Sunteți pe pagina 1din 21

nliz structurii si dinmicii resurselor finncire publice din bugetul consolidt l Romniei

Cuprins

I.

Structur si clsificre resurselor finncire publice(bugetre) bugetul de stt in period 2010 2012

II. Muttii in structur resurselor finncire publice din III. Muttii in structur resurselor finncire publice din

bugetele locle in period 2010 2012


I!. ne"e !. #ibliogrfie

I.Structur si clsificre resurselor finncire publice(bugetre)

Sub spect conceptul, prin expresi resurse finncire publice se intelege nsmblul mijlocelor bnesti su sumele de bni cre se dministrez de ctre utorittile publice, in scopul indeplinirii functiilor si srcinilor sttului, ele sustinnd, premisele indispensbile functionrii structurii orgniztorice de tip sttl(centrle, locle, intreprinderi de stt, etc.).ceste resurse in form bnesc prtin de drept sttului, fiind gestionte de utoritti si institutii le sle si folosite pentru sustinere bnesc consumurilor publice, prin efecture cheltuielilor corespunztore. Resursele finncire publice pot fi trtte si c un subsistem distincti , nd in edere legturile ce se stbilesc intre procesele de formre si dministrre totlittii cestor, in rport cu totlitte ne oilor de stisfcut pe sem lor.!n celsi sens, tt crcterul public l tuturor ne oilor cror le sunt destinte, ct si interdependentele dintre formele constituti e, fc c ceste resurse s lctuisc un tot unitr menit s copere sub spect finncir consumurile impuse de functionre norml institutiilor si orgnismelor publice, inclusi entittilor dministrti teritorile."le se integrez in totlitte resurselor economice de cre dispune societte, fiind destinte consumului intern, formrii de cpitl su lorificrii in exterior si ducnd o contributie mjor l derulre cti ittilor economico#socile. Subsistemul resurselor publice bugetre include tote resursele finncire dministrte direct de ctre utorittile publice centrle si locle, respecti de ctre institutiile publice specilizte, cre prin ntur cti ittii lor, nemterile, nu pot reliz enituri stisfctore pentru sustinere cheltuielilor proprii.$otlitte cestor resurse numite si bugetre se reflect in bugetul de stt su bugetele diferitelor structuri dministrti #teritorile, ce lctuiesc sistemul bugetr l unei societti. %el de#l doile subsistem cuprinde resursele finncire dministrte direct de ctre intreprinderile din sectorul economic de stt, in bz liberttii lor de functionre c societti comercile, regii utonome, inclusi prticiptiile de cpitl le sttului l intreprinderi
3

mixte.&ormre si utilizre cestor resurse prezint crcteristici determinte de continutul mteril l cti ittior respecti e si domeniul su rmur economic in cre functionez intreprinderile de stt(industrie extrcti , metlurgic, constructii de msini, trnsporturi si telecomunictii, gricultur si sil icultur). %el de#l treile subsistem il constituie resursele finncire le sigurrilor socile de stt cre se conduce seprt de ctre institutii su orgnisme specilizte in cest domeniu. "le sunt destinte s sigure mijlocele necesre unui tri decent pentru personele cre nu pot obtine enituri ceptbile prin prestre curent unei munci.%onstituire cestor resurse imbrc, form contributiilor pentru sigurri socile, suportte de ptroni si slriti su loctiei(sub entiei) din bugetul (dministrtiei centrle) de stt.!n coreltie cu cheltuielile specifice ce concretizez destintiile lor, resursele finncire cre compun cest subsistem sunt pre zute seprt in bugetul sigurrilor socile.

I.1. Clsificre si crcterizre generl resurselor finncire publice (bugetre)


$otlitte resurselor finncire publice(bugetre) este lctuit din componente, cre se crcterizez prin trsturi comune, dr prezint si prticulritti pri ind formre si utilizre lor, genernd si efecte economico#socile ce difer sensibil de l o component cestor l lt.'e cest bz, ele se pot clsific in functie de mi multe criterii, fiecre ctegorie distingndu#se prin numite insusiri. (up un prim criteriu de clsificre, regulritte folosirii lor, resursele finncire publice se clsific in) )resurse ordinre; b)resurse extrordinre; Resursele finncire publice(bugetre) ordinre sunt utilizte in mod curent si in conditii socil#economice considerte normle, moti pentru cre mi port si denumire de resurse curente su obisnuite.&ormele sub cre se formez ceste resurse se regsesc permnent in structur resurselor finncire publice, respecti lrg utilizte sunt) *.impozitele, txele si contributiile obligtorii(suportte de personele fizice si juridice)+ ,.veniturile din explotre intreprinderilor si propriettilor din sectorul public. Resursele finncire publice extrordinre, s cum s#u conturt in timp, se disting de cele ordinre, in primul rnd, prin crcterul remelnic, nepermnent, l folosirii lor de ctre stt, cee ce presupune prezent cestor numi in unii ni bugetri si bsent lor in lti ni.%rcterul extrordinr l folosirii cestei ctegorii de resurse se consider fi consecint mnifestrii unor fenomene su situtii economico#socile neobisnuite, exceptionle, genertore le unor ne oi
5

in bugetul fiecrui n bugetr, ir prin

importnt mre ce le re ine constituie component fundmentl.!n cdrul cestor, cele mi

publice, respecti cheltuieli impuse de imprejurri extrordinre intr#o period su lt, in cre resursele curente(ordinre), posibile de procurt in mod obisnuit, sunt insuficiente. &ormele principle sub cre s# prctict procurre de resurse extrordinre sunt) ) imprumuturile de stt; b) emisiune(infltionist) de moned !mprumutul de stt (public), c resurs bugetr extrordinr, este folosit cel mi dese si prezint numite prticulritti generte de specificitte reltiilor finncire pe cre le exprim, comprti cu lte resurse.stfel, folosire imprumuturilor de stt pentru procurre de resurse finncire publice(bugetre) se inscrie in sfer reltiilor de credit, in generl, respecti creditului public, l cre sttul prticip in ipostz de debitor, ir personele cre ii cedez disponibilittile lor cu imprumut, in clitte de creditori i sttului. "misiune infltionist de moned, l rndul su, pote constitui o resurs finncir public(bugetr) in msur in cre sttul, in irtute dreptului su exclusi de emite moned ntionl fr lore intrinsec, pune in circultie o cntitte de bni mi mre dect ce obiecti necesr circultiei monetre. (up un lt criteriu de clsificre, si nume, continutul economic l proceselor pe cre le exprim formre resurselor finncire publice, ceste pot fi grupte in urmtorele ctegorii) #resurse( enituri) fiscle+ #resurse( enituri) nefiscle+ #resurse de trezorerie+ #resurse imprumutte(pe diferite termene)+ #resurse din emisiune infltionist de moned. Resursele fiscle se crcterizez prin continutul lor de procese economice de redistribuire produsului intern brut su utiei ntionle, de l personele fizice si juridice, l dispoziti utorittilor publice.
6

Resursele nefiscle sunt reprezentte de eniturile obtinute de ctre utorittile publice din explotre intreprinderilor si bunurilor de cre dispun din ipostz de proprietre, cre le d dreptul s prticipe l reprtiti primr produsului cret su s bunuri(cti e). Resursele de trezorerie se formez si utilizez in contextul efecturii de ctre trezoreri public opertiunilor de incsri si plti in conturile deschise entittilor publice. - lt clsificre resurselor finncire publice pote fi fcut in functie de ni elul dministrti l cre se mobilizez resursele, lund in considerre situtiile distincti e ce pr in czul sttelor unitre, ft de cel l sttelor federle. !n czul sttelor unitre, resursele finncire publice se compun din) # resurse le dministrtiei centrle, cre se reflect in bugetul centrl su generl(de stt)+resurse le dministrtiilor locle, cre se reflect in bugetele locle le unittilor dministrti e din teritoriu+ # resurse le sigurrilor socile, cre, de regul, se reflect intr#un buget seprt si se dministrez de orgnisme specilizte, regsindu#se, in finl impreun cu celellte resurse bugetre, in bugetul public consolidt. lorifice diferite

II. Muttii in structur resurselor finncire publice din bugetul de stt in period 2010 2012
!n period ,.*.#,.*, s# inregistrt o crestere eniturilor totle prtinnd bugetului de stt de */*,.,0 milione,respecti in nul ,.*. eniturilor totle prtinnd bugetului de stt lore dugt precum si eru 10.2.,3 milione ,ir in ,.*, eniturile totle eru 03*3*,2 milione.cest crestere eniturilor totle s# dtort mririi impozitelor , txei pe celorllte txe si contributii ce prtin bugetului de stt. !n urmtorele grfice se pote obser pondere eniturilor publice in totlul eniturilor bugetului de stt pe fiecre din cei 4 ni.

S tructura veniturilor bugetului de stat pe anul 2010 5enituri


8lte enituri 0./7 nefisc6le **,07 !mpozit pe profit, enit, s6l6rii si c6stiguri din c6pit6l *3.*7 %ontributii de 6sigur6ri ,3.*7 !mpozit si t6xe pe bunuri si ser icii 42.*7

5eniturile 9ncste l bugetul generl consolidt, u fost 9n sum:de *10,1 milirde lei, grdul de relizre eniturilor bugetului generl consolidt f;:de estimrile nule fosde *..,17. %re<tere 9ncs:rilor ft: de estim:rile nule s# 9nregistrt 9n principl l impozitele pe bunuri <i ser icii (=.,17), respecti tx pe lore d:ugt:(=.,27) <i ccize (=.,*7). (e semene, sumele primite de l >niune "uropen 9n contul pl:;ilor efectute u 9nregistrt o cre<tere de 2,17 f;: de estim:rile nule,printr#o mi bun: bsorb;ie fondurilor europene, 9n specil l utorit:;ile publice locle. " olu;iile economice c <i just:rile fiscle doptte 9ncep?nd cu dou prte nului ,.*. u determint modific:ri 9n structur eniturilor bugetre prin cre<tere ponderii 9ncs:rilor din impozite pe bunuri <i ser icii. %e mi mre pondere este ocupt de impozitele si txele pe bunuri si ser icii, 42.*7,urmt de impozitul pe profit, enit, slrii si cstiguri din cpitl(*3.*7). @ncs:rile din tx pe lore d:ugt: u 9nregistrt o cre<tere de *A,47 dtort: 9n principl cre<terii cotei de $5 de l */7 l ,A7 9ncep?nd cu semestrul l !!#le l nului ,.*..

5eniturile bugetului generl consolidt 9n nul ,.** u totlizt *0*,/ milirde lei,cee ce reprezint: 4*,A7 pondere 9n '!B <i un grd de relizre f;:de estim:rile ini;ile de *.*,27. @ncs:rile bugetre u fost influen;te ?tt e olu;iile economice c?t <i de deciziile de politic: fiscl doptte 9n dou prte nului ,.*., respecti , cre<tere cotei stndrd de $5 de l */7 l ,A7, modificre cuntumului ccizelor, l:rgire bzei de impozitre l impozitul pe enit <i l contribu;iile de sigur:ri socile de stt. @ncs:rile din ccize u 9nregistrt o cretere cu *.,A7 ( in nul ,.*. ccizele er in lore de *1.,*,,4 milione , ir in nul ,.** ccizele sunt de *3.0.2,/ milione) dtort: mjor:rii ni elului ccizelor l urm:torele produse) motorin:(4,,7), benzin: fr: plumb (4,47), produse intermedire (2A,17) <i ;igrete (4,27). Sume primite de l >niune "uropen: 9n contul pl:;ilor efectute u fost 9n sum: de 1,* milirde lei, 9n cre<tere cu *,,A7 f;: de 9ncs:rile nului precedent .

10

%re<tere nominl: eniturilor f;: de nul ,.*. fost determint: 9n principl de 9ncs:rile din impozitul pe profit (=*,/7), impozitul pe slrii <i enit (=1,,7), $5(= ,,,*7), ccize (=*.,A7), contribu;ii de sigur:ri (=*.,07).

!n nul ,.** impozitul pe profit, slrii, enit si cstiguri din cpitl er de *2.1.A,* ,ir in nul ,.*, (impozitul ) *0.102,/ milione lei)se obser o crestere semnifictic cestui ,respecti de 4.,0*0 mii lei , dtort mjorrii numrului de slriti si l cstigului slril mediu brut . !n nul ,.*, se obser o scdere contributiilor de sigurri de 1.., lei ,in nul ,.** contributiile fiind de ,*2.A lei ,ir in cest n contributiile sunt *22., lei . Sumele de l >" in contul pltilor efectute u fost in sum de 4.,4/,. milione lei ,in crestere cu *2004 lei ,ft de incsrile nului precedent cnd sumele primite de l >" u fost de *.12.,3 lei.

11

(up cum rezult si din grfic eniturile curente u crescut in ,.*, cu *032, miiClei ft de ,.*. ,l fel c si eniturile fiscle ,ceste crescnd cu */4*..3 miiClei ft de nul ,.*..5eniturile nefiscle u mnifestt o tendint de scdere de 4*/ lei ft de nul ,.*., pe cnd eniturile de cpitl u crescut cu ,4.0 lei .

12

III. Muttii in structur resurselor finncire

publice din bugetele locle in period 20102012

!n cee ce pri este resursele finncire publice din bugetele locle, in period ,.*.# ,.*,, exist numite tipuri de bugete cre u ut o e olutie scendent, cum r fi)bugetul centrlizt l unittilor dministrti #teritorile,bugetul sigurrilor socile de stt, fondul ntionl l sigurrilor socile de sntte, fondul propriette, bugete cre u ut o e olutie osciltorie(u sczut si poi u crescut din nou) pe prcursul celor 4 ni)bugetul sigurrilor de somj, fonduri externe nermbursbile, precum si bugete cre u ut o e olutie descendent )bugetul institutiilorCcti ittilor finntte integrl su prtil din enituri proprii, bugetul trezoreriei sttului, bugetul compniei ntionle de utostrzi si drumuri ntionle. !n continure om urmri pondere eniturilor publice in totlul eniturilor bugetului centrlizt l unittilor dministrti #teritorile pe fiecre n.

13

S tructura veniturilor din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2010


%peratiuni financiare 0,39% &u!"entii Venituri $in capital 10,67% 0,58% Venituri nefiscale 14,72% Alte impozite fiscale 0,26%

Impozitul pe profit, salarii, "enit si casti#uri $in capital 28,92%

Impozite si ta e pe !unuri si ser"icii 32,24%

Impozite si ta e pe proprietate 7,59%

'ondere semnificti este ocupt de impozitele si txele pe bunuri si ser icii(4,,,A7), urmt de impozitul pe profit, enit slrii si cstiguri din cpitl(,0,/,7) ir impozitele si txele fiscle sunt pe ultimul loc (.,,17).

14

S tructura veniturilor din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2011


Venituri $in capital 0,76% & u!"entii 10,93% Venituri nefiscale 17'63%

%peratiuni financiare 0,00%

Alte impozite fiscale 0,25%

Impozitul pe profit, salarii, "enit si casti#uri $in capital 27,96%

Impozite si ta e pe !unuri si ser"icii 27,79%

Impozite si ta e pe proprietate 7,66%

(c in nul ,.*. impozitul si txele pe bunuri si ser icii ocupu primul loc 4,.,A7 ,in ,.** impozitul pe profit ,slrii , enit si cstiguri din cpitl ocup primul loc cu un procent de ,3./17. !n cest n eniturile nefiscle sunt mi mri cu *30..* lei ft de ,.*.,pe cnd impozitul pe profit in cest n este de */./ lei ,in comprtie cu nul precedent cnd impozitul pe profit er de ,A.4 lei. Sumele de l >" in contul pltilor efectute u fost in sum de 4.2*3,0 lei,in crestere cu *,43./ lei ,ft de incsrile nului precedent cnd sumele primite de l >" u fost de ,.,3/,/ lei.

15

Sumele de l >" in contul pltilor efectute u fost in sum de 4.034,3 lei,in crestere cu 422./ lei ,ft de incsrile nului precedent cnd sumele primite de l >" u fost de 4.2*3,0. 'ondere ce mi mre o u impozitele si txele pe bunuri si ser icii 4..,A7 ,urmte de impozitul pe profit ,slrii, enit si cstiguri de cpitl ,1.47.

16

E volutia veniturilor din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale in perioada 20102012


45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2010 2011 2012

V( )I*+,I -+,( )*( 41891,8 42171,6 44567,3

V( )I*+,I .I&-A/( 34524,3 33023,9 34447,9

V( )I*+,I )( .I& -A/( 7367,6 9174,7 10119,4

V( )I*+,I 0I) -A1I*A/ 294,6 396,8 274,4

"xecu;i bugetului generl consolidt pe nul ,.*. s# 9ncheit cu un deficit estimt 44,2 milirde lei,respecti 1,27 din '!B, sub limit ;intei de deficit, 9n sum:de 4A,1 milirde lei, respecti 1,07 din '!B estimt pentru nul ,.*..'rocesul de consolidre fiscl continut in nul ,.*, ,deficitul bugetr diminundu#s cu peste A.7 ft de ,.** ,de l A,47 din '!B l ,,27.

$%&ICI' #()%'R CS*


,.*. Dil.lei (eficit 7 '!B #444.2., #1.2* ,.** #,40/0.1 #A.4 ,.*, #*A334./ #,.2

17

Concluzii
&ctorii cre determin crestere resurselor finncire publice pot fi sintetizti in urmtorele ctegorii) ) fctori economici cre determin crestere produsului intern brut si pe cest bz sporire eniturilor impozbile+ b) fctori (dobnd, creditul, ms monetr) influentez pretul+ c) fctori socili cre presupun redistribuire resurselor in scopul stisfcerii ne oilor de

eductie, sntte si securitte socil+ d) fctori demogrfici cre determin sporire numrului contribubililor+ e) fctori politici si militri, cre prin msurile de politic economic, socil, su finncir pe cre le implic, pot e efecte multiple)sporire productiei si ntionl.$ote ceste influentez ni elul resurselor finncire publice. f) fctori de ntur finncir ce sintetizez , de fpt, influent celorllti fctori prin dimensiune cheltuielilor publice, cror crestere determin sporire resurselor finncire publice. eniturilor, crestere contributiilor pentru sigurrile socile, sporire fisclittii, presiunii supr bugetului public

I!.ne"e Bugete locle


18

2010 E!"#$%" #&#'(E enituri curente enituri fiscle "mpozit pe profit) slrii) venit si cstiguri din cpitl "mpozite si t*e pe propriette "mpozite si t*e pe bunuri si servicii 2...*0,4 A*.0/*,0 4A.2,A,4 *A.AA1,.

2011 2*.020,, A,.*3*,1 44..,4,/ *A.2.,,A

2012 24.AA*,3 AA.213,4 4A.AA3,/ *A../3,.

4.3/3,* *1.*,/,,

4./31,/ *A.A*A,3

A..1.,. *1.*1,,,

'lte impozite si t*e fiscle enituri nefiscle enituri din cpitl Sume de l $E in contul pltilor efectute &pertiuni finncire

*4,,. 3.413,1 ,/A,1 ,.,3/,/

*,/,/ /.*A3,3 4/1,0 4.2*3,0

*,0,3 *..**/,A ,3A,A 4.034,3

,,.

Buget de stt
2010 2011 2012
19

E!"#$%" #&#'(E enituri curente enituri fiscle "mpozit pe profit) slrii) venit +i c,+tiguri din cpitl "mpozite +i t*e pe propriette "mpozite +i t*e pe bunuri +i servicii "mpozitul pe comer-ul e*terior. t*e vmle/ 'lte impozite +i t*e fiscle Contribu-ii de sigur0ri enituri nefiscle enituri din cpitl Sume de l $E 1n contul pl0-ilor efectute &per-iuni finncire Sume 1ncste 1n contul unic) l bugetul de stt

10..2.,3 1A.0,2,* 21.4.2,* *A.A1.,*

3/.43*,, 33.20.,4 1/.2,3,3 *2.1.A,*

03.*3*,2 04.233,* 32.1*2,0 *0.102,/

A,2 A*.,,,,A

#.,2 24.,,3,/

.,A 21.,.,,,

23A,.

134,3

3.3,4

AA,* 4/2,. 0.*,2,. ,0,,1 ,.A23,2

,,,2 ,*2,A 3.4*2,, ,32,1 *.12.,3

,.,* *22,, 3.0.1,. 4.1,A 4.,4/,.

1,4 #,*,1

*,* 402,2

A,3 A,,/

#ibliogrfie
20

+ttp,--....mfinnte.ro-e"ecbug.+tml/pgin0buleti &ilip )+.1 &innte 2ublice1 %ditur 3unime1 Isi1 2010

21