Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI

JUDETUL BUZAU, COMUNA ZIDURI


EXAMEN DE CORIGENTA LA MATEMATICA
Sesiunea Septembrie 2013
clasa a V-a
Varianta 1

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiveste de 2 ore.

1. Calculati:
4p

a) 235 + 674 =

4p

b) 1003 456 =

5p

c) 23 47 =

5p

d)836 : 4 =

4p

2.Fie multimile A = {1; 2; 3; 4; 5} si B = {1; 3; 7}. Determinati A B , A

4p

3.Scrieti divizoriilui 30 mai mari decat 5.

4p

4.Aflati suma dintre cel mai mare numar natural de trei cifre distinct si cel mai mic numar natural de

B , A\ B si B \ A.

doua cifre.
5. Rezolvati ecuatiile:
4p

a) x + 1 = 4

5p

b) 2x 3 = 7
6. Calculati:

4p

a) 42 32 + 50 =

5p

b) (0,2 + 0,8 0,1) : 0,001 =

4p

7.Determinati perimetrul unui dreptunghi de latime 12 cm si lungime 18,3 cm.


8.Efectuati calculele:

4p a) 53,2 + 6,35 =
4p b) 72,16 43,55 =
5p c) 37,852 100 =
5p d) 612 : 8 =
9. Efectuati transformarile:
4p a) 2 m = cm
4p b) 3 dm2 = m2
4p c) 5 l = dm3
4p d) 45 kg = g
4p e) 1 h 20 min = min

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI


JUDETUL BUZAU, COMUNA ZIDURI
EXAMEN DE CORIGENTALA MATEMATICA
SesiuneaSeptembrie 2013
clasa a V-a
Varianta2

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1. Calculati:
4p

a) 335 + 211 =

4p

b)3003 456 =

5p

c) 27 49 =

5p

d)981 :9 =

4p 2.Fie multimile A = {1; 2; 6} si B = {1; 3; 4; 5; 6}. Determinati A B , A

B , A\ B si B \ A.

4p 3.Aflati suma divizorilor numarului 12.


4p 4.Aflati suma dintre cel mai mic numar natural de trei cifre distinct si cel mai mare numar natural de
doua cifre.
5. Rezolvati ecuatiile:
4p

a) x + 3 = 5

5p

b)3x 1 = 11
6. Calculati:

4p

a)23+ 32-60 =

5p

b) (1,3 + 0,5 0,1) : 0,01 =

4p

7.Perimetrul unui patrat este egal cu 75 cm. Determinati lungimea laturii.


8.Efectuati calculele:

4p a) 25,2 + 16,35 =
4p b) 51,15 4,25 =
5p c) 26,863 100 =
5p d) 1002 : 4 =
9. Efectuati transformarile:
4p a)12 m = mm
4p b) 3 dm2 = cm2
4p c) 2 l = dm3
4p d) 400 kg = g
4p e) 1 h 20 min = min

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI


JUDETUL BUZAU, COMUNA ZIDURI
EXAMEN DE CORIGEN LA MATEMATIC
SesiuneaSeptembrie 2013
clasa a V-a
Varianta1
BAREM DE CORECTARE I DE NOTARE
Pentru orice soluie corect se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.
Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

1.
a)

b)

c)

d)

909

547

1081

209

2.
A

B = {1 ;3}
A

B = {1; 2; 3; 4; 5; 7}

A\ B = {2; 4; 5}

3.

4.

D30 = {1; 2; 3, 5; 6; 10; 15; 30}

a = 987

D30 5

b = 10

D30 = {6; 10; 15; 30}

a + b = 987 + 10 = 997

B \ A = {7}

5.a)

5.b)

6.a)

6.b)

7.

X=41

2x = 7 + 3

42 32 + 50 =

(0,2 + 0,8 0,1) : 0,001 =

P = 2(L + l)

X=3

2x = 10

= 16 9 + 1

= (0,2 + 0,08) : 0,001

P = 2(12 + 18,3)

x = 10 : 2

=7+1

= 0,28 : 0,001

P = 2 30,3

x=5

=8

= 280

P = 60,6 cm

8.
a)

b)

c)

d)

62,55

28,61

3785,2

76,5

9.
a)

b)

c)

d)

e)

200

0,03

45000

80

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI


JUDETUL BUZAU, COMUNA ZIDURI
EXAMEN DE CORIGEN LA MATEMATIC
SesiuneaSeptembrie 2013
clasa a V-a
Varianta2
BAREM DE CORECTARE I DE NOTARE
Pentru orice soluie corect se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.
Nota final se calculeazprinmprireapunctajuluiobinut la 10.

1.
a)

b)

c)

d)

546

2547

1323

109

2.
A

B = {1 ;6}
A

B = {1; 2; 3; 4; 5; 6}

A\ B = {2}

3.

4.

D12 = {1; 2; 3, 4; 6; 12}

a = 102

S = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12

b = 99

S = 28

a + b = 102 + 99 = 201

B \ A = {3; 4; 5}

5.a)

5.b)

6.a)

6.b)

7.

X=53

3x = 11 + 1

23 + 32 - 60 = (1,3 + 0,5 0,1) : 0,01 =

P=4l

X=2

3x = 12

= 8+ 9 - 1

= (1,3 + 0,05) : 0,01

75 = 4 l

x = 12 : 3

= 17 - 1

= 1,35 : 0,01

l = 75 : 4

x=4

= 16

= 135

l = 18,75 cm

8.
a)

b)

c)

d)

41,55

46,9

2686,3

250,5

9.
a)

b)

c)

d)

e)

12000

300

40000

80

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI


JUDETUL BUZAU, COMUNA ZIDURI
EXAMEN CORIGEN LA MATEMATIC
Sesiunea Septembrie 2013
Bilete Oral
Biletul nr.1

Clasa a V- a

1) Scrieti in ordine crescatoare numerele: 4215 , 123, 4213, 107, 4107, 102, 4305, 4212, 4099.
2) Calculati in metri (m) : 3,85 hm + 0,15 m + 212 cm + 1 mm =

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.2

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Calculati folosind factorul comun: 357 27 + 357 73 357 90 =


2) Calculati in grame (g) : 14 dg + 236 g + 2 dag + 8,4 kg =

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.3

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Calculati 5346 : 6 + 585 : 3 + 216 : 2 =


2) Efectuati 12 h 24 min 42 s 10 h 42 min 24 s =

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedintecomisie................................

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI


JUDETUL BUZAU, COMUNA ZIDURI

Biletul nr.4

Clasa a V- a

1) Calculati : (435 + 376) (278 108) =


2) Aflati aria unui patrat cu latura de 4 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.5

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Rezolvati in ecuatia : 457 x = 237


2) Calculati in metri (m) : 3,5 hm 2,5 dam + 150 dm =

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.6

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Aflati x din 8,75 + x = 10,5 .


2) Calculati aria unui dreptunghi care are lungimea de 7 m si latimea de 4 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedintecomisie................................

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI


JUDETUL BUZAU, COMUNA ZIDURI

Biletul nr.7

1) Calculati : a) 8,14 : 4 =
2) Transformati: 283,4 dal = ... l.

Clasa a V- a

b) 3,2 + 2,3 6 =

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.8

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Calculati 7,5 2 + 1 = .
2) Intr-un depozit erau 24,5 t de cartofi. S-au vandut 15,9 t , dupa care s-au mai adus in depozit 6,8 t. Cate tone
de cartofi sunt acum in depozit.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.9

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Rezolvati ecuatia : x + 25,17 = 32,15.


2) Calculati in centilitri (cl) : 28,2 ml + 0,06 dl + 0,021 l = .

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedintecomisie................................

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI


JUDETUL BUZAU, COMUNA ZIDURI

Biletul nr.10

Clasa a V- a

1) Calculati : (52 42) : 9 =


2) Transformati 297,82 dag in centigrame (cg).

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.11

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Media aritmetica a trei numere este 12,5. Aflati suma acestor numere.
2) Calculati: 2,8 dal + 3,5 dal = ... l.
Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.12

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Calculati : (32 23)2007 =


2) Calculati aria unui patrat cu perimetrul de 28 cm.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedintecomisie................................

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI


JUDETUL BUZAU, COMUNA ZIDURI
Biletul nr.13

Clasa a V- a

1) Calculati : 17 (11 + 45 : 32) =


2) Determinati volumul unui cub cu latura de 8 m.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.14

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Comparati numerele a = 104 : 8 si b = 42 .


2) Desenati un patrat cu latura de 3 cm si apoi calculati perimetrul si aria sa.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Biletul nr.15

Preedintecomisie................................

Clasa a V- a

1) Comparati numerele a = 62 si b = (23)2 .


2) Calculati : 2,5 km + (2,5 km + 0,12 dam) + (6,2 : 2) km = ... km.

Prof. examinatori.......................................
........................................

Preedintecomisie................................

S-ar putea să vă placă și