Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA Sa se modeleze numeric efectul fundatiei unei constructii adanci asupra regimului de curgere al apelor subterane din zona

respectiva. Date de baza 1. Constructia - L = 230 m; - l = 180 m; - adancime fundatie = 10 m - Plan de situatie cu amplasamentul constructiei 2. Date geotehnice in punct de vedere morfologic! terenul in zona amplasamentului este plan! cu denivelari de 0!"#0!8 m in $urul cotei de "%!% md&. Succesiunea litologica este urmatoarea' e la suprafata terenului pana la adancimea de 2 m se intalnesc umpluturi neomogene! acoperite cu pamant vegetal; Sub umpluturi a fost intalnit un deposit de aluviuni grosiere constituite din nisipuri cu pietrisuri! avand grosimea de cca. 11 m; Sub stratul de aluviuni grosiere este depus un pac(et de argile consolidate! constituit din argile si argile prafoase#nisipoase.

3. Date hidrogeologice )ivelul acviferului freatic se intalneste la cca. *#% m de la suprafata terenului! intre cotele "0!"0 md& si "0!00 md&; irectia de curgere a apelor subterane este de la nord#vest catre sud#est.

+n studiul (idrogeologic! valorile de calcul ale permeabilitatilor materialelor sunt urmatoarele' &aterialul de umplutura din stratul de la suprafata , = 1 m-zi; )isip cu pietrisuri , = 20 m-zi ./ = 220 m2-zi0; 1cran ./ = 0!1 m2-zi0 2rgila din baza aluviunilor grosiere , = 0!01 m-zi; )isip cu pietrisuri sub constructie ./ = 30 m2-zi0