Sunteți pe pagina 1din 29

Nume prenume: Bradatan Bogdan

Facultatea: Stiinte economice si administrarea


afacerilor
Specializarea: Administrarea afacerilor
Grupa: I

Bilant initial al unei societati comerciale ce are ca domeniu de activitate


productia de bunuri.

Bilant initial la 1 ianuarie 2010

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Denumirea elementului de
ACTIV
Cheltuieli de dezvoltare
Marci de fabrica
Terenuri
Constructii
Echipamente tehnologice
Mijloace de transport
Mob., ap. birotica, etc.
Titluri de participare
Materii prime
Materii auxiliare
Combustibili
Piese de schimb
Mat. de nat. ob de inventar
Ambalaje
Produse in curs de executie
Semifabricate
Produse finite
Marfuri
Clienti
Clienti- facturi de intocmit
Actiuni proprii
Conturi la banci
Casa in lei
Acreditive
TOTAL ACTIV

Suma
10.000
1.000
20.000
12.000
6.000
5.000
4.000
1.000
10.000
5.000
2.000
7.000
4.500
5.500
8.300
6.200
9.000
15.000
20.000
13.000
1.500
50.000
10.400
20.600
247.000

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Denumirea elementului de
PASIV
Capital subscris varsat
Prime de capital
Rezerve legale
Rezultatul exercitiului
Profit si pierdere
Amortizarea constructiilor
Furnizori
Furnizori de imobilizari
Clienti- creditori
Personal- salarii datorate
Personal- ajutoare mat. dat.
Devidente de plata
Impozite pe profit
T.V.A. neexigibila
Imprum. din emis. de oblig.
Datorii sociale
Alte datorii in leg. cu pers.
Creditori diversi
Credite bancare

Suma

TOTAL PASIV

247.000

70.000
1.200
12.000
20.600
10.000
6.200
15.000
12.000
10.500
8.500
5.000
3.000
4.800
600
2.600
5.000
8.900
8.000
45.100

Bilant initial al unei societati comerciale ce are ca domeniu de activitate


productia de bunuri.

Bilant initial la 1 ianuarie 2010

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumirea elementului de
ACTIV
Terenuri
Constructii
Echipamente tehnologice
Aparate si inst. de masur.
Mijloace de transport
Mob., ap. birotica, etc.
Materii prime
Materii auxiliare
Combustibili
Produse in curs de execut.
Semifabricate
Produse finite
Marfuri
Mat. de nat. ob. de inven.
Ambalaje
Clienti
Efecte de primit
Obligatiuni
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Cheltuili inregistr. in avans
TOTAL ACTIV

Suma
21.000
17.000
12.000
3.500
7.000
2.600
3.700
1.400
1.000
2.800
2.400
4.500
5.950
1.200
4.600
1.000
1.100
250
20.000
10.000
500
123.500

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Denumirea elementului de
PASIV
Capital subscris varsat
Rezerve legale
Alte rezerve
Profit si pierdere
Amortizarea constructiilor
Amortiz. echip. tehnologice
Amortiz. mijl. de transport
Furnizori
Efecte de platit
Clienti- creditori
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. de plata
Impozit pe venit
Divedente de plata
Datorii salariale
Datorii sociale
Alte datorii
Credite banc. pe term. scurt

Suma

TOTAL PASIV

123.500

62.500
10.000
300
1.500
2.200
1.500
2.000
5.500
3.000
2.000
2.500
500
1.000
3.000
1.500
3.500
2.000
3.000
16.000

Bilant initial al unei societati comerciale ce are ca domeniu de activitate


comertul en-gros.

Bilant initial la 1 ianuarie 2010

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumirea elementului de
ACTIV
Repartizarea profitului
Trenuri
Construcii
Mrfuri aflate la teri
Ambalaje aflate la teri
Mobilier, ap. birotic. etc.
Mrfuri
Ambalaje
Clieni
Debitori diveri
Conturi la bnci n lei
Conturi la bnci n valut
Aciuni
Cecuri de ncasat
Casa n lei
Casa n valut
Timbre fiscale i potale
Bilete de tratam. i odihn
Acreditive n lei
Avansuri de trezorerie
Cheltuieli inreg. in avans
TOTAL ACTIV

Suma
21.000
100.000
150.000
25.000
2.500
75.000
65.000
6.500
50.000
15.000
55.000
60.000
17.000
3.500
10.000
3.000
300
1.500
25.000
15.000
13.000
713.300

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Denumirea elementului de
PASIV
Capital subscris vrsat
Rezerve legale
Profit i pierdere
Cred. Banc. pe term. lung
Dob. cred. banc. pe t. lung
Amortizarea construciilor
Amortiz. altor imob. corp
Furnizori
Efecte de pltit
Personal salarii datorate
Personal ajutoare mat. dat.
Drepturi de pers. neridicate
Clieni creditori
Alte dat. n leg. cu pers.
Impozit pe profit/venit
Imp. pe ven. de nat. salarii.
Alte imp., taxe i vrsminte
Sume datorate actionarilor
Venit. inreg. in avans

Suma
296.600
27.800
24.000
7.400
2.700
45.000
25.000
77.000
45.000
40.000
18.000
7.000
45.000
3.700
3.700
19.000
3.600
12.800
10.000

TOTAL PASIV

713.300

Bilant initial al unei societati comerciale ce are ca domeniu de activitate


comertul en-gros.

Bilant initial la 1 ianuarie 2010

Nr. Denumirea elementului


Crt. de
ACTIV
1
Repartizarea profitului
2
Terenuri
3
Construcii
4
Echipamente tehnologice
5
Mobilier, ap. bir. etc.
6
Mrfuri aflate la teri
7
Ambalaje aflate la teri
8
Mrfuri
9
Ambalaje
10 Clieni
11 Clieni inceri sau n litigiu
12 Clieni facturi de ntocmit
13 T.V.A. de recuperat
14 Debitori diveri
15 Chelt. nregistrate n avans
16 Cecuri de ncasat
17 Conturi la bnci n lei
18 Casa n lei
19 Acreditive n lei
20 Avansuri de trezorerie
TOTAL ACTIV

Suma
17.000
150.000
100.000
75.000
65.000
17.850
1.190
119.000
11.900
45.000
40.000
35.700
3.500
3.000
2.500
1.500
45.000
11.180
35.000
13.000
792.320

Nr. Denumirea elementului de


Crt.
PASIV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Suma

Capital subscris vrsat


Rezerve legale
Profit i pierdere
Provizioane pentru litigii
Cred. banc. pe term. lung
Dob. banc. pe term. lung
Amortizarea construciilor
Amortizarea inst., mijl. etc.
Amortiz. altor imob. corp.
Diferene de pre la mrfuri
Diferen. de pre la ambalaje
Furnizori
Efecte de pltit
Clieni creditori
Personal salarii datorate
Impozit pe profit/venit
T.V.A. colectata
Venituri inreg. in avans

500.000
10.000
17.000
40.000
15.000
4.860
35.000
20.000
25.000
25.000
2.500
10.000
3.500
15.000
26.000
5.500
29.640
8.320

TOTAL PASIV

792.320

Bilant initial al unei societati comerciale ce are ca domeniu de activitate


prestarea de servicii.

Bilant initial la 1 ianuarie 2010

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumirea elementului de
ACTIV
Cheltuieli de constituire
Concesiuni, brevete, licente
Constructii
Mijloace de transport
Mob., ap. birotica, etc.
Materiale auxiliare
Combustibili
Furnizori- debitori
Clienti
Efecte de primit
Clienti- facturi de intocmit
Cecuri de incasat
Efecte de incasat
Conturi la banci in lei
Conturi la banci in valuta
Dobanzi de incasat
Casa in lei
Casa in valuta
Acreditive
Avans de trezorerie
Chelt. inreg. in avans
TOTAL ACTIV

Suma
2.500
3.000
170.000
65.000
45.000
7.000
6.000
29.000
150.000
20.000
11.900
5.000
4.000
48.000
24.000
3.000
12.000
3.000
12.000
21.000
10.000
705.400

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Denumirea elementului de
PASIV
Capital subscris varsat
Rezerve legale
Alte rezerve
Profit si pierdere
Credite banc. pe termen lung
Cred. banc. int. gar. de stat
Dobanzi de platit
Amortizarea constructiilor
Amortiz. mijl. de transport
Amort. mob., ap. birot. etc.
Furnizori
Furnizori de imobilizari
Personal- salarii datorate
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. de plata
Impozite si taxe
Dividente de plata
Credite banc. pe term. scurt

Suma
278.200
50.000
1.500
15.000
24.000
10.000
1.000
35.000
45.000
21.000
45.000
70.000
65.000
18.850
1.950
1.900
2.100
1.300
18.600

TOTAL PASIV

705.400

Bilant initial la 1 ianuarie 200n

Nr.
Crt.
1

Simbol Denumirea
cont
elementului de
ACTIV
109 Actiuni proprii

212 Constructii

2131 Echipamente
tehnolog
214 Mob., ap. birotica,
etc.
262 Titluri de
participare
371 Marfuri

4111 Clienti

4282 Alte creante in leg.


cu personalul
4424 T.V.A. de recuperat
445 Subventii

4
5

9
10
11
12
13
14
15

4482 Alte creante privind


bugetul statului
456 Dec. cu asociatii
privind capitalul
461 Debitori diversi
5121 Conturi la banci in
lei
5311 Casa in lei
TOTAL ACTIV

Suma
15.000
100.00
0
55.000

Nr. Simbol Denumirea


Crt. cont
elementului de
PASIV
1
1011
Capital subscris
nevarsat
2
1012
Capital subscris
varsat
3
1061
Rezerve legale

Suma
70.000
230.160
30.000

57.000

121

Profit i pierdere

17.000

15.000

2812

15.000

119.00
0
45.000

2813

2814

7.000

378

31.000
75.000

9
10

401
421

1.000

11

431

Amortizarea
constructiilor
Amortiz. echip. teh.
etc.
Amortiz. mob., ap.
birot. etc.
Diferente de pret la
marfuri
Furnizori
Personal salarii
datorate
Asigurari sociale

70.000

12

437

Ajutor de somaj

9.000
40.000

13
14

4428
475

T.V.A. neexigibila
Subventii pentru
investitii

11.000
650.00
0

TOTAL PASIV

13.000
17.000
30.000
85.000
37.000
10.730
1.110
19.000
75.000
650.000

Operatiuni economico- financiare care corespund celor 8 egalitati bilantiere

Operaiile ce influeneaz bilanul se clasific n:


a) operaii singulare;
b) grupuri de operaii inseparabile.

a) operaii singulare:
1. Conform Extrasului de cont din ziua de 23.03.200n se primesc ca subventii de la stat 75.000 lei.
2. In data de 11.04.200n se omite in favoarea furnizorului un bilet la ordin in valoare de 17.000 lei.
3. In conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din ziua de 06.05.200n se distribuie
5% din profit pentru a se constitui rezerva legala.
4. Cu Ordinul de plata nr.5 din data de 04.06.200n se achita datoria de 15.000 lei catre un furnizor.
b) grupuri de operaii inseparabile:
1. Se achiziioneaz titluri de participare n valoare de 10.000 lei, iar plata se face n dou etape: 5.000
sunt pltii pe loc, conform Registrului de Cas din data de 23.07.200n, iar restul de 5.000 lei se vor
plti la o dat ulterioar.
2. Se scoate din evidenta o constructie vanduta unui tert avand valoarea de 6.000 lei, iar amortizarea
constructiilor calculata si inregistrata pana la data vanzarii in valoare de 2.000 lei.
3. n favoarea unui furnizor se emite, la data de 12.08.200n un Bilet la Ordin cu scadena la 12.09.200n,
n valoare de 15.000 lei, prin care se stinge o obligaie n valoare de 14.000 lei, diferena
reprezentnd cheltuieli inregistrate in avans.
4. Conform Statului de Plat, casierul justific din totalul sumei de plat de 5.000 lei achitarea n
numerar a sumei de 4.500 lei, diferena reprezentnd ajutoare materiale neridicate n termen pentru
care societatea se oblig n continuare.

Bilant nr.1

Nr. Denumirea elementului


Crt. de
ACTIV
1
Actiuni proprii
2
Constructii
3
Echipamente tehnolog
4
Mob., ap. birotica, etc.
5
Titluri de participare
6
Marfuri
7
Clienti
8
Alte creante in leg. cu per.
9
T.V.A. de recuperat
10 Subventii
( 75.000-75.000)
11 Alte creante priv. bug. st.
12 Dec. cu asociatii priv. cap.
13 Debitori diversi
14 Conturi la banci in lei
( 40.000+75.000)
15 Casa in lei
TOTAL ACTIV

Suma

Nr. Denumirea elementului de


Crt.
PASIV

15.000
100.000
55.000
57.000
15.000
119.000
45.000
7.000
31.000
_

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Rezerve legale
Profit i pierdere
Amortizarea constructiilor
Amortiz. echip. teh. etc.
Amortiz. mob., ap. birot. etc.
Diferente de pret la marfuri
Furnizori
Personal salarii datorate

1.000
70.000
9.000
115.000

11
12
13
14

Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. neexigibila
Subventii pentru investitii

11.000
650.000

TOTAL PASIV

A+xx=P
650.000+75.000-75.000=650.000

Suma
70.000
230.160
30.000
17.000
15.000
13.000
17.000
30.000
85.000
37.000
10.730
1.110
19.000
75.000
650.000

Bilant nr. 2
Nr. Denumirea elementului
Crt. de
ACTIV
1
Actiuni proprii
2
Constructii
3
Echipamente tehnolog
4
Mob., ap. birotica, etc.
5
Titluri de participare
6
Marfuri
7
Clienti
8
Alte creante in leg. cu per.
9
T.V.A. de recuperat
10
11
12
13
14
15

Suma

Nr. Denumirea elementului de


Crt.
PASIV

15.000
100.000
55.000
57.000
15.000
119.000
45.000
7.000
31.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Subventii
Alte creante priv. bug. st.
Dec. cu asociatii priv. cap.
Debitori diversi
Conturi la banci in lei
Casa in lei

1.000
70.000
9.000
115.000
11.000

10
11
12
13
14
15

TOTAL ACTIV

650.000

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Rezerve legale
Profit i pierdere
Amortizarea constructiilor
Amortiz. echip. teh. etc.
Amortiz. mob., ap. birot. etc.
Diferente de pret la marfuri
Furnizori
( 85.000- 17.000)
Personal salarii datorate
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. neexigibila
Subventii pentru investitii
Efecte de platit
( 0+ 17.000)
TOTAL PASIV

A=P+x-x
650.000+17.000-17.000=650.000

Suma
70.000
230.160
30.000
17.000
15.000
13.000
17.000
30.000
68.000
37.000
10.730
1.110
19.000
75.000
17.000
650.000

Bilant nr. 3

Nr. Denumirea elementului


Crt. de
ACTIV
1
Actiuni proprii
2
Constructii
3
Echipamente tehnolog
4
Mob., ap. birotica, etc.
5
Titluri de participare
6
Marfuri
7
Clienti
8
Alte creante in leg. cu per.
9
T.V.A. de recuperat
10 Subventii
11 Alte creante priv. bug. st.
12 Dec. cu asociatii priv. cap.
13 Debitori diversi
14 Conturi la banci in lei
15 Casa in lei
16 Repartizarea profitului
( 0 + 850)
TOTAL ACTIV

Suma
15.000
100.000
55.000
57.000
15.000
119.000
45.000
7.000
31.000
1.000
70.000
9.000
115.000
11.000
850
650.850

Nr. Denumirea elementului de


Crt.
PASIV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Rezerve legale
Profit i pierdere
Amortizarea constructiilor
Amortiz. echip. teh. etc.
Amortiz. mob., ap. birot. etc.
Diferente de pret la marfuri
Furnizori
Personal salarii datorate
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. neexigibila
Subventii pentru investitii
Efecte de platit
Alte rezerve
( 0 + 850 )
TOTAL PASIV

A +x=P+x
650.000 + 850 = 650.000 + 850

Suma
70.000
230.160
30.000
17.000
15.000
13.000
17.000
30.000
68.000
37.000
10.730
1.110
19.000
75.000
17.000
850
650.850

Bilant nr. 4

Nr. Denumirea elementului


Crt. de
ACTIV
1
Actiuni proprii
2
Constructii
3
Echipamente tehnolog
4
Mob., ap. birotica, etc.
5
Titluri de participare
6
Marfuri
7
Clienti
8
Alte creante in leg. cu per.
9
T.V.A. de recuperat
10
11
12
13
14
15
16

Subventii
Alte creante priv. bug. st.
Dec. cu asociatii priv. cap.
Debitori diversi
Conturi la banci in lei
( 115.000-15.000)
Casa in lei
Repartizarea profitului
TOTAL ACTIV

Suma

Nr. Denumirea elementului de


Crt.
PASIV

15.000
100.000
55.000
57.000
15.000
119.000
45.000
7.000
31.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.000
70.000
9.000
100.000

10
11
12
13
14

11.000
850
635.850

15
16

Suma

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Rezerve legale
Profit i pierdere
Amortizarea constructiilor
Amortiz. echip. teh. etc.
Amortiz. mob., ap. birot. etc.
Diferente de pret la marfuri
Furnizori
( 68.000-15.000)
Personal salarii datorate
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. neexigibila
Subventii pentru investitii

70.000
230.160
30.000
17.000
15.000
13.000
17.000
30.000
53.000

Efecte de platit
Alte rezerve
TOTAL PASIV

17.000
850
635.850

A - x = P- x
650.850 15.000 = 650.850 15.000

37.000
10.730
1.110
19.000
75.000

Bilant nr. 5

Nr. Denumirea elementului


Crt. de
ACTIV
1
Actiuni proprii
2
Constructii
3
Echipamente tehnolog
4
Mob., ap. birotica, etc.
5
Titluri de participare
( 15.000+10.000)
6
Marfuri
7
Clienti
8
Alte creante in leg. cu per.
9
T.V.A. de recuperat
10 Subventii
11 Alte creante priv. bug. st.
12 Dec. cu asociatii priv. cap.
13 Debitori diversi
14 Conturi la banci in lei
15 Casa in lei
( 11.000-5.000)
16 Repartizarea profitului
TOTAL ACTIV

Suma

Nr. Denumirea elementului de


Crt.
PASIV

Suma

15.000
100.000
55.000
57.000
25.000

1
2
3
4
5

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Rezerve legale
Profit i pierdere
Amortizarea constructiilor

119.000
45.000
7.000
31.000
1.000
70.000
9.000
100.000
6.000

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Amortiz. echip. teh. etc.


Amortiz. mob., ap. birot. etc.
Diferente de pret la marfuri
Furnizori
Personal salarii datorate
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. neexigibila
Subventii pentru investitii
Efecte de platit

13.000
17.000
30.000
53.000
37.000
10.730
1.110
19.000
75.000
17.000

850

16
17

Alte rezerve
Varsaminte de ef. pt imob fin.
( 0+5.000)
TOTAL PASIV

850
5.000

640.850

A + x - x = P + x
635.850+10.000-5.000=635.850+5.000

70.000
230.160
30.000
17.000
15.000

640.850

Bilant nr. 6

Nr. Denumirea elementului


Crt. de
ACTIV
1
Actiuni proprii
2
Constructii
(100.000-6.000)
3
Echipamente tehnolog
4
Mob., ap. birotica, etc.
5
Titluri de participare
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Marfuri
Clienti
Alte creante in leg. cu per.
T.V.A. de recuperat
Subventii
Alte creante priv. bug. st.
Dec. cu asociatii priv. cap.
Debitori diversi
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Repartizarea profitului
Chelt. priv. activele cedate
(0+4.000)
TOTAL ACTIV

Suma

Nr. Denumirea elementului de


Crt.
PASIV

15.000
94.000

1
2

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat

55.000
57.000
25.000

3
4
5

119.000
45.000
7.000
31.000
1.000
70.000
9.000
100.000
6.000
850
4.000

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rezerve legale
Profit i pierdere
Amortizarea constructiilor
(15.000-2.000)
Amortiz. echip. teh. etc.
Amortiz. mob., ap. birot. etc.
Diferente de pret la marfuri
Furnizori
Personal salarii datorate
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. neexigibila
Subventii pentru investitii
Efecte de platit
Alte rezerve
Varsaminte de ef. pt imob fin.

638.850

TOTAL PASIV

A - x + x = P - x
640.850 - 6.000 + 4.000=640.850 2.000

Suma
70.000
230.160
30.000
17.000
13.000
13.000
17.000
30.000
53.000
37.000
10.730
1.110
19.000
75.000
17.000
850
5.000
638.850

Bilant nr. 7

Nr. Denumirea elementului


Crt. de
ACTIV
1
Actiuni proprii
2
Constructii
3
Echipamente tehnolog
4
Mob., ap. birotica, etc.
5
Titluri de participare
6
Marfuri
7
Clienti
8
Alte creante in leg. cu per.
9
T.V.A. de recuperat

Suma

Nr. Denumirea elementului de


Crt.
PASIV

15.000
94.000
55.000
57.000
25.000
119.000
45.000
7.000
31.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Subventii
Alte creante priv. bug. st.
Dec. cu asociatii priv. cap.
Debitori diversi
Conturi la banci in lei
Casa in lei

1.000
70.000
9.000
100.000
6.000

10
11
12
13
14
15

16
17
18

Repartizarea profitului
Chelt. priv. activele cedate
Chelt. inreg. in avans
(0+1.000)
TOTAL ACTIV

850
4.000
1.000

16
17

639.850

Suma

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Rezerve legale
Profit i pierdere
Amortizarea constructiilor
Amortiz. echip. teh. etc.
Amortiz. mob., ap. birot. etc.
Diferente de pret la marfuri
Furnizori
(53.000-14.000)
Personal salarii datorate
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. neexigibila
Subventii pentru investitii
Efecte de platit
(17.000+15.000)
Alte rezerve
Varsaminte de ef. pt imob fin.

70.000
230.160
30.000
17.000
13.000
13.000
17.000
30.000
39.000

TOTAL PASIV

639.850

A + x=P + x - x
638.850 + 1.000 = 638.850 + 15.000 14.000

37.000
10.730
1.110
19.000
75.000
32.000
850
5.000

Bilant nr. 8

Nr. Denumirea elementului


Crt. de
ACTIV
1
Actiuni proprii
2
Constructii
3
Echipamente tehnolog
4
Mob., ap. birotica, etc.
5
Titluri de participare
6
Marfuri
7
Clienti
8
Alte creante in leg. cu per.
9
T.V.A. de recuperat
10 Subventii
11
12
13
14
15
16
17
18

Suma

Nr. Denumirea elementului de


Crt.
PASIV

15.000
94.000
55.000
57.000
25.000
119.000
45.000
7.000
31.000
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alte creante priv. bug. st.


Dec. cu asociatii priv. cap.
Debitori diversi
Conturi la banci in lei
Casa in lei
(6.000-4.500)
Repartizarea profitului
Chelt. priv. activele cedate
Chelt. inreg. in avans

1.000
70.000
9.000
100.000
1.500

11
12
13
14
15

850
4.000
1.000

16
17
18

TOTAL ACTIV

635.350

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Rezerve legale
Profit i pierdere
Amortizarea constructiilor
Amortiz. echip. teh. etc.
Amortiz. mob., ap. birot. etc.
Diferente de pret la marfuri
Furnizori
Personal salarii datorate
(37.000-5.000)
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. neexigibila
Subventii pentru investitii
Efecte de platit
Alte rezerve
Varsaminte de ef. pt imob fin.
Drepturi de pers. neridicate
(0+500)
TOTAL PASIV

A - x =P - x + x
639.850 4.500 = 639.850 5.000 + 500

Suma
70.000
230.160
30.000
17.000
13.000
13.000
17.000
30.000
39.000
32.000
10.730
1.110
19.000
75.000
32.000
850
5.000
500
635.350

Bilan iniial la 1.01.200n


Nr.
Crt.

Activ

Sume

Nr.
Crt.

Pasiv

Sume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Construcii
Mijloace de transport
Imobilizri corporale n curs
Mrfuri
Clieni
Clieni facturi de ntocmit
Decontri cu asociaii
Debitori diveri
Cheltuieli nregistrate n avans
Cecuri de ncasat

200.000
85.000
45.000
119.000
59.500
29.750
45.000
15.000
1.200
1.500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capital subscris nevrsat


Capital subscris vrsat
Rezerve legale
Profit i pierdere
Amortizarea construciilor
Amortiz. mijl. de trans.
Diferene de pre la mrfuri
Furnizori
Personal salarii datorate
Asigurri sociale

45.000
322.600
24.000
14.000
123.000
11.000
30.000
23.000
55.000
15.950

11
12
13
14

Conturi la bnci n lei


Casa n lei
Timbre fiscale i potale
Avansuri de trezorerie
Total Activ

71.000
13.000
2.000
12.000
698.950

11
12
13
14

Ajutor de omaj
T.V.A. neexigibil
Dividende de plat
Venituri nregistrate n avans
Total Pasiv

1.650
23.750
10.000
23.000
698.950

Operatiuni economico- financiare care corespund celor 8 egalitati contabile:


Operatiunile ce au loc in timpul lunii sunt:
1) Se deschid conturile de Activ;
2) Se deschid conturile de Pasiv;
3) Se ncaseaz de la un debitor suma de 10.000 lei;
4) Se repartizeaz din profit suma de 700 lei pentru constituirea rezervei legale;
5) Se face un mprumut bancar pe termen scurt n valoare de 15.000 lei;
6) Se achit ctre acionari dividendele n valoare de 10.000 lei;
7) Se recepioneaz un mijloc de transport realizat cu fore proprii n valoare de 100.000. lei
nceput n exerciiul financiar precedent, cheltuielile din perioada curent privind
realizarea acestui utilaj fiind de 45.000 lei;
8) Se achit ctre un furnizor o datorie n valoare de 10.000 lei, comision bancar pltit 0,5%;
9) Se emite n favoarea unui furnizor un Bilet la Ordin scadent peste 1 lun, n valoare de
3.000 lei prin care se achit datoria ctre acest furnizor n valoare de 2.700 lei, diferena
de 300 lei fiind dobnda datorat.
10) Se achit o datorie ctre un furnizor o datorie de 3.000 lei, iar pentru restul
se emite un efect comercial;
11) Se nchid conturile de venituri i de cheltuieli.

de 7.000 lei

Registrul jurnal
Nr. Cont D

1.

2.

3.

%
212
2133
231
371
4111
418
456
461
471
5112
5121
5311
5321
542
891

Cont C
=

Sume debit

Sume credit

891

%
1011
1012
1061
121
2812
2813
378
401
421
431
437
4428
457
472
5121 = 461
(+A=-A)
Incasat suma de 15.000 lei de
la un debitor.

4.

107 = 1061
(-P=+P)
Repartizarea din profit a sumei
de 700 lei pentru constituirea
rezervei legale.

5.

5121 = 5191
(+A=+P)
Inregistrarea unui imprumut

698.950
200.000
85.000
55.000
119.000
59.500
29.750
45.000
15.000
1.200
1.500
71.000
13.000
2.000
12.000
698.950

15.000

45.000
322.600
24.000
14.000
123.000
11.000
30.000
23.000
55.000
15.950
1.650
23.750
10.000
23.000
15.000

700

700

15.000

15.000

bancar pe termen scurt in


valoare de 10.000

6.

7.

8.

9.

10
.

11.

457 = 5121
(-P=-A)
Achitarea dividentelor catre
actionari in valoare de 10.000
lei.
2133 = %
231
722
(+A=[-A+P)
Sr receptioneaza un mijloc de
transportbin valoare de 10.000
lei, inceput in exercitiu
financiar precedent,
cheltuielile privind utilizarea
acestui utilaj fiind de 45.000
lei
% = 5121
401
627
(+ A - P ] = - A )
Achitarea unei datorii catre un
furnizor in vloare de 10.000,
comisionul bancar platit fiind
de 0,5%.
% = 403
401
471
(+ A - P ] = + P )
Emiterea unui Bilet la Ordin in
valore de 3.000 lei in favoarea
unui furnizor, prin care se
achita datoria catre acest
furnizor in valoare de 2.700
lei, diferenta de 300 lei fiin
dobanda datorata.
401

%
403
5121
( - P =[ - A + P )
Achitarea datoriei catre un
furnizor in valoare de 3.000
lei, si emiterea unui efect
comercial in valoare de 7.000
lei.
121 = 627
Inchiderea contului de
cheltuieli.

10.000

10.000

100.000
55.000
45.000

10.050
10.000
50

3.000
2.700
300

10.000
7.000
3.000

50

50

722 = 121
Inchiderea contului de venit.

12.

TOTAL RULAJE

45.000

45.000

1.526.885

1.526.885

Cartea mare

Rd
Tsd
Sfc

1011

45.000

Rd
Tsd
Sfc

24.700

Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc

C
Sic

24.000
700
24.700

Rc
Tsc

Rd
Tsd

C
Sic

14.000
45.000
59.000

Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc

123.000

11.000

C
Sic

D
Sid

200.000

11.000

Rc
Tsc

Rd
Tsd

200.000

D
Sid

119.000
119.000

121

50
50
58.950

1682

Rd
Tsd
Sfc

11.000

D
Sid

85.000

Rd
Tsd

100.000
185.000

45.000

1061

Rd
Tsd
Sfc

C
Sic

45.000

2133

185.000

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd

C
Sic

30.000

378

1012

322.600

322.600

C
Sic

322.600

Rc
Tsc

107

700
700

700

Rc
Tsc
Sfd

123.000

C
Sic

123.000

Rc
Tsc

1621

212

200.000

371

119.000

Rc
Tsc
Sfd

23.000

C
Sic

401
2.700
10.000

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd
Sfc

30.000

13.000

D
Sid

45.000

Rd
Tsd

45.000

12.700
11.300
11.300

D
Sid

59.750

Rc
Tsc

Rd
Tsd

59.750

D
Sid

29.750

Rc
Tsc

Rd
Tsd

29.750

C
Sic

55.000
55.000

Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc

C
Sic

1.650
1.650

Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc

3.000
10.000
13.000
13.000

45.000
45.00

421

55.000

437

Rd
Tsd
Sfc

1.650

D
Sid

45.000

Rd
Tsd

45.000

D
Sid

15.000

D
Sid

Rd
Tsd
Sfc

231

Rd
Tsd
Sfc

Rc
Tsc

403

Rd
Tsd
Sfc

Rd
Tsd
Sfc

456

45.000

461

15.000

15.000
15.000

5112
1.500

23.000

4111

59.750

418

59.750

Rc
Tsc
Sfd

15.950

C
Sic

15.950

Rc
Tsc

23.750

C
Sid

23.750

Rc
Tsc

10.000

C
Sic

10.000

Rc
Tsc

4428

23.750

457

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd
Sfc

10.000

D
Sid

1.200

Rc
Tsc

Rd
Tsd

3.000
4.200

D
Sid

71.000

471

4.200

5121

Rc
Tsc
Sfd

431

15.950

Rc
Tsc

Rc
Tsc
Sfd

15.000
15.000
Rd
Tsd

1.500

D
Sid

13.000

Rd
Tsd

13.000

D
Sid

12.000

Rd
Tsd

12.000

Rc
Tsc

1.500

Sfd

5311

13.000

542

12.000

Rd
Tsd
Sfc

722

45.000
45.000

30.000
101.000

D
Sid

2.000

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd

2.000

D
Sid

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd

C
Sic
45.000
45.000

Rd
Tsd

Rc
Tsc

10.000
10.050
3.000
23.050
23.050

Rc
Tsc

77.950

Sfd

5321

2.000

627

50
50

Rc
Tsc
Sfd

50
50

Rc
Tsc
Sfd

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Den. tipului de
materie prima
Produsul A
Produsul B
Produsul C
Produsul D
Produsul E
Total

Smb.
Cont
301.A
301.B
301.C
301.D
301.E

Preul unitar

50
100
40
15
60
-

Cantitatea
100 buc.
200 buc.
300 buc.
400 buc.
500 buc.
-

Preul total
5.000
20.000
12.000
6.000
30.000
73.000

Societatea comercial x are ca obiect de activitate producia de produse de panificaie.


Firma are n stoc la nceputul perioadei urmtoarele tipuri de materii prime:
n cursul lunii au loc urmtoarele operaii asupra materiilor prime:
1)
La data de 5.01 se dau n consum urmtoarele cantiti: 20 buc. din tipul A, 50 buc.
din tipul B i 100 buc. din tipul D;
2)

Produsul A : 20 buc x 50 lei/buc = 1000 lei


Produsul B : 50 buc x 100 lei/buc = 5000 lei
Produsul D : 100 buc x 15 lei/buc = 1500 lei
Total
7500 lei
La data de 8.01 se recepioneaz materii prime de tipul A la acelai pre, cantitate 150
buc.;

3)

Produsul A : 150 buc x 50 lei/buc = 7500 lei


Total
7500 lei
La data de 15.01 se dau spre consum: 100 buc. din tipul A, 150 buc. din tipul C,
200 buc. din tipul E;

4)

Produsul A : 100 buc x 50 lei/buc = 5000 lei


Produsul C : 150 buc x 40 lei/buc = 6000 lei
Produsul E : 200 buc x 60 lei/buc = 12000 lei
Total
23000 lei
La data de 21.01 se recepioneaz materii prime de tipul B 100 buc., tipul C 200
buc., tipul D 150 buc. i tipul E 50 buc. toate la acelai pre pentru fiecare tip ca i
cel iniial;

5)
-

Produsul B : 100 buc x 100 lei/buc = 10000 lei


Produsul C : 200 buc x 40 lei/buc = 8000 lei
Produsul D : 150 buc x 15 lei/buc = 2250 lei
Produsul E : 50 buc x 60 lei/buc = 3000 lei
Total
23250 lei
La data de 27.01 se dau n consum materii prime: 30 buc. tip A, 50 buc. tip B, 100
buc. tip C, 200 buc. tip D i 150 tip E.
Produsul A : 30 buc x 50 lei/buc = 1500 lei
Produsul B : 50 buc x 100lei/buc = 5000 lei
Produsul C : 100 buc x 40 lei/buc = 4000 lei
Produsul D : 200 buc x 15 lei/buc = 3000 lei
Produsul E : 150 buc x 60 lei/buc = 9000 lei
Total
22500 lei

Registrul Jurnal
Conturi
Nr.
1

Debit
601

%
301.A
4426
601

%
301.B
301.C
301.D

Sume
Credit
%
301.A
301.B
301.D
401
%
301.A
301.C
301.E
401

Debit
7.500

Credit
1.000
5.000
1.500
8.925

7.500
1.425
23.000
5.000
6.000
12.000
26.667
10.000
8.000
2.250

301.E
4426
5

Data
1.01
5.01
8.01
15.0
1
21.0
1
27.0
1

3.000
4.417

601

Total Debit
Document
Fel
Nr.

%
301.A
301.B
301.C
301.D
301.E
Total Credit
Explicaii

BC
FF
BC

1
5465
2

FF

2165 Achiziie

BC

Sold iniial
Dare n consum
Achiziie
Dare n consum

22.500
1.500
5.000
4.000
3.000
9.000
89.592
D/C

89.592
Smb.
Valoare
cont Debit
Credit
cores.
601
7.500
401
7.500
601
23.000

Sold

D
-

73.000
-

401

23.250

3 Dare n consum

601

22.500

Rulaj
Total Sume

30.750
103.750

53.000
53.000

50.750

Fi de cont sintetic pentru contul 301

Fi de cont analitic pentru valori materiale


Produs A
Data
1.01
5.01
8.01
15.01
27.01
Rulaj
Total
sume

Document
Fel
Nr.
BC
FF
BC
BC

1
5465
2
3

Intrat
150
150
250

UM
buc.

Cantitatea
Ieit
Stoc
20
100
30
150
150

Pre unitar
50
Valoarea
Credit

Debit

100
-

7.500
7.500
12.500

Cod
A

Gest.
1

5.000
-

Pag.
1
Smb.
cont.
cores.
601
401
601
601
-

5.000

Sold

1.000
5.000
1.500
7.500
7.500

100

Fi de cont analitic pentru 301.B

Fi de cont analitic pentru valori materiale


Produs B
Data Document
Cantitatea
Fel Nr. Intrat
Ieit
Stoc

1.01
200
21.01 FF 216
100
5
27.01 BC
2
50
Rulaj
100
50
Total
300
50
sume
250

Fi de cont analitic pentru 301.C

UM
buc.

Pre unitar
Cod
100
B
Valoarea
Debit
Credit

Gest.
1
Sold

10.000

20.000
-

10.000
30.000

5.000
5.000
5.000

25.000

Pag.
1
Smb.
cont.
cores.
401
601
-

Fi de cont analitic pentru valori materiale


Produs C
Data

Document
Fel
Nr.

1.01
15.01
21.01

BC
FF

27.01
Rulaj
Total
sume

BC
-

2
216
5
2
-

Cantitatea
Intrat Ieit
Stoc

UM

Pre unitar

Cod

buc.

40
Valoarea
Credit

Debit

Gest
.
1

Sold

200

150
-

300
-

8.000

6.000
-

12.000
-

200
500

100
250
250

8.000
20.000

4.000
10.000
10.000

250

10.000

Pag.
1
Smb.
cont.
cores.
601
401
601
-

Fi de cont analitic pentru 301.D

Fi de cont analitic pentru valori materiale


Produs D

UM

Pre unitar

buc.
Data

Document
Fel Nr.

1.01
5.01
21.01

BC
FF

27.01
Rulaj
Total
sume

BC
-

1
216
5
3
-

Cantitatea
Intrat Ieit
Stoc
-

Cod
15

Valoarea
Credit

Debit

Ges
t.
1

D
Sold

400
-

2.250

1.500
-

6.000

150

100
-

150
550

200
200
200

2.250
8.250

3.000
4.500
4.500

350

3.750

Fi de cont analitic pentru 301.E

Pag.
1
Smb.
cont.
cores.
601
401
601
-

Fi de cont analitic pentru valori materiale


Data

1.01
15.01
21.01
27.01
Rulaj
Total
sume

Documen
t
Fe Nr.
l
B
2
C
FF 216
2
B
3
C
-

UM
buc.

Pre unitar
600
Valoarea

Cantitatea
Intrat

Ieit

Stoc

200

50

Debit

Credit

Cod
E

Gest.
-

Pag.
1
Smb.
cont.
cores.

Sold

500
-

12.000

30.000
-

601

3.000

401

150

9.000

601

50
550

350
350

3.000
33.000

21.000
21.000

200

12.000

Balanta analitica a valorilor materiale

Simbol Denumirea
cont
contului
301

Produsul
A.

301

Produsul
B.

301

Produsul
C.

301

Produsul
D.

301

Produsul
E.
Total

Stoc
initial
100

Cantitate
Intrata

Iesita

Stoc
final

Pret
unitar

150

150

100

50

100

50

250

100

Sold
initial

Valoare
Debit
7.500
10.000

Credit
7.500
5.000

200
200

250 250

40

8.000 10.000

150

200 350

15

2.250

50

350 200

600

3.000 21.000

300
4.500

400

500

Sold
final