Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PREEDINTE,

Subsemnatul(a) .........., domiciliat( ) !n ............, c"em !n #udecat $i %e&sonal la inte&o'ato&iu %e %(&(tul(a) ..........., domiciliat( ) !n ........, %ent&u RE)ILIERE* +ONTR*+TULUI DE ,-N)*RE.+UMP/R*RE cu clau0 de !nt&e1ine&e $i obli'a&ea sa la c"eltuieli de #udecat . 2n 3a%t, %&in cont&actul de 4(n0a&e.cum% &a&e, autenti3icat sub n&. ........ din ........., am 4(ndut %(&(tului(ei) toate bunu&ile mobile $i imobile, e4aluate la suma de ........... lei, cu obli'a1ia %ent&u el (ea) de.a m !n'&i#i $i !nt&e1ine cu cele necesa&e t&aiului %e tot &estul 4ie1ii mele. De la data %e&3ect &ii 4(n0 &ii, %(&(tul(a) s.a mutat !n imobilul (cas ), %e ca&e i l.am 4(ndut $i se 3olose$te de toate bunu&ile mele. +u toate acestea, &e3u0 s .$i !nde%lineasc obli'a1ia de !nt&e1ine&e %e ca&e $i.a asumat.o, eu 3iind !nt&e1inut de alte %e&soane, ca&e nu au nici o obli'a1ie 3a1 de mine. 2n d&e%t, !mi !ntemeie0 ac1iunea %e dis%o0i1iile a&t. 5678 $i u&m. + ci4. , &o' s admite1i ac1iunea, s des3iin1a1i cont&actul $i %(&(tul(a) s 3ie obli'at( ) s .mi &estituie toate bunu&ile $i s .mi &es%ecte d&e%tul de %&o%&ietate $i %osesie asu%&a lo&. 2n do4edi&ea ac1iunii !n1ele' s m 3olosesc de inte&o'ato&iul %(&(tului(ei), de %&oba cu acte $i cu u&m to&ii ma&to&i9 .......... ............. ............. De%un %&e0enta ce&e&e !n dublu e:em%la&, co%ia cont&actului a c &ui &e0ilie&e o ce&, timb&u 3iscal !n 4aloa&e de .......... $i timb&ul #udicia& !n 4aloa&e de ........... lei. Data de%une&ii .............. Semn tu&a, .......... DOMNULUI PREEDINTE *L ;UDE+/TORIEI ...................