Sunteți pe pagina 1din 9

Functii STATISTICE

EXCEL

Suma aritmetic a numerelor s = x1+ x2 + . + xn


SUM(x1, x2,, xn) SUM(x1 : xn)

Media aritmetica a numerelor m = (x1+ x2 + . + xn) / n AVERAGE (x1, x2, , xn) AVERAGE (x1 : xn)

Minimul dintre numerele x1, x2,., xn


MIN (x1, x2, , xn) Maximul dintre numerele x1, x2, , xn MAX (x1, x2, , xn) MAX (x1 : xn) MIN (x1 : xn)

Numrul celulelor ce conin valori numerice

COUNT (val1, val2, , valn)

COUNT (val1: valn)

Numrul celulelor ce conin date de tip caracter (text) COUNTA (val1, val2, , valn) COUNTA (val1 : valn)

Numrul celulelor ce conin celule goale COUNTBLANK (val1, val2, , valn) COUNTBLANK (val1 : valn, 7) COUNTBLANK (val1 : valn, alb) Numrul celulelor ce conin date ce indeplinesc o anume conditie, intr-un domeniu) COUNTIF (val1, val2, , valn) COUNTIF (val1 : valn , <5)

Mediana seriei numerice

MEDIAN (val1, val2, , valn)

MEDIAN (val1: valn)

Modulul seriei nuumerice (cea mai des intalnita valoare) MODE (val1, val2, , valn) MODE (val1 : valn)

Gradul de simetrie (skewness) al seriei numerice SKEW (val1, val2, , valn) SKEW (val1: valn)

Gradul de boltire (kurtosiss) al seriei nuumerice


KURT (val1, val2, , valn) KURT (val1 : valn)

Deviatia standard estimata a unui esantion dintr-o seriei numerica STDEV (val1, val2, , valn) STDEV (val1 : valn)

Deviatia standard estimata a unui esantion dintr-o serie ce include numere, secvente text, date de tip logic STDEVA (val1, val2, , valn) STDEVA (val1 : valn)

Deviatia standard calculata a intregii populatii a unei serii numerice STDEVP (val1, val2, , valn) STDEVP (val1 : valn)

Deviatia standard calculata a a intregii populatii a unei serii ce include numere, secvente text, date de tip logic STDEVPA (val1, val2, , valn) STDEVPA (val1 : valn)

Intervalul de incredere pentru media populatiei CONFIDENCE (alpha, standard_dev, size) Coeficientul de corelaie pentru 2 seturi de date CORREL (domeniu1, domeniu2) Dispersia estimata a unui esantion dintr-o serie numerica VAR (val1, val2, , valn) VAR (val1 : valn)

Dispersia estimata unui esantion dintr-o serie ce contine numere, secvente text, sau valori de tip logic VARA (val1, val2, , valn) VARA (val1 : valn)

Dispersia calculata a intregii populatii unei serii numerice VARP (val1, val2, , valn) VARP (val1 : valn)

Suma patratelor abaterilor valorilor esantionului unei serii fata de medie DEVSQ (val1, val2, , valn) DEVSQ (val1 : valn)

Covarianta a intregii populatii a unei serii numerice (media


produselor abaterilor pentru fiecare pereche de puncte de date din dou seturi de date)

COVAR (domeniu1, domeniu2)


Frecventa aparitiei valorilor intr-o serie FREQUENCY (domeniu, domeniu_valori(bins))

Varianta standard pe baza unui esantion a seriei numerice VAR.S (val1 : valn) Covariatia a intregii populatii a unei serii numerice COVARIANCE (domeniu1, domeniu2) COVARIANCE.S (domeniu1, domeniu2)

Frecventa a aparitiei valorilor intr-o serie FREQUENCY (domeniu, domeniu_valori(bins))

Percentila k intr-o serie numerica PERCENTILE (domeniu,k) Cuartila quart intr-o serie numerica QUARTILE (domeniu, quart)
0 valoarea minima 1 prima cuartila (a 25-a percentila) 2 a doua cuartila (a 50-a percentila) 3 a treia cuartila (a 75-a percentila) 4 valoarea maxima