Sunteți pe pagina 1din 1

ATESTAT DE PRACTICA

nregistrat sub nr......din


Eliberat de unitate partener de practic: ..........................................
.............................,
cu
sediul
n
,telefon, fax, pentru
Studentul practicant:...., domiciliat() n localitatea
.,
str.
,
nr,
judeul.posesor/posesoare al/a crii de identitate seria
nr., eliberat de .la data de.., student() la
Universitatea
.....................,
Facultatea
................................,
anul..,
grupa. .
Perioada stagiului de practic: Practicantul a efectuat un stagiu de practic n cadrul
unitii gazd in perioada .., cte.ore/zi, totaliznd un numar
de ore de activitate practic efectiv.
Locul de efectuare a practicii:
Tutore desemnat de ctre unitatea partener de practic:
Nume: ..........................................................
-

Funcie:.........................................................

telefon/e-mail: ..............................................

Aprecierea activitii studentului practicant, efectuat de ctre tutore:


Calificativ
Criteriu
(FB, B, S, NS)
Respectarea normelor de disciplin i organizare a muncii, a orarului
de lucru
Indeplinirea sarcinilor de munc stabilite de ctre tutore
Abilitatea de a aplica n practic cunotiinele teoretice
Modul de interaciune cu ceilali membrii ai colectivului
FB foarte bine; B bine; S satisfctor, NS - nesatisfctor
Alte observaii ......................................................

Reprezentant legal unitate


organizatoare de practic

Tutore