Sunteți pe pagina 1din 5

Institutul Naional pentru Pregtirea i Perfecionarea Avocailor Examenul de absolvire Anul de pregtire: 2008 2009

Contenciosul european al drepturilor omului

Spea 1

1. La originea cauzei se afl cererea lui I. J. contra Ro !niei" petentul #recla atul$ este cet%ean ro !n. 2. La 22.0&.200'( )urtea a *otr!t co unicarea ctre +u,ernul statului p!r!t a captului de cerere -nte eiat pe pretinsa i posi.ilitate a petentului de a se .ucura de i o.ilul su( utilizat de stat( -n a.sen%a oricrei su e de .ani pentru aceast folosin% a .unului precu /i e0a inarea conco itent a ad isi.ilit%ii /i fondului cauzei -n .aza art. 29 par. 1 din )on,en%ia 2uropean a 3repturilor 4 ului #-n continuare( )on,en%ia$.

N FAPT I. mprejurrile speei 1. I o.ilul care apar%inea lui R. 2( tatl ,itreg al recla antului( situat -n ora/ul 5.6.( a fost na%ionalizat. R. 2. a decedat -n 1991. &. 7rintr8o *otr!re definiti, din 09.0&.2000( )urtea de Apel din 5.6.( a ad is -n parte ac%iunea recla antului - potri,a )onsiliului Local din 5. 6. /i a dispus radierea din cartea funciar a en%iunii care dese na statul ca proprietar al i o.ilului -n cauz( /i -nscrierea ca proprietar a lui R. 2.. :. ;ntre ti p( la 20.0&.2000( petentul a introdus -n fa%a Judectoriei din <. o ac%iune -n anularea certificatului de o/tenire eli.erat lui R. =. I. /i R. 6. >.( prin%ii lui R. 2. 7rintr8o *otr!re definiti, din 29.10.2001( )urtea de Apel 5.6. a ad is ac%iunea petentului /i a constatat c el era singurul o/tenitor a lui R. 2.. 9. 3up aceasta recla antul a -nceput s plteasc i pozitele la stat pentru i o.ilul respecti,.

'. I o.ilul -n cauz era ad inistrat de Inspectoratul ?colar Jude%ean 5. 6.( care a fcut s func%ioneze -n acel local o grdini% de copii. 8. ;n cursul anului 2001( )onsiliul Local 5. 6. a transferat proprietatea i o.ilului -n cauz la stat( decizie anulat printr8o *otr!re din 11.10.2002( a )ur%ii de Apel <. )a ur are a ad iterii unei ac%iuni ci,ile a petentului( )urtea de Apel <. a apreciat c decizia ad inistrati, nesocotea autoritatea de lucru @udecat do.!ndit de *otr!rea din 09.0&.2000. 4 *otr!re ase ntoare de transfer a i o.ilului petentului la do eniul pu.lic al statului a fost de ase enea anulat ca ur are a unei ac%iuni ci,ile a recla antului( printr8o *otr!re definiti, din 2&.09.2001 a )ur%ii Aupre e de Justi%ie( pentru acelea/i oti,e. 9. La 11.0'.2000 a sesizat instan%a co petent - potri,a Inspectoratului ?colar Jude%ean 5. 6.( pentru e,acuarea grdini%ei de copii. 3up epuizarea a trei grade de @urisdic%ie( printr8o *otr!re definiti, din 0&.02.2001( )urtea de Apel 5. 6. a respins ac%iunea petentului( pe oti,ul c recla antul ar fi tre.uit s8/i -ndrepte ac%iunea - potri,a +rdini%ei de copii( locatare i o.ilului care a,ea capacitatea de a sta -n @usti%ie -n calitate de p!r!t. 10. La 18.10.2001( petentul a sesizat Judectoria 5.6. cu o ac%iune - potri,a +rdini%ei de copii /i a 7ri riei 5. 6. pentru e,acuarea pri eia din i o.il. Aceast ac%iune a fost ad is la 21.02.2002( instan%a dispun!nd e,acuarea +rdini%ei de copii. 3up trei grade de @urisdic%ie( inclusi, o casare cu tri iterea cauzei spre re@udecare -n fa%a )ur%ii de Apel( aceast *otr!re a fost confir at printr8o decizie definiti, din 09.12.2001 a )ur%ii de Apel 5.6.. 11. La 08.09.2001( petentul a fost pus -n posesia i o.ilului -n litigiu /i la 01.10.2001 +rdini%a de copii a fost e,acuat din i o.il. 12. 3in actele dosarului cauzei rezult c petentul nu a sesizat @urisdic%iile na%ionale cu o ac%iune -n daune8interese pentru a cere repararea pre@udiciului rezultat din lipsa de folosin% a i o.ilului. 2l a infor at )urtea c -i era dificil s plteasc ta0a de ti .ru aferent unei ase enea ac%iuni pentru c nu a,ea niciun ,enit. II. reptul i practica intern pertinent

11. Legisla%ia referitoare la ta0a de ti .ru( inclusi, odificrile pri,ind co peten%a de a acorda facilit%i de plat aduse prin Legea nr. 19:B200& face o prezentare detaliat a dreptului /i practicii @udiciare aplica.ile o.liga%iei posesorului unui i o.il de a restitui proprietarului fructele ci,ile ale acestui i o.il.

!"PT
2

I. #u privire la pretinsa violare a art. 1 $in Protocolul 1 la #onvenie 1&. 7etentul s8a pl!ns c ar fi suferit o atingere a dreptului su de proprietate asupra i o.ilului -n cauz oti,at de faptul c de/i *otr!rea din 09.0&.2000 recuno/tea calitatea sa de proprietar al i o.ilului el nu a putut a,ea posesia i ediat a acestui .un ca ur are a atitudinii autorit%ilor locale. 2l a in,ocat ,iolarea art. 1 din 7rotocolul 1 la )on,en%ie.

A. #u privire la a$misi%ilitate I. Tezele prilor a& 'uvernul 1:. +u,ernul in,oc neepuizarea cilor de recurs interne( a,!nd -n ,edere c recla antul nu a introdus o ac%iune -n repararea pre@udiciului pretins rezult!nd din lipsa folosin%ei .unului. ;n opinia sa( recla antul ar fi tre.uit s cear 6inisterului Cinan%elor e0onerarea( e/alonarea sau a !narea pl%ii ta0ei de ti .ru. 2l adaug c 9&1 de cereri for ulate -n acest sens au pri it o rezol,are fa,ora.il -n anul 2000 /i 9:' -n anul 2001. 19. 2l argu enteaz de ase enea c prezenta cauz este diferit de cauza Deiss an precizat( -n care peten%ii au introdus o ac%iune si ilar care le8a fost -ns anulat pentru neplata ta0ei de ti .ru( -n sura -n care -n spe%a de fa%( o i%!nd s sesizeze tri.unalele( petentul nu a dat ocazia autorit%ilor na%ionale de a se pronun%a asupra acestei c*estiuni. 1'. +u,ernul sus%ine -n sf!r/it c( de/i dup intrarea -n ,igoare a 4rdonan%ei de Ergen% a +u,ernului nr. :8B2001( acordarea facilit%ilor de plat a ta0ei de ti .ru %ine de co peten%a tri.unalelor( petentul nu a introdus niciodat o ac%iune -n repara%ie. %& Petentul 18. 7etentul arat -ndeose.i c autorit%ile pu.lice ar fi tre.uit s respecte *otr!rea din 09.0&.2000 fr s ai fie necesar niciun alt de ers supli entar din partea sa a,!nd -n ,edere c ,iolarea dreptului su de proprietate decurge din -nclcarea de ctre autorit%ile pu.lice a acestei *otr!ri. 19. ;n orice caz( ac%iunea sugerat de gu,ern nu reprezenta un re ediu efecti, -n spe%( cci ea nu era ad isi.il dec!t dup plata unei ta0e de ti .ru. 4r( potri,it dispozi%iilor legale( -n ,igoare( la acea dat ri ea ta0ei de ti .ru reprezenta un procent din su a solicitat. Fin!nd sea a de faptul c petentul -/i aprecia pre@udiciul( confor unei e0pertize conta.ile depuse la dosar( la 210.9:& R4=(
3

reprezent!nd 91.1:9 2ER4( el consider c ta0a de ti .ru aferent ar fi fost -n @ur de :000 R4=. 4r( -i era dificil s ac*ite aceast su pentru c la acea dat nu producea ,enituri. 20. 7etentul apreciaz de ase enea c deciziile tri ise de +u,ern -n scopul de a do,edi eficacitatea unei cereri adresate 6inisterului Cinan%elor nu sunt pertinente -n spe%( pentru c ele dateaz dintr8o perioad anterioar solicitrii sale e,entuale /i se refer la c*estiuni fr legtur cu cauza sa. II. Aprecierea Curii 21. )urtea consider c argu entul -nte eiat pe neepuizarea cilor de recurs interne a,ansat de gu,ern este str!ns legat de captul de cerere enun%at de recla ant /i *otr/te s uneasc e0cep%ia cu fondul cauzei. 22. )urtea constat de altfel c acest capt de cerere nu este -n od e,ident nefondat -n sensul art. 1: par. 1 din )on,en%ie. )urtea arat de ase enea c el nu este contrazis de niciun alt oti, de inad isi.ilitate. 7rin ur are *otr/te s8l declare ad isi.il. (. #u privire la fon$ul cau)ei 1. Tezele prilor 21. +u,ernul consider c -n spe% este ,or.a de o -nt!rziere de 2 ani a e0ecutrii *otr!rii din 09.0&.2000( -ncep!nd de la *otr!rea din 29.10.2001 dat la care petentul a fost recunoscut drept o/tenitor unic al fostului proprietar /i p!n la 08.09.2001( data punerii sale -n posesia i o.ilului. ;n opinia sa( nu este ,or.a nici de un refuz de e0ecutare( nici de o -nt!rziere e0cesi, a acesteia( a,!nd -n ,edere -ndeose.i faptul c recla antul ar fi tre.uit s fac el -nsu/i de ersuri -n scopul e0pulzrii locatarului. 2l pretinde c statul nu poate fi %inut responsa.il de faptul c petentul nu /i8a -ndreptat cererea de e,acuare - potri,a persoanei potri,ite. 2l arat de ase enea c petentul nu a recla at repararea pre@udiciului pentru i posi.ilitatea -n care s8a gsit de a8/i folosi i o.ilul( nici -n fa%a autorit%ilor ad inistrati,e( nici -n fa%a tri.unalelor. 2&. 7etentul consider la r!ndul su c ingerin%a suferit -n dreptul su de proprietate nu era pre,zut de lege( nu ur rea un scop legiti /i a adus atingere dreptului su de proprietate -n od dispropor%ionat. II. #* P!I+I!" ,A #",",A,T" +I-,.!I P!"TINS" 2:. In,oc!nd art. 9 par. 1 din )on,en%ie( recla atul s8a pl!ns de inec*itatea /i durata procedurilor de e,acuare /i -ndeose.i de erorile de drept s,!r/ite de @urisdic%iile interne. 5ot pe acest te ei el s8a pl!ns /i de a.sen%a independen%ei /i
4

i par%ialit%ii tri.unalelor na%ionale care ar fi controlate de e0ecuti, prin inter ediul nu irii pre/edin%ilor de tri.unale.

Cerine: Prezentai soluia motivat a Curii Europene a Drepturilor Omului n legtur cu excepia preliminar a Guvernului i cu violarea drepturilor petentului garantate de art. din Protocolul la Convenie! respectiv de art. " par. din Convenie! cu menionarea #urisprudenei aplica$ile.