u! 70: din !asa cantitilor de de"euri nepericuloase provenite din activiti de construcie "i de!olri$ cu e=cepia !aterialelor #eolo#ice naturale de%inite la cate#oria 17 0) 04 din Hotrrea Guvernului nr. 8)6/2002$ cu co!pletrile ulterioare?G ela1oratorul #trategiei co #i!er' c' ace#t capitol tre1uie #' o+ere o #erie !e i +or-aii !etaliate a#upra ge#tiu ii ace#tui +luD !e !e$euri pri pri#-a a ali/ei ciclului !e .ia' 73CA9 aplicat' ierar=iei !e$eurilorG $i u u-ai. A ali/a 3CA aplicat' la i.elul +iec'rei etape a ierar=iei !e$eurilor poate +ur i/a #oluii !e ge#tio are a !e$eurilor !i C8D. Cu- poate #priCi i 3CA ierar=ia !e$eurilor( 3CA aCut' la +or-ularea u or , tre1'riG la toate i.elurile ierar=iei !e$eurilorG cu- ar +iI EDi#t' ca/uri , care re+olo#irea co-po e telor !e co #trucie ar putea !uce la cre$terea i-pactului a#upra -e!iului( E#te , tot!eau a -ai 1i e #' recicl'- !e$eurile !i C 8 D co-parati. cu eli-i area pri !epo/itare( 3CA a1or!ea/'G !e a#e-e eaG , tre1'ri cu pri.ire la -o!ul !e a re!uce i-pactul a#upra -e!iuluiI Care e#te cea -ai a!ec.at' te= ologie !e cur'are a ga/ului , ca/ul i #talaiilor !e i ci erare a !e$eurilor( De$eurile !i C8D tre1uie colectate ,-preu ' #au #eparat( 1revenirea generrii deeurilor <re.e irea e#te cea -ai 1u ' #oluie po#i1il' pe tru -e!iuG !i -o-e t ce re#ur#ele u #>au pier!ut , c' iar e+ectele egati.e a#upra -e!iului a#ociate cu -a age-e tul !e$eurilorG u -ai apar. <re.e irea 7a#t+el cu- #u t e#te !e+i it' , Directi.a &660JB0 pri.i ! !e$eurile9 #e re+er' la -'#urile luate pe tru re!ucerea e+ectelor a!.er#e ge erate !e !e$euri a#upra -e!iului $i a#upra #' 't'ii u-a eG 7!e eDe-pluG re!ucerea co i utului !e #u1#ta e oci.e !i -ateriale $i pro!u#e9.

Pagina 49 din 61

ianuarie 2013

Oportu it'ile !e pre.e ire a !e$eurilor apar pe , tregul ciclu !e .ia' al u ui proiect !e co #trucie #au !e-olare. Fa/a !e proiectareG !e eDe-pluG pri alegerea -aterialelor $i te= icilor !e#ig o+er' -ulte oportu it'i pe tru re!ucerea i-pactului a#upra -e!iului atHt a -aterialelor cHt $i a !e$eurilor. I ter.e iile !e pre.e ire a ge er'rii !e$eurilor pot .aria !e la aciu i #i-ple ce pot a.ea loc pe a-pla#a-e tG cu- ar +i i tro!ucerea tra #portatorilor !e gip#>carto 7pe tru #ca!erea u-'rului !e pl'ci !i#tru#e9G la etapa !e proiectare pri re!ucerea ca tit'iilor !e gip# ece#are. 'oncepte c?eie ale anali ei ciclului de via 3CA e#te util' pe tru e.i!e ierea ca/urilor , care -'#urile !e pre.e ire a !e$eurilor pot a.ea u ri#c a#upra -e!iului co-parati. cu #ituaia , care u #>ar aplica. De eDe-pluG re!ucerea .olu-ului !e -aterial +olo#it pe tru a-1alaCele ece#are co-po e telor 7-aterialelor9 !e co #trucie u eori poate co !uce la !eterior'ri +rec.e te ale a-1alaCelor $i i-plicit a -aterialelor. A#t+el , cHtG pe tru a +i ali/area proiectul .or +i ece#are -ult -ai -ulte -ateriale. 1regtirea pentru reutilizare Reutili/area , #ea- ' c' u pro!u#G co-po e tele #ale #au , treaga cl'!ireJ#tructur' #u t utili/ate !i ou , acela$i #copG , loc #' +ie !e-o tat #au !e-olat' $i tri-i#Jtri-i#' #pre reciclareG .alori+icare #au eli-i are. X<reg'tirea pe tru reutili/areX #e re+er' la e+ectuarea u or operaii !e .eri+icareG cur'are #au reparare care #' per-it' !e$eurilor #' +ie reutili/ate +'r' ici o alt' operaiu e !e pre>proce#are. Foarte a!e#eaG 1e e+iciile !e reutili/'rii #u t #i-pleG $i a u-e e.itarea ece#it'ii +a1ric'rii u ui pro!u# ou. U eDe-plu e#te reutili/area !irect' a co tai erelorG c'r'-i/ilor #au a altor -ateriale !e pe a-pla#a-e t. Cu toate ace#teaG reutili/area poate , #e- aI U #i#te- !e colectare #eparat' $i retur are , ca/ul , care pro!u#ul u e#te reutili/at poe acela$i a-pla#a-e tP O etapa !e cur'are #au reco !itio areP E-i#ii pro.e ite !e la tra #port , ca/ul , care pro!u#ul reutili/a1il are u .olu- -ai -are !ecHt e#te e.oie #au , ca/ul , care i +ra#tructura !e reco !iio are e#te li-itat' iar -aterialele tre1uie tra #portate pe u alt a-pla#a-e tP

'oncept c?eie al anali ei ciclului de via 3CA poate +i utili/at pe tru a !e-o #tra a.a taCele $i !e/a.a taCele !e -e!iu ale !i+eritelor opiu i $i i iiati.e !e re>utili/are. Reciclarea <ro!ucia #olicit' ca tit'i #e- i+icati.e !e e ergie $i -aterii pri-e , ti-p ce reciclarea a!uce 1e e+icii !e -e!iu. #'G o #erie !e +actori pot i +lue a , -o! #e- i+icati. co-paraia !i tre reciclare $i celelalte alter ati.e 7!e eDe-pluG recuperarea e ergiei $i eli-i area9 $i a u-eI !i#ta a pH ' la i #talaia !e reproce#are $i tipul !e tra #port utili/atP
Pagina 50 din 61 ianuarie 2013

e+icie a recicl'rii 7cHt !e -ult pro!u# #e pier!e , proce#9P calitatea pro!u#elor #ecu !areP $i pro!u#ul 7ele9 care .a 7.or9 , locui -aterialul reciclat.

3alorificarea energetic O alter ati.' la .alori+icarea -aterial' 7reciclarea9 e#te recuperarea e ergiei co i ute !e !e$euri. Ace#t lucru poate !uce la 1e e+icii #e- i+icati.e !e -e!iuG , #pecial pe tru -aterialele care au o putere calorica -are. De eDe-pluG co-parati. cu operaia !e !epo/itareG o to ' !e !e$euri !e lei ci erate a!uc e#ti-ati. o eco o-ie !e e-i#ii !e ga/e cu e+ect !e #er' !e 6G5 > * to e CO& ec=i.ale tJto a !e !e$eu !ac' ace#ta e#te i ci erat. 7;RA<G &66)9&5 'oncepte c?eie ale anali ei ciclului de via <ara-etrii !i+erii pot i +lue a , -o! #e- i+icati. a-ploarea i-pactului $i 1e e+iciilor a#ociate atu ci cH ! #e co-par' acea#t' rut' cu alte i.eluri ale ierar=iei !e$eurilor 7eDI reciclarea $i eli-i area9. De eDe-pluG tipul !e$eului i ci eratG co i utul #'u caloricG ca titatea !e e ergie captat' $i !e tipul !e e ergie pe care o , locuie$te. 'liminarea prin depozitare 3a 1a/a ierar=iei !e$eurilor #e a+l' !epo/itarea care tre1uie aplicat' u-ai , ca/ul , care u poate +i e.itat'. De eDe-plu , ca/ul !e$eurilor periculoa#e $i a re/i!uurilor !e la i ci erare.

'oncepte c?eie ale anali ei ciclului de via EDi#t' o #erie !e +actori i-porta i care tre1uie luai , co #i!erare atu ci cH ! #e !eter-i ' i-pactul !epo/it'rii !e$eurilor !i C 8 DG , #' pe pri-ul loc #e #ituea/' co-po/iia. AaCoritatea !e$eurilor !i C 8 D #u t i erte $i a#t+el u #e .or !egra!a , tr>u !epo/it !e !e$euriG , #' u ele -aterialeG cu- ar +i le- ulG #e .or !egra!a , ti-p $i .or pro!uce u ga/ care are e+ect !e #er' co tri1ui ! puter ic la #c=i-1'rile cli-atice. Iar , acela$i ti-p ele-e tele periculoa#e pre/e te , !e$eurile !i C8D pot i +lue a co-po/iia le.igatului. trepri !erile 7titularii !e acti.it'i !e co #truciiJ!e-ol'ri9 $i autorit'ile pu1lice locale tre1uie #' utili/e/e a ali/a ciclului !e .ia' la e.aluarea proiectelorG la -o-e tul ac=i/iiilor !e -ateriale $i la #ta1ilirea o1iecti.elor !e ge#tio are a !e$eurilor pe a-pla#a-e t. Titularul acti.it'ii !e co #trucie tre1uie #' i!e ti+ice cele -ai 1u e #oluii !e -e!iu legate !e co #truirea u ei #tructuriG #' cua ti+ice 1e e+iciile $i #' reali/e/e o1iecti.ele i-pu#e pri 3egea r. &11J&611 pri.i ! regi-ul !e$eurilor. A trepre orii $i co #tructorii tre1uie #' utili/e/e a ali/a ciclului !e .ia' la e.aluarea per+or-a ei !e -e!iu a te= icilor +olo#ite $i la i!e ti+icarea -eto!elor !e cre$tere a e+icie ei care pot !uceG !e a#e-e eaG la re!ucerea co#turilor. <e tru a !eci!e cu pri.ire la cel -ai 1u -o! !e ge#tio are a

&5

;RA< 7&66)9 I ter atio al Re.ie@ o+ 3i+e CYcle A##e##-e t#. ;RA<G Ea 1urYG U\.

Pagina 51 din 61

ianuarie 2013

!e$eurilor ge erate pe a-pla#a-e t tre1uie #' acor!e prioritate -aterialelor care o+er' cele -ai -ari eco o-ii !e -e!iu $i #' !e-o #tre/e c' !e#ig >ulJproce#eleJoperaiu ile care .or a.ea locG .or co !uce la -i i-i/area i-pactul a#upra -e!iului al !e$eurilor !i C 8 D.

;0L0 Bi)$e%e#rile O -are parte 75)V&%9 !i ca titatea !e !e$euri -u icipale ge erate e#te repre/e tat' !e 1io!e$euri 7de"euri biode#radabile provenite din #rdini "i parcuri$ de"eurile ali!entare sau cele provenite din buctriile #ospodriilor private$ restaurantelor$ %ir!elor de caterin# ori din !a#a ine de vn are cu a!nuntul$ co!patibile cu de"eurile provenite din unitile de prelucrare a produselor ali!entare&)9. Depo/itarea ace#tora are e+ecte e+a#te a#upra -e!iului 7e-i#ii !e -eta G ga/ cu e+ect !e #er' $i co tri1uie la , c'l/irea glo1al'9 $i #' 't'ii oa-e ilor. De aceeaG Directi.a pri.i ! !epo/itarea !e$eurilor i-pu e u gra+ic !e !i-i uare a ca tit'ii !e !e$euri 1io!egra!a1ile !epo/itate. Cea -ai -are parte !i +racia 1io!egra!a1il' pro.i e !i -e!iul ur1a G aproDi-ati. 56V !i populaia Ro-H iei locui ! , -e!iul ur1a . Co-po#tarea i !i.i!ual' u e#te rele.a t' , ca/ul ora$elorG , #' , ora$ele -iciJ/o a rural' poate +i aplicat' !e$i #>a o1#er.at c' pri te !i a !e a a.ea cHt -ai -ult co +ortG !e$eurile orga ice au !e.e it o parte !i ce , ce -ai co #i#te t' a !e$eurilor -e aCere. O alt' pro1le-' a aglo-er'rilor ur1a e e#te repre/e tat' !e !e$eurile pro.e ite !e la pro!u#ele ali-e tare !eoarece co-porta-e tul co #u-atorilor #e 1a/ea/' pe i!eea ?ac=i/iio 'rii , ca tit'i cHt -ai -ari? +'r' a a ali/a , #' !ac' pot utili/a pro!u#ele , perioa!a !e gara ie. A#t+elG #tu!ii &0 rece te #ugerea/'G !e eDe-pluG c' &6 !e -ilioa e to e !e e-i#ii !e CO& #u t create $i %G& -iliar!e !e litri cu1i !e ap' #u t utili/ate pe tru a pro!uce 1% -ilioa e !e to e !e pro!u#e ali-e tare iro#ite. <re.e irea ge er'rii !e$eurilor ali-e tare $i !e 1'uturi o+er' cele -ai #u1#ta iale 1e e+icii pe tru -e!iu $i cH$tiguri eco o-iceG -ult -ai -ult c=iar !ecHt orice +or-' !e tratare !i#po i1il' , pre/e t. Relati. la !epo/itareG +iecare to ' !e !e$euri ali-e tare care u #e -ai !epo/itea/' co !uce la e.itarea a 4G& to e e-i#ii !e CO&G , ti-p ce proce!eul !ige#tiei a aero1e 7cea -ai per+or-a t' opiu e !e tratare9 e.it' pro!ucerea a 566 Wg CO&. U it'ile $i , trepri !erile au u rol c=eie , re!ucerea ca tit'ilor !e !e$euri ali-e tare. EDi#t' o #erie !e -'#uri i o.atoare care #e pot i-ple-e ta pe tru a aCuta co #u-atorii , a re!uce ca tit'ile !e a#t+el !e !e$euriI #oluii !e a-1alareG a-1alaCe .ariate ca $i !i-e #iu iG i +or-area e.i!e t' a#upra co !iiilor !e !epo/itareG i #truciu i !e g'tit $i pro-o.area utili/'rii pro!u#elor pH ' la epui/area ca tit'ilor ac=i/iio ate. Ai i#terul Ae!iului $i Sc=i-1'rilor Cli-atice pri age iile #ale locale .a , curaCa autorit'ile pu1lice locale , proce#ul !e ge#tio are !ura1il' a !e$eurilor ali-e tare pri +ur i/area !e #priCi te= ic $i co #iliere cu pri.ire la -o!ul !e colecare $i tratareG opiu i care #' r'#pu !' e.oilor locale.

&% &)

Raportul pri.i ! #tarea -e!iuluiG AN<AG &616 GA eDa 1 pct. * !i 3egea r. &11J&611

&0

Depart-e t +or E .iro -e tG Foo! a ! Rural A++air 7DEFRA9 Q Re.i@e! ;a#te StrategY +or E gla !G &611

Pagina 52 din 61

ianuarie 2013

Ai i#terul Ae!iului $i Sc=i-1'rilor Cli-atice .a ur-'ri #' +ac' proce#ul !e i-ple-e tare a practicilor !e pre.e ire cHt -ai u$or atHt pe tru -e!iul !e a+aceri cHt $i pe tru co #u-atori !e eDe-pluI pri #c=i-1ul !e eDperie ' $i , elegere a celor -ai 1u e practici !e>a lu gul la ului !e apro.i/io areP orga i/area !e co-u ic'ri , care #e pot pre/e ta ,-1u 't'irile !e !e#ig ale pro!u#elorP a gaCarea co #u-atorilorP , curaCarea i o.'riiP #u#i erea parte eriatelor , rH !ul , trepri !erilorG autorit'ilor locale $i #ociet'ii ci.ile , #copul pre.e irii ge er'rii !e$eurilor ali-e tare.

Ro-H ia e#te reco-a !at' i tro!ucerea colect'rii #eparate a ur1a -ai pui !e #G , /o ele .er/i ale -arilor ora$e $i , u ele u proce t !e &5 Q *5V !i populaie. 3a , ceputul a ului &611G la !e i #talaii $i plat+or-e !e co-po#tare +u cio ale 7autori/ate #au , S)l#1iile $e rec#perareKreciclare %i $e re$#cere a +i al'G !i#po i1ile la ace#t -o-e tG #u tI

-ateriei 1io!egra!a1ile , -e!iul /o e ruraleG ace#tea repre/e tH ! i.el aio alG erau u u-'r !e %6 cur# !e autori/are9.

a!eriil)r 'i)$egra$a'ile tri-i#e #pre eli-i are

co-po#tarea 7!egra!are aero1'9 cu pro!ucere !e co-po#t utili/a1ilP +er-e tare 7!ige#tie9 a aero1' cu pro!ucere !e 1ioga/P tratare ter-ic'P tratare -eca o>1iologic' 7!egra!are aero1'9 cu pro!ucere !e !e$euri #ta1ili/ateG !epo/ita1ile. Toate !e$eurile 1io!egra!a1ile co tri1uie #e- i+icati. la e-i#iile !e ga/e cu e+ect !e #er' atu ci cH ! #u t !epo/itate. <e tru !e$eurile care #e !egra!ea/' rapi!G cu- ar +i !e$eurile pro.e ite !e la pro!u#ele ali-e tare #au !e 1uc't'rieG !ige#tia a aero1' a!uce 1e e+icii !i pu ct !e .e!ere al #c=i-1'rilor cli-atice co-parati. cu !epo/itareaG , ti-p ce proce#ul !e co-po#tare are u pote ial e.i!e t , #tocarea car1o ului , #ol $i ,-1u 't'irea +ertilit'ii #oluluiG care pot co +eri a.a taCe #upli-e tare pri.i ! #c=i-1'rile cli-atice. +. Aciu ile pot .i/aI i. , curaCarea te= ologiei !e !ige#tie 7+er-e tare9 a aero1'P ii. , curaCarea co-po#t'rii la i.elul go#po!'riilor i !i.i!uale. Autorit'ile pu1lice locale tre1uie #'I pro-o.e/e $i #' #ti-ule/e co-po#tarea i !i.i!ual' , -e!iul ruralP ge erali/e/e #i#te-ul !e co-po#tare a !e#eurilor .er/i 7!e$euri !i parcuriG gr'!i i $i piee9P i!e ti+ice $i #' i-ple-e te/e -'#uri pe tru re!irecio area !e la !epo/itare a !e$eurilor ali-e tareP !erule/e ca-pa ii !e i +or-are $i #e #i1ili/are !irecio ate c'tre pu1licul larg pri.i ! co $tie ti/area pro1le-elor !e -e!iuG i clu#i. a#upra -eto!elor $i opiu ile !e tratare a !e$eurilorP i te #i+ice colectarea #eparat' a !e$eurilor orga ice #u#i ' !e/.oltarea u or i #talaii !e !ige#tie a aero1'G tratare -eca o>1iologic' 7!egra!are aero1'9G i ci erare regio al'.

Pagina 53 din 61

ianuarie 2013

=0 .MPRIREA RESPONSABILITILOR <e tru , !epli irea o1iecti.elor #trategice , !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor e#te ece#ar' i-plicareaG practicG a , tregii #ociet'iG care .a tre1ui #' ,$i ,-part' re#po #a1ilit'ileI Productori de bunuri Q .or tre1ui #' reali/e/e pro!u#e utili/H ! -ai -ulte -ateriale reciclate $i -ai pui e -aterii pri-e erege era1ile. De a#e-e eaG .or tre1ui #' proiecte/e pro!u#e care #' ge ere/e -ai pui e !e$euri $i #' ,$i a#u-e re#po #a1ilitatea pri.i ! i-pactul a#upra -e!iului al pro!u#elor lor pe !urata , tregului ciclu !e .ia' al ace#toraP 'o!ercianiiI o o .or tre1ui #' re!uc' ca tit'ile !e !e$euri ge erate !i pro!u#elorG acti.itatea !e co-erciali/are a

.or i iia ca-pa ii !e #e #i1ili/are $i !e i +or-are !irecio ate c'tre pu1licul larg #au c'tre o categorie #peci+ic' !e co #u-atori re+eritor la pre.e irea ge er'rii !e$eurilor.

Generatori de de"euri 2persoane %i ice "i 9uridice8 Q o .or a.ea po#i1ilitatea #' ,$i re!uc' ca tit'ile !e !e$euriG ac=i/iio H ! pro!u#e $i #er.icii care ge erea/' -ai pui e !e$euri pri -o!i+icarea co-porta-e tului !e co #u- re!ucH ! a#t+el i-pactul a#upra -e!iuluiG au o1ligaia #' ,$i #epare !e$eurile , .e!erea recicl'riiP

0utoriti publice centrale "i locale 7-e!iuG a!-i i#traieG #' 'tateG i !u#trieG +i a e9 Q o .or tre1ui #' a#igure #er.icii a!ec.ate pe tru ge#tio area tuturor categoriilor !e !e$euriG pe tru +iecare pa# !i ierar=ia !e$eurilor .or tre1ui #' a#igure i +or-area $i co #tie ti/area populaiei pri.i ! po#i1ilit'ile !e re!ucere a ca tit'ilor !e !e$euri ge erateG precu- $i a#upra opiu ilor !e ge#tio area a !e$eurilorP

@ndustria de #estionare a de"eurilor Q .a tre1ui #' i .e#tea#c' , cele -ai 1u e te= ici !i#po i1ile !i !o-e iul reciclariiJ.alori+icarii !e$eurilor $i #' a#igure #er.icii co .e a1ile !e ge#tio are a !e$eurilor pe tru utili/atoriG a#t+el , cHt #' per-it' ace#tora #' ,$i recicle/e $i .alori+ice !e$eurilor ge erate. 0sociaii pro%esionale$ institute de cercetareAde voltare "i /4GAuri Q .or a.ea u rol i-porta t atHt , !e/.oltarea cu oa$teriiG cHt $i , i +or-area $i co $tie ti/area pri.i ! opiu ile !e re!ucere a ca tit'ilor !e !e$euri $i !e ge#tio are a ace#tora. A0 RECUPERAREA ENERGIEI 5energii regenera'ile6

Co +or- !atelor #tati#tice pu1licate !e AN<A , cola1orare cu I #titutul Naio al !e Stati#tic'G co-po/iia !e$eurilor -e aCere $i a#i-ila1ileG , a ul &66BG e#te ur-'toareaI

Pagina 54 din 61

ianuarie 2013

Se re-arc' proce tul +oarte -are !e !e$euri 1io!egra!a1ileG care , !irecMio ate c'tre !epo/itele !e !e$euri.

-o-e tul !e +aa #u t

Aplicarea Directi.ei &660JB0JEC i-pu e 'rii oa#tre o1iecti.e a-1iioa#eI reciclarea pH ' , &6&6 , proporie !e 56V a !e$eurilor -e aCere $i )6V a !e$eurilor !i co #trucie $i !e-olare. De a#e-e eaG legi#laia europea ' i-pu e o1iecti.e !e reciclareJ.alori+icare pe tru -aterialele !i a-1alaCe 7#ticl'G -etaleG pla#tice9G precu- $i pe tru !e$eurile 1io!egra!a1ile. #' !eNeurile re/i!uale Ni +raciileG care u re#pect' #ta !ar!ele !e reciclareG !ar au o .aloare caloric' ri!icat' 7!e eDe-pluG !eNeurile re/i!uale -u icipaleG pla#ticulG =Hrtia9 pot +i Ni ar tre1ui #' +ie #upu#e u ui trata-e t ter-ic , i #talaMii cu recuperare !e e ergie ec=ipate core#pu /'tor. pre/e t eDi#t' u-eroa#e opiu i te= ice 7cu gra!e !i+erite !e -aturitate9G pe tru .alori+icarea e ergetic' a pote ialului util !i !e$eurile -u icipale. Alegerea ace#tora re#pectH ! , #' legi#laia europe ' $i aio al' , !o-e iuG !epi !e !e 1e e+iciile a#ociate +iec'rei opiu iG cH$tigurile reali/ate !i pu ct !e .e!ere al proteciei -e!iuluiG !ar $i !e cu oa$terea u or !ate e#e ialeG cu- ar +i co-po/iia $i puterea caloric' a !e$eurilor -u icipale. I-ple-e tarea u ui -o!el #au altul !e ge erare a e ergiei electrice ar putea ,-1u 't'i $i -ai -ult utili/area e ergiei rege era1ile !eri.ate !i !e$euri. -o! #i-ilar 1iocar1ura ii pro.e ii !i !e$euri pot o+eri !e>a lu gul ciclului !e .ia' o re!ucere a e-i#iilor !e ga/e cu e+ect !e #er'G a.H ! o !ura1ilitate 1u ' !i pu ct !e .e!ere al caracteri#ticilor , co-paraie cu acele culturi care #tau la 1a/a 1ioco-1u#ti1ililor. E#te recu o#cut +aptul c' , Ro-a ia pote ialul !e recuperare a e ergiei !i !e$euri u e#te eDploatat , tr>u proce t #e- i+icati.G +ii ! utili/at' , co ti uare eli-i area pri !epo/itare , tr>u gra! +oarte ri!icatG gra! -oti.at , -are parte pri i.elul !e #uporta1ilitate al populatiei pe tru plata taDelorJtari+elor !e eli-i are a !e#eurilor. . Cu toate ace#teaG autorit'ile co-pete te #u t co $tie te !e +aptul c' tre1uie #' #e i tro!uc' te= ici $i te= ologii oi pe tru ge#tio area !e$eurilor. Nea.H ! cu o$ti ele $i eDperie a ece#ar' pe tru a i tegra a#t+el !e te= ologii la i.el aio alG Ai i#terul Ae!iului $i Sc=i-1'rilor Cli-atice ,$i propu e ca , perioa!a ur-'toare #' #u#i ' co ceptul !e ?Baste to ener#C?G i H ! co t !e ur-'toarele a#pecteI o ece#itatea i-ple-e t'rii u ui #i#te- .ia1il !e colectare #eparat' !irect la #ur#' $i !e reciclare a !e$eurilor , #copul ati gerii o1ligaiilor a#u-ate ca Stat Ae-1ruG

Pagina 55 din 61

ianuarie 2013

o o

o o

Ro-H ia !ei e 7la !ata ela1or'rii ace#tei #trategii9 o capacitate !e tratare ter-ic' , i !u#tria ci-e tului 7co>i ci erare9 !e circa %66.666 t !e !e$euri a ualG ceea ce repre/i t' circa )V !i ca titatea ge erat'P Ro-H ia are e.oie #' , locuia#c' cea -ai -are parte !i i #talaiile !e ge erare a e ergiei ter-ice a+ere te -arilor localit'i ce !i#pu !e , c'l/ire ter-ic' ce trali/at'G , locuire ce poate +i reali/at' utili/H ! i #talaii !e tratare ter-ic' cu recuperare !e e ergieG ceea ce poate co #u-a aproDi-ati. 15V > &6V !i ca titatea !e !e$euri ge erat'P o1ligati.itatea i-ple-e t'rii u or progra-e acti.e pe tru re#pectarea ierar=iei !e$eurilorG re!ucerea ca tit'ilor !e !e$euri -u icipale !epo/itateP

I ci erareaJco>i ci erarea poate repre/e ta o Ooptiu e? !e co-pletare a #i#te-ului !e -a age-e t i tegrat al !e$eurilor. Nu poate +i , #' i-ple-e tat' u-ai pe tru Oe+icie a e ergetic'? ea tre1uie #' .i ' , co-pletarea #i#te-ului i tegrat !e -a age-e t al !e$eurilor $i , corelare cu i tro!ucerea colect'rii #electi.eG a #taiilor !e tra #+erG a #taiilor !e #ortareG a #taiilor !e co-po#tare etc. acela$i ti-p #e .a co tri1ui la #ca!erea gra!ului !e utili/are a co-1u#ti1ililor tra!iio ali $i la re#pectarea i telor !e e-i#ii !e ga/e cu e+ect !e #er'. Cu toate ace#tea tre1uie -e io at +aptul c'G proce#ele i !u#triale care pot utili/a !e$euri -u icipale !rept co-1u#ti1il #ecu !ar au e.oie !e o +racie cu u i.el caloric ri!icat. <e tru a o1Mi e o a#t+el !e +racMie tre1uie #' eDi#te o etap' !e pre>tratare a !e$eurilor -u icipale #oli!e iar tratarea -eca ico> 1iologic' 7TAE9 poate +i o opiu e +oarte 1u '. Tratarea -eca ico>1iologic' 7TAE9 repre/i t' u tratare a !eNeurilor re/i!uale care co-1i 'I ter-e utili/at pe tru proce#ele $i i #talaiile !e

#epararea -eca ic' a !i+eritelor +luDuri $i +racii !e !eNeuriG !e eDe-pluG -aterialele recicla1ileG !eNeurile 1io!egra!a1ileG !eNeurile cu o putere caloric' #uperioar' Ni !eNeurile i erteP tratarea 1iologic' a +racMiei 1io!egra!a1ile. Di+eritele i #talaii !e TAE .aria/' !i pu ct !e .e!ere aI proce#ului !e #eparare -eca ic' J #ortare > !e la u #i-plu O#cree i g? la #ortarea auto-at' Ni #epararea pe !i+erite categorii !e !eNeuriP proce#ului 1iologic !e tratareI o o +ie #u t aero1e 7tratarea , 1ra/!e #au , #i#te-e !e co tai ere !e#c=i#e9 #au a aero1e 7tratarea , ca-ere !e !ige#tie9 Q !ige#tia a aero1'P

pro!u#elor o1i ute > !e la o +racMie i ert' ] u 1io>!eNeu #ta1ili/at , tr>o co +iguraie !e 1a/' a proce#uluiG la -ateriale recicla1ileG 1ioga/G co-po#tG co-1u#ti1il !eri.at !i !e$euri 2re%use derived %uel A+&69 #au co-1u#ti1il !eri.at !i !e$euri #oli!e 7solid derived %uel A*+69 , co +iguraMii !e proce# -ult -ai co-pleDe. @er en!area 5$ige"!ia6 anaer)'( Di pu ct !e .e!ere al ierar=iei !e$eurilorG !ige#tia a aero1a e#te cla#i+icat'G ; ge eralG , operaii !e recuperare?G !eoarece , ur-a proce#ului re/ult' u pro!u# utili/a1il Z 1ioga/ul. Dige#tia a aero1' pre#upu e !ou' etape pri cipaleI
Pagina 56 din 61

Oalte

ianuarie 2013

pre>tratare 7-'ru ireG cer ere9 a !e$eurilor $i +er-e tare 7tratare cu aCutorul -icro>orga i#-elor , -e!iu a aero19.

ur-a proce#ului !e +er-e tare re/ult' u !ige#tat 7#u1#trat9 care e#teG ulterior !e#=i!ra!at $i poate +i utili/at ca $i co-po#t. <artea lic=i!a e#te rei tro!u#' , proce#ul !e +er-e tare. Ur-are a ace#tui proce# #e o1i ca $i pro!u#i +i ali co-po#t $i 1ioga/ 756>)6V -eta G *6>56V CO &9. ceea ce pri.e$te 1ala a e ergetic' 7 ece#arJpro!ucieJ et9 acea#ta e#te e#ti-at' la >%6 Q 06J1&6 Q *16J156 Q &56W;=Jt -aterial !e i trare. Di pu ct !e .e!ere al criteriilor !e -e!iuG !ige#tia a aero1' pre#upu e u i-pact -ai #c'/ut !ecat reciclarea !e$eurilorG , #pecial pe tru a u-ite +luDuri !e !e$euri 7!e$eurile ali-e tare9. Acea#ta te= ologie pre/i t' a.a taCe $i , ceea ce pri.e$te ge erarea $i li.rarea 1ioga/ului pro!u#G ace#ta +ii ! ge erat cu o rat' co #ta t' ceea ce per-ite li.rarea 7#u1 +or-a !e e ergie electric'9 #au #tocarea ace#tuia. Ca $i pro!u#e o1i ute , ur-a !ige#tiei a ae1ro1eG pute- -e io aI - -eta ul Q u ul !i tre pui ele tipuri !e co-1u#ti1il 7!i #ur#e rege era1ile9 care #e pretea/' pe tru utili/area la .e=iculele !e -ar+a 7ca-ioa e9. Ca $i a.a taC #ecu !arG #e poate preci/a po#i1ilitatea re!ucerii !epe !eei i-portului !e ga/eP - !ige#tatul Q poate +i utili/at ca , gra$'-H tG a.H ! $i u co i ut re!u# !e car1o . Ca $i e+ect #ecu !arG #e poate -e io a re!ucerea ga/elor cu e+ect !e #er'. I #talaiile !e !ige#tie a aero1' pot prelua atHt !e$euri -u icipale cHt $i '-oluri re/ultate !i #taiile !e epurare $i pot a.ea !i.er#e capacit'i , +u cie !e ece#it'ile /o ei !e aro !are. DarG a.H ! , .e!ere c' , pre/e t Ro-H ia u 1e e+icia/' !e a#t+el !e i #talaii !e$iG are -aterii pri-e !i#po i1ile u eDi#t' icio , !oial' c' i !u#tria are capacitatea !e a cre$te. <e tru a !ep'$i 1arierele reale !i calea i-ple-e t'rii u ei a#t+el !e te= ologii Ai i#terul Ae!iului $i Sc=i-1'rilor Cli-atice .a cola1ora cu Ai i#terul Agriculturii Ni De/.olt'rii Rurale $i cu agricultoriG pe tru i!e ti+icarea $i aplicarea u or -'#uri care #' #priCi e ace#t #ector.

L0 NMOLURI 3egi#laMia !e -e!iu UE re+eritoare la -a age-e tul '-olurilor e#te tra #pu#' , legi#laia aio al'. <e 1a/a ca!rului legal $i i #tituio al aio al eDi#te t $i pe 1a/a #ituaMiei actualeG coro1orat cu cele -ai 1u e practici !i celelalte SA ale UEG ar tre1ui luate , co #i!erare -'#uri !e ,-1u 't'ireG care #' per-it' o ge#tio are -ai e+icie t' $i u i-pact -ai re!u#. ca!rul proiectului <OSAJ%JATJI.1.&616G +i a at pri Fo !ul !e Coe/iu e al c'rui 1e e+iciar a +o#t Ai i#terul Ae!iului $i Sc=i-1'rilor Cli-aticeG a +o#t ela1orat' Strategia Naio al' !e "e#tio are a N'-olurilor !e Epurare. #' !i pu ctul !e .e!ere al relaiei cu acea#t' Strategie pot +i -e io ate !ou' a#pecteI Rec#perarea energiei EDi#t' -ai -ulte alter ati.e te= ologice care per-it recuperarea e ergiei !i a-olG i tere#ul pe tru !e/.oltarea $i aplicarea ace#tora +ii ! !eter-i at' $i !e po#i1ilitatea co #i!er'rii ace#tora ca +ii ! #ur#e !e e ergie rege era1il'.

Pagina 57 din 61

ianuarie 2013

Utili/area '-olului ca $i co-1u#ti1il alter ati. e#te !eter-i at' !e caracteri#ticile #u1#ta elor #oli!e care au o capacitate caloric' #i-ilar' cu cea a car1u elui 1ru . A#t+elG pri i ci erare #au co> i ci erareG e#te po#i1il #' #e pro!uc' e ergie care poate +i +olo#it' pe tru pre>u#carea a-olului #au pe tru ge erarea !e e ergie electric' 7i ci erare #trict pe tru ar!erea '-olului9. <e tru pro!ucere !e c'l!ur' $i electricitate 7co>i ci erare cu !e$euri #oli!e9 e#te po#i1il' , locuirea parial' a co-1u#ti1ililor +o#ili , u it'ile co #u-atoare !e e ergie 7+a1rici !e ci-e tG ter-oce trale $i electroce trale9. A#t+elG #e poate recupera e ergie !i a-ol pri I - tratare co .e io al' pri +er-e tarea a aero1a a ace#tuia Q o -eto!' !eCa cu o#cut' $i aplicat' !e ge erare a 1ioga/ului , ca!rul proce#ului !e !e#co-pu ere -icro1iologic' a #u1#ta elor .olatile !i '-ol. Ca pro!u$i +i al #e o1i I u pro!u# #ta1ili/at care poate +i +olo#it ca , gr'$'-H t $i 1ioga/ul care poate +i utili/at la pro!ucerea !e cal!ur' $i e ergie. - piroli/a $i ga/ei+icarea Q -eto!e careG , #'G u #u t #u+icie t !e/.oltate #au care pre#upu co#turi ri!icate ce i-pie!ic' utili/area ace#tora pe #car' larg'. Di+eritele opMiu i pe tru recuperarea e ergiei !i !e/i tegrarea ter-ic' a '-olului #u t pre/e tate #ucci t , ur-'toarea Figur'&B.

ur-a a ali/ei +actorilor legai !e !i#po i1ilit'ile te= ologice $i !e /o ele cu o !e #itate a populaiei , cre$tereG eDi#t' po#i1ilitatea alegerii .aria tei !e i ci erare a '-olului. ceea ce pri.e$te acea#t' te= ologieG pe lH g' ceri ele !e or!i te= ic $i eco o-icG eDi#t' u i-pe!i-e t legat !e accepta1ilitatea populaiei legat' !e e-i#ia !e ga/e. E#teG !e a#e-e eaG recu o#cut +aptul ca i ci erarea '-olurilorG !ac' e#te #' #e co #i!ere criterii legate !e ciclul !e .ia'G eco o-ice $i !e -e!iuG !e.i e u proce# co#ti#itor.
&B

Strategia io al' !e ge#tio are a '-olurilor !e epurareG &61&

Pagina 58 din 61

ianuarie 2013

-o-e tul !e +a' u eDi#t' !ate ca titati.e pri.i ! '-olurile i ci erate ca $i co-1u#ti1il #upli-e tar , proce#e i !u#triale !e ge ul ce tralelor ter-ice #au al +a1ricilor !e ci-e t. Acea#ta alegereG , #'G poate +i +a.ori/at' !e cre$terea co#turilor e ergiei ge erate pe 1a/a co-1u#ti1ililor +o#ili cHt $i pe 1a/a , curaC'rii la i.el europea a utili/'rii e ergiilor rege era1ile. De a#e-e eaG #e poate e#ti-a o cre$tere a utili/'rii !e$eurilorG i clu#i. a '-olurilorG ca $i co-1u#ti1il alter ati. !e c'tre operatorii i !u#triali , .e!erea re!ucerii co #u-ului !e co-1u#ti1ili +o#ili $i a !ori ei !e a 1e e+icia !e cre!ite !e car1o . pre/e t u eDi#t' +acilit'Mi !e i ci erare , Ro-H ia capa1ile #' i ci ere/e '-olul. Aulte !i tre localit'Mile -ai -ari !i Ro-H ia au ter-oce traleG care utili/ea/' !e cele -ai -ulte ori c'r1u e !rept co-1u#ti1il NiG teoreticG ar putea utili/a '-ol pe po#t !e co-1u#ti1il #upli-e tar !ar -ulte !i tre ace#tea #u t , tr>o #tare proa#t' Ni e#te po#i1il #' u !i#pu ' !e i .e#tiMiile ece#are pe tru -a ipularea '-olului. Utili/area '-olului , proce#ul !e pro!ucMie al ci-e tului pre/i t' pro1a1il cel -ai #e- i+icati. pote Mial !e co-1u#tie. Ro-H ia eDi#t' Napte +a1rici !e ci-e t operate !e trei operatori i ter aMio ali 7Carpatce-e tG Rolci- Ni 3a+arge9. Ace#tea !i#pu !e autori/aMiile ece#are pe tru i ci erarea !eNeurilor Ni utili/ea/' !eCa o ga-' !e !eNeuri !rept co-1u#ti1ili #upli-e tari. pri cipiuG ace#tea #u t i tere#ate , utili/area '-olului cu toate c' u-i!itatea ace#tuia .a co #titui #u1iectul pri cipal !e e.aluare , .e!erea accept'rii ace#tuia. L0/0 Eli inarea prin $ep):i!are De$i cu o larg' utili/are pe pla i ter aio alG eli-i 'rii pri !epo/itare a '-olului .a tre1ui #' i #e i!e ti+ice alter ati.e te= ice .ia1ileG lucru cerut $i pri legi#laia Europea ' !i !o-e iul ge#tio 'rii !e$eurilor care i-pu e co !iii clare pri.i ! re!ucerea ca tit'ilor !e !e$euri 1io!egra!a1ile eli-i ate pri !epo/itare. A#t+elG #tatele -e-1re #u t o1ligate #' ,$i ela1ore/e #trategii #peci+ice , ace#t #e #G lucru care .a i +lue a , -o! !irect $i po#i1ilit'ile !e eli-i are +i al' a a-olului. De$i e#te o opiu e Opre+erat'? , pre/e tG eli-i area '-olului pe !epo/itele !e !e$euri e#te u a !i cele -ai pui !ura1ile alter ati.e care u co #i!er' pote ialul utili/a1il al '-olului. EDi#t' ca/uri , care eli-i area pri !epo/itare a '-olului poate +i acceptat'G $i a u-eI cH ! gra!ul !e co ta-i are a '-olului u per-ite utili/area ace#tuia , agricultur'G #il.icultur' #au pe tru ,-pr'$tierea pe cH-p #au , ca/ul , care co !iiile locale !e a-pla#are $i topogra+ie pre#upu co#turi care !ep'$e#c u prag accepta1ilP cH ! , /o a , care e#te ge erat '-olul u #e g'#e#c i #talaii !e i ci erare #au !e co> i ci erare care #' poat' prelua $i #' +ie !e acor! #' ,l preia.

M0 CONSIDERAII @INALE A1or!area i tegrat' a a#pectelor !e -e!iu , ge#tio area !e$eurilor e#te u -iCloc pe tru i!e ti+icareaG cua ti+icarea $i e.aluarea #er.iciile eco#i#te-ice , .e!erea a!opt'rii celor -ai 1u e !eci/ii pri.i ! pre/er.areaG co #er.area $i ge#tio area -e!iuluiG , acor! cu pri cipiile !e/.olt'rii !ura1ile.
Pagina 59 din 61 ianuarie 2013

<re/e tul !ocu-e t #ta1ile$te !irecia #trategic' !e pre.e ire a ge er'rii !e$eurilor $i !e ge#tio are a a ace#toraG , Ro-H iaG pH ' , a ul &6&6. <e tru a lua , co #i!erare pe !epli $i a re+lecta rapi! #c=i-1'rile !e -e!iu re+eritoare la ge#tio area !e$eurilorG pre.e!erile Strategiei .or +i !e/.oltate , ca!rul <la ului Naio al !e "e#tio are a De$eurilor. n situaia n care apar elemente 'uropene legislative4strategice noi, necunoscute la data redactrii acestei strategii autoritatea public central pentru protecia mediului va asigura revizuirea acestui document. SN"D repre/i t' u reper i-porta t , proce#ul !e pu ere , aplicare a 3egii pri.i ! regi-ul !e$eurilor $i !e #ta1ilire a u ei a1or!'ri i tegrate , ceea ce pri.e$te ge#tio area !e$eurilor , ca!rul "u.er ului $i #ocietate , #e # -ai larg. SN"D o+er' ca!rul , care aciu ile !i+eritelor p'rilor i tere#ate #u t locali/ate. Acea#t' Strategie #e a!re#ea/' tuturorI "u.er G i !u#trieG #i !icateG orga i/aii co-u itare $i o >gu.er a-e taleG precu$i pu1licului larg. <roce#ul !e ela1orare a i-plicat co #ult'ri a-ple cu toate p'rile i tere#ate. Strategia co ti u' #' recu oa#c' pe !epli ur-'toareleI "u.er ul #e a gaCea/' #' ur-'rea#c' calea #pre o ?#ocietate a recicl'rii?. "e#tio area !ura1il' a !e$eurilorG i clu#i. pre.e irea ge er'rii ace#tora repre/i t' o ece#itate pe tru a proteCa -e!iul , co Cur'tor , relaie +ii ! cu #c=i-1'rile cli-atice $i pe tru pre/er.area re#ur#elor aturale. U a !i tre priorit'ile "u.er ului e#te aceea !e a !e#ce trali/a c'tre autorit'ile pu1lice locale co-pete ele !eci/io ale , ceea ce pri.e$te pro1le-atica care a+ectea/' co-u it'ile locale. E+icie a re#ur#elor $i ge#tio area !ura1il' a !e$eurilor poate o+eri eco o-ii #e- i+icati.e. E ergia recuperat' !i 1io!e$euri co tri1uie la , !epli irea o1iecti.elor pri.i ! utili/area e ergiilor rege era1ile a.H ! u o1iecti. pe ter-e lu g #c=i-1'rile cli-atice. Aplicarea pri cipiilor !e/.olt'rii !ura1ile i-plic' o ou' a1or!are utili/H ! co cepte !e 1a/' ecologice pe tru a cH t'ri cu preci/ie aciu ile propu#e , !o-e iul a1or!at !e acea#t' #trategie cu re#ur#ele !e -e!iu eDi#te te. Re#ur#ele rege era1ile $i erege era1ile $i #er.iciile a#igurate !e c'tre co-po e tele Capitalului Natural co #tituie #uportul pe tru pro!ucia !e 1u uri $i #er.icii +ur i/ate capitalului #ocio>eco o-ic u-a G i +lue H ! !irect calitatea #a 't'ii populaiei. Te-ele a1or!ate , #trategie #e #u1#criu ceri elor $i oportu it'ilor ca!rului , care tre1uie #' +ie proiectat $i i-ple-e tat proce#ul !e co>!e/.oltare !ura1il' a co-po e telor Capitalului Natural $i a #i#te-elor #ocio>eco o-ice u-a eG , .e!erea !e/.olt'rii !ura1ile a teritoriului aio al.

Nu , ulti-ul ra ! tre1uie #u1li iat +aptul c'G !ac' co ti u'- #' #u#i e- ace#t -o!el eco o-ic tra!iio al !e Ocre$tereG co #u- $i e.acuare? $i !ac' Oo1iceiurile oa#tre r'-a e#c=i-1ateG e .a tre1ui -ai -ult !ecat u <'-a t , plu# pe tru a #u#i e i.elul o#tru actual !e pro!ucie $i co #u- $i
Pagina 60 din 61 ianuarie 2013

pe tru a #uporta acu-ularea !e !e$euri pe care u -ai a.e- u !e #' le !epo/it'-. Eco o-ia e#te te #io at' !eoarece lu-ea oa#tr' -aterial' operea/' pe 1a/a re#ur#elor +i/ice pe care u le a.e- $i a !e$eurilor pe care u -ai a.e- u !e #' le a#cu !e-. <oate c' pri-a #c=i-1are pe care tre1uie #' o +ace- e#te oprirea pro!ucerii $i co #u-ului !e 1u uri !e care u a.e- e.oie , tra!e.'rG care pro!uc !e$euri pe care u le !ore$te i-e i.?*6

*6

Eco o-ia al1a#tr'G 16 a iG 166 !e i o.aiiG 166 !e -ilioa e !e locuri !e -u c' Q "u ter <auli

Pagina 61 din 61

ianuarie 2013