Sunteți pe pagina 1din 3

Antioh Cantemir, a fost domnitor n Moldova:8 decembrie 1695-14 septembrie 1700 i 12 febr arie 1705-20 i lie 1707!

" fost fi l l i#onstantin #antemir! $mpre n% c fratele s% &imitrie #antemir, neltete mpotriva l i #onstantin & ca, ce l ase tron l c a' tor l l i#onstantin (r)ncovean al M nteniei, n da na acel iai &imitrie #antemir! $n cele din rm% & ca este ma*ilit,iar "ntio+ obine tron l! ,pre deosebire de tat%l s% , el a fost prietenos c polone*ii! $n timp l primei sale domnii s-a nc+eiat -ratat l de la .arlo/it* din 26 ian arie 1699! $n a do a domnie, a p s bir ri 0rele pe ar% c m ar fif m%rit l! #ronicar l 1on 2ec lce ni-l descrie pe "ntio+ ca fiind n 3om mare la tr p, cinstit, c+ipe, la minte ae*at, ' dec%tor drept4, i mai sp ne c% n era n om st dios dar nici prost! &e asemenea afirm% c% n era lacom d p% avere, n -i pl%cea minci nile i nici vicleniile i c% era n b n v)n%tor i osta ! 2ea0 &' vara,ntre Orient i Occident: rile romne la nceputul epocii moderne , ( c reti, 5 manitas, 1995

Poet i diplomat rus de origine moldav. Eminent reprezentant al culturii ruse i europene din prima jumtate a secolului al XVIII-lea, Antioh antemir s-a nscut la !" septem#rie "$%& '"$%() la onstantinopol, *n +amilia domnitorului ,oldovei -imitrie antemir, i a *ncetat din via. la "" aprilie "$// la Paris. 0umele lui Antioh antemir, chiar *n timpul vie.ii, a devenit cunoscut nu numai *n 1usia, dar i *n Europa. Poet, diplomat, adept +erm al tiin.ei i +iloso+iei moderne, el atrage aten.ia lui Voltaire i ,ontes2uieu, +ace cunotin. cu savan.i renumi.i din epoc ca P. ,aupertuis, A.- . lairaut, 3.V.Euler, 4. 5loane, 6. 7ontenelle. Imediat dup moartea poetului, opera sa este tradus i editat *n lim#ile +rancez i german, devenind o#iectul discu.iilor i con+runtrilor literare *n 7ran.a i 8ermania de la mijlocul secolului al XVIII-lea. 9n 1usia, larg rsp:ndite *n copii manuscrise, satirele creaz autorului o mare popularitate. ontemporanul su V.;.<redia=ovs=i men.iona c Antioh antemir >... +r *ndoial este cel mai mare i cel mai iscusit poet rus?. Pu#licate pentru prima dat *n lim#a rus, *n "$@!, la aproape dou decenii dup moartea poetului, >5atirele i alte poetice compuneri? au sporit i mai mult interesul pentru personalitatea i crea.ia lui Antioh antemir. 5atirele cantemiriene au +ost *nalt apreciate de scriitorii rui A.5. Pu=in, V.A. Au=ovs=i, .0. 6atius=ov, ;.7. 1:leev, V.8. 6elins=i. Educa.ia i instruc.ia lui Antioh antemir *ncepe *n casa printeasc. Primele studii le +ace su# *ndrumarea tatlui i a pro+esorilor particulari. oncomitent cu instruirea *n casa printeasc, viitorul poet +recventeaz Academia slavo-greco-latin din ,oscova. Bn moment important *n +ormarea intelectual a lui Antioh antemir l-au constituit studiile la Bniversitatea de pe l:ng Academia de Ctiin.e din Peters#urg. 5tudiul +iloso+iei su# conducerea savantului german .-7.8ross, cursurile de matematic ale lui 7. . ,aDer i ale +ra.ilor -aniel i 0icolaus 6ernoulli, cursul de +izic al lui 8.-6. 6El+inger, de istorie al lui 8. 5. 6aDer, *l +amiliarizeaz pe Antioh antemir cu cele mai noi descoperiri i pro#leme ale tiin.ei i +iloso+iei de la

*nceputul secolului al XVIII-lea. 9n anul "$!F, Antioh antemir traduce din lim#a latin, cu unele adugiri i precizri dup originalul grec, cronica scriitorului #izantin din secolul al XII-lea onstantin ,anasses >5inopsis istoric?. 3a aceast traducere se altur nemijlocit i prima lucrare pu#licat a lui Antioh antemir >5im+onia la psaltire?, scris *n anul "$!@. <ot *n aceast perioad '"$!@-"$G%) Antioh antemir e+ectueaz i alte traduceriH ><raducerea din italian *n lim#a +rancez a unei oarecare scrisori a unui italian, con.in:nd descrierea critic a Parisului i a +rancezilorI?, ><a#elul lui J#Js? '>3e ta#leau de J#Js?), >Istoria? lui Austin, satirele poe.ilor antici latini 4ora.iu i Auvenal, transpune din lim#a +rancez satirele clasicului acestui gen - 6oileau i tratatul lui 6. 7ontenelle > onversa.ii despre pluralitatea lumilor?. 3a s+:ritul anului "$!(, poetul compune 5atira I-a. >Asupra hulitorilor *nv.turii. tre mintea sa?. -up aceasta, pe parcursul a doi ani, p:n la s+:ritul anului "$G", momentul plecrii *n strintate, Antioh antemir va scrie urmtoarele patru satire, *ncerc:ndui totodat pana i *n alte genuri ale poeziei, compune dou c:ntece sau ode cu caracter +iloso+ic, o od solemn dedicat *mprtesei Anna Ioannovna, trei din cele ase +a#ule ale sale, zece epigrame, introduc:nd pentru prima dat acest gen literar *n cultura literar rus. 9n "$G%, Antioh antemir, o+i.er al regimentului de gard Preo#rajens=, particip activ la evenimentele legate de *nscunarea *mprtesei Anna Ioannovna. 9n luna noiem#rie "$G" Antioh antemir este numit reprezentant diplomatic 'rezident) la 3ondra. 5erviciul diplomatic al lui Antioh antemir a durat mai mult de "! ani i s-a *ntrerupt odat cu moartea sa. 9n Europa, la 3ondra, apoi la Paris, Antioh antemir, prin personalitatea, instruirea sa, prin cunoaterea lim#ilor, maniera de a discuta, orizontul larg al intereselor, seriozitatea opiniilor i +ine.ea manierelor a reuit s se impun *n cercurile diplomatice i literare. ercettorii consider activitatea diplomatic a lui Antioh antemir la 3ondra i Paris ca +iind de importan. general european. 8ra.ie interven.iilor inteligente ale acestuia s-au clari+icat o serie de am#iguit.i *n rela.iile dintre 7ran.a i Austria, 1usia i <urcia, 1usia i Anglia. Plecarea *n strintate a *nsemnat pentru Antioh antemir o lung *ntrerupere *n activitatea literar. <imp de ase ani el nu mai scrie nici o satir. A#ia *ncep:nd cu anul "$G& Antioh antemir revine la activitatea literar, compune satirele a VI-a, a VII-a, a VIII-a i a IX-a, prelucreaz i *nnoiete teKtele satirelor scrise *n 1usia, ela#oreaz tratatul +iloso+ic >5crisori despre natur i om?, traduce din Anacreon, 4ora.iu, Epictet, transpune *n rus tratatul scriitorului italian 7rancesco Algarotti > onvor#iri despre lumin?, >5crisorile persane? ale lui ,ontes2uieu, scrie un tratat de alge#r, trei tomuri ale >-ic.ionarului rus-+rancez? etc. 9n >5crisoarea lui 4ariton ,a=entin despre compunerea versurilor ruse?'"$/!) Antioh antemir eKpune teoria sa despre versi+ica.ie. Antioh antemir este ini.iatorul traducerii i editrii, la 3ondra i Paris, *n lim#ile englez i +rancez, a>Istoriei creterii i descreterii Imperiului Ltoman? a lui -imitrie antemir. 9n scrierile sale, Antioh antemir ne prezint ta#loul Bniversului *n spiritul +iloso+iei mecaniciste carteziene, *mprtete un ir de teze ale +izicii lui 0eMton i ale sensualismului lui 3oc=e. <ratatul +iloso+ic >5crisori despre natur i om? al lui Antioh antemir a constituit o continuare +ireasc a interesului pentru

ideile tiin.ei i +iloso+iei moderne. Prin crea.ia i prin critica literar Antioh antemir a *ntreprins primul pas pe calea ela#orrii teoriei clasicismului *n 1usia. Aceast tendin. s-a mani+estat deose#it de clar *n notele i comentariile la satire i traduceri, *n tlmcirea cuvintelor, numelor, eKpresiilor. Antioh antemir, *mpreun cu V. ;. <redia=ovs=i i ,.V. 3omonosov a pregtit terenul ideologic pentru apari.ia i consolidarea iluminismului rus *n cea de a doua jumtate a secolului al XVIII-lea. Ideea valorii omului indi+erent de apartenen.a sa de cast sau clas i critica nedrept.ilor i cruzimii er#iei, promovate de Antioh antemir *n satirele sale, au reprezentat o surs de +ormare a tradi.iei democratice *n g:ndirea social rus din secolul al XVIII-lea. rea.ia lui Antioh antemir i *ntreaga sa activitate au contri#uit la dezvoltarea *n 1usia a culturii +iloso+ice, la ela#orarea terminologiei +iloso+ice i tiin.i+ice. 9n opera lui Antioh antemir i-a gsit re+lectare atitudinea +a. de +iloso+ie ca tiin. cu un strict sistem de no.iuni i categorii. Prin mijlocirea lui Antioh antemir au +ost sta#ilite rela.ii *ntre savan.ii rui i cei din strintate, a +ost organizat un schim# intens de literatur tiin.i+ic *ntre academiile de tiin.e din Peters#urg, 3ondra i Paris. 1ela.iile personale ale lui Antioh antemir cu scriitorii i savan.ii englezi i +rancezi au contri#uit la apropierea cultural dintre 1usia i statele Europei Lccidentale. -iplomat care a aprat interesele 1usiei *n Europa *n cel de-al doilea s+ert al secolului al XVIII-lea, primul poet rus modern, Antioh antemir rm:ne, *n primul r:nd, un +enomen al culturii ruse din secolul respectiv, *ns el apar.ine i culturii rom:neti, dup cum au remarcat de nenumrate ori scriitorii iluminiti din secolul al XIX-lea - ,ihail ;oglniceanu, Nonstantin 0egruzzi, AleKandru -onici. Interesul pentru personalitatea i crea.ia lui Antioh antemir apare *n ,oldova la *nceputul secolului al XIX-lea, *n legtur cu primele edi.ii *n lim#a rom:n a operelor lui -imitrie i Antioh antemir. Lpera poetic a lui Antioh antemir *n traducerea lui AleKandru -onici i Nonstantin 0egruzzi a avut o vdit in+luen. asupra literaturii din ,oldova secolului al XIX-lea, *ncet.enind genul de satir *n poezia, proza i dramaturgia din ,oldova.