Sunteți pe pagina 1din 20

5. Despre post i Dumnezeiasca Impartaire Am primit cu multa bucurie i veselie scrisoarea ta care, este adevarat, o ateptam de mull timp.

Am citit-o cu atentie i am multumit prea bunului Doran i pentru ca s-a refacut sanatatea ta i pentru cate altele mentionezi in epistola. Toate acestea spun cu tarie ca procopsirea duhovniceasca ce o a-tept de la tine, in curand se va realiza. Am considerat o datorie sfanta sa-ti raspund la intrebarea referitoare la pregatirea inainte de Dumnezeiasca Impartsire cu Preacuratele Taine, iar prin cele ce urmeaza sa-ti luminez dragostea fats de credinta noastra i pentru ca, precum imi scri, unii duhovnici din regiunea voastra au hotarat ca unii frati sa se impartseasca in fiece Duminica fara a posti inainte i pentru ca vrei sa afli de la mine daca acest lucru este corect. Raspunsul meu este urmatorul parintii duhovnici de acolo striga sus i tare ca pentru cretinii ce se ingri!esc indeaproape de viata for spirituals nu trebuie sa preceada postul, ci infranarea inainte de Dumnezeiasca Impartsanie. Daca s-ar fi putut, a fi vrut sa-i intrebi pe aceti parinti ca sa-mi e"plice ce inteleg prin gri!a indeaproape i prin infranarea fara post# Duhovnicii, pentru a indruma pe cretinii ce se lupta in lume in viata virtutii, sunt datori a-i indemna sa tins posturile randuite de $iserica.
%

AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL

Postal a fost legiferat de $iserica lui &ristos i este cel mai bun hat pentru tinerea in frau a trupului. Postal se tine in toate 'iercurile i (inerile de peste an i in celelalte zile consacrate postirii. )u ma intreb flare cretinii binecredincioi ce se ingri!esc de mantuirea lor, sunt invatati de aceti duhovnici sau propovaduitori ai *uvantului sa tina postul ce biruiete patimile i mai ales sa tina +fantul i 'arele Post, precum i celelalte posturi, sau negli!and aceasta porunca dumnezeiasca ii invata doar sa se infraneze, abatandu-se de la ceea ce este drept. In orice caz ma tem ca nu cumva in spatele acestui voal al infranarii sa se ascunda o noua forma de dispretuire a postului. Din pacate astazi postul nu mai este razboit de eretici i de necredincioi ,al caror Dumnezeu este pantecele-, nici de masoni sau protestanti, ci de gloata urmailor lui Apostolos 'a.ra.is, precum i de unii invatatori evlavioi care nu pomenesc de postul de nici un fel. De asemenea, prin incercarea de dezlegare oficiala a postului se va realiza o rasturnare a acestei porunci atat de importante. Deci, daca parintii duhovnici, precum nu ar trebui, insuesc acest modernism indeamna pe credincioi sa nu posteasca inainte de impartairea cu +fintele Taine, sa tie ca necinstesc in mod vadit poruncile apostolice i sinodale, i traditii%e $isericii lui &ristos. 'ai mult, instraineaza pe cretinii evlavioi de la sentimentele duhovniceti i binecredincioase, pe care le intarete i le incalze to postul, ce are drept
/

tel curatirea sufletului i a trupului. Deci, daca unii ca

AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL

acetia sustin ca indeamna astfel nu pentru a fi anulat oficial postul cel dupa lege, ci pentru ca nu este scris nicaieri ca trebuie sa postim inainte de Dumnezeiasca Impartaanie i pentru ca i cretinii din vechime neincetat se impartaseau cu +fintele Daruri ale lui &ristos cu ocazia sarbatorilor imparateti, i-as ruga pe aceti parinti duhovnici ai acriviei teologice sa studieze cu multa atentie perioada aceea istorica i, dupa ce vor pune in paralel insu irile inalte ce impodobeau sufletele sfinte ale cretinilor de atunci cu situatia cretinilor de azi, vazand viata sfanta a primilor cretini, sa aplice din cand in cand i iconomia descrisa mai sus. +A vedem pe scurt in ce consta sfintenia i inalta stare spirituals a acelor binecuvantati cretini din epoca primara Iar una era inima sufletul multimii celor ce credeau nimeni nu considera ca ceva din ceea ce avea era al sau ci toate le aveau In comun. Apostolii propovaduiau....iar Dumnezeu le dadea din b e l p g harul +au. Nu era nimeni Intre ei caruia sa-i. lipseascd ceva, caci cei ce aveau pdmdnturi sau case le vindeau aduceau banii luati pe acelea fi puneau la dispozitia apostolilor". ,1apte
2

S f tuire despre desilvnrtiirea c r e t i n s

2,0/-03-. *are este deci diferenta dintre cretinii de atunci i cei de azi# +puneti-mi, va rog, care parinte duhovnicesc poate sa convinga cel putin unul dintre cretinii evlavioi nu ca sa-i vanda casa sau pamantul, ci in fiecare an o treime din banii sal, ce provin din propria truda, sa o dea saracilor# *ap saraci i amarati suet astazi lipsiti de paine, in timp ce cretinii care vietuiesc in virtute, chiar daca tiu foarte bine poruncile evanghelice i ar putea sa le dea din propriul

AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL

surplus, se comporta totui cu acetia cu duritate i cu lipsa de omenie# Acei cretini din vechime pe care +f antul Apostol Pavel ii numea 4+finti5, erau intru toate desavariti i paeau cu adevarat pe urmele 'antuitorului Iisus &ristos se aratau implinitori incercati ai porun7 cilor 6ui. Acetia nu inc lcau nici cea mai neinsemnata porunca, cunoscand ca acela care nu plinete cea mai mica porunca a +a, mic se va numi in imparatia cerurilor ,'atei 3, %8-. Aveau mereu in gand cuvintele Apostolului Iacov ,,Cel ce tinand toa to legea, va Incalca o porunca, vinovat va fi fats de toate celelalte" ,Iacov /, %9-. )rau deosebiti de atenti sa nu se abata de la absolut nimic din ceea ce prevedea legea cretin 7. *um sa nu fie sfinti i desavariti, din moment ce din tot sufletul ii vindeau averile i le imparteau cu bucurie saracilor# 1aptul ca, aceti c re t i n din epoca primar7 nu erau doar Apostoli i clerici, dar i laici, barbati i femei, se afla din epistolele +fantului Apostol Pavel. In aceste te"te Apostolul neamurilor ii numete pe cretini 4+finti5, scriindu-le urmatoarele ,, arutati pe !ilologos i pe Iulia, Nirea i pe sora lui, pe "limpan i pe toti sfintii cei dimpreuna cu danii" ,Romani %:,
%3-.

Intr-alt loc ,,(a saruta toti sfintii, mai ales cei din casa cezarului". Iar celor din Thessalonic le scria #a $ur
:

pe Domnul sd cititi aceasta epistola tuturor fratilor sfinti" ,I Tessaloniceni 3, /;-. Asemenea se e"prim7 i +fantul Apostol Petru ,,.....5 ,I Petru %,%3-%:-. In mod unanim posteau i pazeau neclintit traditii%e lasate de apostoli cu privire la postiri i mai ales traditia lasata de

AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL

ttuire despre desi vdrsirea c re t i ns

+fantul Ignatie Teoforul ce scria celor din 1ilippi ,,<u dispretuiti Postul cel 'are, deoarece ne da puterea sa urmam pildei Domnului. Dupa saptamana Patimilor sa nu negli!ati posturile din zilele de 'iercuri i (ineri i sa dati saracilor ceea ce va este surplus5. De asemenea, i ceilalti apostoli in ,,*anoanele5 for legifereaza urmatoarele 4Trebuie sa postim in +aptamana cea 'are i in fiece 'iercuri i (ineri5. Iar in legatura cu faptul ca Insu i &ristos a poruncit postul in aceste doua zile sa auzim ce spun dumnezeietii apostoli 4Insu i &ristos ne-a poruncit sa postim 'iercurile i (inerile5. =i nu numai din acestea se arata legiferator al postului Insui 'antuitorul, dar i din pilda +a de a posti patruzeci de zile ne indeamna spre dobandirea acestei virtuti. Adica dupa $otezul +au a postit patruzeci de zile i patruzeci de nopti. Dumnezeiescul &risostom interpreteaza aceasta pericopa evanghelica i ne indeamna sa tinem i not aceasea virtute prin cuvintele ,,De aceea a postit i Dansul, nu pentru ca ar fi avut nevoie de postire, ci a f acut-o ca sa ne invete5. Iar intr-alt loc +fantul Parinte zice ,,<u se apropie diavolul de cel care postete, ci de cel care infometeaza, pentru ca sa inveti i to ce mare dar este postul i ce puternica arma este impotriva vra!maului, caci dupa botezul propriu nu trebuie sa mai avem atentia indreptata spre dulceata vietii, sau spre betie i spre multimea bucatelor, ci toata atentia sa fie indreptata spre postire i infranare5. 6as deoparte multele alte marturii ce ne arata
>

duhul inalt al cretinilor din vechime i va aduc drept

AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL

pilda pe insu i &risostom, cel care lauda pe cretinii epocii sale ce se intreceau in nevointe 4+upt unii cretini ce impreuna se intrec in mod minunat cine sa fie primul. ?nii, adica, raman zile intregi nemancati, ear altii nu numai de untdelemn i vin se feresc, ci i de alte mancaruri, hranindu-se doar cu paine i apa. +i aa petrec tot Postul cel 'are5. Din acestea vedem clar starea acelor cretini conforms cu traditia $isericii, precum i faptul ca, fara de indoiala, indrumator in cele duhovniceti le era insui Dascalul *el cu @ura de Aur. +a-i cercetam acum pe actualii cretini ce se infraneaza, daca i acetia precum cei din vechime, in vremea Postului celui 'are i a celorlalte posturi se ostenesc sa petreaca dumnezeiete i daca, in acelasi timp, tin i celelalte porunci ale 'antuitorului nostru astfel incat sa fie considerate plini de virtuti i vrednici de Impartsirea continua cu Preacuratele Taine. <oi cunoatem bine realitatea faptului ca arena aceasta de lupta spirituals a viet-ii cretineti cere postiri, rugaciuni, privegheri, cere sa paim pe calea cea ingusta i cu stramtorari i nu pe cea plina de le!eritate, comoditate i de risipa. *ei ce negli!eaza postul i vietuiesc in !ustificarile iubitoare de pacat ale lumii, cum, vor rezista atacurilor vicleanului +atan# Acesta prin multiplele lui paien!eniuri, ziua i noaptea, incearca sa inele pe cei tineri, uneori prin cantece i aratari neruinate, uneori prin prezenta femeilor cu care discuta, precum i prin multe alte feluri de atacuri dure din punct de vedere
%9

spiritual pe care numai duhovnicul le poate depista.

%%

AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL


ff
tui re

despre desl var"ren cre!tinn

Iar cre3tinii cei evlavio3i care traiesc in lume pot veni in continuu la Imparta3irea cu +fintele Daruri fare o pregatire ce presupune postirea# *um, ace3tia vor intampina diferitele ispite ale trupului 3i cum vor invata sa se roage 3i sa privegheze, cand postul a fost de!a alungat din viata lorA cum fare postul ce insote-te rugaciune, pocainta, privegherea 3i binef acatoarele metanii# Toti marturisesc faptul ca vra!ma3ul sufletelor, facetorul de 'u diavol are diverse metode de a in3ela omul. Intre acestea este un mi!loc deosebit cu care a amagit 3i amage3te nu numai multimi de eretici 3i necredincio3i, dar 3i multi evlavio3i 3i credincio3i cre3tini. )l le prezinta o pericopa din +fanta +cripture, sau un canon al +inoadelor celor sfinte, ce a fost alcatuit pentru a zdrobi un anume cuget sau teologhisire rauvoitoare 3i prin acesta it impinge pe cel ce traie3te evlavios intr-un alt paien!eni3 al sau. *u un asemenea paien!eni3 inteligibil ii amage3te, in cazul nostru vra!ma3ul pe cre3tinii amintiti. Pentru a-i face robi trupului 3i pentru a dezlega definitiv postul cel distrugator al patimilor, le atrage atentia asupra unei porunci a +fintilor Apostoli 3i prin aceasta incearca sa anuleze multime de alte porunci 3i traditii. +coate in evidenta porunca ,,post in zi de +ambata sa nu fie5, iar prin aceasta desfiinteaza fraul cel bun a% postului ce trebuie, din multe motive, sa preceada dumnezeie3tii Imparta3iri. Pentru a tine aceasta porunca a dezlegarii in
%/

zi de sambata 3i pentru a posti cu vrednicie inainte

%0

de dumnezeiasca ImpArtA3ire, ace3ti cre3tini sA se impArtA3eascA mai de grabA in ziua de sambAtA, cum practicAm 3i noi monahii, cAci atunci cand precede postal vor putea mult mai u3or, acei cre3tini, sA-3i facA rugaciunile de noapte, ce sunt necesare, iar a!unul ImpArtA3irii it vor impodobi cu mai multA trezvie 3i atentie duhovniceascA, precum 3i cu priveghere 3i multime de ingenunchieri, lucruri obi3nuite inainte de un asemenea eveniment. *and, insA, lipse3te postul, atunci lipsesc 3i toate cele ce am enumArat, 3i a3a fArA pregAtire, ca 3i cum am spune cu lenevie 3i negli!entA, nu vor putea niciodatA sA creascA duhovnice3te 3i sA devinA cre3tini pe care-i umbre3te &arul lui Dumnezeu. Iar dacA din pricina preocupArilor 3i a meseriei for nu pot veni sambata la Dumnezeiasca 6iturghie, atunci sA posteascA 3i in ziua de sambAtA 3i a3a sA se impArtA3eascA la douA sAptAmani in zi de duminicA. 9 asemenea postire ce se face din respect fats de cele sfinte 3i pentru o nevointA adevAratA, o adevere3te 3i Bonaras 3i (alsamon in erminiile for la canoanele apostolice 30 3i :2, precum 3i 1ericitul Ieronim. 6iciniu, intreband dacA trebuie cineva sA posteascA sambAta, a primit rAaspunsul ,,mAcar de ar fi lAsat Dumnezeu sA postim in fiecare zi5. +fantul <icodim Aghioritul, interpretul desAvar3it al sfintelor canoane 3i vAzAtor al celor inalte, e"plicA ,,<u pentru cA noi considerAm necurate mancArurile, nu pentru o ascezA prefAcutA, nu pentru cA dispretuim sfintele canoane sau tinerea legii,
%2

S f tuire despre desnvdrOrea cregind

ci din pricina infranarii celei adevarate i a credintei autentice, din moment ce nevditorul se infraneaza la toate cele lumeti5. Iar in timp ce insui dumnezeiescul <icodim in scrierea sa despre neintrerupta Impartaire indeamna cretinii spre o mai deasa apropiere de +fintele Taine, tot el invata in multe alte scrieri cum trebuie sa se apropie cretinul evlavios de aceasta mare Taina, cum sa se incerce pe sine, cu ce frangere a Iar daca postirea nu este facuta corect, atunci randuielile de zi i de noapte sunt pierdute, mania, dorinta i iubirea de sine lucreaza fara de oprire, patimile trupului sunt scapate din frau, catigul murdar este aplicat cu minciuna i camata, iar omul incepe sa aleaga somnul, comoditatea, lenevia, iubirea de argintiA atunci, care mai este pregatirea ce se cade a o face inainte de Dumnezeiasca Impartaire# Daca fara aceste datorii implinite mergem la Impartaire, doar din obicei, atunci cum vom multumi Domnului Iisus &ristos sau care cruce vom mai ridica, din moment ce traim in comoditate, odihna i dulceata# Ti-am scris, dragul meu, nu numai pentru a darama prete"tele acelora care nu vor sa posteasca inainte de Dumnezeiasca Impartaire, dar in primul rand pentru cei ce resping randuiala legiferata a postului i incearca sa o tearga din viata $isericii deoarece, zice se, nu a!uta la desavarirea adevaratului cretin. Aceasta nou aparuta invatatura o vad cu adanca tristete aplicata nu numai in +colile de teologie
%3

unde este predata acrivia teologica 3i dogmatica a credintei noastre ortodo"e, ci o vad propovaduita 3i de multi predicatori 3i invatatori evlavio3i care, de3i predau invatatura cea fara de gre3ala a credintei noastre ortodo"e 3i critica ratacirile ereticilor, totu3i se impotrivesc poruncii postului 3i nu numai ca nu o pomenesc, ci 3i in mod me3te3ugit o resping. Ace3ti buni invatatori, ce cerceteaza cu atentie toata +f anta +criptura, precum 3i partea practica a +fintilor Parinti, 3i care culeg zilnic citate din operele acestora, de ce nu iau in consideratie 3i Crenle Parintilor despre post. *umva toti fara e"ceptie de Dumnezeu Purtatorii Parinti ce s-au luminat 3i cu semnele 3i minunile for au spri!init Crtodo"ia, nu aveau ca arms biruitoare postul 3i nu prin acesta au devenit casnicii lui Dumnezeu# (oi trece peste cazul proorocilor 3i a apostolilor 3i a toata pleiada cuvio3ilor 3i de Dumnezeu Purtatorilor Parintilor no3tri, a caror viata era impodobita cu virtutea postirii 3i ma voi referi doar la cei trei mari luminatori 3i invatatori ai lumii cre3tine, la cel ce s-a suit cu mintea la cer, (asile ce 'are, la dumnezeiescul &risostom 3i la @rigorie Teologul, a caror slava 3i faima 3i sfintenie este laudata zilnic de vec' 3i not dascali ai $isericii. <u cumva nici ace3tia nu au aratat in mod practic cu petrecerea for sf anta maretia postului# *umva nu 3i-au petrecut viata cu post aspru 3i cu o continua calire# *um deci ace3ti sfinti 3i-au chinuit trupurile cu o asemenea oelire, daca nu au cunoscut deloc mi!locul folositor al postirii ce ne inalta#
%:

S f tuire despre desnvdrOrea cregind

(azatorul celor inalte, +fantul Apostol Pavel, care s-a urcat pana la al treilea cer, nu spunea ,,cu asceze aspre fmi chinui trupul i it Inrobesc ca nu cumva altora propovaduind eu Insumi sa devin neincercat"% ,I *orinteni 8, /;-. Iar altundeva ,,cei ce sunt ai lui &ristos i-au rastignit trupul Impreuna cu patimile i cu poftele" ,@alateni 3, /2-. Iar in alt loc ,,In postiri de multe ori". 'II *orinteni :, 3-. (ezi, dragul meu, cum acest apostol atat de mare iDi chinuia trupul Di it folosea ca pe un rob pentru a nu fi biruit el insui de propriile slabiciuni, el, cel ce neincetat propovaduia celorlalti mantuireaE Toti marii dascali ai $isericii foloseau postul ca un mi!loc de educare a trupului intru ascultare i de aceea au devenit propovaduitori autentici i au intors neamurile de la ratacire la cunoaterea adevarului. In viata acestora. se realizeaza porunca Domnului ,,A p sa lumineze lumina voastth in fata oamenilor" ,'atei 3,%:-. Insa invatatorii i duhovnicii cei de astazi, fiind ca incalca sistematic aceasta porunca, nu dau rodul a teptat. *and vor propovadui lumii adevarata pilda a postului, atunci vor vedea rodul ostenelii lor. (echii dascali luau in consideratie poruncile intaistatatorului for Iisus &ristos i, fiindca nu vroiau sa lase nici cea mai mica porunca pentru a nu fi con%;

AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL

siderati mici i neincercati, faceau tot posibilul sa tina toate, fara e"ceptie, porunci ale Domnului Di a.a urcau sa predice )vanghelia. Durnnezeiescul <ichifor Theoto.is, ce invata +i foloseDte duhovnicete prin Firia.odromion-ul sau

%>

toatA lumea cea ortodo"a, era intru toate ierarh desavar3it 3i in fapta 3i in cuvant, de aceea a 3i dat atatea roade. Dupa cum 3tim bine, cand era episcop in Rusia, un inalt demnitar ortodo" %-a chemat pentru a-i binecuvanta cina, insa pentru f aptul ca ierarhul a vazut bucate de dulce pe masa in vreme de post, a refuzat sa le binecuvinteze 3i a e"plicat ca nu poate sa anuleze un a3ezamant sfant precum postul pe care in mod legal $iserica %-a consacrat 3i i% tine de atatea veacuri. Din pricina acestui eveniment ce a generat dispute, ierarhul s-a retras din scaun. *ati pastori de suflete ai zilelor noastre oficial nu numai ca binecuvinteaza mancaruri de dulce 3i sofisticate la mesele mai marilor zilei, dar 3i ei in3i3i dezleaga 3i se inf rupta dintru-acestea# +criind acestea nu incerc sa devin un acuzator al celor sfintiti, ci infierez la modul general aceasea sminteala. Daca ar fi cu putinta cineva dintre aceia, predicatori 3i invatatori recunoscuti, sa dea dovada de un comportament lipsit de ipocrizie 3i sa indemne cre3tinii la pazirea poruncii postului, atunci va vedea nu numai intru sine o mare schimbare duhovniceasca, dar 3i la cre3tinii ce-% asculta va vedea un mare folos. *aci modul de viatd al cre3tinului evlavios este caracterizat de post 3i nu de comoditatea vietii. Acest lucru devine vizibil 3i din partea opusa. Adica cei ce au e3uat in legatura cu dogma ortodo"a 3i cu credinta cea dreapta, top ace3tia fara e"ceptie au respins in totalitate postul. in of ara de ereticii latini sau romano-catolici 3i de protestanti, care nu 3tiu ce inseamna postal, vedem 3i pe noul
%8

f tuire

despre des%fvdr"rea crc,tinii

propovaduitor Apostolos 'a.ra.is care intai s-a aplecat sere multe inovatii in invAtAtura $isericii, iar mai apoi a prezentat adeptilor sAi, drept dogma, anularea postului, indemnandu-i pe cretini a se impArtAi in continuu GA a posti in prealabil. Acestea ti-am arAtat in detaliu, dintr-un sentiment de datorie sfanta, dragul meu, pentru a-ti risipi nedumerirea. IncearcA Hi to la randul tau sA luminezi pe cei din !urul tau pentru a urma nu modului nou de viata, al cAii celei largi ce duce la pieire, ci a urma cAii celei inguste, cu stramtorAri, dar care-i va inAlta la fericirea cea mai presus de cele %umeti. 'onahul Daniil *atuna.iotul, ianuarie, %89%

/9