Sunteți pe pagina 1din 8

E ZIUA TA, MAICUTA MEA CEA BUNA! Serbare grupa mica. An scolar 2 !2"2 !# $ro%. in&. presc.

' CU()EANCA NASTASE MA(IANA I*N +AB(IE)A SAN,A !. Ce -e lume a-una.a! $lina es.e sala .oa.a. Mul.e mame au &eni. Si %rumos a/i s"au ga.i.. )e /icem -e /iua lor'

ANA C(ISTINA

T*TI' )A MU)TI ANI, MAMICI)*(! MAIA 2. Ce m"as %ace, mama, eu ,e n"as %i copilul .au ,umne/eu m"a -arui. $en.ru ca .u m"ai -ori..

CANTEC'

,(A+A MEA C*$I)A(IE M"am nascu. -in &esnicie, ,raga mea copilarie, M"am nascu. -in %lori, -in soare, ,in iubirea Celui Mare M"am nascu. cu bucurie, ,raga mea copilarie, M"am nascu. sub cer cu s.ele, ,in -orin.a mamei mele! ,in -orin.a mamei mele, ,in iubirea Celui Mare, M"am nascu. -in &esnicie, ,raga mea copilarie.

#. Sun. a.a. -e %erici.a Ca mamica mea iubi.a A &eni. a/i la serbare Sa ascul.e o urare.

A)E0AN,(A

STE2AN

1. Mama, a/i -e /iua .a, $rima&ara"n -ar .i"oi -a Si sa s.ii mama asa Ca mereu .e"oi ascul.a. Ale .ale s%a.uri bune )e"oi pur.a mereu cu mine. 2erici.a ca"n po&es.i, Mul.i ani mama sa .raies.i!

1.

,esi sum. cam mi.i.ica Ui.e, scumpa mea mamica A/i in -ar .ie .i"oi -a Toa.a, .oa.a -ragos.ea Ca .u mama, ma"ngri3es.i, Ma a3u.i %rumos sa cresc. Iar -e sun. cum&a bolna&a, Tu nu -ormi map.ea in.reaga. Iar -e &rei, in -ar .i"oi -a, Mica inimioara mea!

MA,A)INA

CANTEC' Z4*N ,E $(IMA4A(A Strofa I : E zvon de primvar i totu-i tineresc Iubita mea mmic, la tine m gndesc. (e%' Mam5 iubi.oare &reau s5"6i mul6umesc S5"6i -au 7n -ar o %loare, s5"6i spun c5 .e iubesc. Strofa II: Mmica mea frumoas, eu tare te-ndrgesc, Mi-e via a luminoas, cnd c!ipul i-l zresc. 8. Nu ui.a, copile' Mama .i"a -a. &ia.a! *c9ii mamei &esnic 4ia.a i.i &eg9ea/a. Nu ui.a, copile, Mama"i pururi .rea/a! Nu ui.a, copile, Mare can- &ei cres.e ,oar cu %ap.e bune Tu o raspla.es.e!

)UCA

CANTEC' MAMA"I CANTEC, MAMA"I S*A(E Mama"i can.ec, Mama"i soare, Mama"i -ulce alinare. Mama"i /ambe., Mama"i &is, Mama"i %loare -e cais. Mama"i ra/a, Mama"i -or, Mama"i aripa in /bor. Mama"i .oa.e Ca.e sun., E iubire pe paman.!

:.

E /iua .a, mamico, Si &reau sa".i -aruiesc * mica saru.are, Sa".i spun ca .e iubesc! Mul.i ani mereu cu soare, As.a/i i.i mai -oresc! Si i.i mai spun o -a.a, Mamico, .e iubesc!

ANA MA(IA

;. Eu -rep. &a spun, Cu c9ipul mamei blanAm a-ormi. si a/i in gan-. Si .are"as &rea un -ar sa"i %ac ,ar, care"i &a %i pe plac. Sa"i -aruiesc o %loare par%uma.a Cu ea ala.uri -ragos.ea mea .oa.a.

A)E0AN,(A

MA(IA (*,

<. E /iua .a, maicu.a, Te"as.eap.a %lori pe masa, Si un -ar micu. .e"as.eap.a Can- ai sa &ii acasa. Am sa".i saru. obra3ii )a piep. can- ma &ei .ine Si mainile ce nu au *-i9na pen.ru mine!

=. Mama, a/i -e /iua .a Eu, iubi.ul .au %ecior, Ti"am a-us in -ar o %loare Si o -ulce saru.are. ,A(IUS Ziua, noap.ea es.i cu mine Ce m"as %ace %ara .ine> Can- es.i mama supara.a, Te saru. si".i .rece"n -a.a! ! . Mama mea e ca o %loare, N"are"n lume asemanare. Cu iubire ma in&a.a Sa ma por. %rumos in &ia.a. Basme si po&es.i imi spune Si"mi -a numai s%a.uri bune' Sa %iu 9arnic si cins.i. Si in .oa.e cumpani.!

E4A

!!.a.

Sun. mic, maicu.a -raga, ,ar .are .e iubesc... Inca. in.reg paman.ul As &rea sa".i -aruiesc! ,ar &e/i, maicu.a -raga, Eu sun. asa -e mic... $aman.ul es.e mare Si nu po. sa"l ri-ic! ,ar -in in.reg paman.ul Ca. oc9ii il pri&esc, * %loare am cules"o Si a/i .i"o -aruiesc!

E,I

!!.b.

)UCA

!2. Mama es.i pe lume To. ce"i mai %rumos *c9ii .ai sun. limpe/i +lasul .i"e -uios. ,ragos.ea .a mare Mie"mi es.e scu., Mama ia"ma"n bra.e, 4reau sa .e saru.!

,A(IA N.

!#. * /ana buna es.i .u, mama! Sun. mica, mul.e nu"n.eleg ,ar cu rab-are, gri3a, mama M"a3u.i cu&in.ele sa leg. Si -e nimic sa nu am .eama? Asa es.i .u, iubi.a mama! CANTEC' C@n.ecul aces.a -elica. $en.ru mama mea l"am 7n&56a. Ca s5"i spun c@. o iubesc C@. -e mul. o pre6uiesc $e mama mea, pe -raga mea. Ea 7mi e al5.uri /i -e /i Ai m5 ocro.eB.e, orice"ar %i. )@ng5 ea e mai uBor *rice nor e .rec5.or Cu mama mea, cu -raga mea.

A,(IANA

!1. Buni, mana mea e mica, ,ar spre .ine %lori ri-ica! E marun.a .alpa mea, ,ar ea calca"n urma .a! 4a &eni o /i in care, Ma &oi %ace si eu mare! Si a.unci, -raga bunica, 4ei ramane si .u mica. Ca"asa"i &ia.a sc9imba.oare' Can- es.i mama sau bunica Ai -ori sa %ii mai mica!

MA,A)INA

(A(ES

!8.a. Bunico, in oc9ii .ai senini ,e un-e ar- a-anci lumini> Si parul .au, -e ce"i asa Cura. ca %ulgii albi -e nea > !8.b. Bunico -raga, ca. as &rea Sa %ii .u nepo.ica mea ' $o&es.i sa".i spun, sa".i -au mancare, Sa sim.i ca. .e iubesc -e .are!

A,(IANA

!:. Eu -esi sun. %oar.e mic 4reau sa m"ascul.a.i un pic ' Am si eu, ca .oa.a lumea, Mama mea si es.e buna ! Saracu.a, /i -e /i Are"n gri3a -oi copii ! Calca, spala si ga.ese, ,e %amilie"ngri3es.e. )asa mama, ca &om cres.e! 2iul .au ce .e iubes.e, I.i promi.e ca"n.r"o /i Cu noi -oi .e &ei man-ri!

,ENIS

!;. Eu sun. mic, -ar sun. -es.ep., Am -es.ui ani sa as.ep. Ca sa"n&a. sa %iu cumin.e Sa nu plang -e"mi ca-e"un -in.e, Ca as.a/i e /iua .a. Cu manu.a as.a mica, ,esene/ o %loricica.

A)E0 T.

!<. ,e ca.e ori, mamico, In .aina ma gan-esc ,e ce ma ier.i in.r"una Can- iar si iar gresesc> Caci eu -e"as %i mamica" Iar .u %e.i.a mea, $en.ru nimic in lume Nu .e"as pu.ea ier.a!

MI(UNA

CANTEC' $en.ru .ine am cules Mama mea narcise, $en.ru .ine am ales Un buc9e. -e &ise. 2lori, %lori, mul.e %lori Cn.r"o mie -e culori $en.ru .ine"am a-una. Un buc9e. 7nmiresma.. $en.ru .ine " g9iocei ", $ace Bi"mplinire, Inima iubirea ei, $linD -e sim6ire. !=. a Can- es.i acasa, .o.ul e In or-ine pe lume Tu a-uci in prea3ma binele Cu ras si 3oc si glume. !=.b.. ,e"aceea .e iubesc nespus Si"ascul. cu -rag -e .ine, Ma rog ,omnului -e sus Mereu sa %ii cu mine.

STE2AN

C*SMIN

!=. ,e /iua .a, mamica, Il rog pe ,umne/eu Sa"mi implineasca -orul Ce"l por. in gan-ul meu.

A,A

2 . Sa ai o &ia.a lunga, Noroc si sana.a.e, Sa".i raspla.easca ,omnul Nespusa buna.a.e.

MIEAITA

2!. Si sa ma &e/i mai mare, Cu ros. la casa mea, Caci eu &oi %i na-e3-ea Si mangaierea .a. 22. Sun. &ise ce le por. in ganCa &oi %i bun si -rep. oricanSi"ascul.a.or &oi %i mereu Mamico, as.a"i -arul meu!

,A(IA $.

2)A4IUS

2#. Mama es.i pe lume To. ce"i mai %rumos *c9ii .ai sun. limpe/i +lasul .i"e -uios. ,ragos.ea .a mare Mie"mi es.e scu., Mama ia"ma"n bra.e, 4reau sa .e saru.! 21. * /ana buna es.i .u, mama! Sun. mica, mul.e nu"n.eleg ,ar cu rab-are, gri3a, mama M"a3u.i cu&in.ele sa leg. Si -e nimic sa nu am .eama? Asa es.i .u, iubi.a mama!

AMA)IA

AN,(EI

2ETE)E ' )a mul.i ani ! Noi &a iubim, 2ericire &a -orim 4a saru.a %iicele, ,ar si nepo.elele.

BAIETII' Sa .raies.i mamica, Ani mul.i sa .raies.i Sa %ii mereu iubi.a Asa cum as.a/i es.i!