Sunteți pe pagina 1din 38

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Brasov Specializarea CI !""#$!""% &n III' sem !

Evaluarea intreprinderii

Teste grila Prof. dr. Elena Doval

TESTE GRILA (. Evaluarea este) a* Un proces multidisciplinar de determinare a pretului unui o+iect +* , arta care consta in aplicarea e-perientei si a .udecatii faptelor pentru a a.unge la o evaluare rezona+ila c* , stiinta care utilizeaza un comple- de te/nici multidisciplinare si specifice d* , im+inare intre stiinta' e-perienta si arta e* Un raport asupra privatizarii unei intreprinderi 0) d* !. Evaluarea consta din: a* &rta de a aplica e-perienta si .udecata faptelor pentru a a.unge la o valoare rezona+ila a unui +un mo+il' un instrument financiar' o proprietate imo+iliara' o intreprindere sau o afacere +* Un comple- de a+ordari' de te/nici' procedee si metode' prin care un +un mo+il' un instrument financiar' o proprietate imo+iliara' o intreprindere sau o afacere sunt apreciate la valoarea de piata' fiind asigurata compara+ilitatea acestora' indeose+i in tranzactii comerciale. c* , stiinta care utilizeaza un comple- de te/nici multidisciplinare si specifice pentru a calcula valoarea rezona+ila a unui +un mo+il' un instrument financiar' o proprietate imo+iliara' o intreprindere sau o afacere d* , com+inatie intre stiinta si arta de a determina valoarea rezona+ila a unui +un mo+il' un instrument financiar' o proprietate imo+iliara' o intreprindere sau o afacere e* , com+inatie intre e-perienta si arta evaluatorului de a determina valoarea rezona+ila a unui +un mo+il' un instrument financiar' o proprietate imo+iliara' o intreprindere sau o afacere 0) +* 1. In cadrul procesului de privatizare o pro+lema importanta o constituie) a. determinarea valorii intreprinderilor de stat sau a societatilor comerciale in care statul detine un pac/et de actiuni2 +. infiintarea unei firme2 c. infiintarea unei societati mi-te2 d. fuziunea unor societati comerciale2 e. divizarea unei societati comerciale. 0) a* 3. In procesul privatizarii evaluarea este necesara deoarece ) a. elementele patrimoniale reflecta valori de piata si valori determinate in +aza unor acte administrative emise la un moment dat2 +. trecutul este total neproducti+il su+ aspectul afacerii' al profita+ilitatii' al capacitatii intreprinderii de a produce profit2 c. aptitudinea societatii comerciale de a dega.a profit in viitor nu se poate sta+ili prin e-trapolarea profitului2 (

d. valoarea intreprinderii tre+uie sa tina cont de gradul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale2 e. cumparatorul nu poate fi penalizat pentru modul in care au fost gestionate resursele si au fost efectuate c/eltuieli in perioada trecuta. Indicati raspunsul eronat4 0) a* 5. Indicati raspunsul eronat dintre principalele utilizari ale evaluarii de mai .os) a* v6nzarea$cumpararea de 7ntreprinderi sau firme +* vanzarea de active c* evaluarea aportului in numerar la infiintarea unei intreprinderi d* fuziunea de intreprinderi e* divizarea unei intreprinderi 0) c* 8. Evaluarea in scopul valorificarii +unurilor ce compun patrimoniul are una din urmatoarele utilizari) a* Infiintarea unei societati comerciale +* Ma.orarea capitalului social c* &socierea in participatiune d* 9ic/idare' faliment e* Emisiune de actiuni 0) d* :. Elementele patrimoniale se evalueaza in cele patru momente esentiale ale circuitului lor pentru una din urmatoarele utilizari) a* a.are pentru credite si imprumuturi' ipoteci +* Situatii financiare c* &sigurari si reasigurari d* 9easingul imo+iliar e* Emisiune de actiuni R: b) #. ;aloarea actiunilor care compun capitalul social nu este cea reflectata in conta+ilitate' fiind necesara evaluarea. Indicati utilizarea potrivita dintre cele de mai .os4 a* &sigurari si reasigurari +* a.are pentru credite si imprumuturi' ipoteci c* ;6nzarea$cumpararea de 7ntreprinderi sau firme d* 9ic/idare' faliment e* 9easingul imo+iliar 0) c* %. In evaluarea pentru situatii financiare este importanta) a* respectarea normelor legale +* imagine fidela

c* principiul prudentei d* standardele internationale de conta+ilitate e* principiul continuitatii 0) +* (". In evaluarea pentru situatii financiare <imaginea fidela= poate fi descrisa complet ca fiind) a* adevarat' in acord cu faptele +* sincer' real' corect in sens de neinselator c* loial' in acord cu faptele d* corect in sens de neinselator' in acord cu faptele e* adevarat' loial' sincer' real' corect in sens de neinselator' in acord cu faptele 0) e* ((. Elementele patrimoniale se evalueaza in patru momente esentiale ale circuitului lor. Indicati momentul eronat de mai .os4 a.la data intrarii in patrimoniu +. la data inventarului c. la data ac/izitionarii unui +un d. la data intocmirii +ilantului e. la data iesirii din patrimoniu. R: c) (!. Indicati raspunsul eronat4 ,+iectul evaluarii il constituie in general) a* organizatia >intreprinderea' firma' institutia etc.* in totalitatea patrimoniului sau +* o parte' o componenta a organizatiei' care poate fi un activ de natura comerciala' sau un activ de natura conta+ila c* o proprietate >teren' constructii' orice alt mi.loc fi-' investitie neterminata' activ de natura imo+ilizarilor necorporale* d* +eneficiul sau pierderea e* un pac/et de actiuni. 0) d* (1. Cantitatea de moneda ceruta sau oferita pentru ac/izitionarea unei unitati de satisfactori sau prodfactori. Indiferent de utilitatea unui +un' pretul sau e-ista numai in masura in care se realizeaza un sc/im+' adica producatorul si cumparatorul sunt diferiti este) a. pretul +. valoarea c. costul d. pretul si valoarea e. costul si pretul 0) a* (3. Pretul platit efectiv intr$o tranzactie sau la Bursa este) a. un fapt tangi+il' real

+. o e-agerare in raport cu o valoare declarata rezona+ila c. o opinie d. valoarea declarata rezona+ila e. o c/eltuiala R: a) 15. C/eltuiala in +ani' ce tre+uie suportata pentru a putea +eneficia de un +un sau serviciu' iar in sens stiintific e-presia in +ani a eforturilor pentru producerea si desfacerea unor +unuri si servicii se refera la) a* pret +* valoare c* cost d* valoarea sau costul e* costul sau pretul R: c) 16. Suma platita 7n numerar sau ec/ivalente de numerar' ori valoarea .usta a altor contraprestatii efectuate pentru ac/izitionarea unui activ' la data ac/izitiei sau constructiei acestuia' sau' acolo unde este cazul' valoarea atri+uita acelui activ la recunoasterea initiala este conform IF0S !""8) a* costul +* pretul c* valoarea d* valoarea sau costul e* costul sau pretul 0) a* 17. Suma 7n numerar sau ec/ivalente de numerar care ar tre+ui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi ac/izitionat 7n prezent se numeste) a* cost curent +* cost istoric c* pret d* valoare e* cost sau pret 0) a* 18. Activele sunt 7nregistrate la suma platita 7n numerar sau ec/ivalente de numerar platita 7n momentul cumpararii lor sau la valoarea .usta a sumei platite 7n momentul ac/izitionarii lor' adica la) a* cost curent +* cost istoric c* pret d* valoare e* cost sau pret 0) +*

(%. In evaluarea proprietatilor specializate' 7n mod uzual se 7nt6lnesc urmatoarele concepte de cost' dintre care unul este eronat. Indicati eroarea4 a* Costul de 7nlocuire >+rut* +* Costul de 7nlocuire >nou* c* Costul de recreare sau costul de reproductie d* Costul de 7nlocuire net e* Costul curent 0) e* !". Costul care rezulta 7n mod normal din costul de ac/izitie curent al unui activ similar modern sau ec/ivalent' sau al unei capacitati productive ec/ivalente sau de servicii potentiale este) a* Costul de 7nlocuire >+rut* +* Costul de 7nlocuire >nou* c* Costul de recreare d* Costul de reproductie d* Costul de 7nlocuire net 0) +* 1. !al"area reprezinta) a* marimea calitatii' a insusirii unui +un sau serviciu de a satisface o nevoie' de a fi util si de a fi sc/im+at pe alte +unuri economice +* calitatea conventionala a +unului care i se atri+uie in urma unor calcule sau a unei e-pertize c* un fapt d* o opinie e* produsul unei determinari teoretice' care poate fi o +aza de comparatie >o referinta* sau un rezultat al unor calcule comple-e prin aplicarea unor metode sau formule. Indicati raspunsul eronat4 0) c* !!. Conform standardelor de evaluare I;SC' valoarea este: a* un concept economic referitor la pretul cel mai pro+a+il' convenit de cumparatorii si vanzatorii unui +un sau serviciu disponi+il pentru cumparare +* o e-agerare in raport cu o valoare declarata rezona+ila c* un fapt real d* valoarea declarata rezona+ila e* o c/eltuiala 0) a* !1. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe tipuri de val"are# din care una este conforma cu Standarde internationale de conta+ilitate. Indicati$o4 a* valoare de piata +* valoare de utilizare c* valoare .usta

d* valoare de investitie e* valoarea afacerii 0) c* !3. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe tipuri de val"are# din care una este conforma cu Standarde internationale de conta+ilitate. Indicati$o4 a* valoare de asigurare +* valoare de impozitare c* valoare de lic/idare d* valoare de recuperare e* valoare .usta 0) e* !5. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe tipuri de val"are# din care una este conforma cu Standarde internationale de conta+ilitate. Indicati$o4 a* valoare de casare +* valoare speciala c* valoare .usta d* valoare de garantare a creditului ipotecar e* valoare de e-ploatare continua 0) c* !8. Definitia <$uma estimata pentru care o proprietate ar putea fi sc/im+ata' la data evaluarii' intre un cumparator decis si un vanzator /otarat' intr$o tranzactie cu pret determinat o+iectiv' dupa o activitate de mar?eting adecvata' in care am+ele parti au actionat in cunostinta de cauza' prudent si fara constrangere= se refera la) a* valoarea de piata +* valoare de impozitare c* valoare de lic/idare d* valoare de e-ploatare continua e* valoare speciala 0) a* !:. &firmatia <valoarea unei proprietati estimata fara luarea in c"n$iderare a costurilor de v6nzare sau de cumparare si fara includerea nici unui impozit sau ta-e asociat>e*= se refera la) a* valoare de casare +* valoare speciala c* valoare de piata d* valoare de utilizare 0) c* !#. &firmatia <In situatii e-ceptionale' valoarea de piata poate avea o marime negativa. &ceste situatii includ unele proprietati 7nc/iriate' unele proprietati specializate' proprietati 7nvec/ite al

caror cost de demolare este mai mare dec6t valoarea terenului' unele proprietati contaminate si altele= se regaseste in) a* Standardul International de Evaluare I;S ! +* Standardul International de Evaluare I;S ( c* Standardul International de Evaluare I;S 1 d* Standardul International de conta+ilitate e* @ ( 0 ) +* !%. Standardul care precizeaza ca tipurile de valoare diferite de valoarea de piata tre+uie distinse 7n mod clar de valoarea de piata deoarece reflecta aplicarea e-plicita a unor situatiiAipoteze care sunt diferite de ipotezele continute 7n definitia valorii de piata este) a* Standardul International de Evaluare I;S ! +* Standardul International de Evaluare I;S ( c* Standardul International de Evaluare I;S 1 d* Standardul International de conta+ilitate e* @ ( 0) a* 1". Standardul pentru care valoarea .usta este privita ca fiind sinonima cu valoarea de piata este) a* @( +* Standardul International de Evaluare I;S ! c* Standardul International de Evaluare I;S ( d* Standardul International de Evaluare I;S 1 e* Standardele Internationale de 0aportare Financiara >IF0SAI&S* 0) e* 1(. ;aloarea pentru care diferenta dintre valoarea unui activ pentru o anumita entitate si valoarea de piata a acelui activ reprezinta motivatia cumparatorilor si v6nzatorilor de a intra pe piata este) a* valoarea de investitie sau su+iectiva +* valoarea speciala c* valoarea .usta d* valoarea sinergetica e* valoarea de piata 0) a* 1!. Suma pentru care un activ ar putea fi sc/im+at de +unavoie 7ntre doua parti interesate' aflate 7n cunostinta de cauza' 7n cadrul unei tranzactii desfasurate 7n conditii o+iective' cu pretul determinat o+iectiv este) a* valoarea de investitie sau su+iectiva +* valoarea speciala c* valoarea .usta d* valoarea sinergetica

e* valoarea de piata 0) c* 11. ;aloarea pentru care o suma de +ani peste valoarea de piata' care reflecta atri+uteleAcaracteristicile speciale ale unui activ' care au o valoare numai pentru un cumparator special este) a* valoarea de investitie sau su+iectiva +* valoarea speciala c* valoarea .usta d* valoarea sinergetica e* valoarea de piata 0) +* 13. ;aloarea care apare c6nd un activ are atri+uteAcaracteristici care 7l fac mai atractiv pentru un anumit cumparator' sau pentru o categorie limitata de cumparatori fata de ceilalti cumparatori este) a* valoarea speciala +* valoarea .usta c* valoarea de piata d* valoarea de investitie sau su+iectiva e* valoarea sinergetica 0) a* 15. Un element aditi"nal de valoare' care este creat de com+inareaAfuziunea a doua sau mai multe proprietati' 7n care valoarea rezultata 7n urma com+inariiAfuziunii este mai mare dec6t suma valorilor proprietatilor individuale se refera la) a* valoarea de investitie sau su+iectiva +* valoarea speciala c* valoarea .usta d* valoarea sinergetica e* valoarea de piata 0) d* 18. ;aloarea care apare 7ndeose+i din com+inarea a doua sau mai multe active din care rezulta un nou activ si care are o valoare mai mare dec6t suma valorilor activelor individuale. a* valoarea de asigurare +* valoarea speciala c* valoarea de piata d* valoarea sinergetica e* valoarea de impozitare 0) d* 1:. E-ista trei termeni uzuali folositi 7n activitatea de evaluare. Termenul care se refera la transferarea unei entitati de afaceri privita ca o entitate 7n e-ploatare este)

a* +* c* d* e* 0)a*

;aloarea 7ntreprinderii pe premisa continuitatii e-ploatarii ;aloarea de lic/idare ;aloarea de recuperare ;aloarea de piata ;aloarea .usta

1#. E-ista trei termeni uzuali folositi 7n activitatea de evaluare. Termenul care descrie o situatie 7n care un grup de active folosite 7ntr$o 7ntreprindere sunt oferite la v6nzare 7n mod individual >element cu element*' de o+icei 7n urma 7nc/iderii 7ntreprinderii este) a* ;aloarea 7ntreprinderii pe premisa continuitatii e-ploatarii +* ;aloarea de lic/idare c* ;aloarea de recuperare d* ;aloarea de piata e* ;aloarea .usta 0) +* 1%. E-ista trei termeni uzuali folositi 7n activitatea de evaluare. Termenul care descrie valoarea unui activ care a a.uns la sf6rsitul duratei lui de viata economica pentru scopul 7n care a fost creat este) a* ;aloarea 7ntreprinderii pe premisa continuitatii e-ploatarii +* ;aloarea de lic/idare c* ;aloarea de recuperare d* ;aloarea de piata e* ;aloarea .usta 0) c* 3". E-ista tipuri de valoare care nu sunt continute in Standardele de evaluare. ;aloarea care este .ustificata pentru o actiune atunci c6nd sunt luati 7n considerare factorii primari de influenta sau altfel spus' este o valoare a actiunii' care poate fi diferita de cursul curent de piata al acesteia este) a* ;aloarea intrinseca +* valoarea de asigurare c* valoarea speciala d* valoarea de piata e* valoarea sinergetica 0) a* 3(. Dintre tipurile de valoare din Standardele Internationale de 0aportare Financiara >IF0SAI&S*' editia !""8 enumerate mai .os' unul este specific standardelor de evaluare. Indicati varianta de raspuns adecvata4 a* ;aloarea .usta +* ;aloarea conta+ila c) ;aloarea sinergetica d* ;aloarea deprecia+ila >amortiza+ila*

e* ;aloarea realiza+ila neta 02 c* 3!. Dintre tipurile de valoare din Standardele Internationale de 0aportare Financiara >IF0SAI&S*' editia !""8 enumerate mai .os' unul este specific standardelor de evaluare. Indicati varianta de raspuns adecvata4 a* ;aloarea reziduala +* ;aloarea de utilizare c* ;aloarea recupera+ila d* ;aloarea speciala e* ;aloarea realiza+ila neta 0) d* 31. ;aloarea la care un activ este recunoscut 7n +ilant dupa scaderea amortizarii cumulate p6na la acea data' precum si a pierderilor cumulate din depreciere >I&S (8.8* este) a* ;aloarea .usta +* ;aloarea conta+ila c* ;aloarea deprecia+ila d* ;aloarea realiza+ila neta e* ;aloarea .usta minus costurile de v6nzare 0) +* 33. Costul unui activ' sau o alta valoare su+stituita costului' din care s$a scazut valoarea reziduala >I&S (8.8* este) a* ;aloarea deprecia+ila >amortiza+ila* +* ;aloarea reziduala c* ;aloarea de utilizare d* ;aloarea recupera+ila e* ;aloarea .usta minus costurile de v6nzare 0) a* 35. Pretul de v6nzare estimat' ce ar putea fi o+tinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii' mai putin costurile estimate pentru finalizarea +unului si costurile estimate necesare v6nzarii >I&S !.8* este) a* ;aloarea reziduala +* ;aloarea de utilizare c* ;aloarea recupera+ila d* ;aloarea deprecia+ila e* ;aloarea realiza+ila neta 0) e* 38. Cea mai mare valoare dintre valoarea .usta minus costurile de v6nzare si valoarea sa de utilizare >I&S 18.8* este) a* ;aloarea deprecia+ila >amortiza+ila*

("

+* ;aloarea reziduala c* ;aloarea de utilizare d* ;aloarea recupera+ila e* ;aloarea .usta minus costurile de v6nzare 0) d* 3:. ;aloarea care poate fi o+tinuta din v6nzarea unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar' 7n cadrul unei tranzactii desfasurate 7n conditii o+iective 7ntre parti interesate si 7n cunostinta de cauza' minus costurile de cedare >I&S 18.8* este) +* ;aloarea deprecia+ila >amortiza+ila* +* ;aloarea reziduala c* ;aloarea de utilizare d* ;aloarea recupera+ila e* ;aloarea .usta minus costurile de v6nzare 0) e* 3#. ;aloarea actualizata a viitoarelor flu-uri de numerar preconizate sa se o+tina de la un activ sau de la o unitate generatoare de numerar >I&S 18.8* este) a* ;aloarea reziduala +* ;aloarea de utilizare c* ;aloarea recupera+ila d* ;aloarea deprecia+ila e* ;aloarea realiza+ila neta 0) +* 3%. ;aloarea estimata pe care ar o+tine$o o entitate din cedarea unui activ' dupa deducerea costurilor estimate pentru cedare' daca activul avea de.a vec/imea si conditia prevazuta pentru sf6rsitul duratei de viata utila >I&S (8.8* este) a* ;aloarea reziduala +* ;aloarea de utilizare c* ;aloarea recupera+ila d* ;aloarea deprecia+ila e* ;aloarea realiza+ila neta 0) a* 5". In evaluarea 7ntreprinderii nu se mai utilizeaza notiunile >care au avut numai o aplica+ilitate particulara* de mai .os. Intre acestea este o notiune conforma cu standardele de evaluare. Indicati$o4 a* valoarea su+stantiala +ruta2 +* valoarea speciala c* valoarea matematica2 d* valoarea de circulatie2 e* valoarea de comercializare. 0) +*

((

5(. In scopul evaluarii' proprietatile se clasifica 7n patru categorii. Indicati categoria eronata4 a* proprietatea imo+iliara +* creante c* +unuri mo+ile d* intreprinderi si proprietati specializate generatoare de afaceri >asimilate cu o 7ntreprindere* e* active financiare 02 +* 5!. Proprietatea imo+iliara cuprinde +unurile enumerate mai .os' dintre care unul nu face parte din aceasta categorie. Indentificati$l4 a* orice teren2 +* orice cladire sau alta constructie ridicataori 7n corporata 7ntr$un teren2 c* orice recolta' material lemnos' depozit mineral sau alta resursa naturala atasata terenului2 d* orice proprietate accesorie proprietatii prevazute mai sus' inclusiv orice septel si orice ec/ipament utilizat 7n agricultura sau silvicultura2 e* masini' utila.e' ec/ipamente' mi.loace de transport 0) e* 5%. Bunurile mo+ile' adica +unurile corporale si necorporale sunt caracterizate prin mo+ilitatea lor. Una din grupele de mai .os nu face parte din aceasta categorie. Indicati eroarea4 a* masini' utila.e' ec/ipamente' mi.loace de transport2 +* stocuri si o+iecte de inventar2 c* intreprinderi d* mo+ilier' colectii2 e* licente' +revete de inventii si alte active necorporale distincte si tranzactiona+ile 7n mod individual. 0) c* 5&. Mai .os sunt e-emplificate intreprinderi si proprietati specializate generatoare de afaceri >asimilate cu o 7ntreprindere*' intre care e-ista un e-emplu eronat. Indentificati$l4 a* tractoare +* depozite2 c* statii de +enzina2 d* /oteluri si restaurante2 e* teatre si cinematografe. 0) a* 55. Activele care rezulta din divizarea legala a proprietatii asupra 7ntreprinderii sau proprietatii imo+iliare' dintr$un drept optional de a vinde sau a cumpara o proprietate >imo+iliara' actiuni sau alte instrumente financiare* la un pret dat si 7ntr$o perioada sta+ilita se numesc) a* active financiare +* active fi-e c* active imo+ilizate

(!

d* actice circulante e* active intangi+ile 0) a* 58. Identificati eroarea4 I&S 1!.(( B In$tru'ente (inanciare: pre)entare' da urmatoarea definitie) <Un activ financiar este orice activ care reprezinta) a* numerar2 +* un instrument de capitaluri poprii al unei alte entitati2 c* un drept contractual) >i* de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alta entitate sau >ii* de a sc/im+a active financiare sau datorii financiare cu o alta entitate 7n conditii care sunt potential favora+ile entitatii2 d* un +un fizic2 e* un contrat care va fi sau poate fi decontat 7n propriile instrumente de capitaluri proprii 0) d* 5:. Dintre e-emplele uzuale de active financiare' care reprezinta un drept contractual de a 7ncasa numerar 7n viitor' prezentate mai .os' unul este eronat. Indicati eroarea4 a* creantele si datoriile pe termen scurt comerciale2 +* efectele comerciale de 7ncasat si de platit2 c* 7mprumuturi de 7ncasat si de platit2 d* o+ligatiuni de 7ncasat si de platit2 e* terenuri. 0 ) e* 5#. Standardele Internationale de Evaluare prezinta urmatoarele caracteristici' dintre care una este eronata. Indicati eroarea4 a* reflecta cea mai +una practica internationala2 +* unifica termenii economici utilizati de evaluatori2 c* asigura coerenta cu Standardele Internationale de 0aportare Financiara si cu cele din sectorul pu+lic2 d* sunt o+ligatorii pentru meme+rii &@E;&0 e* nu sunt o+ligatorii pentru meme+rii &@E;&0 0) e* 5%. Evaluarea poate fi a+ordata din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere al o+iectului nu face parte din clasificare) a* evaluarea profitului +* evaluarea de proprietati imo+iliare c* evaluarea de +unuri mo+ile d* evaluarea de active financiare e* evaluarea de intreprinderi 0) a*

(1

8". Clasificarea evaluarilor conta+ile' administrative si economice >piata* se face din punctul de vedere al) a* o+iectului +* scopului c* metodei d* a+ordarii e* nici una din cele mentionate la a*' +*' c* si d*. 0) +* 8(. Din punctul de vedere al a+ordarii' evaluarea poate fi) a* a+ordarea prin cost' +azata pe principiul su+stitutiei +* a+ordarea prin comparatia vanzarilor' +azata pe a.ustarea preturilor platite pentru active compara+ile c* a+ordarea prin venit' prin determinarea valorii actuale a +eneficiilor economice viitoare rezultate din detinerea proprietatii respectiv a +unurilor d* oricare dintre a+ordarile a*' +* sau c* e* niciuna dintre a+ordarile a*' +* sau c* 0) d* 6 . *n evaluat"r este persoana care are pregatirea profesionala necesara' capacitatea si e-perienta de a efectua o evaluare. Evaluatorul este o persoana cu o +una reputatie care intruneste calitatile de mai .os. Dintre cele mentionate una este eronata. Indicati$o4 a* a o+tinut o pregatire profesionala adecvata' 7n cadrul unui centru de pregatire recunoscut sau o calificare universitara ec/ivalenta2 +* are e-perienta adecvata si este competent 7n evaluarea pe piata si categoria de active2 c* cunoaste' 7ntelege si poate pune 7n aplicare 7n mod corect acele metode si te/niciAproceduri recunoscute care sunt necesare efectuarii unei evaluari credi+ile2 d* nu este mem+ru al unui organismAasociatii national>e* profesional>e* de evaluare recunoscut>e*2 e* urmeaza un program de instruire profesionala continua. 0) d* 6%. C"dul +e"nt"l",ic al profesiei de evaluator se refera la) comportamentul etic si competenta si e-perienta necesara. Dintre cerintele pentru comportamentul etic mentionate' una este eronata. Indicati$o4 a* integritate +* lipsa conflictelor de interese c* recurgerea la un cola+orator d* confidentialitate e* impartialitate 0) c* 83. Una din urmatoarele afirmatii despre procesul de evaluare este eronata. Indicati$o4 a) reprezinta toate cercetarile' informatiile' rationamentele' analizele si concluziile necesare pentru a a.unge la o valoare estimata credi+ila2

(3

+* este diferit ca sfera de raportul de evaluare 7ntruc6t raportul de evaluare descrie etapele evaluarii si comunica concluziile2 c* este o procedura comple-a si sistematica urmata de evaluator pentru a da un raspuns clientului asupra valorii2 d* este un proces cu scopul de a se prezenta o opinie impartiala asupra valorii' prin care evaluatorul demonstreaza ca a luat 7n considerare toti factorii care afecteaza 7n mod su+stantial valoarea2 e* reprezinta toate cercetarile' informatiile' rationamentele' analizele si concluziile necesare pentru a a.unge la o valoare estimata oarecare' indiferent daca este credi+ila sau nu. 0) e* 85. Una din etapele mentionate mai .os nu apartine procesului de evaluare. Indicati$o4 a* Definirea pro+lemei de evaluare +* Definirea tipului de valoare c* Modificarea utilizatorului in contractul de evaluare d* Colectarea si analiza datelor A informatiilor relevante e* &plicarea a+ordarilor' metodelor si te/nicilorAprocedurilor de evaluare adecvate 0) c* 88. Una din afirmatiile de mai .os nu se refera la <formularea concluziilor asupra valorii=. Indicati$o4 a* Identifica drepturile de proprietate care sunt evaluate f* ;aloarea propusa este rezultatul rationamentului profesional al evaluatorului2 g* concluzia asupra valorii finale tre+uie sa fie e-plicata2 /* este un proces de selectie a nivelului unei valori2 e* se face 7n capitolul distinct al raportului de evaluare' numit Reconcilierea valorilor 0) a* 67. +intre in("r'atiile $peci(ice necesare in evaluare un raspuns este eronat. Indicati$l4 a* informatii care descriu proprietatea2 +* informatii despre costuri de 7nlocuire cu active moderne ec/ivalente2 c* informatii despre tranzactii realizate cu proprietati compara+ile sau despre oferte de tranzactionare2 d* informatii despre veniturile o+tinute de proprietatile invecinate e* informatii despre veniturile genera+ile de proprietatile compara+ile. 0) d* 8#. Dintre sursele de informatii pentru evaluare enumerate' una este eronata. Indicati$o4) a* o+servatia directaAinspectiaAinspectiile proprietatii2 +* documente solicitate de la proprietarii vecini2 c* +anca de date a evaluatorului2 d* +ancile de date ale altor evaluatori2 e* informatii din pu+licatiile de specialitate' internet' referitoare la tendinte si situatia pietei nationale' regionale' locale siAsau a activului evaluat. 0) +*

(5

8%. Care dintre etapele si fazele mentionate mai .os compun cele 1 etape ale activitatii de evaluare a intreprinderiiC (. cunoasterea preliminara !. etapa initiala 1. realizarea proiectului ela+orarea concluziilor evaluarii. 3. pregatirea evaluarii 5. cercetarea pietei 8. ela+orarea concluziilor evaluarii :. analiza diagnostic #. ela+orarea previziunilor %. evaluarea propriu$zisa 0aspuns) a* (D!D1 +* !D1D3 c* 5D8D: d* !D1D# e* (D#D% 0) d* :". &naliza diagnostic are ca o+iect) a* determinarea starii generale a intreprinderii care este supusa evaluarii' luand in considerare mediul dinamic in care aceasta isi desfasoara activitatea' factorii pertur+atori interni si e-terni si oportunitatile ce pot fi oferite2 +* vizita in intreprindere c* interviuri cu conducerea intreprinderii si specialisti d* culegerea documentelor necesare e* masuratori pe teren 0) a* 71. -r"prietatea i'"biliara reprezinta) a* terenuri si constructii +* copaci si alte planattii c* terenurile si toate lucrarile care sunt parte naturala a terenului >copacii si mineralele*' ca si o+iectele adaugate de oameni >cladirile si amena.arile* d* minerale si alte +ogatii ale su+solului e* amena.ari 0) c* :!. &tri+utele dreptului de proprietate sunt) a* numai posesia +* numai folosinta c* posesia si folosinta d* numai dispozitia e* posesia' folosinta si dispozitia

(8

R: e) :1. ;aloarea de evaluare este influentata de patru factori economici' dintre care unul este eronat. Indicati eroarea4 a* utilitatea +* raritatea c* dorinta d* impunerea e* puterea de cumparare. R: d) :3. &+ilitatea unui +un de a satisface o cerere' necesitate sau dorinta umana se refera la) a* utilitate +* raritate c* dorinta d* dorinta si raritate e* puterea de cumparare 0) a* :5. ,ferta prezenta sau anticipata a unui +un' relativa la cererea pentru acesta se refera la) a* utilitate +* raritate c* dorinta d* dorinta si raritate e* puterea de cumparare 0) +* :8. &+ilitatea unei persoane sau a unui grup de a participa pe piata prin ac/izitionarea cu +ani sau ec/ivalent a +unurilor sau serviciilor este) a* utilitate +* raritate c* dorinta d* dorinta si raritate e* puterea de cumparare 0) e* ::. , piata imo+iliara are aceleasi caracteristici ca si piata +unurilor si serviciilor. Una din afirmatiile de mai .os cu privire la o piata eficienta este eronata. Indicati$o4 a. +unurile si serviciile sunt esential neomogene si pot fi inlocuite imediat unul cu altul2 +. e-ista un numar mare de cumparatori si vanzatori care creaza piata li+era2 c. preturile sunt relativ uniforme' sta+ile si scazute2 d. cumparatorii si vanzatorii sunt complet informati2

(:

e. +unurile sunt gata de consum' livrate imediat si usor de transportat. 0) a* :#. Se identifica cinci tipuri de piete imo+iliare. Dintre cele enumerate mai .os una este eronata. Indicati$o4 a. rezidentiale ) case' +locuri' sir de case legate2 +. de transport) autocamioane' +uldozere' autoturisme' carute2 c. industriale) fa+rici' depozite' institute de cercetare2 d. agricole) ferme' livezi' pasuni' paduri2 e. speciale) proprietati cu design unic' scoli' cladiri pu+lice' aeroporturi' parcuri de distractii' terenuri de golf' cimitire' +iserici etc. 0) +* :%. &naliza pietei in evaluare este) a* identificarea su+$pietelor +* segmentarea pietei c* identificarea si studierea pietei pentru un anumit +un sau serviciu d* analiza varstei clentilor e* analiza mediului de unde provin clientii 0) c* #". Constructia care constituie cea mai buna utilizare este cea care) a* adauga cea mai mare valoare amplasamentului sau2 +* diminueaza valoarea cu o marime egala cu costul de indepartare a ei2 c* se construieste pe un teren li+er2 d* nu este amplasata pe un teren de acceasi proprietate cu ea2 e* nu se cunoaste scopul utilizarii ei. 0) a* #(. &naliza celei mai +une utilizari in evaluarea proprietatilor imo+iliarea are in vedere) a* terenul ca fiind neocupat >li+er* si proprietatea ca fiind ocupata. +* identificarea proprietatii imo+iliare2 c* identificarea drepturilor de proprietate2 d* definirea utilizarii evaluarii2 e* data evaluarii 0) a* #!. &naliza preliminara' culegerea si selectarea informatiilor in evaluarea proprietatilor imo+iliare se refera la) (. date generale privind amplasarea in localitate' vecinatati' aspecte economice' sociale' de mediu2 !. date specifice despre proprietatea imo+iliara evaluata si proprietati compara+ile) teren si constructii' cost si uzura' venituri si c/eltuieli' rata de capitalizare' istoric si utilitate2 1. date privind cererea si oferta' respectiv piata proprietatii evaluate' inclusiv concurenta) lista proprietatilor asemanatoare' tranzactii si oferte' capacitatea de a+sor+tie' studii de cerere.

(#

0aspuns) a* (D! +* !D1 c* (D1 d* (D!D1 e* @umai (* 0) d* #1. Evaluarea prin a+ordarea prin cost a proprietatii imo+iliare se realizeaza prin parcurgerea a 5 etape' din care una dintre cele de mai .os este eronata. Indicati$o4 a* &naliza celei mai +une utilizari +* Calculul amortizarii terenului c* Estimarile costului cladirilor prin metoda aleasaAposi+ila d* Determinarea deprecierii cumulate e* Estimarea valorii R: b) 8&. Una din afirmatiile de mai .os despre evaluarea prin cost a proprietatii imo+iliarea este eronata. Indicati$o4 a* se realizeaza conform standardului de evaluare @3. +* reprezinta una dintre cele mai frecvent utilizate metode aplicate pentru estimarea valorii de piata sau pentru estimarea unei valori diferite de cea de piata. c* estimeaza valoarea proprietatii prin estimarea costurilor de ac/izitie a terenului si de constructie a unei noi proprietati' cu aceeasi utilitate' sau de adaptare a unei proprietati vec/i pentru aceeasi utilizare' fara costuri legate de timpul de constructie sau adaptare. Costul terenului se adauga la costul total al constructiei2 d* sta+ileste limita superioara p6na la care piata ar plati 7n mod normal pentru o proprietate anumita cand aceasta ar fi noua. Pentru o proprietate vec/e' pentru estimarea unui pret care reflecta apro-imativ valoarea de piata se scade deprecierea fizica' functionala si economica sau e-terna2 e* in aceasta a+ordare sunt utilizate te/nici care au la +aza conceptele de cost de reconstructie si cost de inlocuire a constructiei. 0) a* #5. In evaluarea prin cost a proprietatii imo+iliarea costurile pot fi estimate prin) (. metoda comparatiilor unitare !. metoda costurilor segregate 1. metoda devizelor 0aspuns) a* (D! +* (D1 c* !D1 d* (D!D1 e* @umai 1* 0 ) d*

(%

#8. Metoda care se +azeaza pe costurile cunoscute ale structurilor similare' a.ustate in functie de conditiile pietei si diferentele fizice si costurile unitare sunt e-primate la suprafata desfasurata construita sau volum total construit se refera la) a* metoda costurilor unitare +* metoda devizelor c* metoda costurilor segregate d* metoda devizelor sau a costurilor segregate e* metoda devizelor si a costurilor segregate 0) a* #:. Daca o cladire de (""" mp arie a costat 8"""" lei >0,@*' adica 8" leiAmp si o constructie evaluata similara are (!"" mp. ;aloarea de (!"" mp - 8" leiAmp E :!""" lei considerata noua referitor la constructia evaluata este determinata prin) a* metoda costurilor unitare +* metoda devizelor c* metoda costurilor segregate d* metoda devizelor sau a costurilor segregate e* metoda devizelor si a costurilor segregate 0) a* 88. Metoda care determina un cost unitar +azat pe cantitatea reala de materiale utilizate plus manopera necesara pentru fiecare metru patrat de suprafata si estimarea se realizeaza utilizand costuri normate pentru componente structurale considerate instalate este) a* metoda costurilor unitare +* metoda devizelor c* metoda costurilor segregate d* metoda devizelor sau a costurilor unitare e* nici una din metodele mentionate la a*' +*' c* si d*. 0) c* #%. Metoda care estimeaza costul prin calcul ce reflecta cantitatea si calitatea tuturor materialelor si a tuturor categoriilor de manopera asociate lucrarilor e-ecutate' la care se adauga mar.a pentru c/eltuieli neprevazute' c/eltuieli de regie si profit este) a* metoda costurilor unitare +* metoda devizelor c* metoda costurilor segregate d* metoda costului de inlocuire e* metoda costului de reconstructie 0) +* %". Metoda care consta in compararea costurilor unei cladiri nou construite pe terenul ocupat de o cladire e-istenta avand la +aza principiul ma-imizarii valorii celei mai +une utilizari a terenului este) a* metoda costurilor unitare

!"

+* c* d* e* 0) d*

metoda devizelor metoda costurilor segregate metoda costului de inlocuire metoda costului de reconstructie

%(. Metoda care consta in compararea pretului unei constructii e-istente' inclusiv a costurilor de deconstructie >demolare*' avand o anumita utilitate cu costurile ce le implica o constructie noua' incluzand costurile cu proiectarea' realizarea si utilizarea constructiei noi pe amplasamentul celei e-istente si care ar avea aceeasi utilitate' evidentiind diferentele valorice este) a* metoda costurilor unitare +* metoda devizelor c* metoda costurilor segregate d* metoda costului de inlocuire e* metoda costului de reconstructie 0) e* %!. Costul estimat pentru a construi' la preturile curente de la data evaluarii' o cladire cu utilitate ec/ivalenta cu cea a cladirii evaluate' utilizand materiale moderne si normativele' proiectele si planurile actuale este) a* costul de inlocuire +* costul de reconstructie c* costul unitar d* costul segregat e* costul net 0) a* %1. Costul estimat pentru a construi' la preturile curente de la data efectiva a evaluarii' o copie sau o replica e-acta a cladirii evaluate' utilizand aceleasi materiale' normative de constructie' proiecte' planuri si calitate a manoperei si inglo+and toate deficientele' supradimensionarile si deprecierea cladirii evaluate este) a* costul de inlocuire +* costul de reconstructie c* costul unitar d* costul segregat e* costul net 0) +* %3. 9a o proprietate vec/e de evaluat' pentru estimarea unui pret care reflecta apro-imativ valoarea de piata se scade) a* deprecierea cumulata +* deprecierea fizica c* deprecierea functionala d* deprecierea economica sau e-terna

!(

e* amortizarea 0) a* %5. Pierderea de valoare fata de costul de inlocuire sau de reconstructie care poate rezulta din cauze fizice' functionale si e-terioare sau economice este) a* deprecierea cumulata +* deprecierea fizica c* deprecierea functionala d* deprecierea economica sau e-terna e* amortizarea 0) a* %8. Deprecierea evidentiata prin utilizare si uzura' putrezire' infestari' fisuri' mucegai' deteriorari si alte defecte structurale sau de invec/ire este) a* deprecierea cumulata +* deprecierea fizica c* deprecierea functionala d* deprecierea economica sau e-terna e* amortizarea 0) +* %:. Deprecierea care poate fi cauzata de neadecvarea sau supradimensionarea cladirii' a stilului sau dotarilor este) a* deprecierea cumulata +* deprecierea fizica c* deprecierea functionala d* deprecierea economica sau e-terna e* amortizarea 0) c* %#. Deprecierea cauzata de factori din afara proprietatii cum ar fi ) sc/im+arile in cerere$oferta' utilizarile generale ale proprietatilor din zona' standarde locale' finantarile si reglementarile locale este) a* deprecierea cumulata +* deprecierea fizica c* deprecierea functionala d* deprecierea economica sau e-terna e* amortizarea 0) d* %%. Standardul care permite ca imo+ilizarile corporale sa fie inregistrate la cost minus amortizarea cumulata si pierderile din depreciere cumulate S&U la o valoare reevaluata minus orice amortizari cumulate ulterioare si pierderi din depreciere ulterioare este) a* Standardul de evaluare I;S (

!!

+* c* d* e*

I&S (8 B Imo+ilizari corporale Standardul de evaluare I;S ! Standardul de evaluare I;S 1 Standardul de evaluare @ (

0) +* ("". , estimare a costului de inlocuire minus un provizion pentru vec/ime' stare etc.' pentru a reflecta valoarea activitatii la data evaluarii este) a* costul de inlocuire +* costul de reconstructie c* costul de inlocuire amortizat d* costul de inlocuire net e* costul unitar 0) c* ("(. &+ordarea care sta+ileste limitele valorii de piata prin e-aminarea preturilor de piata pentru proprietati concurente cu proprietatea de evaluat si din informatiile culese se elimina preturile care reflecta motivatii diferite de cele tipice este) a* &+ordarea prin comparatia vanzarilor2 +* &+ordarea prin capitalizarea venitului2 c* &+ordarea prin cost2 d* ,ricare din cele 1 a+ordari a*'+* si c*2 e* @ici una din cele trei a+ordari a*'+* si c*. 0) a* ("!. Procedura de estimare a valorii proprietatii imo+iliare prin a+ordarea prin comparatia vanzarilor se realizeaza prin pasii de lucru enumerati mai .os' dintre care unul este eronat. Indicati eroarea4 a* culegerea informatiilor din piata privind tranzactii cu proprietati similare2 +* sta+ilirea criteriilor de comparatie si compararea atri+utelor fiecarei proprietati cu cea de evaluat2 c* realizarea corectiilor necesare privind diferentele sta+ilite si o+tinerea corectiei si efectuarea comparatiei glo+ale2 d* calcularea costului de reproductie e* e-tragerea unei singure valori din gama rezultata. 0) d* ("1. Dintre elementele de mai .os unul nu constituie element de comparatie in evaluarea proprietatilor imo+iliare prin a+ordarea prin comparatia vanzarilor. Indicati$l4 a* drepturile de proprietate transmise2 +* conditii de finantare2 c* conditiile pietei2 d* componente non$imo+iliare ale valorii2 e* costurile din devizul de constructie. 0) e*

!1

("3. Indicati afirmatia eronata din cele ce urmeaza4 Evaluarea prin capitalizarea veniturilor consta 7n) a* culegerea si analizarea informatiilor relevante de piata' prelucrarea informatiilor si determinarea compara+ilitatii pentru a fundamenta importanta asupra rezultatelor analizei2 +* sta+ileste limitele valorii de piata prin e-aminarea preturilor de piata pentru proprietati concurente cu proprietatea de evaluat2 c* analiza veniturilor si c/eltuielilor istorice ale proprietatii de evaluat si a proprietatilor concurente pentru care pot fi o+tinute informatii2 d* intocmirea flu-ului de numerar +azat pe contul de profit si pierdere din e-ploatare corectat' care sa reflecte asteptarile pietei si care sa elimine e-perientele speciale ale unui anumit proprietar2 e* estimarea venitului net care poate fi o+tinut de proprietate si capitalizarea acestuia pentru determinarea valorii de piata2 estimarea poate reflecta venitul net pe un an sau pe un interval de ani. 0) +* ("5. Capitalizarea venitului ia in considerare informatiile asupra veniturilor si c/eltuielilor compara+ile pentru a sta+ili venitul net din e-ploatare >operational* al proprietatii de evaluat. Capitalizarea se face prin aplicarea unei rate de) a* actualizare +* de scont c* de inflatie d* de capitalizare e* a do+anzii 0) d* ("8. Dintre procedeele de determinare a ratei de capitalizare enumerate mai .os' unul este eronat. Indicati eroarea4 a* preluarea ratei din tranzactii compara+ile2 +* preluarea factorului multiplicator al venitului efectiv utilizat in tranzactii compara+ile2 c* analiza pe componente ale investitiei Bcredit si capital propriu2 d* analiza pe componente a veniturilor si c/eltuielilor realizate cu proprietatea evaluata2 e* formula de acoperire a datoriei. 0) d* (":. 0aportul)

($ rata c/eltuielilor operationale este) Multiplicatorul venitului +rut

a* rata de actualizare +* de scont c* de inflatie d* de capitalizare e* a do+anzii 0) d*

!3

("#. Cand se aplica o rata de capitalizare generala pentru toate riscurile prin care se divide venitul net din e-ploatare sta+ilizat dintr$un singur an si rezulta o indicatie de valoare pentru proprietatea imo+iliara este vor+a despre) a* capitalizare directa +* flu- de numerar actualizat c* a+ordarea prin cost d* a+ordarea prin comparatia vanzarilor e* rata do+anzii +ancare 0) a* ("%. Cand se ia in considerare valoarea +anilor in timp si se aplica actualizarea la o serie de venituri nete din e-ploatare pentru o perioada de mai multi ani este vor+a despre) a* capitalizare directa +* flu- de numerar actualizat c* a+ordarea prin cost d* a+ordarea prin comparatia vanzarilor e* rata do+anzii +ancare 0) +* ((". Principiile si criteriile de analiza a rezultatelor evaluarii proprietatilor imo+iliare in vederea reconcilierii sunt enumerate mai .os. Indicati care sunt principii) (. ;aloarea este o predictie !. ;aloarea este su+iectiva 1. Evaluarea este o comparare 3. ,rientarea spre piata 5. &decvarea) pertinenta metodei utilizate 8. Precizia) increderea in corectitudinea datelor' calculelor si corectiilor aduse :. Cantitatea informatiilor) evidentiate de tranzactii compara+ile 0aspunsuri) a* (D1D5 +* !D3D8 c* (D!D1D3 d* 5D8D:D( e* (D!D5D: 0) c* (((. Principiile si criteriile de analiza a rezultatelor evaluarii proprietatilor imo+iliare in vederea reconcilierii sunt enumerate mai .os. Indicati care sunt criterii) (. ;aloarea este o predictie !. ;aloarea este su+iectiva 1. Evaluarea este o comparare 3. ,rientarea spre piata 5. &decvarea) pertinenta metodei utilizate 8. Precizia) increderea in corectitudinea datelor' calculelor si corectiilor aduse :. Cantitatea informatiilor) evidentiate de tranzactii compara+ile

!5

0aspunsuri) a. (D1D5 +. !D3D8 c. (D!D1D3 d. 5D8D: e. (D!D5D: 0) d ((!. Mi.loacele fi-e mo+ile sunt) <&ctive corporale imo+ilizate' altele decat proprietatea imo+iliara' care sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de +unuri sau prestarea de servicii' pentru a fi inc/iriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si se preconizeaza sa fie utilizate pe parcursul mai multor perioade=. Definitia este conform) a* Standardului de evaluare @ ( +* Standardului de evaluare @ 1 c* Standardului de evaluare @ 3 d* Standardul International de Conta+ilitate I&S (8 e* Standardului de evaluare I;S 1 0) +* ((1. Urmatoarele) instalatii fizice disponi+ile pentru productie' incluzand instalarea' racordarea la utilitati impreuna cu tot ec/ipamentul facut sau necesar in procesul de productie' indiferent de metoda de instalare sunt) a* mi.loace fi-e mo+ile +* accesorii c* proprietate imo+iliara d* active financiare e* active necorporale 0) a* ((3. Conform @ 1 sunt 3 categorii de mi.loace fi-e mo+ile. Dintre urmatoarele una este eronata. Indicati eroarea4 a) In$talatii' adica active care sunt com+inate insolu+il cu altele si care pot include constructii specializate nepermanente' masini si ec/ipamente te/nologice2 b) .a$ini# respectiv masinile individuale sau un grup de masini >o masina este un aparat utilizat pentru un proces specific' in activitatea de e-ploatare a intreprinderii*2 c) Ec/ipa'ente' adica alte active care sunt utilizate pentru a facilita functionarea intreprinderii sau entitatii2 d) C"n$tructii u$"are2 e) Acce$"rii) +unuri mo+ile de natura o+iectelor' pieselor' dispozitivelor care constituie elemente secundare' ane-e atasate proprietatii principale' definitiv sau temporar. R: d) ((5. In cadrul grupei de mi.loace fi-e mo+ile se cuprind clase tipice ale mi.loacelor fi-e mo+ile. Dintre cele enumerate mai .os' una este eronata. Indicati eroarea4

!8

a* Utila.e si instalatii de lucru) masini separate' linii de productie' sisteme >include si ca+la.e' conducte' racorduri' fundatii*2 +* Ec/ipament au-iliar >de sustinere te/nologica*) e-. dispozitiv de slefuire2 c* Centre de control' comanda si distri+utie2 d* Ec/ipament general >o+iecte de inventar*) mo+ilier' +anci' rafturi' dulapuri' sc/ele' e-tinctoare etc.2 e* Plantatii. 0) e* ((8. In cadrul grupei de mi.loace fi-e mo+ile se cuprind clase tipice ale mi.loacelor fi-e mo+ile. Dintre cele enumerate mai .os' una este eronata. Indicati eroarea4 a* Utila.e pentru manipularea materialelor si depozitare) motostivuitoare' incarcatoare' transportoare' macarale' trolii' stivuitoare' sisteme programa+ile de stocare2 +* Mi.loace de transport) vagonete' macarale' tractoare' autove/icule inmatriculate2 c* Ec/ipament de testare si la+orator) mese' microscoape' /ete' sisteme de ventilatie' spectrografe' cuptoare' aparate de distilare' recipiente etc.2 d* 9icente2 e* Mo+ilier' accesorii si ec/ipamente) mo+ila de +irou' +irotica' computere2 0) d* ((:. In cadrul grupei de mi.loace fi-e mo+ile se cuprind clase tipice ale mi.loacelor fi-e mo+ile. Dintre cele enumerate mai .os' una este eronata. Indicati eroarea4 a* Te/nica de calcul) monitoare' imprimante' plotere' scannere' retele de calculatoare2 +* Softuri si programe de calculator2 c* Unelte si scule) permanente) unelete electrice porta+ile si cu aer comprimat' nicovale' meng/ine' contoare' mandrine etc. si perisabile) +urg/ie' dalti' ro+inete' sonde etc.2 d* Masini si ec/ipamente in curs de e-ecutie2 e* Stocuri) materii prime' productia in curs' produse finite si stocuri inactive2 R: b) ((#. Urmatoarele clase de imo+ilizari corporale de natura activelor corporale mo+ile) masini si ec/ipamente' nave' aeronave' automo+ile' mo+ilier' instalatii' piese de sc/im+ si asam+lare' ec/ipamente de +irotica sunt redate in) a* Standardul International de Conta+ilitate I&S (8 +* Standardului de evaluare @ ( c* Standardului de evaluare @ ! d* Standardului de evaluare @ 1 e* Standardului de evaluare I;S ( 0) a* ((%. Studiul intregului proces de productie prin identificarea componentelor importante care contri+uie la capacitatea proiectata a entitatii productive in care se preiau informatii despre) ce +unAserviciu produce intreprinderea' cum se produce +unul' care este capacitatea intreprinderii se refera la)

!:

a* +* c* d* e* 0) a*

macroidentificare microidentificare analiza diagnostic studiul pietei in general nu se refera la procesul de evaluare

(!". Procesul de evidentiere a caracteristicilor individuale ale ec/ipamentului care se realizeaza prin inspectare' se focalizeaza pe descrierea unei singure masini si identifica caracteristicile ei specifice reprezinta) a* macroidentificarea2 +* microidentificarea2 c* analiza diagnostic d* studiul pietei in general e* nu se refera la procesul de evaluare 0) +* (!(. Dintre informatiile care se culeg in cadrul microidentificarii se afla) a* varsta si starea. +* numele intreprinderii si adresa2 c* produseleA serviciile livrate2 d* modificari si tendinte pe piata produsului principal si secundar2 e* date de e-ploatare pe ultimii 1$5 ani2 0) a* (!!. Dintre informatiile care se culeg in cadrul macroidentificarii se afla) a* modificari si tendinte pe piata produsului principal si secundar2 +* marca de fa+rica2 c* seria$tipul de actionareAenergie2 d* dimensiunile si codul modelului2 e* capacitatea. 0) a* (!1. Indicati eroarea in raspunsurile de mai .os4 In evaluarea +unurilor mo+ile analiza de piata urmareste) a* conditiile de piata +* costurile curente c* piete de vanzare folosite d* vanzari prin licitatie e* informatii neoficiale. 0) e*

!#

(!3. Piata +unurilor mo+ile >mi.loacelor fi-e mo+ile* $e $tructurea)a dupa aria pietei in patru categorii. Una din urmatoarele nu face parte din aceasta grupare. Indicati$o4 a* locala +* nationala c* internationala d* glo+ala e* second /and 0) e* (!5. Piata +unurilor mo+ile >mi.loacelor fi-e mo+ile* $e $tructurea)a dupa starea mi.loacelor fi-e mo+ile tranzactionate si modalitatile de tranzactionare in patru categorii. Una din urmatoarele nu face parte din aceasta grupare. Indicati$o4 a* noi +* second /and c* +unuri reconditionate d* materiale refolosi+ile e* glo+ala 0) e* (!8. In anali)a pietei pentru evaluarea +unurilor mo+ile evaluatorul parcurge o serie de pasi. Dintre cei enumerati mai .os' unul este eronat. Indicati eroarea4 a* incadrarea intr$o su+grupa aferenta mi.loacelor fi-e mo+ile si delimitarea pietei specifice su+grupei2 +* evidentierea caracteristicilor in domeniul su+grupei) caracteristicile principale de selectare a ofertelor >capacitate' consumuri specifice' posi+ilitati de adaptare etc.*2 c* analiza ofertei) gradul de raritate al +unului si analiza cererii) marimea atractivitatii +unului2 d* analiza costului de inlocuire2 e* ec/ili+rul pietei) preturile de tranzactionare' numar de unitati vandute' puterea de a+sor+tie a pietei' rata de capitalizare. 0) d* (!:. Procesul de evaluare a +unurilor mo+ile parcurge o serie de etape. Una dintre etapele enumerate mai .os este eronata. Indicati eroarea4 a. colectarea informatiilor) inspectarea' inventarierea si descrierea +unurilor2 +. descrierea macrodentificarii si microidentificarii2 c. evidentierea si analiza pietei specifice +unurilor mo+ile) incadrarea pe piata' pozitie' tranzactii' posi+ilitati de valorificare2 d. verificarea informatiilor de pe piata locala cu piata internationala2 e. ela+orarea ipotezelor si conditiilor limitative de evaluare) pe +aza situatiei concrete' scop si destinatia evaluarii si rezerve e-primate la identificare >parametrii te/nico$ functionali*. 0) d*

!%

(!#. Procesul de evaluare a +unurilor mo+ile parcurge o serie de etape. Una dintre etapele enumerate mai .os este eronata. Indicati eroarea4 a* alegerea metodelor adecvate de evaluare) selectarea elementelor si criteriilor de comparatie aferente tranzactiilor compara+ile2 identificarea +unului mo+il sau asimilarea cu altele aflate pe piata2 sta+ilirea modului si potentialului de generare de venituri2 +* calculele diferitelor tipuri de valoare2 c* preluarea fara verificare faptica a informatiilor primite si culese de la proprietar2 d* estimarea valorii finale in functie de cantitatea si calitatea informatiilor e-istente coro+orate cu scopul si destinatia evaluarii2 e* ela+orarea raportului de evaluare. 0) c* (!%. Suma pe care o persoana se asteapta sa o plateasca pentru un o+iect mo+il cu aceeasi vec/ime' marime' culoare si conditie' adica pentru o copie sau o reproducere a celui original' cat mai apropiata de original in ceea ce priveste natura' calitatea si vec/imea materialelor' o+tinuta prin metode moderne este in evaluarea +unurilor mo+ile) a* Costul de inlocuire +* Costul de reproductie c* Deprecierea fizica d* Deprecierea functionala e* Deprecierea economica 0) a* (1". Suma pe care o persoana se asteapta sa o plateasca pentru o copie e-acta a o+iectului mo+il original' realizata cu materiale care au o natura' calitate si vec/ime similara si prin metode identice din perioada de realizare a originalului este in evaluarea +unurilor mo+ile) a* costul de inlocuire +* costul de reproductie c* Deprecierea fizica d* Deprecierea functionala e* Deprecierea economica 0 ) +* (1(. Metoda utilizata in evaluarea +unurilor mo+ile care consta in descompunerea proprietatii in componente' astfel incat suma componentelor sa reflecte costul de nou al intregului si sunt incluse toate costurile directe >materiale si manopera' transport si manipulare' monta.* si indirecte >onorarii' ta-e de instalare' c/eltuieli financiare' de paza' de punere in functiune etc.* este ) a* metoda devizului +* metoda inde-arii c* metoda cost$capacitate d* metoda capitalizarii veniturilor e* metoda comparatiilor de piata 0) a*

1"

(1!. Metoda utilizata in evaluarea +unurilor mo+ile care consta in estimarea costului de reproductie in care un indice sau un factor de inde-are se aplica la costul istoric al unei proprietati pentru a transforma costul istoric in cost curent este) a* metoda devizului +* metoda inde-arii c* metoda cost$capacitate d* metoda capitalizarii veniturilor e* metoda comparatiilor de piata 0) +* (11. Metoda utilizata in evaluarea +unurilor mo+ile care consta in identificarea costului unui +un asemanator' dar la care costul variaza in functie de dimensiuni este) a* metoda devizului +* metoda inde-arii c* metoda cost$capacitate d* metoda capitalizarii veniturilor e* metoda comparatiilor de piata 0) c* (13. Un mala-or pentru fa+ricarea vopselei de 5""" ?g capacitate este utilizat numai la !#"" capacitate. Inutilitatea este F($ >!#""A5"""*"':G 100 1 2130#66)("" E 13H. Pro+lema se refera la determinarea) a* deprecierii fizice +* deprecierii functionale c* costului de ac/izitie d* deprecierii economice e* amortizarii 0) d* (15. Dintre te/nicile de comparatie utilizate in evaluarea +unurilor mo+ile se utilizeaza) a* numai identificarea directa +* numai asimilarea c* numai procenta.ul din cost d* identificarea directa' asimilarea si procenta.ul din cost e* numai identificarea directa si asimilarea 0) d* (18. ;eniturile viitoare previzionate >asteptate* sunt convertite 7n valoare fie prin impartirea venitului' de o+icei anual' cu o rata de capitalizare' fie prin 7nmultirea venitului cu un coeficient multiplicator >care este inversul ratei de capitalizare*. &ceasta a+ordare este vala+ila pentru evaluarea prin capitalizarea veniturilor pentru) a* evaluarea masinilor si utila.elor +* evaluarea mi.loacelor de transport c* evaluarea mo+ilierului

1(

d* evaluarea tuturor +unurilor mo+ile e* evaluarea calculatoarelor 0) d* (1:. 0aportul) c E ;enit anualAPret de vanzare a activului reprezinta) a* rata de capitalizare +* rata de actualizare c* rata do+anzii d* rata inflatiei e* nici una din cele enuntate mai sus 0) a* (1#. Pentru ca un element necorporal sa fie inscris in activul +ilantier tre+uie sa indeplineasca urmatoarele conditii' dintre care una este eronata. Indicati eroarea4 a* sa fie identificat printr$o denumire e-acta ca) marca comerciala' copIrig/t' softJare' c/eltuiele de cercetare$dezvoltare' retea de distri+utie etc. Daca nu poate fi identificat e-act se va evidentia impreuna cu alte elemente necorporale intr$o pozitie disticta ca) fond comercial sau goodJill. +* sa fie identificat modul de ac/izitionare in mod individual2 daca nu poate fi identificat individual sa se poata identifica valoarea glo+ala incadrata in fond comercial sau goodJill. c* sa poata fi sta+ilita o durata de viata. d* sa poata fi transferat dreptul de proprietate prin vanzare. e* niciodata nu se inregistreaza distinct elementele necorporale ce nu pot fi vandute >+revete de inventie' copIrig/t' dreptul de fransiza etc* 0) e* (1%. In practica conta+ila se utilizeaza 3 grupe. Indicati grupa eronata dintre urmatoarele) a* c/eltuieli de constituire +* c/eltuieli de cercetare Bdezvoltare c* drepturi de proprietate intelectuala d* relaKiile 7ntre pLrKi e* fond comercial >goodJill*. 0) d* (3". In evaluarea activelor necoprorale prin a+ordarea prin cost se utilizeaza doua metode) a* calcularea costului de reproducere integrala si compararea su+iectului cu activele necorporale similare +* calcularea costului reproducerii unui activ similar si compararea su+iectului cu activele necorporale similare c* calcularea costului de reproducere integrala si calcularea costului reproducerii unui activ similar d* estimarea valorii de recuperare si a celei terminale a proprietatii

1!

e* sta+ilirea corecta a gradului de depreciere a activului necorporal 02 c* (3(. Pentru asigurarea credi+ilitatii valorii de evaluare a unui activ necorporal prin a+ordarea prin cost sunt necesare o serie de actiuni' dintre care una este eronata. Indicati eroarea4 a* precizarea corecta a datei da la care incepe colectarea si insumarea costului istoric2 +* determinarea corecta a c/eltuielilor directe si indirecte ocazionate de producerea activului2 c* fundamentarea unui indice de inde-are in corelatie cu natura si structura costului istoric2 d* estimarea valorii de recuperare sau a celei terminale a proprietatii e* sta+ilirea corecta a gradului de depreciere a activului necorporal. 0) d* (3!. Procedura de evaluare prin venit a activelor necorporale cuprinde # pasi de lucru. Dintre cei enuntati mai .os' unul este eronat. Indicati$l4 a* identificarea +eneficiilor viitoare asteptate2 +* determinarea marimii si periodicitatii +eneficiilor viitoare2 c* determinarea marimii si periodicitatii c/eltuielilor asociate cu realizarea venitului previzionat2 d* adunarea c/eltuielilor anuale de e-ploatare la venitul anual2 e* estimarea valorii de recuperare sau a celei terminale a proprietatii2 R: d) (31. &+ordarea prin piaKL comparL su+iectul cu activele necorporale similare sau cu drepturile parKiale asupra activelor necorporale' care au fost v6ndute pe piaKa li+erL. Pentru o estimare rezona+ila a valorii de piata este necesar sa se indeplineasca o serie de conditii enuntate mai .os' dintre care una este eronata. Indicati eroarea4 a* active necorporale similare tre+uie sL funcKioneze 7n acelaMi domeniu ca Mi su+iectul evaluat sau 7ntr$un domeniu care rLspunde aceloraMi varia+ile economice +* surse uzuale de informaKii' utilizate 7n a+ordarea prin piaKL' sunt pieKele 7n cadrul cLrora se comercializeazL drepturile asupra activelor necorporale similare c* surse uzuale de informaKii' utilizate 7n a+ordarea prin piaKL' sunt tranzacKiile anterioare 7n care au fost implicate activele necorporale 7n cauzL d* sa e-iste o +azL rezona+ilL pentru comparaKii cu active necorporale similare e* sa se calculeze rata de evaluare ca raport intre pret si profitul firmei. 0) e* (33. Nn procesul de evaluare si in faza de reconciliere a rezultatelor o+tinute din evaluare' evaluatorul tre+uie sL$Mi foloseascL raKionamentul profesional atunci c6nd apreciazL importanKaAcredi+ilitatea fiecLrei valori estimate. In acest sens evaluatorul tre+uie sL prezinte) a* raKionamentul Mi .ustificarea pentru metodele de evaluare folosite Mi pentru importanKa acordatL metodelor' 7n urma cLrora a rezultat valoarea finalLA reconciliatL

11

+* concluzia asupra valorii se va +aza Mi pe estimLrile valorii rezultate din metodele de evaluare aplicate c* selectarea Mi susKinerea a+ordLrilor' metodelor Mi procedurilor adecvate de evaluare depind de raKionamentul profesional al evaluatorului. d* definiKia valorii e* toate informaKiile relevante' de la data evaluLrii' necesare pentru 7ndeplinirea misiunii 0) a* (35. Principiul general in evaluarea intreprinderilor este faptul ca) a* proprietatea acestora este generatoare de afaceri +* conceptele si metodele aplicate la celelelte tipuri de proprietati au anumite particularitati c* a+ordarile utilizate in evaluarea intreprinderilor sunt) a+ordarea +azata pe active' a+ordarea prin capitalizarea venitului si a+ordarea prin piata d* o intreprindere sau o entitate economica este orice entitate care desfasoara o activitate comerciala e* este procesul prin care se a.unge la o opinie sau la o estimare a valorii unei afaceri sau entitati economice sau a unei participatii la aceasta > @ 8' p. !:8* . 02 a* (38. Evaluarea intreprinderii se +azeaza pe principiul activului net conta+il corectat' in care intreg patrimoniul este considerat o suma de elemente de activ minus datoriile' dar fiecare element de activ si de pasiv se evalueaza individual utilizand metode +azate pe valoarea de piata. &ceasta afirmatie este vala+ila pentru) a* &+ordarea +azata pe active +* &+ordarea prin capitalizarea venitului c* &+ordarea prin piata d* &+ordarea prin piata si a+ordarea +azata pe active e* &+ordarea +azata pe active si a+ordarea prin capitalizarea venitului 0) a* 1&7. -re'i)a ,enerala a evaluarii este principiul continuitatii activitatii de exploatare a intreprinderii intru$un orizont de ti'p neli'itat. &ceasta este o alternativa la premiza) a* fuziunii +* divizarii c* lic/idarii d* investitiei e* internationalizarii
02 c*

(3#. Evaluarea intreprinderii are diferite utilizari. Una dintre cele de mai .os este eronata. Indicati eroarea4 a* pentru estimarea valorii de piata a intreprinderii individuale in vederea ac/izitiei sau v6nzarii2

13

+* pentru estimarea participatiilor detinute de actionari sau asociati >actiunilor sau partilor sociale* in vederea tranzactionarii directe >vinzare $ cumparare* sau cesiunii respectiv preluarii unor participatii2 c* pentru estimarea valorii de piata a intreprinderii in cazul fuziunilor' divizarilor sau a infiintarii de societati mi-te2 d* ca +aza pentru retratarea situatiilor financiare in concordanta cu standardele de conta+ilitate referitor la conventia care reflecta efectul modificarii preturilor2 e* ca +aza pentru estimarea impozitului pe profit sau venit. 0) e* (3%. Identificati care sunt metodele utilizate in evaluarea intreprinderii prin a+ordarea pe +aza de a* venit dintre urmatoarele metode) a* Metoda comparatiei cu v6nzari de firme similare necotate >piata de ac/izitii si fuziuni* +* Metoda actualizarii flu-urilor de lic/iditati si metoda capitalizarii venitului c* Metoda comparatiei cu tranzactii anterioare d* Metoda activului net corectat >&@C* si metoda activului net de lic/idare e* * Metoda comparatiei cu societati similare cotate sau cu tranzactii de pac/ete minoritare >actiuni la firme cotate* 02 +* (5". In evaluarea intreprinderii intre metodele inscrise in a+ordarea prin comparatie una nu este adecvata. Indicati$o4 a* Metoda comparatiei cu societati similare cotate sau cu tranzactii de pac/ete minoritare >actiuni la firme cotate* +* Metoda comparatiei cu v6nzari de firme similare necotate >piata de ac/izitii si fuziuni* c* Metoda comparatiei cu tranzactii anterioare d* Metoda activului net corectat >&@C* e* Metoda comparatiei cu oferte de tranzactii cu participatii la capitalul 7ntreprinderii evaluate 02 d* (5(. Identificati care sunt metodele utilizate in evaluarea intreprinderii prin a+ordarea prin active dintre urmatoarele metode) a* Metoda comparatiei cu societati similare cotate sau cu tranzactii de pac/ete minoritare >actiuni la firme cotate* +* Metoda comparatiei cu v6nzari de firme similare necotate >piata de ac/izitii si fuziuni* c* Metoda activului net corectat si metoda activului net de lic/idare d* Metoda comparatiei cu tranzactii anterioare e* Metoda comparatiei cu oferte de tranzactii cu participatii la capitalul 7ntreprinderii evaluate 02 c* (5!. Metodele de evaluare a intreprinderii sunt interdependente si au drept caracteristica orientarea lor spre informatiile de piata. 9a care din urmatoarele a+ordari se refera afirmatia <fundamentul 7l reprezinta costul capitalului' care deriva din informatii de piata=) a* numai in a+ordarea pe +aza de venit

15

+* in a+ordarea prin comparatie si in a+ordarea pe +aza de venit c* in cazul a+ordarii pe +aza de active si in a+ordarea pe +aza de venit d* numai in cazul a+ordarii pe +aza de active e* in cazul a+ordarii pe +aza de active si in a+ordarea prin comparatie. 0) a* (51. Evaluarea intreprinderilor este un proces comple- care necesita cunostinte de specialitate si e-perienta. Procedura cuprinde o serie de actiuni. Identificati actiunea eronata in cele de mai .os) a* actiuni preliminare +* evaluarea propriu$zisa c* reconcilierea valorilor o+tinute d* consultarea clientului asupra valorii dorite e* redactarea raportului de evaluare. 02 d* (53. Dintre principalele actiuni preliminare care tre+uie intreprinse in estimarea valorii de piata a unei intreprinderi enuntate mai .os' unul este eronat' Indicati eroarea4 a* Cunoasterea tendintelor economice relevante generale si din cadrul industriei in care functioneaza intreprinderea' a mediului e-tern ce ar putea afecta intreprinderea +* Identificarea si estimarea impactului tendintelor economice asupra activitatii intrprinderii c* Descrierea misiunii de evaluare d* &naliza naturii intreprinderii si a istoricului sau e* &naliza capacitatii intreprinderii de a o+tine pierderi. 0) e* (55. In descrierea misiunii de evaluare a unei intreprinderi sunt necesare o serie de informatii. Indicati eroarea din cele de mai .os4 a* identificarea intreprinderii' a pac/etului de actiuni sau a valorilor mo+iliare care tre+uie evaluate2 +* sta+ilirea detinatorului dreptului de proprietate' cercetarea documentelor de atestare a dreptului de proprietate si a restrictiilor cu privire la transferul de proprietate2 c* sta+ilirea datei vizitei la intreprindere2 d* definirea evaluarii' a +azei de evaluare si a marimii relative a participatiei care tre+uie evaluata2 e* definirea scopului si utilizarii evaluarii. 0) c* (58. &naliza situatiilor financiare ca scop > @ 8' p. !#3$!#5*) (. intelegerea relatiilor e-istente intre elementele din contul de profit si pierdere si cele din +ilant' inclusiv a tendintelor care s$au manifestat de$a lungul timpului' pentru aprecierea riscurilor inerente in activitatea intreprinderii' precum si a perspectivelor de performanta a intreprinderii2 !. compararea cu intreprinderi similare pentru a sta+ili parametrii de risc si cei de valoare2

18

1. a.ustarea situatiilor financiare istorice pentru a estima a+ilitatile economice si perspectivele intreprinderii. 0aspuns) a* numai (* +* numai !* c* numai (* si !* d* (D!D1 e* @umai ! D1 0) d* (5:. Situatiile financiare se analizeaza in termeni monetari' procentuali >analiza in structurra a +ilantului si analiza ponderii elementelor din contul de profit si pierdere fata de cifra de afaceri* si rate financiare. &naliza care se utilizeaza pentru a sta+ili tendintele si relatiile intre conturile de venit si pierdere de$a lungul timpului si pentru a sta+ili flu-ul de venit asteptat a fi generat in viitor' precum si necesarul de capital care sa permita intreprinderii sa genereze flude venit se refera la) a* &naliza in termeni monetari +* &naliza in termeni procentuali c* &naliza in termeni monetari si analiza in termeni procentuali d* &naliza in termeni de rate financiare e* &naliza in termeni monetari si analiza in termeni de rate financiare 0) a* (5#. Evaluarea propriu$zisa in evaluarea intreprinderii prin metoda activ net conta+il corectat incepe cu realizarea corectiilor uzuale aplicate situatiilor finanaciare cu scopul de a reflecta cat mai corect realitatea economica' atat in ceea ce priveste situatia patrimoniala' cat si flu-ul de venituri. Dintre scopurile corectiilor mentionate mai .os' unul este eronat. Indicati eroarea4 a* determinarea veniturilor si c/eltuielilor care in mod rezona+il sunt reprezentative pentru continuarea activitatilor de e-ploatare2 +* prezentarea pe o +aza consecventa a situatiilor financiare ale intreprinderii de evaluat si a celor care sunt luate ca +aza de comparatie2 c* convertirea valorilor inregistrate in conta+ilitate in valori de piata. d* corectarea activelor si datoriilor din afara e-ploatarii' precum si a veniturilor si c/eltuielilor aferente acestora2 e* corectarea veniturilor si c/eltuielilor economicoase. 02 e* (5%. In evaluarea intreprinderii prin metoda activ net conta+il corectat se e-trag elementele de evaluat din situatiile financiare si se evalueaza distinct fata de cele care sunt direct legate de activitatile de e-ploatare la valoarea de piata. Eliminarea c/eltuielilor cu compensatiile si corectarea impozitelor aferente' astfel incat personalul e-cedentar sa nu influenteze nivelul mentena+il al profitului se refera la) a* active au-iliare +* personal au-iliar c* active redundante d* amortizare

1:

e* stocuri 0) +* (8". In evaluarea intreprinderii prin metoda activ net conta+il corectat se e-trag elementele de evaluat din situatiile financiare si se evalueaza distinct fata de cele care sunt direct legate de activitatile de e-ploatare la valoarea de piata. Eliminarea valorii oricaror active si datorii din +ilant si impactul asupra profitului se refera la) a* remunerarea proprietarului +* costul elementelor de leasing' inc/iriate sau in parteneriat c* active au-iliare d* active redundante' e-cedentare sau care nu sunt necesare pentru activitatea intreprinderii e* corectia stocurilor conta+ile pentru asigurarea compara+ilitatii. 0) c* E4A.E5: 0 intrebari: 0 'inute6

1#