Sunteți pe pagina 1din 5

ALIMENTATIA PE GRUPE SANGUINE* Grupa O

Autor: Adriana Beldie Consultant autorizat Herbali e www.slabire-sanatate.ro Tel! "#$$ %&' (&&

Exista o stransa legatura intre grupa de sange, alimentatie si sanatatea oamenilor. Putini oameni se gandesc la implicatiile grupei sanguine desi aceasta reprezinta o forta genetica puternica. Grupele san)uine sunt un*a+entale in lo)i,a supre+a a naturii- ur+an* un traseu neintrerupt *e la ,el +ai ti+puriu +o+ent al ,reatiei u+ane pana in prezent! Grupele san)uine pot i olosite ,a a+prenta ,elulara si ne *ez.aluie +ulte +istere ,e +ar,/eaza starea noastra *e sanatate sau *e boala! 0in a,est pun,t *e .e*ere este .alabila zi,ala: 1+an,area unui o+ este otra.a altuia1 ! Stiinta grupelor sanguine per+ite ale)erea unei ali+entatii a*e,.ate pentru pre.enirea unor boli- in,etinirea i+batrinirii- tratarea obezitatatii! Sfatul nostru este sa urmezi dieta grupei sanguine cel putin doua saptamani si .ei sesiza in a,easta perioa*a +ulte s,/i+bari: un ni.el +ai ,res,ut *e ener)ie- s,a*ere in )reutate 2sau ,restere- *upa ,az3- o re*u,ere a tulburarilor *i)esti.e- a+eliorarea proble+elor ,roni,e *e sanatate! Fiecare om este unic- a.e+ ne.oi nutritionale *i erite4 *e a,eea sin)ura +o*alitate *e a +entine sanatatea sau *e a .in*e,a boala este a*aptarea /ranei la ne.oile spe,i i,e ie,arui in*i.i*! Grupa san)uina este ,/eia ,are *es,uie usa spre +isterele sanatatii- bolii- lon)e.itatii.italitatii- e,/ilibrului e+otional- ea *eter+ina rezistenta ata *e boli- e i,ienta ,u ,are ar*e+ ,aloriile- raspunsul la stres si insasi personalitatea noastra! Analiza )rupelor san)uine a urnizat e5pli,atii pri.in* aptul ,a unii oa+eni sunt ,apabili sa piar*a in )reutate ur+an* anu+ite *iete- in ti+p ,e altii nu- unii oa+eni isi +entin .italitatea la .arste inaintate in ti+p ,e altii se *eterioreaza izi, si +ental! Fiecare grupa sanguina contine mesajul genetic al alimentatiei si comportamentului stramosilor nostri. Istoria u+anitatii este istoria supra.ietuirii! 6iata in ti+purile stra.e,/i era s,urta- brutala si )rea! 0i erenta *intre )rupele san)uine re le,ta in ulti+a instanta ,apa,itatea *e a*aptare a o+ului la *i erite soli,itari *in partea +e*iului e5terior! In a,est arti,ol .ei )asi ur+atoarele in or+atii re eritoare la grupa 0: Caracteristicile grupei sanguine 0. Recomandari pentru controlul greutatii. Recomandari generale pentru dieta grupei sanguine 0. Tabel cu alimente foarte benefice si alimente care ar trebui e itate pentru grupa sanguina 0. Grupa " se+ni i,a 1.e,/i+ea1! Pri+ii oa+eni erau .anatori is,usiti- *e,i ,arnea 2proteinele3 reprezentatau prin,ipala sursa *e ener)ie! A,esta a ost +o+entul in ,are atributele *i)esti.e ale )rupei " s 7 au *e initi.at! O+ul ,u )rupa " /ranit ,u proteine are un siste+ i+unitar puterni,- este .i)uros si rezistent! Intre san)e si ali+entele ,onsu+ate se pro*u,e o rea,tie ,/i+i,a ,are a,e parte *in +ostenirea )eneti,a- *in a,est +oti. siste+ul *i)esti. si i+unitar este in luentat si a,u+- *e ali+entele pe ,are le ,onsu+au stra+osii ,u a,eeasi )rupa san)uina! 0upa ,e .anatul s 7 a i+putinat oa+enii au ple,at in ,autarea /ranei in alte zone ale )lobului! 0e a,eea )rupa " este pre*o+inanta si este 1*onator uni.ersal1! CARACT!R"ST"C"#! $R%&!" 0

Consu+ator *e ,arne4 Tra,t *i)esti. .i)uros- *ar ,u a,i*itate ,res,uta4 Siste+ i+unitar /ipera,ti.4 Intoleranta ata *e a*aptarile la *ieta si la +e*iul in,on8urator4 Raspun*e opti+ la stres printr 7 o a,ti.itate izi,a intensa4 Ne,esita un +etabolis+ e i,ient pentru a se +entine suplu si ener)i, prin supli+entarea ali+entatiei ,u io* si ,al,iu4 In ,eea ,e pri.este personalitatea- )rupa " poarta o +e+orie )eneti,a *e putere- rezistentain*razneala- in,re*ere in ortele proprii- putere *e ,on,entrare- a,tiune si un *ez.oltat si+t *e auto,onser.are! Recomandari pentru controlul greutatii E5ista +ai +ulti a,tori ,are in luenteaza ,resterea in )reutate pentru )rupa ": Reglarea tiroidiana. Oa+enii ,u )rupa " au ten*inta spre /ipotiroi*is+ 2ni.elul s,azut al /or+onilor tiroi*ieni- lipsa io*ului3! E e,tele /ipotiroi*is+ului sunt: ,resterea in )reutateretentie *e li,/i*e- s,a*erea +asei +us,ulare si oboseala! Factorul principal al cresterii in greutate este glutenul ,are se )aseste in toate pro*usele pe baza *e )rau! Ur+an* *ieta )rupei " prin re*u,erea ,onsu+ului *e ,ereale- paine si paste ainoase se ,onstata s,a*erea in )reutate! Alimentele care fa orizeaza cresterea in greutate pentru grupa 0' )raul- poru+bul- asolea us,ata- lintea- .arza- ,onopi*a- +ustarul! Alimente benefice care fa orizeaza scaderea in greutate pentru grupa 0' sarea io*atapestele- i,atul- ,arnea rosie 2.ita3- spana,ul si toate le)u+ele .erzi! Recomandari generale pentru dieta grupei 0 Sinta)+a (suntem ceea ce mancam( trebuie sa .a atra)a atentia asupra ali+entelelor *in ,o+ert si in ,e +asura sunt apropiate *e ,eea ,e o era natura! Se re,o+an*a ali+entatie bazata pe proteine' carne slaba de peste) pui) ita) ,at +ai proaspata ara a*aos *e ,onser.anti si alti a*iti.i! Se .or e.ita +ezelurile preparate in*ustrial! 9oarte bene i,e sunt alimentele marine 2surse *e io*- re)leaza un,tia tiroi*iana3 ,are trebuie sa reprezinte o ,o+ponenta +a8ora a *ietei )rupei "! Persoanele ,u )rupa " trebuie sa reduca produsele lactate in spe,ial laptele *ul,e 2intoleranta la la,toza3! 0eoare,e ,al,iul este oarte ne,esar- se re,o+an*a supli+enti ali+entari *e ,al,iu 2+ai ales pentru e+ei3! Alternati.e e5,elente sunt: branza *e soia- laptele *e soia! 0intre uleiuri si grasimi se re,o+an*a uleiul *e +asline! O sursa bene i,a *e proteine si )rasi+i .e)etale sunt: nu,ile si se+intele ,ru*e *e *o.lea,! #egume *eosebit *e benefice: toate le)u+ele .erzi- /rean- ,eapa- usturoi- )ulii! Fasolea uscata trebuie e itata sau ,onsu+ata ,u +o*eratie sub or+a *e )arnitura! &ersoanele cu grupa 0 nu tolereaza produsele din grau. Nu se re,o+an*a paine- paste ainoase si *ul,iuri realizate pe baza *e aina *e )rau *eoare,e glutenul *in ,ereale in,etineste +etabolis+ul si trans or+a /rana in *epozite *e )rasi+i! Fructele sunt re,o+an*ate in ,antitati ,at +ai +ari iin* o i+portanta sursa *e ibre- .ita+ine si +inerale! * alternati a e+celenta la paine si paste fainoase. 0a,a .ei +an,a un ru,t in lo, *e paste sau piine or)anis+ul .a pri+i +ai +ulte prin,ipii nutriti.e si .ei atin)e +ai usor obie,ti.ele le)ate *e ,ontrolul )reutatii! 9ru,te *eosebit *e bene i,e sunt: prunele- s+o,/ineleananasul! Este bine sa re*u,eti sau sa e.itati ur+atoarele ru,te: pepene )alben- banane,apsuni- porto,ale- +ure! Sucuri de fructe si legume ,u ,ontinut s,azut *e za/ar! Su,urile *e le)u+e sunt pre erabile ,elor *e ru,te! Condimentele ,are trebuie e itate sunt: otetul- piperul- +ustarul! Bauturi re,o+an*ate in ,antitati +o*erate: bere si .in rosu! Trebuie e itate sau reduse: ,a eaua- bauturile al,ooli,e *istilate- bauturile ra,oritoare sinteti,e- ,eaiul ne)ru! Se re,o+an*a ,a tel inal eli+inarea ,a elei! Ceaiul .er*e este o buna alternati.a pentru ,a ea! E5er,itiul izi,- +un,a izi,a- reprezinta ,el +ai bun anti*ot pentru ,ei *in )rupa " i+potri.a

stresului- *epresiei- oboselii si inso+niei!

A#",!-T!

RAT"! FR!C.!-TA

B!-!F"C!

/! !."TAT

Carne rosie slaba

&$" 7&'" )r! barbati %"7&:" )r! e+ei 0-1 ori pe saptamina

6ita- .itel- +ielini+a- i,at

Por,- slanina,ostita

Carne pasare

&$" 7&'" )r! barbati %"7&:" )r! e+ei 2-3 ori pe saptamina

Pui- )aina- ,ur,anrata

Gis,a

&$"7&'" )r! Alimente marine 3-4 ori pe saptamina Co*- pastra.+a,rou- stiu,aso+on- peste ,u ,arne alba So+n- ,a.iars,oi,i *e +are,ara,atita

#apte) "aurt

&$"7&'" +l! 0-3 ori pe saptamina

Nu e5ista la,tate oarte bene i,e

;rinza sarataa u+ataAlternati.e2brinza *e er+entatasoia- lapte *e soia3 ,as,a.als,/<eitzer- lapte *ul,e

Brinzeturi

%" )r! 0-3 ori pe saptamina & ou

*ua 3-0 ori pe saptamina = 7 ' lin)uri %leiuri si grasimi Ulei *e +asline- in pe saptamina Ulei *e poru+bulei *e ara/i*e

%7' nu,i -uci si seminte 3-0 ori pe saptamina & ,eas,a sub #egume uscate or+a us,ata o data pe saptamina #egume Nu,i- se+inte *e *o.lea, Ara/i*e- isti,- unt *e ara/i*ese+inte *e +a,

9asole alba +arunta 9asole +areasole ara+ielinte

O ,eas,a *e le)u+e preparate Le)u+e salata sau .erzi2spana,- urzi,iinabusite patrun8el- ste.ie3)ulii- s e,la- ar*ei 3-4 ori pe zi rosii- /rean- ,eaparosii- ri*i,/i- usturoi+or,o.i- telina! & ,eas,a sub or+a us,ata 0-3 ori pe saptamina

6inete- .arza alba- .arza rosie+asline ne)reporu+b- ,arto i,onopi*a- +ustara.o,a*o

Cereale

Nu e5ista ,ereale *eosebit *e bene i,e Toate pro*usele pentru )rupa " *in aina albaaina *e poru+b-eutre : secara) ul)i *e poru+borez) orz) piine de ,ereale secara 5006 ,o+binate

& elie &iine 0-2 ori pe zi & ,eas,a sub &aste fainoase or+a us,ata 0-2 ori pe saptamina ("7&:" )r! Fructe 3-4 ori pe zi Foarte benefice : Prune- s+o,/ineMure- pepene ananas- ,irese ne)re )alben- nu,i *e ,o,os! ,apsuni-eutre : +erebanane- porto,ale )rape ruit- stru)urila+ii- pepene .er*epiersi,i- pere- sta i*e,irese- >i<i- z+eura! Toate ru,tele si le)u+ele per+ise ;auturi ra,oritoare sinteti,e

Sucuri naturale Sunt *e pre erat su,urile *in le)u+e ,elor *e ru,te

240 ml. de 2-3 ori pe zi Apa Ceaiuri de plante 2 litri pe zi 5-3 cani pe zi Foarte benefice : Ma,ese- papa*ie- tei- Traista ,iobanului)/i+ber- patrun8ellu,erna- +atasea +enta- /a+ei poru+buluie,/ina,eea-eutre : +usetel)entiana- sennaso,- )insen)- ,eai runze *e .er*e- pa*u,el,apsuna sal.ie- .oroni,Foarte benefice' Patrun8el- .are,,urr?- ar*ei rosu -eutre' sare io*ata*a in- busuio,- boia,orian*ru- ,/i+ionsal.ie- roz+arin,i+bru- tar/on- sos *e soia- +iere,io,olata Bauturi Cantitati +i,i *in bauturile per+ise Piper- otet,apere- +uraturi+aioneza>et,/ups,ortisoara.anilie

,irodenii condimente si dulciuri

Asezonarea salatelor si +in,arurilor

Cantitati +o*erate *e ;auturi al,ooli,e bere*istilate- ,a ea.in- ,eai .er*e- apa- ,ola- ,eai ne)ru si on

Ali+entele ,are nu sunt in,luse in ,ate)oriile 1bene i,e1 sau 1*e e.itat1 sunt ,onsi*erate 1neutre1 si le puteti ,onsu+a- *a,a .a pla,- *ar ,u +o*eratie!

S-ar putea să vă placă și