Sunteți pe pagina 1din 37
STUDIU PRIVIND TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ AN ŞCOLAR / UNIVERSITAR 2011-2012

STUDIU PRIVIND TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ AN ŞCOLAR/ UNIVERSITAR 2011-2012

1. Obiectivul studiului urmăreşte identificarea şi compararea nivelului impactului pe care l-a avut asupra elevilor

1. Obiectivul studiului urmăreşte identificarea şi compararea nivelului impactului pe care l-a avut asupra elevilor Grupului Şcolar Industrial Construcţii de Maşini şi al studenţilor Universităţii Tehnice din Cluj- Napoca, Universităţii ,,Lucian Blaga,, din Sibiu, stagiul de practică desfăşurat într-un mediu real de muncă şi la un potenţial loc de muncă, stagiu derulat în cadrul proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea competenţelor elevilor şi studenţilor prin stagii de practică la un potenţial loc ce muncă’’.

2. Chestionarele au fost aplicate unui număr de 62 de elevi şi 35 studenţi. Dintre acestea au fost validate un număr de 59 chestionare ale elevilor şi 35 de chestionare ale studenţilor. Studiul a fost realizat pe baza chestionarelor validate.

3. Aplicarea chestionarelor a avut loc la debutul stagiilor de practică şi la finalul acestora.

Interpretare chestionare ini ţ iale În cele ce urmează vom analiza răspunsurile o btinute în

Interpretare chestionare iniţiale

În cele ce urmează vom analiza răspunsurile obtinute în urma aplicării unui chestionar, înaintea desfaşurării stagiului de practică, chestionarul a cuprins 16 întrebări.

Rezultate chestionar iniţial evaluare stagiului de pract ică - ELEVI Î1. Ce nivel de pregǎtire

Rezultate chestionar iniţial evaluare stagiului de practică-ELEVI

Î1. Ce nivel de pregǎtire aveţi?

R1. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 62 respondenţi, elevi, participanti la cel de al doilea stagiu de practică desfăsurat in cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor elevilor şi studenţiilor prin stagii de practică la un potenţial loc de muncă”.

Î2. Cum ai aflat de desfǎşurarea acestui stagiu de practicǎ?

R2. Elevii participanţii au fost informaţi de către cadrele didactice despre desfăşurarea acestui stagiu de practică, fapt prin care se remarcă implicarea şi sprijinul partenerilor din cadrul proiectului.

Î3. Ce vǎ aşteptaţi sǎ învǎţaţi pe parcurul stagiului de practicǎ?

R3. Pentru a identifica aşteptările pe care elevii le au cu privire la stagiul de practică, i- am consultat în această privinţă. Rezultatele cu frecvenţa cea mai mare au fost următoarele:

- să înveţe lucruri noi care să le fie folositoare în viitor – 30 răspunsuri

- cunoaşterea MUCN-urilor şi a modului de prelucrare pe acestea – 7 răspunsuri

- să cunoască un posibil loc de muncă şi să dobândească experienţa necesară

pentru a se putea adapta la acesta 5 răspunsuri

- cunoaşterea de lucruri noi care să completeze cunoştiinţele dobândite până în

prezent 3 răspunsuri

- dobândirea de cunoştiinţe legate de specializarea pe care o umeaza elevii3 răspunsuri

- cunoaşterea firmei şi a activităţiilor acesteia – 1 răspuns

Î4. La ce firma aţi mai desfaşurat stagii de practicǎ? Cât a durat acest stagiu?

R4. Chestionaţi cu privire la stagiile de practică desfăşurate în anii anteriori, rezultatele au fost urmatoarele: 50% dintre respondenţi şi-au desfăşurat stagiile anterioare la COMPA, 16% dintre respondenţi şi-au desfăşurat stagiile anterioare la Continental, 2% dintre respondenţi şi-au desfăşurat stagiile anterioare la alte firme, iar 32% de respondenţi susţin că nu au desfăşurat stagii de practică în anii anteriori.

Referitorul la durata stagiilor de practică desfăşurate în trecut, putem spune că a fost de
Referitorul la durata stagiilor de practică desfăşurate în trecut, putem spune că a fost de

Referitorul la durata stagiilor de practică desfăşurate în trecut, putem spune că a fost de minim 3 saptamani (practica comasata zi de zi) - maxim 1 an (o zi pe saptamana pe durata intregului an scolar).

Faptul că majoritatea respondenţiilor şi-au desfăşurat stagiile anterioare de practică la COMPA, reflectă preocupare pe care compania o are pentru formarea cât mai completă a eleviilor.

Î5. În opinia dumeavoastrǎ cât trebuie sa dureze un stagiu de practicǎ ?

R5. Legat de durata stagiului de practiă 42% susţin că stagiul ar trebui să dureze mai mult de o lună, pe când 58% consideră că ar trebui să dureza între 2 şi 3 săptămăni,iar nici un respondent nu considera ca perioada de practica ar trebui sa dureze mai putin de o saptamana.

3 săptămăni, iar nici un respondent nu considera ca perioada de practica ar trebui sa dureze
Î 6. Ce cunoştinţe doriţi sǎ dobândiţi în cadrul stagiului de practicǎ ? R 6.

Î6. Ce cunoştinţe doriţi sǎ dobândiţi în cadrul stagiului de practicǎ ?

R6. Pentru a identifica cunoştinţele pe care elevii doresc să le dobândească pe parcursul stagiului de practică, răspunsurile cu frecvenţa cea mai mare au fost următoarele:

- Tehnologii de fabricaţie - 21 răspunsuri

- Sǎnǎtate şi securitate în muncă la S.C COMPA S.A - 20 răspunsuri

- Managementul Resurselor Umane - 20 răspunsuri

- Tehnici de mǎsurare şi control - 17 răspunsuri

- Mentenanţǎ - 16 răspunsuri

- Aplicaţii tip CAD - 9 răspunsuri

- Îmbunǎtǎţire continuǎ - 5 răspunsuri

- Acţionările MU - 5 răspunsuri

- Politica de Calitate-Mediu - 4 răspunsuri

- Cunoştiinţe de MUCN - 3 răspunsuri

- Sistemul logistic - 3 răspunsuri

- Cultura organizaţionalǎ a firmei - 3 răspunsuri

- Cultura organizaţionalǎ a firmei - 3 răspunsuri Î 7. La ce credeţi cǎ vǎ va

Î7. La ce credeţi cǎ vǎ va ajuta acest stagiu de practicǎ ? (pe o scarǎ de la 1-8 , ordonaţi, 1 fiind cel mai important , 8 fiind cel mai puţin important aspect)

R7. În ceea ce priveşte opinia elevilor vis-a-vis de beneficiul pe care îl vor avea în urma stagiului de practică, situaţia se prezintă astfel:

Pe primele locuri se situează dobândirea unor cunoştinţe care nu se învaţǎ în şcoalǎ şi facilitarea angajǎrii la terminarea studiilor Ca aşteptări secundare ale elevilor avem continuarea studiilor şi integrarea mai rapidǎ în câmpul muncii

Pe ultimul loc ca şi cel mai puţin important aspect pe care îl atrage dupa

Pe ultimul loc ca şi cel mai puţin important aspect pe care îl atrage dupa sine stagiul de practică, elevii au poziţionat trezirea interesului pentru domeniul industrial .

În concluzie, putem spune că încă din timpul liceului elevii conştientizează importanţa dobândirii de cunoştiinţe, dezvoltarea de abilităţi ce nu se învaţă la şcoală şi importanţa pe care stagiul de practică îl are în facilitarea angajări la terminarea studiilor.

Î8. Ce persoane aţi dori sǎ vǎ îndrume pe parcursul stagiului de practicǎ?

R8. Legat de personalul care îi va îndruma pe parcursul stagiului de practică 72% din elevi consideră că ar fi potrivit să îi îndrume personal specializat din cadrul firmei, 18% considerând importantă îndrumarea unui instructor şcolar de practică, iar 10% sunt de părere ca ar fi potrivit să îi îndrume personal din cadrul firmei.

ar fi potrivit să îi îndrume personal din cadrul firmei. Î 9. Cât credeţi cǎ vǎ

Î9. Cât credeţi cǎ vǎ ajutǎ acest stagiu de practicǎ la o potenţialǎ angajare?

R9. La întrebarea legată de influenţa pe care stagiul de practică o are în cazul unei potenţiale angajări, 92% dintre elevi consideră că acest stagiu de practică i-ar ajuta în mare şi foarte mare măsură în condiţiile unei potenţiale angajări, favorizând o integrare mai rapidă la locul de muncă, iar 8% consideră că stagiul i-ar ajuta foarte puţin în cazul unei potenţiale angajări.

Î 10. Ce informaţii cunoaşteţi despre SC COMPA SA? R 10. În ceea ce priveşte
Î 10. Ce informaţii cunoaşteţi despre SC COMPA SA? R 10. În ceea ce priveşte

Î10. Ce informaţii cunoaşteţi despre SC COMPA SA?

R10. În ceea ce priveşte cunoştinţele pe care respondenţii chestionaţi le au despre COMPA, rezultatele sunt:

- 44% cunosc sumar compania,

- 48% nu cunosc firma,

- 8% din participanţii la practică cunosc bine firma.

sunt: - 44% cunosc sumar compania, - 48% nu cunosc firma, - 8 % din participanţii
Î 11. Aţi auzit despre fondurile europene? R 11. Marea majoritate a respondenţilor au auzit

Î11. Aţi auzit despre fondurile europene?

R11. Marea majoritate a respondenţilor au auzit despre fondurile europene 87%, iar 13% nu au auzit despre fondurile europene.

europene 87%, iar 13% nu au auzit despre fondurile europene. Î 12. Cât de importante credeţi

Î12. Cât de importante credeţi cǎ sunt astfel de fonduri pentru dezvoltarea competenţelor eleviilor şi studenţiilor prin stagii de practicǎ la un potenţial loc de muncǎ?

R12. Legat de importanţa pe care o au Fondurile Europene în desfăşurarea acestui tip de stagii de practică 38% consideră că Fondurile Europene au un rol foarte important, 54% consideră aceste fonduri doar importante, iar 8% consideră Fondurile Europene puţin importante.

important, 54 % consideră aceste fonduri doar importante, iar 8 % consideră Fondurile Europene puţin importante.
Î 13. Ce vârstǎ aveţi ? R 13. Vârsta eleviilor participanţi fiind cuprinsă între 15

Î13. Ce vârstǎ aveţi ?

R13. Vârsta eleviilor participanţi fiind cuprinsă între 15 – 24 ani.

Î14. Sex-ul participantiilor .

R14. Dintre elevii participanţi 26% sunt fete, iar 74% sunt băieţi.

elevii participanţi 26% sunt fete, iar 74 % sunt băieţi. Observând aceasta diferenţă procentuală, putem afirma

Observând aceasta diferenţă procentuală, putem afirma că băieţi sunt mai atraşi de domeniul industrial decât fetele.

Î15. Mediul de provenienta al participantiilor.

R15. 66% dintre participanti provin din mediul urban, iar 34% provin din mediul rural.

de provenienta al participantiilor. R15. 66% dintre participanti provin din mediul urban, iar 34% provin din
Î 16 O recomandare personalǎ pentru îmbunǎtǎţirea p racticii în viitor. R16 . Pentru îmbunătăţirea

Î16 O recomandare personalǎ pentru îmbunǎtǎţirea practicii în viitor.

R16. Pentru îmbunătăţirea stagiilor de practică elevi au afirmat încă de la începutul acestui stagiu că pentru a fi eficiente este nevoie de:

- cât mai multe aplicaţii practice,

- o durată mai lungă a stagiilor

- concursuri care să antreneze implicarea lor, dezvoltându-se astfel spiritual competitive, care asigura progresul .

Rezultate chestionar iniţial evaluare stagiu de practică - STUDENŢI Î 1. Ce nivel de pregǎtire

Rezultate chestionar iniţial evaluare stagiu de practică-STUDENŢI

Î1. Ce nivel de pregǎtire aveţi?

R1. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 35 respondenţi, studenţi, participanti la primul stagiu de practică din cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor elevilor şi studenţiilor prin stagii de practică la un potenţial loc de muncă”.

Î2. Cum ai aflat de desfǎşurarea acestui stagiu de practicǎ?

R2. Studenţii participanţi au fost informaţi, de către cadrele didactice despre desfăşurarea acestui stagiu de practică in proporţie de 74 %, iar 26% au aflat de desfaşurarea acestui stagiu prin participarea la campaniile de constientizare desfăşurate în vederea promovării proiectului.

desfăşurate în vederea promovării proiectului. Î 3. Ce vǎ aşteptaţi sǎ învǎţaţi pe parcurul

Î3. Ce vǎ aşteptaţi sǎ învǎţaţi pe parcurul stagiului de practicǎ?

R3. Pentru a identifica aşteptările pe care studenţii le au cu privire la stagiul de

practică, i-am consultat în această privinţă. Rezultatele cu frecvenţa cea mai mare au fost următoarele:

- aplicare cunoştiinţelor dobândite în timpul anilor de studiu – 13 răspunsuri

- adaptarea la mediul de lucru dintr-o companie 5 răspunsuri

- dezvoltarea aptitudinilor tehnice în domeniul industrial – 4 răspunsuri

- cunoaşterea modalităţiilor de producţie, fabricaţie şi adaptarea la mediul

industrial 3 răspunsuri

- asimilarea de cunoştinţe folositoare in viitor – 1 răspuns

- cunoaşterea modului de programare a MUCNU-rilor –1 răspuns

- dobândirea de cunoştinţe care nu se învaţă în şcoală – 7 răspunsuri

a MUCNU-rilor –1 răspuns - dobândirea de cunoştinţe care nu se învaţă în şcoală – 7
Î 4. La ce firma aţi mai desfaşurat stagii de practicǎ? Cât a durat acest

Î4. La ce firma aţi mai desfaşurat stagii de practicǎ? Cât a durat acest stagiu?

R4. Chestionaţi cu privire la stagiile de practică desfăşurate în anii anteriori, doar 34 % dintre participanţi au mai desfăşurat stagii de practică în trecut Cei care au desfăşurat stagii de practică în anii anteriori şi-au desfăşurat stagiile anterioare astfel:

- 2 studenţi la COMPA - cate un student sau 2, la urmatoarele companii: Continental Sibiu, , Uzina Mecanica Medias, Scandia, Versor, Bosch Rexroth Blaj, RMB Interauto Cluj, Grenier, Exploatarea miniera Ramnicu Valcea, Cominico Oltenia.

Referitorul la durata stagiilor de practică desfăşurate în trecut, putem spune că a fost de minim 2 - maxim 3 săptămâni.

Faptul că o parte a respondenţiilor ce au desfăşurat stagiile anterioare de practică, au fost la COMPA, reflectă preocupare pe care această companie a avut-o pentru formarea cât mai completă a studenţiilor.

Î5. În opinia dumeavoastrǎ cât trebuie sa dureze un stagiu de practicǎ ?

R5. Legat de durata stagiului de practică 54% susţin că stagiul ar trebui să dureze mai mult de o lună, pe când 46% consideră că ar trebui să dureza între 2 şi 3 săptămăni.

că ar trebui să dureza între 2 şi 3 săptămăni. Î6. Ce cuno ştinţe doriţi sǎ

Î6. Ce cunoştinţe doriţi sǎ dobândiţi în cadrul stagiului de practicǎ ?

R6. Pentru a identifica cunoştinţele pe care studenţii doresc să le dobândească pe parcursul stagiului de practică, răspunsurile cu frecvenţa cea mai mare au fost următoarele:

- Tehnologii de fa bricaţie - 27 răspunsuri - Te hnici de mǎsurare şi control

- Tehnologii de fabricaţie - 27 răspunsuri

- Tehnici de mǎsurare şi control - 25 răspunsuri

- Aplicaţii tip CAD - 27 răspunsuri

- Mentenanţǎ - 23 răspunsuri

- Îmbunǎtǎţire continuǎ - 12 răspunsuri

- Cunoştiinţe de MUCN - 10 răspunsuri

- Acţionările MU - 11 răspunsuri

- Managementul Resurselor Umane 8 răspunsuri

- Sǎnǎtate şi securitate în muncă la S.C COMPA S.A – 5 răspunsuri

- Politica de Calitate-Mediu - 6 răspunsuri

- Cultura organizaţionalǎ a firmei – 6 răspunsuri

- Sistemul logistic - 5 răspunsuri

– 6 răspunsuri - Sistemul logistic - 5 răspunsuri Î 7. La ce credeţi cǎ vǎ

Î7. La ce credeţi cǎ vǎ va ajuta acest stagiu de practicǎ ?

R7. În ceea ce priveşte opinia studentiilor vis-a-vis de beneficiul pe care îl vor avea în urma stagiului de practică, situaţia se prezintă astfel:

Pe primele locuri se situează dobândirea unor cunoştinţe care nu se învaţǎ în şcoalǎ şi aplicarea cunoştiintelor teoretice dobandite in scoala. Ca aşteptări secundare ale studenţiilor se situează facilitarea angajarii şi integrarea mai rapidǎ în câmpul muncii odată cu terminarea studiilor. Pe ultimul loc ca şi cel mai puţin important aspect pe care îl atrage dupa sine stagiul de practică, elevii au poziţionat trezirea interesului pentru domeniul industrial si îmbogăţirea culturii generale.

Putem spune astfel că, încă din timpul facultăţii studenţii conştientizează importanţa dobândirii de cunoştiinţe, dezvoltarea de abilităţi ce nu se învaţă la şcoală şi importanţa pe care stagiul de practică îl are în facilitarea angajări şi a integrării la terminarea studiilor.

Î 8. Ce persoane aţi dori sǎ vǎ îndrume pe parcursul stagiului de practicǎ? R

Î8. Ce persoane aţi dori sǎ vǎ îndrume pe parcursul stagiului de practicǎ?

R8. Legat de personalul care îi va îndruma pe parcursul stagiului de practică 89% din studenţi consideră că ar fi potrivit să îi îndrume personal specializat din cadrul firmei, iar 11% considera ca ar fi potrivit să îi îndrume personal din cadrul firmei sau instructori responsabil de practica in cadrul unitatii de învăţământ.

de practica in cadrul unitatii de învăţământ. Î9. Cât credeţi cǎ vǎ ajutǎ acest stagiu de

Î9. Cât credeţi cǎ vǎ ajutǎ acest stagiu de practicǎ la o potenţialǎ angajare? R9. Cu privire la influenţa pe care stagiul de practică o are în cazul unei potenţiale angajări, 51% dintre studenţi consideră că acest stagiu de practică i-ar ajuta în foarte mare măsură, 49% consideră că i-ar ajuta în mare măsură în condiţiile unei potenţiale angajări, favorizând o integrare mai rapidă la locul de muncă.

în mare măsură în condiţiile unei potenţiale angajări, favorizând o integrare mai rapidă la locul de
Î 10. Ce informaţii cunoaşteţi despre SC COMPA SA? R10. În ceea ce priveşte cunoştinţele

Î10. Ce informaţii cunoaşteţi despre SC COMPA SA?

R10. În ceea ce priveşte cunoştinţele pe care respondenţii chestionaţi le au despre COMPA, rezultatele sunt:

- 80% cunosc sumar firma,

- 11% din participanţii la practică cunosc bine firma.

- 9% nu cunosc firma,

la practică cunosc bine fir ma. - 9% nu cunosc firma, Î11. Aţi auzit despre fondurile

Î11. Aţi auzit despre fondurile europene? R11. In procent de 100 % respondenţii susţin ca au auzit despre fondurile europene .

Î12. Cât de importante credeţi cǎ sunt astfel de fonduri pentru dezvoltarea competenţelor eleviilor şi studenţiilor prin stagii de practicǎ la un potenţial loc de muncǎ?

R12. Legat de importanţa pe care o au Fondurile Europene în desfăşurarea acestui tip de stagii de practică 51% consideră Fondurile Europene foarte important, pe cand 46% consideră aceste fonduri doar importante.

practică 51 % consideră Fondurile Europene foarte important, pe cand 46% consider ă aceste fonduri doar
Î13. Ce vârstǎ aveţi ? R 13. Vârsta studenţiilor participanţi a fost cuprinsă între 15

Î13. Ce vârstǎ aveţi ?

R13. Vârsta studenţiilor participanţi a fost cuprinsă între 15 – 24 ani.

Î14. Sex ul studentilor participantii R14. Dintre studentii participanţi 74% sunt bărbaţi, iar 26% sunt femei.

participanţi 74% sunt bărbaţi , iar 26% sunt femei. Obs ervând aceasta diferenţă procentuală, putem afirma

Observând aceasta diferenţă procentuală, putem afirma că persoanele de sex masculin sunt mai atrase de domeniul industrial decât persoanele de sex feminin.

Î15. Proveniti din mediul

R15. 66% provin din mediul urban, iar 34% dintre participant provin din mediul rural.

feminin. Î 15. Proveniti din mediul R15. 66% provin din mediul urban, iar 34% dintre participant
Î 16. O recomandare personalǎ pentru îmbunǎtǎţirea practicii în viitor R 16. Pentru îmbunătăţirea stagiilor

Î16. O recomandare personalǎ pentru îmbunǎtǎţirea practicii în viitor

R16. Pentru îmbunătăţirea stagiilor de practică studenţii au afirmat încă de la începutul acestui stagiu că pentru a fi eficiente acestea ar putea avea o perioada mai mare de desfasurare, este nevoie de cât mai multe aplicaţii practice şi o implicare mai mare a cadrelor didactice din cadrul facultăţii, astfel încât teoria să fie cat mai bine corelată cu aplicaţiile practice. De asemenea, studentii au mai recomandat inceperea stagiului de practica inca din anul I de studiu, acordarea de informatii ample despre firma si implicarea intr-o masura cat mai mare a formatorilor pentru a mentine interesul studentiilor.

Interpretare chestionare finale În cele ce urmează vom analiza răspunsurile obtinute în urma aplicării unui

Interpretare chestionare finale

În cele ce urmează vom analiza răspunsurile obtinute în urma aplicării unui chestionar final, după desfaşurarea stagiului de practică, chestionarul a cuprins 14 întrebări.

Rezultate chestionar final evaluare stagii practică - ELEVI Î1. Ce părere aveţi despre desfăşurarea stagiilor

Rezultate chestionar final evaluare stagii practică-ELEVI

Î1. Ce părere aveţi despre desfăşurarea stagiilor de practică prin programe finanţate de Uniunea Europeana ?

R1. În ceea ce priveşte părerea respondenţilor despre stagiul de practică prin programe finanţate de Uniunea Europeană, situaţia se prezintă in felul următor: 91,0% din elevii participanţi la stagiu de practică consideră stagiul de practică desfăşurat la SC.COMPA.SA ca fiind bine organizat, 7% din elevi consideră stagiile de practică motivante, în timp ce 2% consideră aceste stagii ca fiind aplicative.

Motivante 7% Bine organizate
Motivante
7%
Bine organizate

91%

Aplicative

2%

Î2. În ce măsură stagiul de practică v-a ajutat la înţelegerea,aplicare şi completarea cunoştiinţelor teoretice dobandite în şcoală?

R2. Întrebaţi cu privire la modului în care stagiul de practică i-a ajutat pe elevii la înţelegerea, aplicarea şi completarea cunoştinţelor teoretice dobândite în şcoală, 62% dintre elevi consideră că stagiul i-a ajutat în mare măsură, 7% consideră că stagiul i-a ajutat în foarte mare măsură, iar 29% consideră că stagiul i-a ajutat în oarecare măsură şi 2% dintre respondenţi consideră că stagiul i-a ajutat în oarecare măsură.

Stagiul ajuta in mare masura 62% Stagiul ajuta in mica masura Stagiul ajuta in 2%

Stagiul ajuta in

mare masura

62%

Stagiul ajuta in

mica masura

Stagiul ajuta in 2% foarte mare Stagiul ajuta masura intr-o oarecare 7% masura 29%
Stagiul ajuta in
2%
foarte mare
Stagiul ajuta
masura
intr-o oarecare
7%
masura
29%

Î3. Stagiul de practică desfăşurat la SC COMPA a răspuns aşteptărilor voastre ?

R3. Marea majoritate a respondenţilor consideră că stagiul de practică la care au participat a reuşit să ajungă la nivelul aşteptărilor, astfel că 73 % consideră că stagiul desfăşurat la COMPA a răspuns aşteptărilor în mare şi foarte mare masură, 25% consideră că aşteptările vis-à-vis de stagiu au fost atinse doar într-o oarecare măsură, iar 2 % dintre respondenţi consideră că stagiul de practica a atins in mică masură aşteptările.

Asteptarile au fost atinse in Asteptarile au mica masura fost atinse in Asteptarile au 2%
Asteptarile au
fost atinse in
Asteptarile au
mica masura
fost atinse in
Asteptarile au
2%
foarte mare
fost atinse intr-
masura
o oarecare
25%
masura
25%
Asteptarile au
fost atinse in
mare masura
48%
Î4. Cum evalua ţ i modul de organizare ş i desf ăş urare a stagiului

Î4. Cum evaluaţi modul de organizare şi desfăşurare a stagiului actual de practică derulat în cadrul proiectului “Dezvoltarea competenţelor eleviilor şi studenţiilor prin stagii de parctică la un potenţial loc de muncă”,comparativ cu stagiile anterioare de practică , pe o scara de la 1 la 5.

R4. În ce priveşte aprecierea stagiului de practică actual prin comparaţie cu stagiile desfăşurate în trecut, 52 % dintre respondenţii apreciază mai mult stagiul de practică actual decât stagiile anterioare de practică, 24% consideră că stagiile anterioare au fost mai bine organizate, iar 24 % dintre respondenţi nu şi-au exprimat opinia in legătura cu acest aspect.

Stagiul actual

mai bine

organizate

52%

Stagiul actual mai bine organizate 52% Nu au raspuns 24% Stagiile anterioare mai bine organizate 24%
Nu au raspuns 24% Stagiile anterioare mai bine
Nu au raspuns
24%
Stagiile
anterioare mai
bine

organizate

24%

Î5. Tutorele a reuşit să vă implice şi să va menţină interesul pentru temele abordate ?

R5. Majoritatea respondenţilor au fost încântaţi de felul în care tutorii au ştiut să îi implice şi să le trezească interesul pentru subiectele abordate, astfel 54% consideră că tutorii au reuşit acest lucru în suficienta măsură, 39% consideră că tutorii au reuşit să îi implice in mare măsură. Mai puţin mulţumiţi de acest aspect s-au declarat a fii 7% dintre respondenţi, aceştia consideră că tutorii au reuşit să îi implice în mică măsură.

Tutorii au reusit sa ii implice in Tutorii au reusit mica masura sa ii implice

Tutorii au reusit

sa ii implice in

Tutorii au reusit mica masura sa ii implice in 7% mare masura 39%
Tutorii au reusit
mica masura
sa ii implice in
7%
mare masura
39%

Tutorii au reus

sa ii implice

suficient

54%

Î6. Metodele utilizate de tutori au reuşit să vă facă să inţelegeţi sarcinile de lucru, studiile de caz?

R6. În ceea ce priveşte metodele utilizate de tutori pentru înţelegerea sarciniilor de lucru pe parcursul stagiului de practică, acestea sunt considerate potrivite în mare măsură de către 42% dintre respondenţi, iar 55% dintre respondenţi considerându-le suficient de potrivite.

Metode

potrivite in mica

masura

3% Metode potrivite in mare masura 42%
3%
Metode
potrivite in
mare masura
42%

Metode

suficient

potrivite

55%

Î7. Materialele de informare ş i documentare au reu ş it s ă v ă

Î7. Materialele de informare şi documentare au reuşit să vă completeze cunoştinţele dobândite la şcoală ?

R7. 55% dintre respondenţi consideră materialele de informare şi documentare folosite pe parcursul desfăşurării stagiului de practică au reusit sa completeze în suficeinta măsură cunoştinţele obţinute în şcoală, pe când 34% dintre participanţi consideră materialele de informare şi documentare ca fiind potrivite in mare masura pentru completarea cunoştinţelor din timpul şcolii, doar 8% considerând materialele de documentare şi informare ca fiind folositoare într-o mică măsură pentru completarea cunoştinţelor din şcoală.

Materiale

potrivite in mare

masura

34%

Materiale Materiale potrivite in mica nepotrivite masura 3% 8% Materiale potrivite in suficienta masura
Materiale
Materiale
potrivite in mica
nepotrivite
masura
3%
8%
Materiale
potrivite in
suficienta
masura

55%

Î8. Materialele suport, mijloacele pedagogice şi logistice (mijloace audio-vizuale, materiale, documentaţie, echipamenele) puse la dispozitie pe timpul desfăşurării stagiilor de practică au fost suficiente, potrivite scopului propus?

R8. În ceea ce priveşte materialele suport, mijloacele pedagogice şi logistice utilizate pe durata stagiului de practică, acestea sunt considerate a fi suficient de potrivite de către 49% dintre respondenţi, 42% le consideră ca fiind potrivite in mare masura pe cand 9 % le considera potrivite doar intr-o mica masura.

Î9. Sunteţi satisfăcut/ă de durata stagiului de practică? R 9. Durata stagiului de practică este
Î9. Sunteţi satisfăcut/ă de durata stagiului de practică? R 9. Durata stagiului de practică este

Î9. Sunteţi satisfăcut/ă de durata stagiului de practică?

R9. Durata stagiului de practică este considerată potrivită în mare măsură de către 61% dintre respondenţi, suficient de potrivită de către 31% dintre respondenţi, iar 8% dintre respondenţi sunt mai puţin s-au chiar deloc mulţumiţi de durata stagiului de practică.

Putin multumiti

de durata stagiului 8% Multumiti in mare masura de durata stagiului 61%
de durata
stagiului
8%
Multumiti in
mare masura
de durata
stagiului
61%

Suficient de

multumiti de

durata

stagiului

31%

Î10. Aţi recomanda altor elevi/ studenţi să urmeze stagii de practică in cadrul companiei S.C.COMPA

Î10. Aţi recomanda altor elevi/ studenţi să urmeze stagii de practică in cadrul companiei S.C.COMPA ?

R10. Majoritatea respondenţilor ar recomanda compania pentru desfăşurarea stagiului de practică, astfel 76% dintre elevii care au desfăşurat stagiul de practică în cadrul proiectului, ar recomanda şi altor elevi să îşi desfăşoare stagiul de practică la COMPA, 12% susţin că ar recomanda într-o oarecare măsură COMPA pentru desfăşurarea stagiului de practică, pe când 12% sunt indecişi sau nu ar recomanda altor persoane COMPA ca fiind potrivită pentru desfaşurarea unui stagiu de practică.

Nu stiu daca ar recomanda COMPA Recomanda 12% COMPA in oarecare masura 12% Recomanda COMPA
Nu stiu daca
ar recomanda
COMPA
Recomanda
12%
COMPA in
oarecare
masura
12%
Recomanda
COMPA
76%

Î11. La absolvire intenţionaţi să vă continuaţi studiile?

R11. Cu privire la continuarea studiilor 44% susţin că intenţionează să urmeze studii universitare, 36% sunt indecişi, iar 20% nu intentioneaza sa isi continue studiile.

Sunt indecisi

36%

Nu continua studiile
Nu continua
studiile

20%

Continua

studiile

44%

nu intentioneaza sa isi continue studiile. Sunt indecisi 36% Nu continua studiile 20% Continua studiile 44%
Î12. Aţi dori să vă angajaţi la SC COMPA SA? R12. Dintre respo ndenţii chestionaţi

Î12. Aţi dori să vă angajaţi la SC COMPA SA?

R12. Dintre respondenţii chestionaţi în rândul elevilor 63% susţin că ar fi tentaţi de o posibilă angajare în cadrul COMPA, 32% dintre elevi sustin ca nu s-ar angaja la COMPA.

COMPA, 32% dintre elevi sustin ca nu s -ar angaja la COMPA. Î13. Pe ce post

Î13. Pe ce post sau în ce compartiment aţi dori să lucraţi in cazul unei angajări in SC COMPA?

R13. Pentru a identifica domeniile pentru care ar opta în cazul unei posibile angajari, i- am chestionat pe respondenţi. Rezultatele cu frecvenţa cea mai mare au fost :

- operare pe MUCN 16 răspunsuri

- tehnician mecatronist – 10 răspunsuri

- imbunătăţire – 8 răspunsuri

- mentenor - 10 răspunsuri

- operator montaj – 4 răspunsuri

- instalator – 2 răspunsuri

- tehician in directia management – 2 răspunsuri

- inginer 1 răspuns

1 Inginer 2 Tehician in directia management 2 Instalator 4 Operator montaj 10 Mentenor 10
1 Inginer 2 Tehician in directia management 2 Instalator 4 Operator montaj 10 Mentenor 10
1
Inginer
2
Tehician in directia management
2
Instalator
4
Operator montaj
10
Mentenor
10
Tehnician mecatronist
16
Operator Mucn
0 2
4
6
8
1 0
1 2
1 4
1 6

Î14. Ce propuneri, sugestii aveţi referitoare la îmbunătăţirea viitoarelor stagii de practică?

R14. Respondenţii au fost rugaţi să facă recomandări pentru îmbunătăţirea

viitoarelor stagii de practică, cele mai multe sugestii au fost cele legate de :

- durata stagiului de practică, care ar trebui să fie mai mare

- mai multe aplicaţii practice

- continuarea proiectelor de acest gen

Rezultate chestionar final evaluare stagii practică - STUDENŢI Î 1. Ce părere aveţi despre desfăşurarea

Rezultate chestionar final evaluare stagii practică-STUDENŢI

Î1. Ce părere aveţi despre desfăşurarea stagiilor de practică prin programe finanţate de Uniunea Europeana ?

R1. În ceea ce priveşte părerea respondenţilor despre stagiul de practică prin programe finanţate de Uniunea Europeană, situaţia se prezintă in felul următor:

- 35 % considera stagiile de practică ca fiind aplicative,

- 33 % considera stagiile de practică ca fiind motivante,

- 32 % considera stagiile de practică ca fiind bine organizate,

Bine

Motivante organizate 33% 32% Aplicative
Motivante
organizate
33%
32%
Aplicative

35%

Î2. În ce măsură stagiul de practică v-a ajutat la înţelegerea, aplicare şi completarea cunoştiinţelor teoretice dobandite în şcoală?

R2. Întrebaţi cu privire la modului în care stagiul de practică i-a ajutat pe studenţi la înţelegerea, aplicarea şi completarea cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul orelor de curs, 51% dintre studenţi consideră că stagiul i-a ajutat în mare măsură, 34% consideră că stagiul i-a ajutat în foarte mare măsură, iar 9% consideră că stagiul i-a ajutat în oarecare măsură.

Stagiul ajuta in Stagiul ajuta intr- mica masura Stagiul ajuta in o oarecare 6% foarte
Stagiul ajuta in Stagiul ajuta intr- mica masura Stagiul ajuta in o oarecare 6% foarte
Stagiul ajuta in
Stagiul ajuta intr-
mica masura
Stagiul ajuta in
o oarecare
6%
foarte mare
masura
masura
9%
34%
Stagiul ajuta in
mare masura

51%

Î3. Stagiul de practică desfăşurat la SC COMPA a răspuns aşteptărilor voastre ?

R3. Marea majoritate a respondenţilor consideră că stagiul de practică la care au participat a reuşit să ajungă la nivelul aşteptărilor, astfel că :

- 47% consideră că stagiul desfăşurat la COMPA a răspuns aşteptărilor în mare măsură, - 42% consideră că stagiul a atins nivelul aşteptărilor în foarte mare masură,iar - 8% consideră că aşteptările vis-à-vis de stagiu au fost atinse doar într-o mică măsură,

Asteptarile au Asteptarile au Asteptarile au fost atinse in fost atinse intr- fost atinse in
Asteptarile au
Asteptarile au
Asteptarile au
fost atinse in
fost atinse intr-
fost atinse in
mica masura
o oarecare
foarte mare
3%
masura
masura
8%
42%
Asteptarile au
fost atinse in
mare masura
47%
Î4. Cum evalua ţ i modul de organizare ş i desf ăş urare a stagiului

Î4. Cum evaluaţi modul de organizare şi desfăşurare a stagiului actual de practică derulat în cadrul proiectului “Dezvoltarea competenţelor eleviilor şi studenţiilor prin stagii de parctică la un potenţial loc de muncă”,comparativ cu stagiile anterioare de practică , pe o scara de la 1 la 5.

R4. În ce priveşte aprecierea stagiului de practică actual prin comparaţie cu stagiile desfăşurate în trecut, 60 % dintre respondenţii apreciază mai mult stagiul de practică actual decât stagiile anterioare de practică, doar 40 %consideră că stagiile anterioare au fost mai bine organizate.

Stagiile

anterioare mai

bine organizate 40% Stagiul actual mai bine
bine organizate
40%
Stagiul actual
mai bine

organizate

60%

Î5. Tutorele a reuşit să vă implice şi să va menţină interesul pentru temele abordate ?

R5. 60 % dintre respondenţi au fost plăcut impresionaţi în mare măsură de felul în care tutorii au ştiut să îi implice şi să le trezească interesul pentru subiectele abordate, pe când 34% consideră că tutorii au reuşit să îi implice doar suficient. In egala masura 3% dintre respondenti considera ca tutorii au reusit sa ii implice in mică măsură sau deloc.

Tutorii au reusit Deloc sa ii implice in 3% mica masura 3% Tutorii au reusit
Tutorii au reusit
Deloc
sa ii implice in
3%
mica masura
3%
Tutorii au reusit

sa ii implice in

mare masura

60%

Tutorii au reusit

sa ii implice

suficient

34%

Î 6. Metodele utilizate de tutori au reuşit să vă facă să inţelegeţi sarcinile de

Î6. Metodele utilizate de tutori au reuşit să vă facă să inţelegeţi sarcinile de lucru, studiile de caz?

R6. În ceea ce priveşte metodele utilizate de tutori pentru înţelegerea sarciniilor de lucru pe parcursul stagiului de practică, acestea sunt considerate potrivite în mare măsură de către 54% dintre studenţi, iar 43% dintre studenţii participanţi considerându- le suficient de potrivite.

Deloc

3%

Metode potrivite in mare masura 54%
Metode
potrivite in
mare masura
54%
Deloc 3% Metode potrivite in mare masura 54% Metode suficient potrivite 43%

Metode

suficient

potrivite

43%

Î7. Materialele de informare şi documentare au reuşit să vă completeze cunoştinţele dobândite la şcoală ?

R7. Materialele de informare şi documentare folosite pe parcursul desfăşurării stagiului de practică au reusit sa completeze în mare măsură cunoştinţele obţinute şcoală pentru 68% dintre studenţii participanţi, pe când 26% dintre studentii implicaţi consideră materialele de informare şi documentare ca fiind suficiente pentru completarea cunoştinţelor din timpul ore lor de curs, iar 6% consideră materialele de documentare şi informare ca fiind folositoare într-o mică măsură pentru completarea cunoştinţelor .

Materiale potrivite in mica masura 6% Materiale potrivite in suficienta masura 26% Materiale potrivite in
Materiale
potrivite in
mica masura
6%
Materiale
potrivite in
suficienta
masura
26%
Materiale
potrivite in
mare masura
68%
Î 8. Materialele suport, mijloacele pedagogice şi logistice (mijloace audio -vizuale, materiale, documentaţie,

Î8. Materialele suport, mijloacele pedagogice şi logistice (mijloace audio-vizuale, materiale, documentaţie, echipamenele) puse la dispozitie pe timpul desfăşurării stagiilor de practică au fost suficiente, potrivite scopului propus?

R8. În ceea ce priveşte materialele suport, mijloacele pedagogice şi logistice utilizate pe durata stagiului de practică, acestea sunt considerate a fi cele mai potrivite de către 71% dintre respondenţi, 29% le consideră ca fiind suficient de potrivite.

Mijloacele

folosite

suficient de potrivite 29% Mijloacele folosite potrivite in mare masura
suficient de
potrivite
29%
Mijloacele
folosite
potrivite in
mare masura

71%

Î9. Sunteţi satisfăcut/ă de durata stagiului de practică?

R9. Durata stagiului de practică este considerată potrivită în mare măsură de către 43% dintre respondenţi, suficient de potrivită de către 48% dintre respondenţi, iar 3% dintre respondenţi sunt mai puţin mulţumiţi de durata stagiului de practică, iar 6 % nu au raspuns la aceasta intrebare.

Putin multumiti Nu au raspuns de durata 6% stagiului 3% Multumiti in mare masura de
Putin multumiti
Nu au raspuns
de durata
6%
stagiului
3%
Multumiti in
mare masura
de durata
Suficient de
stagiului
multumiti d
43%
durata stagiu
48%
Î10. Aţi recomanda altor elevi/ studenţi să urmeze stagii de practică in cadrul companiei S.C.COMPA

Î10. Aţi recomanda altor elevi/ studenţi să urmeze stagii de practică in cadrul companiei S.C.COMPA ?

R10. Majoritatea studenţiilor ce au desfăşurat stagiul de practică în cadrul proiectului ar recomanda compania pentru desfăşurarea stagiului de practică, astfel 94% dintre aceştia ar recomanda şi altor studenţi să îşi desfăşoare stagiul de practică la COMPA, iar 6% susţin că ar recomanda doar într-o oarecare măsură COMPA pentru desfăşurarea stagiului de practică.

Recomanda

COMPA

94%

Recomanda

COMPA in

oarecare masura 6%
oarecare
masura
6%

Î11. La absolvire intenţionaţi să vă continuaţi studiile?

R11. Cu privire la continuarea studiilor 86% susţin că intenţionează să işi continue studiile, 11% sunt indecişi, iar 3% au răspuns că nu îşi vor continua studiile.

Nu continua

studiile

3%

Sunt indecisi

11% Continua studiile
11%
Continua
studiile

86%

Î12. Aţi dori să vă angajaţi la SC COMPA SA? R 12. Dintre respondenţii chestionaţi

Î12. Aţi dori să vă angajaţi la SC COMPA SA?

R12. Dintre respondenţii chestionaţi în rândul studenţiilor, 29% susţin că ar fi tentaţi de o posibilă angajare în cadrul COMPA, iar 71% nu au raspuns la aceasta intrebare.

S-ar angaja la

Compa 29% Nu au raspuns
Compa
29%
Nu au raspuns

71%

Î13. Pe ce post sau în ce compartiment aţi dori să lucraţi in cazul unei angajări in SC COMPA?

R13. Pentru a identifica domeniile pentru care ar opta în cazul unei posibile angajari, i-am chestionat pe respondenţi. Rezultatele cu frecvenţa cea mai mare au fost :

- mentenanţa – service 12 răspunsuri

- tehnic 6 răspunsuri

- calitate – 4 răspunsuri

- resurse umane 4 răspunsuri

- IT – 3 răspunsuri

- producţie – 2 răspunsuri

- fara raspuns 4 răspunsuri

Fara raspuns Productie IT Resurse umane Calitate Tehnic Mentenanta -service 4 2 3 4 4

Fara raspuns

Productie

IT

Resurse umane

Calitate

Tehnic

Mentenanta -service

4 2 3 4 4 6 0 2 4 6 8 1 0 1 2
4
2
3
4
4
6
0 2
4
6
8
1 0
1 2

12

Î14. Ce propuneri, sugestii aveţi referitoare la îmbunătăţirea viitoarelor stagii de practică?

R14. Respondenţii au fost rugaţi să facă recomandări pentru îmbunătăţirea viitoarelor stagii de practică, cele mai multe sugestii au fost cele legate de :

- Mai multe aplicaţii practice

- Durata stagiului de practică, care ar trebui să fie mai mare

- Accentuarea partii tehnice pe durata stagiului

- Proiecte cu teme diferite in functie de specializare

- Grupele sa fie compuse din mai puţini studenţi, pentru a creşte gradul de implicare a acestora

- O mai mare aplicabilitate a teoriei invatate la cursuri, prin implicarea mai mare a profesorilor de la scoala

- Cresterea gradului de dificulatate a testelor pentru evaluare

Pentru o parte dintre studenţii chestionaţi, tutorii care i-au îndrumat pe parcursul derulării stagiilor de practică sunt „peste asteptări, chiar mai bine pregătiţi decăt profesorii universitari”, iar stagiile de practică sunt considerate foarte bine organizate.

Concluzii: În urma analizei chestionarelor se pot evidenţia următoarele aspectele le gate de stagiul de

Concluzii:

În urma analizei chestionarelor se pot evidenţia următoarele aspectele legate de stagiul de practică: modul de organizarea, durata, materialele de informare şi mijloacele de producţie puse la dispoziţia elevilor au reuşit să completeze în mare măsură cunoştinţele obţinute în şcoală . Referitor la metodele, mijloacele şi instrumentele utilizate de către tutori acestea au condus la implicarea şi la creşterea interesului participanţilor la stagiile de practică pentru subiectele abordate. De asemenea 63% dintre elevi văd în SC COMPA SA viitorul loc de muncă şi 73 % dintre ei ar recomanda altor colegii COMPA ca societatea cea mai potrivită pentru desfăşurarea stagiilor de practică . 29 % dintre studenti văd în SC COMPA SA viitorul loc de muncă, pe cand 94 % dintre aceştia ar recomanda compania pentru efectuarea unui stagiu de practică.

Manager proiect Marcela NICULESCU

Asistent manager Roxana Lancrajan