Sunteți pe pagina 1din 5

Ciupan C. Proiectarea m-u Curs nr.

Page 1

05.04.2014

8. PROIECTAREA AXELOR CINEMATICE 8.1 Considera ii genera!e In s"opu! gener#rii unor supra$e e "o%p!e&e' %a(ini!e une!)e NC sun) pre*#+u)e "u e",ipa%en)e de "on)urare -n dou# sau )rei a&e' $ap) "e !e per%i)e "ore!area a dou# sau )rei %i("#ri e!e%en)are. La %a(ini!e une!)e NC' %i("#ri!e opera)i*e "o%p!e&e sun) re+u!)a)u! a" iunii "o%.ina)e a %ai %u!)or a&e "ine%a)i"e "o%anda)e nu%eri"' $ie"are din)re a"es)ea rea!i+/nd "/)e o %i("are e!e%en)ar#. 0n "a+u! unor %a(ini une!)e spe"ia!i+a)e pen)ru anu%i)e opera ii (i piese 1"u% ar $i %a(ini!e de dan)ura) "u "o%and# nu%eri"#2' es)e ne"esar un nu%#r %are de a&e "ine%a)i"e NC "are e$e")uea+# %i("#ri "ore!a)e. Ca ur%are (i e",ipa%en)e!e de "o%and# )re.uie s# $ie ade"*a)e. 0n %a3ori)a)ea "a+uri!or' a)/) !a %a(ini!e une!)e NC "/) (i !a ro.o i indus)ria!i es)e ne"esar# rea!i+area pe "a!e "ine%a)i"# 1prin "o%.inarea e$e")u!ui %ai %u!)or %i("#ri e!e%en)are2 a "ur.e!e genera)oare din pro"esu! de a(",iere sau a "ur.e!or dup# "are are !o" %anipu!area o.ie")e!or -n spa iu! de !u"ru a! ro.o)u!ui. 4e pune pro.!e%a proie")#rii a&e!or "ine%a)i"e des)ina)e a" ion#rii %a(ini!or une!)e NC (i a ro.o i!or indus)ria!i. Mo)oare!e u)i!i+a)e pen)ru a" ionarea a&e!or "ine%a)i"e NC sun) %o)oare de )ura ie *aria.i!#. 0n a"eas)# "a)egorie sun) in"!use5 %o)oare!e e!e")ri"e de "uren) "on)inuu5 n=f(U) 6 n7 )ura)ia %o)oru!ui6 8 9)ensiunea6 %o)oare!e e!e")ri"e de "uren) a!)erna)i*5 n=60* /p6 7$re"*en a6 p7nr. pere",i!or de po!i6 %o)oare e!e")i"e pas "u pas5 n=f( ); 7$re"*en a i%pu!suri!or de "o%and#6 %o)oare ,idrau!i"e5 n=f(Q)6 :7de.i)u!6

Pen)ru %o)oare!e pre+en)a)e %ai sus se "ons)a)# "# %odi$i"area *a!ori!or para%e)ri!or 8' sau : "ondu"e !a %odi$i"area )ura iei %o)oru!ui. As)$e!' )ura ia a"es)or %o)oare es)e *aria.i!#' iar sensu! %i("#ri poa)e $i in*ersa). Co%anda a&ei se $a"e prin "o%anda %o)oru!ui' *a!oarea )ura iei (i sensu! a"es)eia are e$e") dire") asupra *i)e+ei organu!ui %o.i!. Pen)ru a pu)ea $i "o%anda)e' a&e!e NC sun) pre*#+u)e "u sis)e%e de %#surare a unor %#ri%i 1po+i ie' *i)e+#' )ensiune' e)".2. ;in a"es) %o)i* o a&# "ine%a)i"# are -n "o%ponen # sen+orii ne"esari %#sur#rii %#ri%i!or u)i!i+a)e de e",ipa%en)u! de "o%and#. A$ir%a ia de %ai sus poa)e $i in$ir%a)# -n "a+u! a&e!or a" iona)e "u %o)oare pas "u pas' deoare"e po+i ia organu!ui $ina! es)e dependen)# de nu%#ru! de i%pu!suri de "o%and# ap!i"a)e %o)oru!ui. Mo)oar!e pas "u pas po) $i "o%anda)e -n .u"!# des",is# de "o%and#. 8.2 4en+ori de po+i ie. 4en+ori de *i)e+# 4en+ori de po+i ie Pen)ru %#surarea po+i ie organu!ui $ina! %o.i! a! a&ei "ine%a)i"e 1sania de a*ans' ar.ore!e prin"ipa! e)".2 se u)i!i+ea+# se u)i!i+ea+# sn+ori 1)radu")oare2 !iniare sau ro)a)i*e. Po+i ia organe!or %o.i!e "are e$e")uea+# dep!as#ri !iniare se %#soar# "u )radu")oare !iniare de po+i ie' iar "e!e "are e$e")uea+# %i("#ri de ro)a ie "u )radu")oare ro)a ie. La %odu! genera!' )radu")oare!e de po+i ie po) $i5

Ciupan C. Proiectarea m-u Curs nr.8 -

Page 2

05.04.2014

a.so!u)e5 $urni+ea+# e",ipa%en)u!ui in$or%a ii pri*ind po+i ia a.so!u)# a organu!ui %o.i! $a # de sis)e%u! de "oordona)e a! %a(inii 1<e()i !a "o)a 12=.>5%%?26 in"re%en)a!e5 $urni+ea+# e",ipa%en)u!ui in$or%a ii pri*ind po+i ia re!a)i*# a organu!ui %o.i! $a # de o po+i ie an)erioar# 1<)e7ai dep!asa) "u "u @=2.544%%?6 e",ipa%en)u! de)er%in#' prin -nsu%are' *a!oarea a.so!u)# a po+i iei2.

Pen)ru a -n e!ege $un" ionarea (i ro!u! unui )radu")or de po+i ie' -n $igura 8.1 se pre+in)# s",e%a de prin"ipiu a unui )radu")or in"re%en)a! op)i" de ro)a ie 1TIRO 20002. Tradu")oru! se "o%pune din)r7un dis" 1 "e se %on)ea+# pe a&u! )radu")oru!ui "are se "up!ea+# "ine%a)i" "u a3u)oru! unui "up!a3 e!as)i" de a&u! a "#rei po+i ie dori% s# o %#sur#%. ;is"u! 1 es)e

Big. 8.1 4",e%a )radu")oru!ui de po+i)ie TIRO pre*#+u) "u o por iune "u $an)e )ransparen)eA%a)e' dispuse a!)erna)i*. A"eas)# +on# es)e s)r#.#)u)# de un $!u& !u%inos' e%is de o !a%p# 2 1LE;2 (i "on"en)ra) de o !en)i!# =' "are es)e "ap)a) de un $o)oe!e%en) 4 1$o)o)ran+is)or2. B!u&u! !u%inos )re"e prin $an)e!e )ransparen)e a!e di"u!ui 1 -n %i("are (i es)e $o"a!i+a) pe !en)i!a $o)oe!e%en)u!ui 4 produ"/nd un "uren) 1se%na! e!e")ri" 52 "e es)e )rans%is .!o"u!ui e!e")roni" de a%p!i$i"are (i $or%are a se%na!e!or. ;iagra%a se%na!e!or se pre+in)# -n $igura >.2. ;e)er%inarea *i)e+ei de dep!asare a unui sis)e% "are posed# un )radu")or de po+i ie se poa)e $a"e $oar)e si%p!u' $#r# a $i ne"esar un sen+or de *i)e+#' prin "a!"u!e5
v= x ; t sau = t

Ciupan C. Proiectarea m-u Curs nr.8

Page =

05.04.2014

Big. >.2 ;iagra%a se%na!e!or. 8n )radu")or de *i)e+# $re"*en) u)i!i+a) !a %a(ini une!)e NC (i !a a!)e sis)e%e au)o%a)e es)e )a,ogenera)oru! de "uren) "on)inuu. A"es)a es)e un genera)or de "uren) "on)inuu "are generea+# o )ensiune propor iona!# "u )ura ia ro)oru!ui' de"i propor iona!# "u *i)e+a5
v = R; = n ; =0

Tensiunea e!e")ro%o)oare !a .orne!e )a,ogenera)oru!ui es)e da)# de re!a ia5

E0 = K n
C7sensi.i!i)a)ea )a,ogenera)oru!ui6 n )ura ia. 0n %od usua! sensi.i!i)a)ea )a,ogenera)oare!or es)e5 CD1...10 %E/ro)A%in. >.= Co%anda a&e!or "ine%a)i"e

Ciupan C. Proiectarea m-u Curs nr.8

Page 4

05.04.2014

Co%anda %o)oare!or de a")ionare a a&e!or "ine%a)i"e se poa)e $a"e -n .u"!# des",is# sau -n .u"!# -n",is# de "o%and#. Co%anda -n .u"!# des",is# pre+in)# un de+a*an)a3 %a3or !ega) de pre"i+ia de po+i ionare redus#. Co%anda -n .u"!# des",is# se pre)ea+# a&e!or a" iona)e "u %o)oare pas "u pas. Mo)oare!e pas "u pas sun) "ons)i)ui)e din)r7un "on*er)or e!e")ro%e"ani" "are rea!i+ea+# "on*ersia i%pu!suri!or de "o%and# ap!i"a)e $a+e!or 1-n$#(ur#ri!or2 %o)oru!ui -n)r7o %i("are de ro)a ie "e "ons)# din dep!as#ri dis"re)e de %#ri%e ega!# "u pasu! %o)oru!ui. Co%anda -n .u"!# des",is# es)e -n $ap) o "o%and# $#r# rea" ie6 se%na!u! de "o%nad# nu es)e in$!uien a) de se%na!u! de ie(ire. Co%anda -n .u"!# -n",is# $o!ose()e o .u"!# de rea" ie a se%na!u!ui de ie(ire "are in$!uien ea+# se%na!u! de "o%and#. Tipuri!e repre+en)a)i*e de a&e "ine%a)i"e se pre+in)# -n $iguri!e >.= (i >.4. In $ig. >.= se pre+in)# o a&# "ine%a)i"# de )rans!a ie' iar -n $ig. >.4 o a&# "ine%a)i"# de ro)a ie. 0n a%.e!e "a+uri se poa)e reg!a a)/) *i)e+a "/) (i po+i ia organu!ui de !u"ru.

Big. >.= A&a de )rans!a ie

Big. >.4 A&a de ro)a ie ;ou# s",e%e .!o" de "o%and# a a&e!or "ine%a)i"e din $ig. >.= (i >.4. se pre+in)# -n $iguri!e >.5 (i >.F.

Ciupan C. Proiectarea m-u Curs nr.8

Page 5

05.04.2014

Big. >.5 4",e%a .!o" p). "o%anda a&ei de )rans!a ie

Big. >.F 4",e%a .!o" p). "o%anda a&ei de ro)a ie In$or%a ii!e pri*ind po+i ia (i *i)e+a de dep!asare 1&' * sau ' 2 se in)rodu" -n e",ipa%en)u! de "o%and# nu%eri"# ECN. ECN es)e a!"#)ui) din)r7un e!e%en) de "o%para ie C (i un *aria)or e!e")roni" EE. Co%anda "e se )rans%i)e *aria)oru!ui es)e da)# de re!a ia5

c x = x rx c v = v rv

1p). $ig.>.52

c = r c = r

1p). $ig.>.F2