Sunteți pe pagina 1din 8

Act Internaional

Convenia vamal referitoare la transportul internaional al mrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenia TIR) din 15.01.1959*)
Pagina 5 din 8

Cumpr document: 11,11 Lei (/Buy/Document?

ReturnUrl=http%3A%2F%2Flege5.ro%2FGratuit%2FAjax%2FGetDocumentPage&id=heztsnzv)

Te intereseaz forma portabil a documentului? O poi cumpra online n varianta PDF sau Kindle!

n vigoare de la 12.09.1963

Publicat n Buletinul Oficial nr. 17 din 12.09.1963. (Pagina 5) 1 .F o a i aV o l a n t 1( p r i m ap a r t e ) 4 . a r ad eo r i g i n e a m r f u r i l o r e n u m e r a t es u bn r . 2 .C a r n e tT I RN r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .M a n i f e s t u lm r f u r i l o r 5 . a r ad ed e s t i n a i eam r f u r i l o r e n u m e r a t es u bn r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | N r .d e M a r c a N r u l F e l u l D e n u m i r e aG r e u t . G r e u t . V a l o a r e o r d i n e in u m e r e l e | | | | | | | | | | | | | | | | | | m r f u r i l o r b r u t n e t v o l . c o l e t e l o r n r .e t c . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 5 .P r e z e n t u lm a n i f e s taf o s t n t o c m i tp e n t r u. . . . . . . . .c o l e t ed i nc a r ep r i m e l e. . . . . . . . . . . . . . . . ( nl i t e r e ) ( nl i t e r e ) s u n td e s t i n a t eo f i c i u l u iv a m a ld i n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .u r m t o a r e l e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L o c a l i t a t e a i a r a ( nl i t e r e ) o f i c i u l u iv a m a ld i n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .i a rc e l e l a l t eo f i c i u l u iv a m a ld i n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L o c a l i t a t e a i a r a L o c a l i t a t e a i a r a 1 6 .C o n f i r mc c e l ei n d i c a t em a is u ss n te x a c t e ic o m p l e t e . 1 7 .L o c a l i t a t e a :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D a t a :. . . . . . . . . . . . . 1 8 .S e m n t u r at i t u l a r u l u is a uar e p r e z e n t a n t u l u is u . 1 9 .S e m n t u r aa g e n t u l u iv a m a l i t a m p i l ao f i c i u l u iv a m a l d el u a r e np r i m i r e( e x p e d i e r e ) : ( o f i c i u lv a m a ld ep l e c a r e ) 2 0 .N O T A :L au l t i m u lo f i c i uv a m a ld ee x p e d i e r e ,s e m n t u r aa g e n t u l u iv a m a l i t a m p i l a o f i c i u l u iv a m a lt r e b u i ea p l i c a t ep ep a r t e ad ej o sas p e c i f i c a i e ia lt u t u r o r f o i l o rv o l a n t ec eu r m e a z af iu t i l i z a t ep e n t r ur e s t u lt r a n s p o r t u l u i .

! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1 .F o a i av o l a n t 1( P a r t e aa2 a ) 2 2 .ac a r n e t u l u iT I Rn r .. . . . . . . . . . . . . . . v a l a b i lp n l a. . . . . . . . . . . . .i n c l u s i v. . . . . . . . . . . . . 2 3 .E l i b e r a td e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( n u m e l eA s o c i a i e ie m i t o a r e ) 2 4 .c t r e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( n u m e l et i t u l a r u l u i ) 2 5 .a lc r u is e d i ue s t e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( a d r e s at i t u l a r u l u i ) 2 6 .O f i c i i l ev a m a l ed ee x p e d i e r e 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . .2 .. . . . . . . . . . . . . . . .3 .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 .O f i c i i l ev a m a l ed et r a n z i t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 .O f i c i i l ev a m a l ed ed e s t i n a i e1 .. . . . . . . . . . . . . . . . .2 .. . . . . . . . . . . . . . . .3 .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 .N r .d e n m a t r i c u l a r ea lv e h i c u l u ir u t i e r. . . . . . . . . . . .( a ac u ms ea f l t r e c u t nm a n i f e s t ) 3 0 .C e r t i f i c a td ea p r o b a r eav e h i c u l u l u i / c o n t a i n e r u l u i( 1 )N r .. . . . . . . . . . . . . . . .d i n. . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1 .C E R T I F I C A Td el u a r e np r i m i r ed e ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | c t r eo f i c i u lv a m a ld ee x p e d i e r es a u 9 2 .C E R T I F I C A Td ed e s c r c a r ea lo f i c i u l u i d ec t r eo f i c i u lv a m a ld et r a n z i t ,l a v a m a ld et r a n z i t ,l ai e i r e ,s a ua i n t r a r e o f i c i u l u iv a m a ld ed e s t i n a i e . 3 2 .P r e z e n t af o a i ev o l a n t af o s t n r e g i s t r a t 4 3 .( I )V e h i c u l u lr u t i e r / c o n t a i n e r u lm e n i o n a t l ao f i c i u lv a m a ld i n m a is u ss ap r e z e n t a t ns t a r eb u n . 3 3 .s u bn r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S i g i l i i l e is e m n e l ed ei d e n t i f i c a r e 3 4 .D u r a t at r a n s p o r t u l u i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c a r ea uf o s tg s i t ei n t a c t e . 3 5 .O f i c i u lv a m a lc r u i at r e b u i es s e 4 4 .( I )V e h i c u l u lr u t i e r / c o n t a i n e r u l i a p r e z i n t et r a n s p o r t u l c o n t i n u a td r u m u ls p r ed e s t i n a i ad i n 3 6 .I t i n e r a r i u lf i x a td ec t r ev a m . . . . . . . . . . . . s t r i n t a t e / o f i c i u lv a m a ld i n. . . . . . . . . . . . 3 7 .S i g i l i ia p l i c a t es a us e m n ed e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d e n t i f i c a r e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 .( I )S ac o n s t a t a tc v e h i c u l u lr u t i e r 3 8 .S i g i l i is a us e m n ed ei d e n t i f i c a r e c o n t a i n e r u lc o n i n e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r e c u n o s c u t e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c o l e t ed e s t i n a t ea c e s t u io f i c i ua a 3 9 .D i v e r s e ( p e n t r u d e s c r i e r e a m r f u r i l o r c u ms as t i p u l a t nm a n i f e s t u ld e d a c ec a z u l ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m a is u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 .S e m n t u r aa g e n t u l u iv a m a l i t a m p i l a 4 6 .R e z e r v es a uf e l u li n f r a c i u n i l o rc o n s t a t a t e o f i c i u l u iv a m a l , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 .N O T A :O f i c i u lv a m a ld ee x p e d i e r e 4 7 .S ad a td e s c r c a r ed ea n g a j a m e n t e l e s a ud et r a n z i tt r e b u i e ,l ai n t r a r e ,s p e n t r uc a r es as e m n a ts u bn r .. . . . . . . . . . . . r e p r o d u c i n d i c a i i l ea c e s t u ic e r t i f i c a t ( c ur e z e r v e l ed em a is u s ) . p ef o a i av o l a n t c un u m rc us o 4 8 .L o c a l i t a t e a :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u r m t o a r e . D a t a :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 .N O T A :A c e s tc e r t i f i c a tt r e b u i es f i e 4 9 .S e m n t u r aa g e n t u l u iv a m a l i t a m p i l a c o m p l e t a td ec t r eo f i c i u lv a m a lc a r e o f i c i u l u iv a m a l : al u a t np r i m i r ef o a i av o l a n t p r e c e d e n t c un u m rf r s o . ( 1 )As ea n u l am e n i u n e ai n u t i l . ( 1 )As ea n u l am e n i u n e ai n u t i l . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 2 .A C E A S T AF O A I EV O L A N T T R E B U I ED E T A A T IP S T R A T L AO F I C I U LV A M A LD EE X P E D I E R ES A UD E T R A N Z I T ,L AI N T R A R ED U P C A Z . 5 0 .A C E A S T F O A I EV O L A N T T R E B U I ED E T A A T D EC T R EO F I C I U LV A M A LD ET R A N Z I T ,L AI E I R E ,S A UD E C T R EO F I C I U LV A M A LD ED E S T I N A I ED U P C A Z I N A P O I A T ,D U P N R E G I S T R A R E ,O F I C I U L U ID EL U A R E NP R I M I R E( E X P E D I E R E )( NA C E E A I A R ) . 1 .C o t o r u l1 6 .S i g i l i ia p l i c a t es a us e m n ed e 9 .L o c a l i t a t e a 1 .C o t o r u l2 i d e n t i f i c a r ei n t a c t e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .S i g i l i is a us e m n ed ei d e n t i f i c a r e D a t a :. . . . . . . . 2 .a lc a r n e t u l u iT I Rn r .. . . . . . . . . . . . r e c u n o s c u t e 1 0 .S e m n t u r a 3 .L u a t ne v i d e n l a. . . . . . .( d a t a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a g e n t u l u i 3 .S o s i r ec o n s t a t a t l a. . . . . .( d a t a ) 7 .S ad a td e s c r c a r ef r r e z e r v e v a m a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t a m p i l a

4 .s u bn r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .d ec t r eo f i c i u l. . . . . . . . . . . . . . . . .

8 .O f i c i u lv a m a lu n d es ev ap r e z e n t a t r a n s p o r t u l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o f i c i u l u i v a m a l :

(Pagina 5) (versiunea original) P a g e1 4 .P a y sd ep r o v e n a n c ed e sm a r c h a n d i s e s e n u m e r e e ss o u sl e sN o s. . . . . . . . . . . . . . . . 1 .V o l e t1( P r e m i e r ep a r t i e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .C a r n e tT I RI R UN o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .P a y sd ed e s t i n a t i o nd e sm a r c h a n d i s e s e n u m e r e e ss o u sl e sN o s. . . . . . . . . . . . . . . . 3 . M a n i f e s t ed e sm a r c h a n d i s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | ` | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | N o M a r q u e s N o m b r e N a t u r e D e s i g n a t i o n P o i d s P o i d sn e t V a l e u r d ' o r d r e e tN o s | | | | | | | | | | | | | | | | d e s b r u t v o l u m e d e sc o l i s d e sc o l i n s m a r c h a h n d i s e s o m b r e n o m b r ee t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 5 .A r r e t el ep r e s e n tm a n i f e s t ea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c o l i s ,d o n tl e s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( e nt o u t e sl e t t r e s ) ( e nt o u t el e t t r e n ) p r e m i e r ss o n td e s t i n e sa ub u r e a ud ed o u a n ed e. . . . . . . . . . . . . . . ,l e s. . . . . . . . . . . . . . . . . . .s u i v a n t s ( l i e ue tp a y s ) ( e nt o u t e sl e t t r e s ) a ub u r e a ud ed o u a n ed e. . . . . . . . . . . . . . . . . .e tl e sa u t r e sa ub u r e a ud ed o u a n ed e. . . . . . . . . . . . . . . . ( l i e ue tp a y s ) ( l i e ue tp a y s ) 1 6 .J ec e r t i f i cq u el e si n d i c a t i o n sp o r t e e sc i d e s u ss o n te x a c t e se tc o m p l e t e s . 1 7 .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,l e . . . . . . . . . . . . . . . . . S i g n a t u r ed el ' a g e n td el ad o u n e e tt i m b r ed ub u r e a ud ed o u a n e 1 8 .S i g n a t u r ed ut i t u l a i r eo ud es o n d ep r i s ee nc h a r g e : r e p r e s e n t a n t ( B u r e a ud ed o u a n ed ed e p a r t ) 2 0 .N O T A :A ud e r n i e rb u r e a ud ed o u a n ed ed e p a r tl as i g n a t u r ed el ' a g e n td el ad o u a n ee tl et i m b r e d ub u r e a ue t r ea p p o s e sa ub a sd um a n i f e s t ed et o u sl e sv o l e t sau t i l i s e rp o u rl as u i t ed ut r a n s p o r t . ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1 .V o l e t1( d e u x i e m ep a r t i e ) 2 2 .d uc a r n e tT I R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v a l a b l ej u s q u ' a u. . . . . . . . . . . .i n c l u s. . . . . . . . . . . . . . . 2 3 .D e l i v r ep a r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( n o md el ' a s s o c i a t i o ne m e t t r i c e ) 2 4 .a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( n o md ut i t u l a i r e ) 2 5 .d o n tl es i e g ed ' e x p l o i t a t i o ne s ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( a d r e s s ed ut i t u l a i r e ) 2 6 .B u r e a u xd ed o u a n ed ed e p a r t 1 .. . . . . . . . . . . . . .2 .. . . . . . . . . . . . . . . .3 .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 .B u r e a u xd ed o u a n ed ep a s s a g e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 .B u r e a u xd ed o u a n ed ed e s t i n a t i o n1 .. . . . . . . . . . . . . .2 .. . . . . . . . . . . . . . . .3 .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 .N od ' i m m a t r i c u l a t i o nd uv e h i c u l er o u t i e r. . . . . . . . . .( a i n s iq u ' i le s ti n d i q u ea um a n i f e s t e ) 3 0 .C e r t i f i c a td ' a g r e m e n td uv e h i c u l er o u t i e r / c o n t a i n e r ( 1 )N o .. . . . . . . . . . . . . . . .d u. . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1 .C E R T I F I C A Td ep r i s ee nc h a r g ep a rl eb u r e a ud e d e p a r to up a rl eb u r e a ud ep a s s a g eal ' e n t r e e 3 2 .E n r e g i s t r el ep r e s e n tv o l e ta ub u r e a ud ed o u a n ed e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3 .s o u sl eN o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 .D e l a id ut r a n s p o r t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 .B u r e a ud ed o u a n eo ul et r a n s p o r td o i te t r ep r e s e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 .I t i n e r a i r ef i x ep a rl ad o u a n e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 .S c e l l e m e n t sa p p o s e so um a r q u e sd ' i d e n t i f i c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 .S c e l l e m e n t so um a r q u e sd ' i d e n t i f i c a t i o nr e c o n n u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 .D i v e r s( p o u rl ad e s c r i p t i o nd e sm a r c h a n d i s e s ,s i n e c e s s a i r e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 .S i g n a t u r ed el ' a g e n td el ad o u a n ee tt i m b r ed u b u r e a ud ed o u a n e : 4 1 .N O T A :L eb u r e a ud ed o u a n ed ed e p a r to ud e p a s s a g eal ' e n t r e ed o i tr e p r o d u i r el e si n d i c a t i o n s d ec ec e r t i f i c a ts u rl ev o l e tp a i rs u i v a n t . ( 1 )B i f f e rl am e n t i o ni n u t i l e . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 2 .C EV O L E TD O I TE T R ED E T A C H EE TC O N S E R V EP A R L EB U R E A UD ED O U A N ED ED E P A R TO UD EP A S S A G E AL ' E N T R E ES E L O NL EC A S . P a g e1 6 .S c e l l e m e n t sa p p o s e so u 9 .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m a r q u e sd ' i d e n t i f i c a t i o n 1 .S a u c h e1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .d uc a r n e tT I R. . . . . . . . . . . . . . . . 3 .P r i se nc h a r g el e. . . . . . . . . . . . 4 .s o u sl eN o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .S c e l l e m e n t so um a r q u e s d ' i d e n t i f i c a t i o nr e c o n n u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8B u r e a ud ed o u a n eo ul e t r a n s p o r td o i te t r e p r e s e n t e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 .S i g n a t u r ed el ' a g e n td e l ad o u a n ee tt i m b r ed u b u r e a ud ed o u a n e :

. . . . : . . . . . . . .

5 .p a rl eb u r e a ud e. . . . . . . . . . . . .

(Pagina 6) ANGAJAMENT CE URMEAZ A FI SEMNAT DE CTRE PERSOANA CARE PREZINT CRCTURA LA BIROUL VAMAL, DAC AUTORITILE VAMALE CER ACEASTA Subsemnatul ................................................................ ............................................................................... m angajez s respect n ce privete transportul acoperit de prezentul carnet T.I.R., legile i regulamentele n vigoare i n special s respect termenele i itinerariile fixate, precum i s prezint mrfurile, cu sigiliile vamale intacte, la biroul vamal din ...................................................

D a t n. . . . . . . . . . . . . . . .l a. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S e m n t u r a (Pagina 7) PAGINA A 3-a A COPERTEI REGULI RELATIVE LA UTILIZAREA CARNETULUI T.I.R. 1. Carnetul T.I.R. va fi emis n ara de expediie sau n ara n care titularul este stabilit sau domiciliaz. 2. Carnetul T.I.R. este imprimat n limba francez; cu toate acestea pot fi adugate pagini suplimentare care s reproduc, n limba rii emitoare, traducerea textului tiprit al carnetului. 3. Manifestul va fi completat n limba rii de expediie. Autoritile vamale ale altor ri prin care mrfurile trec, i rezerv dreptul s cear o traducere n limba lor. Pentru a se evita staionrile care ar putea rezulta n urma acestei cereri, se recomand celor care execut transportul s predea conductorului vehiculului traducerile necesare. 4. a) Se recomand ndeosebi ca specificaia s fie dactilografiat sau multiplicat astfel, nct toate foile s fie uor citibile. b) n cazul n care spaiul nu este suficient pentru a nscrie n manifestul mrfurilor toate loturile de mrfuri transportate, la manifest vor putea fi ataate foi-anex, de acelai model cu manifestul; n acest caz ns, toate exemplarele manifestului vor trebui s cuprind indicaiile urmtoare:
i)o trimitere la aceste foi-anexe, ii)numrul i natura coletelor i loturilor n vrac enumerate pe aceste foi-anexe, iii)valoarea total i greutatea brut total a mrfurilor care figureaz pe sus-menionatele foi.

c) n cazul n care autoritile vamale vor cere, n vederea identificrii exacte a mrfurilor, s se anexeze carnetului T.I.R., liste de ambalaj, fotografii, copii, etc., aceste documente vor fi vizate de ctre autoritile respective i ataate ntr-un singur exemplar la pagina 2 a copertei carnetului T.I.R., i se vor meniona aceste documente n toate exemplarele specificaiei. (Pagina 8) 5. Greutatea, volumul i celelalte mrimi vor fi exprimate n uniti, ale sistemului metric, iar valorile n moneda rii de expediie sau n moneda prescris de autoritile competente din ara respectiv. 6. Carnetul T.I.R. nu va conine nici tersturi nici scrieri suprapuse. orice corectur efectuat prin tergerea indicaiilor eronate i prin adugarea, dac este cazul, a indicaiilor dorite, orice rectificare, adugare sau alt modificare, va trebui certificat de ctre cel care o face i vizat de ctre autoritile vamale: 7. Pagina 2 a copertei carnetului T.I.R., precum i fiecare exemplar ai manifestului, vor fi datate i semnate de ctre titularul carnetului sau de ctre reprezentantul su. Persoana care prezint ncrctura la biroul vamal va trebui, dac autoritile vamale cer aceasta, s semneze angajamentul, de pe contrapagina foilor neperechi. 8. Un transport de mrfuri grele sau voluminoase sub acoperirea unui carnet T.I.R, nu poate comporta dect un singur birou vamal de expediie i un singur birou vamal de destinaie. Celelalte transporturi efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R. pot cuprinde mai multe birouri vamale de expediie i de destinaie, ns, n afar de cazurile n care se dispune de n autorizaie special: a) birourile vamale de expediie trebuie s fie situate n aceeai ar; b) birourile vamale de destinaie nu pot fi situate n mai mult de dou ri; c) numrul total al birourilor vamale de expediie i de destinaie nu poate fi mai mare de patru. Dac transportul include un singur birou vamal de expediie i un singur birou vamal de destinaie, carnetul trebuie s comporte cel puin dou foi detaabile pentru ara de expediie, dou foi pentru ara de destinaie i dou foi pentru fiecare dintre rile pe teritoriul crora

trece transportul. Pentru fiecare loc de ncrcare sau de descrcare suplimentar, snt necesare alte dou foi; n afar de aceasta, mai snt necesare nc dou foi n plus, dac locurile de descrcare snt situate n dou ri diferite. 9. Dac exist mai multe birouri vamale de expediie sau de destinaie; nscrierile relative la mrfurile luate n primire sau destinate fiecrui birou vor fi net separate unele de altele pe manifest. 10. Se recomand conductorului vehiculului care execut transportul; s aib grij ca la fiecare birou vamal de expediie, de tranzit sau de destinaie, organele vamale s detaeze cte o foaie din carnetul T.I.R.. Foile neperechi vor fi folosite pentru operaiile de luare n primire, iar foile perechi pentru operaiile de descrcare. (Pagina 9) 11. Dac pe parcurs, dintr-o cauz fortuit, se ntmpl ca un sigiliu aplicat de autoritile vamale s fie rupt, sau ca mrfurile s fie distruse sau deteriorate, se va ntocmi n cel mai scurt timp un proces-verbal de constatare, prin grija celui care execut transportul; procesulverbal de constatare se va ntocmi de ctre autoritile rii n care se gsete vehiculul. Cel care efectueaz transportul va trebui s se adreseze autoritilor vamale, dac acestea se gsesc n apropiere sau, n caz contrar, altor autoriti competente. n acest scop, cei care efectueaz transportul vor trebui s aib pregtite formulare de procese-verbale de constatare conform modelului prevzut n anexa 2 a Conveniei T.I.R.; pentru fiecare ar prin care se efectueaz transportul, formularele vor fi imprimate n limba francez i n limba rii respective. 12. n cazul n care se ivete un accident care impune transbordarea pe un alt vehicul sau ntrun alt container, aceast transbordare nu se poate efectua dect n prezena uneia din autoritile menionate n paragraful precedent. Acestea vor ntocmi un proces-verbal de constatare, n care vor certifica regularitatea operaiilor. n cazul n care carnetul T.I.R. nu conine meniunea "Mrfuri grele sau voluminoase", vehiculul sau containerul care nlocuiete pe cel vechi va trebui s fie aprobat i sigilat, sigiliul folosit fiind descris n procesul-verbal de constatare. Cu toate acestea, dac nu exist la dispoziie nici un vehicul sau container aprobat, transbordarea va putea fi autorizat pe un vehicul sau container neaprobat, cu condiia ca acesta s ofere garanii suficiente. n acest din urm caz, autoritile vamale ale rilor urmtoare vor aprecia dac pot i ele s ngduie transportul mai departe sub Protecia carnetului T.I.R. n noul vehicul sau container. 13. n cazul n care exist un pericol iminent care impune descrcarea imediat, parial sau total, conductorul poate lua, eu de la sine putere. msurile necesare, fr s mai cear sau s mai atepte intervenia autoritilor menionate la paragraful 11. n acest caz ns, el va trebui s dovedeasc de o manier satisfctoare c a fost nevoit s procedeze astfel n interesul vehiculului, al containerului sau al ncrcrii transportate, i imediat dup luarea msurilor preventive de prim urgen, el va face meniunea respectiv pe pagina 4 a copertei carnetului T.I.R. i va anuna autoritile menionate la paragraful 11 pentru ca acestea s constate faptele, s verifice ncrctura, s sigileze vehiculul sau containerul i s redacteze un proces-verbal de constatare. 14. n cazurile prevzute la paragrafele 11, 12 i 13, autoritile respective vor meniona procesul-verbal de constatare la pagina 4 a copertei carnetului T.I.R. Procesul-verbal de constatare va fi anexat la carnetul T.I.R. i va nsoi ncrctura pn la biroul vamal de destinaie. (Pagina 10) PAGINA A 4-a A COPERTEI INCIDENTE SAU ACCIDENTE IVITE PE PARCURS ANEXA Nr. 2 (Pagina 1) TRANSPORTUL INTERNAIONAL AL MRFURILOR CU VEHICULE RUTIERE SUB ACOPERIREA UNUI CARNET TIR

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE (Pagina 2) P r o c e s e l e v e r b a l ed ec o n s t a t a r ev o rf ir e d a c t a t ep ef o r m u l a r e t i p r i t e n t r u n ad i nl i m b i l e r i i nc a r es a up e t r e c u tl a p t e l e i nl i m b af r a n c e z . 1 .T R A N S P O R TI N T E R N A I O N A LD EM R F U R IC UV E H I C U LR U T I E R ,S U BA C O P E R I R E AU N U I C A R N E TT . I . R . 2 .P R O C E S V E R B A LD EC O N S T A T A R E 3 . n t o c m i t nb a z ap a r a g r a f e l o r1 1 1 4a l eR e g u l i l o rr e l a t i v el au t i l i z a r e ac a r n e t u l u iT . I . R . 4 .S U B S E M N A I I * ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .C E R T I F I Cc a s t z i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( z i u a ,l u n a ,a n u l ,o r a ) 6 .p et e r i t o r i u l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( a r a ). . . . . . . . . . . . . . . . . , nl o c u l n u m i t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .n is ap r e z e n t a tv e h i c u l u lr u t i e r n m a t r i c u l a t n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .s u bn u m r u l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .t r a n s p o r t n dm r f u r i l es u ba c o p e r i r e ac a r n e t u l u iT . I . R . 1 0 .e l i b e r a tl ad a t ad e. . . . . . . . . . .s u bn u m r u l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .d ec t r e * * ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 .A MF C U TU R M T O A R E L EC O N S T A T R I : 1 3 .s i g i l i i l ei n d i c a t em a ij o sa l eb i r o u l u iv a m a ld ee x p e d i i ed i n. . . . . . . . . . . . ia l eb i r o u l u iv a m a ld i n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 .s n tr u p t e / l i p s e s c * * * ) 1 5 .p a r t e av e h i c u l u l u ir u t i e rr e z e r v a t n c r c t u r i i / c o n t a i n e r u l u i( 3 )n u m a ie s t ei n t a c t ; 1 6 .n ul i p s e t en i c iom a r f * * * ) ; 1 9 .m r f u r i l es p e c i f i c a t em a ij o s( no r d i n e a n s c r i e r i il o r nc a r n e t u l T . I . Rl i p s e s c / a uf o s td i s t r u s e * * * ) . 1 8 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | | | | | ` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S e m n e l e i N u m r u l i D e n u m i r e a O b s e r v a i i( s ev o r n u m e r e l e n a t u r a m r f u r i l o r i n d i c a ns p e c i a l c o l e t e l o r c o l e t e l o r c a n t i t i l ec a r e l i p s e s c ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * )N u m e l e ig r a d u la g e n i l o r ,p r e c u m id e n u m i r e aa u t o r i t i id ec a r ed e p i n d * * )N u m e l e ia d r e s aa s o c i a i e ie m i t o a r e * * * )S ev a t e r g em e n i u n e ai n u t i l . ( p a g i n a3 ) 1 9 .C e lc a r ee f e c t u e a z t r a n s p o r t u lad a tu r m t o a r e l ee x p l i c a i i( m o t i v u l r u p e r i is i g i l i u l u is a ua lp i e r d e r i im r f u r i l o r ,m s u r i l el u a t ep e n t r u s a l v a r e am r f u r i l o r ,e t c . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 .S U B S E M N A I IC E R T I F I C Mc 2 1 .a uf o s tl u a t eu r m t o a r e l em s u r i( a p l i c a r e ad en o is i g i l i i ,t r a n s b o r d a r e a m r f u r i l o r ,e t c . ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 .N u m r u l ic a r a c t e r i s t i c i l en o i l o rs i g i l i ia p l i c a t e. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 .C a r a c t e r i s t i c i l ev e h i c u l u l u i / c o n t a i n e r u l u i * ) nc a r em r f u r i l ea uf o s t t r a n s b o r d a t e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 .S u s m e n i o n a t u lv e h i c u lr u t i e r / c o n t a i n e r * ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 .b e n e f i c i a z d ec e r t i f i c a t u ld ea p r o b a r en r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * ) 2 6 .n uf a c eo b i e c t u lu n u ic e r t i f i c a td ea p r o b a r e * ) 2 9 .S e m n t u r a i t a m p i l aa g e n i l o rc a r ea u n t o c m i ta c e s tp r o c e s v e r b a ld e

c o n s t a t a r e : 2 8 .V i z ab i r o u l u iv a m a ld ef r o n t i e r p e n t r ui e i r e ad i n a r , nc a r ea c e s t p r o c e s v e r b a laf o s t n t o c m i t : _ _ _ _ _ _ _ _ _ * )S ev a t e r g em e n i u n e ai n u t i l .

ANEXA Nr. 3 (Pagina 1) REGULAMENT PRIVITOR LA CONDIIILE TEHNICE APLICABILE VEHICULELOR RUTIERE PENTRU A PUTEA FI ADMITE LA TRANSPORTUL INTERNAIONAL DE MRFURI SUB PLUMB VAMAL (Pagina 2) REGULAMENT PRIVITOR LA CONDIIILE TEHNICE APLICABILE VEHICULELOR RUTIERE PENTRU A PUTEA FI ADMISE LA TRANSPORTUL INTERNAIONAL DE MRFURI SUB PLUMB VAMAL ARTICOLUL 1 GENERALITI 1. Pot fi aprobate pentru transportul internaional de mrfuri cu vehicule rutiere i sub plumb vamal, numai vehiculele construite i amenajate astfel, nct: a) s se poat aplica pe ele cu uurin i de o manier eficace un plumb vamal, b) nici o marf s nu poat fi sustras din partea plumbuit a vehiculelor, sau s poat fi introdus n aceast parte, fr o efracie care s lase urme vizibile, sau fr ruperea plumburilor, c) nici un spaiu al vehiculului n cauz s nu permit ascunderea mrfurilor. 2. Vehiculele vor fi astfel construite, nct toate spaiile cum ar fi compartimentele, recipientele sau alte locuri care pot conine mrfuri, s fie uor accesibile pentru controalele vamale. 3. n cazul n care exist spaii goale ntre diversele desprituri care formeaz pereii, pardoseala i acoperiul vehiculului, suprafaa interioar va fi fix, complet i continu i nu va permite demontarea ei fr a lsa urme vizibile.