Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA

APARATE DE BORD

VANDOR ALEXANDRA CLASA : 1 APL PROFESOR : LAURA MOSUTIU

APARATE DE BORD

APARATELE DE BORD AUTO

Aparatele de bord au rolul de a ma ura! "o#trola $ de a $#%orma pe "o#du"atorul auto a upra "ore"t$tud$#$$ %u#"t$o#ar$$ pr$#"$palelor eleme#te %u#"t$o#ale ale automob$lulu$! pre$#tamp$#a#d pr$# a"ea ta a#um$te dera#&ame#te au a""$de#te' Aparatele $#d$"atoare "o# t$tu$te eleme#te ale $ temulu$ de ma urare $ "o#trol ale "aror d$ po($t$)e $#t! $# *e#eral! "o# tru$te pe pr$#"$p$ul aparatelor de ma urat ele"tr$"e "la $"e ! a)a#d o er$e de part$"ular$tat$ pe"$%$"e %u#"t$o#ar$$ $# "o#d$t$$ de e+ploatare a automob$lelor' Spre deo eb$re de e $(oarele de alerta au a)ar$$ ! "are lu"rea(a pe pr$#"$p$ul $tuat$$lor l$m$ta !aparatele $#d$"atoare "o#trolea(a $# *e#eral $#trea*a ,-.,-/,01+ (o#a de %u#"t$o#are au "ea ma$ mare parte a a"e tu$a !"o# t$tu$#d a t%el u# m$&lo" e%%$"$e#t de $#%ormare' Aparatele de ma urat $ "o#trol pot %$ mo#tate $#d$)$dual! $#"orporate $# tabloul de bord au "omb$#ate' S"ara "adra#ulu$ poate %$ mar"ata "u "$%re au $# "ulor$' I# *e#eral!dome#$ul )erde "ore pu#de u#e$ %u#"t$o#ar/ "ore"te! $ar "el ro u2u#e$ %u#"t$o#ar$ de%e"tuoa e' Altele "ulor$ $#d$"a o %u#"t$o#are #eper$"uloa a! dar $# a%ara re*$mulu$ opt$m al a"e tu$a' I# "eea "e pr$)e te %u#"t$o#area aparatelor! a"e tea e ba(ea(a pe pr$#"$p$$ $ %e#ome#e de tul de )ar$ate! "u#o "$#du2 e $# pre e#t o d$)er $tate mare de aparate pe#tru a"eea $ de t$#at$e'

Aparatele de bord ale autotur$ melor LADA-1200 si LADA-BREAK


Autotur$ mele LADA21,33 $ LADA24REA5 $#t e"6$pate "u u# blo"!de aparate de bord t$p 5P21112mo#oblo"2"ompu d$# $#d$"atorul 1-!al #$)elulu$ de be#($#a! )$te(ometrul 7! $#d$"atorul ,7 al temperatur$$ ape$ d$# $# talat$a de ra"$re a motorulu$! "at $ d$# apte lamp$ de "o#trol ! d$#tre "a re u#a !de em#al$(are a re(er)e$ de "ombu t$b$l e mo#tea(a $# "orpul $#d$"atorulu$ #$)elulu$ de be#($#a' 4lo"ul aparatelor e mo#tea(a $# de*a&area pra"t$"a $# pa#oul bordulu$ $ e %$+ea(a de a"e ta pr$# $#termed$ul a doua lamele ela t$"e' I# "orpul 1. d$# mater$al pla t$"! pre)a(ut "u "ompart$me#te! e mo#tea(a aparatele de ma urat $ lamp$le de "o#trol'

Vitezometr !
V$te(ometrul e a%la mo#tat $# partea "e#trala a blo"ulu$ de aparate' El e %$+ea(a de "orpul 1. pr$# $#termed$ul a doua urubur$! d$#tre "are u#ul e te $*$lat'V$te(ometrul e "ompu#e d$# doua aparate! $a#ume: 2)$te(ometrul propr$u2($ 7 "u $#du"t$e! pe#tru ma urarea )$te(e$ mome#ta#e a automob$lulu$! "are e te aparat $#d$"ator8 2"o#trolul . de $#re*$ trare a 9$lometr$lor par"ur $ de automob$le! "are e te u# aparat $#te*rator au total$(ator'

Vitezometr ! "e i#" $tie


V$te(ometrul "u $#du"t$e e te a"t$o#at pr$# "ablul mo#tat pe "apa"ul d$# pate la redu"torul mo#tat pe "apa"ul d$# pate al "6$mbatorulu$ de )$te(e' Co# tru"t$a' Cadra#ul!de %orma dreptu#*6$ulara! e te *radat de la 3 la 173 9m:6 d$# ,3 $# ,3 9m:6' La#*a *radat$$le 03!73 $ 133 9m:6 $#t tra ate repere de "uloare ro $e!"are $#d$"a %aptul "a a"e te )$te(e #u trebu$e depa $te $# trepte 1!, $ - de )$te(a'

Me"a#$ mul de $#d$"atoare a )$te(e$ mome#ta#e e "ompu#e d$# ma*#etul perma#e#t ,1 b$polar! a"t$o#at de arboreal -;! $ d$ "ul "ap ula -7 d$# alum$#$u! pe "are e %$+ea(a a+ul -0 "u a"ul $#d$"ator' I#tre ma*#etul perma#e#t $ d$ "ul de alum$#$u #u e+$ ta #$"$ o le*atura me"a#$"a' Arborele de a#tre#are e rote te $# p$e a upport ,; metal$"a! de "are e %$+ea(a! pr$# $#termed$ul a doua urubur$! e"ra#ul -1 d$# otel $ "orpul -1 d$# otel $ "orpul -- d$# mater$al pla t$" al "o#trolulu$' E"ra#ul a"opera d$ "ul de alum$#$u $ are rolul de a mar$ %lu+ul l$#$$lor de %orte ma*#et$"e "e tre"e pr$# el! %apt "are "o#tr$bute la mar$mea pre"$($e$ de ma urare a aparatulu$'

I#"i$%tor ! "e tem&er%t re ti& 'K-1(1


A"ea ta e %$+ea(a pe pla"a $mpr$mata 13 "u a&utorul a tre$ pre(oa#e! "are $# a"ela $ t$mp er)e " drept "o#ta"te ale "apetelor $#%a urar$lor bob$#elor' Aparatul e te t$p ele"troma*#et$" $ %u#"t$o#ea(a $mpreu#a "u tradu"torul de temperature t$p TM2137 Co# tru"t$a ' Aparatul e "ompu#e d$# "ar"a a ,0 re pe"t$) 7 d$# mater$al pla t$"! pe "are e a%la $#%a urar$le bob$#elor ,,! a+ul "u a"ul $#d$"ator! ma*#etul perma#e#t . $ bala# oarul "u "o#tra*reutat$le 0! al "aror "e#tru de *reutate e te a t%el d$ pu ! $#"at $# $tuat$a de repau al aparatulu$! a"ul $#d$"ator e a%la $# partea ta#*a a "ra$$' A+ul a"ulu$ $#d$"ator e rote te $# doua la*are! d$#tre "are u#ul e te e+e"utat $# %orma de urub! "u a&utorul "aru$a e re*lea(a &o"ul a+$al la mo#ta&' La mo#tearea "apetele a+ulu$ e u#* "u lubr$%$a#t pe"$al pe ba(a de $l$"o#! "are are pr$or$tatea de a amort$(e )$brat$$le a"ulu$ $#d$"ator $# t$mpul depla ar$$ automob$lulu$'

Tr%" $tor ! De Tem&er%t r% Ti& T)-10*


Co# tru"t$a' A"ea ta e "ompu#e d$# "orpul ; d$# bro#(! $# $#ter$orul "aru$a e a%la termo(o te#ta , $# l$"$! e# $b$la la )ar$at$$ de temperature' Termore($ te#t(a e te me#t$#uta pre ata pe %u#dul "orpulu$ de arul 0 pr$# $#termed$ul talerulu$ -! $# "opul real$(ar$$ u#u$ "o#ta"t ele"tr$" opt$m' La partea a#ter$oara a "orpulu$ e mo#tea(a pr$# )altu$re mu%a 7 d$# mater$al pla t$" "u bor#a' 4or#a e "o#t$#ua $# $#ter$or ub %orma de d$ " "o#$"! pe "are e pr$&$#a ar"ul pr$# "are e $#"6$de "$r"u$tul termore($ te#ta2"orp' Part$le laterale ale ar"ulu$! talerulu$ $ termomre($ te#te$ $#t $ olate de peret$$ "orpulu$ pr$# $#termed$ul u#u$ "$l$#dru . d$# "arto# ele"trote6#$"' tra# m$ter$$ "aldur$$! $# $#ter$orul tradu"torulu$ e Pe#tru omo*e#$(area $#trodu"e ule$'

IDICATORUL DE CO)BUSTIBIL TIP 'B-1(1


Fu#"t$o#ea(a $mpreu#a "u tradu"torul pote#t$ometr$" t$p 4M21.3! pre)a(ut "u "o#e"tor de "oma#da a lamp$$ 10 "are em#al$(ea(a re(er)a de "ombu t$b$l d$# re(er)or' I#d$"atorul de "ombu t$b$l e te de t$p ele"troma*#et$" $ are "o# tru"t$a $ pr$#"$p$ul de %u#"t$o#are a ema#atoare "u ale $#d$"atorulu$ de temperature' Se deo ebe te pr$# "ara"ter$ t$"$le $#%a urar$$! pu#"tele de %$+are pe pla"a "u "$r"u$te $mpr$mate $ d$ pu#erea re"$pro"a a ma*#etulu$ perma#e#t! a a"ulu$ $ bala# oarulu$

S-ar putea să vă placă și