Sunteți pe pagina 1din 3

Pagina 1 din 3

Fi # tehnic# Articol num#r 0742, 0746, 0748-0769,0786,0787,0788

prin S.C. Art Protect S.R.L.

MORTAR DE RESTAURARE
(germ. RESTAURIERMRTEL)
Mortar uscat preparat n fabric#, gata de aplicare
Con&ine liant i aditiv pe baz# mineral#.
Domenii de utilizare . Date tehnice . Mortarul de restaurare Remmers se potrive te excelent pentru o reprofilare, n mare m#sur# corespunz#toare originalului, a gresiei alterate de intemperii i pentru reproducerea ornamentelor, a figurilor, balu trilor,etc.; n procesul de turnare se intervine cu mortarul de restaurare apt pentru turnare (Restaurier M'rtel GF Art.-Nr. 0588-0590). Mortarul de restaurare Remmers poate fi utilizat i pentru reconstruc&ia c#r#mizilor. Dac# exist# un e antion de culoare, diversele variante de culori de gresie respectiv c#r#mid# existente n practic#, pot fi ajustate de regul# din fabric# f#r# abateri semnificative. Datorit# diverselor tehnici de prelucrare i a consisten&ei mortarului lucr#rile de c#ptu ire ale betonului i de producere a abloanelor sunt realizabile cu mortarul de restaurare. Poate fi utilizat i pentru rostuiri. Dac# trebuie nchise rosturi nguste, se recomand# utilizarea pistolului cu aer comprimat de tip SVV. Pentru prelucrarea mecanic# se adaug# cte 30 kg mortar uscat 12 ml Remmers ulei de amestec ( Remmers Mischl Art.-Nr. 0120) Aplicarea straturilor succesive de completare volumetric# se face pe o suprafa&# cur#&at# mecanic sau chimic i biocidat#. Densitatea umpluturii : cca. 1,7 kg/l 2 Rezisten&* la compresiune (n,normal): dup* 28 de zile < 13 N/mm 2 Rezisten&* la compresiune (w,slab): dup* 28 de zile < 8 N/mm 2 Rezisten&* de aderen&* la ntindere: dup* 28 de zile >1 N/mm Modulul de elasticitate E conform DIN 1048(normal / slab) : E 11 103 N/mm2 (n = normal) respectiv E 6 103 N/mm2 (s = slab) Contrac&ie prin uscare confom DIN 52450 : dup* 7 zile circa -0,3 mm/m dup* 7 zile circa -0,7 mm/m Articol nr. : 0786 0787 0788 0742 0746 0749 0769 Ajustare granulometric# : slab, granulometrie 0,2 mm slab, granulometrie 0,5 mm slab, granulometrie 2,0 mm normal, granulometrie 0,2 mm normal, granulometrie 0,5 mm normal, granulometrie 2,0 mm Ajustare special# (specific# obiectului)

Urm#toarele culori sunt produse standard pentru mortarele de restaurare normale cu granula&ie medie de 0,5 mm. 0748 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 gri mediu alb vechi galben ocru maro-ro cat gri turcoaz gresie Baumberger galben- verzui bej c#r#miziu bej deschis 0759 0760 0761 antracit marn# galben deschis

0762 Bundsandstein 0763 0764 c#r#miziu portocaliu crem

0765 gri 0766 gri deschis 0767 Coatter Sandstein 0768 alb-gri

S.C. Art Protect S.R.L. Str. Silvia 50 A, sector 2, Bucuresti Tel.: 021 242 68 79, Fax: 021 242 68 80, Mobil: 0729 255 000
Sursa : 0748-0769 u. 0789 TM-11.06 .doc si 0750-TM-09.09.doc

Pagina 2 din 3
Propriet #ile produsului
. .

Mortarul de restaurare Remmers este un mortar uscat preparat n fabric#, bun pentru turnare, compus din materii prime minerale (liant i aditivi). Indicii fizici corespund cerin&ei de tensionare intern# ct mai redus# i caracteristicilor fizicomecanice (rezisten&a la compresiune i rezisten&a de aderen &# la ntindere, transfer de ap# etc.) stabilite pe suprafa&a suport de piatr# natural #. Mortarul de restaurare este component# a sistemului de mortare de restaurare Remmers (cu dou* nivele de rezisten&* la compresiune, cu diferite granula&ii respectiv : n = normal , Art.-Nr. 0742, 0746, 0749, w = slab, rezisten&* redus*, Art.-Nr. 07860788) i corespunde astfel standardului de conservare a pietrei emis de Prof. Snethlage. Pe baza bunei sale plasticit#&i mortarul de restaurare este foarte potrivit pentru reproduceri n procesul de turnare. Granula&ia aditivilor corespunde n mare m#sur# celei a gresiei de granula&ie fin#. Sunt posibile modific#ri macrogranulare, specifice suprafe&ei suport, respectiv granula&ie fin* < 0,2 mm, mijlocie < 0,5 mm, mare < 2 mm. Prelucrare . Premisa general # pentru lucrul cu mortarul de restaurare este crearea unei suprafa&e suport cu capacitate portant # (profil de rezisten&# echilibrat/nivelat). Acesta poate fi ob&inut printr-o prelucrare dup# metoda pietrarului sau prin conservare consolidant#, n cazul de fa&# combinat cu o tratare cu Remmers Antihygro. Prelucrarea restauratorie : Pentru suprafe&ele valoroase pentru istoria artei, la care o preparare a suprafe&ei suport dup# metoda pietrarului ar implica pierderea standardului, trebuie efectuate lucr#ri de consolidare a pietrei naturale cu Remmers sistem pe baz# de ester de acid silicic pentru tratamentul prealabil al suprafe&ei suport. Modul exact de execu &ie a procedeului de prelucare este strns legat de fiecare obiect n parte.

Prelucrarea dup$ metoda pietrarului: Por&iunile pe care urmeaz# s# se aplice mortarul de restaurare Remmers se marcheaz# prin zgriere n unghi drept i se decapeaz# cu dalta sau se sec&ioneaz# cu discul de retezat. Suprafe&ele deteriorate, erodate de intemperii trebuie efilate pn# la piatra s#n#toas#. Zonele marginale nu trebuie s# se extind# pn# la zero. Numai pentru elementele ie ite foarte mult din aliniere/n consol #, precum pervaze/corni e etc. se efectueaz# o arm#tur# de sprijin sub form# de diblu n stea din material sintetic sau o&el. Ancorajul poate fi realizat cu ajutorul diblurilor din material sintetic sau cu r# in# epoxidic# ngro at# pentru construc&ii Remmers (Remmers Epoxi-Bauharz, Art.-Nr. 0905). Aplicarea mortarului de restaurare : naintea lucr#rilor de aplicare cu mortar de restaurare este necesar mai ales pentru defectele adnci o structur# a miezului de unul sau mai multe straturi cu mortar de grund Remmers Grundiermrtel (Art.Nr. 0643). Por&iunile pe care se face aplicarea se purjeaz# cu aer comprimat, se ud# bine n prealabil (n mod optim chiar cu o zi nainte) i se amorseaz# cu mortar de restaurare n consisten&# sub&ire (cca. 1 l ap# la 5 kg mortar). Pe suprafa&a proasp#t amorsat # se aplic# imediat mortar de restaurare n consisten&# plastic# (cca. 750 ml ap# la 5 kg mortar) 1-2 mm peste piatra din jur.T#ietura n rost a zid#riei trebuie neap#rat p#strat#. Dup# ce mortarul de restaurare a prins u or, este r#zuit cu un disc de cauciuc poros sau cu instrumente de lemn adecvate i dup# 3-4 ore (cnd granulatul sare la nivelarea cu cu&itul de r#zuit) trebuie adaptat suprafe&ei originale a pietrei prin prelucrarea conform metodei pietrarului. Experien&a arat# c# straturile mai groase (max. 3 cm) nu ar trebui acoperite niciodat# cu mortar de restaurare.Aplicarea n strat sub&ire n zonele de margine a locurilor defectuoase poate fi u urat# n acest caz prin ad#ugarea de emulsie pentru m#rirea aderen&ei Remmers Haftemulsion (Art.Nr. 1095) n apa de preparare (rap. 1:4); nt#rirea este astfel pu&in ntrziat# dar valoarea rezisten&ei de aderen&# la ntindere cre te.

Desf$&urarea procesului de lucru

Exemplu pentru desf$&urarea unui proces de lucru la o restaurare dup $ metoda pietrarului cu mortar de grund &i restaurare Remmers : 1. locurile defectuoase se marcheaz# n unghi drept cu creion tare sau cu acul de trasat de diamant. 2. locurile cu defec&iuni se decapeaz# respectiv se sec&ioneaz# cca. 0,3 cm adncime. 3. se efileaz# toate p#r&ile desprinse i atacate din ntreaga zon# a locurilor cu defecte sec&ionate pe toate laturile. Pentru defectele adnci sau elementele de construc&ie ie ite din aliniament : 4. se dau g#uri de cca. 8 mm n locurile cu defec&iuni mai profunde de 3 cm, n intradosuri i l #crimarele corni ei i n proeminen&e, la o distan&# p#tratic# de 5-8cm. 5. se introduc diblurile din material plastic n g#urile date anterior. 6. uruburile de lemn rezistente la coroziune se n urubeaz# n dibluri. Distan&a de suprafa&a suport cca. 1-1,5 cm. (,uruburile de alam# nu sunt rezistente la coroziune. Se recomand# uruburi din material V4A de dimensiuni 5/50 sau 5/60). La diblurile n stea lipsesc pozi &iile 5 i 6. 7. se cur#&# temeinic suprafa&a acoperit# de praf, cel mai bine cu aparatul de cur#&are sub nalt # presiune. 8. se umezesc locurile cu defec&iuni. 9. se aplic# imediat amorsa cu mortar de grund n strat sub&ire. 10. se aplic# mortar de grund n strat gros n locurile proasp#t amorsate, dar nu mai mult de 2 cm la o aplicare n decurs de 24 ore. Se p#streaz# neap#rat t#ietura n rost. La structura cu mai multe straturi primul strat trebuie lefuit i udat n prealabil dup# uscarea complet#. Se aplic# din nou mortar de grund n strat sub&ire i imediat al doilea strat gros de mortar de grund. 11. se r#zuiesc suprafe&ele cu mortar de grund sau profilul pn# la minim 3-5 mm sub suprafa&a terminal# dup# cca. 2-6 ore sau n func&ie de condi &iile atmosferice dup# aplicare, dac# granulele sar.

S.C. Art Protect S.R.L. Str. Silvia 50 A, sector 2, Bucuresti Tel.: 021 242 68 79, Fax: 021 242 68 80, Mobil: 0729 255 000
Sursa : 0748-0769 u. 0789 TM-11.06 .doc si 0750-TM-09.09.doc

Pagina 3 din 3
12. dup# 24 ore se ud# locul cu defec&iuni c#ptu it. 13. se amorseaz# cu mortar de restaurare sub&ire. 14. se aplic# mortar de restaurare n strat gros (ca n descrierea mortarului de grund de la punctele 9-11) cca. 2 mm peste suprafa&a terminal #. 15. mortarul de restaurare aplicat se compacteaz# cu aten&ie cu discul de cauciuc poros sau cu instrumente de lemn adecvate. Nu se folosesc mistrii de metal! 16. se niveleaz# cu aten&ie mortarul aplicat i se preseaz# prin ap#sare n zonele terminale. 17. se ajusteaz# cu&itele de r#zuit respectiv instrumentele de ra chetat la fiecare tip de prelucrare din jurul defectelor. 18. se egalizeaz# locul aplic#rii cu zonele nvecinate, de exemplu cu o pnz# de circular cu din&are segmentat# pentru dalta de cioplit, n func&ie de condi&iile atmosferice, dac# granula fin# sare i se apropie astfel de aspectul gresiei. 19. locul restaurat se cur#&# cu aten&ie prin m#turare cu o m#tur# moale. 20. zona marginal# dintre piatra natural# i restaurarea cu mortar se cur#&# de resturile de amors# prin sp#lare sau sablare cu nisip cu un pistol special. 21. toate locurile restaurate se ud# de mai multe ori n urm#toarele 14 zile. 22. la 3-4 s#pt#mni dup# procedura de restaurare se poate efectua o consolidare cu un consolidant piatr# (n func&ie de situa&ie) a ntregului efectiv de piatr# natural# deteriorat de vreme. 23. vopsirea i egalizarea locurilor restaurate se realizeaz# cu lac Remmers Historic Lasur (Art.Nr. 6476) (retu hidrofug) sau n tehnica cretei pe baz# de silica&i (sistem Bohringer) .
Datele prezente au fost ntocmite n departamentul nostru de specialitate conform celor mai noi standarde de dezvoltare i utilizare. Deoarece utilizarea i prelucrarea produselor au loc f#r# supravegherea noastr # direct# produc#torul nu poate fi tras la r#spundere prin con &inutul acestei foi tehnice. Datele care nu apar n aceast# foaie tehnic# sau care se abat de la aceasta necesit# o confirmare scris# de la ntreprindere. n orice caz se aplic# condi&iile noastre contractuale. Prin editarea acestei fi e tehnice cele anterioare acesteia i pierd valabilitatea.

24. protec&ia de lung# durat# mpotriva ploii toren&iale i a particulelor atmosferice solubile n ap# se realizeaz# cu substan&# de impregnare Remmers Imprgniermittel (Art. Nr. 2069-84) precum i cu substan&e hidrofugante de tip Funcosil. Indica#ii Priza trebuie supravegheat# mai ales n anotimpul cald. Este necesar# udarea ulterioar# cel pu&in de dou# ori pe zi n primele patru zile, pentru a exclude uscarea excesiv# a mortarului. Util s-a dovedit i acoperirea locurilor reparate cu pnz# de sac umed#. Dup# respectarea timpului de a teptare se poate efectua o egalizare prin vopsire cu Remmers vopsea siliconic# (Remmers Siliconfarbe) respectiv Remmers Historic lac amors#/lac (Remmers Historic Schlmmlasur/Lasur). Ca protec&ie preventiv# se efectueaz# n final o hidrofobizare a ntregului obiect cu substan&# de impregnare Remmers din gama Funcosil dac# nu au fost folosite anterior vopseluri hidrofuge. Fiecare comand trebuie s aib trecut pe lng Art.-Nr. &i codul de culoare. Num*rul culorii poate fi transmis prin scris ori cu o mostr* de culoare preluat* de la obiectul de restaurat. La trimiterea mostrei nuan&a de culoare este determinat# de fabricant. n cazul schimb#rii nuan&ei de culoare trebuie men&ionat pe mostr# nuan&a dorit#. ntotdeauna executa&i o suprafa&# de prob#! Sunt posibile mici varia&ii de nuan&# ale aceleia i culori de mortar din loturi diferite de produc&ie. De regul# se prelucreaz# ntreaga suprafa&# cu material dintr-un singur lot. n cazul n care trebuie ob&inut# aceea i nuan&# dar materialul provine din loturi diferite atunci se amestec# ntreaga cantitate din loturile respective i se pune in oper# materialul mixat. Ustensile folosite, Cur$#are Pensul#, mistrii, paclu, disc de cauciuc poros, cu&ite de r#zuit, instrumente de cioplit n piatr#, cur#&itor sub nalt# presiune, compres# etc. Instrumentele se cur#&# cu ap# n stare proasp#t#.
.

Livrare, Consum, Depozitare Livrare: Sac de hrtie de 30 kg Consum : Cca. 1,8 kg la 1 litru de cavitate (normal) respectiv cca. 1,3 kg (slab) Consumul este condi &ionat de grosimea startului aplicat. Depozitare: n saci nchi i, la loc uscat, minim 1 an. Siguran#$, Ecologie, Salubrizare

Informa&ii suplimentare cu vedere la siguran&a transportului, depozitare i folosire precum i debarasare i m#suri ecologice se pot ob&ine din fi a actual# de siguran&#.
Este imperios necesar a se purta echipamentul individual de protec#ie mai ales n timpul &pri# rii. Masc de protec#ie cu filtru minim A/P2 (spre exemplu cea produs de firma Drger). Neap rat m nu&i de protec#ie iar n timpul lucrului echipamentul de protec#ie s fie bine nchis.

prin S.C. Art Protect S.R.L.

S.C. Art Protect S.R.L. Str. Silvia 50 A, sector 2, Bucuresti Tel.: 021 242 68 79, Fax: 021 242 68 80, Mobil: 0729 255 000
Sursa : 0748-0769 u. 0789 TM-11.06 .doc si 0750-TM-09.09.doc