Sunteți pe pagina 1din 9

Guvernul Romniei

Ordonan de urgen nr. 44 din 16/04/2008


Versiune actualizata pana la data de: 24/04/2009 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale
Publicat n 25/04/200 !ersiune consolidat n 24/04/2009

"dau# la "cte urmrite "fieaz tematicile actului $ista de acte similare %%% "fieaz ultimele &0 acte "fieaz versiuni in alte limbi

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data Atentie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate n Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire n nici un document oficial ele avnd numai un caracter informativ. n caz contrar! "ndaco #$stems si declina raspunderea pentru orice consecinte %uridice ar putea genera. Varianta pt. imprimare

''''''''''' (e)t actualizat la data de 24%04%2009% "ctul include modificrile din urmtoarele acte* + ,%-%.% nr% / /2009 publicat n 0,1 nr% 229 din 24/04/2009% Avnd n vedere c Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice i a asocia!iilor familiale care desf oar activit!i economice n mod independent" cu modificrile i completrile ulterioare" a condus la disfunc!ionalit!i n activitatea de autorizare" prevederile sale fiind interpretate n mod diferit de autorit!ile pu#lice locale desemnate cu aplicarea lor" pa ii care tre#uie parcur i de ctre solicitan!i diferind de la o primrie la alta" lund n considerare c Legea nr. 300/2004" cu modificrile i completrile ulterioare" prevede o#ligativitatea parcurgerii unei proceduri de nregistrare n registrul comer!ului" n procedura emiterii autoriza!iei de ctre autorit!ile pu#lice locale" prezentul act normativ conduce la reducerea #irocra!iei" com#aterea corup!iei i la scurtarea termenelor de eli#erare a autoriza!iilor" ntruct cuprinde dispozi!ii care conduc la simplificarea procesului de autorizare i nregistrare a celor care doresc s desf oare o activitate economic n una dintre cele mai simple forme ale acesteia" fiind sta#ilite criterii care nu las loc interpretrii ar#itrare i fiind mutat procedura de autorizare i nregistrare n ntregime la registrul comer!ului" ceea ce scurteaz etapele pe care tre#uie s le parcurg un solicitant i vine n ntmpinarea acestuia cu personal calificat i cu o procedur care de$a i%a dovedit eficien!a n cazul societ!ilor comerciale. &n condi!iile n care a#sen!a unor msuri active de stimulare a mediului de afaceri" inclusiv prin reducerea procedurilor administrative" i de creare a noi locuri de munc conduce la pre$udicierea dezvoltrii dura#ile i sustena#ile a 'omniei i la ncetinirea ritmului de cre tere economic" !innd cont de faptul c autoriza!iile care intr n acest moment su# inciden!a dispozi!iilor Legii nr. 300/2004" cu modificrile i completrile ulterioare" acoper domenii de o deose#it importan! social i economic" men!inerea dificult!ilor actuale de aplicare a procedurii de autorizare putnd genera grave disfunc!ionalit!i n desf urarea normal a respectivelor activit!i" n temeiul art. (() alin. *4+ din ,onstitu!ia 'omniei" repu#licat" -uvernul 'omniei adopt prezenta ordonan! de urgen!. CAPITOLUL I .ispozi!ii generale Art. 1. % (1) /rezenta ordonan! de urgen! reglementeaz accesul la activitatea economic" procedura de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii i regimul $uridic al persoanelor fizice autorizate s desf oare activit!i economice" precum i al ntreprinderilor individuale i familiale.

(2) /rezenta ordonan! de urgen! nu se aplic profesiilor li#erale" precum i acelor activit!i economice a cror desf urare este organizat i reglementat prin legi speciale. (3) /rezenta ordonan! de urgen! nu se aplic acelor activit!i economice pentru care legea a instituit un regim $uridic special" anumite restric!ii de desf urare sau alte interdic!ii. (4) Activit!ile de formare profesional prin ucenicie la locul de munc se autorizeaz n condi!iile legii speciale. (5) /rezenta ordonan! de urgen! nu se aplic n cazul serviciilor prestate n conte0tul li#ert!ii de prestare transfrontalier a serviciilor" astfel cum este ea prevzut la art. 41 din 2ratatul de instituire a ,omunit!ii 3uropene&3. ''''''''''' & 3 4"rticolul 49% + 5n conformitate cu dispoziiile ce urmeaz, se elimin treptat n cursul perioadei de tranziie restriciile privind libertatea de a presta servicii n cadrul 6omunitii cu privire la resortisanii statelor membre stabilii ntr+un alt stat al 6omunitii dec7t cel al beneficiarului serviciilor% 6onsiliul, 8otr7nd n unanimitate la propunerea 6omisiei, poate e)tinde dispoziiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisani ai unui stat ter i sunt stabilii n 6omunitate%4 Art. 2. % &n sensul prezentei ordonan!e de urgen!" termenii i e0presiile de mai $os au urmtoarele semnifica!ii4 a) activitate economic % activitatea agricol" industrial" comercial" desf urat pentru o#!inerea unor #unuri sau servicii a cror valoare poate fi e0primat n #ani i care sunt destinate vnzrii ori sc5im#ului pe pie!ele organizate sau unor #eneficiari determina!i ori determina#ili" n scopul o#!inerii unui profit6 b) ,odul ,A37 % ,lasificarea activit!ilor din economia na!ional" apro#at prin 8otrrea -uvernului nr. 9)9/(11: privind apro#area ,lasificrii activit!ilor din economia na!ional % ,A37" cu modificrile ulterioare6 c) dreptul de sta#ilire % prerogativa unui cet!ean al unui stat mem#ru al ;niunii 3uropene sau al <pa!iului 3conomic 3uropean de a desf ura activit!i economice pe teritoriul unui alt stat mem#ru prin intermediul unui sediu permanent" n condi!ii de egalitate de tratament cu cet!enii statului gazd6 d) familia % so!ul" so!ia" copiii acestora care au mplinit vrsta de (9 ani la data autorizrii ntreprinderii familiale" rudele i afinii pn la gradul al patrulea inclusiv6 e) ntreprinztor % persoana fizic care organizeaz o ntreprindere economic6 f) ntreprindere economic % activitatea economic desf urat n mod organizat" permanent i sistematic" com#innd resurse financiare" for! de munc atras" materii prime" mi$loace logistice i informa!ie" pe riscul ntreprinztorului" n cazurile i n condi!iile prevzute de lege6 g) ntreprindere individual % ntreprinderea economic" fr personalitate $uridic" organizat de un ntreprinztor persoan fizic6 h) ntreprindere familial % ntreprinderea economic" fr personalitate $uridic" organizat de un ntreprinztor persoan fizic mpreun cu familia sa6 i) persoan fizic autorizat % persoana fizic autorizat s desf oare orice form de activitate economic permis de lege" folosind n principal for!a sa de munc6 j) patrimoniul de afecta!iune % totalitatea #unurilor" drepturilor i o#liga!iilor persoanei fizice autorizate" titularului ntreprinderii individuale sau mem#rilor ntreprinderii familiale" afectate scopului e0ercitrii unei activit!i economice" constituite ca o frac!iune distinct a patrimoniului persoanei fizice autorizate" titularului ntreprinderii individuale sau mem#rilor ntreprinderii familiale" separat de ga$ul general al creditorilor personali ai acestora6 k) puncte de lucru % loca!iile n care i desf oar activitatea persoanele fizice autorizate" ntreprinderile individuale sau familiale" n cazul n care aceasta nu se desf oar e0clusiv la sediul profesional" cu e0cep!ia cazului n care se desf oar comer! am#ulant" astfel cum este reglementat de =rdonan!a -uvernului nr. 11/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor de pia!" repu#licat. Art. 3. % (1) &n temeiul dreptului la li#er ini!iativ" al dreptului la li#er asociere i al dreptului de sta#ilire" orice persoan fizic" cet!ean romn sau cet!ean al unui alt stat mem#ru al ;niunii 3uropene ori al <pa!iului 3conomic 3uropean" poate desf ura activit!i economice pe teritoriul 'omniei" n condi!iile prevzute de lege. (2) Activit!ile economice pot fi desf urate n toate domeniile" meseriile" ocupa!iile sau profesiile pe care legea nu le interzice n mod e0pres pentru li#era ini!iativ. (3) /rezenta ordonan! de urgen! se aplic pentru activit!ile prevzute de ,odul ,A37 a cror desf urare n una dintre formele prevzute de art. 4 nu este reglementat e0clusiv potrivit unei legi speciale. Art. 4. % /ersoanele fizice prevzute la art. 3 alin. *(+ pot desf ura activit!ile economice dup cum urmeaz4 a) individual i independent" ca persoane fizice autorizate6 b) ca ntreprinztori titulari ai unei ntreprinderi individuale6 c) ca mem#ri ai unei ntreprinderi familiale. Art. 5. % /ersoanele fizice autorizate" ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale tre#uie s ai# un sediu profesional pe teritoriul 'omniei" n condi!iile prevzute de lege. Art. 6. % (1) =rice activitate economic desf urat permanent" ocazional sau temporar n 'omnia de ctre persoanele fizice autorizate" ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale tre#uie s fie nregistrat i autorizat" n condi!iile prezentei ordonan!e de urgen!. (2) Autorizarea func!ionrii" n condi!iile prezentei ordonan!e de urgen!" nu e0onereaz persoanele fizice autorizate" ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale de o#liga!ia de a o#!ine" nainte de nceperea activit!ii" autoriza!iile" avizele" licen!ele i altele asemenea" prevzute n legi speciale" pentru desf urarea anumitor activit!i economice.

CAPITOLUL II &nregistrarea i autorizarea func!ionrii Art. . % (1) /ersoanele fizice prevzute la art. 4 lit. a+ i #+ au o#liga!ia s solicite nregistrarea n registrul comer!ului i autorizarea func!ionrii" nainte de nceperea activit!ii economice" ca persoane fizice autorizate" denumite n continuare />A" respectiv ntreprinztori persoane fizice titulari ai unei ntreprinderi individuale. (2) 'eprezentantul ntreprinderii familiale are o#liga!ia s solicite nregistrarea n registrul comer!ului i autorizarea func!ionrii" nainte de nceperea activit!ii economice. &n cazul n care acesta nu formuleaz cererea n termen de : zile de la nc5eierea acordului de constituire prevzut la art. 21 alin. *(+" oricare mem#ru al ntreprinderii familiale poate s solicite nregistrarea n registrul comer!ului i autorizarea func!ionrii. (3) &n toate cazurile" cererea de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii tre#uie formulat n termen de () zile de la nc5eierea acordului de constituire prevzut la art. 21 alin. *(+. (4) &n caz de nerespectare a termenului prevzut la alin. *3+" este necesar nc5eierea unui nou acord de constituire. Art. !. % (1) /ot desf ura activit!i economice n una dintre formele prevzute la art. 4 persoanele fizice care4 a) au mplinit vrsta de (? ani" n cazul persoanelor fizice care solicit autorizarea pentru desf urarea de activit!i economice conform art. 4 lit. a+ i #+ i al reprezentantului ntreprinderii familiale" respectiv vrsta de (9 ani" n cazul mem#rilor ntreprinderii familiale6 b) nu au svr it fapte sanc!ionate de legile financiare" vamale i cele care privesc disciplina financiar%fiscal" de natura celor care se nscriu n cazierul fiscal6 c) au un sediu profesional declarat conform art. 1 alin. *2+6 d) declar pe propria rspundere c ndeplinesc condi!iile de func!ionare prevzute de legisla!ia specific n domeniul sanitar" sanitar%veterinar" protec!iei mediului i al protec!iei muncii. (2) &ndeplinirea condi!iilor prevzute la alin. *(+ lit. d+ se face potrivit art. )" () i urmtoarele din Legea nr. 3)1/2004 privind simplificarea formalit!ilor la nregistrarea n registrul comer!ului a persoanelor fizice" asocia!iilor familiale i persoanelor $uridice" nregistrarea fiscal a acestora" precum i la autorizarea func!ionrii persoanelor $uridice" cu modificrile i completrile ulterioare" att pentru sediul profesional" pentru fiecare punct de lucru" ct i pentru activit!ile desf urate n afara sediului profesional sau a punctelor de lucru. (3) &n cazul n care" potrivit unor prevederi legale speciale" pentru anumite activit!i economice este necesar ndeplinirea unor condi!ii de pregtire profesional i/sau de atestare a pregtirii profesionale" persoanele prevzute la art. 4 tre#uie s fac dovada ndeplinirii acestora. Art. ". % (1) />A" ntreprinztorul persoan fizic titular al ntreprinderii individuale i ntreprinderea familial au sediul profesional declarat prin cererea de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii. (2) /entru sta#ilirea sediului profesional este necesar ca />A" titularul ntreprinderii individuale sau oricare mem#ru al ntreprinderii familiale" de la caz la caz" s de!in un drept de folosin! asupra imo#ilului la adresa cruia acesta este declarat. (3) .esf urarea activit!ilor economice prin intermediul unui sediu permanent de ctre cet!enii altor state mem#re ale ;niunii 3uropene sau ale <pa!iului 3conomic 3uropean se realizeaz cu respectarea reglementrilor n vigoare privind sediul permanent. Art. 1#. % (1) ,ererea de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii se depune la registrul comer!ului de pe lng tri#unalul din $ude!ul n care solicitantul i sta#ile te sediul profesional. (2) ,ererea de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii va fi nso!it de documenta!ia prevzut n ane0a care face parte integrant din prezenta ordonan! de urgen!. Art. 11. % (1) &nregistrarea n registrul comer!ului a persoanei fizice autorizate" a ntreprinderii individuale i a ntreprinderii familiale se face n #aza rezolu!iei motivate a directorului oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unal. (2) .ac socote te ndeplinite condi!iile prevzute de art. ? i 1" directorul oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unal va dispune nregistrarea n registrul comer!ului i autorizarea func!ionrii persoanei fizice autorizate" a ntreprinderii individuale i a ntreprinderii familiale. /rin aceea i rezolu!ie va dispune i nregistrarea n registrul comer!ului a declara!iei%tip pe propria rspundere date conform prevederilor Legii nr. 3)1/2004" cu modificrile i completrile ulterioare. .ispozi!iile art. (:2 din Legea nr. 3)1/2004" cu modificrile i completrile ulterioare" referitoare la transmiterea declara!iilor%tip ctre autorit!ile pu#lice competente" se aplic n mod corespunztor. (3) .ac documentele depuse n sus!inerea cererii sunt incomplete" directorul oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unal va dispune prin rezolu!ie motivat acordarea unui termen de ma0imum () zile pentru completarea acestora. 2ermenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc" dac este prezent" fie prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire. &n toate cazurile se vor indica documentele care urmeaz s fie depuse pn la termenul acordat. La cererea motivat a solicitantului" termenul de () zile poate fi prelungit. (4) &n cazul n care nu sunt ndeplinite condi!iile legale" directorul oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unal va dispune prin rezolu!ie motivat respingerea cererii de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii pentru persoana fizic autorizat" ntreprinderea individual sau ntreprinderea familial solicitant" precum i a nregistrrii declara!iei%tip pe propria rspundere date conform Legii nr. 3)1/2004" cu modificrile i completrile ulterioare. (5) 'ezolu!iile directorului oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unal cu privire la nmatriculare i orice alte nregistrri n registrul comer!ului" conform prezentei ordonan!e de urgen!" se e0ecut de ndat" n #aza lor efectundu%se nregistrrile dispuse prin acestea" fr nicio alt formalitate. Art. 12. % (1) &mpotriva rezolu!iei directorului oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unal se poate formula plngere n termen de () zile de la pronun!are sau de la comunicare" dup caz. /lngerea se depune la $udectoria n a crei raz teritorial

se afl sediul profesional al solicitantului i se $udec n condi!iile dreptului comun. .ispozi!iile art. : din Legea nr. 29/(110 privind registrul comer!ului" repu#licat" cu modificrile i completrile ulterioare" se aplic n mod corespunztor. (2) Aplicarea rezolu!iilor directorului oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unal cu privire la nmatriculare i orice alte nregistrri n registrul comer!ului" conform prezentei ordonan!e de urgen!" nu se suspend n cursul $udec!ii. (3) ,ererile adresate instan!elor $udectore ti conform prezentei ordonan!e de urgen! sunt scutite de ta0a $udiciar de tim#ru i de tim#ru $udiciar. Art. 13. % (1) &n cazul prevzut la art. (( alin. *2+ sau n cazul unei 5otrri $udectore ti irevoca#ile care dispune astfel" oficiul registrului comer!ului de pe lng tri#unal va eli#era certificatul de nregistrare" con!innd codul unic de nregistrare" certificatul constatator emis n #aza declara!iei pe propria rspundere" precum i alte acte prevzute de lege" dup caz. (2) 2ermenul de eli#erare a certificatului de nregistrare i" dup caz" a certificatului de nscriere de men!iuni este de 3 zile lucrtoare" respectiv ) zile lucrtoare" calculat de la data nregistrrii cererii sau" dup caz" de la data completrii cererii cu documentele solicitate. (3) ,ertificatul de nregistrare" con!innd codul unic de nregistrare" este documentul care atest nregistrarea n registrul comer!ului" autorizarea func!ionrii" precum i luarea n eviden! de ctre autoritatea fiscal competent. (4) .ispozi!iile art. (( i (3 din Legea nr. 3)1/2004" cu modificrile i completrile ulterioare" referitoare la atri#uirea i utilizarea codului unic de nregistrare" se aplic n mod corespunztor. Art. 14. % (1) >r a aduce atingere dispozi!iilor art. 2? alin. *2+" o persoan poate avea cte un singur certificat de nregistrare pentru statutul $uridic" respectiv cel de />A" titular de ntreprindere individual sau mem#ru al unei ntreprinderi familiale pentru care a fost autorizat. (2) <c5im#area sediului profesional i a o#iectului principal de activitate se nregistreaz n registrul comer!ului" cu aplicarea corespunztoare a dispozi!iilor prezentului capitol. (3) /unctele de lucru se nregistreaz n registrul comer!ului" cu respectarea dispozi!iilor privind sediul profesional i cu aplicarea corespunztoare a dispozi!iilor prezentului capitol. (4) /entru desf urarea unei activit!i pentru care nu s%a cerut nregistrarea n registrul comer!ului i autorizarea func!ionrii este necesar o#!inerea acestora potrivit prezentului capitol. (5) ,ererea pentru efectuarea modificrilor prevzute la alin. *2+%*4+ se depune la registrul comer!ului n care este nregistrat />A" ntreprinderea individual sau ntreprinderea familial" nso!it de declara!ia pe propria rspundere" prevzut la pct. (.3" 2.3 sau 3.3 din ane0" dup caz. (6) =ficiul registrului comer!ului de pe lng tri#unal va eli#era un nou certificat de nregistrare n cazul prevzut la alin. *2+ i" n toate cazurile" certificatul de nscriere de men!iuni i certificatul constatator emis n #aza declara!iei pe propria rspundere" precum i alte acte prevzute de lege. ( ) @odificarea acordului de constituire a ntreprinderii familiale se declar" n termen de () zile de la nc5eierea actului adi!ional" la registrul comer!ului n care este nregistrat ntreprinderea familial. =ficiul registrului comer!ului de pe lng tri#unal va nregistra modificrile i va eli#era certificatul de nscriere de men!iuni" cu respectarea prevederilor legale aplica#ile. Art. 15. % /ersoana fizic autorizat" titularul ntreprinderii individuale i reprezentantul ntreprinderii familiale vor !ine conta#ilitatea n partid simpl" potrivit reglementrilor privind organizarea i conducerea eviden!ei conta#ile n partid simpl de ctre persoanele fizice care au calitatea de contri#ua#il" n conformitate cu prevederile Legii nr. ):(/2003 privind ,odul fiscal" cu modificrile i completrile ulterioare. CAPITOLUL III 'egimul $uridic al />A" al ntreprinztorilor titulari ai ntreprinderilor individuale i al ntreprinderilor familiale $%C&IU'%A 1 'egimul $uridic al />A Art. 16. % &n scopul e0ercitrii activit!ii pentru care a fost autorizat" />A poate cola#ora cu alte persoane fizice autorizate ca />A" ntreprinztori persoane fizice titulari ai unor ntreprinderi individuale sau reprezentan!i ai unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau $uridice" pentru efectuarea unei activit!i economice" fr ca aceasta s i sc5im#e statutul $uridic do#ndit potrivit prezentei sec!iuni. Art. 1 . % (1) />A nu poate anga$a cu contract de munc ter!e persoane pentru desf urarea activit!ii pentru care a fost autorizat i nici nu va fi considerat un anga$at al unor ter!e persoane cu care cola#oreaz potrivit art. (9" c5iar dac cola#orarea este e0clusiv. (2) ,u toate acestea" o persoan poate cumula calitatea de persoan fizic autorizat cu cea de salariat al unei ter!e persoane care func!ioneaz att n acela i domeniu" ct i ntr%un alt domeniu de activitate economic dect cel pentru care />A este autorizat. Art. 1!. % />A este asigurat n sistemul pu#lic de pensii i alte drepturi de asigurri sociale i are dreptul de a fi asigurat n sistemul asigurrilor sociale de sntate i al asigurrilor pentru oma$" n condi!iile prevzute de lege. Art. 1". % (1) />A i desf oar activitatea folosind n principal for!a de munc i aptitudinile sale profesionale. 3a nu poate cumula i calitatea de ntreprinztor persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale. (2) />A poate cere ulterior sc5im#area statutului $uridic do#ndit i autorizarea ca ntreprinztor persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale" cu respectarea dispozi!iilor cap. AA i ale art. 2(.

Art. 2#. % (1) />A rspunde pentru o#liga!iile sale cu patrimoniul de afecta!iune" dac acesta a fost constituit" i" n completare" cu ntreg patrimoniul su" iar n caz de insolven!" va fi supus procedurii simplificate prevzute de Legea nr. ?)/2009 privind procedura insolven!ei" cu modificrile ulterioare" dac are calitatea de comerciant" potrivit art. : din ,odul comercial. (2) ,reditorii i vor e0ecuta crean!ele potrivit dreptului comun" n cazul n care />A nu are calitatea de comerciant. (3) =rice persoan interesat poate face dovada calit!ii de comerciant n cadrul procedurii insolven!ei sau separat" prin ac!iune n constatare" dac $ustific un interes legitim. Art. 21. % (1) />A i nceteaz activitatea i este radiat din registrul comer!ului n urmtoarele cazuri4 a) prin deces6 b) prin voin!a acesteia6 c) n condi!iile art. 2) din Legea nr. 29/(110" repu#licat" cu modificrile i completrile ulterioare. (2) ,ererea de radiere" nso!it de copia certificat pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare" dup caz" se depune la oficiul registrului comer!ului de pe lng tri#unalul unde i are sediul profesional" de ctre orice persoan interesat. (3) .ispozi!iile art. ((%(3 se aplic n mod corespunztor. $%C&IU'%A a 2(a 'egimul $uridic al ntreprinztorului persoan fizic titular al ntreprinderii individuale Art. 22. % &ntreprinderea individual nu do#nde te personalitate $uridic prin nregistrarea n registrul comer!ului. Art. 23. % &ntreprinztorul persoan fizic titular al ntreprinderii individuale este comerciant persoan fizic de la data nregistrrii sale n registrul comer!ului. Art. 24. % /entru organizarea i e0ploatarea ntreprinderii sale" ntreprinztorul persoan fizic" n calitate de anga$ator persoan fizic" poate anga$a ter!e persoane cu contract individual de munc" nregistrat la inspectoratul teritorial de munc" potrivit legii" i poate cola#ora cu alte />A" cu al!i ntreprinztori persoane fizice titulari ai unor ntreprinderi individuale sau reprezentan!i ai unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoane $uridice" pentru efectuarea unei activit!i economice" fr ca aceasta s i sc5im#e statutul $uridic do#ndit potrivit prezentei sec!iuni. Art. 25. % (1) &ntreprinztorul persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale nu va fi considerat un anga$at al unor ter!e persoane cu care cola#oreaz potrivit art. 24" c5iar dac cola#orarea este e0clusiv. (2) &ntreprinztorul persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale poate cumula i calitatea de salariat al unei ter!e persoane care func!ioneaz att n acela i domeniu" ct i ntr%un alt domeniu de activitate economic dect cel n care i%a organizat ntreprinderea individual. (3) &ntreprinztorul persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale este asigurat n sistemul pu#lic de pensii i alte drepturi de asigurri sociale i are dreptul de a fi asigurat n sistemul asigurrilor sociale de sntate i al asigurrilor pentru oma$" n condi!iile prevzute de lege. Art. 26. % /ersoana fizic titular a ntreprinderii individuale rspunde pentru o#liga!iile sale cu patrimoniul de afecta!iune" dac acesta a fost constituit" i" n completare" cu ntreg patrimoniul" iar n caz de insolven!" va fi supus procedurii simplificate prevzute de Legea nr. ?)/2009" cu modificrile ulterioare. Art. 2 . % (1) &ntreprinztorul persoan fizic titular al unei ntreprinderi individuale i nceteaz activitatea i este radiat din registrul comer!ului n urmtoarele cazuri4 a) prin deces6 b) prin voin!a acestuia6 c) n condi!iile art. 2) din Legea nr. 29/(110" repu#licat" cu modificrile i completrile ulterioare. (2) ,ererea de radiere" nso!it de copia certificat pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare" dup caz" se depune la oficiul registrului comer!ului de pe lng tri#unalul unde i are sediul profesional" de ctre orice persoan interesat. (3) &n cazul prevzut la alin. *(+ lit. a+ mo tenitorii pot continua ntreprinderea" dac i manifest voin!a" printr%o declara!ie autentic" n termen de 9 luni de la data dez#aterii succesiunii. ,nd sunt mai mul!i mo tenitori" ace tia i vor desemna un reprezentant" n vederea continurii activit!ii economice ca ntreprindere familial. (4) .ispozi!iile art. ((%(3 se aplic n mod corespunztor. Activitatea va putea fi continuat su# aceea i firm" cu o#liga!ia de men!ionare n cuprinsul acelei firme a calit!ii de succesor. $%C&IU'%A a 3(a 'egimul $uridic al ntreprinderii familiale Art. 2!. % (1) &ntreprinderea familial este constituit din 2 sau mai mul!i mem#ri ai unei familii. (2) @em#rii unei ntreprinderi familiale pot fi simultan />A sau titulari ai unor ntreprinderi individuale. .e asemenea" ace tia pot cumula i calitatea de salariat al unei ter!e persoane care func!ioneaz att n acela i domeniu" ct i ntr%un alt domeniu de activitate economic dect cel n care i%au organizat ntreprinderea familial. (3) @em#rii unei ntreprinderi familiale sunt asigura!i n sistemul pu#lic de pensii i alte drepturi de asigurri sociale i au dreptul de a fi asigura!i n sistemul asigurrilor sociale de sntate i al asigurrilor pentru oma$" n condi!iile prevzute de lege. (4) &ntreprinderea familial nu poate anga$a ter!e persoane cu contract de munc.

Art. 2". % (1) &ntreprinderea familial se constituie printr%un acord de constituire" nc5eiat de mem#rii familiei n form scris" ca o condi!ie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele i prenumele mem#rilor" reprezentantul" data ntocmirii" participarea fiecrui mem#ru la ntreprindere" condi!iile participrii" cotele procentuale n care vor mpr!i veniturile nete ale ntreprinderii" raporturile dintre mem#rii ntreprinderii familiale i condi!iile de retragere" su# sanc!iunea nulit!ii a#solute. (2) 'eprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele ntreprinderii familiale n temeiul unei procuri speciale" su# forma unui nscris su# semntur privat. /rocura special se semneaz de ctre to!i mem#rii ntreprinderii care au capacitate de e0erci!iu i reprezentan!ii legali ai celor cu capacitate de e0erci!iu restrns. (3) &n scopul e0ercitrii activit!ii pentru care a fost autorizat" ntreprinderea familial" prin reprezentantul su" poate cola#ora cu alte persoane fizice autorizate ca />A" ntreprinztori persoane fizice titulari ai unor ntreprinderi individuale sau reprezentan!i ai unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau $uridice" pentru efectuarea unei activit!i economice" fr ca aceasta s i sc5im#e statutul $uridic do#ndit potrivit prezentei sec!iuni. Art. 3#. % (1) &ntreprinderea familial nu are patrimoniu propriu i nu do#nde te personalitate $uridic prin nregistrarea n registrul comer!ului. (2) /rin acordul de constituire a ntreprinderii familiale" mem#rii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afecta!iune. (3) &n cazul prevzut la alin. *2+" prin acordul de constituire sau printr%un act adi!ional la acesta se vor sta#ili cotele de participare a mem#rilor la constituirea patrimoniului de afecta!iune. .ac mem#rii ntreprinderii convin n unanimitate" cotele de participare pot fi diferite de cele prevzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile ntreprinderii. Art. 31. % @em#rii ntreprinderii familiale sunt comercian!i persoane fizice de la data nregistrrii acesteia n registrul comer!ului i rspund solidar i indivizi#il pentru datoriile contractate de reprezentant n e0ploatarea ntreprinderii cu patrimoniul de afecta!iune" dac acesta a fost constituit" i" n completare" cu ntreg patrimoniul" corespunztor cotelor de participare prevzute la art. 21 alin. *(+. Art. 32. % (1) .eciziile privind gestiunea curent a ntreprinderii familiale se iau de ctre reprezentantul desemnat n condi!iile art. 21 alin. *2+. (2) Actele de dispozi!ie asupra #unurilor afectate activit!ii ntreprinderii familiale se vor lua cu acceptul ma$orit!ii simple a mem#rilor ntreprinderii" cu condi!ia ca aceast ma$oritate s includ i acordul proprietarului #unului care va face o#iectul actului. (3) Actele prin care se do#ndesc #unuri pentru activitatea ntreprinderii familiale se nc5eie de reprezentant fr autorizarea preala#il a mem#rilor" dac valoarea #unului cu privire la care se nc5eie actul nu dep e te )0B din valoarea #unurilor care au fost afectate ntreprinderii potrivit art. 30 alin. *2+ i a sumelor de #ani aflate la dispozi!ia ntreprinderii la data actului. Cunurile do#ndite sunt coproprietatea mem#rilor n cotele prevzute la art. 21 alin. *(+ sau la art. 30 alin. *3+" dup caz. Art. 33. % (1) &ntreprinderea familial i nceteaz activitatea i este radiat din registrul comer!ului n urmtoarele cazuri4 a) mai mult de $umtate dintre mem#rii acesteia au decedat6 b) mai mult de $umtate dintre mem#rii ntreprinderii cer ncetarea acesteia sau se retrag din ntreprindere6 c) n condi!iile art. 2) din Legea nr. 29/(110" repu#licat" cu modificrile i completrile ulterioare. (2) ,ererea de radiere" nso!it de copia certificat pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare" dup caz" se depune la oficiul registrului comer!ului de pe lng tri#unalul unde i are sediul profesional" de ctre orice persoan interesat. (3) .ispozi!iile art. ((%(3 se aplic n mod corespunztor. Art. 34. % (1) &n cazul n care mem#rii ntreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afecta!iune potrivit art. 30 alin. *2+ sau au do#ndit #unuri potrivit art. 32 alin. *3+" #unurile se mpart conform cotelor prevzute la art. 30 alin. *3+. (2) &n cazul n care nu a fost constituit un patrimoniu de afecta!iune" #unurile do#ndite potrivit art. 32 alin. *3+ se mpart conform cotelor prevzute la art. 21 alin. *(+. CAPITOLUL I) .ispozi!ii finale Art. 35. % (1) /rimriile pot s i constituie #irouri de asisten! i reprezentare a persoanelor fizice prevzute la art. 4" prin reorganizarea activit!ii desf urate n temeiul dispozi!iilor Legii nr. 300/2004" cu modificrile i completrile ulterioare. (2) /ersoanele fizice pot opta s efectueze formalit!ile prevzute la cap. AA i prin intermediul #irourilor de asisten! i reprezentare. (3) Cirourile de asisten! i reprezentare pot s reprezinte persoana fizic solicitant n cadrul procedurilor de o#!inere a autoriza!iei i nregistrrii n registrul comer!ului" n temeiul unei cereri de reprezentare. (4) Cirourile de asisten! i reprezentare au urmtoarele competen!e4 a) primesc i ordoneaz documenta!ia pentru nregistrare i autorizare6 b) remit cererea de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii" nso!it de documenta!ia de sus!inere" la registrul comer!ului competent" efectueaz coresponden! cu acesta n scopul o#!inerii nregistrrii i autorizrii" precum i pentru primirea certificatului de nregistrare i a celorlalte acte" n original6 c) remit solicitantului actele n original primite de la registrul comer!ului" prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire" n termen de ) zile lucrtoare de la data primirii din partea acestuia6 actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponi#ile destinatarului pe suport 5rtie6 d) acord solicitan!ilor asisten! privind opera!iunea de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii. (5) /entru serviciile prestate primriile vor putea percepe ta0e pe care le pot sta#ili autonom" n temeiul principiului autonomiei locale.

(6) /rimriile vor pune la dispozi!ia pu#licului un formular standard al cererii de reprezentare prevzute la alin. *3+. ,ererea de reprezentare" cererea de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii i documenta!ia de sus!inere pot fi remise la registrul comer!ului competent n format electronic" utiliznd <istemul de autorizare i nregistrare online i/sau pe suport 5rtie" prin po t" cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire cu con!inut declarat" ori direct la registrul comer!ului. ( ) &n scopul li#erului acces al cet!enilor la servicii pu#lice administrative de calitate" #irourile de asisten! i reprezentare pot primi cereri de reprezentare i pot presta servicii de asisten!" indiferent de sediul profesional al solicitantului i de registrul comer!ului cruia i se adreseaz acesta. Art. 36. % Acolo unde prezenta ordonan! de urgen! nu dispune" prevederile Legii nr. 29/(110" repu#licat" cu modificrile i completrile ulterioare" precum i cele ale Legii nr. 3)1/2004" cu modificrile i completrile ulterioare" se vor aplica corespunztor" n msura n care nu contravin dispozi!iilor prezentei ordonan!e de urgen!. Art. 3 . % (1) /ersoanele fizice prevzute la art. 3 alin. *(+" care desf oar o activitate economic autorizat i recunoscut ntr%un alt stat mem#ru al ;niunii 3uropene sau al <pa!iului 3conomic 3uropean" n forme similare cu cele prevzute de prezenta ordonan! de urgen!" pot fi autorizate s desf oare pe teritoriul 'omniei acelea i tipuri de activit!i pentru care au fost autorizate n acel alt stat" cu respectarea dispozi!iilor art. ( i 3. (2) &n cazul prevzut la alin. *(+" cererea de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii este de competen!a directorului oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unalul n raza cruia a fost ales i declarat sediul profesional. (3) ,ererea va fi nso!it de urmtoarele acte4 a) carte de identitate sau pa aport al solicitantului % fotocopie i traducere n lim#a romn" certificate olograf6 b) documenta!ia care atest func!ionarea legal" o#!inut n celalalt stat al ;niunii 3uropene sau al <pa!iului 3conomic 3uropean % fotocopie i traducere n lim#a romn" certificate olograf. (4) &n func!ie de forma de organizare pentru care se solicit autorizarea" se vor aplica corespunztor prevederile cap. AA. Art. 3!. % /ersoanele prevzute la art. 4 sunt pltitoare de impozit pe venit n condi!iile prevzute de Legea nr. ):(/2003" cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 3". % (1) /rocedurile desf urate potrivit Legii nr. 300/2004" cu modificrile i completrile ulterioare" se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplica#ile la data ini!ierii acestora. (2) /ersoanele fizice i asocia!iile familiale autorizate i nregistrate n registrul comer!ului n temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonan!e de urgen! pot func!iona n #aza certificatului de nregistrare" emis de oficiul registrului comer!ului de pe lng tri#unal" o perioad de 2 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonan!e de urgen!. (3) /n la mplinirea termenului de 2 ani" persoanele prevzute la alin. *2+ vor opta pentru desf urarea activit!ii n una dintre formele prevzute de prezenta ordonan! de urgen!. .ispozi!iile cap. AA se aplic n mod corespunztor. (4) /ersoanele prevzute la alin. *2+ care nu i%au e0ercitat dreptul de op!iune i nceteaz activitatea i vor fi radiate din registrul comer!ului" din oficiu" fr nicio alt formalitate. (5) 'ezolu!ia prin care directorul oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unal dispune radierea se pu#lic pe pagina de internet a =ficiului 7a!ional al 'egistrului ,omer!ului i se afi eaz" su# form ta#elar" la sediul oficiului registrului comer!ului unde s%a dispus radierea. &mpotriva rezolu!iei se poate formula plngere" n condi!iile art. (2" care se aplic n mod corespunztor. ''''''''''' "lin% 923 i 9/3 au fost modificate prin art% unic din ,%-%.% nr% / /2009% Art. 4#. % (1) &n situa!ia n care autorit!ile pu#lice competente constat c nu mai sunt ndeplinite condi!iile de desf urare a activit!ii care au stat la #aza autorizrii func!ionrii i aplic sanc!iuni contraven!ionale complementare" notific oficiul registrului comer!ului de pe lng tri#unalul din $ude!ul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate" ntreprinderii individuale sau ntreprinderii familiale sanc!ionate. (2) 7otificarea se comunic n termen de 3 zile de la data e0pirrii termenului de contestare sau de la data primirii 5otrrii $udectore ti definitive i irevoca#ile prin care s%a solu!ionat plngerea mpotriva sanc!iunii dispuse. (3) =ficiul registrului comer!ului de pe lng tri#unal va nregistra din oficiu aceast notificare" fr plata ta0elor prevzute de lege. (4) .ispozi!iile alin. *(+%*3+ se aplic n mod corespunztor i n situa!ia ridicrii sanc!iunii. Art. 41. % (1) =rice referire con!inut n alte acte normative la sintagma Dpersoan fizic autorizat i/sau asocia!ie familialD va fi considerat ca fiind fcut la sintagma Dpersoan fizic autorizat" ntreprindere individual i/sau ntreprindere familialD" dup caz. (2) <tructura denumirii ntreprinderii individuale este aceea i ca i cea a persoanei fizice autorizate. (3) .ispozi!iile art. 30 i 3( din Legea nr. 29/(110" repu#licat" cu modificrile i completrile ulterioare" se aplic n mod corespunztor. Art. 42. % La =rdonan!a -uvernului nr. :)/200( privind organizarea i func!ionarea cazierului fiscal" repu#licat n @onitorul =ficial al 'omniei" /artea A" nr. 994 din 23 iulie 2004" cu modificrile i completrile ulterioare" articolul ? alineatul *(&3 se modific i va avea urmtorul cuprins4 D*((+ =#liga!ia prevzut la alin. *(+ este ndeplinit n situa!iile prevzute la lit. a+" c+" d+ i e+ prin transmiterea" n format electronic" a informa!iilor din cazierul fiscal al contri#ua#ililor de Agen!ia 7a!ional de Administrare >iscal =ficiului 7a!ional al 'egistrului ,omer!ului" la solicitarea acestuia" n termen de ? ore. <olicitarea cuprinde" n mod o#ligatoriu" urmtoarele informa!ii4 numele i prenumele/denumirea i codul de identificare fiscal.D

Art. 43. % La Legea nr. 3)1/2004 privind simplificarea formalit!ilor la nregistrarea n registrul comer!ului a persoanelor fizice" asocia!iilor familiale i persoanelor $uridice" nregistrarea fiscal a acestora" precum i la autorizarea func!ionrii persoanelor $uridice" pu#licat n @onitorul =ficial al 'omniei /artea A" nr. ?31 din (3 septem#rie 2004" cu modificrile i completrile ulterioare" articolul 3 alineatul *(+ se modific i va avea urmtorul cuprins4 DArt. 3. % *(+ &nmatricularea persoanelor fizice autorizate" a ntreprinderilor individuale i a ntreprinderilor familiale n registrul comer!ului i nregistrarea fiscal a acestora se fac pe #aza rezolu!iei directorului oficiului registrului comer!ului de pe lng tri#unal" potrivit legii speciale" fr a fi necesar pronun!area de ctre $udectorul delegat a nc5eierii prevzute la art. 9 alin. *(+ din Legea nr. 29/(110 privind registrul comer!ului" repu#licat" cu modificrile i completrile ulterioare.D Art. 44. % La data intrrii n vigoare a prezentei ordonan!e de urgen! se a#rog4 a) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice i a asocia!iilor familiale care desf oar activit!i economice n mod independent" pu#licat n @onitorul =ficial al 'omniei" /artea A" nr. ):9 din 21 iunie 2004" cu modificrile i completrile ulterioare6 b) 8otrrea -uvernului nr. (.:99/2004 pentru apro#area 7ormelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice i a asocia!iilor familiale care desf oar activit!i economice n mod independent" pu#licat n @onitorul =ficial al 'omniei" /artea A" nr. (.04? din (2 noiem#rie 20046 c) art. (: lit. a+ din Legea nr. 29/(110 privind registrul comer!ului" repu#licat n @onitorul =ficial al 'omniei" /artea A" nr. 41 din 4 fe#ruarie (11?" cu modificrile i completrile ulterioare6 d) orice alte dispozi!ii contrare. /'A@%@A7A<2'; ,ELA7 /=/3<,;%2E'A,3A7;
Contrasemneaz: p. Ministrul pentru ntreprinderi mici i mijlocii, comer, turism i profesii liberale, tefan Imre, secretar de stat Ministrul economiei i finanelor, arujan os!anian Ministrul internelor i reformei administrati"e, Cristian #a"id #epartamentul pentru $faceri %uropene, $drian Ciocnea, secretar de stat p. Ministrul justiiei, &atalin'(arbara &ibedi, secretar de stat Ministrul comunicaiilor i te)nolo!iei informaiei, &arol* (orbel*

Cucure ti" (9 aprilie 200?. 7r. 44. A'%*+ 1. .ocumenta!ia de sus!inere a cererii de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii />A 1.1. ,arte de identitate sau pa aport % fotocopie certificat olograf de ctre titular privind conformitatea cu originalul 1.2. .ocument care s ateste drepturile de folosin! asupra sediului profesional" precum contract de nc5iriere" comodat" certificat de mo tenitor" contract de vnzare%cumprare" declara!ie de luare n spa!iu sau orice alt act $uridic care confer dreptul de folosin! etc. % copie legalizat 1.3. .eclara!ie pe propria rspundere care s ateste ndeplinirea condi!iilor legale de func!ionare prevzute de legisla!ia special din domeniul sanitar" sanitar%veterinar" protec!iei mediului i protec!iei muncii 1.4. >otocopii certificate olograf de pe documentele care atest pregtirea profesional" dac aceasta este cerut" potrivit unor prevederi legale speciale 1.5. >otocopii certificate olograf de pe documentele care atest e0perien!a profesional" dac este cazul 2. .ocumenta!ia de sus!inere a cererii de nregistrare n registrul comer!ului i de autorizare a func!ionrii ntreprinderii individuale 2.1. ,arte de identitate sau pa aport al titularului ntreprinderii individuale % fotocopie certificat olograf de ctre titular privind conformitatea cu originalul 2.2. .ocument care s ateste drepturile de folosin! asupra sediului profesional" precum contract de nc5iriere" comodat" certificat de mo tenitor" contract de vnzare%cumprare" declara!ie de luare n spa!iu sau orice alt act $uridic care confer dreptul de folosin! etc. % copie legalizat

2.3. .eclara!ie pe propria rspundere care s ateste ndeplinirea condi!iilor legale de func!ionare prevzute de legisla!ia special din domeniul sanitar" sanitar%veterinar" protec!iei mediului i protec!iei muncii 2.4. >otocopii certificate olograf de pe documentele care atest pregtirea profesional" dac aceasta este cerut" potrivit unor prevederi legale speciale 2.5. >otocopii certificate olograf de pe documentele care atest e0perien!a profesional" dac este cazul 3. .ocumenta!ia de sus!inere a cererii de nregistrare n registrul comer!ului i autorizare a func!ionrii ntreprinderii familiale 3.1. ,arte de identitate sau pa aport al fiecrui mem#ru % fotocopie certificat olograf de ctre titular privind conformitatea cu originalul 3.2. .ocument care s ateste drepturile de folosin! asupra sediului profesional" precum contract de nc5iriere" comodat" certificat de mo tenitor" contract de vnzare%cumprare" declara!ie de luare n spa!iu sau orice alt act $uridic care confer dreptul de folosin! etc. % copie legalizat 3.3. .eclara!ie pe propria rspundere a reprezentantului" care s ateste ndeplinirea condi!iilor legale de func!ionare prevzute de legisla!ia special din domeniul sanitar" sanitar%veterinar" protec!iei mediului i protec!iei muncii 3.4. >otocopii certificate olograf de pe documentele care atest pregtirea profesional" dac aceasta este cerut" potrivit unor prevederi legale speciale 3.5. >otocopii certificate olograf de pe documentele care atest e0perien!a profesional" dac este cazul 3.6. Acordul de constituire i procura special" prevzute la art. 21 4. .ocumente care atest pregtirea sau e0perien!a profesional /regtirea sau e0perien!a profesional se atest" dup caz" cu documente cum sunt4 diploma" certificatul sau adeverin!a" prin care se dovede te a#solvirea unei institu!ii de nv!mnt" certificatul de calificare profesional sau de a#solvire a unei forme de pregtire profesional" organizat n condi!iile legii" n vigoare la data eli#errii acestuia" certificatul de competen! profesional" cartea de me te ugar" carnetul de munc al solicitantului" declara!ie de notorietate cu privire la a#ilitatea de a desf ura activitatea pentru care se solicit autorizarea" eli#erat de primarul localit!ii respective n mod gratuit n cazul meseriilor tradi!ionale artizanale" atestatul de recunoa tere i/sau de ec5ivalare pentru persoanele fizice care au do#ndit calificarea n strintate" atestatul de recunoa tere a calificrii do#ndite n strintate" n afara sistemului de nv!mnt" orice alte dovezi care s ateste e0perien!a profesional. F